HR Tech Privacy

Välkommen till HR Tech Sekretesscenter!

Introduktion

Välkommen till HR Tech Sekretesscenter!

HR Tech Sekretesscenter är en sekretessplattform för ett antal av våra anslutna webbplatser för jobbsökning, rekrytering och varumärken (våra ”webbplatser”).  De här varumärkena är en del av Recruit Holdings.

HR Tech Sekretesscenter har tagits fram för att informera användare av våra webbplatser om våra integritetsprinciper och om hur deras personuppgifter delas mellan webbplatserna. 

Delandet av personuppgifter: 

 • underlättar jobbsökandet och rekryteringsprocessen genom att jobbsökare kommer i kontakt med fler platsannonser och arbetsgivare
 • gör att vi kan erbjuda dig bättre tjänster
 • ger användare bättre säkerhet. 

Oavsett om du är jobbsökare eller arbetsgivare hittar du mer information om fördelarna med datadelning här och svar på vanliga frågor här.

Lanseringen av HR Tech Sekretesscenter förändrar inte det sätt på vilket webbplatserna delar dina personuppgifter. Denna delning styrs av de specifika sekretess- och cookiepolicyerna för webbplatserna som du har använt. Om du har specifika frågor om en viss webbplats, rekommenderar vi att du besöker hjälpcentret för respektive webbplats för mer information.

Våra integritetsprinciper

Vi tar frågan om våra användares integritet på största allvar. 

Vi värdesätter den tillit som våra jobbsökare har till vår förmåga att hjälpa dem att hitta jobb och den tillit våra arbetsgivare har till vår förmåga att hjälpa dem att hitta bra kandidater. För att upprätthålla denna tillit gör vi betydande investeringar för att skydda dina personuppgifter, och vi följer alltid våra integritetsprinciper. 

I synnerhet strävar vi efter att: 

 • behandla alla våra användare lika genom att erbjuda alla våra användare globalt ett brett spektrum av sekretessrättigheter, vilket innebär att alla användare på webbplatsen kan:
  • få tillgång till sina personuppgifter 
  • få sina personuppgifter borttagna
  • få sina personuppgifter i överförbart format och 
  • ha rätt att begränsa eller motsäga sig viss behandling av sina personuppgifter
 • följa en policy för inbyggt standardintegritetsskydd i arbetet med att bygga och driva våra tjänster
 • vara transparenta med dig om vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa behandlas 
 • säkerställa att de personuppgifter vi samlar in från dig huvudsakligen kommer att användas i syfte att hjälpa våra jobbsökare att hitta ett jobb, hjälpa våra arbetsgivare att hitta bra kandidater samt att förbättra de tjänster vi tillhandahåller dig 
 • begränsa vår insamling och lagring av dina personuppgifter till vad som är tillbörligt, relevant och nödvändigt
 • hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade så långt det är tillämpligt
 • behandla dina personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder och med iakttagande av sekretess samt
 • ta ansvar för våra ansvarsområden enligt tillämplig integritetslagstiftning.

Fördelarna med datadelning

Datadelning har en rad fördelar för både jobbsökare och arbetsgivare, och ger oss möjlighet att förbättra tjänsterna vi erbjuder dig. 

Datadelning innebär fler arbetsgivare, fler platsannonser och fler jobbsökare

Datadelning mellan våra webbplatser gör att jobbsökare får tillgång till en ännu bredare databas med platsannonser och arbetsgivare samt att arbetsgivare får tillgång till fler jobbsökare. Som exempel kan nämnas att en webbplats i vissa fall kan rekommendera jobb eller arbetsgivare på en annan till oss ansluten webbplats. Det kan också underlätta ansökningar eller visa platsannonser från en webbplats på en annan.

Om funktionen stöds, kan en webbplats också rekommendera en viss jobbsökare (och jobbsökarens CV eller CV-utdrag) till en arbetsgivare som har en annan webbplats som värd. På samma sätt delar webbplatserna arbetsgivaruppgifter (som kontoinformation och beteendeuppgifter) för att dessa arbetsgivare och jobbsökare ska få en bättre upplevelse.

Datadelning innebär förbättrade tjänster för dig

Jobbsökare på våra webbplatser får personligare och bättre innehåll, resultat, funktioner och tjänster tack vare datadelning. 

Som exempel kan webbplatserna använda och dela din tidigare sök- och bläddringshistorik (t.ex. jobben du klickar på) och din CV- och profilinformation för att fastställa vad som är relevanta sökresultat, jobbevakning, visa och moderera karriärinblickar som företagsrecensioner eller visa löneuppgifter för platsannonser, intervjutips med mera. 

Delningen görs också för att underlätta dataanalyser, testning, forskning och förbättring av tjänsterna på webbplatserna.

Datadelning ger bättre säkerhet för användarna

Datadelning ger bättre skydd för användarna på våra webbplatser. I synnerhet innebär det att webbplatserna kan förbättra användarnas säkerhet och de interna processerna, samt felsöka, hitta och förebygga bedrägerier och skräppost.