HR Tech Privacy

Indeed

Indeed är världens främsta jobbsajt1 med över 250 miljoner unika besökare2 varje månad. Indeed sätter jobbsökarnas intressen främst. De får kostnadsfri tillgång till ett stort utbud av jobb, möjlighet att publicera sina CV:n och chansen att ta reda på mer om olika företag. Varje dag ser vi till att miljontals människor får information om nya möjligheter.

1 comScore, totalt antal besök, mars 2020

2 Google Analytics, unika besökare, februari 2020

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 16 november 2022

Sammanfattning av Indeeds sekretesspolicy

Observera att Indeed och dess samarbetspartner är direkt eller indirekt ägda av ett börsnoterat japanskt moderbolag vid namn Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Inledning

Vi har tagit fram den här sammanfattningen av Indeeds fullständiga sekretesspolicy för att det ska bli lättare för dig att gå igenom den och känna till hur vi hanterar din information.

Vår sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter och andra uppgifter som vi får från och om dig när du går in på eller använder våra online- och/eller mobilwebbplatser, program och tjänster och vår programvara, när du interagerar med oss via telefon eller personligen eller som vi erhåller från offentligt tillgängliga källor eller tredjepartskällor.

Bland de webbplatser som omfattas av denna sekretesspolicy ingår anslutna online- och/eller mobilwebbplatser, program, tjänster och programvara som tillhörIndeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, Workopolis och Wowjobs.

Indeeds huvuduppgift är att hjälpa människor att hitta bra jobb och arbetsgivare att hitta utmärkta kandidater. Eftersom alla våra samarbetspartner har samma huvuduppgift, har vi utvecklat ett sekretesscenter som ett sätt att informera våra användare om vilka våra samarbetspartner är och hur vi delar data med dem. Du kan ta reda på mer om hur vi delar data mellan våra samarbetspartner på sidan Vanliga frågor om sekretesscentret.

2. Vem är ansvarig för din information?

Vilken Indeed-enhet som är ansvarig för din information beror på din ort och huruvida vi har rollen som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde enligt avsnitt 1.1 i Indeeds fullständiga sekretesspolicy nedan. Titta i tabellen nedan för att identifiera ansvarig enhet. 

Användarens platsPersonuppgiftsansvarig 
USAIndeed Inc.
Indeed Staff LLC, för användare av Indeed Staff
Utanför USAIndeed Ireland Operations Limited
Indeed Japan K.K., för användare i Japan

3. Vilken information samlar vi in om dig?

På webbplatserna samlar vi in information

 • som du väljer att tillhandahålla genom våra webbplatser, till exempel kontaktuppgifter, CV-uppgifter och platsinformation,
 • genom din aktivitet på våra webbplatser, till exempel från din enhet och åtgärder på webbplatserna, sökningar du gör eller jobb du klickar på,
 • när du söker jobb, använder screening- eller bedömningsfrågor eller automatiserad telefonscreening eller loggar in från tredjepartswebbplatser, och
 • när du använder avgiftsbelagda tjänster eller är arbetsgivare och tillhandahåller nödvändig arbetsgivarinformation, till exempel för verifiering.

Indeed kan också komma att samla in information om din interaktion med våra konton i sociala medier på tredjepartsplattformar eller genom erhållandet av uppgifter i form av CV, prospekt eller information om pågående rekryteringsprocesser från tredje part.

En detaljerad beskrivning av de typer av personuppgifter som vi samlar in och den rättsliga grunden för insamlingen beskrivs i avsnitt 2 i vår fullständiga sekretesspolicy.

4. Varför samlar vi in information?

Vi samlar in och använder din information för att hjälpa jobbsökare att hitta jobb, arbetsgivare att hitta kandidater, och för att erbjuda dig våra tjänster och förbättra dem. Sammanfattningsvis använder vi dina personuppgifter, i förekommande fall, för att

 • skapa ditt konto och skicka jobbevakningar eller annat kampanjmaterial till dig, 
 • ge dig relevanta sökresultat och jobbrekommendationer, 
 • underlätta den kommunikation som är en del av jobbsökningen och ansöknings- och intervjuprocessen,
 • göra ditt CV tillgängligt för tredje part, beroende på dina sekretessinställningar (till exempel privat eller offentligt CV),
 • matcha jobbsökare med arbetsgivares platsannonser, 
 • förhindra bedrägerier, skräppost och andra potentiellt olagliga eller bedrägliga aktiviteter, 
 • underlätta betalning i samband med avgiftsbelagda tjänster, 
 • genomföra automatiserad behandling för att kunna erbjuda många av våra tjänster, 
 • förbättra och optimera våra tjänster och vår säkerhet för jobbsökare och arbetsgivare genom att dela information med våra samarbetspartner,
 • förbättra våra tjänster, bibehålla produktkvaliteten och skydda användare, och 
 • sammanställa och dela innehåll med tredje part som publiceras på Indeed i avsikt att vara offentligt.

En detaljerad beskrivning av våra syften med att använda dina personuppgifter finns i avsnitt 4, 5 och 8 i vår fullständiga sekretesspolicy.

5. Med vem delar vi informationen?

Din information delas med 

 • Indeeds samarbetspartner,
 • arbetsgivare och jobbsökare (t.ex. om en jobbsökare bestämmer sig för att ansöka om ett jobb), 
 • tredjepartsleverantörer av tjänster som hjälper oss med vår verksamhet, till exempel med datalagring och att upptäcka bedrägerier.

Mer information finns i avsnitt 4 och 7 i vår fullständiga sekretesspolicy. 

6. Hur länge lagrar vi din information?

Indeed lagrar dina personuppgifter tills vi inte behöver tillhandahålla våra tjänster längre eller tills du ber oss ta bort dina personuppgifter. Det kan också krävas att vi behåller viss information för att följa lokala lagar. Om du vill ta bort dina personuppgifter ska du skicka in en begäran om borttagning. Se avsnitt 2 i vår fullständiga sekretesspolicy om du vill ha mer information om hur länge vi lagrar dina uppgifter.

7. Vilka är dina rättigheter när det gäller personuppgifter?

Indeed tar din integritet på största allvar. Vi tillhandahåller rättigheter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) till alla våra användare globalt. Bland dessa ingår rätten till åtkomst till dina personuppgifter, att få dina personuppgifter borttagna, att få dina personuppgifter i överförbart format och att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter. När ditt samtycke krävs för vår användning av dina personuppgifter har du även rätt att återkalla ditt samtycke. Se avsnitt 8 i vår fullständiga sekretesspolicy för mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet om Indeeds användning av dina uppgifter enligt avsnitt 10 i vår fullständiga sekretesspolicy. Om du befinner dig i USA kan det hända att du har specifika sekretessrättigheter, som beskrivs i avsnitt 9 i vår fullständiga sekretesspolicy.

8. Kontakta oss 

Du kan kontakta Indeed, Inc. på 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA och du kan kontakta Indeed Ireland Operations Limited på 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland eller så kan du kontakta endera enheten via hjälpcentret som finns på våra webbplatser.

För att kontakta vårt dataskyddsombud skickar du ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar meddelandet).

Indeeds fullständiga sekretesspolicy

Observera att Indeed och dess samarbetspartner är direkt eller indirekt ägda av ett börsnoterat japanskt moderbolag vid namn Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Inledning

Indeed värdesätter det förtroende våra användare och kunder har för oss när de ger oss åtkomst till sina personuppgifter. Sekretesspolicyn beskriver hur vi arbetar för att upprätthålla det förtroendet och skydda informationen.

Mer specifikt beskriver denna sekretesspolicy hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter och andra uppgifter du ger oss när du går in på eller använder online- och/eller mobiltjänster, mobilappar och webbplatser, samt programvara som erbjuds av Indeedoch dess närstående varumärken som täcks av denna sekretesspolicy, bland annat Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, Workopolis och Wowjobs (gemensamt kallade ”Indeed” eller ”webbplatserna”). Indeed kan också erhålla begränsade personuppgifter från tredjepartskällor.

Vår huvuduppgift är att hjälpa människor att hitta bra jobb och arbetsgivare att hitta utmärkta kandidater. Eftersom alla våra samarbetspartner (som anges i avsnitt 3.1) har samma huvuduppgift, har vi utvecklat ett sekretesscenter som ett sätt att informera våra användare om våra samarbetspartner och hur vi delar data med dem för att erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna till våra användare. Du kan läsa mer om hur vi delar data mellan våra samarbetspartner på sidan Vanliga frågor om sekretesscentret.

1.1 Indeed-enheter som ansvarar för dina uppgifter

I detta avsnitt kan du se vilken Indeed-enhet som är personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde för dina personuppgifter.

 – Indeed som personuppgiftsansvarig

Om ”Indeed”, ”vi” eller ”oss” används i den här sekretesspolicyn avses följande: Indeed, Inc. om du är hemmahörande i USA, Indeed Staff LLC om du använder Indeed Staff i USA och Indeed Ireland Operations Limited (”Indeed Ireland”) om du är hemmahörande utanför USA, med undantag för användare i Japan där Indeed Japan K.K. avses.

Indeed är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy, med undantag för vad som uttryckligen anges nedan i detta avsnitt 1.1.

Observera även att den enhet som ingår avtal enligt våra användarvillkor kan skilja sig från den som anges i denna sekretesspolicy.

 Indeed som personuppgiftsbiträde

Indeed erbjuder vissa rekryteringstjänster till arbetsgivare där Indeed har rollen som personuppgiftsbiträde eller liknande, enligt gällande dataskyddslagar, och behandlar personuppgifter som samlas in från och om dig endast för arbetsgivarens räkning, i enlighet med våra villkor. Detta gäller vår tjänst för kandidatimport, där vi hjälper arbetsgivare att kontakta, intervjua och hantera sökande som inte ansöker via våra webbplatser, och erbjuder andra tjänster som hjälper arbetsgivare att hantera rekryteringsprocessen. Om sådana sökande skapar eller loggar in på ett Indeed-konto, kan Indeed koppla deras personuppgifter som inhämtas via dessa rekryteringstjänster till deras Indeed-konto enligt anvisningar från arbetsgivare. Exempel: Om du som jobbsökare skapar eller loggar in på ett Indeed-konto kan du på detta konto se historiken med meddelanden och intervjuer mellan dig och arbetsgivare som du tidigare har interagerat med när du har använt rekryteringstjänsterna. Om du har frågor om Indeeds behandling av dina personuppgifter i samband med dessa tjänster, eller vill utöva dina rättigheter gällande sådan information, ber vi dig kontakta arbetsgivaren som du ansökt till. Indeed kan även agera som personuppgiftsbiträde för våra samarbetspartners räkning (t.ex. för fakturering). Resten av vår behandling som täcks av den denna sekretesspolicy avser inte personuppgifter som vi samlar in genom dessa tjänster.

1.2 Några viktiga definitioner

Personuppgifter (”personuppgifter”) är all information som gäller en identifierad eller identifierbar individ. Icke-persondata (”icke-persondata”) är all information som inte identifierar en specifik individ. Observera att Indeed alltid följer tillämplig lagstadgad definition för att avgöra vad som är och vad som inte är personuppgifter i den här sekretesspolicyn. Om sekretesspolicyn hänvisar till ”information” eller ”din information” kan det omfatta både personuppgifter och icke-persondata.

Webbplatserna görs tillgängliga för användning av personer som söker anställning eller tjänster eller information om deras personliga anställning eller jobbsökning (”jobbsökare”). I förekommande fall kan webbplatserna även göras tillgängliga för privatpersoner och/eller organisationer som söker information om anställning eller personalfrågor eller som vill göra information tillgänglig om arbetstillfällen (”platsannonser” eller ”jobbannonser”) å deras vägnar eller för andras räkning, inklusive, men inte begränsat till, agenturer som köper åt flera parter (”arbetsgivare”).

Indeed tillåter jobbsökare att bifoga många olika ansökningsmaterial med jobbansökningar till arbetsgivare. Dessa ansökningsmaterial finns i profildelen i ditt Indeed-konto. Det handlar bland annat om ditt CV, dina utvärderingsresultat och dina svar på ansökningsfrågor (“Indeed-profilen”). Detta kallas bara “CV” när det enbart rör din CV- information, antingen i ett Indeed-CV eller ett CV som du själv lägger upp. 

1.3 Omfattning av Indeeds sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller data som vi samlar in via våra webbplatser eller som vi erhåller från tredje part. Om du följer en länk till en tredjepartswebbplats gäller inte längre vår sekretesspolicy. All eventuell inhämtning eller behandling av data som sker på tredjepartswebbplatsen styrs av dess egen sekretesspolicy. Vi inhämtar bara data på webbplatser som har en direkt länk till denna sekretesspolicy.

Ibland hänvisar vi till den här sekretesspolicyn i notiser på webbplatserna, inklusive webbsidor för särskilda ändamål eller mobilappar, inklusive inbjudningar att skicka in idéer för att förbättra webbplatserna. Indeed kan när som helst komma att ändra denna sekretesspolicy.

Om du har sökt en platsannons ber vi dig läsa igenom platsannonsen för att ta del av ytterligare information som är relevant för dig. Nuvarande och tidigare Indeed-anställda ska kontakta sina HR-koordinatorer för gällande policyer.

1.4 Ändringar i sekretesspolicyn

Se förklaringen avseende ”Senast uppdaterad” längst upp på denna sida för att se när sekretesspolicyn senast ändrades. Alla ändringar i sekretesspolicyn kommer att träda i kraft från det datum som anges i ”Senast uppdaterad” ovan. Genom att använda dessa webbplatser eller tillhandahålla information till oss efter att dessa ändringar har genomförts, samtycker du till den ändrade sekretesspolicyn. Om Indeed ämnar använda personuppgifter som samlats in via webbplatserna på ett sätt som skiljer sig avsevärt från vad som anges vid tiden för insamlingen kommer Indeed att meddela användarna via e-post och/eller via ett meddelande på de tillämpliga webbplatserna 30 dagar före sådan användning eller på annat sätt som krävs enligt lag.

1.5 Vanliga frågor om sekretess på Indeed

Observera att denna sekretesspolicy ger en omfattande beskrivning av hur Indeed behandlar dina uppgifter. För mer information om hur Indeed förhåller sig till GDPR, CCPA och sekretess generellt ber vi dig besöka Indeeds Vanliga frågor om sekretess

2. Insamling och användning av data

3. Vem vi delar dina uppgifter med 

3.1 Vi delar dina uppgifter med våra samarbetspartner

Vår huvuduppgift är att hjälpa jobbsökare att hitta bra jobb och arbetsgivare att hitta utmärkta kandidater. Detta är ett uppdrag som vi delar med våra samarbetspartner. För att kunna utföra den uppgiften delar vi viss information med våra samarbetspartner. Sådan informationsdelning styrs av denna sekretesspolicy. Vi har också utvecklat sekretesscentret som ett sätt att informera våra användare om våra samarbetspartner och hur vi delar data med dem för att erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna till våra användare. Besök gärna vårt sekretesscenter och läs mer.

Information som du delat med Indeed kan komma att delas med anknutna enheter för att tillhandahålla tjänster till dig, förbättra webbplatserna och optimera funktionaliteten på webbplatserna och andra syften enligt beskrivningen i denna policy. Framför allt stärker en sådan delning våra möjligheter att hjälpa jobbsökare att hitta jobb och arbetsgivare att hitta bra kandidater. De tjänster som tillhandahålls dig och funktionaliteten på webbplatserna skulle inte kunna tillhandahållas utan sådana överföringar. Om du inte vill att din information ska överföras på detta sätt bör du undvika att använda webbplatserna.

Med ”samarbetspartner” avses i denna policy alla enheter som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll av eller med en Indeed-enhet, nu och framöver. Med ”kontroll” avses här att ha en majoritet av aktierna eller rätten och möjligheten att påverka ledningen. Detta omfattar också enheter som är kopplade till Indeed utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Schweiz.

Några av våra samarbetspartner är Glassdoor, SimplyHired och Indeed Flex. Sådan uppgiftsdelning med Indeeds samarbetspartner kommer att utföras av flera specifika skäl, till exempel för att göra fler jobb tillgängliga för jobbsökare och fler CV:n tillgängliga för arbetsgivare, och i enlighet med denna sekretesspolicy och dessa samarbetspartners sekretesspolicyer.

– Förbättrade tjänster

Jobbsökare får personligare och bättre innehåll, resultat, funktioner och tjänster tack vare datadelning med samarbetspartner. Indeed och dess samarbetspartner använder till exempel din tidigare sök- och bläddringshistorik (t.ex. jobben du klickar på), din IP-adress eller din Indeed-profilinformation för att fastställa vad som är relevanta sökresultat, skicka jobbevakningar och inbjudningar, visa och moderera karriärinblickar som företagsrecensioner, löneuppgifter om platsannonser, intervjutips med mera. Delningen görs också för att underlätta dataanalyser, testning, forskning och förbättring av tjänsterna.

Med denna delning får också arbetsgivare bättre inblick i resultaten för deras platsannonser. Vi kan till exempel dela uppgifter om antalet användarklick på deras platsannonser så att arbetsgivare förstår i vilken utsträckning de attraherar kandidater. Genom att vi ger arbetsgivare den information de behöver för att bättre kunna utnyttja vår plattform kan de tillhandahålla bättre platsannonser.

– Fler arbetsgivare, fler platsannonser och fler jobbsökare

Sådan uppgiftsdelning gör att jobbsökare kan få åtkomst till en ännu större databas med platsannonser och arbetsgivare, och att arbetsgivare får tillgång till fler jobbsökare. Indeed kan till exempel visa dig platsannonser som har lagts upp på våra samarbetspartners webbplatser, eller en jobbsökare från en samarbetspartner kan rekommenderas som kandidat till en samarbetspartners platsannons. Indeed och dess samarbetspartner delar också arbetsgivaruppgifter (som kontoinformation och uppgifter om beteende) för att dessa arbetsgivare ska få en bättre upplevelse.

Indeed kan behandla faktureringsinformation åt samarbetspartner. Om du använder en avgiftsbelagd tjänst får Indeed och våra samarbetspartner endast dela faktureringsinformation i syfte att ta kreditupplysning, genomföra betalningar och administrera ditt konto. 

– Bättre säkerhet för användare

Denna uppgiftsdelning låter Indeed och våra samarbetspartners behandla dina personuppgifter i syfte att förbättra användarsäkerheten och de interna processerna, samt för felsökning och för att upptäcka och förhindra bedrägerier och skräppost.

3.2 Överföring av information till arbetsgivare 

Indeed skickar jobbsökares personuppgifter till arbetsgivare på uppdrag av jobbsökarna. Sådana överföringar görs under jobbsöknings-, ansöknings- och intervjuprocessen. Detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 2 i den här sekretesspolicyn. Dessa personuppgifter behandlas i enlighet med dessa villkor samt den relevanta arbetsgivarens villkor. Jobbsökare som söker jobb genom Indeed utanför det egna landet kan få sina personuppgifter skickade till länder med lägre nivåer av dataskydd.

Innehavare av arbetsgivarkonton samtycker till att uppfylla alla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler avseende insamling, behandling och lagring av personuppgifter, samt att tillhandahålla tillräckligt skydd för alla registrerades rättigheter enligt alla tillämpliga dataskyddsregler.

3.3 Överföring av information till jobbsökare

Indeed skickar viss information beträffande arbetsgivaren till jobbsökare. I detta ingår publicering av jobbannonser, företagssidor och löneinformation på webbplatserna och publicering av platsannonser på webbplatser från tredje part. Indeed kan även ge jobbsökare information om en arbetsgivares aktivitet och tillgänglighet på webbplatserna för att hjälpa jobbsökare att utvärdera anställningsmöjligheter. Informationen kan omfatta arbetsgivarrepresentantens namn, arbetsgivarens ort och uppgifter om huruvida arbetsgivaren har agerat eller valt att inte agera på en jobbsökares CV eller ansökan, som att öppna, titta på, svara på eller fatta ett beslut om den, huruvida arbetsgivaren har haft kontakt med andra jobbsökare eller tittat på andra jobbsökares CV:n och om arbetsgivaren har agerat på en platsannons som att pausa eller stänga den. Som arbetsgivare godkänner du att Indeed kan komma att tillhandahålla den här informationen till jobbsökare när du använder webbplatserna (till exempel genom att publicera en platsannons eller kontakta en jobbsökare genom Indeeds CV-program).

3.4 Överföring av information till tjänsteleverantörer 

Vi kan komma att anlita tredje part för att utföra tjänster i anslutning till vår verksamhet, för att förbättra webbplatserna och våra tjänster, produkter och funktioner, för att skydda våra användare och bättre förstå deras behov och för att optimera tjänsterna och användarupplevelsen. Genom att använda våra webbplatser bekräftar du och godkänner Indeeds användning av sådana tredjepartsleverantörer, inklusive men inte begränsat till, för syften som att samla in, behandla, analysera och registrera din aktivitet på, interaktion med och kommunikation med eller via våra webbplatser, såsom beskrivs närmare i avsnitt 2 av den här sekretesspolicyn.

Dessa tjänsteleverantörer kan få tillgång till personuppgifter när de utför dessa tjänster, vilket kan innebära att personuppgifter överförs till andra länder. Sådan överföring görs i de syften som anges i avsnitt 2, 4 och 7 i den här sekretesspolicyn.

Förbättring av våra tjänster

Dessa tredjepartsaktörer kan tillhandahålla datapunkter, bland annat hur mycket tid du ägnar åt specifika sidor, vilka länkar du väljer att klicka på samt data som bidrar till att fastställa användarinställningar. Denna information gör att vi kan bygga och upprätthålla våra tjänster med användarfeedback. Dessa tredjepartsaktörer kan använda cookies och annan teknik för att samla in data om ditt beteende och dina enheter, till exempel enhetstyp, webbläsarinformation och språkval.

Upprätthålla kvaliteten och skydda användare

Indeed kan i vissa situationer överföra personuppgifter till vissa tredjepartsleverantörer som hjälper Indeed att skydda användarna och upprätthålla kvaliteten hos våra tjänster, produkter och funktioner som dessa användare tillhandahålls. Ett exempel är de leverantörer som Indeed använder för att upptäcka bedrägerier. Några av dessa är SiftScience, Emailage och PerimeterX. Ett annat exempel är de leverantörer som vi använder för att förhindra att det skapas konton med autentiseringsuppgifter som har blivit offentliga. En sådan leverantör är SpyCloud.

Möjliggöra betalningar

Indeed kan också komma att dela uppgifter om kredit- eller betalkort och relaterad fakturerings- och betalningsinformation som du lämnar till Indeed med företag som arbetar för Indeeds räkning, till exempel betaltjänstföretag och/eller kreditinstitut, enbart i syfte att ta kreditupplysning, genomföra betalningar till Indeed och administrera ditt konto. 

– Installera eller använda en Indeed-app

I syfte att tillhandahålla vissa tjänster och ge stöd för annonsspårning kan begränsade användaruppgifter komma att delas med vissa tjänsteleverantörer när du installerar, laddar ned eller använder en Indeed-app. Detta kan omfatta din IP-adress eller någon annan unik identifierare samt händelseuppgifter relaterade till installationen av Indeeds app.

Detta kan göras i olika syften, exempelvis för att underlätta för användare att logga in genom tredjepartskonton. Syftet kan också vara att hjälpa oss att förstå och optimera hela kundupplevelsen för våra användare, genom att hjälpa oss att: (i) förstå hur användare kommer till webbplatserna, (ii) bättre mäta resultatet av våra annonser och (iii) förstå var användare går in på webbplatserna genom olika enheter.

När du hämtar eller installerar en Indeed-app bekräftar och accepterar du att dina personuppgifter kan komma att överföras till dessa tjänsteleverantörer. Du samtycker även till Indeeds cookiepolicy, sekretesspolicy och de tillämpliga användarvillkoren och du är informerad om att du när som helst kan utnyttja dina rättigheter enligt beskrivningen i avsnitt 8 i denna sekretesspolicy, däribland rätten att motsätta sig användning enligt berättigat intresse i marknadsföringssyfte.

Några exempel på tekniker som kan ge stöd till det här beteendet är pixlar, JavaScript-kodfragment eller cookies.

– Lagring

Tänk också på att vi kan använda tredjepartsleverantörer av molntjänster som tillhandahåller webbhotell, datalagring och andra tjänster som styrs av standardvillkor som inte nödvändigtvis är förhandlingsbara. Dessa tjänsteleverantörer har informerat oss eller allmänheten om att de tillämpar säkerhetsåtgärder som de anser lämpliga för att skydda information i sina system eller också är det allmänt känt att de tillämpar sådana åtgärder. Vi tar dock inget ansvar (i den utsträckning lagen tillåter det) för eventuella skador som kan uppstå till följd av missbruk av information, vilket omfattar personuppgifter, av dessa företag.

– Verifiering av yrkescertifieringar och licenser

Vi kan också komma att dela vissa yrkescertifieringar och licensnummer som du tillhandahåller till Indeed med den utfärdande enheten eller organisationen för att verifiera att certifieringen eller licensen är giltig. Vi utför endast den här verifieringen på din begäran när du exempelvis lägger till vissa certifieringar eller licenser till din Indeed-profil.

3.5 Överföring av offentligt tillgänglig information

När användare lägger upp innehåll på webbplatserna på ett sätt som är avsett att göra detta innehåll offentligt tillgängligt och sökbart förbehåller sig Indeed rätten att sammanställa och dela innehållet med tredje part. Till exempel, om en arbetsgivare lägger upp ett jobb på webbplatserna kan Indeed dela platsannonsen eller information däri med tredje part enligt Indeeds eget gottfinnande och i enlighet med avtal med sådana tredjeparter. Indeed förbehåller sig även rätten att dela information som sammanställts från offentliga källor på detta sätt.

3.6 Övervakning av Indeeds tjänster osv.

Indeed kan komma att använda uppgifter om användare som erhålls från tredjepartsplattformar, till exempel sociala nätverk, i följande syften:

 • Klassificera och kvantifiera antalet svar och marknadskampanjers (till exempel TV-reklam) spridning
 • Övervaka Indeed-tjänsternas anseende för att förstå vad som uppskattas och vad som inte uppskattas, samt använda denna information i kommunikationsplaner
 • Tidig identifiering av förbättringar av tjänsten, ta del av användarfeedback och planera motåtgärder
 • Support för användare som inte vet hur de ska använda Indeeds tjänster
 • Hitta produktfel (t.ex. ”När jag försöker öppna min ansökan visas fel 501 och jag kan inte använda den” eller ”Jag kan inte söka ett jobb”) och eskalera problemet till utvecklingsteamet.

3.7 Länkar till webbplatser från tredje part

Webbplatserna kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part. När du klickar på sådana länkar kan du komma att lämna våra webbplatser. Din webbläsare kan också visa webbadressen till webbplatserna som du klickade från, för tredjepartswebbplatsen, och denna webbadress kan innehålla sökvillkor och filter som du använde på webbplatserna. Webbplatserna kan också tillgängliggöra företagssidor som kan innehålla information som tillhandahålls av utomstående arbetsgivare.

Indeed ansvarar inte för tredjeparters sekretessrutiner. Detta inkluderar bland annat insamling, användning och spridning av information som utförs av

 • våra samarbetspartner
 • leverantörer av tredjepartstjänster
 • arbetsgivare (inklusive arbetsgivare som har en företagssida)
 • tredjepartsplattformar för sociala medier
 • tillverkaren av din enhet eller ditt operativsystem
 • eventuella länkade webbplatser tillhörande tredje part

Du kan ha rättigheter som kan utkrävas direkt av dessa tredjeparter. Läs mer i deras respektive sekretesspolicy.

4. Annan användning och spridning av uppgifter som inte är personuppgifter

Denna policy gäller också vår användning av uppgifter som inte är personuppgifter. Vi kan använda och lämna ut uppgifter som inte är personuppgifter, oavsett ändamål, förutom när vi är skyldiga att göra på annat sätt enligt gällande lag. Om vi kombinerar uppgifter som inte är personuppgifter med personuppgifter kommer vi endast att använda och lämna ut den kombinerade informationen för de ändamål som beskrivs i avsnitt 2 och 7 i den här sekretesspolicyn medan informationen fortfarande är kombinerad.

5. Säkerhet

Indeed vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Ingen metod för överföring eller lagring av information via Internet är dock 100 % säker. Till exempel kan det hända att e-postmeddelanden eller andra meddelanden som skickas via din webbläsare eller CV:n som delas med arbetsgivare inte krypteras av mottagaren. I de fall säkerheten för dina uppgifter ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera sekretessen för dessa uppgifter. Mer information om hur Indeed skyddar dina uppgifter finns på vår säkerhetssida.

Observera att vi även använder molntjänster från tredje part för att behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen i avsnitt 3.4 i den här policyn.

6. Cookies och spårningstekniker

När du besöker våra webbplatser, laddar ner eller installerar en Indeed-app samt i vissa av våra annonser på tredjepartswebbplatser använder vi cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker, även från tredjepartsaktörer som Google och Facebook, för mätningstjänster, bättre riktade annonser och i marknadsföringssyfte. Mer information om vår användning av cookies, till exempel hur du kan styra användningen av cookies via inställningarna i din webbläsare, finns nedan och i vår cookiepolicy.

– När du loggar in eller använder Indeed via vissa webbplatser som tillhör tredje part

Om du inte har ett Indeed-konto, utan loggar in på Indeed via en tredje part som Facebook eller Google, skapas ett Indeed-konto med samma e-postadress som du använder till ditt Facebook- eller Google-konto. Om du samtycker till att lämna denna information till Indeed autentiseras du av Facebook eller Google, som skickar dig vidare till Indeed. Tänk på att när du loggar in på Indeed via ditt Facebook- eller Google-konto kommer Facebook eller Google att använda cookies för att autentisera dig som Facebook- eller Google-användare.

Om du loggar in på Indeed via ditt Facebook- eller Google-konto delar Facebook eller Google vissa uppgifter som beskrivs i föregående stycke i autentiseringssyfte för att ge dig tillgång till Indeed på ett säkert sätt. Du måste ändra dina kontoinställningar på Facebook eller Google om du inte längre vill dela data från dessa konton med Indeed. Information som skickas från Facebook eller Google till Indeed betraktas som Indeed-kontoinformation för de syften i vilka du använder Indeed.

Du kan när som helst inaktivera anslutningen mellan ditt Facebook- eller Google-konto och ditt Indeed-konto via Facebook- eller Google-kontots sekretessinställningar. Facebook eller Google kan även be om tillåtelse från dig för att dela vissa andra uppgifter med Indeed, inklusive, men inte begränsat till namn, profilbild, offentlig profilinformation och e-postadress. När du ger denna tillåtelse delas den efterfrågade informationen med Indeed. Den här informationen kommer att användas för att tillhandahålla tjänster till dig, bland annat fylla i uppgifter i din Indeed-profil på Indeed. De delade uppgifterna fortsätter att vara kopplade till din Indeed-profil tills du ändrar eller raderar den.

– Begäran om att inte bli spårad

Vi svarar inte på webbläsarens ”Do Not Track” (DNT)-signaler (spåra inte) om användaren har aktiverat detta i sin webbläsare. När vi placerar eller läser cookies på andra webbplatser än våra samarbetspartners, som har integrerat våra jobbsöknings- och visningsfunktioner, gör vi det exempelvis för att ge användarna på dessa webbplatser en personlig jobbsökningsupplevelse. Vi delar inte någon information om hur du använder våra webbplatser med dessa tredjeparter. När tredjepartsaktörer som vi har integrerat på webbplatserna (och som beskrivs i Indeeds cookiepolicy) placerar eller läser sina egna tredjepartscookies kan de välja huruvida de ska reagera på DNT-signalen.

– Konverteringsspårning

Indeed kan förse en arbetsgivare med en kod till en konverteringsspårare som ska placeras på dennas webbplats och som pingar den arbetssökandes webbsignal och spårar när en jobbsökare ansöker om ett jobb på arbetsgivarens webbplats. Konverteringsspåraren är en enkel räknare som meddelar Indeed att en jobbsökare har ansökt, och som också kan räkna ansökningar från flera olika enheter om jobbsökaren är inloggad på arbetsgivarens webbplats. Om du vill ta bort ditt namn från Indeeds webbsignal för jobbsökare kan du välja bort det här.

7. Förvärv och andra organisationsförändringar

Omorganisationer, ändrade ägarförhållanden, sammanslagningar, förvärv eller försäljningar av tillgångar kan leda till att dina personuppgifter yppas för tredje part (den ”efterträdande enheten”).

Om ägandet av hela eller i princip hela vårt företag ändras, eller om vi genomför en omorganisation av företaget (till exempel sammanslagning, försäljning av tillgångar, konsolidering, överföring eller annan åtgärd mellan Indeeds enheter) kan vi komma att överföra dina personuppgifter till den efterträdande enheten.

Den efterträdande enheten övertar de rättigheter och skyldigheter avseende dina personuppgifter som beskrivs i den här policyn. Dina uppgifter kommer att användas av tredje part i enlighet med detta sekretessmeddelande tills du informeras om ett uppdaterat eller ändrat sekretessmeddelande av den nya ägaren eller den efterträdande enheten.

8. Dina rättigheter avseende personuppgifter

Som användare av webbplatsen kan du ha vissa rättigheter avseende personuppgifter. Vi beviljar dessa rättigheter (även kallade ”den registrerades rättigheter”) till alla fysiska personer oavsett plats, med de begränsningar som beskrivs i det här dokumentet. Rättigheterna beviljas endast till kontoinnehavare som är enskilda, fysiska personer och är inte tillgängliga för arbetsgivare eller andra juridiska personer med undantag för vad som krävs enligt lag.

Rättigheterna omfattar bland annat följande:

 • Åtkomst till dina personuppgifter (inklusive en kopia av dina uppgifter)
 • Rättelse (korrigering) av dina personuppgifter
 • Radering (borttagning) av dina personuppgifter
 • Motsätta dig och begränsa behandling av dina personuppgifter
 • Begränsade rättigheter att välja bort delning och behandling av uppgifter samt kommunikation riktad till dig

För att skydda dina personuppgifter kommer vi att försöka verifiera din identitet genom den e-postadress eller det telefonnummer som är kopplad/kopplat till din användning av vår webbplats innan den åtgärd du har begärt vidtas. Vi förbehåller oss rätten att neka en begäran om vi inte kan verifiera din identitet på ett tillfredsställande sätt. Vi kommer också att neka förfrågningar som görs av andra å dina vägnar om vi inte kan bekräfta att den person som framför begäran har befogenhet att agera för din räkning.

Vi ansvarar inte för personuppgifter som du tillhandahåller direkt till en arbetsgivare och godtar inte förfrågningar avseende personuppgifter som vi inte kontrollerar. Om du redan har skickat en ansökan till en arbetsgivare ber vi dig kontakta arbetsgivaren direkt för att ta reda på mer om vilka rättigheter du har som registrerad.

Om du har frågor om eller invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss.

9. Regionspecifik information

Indeed är ett globalt företag med kontor på flera platser världen över. Det innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra Indeed-enheter, tredjeparter eller affärspartner i olika länder. Vi har vidtagit åtgärder för att skydda dina personuppgifter om de överförs till ett annat land. Dessa åtgärder beskrivs nedan. Det här avsnittet innehåller även information som är relevant för just din region, i förekommande fall.

10. Kontakta oss

Vi besvarar gärna dina frågor kring datasäkerhet. Hör gärna av dig till oss om du vill ha mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

10.2 Klagomål och tvister

Vi tar frågor som rör dataskydd på största allvar och lägger stor vikt vid att hantera klagomål beträffande vår insamling eller användning av dina uppgifter. Om du misstänker att det har skett en överträdelse av dina dataskyddsrättigheter uppmanar vi dig att kontakta vårt DSO.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) eller Schweiz och har ett klagomål beträffande behandling som har utförts enligt Privacy Shield-principerna för EU-USA eller Schweiz-USA kan du också begära oberoende tvistlösning via BBB EU PRIVACY SHIELD, som drivs av BBB National Programs.

Personer bosatta i EES eller Schweiz som har dataskyddsrelaterade klagomål bör i första hand kontakta Indeed Inc. via fysisk post eller e-post. Om ditt ärende inte hanteras på ett tillfredsställande sätt hänvisar vi till BBB, där du hittar mer information och kan lämna in ett klagomål. Denna tjänst tillhandahålls kostnadsfritt. Du kan också ha rätt att klaga till behörig tillsynsmyndighet. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är Indeeds huvudkontor Indeed Ireland Operations Limited, som omfattas av den irländska dataskyddskommissionen (Irish Data Protection Commission).

Cookiepolicy

Senast uppdaterat: den 1 november 2021

När du använder eller går in på Indeeds webbplatser (”webbplatsen”) samtycker du till Indeeds användning av cookies enligt beskrivningen nedan. 

Om ”Indeed” eller ”vi” eller ”oss” används i den här cookiepolicyn åsyftas Indeed, Inc. om du befinner dig i USA, Indeed Staff LLC om du använder Indeed Staff i USA, Indeed Japan K.K om du befinner dig i Japan, och Indeed Ireland Operations Limited om du befinner dig utanför USA eller Japan.

Följande varumärken omfattas av denna cookiepolicy: Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, Workopolis och Wowjobs (tillsammans ”Indeed” eller ”våra webbplatser”).

Alla referenser till jobbsökare, arbetsgivare och personuppgifter definieras i vår sekretesspolicy

1. Inledning: Vad är en cookie?

Denna cookiepolicy är avsedd att förklara när och varför cookies skickas till besökare på webbplatserna. Cookies är information som enbart består av text som en webbplats överför till en persons hårddisk eller annan utrustning för webbsurfning i syfte att registrera verksamheten på webbplatsen. Med cookies kan webbplatserna komma ihåg viktig information som underlättar din användning av webbplatserna. En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän från vilken cookien har kommit, ”livstiden” för cookien och ett slumpmässigt genererat, unikt nummer eller annat värde. Vissa cookies används på webbplatserna oavsett om du är inloggad på ditt konto eller inte. 

Sessionscookies är tillfälliga cookies som finns kvar i cookie-filen i din webbläsare tills du lämnar webbplatsen. Beständiga cookies finns kvar i cookie-filen i din webbläsare mycket längre (hur länge beror på livstiden för den specifika cookien). Vi använder sessionscookies för att spåra det totala antalet besökare på våra webbplatser. Vi kan också använda cookies för att komma ihåg din dator när den används för att gå tillbaka till webbplatserna i syfte att skräddarsy din upplevelse. Vi kan associera personuppgifter med en cookie-fil i dessa fall.

2. Så här använder vi cookies

Vi använder cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker, även från tredjeparter som Google och Facebook, för mätningstjänster, bättre riktade annonser och i marknadsföringssyfte. Detta sker på webbplatserna när du hämtar eller installerar en Indeed-app och i några av våra annonser på webbplatser från tredje part. Med dessa cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker kan vi visa dig vårt marknadsföringsmaterial på andra webbplatser du besöker på Internet och koppla dig till fler arbetsgivare. Vi kan också komma att dela information om ditt beteende på webbplatserna med tredjeparter (bland annat leverantörer av webbplatser och/eller sociala nätverkssajter från tredje part) för att visa riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. 

Vi använder även dessa cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker för att göra det möjligt att använda Indeeds annonseringsprogram och andra annonser för att hjälpa oss att fastställa vilka annonser användarna har sett, hur många gånger användare har sett en viss annons och på vilka webbplatser en viss annons har visats. Vi kan också låta arbetsgivare som deltar i Indeeds annonseringsprogram lagra cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker i annonser som vi visar på vår webbplats och på webbplatser från tredje part för att hjälpa dessa arbetsgivare att förstå hur individer interagerar med våra annonser om deras platsannonser.

Vi kan också använda dessa cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker på webbplatserna för att få kunskap om och informera en arbetsgivare om vilka användare som såg vissa platsannonser, företagssidor, rekryteringsevent eller någon annan annons där arbetsgivaren har identifierats.

SyftenSå här använder vi cookies
Analytiska syftenIndeed och dess samarbetspartner (enligt definitionen i avsnitt 4.14 i sekretesspolicyn) använder cookies för att analysera användaraktivitet i syfte att förbättra webbplatserna och Indeeds samarbetspartners webbplatser. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. titta på aggregerade mönster som det genomsnittliga antalet sökningar efter jobb som användarna utför. Vi kan använda sådana analyser för att bättre förstå hur vi skulle kunna förbättra funktionaliteten och användarens upplevelse av webbplatserna.
Inställningar och användarupplevelseIndeed och dess samarbetspartner använder cookies för att samla in information om användare, till exempel webbläsartyp, server, språkinställningar och landsinställningar, för att komma ihåg vad våra användare föredrar på våra webbplatser i syfte att underlätta användningen av dem. Till exempel kan vi lagra de senaste sökningarna du gjort i en cookie så att vi kan göra det enkelt för dig att upprepa dessa sökningar när du kommer tillbaka till våra webbplatser eller så att vi kan föreslå profilinformation när du registrerar dig för ett konto och fyller i ett CV på webbplatserna (t.ex. Indeed CV). 
Utöver det använder vi cookies för att bibehålla din inloggning om du ofta besöker våra webbplatser. Vi kan även komma att använda din IP-adress för att se din geografiska plats på ort- eller postnummernivå, så att vi kan ge dig de mest relevanta sökresultaten.
Tillhandahålla mätningstjänster och bättre riktade annonser och marknadsföringVi använder cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker från tredjeparter som Google och Beeswax för mätningstjänster, bättre riktade annonser och i marknadsföringssyfte. Detta sker när du besöker webbplatserna och när du hämtar eller installerar en Indeed-app. Med dessa cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker kan vi visa dig vårt marknadsföringsmaterial (till exempel en viss platsannons eller företagssida som finns på webbplatserna) på andra webbplatser du besöker på Internet. 
Våra marknadsföringspartner (tredje part) kan också använda dessa tekniker för att identifiera vad du söker efter i webbläsaren över tid och på olika webbplatser, för att leverera riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. 
Indeed kan också komma att dela information om ditt agerande på webbplatserna med tredjeparter (inklusive leverantörer av webbplatser från tredje part) för att visa riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. Vi använder även cookies för att göra det möjligt att använda Indeeds annonseringsprogram. I samband med det här programmet och andra annonser använder vi cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker, även från tredjeparter, för att fastställa vilka annonser användarna har sett, hur många gånger användare har sett en viss annons och på vilka webbplatser en viss annons har visats. 
Du har rätt att motsätta dig användning enligt berättigat intresse i marknadsföringssyfte. För att välja bort insamling och användning av information för riktade annonser eller för att utöva dina andra rättigheter, kan du följa stegen som beskrivs i avsnitt 10 i vår sekretesspolicy.
Spårning av rekommendationerVi använder cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker, även från tredjeparter, till att associera användaraktivitet med den utomstående webbplats som hänvisade användaren till våra webbplatser eller till att associera användaraktiviteter som Indeed hänvisade till en utomstående webbplats. Vissa av dessa webbplatser från tredje part får poäng för aktiviteten hos de användare som de hänvisar till våra webbplatser eller ger oss poäng för aktiviteten hos användare som hänvisats till dylika utomstående webbplatser. 
Vi kan dock komma att använda dessa tekniker för att dela begränsad information om användaraktiviteter med arbetsgivare, till exempel vilka användare som har sett vissa platsannonser, företagssidor, rekryteringsevent eller andra annonser på webbplatserna och webbplatsen från tredje part som du besökte när du klickade på en länk till en platsannons, en företagssida, ett rekryteringsevent eller någon annan annons på webbplatserna. Vi använder även cookies och dessa tekniker för att associera användaraktivitet med den e-postkampanj som hänvisade användaren till våra webbplatser.
SäkerhetssyftenVi använder cookies för att begränsa vissa typer av cyberattacker.
Testning, användbarhet och prestandaförbättrande syftenVi använder cookies för att ge användarna en konsekvent användarupplevelse medan vi genomför A/B-testning av vissa aspekter på våra webbplatser för att förbättra vårt produktutbud. Vi använder även cookies för att förbättra våra webbplatsers prestanda och tillförlitlighet.
Förhindra bedrägeri/spamVi använder cookies under bedrägerigranskningar och -utredningar. En del av vår cookie-/enhetsspårning görs via tredjepartsleverantörer som SiftScience och ibland använder vi våra egna index för att identifiera aktivitet kopplad till specifika cookies.
EfterlevnadVi kan använda cookies för att anonymisera trafik- och aktivitetsdata som vi samlar in om användningen av våra webbplatser. Vi kan också komma att använda en cookie som kallas OptanonConsent för att lagra din status gällande godkännanden av cookies när du interagerar med vår cookie-banner.

3. Vilka cookies använder vi

Vi använder egna cookies och cookies från tredje part på olika sätt på alla våra webbplatser för att tillhandahålla våra många produkter och tjänster till dig. Om du använder någon av webbplatserna i tabellen nedan följer du de varumärkesspecifika länkarna nedan om du vill ha en fullständig lista över vilka cookies som används på våra webbplatser. Alla andra besökare kan se en lista över våra tredjeparts cookie-partner i den andra tabellen nedan.

VarumärkeLista över cookies
Användare av HRTechPrivacy.com (hrtechprivacy.com)Lista över cookies
Indeed Irland-användare (dvs. indeed.com)Lista över cookies
Användare av Indeed Storbritannien (indeed.co.uk)Lista över cookies
Användare av Indeed USA (indeed.com)Lista över cookies
Användare av Engineerjobs UK (uk.engineerjobs.com)Lista över cookies
Användare av US Resume.com (resume.com) Lista över cookies
Användare av US RescueMyResumes.com (rescuemyresumes.com) Lista över cookies
Användare av US ResumePerfector (resumeperfector.com) Lista över cookies

Vi kan låta tredjeparter använda cookies på våra webbplatser för att hjälpa till att leverera och förbättra våra tjänster och tillhandahålla dem åt dig. Vår användning av dessa cookies kan variera mellan olika webbplatser och marknader. Om din användning av våra webbplatser inte finns i tabellen ovan granskar du dina webbläsarinställningar så får du en lista över alla cookies som är lagrade på din enhet. I listan nedan anges alla våra leverantörspartner vars cookies från tredje part används från och med ikraftträdandedatumet för denna cookiepolicy. Besök deras webbplatser om du vill ha mer information om deras sekretessrutiner:

Leverantör av cookies från tredje partTredje parts webbplats
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Tribliohttps://www.triblio.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

4. Din kontroll över vår användning av cookies

I tabellerna ovan kan det finnas alternativ för cookie-inställningar till våra användare på vissa marknader. Andra kontroller som är tillgängliga för våra användare omfattar:

Webbläsar- och enhetsspecifika kontroller

Med din webbläsare kan du blockera cookies, som cookies från tredje part. Med vissa webbläsare kan du granska och hantera cookies individuellt. Vi rekommenderar att du granskar webbläsarens inställningar och dokumentation om du vill veta mer om eventuella kontroller som webbläsaren kan erbjuda och hur de fungerar. Tänk på att om du tar bort en cookie från din enhet eller webbläsare som Indeed använder på våra webbplatser, men inte ställer in din webbläsare eller enhet på att blockera cookies från tredje part, kan vi installera samma cookie under ett senare besök. Vissa cookies från tredje part är också integrerade i de tjänster vi tillhandahåller på våra webbplatser. Om du blockerar cookies från tredje part kanske du inte kan utnyttja alla funktioner som finns tillgängliga på våra webbplatser.

Välja bort riktad marknadsföring

Du kan också välja bort riktad marknadsföring som vi publicerar via våra marknadsföringspartner (tredje part), som Google och Beeswax genom att besöka de resurser de tillhandahåller (till exempel Googles How Google Uses Information from Sites or Apps that Use Our Services) eller genom att använda dem genom den självreglering av digital reklam som finns i EU (Your Online Choices), USA (Your Ad Choices) och Kanada (Your Ad Choices). Vi kommer att uppdatera listan med jämna mellanrum när liknande initiativ blir tillgängliga på andra marknader. Vi rekommenderar att du besöker alla dessa webbplatser om du vill veta mer om varje organisations strategi för riktad reklam, listor över deltagande företag och webbanvändares valmöjligheter. Tänk på att du kan behöva använda en cookie från tredje part för att återspegla ditt val om du väljer bort cookies från tredje part, och om du tar bort cookies från tredje part från din webbläsare eller enhet kan det påverka eller ta bort ditt val.

5. Ändringar i vår Cookiepolicy

Se förklaringen avseende ”Senast uppdaterad” längst upp i Cookiepolicyn för att se när den senast ändrades. Alla ändringar kommer att träda i kraft från det datum som anges i ”Senast uppdaterad” ovan. Genom att använda webbplatserna eller tillhandahålla information till oss efter genomförandet av dessa ändringar samtycker du till den ändrade cookiepolicyn. Om Indeed kommer att använda personuppgifter som samlas in via webbplatserna på ett sätt som skiljer sig avsevärt från vad som anges vid tiden för insamlingen, kommer Indeed att meddela användarna via e-post och/eller via ett meddelande på de tillämpliga webbplatserna 30 dagar före sådan användning eller på annat sätt i den utsträckning som krävs enligt lag.

Vanliga frågor om sekretess på Indeed

Vår sekretesspolicy ger en omfattande beskrivning av hur Indeed behandlar dina uppgifter. Mer information om hur Indeed hanterar sekretessfrågor finns på sidan Vanliga frågor.

Kontakta oss

Se nedanstående tabell för rätt metod om du har allmänna supportfrågor:

Indeed-supportIndeed-supportformulär
Workopolis-supportWorkopolis-supportformulär
EngineerJobs-supportSkicka ett e-postmeddelande till privacycenter @ rgf-ohr.com (ta bort mellanslagen)
WowJobs-supportSkicka ett e-postmeddelande till privacycenter @ rgf-ohr.com (ta bort mellanslagen)
GigaJob-supportSkicka ett e-postmeddelande till privacycenter @ rgf-ohr.com (ta bort mellanslagen)
Careesma-supportCareesma-supportformulär
Resume.comSkicka e-post till oss på support @ resume.com (ta bort mellanslagen)
RescueMyResumes.comSkicka ett e-postmeddelande till privacycenter @ rgf-ohr.com (ta bort mellanslagen)
ResumePerfector.comSkicka ett e-postmeddelande till privacycenter @ rgf-ohr.com (ta bort mellanslagen)

Om du har frågor beträffande vår sekretesspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen).