HR Tech Privacy

Welkom bij het HR Tech-Privacycenter!

Inleiding

Welkom bij het HR Tech-Privacycenter!

Het HR Tech-Privacycenter is een privacyplatform voor een aantal aan Indeed gelieerde vacature- en recruitmentsites en -merken (‘onze Sites‘).  Deze merken maken deel uit van Recruit Holdings.

We hebben het HR Tech-Privacycenter ontwikkeld om gebruikers van onze Sites in te lichten over onze Privacywaarden en de manier waarop de Sites hun persoonsgegevens met elkaar delen. 

Door uw persoonsgegevens te delen: 

 • wordt het zoek- en wervingsproces verbeterd, doordat we meer werkzoekenden attent kunnen maken op meer vacatures en werkgevers;
 • kunnen we onze dienstverlening aan u verbeteren; en
 • kunnen we onze gebruikers meer veiligheid bieden. 

Onze informatie is gericht op zowel werkzoekenden als werkgevers. Hier vindt u meer informatie over de voordelen van het delen van gegevens en hier vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

De lancering van het HR Tech-Privacycenter betekent niet dat er iets verandert aan de manier waarop de Sites uw persoonsgegevens delen. Voor het delen van deze gegevens geldt het specifieke Privacy- en Cookiebeleid van de Sites die u heeft gebruikt. Als u specifieke vragen heeft over een bepaalde site, raden we u aan om naar het helpcenter van die site te gaan. Daar vindt u meer informatie.

Onze privacywaarden

We nemen de privacy van onze gebruikers bijzonder serieus.

We waarderen het vertrouwen dat onze werkzoekenden in ons hebben om hen te helpen een baan te vinden en het vertrouwen van onze werkgevers om hen te helpen de beste kandidaten te vinden. Om dat vertrouwen te belonen, doen we aanzienlijke investeringen om uw persoonsgegevens te beschermen en laten we ons altijd leiden door onze privacywaarden. 

We streven er in het bijzonder naar om: 

 • al onze gebruikers gelijk te behandelen door al onze gebruikers overal ter wereld ruime privacyrechten te geven; dit betekent dat alle gebruikers van de Site:
  • toegang kunnen krijgen tot hun persoonsgegevens; 
  • kunnen verzoeken om de verwijdering van hun persoonsgegevens;
  • een overdraagbare versie van hun persoonsgegevens kunnen krijgen; en 
  • bezwaar kunnen maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten met betrekking tot hun persoonsgegevens of deze activiteiten kunnen beperken.
 • een beleid na te leven op basis van privacy zoals bedoeld en standaard voor het ontwikkelen en verlenen van onze diensten;
 • transparant met u te communiceren over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe die worden verwerkt; 
 • te waarborgen dat persoonsgegevens die we van u verzamelen voornamelijk worden gebruikt met het doel om onze werkzoekenden aan een baan te helpen, onze werkgevers aan de beste kandidaten te helpen en onze dienstverlening aan u te verbeteren; 
 • het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens te beperken tot gevallen waarin dit adequaat, relevant en noodzakelijk is;
 • uw persoonsgegevens accuraat en actueel te houden, indien dit relevant is;
 • bij het verwerken van uw persoonsgegevens passende maatregelen te treffen op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid; en
 • verantwoording af te leggen inzake onze verantwoordelijkheden op grond van de toepasselijke privacywetgeving.

De voordelen van het delen van gegevens

Het delen van gegevens brengt een breed scala aan voordelen met zich mee voor zowel werkzoekenden als werkgevers, en stelt ons in staat om onze dienstverlening aan u te verbeteren. 

Het delen van gegevens levert meer werkgevers, meer vacatures en meer werkzoekenden op

Dankzij de uitwisseling van gegevens tussen onze Sites hebben werkzoekenden toegang tot een uitgebreidere database met vacatures en werkgevers, en hebben werkgevers toegang tot meer werkzoekenden. Hierdoor kan de ene Site in bepaalde gevallen bijvoorbeeld vacatures of werkgevers aanbevelen op een andere gelieerde Site, en kunnen sollicitaties mogelijk worden gemaakt of kunnen vacatures van de ene Site op een andere Site worden weergegeven.

Als deze functionaliteit wordt ondersteund, kan de ene site Site mogelijk ook een specifieke werkzoekende (en het cv of cv-uittreksel van die werkzoekende) aanbevelen aan een werkgever die wordt gehost door een andere Site. De Sites kunnen ook gegevens van werkgevers (zoals accountinformatie en gedragsgegevens) delen om werkgevers en werkzoekenden een betere ervaring te bieden.

Door gegevens te delen, kunnen we onze dienstverlening aan u verbeteren

Dankzij het delen van gegevens kunnen werkzoekenden op onze Sites profiteren van persoonlijkere en betere inhoud, prestaties, functies en diensten. 

De Sites kunnen bijvoorbeeld uw eerdere zoek- en browsergeschiedenis (bijvoorbeeld de vacatures waarop u klikt) en uw cv- of profielinformatie gebruiken om relevante zoekresultaten en vacature-alerts vast te stellen en loopbaaninzichten weer te geven en te beheren, zoals bedrijfsreviews, salarisgegevens voor vacatures, tips voor sollicitatiegesprekken en meer. 

Dit wordt ook gedaan om de gegevensanalyses, testen, onderzoeksmogelijkheden en dienstverlening op de Sites te verbeteren.

Door gegevens te delen, kunnen we onze gebruikers meer veiligheid bieden

Door gegevens te delen, kunnen onze Sites hun gebruikers beter beschermen. In het bijzonder stelt het delen van gegevens de Sites in staat om de veiligheid van gebruikers en interne werkzaamheden te verbeteren, om problemen op te lossen en om oplichting en spam op te sporen en te voorkomen.