HR Tech Privacy

Veelgestelde vragen (FAQ)

Welke persoonsgegevens delen de Sites met elkaar?

Welke persoonsgegevens worden gedeeld, wordt bepaald door het Privacy- en Cookiebeleid van de Sites die u gebruikt. 

Welke persoonsgegevens worden gedeeld, is afhankelijk van uw interactie met de Sites terwijl u naar vacatures zoekt of op vacatures solliciteert. Bij deze gegevens kan het gaan om uw voor- en achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, cv-/profielgegevens, IP-adres, adverteerders-ID, antwoorden op eventuele screeningsvragen van werkgevers, vacatures, vacaturemeldingen, voortgang van sollicitatieprocedures, en de zoek-, klik- en sessieactiviteit van gebruikers op de Sites.

Waarom worden mijn persoonsgegevens op deze manier gedeeld?

Er zijn meerdere redenen om uw persoonsgegevens te delen, namelijk: 

 • om meer werkzoekenden attent te kunnen maken op meer vacatures en werkgevers;
 • om onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren; en 
 • om onze gebruikers meer veiligheid te kunnen bieden. 

Meer informatie vindt u hier.

Hoe gaat het delen van gegevens in zijn werk?

De manier waarop uw persoonsgegevens worden gedeeld, is afhankelijk van het type persoonsgegevens dat wordt gedeeld en van de aard van deze actie. Het delen van persoonsgegevens vindt doorgaans plaats wanneer wij vaststellen dat er sprake is van een specifiek rechtmatig zakelijk belang of voordeel om onze dienstverlening te verbeteren. Andere typen acties worden alleen uitgevoerd wanneer u daarom vraagt. Denk hierbij aan het openen van een account op een bepaalde Site.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn persoonsgegevens niet meer op deze manier worden gedeeld?

We proberen tegemoet te komen aan uw voorkeuren. Als u niet wilt dat uw informatie op deze manier wordt gedeeld, kunt u, afhankelijk van de Site, verzoeken om verwijdering van uw account, verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoeken dat uw gegevens niet op deze manier worden gedeeld, terwijl u het account wel behoudt. U kunt deze verzoeken indienen door de instructies te volgen in het Privacybeleid van de Site die u heeft gebruikt.

Verandert er met de lancering van het HR Tech-Privacycenter iets aan de manier waarop mijn persoonsgegevens worden gebruikt?

Nee, met deze lancering verandert er niets aan de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt. Het Center is alleen maar ontwikkeld om u meer transparantie te bieden met betrekking tot de gegevensuitwisseling tussen de Site(s) die u heeft gebruikt en gelieerde Sites. 

Betekent dit dat al mijn gegevens vanaf nu zonder enige beperking met alle Sites kunnen worden gedeeld?

Nee, voor het delen van uw persoonsgegevens gelden de bepalingen van het Privacy- en Cookiebeleid van de Sites die u heeft gebruikt. We raden u aan om deze bepalingen door te nemen, zodat u alles goed begrijpt. Zoals hierboven al werd vermeld, is het Center voornamelijk in het leven geroepen om meer transparantie te bieden met betrekking tot het delen van gegevens, zoals dat wordt beschreven in het Privacy- en Cookiebeleid van de Sites die u heeft gebruikt. 

Hoe beheren de Sites de uitwisseling van mijn persoonsgegevens met andere Sites?

We gebruiken verschillende wettelijk vereiste methoden om te waarborgen dat er passende beschermingsmaatregelen worden getroffen tijdens het delen van de gegevens. Hierbij kan het gaan om één maatregel of een combinatie van verschillende maatregelen. Voorbeelden van maatregelen die kunnen worden gebruikt, zijn modelcontractbepalingen, het EU-VS-privacyschild, overeenkomsten inzake verdere doorgifte van gegevens, of andere mechanismen, voor zover we die passend vinden om de doorgifte van uw persoonsgegevens op een adequate manier te beschermen 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is te vinden in het Privacybeleid van de Site die u heeft gebruikt.

Hoe staan de Sites tegenover privacy?

De HR Tech-Sites nemen de privacy van hun gebruikers bijzonder serieus. We doen aanzienlijke investeringen in de bescherming van uw persoonsgegevens en we doen ons best om de toepasselijke privacyvoorschriften na te leven. We hechten veel waarde aan het vertrouwen dat onze werkzoekenden in ons hebben om hen te helpen een baan te vinden en het vertrouwen van onze werkgevers om hen te helpen de beste kandidaten te vinden. Raadpleeg onze Privacywaarden

Welke privacyrechten staan mij ter beschikking bij mijn gebruik van de Sites?

We streven ernaar om al onze gebruikers gelijk te behandelen door al onze gebruikers overal ter wereld ruime privacyrechten te geven. Dat betekent dat alle gebruikers van de Site, ongeacht hun locatie, contact kunnen opnemen met een Site om:

 • toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens; 
 • te verzoeken om de verwijdering van hun persoonsgegevens;
 • een overdraagbare versie van hun persoonsgegevens te krijgen; en
 • bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten met betrekking tot hun persoonsgegevens of deze activiteiten te beperken.

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

U kunt uw privacyrechten uitoefenen door het Privacybeleid van de Site die u heeft gebruikt, te raadplegen en de instructies in dat Privacybeleid op te volgen. 

Welke beveiligingsmaatregelen nemen de Sites?

We nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens bijzonder serieus en hebben daarvoor aanzienlijke middelen uitgetrokken. We hanteren verschillende methoden om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, vernietiging of onopzettelijk verlies van uw gegevens te voorkomen. Deze methoden variëren afhankelijk van de aard van de gegevens, de context waarin de gegevens worden verwerkt, de risico’s die de gegevensverwerking met zich meebrengt en de technologieën die beschikbaar zijn. 

We gebruiken een breed scala aan beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en maken hierbij gebruik van een op risico’s gebaseerde aanpak. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

 • selectieve pseudonimisering en codering van persoonsgegevens;
 • het inrichten van de interne systemen, op zo’n manier dat de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van onze verwerkingssystemen en -diensten worden beschermd;
 • het gebruik van systemen en processen die zijn ontwikkeld om ons in staat te stellen om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens die wij bewaren, tijdig te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident; en/of
 • het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen van de Sites.

Het Privacy- en Cookiebeleid van een Site zijn beschikbaar in de plaatselijke talen van de markten waarop die Site zich richt. Als het Privacy- of Cookiebeleid voor een Site niet beschikbaar is in een bepaalde taal, komt dat doordat die Site zich nog niet richt op gebruikers in markten waar die taal wordt gesproken.