HR Tech Privacy

Välkommen till HR Tech Sekretesscenter!

Introduktion

Vi tar dina personuppgifter på största allvar 

Välkommen till HR Tech Sekretesscenter – en plattform som beskriver hur olika webbplatser och varumärken för jobbsökning och rekrytering delar data och skyddar personuppgifter. Dessa varumärken inkluderar Indeed och Glassdoor, som tillhör Recruit Holdings.

Vi har utvecklat den här webbplatsen för att låta dig veta mer om våra integritetsprinciper, hur dina data delas mellan anknutna företag och varför det är viktigt för oss att tillhandahålla denna information. 

Genom att dela data mellan webbplatser kan vi säkerställa att:

 • jobbsökare ser fler platsannonser och får kontakt med fler arbetsgivare
 • användartjänsterna förbättras och personanpassas
 • säkerheten för användarna förstärks.

Datadelning medför fördelar för både jobbsökare och arbetsgivare. Mer information finns nedan. Du även läsa svaren på några vanliga frågor.

Informationen som tillhandahålls här ändrar inte hur respektive webbplats samlar in eller delar dina personuppgifter. Den processen styrs av individuella sekretess- och cookiepolicyer för respektive webbplats. Om du har specifika frågor om en viss webbplats rekommenderar vi att du besöker hjälpcentret för webbplatsen i fråga för mer information.

Våra integritetsprinciper

Ditt förtroende är vår prioritet

Oavsett om vi hjälper dig att hitta ett jobb eller bra kandidater värdesätter vi ditt förtroende för oss. För att bibehålla detta förtroende har vi gjort betydande investeringar för att skydda dina personuppgifter. Dessa åtgärder baseras på våra integritetsprinciper:

 • Vi behandlar alla användare lika genom att erbjuda ett brett spektrum av globala sekretessrättigheter. Samtliga användare kan begära att:
  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få sina personuppgifter borttagna
  • få sina personuppgifter i ett överförbart format
  • begränsa eller motsäga sig viss behandling av sina personuppgifter.
 • Vi följer en policy för inbyggt integritetsskydd och denna policy utgör grunden för hur vi bygger och driver våra tjänster.
 • Vi är transparenta avseende vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa behandlas.
 • Vi säkerställer att personuppgifterna vi samlar in huvudsakligen används för att hjälpa våra jobbsökare att hitta jobb, våra arbetsgivare att hitta bra kandidater och för att förbättra tjänsterna vi tillhandahåller dig. 
 • Vi begränsar vår insamling och lagring av personuppgifter till vad som är tillbörligt, relevant och nödvändigt.
 • Vi ser till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade vid behov.
 • Vi behandlar dina personuppgifter genom att implementera lämpliga säkerhets- och sekretessåtgärder.
 • Vi tar ansvar och demonstrerar ansvarsskyldighet i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Fördelarna med datadelning

Varför behöver ni mina data?

Datadelning erbjuder inte bara en rad fördelar för både jobbsökare och arbetsgivare utan det gör det även möjligt för oss att förbättra tjänsterna vi tillhandahåller. 

Datadelning innebär fler arbetsgivare, fler platsannonser och fler jobbsökare

Datadelning mellan samarbetspartnernas webbplatser medför att jobbsökare får tillgång till en större databas med fler platsannonser och arbetsgivare. Arbetsgivare får dessutom åtkomst till fler jobbsökare. En webbplats kan till exempel rekommendera jobb eller arbetsgivare på en samarbetspartners webbplats. Datadelning underlättar även hanteringen av ansökningar, CVs och platsannonser över samtliga samarbetspartners webbplatser.

Webbplatserna kan också dela arbetsgivaruppgifter, såsom kontoinformation och beteendedata, för att skapa en bättre upplevelse för berörda arbetsgivare.

Datadelning förbättrar tjänsterna vi erbjuder dig

Datadelning gör det möjligt för våra webbplatser att tillhandahålla ett personanpassat och förbättrat innehåll avseende prestanda, funktioner och tjänster. 

Våra webbplatser kan till exempel använda och dela din tidigare sök- och webbläsarhistorik (t.ex. jobben du klickar på) samt ditt CV eller din profilinformation för att fastställa vilka sökresultat som är relevanta för just dig. Datadelning kan också erbjuda karriärinblickar såsom företagsrecensioner, löneuppgifter om platsannonser, intervjutips och mycket mer. 

Delning innebär även att dataanalyser, testning, undersökningar och service förbättras över samtliga webbplatser.

Datadelning ökar användarnas säkerhet

Genom att dela data kan våra webbplatser erbjuda användarna ett bättre skydd. Detta gäller i synnerhet för våra samarbetspartners webbplatser och deras möjlighet att förbättra användarsäkerheten och de interna processerna. Därtill underlättas felsökning samt upptäckt och förhindrande av bedrägerier och skräppost.

Registrering av webbplatsaktivitet

Hur vi hanterar dina data

Vi registrerar din aktivitet på våra samarbetspartners webbplatser för att bättre förstå hur du använder dem, vilket medför att vi lättare kan förbättra och informera om våra produkter och tjänster. Sammantaget innebär detta att det blir lättare för oss att hjälpa dig att hitta ett jobb. 

Observera att våra webbplatser inte kan användas som avsett utan att samla in och dela data. Detta inbegriper behandling, insamling, analys, lagring och delning av dina data mellan berörda parter. Insamlade data kan inbegripa alla interaktioner och all kommunikation som du har deltagit i eller varit upphov till på våra webbplatser. Inklusive, men inte begränsat till, de delar på våra samarbetspartners webbplatser där du klickar, bläddrar, hovrar, muspekar eller på något annat vis interagerar med webbplatsen. Informationen kan även inkludera när och hur länge respektive aktivitet pågick. 

Dessa data är nödvändiga för att kunna driva webbplatserna, vilket innebär att du måste sluta använda våra webbplatser om du inte vill att din aktivitet ska samlas in, behandlas, analyseras eller delas på detta sätt.