HR Tech Privacy

Indeed

Indeed är världens främsta jobbsajt1 med över 250 miljoner unika besökare2 varje må1.1nad. Indeed sätter jobbsökarnas intressen främst. De får kostnadsfri tillgång till ett stort utbud av jobb, möjlighet att publicera sina CV:n och chansen att ta reda på mer om olika företag. Varje dag ser vi till att miljontals människor får information om nya möjligheter.

1 comScore, totalt antal besök, mars 2018

2 Google Analytics, unika besökare, september 2018

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 31 augusti 2020

1. Introduktion

Vi har tagit fram den här sammanfattningen av Indeeds Sekretesspolicy för att tillhandahålla en kort översikt över hur vi hanterar din information. En mer detaljerad redovisning hittar du i vår fullständiga Sekretesspolicy och vi hänvisar dig till den om du vill få en komplett förståelse för våra rutiner gällande din information. Alla definierade termer beskrivs i den fullständiga Sekretesspolicyn och i Indeeds Introduktion till Användarvillkor.

Indeeds kärnuppdrag är att hjälpa människor att hitta bra jobb och arbetsgivare att hitta utmärkta kandidater. Eftersom alla våra samarbetspartner har samma kärnuppdrag, har vi även utvecklat ett Sekretesscenter som ett sätt att informera våra användare om vilka våra samarbetspartner är och hur vi delar data med dem. 

2. Vem är ansvarig för din information?

Vilken Indeed-entitet som ansvarar för din information beror på var du befinner dig. Titta i tabellen nedan för att identifiera ansvarig entitet. 

Jobbsökare

Jobbsökarens/arbetsgivarens platsPersonuppgiftsansvarig 
USA Indeed Inc.

Indeed Staff LLC, för jobbsökare/arbetsgivare som använder Indeed Staff 
Utanför USA Indeed Operations Ireland Limited 

3. Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information:

 • som du väljer att tillhandahålla genom vår webbplats, till exempel kontaktuppgifter, CV-uppgifter och platsdata;
 • genom din aktivitet på Indeed, till exempel från din enhet och åtgärder på webbplatsen, till exempel sökningar du gör eller jobb du klickar på;
 • när du ansöker till jobb, använder screening- eller bedömningsfrågor eller automatiserad telefonscreening, eller loggar in från tredjepartswebbplatser
 • när du är arbetsgivare och tillhandahåller nödvändig arbetsgivarinformation, till exempel för verifiering och fakturering.

En detaljerad beskrivning av de typer av personuppgifter som vi samlar in finns i avsnitt 2.1–2.3, och den rättsliga grunden för insamlandet beskrivs i avsnitt 2.6 av vår fullständiga Sekretesspolicy.

4. Varför samlar vi in information?

Vi samlar in och använder din information för att hjälpa jobbsökare att hitta jobb, arbetsgivare att hitta kandidater, och för att erbjuda dig våra tjänster och förbättra dem. Sammanfattningsvis använder vi dina personuppgifter för att:

 • skapa ditt konto och skicka jobbevakningar eller andra kampanjmaterial till dig 
 • ge dig relevanta sökresultat och jobbrekommendationer 
 • underlätta den kommunikation som ingår i jobbsökande, ansökningar och intervjuprocessen
 • göra ditt CV tillgängligt för tredje part, beroende på dina sekretessinställningar (till exempel privat eller offentligt CV) 
 • matcha jobbsökare med arbetsgivares platsannonser 
 • förhindra bedrägerier, skräppost och andra potentiellt olagliga eller bedrägliga aktiviteter 
 • underlätta betalning, om du är arbetsgivare 
 • genomföra automatiserad behandling för att kunna erbjuda många våra tjänster 
 • förbättra och optimera våra tjänster och vår säkerhet för jobbsökare och arbetsgivare genom uppgiftsdelning med enheter och webbplatser som har koppling till oss 
 • förbättra våra tjänster, bibehålla produktkvaliteten och skydda användare 
 • sammanställa och dela innehåll som publicerats på Indeed, och som är avsett att vara offentligt och sökbart för privatpersoner, med tredje part. 

Detaljerade beskrivningar av våra syften med att använda dina personuppgifter finns i avsnitten 4, 5 och 9 av vår fullständiga Sekretesspolicy.

5. Med vem delar vi informationen?

Din information delas med: 

 • enheter som har koppling till Indeed
 • arbetsgivare och jobbsökare (t.ex. om en jobbsökare bestämmer sig för att ansöka till ett jobb); 
 • tredjepartsleverantörer av tjänster som hjälper oss med vår verksamhet, t.ex. med datalagring och att upptäcka bedrägerier.

För mer information, se avsnitten 4.12–4.16, 8, 9 och 11 av vår fullständiga Sekretesspolicy. 

6. Hur länge lagrar vi din information?

Indeed lagrar dina personuppgifter tills vi inte behöver tillhandahålla våra tjänster längre eller tills du ber oss ta bort dina personuppgifter. Det kan också krävas att vi behåller viss information för att följa lokala lagar. Om du vill ta bort dina personuppgifter ska du skicka in en begäran om borttagning. Se avsnitten 2.4 och 10.5 av vår fullständiga Sekretesspolicy för mer information. 

7. Vilka är dina rättigheter när det gäller personuppgifter?

Indeed tar sina användares sekretess på största allvar och tillhandahåller alla slags GDPR-rättigheter till våra användare globalt. Bland dessa ingår rätten till åtkomst till dina personuppgifter, att få dina personuppgifter borttagna, att få dina personuppgifter i överförbart format och rätten att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter. När ditt godkännande krävs för vår användning av dina personuppgifter, har du även rätt att dra tillbaka ditt godkännande. Se avsnitt 10 i vår fullständiga Sekretesspolicy för mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem. 

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd avseende vår behandling av din information. Du kan läsa mer om detta i avsnitt 12.2 av vår fullständiga Sekretesspolicy. Om du befinner dig i USA kan det hända att du har specifika sekretessrättigheter. Mer information finns i avsnitt 13 av vår fullständiga Sekretesspolicy.

8. Kontakta oss 

Du kan kontakta Indeed, Inc. på 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, och du kan kontakta Indeed Ireland Operations Limited på 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland, eller så kan du kontakta endera företaget via kontaktformuläret som finns på vår webbplats. 

För att kontakta vårt dataskyddsombud skickar du ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar meddelandet).

Indeeds fullständiga Sekretesspolicy

1. Introduktion

Indeed värdesätter det förtroende våra användare och kunder har för oss när de ger oss åtkomst till sina personuppgifter. Sekretesspolicyn beskriver hur vi arbetar för att upprätthålla det förtroendet och skydda informationen.

Den här Sekretesspolicyn beskriver i synnerhet insamling, användning och utlämnande av personuppgifter eller icke personrelaterade uppgifter som du tillhandahåller Indeed vid åtkomst eller användning av Indeeds online- och/eller mobiltjänster och webbplatser samt programvara som tillhandahålls av Indeed via, eller i anslutning till, sådana tjänster eller webbplatser (kallas gemensamt ”Webbplatsen”).

Vårt kärnuppdrag är att hjälpa jobbsökare att hitta bra jobb och arbetsgivare att hitta utmärkta kandidater. Eftersom alla våra samarbetspartner har samma kärnuppdrag, har vi utvecklat Sekretesscentret som ett sätt att informera våra användare om våra samarbetspartner och hur vi delar data med dem för att erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna till våra användare. Besök gärna vårt Sekretesscenter och läs mer.

1.1 Indeed-enheter som ansvarar för uppgifter

I detta anvsnitt kan du se vilken Indeed-entitet som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. 

Om ”Indeed” eller ”vi” används i den här Sekretesspolicyn när det gäller arbetssökande åsyftas Indeed, Inc. om du är en arbetssökande i USA och Indeed Ireland Operations Limited om du är en arbetssökande utanför USA. Om du använder tjänster från Indeed Bemanning åsyftas Indeed Staff LLC.

Indeed är personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter vi behandlar, såvida inget annat anges i dessa villkor eller föreskrivs i ett separat avtal.

Observera även att den entitet som ingår avtal enligt Indeeds användarvillkor kan skilja sig från den som anges i denna Sekretesspolicy.

1.2 Personuppgifter och icke personrelaterade uppgifter

Personuppgifter (”Personuppgifter”) är all information som gäller en identifierad eller identifierbar individ, och icke personrelaterade uppgifter (”Icke personrelaterade uppgifter”) är all information som inte identifierar dig som specifik individ. Observera att Indeed alltid följer lämplig lagstadgad definition för att avgöra vad som är och vad som inte är Personuppgifter i den här Sekretesspolicyn. Om Sekretesspolicyn hänvisar till ”information” eller ”din information” kan det omfatta både Personuppgifter och Icke personrelaterade uppgifter.

1.3 Omfattning av Indeeds Sekretesspolicy

Denna Sekretesspolicy omfattar endast information som vi samlar in via Webbplatsen, och inte genom någon annan insamling eller behandling av uppgifter, inklusive, men inte begränsat till, de metoder för uppgiftsinsamling som används av samarbetspartners eller annan tredje part, vilka omfattar eventuella utomstående operatörer som innehar webbsidor som Webbplatsen länkar till, och all information som vi samlar in offline eller via webbplatser, produkter eller tjänster som inte innehåller någon direktlänk till denna Sekretesspolicy.

Ibland hänvisar vi till den här Sekretesspolicyn i notiser på Webbplatsen, inklusive webbsidor för särskilda ändamål, mobilappar eller andra resurser. Vi kan till exempel be dig att skicka in idéer för att förbättra Webbplatsen. Sekretesspolicyn gäller information som vi samlar in via resurser för särskilda ändamål, vilket framgår av den aktuella notisen (t.ex. avseende vilken sorts uppgifter som samlats in eller utlämnande eller användning av sådan information). Indeed kan när som helst komma att ändra denna Sekretesspolicy.

Om du har ansökt till en platsannons på Indeed ber vi dig läsa igenom platsannonsen för att ta del av ytterligare information som är relevant för dig. Nuvarande och tidigare Indeed-anställda ska kontakta sina HR-koordinatorer för gällande policyer.

Alla referenser till jobbsökare och arbetsgivare finns definierade i Introduktionen till Indeeds användarvillkor.

1.4 Ändringar i Sekretesspolicyn

Se förklaringen avseende ”Senast uppdaterad” längst upp på denna sida för att se när Sekretesspolicyn senast ändrades. Alla ändringar i Sekretesspolicyn kommer att träda i kraft från det datum som anges i ”Senast uppdaterad” ovan. Genom att använda denna Webbplats eller tillhandahålla oss information efter genomförandet av dessa ändringar samtycker du till den ändrade Sekretesspolicyn. Om Indeed ämnar att använda Personuppgifter som samlas in via Webbplatsen på ett sätt som skiljer sig avsevärt från vad som anges vid tiden för insamlandet kommer Indeed att meddela användarna via e-post och/eller via ett meddelande på Indeeds Webbplats 30 dagar före sådan användning eller på annat sätt som krävs enligt lag.

1.5 Vanliga frågor om sekretess på Indeed

Observera att denna Sekretesspolicy ger en omfattande beskrivning av hur Indeed behandlar dina uppgifter. För mer information om hur Indeed förhåller sig till GDPR, CCPA och sekretess generellt ber vi dig besöka Indeeds Vanliga frågor om sekretess.

2. Insamlad information

Du uppger olika sorters uppgifter så att vi på Indeed kan förse dig med tjänster, produkter och funktioner. Indeed kopplar den här informationen med ditt CV och ditt konto för att skapa din Indeed-profil.

2.1 Information som du lämnar till Indeed

– Via ditt konto

Vi samlar in data från dig när du skapar ett Indeed-konto, begär information, börjar prenumerera på en tjänst, deltar i en undersökning, lägger upp ett omdöme eller en recension, lägger upp ett svar eller en fråga, lägger upp ett CV, genomför en Indeed-bedömning, laddar upp innehåll eller på annat sätt skickar data till oss på vår Webbplats. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, användarnamn, lösenord, för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, (inklusive mobilnummer), gatuadress, kön, sysselsättning, intressen, meddelanden du skickar till användare och andra data som finns i en profil eller ett CV som skickas in, inklusive, men inte begränsat till, ansökningsmaterial och svar på ansökningsfrågor som skickats till arbetsgivare via Indeed och svar som du ger på olika frågeformulär som skickas till dig. Den här informationen kan komma att kopplas till din profil. Du kan själv komma att tillhandahålla dina specifika platsdata i Indeeds appar (enligt introduktionen i Indeeds Användarvillkor) för att kunna hitta mer relevanta platsannonser (inklusive från platstjänsten på din mobilenhet när du ger tillstånd till en Indeed-app), eller när du skickar ett foto till Job Spotter som omfattar platsdata om var fotot togs. Indeed ber om ditt samtycke när du tillhandahåller sådan information och vi behandlar bara dessa uppgifter när vi har fått samtycke. 

– Via din aktivitet på Indeed

Som en del av den normala driften av Webbplatsen kan Indeed dessutom samla in och analysera information från din dator eller mobila enhet samt från åtgärder du vidtar på Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, ditt CV, dina sökningar på Indeed, titlar på jobb du sökt efter, klickat på eller ansökt till, var dessa jobb finns, löneanspråk eller erfarenhet, allmän löne- eller erfarenhetsnivå för jobb du tittar på (där detta anges), tiden som du är aktiv på Webbplatsen och varje sida, antal sidvisningar, klick, tryck, sessionsaktivitet, webbläsartyp, operativsystem, typ av enhet, MAC-adress, IP-adress och domännamnet via vilket du fick åtkomst till Webbplatsen. 

– När du använder automatiserad telefongallring

Om du använder en produkt för automatiserad telefongallring kommer Indeed att spela in och spara dina svar på en arbetsgivares gallringsfrågor och vidarebefordra dina svar till arbetsgivaren. Du samtycker i förväg till att Indeed lyssnar på och analyserar inspelningen i enlighet med denna Sekretesspolicy när du vill använda en sådan produkt.

– När du uppger arbetsgivarinformation

Om du är en arbetsgivare kan Indeed begära att du lämnar vissa Personuppgifter till Indeed så att vi kan verifiera ditt konto. Informationen kan innehålla, men är inte begränsad till, ditt federala arbetsgivarnummer (USA), information om verksamhetsregistrering, en faktura avseende allmännyttiga tjänster eller namn och e-postadress till en arbetsgivarrepresentant.

Den här informationen används endast i internt syfte med förbehåll för begäran från brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut. I samband med avgiftsbelagda tjänster kommer vi också att samla in betalningsinformation (t.ex. de fyra sista siffrorna i ditt kreditkortsnummer och relaterad verifieringsinformation). Observera att Indeed endast sparar och har tillgång till de fyra sista siffrorna i en arbetsgivares kreditkortsnummer och inte hela numret.

2.2 Information som samlas in när du skickar in jobbansökningar eller kommer åt Indeed från en webbplats som tillhör tredje part

– När du skickar in jobbansökningar på vissa webbplatser som tillhör tredje part

Indeed kan även samla in information om webbplatser och webbsidor som du besöker genom vår mobilprogramvara eller när du använder Indeed for Chrome om jobbannonser som du sparar, anteckningar eller ansökningsstatusar som du sparar eller uppdaterar, eller uppgifter om hur du använder webbplatser eller andra åtgärder som du vidtar på sådana webbplatser, inklusive webbadresser till de webbplatser du besöker. Vi gör detta för att jobbsökare ska ha möjlighet att föra ett register över intressanta platsannonser, hitta ett jobbansökningsformulär på en webbplats som tillhör tredje part så att jobbsökare får möjlighet att fylla i delar av formuläret automatiskt med Indeed-CV eller för att bekräfta en ansökan. Via Indeed for Chrome kan Indeed även få information om vilka typer av jobb och Indeed-produktfunktioner som är av intresse för dig, så att vi kan erbjuda dig förbättrade platsannonssökningar, rekommendationer för annonserade jobb och produktfunktioner. 

När du ansöker till ett jobb på vissa tredjepartswebbplatser, kan även Indeed komma att få information om status för din jobbansökan och arbetsgivarens beslut kring din ansökan, till exempel om ansökan leder till intervju och om ett jobberbjudande accepteras eller avvisas. Denna information hjälper Indeed att få mer insikt om effektiviteten hos vår webbplats och dess funktioner. Indeed använder informationen i syfte att förbättra produkterna och tjänsterna som vi erbjuder jobbsökare och arbetsgivare och på andra sätt som beskrivs i avsnitt 4 av denna Sekretesspolicy.

– När du loggar in eller använder Indeed via vissa webbplatser som tillhör tredje part

Du kan även skapa ett konto eller logga in på ditt Indeed-konto via webbplatser som tillhör tredje part inklusive, men inte begränsat till, Facebook eller Google. Om du inte har ett Indeed-konto, utan loggar in på Indeed med ditt Facebook- eller Google-konto, skapas ett Indeed-konto med samma e-postadress som du använder till ditt Facebook- eller Google-konto. Om du samtycker till att tillhandahålla den här informationen till Indeed autentiseras du av Facebook eller Google som skickar dig vidare till Indeeds Webbplats. Tänk på att när du loggar in på Indeed via ditt Facebook- eller Google-konto kommer Facebook eller Google att använda cookies för att autentisera dig som Facebook- eller Google-användare.

Om du loggar in på Indeed via ditt Facebook- eller Google-konto delar Facebook eller Google vissa data som beskrivs ovan i detta stycke i autentiseringssyfte för att ge dig tillgång vår Webbplats på ett säkert sätt. Du kan när som helst avbryta detta via ditt Facebook- eller Google-konto. Den här informationen anses vara Indeed-kontoinformation för din användning av Webbplatsen.

Du kan när som helst inaktivera anslutningen mellan ditt Facebook- eller Google-konto och ditt Indeed-konto via Facebook- eller Google-kontots sekretessinställningar. Facebook eller Google kan även be om tillåtelse att dela vissa andra uppgifter med Indeed, inklusive, men inte begränsat till namn, profilbild, offentlig profilinformation och e-postadress. När du ger denna tillåtelse delas den efterfrågade informationen med Indeed, som kan använda informationen för att tillhandahålla tjänster till dig, inklusive att fylla i uppgifter i din Indeed-profil. Den delade informationen fortsätter att vara kopplad till din Indeed-profil tills du ändrar eller raderar den.

OBSERVERA ATT DIN RELATION TILL FACEBOOK ELLER GOOGLE ELLER ANDRA WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE PART ENBART STYRS AV DITT AVTAL MED SÅDANA WEBBPLATSER.

2.3 Andra Personuppgifter som Indeed kan få från tredje part

Alla Personuppgifter som Indeed får av andra tredjepartskällor behandlas i enlighet med den här Sekretesspolicyn och tillämpliga lagar.

2.4 Lagring av din information

Indeed lagrar dina personuppgifter tills vi inte behöver tillhandahålla våra tjänster längre eller tills du ber oss ta bort dina personuppgifter. Om en arbetsgivare till exempel tar bort en jobbansökan i kontrollpanelen för kandidater på Indeed, kan Indeed komma att ta bort information med koppling till ansökan. Ett annat exempel är att Indeed, efter att en ansökan har levererats till en arbetsgivare, kan behålla en kopia på ansökan under en begränsad tid för att sedan radera den. Det kan också krävas att vi behåller viss information för att följa lokala lagar.

Om du skapar ett Indeed-konto kan din information samlas in och lagras på ett sätt som är kopplat till ditt kontos e-postadress. Indeed kan också skapa och tilldela en identifierare till din enhet som liknar ett kontonummer. Vi kan samla in det namn du har associerat med enheten, enhetstypen, telefonnumret, landet, och all annan information som du väljer att uppge, som t.ex. användarnamn, e-postadress eller postnummer. Om du till exempel använder en mobil enhet för att komma åt Indeed kan Indeed ge en jobbsökare relevanta platsannonser inom samma postnummer där enheten används. Insamling av sådana uppgifter används enbart i enlighet med de syften som anges i avsnitt 4, 5 och 9 i den här Sekretesspolicyn, i den mån det är tillämpligt.

Indeed kan även komma att lagra information enligt beskrivningen i avsnitt 2 i den här Sekretesspolicyn på sin utrustning eller utrustning tillhörande tredjeparter som Indeed har en relation till. Sådana lagringstjänster regleras av lämpliga skyddsåtgärder, enligt tillämpliga regelkrav.

2.5 Vilka Personuppgifter krävs

Indeed informerar dig vid tillhandahållandet om vilka specifika Personuppgifter som du måste uppge för att få tillgång till vissa Indeed-tjänster eller -funktioner. Om du inte tillhandahåller de Personuppgifter som krävs kan det hända att vissa funktioner eller tjänster inte är tillgängliga.

2.6 Den rättsliga grund på vilken Indeed samlar in Personuppgifter

Indeed samlar in och behandlar Personuppgifter på olika rättsliga grunder, beroende på vilken typ av Personuppgifter som tillhandahålls och vilken behandling som är aktuell. Du hittar mer information om detta här.

– Verkställande av avtal

En del av personuppgifterna som behandlas av Indeed hanteras utifrån vad som krävs för att verkställa vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder som efterfrågas av användaren innan vi ingår ett sådant avtal. Ett exempel på detta är när Indeed skickar en jobbsökares ansökan till en arbetsgivare.

– Berättigat intresse

En annan aspekt vad gäller andra typer av behandlingar av Personuppgifter är att det är nödvändigt för berättigade intressen som Indeed har. Sådana berättigade intressen omfattar var Indeed skickar marknadsföringsmaterial till dig om våra produkter och tjänster, var vi tror att du har en rimlig förväntning på att vi genomför en särskild typ av behandling åt dig eller var en sådan behandling är helt nödvändig för att upptäcka och förhindra bedrägerier. Ett ytterligare exempel är om Indeed delar dina personuppgifter med Indeeds samarbetspartner i enlighet med avsnitt 4.13 nedan. Indeed kommer endast att förlita sig på en sådan aspekt om en bedömning har gjorts där de intressen och rättigheter som berörs vägs mot varandra, och om behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster, produkter och funktioner till dig.

– Uppfylla en rättslig förpliktelse

En tredje aspekt vad gäller vissa behandlingar är att de är nödvändiga för att göra det möjligt för Indeed att uppfylla rättsliga förpliktelser. Ett exempel på detta är att Indeed måste behålla affärshandlingar under angivna tidsperioder för att uppfylla lokala rättsliga krav.

– Samtycke

I vissa begränsade situationer behöver Indeed ditt samtycke för att behandla Personuppgifter. Om Indeed behöver ditt samtycke för att samla in och behandla vissa Personuppgifter ber vi om ditt samtycke vid tiden för detta. Behandlingen genomförs sedan bara om och när vi har fått ditt samtycke. Du kan själv komma att tillhandahålla dina specifika platsdata i Indeeds appar (enligt introduktionen i Indeeds Användarvillkor) för att kunna hitta mer relevanta platsannonser (inklusive från platstjänsten på din mobilenhet när du ger tillstånd till en Indeed-app), eller när du skickar ett foto till Job Spotter som omfattar platsdata om var fotot togs, eller i vissa fall när du beställer marknadsföringsmeddelanden som jobbevakning från Indeed (beskrivs i avsnitt 4 i denna Sekretesspolicy). Du kan återkalla ditt samtycke enligt beskrivningen i avsnitt 10 av den här Sekretesspolicyn där så är möjligt, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar meddelandet).

3. Begränsningar av användning 

3.1 Om en jobbsökare vill avsluta ett konto

När en jobbsökare avslutar ett konto kommer jobbsökaren inte längre att ha åtkomst till den information som vi gör tillgänglig för detta kontonamn, inklusive, men inte begränsat till, sökhistorik, jobbsökningsinställningar, sparade jobb, jobb som jobbsökaren har sökt, jobbevakning, CV och annan information kopplad till detta konto. Om jobbsökaren använder samma e-postadress för att upprätta ett nytt konto kommer denna information från ett tidigare konto inte att finnas tillgänglig för jobbsökaren igen. Observera att om jobbsökarens konto avslutas kan det leda till förlust av åtkomst till alla Indeeds produkter och möjligheten att använda funktionen ”Logga in med Indeed” som finns på vissa tredjepartswebbplatser.

Indeed förbehåller sig rätten att lagra all information från ett avslutat konto för att bibehålla och skydda sina rättigheter i den utsträckning rådande lagstiftning tillåter (exempelvis bevara handlingar i tvistemål) eller för att följa sina skyldigheter enligt lokal lagstiftning (till exempel om man ombeds arkivera uppgifter enligt lag). Ett avslutat konto betyder inte att all information rensas från Indeeds system, men informationen kommer inte att vara tillgänglig under jobbsökarens ursprungliga kontonamn. När jobbsökaren trycker på knappen ”Avsluta konto” på kontrollpanelen börjar Indeed att behandla denna instruktion inom ett dygn och kommer att ha slutfört begäran inom 40 dagar.

Om jobbsökare vill komma åt eller radera Personuppgifter som innehas av Indeed ska de följa stegen som beskrivs i avsnitt 10 i den här Sekretesspolicyn, så behandlas en sådan begäran i enlighet med tillämpliga regler.

3.2 Om en arbetsgivare vill avsluta ett arbetsgivarkonto

Arbetsgivare kan när som helst avsluta ett konto genom att kontakta Indeeds kundtjänst. Observera att Indeed måste bevara affärshandlingar som tillhör detta konto för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Alternativt om ett arbetsgivarombud vill komma åt eller radera Personuppgifter som innehas av Indeed ska de följa stegen som beskrivs i avsnitt 10 i den här Sekretesspolicyn. En sådan begäran behandlas i enlighet med tillämpliga regler.

3.3 Om en jobbsökare vill ta bort en jobbansökan

Om en jobbsökare vill ta bort en jobbansökan från Indeeds webbplats rekommenderar vi att jobbsökaren kontaktar den presumtiva arbetsgivaren direkt för att begära att ansökan raderas. För jobbansökningar som du som jobbsökare skickar via Indeed (inklusive användning av knappen Ansök via Indeed) till en arbetsgivare (med tillhörande dokument) bör du tänka på 1) att dina ansökningar och dokument kan kontrolleras av arbetsgivaren, 2) att vi kan skicka dig vidare till arbetsgivaren vid begäran om borttagning av Personuppgifter om arbetsgivaren har sådana Personuppgifter, och 3) att Indeed är beroende av att arbetsgivaren eller arbetsgivarens ombud förser Indeed med korrekt destination för alla ansökningar.

3.4 Om de kontaktuppgifter som arbetsgivaren lämnar till Indeed är felaktiga

Om fel kontaktuppgifter lämnas till Indeed skickas inte ditt ansökningsmaterial till den avsedda mottagaren. Indeed ansvarar inte för sådana ansökningar. Om du inte vill skicka in ansökningsmaterial på det här sättet skickar du det direkt till arbetsgivaren.

3.5 @Indeedmail-adresser

När du kommunicerar via Indeeds meddelandesystem ser du en e-postadress som slutar på @indeedemail.com eller @indeedmail.com. Du är införstådd med att du inte har några äganderättigheter till dessa e-postadresser, vilka är specifika för arbetsgivarnas platsannonser men som ägs av Indeed. Indeeds meddelandesystem kommer dock att visa namnet som är kopplat till ditt konto eller din jobbansökan i fältet ”Till:” eller ”Från:”. Dessutom ska ovanstående gälla för alla e-postadresser som läggs till i en tråd vid kommunikation via Indeeds meddelandesystem. Specifikt innebär det att om du väljer att lägga till ytterligare mottagare i en pågående e-posttråd via Indeeds meddelandesystem, kommer också denna eller dessa mottagare att tilldelas adresser av typen @indeedemail.com eller @indeedmail.com. Observera att e-postmeddelanden som innehåller en e-postadress som slutar på @indeedemail.com eller @indeedmail.com lagras i våra system. Undvik att skicka ett meddelande till en e-postadress som slutar på @indeedemail.com eller @indeedmail.com om du inte vill att detta ska inträffa.

Tänk också på att eftersom dessa proxy- och förmedlingstjänster för meddelanden är beroende av funktioner som tillhör tredjepartsleverantörer, så kan det förekomma tekniska fördröjningar som beror på dessa e-posttjänsteleverantörer.

3.6 Lägsta ålder för användare

Webbplatsen är inte ämnad att användas av någon under 16 år. Om lokala lagar anger en annan minimiålder för att Indeed lagenligt ska kunna tillhandahålla tjänsterna på webbplatsen till dig ska dock denna ålder gälla som den tillämpliga minimiåldern. Inom alla jurisdiktioner utanför den Europeiska unionen måste du använda Indeed under en förälders, vårdnadshavares eller ansvarig vuxens tillsyn om du är under 18 år eller under myndighetsåldern i din jurisdiktion.

Indeed vidtar en mängd åtgärder för att försöka att säkerställa att vi inte accepterar individer som inte uppfyller minimiåldern eller andra tillämpliga ålderskrav. Om du inte uppfyller dessa ålderskrav ska du skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanrummen när du skickar meddelandet).

4. Syfte, användning och utlämning av information

Vi kan komma att använda information som samlats in i enlighet med den här Sekretesspolicyn, inklusive Personuppgifter, för de syften som anges i avsnitt 4, 5 och 9, i den mån det är lämpligt. Indeed associerar personuppgifter med din Indeed-profil för att kunna utföra aktiviteterna som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Indeed använder sådan information för att hjälpa jobbsökare att hitta jobb och arbetsgivare att hitta kandidater. Vi använder dina Personuppgifter för att

1) tillhandahålla tjänster, produkter och funktioner till dig för att hjälpa jobbsökare att hitta jobb och arbetsgivare att hitta kandidater

2) granska och förbättra dessa tjänster, produkter och funktioner

3) skydda våra användare och ge dem kundsupport.

Du hittar mer information om syfte, användning och utlämning av information nedan.

4.1 Skapa ett konto, jobbevakning och skicka annat marknadsföringsmaterial

Om möjligt, och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, kan Indeed komma att använda dina kontaktuppgifter för att (i) skapa ett konto, (ii) skicka jobbevakningar och (iii) skicka information om Indeed, vilket inkluderar marknadsföringsmaterial. Indeed kan använda tredjepartspartner som utför dessa aktiviteter för Indeeds räkning.

En jobbevakning är ett e-postmeddelande som du registrerar dig för och som innehåller platsannonser enligt sökningar som du har gjort. En företagsbevakning är en typ av jobbevakning som innehåller platsannonser och annan information som du har begärt om ett företag. Jobbevakningar kan även omfatta jobb som Indeed rekommenderar dig, Indeeds riktade annonser, företag som du kan vara intresserad av att följa eller andra åtgärder som du kan tänkas vilja vidta på Webbplatsen. Indeed kan anpassa antalet jobbevakningar.

Indeed kan också komma att dela din information med tredjeparter (inklusive tredjepartsoperatörer som innehar webbplatser och/eller sociala nätverkssajter) för att visa riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. Sådana annonser kommer endast att vara relaterade till Indeeds tjänster, produkter och funktioner – alla inriktade på att hjälpa jobbsökare att hitta jobb och arbetsgivare att hitta kandidater. Om du inte vill få några marknadsföringsmeddelanden från Indeed hittar du mer information om detta i avsnitt 10.3 i den här Sekretesspolicyn.

4.2 Ge dig relevanta sökresultat och rekommenderade jobb

För att du ska få ut det bästa av våra tjänster, produkter och funktioner kan vi på Indeed komma att använda din tidigare sök- och webbläsarhistorik (t.ex. de jobb du klickar på), eller ansökningsmaterial och svar på gallringsfrågor för att identifiera dig och avgöra vilka sökresultat som är relevanta, samt ge dig rekommenderade jobb eller kontakta dig gällande jobb som du kan vara intresserad av. Vi kan även komma att använda profildata för att skräddarsy din upplevelse på Webbplatsen, visa innehåll som Indeed tror att du kan vara intresserad av och visa innehåll enligt dina önskemål. Indeed kan visa olika resultat för samma sökfras och har ensam behörighet i fråga om vilka platsannonser som visas för en sökning.

4.3 Kontaktinformation

När du lämnar kontaktinformation till Indeed (till exempel namn eller e-postadress) och andra former av Personuppgifter eller Icke personrelaterade uppgifter samtycker du till att Indeed använder den informationen för de syften som anges i avsnitt 4, 5 och 9, i den mån det är tillämpligt. Du samtycker i synnerhet till att Indeed kan, som en del av sina tjänster till dig, kommunicera med dig eller initiera kommunikation med dig på uppdrag av tredje part, via Indeeds konto eller på annat sätt såsom e-post, telefon (inklusive mobiltelefon) eller post, bland annat med hjälp av kontaktinformationen som du tillhandahåller Indeed eller som Indeed kan få på annat sätt från tredjepartskällor.

4.4 CV-information

Din information, inklusive personuppgifter, läggs upp på webbplatsen när du laddar upp eller redigerar ett CV, vilket blir en del av din Indeed-profil. Indeed förbehåller sig rätten att debitera tredjeparter en avgift för åtkomst till din information, inklusive Personuppgifter, som en del av Indeeds tjänster. På uppmaning från dig kan Indeed också skicka ditt CV till tredjeparter om du väljer att ansöka om ett jobb. I vilken utsträckning din information görs tillgänglig för tredjeparter beror på vilka sekretessinställningarna du väljer på Indeed, i enlighet med denna Sekretesspolicy. När en jobbsökare skapar en profil på Indeed ställs CV:t in som offentligt som standard och jobbsökaren kan när som helst ändra sekretessinställningarna för sitt CV. Detta beskrivs närmare nedan.

– Privata CV:n

Privata CV:n är bara tillgängliga för dem till vilka jobbsökaren har låtit skicka en ansökan eller tillhandahållit ett CV. När du skickar ett CV gör du ditt namn och andra Personuppgifter som finns på ditt CV tillgängliga för tredjeparter. Dessa tredjeparter kan vara intresserade av att anställa dig och kan skicka vidare ditt CV till andra tredjeparter.

– Offentliga CV:n

Offentliga CV:n är tillgängliga för alla med åtkomst till Indeeds CV-sökning och kan visas av andra Indeed-användare, i syfte att öka synligheten för ditt CV och hjälpa Indeed att hitta ett jobb åt dig.  Ett offentligt CV är även tillgängligt för alla som får åtkomst till den kopplade webbadressen och för arbetsgivare vars företagssida du följer. När du skickar ett CV gör du ditt namn och andra Personuppgifter som finns på ditt CV tillgängliga för tredjeparter. Dessa tredjeparter kan vara intresserade av att anställa dig och kan skicka vidare ditt CV till andra tredjeparter.

Om du lägger upp ett offentligt CV kan detta genomsökas av sökmotorer och visas när någon söker på ditt namn. Detta innebär att tredjeparter kan se Personuppgifter som finns i ditt CV, och parter som inte har med Indeed att göra och över vilka Indeed inte har någon kontroll kan ta oönskad kontakt med dig. Om du laddar upp ett offentligt CV på Indeed bör du tänka på att, även om Indeed uttryckligen förbjuder skrapning av dess Webbplats, så är alla CV:n som du laddar upp offentlig information och innehållet kan kopieras av tredje part i strid mot dessa villkor.

För offentliga CV:n godkänner du även att Indeed, i vissa fall, tar bort ditt namn från ditt offentliga CV. Indeed kan även i vissa fall ändra ditt CV från offentligt till privat för att upprätthålla hög kvalitet i CV-databasen.

Om du har ett offentligt CV kan Indeed komma att använda information från ditt CV för att automatiskt fylla i ett formulär eller en ansökan, helt eller delvis. Om du till exempel använder Indeed-chatten kan namnet från ditt CV visas i meddelandena.

Observera att CV-sökning inte har lanserats på alla marknader. Om du befinner dig på en marknad där CV-sökning inte har lanserats ännu, och ställer in ditt CV som offentligt, blir det tillgängligt för alla som besöker den relaterade webbadressen. CV:n som ställs in som offentliga blir sökbara när CV-sökning lanseras på din marknad.

– Ändra sekretessinställningar för ditt CV

När du laddar upp ditt CV på Indeed blir det offentligt som standard. Du kan när som helst ändra detta genom att ändra sekretessinställningarna i Indeed. Du kan ändra ditt CV från offentligt till privat, men Indeed kan inte ge några garantier för hur ofta tredjepartssökmotorer uppdaterar sina cacheminnen, vilket innebär att dessa kan komma att fortsätta att lagra dina CV-uppgifter. Dessutom kan arbetsgivare som sparade ditt CV när det var offentligt fortsatt ha åtkomst till ditt CV även efter att du har ändrat det till privat.

4.5 Matcha jobbsökare med arbetsgivare

Du är införstådd med att Indeed kan ta beslut om huruvida ord i ditt CV eller andra personers CV matchar orden i vissa arbetsbeskrivningar, och tvärtom, i syfte att förbättra Webbplatsen eller någon annan av Indeeds produkter eller tjänster (bl.a. genom att visa eller på annat sätt göra tillgängliga potentiellt relevanta arbetsbeskrivningar och CV:n för jobbsökare och arbetsgivare).

Indeed kan även komma att tillhandahålla information som samlas in i enlighet med denna Sekretesspolicy, inklusive Personuppgifter, till arbetsgivare som kan vara intresserade av att kontakta dig. Genom att söka ett jobb, svara på screeningfrågor, uppge kontaktuppgifter för att visa intresse för ett jobb eller svara på ett meddelande från en arbetsgivare samtycker du till att dina uppgifter lämnas ut till denna arbetsgivare. Indeed kan även förse arbetsgivare med resultat från eventuella Indeed-bedömningar som du genomför, i de fall där du samtycker till sådant tillhandahållande när du fyller i en sådan bedömning. Indeed kan också använda information som Indeed får från ditt Indeed CV till att automatiskt fylla i information åt dig i ansökningar och för liknande ändamål.

Om du har ett Indeed-konto eller ett CV som lagras av Indeed samtycker du till att Indeed kan kontakta dig eller föreslå dig eller ditt offentliga CV till arbetsgivare som kan vara intresserade av en person som matchar din Indeed-profil.

Om du dessutom befinner dig i USA och ställer in ditt CV som offentligt kan Indeed dela alla uppgifter om dig med rekryterare som arbetar för eller på uppdrag av olika arbetsgivare. Om du inte vill dela de här uppgifterna kan du ange att ditt CV ska vara privat.

4.6 Skicka meddelanden på Indeed

Indeed erbjuder tvåvägs-e-postproxy- och förmedlingstjänster till användare av Indeeds produkter (”förmedlingstjänst”), vilka omfattar: Indeed CV, Ansök via Indeed, Lägg upp ett jobb, Indeed-chatten, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Indeed Community, privata samtal samt andra elektroniska kommunikationstjänster i text-, video- eller ljudform. Genom att använda en förmedlingstjänst är du införstådd med att du ber Indeed att skicka meddelanden åt dig. Detta omfattar CV:n, personliga brev, ansökningar, meddelanden, svar på frågeformulär, svar, brev med jobberbjudanden och annat material. Indeed tillhandahåller läskvitton till den som skickar ett meddelande, genom en förmedlingstjänst som visar att mottagaren har läst meddelandet.

Vi övervakar, granskar, lagrar och analyserar sådant innehåll, som kan omfatta personuppgifter, inklusive med automatiska metoder, för dataanalys, kvalitetskontroll, upprätthållande av webbplatsregler och andra Indeed-policyer, innehållsmoderering och för att förbättra webbplatsen eller andra Indeed-produkter eller -tjänster. Exempel på sådana förbättringar är att förbättra öppningsfrekvensen för meddelanden genom att optimera leveransen, optimering av sökresultat, förbättrade platsannonser, tillåta att sökande hanterar sina ansökningar efter att ha överfört dem till Indeed, samt att se till att du är informerad om relevanta produktfunktioner och -kommunikationer och förhindra bedrägerier och skräppost. Vissa av dessa aktiviteter utförs av tjänsteleverantörer för Indeeds räkning, vilket beskrivs i avsnittet ”Informationsöverföringar till tjänsteleverantörer” i denna Sekretesspolicy. På grund av den här aktiviteten, eller på grund av tekniska fel, kan sådant innehåll under vissa omständigheter bli försenat eller inte levererat till avsedd mottagare. Indeed kan (men är inte skyldigt att) meddela dig i händelse av detta. Genom att använda en förmedlingstjänst eller på annat sätt tillhandahålla användarinnehåll genom webbplatsen, godkänner du den här aktiviteten och bekräftar att aktiviteten är nödvändig för att bibehålla kvaliteten på webbplatsen och för att tillhandahålla förmedlingstjänsten.

4.7 Skicka textmeddelanden om möten med arbetsgivare

Indeed kan erbjuda dig möjligheten att få ett textmeddelande från Indeed när en arbetsgivare har schemalagt en intervju eller ett möte med dig eller om en arbetsgivare har svarat på din ansökan via Indeeds e-postförmedlingssystem. Om du vill ha den här funktionen skriver du ned ditt telefonnummer på Indeeds samtyckesformulär. Genom att skriva ned ditt telefonnummer bekräftar du att det är ditt nummer och att du har rätt att ta emot textmeddelanden på det numret. Indeed skickar bara en avisering för intervjuer eller meddelanden via Indeeds e-postförmedlingssystem och du samtycker till att ta emot sådana textmeddelanden på din mobiltelefon, inklusive meddelanden som skickas med det automatiska telefonuppringningssystemet. Du kan när som helst avbryta tjänsten genom att svara STOP på meddelandet eller kontakta Indeeds kundtjänst.

4.8 Underlättande telefonförmedlingssystem mellan jobbsökare och arbetsgivare

När det är lämpligt kan Indeed komma att erbjuda jobbsökare och arbetsgivare alternativet att använda ett telefonförmedlingssystem för att underlätta kontakt i syfte att skicka ansökningar, genomföra jobbintervjuer eller annan kommunikation med koppling till en platsannons. Ett sådant system använder dolt nummer eller proxy-telefonnummer för att skydda användare, och är bara tillgängligt för användare som väljer det på webbplatsen. Inga konversationer eller meddelanden spelas in genom detta förmedlingssystem, men uppgifter om huruvida ett samtal besvarades och om samtalslängd kan komma att samlas in. Denna funktion får Indeed tillgång till genom tredjepartsleverantörer av tjänster som Twilio.

4.9 Förmedlingstjänster som underlättar textmeddelanden mellan jobbsökare och arbetsgivare

Indeed kan komma att erbjuda jobbsökare och arbetsgivare möjligheten att utnyttja en förmedlingstjänst för automatiserade textmeddelanden för att underlätta kontakt i syfte att skicka in ansökningar och för annan kommunikation med koppling till platsannonser.  För att använda den här tjänsten behöver en jobbsökare skriva in en arbetsgivares förinställda nyckelord till ett telefonnummer eller en snabbkod som vi gör tillgänglig på vår webbplats eller i annonseringsmaterial (till exempel en skylt eller ett reklamblad på en arbetsgivares verksamhetsställe).  Genom att skriva in det förinställda nyckelordet till ett telefonnummer eller en snabbkod, samtycker du till att få textmeddelanden om arbetsgivarens platsannonser som en del av ansökningsprocessen, och bekräftar att Indeed får använda dina personuppgifter för att skicka din ansökan till arbetsgivaren och för andra syften i enlighet med denna Sekretesspolicy.  Du kan när som helst avsluta prenumerationen på dessa tjänster genom att svara STOP via ett textmeddelande till telefonnumret eller snabbkoden du fått, eller genom att kontakta Indeeds kundsupport.  PÅ GRUND AV DET OSTRUKTURERADE SAMTALSFORMATET FÖR DEN HÄR TJÄNSTEN KAN DET HÄNDA ATT VI INTE UPPFATTAR ANDRA FÖRSÖK ATT AVSLUTA PRENUMERATIONEN.

4.10 Förhindra bedrägerier och skräppost

Indeed kan även använda information som samlas in i enlighet med denna Sekretesspolicy för att diagnostisera problem med Webbplatsen och Indeeds tjänst, förhindra potentiellt bedräglig eller olaglig verksamhet och skydda personer mot aktiviteter som kan vara skadliga för dig eller andra. Indeed kan komma att undersöka och lämna ut information från eller om dig eller om din användning av Indeed om vi i god tro anser att en sådan undersökning eller utlämning (a) är nödvändig för att efterleva juridiska processer (vilket innefattar stämningar, beslut om husrannsakan, domstolsbeslut) och brottsbekämpande instruktioner och ordrar (b) kan vara till hjälp för att förebygga, utreda eller identifiera eventuella förseelser i samband med användning av Webbplatsen (c) kan skydda våra rättigheter, vårt renommé, vår egendom, vår eller allmänhetens säkerhet, eller (d) är nödvändig för att uppfylla nationella säkerhetskrav.

Tillsyn och kontroll av Indeed utövas till exempel av Federal Trade Commission i USA, Data Protection Commission på Irland och flera andra tillsynsmyndigheter.

Vi kan använda ett antal olika metoder för att upptäcka och åtgärda onormal aktivitet och onormalt innehåll i syfte att förhindra missbruk som t.ex. skräppost eller bedrägerier. Sådana metoder är dock inte felfria och felaktig positiv identifiering kan förekomma. Dessa insatser kan ibland leda till en tillfällig eller permanent avstängning eller uppsägning av vissa funktioner för vissa användare.

– Förhindra bedrägerier och skräppost i meddelanden

Indeed förbehåller sig även rätten att ta bort meddelanden från meddelandeförmedlingssystemet om Indeed anser att de inte följer Webbplatsreglerna eller villkoren i det här avtalet. Indeed förbehåller sig därutöver rätten att genomföra utredningar för att fastställa om du deltar i ett bedrägeri, skickar spam till Indeed eller dess användare eller på annat sätt utför bedrägliga aktiviteter, inklusive, men inte begränsat till, om du undersöker din funktionalitet genom att använda profiler och namn som tillhör Indeed. Indeed förbehåller sig även rätten att lämna över all information som samlas in från sådana utredningar till polisen eller en annan tredje part, om Indeed har rimlig anledning att tro att du använder Webbplatsen i strid mot dessa villkor.

Indeed förbehåller sig rätten att verifiera och bekräfta identiteten på alla parter som kan kopplas till en e-postförmedling. Detta omfattar, men är inte begränsat till, att verifiera identiteten på den som skickade ett e-postmeddelande tillsammans med arbetsgivarens ombud som är associerad med den e-postadressen i den aktuella platsannonsen.

4.11 Möjliggöra betalning

Om du tillhandahåller kredit-, debet- eller andra betalkortsuppgifter och relaterad information till oss för att göra en betalning kommer Indeed endast att använda sådan information i syfte att bearbeta betalningen (t.ex. de fyra sista siffrorna i ditt kreditkortsnummer och relaterad verifieringsinformation). Alla kreditkort och tillhörande fakturerings- och betalningsinformation som du lämnar till Indeed kan delas av Indeed med företag som arbetar för Indeeds räkning, till exempel betalningsprocessorer och/eller kreditinstitut, enbart i syfte att kontrollera kredit och för att verkställa betalning till Indeed och service på ditt konto.

4.12 Automatiserad behandling av Personuppgifter

För att optimera Indeeds Webbplats och tjänster genomför Indeed automatiserad behandling av Personuppgifter som utvärderar särskilda aspekter som rör användare, i synnerhet för att analysera eller förutspå aspekter som rör användares personliga inställningar eller intressen vad gäller Indeeds Webbplats och tjänster. Sådan behandling utförs om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med våra användare, för att göra det möjligt för Indeed att tillhandahålla tjänster till jobbsökare och arbetsgivare, inklusive analysera ansökningar och CV:n för arbetsgivares räkning, eller vid andra tillfällen förutsatt att vi har användarens samtycke.

Till exempel kan sådan behandling i vissa fall göra det möjligt för Indeed att effektivt matcha jobbsökare med arbetsgivare, att tillhandahålla jobbevakning och rekommenderade jobb som jobbsökare sannolikt är intresserade av, att skicka specifika jobbsökares ansökningar till en arbetsgivare, att visa sökresultat eller utföra vissa aktiviteter för att upptäcka skräppost och bedrägerier för att skydda våra användare. Sådan behandling omfattas av de skyddsåtgärder som beskrivs i denna Sekretesspolicy för att skydda användarnas sekretess och du kan kontakta privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen) om du vill bestrida ett beslut som genererats av denna automatiska behandling.

4.13 Dela din information med enheter och webbplatser med koppling till Indeed

Vårt kärnuppdrag är att hjälpa jobbsökare att hitta bra jobb och arbetsgivare att hitta utmärkta kandidater. Detta är ett uppdrag som vi delar med våra samarbetspartner. För att kunna utföra det uppdraget delar vi viss information med våra samarbetspartner. Sådan informationsdelning styrs av denna Sekretesspolicy. Vi har också utvecklat Sekretesscentret som ett sätt att informera våra användare om våra samarbetspartner och hur vi delar data med dem för att erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna till våra användare.  Besök gärna vårt Sekretesscenter och läs mer.

Information som du delat med Indeed kan komma att delas med enheter som är kopplade till Indeed, oavsett var de befinner sig, för att tillhandahålla tjänster till dig, förbättra Webbplatsen och optimera funktionaliteten på Webbplatsen och för andra syften i enlighet med denna policy. Framför allt stärker sådan delning Indeeds möjligheter att hjälpa människor att hitta jobb och arbetsgivare att hitta bra kandidater. De tjänster som tillhandahålls till dig och funktionaliteten på Webbplatsen skulle inte kunna tillhandahållas utan sådana överföringar. Om du inte vill att din information ska överföras på detta sätt bör du undvika att använda denna Webbplats.

Med ”samarbetspartner” avses i denna policy alla enheter som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll av eller med en Indeed-enhet, nu och framöver. Med ”kontroll” avses här att ha en majoritet av aktierna eller rätten och möjligheten att påverka ledningen. Och detta omfattar enheter som är kopplade till Indeed utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Schweiz.

Här följer exempel på samarbetspartner och deras webbplatser: Glassdoor, Simply Hired, Syft, Resume.com, Workopolis, Wowjobs.com, Engineerjobs.com, RescueMyResumes.com och Resumeperfector.com. 

Sådan uppgiftsdelning med Indeeds samarbetspartner kommer att utföras av flera specifika skäl.

– Förbättrade tjänster

Jobbsökare får personligare och bättre innehåll, resultat, funktioner och tjänster på Indeed och dess samarbetspartners webbplatser. Indeed och dess samarbetspartner använder till exempel din tidigare sök- och bläddringshistorik (t.ex. jobben du klickar på), din IP-adress eller din CV- och profilinformation, för att fastställa vad som är relevanta sökresultat, jobbevakning, visa och moderera karriärinblickar som företagsrecensioner, löneuppgifter om platsannonser, intervjutips med mera. Delningen görs också för att underlätta dataanalyser, testning, forskning och förbättring av tjänsterna.

Den ger också arbetsgivare bättre inblick i resultaten för deras platsannonser. Vi kan till exempel dela uppgifter om antalet användarklick på deras platsannonser så att de får kunskap om i vilken utsträckning platsannonserna lyckas attrahera kandidater. Genom att vi ger arbetsgivare den information de behöver för att bättre kunna utnyttja vår plattform kan de tillhandahålla bättre platsannonser.

– Fler arbetsgivare, fler platsannonser och fler jobbsökare

Sådan uppgiftsdelning gör att jobbsökare kan få åtkomst till en ännu större databas med platsannonser och arbetsgivare, och att arbetsgivare får tillgång till fler jobbsökare. Detta gör till exempel att Indeed kan rekommendera jobb eller arbetsgivare på Indeed eller på webbplatser som tillhör Indeeds samarbetspartner. Det förenklar också ansökningar och det blir lättare för Indeed att visa platsannonser på webbplatser som tillhör samarbetspartner och vice versa.

Indeed eller en samarbetspartner till Indeed kan rekommendera en Indeed-jobbsökare (och jobbsökarens CV och eller utdrag ur CV) för en arbetsgivare som Indeed är värd för eller för en arbetsgivare som har Indeeds samarbetspartner som värd. På samma sätt kan en samarbetspartner till Indeed rekommendera en platsannons för en av Indeeds arbetsgivare till en jobbsökare som har Indeeds samarbetspartner som värd. Indeed och dess samarbetspartner kan också dela arbetsgivaruppgifter (såsom kontoinformation och beteendeuppgifter) för att arbetsgivarna ska få en bättre upplevelse.

– Bättre säkerhet för användare

Denna datadelning låter Indeed och Indeeds samarbetspartner behandla dina Personuppgifter i syfte att förbättra användarsäkerheten och de interna processerna, samt för felsökning och för att upptäcka och förhindra bedrägerier och skräppost.

4.14 Överföringar av information till arbetsgivare 

Indeed skickar jobbsökares personuppgifter till arbetsgivare på uppdrag av jobbsökarna. Sådana överföringar görs under jobbsöknings-, ansöknings- och intervjuprocessen. Detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 2 och 4 av den här Sekretesspolicyn. Dessa Personuppgifter behandlas i enlighet med dessa villkor samt den relevanta arbetsgivarens villkor. Jobbsökare som söker jobb genom Indeed utanför det egna landet kan få sina Personuppgifter skickade till länder med lägre nivåer av dataskydd.

Innehavare av arbetsgivarkonton samtycker till att uppfylla alla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler avseende insamling, behandling och lagring av Personuppgifter, samt att tillhandahålla tillräckligt skydd för alla registrerades rättigheter enligt alla tillämpliga dataskyddsregler.

4.15 Överföringar av information till jobbsökare

Indeed skickar viss information med koppling till arbetsgivaren till jobbsökare. I detta ingår publicering av jobbannonser, företagssidor och löneinformation på vår webbplats och publicering av jobbannonser på webbplatser som tillhör tredje part genom Indeed IQ när du har valt den här funktionen. Indeed kan även ge jobbsökare information om en arbetsgivares aktivitet och tillgänglighet för att hjälpa jobbsökare att utvärdera anställningsmöjligheter. Informationen kan omfatta arbetsgivarrepresentantens namn, arbetsgivarens stad/delstat och uppgifter om huruvida arbetsgivaren har haft kontakt med andra jobbsökare eller tittat på andra jobbsökares CV:n. Som arbetsgivare godkänner du att Indeed kan komma att tillhandahålla den här informationen till jobbsökare när du använder Indeed (till exempel genom att publicera en jobbannons eller kontakta en jobbsökare genom Indeeds CV-program).

4.16 Överföringar av information till servicepartner 

Vi kan komma att använda tredjeparter för att utföra tjänster i anslutning till vår verksamhet, för att förbättra Webbplatsen och våra tjänster, produkter och funktioner, för att skydda våra användare och bättre förstå deras behov och för att optimera tjänsterna och användarupplevelsen. Dessa tjänsteleverantörer kan få tillgång till Personuppgifter medan de utför dessa tjänster, vilket kan involvera överföring av sådana Personuppgifter till andra länder. Sådana överföringar görs endast för de syften som anges i avsnitt 4, 5 och 9 i den här Sekretesspolicyn, i den mån det är tillämpligt och nödvändigt.

Förbättring av våra tjänster

Dessa tredjeparter kan tillhandahålla datapunkter, bland annat hur mycket tid du ägnar åt specifika sidor, vilka länkar du väljer att klicka på samt data som bidrar till att fastställa användarinställningar. Denna information gör att vi kan bygga och upprätthålla våra tjänster med användarfeedback. Dessa tredjeparter kan använda cookies och annan teknik för att samla in data om ditt beteende och dina enheter, till exempel enhetstyp, webbläsarinformation och språkval. Ett exempel på en av dessa tredjeparter är Hotjar. Om du inte vill godkänna Hotjars cookies använder du länken i vår Cookiepolicy.

Upprätthålla kvaliteten och skydda användare

Indeed kan i vissa situationer överföra Personuppgifter till vissa tredjepartsleverantörer som hjälper Indeed att skydda användarna och upprätthålla kvaliteten hos våra tjänster, produkter och funktioner som dessa användare tillhandahålls. Ett exempel är de leverantörer som Indeed använder för att upptäcka bedrägerier. Några av dessa är SiftScience, Emailage och PerimeterX. Ett annat exempel är de leverantörer som Indeed använder för att förhindra att det skapas konton med autentiseringsuppgifter som har blivit offentliga. En sådan leverantör är SpyCloud.

Möjliggöra betalningar

Indeed kan också komma att dela alla kreditkort och tillhörande fakturerings- och betalningsinformation som du lämnar till Indeed med företag som arbetar för Indeeds räkning, till exempel betalningsprocessorer och/eller kreditinstitut, enbart i syfte att kontrollera kredit och för att verkställa betalning till Indeed och service på ditt konto. Exempel: CVENT.

– Installera eller använda en Indeed-app

I syfte att tillhandahålla vissa tjänster och ge stöd för annonsspårning kan begränsade användaruppgifter komma att delas med vissa tjänsteleverantörer när du installerar, laddar ned eller använder en Indeed-app. Detta kan omfatta din IP-adress eller annan unik identifierare samt händelseuppgifter relaterade till installationen av Indeeds app.

Detta kan göras i olika syften, exempelvis för att underlätta för användare att logga in genom tredjepartskonton. Syftet kan också vara att hjälpa Indeed att förstå och optimera hela kundresan för våra användare, genom att hjälpa oss att: (i) förstå hur användare kommer till Indeed, (ii) bättre mäta resultatet av våra annonser, och (iii) förstå när en användare går in på Indeed genom olika enheter.

När du hämtar eller installerar en Indeed-app bekräftar och accepterar du att dina personuppgifter kan komma att överföras till dessa tjänsteleverantörer. Du samtycker även till Indeeds Cookiepolicy, Sekretesspolicy och Användarvillkor, samt till att du är informerad om att du kan utnyttja dina rättigheter när som helst enligt beskrivningen i avsnitt 10 av denna Sekretesspolicy, däribland rätten att motsätta sig användning i berättigat intresse för marknadssyften.

Några exempel på tekniker som kan ge stöd till det här beteendet är pixlar, JavaScript-kodfragment eller cookies.

– Lagring

Tänk också på att vi kan använda tredjepartsleverantörer av molntjänster som tillhandahåller webbhotell, datalagring och andra tjänster som styrs av standardvillkor som inte nödvändigtvis är förhandlingsbara; dessa tjänsteleverantörer har informerat oss eller allmänheten om att de tillämpar säkerhetsåtgärder som de anser lämpliga för att skydda information i sina system, eller också är det allmänt känt att de tillämpar sådana åtgärder. Vi tar dock inget ansvar (i den utsträckning lagen tillåter det) för eventuella skador som kan uppstå till följd av missbruk av information, vilket omfattar Personuppgifter, av dessa företag.

Om du är en Embox-användare, kommer information som tillhandahålls genom Indeeds Embox-tillägg för webbläsaren Google Chrome, exempelvis uppdateringar om kandidatstatusar, inte att delas med tredje part för annonseringsändamål.

4.17 Överföra offentligt tillgänglig information

När användare lägger upp innehåll på Indeed på ett sätt som är avsett att göra det innehållet offentligt tillgängligt och sökbart förbehåller sig Indeed rätten att sammanställa och dela innehållet med tredjeparter. Om till exempel en arbetsgivare lägger upp ett jobb på Indeed kan Indeed dela den platsannonsen eller information i den med tredje part enligt Indeeds eget gottfinnande med förbehåll för samtycke mellan Indeed och sådan tredje part. Indeed förbehåller sig även rätten att dela information som sammanställts från offentliga källor på detta sätt.

4.18 Webbplatser som tillhör tredje part som du länkar till från Indeed

Du kan även använda vissa webbplatser eller tjänster som tillhör tredje part som du länkar till från Indeeds Webbplats. I sådana fall lämnas all information som du tillhandahåller en tredje part till just denna tredje part och inte till Indeed, och är föremål för denna tredje parts sekretesspolicy och användarvillkor. Mer information finns i avsnitt 8 i den här Sekretesspolicyn, ”Länkar till webbplatser som tillhör tredje part”.

4.19 Överföringar av Personuppgifter för personer i EU (inklusive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”)) och Schweiz

Se avsnitt 11 i den här Sekretesspolicyn för information om detta.

5. Ytterligare användning och utlämnande av Icke personrelaterade uppgifter

Utöver annan användning och utlämnande av information som beskrivs i denna Sekretesspolicy, och oaktat bestämmelserna i denna Sekretesspolicy som kan tyda på motsatsen, kan vi använda och lämna ut, oavsett ändamål, alla Icke personrelaterade uppgifter, utom när vi skyldiga att göra på annat sätt enligt gällande lag. Om vi kombinerar Icke personrelaterade uppgifter med Personuppgifter kommer vi bara att använda och yppa sådan sammanslagen information för de ändamål som beskrivs i avsnitt 4 och 9 i den här Sekretesspolicyn medan informationen fortfarande är sammanslagen.

6. Säkerhet

Indeed avser att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk och ändring av Personuppgifter som ligger inom ramen för Indeeds kontroll. Ingen metod för överföring via internet eller metod för elektronisk lagring är dock 100 % säker. Observera dessutom att e-post, meddelanden som skickas via webbläsaren och andra liknande former av kommunikation med andra användare inte är krypterad. Detta innebär att trots att vi strävar efter att skydda din information kan vi inte garantera dess säkerhet till 100 procent.

Tänk också på att vi kan använda tredjepartsleverantörer av molntjänster som tillhandahåller webbhotell, datalagring och andra tjänster som styrs av standardvillkor som inte nödvändigtvis är förhandlingsbara; dessa tjänsteleverantörer har informerat oss eller allmänheten om att de tillämpar säkerhetsåtgärder som de anser lämpliga för att skydda information i sina system, eller också är det allmänt känt att de tillämpar sådana åtgärder. Vi tar dock inget ansvar (i den utsträckning lagen tillåter det) för eventuella skador som kan uppstå till följd av missbruk av information, vilket omfattar Personuppgifter, av dessa företag. Se följande sida för mer information. Se avsnitt 11 i den här Sekretesspolicyn för skyldigheter som rör överföring av Personuppgifter för personer i EEA och Schweiz.

7. Cookies

”Cookies” är små bitar av information som webbläsaren lagrar på datorns hårddisk. Mer information om Indeeds användning av cookies finns i vår Cookiepolicy.

– Begäran om att inte bli spårad

Vi svarar inte på webbläsarens ”Do Not Track” (DNT)-signaler om användaren har aktiverat detta i sin webbläsare. När vi placerar eller läser cookies på andra webbplatser än Indeeds egna som har integrerat våra jobbsöknings- och visningsfunktioner gör vi det exempelvis för att ge användarna på dessa webbplatser en personlig jobbsökningsupplevelse. Vi delar inte någon information om hur du använder Indeed med dessa tredjeparter. När tredjeparter som vi har integrerat på Indeeds webbplatser (och som beskrivs i Indeeds Cookiepolicy) placerar eller läser sina egna tredjepartscookies kan de välja huruvida de ska reagera på DNT-signalen.

8. Länkar till webbplatser som tillhör tredje part

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. När du klickar på sådana länkar kan du komma att lämna vår Webbplats. Din webbläsare kan också visa webbadressen till den Indeed-sida som du klickade bort från för webbplatsen för tredje part, och denna webbadress kan innehålla sökvillkor och filter som du använde på Indeed. Webbplatsen kan också göra företagssidor som kan innehålla information som tillhandahålls av utomstående arbetsgivare tillgängliga.

VI TAR INGET ANSVAR FÖR INSAMLING, ANVÄNDNING, UTLÄMNANDE AV INFORMATION ELLER ANDRA SEKRETESSRUTINER SOM TILLÄMPAS AV TREDJE PART, VILKA OMFATTAR VÅRA SAMARBETSPARTNER, UTOMSTÅENDE LEVERANTÖRER, ARBETSGIVARE (VILKET INBEGRIPER ARBETSGIVARE SOM HAR EN FÖRETAGSSIDA), TREDJEPARTSPLATTFORMAR FÖR SOCIALA MEDIER, TREDJE PARTS TILLHANDAHÅLLANDE AV ENHETER ELLER OPERATIVSYSTEM FÖR VILKA WEBBPLATSEN ÄR TILLGÄNGLIG OCH EVENTUELLA TREDJE PARTER SOM DRIVER WEBBPLATSER TILL VILKA VÅR WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLER EN LÄNK. DU KAN HA BINDANDE RÄTTIGHETER GENTEMOT SÅDANA TREDJEPARTER, SÅ DU BÖR BEAKTA DERAS SEKRETESSPOLICY FÖR ATT TA REDA PÅ MER.

9. Förvärv och andra omorganisationer

Information som samlas in i enlighet med denna Sekretesspolicy, vilken omfattar Personuppgifter, får lämnas ut till tredjeparter i samband med eventuella förändringar av ägandeskap eller styrning av Indeeds verksamhet (oavsett om det handlar om sammanslagning, försäljning eller på annat sätt), eller annan omorganisation eller annat samföretag eller överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, våra tillgångar eller lager (bland annat i samband med konkurs eller liknande förfarande), och all sådan information kan användas av dylik tredje part i enlighet med denna Sekretesspolicy. Information som samlas in i enlighet med denna Sekretesspolicy, inklusive Personuppgifter, kan yppas till tredjeparter i samband med förvärv eller sammanslagning som genomförs av Indeed i relation till sådana tredjeparter.

10. Utöva rättigheter i förhållande till personuppgifter

Som Indeed-användare kan du utöva de rättigheter som förklaras nedan.  Observera att vi kan försöka att verifiera din identitet genom e-postadressen eller telefonnumret som är kopplat till din användning av Webbplatsen när vi hanterar en sådan begäran, och vi förbehåller oss rätten att neka en begäran om vi inte kan slutföra den här processen på ett tillfredsställande sätt. Om du ger någon annan behörighet att framföra en begäran för din räkning, kan vi också neka din begäran om vi inte kan verifiera med dig att den individ som framför denna begäran har behörighet att agera för din räkning.

10.1 Rätten att korrigera personuppgifter

Indeed-användare kan ändra och uppdatera nästan alla sina personuppgifter som Indeed har på webbplatsen och om du har frågor eller invändningar uppmuntrar vi dig att kontakta oss här.

Om du inte vill göra detta kan du lämna in en formell begäran om att Indeed ska korrigera personuppgifter som inte stämmer å dina vägnar genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar e-postmeddelandet) från e-postadressen som är kopplad till ditt konto.

10.2 Rätten att begränsa eller motsätta sig behandling av personuppgifter

Om du har frågor om eller invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter uppmuntrar vi dig att kontakta oss här.

Alternativt kan du lämna in en formell begäran om att motsätta dig, eller begränsa, Indeeds behandling av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att motsätta dig behandling enligt berättigat intresse av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Om du vill göra det ber vi dig fylla i detta formulär med begäran om att dina uppgifter tas bort.

10.3 Välja bort marknadsföringsmeddelanden och dra tillbaka sitt samtycke

Om du inte längre vill få marknadsföringsmaterial från oss baserat på dina personuppgifter finns det flera alternativ som du kan välja mellan.

Om du vill avanmäla dig från att få specifik e-post med marknadsföring från Indeed kan du klicka på Avprenumerera (eller en liknande åtgärd) där det är tillämpligt. Observera att detta enbart kommer att avanmäla dig från marknadsföringsmeddelandet i fråga.

Om du vill justera alla dina jobbevakningar kan du klicka på Redigera denna jobbevakning (eller liknande åtgärd) för att justera dina prenumerationer. Du kan också komma åt och justera dina prenumerationer (för jobbevakningar, rekommenderade jobb och andra meddelanden) från ditt kontos kontrollpanel eller kontakta Indeeds kundsupport för att göra det.

Dessutom kan du avanmäla dig från alla marknadsföringsmeddelanden genom att skicka e-post till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar e-postmeddelandet). Vi kommer att uppfylla din begäran så snart det är praktiskt genomförbart och i enlighet med tillämpliga lagar.

Observera att vi fortfarande kan skicka andra meddelanden till dig, t.ex. administrativa meddelanden.

10.4 Rätten till åtkomst till och överföring av personuppgifter

Indeed-användare kan komma åt nästan alla sina personuppgifter som Indeed har på webbplatsen och om du har frågor eller invändningar uppmuntrar vi dig att kontakta oss här.

Alternativt kan du lämna in en formell begäran om åtkomst till personuppgifter som Indeed har. Om du vill göra det ber vi dig fylla i detta formulär. Indeed ger dig dina personuppgifter i överförbart format så att de kan skickas till tredjeparter. Om du har kommunicerat med Indeed via mer än en e-postadress ber vi dig att skicka en begäran även från de andra e-postadresserna, så att vi kan tillhandahålla även dessa personuppgifter.

10.5 Rätten att radera personuppgifter

Indeed-användare kan ändra och uppdatera nästan alla sina personuppgifter som Indeed har på webbplatsen och om du har frågor eller invändningar uppmuntrar vi dig att kontakta oss här.

Alternativt kan du lämna in en formell begäran om att radera personuppgifter som Indeed har. Om du vill göra det ber vi dig fylla i detta formulär. När din begäran har bekräftats påbörjar Indeed stegen för att genomföra detta, vilket även innebär att ditt Indeed-konto raderas. Om begäran om radering omfattar personuppgifter som du tidigare har begärt ska vara offentliga på Indeed (om t.ex. en jobbsökare lägger upp ett offentligt CV), kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att informera alla innehavare om den här begäran. Om du har kommunicerat med Indeed via mer än en e-postadress ber vi dig att skicka en begäran även från de andra e-postadresserna, så att vi kan radera även dessa personuppgifter.

OBS! Om du begär att dina personuppgifter ska raderas kommer du inte längre att kunna skapa ett konto hos Indeed med den här e-postadressen. Om du bara vill avsluta ditt konto klickar du på knappen Avsluta mitt konto på din kontosida. Dessutom gäller att om du använder Ansök via Indeed för en ansökan eller vidtar någon annan åtgärd på webbplatsen från samma e-postadress som är kopplad till din raderingsbegäran, så kommer du eventuellt inte att få viss kommunikation som är kopplad till dessa åtgärder från Indeed eller andra Indeed-användare.

Om du är jobbsökare och vill ta bort en jobbansökan som gjorts från Indeeds webbplats ber vi dig att kontakta den presumtiva arbetsgivaren direkt för att begära att din ansökan raderas. Om du har ansökt till en platsannons på Indeed ber vi dig läsa platsannonsen för att få veta vad som gäller.

10.6 Dra tillbaka samtycke

I samband med vissa aktiviteter ber vi om ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att dra tillbaka detta samtycke. Om du tillhandahåller platsinformation via en mobilapp kan du när som helst stänga av platstjänsterna på din enhet. För andra tjänster som bygger på ditt samtycke kan du dra tillbaka samtycket via arbetsflödet för tjänsten i fråga. Observera att eventuell behandling som vi genomförde innan du drog tillbaka ditt samtycke är fortsatt laglig.

10.7 Vissa begränsningar

Rätten att korrigera, motsätta sig, begränsa, få åtkomst, överföra och radera är föremål för vissa begränsningar enligt tillämpliga lagar. En personlig begäran kommer att slutföras inom den tidsperiod som har fastställts i relevanta bestämmelser, vilken inleds vid den tidpunkt då Indeed bekräftar din begäran. Där tillstånd ges tillämpas eventuellt en avgift för efterföljande begäran från samma person, vilken bestäms av Indeed och endast införs i den mån som det tillåts av tillämpliga lagar.

11. Personuppgifter från personer i EEA och Schweiz

11.1 Principer och ramverk i Privacy Shield

Indeed Ireland överför vissa Personuppgifter till Indeed, Inc. i USA. Indeed Inc., inklusive dotterbolaget Prehire, Inc., uppfyller USA:s ramverk för Privacy Shield i EU (som gäller i alla EEA-länder) och Schweiz som tagits fram av amerikanska handelsdepartementet (US Department of Commerce) angående insamling, användning och lagring av Personuppgifter som överförts från EU (inklusive alla EEA-länder), Storbritannien och Schweiz till USA. Indeed har intygat att de följer meddelandeprinciper, val, ansvarighet för vidare överföring, säkerhetsföreskrifter, dataintegritet och syftesbegränsning, åtkomst och rättigheter, samt verkställighet och ansvarsskyldighet i enlighet med Privacy Shield. Om det finns någon konflikt mellan bestämmelserna i denna Sekretesspolicy och principerna som förs fram i Privacy Shield har de senare företräde. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering kan du besöka https://www.privacyshield.gov/.

11.2 Principen för vidare överföring

Inom ramen för en vidare överföring av information till tredje part, bär en Privacy Shield-organisation ansvaret för behandlingen av de Personuppgifter denna tar emot enligt Privacy Shield och som därefter överförs till en tredje part som agerar som ombud för dess räkning. Indeed ska förbli ansvariga enligt dessa principer om dess ombud behandlar sådana Personuppgifter på ett sätt som strider mot principerna, såvida inte Indeed bevisar att de inte är ansvariga för den händelse som orsakade skadan.

11.3 GDPR-skydd

Indeed Irelands överföringar som utförs i enlighet med ramavtalet för skydd av privatlivet sker utifrån avtal som också inbegriper de skydd och krav som beskrivs i kapitel V (och artikel 28, där tillämpligt) i GDPR. Det inkluderar EU:s krav på dataskydd som säkerställer tillräckligt skydd vid sådana personuppgiftsöverföringar.

11.4 Oberoende tvistelösning för personer i EU och Schweiz

I enlighet med USA:s principer för Privacy Shield i EU (tillämplig i alla EEA-länder) och Schweiz förbinder sig Indeed att lösa klagomål rörande sekretess och vår insamling eller användning av Personuppgifter. Personer i EU och Schweiz som har frågor eller klagomål gällande den här Sekretesspolicyn ska först kontakta Indeed på: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, eller skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslag när du skickar meddelandet).

Indeed har vidare åtagit sig att hänvisa olösta klagomål angående sekretessen inom ramen för USA:s principer för Privacy Shield i EU och Schweiz, BBB EU PRIVACY SHIELD, en icke-vinstdrivande, alternativ tvistlösningsoperatör som finns i USA och drivs av Council of Better Business Bureaus. Om ditt klagomål inte besvaras inom rimlig tid, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett adekvat sätt, kan du besöka http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers för ytterligare information, och där kan du även kan lämna in ett klagomål.

Det kan finnas en möjlighet för medborgare i EEA eller Schweiz att, under vissa begränsade omständigheter, åberopa bindande uppgörelse inför Privacy Shield-panelen.

12. Allmänna frågor och klagomål

12.1 Kontakta Indeed

Du kan kontakta Indeed, Inc. på 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, och du kan kontakta Indeed Ireland Operations Limited på 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland, eller så kan du kontakta endera företaget via kontaktformuläret som finns på vår webbplats. Om du vill kontakta Indeeds dataskyddsombud skickar du ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar meddelandet).

12.2 Klagomål

Om du tror att dina dataskyddsrättigheter har kränkts av Indeed har du rätt att lämna in ett klagomål till lämplig tillsynsmyndighet för dataskydd. Om du till exempel befinner dig i EEA vänder du dig till Indeed Ireland Operations Limited i Irland, som regleras av den irländska dataskyddskommissionen (Irish Data Protection Commission), och du gör detta via den här länken. Om du befinner dig i EEA eller Schweiz och har ett klagomål gällande överföring och behandling som sker i enlighet med USA:s principer för Privacy Shield i EU (tillämplig i alla EEA-länder) och Schweiz kan du utnyttja den oberoende tvistelösningen, som beskrivs i avsnitt 11 i den här Sekretesspolicyn.

13. Sekretessrättigheter i Kalifornien

By availing yourself of the rights afforded in this section of our Privacy Policy, you are declaring that you are a California resident:

Other residents: You may make a verified request to Indeed regarding your Personal Data. While Indeed does not sell your Personal Data, you can nonetheless make a formal request to delete your Personal Data held by Indeed. Denna process beskrivs detaljerat i avsnitt 10 av vår Sekretesspolicy. Där finns även den specifika adressinformation som du behöver om du vill skicka en begäran till Indeed avseende dina personuppgifter.

13.1 Rätten att veta vilka personuppgifter som finns lagrade

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som vi samlar in, använder, lämnar ut och ”säljer” (den här termen förklaras ytterligare i avsnitt 13.2, nedan). For more information on how to exercise this right, please see Section 10 of our Privacy Policy.

I följande avsnitt av vår Sammanfattning av Indeeds Sekretesspolicy förklarar vi vilka olika kategorier av personuppgifter som vi har samlat in under de senaste tolv (12) månaderna (avsnitt 3), varför vi samlade in dem (avsnitt 4) och med vilka tredjeparter vi har delat dem (avsnitt 5). 

Vi behandlar även de här ämnena mera utförligt i vår Fullständiga sekretesspolicy: avsnitten 2.1–2.3 förklarar vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in; avsnitten 4, 5 och 9 förklarar för vilka syften vi använder dina personuppgifter; och avsnitten 4.12–4.16, 8, 9 och 11 förklarar vad som gäller när vi lämnar ut dina personuppgifter till tredjeparter.

13.2 Rätten att välja bort försäljning av dina personuppgifter

Du kan läsa mer om hur Indeed hanterar kravet ”Sälj inte mina personuppgifter” som gäller i Kalifornien, varför detta är tillämpbart på din användning av vår webbplats och hur du utövar den här rätten på https://www.indeed.com/legal/ccpa-dns. There, we explain how California has defined as “sales” under the CCPA certain transfers of Personal Data between Indeed and its affiliates that are integral to the products and services we offer to our users. We do not “sell” your Personal Data in the traditional sense. More information on Indeed’s affiliates and our inter-affiliate transfers can be found in our Privacy Center at https://hrtechprivacy.com/sv/.

Den kaliforniska lagen ”Shine the Light” (Civil Code, avsnitt 1798.83) tillåter även boende i Kalifornien att en gång årligen begära och ta emot information om ett företags utlämnande av vissa kategorier av personuppgifter till andra företag i direkt marknadsföringssyfte. If you are a California resident and a user of our Site, you can request a copy of this information from Indeed by sending an email to privacy-dept @ indeed.com (remove spaces). Inkludera namn och e-postadress i din begäran. Indeed förbehåller sig rätten att begära ytterligare personuppgifter från dig för att bekräfta din identitet innan vi svarar på begäran.

13.3 Rätten till icke-diskriminering vid utövande av dina rättigheter till sekretess

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du har utövat dina rättigheter enligt CCPA.

Cookiepolicy

Senast uppdaterad: 31 augusti, 2020

När du använder eller går in på Indeeds webbplatser (”Webbplatsen”) samtycker du till Indeeds användning av cookies enligt beskrivningen nedan. 

Om ”Indeed” eller ”vi” används i den här Sekretesspolicyn när det gäller jobbsökare åsyftas Indeed, Inc. om du är en jobbsökare i USA och Indeed Ireland Operations Limited om du är en jobbsökare utanför USA. Om du använder tjänster från Indeed Bemanning åsyftas Indeed Staff LLC.

Observera också att den entitet som ingår avtalet enligt Indeeds Användarvillkor kan skilja sig från den som anges i denna Cookiepolicy.

1. Inledning: Vad är en cookie?

Denna cookiepolicy är avsedd att förklara när och varför cookies skickas till besökare på Webbplatsen (kallas i denna policy ”vi”, ”oss” eller ”vår”). ”Cookies” är information som enbart består av text som en webbplats överför till en persons hårddisk eller annan utrustning för webbsurfning i syfte att övervaka verksamheten på webbplatsen. Cookies gör det möjligt för Webbplatsen att komma ihåg viktig information som underlättar din användning av Webbplatsen. En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän från vilken cookien har kommit, ”livstiden” för cookien och ett slumpmässigt genererat, unikt nummer eller annat värde. Vissa cookies används på Webbplatsen oavsett om du är inloggad på ditt konto eller inte. Sessionscookies är temporära cookies som finns kvar i cookie-filen i din webbläsare tills du lämnar Webbplatsen.

Beständiga cookies finns kvar i cookie-filen i din webbläsare mycket längre (hur länge beror på livstiden för den specifika cookien). När vi använder sessionscookies till att spåra det totala antalet besökare på vår webbplats görs detta på en anonym aggregerad basis (eftersom cookies inte innehåller några personuppgifter). Vi kan också använda cookies till att komma ihåg din dator när den används för att gå tillbaka till Webbplatsen i syfte att skräddarsy din webbupplevelse på Indeeds sidor. Vi kan associera personuppgifter med en cookie-fil i dessa fall.

2. Så här använder Indeed cookies

Vi använder cookies, webbsignaler och andra lagringstekniker, även från tredjeparter som Google och Facebook, för mätningstjänster, bättre riktade annonser och i marknadsföringssyfte. Detta sker på Webbplatsen och när du laddar ned eller installerar en Indeed-app. Dessa cookies, webbsignaler och andra lagringstekniker gör det möjligt för oss att visa marknadsföringsmaterial från Indeed för dig på andra webbplatser du besöker på Internet. Indeed kan också komma att dela information om ditt agerande på Webbplatsen med tredjeparter (inklusive leverantörer av webbplatser och/eller sociala nätverkssajter från tredje part) för att visa riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. Vi använder även dessa cookies, webbsignaler och andra lagringstekniker för att göra det möjligt att använda programmet med Indeeds riktade annonser. I samband med det här programmet och annan annonsering använder vi dessa cookies, webbsignaler och andra lagringstekniker för att fastställa vilka annonser användarna har sett, hur många gånger användare har sett en viss annons och på vilka webbplatser en viss annons har visats. Vi kan också använda dessa cookies, webbsignaler och andra lagringstekniker på webbplatsen för att få kunskap om och informera en arbetsgivare om vilka användare som såg en viss platsannons, företagssida, rekryteringsevent eller annan annons där arbetsgivaren har identifierats.

Analytiska ändamålIndeed och dess samarbetspartner (enligt definitionen i avsnitt 4.13 i Sekretesspolicyn) använder cookies för att analysera användaraktivitet i syfte att förbättra Webbplatsen och Indeeds samarbetspartners webbplatser. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. titta på aggregerade mönster som det genomsnittliga antalet sökningar efter jobb som användarna gör. Vi kan använda sådana analyser för att bättre förstå hur man skulle kunna förbättra funktionaliteten och användarens upplevelse av Webbplatsen.
Inställningar och användarupplevelseIndeed och dess samarbetspartner använder cookies för att samla in information om användare, till exempel webbläsartyp, server, språkinställningar och landsinställningar, för att komma ihåg vad våra användare föredrar på vår Webbplats i syfte att underlätta användningen av densamma. Till exempel kan vi lagra de senaste sökningarna du gjort i en cookie så att vi kan göra det enkelt för dig att upprepa dessa sökningar när du kommer tillbaka till vår Webbplats, eller så att vi kan föreslå profilinformation när du registrerar dig för ett konto och fyller i ett Indeed CV. Utöver det använder vi cookies för att bibehålla din inloggning om du besöker vår Webbplats ofta. Vi kan även komma att använda din IP-adress för att se din geografiska plats på ort- eller postnummernivå, så att vi kan ge dig de mest relevanta sökresultaten.
Tillhandahålla mätningstjänster och bättre riktade annonser och marknadsföringVi använder cookies, webbsignaler och andra lagringstekniker från tredjeparter som Google och Beeswax för mätningstjänster, bättre riktade annonser och i marknadsföringssyfte. Detta sker när du besöker Webbplatsen och när du laddar ned eller installerar en Indeed-app. Dessa cookies, webbsignaler och andra lagringstekniker gör det möjligt för oss att visa marknadsföringsmaterial från Indeed (till exempel en viss platsannons eller företagssida som finns på Webbplatsen) för dig på andra webbplatser du besöker på Internet. Våra marknadsföringspartner (tredje part) kan också använda dessa tekniker för att identifiera vad du söker efter i webbläsaren över tid och på olika webbplatser, för att leverera riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. Indeed kan också komma att dela information om ditt agerande på Webbplatsen med tredjeparter (inklusive leverantörer av webbplatser från tredje part) för att visa riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. Vi använder även cookies för att göra det möjligt att använda programmet med Indeeds riktade annonser. I samband med det här programmet och andra annonser använder vi cookies, webbsignaler och andra lagringstekniker, även från tredjeparter, för att fastställa vilka annonser användarna har sett, hur många gånger användare har sett en viss annons och på vilka webbplatser en viss annons har visats. Du har rätt att motsätta dig användning enligt berättigat intresse i marknadsföringssyfte. För att välja bort insamling och användning av information för riktade annonser, eller för att utöva dina andra rättigheter, kan du göra detta på det sätt som beskrivs i avsnitt 10 i vår Sekretesspolicy.
Spårning av rekommendationerVi använder cookies till att associera användaraktivitet med den utomstående webbplats som hänvisade användaren till vår Webbplats eller till att associera användaraktivitet som Indeed hänvisade till en utomstående webbplats. Vissa av dessa tredjepartswebbplatser får poäng för aktiviteten hos de användare som de hänvisar till vår Webbplats eller ger Indeed poäng för aktiviteten hos användare som hänvisats till dylika utomstående webbplatser. Vi delar inte någon Personlig information eller information om enskilda användaraktiviteter med dessa partner. Vi kan dock komma att dela begränsad information om användaraktivitet med arbetsgivare, till exempel vilka användare som har sett en viss platsannons, företagssida, rekryteringsevent eller annan Indeed-annons på Webbplatsen och tredjepartswebbplatsen som du besökte när du klickade på en Indeed-länk till en platsannons, företagssida, rekryteringsevent eller annan annons. Vi använder även cookies för att associera användaraktivitet med den e-postkampanj som hänvisade användaren till vår Webbplats.
SäkerhetssyftenVi använder cookies för att begränsa vissa typer av cyberattacker.
Testning, användbarhet och prestandaförbättrande syftenVi använder cookies för att ge användarna en konsekvent användarupplevelse medan vi genomför A/B-testning av vissa aspekter på vår Webbplats för att förbättra vårt produktutbud. Vi använder även cookies för att förbättra vår Webbplats prestanda och tillförlitlighet.
Förhindra bedrägeri/spamVi använder cookies under bedrägerigranskningar och -utredningar. En del av vår cookie-/enhetsspårning görs via tredjepartsleverantörer som SiftScience och ibland använder vi våra egna index för att identifiera aktivitet kopplad till specifika cookies.
EfterlevnadVi kan använda cookies för att anonymisera trafik- och aktivitetsdata som vi samlar in om användningen av vår Webbplats. Vi kan också komma att använda en cookie som kallas OptanonConsent för att lagra din status gällande godkännande av cookies när du interagerar med vår cookie-banner.

3. Hantera cookies i din webbläsare

För att justera dina cookie-inställningar måste du första radera cookies som vi använt på Webbplatsen i din webbläsare. Sedan går dit till Indeed.com/juridik och klickar på knappen för cookie-inställningar i Cookiepolicy-avsnittet, eller använder vår banner för cookie-godkännande för att göra ändringarna. 

Du kan enkelt ta bort och hantera cookies som har installerats i webbläsarens cookiemapp genom att följa anvisningarna från webbläsartillverkaren.

Se dokumentationen som webbläsartillverkaren tillhandahåller om din webbläsare inte finns med i listan ovan. Du kan även se dokumentationen till din mobila enhet för information om hur du stänger av cookies på den. Om du inaktiverar alla cookies kanske du inte att kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats. Observera att om du inte har rensat dina cookies eller ditt cacheminne, så kan innehållet i dessa påverka funktioner för automatisk ifyllning på Indeed-webbplatsen och att du har ansvaret för sådana åtgärder.

Indeed kan dessutom förse en arbetsgivare med kod till en konverteringsspårare som ska placeras på dennes Webbplats och som pingar den arbetssökandes webbsignal och övervakar det jobb som en jobbsökare har ansökt om på en viss arbetsgivares webbsida. Denna konverteringsspårare tilldelar en ansökan till Indeed när jobbsökaren inleder sin sökning på Indeed, oavsett mellanliggande aktivitet. Indeed har inte åtkomst till cookies i arbetsgivarens domän. Konverteringsspåraren är helt enkelt en räknare som informerar Indeed att en jobbsökare har lämnat in en ansökan. Om du vill ta bort ditt namn från Indeeds webbsignal för jobbsökare måste du välja bort webbsignaler hos oss.

Indeed använder funktionerna AdWords och Remarketing Lists i Google Analytics for Display Advertisers. Indeed och Google använder både egna cookies (som t.ex. cookies från Google Analytics) och tredjepartscookies (som t.ex. DoubleClick-cookien) för att informera, optimera och leverera annonser baserat på dina tidigare besök på vår Webbplats. Detta innebär att leverantörer som t.ex. Google visar reklammaterial om Indeed på andra webbplatser som du besöker på Internet.

Google Analytics-cookies hjälper oss att skilja mellan olika användare och få kunskap om hur ofta en viss användare besöker vår Webbplats, hur användaren kom till Webbplatsen och användarens aktivitet på Webbplatsen.  Google har utvecklat en resurs – Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster – för att ge webbplats-besökare mer information och alternativ för hur deras data samlas in när webbplatser använder Google-tjänster.

4. Cookielista

Besök Cookielista för att se en fullständig lista med cookies som används av webbplatsen. Även om vi kan komma att uppdatera den här listan med jämna mellanrum bör du vara observant på att namn på cookies, pixlar och andra tekniska aspekter är föremål för ändringar. Du kan välja bort dessa cookies genom att använda vår banner för godkännande i enlighet med instruktionerna under punkt 3. Hantera cookies i din webbläsare. Mer information om hur vi använder länkar till webbplatser från tredje part finns i avsnitt 8 i vår Sekretesspolicy. 

5. Ändringar i vår Cookiepolicy

Se förklaringen avseende ”Senast uppdaterad” längst upp i Cookiepolicyn för att se när den senast ändrades. Alla ändringar kommer att träda i kraft från det datum som anges i ”Senast uppdaterad” ovan. Genom att använda denna Webbplats eller tillhandahålla information till oss efter genomförandet av dessa ändringar samtycker du till den ändrade Cookiepolicyn. Om Indeed ämnar att använda Personuppgifter som samlas in via Webbplatsen på ett sätt som skiljer sig avsevärt från vad som anges vid tiden för insamlandet kommer Indeed att meddela användarna via e-post och/eller via ett meddelande på Indeeds Webbplats 30 dagar före sådan användning eller på annat sätt som krävs enligt lag.

Vanliga frågor om sekretess på Indeed

Vår Sekretesspolicy ger en omfattande beskrivning av hur Indeed behandlar dina uppgifter. Mer information om hur Indeeds hanterar sekretessfrågor finns på sidan Vanliga frågor.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår sekretesspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen).