HR Tech Privacy

Vanliga frågor

Delning av personuppgifter

Vilka personuppgifter delas mellan webbplatserna?

Vilka personuppgifter som delas fastställs i sekretess- och cookiepolicyerna på de webbplatser som du använder. 

Vilka personuppgifter som delas beror på din interaktion med webbplatserna när du söker jobb och skickar in ansökningar. De kan innefatta för- och efternamn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, CV/profilinformation, IP-adress, annonsör-ID, svar på arbetsgivares ansökningsfrågor, platsannonser, jobbmeddelanden, hur ansökan fortskrider samt användarens sökningar, klickningar och sessionsaktivitet på webbplatserna.

Varför delas mina personuppgifter på detta sätt?

Dina personuppgifter delas av olika skäl och bland annat för att: 

 • jobbsökare ska se fler platsannonser och få kontakt med fler arbetsgivare
 • förbättra tjänsterna vi erbjuder 
 • öka användarnas säkerhet.

Ytterligare information om fördelarna med datadelning finns tillgänglig.

När delas data och hur går delningen till?

När och hur personuppgifter delas beror på webbplatsen i fråga, typen av data som delas och åtgärderna du tar på våra samarbetspartners webbplatser. De mesta av datadelningen sker när vi har identifierat ett särskilt affärsintresse eller för att förbättra våra tjänster, vilket beskrivs i avsnittet om fördelarna med datadelning

Våra webbplatser kan till exempel använda och dela din tidigare sök- och webbläsarhistorik (t.ex. jobben du klickar på) samt ditt CV eller din profilinformation för att fastställa vilka sökresultat som är relevanta för just dig. Specifika åtgärder kan även automatiskt initiera delning, till exempel om man öppnar ett konto på någon av våra samarbetspartners webbplatser.

Hur kan jag undvika att mina personuppgifter delas på detta sätt?

Vi försöker se till att du kan göra egna val. Om du inte vill att din information ska delas på detta sätt kan du beroende på webbplats begära att ditt konto tas bort, att dina personuppgifter raderas eller att dina data inte delas under den tid du har kontot. Du kan begära dessa alternativ genom att följa instruktionerna i sekretesspolicyn på den webbplats du har använt.

HR Tech Sekretesscenter och samarbetspartnernas webbplatser

Innebär lanseringen av HR Tech Sekretesscenter någon förändring av hur mina personuppgifter används?

Nej, denna lansering ändrar inte hur dina personuppgifter används. Sekretesscentret är enbart till för att ge ökad insyn i den datadelning som äger rum mellan våra samarbetspartners webbplatser.

Innebär detta att alla mina uppgifter delas med alla samarbetspartners webbplatser utan begränsning?

Nej, delning av dina personuppgifter styrs av sekretess- och cookiepolicyerna på de webbplatser som du har använt. Vi rekommenderar att du läser dessa policyer så att du har en klar bild av vad som gäller. Som ovan nämnts är syftet med sekretesscentret i första hand att ge ökad transparens avseende datadelningen som gäller enligt de besökta webbplatsernas sekretess- och cookiepolicyer.

Hur hanterar webbplatserna delningen av mina personuppgifter med samarbetspartnernas webbplatser?

Vi använder olika föreskrivna rättsliga metoder för att säkerställa att tillräckligt skydd tillämpas vid sådan delning. Det kan innefatta en eller flera olika åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är standardavtalsklausuler, EU-US Privacy Shield-ramverket, avtal om vidare överföring eller andra åtgärder som vi bedömer är lämpliga för att på ett adekvat sätt skydda överföringen av personuppgifter. 

Vem är personuppgiftsansvarig för mina personuppgifter?

Den person som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter ska vara angiven i sekretesspolicyn för webbplatsen du har använt. 

Hur hanterar webbplatserna sekretess?

HR Tech-webbplatserna tar användarnas integritet på största allvar. Vi gör betydande investeringar inom ramen för vårt arbete med att skydda dina personuppgifter och strävar efter att följa relevanta sekretessregler. Vi sätter stort värde på den tillit som våra jobbsökare har till vår förmåga att hjälpa dem att hitta jobb och den tillit våra arbetsgivare har till vår förmåga att hjälpa dem att hitta bra kandidater.
Läs mer i våra integritetsprinciper

På vilket språk finns respektive webbplats sekretess- och cookiepolicy?

Sekretess- och cookiepolicyn för en webbplats är tillgänglig på språken som används på de marknader där webbplatsen är avsedd att användas. Om en sekretess- eller cookiepolicy för en viss webbplats inte finns på ett visst språk beror det på att webbplatsen ännu inte riktar sig till användare på marknader där det specifika språket används.

Dina sekretessrättigheter

Vilka sekretessrättigheter har jag på samarbetspartnernas webbplatser?

Vi strävar efter att behandla alla användare lika genom att erbjuda våra användare ett brett spektrum av sekretessrättigheter globalt. Det betyder att alla användare av webbplatsen, oberoende av plats, kan kontakta webbplatsen för att:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få sina personuppgifter borttagna
 • få sina personuppgifter i ett överförbart format
 • begränsa eller motsäga sig viss behandling av sina personuppgifter.

Hur utövar jag mina sekretessrättigheter?

Du kan utnyttja dina sekretessrättigheter genom att läsa sekretesspolicyn för webbplatsen som du har använt och följa de angivna instruktionerna.

Vilka säkerhetsåtgärder vidtas av webbplatserna?

Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar och avsätter betydande resurser för att upprätthålla den. Vi tillämpar olika rutiner för att förhindra obehörig åtkomst, utlämning, förstörelse eller oavsiktliga förluster. Dessa rutiner varierar beroende på uppgifternas natur, kontexten där de bearbetas, vilka risker som kan uppstå samt vilken teknik som är tillgänglig. 

Vi använder en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter utifrån en riskbaserad metod som, om tillämpligt, inkluderar:

 • Selektiv pseudonymisering och kryptering av personuppgifter.
 • Interna system som utformats för att skydda konfidentialiteten, integriteten, tillgängligheten och återhämtningsförmågan i våra bearbetningssystem och tjänster.
 • System och processer som utformats för att möjliggöra snabb återställning av tillgänglighet och åtkomst till lagrade personuppgifter i händelse av en fysisk eller teknisk incident.
 • Regelbundna tester, bedömningar och utvärderingar av effektiviteten avseende webbplatsernas säkerhetsåtgärder.

Vad kan jag göra för att se till att mitt arbetsgivarkonto är säkert?

Besök vår sida om säkerhet för förslag om hur man bäst skyddar sitt arbetsgivarkonto.