HR Tech Privacy

Indeed

Indeed is de nummer één vacaturesite ter wereld1 met elke maand meer dan 250 miljoen unieke bezoekers2. Bij Indeed komen werkzoekenden op de eerste plaats. Ze kunnen gratis zoeken naar vacatures, cv’s plaatsen en informatie over bedrijven bekijken. Elke dag tonen we nieuwe kansen aan miljoenen mensen.

1 comScore, totaal aantal bezoeken, maart 2018

2 Google Analytics, unieke bezoekers, september 2018

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2020

Overzicht van het Privacybeleid van Indeed

1. Inleiding

We hebben dit overzicht van het Privacybeleid van Indeed gemaakt om u een kort overzicht te geven van hoe we uw gegevens verwerken. Een gedetailleerdere versie hiervan vindt u in ons Volledige Privacybeleid. Deze versie moet u raadplegen om meer informatie te krijgen over onze werkwijzen met betrekking tot uw gegevens. Alle gedefinieerde termen worden gebruikt zoals die staan beschreven in het Volledige Privacybeleid en de Inleiding van de algemene voorwaarden van Indeed.

De voornaamste missie van Indeed is om mensen aan een baan te helpen en om Werkgevers te helpen topkandidaten te vinden. Aangezien al onze dochterondernemingen deze missie delen, hebben we ook een Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over wie onze dochterondernemingen zijn en over hoe we gegevens met hen delen. 

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De Indeed-entiteit die verantwoordelijk is voor uw gegevens, is afhankelijk van uw locatie. Raadpleeg de onderstaande tabel om de verantwoordelijke entiteit te bepalen. 

Werkzoekenden

Locatie van Werkzoekende/WerkgeverVerwerkingsverantwoordelijke
Verenigde Staten Indeed Inc.

Indeed Staff LLC voor Werkzoekenden/Werkgevers die
Indeed Staff gebruiken
Buiten de Verenigde Staten Indeed Operations Ireland Limited

3. Welke gegevens verzamelen we over u?

We verzamelen gegevens:

 • die u aan ons verstrekt via onze Website, zoals contactgegevens, cv-gegevens, locatiegegevens;
 • via uw activiteit op Indeed, zoals gegevens van uw apparaat en ondernomen acties op de Website, bijvoorbeeld zoekopdrachten die u uitvoert of vacatures waarop u klikt;
 • wanneer u solliciteert op vacatures, screenings- of assessmentvragen of geautomatiseerde telefonische screening gebruikt of wanneer u inlogt via websites van externe partijen; en
 • wanneer u als Werkgever de benodigde Werkgeversinformatie verstrekt, zoals omwille van verificatie- en factureringsdoeleinden.

Alle details over de soorten Persoonsgegevens die we van u verzamelen, staan vermeld in artikelen 2.1-2.3. Meer informatie over de wettelijke basis voor een dergelijke verzameling vindt u in artikel 2.6 van ons volledige Privacybeleid.

4. Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw gegevens om Werkzoekenden te helpen een baan te vinden, om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden en om onze diensten aan u te bieden en te verbeteren. Kort samengevat gebruiken we uw Persoonsgegevens om:

 • uw account te maken en u vacature-alerts of ander promotiemateriaal te sturen; 
 • u relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures te bieden; 
 • communicatie mogelijk te maken als onderdeel van de zoektocht naar een baan en het sollicitatie- en gespreksproces;
 • uw cv beschikbaar te stellen aan externe partijen, afhankelijk van uw privacyinstellingen (bijvoorbeeld privé- of openbaar cv); 
 • Werkzoekenden te koppelen aan Vacatures van Werkgevers; 
 • fraude, spam en andere mogelijk frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen; 
 • betalingen mogelijk te maken als u een Werkgever bent; 
 • geautomatiseerde verwerking uit te voeren om veel van onze diensten te kunnen aanbieden; 
 • onze diensten en beveiliging voor Werkzoekenden en Werkgevers te verbeteren en optimaliseren door gegevens te delen met onze Gelieerde entiteiten en Websites; 
 • onze Diensten te verbeteren, productkwaliteit te behouden en gebruikers te beschermen; en 
 • materiaal dat op Indeed is geplaatst en bedoeld is om openbaar beschikbaar te zijn en waarnaar door individuen kan worden gezocht, te verzamelen en te delen met externe partijen. 

Meer informatie over de doelen waarvoor we uw Persoonsgegevens gebruiken, vindt u in de artikelen 4, 5 en 9 van ons Volledige Privacybeleid.

5. Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Uw gegevens worden gedeeld met: 

 • Gelieerde entiteiten van Indeed;
 • Werkgevers en Werkzoekenden (bijvoorbeeld als een Werkzoekende besluit om te solliciteren op een vacature); 
 • externe dienstverleners die ons helpen met onze werkzaamheden, bijvoorbeeld voor gegevensopslag of fraudedetectie.

Raadpleeg de artikelen 4.12-4.16, 8, 9 en 11 van ons volledige Privacybeleid voor meer informatie. 

6. Hoelang bewaren we uw gegevens?

Indeed bewaart uw Persoonsgegevens zolang als vereist is om onze diensten te bieden, of totdat u ons vraagt om uw Persoonsgegevens te verwijderen. Mogelijk is het vereist dat we bepaalde gegevens bewaren om te voldoen aan lokale wetgeving. Als u uw Persoonsgegevens wilt verwijderen, moet u een aanvraag voor verwijdering sturen. Raadpleeg artikelen 2.4 en 10.5 van ons Volledige Privacybeleid voor meer informatie. 

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

Indeed neemt uw privacy serieus en gaat voor al onze gebruikers wereldwijd in op verzoeken met betrekking tot AVG-rechten. Hieronder vallen ook de rechten om uw Persoonsgegevens te bekijken; uw Persoonsgegevens te verwijderen; uw Persoonsgegevens in een draagbare indeling te verkrijgen; en de rechten om bepaalde verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken. Wanneer ons gebruik van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u ook het recht om die toestemming in te trekken. Raadpleeg artikel 10 van ons volledige Privacybeleid voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen. 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerking van uw gegevens. Meer informatie hierover vindt u in artikel 12.2 van ons Volledige Privacybeleid. Als u zich in de VS bevindt, heeft u mogelijk specifieke privacyrechten. Hiervoor raadpleegt u artikel 13 van ons Volledige Privacybeleid.

8. Contact met ons opnemen 

U kunt een bericht sturen aan Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, of aan Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland. U kunt daarnaast met beide bedrijven contact opnemen via het contactformulier op onze Website. 

Als u contact op wilt nemen met de Functionaris gegevensbescherming van Indeed, stuurt u een e-mail naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

Het volledige Privacybeleid van Indeed

1. Inleiding

Indeed hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun persoonsgegevens. In het Privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

Dit Privacybeleid zet met name uiteen hoe wij Persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de online en/of mobiele diensten en websites van Indeed bezoekt of gebruikt of software gebruikt die Indeed verstrekt voor of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de ‘Website’).Het is onze voornaamste missie om Werkzoekenden aan geweldige banen te helpen en om Werkgevers aan geweldige kandidaten te helpen. Aangezien al onze dochterondernemingen deze missie delen, hebben we het Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over onze dochterondernemingen en over hoe we gegevens met hen delen om onze gebruikers de beste producten en diensten te kunnen bieden. We raden u aan om voor meer informatie het Privacycenter te bezoeken.

1.1 De Indeed-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor uw gegevens

In dit artikel wordt vastgesteld welke Indeed-entiteit handelt als de verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens. 

In het kader van dit Privacybeleid verwijst ‘Indeed’ of ‘wij’/’we’ naar Indeed, Inc. als u bent gevestigd in de Verenigde Staten, Indeed Ireland Operations Limited als u bent gevestigd buiten de Verenigde Staten en Indeed Staff LLC als u gebruikmaakt van de Indeed Staff-services.

Indeed is verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die we verwerken, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden of voorzien in een aparte overeenkomst.

Houd er ook rekening mee dat de contractpartij zoals vermeld in de Algemene voorwaarden van Indeed kan afwijken van de verwerkingsverantwoordelijke zoals vermeld in dit Privacybeleid.

1.2 Persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens

Persoonsgegevens (‘Persoonsgegevens’) zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu en niet-persoonsgebonden gegevens (‘Niet-persoonsgebonden gegevens’) zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu. Houd er rekening mee dat Indeed zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houden bij het bepalen wat wel en wat geen Persoonsgegevens zijn binnen de context van dit Privacybeleid. Als in dit Privacybeleid wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet-persoonsgebonden gegevens.

1.3 De reikwijdte van het Privacybeleid van Indeed

Dit Privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die wij verzamelen via de Website en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzamelen van gegevens door een gelieerde onderneming of externe partij, inclusief externe beheerders van webpagina’s waarnaar de Website is gekoppeld en informatie die wij offline verzamelen of via websites, producten of diensten die geen directe koppeling naar dit Privacybeleid weergeven.

Wij kunnen soms via meldingen op onze Website verwijzen naar dit Privacybeleid, zoals op webpagina’s voor specifieke doeleinden, in mobiele toepassingen of in andere bronnen, bijvoorbeeld als wij u uitnodigen om ideeën in te sturen om onze Website te verbeteren. Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen via speciale middelen zoals opgenomen in de specifieke mededeling (bijvoorbeeld met betrekking tot de soorten gegevens die wij verzamelen of het gebruik of de openbaarmaking ervan door ons). Indeed kan dit Privacybeleid op elk moment aanpassen.

Als u op een vacature van Indeed heeft gesolliciteerd, raadpleegt u de betreffende vacature voor aanvullende informatie die op u van toepassing is. Huidige en voormalige Indeed-medewerkers kunnen contact opnemen met hun hr-coördinator voor informatie over het beleid dat van toepassing is.Alle verwijzingen naar Werkzoekende en Werkgever worden gedefinieerd als bedoeld in de Inleiding van de Algemene voorwaarden van Indeed.

1.4 Wijzigingen in het Privacybeleid

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze pagina om te bekijken wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen aan dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven staat. Als u gebruikmaakt van de Website of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde Privacybeleid heeft geaccepteerd. Als Indeed op de Website verzamelde Persoonsgegevens gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die ten tijde van de verzameling gold, stelt Indeed gebruikers hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte via e-mail en/of door een aankondiging te plaatsen op de Website van Indeed of op een andere manier, zoals wetteliijk is vereist.

1.5 Veelgestelde vragen over privacy van Indeed

In dit Privacybeleid wordt uitvoerig beschreven hoe Indeed uw gegevens verwerkt. Raadpleeg de veelgestelde vragen over privacy van Indeed voor meer informatie over hoe Indeed omgaat met de AVG, de CCPA en privacy in het algemeen.

2. Verzamelde informatie

U verstrekt verschillende soorten informatie om Indeed in staat te stellen onze diensten, producten en functies aan u te leveren. Indeed koppelt deze informatie aan uw cv en account om uw Indeed-profiel te maken.

2.1 Informatie die u verstrekt aan Indeed

– Vanuit uw account

We verzamelen gegevens over u als u een Indeed-account aanmaakt, informatie aanvraagt, u aanmeldt voor een dienst, deelneemt aan een enquête, een beoordeling of review plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv plaatst, een Indeed-assessment voltooit, bestanden uploadt of anderszins actief gegevens naar onze Website verstuurt. Deze gegevens kunnen onder andere omvatten, maar zijn niet beperkt tot uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), adres, geslacht, beroep, interesses, berichten die u verstuurt naar andere gebruikers en andere gegevens die zijn opgenomen in een ingediend profiel of cv, met inbegrip van maar niet beperkt tot sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen ingediend bij Werkgevers via Indeed en antwoorden op enquêtes die naar u zijn verstuurd. Deze informatie wordt mogelijk gekoppeld aan uw profiel. U kunt uw specifieke locatiegegevens verstrekken wanneer u deze zelf verstrekt in de Indeed-apps (zoals gedefinieerd in de Inleiding van de algemene voorwaarden van Indeed) zodat u relevantere vacatures kunt vinden (inclusief van de locatiedienst op uw mobiele apparaat wanneer u toestemming verleent aan een Indeed-app), of wanneer u een foto verstuurt naar Job Spotter die de locatiegegevens verstrekt van waar de foto is gemaakt. Indeed vraagt in een dergelijk geval om uw toestemming. Pas als u toestemming verleent, vindt de verwerking plaats. 

– Via uw activiteiten op Indeed

Bovendien kan Indeed als onderdeel van de standaardwerking van de Website informatie verzamelen en analyseren over uw computer of mobiele apparaat en de acties die u onderneemt op de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw cv, uw zoekopdrachten op Indeed, de functies waar u op zoekt, klikt of solliciteert, waar deze vacatures zich bevinden, gewenst(e) salaris of ervaring, de algemene salarisschaal of het ervaringsniveau van de bekeken vacatures (indien aangegeven), de tijd die u op de Website en op elke pagina doorbrengt, paginabezoeken, clicks of tikken, sessieactiviteit, browsertype, besturingssysteem, soort apparaat, MAC-adres, IP-adres en de domeinnaam vanaf waar u de Website heeft bezocht. 

– Bij het gebruik van automatische telefoonscreening

Als u een geautomatiseerd telefoonscreeningsproduct gebruikt, zal Indeed uw antwoorden op de screeningsvragen van een Werkgever opnemen en opslaan en uw antwoorden doorsturen naar de Werkgever. Als u gebruikt wilt maken van dit product, stemt u er bij voorbaat mee in dat Indeed de opname kan beluisteren en analyseren in overeenstemming met dit Privacybeleid.

– Wanneer u Werkgeversinformatie verstrekt

Als u een Werkgever bent, kan Indeed u verzoeken om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken om uw account te verifiëren. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot uw Federal Employer Identification Number (EIN), bedrijfsregistratienummer, een elektriciteitsrekening, de naam en het e-mailadres van een vertegenwoordiger van de Werkgever.

Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden, met uitzondering van verzoeken van de politie of een gerechtelijk bevel. We verzamelen ook betalingsinformatie (bijvoorbeeld de laatste vier cijfers van creditcardnummers en bijhorende verificatiegegevens) voor betalingsdiensten. Houd er rekening mee dat Indeed alleen toegang heeft tot de laatste vier cijfers van creditcardnummers van de Werkgever en niet het volledige nummer opslaat.

2.2 Gegevens die worden verzameld als u solliciteert op vacatures of Indeed bezoekt via bepaalde externe websites

– Wanneer u solliciteert op bepaalde externe websites

Indeed kan ook gegevens verzamelen over websites en webpagina’s die u bezoekt via onze mobiele software of, bij gebruik van Indeed for Chrome, over vacatures die u opslaat, notities of sollicitatiestatussen die u opslaat of bijwerkt, of gegevens over hoe u omgaat met websites of andere handelingen die u op zulke websites verricht, waaronder URL’s van de websites die u bezoekt. We doen dit om de Werkzoekende in staat te stellen om een overzicht bij te houden van bepaalde interessante Vacatures, om een sollicitatieformulier op een externe website te vinden, om een Werkzoekende de mogelijkheid te bieden om delen van dit formulier automatisch in te vullen met Indeed CV, of om een sollicitatie te bevestigen. Met Indeed for Chrome kan Indeed ook gegevens verzamelen over de typen vacatures en productfuncties van Indeed die u interessant vindt. Op die manier kunnen we zoekopdrachten naar vacatures, aanbevelingen voor vacatures en productfuncties voor u verbeteren. 

Wanneer u op bepaalde Websites van externe partijen solliciteert op een vacature, kan Indeed ook gegevens ontvangen over de status van uw sollicitatie en de beslissingen die zijn genomen door de Werkgever voor het verwijderen van uw sollicitatie, bijvoorbeeld of de sollicitatie tot de gespreksfase is gekomen en of een baanaanbod is geaccepteerd of geweigerd. Met deze gegevens krijgt Indeed beter inzicht in de effectiviteit van onze Website en de functies op de website. Indeed gebruikt deze gegevens om de producten en diensten die we aan Werkzoekenden en Werkgevers bieden te verbeteren, en zoals anders staat beschreven in artikel 4 van dit Privacybeleid.

– Wanneer u inlogt bij Indeed of Indeed gebruikt via bepaalde externe websites

U kunt ook een account aanmaken of u aanmelden bij uw Indeed-account via externe websites zoals Facebook of Google. Als u nog geen Indeed-account heeft, maar u aanmeldt bij Indeed met uw Facebook of Google-account, maakt u automatisch een Indeed-account aan met het adres dat u ook voor uw Facebook of Google-account heeft gebruikt. Als u ermee instemt om deze informatie aan Indeed te verstrekken, wordt u geverifieerd door Facebook of Google en doorverwezen naar de Website van Indeed. Houd er rekening mee dat als u zich aanmeldt voor Indeed met uw Facebook- of Google-account, Facebook of Google een cookie zal plaatsen om u te verifiëren als Facebook- of Google-gebruiker.

Door Indeed te bezoeken via uw Facebook- of Google-account, geeft u aan te begrijpen dat Facebook of Google bepaalde gegevens zoals opgenomen in de bovenstaande paragraaf zullen delen om u te verifiëren, zodat u de Website veilig kunt gebruiken. U kunt dit te allen tijde stopzetten via uw Facebook- of Google-account. Deze informatie wordt gezien als Indeed-accountinformatie voor uw gebruik van de Website.

U kunt de koppeling tussen uw Facebook- of Google-account en uw Indeed-account te allen tijde verbreken via de privacyinstellingen van uw Facebook- of Google-account. Facebook en Google kunnen u ook om toestemming vragen om bepaalde andere gegevens te delen met Indeed, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, profielfoto, openbare profielgegevens en uw e-mailadres. Wanneer u deze toestemming verleent, worden de gevraagde gegevens gedeeld met Indeed. Indeed kan deze gegevens gebruiken om Diensten aan u te leveren, zoals het invullen van uw Indeed-profiel. De gedeelde gegevens blijven gekoppeld aan uw Indeed-profiel totdat u de koppeling wijzigt of verwijdert.

HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET FACEBOOK, GOOGLE OF EEN ANDERE EXTERNE WEBSITE UITSLUITEND WORDT BEPAALD DOOR UW OVEREENKOMST MET DEZE EXTERNE WEBSITE.

2.3 Andere Persoonsgegevens die externe partijen aan Indeed kunnen verstrekken

Andere Persoonsgegevens die Indeed kan verkrijgen uit andere externe bronnen, worden door Indeed verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving.

2.4 Opslag van uw gegevens

Indeed bewaart uw Persoonsgegevens zolang als vereist is om onze diensten te bieden, of totdat u ons vraagt om uw Persoonsgegevens te verwijderen. Als een Werkgever bijvoorbeeld een sollicitatie in het kandidaatdashboard op Indeed verwijdert, kan Indeed informatie die is gekoppeld aan die sollicitatie verwijderen. Een ander voorbeeld: nadat een sollicitatie is ontvangen door een Werkgever, kan Indeed een kopie van die sollicitatie gedurende een beperkte tijd bewaren en deze later verwijderen. Mogelijk is het vereist dat we bepaalde gegevens bewaren om te voldoen aan lokale wetgeving.

Als u een Indeed-account aanmaakt, worden uw gegevens verzameld, opgeslagen en gekoppeld aan het e-mailadres van uw account. Indeed kan ook een identificator maken en deze toewijzen aan uw apparaat. Deze identificator is vergelijkbaar met een accountnummer. We kunnen de naam die u uw apparaat heeft gegeven, het apparaattype, het telefoonnummer, uw land en andere verstrekte gegevens verzamelen, waaronder uw gebruikersnaam, e-mailadres of postcode. Als Indeed bijvoorbeeld via een mobiel apparaat wordt bezocht, kan Indeed de Werkzoekende relevante vacatures tonen die zich op dat moment in dezelfde postcode bevinden als het apparaat. Deze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing.

Indeed kan ook de informatie uiteengezet in artikel 2 van het Privacybeleid opslaan op zijn apparatuur of de apparatuur van externe partijen waarmee Indeed een relatie heeft. Deze opslagdiensten zijn passend beveiligd zoals vereist door toepasselijke regelgeving.

2.5 Welke Persoonsgegevens zijn vereist

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt, zal Indeed aangeven of deze vereist zijn voor de levering van specifieke diensten of functies aan u. Indien vereiste Persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, zullen de specifieke functies of diensten mogelijk niet aan u beschikbaar worden gesteld.

2.6 Rechtsgronden voor het verzamelen van Persoonsgegevens

Indeed verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de Persoonsgegevens die worden verstrekt en hoe deze worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

– Uitvoering van een overeenkomst

Sommige Persoonsgegevens die door Indeed worden verwerkt, zijn nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te ondernemen op het verzoek van de gebruiker voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Een voorbeeld hiervan is wanneer Indeed de sollicitatie van een Werkzoekende naar een Werkgever stuurt.

– Rechtmatig belang

Een tweede rechtsgrond van Indeed voor andere soorten verwerking van uw Persoonsgegevens is de noodzaak ervan voor de rechtmatige belangen van Indeed. Een voorbeeld van een dergelijk rechtmatig belang is het versturen van marketingberichten over onze producten en diensten, of als wij denken dat er een redelijke verwachting bestaat dat wij een specifiek soort verwerking voor u zullen uitvoeren, of indien dergelijke verwerking strikt noodzakelijk is voor het detecteren en voorkomen van fraude. Een ander voorbeeld is dat Indeed uw Persoonsgegevens deelt met aan Indeed gelieerde bedrijven, zoals beschreven in artikel 4.13 hieronder. Indeed zal alleen een beroep doen op dergelijke rechtsgronden indien een evaluatie is uitgevoerd waarbij de belangen en de rechten van de betrokken partijen zijn beoordeeld en de verwerking noodzakelijk is om onze diensten, producten en functies aan u te leveren.

– Naleving van een wettelijke verplichting

Een derde rechtsgrond voor bepaalde vormen van verwerking is als er een noodzaak bestaat om Indeed in staat te stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als Indeed zakelijke documentatie voor vaste perioden moet bewaren om te voldoen aan lokale wettelijke voorschriften.

– Toestemming

In sommige situaties heeft Indeed uw toestemming nodig voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Als Indeed uw toestemming nodig heeft voor het verzamelen en verwerken van bepaalde Persoonsgegevens, vragen wij om uw toestemming wanneer u de gegevens verstrekt en vindt deze verwerking alleen plaats als u toestemming heeft gegeven. We vragen bijvoorbeeld om uw toestemming wanneer u locatiegegevens verstrekt in de Indeed-apps zodat u relevantere vacatures kunt vinden (inclusief van de locatiedienst op uw mobiele apparaat wanneer u toestemming verleent aan een Indeed-app), wanneer u een foto verstuurt naar Job Spotter die de locatiegegevens verstrekt van waar de foto is gemaakt, of in bepaalde gevallen wanneer u bij Indeed een marketingbericht aanvraagt, zoals een vacature-alert (beschreven in artikel 4 van dit Privacybeleid). U kunt uw toestemming intrekken zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid (waar van toepassing) of door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

3. Beperkingen voor gebruik 

3.1 Het sluiten van een account voor Werkzoekenden door een Werkzoekende

Indien een Werkzoekende een account sluit, heeft de Werkzoekende geen toegang meer tot de gegevens die wij ter beschikking stellen aan die accountnaam, met inbegrip van maar niet beperkt tot de zoekgeschiedenis, voorkeuren voor vacatures zoeken, opgeslagen vacatures, vacatures waarop de Werkzoekende heeft gesolliciteerd, Vacature-alerts, cv en andere gegevens die aan het account zijn gekoppeld. Indien de Werkzoekende hetzelfde e-mailadres gebruikt bij het aanmaken van een nieuw account, worden de gegevens van het vorige account niet opnieuw beschikbaar gesteld aan de Werkzoekende. Houd er ook rekening mee dat wanneer u als Werkzoekende uw account sluit, dit ertoe kan leiden dat u geen toegang meer heeft tot alle Indeed-producten en de functie ‘Inloggen met Indeed’ op bepaalde externe websites niet meer kunt gebruiken.

Indeed behoudt zich het recht voor om alle materialen in een gesloten account te bewaren indien dit nodig is om zijn rechten te beschermen voor zover wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld om een verslag over een geschil te bewaren) of om te voldoen aan zijn verplichtingen onder lokale wetgeving (bijvoorbeeld op verzoek van wetshandhavers). Een gesloten account betekent niet dat alle gegevens worden verwijderd uit de systemen van Indeed, alhoewel ze niet direct beschikbaar zullen zijn via het originele account van de Werkzoekende. Wanneer de Werkzoekende op de knop ‘Mijn account sluiten’ in het dashboard klikt, begint Indeed binnen 24 uur met het verwerken van deze opdracht en zal Indeed dit binnen 40 dagen afronden.

Indien Werkzoekenden de eigen Persoonsgegevens die door Indeed worden bewaard, willen bekijken of verwijderen, kunnen zij de stappen volgen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit Privacybeleid en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

3.2 Het sluiten van een Werkgeversaccount door een Werkgever

Werkgevers kunnen te allen tijde een account sluiten door contact op te nemen met de adviseurs van Indeed. Houd er rekening mee dat Indeed zakelijke documentatie met betrekking tot het account moet bewaren om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Indien een vertegenwoordiger van de Werkgever zijn of haar Persoonsgegevens die door Indeed worden bewaard, wil bekijken of verwijderen, kan hij/zij de stappen volgen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit Privacybeleid en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

3.3 Het verwijderen van een sollicitatie door de Werkzoekende

Indien een Werkzoekende een sollicitatie wil verwijderen van de Website van Indeed, raden wij aan om direct contact op te nemen met de potentiële Werkgever om de sollicitatie te laten verwijderen. Voor sollicitaties (met bijbehorende documentatie) die door de Werkzoekende worden ingediend bij een Werkgever via Indeed (waaronder het gebruik van de knop ‘Direct Solliciteren’), geldt het volgende: 1) Uw sollicitaties en de documentatie worden beheerd door een Werkgever. 2) Wij kunnen u verwijzen naar deze Werkgever voor verzoeken om Persoonsgegevens te verwijderen indien deze door de Werkgever worden bewaard. 3) Indeed is afhankelijk van de Werkgever of de vertegenwoordiger van deze Werkgever voor het juiste adres voor alle sollicitaties.

3.4 Indien de contactgegevens van de Werkgever incorrect zijn

Indien het opgegeven digitale adres incorrect is, worden uw sollicitatiedocumenten niet naar de beoogde ontvanger van de sollicitatie verstuurd. Indeed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke sollicitaties. Als u geen sollicitatiedocumenten op deze manier wilt versturen, moet u ze direct naar de Werkgever verzenden.

3.5 @Indeedmail-adressen

Als u communiceert via het berichtensysteem van Indeed, ziet u een e-mailadres met het domein @indeedemail.com of @indeedmail.com. U begrijpt dat u geen eigendomsrechten voor deze e-mailadressen heeft, dat ze specifiek op vacatures van werkgevers betrekking hebben en dat ze eigendom zijn van Indeed. De naam die aan uw account of de sollicitatie is gekoppeld, wordt in het berichtensysteem van Indeed getoond in het veld ‘Aan:’ of ‘Van:’.Daarnaast heeft het bovenstaande betrekking op ieder e-mailadres dat aan een e-mailwisseling wordt toegevoegd tijdens communicatie via het berichtensysteem van Indeed. Als nieuwe ontvangers toevoegt aan een e-mailwisseling via het berichtensysteem van Indeed, wijzen we aan de nieuwe ontvangers ook een adres bij @indeedemail.com of @indeedmail.com toe. Houd er rekening mee dat e-mails waarin een e-mailadres met het domein @indeedemail.com of @indeedmail.com voorkomt, worden opgeslagen in ons systeem. Stuur geen berichten naar een e-mailadres met het domein @indeedemail.com of @indeedmail.com als u niet wilt dat dit gebeurt.

Houd er ook rekening mee dat dit berichtensysteem en het doorstuursysteem afhankelijk zijn van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen kunnen optreden bij deze leveranciers van e-maildiensten.

3.6 Minimumleeftijd van onze gebruikers

De Website mag niet worden gebruikt door personen onder de 16 jaar. Als lokale wetgeving echter een andere minimumleeftijd vereist om de diensten van Indeed op de Website wettelijk te kunnen gebruiken, geldt die andere leeftijd als de van toepassing zijnde minimumleeftijd. In alle rechtsgebieden buiten de Europese Unie moet u, als u jonger bent dan 18 of nog niet meerderjarig bent in uw rechtsgebied, Indeed gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene.

Indeed implementeert diverse maatregelen om te voorkomen dat personen die niet voldoen aan de minimumleeftijd en andere van toepassing zijnde leeftijdsvereisten, toegang krijgen tot de diensten van Indeed. Stuur als u niet voldoet aan deze leeftijdsvereisten een e-mail naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

4. Doeleinden, gebruik en openbaarmaking van gegevens

We kunnen alle gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die op basis van dit Privacybeleid worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing. Indeed koppelt Persoonsgegevens aan uw Indeed-profiel zodat de activiteiten die in dit Privacybeleid worden beschreven, kunnen worden uitgevoerd. Indeed gebruikt deze informatie om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen om kandidaten te vinden. Om dit te kunnen doen, gebruiken wij uw Persoonsgegevens om:

1) onze diensten, producten en functies aan u te leveren, om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden;

2) deze diensten, producten en functies te meten en te verbeteren;

3) onze gebruikers te beschermen en klantenservice te verlenen.

Meer informatie over deze doeleinden, het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens wordt hieronder uiteengezet.

4.1 Een account aanmaken, verzending van Vacature-alerts en ander promotiemateriaal

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, kan Indeed uw contactgegevens gebruiken om (i) een account aan te maken, (ii) u Vacature-alerts te sturen en (iii) u informatie over Indeed te sturen, waaronder promotiemateriaal. Indeed kan externe partners inzetten om deze activiteiten namens Indeed uit te voeren.

Een Vacature-alert bestaat uit een e-mail waarvoor u zich aanmeldt met Vacatures die bij een zoekopdracht horen. Een bedrijfsalert is een type Vacature-alert met Vacatures en andere informatie die u heeft aangevraagd met betrekking tot een bedrijf. Vacature-alerts kunnen ook het volgende bevatten: vacatures die Indeed aanraadt, Indeed Targeted Ads, bedrijven die u wellicht wilt volgen of andere acties die u op de Website kunt ondernemen. Indeed kan de frequentie van Vacature-alerts aanpassen.

Indeed kan uw gegevens ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of sociale-netwerksites) om u getargete advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. Dergelijke advertenties hebben alleen betrekking op de diensten, producten en functies van Indeed die zich richten op het helpen van Werkzoekenden om een baan te vinden en op het helpen van Werkgevers om kandidaten te vinden. Raadpleeg artikel 10.3 van dit Privacybeleid als u geen marketingberichten van Indeed wilt ontvangen.

4.2 Relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures

Om onze diensten, producten en functies te verbeteren, kan Indeed gebruikmaken van uw eerdere zoekopdrachten en browsergeschiedenis (zoals de vacatures waarop u klikt) of sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen om u te identificeren en de relevante zoekresultaten te bepalen en u aanbevolen vacatures te tonen, of om contact met u op te nemen over vacatures waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. We kunnen ook profielgegevens gebruiken om uw ervaring op de Website op u toe te spitsen, om u content te tonen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, en om content te laten zien die aansluit op uw voorkeuren. Indeed kan voor dezelfde zoekopdracht andere zoekresultaten genereren en heeft volledige zeggenschap met betrekking tot de vacatures die Indeed genereert voor een bepaalde zoekopdracht.

4.3 Uw contactgegevens

Als u contactgegevens aan Indeed verstrekt (zoals uw naam en e-mailadres) en andere vormen van Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens, stemt u ermee in dat Indeed deze informatie mag gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9, voor zover van toepassing. U stemt er in het bijzonder mee in dat Indeed als onderdeel van zijn dienstverlening met u mag communiceren of namens een externe partij contact met u mag opnemen via uw Indeed-account of andere middelen zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon) of post, onder meer via het gebruik van de contactgegevens die u heeft verstrekt aan Indeed of die Indeed op een andere wijze heeft verkregen van externe bronnen.

4.4 Uw cv-gegevens

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden op de Website geplaatst als u een cv uploadt of bewerkt en worden onderdeel van uw Indeed-profiel. Indeed behoudt zich het recht voor om externe partijen kosten in rekening te brengen om toegang te krijgen tot uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, als onderdeel van zijn diensten. Indeed kan op basis van uw instructies uw cv ook doorsturen naar externe partijen als u solliciteert op een vacature. De mate waarin uw gegevens beschikbaar worden gesteld aan externe partijen, is afhankelijk van uw privacyinstellingen op Indeed, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wanneer een Werkzoekende een profiel maakt op Indeed, wordt het cv standaard ingesteld op openbaar. De Werkzoekende kan zijn of haar privacyinstellingen op elk gewenst moment wijzigen. Dit wordt hieronder beschreven.

– Privé-cv’s

Privé-cv’s worden alleen beschikbaar gesteld aan degenen aan wie de Werkzoekende een sollicitatie of zijn of haar cv heeft gestuurd. In dergelijke gevallen maakt u uw cv, uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw cv zijn opgenomen, beschikbaar voor externe partijen. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijke medewerker en kunnen uw cv naar andere partijen doorsturen.

– Openbare cv’s

Openbare cv’s zijn beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot de applicatie Cv’s zoeken van Indeed en kunnen worden bekeken door andere Indeed-gebruikers. Hiermee vergroot u de zichtbaarheid van dit cv en helpt u Indeed om werk voor u te vinden.  Een openbaar cv is ook beschikbaar voor iedereen die de gekoppelde URL opent en voor Werkgevers waarvan u de Bedrijfspagina volgt. In dergelijke gevallen maakt u uw cv, uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw cv zijn opgenomen, beschikbaar voor externe partijen. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijke medewerker en kunnen uw cv naar andere partijen doorsturen.

Als u een openbaar cv plaatst, kan dit worden opgenomen in zoekmachines en worden weergegeven als iemand op uw naam zoekt. Dit betekent dat externe partijen de Persoonsgegevens in uw cv kunnen bekijken en partijen die geen relatie hebben met Indeed en waarvoor Indeed niet verantwoordelijk is, ongevraagd contact met u kunnen opnemen. Als u een openbaar cv op Indeed plaatst, moet u zich realiseren dat, hoewel Indeed uitdrukkelijk het scannen van informatie van zijn Website verbiedt, elk openbaar cv openbare informatie is en de inhoud door een externe partij in strijd met deze voorwaarden kan worden gekopieerd.

U kunt Indeed toestemming geven om in sommige situaties uw naam uit uw openbare cv te verwijderen. Indeed kan tevens onder bepaalde omstandigheden de weergave van uw cv van openbaar in privé veranderen om de kwaliteit van de cv-database te waarborgen.

Als u een openbaar cv heeft, kan Indeed informatie uit uw cv gebruiken om een formulier of sollicitatie volledig of gedeeltelijk automatisch in te vullen. Als u bijvoorbeeld Indeed Chat gebruikt, wordt uw naam uit uw cv mogelijk weergegeven in de berichten.

Houd er rekening mee dat Cv’s zoeken nog niet op alle markten is gelanceerd. Als u zich op een markt bevindt waar Cv’s zoeken nog niet is gelanceerd, wordt uw cv beschikbaar voor iedereen die de gekoppelde URL bezoekt als u het cv instelt op openbaar. Cv’s die zijn ingesteld op openbaar, kunnen worden opgezocht wanneer Cv’s zoeken wordt gelanceerd op uw markt.

– De privacyinstellingen van uw cv wijzigen

Wanneer u uw cv op Indeed plaatst, is het standaard openbaar. U kunt dit te allen tijde aanpassen via uw privacyinstellingen op Indeed. Houd er echter rekening mee dat u uw cv van openbaar naar privé kunt zetten, maar dat Indeed geen garanties kan geven betreffende hoe vaak externe zoekmachines hun caches bijwerken. Deze kunnen dus de informatie van uw cv blijven bevatten. Daarnaast hebben Werkgevers die uw cv hebben opgeslagen toen het openbaar was, mogelijk nog steeds toegang tot uw cv, zelfs nadat u dit heeft aangepast naar privé.

4.5 Werkzoekenden aan Werkgevers koppelen

U erkent dat Indeed mag bepalen of bepaalde woorden in uw cv en het cv van een andere persoon overeenkomen met de woorden in sommige vacatureteksten en vice versa om de Website en andere producten of diensten van Indeed te verbeteren (waaronder door mogelijk relevante vacatureteksten en cv’s te tonen of anderszins beschikbaar te stellen aan Werkzoekenden en Werkgevers).

Indeed kan de informatie verzameld krachtens dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, ook verstrekken aan Werkgevers die contact met u willen opnemen. U stemt in met het verstrekken van uw gegevens aan een Werkgever door op een vacature te solliciteren, door screeningsvragen te beantwoorden, door uw contactgegevens te verstrekken om uw interesse te tonen, of door te reageren op een bericht van een Werkgever. Indeed kan ook resultaten van Indeed Assessments die u heeft voltooid, delen met Werkgevers indien u met deze bepaling akkoord bent gegaan bij het uitvoeren van het assessment. Indeed mag gegevens die zijn verstrekt via uw Indeed CV, ook gebruiken om sollicitatiegegevens voor u vooraf in te vullen en voor vergelijkbare doeleinden.

Als u een Indeed-account of een cv gehost door Indeed heeft, stemt u ermee in dat Indeed contact met u mag opnemen of u of uw openbare cv mag voorstellen aan Werkgevers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die overeenkomt met uw gedrag op Indeed.

Als u zich bevindt in de Verenigde Staten en uw cv op openbaar zet, betekent dit ook dat Indeed alle bovenstaande informatie over u mag delen met recruiters die werken voor of namens Werkgevers. Als u deze informatie niet wilt delen, kunt u uw cv op privé zetten.

4.6 Berichten op Indeed versturen

Indeed biedt tweerichtings proxy- en doorstuurservices aan de gebruikers van onze Indeed-producten (‘Doorstuurservice’), met inbegrip van maar niet beperkt tot: Indeed CV, Direct Solliciteren, Een vacature plaatsen, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Indeed Community, privébellen en andere digitale communicatiediensten, in de vorm van telefoon, tekst, video of audio. Door gebruik te maken van een Doorstuurservice, erkent u dat u Indeed vraagt om deze berichten namens u te versturen. Dit omvat uw cv’s, motivatiebrieven, sollicitaties, berichten, antwoorden op vragenlijsten, reacties, schriftelijke aanbiedingen en andere documenten. Indeed kan leesbevestigingen sturen naar de afzender van een bericht via een doorstuurfunctie waarin wordt aangegeven dat de ontvanger het bericht heeft bekeken.

We verwerken, controleren, beoordelen, bewaren en analyseren deze content, die Persoonsgegevens kan bevatten, onder andere via geautomatiseerde middelen, voor gegevensanalyse, kwaliteitscontrole, afdwingen van de Websiteregels en andere Indeed-beleidsregels, contentbeheer en voor de verbetering van de Website of andere producten of diensten van Indeed. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn het verbeteren van de openingssnelheid van berichten door de levering ervan te optimaliseren, het optimaliseren van onze zoekresultaten, het verbeteren van Vacatureplaatsingen, sollicitanten toestaan om hun sollicitaties te beheren nadat ze deze aan Indeed hebben overgedragen, ervoor zorgen dat u persoonlijk relevante productfuncties en berichtgeving aangeboden krijgt en het voorkomen van fraude en spam. Enkele van deze activiteiten worden namens Indeed uitgevoerd door dienstverleners, zoals beschreven in het artikel van dit Privacybeleid met de titel ‘Overdrachten van informatie aan Werkgevers’. Als resultaat van deze activiteit, of vanwege technische storingen, kan dergelijke content in bepaalde gevallen worden vertraagd of niet worden geleverd aan de bedoelde ontvanger. Indeed kan u in een dergelijk geval op de hoogte stellen (maar is hiertoe niet verplicht). Als u een Doorstuurservice gebruikt of op een andere manier Gebruikerscontent verstrekt via de Website, gaat u akkoord met deze activiteit en erkent u dat deze activiteit noodzakelijk is om de kwaliteit van de Website te behouden en om de Doorstuurservice te kunnen aanbieden.

4.7 Sms-berichten over afspraken met Werkgevers versturen

Indeed biedt u de optie om een sms-bericht te ontvangen als een Werkgever een sollicitatiegesprek of afspraak met u heeft ingepland of heeft gereageerd op uw sollicitatie via een doorgestuurde e-mail van Indeed. In dit geval vult u uw telefoonnummer in op het toestemmingsformulier van Indeed en bevestigt u dat dit uw nummer is en u het recht heeft om sms-berichten op het nummer te ontvangen. Indeed stuurt u alleen een sms-bericht voor dergelijke sollicitatiegesprekken of berichten via de relayserver van Indeed en u stemt ermee in om dergelijke sms-berichten op uw mobiele telefoon te accepteren, waaronder berichten die worden verstuurd door een geautomatiseerd telefoonsysteem. U kunt zich te allen tijde afmelden door de sms te beantwoorden met ‘STOP’ of door contact op te nemen met de klantensupport van Indeed.

4.8 Systeem bieden voor het doorsturen van telefoongesprekken tussen Werkzoekenden en Werkgevers

Waar van toepassing kan Indeed Werkzoekenden en Werkgevers de optie bieden om gebruik te maken van een systeem voor het doorsturen van telefoongesprekken, zodat ze met elkaar in contact kunnen komen voor het versturen van sollicitaties, het voeren van sollicitatiegesprekken of andere communicatie met betrekking tot een Vacature. Een dergelijk systeem gebruikt gemaskeerde of proxytelefoonnummers om gebruikers te beschermen en is alleen beschikbaar voor gebruikers die dit op de Website selecteren. Gesprekken of berichten worden niet opgenomen via dit doorstuursysteem, hoewel gegevens met betrekking tot een gesprek (of de oproep is beantwoord, duur van de oproep) kunnen worden verzameld. Dergelijke functionaliteit wordt door externe serviceproviders zoals Twilio aan Indeed geboden.

4.9 Dienst bieden voor het doorsturen van tekstberichten tussen Werkzoekenden en Werkgevers

Indeed kan Werkzoekenden en Werkgevers de mogelijkheid bieden om een automatisch gekozen doorstuurfunctie voor tekstberichten te gebruiken om contact mogelijk te maken, met als doel het verzenden van sollicitaties en het uitvoeren van andere communicatie met betrekking tot Vacatures.  Om deze dienst te gebruiken, moet een Werkzoekende het vooraf ingestelde trefwoord van de Werkgever via een bericht verzenden naar een telefoonnummer of een korte code die we beschikbaar stellen op onze Website of in advertentiemateriaal (zoals een bord of flyer op het kantoor van een Werkgever).  Als u het vooraf ingestelde trefwoord via een bericht verstuurt naar het telefoonnummer of de korte code, gaat u ermee akkoord om sms-berichten te ontvangen over de Vacatures van de Werkgever en als onderdeel van het sollicitatieproces, en erkent u dat Indeed uw Persoonsgegevens mag gebruiken om uw sollicitatie te versturen naar de Werkgever, en anderszins in overeenstemming met dit Privacybeleid.  Als u zich wilt afmelden voor dergelijke diensten, kunt u op elk gewenst moment een sms-bericht met het woord STOP versturen naar het telefoonnummer of de korte code. Ook kunt u contact opnemen met de klantensupport van Indeed.  VANWEGE DE NIET-GESTRUCTUREERDE GESPREKSINDELING VAN DEZE DIENST, HERKENNEN WE ANDERE POGINGEN TOT AFMELDING MOGELIJK NIET.

4.10 Fraude en spam voorkomen

Indeed kan de informatie die wordt verzameld krachtens dit Privacybeleid ook gebruiken om problemen met de Website en de dienstverlening van Indeed vast te stellen, om mogelijke frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen en om personen te beschermen tegen andere activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor uzelf of anderen. Indeed kan gegevens van en over u of uw gebruik van Indeed onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk(e) onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Website te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) ons/onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen; of (d) mogelijk nodig is om aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen.

Indeed is bijvoorbeeld onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission in de Verenigde Staten, de Data Protection Commission in Ierland en vele andere regelgevende instanties.

We kunnen gebruikmaken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en scherminhoud te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn echter niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot opschorting of beëindiging, die tijdelijk of voor onbepaalde tijd geldt, van bepaalde functies voor sommige gebruikers.

– Fraude en spam in berichten voorkomen

Indeed behoudt zich ook het recht voor om berichten in ons doorstuursysteem te verwijderen als deze in strijd zijn met de Websiteregels of andere voorwaarden van deze overeenkomst. Indeed heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of u zich bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar Indeed of zijn gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op Indeed op welke wijze dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderzoeken van uw functionaliteit door het aanmaken van profielen en namen die van Indeed zijn. Indeed behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of een andere externe partij als Indeed er oprecht van overtuigd is dat u de Website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op deze voorwaarden.

Indeed behoudt zich het recht voor om de identiteit van partijen die betrokken zijn bij het doorsturen van e-mails, te verifiëren en bevestigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het verifiëren van de identiteit van de afzender van een e-mail bij de vertegenwoordigers van de Werkgever die aan het e-mailadres van de betreffende Vacature zijn gekoppeld.

4.11 Betalingen mogelijk maken

Als u gegevens over uw pinpas, creditcard of andere betaalkaart aan ons verstrekt voor een betaling, gebruikt Indeed deze informatie alleen voor de verwerking van deze betaling (bijvoorbeeld de laatste vier cijfers van creditcardnummers en de bijhorende verificatie-informatie). Alle creditcardgegevens en daarmee verband houdende facturerings- en betalingsgegevens die u verstrekt aan Indeed, kunnen worden gedeeld met bedrijven die voor Indeed werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietagentschappen, uitsluitend met het oog op het controleren van krediet en het uitvoeren van betalingen aan Indeed, en om diensten te verlenen aan uw account.

4.12 Automatisch verwerken van uw Persoonsgegevens

Indeed verwerkt Persoonsgegevens automatisch om bepaalde aspecten met betrekking tot een gebruiker te evalueren om de werking van de Website en de diensten te verbeteren, met name door het analyseren en voorspellen van aspecten van persoonlijke voorkeuren of interesses van een gebruiker met betrekking tot de Website en diensten van Indeed. Indien relevant wordt deze verwerking uitgevoerd als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze gebruikers, om Indeed in staat te stellen zijn diensten aan Werkzoekenden en Werkgevers aan te bieden, inclusief het analyseren van sollicitaties en cv’s namens Werkgevers, of in andere situaties op basis van toestemming van de gebruiker.

In bepaalde gevallen kan Indeed dankzij deze verwerking bijvoorbeeld Werkzoekenden koppelen aan Werkgevers, Werkzoekenden Vacature-alerts en aanbevolen vacatures sturen waarin de Werkzoekende waarschijnlijk is geïnteresseerd, bepaalde sollicitaties van Werkzoekenden naar een Werkgever sturen, zoekresultaten weergeven, of bepaalde activiteiten voor spam- en fraudedetectie uitvoeren om onze gebruikers te beschermen. Deze verwerking is onderworpen aan de waarborgen beschreven in dit Privacybeleid om de privacy van onze gebruikers te beschermen. U kunt contact opnemen met privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties) om bezwaar te maken tegen mogelijke beslissingen voortvloeiend uit deze automatische verwerking.

4.13 Uw informatie delen met aan Indeed gelieerde entiteiten en websites

Het is onze voornaamste missie om werkzoekenden aan geweldige banen te helpen en om werkgevers aan geweldige kandidaten te helpen. We delen deze missie met de aan ons gelieerde ondernemingen. Ter ondersteuning van die missie delen we bepaalde gegevens met onze dochterondernemingen. Op deze gegevensuitwisseling is dit Privacybeleid van toepassing. Ook hebben we het Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over de aan ons gelieerde ondernemingen en over hoe we gegevens met hen delen om onze gebruikers de beste producten en diensten te kunnen bieden.  We raden u aan om voor meer informatie het Privacycenter te bezoeken.

Alle gegevens die u met Indeed deelt, kunnen worden gedeeld met alle aan Indeed gelieerde entiteiten, ongeacht waar deze zich bevinden, om u diensten te kunnen verlenen, om de (functionaliteit van de) Website te verbeteren en voor andere doeleinden zoals beschreven in dit Beleid. Door dergelijke informatie te delen, kan Indeed mensen beter helpen banen te vinden en Werkgevers helpen goede kandidaten te vinden. De geleverde diensten en de functionaliteit van de Website zijn zonder dergelijke overdrachten niet mogelijk. Indien u niet wilt dat dergelijke gegevens op deze wijze worden overgedragen, moet u deze Website niet gebruiken.

Voor de doeleinden van dit beleid verwijst ‘gelieerde ondernemingen’ naar alle entiteiten die direct of indirect beheer hebben over, worden beheerd door of onder algemeen beheer van of met een Indeed-entiteit vallen, nu of in de toekomst. ‘Beheer’ betekent voor deze doeleinden het hebben van een meerderheid van de aandelen of het recht en de mogelijkheid om het management aan te sturen. Dit heeft ook betrekking op aan Indeed gelieerde entiteiten die zich buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) of Zwitserland bevinden.

Voorbeelden van aan ons gelieerde ondernemingen en websites zijn: Glassdoor, Simply Hired, Syft, Resume.com, Workopolis, Wowjobs.com, Engineerjobs.com, RescueMyResumes.com en Resumeperfector.com. 

Deze gegevensuitwisseling met aan Indeed gelieerde ondernemingenvindt om een aantal specifieke redenen plaats.

– Verbeterde dienstverlening

Werkzoekenden krijgen persoonlijkere en betere content, prestaties, functies en diensten op Indeed en op website van aan Indeed gelieerde ondernemingen. Indeed en de aan Indeed gelieerde ondernemingen gebruiken bijvoorbeeld uw eerdere zoek- en browsegeschiedenis (zoals de vacatures waarop u klikt), uw IP-adres of uw cv- of profielinformatie om relevante zoekresultaten en Vacature-alerts vast te stellen en loopbaaninzichten weer te geven en te beheren, zoals bedrijfsreviews, salarisgegevens van vacatures, tips voor sollicitatiegesprekken en meer. Dit wordt ook gedaan om de gegevensanalyses, testen, onderzoeksmogelijkheden en dienstverlening te verbeteren.

Ook biedt het werkgevers beter inzicht in de prestaties van hun vacatureplaatsingen. Zo kunnen we gegevens delen over het aantal gebruikers dat op hun vacatureplaatsingen klikt. Dit stelt werkgevers in staat om te bepalen of hun vacature kandidaten aantrekt. Door werkgevers van de informatie te voorzien die ze nodig hebben om ons platform beter te gebruiken, kunnen ze betere vacatures opstellen.

– Meer werkgevers, meer vacatures en meer werkzoekenden

Dankzij het delen van dergelijke gegevens hebben Werkzoekenden toegang tot een uitgebreidere database met Vacatures en Werkgevers, en hebben Werkgevers toegang tot meer Werkzoekenden. Hierdoor kan Indeed Vacatures of Werkgevers aanbevelen op Indeed of op websites van aan Indeed gelieerde ondernemingen. Het zorgt er tevens voor dat sollicitaties en vacatureweergaven zowel op de Website van Indeed als op de websites van aan Indeed gelieerde ondernemingen kunnen plaatsvinden.

Indeed of een aan Indeed gelieerde onderneming kan een Werkzoekende op Indeed (en het cv of cv-uittreksel van die Werkzoekende) aanbevelen aan een Werkgever die wordt gehost door Indeed of aan een Werkgever die wordt gehost door een aan Indeed gelieerde onderneming. Een aan Indeed gelieerde onderneming kan ook een vacature die wordt gehost door een Werkgever op Indeed aanbevelen aan een Werkzoekende die wordt gehost door een aan Indeed gelieerde onderneming. Indeed en aan Indeed gelieerde ondernemingen kunnen ook gegevens van de Werkgever (zoals accountinformatie en gedragsgegevens) delen om deze Werkgevers een betere ervaring te bieden.

– Betere beveiliging voor gebruikers

Dankzij het delen van gegevens kunnen Indeed en aan Indeed gelieerde ondernemingen uw Persoonsgegevens verwerken met het doel om de gebruikersbeveiliging en interne werkzaamheden te verbeteren, problemen op te lossen en fraude en spam te detecteren.

4.14 Overdrachten van informatie aan Werkgevers 

Indeed stuurt in opdracht van Werkzoekenden Persoonsgegevens van Werkzoekenden naar Werkgevers. Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd gedurende de zoektocht naar een baan en het sollicitatie- en gespreksproces. Dit wordt gedetailleerder beschreven in artikel 2 en 4 van dit Privacybeleid. Dergelijke Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze voorwaarden en in overeenstemming met de voorwaarden van de relevante Werkgever. Werkzoekenden die via Indeed op vacatures buiten hun eigen land solliciteren, moeten mogelijk hun Persoonsgegevens sturen naar landen met een lager niveau van gegevensbescherming.

Eigenaren van werkgeversaccounts stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle rechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

4.15 Overdrachten van informatie aan Werkzoekenden

Indeed stuurt bepaalde aan Werkgevers gerelateerde informatie naar Werkzoekenden. Hieronder valt het publiceren van Vacatures, Bedrijfspagina’s en salarisinformatie op onze Website en het publiceren van Vacatures op Websites van Externe partijen via Indeed IQ als u deze functie heeft geselecteerd. Indeed kan Werkzoekenden ook informatie geven over de activiteiten en reactiesnelheid op Indeed van een Werkgever, zodat Werkzoekenden baanmogelijkheden kunnen evalueren. Denk hierbij aan de naam van de vertegenwoordiger van de Werkgever, de stad/plaats waarin de Werkgever zich bevindt en of de Werkgever contact heeft gehad met andere Werkzoekenden of het cv van andere Werkzoekenden heeft bekeken. Wanneer u als Werkgever Indeed gebruikt (bijvoorbeeld door een Vacature te plaatsen of via het Indeed CV-programma contact op te nemen met een Werkzoekende), stemt u ermee in dat Indeed deze informatie aan Werkzoekenden kan verstrekken.

4.16 Overdrachten van informatie aan dienstverleners 

We kunnen gebruikmaken van externe partijen voor onze activiteiten om de Website en onze diensten, producten en functies te verbeteren, om onze gebruikers te beschermen en te achterhalen wat ze nodig hebben, en om de diensten en gebruikerservaring te verbeteren. Deze serviceproviders kunnen toegang krijgen tot Persoonsgegevens wanneer ze deze diensten leveren en dit kan gepaard gaan met de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen. Deze overdrachten vinden alleen plaats voor de doeleinden die zijn vastgelegd in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing en noodzakelijk.

Onze dienstverlening verbeteren

Deze externe partijen verstrekken mogelijk datapunten, waaronder de tijd doorgebracht op specifieke pagina’s, de links waarop u klikt en data waaruit gebruikersvoorkeuren kunnen worden afgeleid. Dankzij deze gebruikersfeedback kunnen we onze diensten (blijven) leveren. Deze externe partijen gebruiken mogelijk cookies en andere technologieën om data te verzamelen over uw gedrag en apparaten, zoals het apparaattype, browsergegevens en de voorkeurstaal. Een voorbeeld van een externe partij is Hotjar. Als u zich wilt afmelden voor de cookies van Hotjar, gaat u naar de link in ons Cookiebeleid.

Kwaliteit behouden en gebruikers beschermen

Indeed kan uw Persoonsgegevens in sommige situaties overdragen aan bepaalde externe leveranciers die Indeed helpen met het beschermen van onze gebruikers en het in stand houden van de kwaliteit van onze diensten, producten en functies. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers die door Indeed worden ingeschakeld om fraude op te sporen. Voorbeelden van deze leveranciers zijn: SiftScience, Emailage en PerimeterX. Indeed zet bijvoorbeeld ook leveranciers in om te voorkomen dat accounts worden gemaakt met accountgegevens die openbaar zijn gemaakt. Een voorbeeld van een dergelijke leverancier is: SpyCloud.

Betalingen mogelijk maken

Ook kan Indeed alle creditcardgegevens en daarmee verband houdende facturerings- en betalingsgegevens die u aan Indeed verstrekt, delen met bedrijven die voor Indeed werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietagentschappen, uitsluitend met het oog op het controleren van krediet en het uitvoeren van betalingen aan Indeed, en om diensten te verlenen aan uw account. Voorbeelden van dergelijke leveranciers zijn: CVENT.

– Een Indeed-app installeren of gebruiken

Wanneer u een Indeed-app installeert, downloadt of gebruikt, kunnen we beperkte gebruikersgegevens delen met bepaalde dienstverleners. Hierdoor kunnen we u voorzien van bepaalde diensten en kunnen we advertentietoeschrijving ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres of een andere unieke ID delen, evenals gebeurtenisgegevens met betrekking tot de installatie van de Indeed-app.

We kunnen dit doen voor verschillende doeleinden, waaronder gebruikersaanmelding via externe accounts. Indeed kan hierdoor ook meer inzicht krijgen in het complete gebruikerstraject en dit optimaliseren door: (i) inzicht te krijgen in hoe gebruikers op Indeed terechtkomen; (ii) de prestaties van onze advertenties beter te meten; en (iii) inzicht te krijgen in waar een gebruiker Indeed heeft geopend op diverse apparaten.

Wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert, erkent en accepteert u dat uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan deze dienstverleners. U gaat ook akkoord met het Cookiebeleid, het Privacybeleid en de Algemene voorwaarden van Indeed en bent ervan op de hoogte dat u uw rechten, zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid, te allen tijde kunt uitoefenen. Dit geldt onder andere voor het recht om bezwaar te maken tegen het rechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Voorbeelden van de soorten technologie die hiervoor kunnen worden gebruikt, zijn pixels, JavaScript-snippets en cookies.

– Opslag

Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het algemene publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

Als u een Embox-gebruiker bent, wordt informatie die via de Embox-extensie van Indeed voor de Google Chrome-webbrowser wordt verstrekt, zoals updates met betrekking tot kandidaatstatussen, niet gedeeld met externe partijen omwille van advertentiedoeleinden.

4.17 Overdracht van openbaar beschikbare informatie

Als gebruikers materiaal plaatsen op Indeed op een wijze waardoor dit materiaal publiekelijk beschikbaar en vindbaar wordt door personen, behoudt Indeed zich het recht voor om deze informatie te verzamelen en te delen met externe partijen. Indien een Werkgever een vacature op Indeed plaatst, mag Indeed naar eigen goeddunken deze vacature of de informatie erin delen met externe partijen onder voorbehoud van een overeenkomst tussen Indeed en dergelijke externe partijen. Indeed behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld uit openbare bronnen, in deze hoedanigheid te delen.

4.18 Externe websites die u bezoekt via Indeed

U kunt ook gebruikmaken van bepaalde sites of diensten van externe partijen die u bezoekt via de site van Indeed. In dergelijke gevallen worden alle gegevens die u aan een externe partij verstrekt, niet aan Indeed maar aan deze externe partij verstrekt en vallen deze onder het Privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe partij. Lees artikel 8 van dit Privacybeleid genaamd ‘Links naar websites van externe partijen’ voor meer informatie.

4.19 Overdracht van Persoonsgegevens voor personen in de EU (inclusief de Europese Economische Ruimte (‘EER’)) en Zwitserland

Lees artikel 11 van dit Privacybeleid voor meer informatie over dit onderwerp.

5. Aanvullend gebruik en openbaarmaking van niet-persoonsgebonden gegevens

Naast de andere vormen van gebruik en openbaarmakingen van informatie opgenomen in dit Privacybeleid en zonder afbreuk te doen aan andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid, kunnen wij alle Niet-persoonsgebonden gegevens gebruiken en openbaar maken voor welk doel dan ook, behalve indien we door toepasselijke wetgeving tot iets anders zijn verplicht. Indien we Niet-persoonsgebonden gegevens combineren met Persoonsgegevens, wordt deze gecombineerde informatie alleen door ons gebruikt en openbaar gemaakt voor de doeleinden beschreven in artikel 4 en 9 van dit Privacybeleid.

6. Veiligheid

Indeed streeft naar redelijke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de Persoonsgegevens die zij beheert. Geen enkele wijze van overdracht via internet of digitale opslag is echter 100% veilig. Bovendien zijn e-mails en berichten die via uw browser worden verzonden en vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers, niet gecodeerd. We streven er daarom naar om uw informatie te beschermen, maar kunnen de veiligheid ervan niet garanderen.

Houd er eveneens rekening mee dat we externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven. Bekijk de volgende pagina voor meer informatie. Lees artikel 11 van dit Privacybeleid voor informatie over de verplichtingen met betrekking tot de overdracht van Persoonsgegevens van personen in de EER en Zwitserland.

7. Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe Indeed Cookies gebruikt.

– Do Not Track-verzoeken

We reageren niet op het ‘Do Not Track’-signaal (DNT) als dit is ingeschakeld in de browser van de gebruiker. Als we cookies plaatsen of uitlezen op sites waarop onze vacaturezoek- en weergavefuncties zijn geplaatst, maar die niet door Indeed worden beheerd, doen we dit om bijvoorbeeld een gepersonaliseerde zoekervaring aan gebruikers van deze sites te bieden. We delen geen informatie over uw gebruik van Indeed met deze externe partijen. Indien externe partijen die zijn opgenomen op Indeed-websites (zoals omschreven in het Cookiebeleid van Indeed), hun eigen externe cookies plaatsen of uitlezen, kunnen zij wel of niet reageren op het DNT-signaal.

8. Links naar websites van externe partijen

De Website kan ook links naar andere websites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. Uw webbrowser kan ook de URL van de Indeed-pagina waarop u heeft geklikt bekendmaken aan de website van de externe partij, en deze URL kan zoektermen en filters bevatten die u op Indeed heeft gebruikt. De Website kan ook Bedrijfspagina’s ter beschikking stellen die informatie bevatten die door externe Werkgevers is verstrekt.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT PRIVACY VAN EXTERNE PARTIJEN, WAARONDER GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EXTERNE DIENSTVERLENERS, WERKGEVERS (WAARONDER WERKGEVERS MET EEN BEDRIJFSPAGINA), EXTERNE SOCIALMEDIAPLATFORMEN, EXTERNE PARTIJEN DIE DE APPARATEN OF BESTURINGSSYSTEMEN AANBIEDEN WAAROP DE WEBSITE BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT EN EXTERNE PARTIJEN DIE EEN WEBSITE BEHEREN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP ONZE WEBSITE. U HEEFT WELLICHT RECHTSTREEKS AFDWINGBARE RECHTEN TEGENOVER DEZE EXTERNE PARTIJEN. LEES HUN PRIVACYBELEID VOOR MEER INFORMATIE.

9. Overnames en andere reorganisaties

Informatie verzameld uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen voortvloeiend uit een verandering in eigendom of zeggenschap met betrekking tot de werkzaamheden van Indeed (middels fusie, verkoop of anderszins) of andere reorganisatie of samenwerking, of toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (waaronder met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures), en dergelijke informatie kan door een externe partij worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Informatie verzameld uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen in verband met een overname of fusie verricht door Indeed of deze externe partijen.

10. Het uitoefenen van rechten met betrekking tot Persoonsgegevens

Als een Indeed-gebruiker kunt u gebruikmaken van de hieronder beschreven rechten.  Houd er rekening mee dat we kunnen proberen om uw identiteit te verifiëren via het e-mailadres of telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw gebruik van onze Website voordat we dergelijke aanvragen inwilligen. Ook behouden we ons het recht voor om een aanvraag te weigeren wanneer we dit proces niet naar tevredenheid kunnen voltooien. Als u iemand machtigt om namens u een aanvraag in te dienen, kunnen we uw aanvraag ook weigeren als we niet bij u kunnen verifiëren dat de persoon die de aanvraag indient ook daadwerkelijk de bevoegdheid heeft om namens u te handelen.

10.1 Het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren

Indeed-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website. Wij raden u ook aan om via deze link contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.

Als u dit niet wilt, kunt u ook een formeel verzoek indienen om Indeed onjuiste Persoonsgegevens namens u te laten aanpassen door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties) vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

10.2 Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, of om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken

Als u vragen of klachten heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, raden wij u aan om via deze link contact met ons op te nemen.

U kunt ook een formeel bezwaar indienen of ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens door Indeed te beperken. U heeft bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen de rechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens door Indeed voor marketingdoeleinden. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen om een aanvraag tot verwijdering van uw gegevens in te dienen.

10.3 Afmelden voor marketingberichten en intrekken van toestemming

Als u geen marketingberichten op basis van uw Persoonsgegevens meer wilt ontvangen van ons, kunt u een aantal dingen doen.

Als u zich wilt afmelden voor een bepaalde marketing-e-mail van Indeed, klikt u op ‘Afmelden’ (of een soortgelijke actie), indien van toepassing. Houd er rekening mee dat u zich hiermee alleen afmeldt voor dat specifieke marketingbericht.

Als u al uw vacature-alerts wilt aanpassen, klikt u op ‘Deze vacature-alert wijzigen’ (of een soortgelijke actie) om uw abonnementen te bewerken. U kunt uw abonnementen (voor vacature-alerts, aanbevolen vacatures en andere meldingen) ook bekijken en bewerken via het dashboard van uw account. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de klantensupport van Indeed.

Bovendien kunt u zich voor alle marketingberichten afmelden door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties). We zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inwilligen.

Houd er ten slotte rekening mee dat we wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten.

10.4 Het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en over te dragen

Indeed-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens inzien op de Website. Wij moedigen u aan om via deze link contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.

U kunt ook een formeel verzoek indienen om de Persoonsgegevens die Indeed over u bewaart, in te zien. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen. Indeed zal uw Persoonsgegevens dan in een overdraagbare indeling verstrekken, zodat deze kunnen worden doorgegeven aan externe partijen. Als u meerdere e-mailadressen heeft gebruikt voor communicatie met Indeed, moet u ons ook een verzoek sturen via de andere e-mailadressen. Op die manier kunnen we u ook de Persoonsgegevens sturen die aan deze e-mailadressen zijn gekoppeld.

10.5 Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen

Indeed-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website. Wij raden u ook aan om via deze link contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.

U kunt ook een formeel verzoek indienen om de Persoonsgegevens die Indeed over u bewaart, te laten verwijderen. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen. Zodra uw verzoek is bevestigd, zal Indeed hiertoe de nodige stappen ondernemen, waaronder de verwijdering van uw Indeed-account. Indien het verzoek om verwijdering betrekking heeft op Persoonsgegevens waarvan u eerder heeft gevraagd deze openbaar te maken op Indeed (zoals een Werkzoekende die een openbaar cv plaatst), ondernemen we redelijke inspanningen om andere beheerders van dit verzoek op de hoogte te stellen. Als u meerdere e-mailadressen heeft gebruikt voor communicatie met Indeed, moet u ons ook een verzoek sturen via de andere e-mailadressen. Op die manier kunnen we ook de Persoonsgegevens verwijderen die aan deze e-mailadressen zijn gekoppeld.

LET OP: Door de verwijdering van uw Persoonsgegevens aan te vragen, kunt u geen account meer aanmaken bij Indeed met hetzelfde e-mailadres. Klik als u uw account wilt sluiten op de knop ‘Mijn account sluiten’ op uw accountpagina. Als u daarnaast Direct Solliciteren gebruikt voor een sollicitatie of een andere handeling uitvoert op de Website met hetzelfde e-mailadres dat is gekoppeld aan uw verwijderverzoek, ontvangt u mogelijk bepaalde communicaties niet die zijn gekoppeld aan deze handelingen van Indeed of andere Indeed-gebruikers.

Als u een Werkzoekende bent en u een sollicitatie op de Website van Indeed wilt verwijderen, neemt u rechtstreeks contact op met de potentiële Werkgever om uw sollicitatie te laten verwijderen. Als u op een vacature van Indeed heeft gesolliciteerd, raadpleegt u de betreffende vacature voor aanvullende informatie die op u van toepassing is.

10.6 Toestemming intrekken

Voor bepaalde activiteiten vragen we toestemming om uw Persoonsgegevens te gebruiken. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Als u locatiegegevens verstrekt via een mobiele app, kunt u de locatieservices op uw apparaat te allen tijde uitschakelen. Voor andere services die uw toestemming vereisen, kunt u de toestemming intrekken via de workflow van de betreffende service. Houd er rekening mee dat verwerkingen die zijn uitgevoerd voor het intrekken van uw toestemming, wettig blijven.

10.7 Enkele beperkingen

Dergelijke rechten op correctie, bezwaar, beperking, toegang, overdraagbaarheid en verwijdering zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen, zoals bepaald in toepasselijke wetgeving. Individuele verzoeken worden uitgevoerd binnen de tijd die is toegestaan door relevante regelgeving vanaf het moment waarop Indeed uw verzoek bevestigt. U dient zich ervan bewust te zijn dat er, indien toegestaan, kosten in rekening kunnen worden gebracht voor herhaalde verzoeken van dezelfde persoon zoals bepaald door Indeed en enkel opgelegd voor zover wettelijk toegestaan.

11. Persoonsgegevens van personen in de EER en Zwitserland

11.1 Beginselen en kader van het privacyschild

Indeed Ireland draagt bepaalde Persoonsgegevens over aan Indeed, Inc. in de VS. Indeed, Inc., waaronder de dochteronderneming Prehire, Inc., voldoet aan het kader van het EU-VS-privacyschild (dat van toepassing is op alle EER-landen) en het Zwitserland-VS-privacyschild zoals opgesteld door het US Department of Commerce betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens die vanuit EU-landen (inclusief alle EER-landen) en Zwitserland naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Indeed heeft verklaard dat zij zich houdt aan de privacyschildbeginselen betreffende kennisgeving, keuze, verantwoording voor verdere overdracht, beveiliging, data-integriteit, doeleindbeperking, toegang, beroep, handhaving en aansprakelijkheid. Indien er een conflict bestaat tussen de bepalingen in dit Privacybeleid en de beginselen van het privacyschild, gelden de beginselen van het privacyschild. Voor meer informatie over het privacyschildprogramma en om onze verklaring te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/.

11.2 Principes van verdere overdracht

In het kader van verdere overdracht van gegevens aan een externe partij is een privacyschildorganisatie verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens die deze onder het privacyschild ontvangt en vervolgens doorgeeft aan een externe partij die namens de privacyschildorganisatie handelt. Indeed blijft verantwoordelijk onder de beginselen van het privacyschild indien zijn vertegenwoordiger dergelijke Persoonsgegevens verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de beginselen, tenzij Indeed aantoont dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die resulteerde in schade.

11.3 AVG-beschermingen

Bij de doorgifte van gegevens past Indeed Ireland, naast de richtlijnen van het privacyschild, ook de overeenkomsten toe die de beschermingen en eisen omvatten die zijn vastgelegd in hoofdstuk V (en artikel 28, waar relevant) van de AVG. Dit hoofdstuk bevat de gegevensbeschermingseisen van de EU, die waarborgen dat de overdracht van Persoonsgegevens afdoende wordt beschermd.

11.4 Onafhankelijke geschillenbeslechting voor personen in de EU en Zwitserland

In overeenstemming met de beginselen van het EU-VS-privacyschild (van toepassing op alle EER-landen) en het Zwitserland-VS-privacyschild, streeft Indeed ernaar om klachten over uw privacy en onze verzameling of ons gebruik van uw Persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EER en Zwitserland met vragen of klachten over dit Privacybeleid, moeten eerst contact opnemen met Indeed via: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, of door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

Indeed heeft ook toegezegd om onopgeloste privacyklachten onder de beginselen van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild te verwijzen naar het BBB EU PRIVACY SHIELD, een alternatieve non-profitgeschillenbeslechter in de Verenigde Staten, geëxploiteerd door de Council of Better Business Bureaus. Als uw klacht niet tijdig wordt bevestigd of indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, gaat u naar http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie en om een klacht in te dienen.

In bepaalde, beperkte omstandigheden kunnen personen uit de EER of Zwitserland ook een beroep doen op de bindende arbitrage van het panel van het privacyschild.

12. Algemene vragen en klachten

12.1 Contact opnemen met Indeed

U kunt een bericht sturen aan Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, of aan Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland. U kunt daarnaast met beide bedrijven contact opnemen via het contactformulier op onze Website. Als u contact op wilt nemen met de Functionaris gegevensbescherming van Indeed, kunt u een e-mail sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

12.2 Klachten

Als u van mening bent dat Indeed inbreuk heeft gemaakt op uw rechten betreffende gegevensbescherming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u zich bijvoorbeeld in de EER bevindt, richt u zich tot het EER-hoofdkantoor van Indeed: Indeed Ireland Operations Limited in Ierland. Dit kantoor is onderworpen aan de Irish Data Protection Commission en u kunt deze link raadplegen voor bovengenoemde doeleinden. Als u zich in de EU of Zwitserland bevindt en een klacht heeft over overdrachten en verwerking in overeenstemming met EU-VS-privacyschildbeginselen (van toepassing in alle EER-landen) en Zwitserland-VS-privacyschildbeginselen, kunt u gebruikmaken van onafhankelijke geschillenbeslechting zoals uiteengezet in artikel 11 van dit Privacybeleid.

13. Uw Californische privacyrechten

Als u gebruikmaakt van de rechten die worden toegekend in dit gedeelte van ons Privacybeleid, geeft u aan dat u een inwoner van Californië bent.

Inwoners van andere gebieden: U kunt een geverifieerde aanvraag doen bij Indeed met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Hoewel Indeed uw Persoonsgegevens niet verkoopt, kunt u toch een officiële aanvraag indienen om uw Persoonsgegevens die door Indeed worden bewaard, te verwijderen. Dit proces wordt beschreven in artikel 10 van ons Privacybeleid, waarin ook het adres wordt vermeld waarnaar aanvragen met betrekking tot uw Persoonsgegevens moeten worden gestuurd.

13.1 Het recht om inzage in uw Persoonsgegevens te krijgen

U heeft het recht om te verzoeken dat we aan u bekendmaken welke Persoonsgegevens over u we verzamelen, gebruiken, bekendmaken en ‘verkopen’ (deze term leggen we in artikel 13.2 hieronder uit). Raadpleeg artikel 10 van ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe u dit recht kunt uitoefenen.

In de volgende artikelen van onze Samenvatting van het Privacybeleid van Indeed worden de categorieën van Persoonsgegevens besproken die we de afgelopen twaalf (12) maanden hebben verzameld (artikel 3), waarom we deze gegevens hebben verzameld (artikel 4) en de externe partijen waarmee we deze gegevens hebben gedeeld (artikel 5). 

Deze onderwerpen worden in ons Volledige Privacybeleid uitgebreider besproken: in artikelen 2.1-2.3 wordt besproken welke categorieën Persoonsgegevens we verzamelen; in artikelen 4, 5 en 9 wordt besproken voor welke doeleinden we uw Persoonsgegevens gebruiken; en in artikelen 4.12-4.16, 8, 9 en 11 wordt de bekendmaking van uw Persoonsgegevens aan externe partijen besproken.

13.2 Het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonsgegevens

Ga voor meer informatie over de benadering van Indeed van de Californische vereiste Verkoop mijn persoonsgegevens niet, waarom dit van toepassing is op uw gebruik van onze Website en hoe u dit recht kunt uitoefenen, naar https://www.indeed.com/legal/ccpa-dns. Hier wordt uitgelegd hoe Californië bepaalde overdrachten van Persoonsgegevens tussen Indeed en zijn gelieerde ondernemingen als ‘verkoop’ heeft gedefinieerd onder de CCPA. Het gaat hierbij om overdrachten die noodzakelijk zijn voor de producten en diensten die we aan onze gebruikers bieden. Uw Persoonsgegevens worden niet door ons ‘verkocht’ in de traditionele zin van het woord. Meer informatie over de gelieerde ondernemingen van Indeed en de overdrachten naar onze gelieerde ondernemingen vindt u in ons Privacycenter op https://hrtechprivacy.com/nl.

Volgens de Californische wetgeving Shine the Light (Civil Code-artikel 1798.83) mogen de inwoners van Californië eenmaal per kalenderjaar informatie aanvragen en ontvangen over de bekendmaking van bepaalde categorieën Persoonsgegevens door een bedrijf aan andere bedrijven voor direct-marketingdoeleinden. Als u een ingezetene van Californië en een gebruiker van onze Website bent, kunt u een kopie van deze informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties). Zorg ervoor dat uw aanvraag uw naam en e-mailadres bevat. Indeed behoudt zich het recht voor om, voordat we op deze aanvraag reageren, u naar aanvullende Persoonsgegevens te vragen, zodat we uw identiteit kunnen bevestigen.

13.3 Het recht op non-discriminatie voor het uitoefenen van uw privacyrechten

We discrimineren u op geen enkele manier als u enige van uw rechten onder de CCPA uitoefent.

Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2020

Door de websites van Indeed (‘Website’) te gebruiken of te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door Indeed zoals hieronder uiteengezet. 

In het kader van dit Privacybeleid verwijst ‘Indeed’ of ‘wij’/’we’ naar Indeed, Inc. als u bent gevestigd in de Verenigde Staten, Indeed Ireland Operations Limited als u bent gevestigd buiten de Verenigde Staten en Indeed Staff LLC als u gebruikmaakt van de Indeed Staff-services.

Houd er ook rekening mee dat de contractpartij zoals vermeld in de Algemene voorwaarden van Indeed kan afwijken van de verwerkingsverantwoordelijke zoals vermeld in dit Cookiebeleid.

1. Inleiding: Wat is een cookie?

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wanneer en waarom cookies naar bezoekers van de Website (‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) kunnen worden verstuurd. ‘Cookies’ zijn tekstbestanden die door een website worden opgeslagen op de harde schijf of een ander apparaat waarmee de website wordt bezocht, met de bedoeling om gegevens bij te houden. Dankzij cookies kunnen we belangrijke informatie onthouden en uw gebruik van de Website eenvoudiger maken. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Website gebruikt, ongeacht of u bent aangemeld bij uw account of niet. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser bewaard blijven totdat u de Website verlaat.

Permanente cookies blijven veel langer in het cookiebestand van uw browser opgeslagen (hoewel de duur afhangt van de levensduur van het specifieke cookie). Wanneer we sessiecookies gebruiken om het totale aantal bezoekers van onze Website te tracken, gebruiken we anonieme, verzamelde gegevens (de cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens). We kunnen cookies ook gebruiken om uw computer te onthouden zodat we uw online Indeed-ervaring op u kunnen afstemmen wanneer u de Website later opnieuw bezoekt. We kunnen in dergelijke gevallen persoonsgegevens koppelen aan een cookiebestand.

2. Hoe gebruikt Indeed cookies?

We gebruiken cookies, webbeacons en andere opslagtechnologieën van externe partners zoals Google en Facebook voor metingsdiensten, voor betere getargete advertenties en voor marketingdoeleinden. Dit gebeurt vanaf de Website en wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert. Dankzij deze cookies, webbeacons en andere opslagtechnologieën kunnen wij u Indeed-advertenties tonen op andere sites die u bezoekt op internet. Indeed kan informatie over uw gedrag op de Website ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of andere sociale-netwerksites) om u getargete advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. We gebruiken deze cookies, webbeacons en andere opslagtechnologieën ook voor het programma Indeed Targeted Ads. Voor dit programma en andere advertentiedoeleinden gebruiken we deze cookies, webbeacons en andere opslagtechnologieën om te bepalen welke advertenties gebruikers al hebben gezien, hoe vaak ze een bepaalde advertentie hebben gezien en op welke websites een bepaalde advertentie is verschenen. We kunnen deze cookies, webbeacons en andere opslagtechnologieën op de Website ook gebruiken om erachter te komen welke gebruikers een bepaalde vacature, Bedrijfspagina, wervingsevenement of advertentie waarin de Werkgever is geïdentificeerd, hebben gezien zodat we de Werkgever hierover kunnen informeren.

Analytische doeleindenIndeed en zijn gelieerde ondernemingen (zoals gedefinieerd in artikel 4.13 van het Privacybeleid) gebruiken cookies om gebruikersactiviteiten te analyseren om de Website en de websites van gelieerde ondernemingen van Indeed te verbeteren. We kunnen cookies bijvoorbeeld gebruiken om totaalpatronen te bekijken, zoals het gemiddelde aantal zoekopdrachten van gebruikers. Met behulp van deze analyse kunnen we achterhalen hoe we de functionaliteit en de gebruikerservaring van de Website kunnen verbeteren.
Uw voorkeuren en gebruikerservaringIndeed en zijn gelieerde ondernemingen gebruiken cookies om bepaalde informatie over gebruikers te verzamelen, zoals browsertype, server, taalvoorkeuren en landinstelling, om gebruikersvoorkeuren op onze Website op te slaan en uw ervaring consistenter en gemakkelijker te maken. We kunnen bijvoorbeeld uw recente zoekopdrachten opslaan in een cookie zodat u deze zoekopdrachten gemakkelijk kunt herhalen als u onze Website weer bezoekt, of zodat we profielinformatie kunnen voorstellen wanneer u zich aanmeldt voor een account en een Indeed CV invult. Bovendien gebruiken we cookies om u aangemeld te houden als u onze Website vaker bezoekt. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om uw geografische locatie op woonplaats- of postcodeniveau te bepalen en u zo te voorzien van de meest relevante zoekresultaten.
Metingsdiensten en betere Targeted Ads en marketing biedenWe gebruiken cookies, webbeacons en andere opslagtechnologieën van externe partners zoals Google en Beeswax voor metingsdiensten, voor betere getargete advertenties en voor marketingdoeleinden. Dit gebeurt wanneer u onze Website bezoekt en wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert. Dankzij deze cookies, webbeacons en andere opslagtechnologieën kunnen wij u Indeed-advertenties (zoals een bepaalde vacature of Bedrijfspagina die beschikbaar is op de Website) tonen op andere sites die u bezoekt op internet. Onze externe advertentiepartners kunnen deze technologieën ook gebruiken om uw browse-interesses te identificeren in een bepaalde periode en op verschillende websites om gerichte advertenties en andere op u afgestemde content te kunnen aanbieden. Indeed kan informatie over uw gedrag op de Website ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites) om u getargete advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. We gebruiken cookies ook voor het programma Indeed Targeted Ads. Voor dit programma en andere advertenties gebruiken we cookies, webbeacons en andere opslagtechnologieën, ook van externe partijen, om te bepalen welke advertenties gebruikers al hebben gezien, hoe vaak ze een bepaalde advertentie hebben gezien en op welke websites een bepaalde advertentie is verschenen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het rechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen en gebruiken van informatie voor advertentietargeting, of als u gebruik wilt maken van andere rechten, kunt u uw rechten uitoefenen zoals beschreven in artikel 10 van ons Privacybeleid.
Referrals volgenWe gebruiken cookies om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de externe website die de gebruiker naar onze Website heeft doorverwezen of voor de gebruikersactiviteiten van gebruikers die door Indeed zijn doorverwezen naar een externe website. Enkele van deze websites van externe partners zijn partnerwebsites die een beloning ontvangen voor de activiteiten van de gebruikers die zij doorverwijzen naar onze Website, of die Indeed belonen voor de activiteiten van de gebruikers die naar dergelijke externe websites zijn doorverwezen. Wij delen geen Persoonsgegevens of andere gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers met deze partnerentiteiten. Mogelijk delen we echter wel beperkte informatie over gebruikersactiviteit met Werkgevers, bijvoorbeeld welke gebruikers een bepaalde vacature, Bedrijfspagina, wervingsevenement of andere Indeed-advertentie op de Website hebben gezien en de externe website waarop u zich bevond toen u op een Indeed-link naar een vacature, Bedrijfspagina, wervingsevenement of andere Indeed-advertentie klikte. We gebruiken cookies ook om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de e-mailcampagne die gebruikers naar onze Website heeft verwezen.
VeiligheidsoverwegingenWe gebruiken cookies om bepaalde soorten cyberaanvallen te beperken.
Testen, bruikbaarheid en prestatieverbeteringenWe gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat gebruikers een consistente gebruikerservaring hebben en we voeren A/B-tests uit op bepaalde onderdelen van onze Website om de aangeboden producten te verbeteren. We gebruiken cookies ook om de prestaties en betrouwbaarheid van onze Website te verbeteren.
Fraude-/spampreventieWe gebruiken cookies tijdens fraudebeoordelingen en -onderzoeken. Een deel van de cookie-/apparaattracking vindt plaats middels externe leveranciers zoals SiftScience. Andere keren gebruiken we onze eigen indexen om activiteiten met betrekking tot specifieke cookies te identificeren.
NalevingWe kunnen cookies gebruiken om traffic- en activiteitsgegevens die we verzamelen over het gebruik van onze Website te anonimiseren. Mogelijk plaatsen we ook een cookie met de naam OptanonConsent om de cookievoorkeur die u in de cookiebanner hebt doorgegeven, op te slaan.

3. Cookies in uw browser beheren

Om uw cookievoorkeur te wijzigen, moet u eerst de cookies verwijderen die door de Website in uw browser zijn opgeslagen. Ga vervolgens naar Indeed.com/legal en klik op de knop Cookievoorkeur in het gedeelte Cookiebeleid of geef uw voorkeur door in de cookiebanner. 

U kunt cookies die in de cookiemap van uw browser zijn geïnstalleerd, gemakkelijk verwijderen en beheren door de instructies van uw browserleverancier te volgen.

Als uw browser niet in deze lijst staat, kunt u de documentatie van uw specifieke browserleverancier raadplegen. U kunt ook de documentatie van uw mobiele apparaat raadplegen voor informatie over het uitschakelen van cookies op uw mobiele apparaat. Als u alle cookies uitschakelt, kunt u wellicht geen gebruikmaken van alle functies van deze Website. Opmerking: Als u uw cookies of cache niet heeft gewist, heeft de inhoud daarvan mogelijk invloed op functies voor automatisch invullen op de Indeed-site. U bent zelf verantwoordelijk voor dergelijke acties.

Indeed kan Werkgevers ook voorzien van code voor een Conversion Tracker voor de Website. Deze tracker pingt de webbeacon voor werkzoekenden en houdt gegevens bij wanneer een werkzoekende solliciteert op een vacature via de website van de Werkgever. Iedere keer dat een werkzoekende een zoekopdracht op Indeed begint, schrijft deze Conversion Tracker een sollicitatie toe aan Indeed, ongeacht eventuele andere activiteiten die ertussendoor komen. Indeed heeft geen toegang tot de cookies in het domein van de werkgever. De Conversion Tracker is simpelweg een teller die een melding stuurt naar Indeed wanneer een werkzoekende heeft gesolliciteerd. Als u het webbeacon voor werkzoekenden van Indeed zelf wilt uitschakelen, moet u onze afmeldfunctie voor webbeacons gebruiken.

Indeed maakt gebruik van de AdWords-functies en remarketinglijsten van Google Analytics voor adverteerders in het Display Netwerk. Indeed en Google gebruiken cookies van het eigen domein (zoals de Google Analytics-cookies) en externe cookies (zoals de DoubleClick-cookie) om advertenties te creëren, te optimaliseren en weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze Website. Dit houdt in dat leveranciers, waaronder Google, promotiemateriaal van Indeed weergeven op andere websites die u op internet bezoekt.

Cookies van Google Analytics cookies helpen ons onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers zodat we kunnen bepalen hoe vaak een bepaalde gebruiker onze Website bezoekt, hoe de gebruiker op onze Website terecht is gekomen en wat de gebruiker op onze Website doet.  Google heeft een hulpmiddel ontwikkeld – Hoe Google informatie gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken – om websitebezoekers te informeren over hoe hun gegevens worden verzameld als websites gebruikmaken van Google-services en ze hierover zeggenschap te geven.

4. Cookielijst

Ga naar Cookielijst voor een lijst met alle cookies die door de Website in uw browser zijn opgeslagen. Hoewel we deze lijst regelmatig bijwerken, moet u zich ervan bewust zijn dat de namen van cookies, pixels en andere technologieën kunnen veranderen. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw voorkeur in onze cookiebanner door te geven volgens de instructies in 3. Cookies in uw browser beheren. Raadpleeg artikel 8 van ons Privacybeleid voor meer informatie over ons gebruik van links naar websites van externe partijen.

5. Wijzigingen van ons cookiebeleid

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan het Cookiebeleid om te bekijken wanneer dit voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven staat. Als u gebruikmaakt van de Website of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde Cookiebeleid heeft geaccepteerd. Als Indeed op de Website verzamelde Persoonsgegevens gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die ten tijde van de verzameling gold, stelt Indeed gebruikers hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte via e-mail en/of door een aankondiging te plaatsen op de Website van Indeed of op een andere manier, zoals wettelijk is vereist.

Veelgestelde vragen over privacy van Indeed

In ons Privacybeleid wordt uitvoerig beschreven hoe Indeed uw gegevens verwerkt. Ga naar onze pagina met Veelgestelde vragen voor meer informatie over de aanpak van Indeed met betrekking tot privacy.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, stuurt u een e-mail naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).