HR Tech Privacy

Vanlige spørsmål

Deling av personopplysninger

Hvilke personopplysninger deles mellom nettstedene?

Hvilke personopplysninger som deles, bestemmes av erklæringene om personvern og bruken av informasjonskapsler til nettstedene du bruker. 

Hvilke personopplysninger som deles, avhenger av din samhandling med nettstedene når du søker etter eller på jobber. Dette kan omfatte for- og etternavn, brukernavn, e-postadresse, telefonnummer, CV-/profilinformasjon, IP-adresse, annonsør-ID, svar på screeningspørsmål fra arbeidsgivere, stillingsannonser, jobbvarsler, fremgang i søknadsprosessen, brukernes søk, klikk og øktaktivitet på nettstedene.

Hvorfor deles personopplysningene mine på denne måten?

Personopplysningene deles av flere grunner, deriblant for å oppnå følgende: 

 • knytte flere jobbsøkere til flere stillingsannonser og jobbsøkere
 • forbedre tjenestene vi tilbyr deg 
 • Gi bedre sikkerhet for brukere

Du finner mer informasjon under fordeler ved deling av data.

Når deles data og hvordan skjer delingen?

Når og hvordan personopplysningene dine deles, avhenger av det enkelte nettstedet, typen data som deles og handlingene du utfører på de tilknyttede nettstedene. De fleste datadelingene skjer når vi identifiserer en bestemt forretningsinteresse eller for å forbedre tjenestene våre som beskrevet i avsnittet fordeler ved deling av data

Nettstedene våre kan for eksempel bruke tidligere søke- eller nettleserhistorikk (f.eks. jobber du klikker på) og CV- eller profilopplysningene dine til å bestemme relevante søkeresultater og jobbvarsler. Spesifikke handlinger kan også automatisk starte deling, for eksempel når du åpner en konto på et av de tilknyttede nettstedene våre.

Hvordan forhindrer jeg at personopplysningene mine deles på denne måten?

Vi prøver å legge til rette for dine preferanser. Hvis du ikke vil at opplysningene dine skal deles på denne måten, kan du, avhengig av nettstedet, be om sletting av kontoen din, be om sletting av personopplysningene dine eller be om at dataene dine ikke deles på denne måten mens du har en konto. Du kan kreve disse alternativene ved å følge instruksjonene i personvernerklæringen til nettstedet du har brukt.

HR Tech-personvernsenteret og tilknyttede nettsteder

Endrer lanseringen av HR Tech-personvernsenteret hvordan personopplysningene mine behandles?

Nei, denne lanseringen medfører ingen endringer i hvordan personopplysningene dine brukes. Senteret er kun utviklet for å gi deg mer åpenhet og informasjon om deling av data som finner sted mellom de tilknyttede nettstedene.

Betyr dette at alle dataene mine deles med alle de tilknyttede nettstedene uten begrensninger?

Nei, delingen av personopplysninger utføres i henhold til bestemmelsene i erklæringene om personvern og bruken av informasjonskapsler på nettstedene du faktisk har brukt. Vi oppfordrer deg til å lese disse bestemmelsene slik at du får en bedre forståelse av dette. Som nevnt ovenfor lanseres senteret først og fremst for å gi bedre åpenhet om deling av data slik det står beskrevet i erklæringene om personvern og bruken av informasjonskapsler til nettstedene du allerede har brukt.

Hvordan administrerer nettstedene delingen av personopplysningene mine med de tilknyttede nettstedene?

Vi bruker forskjellige juridiske metoder for å sikre at personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet ved slik deling. Dette kan omfatte et eller flere tiltak. Eksempler på tiltak som kan brukes, omfatter standard avtaleklausuler, rammeverket «Privacy Shield» mellom EU og USA, videreoverføringsavtaler eller andre mekanismer som er egnet for å beskytte overføringer av personopplysninger. 

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene mine?

Behandlingsansvarlig for personopplysningene dine er spesifisert i personvernerklæringen til nettstedet du har brukt. 

Hva er nettstedenes syn på personvern?

HR Tech-nettstedene tar personvernet til brukerne på største alvor. Vi investerer betydelige ressurser i arbeidet med å beskytte personopplysningene dine, og vi gjør vårt ytterste for å overholde gjeldende personvernlover. Vi verdsetter tilliten som jobbsøkere har til oss når vi hjelper dem med å finne jobber, og tilliten arbeidsgivere har til oss når vi hjelper dem med å finne gode kandidater. Les mer i våre personvernprinsipper

Hvilke språk er personvernerklæringene og retningslinjene for informasjonskapsler til de ulike nettstedene tilgjengelig på?

Nettstedenes erklæringer om personvern og bruk av informasjonskapsler er tilgjengelige på språkene til markedene som nettstedene retter seg mot. Hvis et bestemt nettsted ikke har en personvernerklæring eller retningslinjer for informasjonskapsler på et bestemt språk, er det fordi nettstedet ikke retter seg mot brukere i markedet der språket brukes.

Dine personvernrettigheter

Hvilke personvernrettigheter har jeg som bruker av de tilknyttede nettstedene?

Vi jobber for å behandle alle brukerne våre likt ved å gi dem et bredt spekter av personvernrettigheter over hele verden. Dette betyr at alle brukere av nettstedet, uansett hvor de holder til i verden, kan kontakte nettstedet og be om følgende:

 • innsyn i egne personopplysninger
 • slette personopplysninger
 • en overførbar versjon av egne personopplysninger
 • begrensning av eller innsigelse mot behandlingen av egne personopplysninger

Hvordan kan jeg utøve personvernrettighetene mine?

Du kan utøve personvernrettighetene ved hjelp av informasjonen og instruksjonene i personvernerklæringen til nettstedet du har brukt.

Hvilke sikkerhetstiltak har nettstedene tatt i bruk?

Vi tar sikkerheten til personopplysningene dine på største alvor og har brukt betydelige ressurser for å sikre dem. Vi bruker forskjellige tiltak for å forhindre uautorisert tilgang, videreformidling, destruering eller utilsiktet tap. Disse tiltakene vil variere avhengig av opplysningene, konteksten av behandlingen, risikoen involvert og teknologien som er tilgjengelig. 

Vi bruker en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine ved å ta en risikobasert tilnærming, inkludert følgende (der det er aktuelt):

 • selektiv anonymisering og kryptering av personopplysninger
 • utforming av interne systemer for å beskytte konfidensialiteten, integriteten, tilgjengeligheten og motstandsdyktigheten til våre behandlingssystemer og tjenester
 • bruk av systemer og prosesser som gir oss muligheten til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger vi oppbevarer, i tilfelle fysiske eller tekniske problemer
 • regelmessig testing, analyse og evaluering av effektiviteten til nettstedenes sikkerhetstiltak.

Hva kan jeg gjøre som arbeidsgiver for å holde kontoen min sikker?

Se sikkerhetssiden vår for forslag om hvordan du best holder arbeidsgiverkontoen din sikker.