HR Tech Privacy

Indeed

Indeed is de wereldwijd nummer 1 vacaturesite1, met elke maand meer dan 250 miljoen unieke bezoekers2. Bij Indeed komen werkzoekenden op de eerste plaats. Ze kunnen gratis zoeken naar vacatures, cv’s plaatsen en informatie over bedrijven bekijken. Elke dag tonen we nieuwe carrièremogelijkheden aan miljoenen mensen.

1 comScore, totaal aantal bezoeken, maart 2020

2 Google Analytics, unieke bezoekers, februari 2020

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 10 november 2022

Samenvatting van het Privacybeleid van Indeed

Indeed en zijn dochterondernemingen zijn direct of indirect eigendom van een beursgenoteerd Japans moederbedrijf, Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Inleiding

We hebben dit overzicht van het volledige Privacybeleid van Indeed gemaakt om u een structuur te bieden en u op de hoogte te houden over de manier waarop we omgaan met uw informatie.

In ons Privacybeleid staat hoe we de Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken die we van en over u verzamelen wanneer u onze online en/of mobiele websites, toepassingen, diensten en software opent of gebruikt, met ons communiceert via de telefoon of persoonlijk, of die we verkrijgen van openbaar beschikbare bronnen of externe bronnen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze Websites, waaronder de gelieerde online en/of mobiele websites, toepassingen, services en software van Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, Workopolis en Wowjobs.

De voornaamste missie van Indeed is om mensen aan een baan te helpen en om Werkgevers te helpen topkandidaten te vinden. Aangezien al onze dochterondernemingen deze missie delen, hebben we een Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over wie onze dochterondernemingen zijn en over hoe we gegevens met hen delen. Meer informatie over hoe we gegevens delen met dochterondernemingen vindt u op onze Privacycenter-pagina met veelgestelde vragen.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Welke Indeed-entiteit verantwoordelijk is voor uw gegevens, hangt af van uw locatie en van onze rol als verwerkingsverantwoordelijke dan wel als gegevensverwerker volgens artikel 1.1 van het onderstaande volledige Privacybeleid van Indeed. Raadpleeg de onderstaande tabel om de verantwoordelijke entiteit te bepalen. 

Locatie van gebruikerVerwerkingsverantwoordelijke 
Verenigde StatenIndeed Inc.
Indeed Staff LLC, voor gebruikers van Indeed Staff
Buiten de Verenigde StatenIndeed Ireland Operations Limited
Indeed Japan K.K., voor gebruikers in Japan

3. Welke gegevens verzamelen we over u?

Op al onze Websites verzamelen we informatie:

 • die u aan ons verstrekt via onze Websites, zoals contact-, cv- en locatiegegevens;
 • via uw activiteit op onze Websites, zoals gegevens van uw apparaat en ondernomen acties op de Websites, bijvoorbeeld zoekopdrachten die u uitvoert of vacatures waarop u klikt;
 • wanneer u solliciteert op vacatures, screenings- of assessmentvragen, geautomatiseerde telefonische screening gebruikt, of wanneer u inlogt via websites van externe partijen; en
 • wanneer u betaalde diensten gebruikt of als een Werkgever de benodigde Werkgeversinformatie verstrekt, zoals omwille van verificatiedoeleinden.

Indeed kan ook informatie verzamelen over uw interacties met onze socialemedia-accounts op platforms van derden, of door gegevens zoals cv’s, prospectgegevens of gegevens over de recruitmentvoortgang van derden te verkrijgen.

Alle details over de typen Persoonsgegevens die we van u verzamelen en meer informatie over de wettelijke basis voor een dergelijke verzameling vindt u in artikel 2 van ons volledige Privacybeleid.

4. Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw gegevens om Werkzoekenden te helpen een baan te vinden, om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden en om onze diensten aan u te bieden en te verbeteren. Kort samengevat gebruiken we uw Persoonsgegevens, waar van toepassing, om:

 • uw account aan te maken en u vacature-alerts of ander promotiemateriaal te sturen; 
 • u relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures te bieden; 
 • communicatie mogelijk te maken als onderdeel van het vinden van een nieuwe baan en het sollicitatie- en interviewproces;
 • uw cv beschikbaar te stellen aan externe partijen, afhankelijk van uw privacyinstellingen (bijvoorbeeld privé- of openbaar cv);
 • Werkzoekenden te koppelen aan Vacatures van Werkgevers; 
 • fraude, spam en andere mogelijk frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen; 
 • betaling mogelijk te maken in verband met betaalde diensten; 
 • geautomatiseerde verwerking uit te voeren om veel van onze diensten te kunnen aanbieden; 
 • onze diensten en beveiliging voor Werkzoekenden en Werkgevers te verbeteren en optimaliseren door gegevens te delen met onze dochterondernemingen;
 • onze diensten te verbeteren, productkwaliteit op peil te houden en gebruikers te beschermen; en 
 • materiaal dat op Indeed is geplaatst en is bedoeld om openbaar beschikbaar te zijn, te verzamelen en te delen met externe partijen.

Meer informatie over de doelen waarvoor we uw Persoonsgegevens gebruiken, vindt u in de artikelen 4, 5 en 8 van ons volledige Privacybeleid.

5. Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Uw gegevens worden gedeeld met: 

 • dochterondernemingen van Indeed;
 • Werkgevers en Werkzoekenden (bijvoorbeeld als een Werkzoekende besluit om te solliciteren op een vacature); 
 • externe dienstverleners die ons helpen met onze werkzaamheden, bijvoorbeeld voor gegevensopslag of fraudedetectie.

Raadpleeg de artikelen 4, en 7 van ons volledige Privacybeleid voor meer informatie. 

6. Hoelang bewaren we uw gegevens?

Indeed bewaart uw Persoonsgegevens zolang dit nodig is om onze diensten te bieden, of totdat u ons vraagt om uw Persoonsgegevens te verwijderen. Mogelijk zijn we verplicht bepaalde gegevens te bewaren om te voldoen aan lokale wetgeving. Als u uw Persoonsgegevens wilt verwijderen, moet u een aanvraag voor verwijdering sturen. Raadpleeg artikel 2 van ons volledige Privacybeleid voor meer informatie over hoelang we uw gegevens bewaren.

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

Bij Indeed nemen we uw privacy bijzonder serieus. We bieden aan al onze gebruikers wereldwijd rechten die overeenkomen met de AVG. Hieronder vallen ook de rechten om uw Persoonsgegevens te bekijken, uw Persoonsgegevens te verwijderen, uw Persoonsgegevens in een draagbare indeling te verkrijgen, en om bepaalde verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken. Wanneer ons gebruik van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u ook het recht om die toestemming in te trekken. Raadpleeg artikel 8 van ons volledige Privacybeleid voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming over hoe Indeed uw gegevens gebruikt, zoals in artikel 10 van ons volledige Privacybeleid staat vermeld. Als u zich in de VS bevindt, heeft u mogelijk specifieke privacyrechten. Deze vindt u in artikel 9 van ons volledige Privacybeleid.

8. Contact opnemen 

U kunt een brief sturen aan Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, VS, of aan Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ierland. U kunt daarnaast met beide entiteiten contact opnemen via het Helpcenter op onze Websites.

Als u contact wilt opnemen met de Functionaris gegevensbescherming van Indeed, stuurt u een e-mail naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

Het volledige Privacybeleid van Indeed

Indeed en zijn dochterondernemingen zijn direct of indirect eigendom van een beursgenoteerd Japans moederbedrijf, Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Inleiding

Indeed hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun Persoonsgegevens. In het Privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

In dit Privacybeleid staat met name hoe we de Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken die u aan ons verstrekt wanneer u de online en/of mobiele diensten, toepassingen, websites en software opent of gebruikt die door Indeeden aan Indeed gelieerde merken worden aangeboden en die in dit Privacybeleid worden vermeld. Deze merken omvatten Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, , Workopolis en Wowjobs (hierna gezamenlijk ‘Indeed’ of de ‘Websites’ genoemd). Indeed kan ook beperkte Persoonsgegevens van externe bronnen verkrijgen.

Onze voornaamste missie is om mensen aan een baan te helpen en om Werkgevers te helpen de beste kandidaten te vinden. Aangezien al onze Dochterondernemingen (zoals beschreven in artikel 3.1) deze missie delen, hebben we een Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over onze dochterondernemingen en over hoe we gegevens met hen delen om onze gebruikers de beste producten en diensten te kunnen bieden. Meer informatie over hoe we gegevens delen met dochterondernemingen vindt u op onze Privacycenter-pagina met veelgestelde vragen.

1.1 De Indeed-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor uw gegevens

In dit artikel wordt vastgesteld welke Indeed-entiteit fungeert als de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van uw Persoonsgegevens.

 – Indeed als verwerkingsverantwoordelijke

In het kader van dit Privacybeleid verwijst ‘Indeed’, ‘wij’ of ‘ons’ naar Indeed, Inc. als u in de Verenigde Staten bent gevestigd, met uitzondering van gebruikers van Indeed Staff, dan verwijst het naar Indeed Staff LLC. Als u buiten de Verenigde Staten bent gevestigd, verwijzen de bovenstaande termen naar Indeed Ireland Operations Limited (‘Indeed Ireland’), met uitzondering van gebruikers die zijn gevestigd in Japan, dan verwijzen deze termen naar Indeed Japan K.K.

Indeed is de verwerkingsverantwoordelijke van alle Persoonsgegevens die op basis van dit Privacybeleid worden verwerkt, tenzij in artikel 1.1 hieronder uitdrukkelijk anders is vermeld.

Houd er ook rekening mee dat de contractpartij die in onze Algemene voorwaarden is vermeld, kan afwijken van de verwerkingsverantwoordelijke die in dit Privacybeleid is vermeld.

 – Indeed als verwerker

Indeed biedt bepaalde wervingsdiensten aan Werkgevers aan, waarbij Indeed de rol van gegevensverwerker (of een vergelijkbare rol) heeft, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en waarbij we enkel namens de Werkgever de Persoonsgegevens verwerken die we van en over u verzamelen, in overeenstemming met onze Voorwaarden. Dit geldt voor onze Kandidaatimporteerdienst, waarbij we Werkgevers helpen om sollicitanten die niet via onze Websites solliciteren, te benaderen, interviewen en beheren en voor andere dienstverleningen die Werkgevers helpen het wervingsproces te beheren. Als dergelijke sollicitanten een Indeed-account aanmaken of zich bij een Indeed-account aanmelden, kan Indeed hun persoonsgegevens die via deze wervingsdiensten zijn verzameld, op basis van de instructies van Werkgevers aan hun Indeed-account koppelen. Als een Werkzoekende bijvoorbeeld een Indeed-account aanmaakt of zich bij een Indeed-account aanmeldt, kan hij binnen zijn Indeed-account de geschiedenis van de berichten en gesprekken bekijken die via deze diensten tussen de Werkzoekende en Werkgevers plaatsvonden. Als u vragen heeft over hoe Indeed uw Persoonsgegevens binnen het kader van deze diensten verwerkt, of als u de rechten wilt uitoefenen die u heeft ten aanzien van dergelijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met de Werkgever bij wie u heeft gesolliciteerd. Indeed kan ook optreden als gegevensverwerker namens zijn dochterondernemingen (bijvoorbeeld voor factureringsdoeleinden). De overige verwerkingsactiviteiten die door dit Privacybeleid worden gedekt, zijn niet van toepassing op Persoonsgegevens die we via deze diensten verzamelen.

1.2 Enkele belangrijke definities

Persoonsgegevens (‘Persoonsgegevens’) zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu en niet-persoonsgebonden gegevens (‘Niet-persoonsgebonden gegevens’) zijn alle gegevens die geen specifiek individu identificeren. Houd er rekening mee dat Indeed zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houden bij het bepalen van wat wel en wat geen Persoonsgegevens zijn binnen de context van dit Privacybeleid. Als in dit Privacybeleid wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet-persoonsgebonden gegevens.

De Websites zijn beschikbaar voor gebruik door personen die zoeken naar vacatures, of naar diensten of informatie met betrekking tot hun baan of de baan die ze willen vinden (‘Werkzoekenden’). Waar van toepassing kunnen de Websites ook beschikbaar worden gemaakt aan personen en/of organisaties die informatie zoeken met betrekking tot recruitment of human resources, of die informatie beschikbaar willen stellen met betrekking tot openstaande vacatures (‘Vacatures’), namens zichzelf of namens anderen, inclusief maar niet beperkt tot bureaus die bemiddelen voor meerdere partijen (‘Werkgevers’).

Indeed stelt Werkzoekenden in staat om een aantal verschillende sollicitatiematerialen aan Werkgevers beschikbaar te stellen, wanneer ze naar een baan solliciteren. Deze zijn in het gedeelte Profiel van uw Indeed-account te vinden en omvatten materialen zoals uw cv, uw beoordelingsresultaten en uw antwoorden op screeningsvragen (‘Indeed-profiel’). Wanneer we enkel naar uw cv-informatie verwijzen, of het nu een Indeed-cv of een cv dat u zelf uploadt betreft, wordt dit eenvoudigweg ‘cv’ genoemd. 

1.3 De reikwijdte van het Privacybeleid van Indeed

Dit Privacybeleid heeft betrekking op gegevens die we via de Websites verzamelen of die we van derden verkrijgen. Wanneer u op een link naar een externe website heeft geklikt, valt u niet langer onder ons Privacybeleid en worden alle gegevensverzamelings- of verwerkingsactiviteiten die op die website plaatsvinden, door het eigen privacybeleid van die website beheerst. We verzamelen alleen gegevens op de Websites die een directe link naar dit Privacybeleid weergeven.

Wij kunnen soms via meldingen op onze Websites naar dit Privacybeleid verwijzen, zoals op webpagina’s voor specifieke doeleinden of in mobiele toepassingen, inclusief uitnodigingen aan u om ideeën in te sturen om onze Websites te verbeteren. Indeed kan dit Privacybeleid op elk moment aanpassen.

Als u op een vacature heeft gesolliciteerd, raadpleegt u de betreffende vacature voor aanvullende informatie die op u van toepassing is. Huidige en voormalige Indeed-medewerkers kunnen contact opnemen met hun hr-coördinator voor informatie over het beleid dat op hen van toepassing is.

1.4 Wijzigingen in het Privacybeleid

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze pagina om te bekijken wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen aan dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven staat. Als u gebruikmaakt van de Websites of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde Privacybeleid heeft geaccepteerd. Als Indeed op de Websites verzamelde Persoonsgegevens gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die ten tijde van de verzameling gold, stelt Indeed gebruikers hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte via e-mail en/of door een aankondiging te plaatsen op de toepasselijke Websites of op een andere manier, zoals wettelijk is vereist.

1.5 Veelgestelde vragen over privacy van Indeed

In dit Privacybeleid wordt uitvoerig beschreven hoe Indeed uw gegevens verwerkt. Raadpleeg de veelgestelde vragen over privacy van Indeed voor meer informatie over hoe Indeed omgaat met de AVG, de CCPA en privacy in het algemeen.

2. Gegevens verzamelen en gebruiken

3. Met wie we uw gegevens delen 

3.1 Delen van uw gegevens met onze dochterondernemingen

Het is onze voornaamste missie om Werkzoekenden aan een baan te helpen en om Werkgevers aan geschikte kandidaten te helpen. We delen deze missie met onze dochterondernemingen. Ter ondersteuning van die missie delen we bepaalde gegevens met onze dochterondernemingen. Op deze gegevensuitwisseling is dit Privacybeleid van toepassing. We hebben ook een Privacycenter ontwikkeld om gebruikers te informeren over onze dochterondernemingen en over hoe we gegevens met hen delen om onze gebruikers de beste producten en diensten te kunnen bieden. We raden u aan om voor meer informatie het Privacycenter te bezoeken.

Alle gegevens die u met Indeed deelt, kunnen worden gedeeld met een gelieerde entiteit om u diensten te kunnen verlenen, om de (functionaliteit van de) Websites te verbeteren en voor andere doeleinden zoals beschreven in dit Beleid. Door dergelijke informatie te delen, kunnen wij Werkzoekenden beter helpen banen te vinden en Werkgevers helpen goede kandidaten te vinden. De geleverde diensten en de functionaliteit van de Websites zijn zonder dergelijke overdrachten niet mogelijk. Indien u niet wilt dat dergelijke gegevens op deze wijze worden overgedragen, moet u deze Websites niet gebruiken.

Voor de doeleinden van dit beleid verwijst ‘Dochterondernemingen’ naar alle entiteiten die direct of indirect beheer hebben over, worden beheerd door of onder algemeen beheer van of met een Indeed-entiteit vallen, nu of in de toekomst. ‘Beheer’ betekent voor deze doeleinden het hebben van een meerderheid van de aandelen of het recht en de mogelijkheid om het management aan te sturen. Dit heeft ook betrekking op aan Indeed gelieerde entiteiten die zich buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) of Zwitserland bevinden.

Voorbeelden van onze dochterondernemingen zijn: Glassdoor, SimplyHired en Indeed Flex. Dit delen van gegevens met onze dochterondernemingen wordt uitgevoerd omwille van een aantal specifieke redenen, zoals de toename van het aantal vacatures dat beschikbaar is voor Werkzoekenden en cv’s die beschikbaar zijn voor de Werkgever, en in overeenstemming met dit Privacybeleid en het Privacybeleid van die dochterondernemingen.

– Verbeterde dienstverlening

Dankzij het delen van gegevens met dochterondernemingen kunnen Werkzoekenden profiteren van persoonlijkere en betere inhoud, prestaties, functies en diensten. Indeed en de dochterondernemingen van Indeed gebruiken bijvoorbeeld uw eerdere zoek- en browsergeschiedenis (zoals de vacatures waarop u klikt), uw IP-adres of de informatie van uw Indeed-profiel om u relevante zoekresultaten te bieden, u Vacature-alerts en Uitnodigingen te sturen en om loopbaaninzichten weer te geven en te beheren, zoals bedrijfsreviews, salarisgegevens van Vacatures, tips voor sollicitatiegesprekken en meer. We doen dit ook om de gegevensanalyses, testen, onderzoeksmogelijkheden en dienstverlening te verbeteren.

Ook krijgen Werkgevers hierdoor beter inzicht in de prestaties van hun Vacatures. Zo kunnen we gegevens delen over het aantal gebruikers dat op hun Vacatures klikt. Dit geeft Werkgevers een idee in welke mate ze kandidaten aantrekken. Door Werkgevers informatie te geven waarmee ze ons platform beter kunnen gebruiken, kunnen ze betere Vacatures opstellen.

– Meer Werkgevers, meer vacatures en meer werkzoekenden

Door dergelijke gegevens te delen hebben Werkzoekenden toegang tot een uitgebreidere database met Vacatures en Werkgevers, en hebben Werkgevers toegang tot meer Werkzoekenden. Indeed kan u bijvoorbeeld Vacatures tonen die op de websites van onze Dochterondernemingen zijn geplaatst of een Werkzoekende van een Dochteronderneming kan als kandidaat voor de Vacature van een Dochteronderneming worden aanbevolen. Indeed en Dochterondernemingen van Indeed delen ook gegevens van de Werkgever (zoals accountinformatie en gedragsgegevens) om deze Werkgevers een betere ervaring te bieden.

Indeed kan factuurgegevens namens Dochterondernemingen verwerken. Als u een betaalde dienst gebruikt, kunnen Indeed en zijn Dochterondernemingen factuurgegevens uitsluitend delen om krediet te controleren, betalingen uit te voeren en uw account te onderhouden. 

– Betere beveiliging voor gebruikers

Dankzij het delen van gegevens kunnen Indeed en zijn dochterondernemingen uw Persoonsgegevens verwerken met het doel om de gebruikersbeveiliging en interne werkzaamheden te verbeteren, problemen op te lossen en fraude en spam te detecteren.

3.2 Overdrachten van informatie aan Werkgevers 

Indeed stuurt in opdracht van Werkzoekenden Persoonsgegevens van Werkzoekenden naar Werkgevers. Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd gedurende het zoeken naar een baan en het sollicitatie- en gespreksproces. Dit wordt gedetailleerder beschreven in artikel 2 van dit Privacybeleid. Dergelijke Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze voorwaarden en in overeenstemming met de voorwaarden van de relevante Werkgever. Werkzoekenden die via Indeed op vacatures buiten hun eigen land solliciteren, moeten mogelijk hun Persoonsgegevens sturen naar landen met een lager niveau van gegevensbescherming.

Eigenaren van Werkgeversaccounts stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle rechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

3.3 Overdrachten van informatie aan Werkzoekenden

Indeed stuurt bepaalde aan Werkgevers gerelateerde informatie naar Werkzoekenden. Hieronder valt het publiceren van Vacatures, Bedrijfspagina’s en salarisinformatie op de Websites en het publiceren van Vacatures op externe websites. Indeed kan Werkzoekenden ook informatie geven over de activiteiten en reactiesnelheid op de Websites van een Werkgever, zodat Werkzoekenden baanmogelijkheden kunnen evalueren. Dit kan onder andere zijn: de naam van de vertegenwoordiger van de Werkgever, de plaats/provincie van de Werkgever, of de Werkgever actie heeft ondernomen of heeft besloten geen actie te ondernemen met betrekking tot het cv of de sollicitatie van de Werkzoekende, zoals het openen, bekijken van, reageren op of een beslissing nemen met betrekking tot het cv of de sollicitatie, of de Werkgever contact heeft gelegd met andere Werkzoekenden of cv’s van andere Werkzoekenden heeft bekeken, en of de Werkgever een actie heeft ondernomen met betrekking tot een Vacature, zoals het pauzeren of sluiten ervan. Wanneer u als Werkgever de Websites gebruikt (bijvoorbeeld door een Vacature te plaatsen of via het Indeed CV-programma contact op te nemen met een Werkzoekende), stemt u ermee in dat Indeed deze informatie aan Werkzoekenden kan verstrekken.

3.4 Overdracht van informatie aan dienstverleners 

We kunnen gebruikmaken van externe partijen voor onze activiteiten om de Websites en onze diensten, producten en functies te verbeteren, om onze gebruikers te beschermen en te achterhalen wat ze nodig hebben, en om de diensten en gebruikerservaring te verbeteren. Door onze Websites te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Indeed dergelijke externe dienstverleners gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot het verzamelen, verwerken, analyseren en registreren van uw activiteiten op, interactie met en communicatie met of via onze Websites, zoals verder is uiteengezet in artikel 2 van dit Privacybeleid.

Deze dienstverleners hebben mogelijk toegang tot Persoonsgegevens wanneer ze deze diensten leveren en dit kan gepaard gaan met de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen. Deze overdrachten vinden plaats voor de doeleinden vastgelegd in artikel 2, 4 en 7van dit Privacybeleid.

Onze dienstverlening verbeteren

Deze externe partijen verstrekken mogelijk datapunten, waaronder de tijd doorgebracht op specifieke pagina’s, de links waarop u klikt en data waaruit gebruikersvoorkeuren kunnen worden afgeleid. Dankzij deze gebruikersfeedback kunnen we onze diensten (blijven) leveren. Deze externe partijen gebruiken mogelijk cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over uw gedrag en apparaten, zoals het apparaattype, de browsergegevens en de voorkeurstaal.

Kwaliteit behouden en gebruikers beschermen

Indeed kan uw Persoonsgegevens in sommige situaties overdragen aan bepaalde externe leveranciers die Indeed helpen met het beschermen van onze gebruikers en het in stand houden van de kwaliteit van onze diensten, producten en functies. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers die door Indeed worden ingeschakeld om fraude op te sporen. Voorbeelden van deze leveranciers zijn: SiftScience, Emailage en PerimeterX. Er worden bijvoorbeeld ook leveranciers ingezet om te voorkomen dat accounts worden aangemaakt met accountgegevens die openbaar zijn gemaakt. Een voorbeeld van een dergelijke leverancier is: SpyCloud.

Betalingen mogelijk maken

Ook kan Indeed alle creditcardgegevens, pinpasgegevens of andere betaalkaartgegevens en daarmee verband houdende facturerings- en betalingsgegevens die u aan Indeed verstrekt, delen met bedrijven die voor Indeed werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietbureaus, uitsluitend met het oog op het controleren van krediet en het uitvoeren van betalingen aan Indeed, en om diensten te verlenen aan uw account. 

– Een Indeed-app installeren of gebruiken

Wanneer u een Indeed-app installeert, downloadt of gebruikt, kunnen we beperkte gebruikersgegevens delen met bepaalde dienstverleners. Hierdoor kunnen we u voorzien van bepaalde diensten en kunnen we advertentietoeschrijving ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres of een andere unieke id delen, evenals gebeurtenisgegevens met betrekking tot de installatie van de Indeed-app.

We kunnen dit doen voor verschillende doeleinden, waaronder gebruikersaanmelding via externe accounts. We kunnen hierdoor ook meer inzicht krijgen in het complete gebruikerstraject en dit optimaliseren door: (i) inzicht te krijgen in hoe gebruikers op de Websites terechtkomen; (ii) de prestaties van onze advertenties beter te meten; en (iii) inzicht te krijgen in waar een gebruiker de Websites heeft geopend op diverse apparaten.

Wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert, erkent en accepteert u dat uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan deze dienstverleners. U gaat ook akkoord met het Cookiebeleid, het Privacybeleid en de toepasselijke Algemene voorwaarden van Indeed en bent ervan op de hoogte dat u uw rechten, zoals beschreven in artikel 8 van dit Privacybeleid, te allen tijde kunt uitoefenen. Dit geldt onder andere voor het recht om bezwaar te maken tegen het rechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Voorbeelden van de soorten technologie die hiervoor kunnen worden gebruikt, zijn pixels, JavaScript-snippets en cookies.

– Opslag

Ook kunnen we mogelijk externe cloudserviceproviders gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden overeenkomstig standaard algemene voorwaarden waarover mogelijk niet kan worden onderhandeld. Deze serviceproviders hebben ons of het algemene publiek op de hoogte gesteld dat ze beveiligingsmaatregelen toepassen die zij toereikend vinden voor de bescherming van informatie in hun systeem, of ze hebben een algemene reputatie voor het toepassen van dergelijke maatregelen. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

– Professionele certificaten en vergunningen controleren

We kunnen ook bepaalde professionele certificaten of vergunningen die u aan Indeed verstrekt, delen met de uitgevende entiteit of organisatie om te controleren of het certificaat of de vergunning geldig is. We voeren deze controle alleen uit op uw verzoek, bijvoorbeeld wanneer u bepaalde certificaten of vergunningen aan uw Indeed-profiel toevoegt.

3.5 Overdracht van openbaar beschikbare informatie

Als gebruikers materiaal plaatsen op de Websites op een wijze waardoor dit materiaal publiekelijk beschikbaar en vindbaar wordt door personen, behoudt Indeed zich het recht voor om deze informatie te verzamelen en te delen met externe partijen. Indien een Werkgever een vacature op de Websites plaatst, mag Indeed naar eigen goeddunken deze Vacatures of de informatie erin met externe partijen delen, onder voorbehoud van een overeenkomst met dergelijke externe partijen. Indeed behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld uit openbare bronnen, in deze hoedanigheid te delen.

3.6 Bewaking van Indeed-diensten, enz.

Indeed kan informatie over gebruikers die is verkregen van platforms van derden, zoals sociale netwerksites, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het aantal reacties en de verspreiding van marketingcampagnemaatregelen zoals tv-commercials classificeren en kwantitatief begrijpen;
 • De reputatie van de diensten van Indeed bewaken om te begrijpen wat wordt gewaardeerd en wat niet, en deze informatie gebruiken in communicatieplannen;
 • Vroegtijdige opsporing van verbeteringen aan de dienstverlening, monitoring van gebruikersfeedback en planning van tegenmaatregelen;
 • Ondersteuning voor gebruikers die niet weten hoe ze de diensten van Indeed moeten gebruiken;
 • Het vinden van productfouten (bijvoorbeeld ‘Wanneer ik de app probeer te openen, wordt een 501-fout weergegeven en kan ik deze niet gebruiken’ of ‘Ik kan niet solliciteren op een vacature’) en het probleem escaleren naar het ontwikkelingsteam.

3.7 Links naar websites van externe partijen

De Websites kunnen ook links naar externe websites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u onze Websites. Uw webbrowser kan ook de URL van de Websites-pagina waarop u heeft geklikt bekendmaken aan de website van de externe partij, en deze URL kan zoektermen en filters bevatten die u op de Websites heeft gebruikt. De Websites kunnen ook Bedrijfspagina’s ter beschikking stellen die informatie bevatten die door externe Werkgevers is verstrekt.

Indeed is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van derden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie door: 

 • onze dochterondernemingen
 • externe dienstverleners
 • werkgevers (waaronder werkgevers met een bedrijfspagina)
 • externe socialemediaplatformen
 • de producent van uw apparaat of besturingssysteem
 • eventuele gekoppelde externe websites

U heeft wellicht rechtstreeks afdwingbare rechten tegenover deze externe partijen. Lees hun specifieke afzonderlijke privacybeleid voor meer informatie.

4. Aanvullend gebruik en openbaarmaking van Niet-persoonsgebonden gegevens

Dit beleid is ook van toepassing op ons gebruik van Niet-persoonsgebonden gegevens. We kunnen Niet-persoonsgebonden gegevens om welke reden dan ook gebruiken en openbaar maken, behalve wanneer anders vereist door toepasselijke wetgeving. Indien we Niet-persoonsgebonden gegevens met Persoonsgegevens combineren, wordt deze gecombineerde informatie alleen door ons gebruikt en openbaar gemaakt voor de doeleinden beschreven in artikel 2 en 7 van dit Privacybeleid.

5. Beveiliging

Indeed gebruikt redelijke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen. Geen enkele methode voor het versturen of opslaan van informatie via internet kan echter 100% veilig zijn. E-mails of andere berichten die bijvoorbeeld via uw webbrowser worden verstuurd of cv’s die met werkgevers worden gedeeld, zijn mogelijk niet versleuteld door de ontvanger. Wanneer de veiligheid van uw informatie buiten onze controle ligt, kunnen we de privacy van dergelijke informatie niet garanderen. Raadpleeg onze Pagina over beveiliging voor meer informatie over hoe Indeed uw gegevens beschermt.

Houd er rekening mee dat we ook externe cloudserviceproviders gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in artikel 3.4 van dit beleid.

6. Cookies en trackingtechnologieën

Wanneer u onze Websites bezoekt, een Indeed-app downloadt of installeert en in sommige van onze advertenties op websites van derden gebruiken we cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën van externe partners zoals Google en Facebook voor metingsdiensten, voor betere getargete advertenties en voor marketingdoeleinden. Zie hieronder en ons Cookiebeleid voor meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies, inclusief hoe u het gebruik van deze cookies kunt beheren via uw browserinstellingen.

– Wanneer u inlogt bij Indeed of Indeed gebruikt via bepaalde externe websites

Als u nog geen Indeed-account heeft, maar zich aanmeldt bij Indeed met een derde partij zoals Facebook of Google, maakt u automatisch een Indeed-account aan met het e-mailadres dat u ook voor uw Facebook- of Google-account gebruikt. Als u ermee instemt om deze informatie aan Indeed te verstrekken, wordt u geverifieerd door Facebook of Google en doorverwezen naar Indeed. Houd er rekening mee dat als u zich aanmeldt voor Indeed met uw Facebook- of Google-account, Facebook of Google cookies zal gebruiken om u te verifiëren als een Facebook- of Google-gebruiker.

Door Indeed via uw Facebook- of Google-account te bezoeken, geeft u aan te begrijpen dat Facebook of Google bepaalde gegevens, zoals opgenomen in de bovenstaande paragraaf, zal delen om u te verifiëren, zodat u Indeed veilig kunt gebruiken. Als u niet langer gegevens met Indeed wilt delen vanuit uw Facebook- of Google-account, moet u de instellingen van uw Facebook- of Google-account aanpassen. De informatie die vanuit Facebook of Google naar Indeed wordt overgeplaatst, wordt gezien als Indeed-accountinformatie voor uw gebruik van Indeed.

U kunt de koppeling tussen uw Facebook- of Google-account en uw Indeed-account te allen tijde uitschakelen via de privacyinstellingen van uw Facebook- of Google-account. Facebook en Google kunnen u ook om toestemming vragen om bepaalde andere gegevens te delen met Indeed, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, profielfoto, openbare profielgegevens en uw e-mailadres. Wanneer u deze toestemming heeft gegeven, wordt de gevraagde informatie met Indeed gedeeld. Deze informatie wordt gebruikt om diensten aan u te bieden, inclusief het invullen van uw Indeed-profiel op Indeed. De gedeelde gegevens blijven gekoppeld aan uw Indeed-profiel totdat u de koppeling wijzigt of verwijdert.

– Do Not Track-verzoeken

We reageren niet op het ‘Do Not Track’-signaal (DNT) als dit is ingeschakeld in de browser van de gebruiker. Als we cookies plaatsen of uitlezen op sites waarop onze vacaturezoek- en weergavefuncties zijn geplaatst, maar die niet aan ons zijn gelieerd, doen we dit om bijvoorbeeld een gepersonaliseerde zoekervaring aan gebruikers van deze sites te bieden. We delen geen informatie over uw gebruik van onze Websites met deze externe partijen. Indien externe partijen die zijn opgenomen op de Websites (zoals omschreven in het Cookiebeleid van Indeed), hun eigen externe cookies plaatsen of uitlezen, kunnen zij wel of niet reageren op het DNT-signaal.

– Conversietracking

Indeed kan Werkgevers voorzien van een code voor een Conversion Tracker voor de Website. Deze tracker pingt de webbeacon voor Werkzoekenden en houdt gegevens bij wanneer een Werkzoekende op een vacature solliciteert via de website van de Werkgever. De Conversion Tracker is gewoon een teller die aan Indeed meldt dat een Werkzoekende heeft gesolliciteerd, en kan sollicitaties op verschillende apparaten tellen als een Werkzoekende op de website van de Werkgever is ingelogd. Als u het webbeacon voor werkzoekenden van Indeed zelf wilt uitschakelen, klikt u hier.

7. Overnames en andere reorganisaties

Een reorganisatie, verandering in ons eigendom, fusie, overname of verkoop van activa kan resulteren in een openbaarmaking van uw Persoonsgegevens aan een derde partij (de ‘opvolgende entiteit’).

Als het eigendom van alle of vrijwel al onze activiteiten verandert, of als we een bedrijfsreorganisatie uitvoeren (inclusief een fusie, verkoop van activa, consolidatie, overdracht of andere actie tussen Indeed-entiteiten), kunnen we uw Persoonsgegevens overdragen aan de opvolgende entiteit.

De opvolgende entiteit neemt de rechten en plichten met betrekking tot uw Persoonsgegevens op zich die in deze verklaring worden beschreven. Uw informatie wordt door de derde partij gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring totdat u op de hoogte wordt gesteld van een bijgewerkte of gewijzigde privacyverklaring door de nieuwe eigenaar of opvolgende entiteit.

8. Uw rechten op het gebied van persoonsgegevens

Als gebruiker van de site heeft u mogelijk bepaalde rechten op het gebied van persoonsgegevens. We bieden deze rechten (ook bekend als ‘rechten van betrokkenen’) aan alle natuurlijke personen, ongeacht de locatie, met enkele beperkingen die in deze verklaring worden beschreven. Deze rechten worden alleen verleend aan houders van een menselijke rekening en zijn niet beschikbaar voor werkgevers of andere rechtspersonen, behalve zoals vereist door de wet.

Deze rechten omvatten:

 • Toegang tot uw Persoonsgegevens (inclusief een kopie van uw gegevens)
 • Rectificatie (correctie) van uw Persoonsgegevens
 • Verwijdering (wissen) van uw Persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen en beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens
 • Beperkte rechten voor het afmelden voor het delen, verwerken en communiceren van gegevens aan u

Om de integriteit van uw Persoonsgegevens te beschermen, zullen we proberen uw identiteit te verifiëren via het e-mailadres of telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw gebruik van onze site voordat we aan uw verzoek voldoen. We behouden ons het recht voor om een verzoek te weigeren wanneer we uw identiteit niet naar tevredenheid kunnen verifiëren. We weigeren ook verzoeken die door anderen zijn gedaan namens u als we niet bij u kunnen verifiëren dat de persoon die het verzoek indient ook daadwerkelijk de bevoegdheid heeft om namens u te handelen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan een Werkgever verstrekt en kunnen geen gegevensverzoek accepteren voor Persoonsgegevens waarover wij geen controle hebben. Als u al heeft gesolliciteerd bij een Werkgever, neem dan rechtstreeks contact op met de Werkgever voor meer informatie over de rechten van betrokkenen die voor u beschikbaar zijn.

Als u vragen of klachten heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, raden wij u aan om contact met ons op te nemen.

9. Regiospecifieke informatie

Indeed is een wereldwijde organisatie met kantoren op meerdere locaties over de hele wereld. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens kunnen overdragen aan andere Indeed-entiteiten, derden of zakenpartners in verschillende landen. We hebben maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen als deze naar een ander land worden overgedragen, die hieronder worden uiteengezet. In deze sectie vindt u ook informatie die relevant is voor uw specifieke regio, indien van toepassing.

10. Contact opnemen

We beantwoorden uw vragen over gegevensbescherming graag. Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen.

10.2 Klachten en geschillen

We nemen uw vragen en zorgen over gegevensbescherming serieus en we doen er alles aan om klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw gegevens op te lossen. Als u van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden, raden we u aan contact op te nemen met onze DPO.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland bevindt en een klacht heeft met betrekking tot verwerking die wordt uitgevoerd onder de beginselen van het Privacyschild tussen de EU en de VS en tussen Zwitserland en de VS, dan kunt u ook om onafhankelijke geschillenbeslechting vragen via het BBB EU PRIVACY SHIELD, beheerd door BBB National Programs.

Personen in de EER of Zwitserland met privacyklachten dienen eerst per post of e-mail contact op te nemen met Indeed Inc. Als uw probleem niet naar tevredenheid wordt aangepakt, ga dan naar de BBB voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Deze dienst wordt kosteloos aan u verleend. U heeft mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In de Europese Economische Ruimte (EER) is het hoofdkantoor van Indeed: Indeed Ireland Operations Limited. Dit kantoor staat onder toezicht van de Irish Data Protection Commission.

Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: 1 november 2021

Door de websites van Indeed (‘Website’) te gebruiken of te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door Indeed zoals hieronder uiteengezet. 

In het kader van dit Cookiebeleid verwijst ‘Indeed’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ naar Indeed, Inc. als u bent gevestigd in de Verenigde Staten, naar Indeed Staff LLC als u Indeed Staff gebruikt in de Verenigde Staten, Indeed Japan K.K. als u bent gevestigd in Japan en naar Indeed Ireland Operations Limited als u bent gevestigd buiten de Verenigde Staten of Japan.

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de volgende merken: Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, Workopolis en Wowjobs(samen ‘Indeed’ of ‘de Websites’ genoemd).

Alle verwijzingen naar Werkzoekende, Werkgever en Persoonsgegevens worden gedefinieerd zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

1. Inleiding: Wat is een cookie?

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wanneer en waarom cookies naar bezoekers van onze Websites kunnen worden verstuurd. Cookies zijn tekstbestanden die door een website worden opgeslagen op de harde schijf of een ander apparaat waarmee de website wordt bezocht, met de bedoeling om gegevens bij te houden. Dankzij cookies kunnen we belangrijke informatie onthouden en uw gebruik van de Websites eenvoudiger maken. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Websites gebruikt, ongeacht of u bent aangemeld bij uw account of niet. 

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser bewaard blijven totdat u de Website verlaat. Permanente cookies blijven veel langer in het cookiebestand van uw browser opgeslagen (hoewel de duur afhangt van de levensduur van het specifieke cookie). We gebruiken sessiecookies om het totale aantal bezoekers van onze Websites bij te houden. We kunnen cookies ook gebruiken om uw computer te onthouden zodat we uw ervaring op u kunnen afstemmen wanneer u de Websites later opnieuw bezoekt. We kunnen in dergelijke gevallen Persoonsgegevens koppelen aan een cookiebestand.

2. Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën van externe partners zoals Google en Facebook voor metingsdiensten, voor betere getargete advertenties en voor marketingdoeleinden. Dit vindt plaats via de Websites, wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert, en in enkele van onze advertenties op externe websites. Dankzij deze cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën kunnen wij u onze advertenties tonen op andere sites die u bezoekt op internet en u in contact brengen met meer Werkgevers. We kunnen informatie over uw gedrag op de Websites ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of andere sociale-netwerksites) om u getargete advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. 

We gebruiken deze cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën om het programma Indeed Targeted Ads en andere advertenties mogelijk te maken, ook om te bepalen welke advertenties gebruikers al hebben gezien, hoe vaak ze een bepaalde advertentie hebben gezien en op welke websites een bepaalde advertentie is weergegeven. Ook kunnen we Werkgevers die meedoen aan het programma Targeted Ads Program van Indeed toestaan om cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën te plaatsen in advertenties die op onze Website en op externe websites worden weergegeven, zodat deze Werkgevers inzicht krijgen in hoe mensen omgaan met onze advertenties van hun Vacatures.

We kunnen deze cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën op de Websites ook gebruiken om erachter te komen welke gebruikers een bepaald(e) Vacature, Bedrijfspagina, Hiring Event of advertentie hebben gezien waarin de Werkgever is geïdentificeerd, zodat we de Werkgever hierover kunnen informeren.

DoeleindenHoe we cookies gebruiken
Analytische doeleindenIndeed en zijn dochterondernemingen (zoals gedefinieerd in artikel 4.14 van het Privacybeleid) gebruiken cookies om gebruikersactiviteiten te analyseren om de Websites en de websites van dochterondernemingen van Indeed te verbeteren. We kunnen cookies bijvoorbeeld gebruiken om totaalpatronen te bekijken, zoals het gemiddelde aantal zoekopdrachten van gebruikers. Met behulp van deze analyse kunnen we achterhalen hoe we de functionaliteit en de gebruikerservaring van de Websites kunnen verbeteren.
Uw voorkeuren en gebruikerservaringIndeed en zijn dochterondernemingen gebruiken cookies om bepaalde informatie over gebruikers te verzamelen, zoals browsertype, server, taalvoorkeuren en landinstelling, om gebruikersvoorkeuren op onze Websites op te slaan en uw ervaring consistenter en gemakkelijker te maken. We kunnen bijvoorbeeld uw recente zoekopdrachten opslaan in een cookie zodat u deze zoekopdrachten gemakkelijk kunt herhalen als u onze Websites weer bezoekt, of zodat we profielinformatie kunnen voorstellen wanneer u zich aanmeldt voor een account en een cv invult op de Websites (zoals een Indeed-cv). 
Bovendien gebruiken we cookies om u aangemeld te houden als u onze Websites vaker bezoekt. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om uw geografische locatie op woonplaats- of postcodeniveau te bepalen en u zo te voorzien van de meest relevante zoekresultaten.
Metingsdiensten en betere Targeted Ads en marketing biedenWe gebruiken cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën van externe partners zoals Google en Beeswax voor metingsdiensten, voor betere getargete advertenties en voor marketingdoeleinden. Dit gebeurt wanneer u onze Websites bezoekt en wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert. Dankzij deze cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën kunnen wij u onze advertenties (zoals een bepaalde vacature of Bedrijfspagina die beschikbaar is op de Websites) tonen op andere sites die u bezoekt op internet. 
Onze externe advertentiepartners kunnen deze technologieën ook gebruiken om uw browse-interesses te identificeren in een bepaalde periode en op verschillende websites om gerichte advertenties en andere op u afgestemde content te kunnen aanbieden. 
Indeed kan informatie over uw gedrag op de Websites ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites) om u getargete advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. We gebruiken cookies ook voor het programma Indeed Targeted Ads. Voor dit programma en andere advertenties gebruiken we cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën, ook van externe partijen, om te bepalen welke advertenties gebruikers al hebben gezien, hoe vaak ze een bepaalde advertentie hebben gezien en op welke websites een bepaalde advertentie is weergegeven. 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het rechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen en gebruiken van informatie voor advertentietargeting, of als u gebruik wilt maken van andere rechten, kunt u de stappen volgen zoals beschreven in artikel 10 van ons Privacybeleid.
Referrals volgenWe gebruiken cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën, inclusief die van externe partners, om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de externe website die de gebruiker naar onze Websites heeft doorverwezen of voor de gebruikersactiviteiten van gebruikers die door Indeed zijn doorverwezen naar een externe website. Enkele van deze websites van externe partners zijn partnerwebsites die een beloning ontvangen voor de activiteiten van de gebruikers die zij doorverwijzen naar onze Websites, of die ons belonen voor de activiteiten van de gebruikers die naar dergelijke externe websites zijn doorverwezen. 
Mogelijk gebruiken we deze technologieën echter wel om beperkte informatie over gebruikersactiviteit te delen met Werkgevers, bijvoorbeeld welke gebruikers een Vacature, Bedrijfspagina, Hiring Event of andere advertentie op de Websites hebben gezien, en de externe website waarop u interactie heeft gehad met een link naar een Vacature, Bedrijfspagina, recruitmentevenement of andere advertentie op de Websites. We gebruiken cookies en deze technologieën ook om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de e-mailcampagne die gebruikers naar onze Websites heeft verwezen.
VeiligheidsoverwegingenWe gebruiken cookies om bepaalde soorten cyberaanvallen te beperken.
Testen, bruikbaarheid en prestatieverbeteringenWe gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat gebruikers een consistente gebruikerservaring hebben en we voeren A/B-tests uit op bepaalde onderdelen van onze Websites om de aangeboden producten te verbeteren. We gebruiken cookies ook om de prestaties en betrouwbaarheid van onze Websites te verbeteren.
Fraude-/spampreventieWe gebruiken cookies tijdens fraudebeoordelingen en -onderzoeken. Een deel van de cookie-/apparaattracking vindt plaats middels externe leveranciers zoals SiftScience. We gebruiken ook onze eigen indexen om activiteiten met betrekking tot specifieke cookies te identificeren.
NalevingWe kunnen cookies gebruiken om traffic- en activiteitsgegevens die we verzamelen over het gebruik van onze Websites te anonimiseren. Mogelijk plaatsen we ook een cookie met de naam OptanonConsent om de cookievoorkeur die u in de cookiebanner heeft doorgegeven, op te slaan.

3. Welke cookies we gebruiken

We gebruiken eigen en externe cookies verschillend op elk van onze Websites om onze vele producten en diensten aan u te verstrekken. Als u een van de websites in de onderstaande tabel gebruikt, volgt u de merkspecifieke links hieronder voor een volledige lijst van onze cookies die worden gebruikt op onze Websites. Alle andere bezoekers kunnen een lijst van onze externe cookiepartners bekijken in de tweede onderstaande tabel.

MerkCookielijst
HRTechPrivacy.com-gebruikers (hrtechprivacy.com)Cookielijst
Indeed Ireland-gebruikers (ie.indeed.com)Cookielijst
Indeed-gebruikers in het VK (uk.indeed.com)Cookielijst
Indeed-gebruikers in de VS (indeed.com)Cookielijst
Engineerjobs-gebruikers in het VK (uk.engineerjobs.com)Cookielijst
US Resume.com-gebruikers (resume.com) Cookielijst
US RescueMyResumes.com-gebruikers (rescuemyresumes.com) Cookielijst
US ResumePerfector-gebruikers (resumeperfector.com) Cookielijst

We kunnen externe partijen toestaan om cookies te gebruiken op onze Websites om onze diensten te leveren en te verbeteren en ze aan u te verstrekken. Ons gebruik van deze cookies kan per website en markt verschillen. Als uw gebruik van onze Websites niet in de bovenstaande tabel is vastgelegd, bekijkt u uw browserinstellingen voor een lijst met alle cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen. De onderstaande lijst bevat al onze externe cookieproviderpartners die we gebruiken vanaf de ingangsdatum van dit Cookiebeleid. Ga naar hun websites voor meer informatie over hun privacymethoden:

Provider van externe cookiesExterne website
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Tribliohttps://www.triblio.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

4. Uw beheer over ons gebruik van cookies

De bovenstaande tabellen bieden mogelijk opties voor ‘Cookie-instellingen’ aan onze gebruikers in sommige markten. Andere beheerelementen die voor onze gebruikers beschikbaar zijn, zijn onder andere:

Browser- en apparaatspecifieke beheerelementen

Uw browser geeft u mogelijk de optie om cookies, zoals externe cookies, te blokkeren. Sommige browsers bieden u ook de mogelijkheid om cookies afzonderlijk te bekijken en te beheren. We raden u aan om de instellingen van uw browser en documentatie te bekijken voor meer informatie over beheerelementen die uw browser mogelijk biedt en om erachter te komen hoe deze werken. Let op: Als u een cookie die Indeed op onze Websites gebruikt, verwijdert van uw apparaat of browser, maar uw browser of apparaat niet zo instelt dat externe cookies worden geblokkeerd, kunnen we dezelfde cookie opnieuw installeren als u de website op een later moment weer bezoekt. Sommige externe cookies zijn bovendien essentieel voor de diensten die we op onze Websites bieden. Als u externe cookies blokkeert, kunt u mogelijk niet van alle functies op onze Websites gebruikmaken.

Afmelden voor getargete advertenties

U kunt zich ook afmelden voor gerichte advertenties die we uitvoeren via onze externe advertentiepartners, zoals Google en Beeswax, door naar bronnen te gaan die zij bieden (zoals Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken van Google), of door er interactie mee te hebben via digitale zelfregelende initiatieven voor advertenties die beschikbaar zijn in de Europese Unie (Your Online Choices), de Verenigde Staten (Your Ad Choices) en Canada (Your Ad Choices). Deze lijst kunnen we van tijd tot tijd bijwerken als gelijksoortige initiatieven beschikbaar worden in andere markten. We raden u aan deze websites allemaal te bezoeken voor meer informatie over de aanpak van elke organisatie voor getargete advertenties, lijsten van deelnemende bedrijven en de opties die beschikbaar zijn voor webgebruikers. Let op: Alle afmeldingen voor externe partijen vereisen mogelijk het gebruik van een externe cookie om uw keuze weer te geven en het verwijderen van externe cookies van uw browser of apparaat kan invloed hebben op uw keuze of deze verwijderen.

5. Wijzigingen van ons cookiebeleid

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan het Cookiebeleid om te bekijken wanneer dit voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven staat. Als u gebruikmaakt van de Websites of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde Cookiebeleid heeft geaccepteerd. Als Indeed op de Websites verzamelde Persoonsgegevens gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die ten tijde van de verzameling gold, stelt Indeed gebruikers hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte via e-mail en/of door een aankondiging te plaatsen op de Websites van Indeed of op een andere manier, zoals wettelijk is vereist.

Veelgestelde vragen over privacy van Indeed

In ons Privacybeleid wordt uitvoerig beschreven hoe Indeed uw gegevens verwerkt. Ga naar onze pagina met Veelgestelde vragen voor meer informatie over de aanpak van Indeed met betrekking tot privacy.

Contact opnemen

Voor algemene supportkwesties raadpleegt u de onderstaande tabel voor de juiste methode:

Indeed-supportIndeed-supportformulier
Workopolis-supportWorkopolis-supportformulier
EngineerJobs-supportStuur een e-mail naar privacycenter @ rgf-ohr.com (zonder spaties)
WowJobs-supportStuur een e-mail naar privacycenter @ rgf-ohr.com (zonder spaties)
GigaJob-supportStuur een e-mail naar privacycenter @ rgf-ohr.com (zonder spaties)
Careesma-supportCareesma-supportformulier
Resume.comStuur een e-mail naar support @ resume.com (zonder spaties)
RescueMyResumes.comStuur een e-mail naar privacycenter @ rgf-ohr.com (zonder spaties)
ResumePerfector.comStuur een e-mail naar privacycenter @ rgf-ohr.com (zonder spaties)

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, stuurt u een e-mail naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).