HR Tech Privacy

Indeed

Indeed er verdens største portal for stillingsannonser1 med over 250 millioner unike besøkende2 hver måned. Indeed jobber hardt for å rette fokus på jobbsøkerne ved å gi dem fri tilgang til å søke etter jobber, publisere CV-er og finne ut mer om firmaer. Hver dag introduserer vi millioner av mennesker for hverandre for å skape nye muligheter.

1 comScore, totalt antall besøk, mars 2020

2 Google Analytics, unike besøkende, februar 2020

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 16. november 2022

Sammendrag av Indeeds personvernerklæring

Merk: Indeed og tilknyttede enheter eies direkte eller indirekte av et offentlig omsatt japansk morselskap, Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Innledning

Vi har skrevet dette sammendraget av Indeeds fullstendige personvernerklæring for å hjelpe deg gjennom den og holde deg informert om hvordan vi håndterer opplysningene dine.

Personvernerklæringen vår beskriver hvordan vi samler inn, behandler og utleverer personopplysningene og de ikke-personlige opplysningene som vi samler inn fra og om deg, når du går inn på eller bruker nettbaserte og/eller mobile nettsteder, applikasjoner, tjenester og programvarer, samhandler med oss på telefonen eller ansikt til ansikt, eller som vi samler inn fra offentlig tilgjengelige kilder eller tredjepartskilder.

Våre nettsteder som dekkes av denne personvernerklæringen, omfatter de tilknyttede nettbaserte eller mobile nettstedene, applikasjonene, tjenestene og programvaren til Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, Workopolis og Wowjobs.

Indeeds kjerneformål er å hjelpe folk ut i jobb og hjelpe arbeidsgivere med å finne flotte kandidater. Siden hvert av våre tilknyttede selskaper deler dette kjerneformålet, har vi utviklet et personvernsenter som en måte å utdanne brukerne våre i hvem våre tilknyttede selskaper er, og hvordan vi deler opplysninger med dem. Du kan finne ut mer om hvordan vi deler data med tilknyttede selskaper på vår side for vanlige spørsmål om personvernsenteret.

2. Hvem er ansvarlig for informasjonen?

Hvilken Indeed-enhet som er ansvarlig for informasjonen din, avhenger av hvor du befinner deg, og om vi opptrer som behandlingsansvarlig eller databehandler i henhold til avsnitt 1.1 i Indeeds personvernerklæring nedenfor. Se tabellene nedenfor for å finne ansvarlig enhet. 

Brukerens plasseringBehandlingsansvarlig 
USAIndeed Inc.
Indeed Staff LLC, for brukere av Indeed Staff
Utenfor USAIndeed Ireland Operations Limited
Indeed Japan K.K., for brukere i Japan

3. Hvilken informasjon samler vi inn om deg?

På alle nettstedene samler vi inn informasjon:

 • du velger å gi oss gjennom nettstedene våre, f.eks. kontaktopplysninger, CV-opplysninger, stedsopplysninger
 • gjennom aktiviteten på nettstedene våre, f.eks. informasjon fra enheten din og handlinger gjort på nettstedene, f.eks. ulike søk eller jobber du klikker på
 • når du søker på jobber, bruker filtrerings- eller vurderingsspørsmål eller automatisert telefonintervju eller logger på fra tredjepartsnettsteder
 • når du bruker gebyrpliktige tjenester eller du er en arbeidsgiver som oppgir nødvendig arbeidsgiverinformasjon, f.eks. for verifiseringsformål

Indeed kan også samle inn informasjon om dine samhandlinger med våre kontoer på sosiale medier på tredjepartsplattformer, eller ved å samle inn data som CV-er, prospektdata eller rekrutteringsprosessdata fra tredjeparter.

Du finner detaljert informasjon om typene personopplysninger vi samler inn fra deg, og nærmere opplysninger om det rettslige grunnlaget for slik innsamling i avsnitt 2 i vår fullstendige personvernerklæring.

4. Hvorfor samler vi inn denne informasjonen?

Vi samler inn og bruker informasjonen for å bidra til at jobbsøkere finner jobber, at arbeidsgivere finner kandidater og at du mottar forbedrede tjenester. I korte trekk bruker vi personopplysninger til å:

 • opprette kontoer og sende deg jobbvarsler eller annet kampanjemateriell 
 • gi deg relevante søkeresultater og jobbanbefalinger 
 • forenkle kommunikasjon som en del av jobbsøk-, søknads- og intervjuprosessen
 • stille din CV til rådighet for tredjeparter, avhengig av personverninnstillingene (f.eks. privat eller offentlig CV)
 • finne jobbsøkere som passer til arbeidsgiveres stillingsutlysninger 
 • hindre svindel, søppelpost og andre potensielt svindelrelaterte eller ulovlige aktiviteter 
 • forenkle betalinger i forbindelse med gebyrpliktige tjenester 
 • utføre automatisert behandling for å kunne tilby mange av tjenestene våre 
 • forbedre og optimalisere tjenestene våre samt sikkerheten for jobbsøkere og arbeidsgivere ved deling av opplysninger med våre tilknyttede enheter og nettsteder
 • forbedre tjenestene våre, opprettholde produktkvaliteten og beskytte brukerne 
 • aggregere og dele med tredjeparter innhold som legges ut på Indeed, og som er ment å være offentlig tilgjengelig

Du finner detaljert informasjon om formålene som vi bruker personopplysninger for, i avsnitt 4, 5 og 8 i vår fullstendige personvernerklæring.

5. Hvem deles denne informasjonen med?

Informasjonen deles med: 

 • Indeed-tilknyttede enheter
 • arbeidsgivere og jobbsøkere (f.eks. hvis en jobbsøker velger å søke på en jobb) 
 • tredjepartstjenesteleverandører som hjelper oss med vår drift, f.eks. for lagring av opplysninger eller påvisning av svindel

Se avsnitt 4 og 7 i vår fullstendige personvernerklæring for mer informasjon. 

6. Hvor lenge lagrer vi informasjonen?

Indeed lagrer personopplysninger til det ikke lenger er nødvendig å levere våre tjenester eller til du ber oss slette personopplysninger. Vi kan også være pålagt å lagre diverse informasjon for å overholde lokal lovgivning. Hvis du ønsker å slette personopplysninger, må du sende en forespørsel om sletting. Se avsnitt 2 i vår fullstendige personvernerklæring for mer informasjon.

7. Hva er dine rettigheter med hensyn til personopplysninger?

Indeed tar personvernet ditt på alvor. Vi sørger for at alle brukerne våre verden over har personvernrettigheter på linje med EUs personvernforordning. Dette omfatter retten til å få innsyn i personopplysninger, slette personopplysninger, få personopplysninger i et bærbart format og til å begrense eller motsette seg visse typer behandling av personopplysninger. Når vår bruk av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du også rett til å trekke tilbake samtykket. Se avsnitt 8 i vår fullstendige personvernerklæring for mer informasjon med hensyn til dine rettigheter og hvordan de kan utøves.

Du har også rett til å klage til den lokale personvernmyndigheten med hensyn til Indeeds bruk av informasjonen slik det står beskrevet i avsnitt 10 i vår fullstendige personvernerklæring. Hvis du befinner deg i USA, kan du ha spesifikke personvernrettigheter som du finner mer informasjon om i avsnitt 9 i vår fullstendige personvernerklæring.

8. Kontakt oss 

Du kan kontakte Indeed, Inc. i 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, og du kan kontakte Indeed Ireland Operations Limited i 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland, eller du kan kontakte begge enhetene via hjelpesenteret på nettstedene våre.

Hvis du vil kontakte vårt personvernombud, kan du sende e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom når du sender e-post).

Indeeds fullstendige personvernerklæring

Merk: Indeed og tilknyttede enheter eies direkte eller indirekte av et offentlig omsatt japansk morselskap, Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Innledning

For Indeed er det viktig at våre brukere og kunder stoler på oss når de gir oss tilgang til sine personopplysninger. Personvernerklæringen beskriver hvordan vi jobber for å opprettholde denne tilliten og beskytte denne informasjonen.

Personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, behandler og utleverer personopplysningene og de ikke-personlige opplysningene du gir oss når du går inn på eller bruker nettbaserte og/eller mobile tjenester, mobile applikasjoner og nettsteder, og programvare som tilbys av Indeed, og tilknyttede varemerker som dekkes av denne personvernerklæringen, deriblant Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, Workopolis og Wowjobs(samlet kalt «Indeed» eller «Nettstedene»). Indeed kan også hente begrensede personopplysninger fra tredjepartskilder.

Vårt kjerneformål er å hjelpe folk ut i jobb og arbeidsgivere med å finne flotte kandidater. Siden hvert av våre tilknyttede selskaper (beskrevet i avsnitt 3.1) deler dette kjerneformålet, har vi utviklet et personvernsenter som en måte å utdanne brukerne våre på om våre tilknyttede selskaper, og hvordan vi deler opplysninger med dem for å tilby brukerne våre de beste produkt- og tjenestetilbudene. Du kan finne ut mer om hvordan vi deler data med tilknyttede selskaper på vår side for vanlige spørsmål om personvernsenteret.

1.1 Indeeds enheter som har ansvaret for informasjonen din

Denne delen bestemmer hvilken Indeed-enhet som fungerer som behandlingsansvarlig eller databehandler for personopplysningene dine.

 – Indeed som behandlingsansvarlig

«Indeed» eller «vi» i denne personvernerklæringen er Indeed, Inc. dersom du befinner deg i USA, bortsett fra for brukere av Indeed Staff, da er det Indeed Staff LLC; og Indeed Ireland Operations Limited («Indeed Ireland») dersom du befinner deg utenfor USA, bortsett fra for brukere i Japan, da er det Indeed Japan K.K.

Indeed er behandlingsansvarlig for alle personopplysningene som behandles i henhold til denne personvernerklæringen, med mindre annet er uttrykkelig angitt nedenfor i avsnittet 1.1.

Merk: Oppdragsgiveren som er angitt i våre vilkår, kan avvike fra den behandlingsansvarlige som er angitt i denne personvernerklæringen.

 – Indeed som databehandler

Indeed tilbyr visse ansettelsestjenester til arbeidsgivere, der Indeed fungerer som databehandler (eller lignende) i henhold til gjeldende personvernlover. I slike tilfeller behandler Indeed personopplysningene som samles inn fra og om deg, utelukkende på arbeidsgiverens vegne og i henhold til vilkårene. Dette gjelder tjenesten vår for import av kandidater, der vi hjelper arbeidsgivere med å kontakte, intervjue og administrere jobbsøkere som ikke søker gjennom nettstedene våre, i tillegg til andre tjenestetilbud som hjelper arbeidsgivere med å administrere ansettelsesprosessen. Dersom slike jobbsøkere oppretter / logger på en Indeed-konto, kan Indeed knytte personopplysningene deres som samles inn via disse ansettelsestjenestene med Indeed-kontoen, basert på instruksjoner fra arbeidsgivere. Hvis en jobbsøker for eksempel oppretter / logger på en Indeed-konto, kan vedkommende ved hjelp av Indeed-kontoen se historikken for meldinger og intervjuer som har funnet sted mellom jobbsøkeren og arbeidsgivere vedkommende tidligere har samhandlet med ved hjelp av disse tjenestene. Hvis du har spørsmål om Indeeds behandling av personopplysningene dine som en del av disse tjenestene, eller hvis du vil utøve eventuelle rettigheter du har med hensyn til slike opplysninger, kan du kontakte arbeidsgiveren du søkte hos. Indeed kan også opptre som databehandler på vegne av sine tilknyttede selskaper (f.eks. for faktureringsformål). Resten av behandlingsaktivitetene våre som dekkes av denne personvernerklæringen, gjelder ikke personopplysninger som vi samler inn gjennom disse tjenestene.

1.2 Viktige definisjoner

Med personopplysninger («personopplysninger») menes all informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar person, og med ikke-personlige data («ikke-personlige data») menes informasjon som ikke identifiserer en bestemt person. Merk: Indeed vil til enhver tid overholde den gjeldende lovbestemte definisjonen ved å bestemme hva som er og hva som ikke er personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. I tilfeller der denne personvernerklæringen nevner «informasjon» eller «din informasjon», kan dette inneholde både personopplysninger og ikke-personlige data.

Nettstedene er tilgjengelige for enkeltpersoner som leter etter ledige stillinger, tjenester eller informasjon knyttet til deres personlige arbeid eller jobbsøking («jobbsøkere»). Der det er aktuelt, kan nettstedene også gjøres tilgjengelig for enkeltpersoner eller organisasjoner som leter etter informasjon knyttet til ansettelse eller menneskelige ressurser, eller ønsker å gjøre informasjon om ledige stillinger («stillingsutlysninger» eller «stillingsannonser») tilgjengelig på deres eller andres på vegne, inkludert byråer som handler for flere parter («arbeidsgivere»).

Indeed lar jobbsøkere inkludere et antall ulike søknadsmateriell til arbeidsgivere når de søker på en jobb. Disse finnes i Profil-området på Indeed-kontoen og omfatter blant annet CV, vurderingsresultater og svar på filtreringsspørsmål («Indeed-profil»). Ved henvisning kun til informasjon i CV-en, enten det er en Indeed-CV eller en CV du laster opp selv, blir dette bare kalt «CV». 

1.3 Omfanget av Indeeds personvernerklæring

Denne personvernerklæringen dekker data som vi samler inn via nettstedene, eller som vi samler inn fra tredjeparter. Dersom du følger en lenke til et tredjepartsnettsted, dekkes du ikke lenger av vår personvernerklæring, og all datainnsamling og behandlingsaktivitet som finner sted på det nettstedet, styres av nettstedets egen personvernerklæring. Vi samler kun data fra nettsteder som viser en direkte lenke til denne personvernerklæringen.

Fra tid til annen vil vi nevne denne personvernerklæringen i varsler på nettstedene, inkludert nettsteder med spesielle formål, mobilapplikasjoner og invitasjoner der du kan sende inn ideer for å forbedre nettstedene. Indeed kan endre denne personvernerklæringen til enhver tid.

Hvis du søkte på en stillingsannonse, må du se i stillingsutlysningen etter annen informasjon som kan gjelde deg. Nåværende og tidligere Indeed-ansatte bør kontakte sine HR-koordinatorer for gjeldende retningslinjer.

1.4 Endringer i personvernerklæringen

Se merknaden «sist oppdatert» øverst på denne siden for å se når personvernerklæringen sist ble oppdatert. Alle endringer i personvernerklæringen gjelder fra og med datoen for «sist oppdatert» vist ovenfor. Ved å bruke nettstedene eller gi oss informasjon i etterkant av slike endringer godtar du den endrede personvernerklæringen. Hvis Indeed skal bruke personopplysninger som er samlet inn via nettstedene på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som er oppgitt på tidspunktet for innsamlingen, vil Indeed varsle brukerne via e-post eller ved å legge inn en melding på de gjeldende nettstedene i 30 dager før slik bruk, eller på andre måter i henhold til gjeldende lov.

1.5 Vanlige spørsmål om personvern hos Indeed

Merk: Denne personvernerklæringen beskriver utførlig hvordan Indeed behandler dine personopplysninger. Gå til Indeeds vanlige spørsmål om personvern for mer informasjon om Indeeds tilnærming til personvernforordningen (GDPR), CCPA og personvern generelt.

2. Datainnsamling og -bruk

3. Hvem vi deler opplysningene dine med 

3.1 Deling av opplysningene dine med våre tilknyttede enheter

Vårt kjerneformål er å bidra til at jobbsøkere finner gode jobber, og at arbeidsgivere finner gode kandidater, et formål vi deler med hvert av våre tilknyttede selskaper. For å støtte den oppgaven deler vi diverse informasjon med våre tilknyttede selskaper. Slik informasjonsdeling styres av denne personvernerklæringen. Vi har også utviklet personvernsenteret som en måte å utdanne brukerne våre på om våre tilknyttede selskaper, og hvordan vi deler opplysninger med dem for å tilby brukerne våre de beste produkt- og tjenestetilbudene. Vi oppfordrer deg til å besøke personvernsenteret for å lese mer.

Informasjon som du deler med Indeed, kan deles med tilknyttede enheter for å levere tjenester til deg, forbedre nettstedene og optimalisere funksjonaliteten på nettstedene, samt andre formål som er beskrevet i denne erklæringen. Ikke minst styrker en slik deling vår evne til å hjelpe folk med å finne jobber og arbeidsgivere med å finne gode kandidater. Tjenestene du tilbys, og funksjonaliteten til nettstedene, kan ikke leveres uten slike overføringer. Hvis du ikke vil at din informasjon skal overføres på denne måten, må du ikke bruke nettstedene.

I denne erklæringen betyr «tilknyttede enheter» enhver enhet som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres av eller sammen med en Indeed-enhet, på dette tidspunktet eller i fremtiden. «Kontroll» betyr i denne sammenhengen å ha et flertall av aksjer eller rett og evne til direkte ledelse. Dette inkluderer også Indeed-tilknyttede enheter utenfor EØS eller Sveits.

Eksempler på tilknyttede enheter omfatter: Glassdoor, SimplyHired og Indeed Flex. Slik deling av data med Indeed-tilknyttede enheter vil bli utført av en rekke spesifikke grunner, for eksempel for å øke antallet stillinger som er tilgjengelige for jobbsøkere og antallet CV-er som er tilgjengelig for arbeidsgivere, og i samsvar med denne personvernerklæringen og personvernerklæringene til de tilknyttede enhetene.

– Forbedrede tjenester

Deling av data gir jobbsøkere på nettstedene våre mer personlig og bedre innhold, resultater, funksjoner og tjenester. For eksempel vil Indeed og dets tilknyttede enheter bruke tidligere søke- og nettleserhistorikk (f.eks. jobber du klikker på), IP-adresser eller Indeed-profilopplysningene dine til å bestemme relevante søkeresultater, sende jobbvarsler og invitasjoner, vise og styre karriereinnsikt, slik som firmaanmeldelser, lønnstall for stillingsutlysninger, intervjutips og mer. Slik deling utføres også for å legge til rette for forbedret dataanalyse, testing, forskning og serviceforbedring.

Denne delingen gir dessuten arbeidsgivere mulighet til å få bedre innsikt i ytelsen av deres stillingsutlysninger. For eksempel kan vi dele opplysninger knyttet til brukerklikk på stillingsutlysningene deres, noe som igjen lar arbeidsgivere forstå i hvilken grad de tiltrekker seg kandidater. Ved å tilby arbeidsgivere informasjonen de trenger for bedre å benytte seg av vår plattform, kan de tilby sterkere stillingsutlysninger.

– Flere arbeidsgivere, flere stillingsutlysninger og flere jobbsøkere

Slik datadeling lar jobbsøkere få tilgang til en enda mer omfattende database av stillingsutlysninger og arbeidsgivere, i tillegg til at arbeidsgivere får tilgang til flere jobbsøkere. For eksempel kan Indeed vise deg stillingsutlysninger som er lagt ut på våre tilknyttede enheters nettsteder, eller en jobbsøker fra en tilknyttet enhet kan anbefales som kandidat for en tilknyttet enhets stillingsutlysning. Indeed og tilknyttede selskaper deler også arbeidsgiveropplysninger (som kontoinformasjon og atferdsopplysninger) for å gi en bedre opplevelse til de arbeidsgiverne.

Indeed kan behandle faktureringsinformasjon på vegne av tilknyttede enheter. Hvis du bruker en gebyrpliktig tjeneste, kan Indeed og Indeeds tilknyttede enheter dele faktureringsinformasjon utelukkende for å sjekke kreditt, utføre betalinger og behandle kontoen din. 

– Bedre sikkerhet for brukere

Slik deling av data tillater Indeed og våre tilknyttede enheter å behandle personopplysningene dine med sikte på å forbedre brukersikkerheten og interne handlinger, feilsøking samt oppdage og forebygge svindel og søppelpost.

3.2 Overføringer av informasjon til arbeidsgivere 

Indeed sender personopplysninger om jobbsøkere til arbeidsgivere på instruks av jobbsøkere. Disse overføringene utføres i løpet av jobbsøk-, søknads- og intervjuprosessen. Dette er videre beskrevet i avsnitt 2 i denne personvernerklæringen. Slike personopplysninger vil behandles i henhold til disse vilkårene og vilkårene til den gjeldende arbeidsgiveren. Hvis jobbsøkere søker på jobber i andre land gjennom Indeed, kan dette omfatte at personopplysninger sendes til land med dårligere standarder for personvern.

Innehavere av arbeidsgiverkontoer samtykker i å etterleve alle krav i henhold til gjeldende personvernregler med hensyn til innsamling, behandling og lagring av personopplysninger, samt å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av alle rettighetene for de registrerte i henhold til gjeldende personvernregler.

3.3 Overføringer av informasjon til jobbsøkere

Indeed sender bestemt arbeidsgiverrelatert informasjon til jobbsøkere. Dette omfatter publiseringen av stillingsutlysninger, firmasider og lønnsinformasjon på nettstedene, i tillegg til stillingsutlysninger på tredjeparters nettsteder. Indeed kan også levere informasjon til jobbsøkere om en arbeidsgivers aktivitet og respons på nettstedene, slik at jobbsøkere kan evaluere ansettelsesmuligheter. Dette kan omfatte navnet til arbeidsgiverens representant, arbeidsgiverens adresse, om arbeidsgiveren har utført en handling eller valgt ikke å utføre en handling med hensyn til jobbsøkerens CV eller søknad, slik som å åpne, se, svare på eller ta en beslutning, om arbeidsgiveren har kontaktet andre jobbsøkere eller sett på CV-ene til andre jobbsøkere, og hvorvidt arbeidsgiveren har utført en handling med hensyn til en stillingsutlysning, for eksempel å sette den på pause eller lukke den. Når du som arbeidsgiver bruker nettstedene (f.eks. ved å legge ut en stillingsutlysning eller kontakte en jobbsøker via Indeeds CV-program), godtar du at Indeed kan gi denne informasjonen til jobbsøkere.

3.4 Overføringer av informasjon til tjenesteleverandører 

Vi kan bruke tredjeparter til å utføre tjenester i forbindelse med vår virksomhet for å forbedre nettstedene og våre tjenester, produkter og funksjoner, og for å beskytte våre brukere, få bedre forståelse av behovene deres og optimalisere tjenester og brukeropplevelser. Når du bruker nettstedene våre, anerkjenner og godtar du at Indeed bruker slike tredjeparts tjenesteleverandører, inkludert med det formål å samle inn, behandle, analysere og registrere aktiviteten din på, interaksjon med og kommunikasjon gjennom våre nettsteder, slik det står beskrevet i avsnitt 2 i denne personvernerklæringen.

Ved å tilby slike tjenester vil disse leverandørene ha tilgang til personopplysninger, noe som også kan omfatte overføringer av personopplysninger til andre land. Slike overføringer utføres for formålene beskrevet i avsnitt 2, 4 og 7 i denne personvernerklæringen.

Forbedring av våre tjenester

Disse tredjepartene kan levere datapunkter, inkludert hvor mye tid du bruker på bestemte sider, hvilke lenker du velger å klikke på og data som bidrar til å bestemme brukerpreferanse. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å utvikle og vedlikeholde våre tjenester med tilbakemeldinger fra brukere. Disse tredjepartene kan bruke informasjonskapsler og annen teknologi for å samle inn data knyttet til din atferd og dine enheter, slik som enhetstype, nettleserinformasjon og foretrukket språk.

Opprettholdelse av kvalitet og beskyttelse av brukere

Indeed kan i begrensede tilfeller overføre dine personopplysninger til enkelte tredjepartsleverandører som bistår Indeed med å beskytte våre brukere og opprettholde kvaliteten av tjenestene, produktene og funksjonene som tilbys disse brukerne. Et eksempel vil være leverandører Indeed bruker for å avdekke svindel. Eksempler på slike leverandører omfatter: SiftScience, Emailage og PerimeterX. Et annet eksempel ville være leverandører som brukes til å hindre kontoer som opprettes ved hjelp av kontoopplysninger som er lekket til offentligheten. Et eksempel på en slik leverandør er: SpyCloud.

Tilrettelegging av betaling

Indeed kan også dele ethvert kreditt-, debet- eller betalingskort og tilhørende fakturerings- og betalingsinformasjon du oppgir til Indeed, med selskaper som arbeider på Indeeds vegne, for eksempel betalingsbehandlere eller kredittvurderingsbyråer. Dette skjer utelukkende for å sjekke kreditt, utføre betalinger til Indeed og behandle kontoen din. 

– Installering eller bruk av en Indeed-app

For å kunne gi deg bestemte tjenester og støtte annonsering kan begrensede brukerdata deles med enkelte tjenesteleverandører når du installerer, laster ned eller bruker Indeed-appen. Dette kan inkludere IP-adressen din eller en annen unik identifikator samt hendelsesdata knyttet til installasjonen av Indeed-appen.

Dette kan gjøres for en rekke formål, deriblant forenkling av brukerinnlogging via en tredjepartskonto. Det kan også hjelpe oss med å forstå og optimalisere brukerens komplette kundeopplevelse ved å hjelpe oss med å: (i) forstå hvordan brukere kommer til nettstedene; (ii) bedre måle ytelsen til annonsene våre; og (iii) forstå tilfellene der en bruker har gått inn på nettstedene gjennom ulike enheter.

Når du laster ned eller installerer en Indeed-app, bekrefter og samtykker du i at personopplysningene dine kan overføres til disse tjenesteleverandørene. Du godtar også Indeeds retningslinjer for informasjonskapsler, personvernerklæring og vilkår, og er informert om at du til enhver tid kan benytte deg av dine rettigheter som beskrevet i avsnitt 8 i denne personvernerklæringen, inkludert retten til å fremme innsigelse mot den berettigede interessen knyttet til bruken av personopplysningene dine for markedsføringsformål.

Eksempler på typer av teknologi som kan støtte denne atferden, er piksler, javascript-snippets eller informasjonskapsler.

– Lagring

Vær oppmerksom på at vi også kan bruke tredjeparts skytjenesteleverandører som tilbyr drifting, datalagring og andre tjenester i henhold til standardvilkår som ikke kan fravikes. Disse tjenesteleverandørene har informert oss eller allmennheten om at de bruker sikkerhetstiltak som de anser som tilstrekkelige for å beskytte informasjon i systemet deres, eller de har et generelt renommé for å bruke slike tiltak. Vi vil imidlertid ikke være ansvarlige (så langt det er lovlig tillatt) for eventuelle skader som kan oppstå som følge av misbruk av informasjon, inkludert personopplysninger, hos disse selskapene.

– Verifisering av yrkessertifiseringer og lisenser

Vi kan også dele yrkessertifiserings- eller lisensnumre som du oppgir til Indeed, med den utstedende myndigheten eller organisasjonen for å bekrefte at sertifiseringen eller lisensen er gyldig. Vi utfører denne verifiseringen kun dersom du ber om dette når du for eksempel legger til visse sertifiseringer eller lisenser i Indeed-profilen.

3.5 Overføring av offentlig tilgjengelig informasjon

Når brukere legger inn innhold hos nettstedene på en måte som er ment å gjøre innholdet tilgjengelig og søkbart for enkeltpersoner, forbeholder Indeed seg retten til å samle inn og dele denne informasjonen med tredjeparter. Hvis en arbeidsgiver for eksempel publiserer en jobb på nettstedene, kan Indeed dele stillingsutlysningen eller informasjonen i annonsen med tredjeparter etter eget skjønn og i henhold til avtaler mellom Indeed og slike tredjeparter. Indeed forbeholder seg også retten til å dele informasjon som er samlet fra offentlige kilder på denne måten.

3.6 Overvåkning av Indeed-tjenester osv.

Indeed kan bruke informasjon om brukere som hentes fra tredjepartsplattformer som sosiale nettverk, til følgende formål:

 • klassifisering og kvantitativ forståelse av mengden respons og spredning av markedsføringskampanjetiltak som TV-reklame
 • overvåkning av omdømmet til Indeeds tjenester for å forstå hva som verdsettes og ikke, og bruk av denne informasjonen i kommunikasjonsplanlegging
 • tidlig oppdagelse av forbedringer av tjenesten, overvåkning av tilbakemeldinger fra brukere og planlegging av mottiltak
 • støtte til brukere som ikke vet hvordan de skal bruke Indeeds tjenester
 • oppdagelser av produktfeil (f.eks. «Når jeg prøver å åpne appen, viser den en 501-feil, og jeg kan ikke bruke den», eller «Jeg kan ikke søke på en jobb») og videresending av problemet til utviklingsteamet

3.7 Lenker til tredjepartsnettsteder

Nettstedene kan gjøre lenker til andre tredjepartsnettsteder tilgjengelig. Når du klikker på slike lenker, kan det hende du må forlate nettstedene våre. Nettleseren kan også utlevere til tredjepartsnettstedet nettadressen til nettstedene du klikket fra, og denne nettadressen kan inkludere søkeord og filtre du brukte på nettstedene. Nettstedene kan også gjøre firmasider tilgjengelige. Disse kan inneholde informasjon gitt av tredjepartsarbeidsgivere.

Indeed er ikke ansvarlig for tredjeparters personvernspraksis. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, innsamling, bruk og utlevering av informasjon av:

 • våre tilknyttede enheter
 • tredjeparts tjenesteleverandører
 • arbeidsgivere (inkludert arbeidsgivere som oppgir et bedriftsnettsted)
 • tredjeparts sosiale medieplattformer
 • produsenten av din enhet eller ditt operativsystem
 • eventuelle tredjepartsnettsteder det er lenket til

Du kan ha rettigheter som kan gjøres gjeldende direkte overfor disse tredjepartene. Se deres spesifikke personvernerklæringer for mer informasjon.

4. Annen bruk og utlevering av ikke-personlige opplysninger

Denne erklæringen gjelder også for vår bruk av ikke-personlige data. Vi kan bruke og utlevere ikke-personlige data til ethvert formål, bortsett fra der vi er pålagt å gjøre noe annet i henhold til gjeldende lov. Hvis vi kombinerer ikke-personlige opplysninger med personopplysninger, vil vi kun bruke og utlevere slik kombinert informasjon for de formålene som er beskrevet i avsnitt 2 og 7 i denne personvernerklæringen så lenge informasjonen er kombinert på denne måten.

5. Sikkerhet

Indeed bruker rimelige sikkerhetstiltak til å hjelpe med å beskytte personopplysningene dine. Likevel kan ingen metode for overføring eller lagring av informasjon via Internett være 100 % trygg. For eksempel kan ikke e-post eller andre meldinger som sendes via nettleseren din, eller CV-er som deles med arbeidsgivere, krypteres av mottakeren. Når sikkerheten for informasjonen din er utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere at denne informasjonen forblir privat. Se siden vår om Sikkerhet for mer informasjon om hvordan Indeed beskytter informasjonen din.

Vær oppmerksom på at vi også bruker tredjeparts skytjenesteleverandører til å behandle personopplysningene dine som beskrevet i avsnitt 3.4 i disse retningslinjene.

6. Informasjonskapsler og sporingsteknologi

Når du besøker våre nettsteder, laster ned eller installerer en Indeed-app og i noen av våre annonser på tredjeparters nettsteder, brukes det informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere som Google og Facebook, til måletjenester, mer målrettet annonsering og til markedsføringsformål. Se nedenfor og våre Retningslinjer for informasjonskapsler for mer detaljert informasjon vedrørende vår bruk av informasjonskapsler, inkludert hvordan du kan styre bruken av disse informasjonskapslene via nettleserinnstillingene dine.

– Når du logger deg inn på, eller bruker Indeed fra tredjepartsnettsteder

Hvis du ikke allerede har en Indeed-konto, men logger deg inn på Indeed ved hjelp av en tredjepart som Facebook eller Google, opprettes det en Indeed-konto med samme e-postadresse som brukes for Facebook- eller Google-kontoen din. Hvis du godtar å oppgi denne informasjonen til Indeed, vil Facebook eller Google godkjenne deg og omdirigere deg til Indeed. Merk: Når du logger deg på Indeed med Facebook- eller Google-kontoen din, vil Facebook eller Google bruke informasjonskapsler for å godkjenne deg som Facebook- eller Google-bruker.

Ved å få tilgang til Indeed gjennom en Facebook- eller Google-konto er du innforstått med at Facebook eller Google deler visse data (som beskrevet ovenfor i dette avsnittet) for å kunne gi deg tilgang til Indeed på en sikker måte. Hvis du ikke lenger ønsker å dele data med Indeed fra Facebook- eller Google-kontoen, må du justere innstillingene for Facebook- eller Google-kontoen. Informasjon som sendes fra Facebook eller Google til Indeed, anses som Indeed-kontoinformasjon for din bruk av Indeed.

Du har til enhver tid mulighet til å deaktivere koblingen mellom din Facebook- eller Google-konto og Indeed-kontoen ved å gå inn på personverninnstillingene i Facebook- eller Google-kontoen. Facebook eller Google kan også be om tillatelse til å dele visse andre opplysninger med Indeed, blant annet navn, profilbilde, offentlig profilinformasjon og e-postadresse. Når du har gitt denne tillatelsen, vil den forespurte informasjonen bli delt med Indeed. Denne informasjonen vil bli brukt til å levere tjenester til deg, inkludert for å fylle ut profilen på Indeed. Den delte informasjonen vil være tilknyttet Indeed-profilen din helt til du endrer eller sletter den.

– «Do Not Track»-forespørsler

Vi reagerer ikke på «Do Not Track»-signalet (DNT) til nettlesere dersom dette er aktivert i brukerens nettleser. Når vi konfigurerer eller leser informasjonskapsler på nettsteder som ikke er tilknyttet oss, og som har integrerte jobbsøkings- og visningsfunksjoner, gjør vi dette blant annet for å gi brukere en personlig jobbsøkeopplevelse på disse nettstedene. Vi deler ikke informasjon om bruken din av nettstedene med disse tredjepartene. Når tredjeparter vi har integrert i nettstedene (som beskrevet i Indeeds retningslinjer for informasjonskapsler), konfigurerer eller leser sine egne tredjepartsinformasjonskapsler, kan de velge om de skal reagere på DNT-signalet.

– Konverteringssporing

Indeed kan gi en arbeidsgiver en kode for konverteringssporing som arbeidsgiveren kan legge på nettstedet sitt. Konverteringssporingen pinger jobbsøkerens skjulte sporingsbilde og sporer tilfellene der en jobbsøker har sendt inn en søknad på en jobb på arbeidsgiverens nettsted. Konverteringssporingen er ganske enkelt en teller som melder fra til Indeed om at en jobbsøker har søkt, og også har evnen til å telle søknader på tvers av enheter dersom en jobbsøker er logget på arbeidsgiverens nettsted. Hvis du ønsker å bli utelatt av Indeeds skjulte sporingsbilde for jobbsøkere, kan du melde deg av her.

7. Oppkjøp og andre omorganiseringer

En omorganisering, endring i vår ledelse, sammenslåing, oppkjøp eller salg av aktiva kan føre til en utlevering av personopplysningene dine til en tredjepart («etterfølgerbedrift»).

Dersom eierskapet til hele eller i det vesentlige hele vår virksomhet endres, eller vi foretar en omorganisering av selskapet (inkludert en sammenslåing, salg av aktiva, konsolidering eller andre handlinger mellom Indeed-virksomhetene), kan vi overføre personopplysningene dine til etterfølgerbedriften.

Etterfølgerbedriften vil overta rettighetene og forpliktelsene vedrørende personopplysningene dine som beskrevet i dette dokumentet. Informasjonen din vil brukes av tredjeparten i samsvar med denne personvernerklæringen frem til du varsles om en oppdatert eller endret personvernerklæring av den nye eieren eller etterfølgerbedriften.

8. Dine rettigheter vedrørende personopplysninger

Som bruker av dette nettstedet kan du ha visse rettigheter vedrørende personopplysninger. Vi tilbyr disse rettighetene (også kjent som «den registrertes rettigheter») til alle fysiske personer uavhengig av plassering, med noen begrensninger som er beskrevet i denne erklæringen. Disse rettighetene gis kun til menneskelige kontoinnehavere og er ikke tilgjengelige for arbeidsgivere eller andre juridiske personer med mindre annet er påkrevd ved lov.

Disse rettighetene omfatter:

 • innsyn i personopplysningene dine (inkludert en kopi av opplysningene)
 • retting av personopplysningene
 • sletting av personopplysningene
 • begrensning av eller innsigelse mot behandlingen av egne personopplysninger
 • begrensede avmeldingsrettigheter for deling av opplysninger, behandling og kommunikasjon med deg

For å beskytte integriteten til personopplysningene dine vil vi forsøke å bekrefte identiteten din via e-postadressen eller telefonnummeret som er knyttet til din bruk av nettstedet vårt, før vi oppfyller forespørselen din. Vi forbeholder oss retten til å avvise en forespørsel dersom vi ikke kan bekrefte identiteten din på en tilfredsstillende måte. Vi vil også avvise forespørsler from fremsettes på dine vegne hvis vi ikke kan få bekreftet at den som fremsetter forespørselen, har tillatelse til å opptre på dine vegne.

Vi er ikke ansvarlige for personopplysninger du leverer direkte til en arbeidsgiver, og kan ikke motta forespørsler om personopplysninger vi ikke er behandlingsansvarlige for. Dersom du allerede har sendt en søknad til en arbeidsgiver, må du ta kontakt med arbeidsgiveren direkte for å finne ut mer om rettighetene som er tilgjengelige for deg som registrert.

Hvis du har spørsmål eller innsigelser vedrørende måten vi behandler dine personopplysninger på, ber vi deg ta kontakt med oss.

9. Regionsspesifikk informasjon

Indeed er en global organisasjon med kontorer på forskjellige steder rundt i verden. Dette betyr at vi kan overføre personopplysningene dine til andre Indeed-selskaper, tredjeparter eller forretningspartnere i ulike land. Vi har implementert tiltak for å sikre personopplysningene dine dersom de overføres til et annet land. Disse er angitt nedenfor. I dette avsnittet finner du også informasjon som er relevant for din region, hvis det er aktuelt.

10. Kontakt oss

Vi tar gjerne imot dine spørsmål om personvern. Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysningene dine.

10.2 Klager og tvister

Vi tar spørsmålene og bekymringene dine om personvern på alvor, og vi streber etter å finne en løsning på klager om vår samling eller bruk av personopplysningene dine. Hvis du mener at personvernrettighetene dine er krenket, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vårt personvernombud.

Hvis du er i EØS eller Sveits og har en klage vedrørende behandling som utføres iht. Privacy Shield-prinsippene mellom EU og USA eller Sveits og USA, kan du også kreve uavhengig konfliktløsning via BBB EU PRIVACY SHIELD, drevet av BBB National Programs.

Personer i EØS eller Sveits som har klager vedrørende personvern, bør først kontakte Indeed Inc. via brevpost eller e-post. Hvis henvendelsen din ikke behandles på en tilfredsstillende måte, gå til BBB for mer informasjon og for å legge inn en klage. Denne tjenesten leveres til deg gratis. Du kan også ha rett til å klage til behørig datatilsynmyndighet. I EØS er Indeeds hovedsete Indeed Ireland Operations Limited, som reguleres av Irish Data Protection Commission.

Erklæring om bruk av informasjonskapsler

Sist oppdatert: 1. november 2021

Ved å bruke eller gå inn på Indeeds nettsteder godtar du Indeeds bruk av informasjonskapsler som beskrevet nedenfor. 

«Indeed» eller «vi» i denne erklæringen om bruk av informasjonskapsler betyr Indeed, Inc. dersom du er i USA, Indeed Staff LLC dersom du bruker Indeed Staff i USA, Indeed K.K. dersom du befinner deg i Japan og Indeed Ireland Operations Limited dersom du er utenfor USA og Japan.

Varemerkene som dekkes av denne erklæringen om bruk av informasjonskapsler, omfatter: Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, Workopolis og Wowjobs (sammen kalt «Indeed» eller «nettstedene»).

Alle referanser til jobbsøkere, arbeidsgivere og personopplysninger er definert som i personvernerklæringen vår. 

1. Innføring: Hva er en informasjonskapsel?

Erklæringen om bruk av informasjonskapsler forklarer når og hvorfor informasjonskapsler sendes til besøkende på nettstedet. «Informasjonskapsler» (cookies) er biter av informasjon som kun inneholder tekst, som et nettsted overfører til en persons harddisk eller en annen enhet med nettleser for loggføringsformål. Informasjonskapsler lar nettstedene huske viktig informasjon som vil gjøre bruken av nettstedene enklere. En informasjonskapsel vil vanligvis inneholde domenenavnet informasjonskapselen kom fra, informasjonskapselens «levetid» og et tilfeldig generert og unikt nummer eller en annen verdi. Enkelte informasjonskapsler vil alltid bli brukt på nettstedene, uavhengig om du er logget inn på kontoen din eller ikke. 

Øktinformasjonskapsler er midlertidige informasjonskapsler som forblir i informasjonskapselfilen til nettleseren helt til du forlater nettstedet. Faste informasjonskapsler forblir i informasjonskapselfilen til nettleseren over lengre tid (hvor lenge vil avhenge av levetiden til den gjeldende informasjonskapselen). Vi bruker øktinformasjonskapsler for å spore det totale antallet besøkende på våre nettsteder. Vi kan også bruke informasjonskapsler slik at vi husker datamaskinen din når den brukes til å returnere til nettstedene for å tilpasse opplevelsen. I disse tilfellene kan vi knytte personopplysninger til en informasjonskapselfil.

2. Slik bruker vi informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere som Google og Facebook, til måletjenester, mer målrettet annonsering og til markedsføringsformål. Dette skjer fra nettstedene når du laster ned eller installerer en Indeed-app, og i noen av våre annonser på tredjepartsnettsteder. Disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi lar oss vise deg reklamemateriell på andre nettsteder du besøker på Internett, og presenterer deg for flere arbeidsgivere. Vi kan også dele informasjon om brukeratferden din på nettstedene med tredjeparter (inkludert operatører av tredjepartsnettsteder eller sosiale medier) for å vise deg målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset til deg. 

Vi bruker også disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi for å støtte Indeeds program for målrettede annonser og annen reklame, slik at bestemme hvilke annonser brukerne har sett, hvor mange ganger brukerne har sett en bestemt annonse og på hvilke nettsteder en bestemt annonse ble vist. Vi kan også tillate at arbeidsgivere som deltar i Indeeds program for målrettede annonser, plasserer informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi i annonser vi leverer på nettstedet vårt og på tredjepartsnettsteder for å hjelpe disse arbeidsgiverne med å forstå hvordan enkeltpersoner samhandler med våre reklamer for stillingsutlysningene deres.

Vi kan også bruke disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi på nettstedene for å forstå og informere en arbeidsgiver om hvilke brukere som så bestemte stillingsutlysninger, firmasider, ansettelsesarrangementer eller annen reklame der arbeidsgiveren er oppgitt.

FormålSlik bruker vi informasjonskapsler
Til analytiske formålIndeed og dets tilknyttede enheter (som definert i avsnitt 4.14 i personvernerklæringen) bruker informasjonskapsler til å analysere brukeraktivitet for å forbedre våre nettsteder og nettstedene til Indeeds tilknyttede enheter. For eksempel kan vi bruke informasjonskapsler for å se på aggregerte mønstre, som blant annet det gjennomsnittlige antall jobbsøk brukerne utfører. Vi kan bruke en slik analyse for å få innblikk i hvordan vi kan forbedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen for nettstedene.
Dine preferanser og din brukeropplevelseIndeed og dets tilknyttede enheter bruker informasjonskapsler for å samle inn bestemt informasjon om brukere, for eksempel nettlesertype, server, språkpreferanse og landsinnstilling, for å lagre brukerpreferanser på nettstedene våre og for å gjøre brukeropplevelsen mer konsekvent og praktisk. Vi kan for eksempel lagre de siste søkene du har utført i en informasjonskapsel, slik at du enkelt kan gjenta disse søkene når du kommer tilbake til nettstedene våre, eller slik at vi kan foreslå profilinformasjon når du registrerer en konto eller fyller ut en CV på nettstedene (f.eks. en Indeed-CV). 
I tillegg bruker vi informasjonskapsler for å holde deg pålogget når du besøker nettstedene våre flere ganger etter hverandre. Vi kan også bruke IP-adressen for å bestemme din geografiske plassering med tanke på poststed eller postnummer, slik at vi kan gi deg de mest relevante søkeresultatene.
Levering av målingstjenester, bedre målrettet annonsering og markedsføringVi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere som Google og Beeswax, for måletjenester, bedre målrettet annonsering og markedsføringsformål. Dette foregår når du besøker nettstedene våre og når du laster ned eller installerer Indeed-appen. Disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi lar oss vise reklamemateriell (som kan omfatte bestemte stillingsutlysninger eller firmasider på nettstedene) fra Indeed til deg på andre nettsteder du besøker på Internett. 
Våre tredjeparts reklamepartnere kan også bruke denne teknologien for å identifisere interessene dine over tid og på forskjellige nettsteder for å levere målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset deg. 
Indeed kan også dele informasjon om brukeratferden din på nettstedene med tredjeparter (inkludert operatører av tredjepartsnettsteder) for å vise deg målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset til deg. Vi bruker også informasjonskapsler for å muliggjøre Indeeds program for målrettede annonser. I forbindelse med dette programmet og andre annonser bruker vi informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere for å bestemme hvilke annonser brukerne har sett, hvor mange ganger brukerne har sett en bestemt annonse og på hvilke nettsteder en bestemt annonse ble vist. 
Du har rett til å fremme innsigelse mot bruken (med berettiget interesse) av personopplysningene dine for markedsføringsformål. Hvis du vil fremme innsigelse mot innsamlingen og bruken av informasjon for målrettet annonsering, eller dersom du vil utøve andre rettigheter, må du gjøre dette som beskrevet i avsnitt 10 i vår personvernerklæring.
HenvisningssporingVi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere, for å knytte brukeraktivitet til tredjepartsnettsteder som har henvist brukeren til nettstedene våre eller for å knytte brukeraktivitet til tredjepartsnettsteder som Indeed har henvist til. Enkelte av tredjepartsnettstedene er partnernettsteder som mottar kreditt for aktiviteten til brukere som de henviser til nettstedene våre, eller gir oss kreditt for aktiviteten til brukere som henvises til slike tredjepartsnettsteder. 
Vi kan imidlertid bruke denne teknologien til å dele begrenset informasjon om brukeraktivitet med arbeidsgivere, for eksempel hvilke brukere som så en bestemt stillingsannonse, firmaside, Hiring Event eller annen reklame på nettstedene, og tredjepartsnettstedet der du klikker på en lenke til en stillingsutlysning, firmaside, Hiring Event eller annen reklame på nettstedene. Vi bruker også informasjonskapsler og denne teknologien for å knytte brukeraktivitet til e-postkampanjer som henviser brukere til nettstedene våre.
SikkerhetsformålVi bruker informasjonskapsler for å begrense bestemte typer nettangrep.
Testing, brukervennlighet og ytelsesforbedringVi bruker informasjonskapsler for å sikre at brukerne får en konsekvent brukeropplevelse mens vi utfører A/B-testing på enkelte aspekter av nettstedene våre for å forbedre våre produkttilbud. Vi bruker også informasjonskapsler for å forbedre ytelsen og påliteligheten til nettstedene våre.
Forebygging av svindel/søppelpostVi bruker informasjonskapsler når vi undersøker og etterforsker tilfeller av svindel. Deler av vår informasjonskapsel-/enhetssporing skjer via tredjepartsleverandører som SiftScience. Andre ganger bruker vi egne indekser for å identifisere aktivitet knyttet til bestemte informasjonskapsler.
SamsvarVi kan bruke informasjonskapsler til å anonymisere trafikk- og aktivitetsdata som vi samler inn om bruk av nettstedene våre. Vi kan også bruke en informasjonskapsel som kalles OptanonConsent til å lagre statusen for informasjon om informasjonskapsler når du samhandler med informasjonskapselbanneret vårt.

3. Disse informasjonskapslene bruker vi

Vi bruker førsteparts- og tredjepartsinformasjonskapsler på ulike måter på hvert av våre nettsteder for å tilby våre mange produkter og tjenester til deg. Hvis du bruker noen av nettstedene som er oppført i tabellen nedenfor, kan du følge de merkevarespesifikke lenkene for å få en komplett liste over informasjonskapslene som brukes på nettstedene våre. Alle andre besøkende kan se en liste over partnerne våre med tredjepartsinformasjonskapsler i den andre tabellen nedenfor.

MerkevareListe over informasjonskapsler
HRTechPrivacy.com-brukere (hrtechprivacy.com)Liste over informasjonskapsler
Indeed Ireland-brukere (ie.indeed.com)Liste over informasjonskapsler
Indeed UK-brukere (uk.indeed.com)Liste over informasjonskapsler
Indeed US-brukere (indeed.com)Liste over informasjonskapsler
Engineerjobs UK-brukere (uk.engineerjobs.com)Liste over informasjonskapsler
US Resume.com-brukere (resume.com) Liste over informasjonskapsler
US RescueMyResumes.com-brukere (rescuemyresumes.com) Liste over informasjonskapsler
US ResumePerfector-brukere (resumeperfector.com) Liste over informasjonskapsler

Vi kan tillate tredjeparter å bruke informasjonskapsler på nettstedene våre for å hjelpe oss med å levere og forbedre tjenestene våre for deg. Bruken vår av disse informasjonskapslene kan variere avhengig av nettsted og marked. Hvis bruken din av nettstedene våre ikke omfattes av tabellen ovenfor, kan du se gjennom nettleserinnstillingene dine for en liste over alle informasjonskapsler som er lagret på enheten din. Listen nedenfor identifiserer alle våre tredjepartsleverandører av informasjonskapsler som er i bruk fra datoen disse retningslinjene gjelder. Besøk nettstedene deres for mer informasjon om deres personvernpraksis:

Leverandør av tredjepartsinformasjonskapslerTredjepartsnettsted
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Tribliohttps://www.triblio.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

4. Slik styrer du vår bruk av informasjonskapsler

Tabellene ovenfor kan gi brukerne våre i noen markeder alternativer for «innstillinger for informasjonskapsler». Andre innstillinger som er tilgjengelig for brukerne våre:

Nettleser- og enhetsspesifikke innstillinger

Nettleseren kan gi deg muligheten til å blokkere informasjonskapsler, for eksempel informasjonskapsler fra tredjeparter. Noen nettlesere gir deg også muligheten til å gjennomgå og administrere informasjonskapsler individuelt. Vi oppfordrer deg til å se gjennom nettleserens innstillinger og dokumentasjon for mer informasjon om eventuelle innstillinger nettleseren kan tilby og hvordan de fungerer. Merk: Hvis du sletter en informasjonskapsel som Indeed bruker på nettstedene, fra enheten eller nettleseren, men ikke stiller inn nettleseren eller enheten til å blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter, kan vi installere den samme informasjonskapselen under et senere besøk. Noen tredjeparts informasjonskapsler er også nødvendige for tjenestene vi tilbyr på våre nettsteder. Ved å blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter kan det være at du ikke får benyttet alle funksjonene som er tilgjengelige på våre nettsteder.

Deaktivering av målrettet annonsering

Du kan også velge bort målrettet annonsering som vi leverer gjennom tredjeparts reklamepartnere, slik som Google og Beeswax, ved å gå til deres nettsteder (f.eks. Googles Slik bruker Google informasjon fra nettsteder eller apper som bruker tjenestene våre), eller gjennom selvregulerende initiativer for digital reklame tilgjengelig i EU (Dine valg på nett), USA (Dine annonsevalg) og Canada (Dine annonsevalg). Vi kan fra tid til annen oppdatere denne listen etter hvert som lignende initiativer blir tilgjengelig i andre markeder. Vi oppfordrer deg til å besøke alle disse nettstedene for å få mer informasjon om hver organisasjons tilnærming til målrettet annonsering, lister over deltakende selskaper og alternativene som er tilgjengelige for brukerne. Merk: Alle tredjepartsdeaktiveringer kan kreve bruk av en tredjepartsinformasjonskapsel for å gjenspeile ditt valg. Hvis du fjerner tredjepartsinformasjonskapsler fra nettleseren eller enheten, kan det påvirke eller fjerne valget ditt.

5. Endringer i erklæringen om bruk av informasjonskapsler

Se merknaden «sist oppdatert» øverst på denne siden for å se når erklæringen om bruk av informasjonskapsler sist ble oppdatert. Alle endringer gjelder fra og med datoen for «sist oppdatert» vist ovenfor. Ved å bruke nettstedene eller gi oss informasjon i etterkant av slike endringer godtar du den endrede erklæringen om bruk av informasjonskapsler. Hvis Indeed skal bruke personopplysninger som er samlet inn via nettstedet på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som er oppgitt på tidspunktet for innsamlingen, vil Indeed varsle brukerne via e-post eller ved å legge inn en melding på Indeeds nettsted i 30 dager før slik bruk, eller på andre måter i henhold til gjeldende lov.

Vanlige spørsmål om personvern i Indeed

Vår personvernerklæring beskriver utførlig hvordan Indeed behandler dine personopplysninger. Hvis du ønsker mer informasjon om Indeeds tilnærming til personvern, kan du se vår side for vanlige spørsmål.

Kontakt oss

Hvis du har generelle brukerstøtteproblemer, må du se tabellen nedenfor for riktig metode:

Indeed-brukerstøtteIndeed-brukerstøtteskjema
Workopolis-brukerstøtteWorkopolis-brukerstøtteskjema
EngineerJobs-brukerstøtteSend oss en e-post på privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellomrom)
WowJobs-brukerstøtteSend oss en e-post på privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellomrom)
GigaJob-brukerstøtteSend oss en e-post på privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellomrom)
Careesma-brukerstøtteCareesma-brukerstøtteskjema
Resume.comSend oss en e-post på support @ resume.com (fjern mellomrom)
RescueMyResumes.comSend oss en e-post på privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellomrom)
ResumePerfector.comSend oss en e-post på privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellomrom)

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, kan du sende oss e-post på privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom).