HR Tech Privacy

Om Indeed

Indeed är världens främsta jobbsajt1 med över 300 miljoner unika besökare2 varje månad. Indeed sätter jobbsökarnas intressen främst. De får kostnadsfri tillgång till ett stort utbud av jobb, möjlighet att publicera sina CV:n och chansen att ta reda på mer om olika företag. Varje dag ser vi till att miljontals människor får information om nya möjligheter.

1 Comscore, totalt antal besök, september 2022

2  Indeeds interna data, genomsnittligt antal unika besökare per månad, april–september 2022

Välkommen 

Vår huvuduppgift är att hjälpa människor att hitta bra jobb och arbetsgivare att hitta utmärkta kandidater. Eftersom alla våra samarbetspartner och varumärken (som anges i HR Tech) har samma huvuduppgift, har vi utvecklat ett sekretesscenter som ett sätt att informera våra användare om våra samarbetspartner och hur vi delar data med dem för att erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna till våra användare. Du kan läsa mer om hur vi delar data mellan våra samarbetspartner på sidan Vanliga frågor om sekretesscentret.

Vi har nyligen uppdaterat vår sekretesspolicy för att behålla förtroendet och för att säkerställa att vår sekretesspolicy tydligt förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter och icke personrelaterade uppgifter.

Här är en sammanfattning av viktiga uppdateringar:

 • Vi har gjort ändringar i strukturen och layouten av vår sekretesspolicy för att göra den lättare att läsa och förstå.
 • Vi har lagt till mer information om de uppgifter vi samlar in, hur vi använder personuppgifter och de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att använda personuppgifter.
 • I april 2022 lade vi till ett avsnitt om den japanska lagen om skydd av personuppgifter (engelsk förkortning ”APPI”) för integritetsefterlevnad.
 • Vi har uppdaterat vårt områdesspecifika informationsavsnitt med hänsyn till uppdateringar av California Consumer Privacy Act i California Privacy Rights Act (sammantaget ”CCPA”) som träder i kraft den 1 januari 2023. 

Observera att Indeed och dess samarbetspartner är direkt eller indirekt ägda av ett börsnoterat japanskt moderbolag vid namn Recruit Holdings Co. Ltd.

Vi uppmuntrar dig att granska området ”Senast uppdaterad” nedan för att se när den senast ändrades. Alla ändringar i sekretesspolicyn träder i kraft från det datum som anges i ”Senast uppdaterad” nedan. 

Om Indeed ämnar använda personuppgifter som samlats in via webbplatserna på ett sätt som skiljer sig avsevärt från vad som anges vid tiden för insamlingen kommer Indeed att meddela användarna via e-post och/eller via ett meddelande på de tillämpliga webbplatserna 30 dagar före sådan användning eller på annat sätt som krävs enligt lag.

Indeed förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Sekretesspolicy.

Indeeds sekretesspolicy

Senast uppdaterad: den 13 december 2023

Observera att Indeed och dess samarbetspartner är direkt eller indirekt ägda av ett börsnoterat japanskt moderbolag vid namn Recruit Holdings Co. Ltd.

Vår sekretesspolicy ger en omfattande beskrivning av hur Indeed använder dina uppgifter. För mer information om hur Indeed förhåller sig till GDPR, CCPA och sekretess generellt ber vi dig besöka Indeeds vanliga frågor om sekretess.

Introduktion

Indeed värdesätter det förtroende våra användare och kunder har för oss när de ger oss åtkomst till sina personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi arbetar för att upprätthålla det förtroendet och skydda informationen.

Vår sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter och andra uppgifter som vi får från och om dig när du går in på eller använder våra online- och/eller mobilwebbplatser, program och tjänster och vår programvara, när du interagerar med oss via telefon eller personligen, eller, där det tillåts enligt lag och i enlighet med denna sekretesspolicy, som vi erhåller från offentligt tillgängliga källor eller tredjepartskällor.

Bland de webbplatser (”webbplatserna”) som omfattas av denna sekretesspolicy ingår kopplade online- och/eller mobilwebbplatser, appar, tjänster och programvara som tillhör:

Vem är ansvarig för din information?

Det här avsnittet förklarar när Indeed är personuppgiftsansvarig eller behandlare av dina personuppgifter och vilken enhet som är ansvarig för dina personuppgifter. 

För användare i Japan gäller även det områdesspecifika avsnittet. 

För jobbsökare:

 • För viss bearbetning kan Indeed behandla ditt ansökningsmaterial som skickats in via Indeed Apply och din intervjuinformation när du deltar i en intervju på Indeed. Dessa uppgifter kontrolleras av den arbetsgivare som du ansöker hos. Som registerförare behåller vi uppgifter tills den personuppgiftsansvarige ber oss att radera dem.
 • Indeed är personuppgiftsansvarig för all annan information som du tillhandahåller när du använder våra webbplatser.

För arbetsgivare:

 • För viss bearbetning kan Indeed behandla arbetssökandes ansökningar som skickas in via Indeed Apply, liksom data som du tillhandahåller Indeed via kandidatimport. När du registrerar dig för vår tjänst kandidatimport måste du godkänna en bilaga om databehandling med Indeed som beskriver villkoren för vårt förhållande. Som registerförare behåller vi uppgifter tills den personuppgiftsansvarige ber oss att radera dem.
 • Indeed är personuppgiftsansvarig för all annan information som du tillhandahåller när du använder våra webbplatser.

Vilken Indeed-enhet som behandlar och ansvarar för din information beror på var du befinner dig och produkten eller tjänsten du använder hos oss.  Det är även viktigt att observera att den enhet som ingår avtal enligt Indeeds allmänna användarvillkor kan skilja sig från den enhet som anges som personuppgiftsansvarig i denna sekretesspolicy. 

För användare i USA är den personuppgiftsansvariga enheten Indeed, Inc.

För användare i Japan är den personuppgiftsansvariga enheten Indeed Japan K.K.

För alla andra användare, inklusive användare i EES, Storbritannien och Schweiz, är den personuppgiftsansvariga enheten Indeed Ireland Operations Limited.

Viktiga definitioner

JobbsökareEn person som söker anställning eller tjänster eller information om deras personliga anställning eller jobbsökning
ArbetsgivarePrivatpersoner och/eller organisationer som söker information om anställning eller personalfrågor, som söker jobbsökare, eller som vill göra information tillgänglig om arbetstillfällen å deras vägnar eller för andras räkning, inklusive, men inte begränsat till, agenturer som köper åt flera parter och bemanningsföretag
PersonuppgifterAll information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ och kan inbegripa information om hur du använder våra tjänster, såsom enhetsinformation eller IP-adress
Specialkategoriuppgifter All information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ och avslöjar hudfärg eller etnisk härkomst, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller fackföreningsmedlemskap, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter som rör hälsa, kön eller sexuell läggning.
Icke personrelaterade uppgifterAll information som inte avser en identifierad/identifierbar specifik individ, t.ex. uppgifter som enbart avser ett företag
Dina uppgifterPersonuppgifter och icke personrelaterade uppgifter som kommer från dig
PersonuppgiftsansvarigDen enhet som bestämmer hur och varför dina uppgifter behandlas
BehandlareEn enhet som behandlar uppgifter på ett visst sätt, på uppdrag av en personuppgiftsansvarig
IndeedAlla Indeeds enheter, inklusive Indeed, Inc., Indeed Ireland Operations Ltd. och Indeed Japan K.K.
Förmedlingstjänst Indeed erbjuder tvåvägs-e-postproxy- och förmedlingstjänster till användare av Indeeds produkter, inklusive, men inte begränsat till: Indeed CV, Ansök via Indeed, Lägg upp ett jobb, Indeed-chatten, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, privata samtal samt andra elektroniska kommunikationstjänster i text-, video- eller ljudform.
SamarbetspartnerAlla enheter som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll av eller med en Indeed-enhet, nu och framöver. Med ”kontroll” avses här att ha en majoritet av aktierna eller rätten och möjligheten att påverka ledningen. Detta omfattar enheter som är kopplade till Indeed utanför EES eller Schweiz.
PlatsannonserLediga tjänster på Indeed
Indeed-profilAll ansöknings- och kontaktinformation som lagras på ditt Indeed-konto för arbetssökande, inklusive CV-information, bedömningsresultat och svar på ansökningsfrågor.
CVEtt Indeed-CV eller ett CV som du själv laddar upp
EES Medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Omfattning av Indeeds sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller data som vi samlar in via våra webbplatser, direkt från registrerade personer, eller som vi erhåller från tredje part. Om du följer en länk till en tredjepartswebbplats gäller inte längre vår sekretesspolicy. All eventuell inhämtning eller behandling av data som sker på tredjepartswebbplatsen styrs av dess egen sekretesspolicy. Vi inhämtar bara data på webbplatser som har en direkt länk till denna sekretesspolicy.

Webbplatsen är endast avsedd att användas av personer som är 16 år eller äldre. För användare i Japan är dock webbplatsen endast avsedd att användas av personer som är äldre än den tillåtna minimiåldern enligt japansk lag för att Indeed lagligen ska kunna tillhandahålla dig med webbplatsen. Inom alla jurisdiktioner utanför EES och Storbritannien måste du använda webbplatserna under en förälders, vårdnadshavares eller ansvarig vuxens tillsyn om du är under myndighetsåldern i din jurisdiktion.

Jobbsökare på Indeed bör läsa gällande sekretesspolicy.

Indeeds nuvarande och tidigare anställda bör kontakta sin HR-partner för att läsa det globala sekretessmeddelandet för personal.

Insamling och användning av data

Indeed använder olika sorters uppgifter för att förse dig med tjänster, produkter och funktioner på våra webbplatser.  De personuppgifter vi samlar in och behandlar kan variera beroende på hur du använder våra webbplatser.

Om personuppgifter krävs för att tillhandahålla särskilda Indeed-tjänster eller funktioner åt dig kommer det att anges vid insamlingstillfället. Om du väljer att inte tillhandahålla de personuppgifter som krävs kan det hända att vissa funktioner eller tjänster inte är tillgängliga.

Information som Indeed samlar in

I enlighet med gällande dataskyddslagar inom EES måste personuppgiftsansvariga ha rättslig grund för att behandla informationen. Detta innebär att vi förlitar oss på olika rättsliga grunder för att behandla din information, beroende på syftet med behandlingen som beskrivs i denna sekretesspolicy. 

Fullständig information om de typer av personuppgifter som vi samlar in från dig, syftet med att behandla dem, vår behandlingsverksamhet och information om de rättsliga grunderna vi förlitar oss på för GDPR beskrivs nedan. 

Lagring av din information

Där Indeed agerar som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, behåller vi sådana uppgifter tills det inte längre är nödvändigt för att uppfylla syftet som det används för, i enlighet med gällande lagar, eller tills du ber oss att radera dem. 

Information om hur länge vi behåller din information, för vardera ändamål, anges i följande avsnitt. När vi bestämmer dessa lämpliga lagringsperioder tar vi hänsyn till de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt. Vi tar också hänsyn till omfattningen, arten och känsligheten av personuppgifter och våra juridiska skyldigheter med avseende på uppgifter. I de fall där det är möjligt och baserat på vårt berättigade intresse att förbättra våra webbplatser anonymiserar eller sammanställer Indeed personuppgifter så att de inte längre kan förknippas med eller identifiera en användare, i vilket fall Indeed kan behandla informationen vidare. Till exempel kan vi använda anonymiserad jobbsökardata, som ditt CV eller dina profildata, för att testa våra produkters och tjänsters korrekthet. Ett annat sätt som vi kan använda anonymiserad data på är för att se till att vår teknik hjälper alla människor att hitta jobb på ett rättvist sätt.

I de fall där Indeed agerar som behandlare av dina personuppgifter lagrar vi sådana uppgifter tills den personuppgiftsansvarige uppmanas att radera dem.

Personuppgifter vi samlar in från alla användare:
Vad vi samlar inHur vi använder demVarför vi behandlar demRättslig grundLagringsperiod
Uppgifter för kontoadministration – inklusive inloggningsuppgifter, behörigheter och associerade kontoåtgärder (som när ditt konto skapas, när du loggar in, lägger till information, begär en tjänst och eventuella ändringar av ditt konto). Vi samlar in, analyserar, bearbetar och lagrar dina kontohanteringsdata. För att skapa och upprätthålla ett konto på din begäran.Kontohanteringsdata behandlas enligt avtalSå länge kontot finns kvar eller enligt tillämpliga lagkrav (till exempel vid lagkrav på grund av bedrägeri).
Aktivitetsdata – vilka delar av webbplatserna du besöker, var du klickar, bläddrar, håller muspekaren över eller på annat sätt interagerar med webbplatserna, liksom när och hur länge aktiviteten pågick.Vi samlar in, analyserar, bearbetar och lagrar aktivitetsdata inklusive via automatiserade medel, och i vissa fall registrerar vi detta i realtid.
För arbetsgivare kan detta även inkludera åtgärder som vidtagits med avseende på en platsannons eller arbetssökandes CV eller ansökan.
För att förebygga bedrägerier.
För att förbättra våra webbplatstjänster.
Vi förlitar oss på våra berättigade intressen att förstå hur användare interagerar med och använder våra webbplatser samt att hålla våra webbplatser säkra.
Aktivitetsdata övervakas för att förhindra skadligt och bedrägligt beteende eller skräppost på våra webbplatser enligt avtal
Så länge kontot finns kvar
Kommunikationsdata – interaktioner med eller via Indeed, inklusive tredje parts meddelandetjänster, appar och webbplatser som WhatsApp eller LINE eller via telefon, inklusive samtal och sms och även e-post och notiser.
Observera att din relation med tjänster som tillhör tredje part (till exempel Facebook, Google och WhatsApp) och webbplatser som tillhör tredje part uteslutande regleras av ditt avtal med de tredjepartsaktörer som står bakom dessa plattformar.
Vi samlar in, analyserar, behandlar, profilerar, inklusive via automatiserade medel, och lagrar dina kommunikationsdata. För att göra det lättare att söka jobb och för arbetsgivare att hitta kandidater. 
För att skicka relevanta platsannonser till jobbsökare och ansökningar till arbetsgivare.
För att skicka relevanta marknadsföringsmeddelanden till dig. 
För att förbättra våra webbplatser och tjänster. 
Vi förlitar oss på våra berättigade intressen att tillhandahålla en välfungerande och relevant tjänst till våra användare att fortsätta förbättra våra produkter och tjänster. Vi erbjuder ett opt-out-förfarande så att du kan invända mot marknadsföringsmeddelanden.
Under de begränsade omständigheter där vi ringer dig och där samtalet spelas in kan vi förlita oss på ditt samtycke.
Så länge kontot finns kvar 
Kontaktuppgifter – namn, telefonnummer, e-post och adressVi samlar in, behandlar och lagrar dina kontaktuppgifter.För att skicka e-postmeddelanden med marknads- och transaktionsinformation och för att skicka påminnelser.
För att skapa ett konto på din begäran.
För att genomföra eller koordinera intervjuer, där du använder produkten Indeed Hire (känd som Indeed Agent i Japan).
För att kontakta dig och tillhandahålla dig med tjänster relaterade till kampanjer som sponsras av Indeed, inklusive att skicka material eller priser till dig. 
För att etablera ett system för klagomålshantering.
För att kontakta företag i syfte att förbättra våra tjänster. E-postmeddelanden med transaktionsinformation skickas enligt avtal.
När kontot skapas kan e-postmeddelanden med marknadsinformation skickas på grundval av vårt berättigade intresse att marknadsföra och förbättra våra tjänster.
Påminnelser om kommande intervjuer och händelser baseras på samtycke.
Jobbmeddelanden som skickas till din e-post baseras på samtycke.
Kontoskapande och intervjuer görs enligt avtal.
På vissa marknader kan vi förlita oss på ditt samtycke för att kontakta dig och tillhandahålla dig med tjänster relaterade till kampanjer som sponsras av Indeed.
Kontakt med dig, inklusive via post, utförs baserat på berättigat intresse och, i vissa fall, verkställandet av ett avtal
Systemet för klagomålshantering används för att följa lagstadgade krav i Japan.
Så länge kontot finns kvar 
Enhetsinformation – IP-adress/enhetens ID, användarombud.Vi samlar in det namn du har associerat med enheten, enhetstypen, telefonnumret, landet och all annan information som du väljer att uppge. Vi samlar in, behandlar och lagrar din enhetsinformation. För att förebygga bedrägerier. För att administrera ditt konto och för att hjälpa dig hitta mer relevanta platsannonser. Om du till exempel använder en mobil enhet för att komma åt Indeed kan Indeed ge en jobbsökare relevanta platsannonser inom samma postnummerområde där enheten används.Vi förlitar oss på våra berättigade intressen att hålla våra webbplatser säkra och att tillhandahålla en välfungerande och relevant tjänst till våra användare.Så länge kontot finns kvar 
Platsdata”Råa” platsdata samlas in och lagras. ”Exakta” platsdata samlas in men lagras inte med ditt konto.För att hjälpa dig att hitta mer relevanta platsannonser.Vi samlar endast in platsdata när du inte har angett att du inte vill dela den. 
Klicka  här om du vill ha mer information om hur du ändrar inställningarna för platsdelning på din enhet. 
Så länge kontot finns kvar 
Meddelandedata – meddelanden som du skickar på webbplatserna, rekryteringssystem kopplade till Indeeds tjänster och via Indeeds meddelandeförmedlingstjänst Vi behandlar, övervakar, granskar, lagrar och analyserar denna typ av innehåll, inklusive med automatiska metoder.För dataanalys, kvalitetskontroll, upprätthållande av webbplatsregler och andra Indeed-policyer, innehållsmoderering och för att förbättra webbplatsen eller andra Indeed-produkter eller -tjänster. Exempel på sådana förbättringar är att förbättra öppningsfrekvensen för meddelanden genom att optimera leveransen, optimering av sökresultat, förbättrade platsannonser, tillåta att sökande hanterar sina ansökningar efter att ha överfört dem till Indeed, informera jobbsökare om status för deras ansökan när arbetsgivare begär det, att se till att du är informerad om relevanta produktfunktioner och -kommunikationer samt förhindra bedrägerier och skräppost. Vi förlitar oss på våra berättigade intressen att hålla våra webbplatser säkra.
Meddelandedata får inte vara skadlig, bedräglig eller utgöra skräppost och övervakas enligt avtal
Beroende på tillämplig lag kan vi förlita oss på dittsamtycke.
10 år 
Betalningsinformation – de fyra sista siffrorna på ditt betalkort och andra verifieringsdataNär du använder avgiftsbelagda tjänster samlar vi in uppgifter för att möjliggöra betalning och verifiera ditt konto. Indeed lagrar aldrig hela ditt kortnummer.För att möjliggöra betalning av en avgiftsbelagd tjänst.
För att underlätta processen och tillhandahålla information i samband med rättsliga förfaranden, till exempel vittnesmål inför domstol, husrannsakningar och domstolsbeslut, eller när Indeed vill klargöra eller utöva sina lagstadgade rättigheter eller försvara sig mot rättsliga anspråk.
För att följa våra juridiska skyldigheter med avseende på ekonomisk rapportering och giltiga begäranden om juridisk information. 
I vårt berättigade intresse att säkerställa att vi är i kontakt med rätt person. 
Enligt gällande lagkrav
Kalenderuppgifter – Din tillgänglighet och dina svar på kalenderinbjudningar till intervjuer, inklusive från externa kalenderleverantörer om du väljer att koppla dem till ditt konto.Vi samlar in, behandlar och lagrar kalenderuppgifter.För att möjliggöra intervjuer som bokas via och genomförs på Indeeds intervjuplattform. Vi samlar in de här uppgifterna för att jobbsökare ska kunna intervjuas av arbetsgivare enligt avtalSå länge kontot finns kvar
Telefonuppgifter – när en jobbsökare eller arbetsgivare kontaktas via Indeeds telefonförmedlingstjänstVi samlar in, behandlar och lagrar information om huruvida ett samtal besvarades samt samtalets varaktighet, men vi spelar inte in samtal som görs via förmedlingssystemet. För att underlätta kontakt i syfte att skicka ansökningar, genomföra jobbintervjuer eller annan kommunikation med koppling till en platsannons.Underlättande av kontakt sker enligt avtal och behandling av information om huruvida ett samtal besvarades är i enlighet med vårt berättigade intresse av att tillhandahålla våra tjänster.
Beroende på tillämplig lag kan vi förlita oss på ditt samtycke.
Så länge kontot finns kvar
Autentiseringsuppgifter – när du använder enkel inloggning (SSO) för att logga in på ditt Indeed-konto samlar vi in namn, profilbild, offentlig profilinformation och e-postadressVi sparar de uppgifter vi samlar in från ditt SSO-konto för att autentisera dig som användare av både Indeed och den tredje parten.För att göra det enklare och säkrare att logga in på Indeed.Samtycke – om du inte längre vill dela uppgifter från ditt SSO-konto med Indeed kan du ändra inställningarna för ditt SSO-konto.Så länge kontot finns kvar eller tills du tar bort länkarna till dina konton 
Användarfeedback och information om användarnas nöjdhet – inbegriper betyg och feedback i textform om hur vi kan förbättra våra tjänster. Vi behandlar, övervakar, granskar, lagrar och analyserar denna typ av innehåll, inklusive med automatiska metoder.För att förbättra våra webbplatser och tjänster. Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse av att driva, hantera och förbättra våra webbplatser och tjänster.Så länge kontot finns kvar
Information som vi samlar in om jobbsökare:
Vad vi samlar inHur vi använder denVarför vi behandlar denRättslig grundLagringsperiod
Ansökningsdata – ditt CV och annat material som delas när du söker ett jobb genom Indeed, din aktivitet i förhållande till den ansökan, samt schemaläggning av/deltagande i en intervjuVi behandlar dina ansökningsuppgifter och lagrar dem i vissa fall för arbetsgivarens räkning.För att underlätta din ansökan till en platsannons.
För att hjälpa arbetsgivare att hitta relevanta kandidater och för att förbättra våra tjänster
Enligt avtal eftersom dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa dig att hitta jobb
Vi förlitar oss på våra berättigade intressen att tillhandahålla en välfungerande och relevant tjänst till våra användare.
Så länge kontot finns kvar 
Screeninguppgifter – dina svar på ansökningsfrågornaVi vidarebefordrar dina screeninguppgifter till den aktuella arbetsgivaren och vi kan komma att lyssna på och analysera inspelningen.För att förbättra våra tjänster.Som en del av din ansökningsprocess till en jobbannons.Enligt ett avtal mellan Indeed och en arbetsgivare.
Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster.
Så länge kontot finns kvar
Bedömningsrelaterade uppgifter – resultat av Indeed Assessments som du fyller i som en del av en ansökningsprocessVi samlar in, analyserar, behandlar, profilerar och lagrar dina bedömningsrelaterade uppgifter på tillämpliga marknader.För att hjälpa dig att hitta mer relevanta platsannonser.Som en del av din ansökningsprocess till en jobbannons.Enligt ett avtal mellan Indeed och en arbetsgivare. 
Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse av analytiska ändamål för att tillhandahålla en värdefull och relevant tjänst till jobbsökaren.
Så länge kontot finns kvar 
Demografiska uppgifter – ålder, hudfärg och etnicitet, kön, funktionshinder, förekomst i belastningsregister och tillhörighet inom HBTQIA+ Under begränsade omständigheter samlar vi in och bearbetar specialkategoriuppgifter. Vi samlar endast och behandlar dessa uppgifter på vissa marknader där det är tillåtet enligt lag.  Vi analyserar dem för specifika ändamål i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Det är helt frivilligt att lämna dessa uppgifter. De används inte på något sätt för att bedöma din jobbansökan. 
För att utvärdera vår algoritmiska rättvisa, i linje med Recruits rättviseprincip.
För att förbättra produkter som motverkar sysselsättningshinder i enlighet med Indeeds  ESG-åtaganden. 
För att hjälpa arbetsgivare att anställa mer inkluderande. I de fall vi delar dessa uppgifter med arbetsgivare gör vi det i aggregerad form. 
Läs mer på sidan med vanliga frågor om demografiska uppgifter.
Vi samlar in dessa uppgifter med ditt samtycke och endast på marknader där sådan insamling är tillåten.Så länge kontot finns kvar eller tills du beslutar att ta bort dessa uppgifter (i de fall det är tillämpligt)
Dispositionsdata – information om din jobbansökans status och de beslut som fattas av arbetsgivare eller av dig, som huruvida du kontaktades, intervjuades, anställdes eller om du avbröt din ansökan eller avvisade ett erbjudandeVi samlar in, lagrar, behandlar och analyserar denna information.För att få mer insikt om effektiviteten hos våra webbplatser och deras funktioner och för att ge ut märket ”lyhörd arbetsgivare”, ett märke som ges till arbetsgivare som bekräftar ansökningsstatusen för mer än 50 % av Ansök via Indeed-sökanden.Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse av att driva, hantera och förbättra våra webbplatser.Så länge kontot finns kvar
Profiluppgifter – inklusive ditt CV, foto (i tillämpliga fall), preferenser, när du är online eller nyligen aktiv på Indeed, information om kvalifikationer och bedömningar och all annan information som ingår i din profil.Vi samlar in, lagrar, behandlar och analyserar dina profiluppgifter.För att hjälpa dig att hitta mer relevanta platsannonser.
För att skicka inbjudningar till dig att söka till vissa jobb.
För att ge förslag till dig när du ansöker till jobb på webbplatser från tredje part i vår mobilprogramvara. 
För att visa när du är online eller nyligen aktiv på Indeed. 
Enligt avtal eftersom dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa dig att hitta jobb. Så länge kontot finns kvar eller tills du raderar dina profiluppgifter
CV-uppgifter (sökbara) – Du kan välja om ditt CV ska vara sökbart eller inte. Om du håller ditt CV sökbart kommer arbetsgivare att kunna söka efter och se ditt CV, och en webbadress som är tillgänglig för allmänheten kommer att genereras. 
CV-uppgifter inbegriper din arbetserfarenhet, din utbildning, dina certifieringar, licenser, patent, sammanfattande information och eventuell annan information som du tillhandahåller i ditt sökbara CV. Om du ställer in att ditt CV ska vara sökbart kan det även innebära att arbetsgivare kan se att du har uttryckt ett intresse för jobb som liknar deras platsannonser. 
Vi samlar in, lagrar, behandlar, profilerar och analyserar dina sökbara CV-uppgifter, samt gör dem synliga för tredje part.För att göra det möjligt för arbetsgivare att bjuda in dig att söka till deras jobb.Enligt avtal eftersom dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa dig att hitta jobb
Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse av analytiska ändamål för att tillhandahålla en värdefull och relevant tjänst till arbetsgivare. 
Under dina kontoinställningar kan du när som helst ändra synligheten för ditt CV. 
Så länge kontot finns kvar eller tills du tar bort ditt CV
CV-uppgifter (ej sökbara) – endast du och eventuella tredje parter som du samtycker till att dela ditt ”ej sökbara” CV med kan se ditt CV.Vi samlar in, lagrar, behandlar, profilerar och analyserar dina ej sökbara CV-uppgifter. Vi delar endast dina ej sökbara CV-uppgifter med arbetsgivare enligt din anvisning när du söker jobb. För att hjälpa dig att hitta mer relevanta platsannonser.Enligt avtal eftersom dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa dig att hitta jobb
Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse av analytiska ändamål för att tillhandahålla en värdefull och relevant tjänst till jobbsökaren. 
Så länge kontot finns kvar eller tills du tar bort ditt CV
Personuppgifter vi samlar in från arbetsgivare:
Vad vi samlar inHur vi använder demVarför vi behandlar demRättslig grundLagringsperiod
Företagsuppgifter – verifieringsdokumentation om ditt företag, anställdas kontaktuppgifter och den fysiska platsen för verksamheten. Detta kan till exempel inbegripa ett federalt arbetsgivarnummer (USA), företagsregistreringsinformation eller en elräkning. Det kan även inbegripa information från arbetsgivarscreening.Vi samlar in, behandlar, lagrar och analyserar sådana uppgifter för att verifiera att arbetsgivarna på vår webbplats är legitima. Den här informationen används endast i internt syfte med förbehåll för begäran från brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut.För att förhindra bedrägerier och spam och för att skydda jobbsökare.
För att förbättra vår tjänst.
För att förbättra korrektheten hos marknadsanalys och säljstrategi.
Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse att upptäcka och förhindra bedrägliga aktiviteter på våra webbplatser. 
Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse att förbättra vår tjänst och korrektheten hos marknadsanalys och säljstrategi.
Där vi är skyldiga att följa en lagstadgad bestämmelse. 
Uppgifter som tillhandahålls i verifieringssyfte raderas efter att ditt konto har verifierats. Uppgifter som används för fakturering sparas i enlighet med gällande lagkrav.
Medieinnehåll – filmer, bilder och annat innehåll som rör ditt företagVi importerar och/eller lagrar sådant innehåll och visar det på våra webbplatser.För att arbetsgivare ska kunna förbättra sina platsannonser och företagssidor genom att lägga till medieinnehåll.Samtycke – en arbetsgivare måste inte tillhandahålla dessa uppgifter. Vi har ett berättigat intresse av att förbättra vår tjänst och hjälpa arbetsgivare att locka till sig de bästa kandidaterna.Så länge kontot finns kvar eller tills du tar bort innehållet.
Videointervjuer – förinspelade (så kallade envägsintervjuer) intervjuer och liveintervjuer på Indeed RekryteringVi bearbetar videoinspelningar på uppdrag av arbetsgivare, tills vi uppmanas att radera uppgifterna, i enlighet med vår roll som personuppgiftsbiträdeFör att användarna ska kunna genomföra och delta i intervjuer på vår plattformVi behandlar de här videorna för en arbetsgivares räkning och raderar dem på arbetsgivarens begäran enligt avtal. Vi sparar dessa inspelningar tills arbetsgivaren instruerar oss att radera dem i enlighet med vår funktion som personuppgiftsbiträde
Personuppgifter vi samlar in från icke-användare av våra webbplatser:
Vad vi samlar inHur vi använder demVarför vi behandlar demRättslig grundLagringsperiod 
Profiluppgifter – vi köper CV:n och andra profiluppgifter från tredje part där det är tillåtet enligt tillämplig lag och i linje med denna sekretesspolicyUnder begränsade omständigheter lagrar och analyserar vi sådana uppgifter för att identifiera potentiella kunder och skicka marknadsföringsmaterial där det är tillåtet enligt lag. För att nå personer som inte känner till Indeed.Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en värdefull och relevant tjänst till användarna av våra webbplatser.Vi behåller denna information tills vi uppmanas att radera den av den registrerade, eller tills de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet som den används för

Alla personuppgifter som Indeed erhåller från andra tredjepartskällor behandlas i enlighet med den här sekretesspolicyn och tillämpliga lagar.

Ytterligare syften, användning och utlämning av information

– CV-uppgifter 

När du skapar ett sökbart CV via webbplatsen eller lägger upp en CV-fil på webbplatsen begär och tillåter du att Indeed gör ditt CV tillgängligt för tredje part, i enlighet med Indeeds allmänna användarvillkor. När du skapar en profil på Indeed är ditt CV sökbart som standard. Detta innebär att profiluppgifter och CV-uppgifter (sökbara), om inget annat anges på webbplatsen, kan tillgängliggöras för tredje part, till exempel arbetsgivare. 

Observera att arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter som tittar på ditt CV när det är sökbart, eller som du söker jobb hos med ditt icke-sökbara CV, kan välja att dela ditt CV med andra aktörer. Indeed ansvarar inte för sådan delning. På liknande sätt, när du delar ditt sökbara CV direkt med en personlig länk, kan vi inte styra vem som ser ditt CV när du delar länken. 

Du kan när som helst ändra sekretessinställningarna för ditt CV. Om du inte vill att Indeed gör ditt CV (sökbart) tillgängligt för tredje part utan din anvisning, eller om du inte vill att arbetsgivare kontaktar dig, kan du göra ditt CV icke sökbart. Om du vill veta mer om ditt CV, till exempel skillnaderna mellan sökbara och icke-sökbara och privata CV:n och hur du ändrar sekretessinställningarna för ditt CV kan du gå till Vanliga frågor.

– Arbetsgivarkonton

Vi erbjuder användare möjligheten att länka samman arbetsgivarkonton. Länkade användare kan tilldelas specifika roller, som ger olika nivåer av åtkomst till kandidatens personuppgifter som finns i det överordnade kontot. Om du är arbetsgivare och bjuder in andra Indeed-användare att länka sina konton till ditt, samtycker du till att sådana länkade användare har åtkomst till all information på ditt konto. Typer av kandidatpersonuppgifter inkluderar CV-kontakter, ansökningsmaterial och statusinformation, kommunikation med sökande, åtgärder som du eller en annan länkad användare har vidtagit och när detta gjordes, samt faktureringsinformation inom kontot. När ett arbetsgivarkonto kopplas bort, antingen genom din egen åtgärd eller en administratörs åtgärd, kommer du att förlora åtkomst till alla kandidatpersonuppgifter på det länkade kontot.

– Tjänster för CV-granskning

På vissa marknader kan vi också erbjuda ytterligare tjänster för CV-granskning för att hjälpa jobbsökare att utforma och förbättra sitt CV. Exempelvis kan du få kunskap om hur ditt CV kan analyseras av programvara för rekryteringssystem, feedback på hur du kan utforma ett effektivare CV eller en personlig CV-granskningsvideo. I samband med dessa tjänster kan Indeed ge dig feedback på ditt CV eller annat material som du skickar via tjänsterna, till exempel frågor och kommentarer om innehållet i ditt CV. Vi ger dig denna feedback direkt, och kan göra så att du får åtkomst till den på ditt konto. Den kommer inte att vara tillgänglig för arbetsgivare.

Automatiserad behandling av dina personuppgifter

Vi utför automatiserad behandling av personuppgifter för att utvärdera specifika aspekter relaterade till en användare och för att analysera och förutsäga en användares preferenser och intressen. När vi använder sådan behandling sker det antingen med användarens medgivande eller för verkställande av ett avtal, där sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till jobbsökare och arbetsgivare. Till exempel kan en sådan behandling göra det möjligt för oss att effektivt matcha jobbsökare med arbetsgivare, tillhandahålla jobbevakning, rekommenderade jobb och inbjudningar till att vidta åtgärder gällande jobb som jobbsökaren sannolikt är intresserad av, skicka specifika jobbsökares ansökningar till en arbetsgivare, visa sökresultat, skicka statusnotifieringar om en ansökan åt arbetsgivare eller utföra vissa aktiviteter för att upptäcka skräppost och bedrägerier i syfte att skydda våra användare. Sådan behandling omfattas av de skyddsåtgärder som beskrivs i denna sekretesspolicy för att skydda användarnas sekretess. Du kan kontakta privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen) om du vill utöva dina rättigheter eller bestrida ett beslut som har genererats genom denna automatiska behandling.

— Registrering av webbplatsaktivitet: vad vi gör med dessa data

Vi samlar in, registrerar, behandlar, analyserar och lagrar alla dina aktiviteter på webbplatsen och på samarbetspartnernas webbplatser, och all interaktion och kommunikation du har med, på eller genom webbplatsen och samarbetspartnernas webbplatser. Vi kan också använda tredje part för att samla in och bearbeta dessa uppgifter för Indeeds räkning, i samband med vår verksamhet för att förbättra webbplatserna, skydda våra användare och optimera våra tjänster enligt beskrivningen längre fram i denna policy. Dessa aktivitetsuppgifter inbegriper: vilka områden du besöker på webbplatsen (inklusive URL:er), vilket innehåll du tittar på, vilken information du matar in, om och var du klickar, rullar, hovrar över, håller musknappen över eller på andra sätt interagerar eller kommunicerar med eller via webbplatsen och samarbetspartnernas webbplatser, när varje aktivitet inträffade och hur länge den pågick. Vi inhämtar dessa uppgifter från alla som använder webbplatsen och samarbetspartnernas webbplatser, inklusive användare i privat surfläge, ”inkognito-läge” eller liknande. Vi använder leverantörer som en utökning av webbplatsen och samarbetspartnernas webbplatser för att samla in, registrera, behandla, analysera och lagra dessa uppgifter. 

Vi registrerar din aktivitet på webbplatsen och samarbetspartnernas webbplatser för att bättre förstå hur du använder dem. Detta hjälper oss att förbättra och få information om våra produkter och tjänster. Sammantaget innebär detta att det blir lättare för oss att hjälpa dig att hitta ett jobb. 

Dessa data är nödvändiga för att kunna driva webbplatserna, vilket innebär att du kan behöva sluta använda våra webbplatser om du inte vill att din aktivitet ska samlas in, registreras, behandlas, analyseras eller delas på detta sätt.

Vem vi delar dina uppgifter med 

Överföring av information till våra samarbetspartner

Indeed delar information med sina samarbetspartner av skälen som beskrivs nedan. De tjänster som tillhandahålls dig och funktionaliteten på webbplatserna skulle inte kunna tillhandahållas utan sådana överföringar. Om du inte vill att din information ska överföras på detta sätt bör du undvika att använda webbplatserna. 

Syfte med delningFörklaring till delning
För att förbättra våra tjänsterGer jobbsökare personligare och bättre innehåll, resultat, funktioner och tjänster.
Ger arbetsgivare insikt i arbetsprestationer. 
Fler arbetsgivare, platsannonser och jobbsökareJobbsökare kan få tillgång till fler platsannonser och arbetsgivare kan få tillgång till fler jobbsökare.
Bättre säkerhet för användareFörbättrar användarsäkerheten och intern verksamhet, felsökning och upptäckt av bedrägerier och skräppost.

Överföring av information till arbetsgivare 

Indeed skickar jobbsökares personuppgifter till arbetsgivare, inklusive på uppdrag av jobbsökarna och arbetsgivarna. Sådana överföringar görs under jobbsöknings-, ansöknings- och intervjuprocessen. Jobbsökares personuppgifter som överförs till arbetsgivare på detta sätt behandlas i enlighet med Indeeds villkor och den berörda arbetsgivarens. Denna överföring kan omfatta att skicka din ansöknings- och/eller ytterligare kandidatinformation, till exempel dina kontaktuppgifter, till andra plattformar som behandlar jobbsökares personuppgifter åt arbetsgivaren, till exempel arbetsgivarens föredragna rekryteringssystem (ATS) eller schemaläggningsplattform.

Arbetsgivare samtycker till att uppfylla alla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler avseende insamling, behandling och lagring av personuppgifter, samt att tillhandahålla tillräckligt skydd för alla registrerades rättigheter enligt alla tillämpliga dataskyddsregler. 

Överföring av information till jobbsökare

Indeed skickar viss information beträffande arbetsgivaren till jobbsökare. I detta ingår publicering av jobbannonser, företagssidor och löneinformation på webbplatserna och publicering av platsannonser på webbplatser från tredje part. Indeed kan också göra viss arbetsgivarrelaterad information tillgänglig för jobbsökare, såsom information om en arbetsgivares aktivitet och svarsfrekvens på webbplatserna. Informationen kan omfatta arbetsgivarrepresentantens namn, arbetsgivarens ort och uppgifter om huruvida arbetsgivaren har agerat eller valt att inte agera på en jobbsökares CV eller ansökan, som att öppna, titta på, svara på eller fatta ett beslut om den, huruvida arbetsgivaren har haft kontakt med andra jobbsökare eller tittat på andra jobbsökares CV:n och om arbetsgivaren har agerat på en platsannons, till exempel pausat eller stängt den. Vi gör detta för att hjälpa jobbsökare att utvärdera anställningsmöjligheter. Som arbetsgivare godkänner du att Indeed kan komma att tillhandahålla den här informationen till jobbsökare när du använder webbplatserna (till exempel genom att publicera en platsannons eller kontakta en jobbsökare genom Indeeds CV-program).

Informationsöverföringar till tjänsteleverantörer och andra tredje parter

Vi anlitar tredje part för att utföra tjänster i anslutning till vår verksamhet, för att förbättra webbplatserna och våra tjänster, produkter och funktioner, för att skydda våra användare och bättre förstå deras behov samt för att optimera våra tjänster och användarupplevelsen. Genom att använda våra webbplatser bekräftar du Indeeds användning av sådana tredje parter, inklusive men inte begränsat till, för syften som att samla in, behandla, analysera och registrera din aktivitet på, interaktion med och kommunikation med eller via våra webbplatser. Exempel på detta är: vilka områden du besöker på webbplatsen (inklusive URL:er), vilket innehåll du tittar på, vilken information du matar in, om och var du klickar, rullar, hovrar över, håller musknappen över eller på andra sätt interagerar eller kommunicerar med eller via webbplatsen, när varje aktivitet inträffade och hur länge den pågick. Våra tredje parter inhämtar dessa uppgifter från alla som använder webbplatsen, inklusive användare i privat surfläge, ”inkognito-läge” eller liknande.

Vi behandlar din aktivitet på webbplatsen direkt eller via tredje parter för att bättre förstå hur du använder dem. Detta hjälper oss att förbättra och få information om våra produkter och tjänster. Sammantaget innebär detta att det blir lättare för oss att hjälpa dig att hitta ett jobb. 

All överföring av information till tjänsteleverantörer omfattas av relevanta dataavtal och, vid överföring av data till andra länder, rättsliga mekanismer för att göra det. Vi överför data till tjänsteleverantörer av följande skäl:

Syfte med delningFörklaring till delningRättslig grund
Tillhandahålla en personligt anpassad upplevelseFör att tillhandahålla relevanta funktioner, tjänster och inställningar genom din interaktion på våra webbplatserBerättigat intresse att tillhandahålla tjänster
Förbättra våra tjänster, produkter och funktionerFör att kontinuerligt upprätthålla hög standard på tjänster, produkter och funktioner Berättigat intresse att förbättra våra tjänster
Skydda användareFör att förhindra eller utreda möjliga bedrägerier eller andra säkerhetsbrottBerättigat intresse att förhindra bedrägerier och säkerhetsbrott
Möjliggöra betalningarFör att kontrollera kredit, genomföra betalningar och betjäna ditt kontoVerkställande av avtal
Installera eller använda en Indeed-appBegränsad personlig information såsom IP-adress och händelsedata delas med plattformen från vilken du laddar ner appen i följande syften: underlätta inloggning via tredjepartskonton, tillhandahålla dig med tjänster och spåra annonserBerättigat intresse att tillhandahålla tjänster och spåra annonser
LagringMolntjänstleverantörer som är värd för och lagrar våra dataVerkställande av avtal
Verifiering av yrkeslicenser och certifieringarSom en del av en ansökningsprocessSamtycke – vi verifierar endast certifieringar som en del av en ansökningsprocess med ditt samtycke

Du kan kontakta privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen) för att ta del av en uppdaterad lista över tredjepartstjänsteleverantörer.

Indeed kommer inte sälja eller hyra ut data som samlats in från Indeed Jobbintervju-uppdateringar eller snabbkodprogram som rör rekryterarinbjudningar till tredje parter i marknadsföringssyfte.

Överföring av information till partner

På vissa marknader arbetar Indeed med partner som är involverade i att hjälpa jobbsökare att hitta möjligheter. Dessa partnerskap introducerar jobbsökare till Indeed och våra tjänster. Dessa typer av partnerskap hjälper Indeed att förstå behoven hos jobbsökare i olika målgrupper och hur vi kan förbättra våra tjänster för olika målgrupper. I vissa fall delar Indeed begränsade uppgifter tillbaka med våra partner om jobbsökare. Till exempel en bekräftelse på att en jobbsökare har skapat ett Indeed-konto eller använt en av våra webbplatser framgångsrikt (till exempel genom att ansöka om ett visst antal jobb eller använda våra karriärguider). Vi strävar efter att hjälpa alla jobbsökare att hitta jobb men vi är i första hand en webbplats, så dessa partnerskap hjälper oss att nå publik som kanske inte kommer till Indeed genom att använda internet på vanligt sätt. Dessa partner kan marknadsföra sina karriärtjänster i samarbete med Indeed. För att undvika tvivel, där partner också har sitt varumärke exponerat på webbplatsen, är varje enhet en separat personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. 

Överföringar av offentligt tillgänglig information

När användare lägger upp innehåll på webbplatserna på ett sätt som är avsett att göra detta innehåll sökbart av individer förbehåller sig Indeed rätten att sammanställa och dela innehållet med tredje part. Till exempel, om en arbetsgivare lägger upp ett jobb på webbplatserna kan Indeed dela platsannonsen eller information däri med tredje part enligt Indeeds eget gottfinnande och i enlighet med avtal med sådana tredjeparter. Indeed förbehåller sig även rätten att dela information som sammanställts från offentliga källor på detta sätt.

Överföring av information från tjänsteleverantörer

Indeed kan komma att samla in och använda uppgifter om användare som erhålls från tredjepartsplattformar, till exempel sociala nätverk, i följande syften:

 • För att klassificera och kvantifiera antalet svar och marknadskampanjers (till exempel TV-reklam) spridning
 • För att övervaka Indeed-tjänsternas anseende för att förstå vad som uppskattas och vad som inte uppskattas, samt använda denna information i kommunikationsplaner
 • För att tidigt kunna identifiera förbättringar av tjänsten, ta del av användarfeedback och planera motåtgärder
 • För att tillhandahålla support till användare som inte vet hur de ska använda Indeeds tjänster
 • För att hitta produktfel (t.ex. ”När jag försöker öppna min ansökan visas fel 501 och jag kan inte använda den” eller ”Jag kan inte söka ett jobb”) och eskalera problemet till utvecklingsteamet

Länkar till webbplatser från tredje part

Webbplatserna kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part. När du klickar på sådana länkar kan du komma att lämna våra webbplatser. Din webbläsare kan också visa webbadressen till webbplatserna som du klickade från, för tredjepartswebbplatsen, och denna webbadress kan innehålla sökvillkor och filter som du använde på webbplatserna. Webbplatserna kan också tillgängliggöra företagssidor som kan innehålla information som tillhandahålls av utomstående arbetsgivare.

Indeed ansvarar inte för tredje parters sekretessrutiner. Läs mer i deras respektive sekretesspolicy.

Säkerhet

Indeed vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Indeed avser att göra din upplevelse så säker som möjligt genom att skydda personuppgifter som omfattas av denna policy mot förlust, missbruk, ändring eller obehörig åtkomst. Vi utför regelbundna sårbarhetsbedömningar av våra system och nätverk för att skydda dina personuppgifter. Ingen metod för överföring eller metod för lagring av information via Internet är dock 100 % säker. Till exempel kan det hända att e-postmeddelanden eller andra meddelanden som skickas via din webbläsare eller CV:n som delas med arbetsgivare inte krypteras av mottagaren. I de fall säkerheten för dina uppgifter ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera sekretessen för dessa uppgifter.

Mer information om hur Indeed skyddar dina uppgifter finns på vår säkerhetssida.

Cookies och spårningstekniker

När du besöker våra webbplatser, laddar ner eller installerar en Indeed-app samt i vissa av våra annonser på tredjepartswebbplatser använder vi cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker för mätningstjänster, bättre riktade annonser och i marknadsföringssyfte. Mer information om vår användning av cookies, till exempel hur du kan styra användningen av cookies via inställningarna i din webbläsare, inklusive där du önskar att avstå från icke-nödvändiga cookies, finns i vår cookiepolicy.

Loggning från tredjeparts webbplatser

Om du inte har ett Indeed-konto, utan loggar in på Indeed via en tredje part som Facebook eller Google, skapas ett Indeed-konto med samma e-postadress som du använder till ditt Facebook- eller Google-konto. Om du samtycker till att lämna denna information till Indeed autentiseras du av Facebook eller Google, som skickar dig vidare till Indeed. Tänk på att när du loggar in på Indeed via ditt Facebook- eller Google-konto kommer Facebook eller Google att använda cookies för att autentisera dig som Facebook- eller Google-användare.

Om du loggar in på Indeed via ditt Facebook- eller Google-konto delar Facebook eller Google vissa personuppgifter i autentiseringssyfte för att ge dig tillgång till vår webbplats på ett säkert sätt. Du måste ändra dina kontoinställningar på Facebook eller Google om du inte längre vill dela data från dessa konton med Indeed. Information som skickas från Facebook eller Google till Indeed betraktas som Indeed-kontoinformation för de syften i vilka du använder Indeed.

Du kan när som helst inaktivera anslutningen mellan ditt Facebook- eller Google-konto och ditt Indeed-konto via Facebook- eller Google-kontots sekretessinställningar. Facebook eller Google kan även be om tillåtelse från dig för att dela vissa andra uppgifter med Indeed, inklusive, men inte begränsat till namn, profilbild, offentlig profilinformation och e-postadress. När du ger denna tillåtelse delas den efterfrågade informationen med Indeed. Den här informationen kommer att användas för att tillhandahålla tjänster till dig, bland annat fylla i uppgifter i din Indeed-profil på Indeed. De delade uppgifterna fortsätter att vara kopplade till din Indeed-profil tills du ändrar eller raderar den.

Begäran om att inte bli spårad 

Vi svarar inte på webbläsarens ”Do Not Track” (DNT)-signaler (spåra inte) om användaren har aktiverat detta i sin webbläsare. När vi placerar eller läser cookies på andra webbplatser än våra samarbetspartners, som har integrerat våra jobbsöknings- och visningsfunktioner, gör vi det exempelvis för att ge användarna på dessa webbplatser en personlig jobbsökningsupplevelse. Vi delar inte någon information om hur du använder våra webbplatser med dessa tredjeparter. När tredjepartsaktörer som vi har integrerat på webbplatserna (och som beskrivs i vår cookiepolicy) placerar eller läser sina egna tredjepartscookies kan de välja huruvida de ska reagera på DNT-signalen.

Konverteringsspårning 

Indeed kan förse en arbetsgivare med kod till en conversion tracker som placeras på dennes webbplats och som pingar jobbsökarens webb-beacon och spårar när en jobbsökare ansöker till ett jobb på arbetsgivarens webbplats. Konverteringsspåraren är en enkel räknare som meddelar Indeed att en jobbsökare har ansökt, och som också kan räkna ansökningar från flera olika enheter om jobbsökaren är inloggad på arbetsgivarens webbplats. Om du vill ta bort ditt namn från Indeeds webb-beacon för jobbsökare måste du välja bort webb-beacons hos oss.

Förvärv och andra organisationsförändringar

Information som samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy, inkluderat personuppgifter, får lämnas ut till tredjeparter i samband med eventuella förändringar av äganderätt eller styrning av Indeeds verksamhet (oavsett om det handlar om sammanslagning, förvärv, försäljning eller på annat sätt), eller annan omorganisering eller annat samföretag eller överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, våra tillgångar eller lager (bland annat i samband med konkurs eller liknande förfarande), och all sådan information kan användas av dylik tredje part i enlighet med denna sekretesspolicy tills du informeras om annat. Information som samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy, inklusive personuppgifter, kan lämnas ut till tredje part i samband med förvärv eller sammanslagning som genomförs av Indeed i relation till sådana tredjeparter.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Som användare av våra webbplatser kan du ha vissa rättigheter kring personuppgifter. Alla användare av Indeed, oavsett plats, kan utöva dessa rättigheter med vissa begränsningar, som anges i denna sekretesspolicy. Rättigheterna beviljas endast till kontoinnehavare som är enskilda, fysiska personer och är inte tillgängliga för arbetsgivare eller andra juridiska personer med undantag för vad som krävs enligt lag. Om lagen tillåter det kan en tredje part göra en begäran för din räkning. 

Vi verifierar alla förfrågningar via e-post innan vi åtgärdar dem och förbehåller oss rätten att avslå en begäran där vi inte kan verifiera din identitet på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller även för förfrågningar som lämnas in för din räkning av någon annan. ​​

Även om Indeed erbjuder dessa rättigheter till alla sina användare, i enlighet med tillämpliga lagar, kan det hända att arbetsgivare inte erbjuder samma rättigheter. Du bör ta reda på vilka rättigheter du har med avseende på ditt ansökningsmaterial och andra personuppgifter som arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig för enligt den lokala lagstiftningen där du bor och där arbetsgivaren har sitt säte.

Om du har frågor om eller invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss.

Rätten till åtkomst till och överföring av personuppgifter

Du kan göra en formell begäran om åtkomst till (även kallad ”rätten att veta”) dina personuppgifter genom att fylla i detta formulär för begäran om personuppgifter eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar e-postmeddelandet) från den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Du kan få tillgång till många av dina personuppgifter genom att gå in på ditt konto. 

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som vi samlar in, använder, lämnar ut och ”säljer” eller ”delar” (i syfte att följa CCPA och enligt förklaringen här). Vi ger dig dina personuppgifter i överförbart format. Detta gör det möjligt för dig att få dina uppgifter från oss i ett elektroniskt användbart format och att överföra dina uppgifter till en annan part i ett elektroniskt användbart format. Om du har kommunicerat med en webbplats via mer än en e-postadress ber vi dig att skicka en separat begäran från varje e-postadress, så att vi kan tillhandahålla även dessa personuppgifter.

Rätten att korrigera personuppgifter

Du har rätt att korrigera (uppdatera eller rätta) dina personuppgifter. Du kan själv ändra många av dina personuppgifter genom att redigera din kontoprofil. 

Du kan även lämna in en formell begäran om att Indeed ska korrigera personuppgifter som inte stämmer, är ofullständiga eller föråldrade å dina vägnar genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar e-postmeddelandet) från e-postadressen som är kopplad till ditt konto.

Rätten att radera personuppgifter

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Jobbsökare kan avsluta eller radera sina konton permanent. Detta kallas även rätt att bli bortglömd. Du kan radera många av dina personuppgifter genom att ta bort dem från ditt konto. Om du vill avsluta ditt konto klickar du på knappen Avsluta mitt konto på din kontosida.

Du kan begära att de personuppgifter om dig som behandlas av vår webbplats raderas permanent genom att skicka in en personuppgiftsbegäran. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar e-postmeddelandet) från den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

En eventuell radering av dina personuppgifter kan även påverka ditt konto på andra sätt såsom förklaras under Vanliga frågor om sekretess. Om du till exempel har använt Ansök via Indeed eller Easy Apply för att söka ett jobb som har utannonserats på vår webbplats eller en samarbetspartners webbplats, kan det hända att du inte får alla meddelanden som rör din ansökan från oss eller från andra användare av vår webbplats eller våra samarbetspartners webbplatser. En eventuell borttagning av dina personuppgifter påverkar inte meddelanden som vi behandlar för andras räkning i samband med deras användning av vår webbplats och de kommer fortfarande åt alla meddelanden som har skickats eller mottagits av dig.

Genom att begära att personuppgifter raderas bekräftar du att du inte kommer att beaktas för eventuella aktiva lotterier, tävlingar, prisdragningar eller andra kampanjer.

Där Indeed använder en tredjepartsleverantör för att behandla personuppgifter som kontrolleras av Indeed kommer vi att vidarebefordra din begäran till dessa leverantörer och göra rimliga förfrågningar om att informera andra personuppgiftsansvariga om din begäran. 

Observera att en begäran om radering endast påverkar dina personuppgifter. Om du skickar in en raderingsbegäran mot ditt arbetsgivarkonto kommer vi bara att radera dina personuppgifter och eventuella icke personrelaterade uppgifter som information om ditt företag kommer inte att raderas. 

Rätten att begränsa eller motsätta sig behandling av personuppgifter

Du har rätt invända mot och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Där vi förlitar oss på berättigat intresse som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter kan du invända mot denna behandling och begära att vi inte längre behandlar dina personuppgifter på detta sätt, såvida vi inte har tvingande legitima skäl som åsidosätter dina rättigheter. 

Du har också rätt att invända mot automatiserad behandling, inklusive beslutsfattande och profilering, som ger rättslig verkan eller liknande betydande effekter. 

Om du vill göra en formell begäran för att invända mot behandlingen av dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar e-postmeddelandet). 

Återkalla samtycke

Där vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Instruktioner om hur du återkallar ditt samtycke kommer att förklaras för dig när du ombeds att lämna ditt samtycke.

Om du har samtyckt till att dela platsinformation via en mobilapp kan du när som helst stänga av platstjänster på din enhet. Du kan se hur du ändrar inställningarna för din mobila enhets platsinställningar här. Du kan också kontakta privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen) och informera oss om att du tar tillbaka ditt samtycke. Observera att eventuell behandling som vi genomförde innan du återkallade ditt samtycke är fortsatt laglig.

Rätt att välja bort 

Du kan ha rätt att välja bort viss behandling av personuppgifter. 

Om du vill justera alla dina jobbevakningar kan du klicka på Redigera denna jobbevakning (eller en liknande åtgärd) för att justera dina prenumerationer. Du kan också komma åt och justera dina marknadsföringsprenumerationer (för jobbevakningar, rekommenderade jobb och andra meddelanden) från ditt kontos kontrollpanel (om tillämpligt) eller kontakta oss för att göra det.

 • Marknadsföringsmeddelanden 

Om du vill avanmäla dig från att få specifik e-post med marknadsföring kan du klicka på Avsluta prenumerationen (eller motsvarande åtgärd) där det är tillämpligt. Observera att detta enbart kommer att avanmäla dig från den typen av marknadsföringsmeddelande. Du kan komma åt och justera dina marknadsföringsprenumerationer från ditt kontos kontrollpanel (om tillämpligt) eller kontakta oss för att göra det.

Du kan också välja bort alla marknadsföringsmeddelanden genom att skicka e-post till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar e-postmeddelandet). Vi kommer att tillmötesgå din begäran så snart det är praktiskt genomförbart och i enlighet med tillämpliga lagar.

Observera att vi fortfarande kan skicka andra icke-marknadsföringsmeddelanden till dig, t.ex. administrativa meddelanden. 

 • Konverteringsspårning 

Såsom förklaras under Vanliga frågor mäter vi antalet konverteringar för att lära oss mer om ansökningsprocessen. Du kan välja bort konverteringsspårning genom att välja bort vår webb-beacon. Gå till sidan välj bort webb-beacon om du vill välja bort vår webb-beacon.

Rätten till icke-diskriminering vid utövande av dina rättigheter

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du har utövat dina rättigheter.

Begränsningar

Dessa rättigheter kan vara föremål för vissa begränsningar, enligt gällande lagar på relevanta marknader. Begäranden kommer att slutföras inom den tidsperiod som har fastställts i relevanta bestämmelser, som inleds vid den tidpunkt då vi bekräftar din begäran. Vänligen notera att en avgift eventuellt tillämpas för efterföljande förfrågningar från samma person. Denna avgift fastställs av Indeed och krävs endast i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag.

Observera även att en eventuell borttagning av dina personuppgifter som lagras av Indeed inte påverkar meddelanden som vi behandlar för andras räkning i samband med deras användning av Indeeds förmedlingstjänst och att de även fortsättningsvis kan ha åtkomst till alla meddelanden som har skickats eller mottagits av dig.

Regionspecifik information

Indeed är ett globalt företag med kontor på flera platser världen över. Det innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra Indeed-enheter, tredjeparter eller affärspartner i olika länder. Vi har vidtagit åtgärder för att skydda dina personuppgifter om de överförs till ett annat land. Dessa åtgärder beskrivs nedan. Detta avsnitt ger ytterligare information eller rättigheter som du kan ha rätt till enligt dina lokala lagar.

Europa: överföring av data till andra länder utanför EES, Storbritannien och Schweiz

I tillämpliga fall överför Indeed Irland personuppgifter för individer i EES, Storbritannien och Schweiz till jurisdiktioner utanför EES, Storbritannien och Schweiz med hjälp av lagliga överföringsmekanismer i enlighet med GDPR. Till exempel baseras överföringar vanligtvis på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Dessa avtal inbegriper också de skydd och krav som beskrivs i kapitel V (och artikel 28, i tillämpliga fall) i GDPR. 

Ramverk för dataskydd mellan EU och USA 

Indeed, Inc. följer ramverket för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, EU-U.S. DPF), den brittiska utvidgningen av EU-U.S. DPF och ramverket för dataskydd mellan Schweiz och USA (Swiss-U.S. Data Privacy Framework, Swiss-U.S. DPF) såsom det angetts av Förenta staternas handelsdepartement. Indeed. Inc. har intygat till Förenta staternas handelsdepartement att det följer principerna i ramverket för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. DPF Principles) avseende behandling av personuppgifter som mottagits från Europeiska unionen i enlighet med EU-U.S. DPF och från Storbritannien (och Gibraltar) i enlighet med den brittiska utvidgningen av EU-U.S. DPF.  Indeed, Inc. har intygat till Förenta staternas handelsdepartement att det följer principerna i ramverket för dataskydd mellan Schweiz och USA (Swiss-U.S. DPF Principles) avseende behandling av personuppgifter som mottagits från Schweiz i enlighet med Swiss-U.S. DPF. Om det uppstår en konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och principerna i ramverket för dataskydd mellan EU och USA och/eller principerna i ramverket för dataskydd mellan Schweiz och USA, har principerna företräde. Om du vill veta mer om programmet för ramverket för dataskydd (DPF) och se vår certifiering kan du besöka https://www.dataprivacyframework.gov/.

Principerna i ramverket för dataskydd är 

 • avisering
 • val
 • ansvar för vidarebefordran
 • säkerhet
 • datasekretess och syftesbegränsning
 • åtkomst
 • rättigheter, verkställighet och ansvar.

Nedan finns även en lista över de av Indeeds enheter eller dotterbolag i USA som följer principerna i EU-U.S. DPF: 

 • Indeed, Inc. 
 • HR Tech Investments LLC 
 • Indeed Hire, Inc. 
 • RGF OHR USA, Inc. 
 • SH, Inc. 
 • Resume.com Inc. 
 • Prehire, Inc. 
 • JS Media Inc.
 • Indeed Financial Services, Inc.

Indeed, Inc.:s affärsverksamhet följer DPF-principerna, som beskrivs mer ingående nedan:

 • Datainsamling och användning – Information om vilka typer av personuppgifter som samlas in och information om för vilka syften Indeed, Inc. samlar in och använder personuppgifter finns i avsnittet Insamling och användning av data
 • Kontakta Indeed, Inc. – Information om hur du kontaktar Indeed, Inc. när du har frågor eller klagomål finns i avsnittet Kontakta Indeed.
 • Vem vi delar dina uppgifter med – Information om vilka typer av tredje parter som Indeed, Inc. delar personuppgifter med och deras identitet, samt syftet med att göra det, finns i avsnittet Vem vi delar dina uppgifter med
 • Dina rättigheter avseende personuppgifter – Information om individers rättigheter att få åtkomst till sina personuppgifter och de val och medel som Indeed, Inc. erbjuder individer rörande begränsningen av användningen och utelämnandet av deras personuppgifter finns i avsnittet Dina rättigheter avseende personuppgifter
 • Klagomål och tvister:
  • I enlighet med principerna i det europeiska/amerikanska datasekretessramverket, åtar sig Indeed, Inc. att lösa klagomål rörande din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter som skickas till USA i enlighet med DPF-principerna. Personer i Europeiska unionen, Schweiz och Storbritannien som har frågor eller klagomål som rör DPF bör först kontakta Indeed, Inc.
  • Indeed. Inc. har dessutom åtagit sig att hänvisa olösta sekretessklagomål gällande DPF-principerna till den oberoende skiljedomstolsmekanismen Data Privacy Framework Services, som hanteras av BBB National Programs. Om ditt klagomål inte besvaras inom rimlig tid, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett adekvat sätt, kan du besöka https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers för ytterligare information och där kan du även lämna in ett klagomål. Denna tjänst tillhandahålls kostnadsfritt. Om ditt DPF-klagomål inte kan lösas via kanalerna ovan kan du, under vissa förutsättningar, åberopa bindande uppgörelse för vissa kvarstående fordringar som inte blir lösta av andra prövningsmekanismer. Se https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2  
  • Mer information finns i avsnittet Klagomål och tvister
 • Indeed, Inc. är föremål för tillsyn och kontroll av FTC (Federal Trade Commission).
 • Indeed, Inc. ska, när det krävs, lämna ut personuppgifter som svar på lagenliga krav från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpande krav. Mer information finns i vår insynsrapport
 • Rörande Indeed, Inc.:s skyldigheter vid vidarebefordran av information till tredje part bär en organisation som är ansluten till DPF ansvaret för behandlingen av de personuppgifter som den tar emot enligt DPF och därefter överför till en tredje part som agerar för dess räkning. Indeed, Inc. ska förbli ansvarigt enligt dessa principer om dess ombud behandlar sådana personuppgifter på ett sätt som strider mot principerna, såvida inte Indeed, Inc. bevisar att det inte är ansvarigt för den händelse som orsakade skadan.

Sekretessrättigheter i Kalifornien

Invånare i Kalifornien har följande ytterligare rättigheter.

 • Rätten att välja bort försäljning och delning av dina personuppgifter och att begränsa användningen av dina känsliga personuppgifter

Du kan läsa mer om hur Indeed hanterar kravet ”Sälj inte mina personuppgifter”, som gäller i Kalifornien, varför detta är tillämpligt på din användning av våra webbplatser och hur du utövar den här rätten, samt rätten att begränsa vissa potentiella användningar av kategorier av känslig personlig information som samlats in om dig, på vår sida med sekretessrättigheter. Du kan också utöva din rätt att välja bort genom att sända Global Privacy Control (GPC) på webbläsare och/eller webbläsartillägg som stöder en sådan signal. Om du har GPC-signalen påslagen bör du se en popup-banner längst ned på webbläsarsidan som hänvisar dig till vår sida med sekretessrättigheter för att manuellt justera dina inställningar som är kopplade till ditt konto. Detta krävs för att koppla din webbläsaridentifierare till ditt Indeed-konto. Om du inte har ett Indeed-konto eller om du inte är inloggad på ditt Indeed-konto när du klickar på bannern kommer din begäran om att välja bort försäljning/delning kopplas till den e-postadress du manuellt anger i formuläret vid tidpunkten för begäran. 

Enligt Kaliforniens lag ”Shine the Light” (”sprid ljus”) (Civillagen avsnitt 1798.83), har medborgare i Kalifornien vissa rättigheter när det gäller utlämnandet av personuppgifter till tredje part för användning i direkt marknadsföringssyfte. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för tredje parts direktmarknadsföringsändamål, om du har utnyttjat din möjlighet att välja bort sådan delning. Om du vill välja bort sådan delning kan du begära att vi raderar dina personuppgifter genom att följa stegen som beskrivs i avsnittet om dina personliga datarättigheter och val. 

 • Redovisning av CCPA-förfrågningar 2022
Typ av förfråganMottagna förfrågningarHelt fullföljda förfrågningar*Genomsnittlig svarstid
Begäran om åtkomst24 07215 7952,37 dagar
Begäran om borttagning126 98461 4041,81 dagar

*I samtliga fall när en begäran inte fullföljdes helt berodde det på att användarens identitet inte kunde bekräftas.

Efterlevnad av japansk lag

I enlighet med APPI-kraven gäller det här avsnittet behandlingen av dina personuppgifter av Indeed Japan. Detta avsnitt kan även gälla för personuppgifter som samlats in och behandlats av Indeed, utöver Indeed Japan, i samband med tillhandahållandet av varor eller tjänster till personer som befinner sig i Japan.

 • Överföring av dina personuppgifter till våra samarbetspartner och tredje part i andra länder

Indeed kan komma att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartner och tredjeparter i andra länder för de ändamål som beskrivs i avsnittet om datainsamling och -användning. Mer information om denna typ av överföring finns här.

 • Vidarebefordran av uppgifter

I enlighet med APPI kommer Indeed, om du är bosatt i Japan, att på begäran lämna ut följande uppgifter: 

– våra säkerhetsåtgärder (inklusive säkerhetsåtgärder vid överföring till andra länder)   

– information beträffande överföringen (baserat på en motsvarande åtgärd) av dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer i andra länder.

För vidarebefordran av information som rör dina personuppgifter, inklusive våra säkerhetskontroller och överföringar till utländska leverantörer, hänvisar vi till Dina personuppgiftsrättigheter.

 • Information som kan knytas till en person

Vi tillhandahåller cookies, d.v.s. information som kan knytas till en person, till följande samarbetspartner, som kan komma att hantera och använda den tillsammans med personuppgifter i enlighet med sina sekretesspolicyer. En lista över våra samarbetspartner och deras sekretesspolicyer finns här.

Vi kan också komma att koppla sådan information som vi erhåller som kan knytas till personer, till personuppgifter som vi har om dig.

 • Dela personuppgifter för reklamändamål

För de syften som beskrivs i avsnittet om datainsamling och användning, såsom annonsleverans och effektivitetsverifiering, samarbetar Indeed med Google, Meta och andra reklamrelaterade företag för personuppgifter eller personrelaterad information.

Dessa annonsrelaterade företag kan länka den användarrelaterade informationen de har till e-postadresser, telefonnummer, cookies och annan information som vi delar med dem som är nödvändig för att identifiera användare, och kan identifiera användare av Indeed-tjänster som är gemensamma för tjänsterna som tillhandahålls av dessa annonsrelaterade företag. ​​

Som ett resultat av detta kan dessa reklampartner avgöra vilka av deras användare som är gemensamma med användare av Indeed-tjänsten.

 • Frågor och klagomål

Om du har frågor eller klagomål beträffande APPI eller användningen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via det här kontaktformuläret.

 • Indeeds Japan K.K.-inställning till användarnas personuppgifter

Den personliga information som lämnas av jobbsökare anförtros inte till Indeed under APPI, utan erhålls oberoende av Indeed, och tillhandahållandet av sådana personuppgifter från Indeed till arbetsgivaren är baserat på jobbsökarens samtycke.

– Telecommunication Business Act

Genom att använda en förmedlingstjänst är du införstådd med att du ber Indeed att skicka meddelanden åt dig. Detta omfattar CV:n, personliga brev, ansökningar, meddelanden, svar på frågeformulär, svar, brev med jobberbjudanden och annat material. Indeed tillhandahåller läskvitton till den som skickar ett meddelande, genom en förmedlingstjänst som visar att mottagaren har läst meddelandet. Indeed kan också meddela avsändaren och mottagaren av ett meddelande separat via en förmedlingstjänst om avsändaren eller mottagaren nyligen har varit aktiv på webbplatsen. 

Genom att använda en förmedlingstjänst eller på annat sätt tillhandahålla användarinnehåll genom webbplatsen, godkänner du den här aktiviteten och bekräftar att aktiviteten är nödvändig för att bibehålla kvaliteten på webbplatserna och för att tillhandahålla förmedlingstjänsten. 

– Skydd av personuppgifter i telekommunikationsverksamhet rörande extern överföringsdisciplin

Vi placerar cookies från andra företag på vår webbplats för att göra det enklare för kunderna och för att ge dig jobbinformation som på ett effektivt sätt matchar din sökning.

Mer information om våra cookies, inklusive vilken information om dig som skickas till andra företag, finns på den här sidan.

– Skicka påminnelser om möten med arbetsgivare

När en arbetsgivare har schemalagt en intervju eller ett möte med dig, vill kontakta dig utifrån ditt offentliga CV eller har svarat på din ansökan via Indeeds förmedlingssystem anger du ditt telefonnummer på ett Indeed-samtyckesformulär. Genom att ange ditt telefonnummer och samtycka till det bekräftar du att det är ditt nummer och att du har rätt att ta emot meddelanden och telefonsamtal på det numret, vilka skickas till dig av en tredjepartstjänsteleverantör. Svara på meddelandet med STOP eller kontakta hjälpcentret om du inte längre vill få textmeddelanden. Följ anvisningarna som du får under telefonsamtalet om du inte längre vill få telefonsamtal. Om du svarar STOP på en SMS-avisering från Indeed eller avslutar prenumerationen under ett telefonsamtal avslutar du prenumerationen på alla SMS- och telefonaviseringar från Indeed förutom de som avser Text2Apply och rekryteringsevent. Om du vill avsluta prenumerationen på dessa produkter ska du svara STOP inom de särskilda textflödena för dessa produkter. 

– Underlättande telefonförmedlingstjänster mellan jobbsökare och arbetsgivare

Indeed erbjuder jobbsökare och arbetsgivare alternativet att använda ett telefonförmedlingssystem för att underlätta kontakt i syfte att skicka ansökningar, genomföra jobbintervjuer eller annan kommunikation med koppling till en platsannons. Detta system använder dolt nummer eller proxy-telefonnummer för att skydda användare, och är bara tillgängligt för användare som väljer det på webbplatsen. Inga konversationer eller meddelanden spelas in genom detta förmedlingssystem, men uppgifter om huruvida ett samtal besvarades och om samtalslängd kan komma att samlas in. Denna funktion får Indeed tillgång till genom tredjepartsleverantörer av tjänster som Twilio

– Förmedlingstjänster som underlättar textmeddelanden mellan jobbsökare och arbetsgivare

Indeed erbjuder jobbsökare och arbetsgivare möjligheten att utnyttja en förmedlingstjänst för automatiserade textmeddelanden för att underlätta kontakt i syfte att skicka in ansökningar och för annan kommunikation med koppling till platsannonser. För att använda den här tjänsten behöver en jobbsökare skriva in en arbetsgivares förinställda nyckelord till ett telefonnummer eller en snabbkod som vi gör tillgänglig på våra webbplatser eller i annonseringsmaterial (till exempel en skylt eller ett reklamblad på en arbetsgivares verksamhetsställe). Genom att skriva in det förinställda nyckelordet till ett telefonnummer eller en snabbkod, samtycker du till att få textmeddelanden om arbetsgivarens platsannonser som en del av ansökningsprocessen och bekräftar att Indeed får använda dina personuppgifter för att skicka din ansökan till arbetsgivaren och för andra syften i enlighet med denna sekretesspolicy. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på dessa tjänster genom att svara STOP via ett textmeddelande till telefonnumret eller snabbkoden du fått eller genom att kontakta hjälpcentret. På grund av det ostrukturerade samtalsformatet för den här tjänsten kan det hända att vi inte uppfattar andra försök att avsluta prenumerationen.

– Data som samlas in om jobbsökare

Dispositionsdata betraktas som information om status för din jobbansökan och det beslut som fattats av arbetsgivaren, till exempel om din ansökan gick vidare till intervjustadiet eller om du antogs eller avböjdes för tjänsten. När du ansöker om ett jobb på vår plattform eller på vissa tredjepartswebbplatser kan Indeed motta dispositionsdata från den arbetsgivare som du ansökte till. Dessa dispositionsdata tas emot av Indeed i samband med tillhandahållandet av tjänster till dig, och vi använder denna information för att förbättra Indeeds webbplats och dess funktionalitet för att bättre kunna betjäna dig.

Kontakta Indeed

Vi besvarar gärna dina frågor kring datasäkerhet. Hör gärna av dig till oss om du vill ha mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakta Indeeds dataskyddsombud via e-post:

Kontakta oss via e-post: privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar meddelandet)

Kontakta Indeeds dataskyddsombud via internet:

Om du har frågor eller klagomål beträffande användningen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via det här kontaktformuläret.

Kontakta Indeeds dataskyddsombud via brev:

Kontakta oss via post genom att skicka ett brev till vårt huvudkontor:

Privacy Department

Indeed Ireland Operations Limited

Dublin – Block B, Capital Dock

80 Sir John Rogerson’s Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2, D02 HE36

Irland

Om du är bosatt i USA kan du skicka ett brev till följande adress:

Privacy Department

Indeed, Inc.

Austin Indeed Tower (HQ)

200 West 6th Street, Floor 36

Austin, TX, 78701

USA

Kontakta Indeeds dataskyddsombud via telefon:

Invånare i Kalifornien kan ringa vårt avgiftsfria telefonnummer: +1 (800) 616-6535

Alla andra ärenden:

Om du har frågor om våra samarbetspartner eller andra frågor hänvisar vi till Kontakta oss i vårt sekretesscenter.

Klagomål och tvister

Indeed tar frågor som rör dataskydd på största allvar och lägger stor vikt vid att hantera klagomål beträffande vår insamling eller användning av dina uppgifter. Om du misstänker att det har skett en överträdelse av dina dataskyddsrättigheter uppmanar vi dig att kontakta vårt DSO genom att skicka e-post till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar meddelandet).

Personer med förfrågningar eller klagomål angående denna sekretesspolicy bör först kontakta Indeed via post eller e-post (se kontaktuppgifterna ovan). Om ditt ärende inte hanteras på ett tillfredsställande sätt hänvisar vi till BBB, där du hittar mer information och kan lämna in ett klagomål. Denna tjänst tillhandahålls kostnadsfritt.

Du kan också ha rätt att klaga till behörig tillsynsmyndighet. Inom EES är Indeeds huvudkontor Indeed Ireland Operations Limited, som omfattas av den irländska dataskyddskommissionen (Irish Data Protection Commission).

Cookiepolicy

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023

När du använder eller besöker Indeeds webbplatser (”webbplatsen”) samtycker du till Indeeds användning av cookies enligt beskrivningen nedan. 

Om ”Indeed” eller ”vi” eller ”oss” används i den här cookiepolicyn åsyftas Indeed, Inc. om du befinner dig i USA, Indeed Staff LLC om du använder Indeed Staff i USA, Indeed Japan K.K om du befinner dig i Japan och Indeed Ireland Operations Limited om du befinner dig utanför USA eller Japan.

Följande varumärken omfattas av denna cookiepolicy: Indeed, HRTechPrivacy.com, Resume.com, Workopolis och SimplyHired (tillsammans “Indeed” eller “webbplatserna”).

Alla referenser till jobbsökare, arbetsgivare och personuppgifter definieras i vår sekretesspolicy

Vi uppmuntrar dig att granska området ”Senast uppdaterad” ovan för att se när den senast ändrades. Alla ändringar i cookiepolicyn träder i kraft från det datum som anges i ”Senast uppdaterad” nedan. Genom att använda webbplatserna eller tillhandahålla information till oss efter genomförandet av dessa ändringar samtycker du till den ändrade cookiepolicyn.

Om Indeed kommer att använda personuppgifter som samlas in via webbplatserna på ett sätt som skiljer sig avsevärt från vad som anges vid tiden för insamlingen, kommer Indeed att meddela användarna via e-post och/eller via ett meddelande på de tillämpliga webbplatserna 30 dagar före sådan användning eller på annat sätt i den utsträckning som krävs enligt lag.

Du kan ändra dina cookieinställningar här

Inledning: Vad är en cookie?

Denna cookiepolicy är avsedd att förklara när och varför cookies skickas till besökare på webbplatserna. Cookies är information som enbart består av text som en webbplats överför till en persons hårddisk eller annan utrustning för webbsurfning. Med cookies kan webbplatserna komma ihåg viktig information som underlättar din användning av webbplatserna. En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän från vilken cookien har kommit, ”livstiden” för cookien och ett slumpmässigt genererat, unikt nummer eller annat värde. Vissa cookies används på webbplatserna oavsett om du är inloggad på ditt konto eller inte. 

Sessionscookies är tillfälliga cookies som finns kvar i cookie-filen i din webbläsare tills du lämnar webbplatserna. Beständiga cookies finns kvar i cookie-filen i din webbläsare mycket längre (hur länge beror på livstiden för den specifika cookien). Vi använder sessionscookies för att spåra det totala antalet besökare på våra webbplatser. Vi kan också använda cookies för att komma ihåg din dator när den används för att gå tillbaka till webbplatserna i syfte att skräddarsy din upplevelse. Vi kan associera personuppgifter med en cookie-fil i dessa fall.

Så här använder vi cookies

Vi använder cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker, även från tredjeparter som Google och Facebook, för mätningstjänster, bättre riktade annonser, i marknadsföringssyfte och för att förbättra hur webbplatserna fungerar. Detta sker på webbplatserna när du hämtar eller installerar en Indeed-app och i några av våra annonser på webbplatser från tredje part. Dessa cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker gör det möjligt för oss att visa vårt marknadsföringsmaterial för dig på andra webbplatser du besöker på internet och se till att du får kontakt med fler arbetsgivare. Vi kan också komma att dela information om ditt beteende på webbplatserna med tredjeparter (bland annat leverantörer av webbplatser och/eller sociala nätverkssajter från tredje part) för att visa riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. 

Vi använder även dessa cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker för att göra det möjligt att använda Indeeds program för riktade annonser och andra annonser för att hjälpa oss att fastställa vilka annonser användarna har sett, hur många gånger användare har sett en viss annons och på vilka webbplatser en viss annons har visats. Vi kan också låta arbetsgivare som deltar i Indeeds annonseringsprogram lagra cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker i annonser som vi visar på vår webbplats och på webbplatser från tredje part för att hjälpa dessa arbetsgivare att förstå hur individer interagerar med våra annonser om deras platsannonser.

Vi kan också använda dessa cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker på webbplatserna för att få kunskap om och informera en arbetsgivare om vilka användare som såg en viss platsannons, företagssida, rekryteringsevent eller någon annan annons där arbetsgivaren har identifierats.

SyftenSå här använder vi cookies
Analytiska syftenIndeed och dess samarbetspartner (enligt definitionen i vår sekretesspolicy) använder cookies för att analysera användaraktivitet i syfte att förbättra webbplatserna och Indeeds samarbetspartners webbplatser. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. titta på aggregerade mönster som det genomsnittliga antalet sökningar efter jobb som användarna utför. Vi kan använda sådana analyser för att bättre förstå hur vi skulle kunna förbättra funktionaliteten och användarens upplevelse av webbplatserna.
Inställningar och användarupplevelseIndeed och dess samarbetspartner använder cookies för att samla in information om användare, till exempel webbläsartyp, server, språkinställningar och landsinställningar, för att komma ihåg vad våra användare föredrar på våra webbplatser i syfte att underlätta användningen av dem. Till exempel kan vi lagra de senaste sökningarna du gjort i en cookie så att vi kan göra det enkelt för dig att upprepa dessa sökningar när du kommer tillbaka till våra webbplatser eller så att vi kan föreslå profilinformation när du registrerar dig för ett konto och fyller i ett CV på webbplatserna (t.ex. Indeed CV). 
Utöver det använder vi cookies för att bibehålla din inloggning om du ofta besöker våra webbplatser. Vi kan även komma att använda din IP-adress för att se din geografiska plats på ort- eller postnummernivå, så att vi kan ge dig de mest relevanta sökresultaten.
Tillhandahålla mätningstjänster och bättre riktade annonser och marknadsföringVi använder cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker från tredjeparter som Google och Beeswax för mätningstjänster, bättre riktade annonser och i marknadsföringssyfte. Detta sker när du besöker webbplatserna och när du hämtar eller installerar en Indeed-app. Med dessa cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker kan vi visa dig vårt marknadsföringsmaterial (till exempel en viss platsannons eller företagssida som finns på webbplatserna) på andra webbplatser du besöker på internet. 
Våra marknadsföringspartner (tredje part) kan också använda dessa tekniker för att identifiera vad du söker efter i webbläsaren över tid och på olika webbplatser, för att leverera riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. 
Indeed kan också komma att dela information om ditt agerande på webbplatserna med tredjeparter (inklusive leverantörer av webbplatser från tredje part) för att visa riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. Vi använder även cookies för att göra det möjligt att använda Indeeds annonseringsprogram. I samband med det här programmet och andra annonser använder vi cookies, webb-beacons och andra lagringstekniker, även från tredjeparter, för att fastställa vilka annonser användarna har sett, hur många gånger användare har sett en viss annons och på vilka webbplatser en viss annons har visats. 
Du har rätt att motsätta dig användning enligt berättigat intresse i marknadsföringssyfte. För att välja bort insamling och användning av information för riktade annonser eller för att utöva dina andra rättigheter, kan du följa stegen som beskrivs i ”Dina rättigheter avseende personuppgifter” i vår sekretesspolicy.
Spårning av rekommendationerVi använder cookies, webb-beacons och andra liknande tekniker, även från tredjeparter, för att associera användaraktivitet med den utomstående webbplats som hänvisade användaren till våra webbplatser eller för att associera användaraktiviteter som Indeed hänvisade till en utomstående webbplats. Vissa av dessa webbplatser från tredje part får poäng för aktiviteten hos de användare som de hänvisar till våra webbplatser eller ger oss poäng för aktiviteten hos användare som hänvisats till dylika utomstående webbplatser. 
Vi kan dock komma att använda dessa tekniker för att dela begränsad information om användaraktiviteter med arbetsgivare, till exempel vilka användare som har sett vissa platsannonser, företagssidor, rekryteringsevent eller andra annonser på webbplatserna och webbplatsen från tredje part som du besökte när du klickade på en länk till en platsannons, en företagssida, ett rekryteringsevent eller någon annan annons på webbplatserna. Vi använder även cookies och dessa tekniker för att associera användaraktivitet med den e-postkampanj som hänvisade användaren till våra webbplatser.
SäkerhetssyftenVi använder cookies och liknande teknik för att göra din interaktion med våra webbplatser snabbare och säkrare. Vi använder även cookies för att skydda dig mot vissa typer av cyberattacker.
Testning, användbarhet och prestandaförbättrande syftenVi använder cookies för att ge användarna en konsekvent användarupplevelse medan vi genomför A/B-testning av vissa aspekter på våra webbplatser för att förbättra vårt produktutbud. Vi använder även cookies för att förbättra våra webbplatsers prestanda och tillförlitlighet.
Förhindra bedrägeri/spamVi använder cookies under bedrägerigranskningar och -utredningar. En del av vår cookie-/enhetsspårning görs via tredjepartsleverantörer som SiftScience och ibland använder vi våra egna index för att identifiera aktivitet kopplad till specifika cookies.
EfterlevnadVi kan använda cookies för att anonymisera trafik- och aktivitetsdata som vi samlar in om användningen av våra webbplatser. Vi kan också komma att använda en cookie som kallas OptanonConsent för att lagra din status gällande godkännanden av cookies när du interagerar med vår cookie-banner.

Vilka cookies använder vi

Vi använder egna cookies och cookies från tredje part på olika sätt på alla våra webbplatser för att tillhandahålla våra många produkter och tjänster till dig. Om du använder någon av webbplatserna i tabellen nedan följer du de varumärkesspecifika länkarna nedan om du vill ha en fullständig lista över vilka cookies som används på våra webbplatser. Alla andra besökare kan se en lista över våra tredjeparts cookie-partner i den andra tabellen nedan.

VarumärkeLista över cookies
Användare av HRTechPrivacy.com (hrtechprivacy.com)Visa lista
Användare av Indeed Irland (ie.indeed.com)Visa lista
Användare av Indeed Storbritannien (indeed.co.uk)Visa lista
Användare av Indeed USA (indeed.com)Visa lista
Användare av Resume.com USA (resume.com) Visa lista

Vi kan låta tredjeparter använda cookies på våra webbplatser för att hjälpa till att leverera och förbättra våra tjänster och tillhandahålla dem åt dig. Vår användning av dessa cookies kan variera mellan olika webbplatser och marknader. Om din användning av våra webbplatser inte finns i tabellen ovan granskar du dina webbläsarinställningar så får du en lista över alla cookies som är lagrade på din enhet. I listan nedan anges alla våra leverantörspartner vars cookies från tredje part används från och med ikraftträdandedatumet för denna cookiepolicy. Besök deras webbplatser om du vill ha mer information om deras sekretessrutiner:

Leverantör av cookies från tredje part
Appcast
AppsFlyer
Beeswax
DoubleClick
Facebook
HotJar
HubSpot
Infogram
iSpot TV
LinkedIn
Marketo
Media.net
Microsoft (Bing)
MixPanel
Optimizely
Recruitics
Scorecard Research
Sizmek
Symphony Talent
TED
Turn
Triblio
Twitter
YouTube

Din kontroll över vår användning av cookies

I tabellerna ovan kan det finnas alternativ för cookie-inställningar för våra användare på vissa marknader. Andra kontroller som är tillgängliga för våra användare omfattar:

– Webbläsar- och enhetsspecifika kontroller

Med din webbläsare kan du blockera cookies, som cookies från tredje part. Med vissa webbläsare kan du granska och hantera cookies individuellt. Vi rekommenderar att du granskar webbläsarens inställningar och dokumentation om du vill veta mer om eventuella kontroller som webbläsaren kan erbjuda och hur de fungerar. Tänk på att om du tar bort en cookie från din enhet eller webbläsare som Indeed använder på våra webbplatser, men inte ställer in din webbläsare eller enhet på att blockera cookies från tredje part, kan vi installera samma cookie under ett senare besök. Vissa cookies från tredje part är också integrerade i de tjänster vi tillhandahåller på våra webbplatser. Om du blockerar cookies från tredje part kanske du inte kan utnyttja alla funktioner som finns tillgängliga på våra webbplatser.

– Välja bort riktad marknadsföring

Du kan också välja bort riktad marknadsföring som vi publicerar via våra marknadsföringspartner (tredje part), som Google och Beeswax genom att besöka de resurser de tillhandahåller (till exempel Googles How Google Uses Information from Sites or Apps that Use Our Services) eller genom de initiativ för självreglering av digital reklam som finns i EU (Your Online Choices), USA (Your Ad Choices) och Kanada (Your Ad Choices). Vi kommer att uppdatera listan med jämna mellanrum när liknande initiativ blir tillgängliga på andra marknader. Vi rekommenderar att du besöker alla dessa webbplatser om du vill veta mer om varje organisations strategi för riktad reklam, se listor över deltagande företag och läsa mer om webbanvändares valmöjligheter. Tänk på att du kan behöva använda en cookie från tredje part för att återspegla ditt val om du väljer bort cookies från tredje part, och om du tar bort cookies från tredje part från din webbläsare eller enhet kan det påverka eller ta bort ditt val.

Kontakta oss

Se nedanstående tabell för rätt metod om du har allmänna supportfrågor:

Indeed-supportIndeed-supportformulär
Workopolis-supportSkicka ett e-postmeddelande till privacycenter @ rgf-ohr.com (ta bort mellanslagen)
Resume.comSkicka e-post till oss på support @ resume.com (ta bort mellanslagen)

Om du har frågor beträffande vår sekretesspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen).