HR Tech Privacy

Indeed

Indeed er verdens største portal for stillingsannonser1 med over 250 millioner unike besøkende2 hver måned. Indeed jobber hardt for å rette fokus på jobbsøkerne ved å gi dem fri tilgang til å søke etter jobber, publisere CV-er og finne ut mer om firmaer. Hver dag introduserer vi millioner av mennesker for hverandre for å skape nye muligheter.

1 comScore, totalt antall besøk, mars 2020

2 Google Analytics, unike besøkende, februar 2020

Personvernerklæring

Sist oppdatert 21. februar 2022

Sammendrag av Indeeds personvernerklæring

Merk: Indeed og tilknyttede enheter direkte eller indirekte eies av et offentlig omsatt japansk morselskap, Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Innføring

Vi har skrevet dette sammendraget av Indeeds fullstendige personvernerklæring for å hjelpe deg gjennom den og holde deg informert om hvordan vi håndterer opplysningene dine.

Personvernerklæringen vår beskriver hvordan vi samler inn, behandler og utleverer personopplysningene og de ikke-personlige opplysningene som vi samler inn fra og om deg, når du går inn på eller bruker nettbaserte og/eller mobile nettsteder, applikasjoner, tjenester og programvarer (samlet kalt våre «nettsteder»).

Våre nettsteder som dekkes av denne personvernerklæringen, omfatter de tilknyttede nettjenestene eller mobile tjenestene, applikasjonene, nettstedene og programvarene til Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, Workopolis og Wowjobs.

Indeeds kjerneformål er å hjelpe folk ut i jobb og hjelpe arbeidsgivere med å finne flotte kandidater. Siden hvert av våre tilknyttede selskaper deler dette kjerneformålet, har vi utviklet et personvernsenter som en måte å utdanne brukerne våre i hvem våre tilknyttede selskaper er, og hvordan vi deler opplysninger med dem. Du kan finne ut mer om hvordan vi deler data med tilknyttede selskaper på vår side for vanlige spørsmål om personvernsenteret.

2. Hvem er ansvarlig for informasjonen?

Hvilken Indeed-enhet som er ansvarlig for informasjonen din, avhenger av hvor du befinner deg, og om vi opptrer som behandlingsansvarlig eller databehandler i henhold til avsnitt 1.1 i Indeeds personvernerklæring nedenfor. Se tabellene nedenfor for å finne ansvarlig enhet. 

Brukerens plasseringBehandlingsansvarlig 
USAIndeed Inc.
Indeed Staff LLC, for brukere av Indeed Staff
Utenfor USAIndeed Ireland Operations Limited
Indeed Hire Singapore Pte. Ltd., for brukere av Indeed Hire i Japan 

3. Hvilken informasjon samler vi inn om deg?

På alle nettstedene samler vi inn informasjon:

 • du velger å gi oss gjennom nettstedet vårt, f.eks. kontaktopplysninger, CV-opplysninger, stedsopplysninger
 • gjennom aktiviteten på nettstedet, f.eks. informasjon fra enheten din og handlinger gjort på nettstedet, f.eks. ulike søk eller jobber du klikker på
 • når du søker på jobber, bruker filtrerings- eller vurderingsspørsmål eller automatisert telefonintervju eller logger på fra tredjepartsnettsteder
 • når du bruker gebyrpliktige tjenester eller du er en arbeidsgiver som oppgir nødvendig arbeidsgiverinformasjon, f.eks. for verifiseringsformål

Du finner detaljert informasjon om typene personopplysninger vi samler inn fra deg, og nærmere opplysninger om det rettslige grunnlaget for slik innsamling i avsnitt 2 i vår fullstendige personvernerklæring.

4. Hvorfor samler vi inn denne informasjonen?

Vi samler inn og bruker informasjonen for å bidra til at jobbsøkere finner jobber, at arbeidsgivere finner kandidater og at du mottar forbedrede tjenester. I korte trekk bruker vi personopplysninger til å:

 • opprette kontoer og sende deg jobbvarsler eller annet kampanjemateriell 
 • gi deg relevante søkeresultater og jobbanbefalinger 
 • forenkle kommunikasjon som en del av jobbsøk-, søknads- og intervjuprosessen
 • stille din CV til rådighet for tredjeparter, avhengig av personverninnstillingene (f.eks. privat eller offentlig CV) 
 • finne jobbsøkere som passer til arbeidsgiveres stillingsutlysninger 
 • hindre svindel, søppelpost og andre potensielt svindelrelaterte eller ulovlige aktiviteter 
 • forenkle betalinger i forbindelse med gebyrpliktige tjenester 
 • utføre automatisert behandling for å kunne tilby mange av tjenestene våre 
 • forbedre og optimalisere tjenestene våre samt sikkerheten for jobbsøkere og arbeidsgivere ved deling av opplysninger med våre tilknyttede enheter og nettsteder
 • forbedre tjenestene våre, opprettholde produktkvaliteten og beskytte brukerne 
 • aggregere og dele med tredjeparter innhold som legges ut på Indeed, og som er ment å være offentlig tilgjengelig

Du finner detaljert informasjon om formålene som vi bruker personopplysninger for, i avsnitt 4, 5 og 9 i vår fullstendige personvernerklæring.

5. Hvem deles denne informasjonen med?

Informasjonen deles med: 

 • Indeed-tilknyttede enheter
 • arbeidsgivere og jobbsøkere (f.eks. hvis en jobbsøker velger å søke på en jobb) 
 • tredjepartstjenesteleverandører som hjelper oss med vår drift, f.eks. for lagring av opplysninger eller påvisning av svindel

Se avsnitt 4, 8, 9 og 11 i vår fullstendige personvernerklæring for mer informasjon. 

6. Hvor lenge lagrer vi informasjonen?

Indeed lagrer personopplysninger til det ikke lenger er nødvendig å levere våre tjenester eller til du ber oss slette personopplysninger. Vi kan også være pålagt å lagre diverse informasjon for å overholde lokal lovgivning. Hvis du ønsker å slette personopplysninger, må du sende en forespørsel om sletting. Se avsnitt 2 i vår fullstendige personvernerklæring for mer informasjon.

7. Hva er dine rettigheter med hensyn til personopplysninger?

Indeed tar personvernet ditt på alvor. Vi sørger for at alle brukerne våre verden over har personvernrettigheter på linje med EUs personvernforordning. Dette omfatter retten til å få innsyn i personopplysninger, slette personopplysninger, få personopplysninger i et bærbart format og retten til å begrense eller motsette seg visse typer behandling av personopplysninger. Når vår bruk av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du også rett til å trekke tilbake samtykket. Se avsnitt 10 i vår fullstendige personvernerklæring for mer informasjon med hensyn til dine rettigheter og hvordan de kan utøves.Du har også rett til å klage til den lokale personvernmyndigheten med hensyn til Indeeds bruk av informasjonen slik det står beskrevet i avsnitt 12 i vår fullstendige personvernerklæring. Hvis du befinner deg i USA, kan du ha spesifikke personvernrettigheter som du finner mer informasjon om i avsnitt 13 i vår fullstendige personvernerklæring.

8. Kontakt oss 

Du kan kontakte Indeed, Inc. i 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, og du kan kontakte Indeed Ireland Operations Limited i 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland, eller du kan kontakte begge selskapene via kontaktskjemaet på nettstedene våre.

Hvis du vil kontakte vårt personvernombud, kan du sende e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom når du sender e-post).

Indeeds fullstendige personvernerklæring

Merk: Indeed og tilknyttede enheter direkte eller indirekte eies av et offentlig omsatt japansk morselskap, Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Innføring

For Indeed er det viktig at våre brukere og kunder stoler på oss når de gir oss tilgang til sine personopplysninger. Personvernerklæringen beskriver hvordan vi jobber for å opprettholde denne tilliten og beskytte denne informasjonen.

Personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, behandler og utleverer personopplysningene og de ikke-personlige opplysningene du gir oss når du går inn på eller bruker nettbaserte og/eller mobile tjenester, mobile applikasjoner og nettsteder, og programvare som tilbys av Indeed og tilknyttede varemerker som dekkes av denne personvernerklæringen, deriblant Engineerjobs, Careesma, Gigajob, Workopolis og Wowjobs (samlet kalt «Indeed» eller «nettstedene»).

Især beskriver denne personvernerklæringen vår innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger og ikke-personlige data som du gir til Indeed, når du går inn på eller bruker Indeeds eller andre nettsteders tjenester på nett eller mobile tjenester, applikasjoner og nettsteder samt programvare levert av Indeed i forbindelse med slike tjenester eller nettsteder. Vårt kjerneformål er å hjelpe folk ut i jobb og arbeidsgivere med å finne flotte kandidater. Siden hvert av våre tilknyttede selskaper deler dette kjerneformålet, har vi utviklet et personvernsenter som en måte å utdanne brukerne våre på om våre tilknyttede selskaper, og hvordan vi deler opplysninger med dem for å tilby brukerne våre de beste produkt- og tjenestetilbudene. Du kan finne ut mer om hvordan vi deler data med tilknyttede selskaper på vår side for vanlige spørsmål om personvernsenteret.

1.1 Indeeds enheter som har ansvaret for informasjonen din

Denne delen bestemmer hvilken Indeed-enhet som fungerer som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. 

 – Indeed som behandlingsansvarlig

«Indeed» eller «vi» i denne personvernerklæringen er Indeed, Inc. dersom du befinner deg i USA, bortsett fra for brukere av Indeed Staff, da er det Indeed Staff LLC; og Indeed Ireland Operations Limited («Indeed Ireland») dersom du befinner deg utenfor USA, bortsett fra for brukere av Indeed Hire i Japan, da er det Indeed Hire Singapore Pte. Ltd.

Indeed er behandlingsansvarlig for alle personopplysningene som behandles i henhold til denne personvernerklæringen, med mindre annet er uttrykkelig angitt nedenfor i avsnittet 1.1.

Merk: Oppdragsgiveren som er angitt i våre vilkår, kan avvike fra den behandlingsansvarlige som er angitt i denne personvernerklæringen.

 – Indeed som databehandler

Indeed tilbyr visse ansettelsestjenester til arbeidsgivere, der Indeed fungerer som databehandler (eller lignende) i henhold til gjeldende personvernlover. I slike tilfeller behandler Indeed personopplysningene som samles inn fra og om deg, utelukkende på arbeidsgiverens vegne og i henhold til vilkårene. Dette gjelder tjenesten vår for import av kandidater, der vi hjelper arbeidsgivere med å kontakte, intervjue og administrere jobbsøkere som ikke søker gjennom nettstedene våre, i tillegg til andre tjenestetilbud som hjelper arbeidsgivere med å administrere ansettelsesprosessen. Hvis du har spørsmål om Indeeds behandling av personopplysningene dine som en del av disse tjenestene, eller hvis du vil utøve eventuelle rettigheter du har med hensyn til slike opplysninger, kan du kontakte arbeidsgiveren du søkte hos. Resten av behandlingsaktivitetene våre som dekkes av denne personvernerklæringen, gjelder ikke personopplysninger som vi samler inn gjennom disse tjenestene.

1.2 Viktige definisjoner

Med personopplysninger menes all informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar person, og med ikke-personlige data menes informasjon som ikke identifiserer deg som en bestemt person. Merk: Indeed vil til enhver tid overholde den gjeldende lovbestemte definisjonen ved å bestemme hva som er og hva som ikke er personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. I tilfeller der denne personvernerklæringen nevner «informasjon» eller «din informasjon», kan dette inneholde både personopplysninger og ikke-personlige data.

Nettstedene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner som leter etter ledige stillinger, tjenester eller informasjon knyttet til deres personlige arbeid eller jobbsøking («jobbsøkere»). Der det er aktuelt, kan nettstedene også gjøres tilgjengelig for enkeltpersoner eller organisasjoner som leter etter informasjon knyttet til ansettelse eller menneskelige ressurser, eller ønsker å gjøre informasjon om ledige stillinger («stillingsutlysninger» eller «stillingsannonser») tilgjengelig på deres eller andres på vegne, inkludert byråer som handler for flere parter («arbeidsgivere»).

1.3 Omfanget av Indeeds personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omfatter kun opplysninger som vi samler inn via nettstedet, og ikke annen datainnsamling eller databehandling, inkludert tredjepartsleverandører av nettsteder som nettstedet er lenket til, og all informasjon som vi samler inn frakoblet eller via nettsteder, produkter eller tjenester som ikke viser en direkte lenke til denne personvernerklæringen.

Fra tid til annen vil vi nevne denne personvernerklæringen i varsler på nettstedene, inkludert nettsteder med spesielle formål, mobilapplikasjoner og invitasjoner der du kan sende inn ideer for å forbedre nettstedet. Indeed kan endre denne personvernerklæringen til enhver tid.

Hvis du søkte på en stillingsannonse, må du se i stillingsutlysningen etter annen informasjon som kan gjelde deg. Nåværende og tidligere Indeed-ansatte bør kontakte sine HR-koordinatorer for gjeldende retningslinjer.

1.4 Endringer i personvernerklæringen

Se merknaden «sist oppdatert» øverst på denne siden for å se når personvernerklæringen sist ble oppdatert. Alle endringer i personvernerklæringen gjelder fra og med datoen for «sist oppdatert» vist ovenfor. Ved å bruke nettstedene eller gi oss informasjon i etterkant av slike endringer godtar du den endrede personvernerklæringen. Hvis Indeed skal bruke personopplysninger som er samlet inn via nettstedene på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som er oppgitt på tidspunktet for innsamlingen, vil Indeed varsle brukerne via e-post eller ved å legge inn en melding på de gjeldende nettstedene i 30 dager før slik bruk, eller på andre måter i henhold til gjeldende lov.

1.5 Vanlige spørsmål om personvern hos Indeed

Merk: Denne personvernerklæringen beskriver utførlig hvordan Indeed behandler dine personopplysninger. Gå til Indeeds vanlige spørsmål om personvern for mer informasjon om Indeeds tilnærming til personvernforordningen (GDPR), CCPA og personvern generelt.

2. Innsamlet informasjon

Du oppgir forskjellige typer informasjon slik at Indeed skal kunne tilby deg tjenester, produkter og funksjoner på nettstedene våre. 

2.1 Informasjonen du gir til Indeed

– Fra kontoen din

Vi samler inn data fra deg når du oppretter en konto, ber om informasjon fra oss, abonnerer på en tjeneste, deltar i en spørreundersøkelse, legger inn en vurdering eller anmeldelse, legger inn spørsmål eller svar, laster opp eller oppretter en CV, fullfører en Indeed-vurdering, oppdaterer jobbpreferansene dine, laster opp innhold eller på annen måte aktivt sender oss data på nettstedene våre. Dette kan være brukernavn, passord, for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer (inkludert mobilnummer), gateadresse, kjønn, yrke, interesser, oppnåelser, karrieremål, sertifiseringer eller lisensnumre, meldinger du sender til brukere, ønsket arbeidstid, lønn og andre jobbpreferanser, og eventuelle andre data som inngår i profilen eller CV-en på kontoen din, blant annet søknadsmateriell og svar på filtreringsspørsmål sendt til Indeed eller arbeidsgivere gjennom Indeed samt svar på eventuelle spørreskjemaer på nettstedet vårt eller sendt til deg. All denne informasjon kan være knyttet til Indeed-profilen din.

Du kan oppgi dine spesifikke posisjonsdata når du velger dette selv i Indeed-appene (slik det er beskrevet i innføringen til Indeeds vilkår), noe som kan hjelpe deg med å finne mer relevante stillingsutlysninger. Indeed vil be om ditt samtykke når du oppgir dette, og slik behandling vil kun utføres dersom samtykke har blitt innhentet. 

Hvis du oppretter en Indeed-konto, kan Indeed også opprette og tildele enheten din en identifikator som ligner på et kontonummer. Vi kan samle inn navnet du har knyttet til enheten, enhetstype, telefonnummer, land og annen informasjon du velger å oppgi, slik som brukernavn, e-postadresse eller postnummer. Hvis arbeidssøkere for eksempel bruker en mobilenhet for å få tilgang til Indeed, kan Indeed gi arbeidssøkerne relevante stillingsutlysninger for jobber med samme postnummer som der mobilaktiviteten finner sted.

– Gjennom din aktivitet hos Indeed

I tillegg kan Indeed, som del av den vanlige driften av nettstedene, samle inn og analysere, behandle, lagre og registrere i sanntid og analysere all din aktivitet på, interaksjon med og kommunikasjon på eller gjennom nettstedene, inkludert ved å samle inn, analysere, behandle, lagre og registrere områdene på nettstedene du besøker (for eksempel spesifikke nettadresser), enten du klikker, blar, beveger pekeren over, holder musen over eller på annen måte samhandler med eller kommuniserer gjennom nettstedene våre, i tillegg til når og hvor lenge slik aktivitet foregikk. Dette kan også omfatte at Indeed samler inn, analyser, behandler, lagrer og registrerer informasjon fra din datamaskin eller mobilenhet samt handlinger du utfører på nettstedene, blant annet informasjon om CV-en din, søk hos Indeed, stillingstitlene du søker etter, klikker på eller sender inn søknader for, stedene der disse jobbene tilbys, lønnsinteresser eller erfaring, generelle lønnstilbud eller erfaringsnivåer for jobbene du ser på (der dette vises), stillingsutlysningene du søker på, dato, klokkeslett og type aktivitet på nettstedene, for eksempel hvor ofte du oppdaterer CV-en eller ser etter jobber, øktaktivitet, nettlesertype, operativsystem, enhetstype, identifikator for mobilenhet, MAC-adresse, IP-adresse og annen atferd eller handlinger på, interaksjon med eller kommunikasjon gjennom nettstedene. Nettstedet kan ikke fungere slik det skal dersom ikke Indeed foretar slike aktiviteter. Dersom du ikke ønsker at handlingene dine skal samles inn, behandles, analyseres eller registreres på denne måten, må du ikke bruke nettstedet.

For arbeidsgivere kan dette også omfatte handlinger som er tatt med hensyn til en stillingsutlysning eller jobbsøkernes CV eller søknader, som å sette stillingsutlysninger på pause eller lukke dem, åpne, se på eller svare på CV-er eller søknader, eller ta en beslutning med hensyn til CV-er, søknader eller stillingsutlysninger.

– Gjennom din aktivitet på Indeed Hire

Arbeidsgivere kan kontaktes slik at de kan benytte seg av vår Indeed Hire-tjeneste. I slike tilfeller kan du gi Indeed ytterligere informasjon om dine ansettelsesbehov. Dette gjør det mulig for Indeed å avgjøre om vår Hire-tjeneste er egnet for en arbeidsgivers behov. Når jobbsøkere søker på en jobb som er anbefalt av Indeed Hire, legger Indeed til rette for visse aspekter av rekrutteringsprosessen, inkludert for eksempel forhandlinger mellom jobbsøkeren og arbeidsgiveren. Derfor samler vi inn og behandler all informasjon som sendes til Indeed gjennom denne prosessen, inkludert spørsmål som en jobbsøker måtte ha om jobben eller intervjuet, informasjon om fremgangen i rekrutteringsprosessen og informasjon om lønn.

– Når du bruker automatisert telefonintervju

Hvis du bruker et produkt for automatisert telefonintervju, vil Indeed ta opp og lagre svarene dine på arbeidsgiverens spørsmål og videresende svarene til arbeidsgiveren. I tilfeller der du ønsker å bruke et slikt produkt, må du på forhånd godta at Indeed hører på og analyserer opptak i henhold til denne personvernerklæringen.

– Når du oppgir arbeidsgiveropplysninger

Hvis du er arbeidsgiver, kan vi kreve at du oppgir bestemte opplysninger for å verifisere kontoen din. Denne informasjonen kan omfatte blant annet organisasjonsnummeret, informasjon fra foretaksregisteret, en strømregning eller navnet og e-postadressen til en representant for arbeidsgiveren. Denne informasjonen vil kun bli brukt til interne formål og er underlagt myndighetenes krav eller rettskjennelser.

– Når du bruker gebyrpliktige tjenester

I forbindelse med gebyrtjenester vil vi også samle inn betalingsinformasjon (f.eks. de fire siste sifrene i kreditt-, debet- eller betalingskortnumre og tilhørende bekreftelsesinformasjon). Merk: Indeed har kun tilgang til de siste fire sifrene i kreditt-, debet- eller andre betalingskortnumre. Vi lagrer ikke hele kortnumre eller sikkerhetskoder for kortene.

– Når du oppdaterer informasjon du har gitt til Indeed

Når du deler informasjon med eller oppdaterer informasjon som du tidligere har gitt til Indeed, inkludert preferanser du kan angi i Indeed-profilen, blant annet å sette CV-en din på Indeed eller informasjon som du har delt i området «Om meg» av profilen til «offentlig» eller «privat», kan det ta noen dager før endringene oppdateres på nettstedene. Fra det tidspunktet du foretar disse endringene til det tidspunktet vi oppdaterer dem på nettstedene våre kan det hende at nye opplysninger ikke vises og opplysninger som tidligere er blitt gitt, fortsetter å vises. Som følge av dette kan informasjon du velger å dele offentlig på nettstedet vårt, fortsette å være synlig for arbeidsgivere og andre brukere i vårt CV-søkeprodukt og andre steder på nettstedene våre. 

2.2 Informasjon som samles inn når du søker på jobber, eller besøker Indeed fra nettstedene til tredjeparter.

– Når du logger deg inn på, eller bruker Indeed fra tredjepartsnettsteder

Du kan også opprette en konto, eller logge deg inn på Indeed-kontoen din ved hjelp av tredjeparters nettsteder, blant annet Facebook eller Google. Hvis du ikke allerede har en Indeed-konto, men logger deg inn på Indeed ved hjelp av en Facebook- eller Google-konto, opprettes det en Indeed-konto med samme e-postadresse som brukes for Facebook- eller Google-kontoen din. Hvis du godtar å oppgi denne informasjonen til Indeed, vil Facebook eller Google godkjenne deg og omdirigere deg til Indeed. Merk: Når du logger deg på Indeed med Facebook- eller Google-kontoen din, vil Facebook eller Google lagre en informasjonskapsel hos deg for å godkjenne deg som Facebook- eller Google-bruker.

Ved å få tilgang til Indeed gjennom en Facebook- eller Google-konto er du innforstått med at Facebook eller Google deler visse data (som beskrevet ovenfor i dette avsnittet) for å kunne gi deg tilgang til Indeed på en sikker måte. Du kan når som helst stoppe dette fra din Facebook- eller Google-konto. Denne informasjonen anses som Indeed-kontoinformasjon for din bruk av Indeed.

Du har til enhver tid mulighet til å deaktivere koblingen mellom din Facebook- eller Google-konto og Indeed-kontoen ved å gå inn på personverninnstillingene i Facebook- eller Google-kontoen. Facebook eller Google kan også be om tillatelse til å dele visse andre opplysninger med Indeed, blant annet navn, profilbilde, offentlig profilinformasjon og e-postadresse. Når du har gitt denne tillatelsen, vil den forespurte informasjonen bli delt med Indeed. Denne informasjonen vil bli brukt til å levere tjenester til deg, inkludert for å fylle ut profilen på Indeed. Den delte informasjonen vil være tilknyttet Indeed-profilen din helt til du endrer eller sletter den.

MERK: DITT KUNDEFORHOLD MED FACEBOOK, GOOGLE ELLER ANDRE TREDJEPARTERS NETTSTEDER BESTEMMES UTELUKKENDE AV AVTALEN DU HAR MED SLIKE TREDJEPARTERS NETTSTEDER.

– Indeed for Chrome og vår mobile programvare

Indeed kan også samle inn informasjon om tredjeparters nettsteder du besøker via vår mobile programvare, eller når du bruker Indeed for Chrome. Dette kan omfatte informasjon om stillingsutlysninger, merknader eller søknadsstatuser som du sender inn, lagrer eller oppdaterer, eller data knyttet til hvordan du bruker nettsteder eller andre handlinger du utfører på slike nettsteder, inkludert nettadressene til nettstedene du besøker. Vi kan også foreslå at informasjon fra din Indeed-profil inkluderes i søknader du sender inn på tredjeparts nettsteder, og se om du foretar endringer i disse forslagene, men ikke selve endringene. Dette gjør vi for at jobbsøkere skal kunne føre en oversikt over bestemte stillingsutlysninger de er interessert i, for å oppdage jobbsøknadsskjemaer på nettsteder til tredjeparter slik at jobbsøkere får muligheten til å fylle ut deler av skjemaet automatisk ved å bruke Indeed CV, eller for å bekrefte søknader. Indeed for Chrome gir Indeed også muligheten til å lære mer om hvilke typer jobber og Indeed-produktfunksjoner du er interessert i, slik at vi kan gi deg forbedrede søk i stillingsutlysninger, anbefalinger knyttet til stillingsutlysninger og produktfunksjoner. 

– Når du søker på jobber på enkelte tredjepartsnettsteder

Når du søker på en jobb på visse tredjepartsnettsteder, kan Indeed også motta informasjon om status for jobbsøknaden og beslutningene tatt av arbeidsgiveren, f.eks. om søknaden nådde intervjufasen, og om et jobbtilbud ble godtatt eller avvist. Denne informasjonen gjør at Indeed bedre forstår effektiviteten av nettstedene våre og deres funksjoner. Indeeds bruk av denne informasjonen står beskrevet i avsnitt 4 i denne personvernerklæringen.

– Indeed IQ

Indeed tilbyr et programmatisk verktøy for kampanjeoptimalisering som hjelper arbeidsgiverne med å administrere, spore og optimalisere resultatene til annonser på en rekke jobbsider og -plattformer i sanntid («Indeed IQ»). Når du klikker på en stillingsutlysning som leveres av Indeed IQ, og når du starter og fullfører en jobbsøknad som genereres av Indeed IQ på nettsiden til en arbeidsgiver eller et nettsted som drives av rekrutteringssystemet til en arbeidsgiver, kan Indeed samle inn visse opplysninger om deg og eventuelle handlinger du utfører under besøket, ved hjelp av automatiserte midler, deriblant informasjonskapsler og nettsignaler («web beacons»). Informasjonen som samles inn, omfatter for eksempel informasjon om enheten din, jobblister som du har sett eller klikket på, jobbsøknader som du har begynt på og fullført, refererende nettadresser samt datoer og klokkeslett for besøk på nettstedet. 

2.3 Andre personopplysninger Indeed kan motta fra tredjeparter

Eventuelle personopplysninger som Indeed mottar fra andre tredjepartskilder, inkludert data fra sponsede annonser som vi har på tredjeparts nettsteder, behandles av Indeed i samsvar med denne personvernerklæringen og alle gjeldende lovbestemmelser.

2.4 Lagring av informasjonen din

Indeed lagrer personopplysninger til det ikke lenger er nødvendig å levere våre tjenester eller til du ber oss slette personopplysninger. Hvis en arbeidsgiver sletter en jobbsøknad i kandidatdashbordet på Indeed, kan Indeed for eksempel slette informasjon knyttet til søknaden. Etter at en søknad er levert til en arbeidsgiver, kan Indeed for eksempel lagre en kopi av søknaden i en begrenset periode og deretter slette kopien. Vi er også pålagt å lagre diverse opplysninger for å overholde lokal lovgivning.

Indeed kan også lagre informasjonen beskrevet i avsnitt 2 i personvernerklæringen vedrørende Indeeds utstyr eller utstyret til tredjeparter knyttet til Indeed. Slike lagringstjenester er underlagt egnede sikkerhetstiltak i henhold til kravene i gjeldende forskrifter.

2.5 Hvilke personopplysninger er påkrevd?

Når du oppgir bestemte personopplysninger, vil du bli informert om disse er påkrevd eller ikke for at Indeed skal kunne tilby deg bestemte tjenester eller funksjoner. I tilfeller der du ikke oppgir påkrevde personopplysninger, kan det hende at bestemte funksjoner og tjenester ikke vil være tilgjengelige for deg.

2.6 Det juridiske grunnlaget for Indeeds innsamling av personopplysninger

Indeed samler inn og behandler dine personopplysninger basert på ulike juridiske grunnlag, avhengig av de oppgitte personopplysningenes art og behandlingstypen som brukes.

– Gjennomføring av avtaler

Noen av personopplysningene som behandles av Indeed, behandles på grunnlag av at dette er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra brukere før en slik avtale inngås. Et eksempel på dette er når Indeed sender en jobbsøkers søknad til en arbeidsgiver.

– Berettiget interesse

Et ytterligere grunnlag som Indeed støtter seg til for andre typer behandling av dine personopplysninger, er at det er nødvendig ut fra en berettiget interesse fra Indeeds eller en arbeidsgivers side. Slike berettigede interesser omfatter tilfeller der Indeed sender deg markedsføringsmateriell om produkter og tjenester, der vi tror du har en rimelig forventning om at vi skal utføre en bestemt behandlingstype på dine vegne, der slik behandling er nødvendig for å oppdage og forebygge svindel, eller der vi deler dine personopplysninger med Indeed-tilknyttede enheter som beskrevet i avsnitt 4.14 nedenfor. Indeed vil kun støtte seg på et slikt grunnlag hvis det er foretatt en vurdering som tar hensyn til interessene og rettighetene involvert i saken og nødvendigheten av behandlingen for å kunne tilby våre tjenester, produkter og funksjoner.

– Overholdelse av lovpålagte forpliktelser

Et tredje grunnlag Indeed støtter seg på for ulike typer behandling, er når det er nødvendig med tanke på Indeeds overholdelse av lovpålagte forpliktelser. Et eksempel på dette er tilfeller der Indeed er pålagt å oppbevare forretningsbilag i bestemte tidsperioder for å overholde lokale lovpålagte krav.

– Samtykke

Avslutningsvis vil Indeed i visse begrensede situasjoner støtte seg på ditt samtykke for å behandle dine personopplysninger. Indeed ber kun om ditt samtykke når du oppgir dette, og slik behandling vil kun utføres dersom samtykke er blitt innhentet. For eksempel vil ditt samtykke bli innhentet i tilfeller der du aktiverer markedsføringsmeldinger, som jobbvarsler hos Indeed (beskrevet i avsnitt 4 i denne personvernerklæringen). Du kan tilbakekalle samtykket slik det er beskrevet i avsnitt 10 i denne personvernerklæringen i tilfeller der dette er aktuelt, eller sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten).

3. Bruksbegrensninger 

3.1 I tilfeller der en jobbsøker vil stenge en jobbsøkerkonto

Hvis en jobbsøker vil stenge en konto, vil jobbsøkeren ikke lenger ha tilgang til noen av dataene vi stiller til disposisjon for denne kontoen, blant annet søkelogger, preferanser for jobbsøk, lagrede jobber, jobber jobbsøkeren har søkt på, jobbvarsler, CV og andre data knyttet til kontoen. Hvis jobbsøkeren bruker samme e-postadresse for å opprette en ny konto, vil ikke disse dataene fra den tidligere kontoen være tilgjengelig for jobbsøkeren igjen. Merk: Ved å stenge jobbsøkerkontoen kan du miste tilgang til enkelte Indeed-produkter og muligheten til å bruke funksjonen «Logg inn med Indeed» på enkelte tredjepartsnettsteder.

Indeed forbeholder seg retten til å beholde materiell på stengte kontoer så langt det er nødvendig for å bevare og beskytte sine rettigheter i den grad loven tillater det (f.eks. oppbevaring av dokumentasjon ved tvister) eller for å overholde forpliktelser i henhold til lokal lovgivning (f.eks. ved krav om dette fra myndighetene). Stenging av en konto betyr ikke at alle data slettes fra Indeeds systemer, men dataene vil ikke være tilgjengelige under jobbsøkerens opprinnelige konto. Når jobbsøkeren trykker på knappen for stenging av kontoen på kontrollpanelet, vil Indeed begynne å behandle stengingen innen 24 timer og fullføre handlingen innen 40 dager.

Hvis jobbsøkere ønsker å få tilgang til eller slette personopplysninger hos Indeed, må de følge instruksjonene i avsnitt 10 i denne personvernerklæringen.

3.2 I tilfeller der en arbeidsgiver vil deaktivere en arbeidsgiverkonto

En arbeidsgiver kan når som helst deaktivere en konto ved å ta kontakt med Indeeds kundeservice. Merk: Indeed må oppbevare forretningsbilag knyttet til kontoen for å overholde lovpålagte forpliktelser. Alternativt, hvis en arbeidsgiverrepresentant ønsker å få tilgang til eller slette personopplysninger hos Indeed, må vedkommende følge instruksjonene i avsnitt 10 i denne personvernerklæringen.

3.3 Når en jobbsøker vil slette en jobbsøknad

Hvis en jobbsøker vil slette en jobbsøknad på nettstedene, anbefales det at vedkommende kontakter den potensielle arbeidsgiveren direkte for å be om sletting av søknaden. For jobbsøknader du som jobbsøker sender inn via nettstedene (inkludert ved hjelp av Søk via Indeed-knappen) til en arbeidsgiver (med tilhørende innsendte materialer), må du være oppmerksom på følgende: 1. Dine søknader og materialer kan kontrolleres av en arbeidsgiver; 2. Vi kan henvise deg videre til arbeidsgiveren ved forespørsler om sletting av personopplysninger dersom disse er lagret hos arbeidsgiveren.

3.4 I tilfeller der arbeidsgiveren har oppgitt feil kontaktopplysninger til Indeed

Indeed er avhengig av arbeidsgiverne eller arbeidsgivernes representanter for å få riktige adresser for alle søknader. I tilfeller der Indeed har mottatt feil elektronisk destinasjon, vil søknadsmateriellet ikke bli sendt til den tiltenkte mottakeren av søknaden. Indeed fraskriver seg ethvert ansvar for slike søknader. Hvis du ikke vil sende inn søknadsmateriellet ditt på denne måten, må du sende det direkte til arbeidsgiveren.

3.5 @Indeedmail-adresser

Når du kommuniserer gjennom Indeeds videresendingssystem for meldinger, vil du se e-postadresser med endelsene @indeedemail.com eller @indeedmail.com. Du er innforstått med at du ikke har eiendomsrett over disse e-postadressene, som gjelder for arbeidsgivernes stillingsutlysninger, men eies av Indeed. Indeeds videresendingssystem vil imidlertid vise navnet som er knyttet til din konto eller jobbsøknad i feltene «Til:» eller «Fra:». I tillegg skal det ovennevnte gjelde for alle e-postadresser som legges til i en tråd når du kommuniserer via Indeeds videresendingssystem for meldinger. Hvis du velger å legge til flere mottakere i en e-posttråd gjennom Indeeds videresendingssystem for meldinger, vil også de nye mottakerne bli tildelt adresser med endelsene @indeedemail.com eller @indeedmail.com. Merk: E-postmeldinger som inkluderer en e-postadresse som slutter med @indeedemail.com eller @indeedmail.com, vil bli lagret i systemene våre. Du bør ikke sende en melding til en e-postadresse som slutter med @indeedemail.com eller @indeedmail.com dersom du ikke vil at dette skal skje.

Merk: Ettersom disse proxy- og videresendingstjenestene er avhengige av funksjonaliteten til tredjepartsleverandører, kan det oppstå forsinkelser grunnet tekniske årsaker hos disse e-postleverandørene.

3.6 Aldersgrense for brukere

Nettstedene skal ikke brukes av personer under 16 år. Hvis imidlertid en alternativ minstealder er fastsatt i lokal lovgivning for din bruk av tjenestene på nettstedene, skal dette gjelde som minstealder. I alle jurisdiksjoner utenfor EU: Hvis du er under 18 år eller yngre enn myndighetsalderen i din jurisdiksjon, må du bruke nettstedene under oppsyn av en forelder, foresatt eller en ansvarlig voksen.

Vi treffer en rekke tiltak for å forsøke å sikre at vi ikke godtar personer som ikke oppfyller kravet om minstealder og eventuelle andre gjeldende alderskrav. Hvis du ikke oppfyller disse alderskravene, kan du sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten).

4. Formålene med innsamling, bruk og utlevering av informasjon

Vi kan bruke all informasjon som er samlet inn i henhold til denne personvernerklæringen, inkludert personopplysninger, for de formål som er beskrevet i avsnitt 4, 5 og 9 i denne personvernerklæringen, i den grad det er relevant. Indeed knytter personopplysninger til jobbsøkerprofilen din for å utføre aktivitetene beskrevet i denne personvernerklæringen. Indeed bruker slik informasjon for å hjelpe jobbsøkere med å finne jobber og arbeidsgivere med å finne kandidater. For å kunne gjøre dette bruker vi personopplysninger til å:

 1. tilby deg tjenester, produkter og funksjoner som hjelper jobbsøkere med å finne jobber og arbeidsgivere med å finne kandidater
 2. evaluere og forbedre disse tjenestene, produktene og funksjonene
 3. beskytte brukere og gi dem kundeservice

Du finner mer informasjon om formålene med innsamling, bruk og utlevering av din informasjon nedenfor.

4.1 Oppretting av kontoer, sending av jobbvarsler og annet salgsmateriell

Hvis og i den grad det er tillatt etter gjeldende lov, kan Indeed bruke informasjonen du oppgir til oss, blant annet kontaktopplysninger og informasjon om aktivitetene dine på nettstedene, til å (i) opprette en konto for deg; (ii) sende deg jobbvarsler; (iii) sende deg invitasjoner til å søke på en jobb via Indeed Hire og (iv) sende deg informasjon om nettstedene, inkludert ved å vise deg salgsmateriellet vårt på tredjepartsplattformer. Indeed kan bruke tredjepartsleverandører til å utføre disse aktivitetene på vegne av Indeed.

Et jobbvarsel er en e-post med stillingsutlysninger som du registrerer deg for som svar på en søkespørring du har kjørt. Et firmavarsel er en type jobbvarsel som inneholder stillingsutlysninger og annen informasjon du har bedt om vedrørende et selskap. Jobbvarsler kan også omfatte jobber som anbefales for deg, Indeeds målrettede annonser, firmaer du kan være interessert i å følge eller andre handlinger du kanskje vil utføre på nettstedet. Hyppigheten av jobbvarsler kan justeres av Indeed på nettstedene.

En invitasjon til å søke er en e-post som sendes til deg, og som inviterer deg til å søke på en jobb gjennom Indeed Hire, Indeeds optimerte ansettelses- og rekrutteringstjeneste. Hvis Indeed Hire er tilgjengelig der du bor, kan Indeed sende deg en invitasjon til å søke basert på dine forrige jobbsøk og din søknadshistorikk på Indeed og all informasjon, inkludert personopplysninger, som du laster opp til nettstedet. 

Som en del av måten vi viser deg reklamemateriellet vårt på, kan vi også bruke opplysningene dine til å vise deg målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset for deg, på tredjepartsplattformer, for eksempel andre medier på nett, trykte medier eller på TV. Slike annonser vil bare være knyttet til tjenester, produkter og funksjoner på nettstedene, som alle fokuserer på å hjelpe jobbsøkere med å finne jobber og arbeidsgivere med å finne kandidater. Hvis du ønsker å ikke motta markedsføringsmeldinger fra nettstedene, finner du mer informasjon i avsnitt 10.3 i denne personvernerklæringen.

Arbeidsgiverkontoer

I innstillingene for arbeidsgiverkontoen tilbyr vi brukerne muligheten til å invitere andre brukere til å koble sammen Indeed-arbeidsgiverkontoer. Her kan de inviterte brukerne tildeles spesifikke roller som gir varierende nivåer av tilgang til informasjon, inkludert personopplysninger til kandidater, som inngår i kontoen til brukeren som sendte ut invitasjonen.  Hvis du er arbeidsgiver og inviterer andre Indeed-brukere til å koble kontoene sine til din, samtykker du i at slike tilkoblede brukere kan få tilgang til informasjon på kontoen din.  Avhengig av rollene som tildeles en bestemt tilkoblet bruker, kan dette omfatte CV-kontakter, søknadsmateriell og statuser, kommunikasjon med søkere, informasjon om handlinger som utføres av deg eller en annen bruker som er tilkoblet kontoen og når de utføres, og faktureringsinformasjon på kontoen. 

Hvis du godtar en annen brukers invitasjon til å koble arbeidsgiverkontoen din til en annen, erkjenner du at all informasjon om aktivitetene dine på arbeidsgiverkontoen, inkludert informasjon om handlingene du utfører og når du utfører dem, vil være synlig for alle tilkoblede brukere.  Tilkoblede brukere vil ikke kunne se aktiviteter på jobbsøkerkontoen din, for eksempel jobbsøk, søknader, preferanser eller profilinformasjonen. 

Du kan når som helst gå til kontoinnstillingene for å koble fra kontoen din.  Administratoren for en arbeidsgiverkonto kan også når som helst fjerne tilkoblede brukere fra arbeidsgiverkontoen. 

4.2 Relevante søkeresultater og anbefalte jobber for deg

For å kunne optimalisere våre tjenester, produkter og funksjoner for deg kan vi bruke din søke- og nettleserhistorikk (f.eks. jobbene du klikker på), eller søknadsmateriell og svar på filtreringsspørsmål, for å identifisere deg og finne relevante søkeresultater eller informere deg om jobber du kan være interessert i. Vi kan også bruke profilopplysninger for å skreddersy opplevelsen på nettstedene og vise innhold i henhold til dine preferanser. Vi kan oppgi ulike resultater for samme søk og har full handlingsfrihet med hensyn til stillingsutlysningene som fremstilles som svar på bestemte søk. I tilfelle du har søkt på en jobb som leveres av Indeed Hire-tjenesten, kan Indeed invitere deg til å søke på flere roller.

4.3 Dine kontaktopplysninger

Når du oppgir kontaktopplysninger (f.eks. navn og e-postadresse) og andre former for personopplysninger og ikke-personlige data på nettstedene, samtykker du i at vi kan bruke denne informasjonen for de formålene som er beskrevet i avsnitt 4, 5 og 9, i den grad det er relevant. Især godtar du at vi (som en del av våre tjenester til deg) kan kommunisere med deg, eller ta kontakt med deg på vegne av en tredjepart, enten gjennom kontoen din eller på andre måter, som e-post, telefon (inkludert mobiltelefon), tekstmeldinger eller post. Dette inkluderer kommunikasjon ved hjelp av kontaktopplysningene som du enten oppgir, eller som vi ellers kan innhente fra tredjepartsressurser. Hvis du søker på en jobb som støttes av vår Indeed Hire-tjeneste, kan en såkalt ansettelsesspesialist bruke kontaktopplysningene dine til å gjennomføre eller koordinere intervjuer med deg, og gi deg oppdateringer gjennom hele ansettelsesprosessen. Vi kan også analysere brukernes kontaktopplysninger som er samlet inn, for å bedre forstå brukerne våre og forbedre våre produkter og tjenester.

4.4 Informasjon i CV-en din

Din informasjon, inkludert personopplysninger, legges på nettstedene når du laster opp eller redigerer en CV (som blir en del av jobbsøkerprofilen din). Vi forbeholder oss retten til å belaste tredjeparter et gebyr for å få tilgang til din informasjon, inkludert personopplysninger, som en del av nettstedenes tjenester. På forespørsler fra deg kan vi også sende CV-en din til tredjeparter hvis du velger å søke på en stillingsutlysning. Vi kan også bruke informasjon i jobbsøkerprofilen din for å gi deg forslag når du søker på jobber på tredjeparters nettsteder i den mobile programvaren vår. I hvilken grad informasjonen din blir gjort tilgjengelig for tredjeparter, avhenger av personverninnstillingene du velger i henhold til denne personvernerklæringen. Når en jobbsøker oppretter en profil på Indeed, settes CV-en til offentlig som standard, og jobbsøkeren kan endre sine personverninnstillinger for CV når som helst. Dette beskrives nærmere nedenfor.

– Private CV-er

Private CV-er gjøres kun tilgjengelige for brukere som jobbsøkeren har sendt en søknad eller CV til. Når dette skjer, gjør du CV-en, navnet ditt og andre personopplysninger på CV-en tilgjengelig for tredjeparter. Disse tredjepartene kan være interessert i deg som ansatt og kan videresende CV-en din til andre tredjeparter.

– Offentlige CV-er

Offentlige CV-er er tilgjengelige for alle som besøker nettstedet vårt. Dette inkluderer brukere av Indeeds CV-søkeprodukt, arbeidsgivere med firmasider du følger, og alle som har tilgang til nettadressen som er knyttet til den offentlige CV-en din, for eksempel søkemotorer og andre tredjeparter som kan gjennomsøke nettstedet vårt. Vi tilbyr deg denne synligheten for å hjelpe deg med å finne en jobb. 

Når du gjør CV-en offentlig (eller laster opp en fil som CV og setter den til offentlig) på nettstedet vårt, tillater du Indeed å dele innholdet i CV-en på nettstedet, inkludert navnet ditt og andre personopplysninger du måtte inkludere i det. 

Indeed kan også tilby deg muligheten til å inkludere tilleggsinformasjon i kontoprofilen din om ønskede jobbpreferanser, for eksempel ønsket arbeidstid og lønn, villighet til å flytte, lisenser, sertifiseringer, ferdigheter og annen informasjon som du velger å ta med om jobbsøket ditt. Vi bruker denne informasjonen for å hjelpe deg med å finne en jobb. Vårt CV-søkeprodukt lar arbeidsgivere finne gode kandidater ved å søke etter offentlige CV-er. Når du legger ut en offentlig CV, samtykker du i at Indeed kan gjøre hele CV-en tilgjengelig for alle brukere som søker etter deg på våre nettsteder, koble de ønskede jobbpreferansene dine til den offentlige CV-en og dele denne informasjonen med arbeidsgivere som søker etter CV-er på våre nettsteder, i tillegg til å la arbeidsgivere se om du nylig har vært aktiv på nettstedene, om du er klar til å jobbe og måtene du kan kontaktes på. For eksempel kan arbeidsgivere som bruker Indeeds CV-søkeprodukt, søke etter kandidater basert på informasjonen i offentlige CV-er og eventuelle ønskede jobbpreferanser som er knyttet til CV-en. Hvis du ikke vil at Indeed skal dele denne informasjonen med arbeidsgivere, kan du fjerne den fra Indeed CV-en og kontoprofilen din, eller endre personverninnstillingene for CV-en til privat.

Hvis du laster opp en fil som CV og setter den til offentlig, tillater du Indeed å trekke ut innholdet i denne filen og dele det på nettstedet vårt, inkludert i vårt CV-søkeprodukt. 

Vi kan fjerne navn og kontaktopplysninger fra den offentlige CV-en i visse tilfeller, for eksempel for brukere av vårt CV-søkeprodukt uten abonnement. Arbeidsgivere som abonnerer på CV-søkeproduktet vårt, vil kunne se navnet ditt og alt annet innhold i den offentlige CV-en din, bortsett fra at vi forbeholder oss retten til å fjerne kontaktopplysningene dine (for eksempel e-postadresse og telefonnummer) før du viser interesse for en bestemt arbeidsgiver. Uansett vil arbeidsgivere fortsatt kunne kontakte deg via nettstedet vårt ved hjelp av vår videresendingstjeneste. Du tillater også Indeed å dele alle filer du laster opp som CV og angir som offentlig på nettstedet vårt, med arbeidsgivere du viser interesse for.

Indeed forbyr uttrykkelig all masseuthenting av data fra nettstedet, selv om noen tredjeparter kan bruke nettstedet vårt i strid med disse vilkårene for å innhente informasjon fra din offentlige CV.

Merk: CV-søk er ikke er lansert i alle markeder. Hvis du befinner deg i et marked hvor CV-søk ennå ikke er lansert, blir CV-en din tilgjengelig for alle som besøker den tilknyttede nettadressen (dersom du setter CV-en til offentlig), men det kan hende at CV-en ikke er søkbar på nettstedet vårt. CV-er som er satt til offentlig i markeder der CV-søk ikke er tilgjengelig ennå, kan bli søkbare når vi lanserer CV-søk i det gjeldende markedet.

Indeed kan også tilby nettleserutvidelser og andre verktøy som hjelper arbeidsgivere med å bedre samhandle med jobbsøkere og deres CV-informasjon, inkludert verktøy som lar arbeidsgivere laste ned CV-informasjonen, forbedre den og overføre den til tredjeparter som er engasjert for å behandle informasjon på deres vegne, for eksempel rekrutteringssystemer og andre verktøy for rekruttering. Arbeidsgivere er alene ansvarlige for å overholde alle gjeldende lover som gjelder deres bruk av informasjon innhentet fra Indeed og andre kilder, inkludert eventuelle forpliktelser arbeidsgivere kan ha for å begrense hvordan andre behandler CV-informasjonen som ble lastet ned fra nettstedet vårt.

– Endre personverninnstillinger for CV-en din

Når du legger din CV ut på Indeed, blir den satt til offentlig som standard. Du kan justere dette når som helst ved å redigere personverninnstillingene hos Indeed. I tilfeller der du justerer CV-en fra offentlig til privat, kan ikke Indeed garantere hvor ofte tredjepartssøkemotorer vil oppdatere bufferne sine, noe som kan før til at de fortsatt inneholder informasjon fra CV-en din. I tillegg vil arbeidsgivere som har lagret CV-en din mens den var offentlig, kunne fortsette å få tilgang til CV-en din, selv etter at du har satt den til privat.

Det kan ta et par dager før vi oppdaterer endringer som gjøres i personverninnstillingene dine for CV-en, og en CV som er satt til offentlig, kan for eksempel forbli synlig for arbeidsgivere og andre brukere som søker på Indeed.

– Gjennomgang av CV-er

Vi kan også tilby CV-evalueringstjenester for å hjelpe jobbsøkere med å opprette og forbedre CV-ene sine. Dette kan for eksempel omfatte å hjelpe deg med å forstå hvordan CV-en din kan bli analysert av rekrutteringssystemer, tilbakemeldinger om hvordan du kan opprette en mer effektiv CV, eller en personlig evaluering av CV-en din. Ved å tilby disse tjenestene kan Indeed gi deg tilbakemelding, inkludert spørsmål og kommentarer til innholdet i CV-en, om Indeed CV-en eller annet materiale du sender inn gjennom tjenestene. Vi sender tilbakemeldingene direkte til deg, og du kan få mulighet til å se dem i kontoen din. De gjøres ikke tilgjengelig for arbeidsgivere.

4.5 Å finne jobbsøkere som passer til arbeidsgivere

Du erkjenner at Indeed kan avgjøre om ordlyden i CV-en eller en annen persons CV stemmer overens, eller om den samsvarer med ordlyden i bestemte stillingsbeskrivelser eller CV-søk og omvendt. Indeed kan bruke denne informasjonen og annen informasjon som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen, for eksempel svarene dine på filtreringsspørsmål og nylig aktivitet på nettstedene, for å forbedre nettstedene eller andre produkter og tjenester. Dette kan for eksempel omfatte at Indeed viser eller på annen måte gjør potensielle relevante stillingsbeskrivelser og CV-er tilgjengelig for arbeidssøkere og arbeidsgivere, i tillegg til å avgjøre om CV-er og stillingsannonser passer eller ikke.

Indeed kan videresende informasjon som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen, inkludert personopplysninger, til arbeidsgivere som kan være interessert i å kontakte deg. Ved å søke på en jobb, svare på filtreringsspørsmål, oppgi kontaktopplysninger for å vise interesse for en stillingsutlysning ved hjelp av Indeed Hire, eller ved å svare på en melding fra en arbeidsgiver, for eksempel ved å vise interesse for en bestemt stillingsutlysning, godtar du utleveringen av opplysningene dine til arbeidsgiveren. Indeed kan også utlevere resultatene fra Indeed-vurderinger du fullfører til arbeidsgivere, i tilfeller der du samtykker i utleveringen på tidspunktet du utfører en slik vurdering. Indeed kan også bruke informasjon som du har gitt til Indeed gjennom CV-en, for å forhåndsutfylle søknadsinformasjon for deg og for lignende formål.

Hvis du har en konto eller en driftet CV, godtar du at vi kan kontakte deg, eller foreslå deg eller din offentlige CV overfor arbeidsgivere som kan være interessert i en person med tilsvarende aktivitet på Indeed.

Hvis du befinner deg i USA og du angir CV-en din som offentlig, betyr dette dessuten at Indeed kan dele alle ovennevnte opplysninger om deg med rekrutterere som arbeider for eller på vegne av arbeidsgivere. Hvis du ikke vil dele slik informasjon, må du angi CV-en din som privat.

4.6 Optimalisering av jobbkampanjer

Når jobbsøkere klikker på en stillingsutlysning eller søker en jobb som leveres av Indeed IQ på våre nettsteder eller på et tredjepartsnettsted, inkludert en arbeidsgivers nettsted eller et nettsted som drives av en arbeidsgivers rekrutteringssystem, kan Indeed gjennom funksjonen samle inn viss informasjon om jobbsøkere og eventuelle handlinger som blir utført mens de er på nettstedene, som beskrevet i avsnitt 2 i denne personvernerklæringen. Indeed bruker denne informasjonen for å forstå effektiviteten av nettstedene våre og for å sikre at stillingsutlysninger som drives av Indeed IQ, leverer det optimale nivået på våre nettsteder og på andre tredjepartsnettsteder.

4.7 Sending av meldinger på Indeed

Indeed tilbyr toveis meldingsproxy- og videresendingstjenester til brukerne av våre Indeed-produkter («videresendingstjeneste»), blant annet Indeed CV, Søk via Indeed, publisering av jobber, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Indeed Community, privat oppringing og andre elektroniske kommunikasjonstjenester, enten i form av telefon, tekst, video eller lyd. Når du bruker disse videresendingstjenestene, erkjenner du at du ber Indeed om å sende disse meldingene på dine vegne. Dette inkluderer CV-ene dine, søknadsbrev, meldinger, svar på spørreskjemaer, svar på meldinger, tilbudsbrev og annet materiell. Indeed kan levere lesekvitteringer til senderen av en melding gjennom en overføringstjeneste som angir at mottakeren har vist meldingen. Indeed kan også informere avsenderen og mottakeren av en melding separat via en videresendingstjeneste om at avsenderen eller mottakeren nylig har vært aktiv på nettstedet.

Vi behandler, overvåker, gjennomgår, lagrer og analyserer slikt innhold, som kan inkludere personopplysninger, også via automatiserte midler, for dataanalyse, kvalitetskontroll, håndheving av nettstedenes regler og andre Indeed-regler, innholdsmoderasjon og for å forbedre nettstedene eller andre Indeed-produkter eller -tjenester. Slike forbedringer omfatter for eksempel at vi optimaliserer levering av meldingene slik at de åpnes hyppigere, optimaliserer søkeresultatene våre, forbedrer stillingsutlysninger, gir søkerne mulighet til å administrere søknader etter at de er sendt inn til Indeed, sikrer at du får personlig relevante produktfunksjoner og kommunikasjon samt forebygger svindel og søppelpost. Noe av denne aktiviteten utføres på Indeeds vegne av tjenesteleverandører, slik det står beskrevet i avsnittet «Overføring av opplysninger til tjenesteleverandører» i denne personvernerklæringen. Som et resultat av denne aktiviteten, eller på grunn av teknisk svikt, kan slikt innhold i noen tilfeller bli forsinket eller ikke leveres til den riktige mottakeren. Indeed kan varsle deg i slike tilfeller, men er ikke forpliktet til å gjøre det. Når du bruker en videresendingstjeneste eller på annen måte oppgir brukerinnhold gjennom nettstedet, godtar du denne aktiviteten og bekrefter at aktiviteten er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på nettstedene og for å levere videresendingstjenesten.

4.8 Sending av meldinger om avtaler med arbeidsgivere

Indeed kan gi deg muligheten til å motta en tekstmelding fra Indeed når en arbeidsgiver har planlagt et intervju eller en avtale med deg, når en arbeidsgiver vil ta kontakt med deg basert på den offentlige CV-en din eller når en arbeidsgiver har svart på søknaden din via Indeeds e-postvideresending. I slike tilfeller vil du måtte oppgi telefonnummeret ditt i Indeeds samtykkeskjema. Ved å oppgi telefonnummeret ditt bekrefter du at det er ditt nummer og at du har rett til å motta tekstmeldinger på dette nummeret. Indeed vil bare sende deg en SMS-påminnelse for slike intervjuer eller meldinger gjennom Indeeds e-postvideresending, og du godtar å motta slike tekstmeldinger på mobiltelefonen din, inkludert meldinger sendt av et automatisk telefonoppringingssystem. For å melde deg av denne tjenesten kan du til enhver tid svare på tekstmeldingen med «STOP», eller ta kontakt med Indeeds kundeservice. Hvis du sender «STOP» som svar på et Indeed SMS-varsel, vil abonnementet på alle Indeed SMS-varsler avsluttes, unntatt de som er knyttet til Text2Apply og Hiring Events. For å melde deg av disse produktene må du sende «STOP» som svar i de enkelte samtalene til disse produktene.

4.9 Forenkling av telefonoverføringssystemet mellom jobbsøkere og arbeidsgivere

Der det er aktuelt, kan Indeed tilby jobbsøkere og arbeidsgivere muligheten til å benytte et telefonoverføringssystem for å lette kontakten med sikte på å sende inn søknader, gjennomføre jobbintervjuer eller annen kommunikasjon knyttet til en stillingsutlysning. Et slikt system bruker maskerte telefonnumre eller proxy-telefonnumre for å beskytte brukere og er bare tilgjengelig for brukere som velger det på nettstedet. Det utføres ikke opptak av samtaler eller meldinger via dette overføringssystemet, selv om data knyttet til hvorvidt et anrop ble besvart og samtalevarighet, kan samles inn. Slike funksjoner leveres til Indeed av tredjepartsleverandører, slik som Twilio.

4.10 Forenkling av tekstmeldingsoverføringstjeneste mellom jobbsøkere og arbeidsgivere

Indeed kan tilby jobbsøkere og arbeidsgivere mulighet til å benytte seg av en automatisk oppringt tekstmeldingsoverføringstjeneste for å lette kontakten med sikte på å sende inn søknader og annen kommunikasjon knyttet til stillingsutlysninger. For å bruke denne tjenesten må en jobbsøker tekste en arbeidsgivers forhåndsinnstilte stikkord til et telefonnummer eller kortkode som vi gjør tilgjengelig på nettstedene våre eller i reklamemateriell (f.eks. et skilt eller en brosjyre på en arbeidsgivers forretningssted). Ved å tekste det forhåndsinnstilte stikkordet til telefonnummeret eller kortkoden samtykker du i å motta tekstmeldinger om arbeidsgiverens stillingsutlysninger og som en del av søknadsprosessen, og bekrefte at Indeed kan bruke personopplysninger til å sende søknaden til arbeidsgiveren og på annen måte i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du når som helst vil melde deg av fra slike tjenester, kan du svare STOP i tekstmelding til angitt telefonnummer eller kortkode eller kontakte Indeeds kundestøtte. PÅ GRUNN AV DENNE TJENESTENS USTRUKTURERTE SAMTALEFORMAT KAN DET VÆRE AT VI IKKE GJENKJENNER ANDRE FORSØK PÅ Å MELDE SEG AV.

4.11 Forebygging av svindel og søppelpost

I henhold til denne personvernerklæringen kan Indeed også bruke innsamlet informasjon for å hjelpe med å diagnostisere problemer med nettstedene og våre produkter og tjenester for å forebygge potensiell svindel eller ulovlig aktivitet og for å beskytte brukere mot ulike aktiviteter som kan skade deg eller andre. Indeed kan undersøke og utlevere informasjon fra eller om deg, eller din bruk av Indeed, dersom vi i god tro anser en slik etterforskning eller utlevering (a) som rimelig nødvendig for å overholde juridiske prosesser (inkludert stevninger, ransakingsordre og rettskjennelser) og instruksjoner og krav fra myndigheter, (b) som nyttig for å forebygge, undersøke eller identifisere mulig urettmessig bruk av nettstedene, (c) som nødvendig for å beskytte våre eller offentlighetens rettigheter, omdømme, eiendom og sikkerhet, eller (d) som nødvendig for å innfri nasjonale sikkerhetskrav.

Indeed er for eksempel underlagt undersøkelses- og håndhevelseskravene fra Federal Trade Commission i USA, Data Protection Commission of Ireland og mange andre tilsynsorganer.

Vi kan bruke en rekke metoder for å oppdage og behandle uregelmessig aktivitet og gjennomgå innhold for å forebygge misbruk, som søppelpost eller svindel. Slike metoder er imidlertid ikke perfekte, og det kan forekomme falske positive. Disse tiltakene kan til tider resultere i midlertidig eller permanent suspensjon eller opphør av noen funksjoner for enkelte brukere.

– Forebygging av svindel og søppelpost i meldinger

Indeed forbeholder seg også retten til å slette meldinger fra videresendingssystemet som vi mener ikke overholder reglene for nettstedene eller vilkårene våre. Indeed forbeholder seg også retten til å utføre undersøkelser for å avgjøre om du begår svindel, sender søppelpost til Indeed eller våre brukere, eller på annen måte utfører ulik svindelaktivitet på nettstedene. Indeed forbeholder seg også retten til å utlevere informasjon som er samlet inn gjennom slike undersøkelser til politiet eller andre tredjeparter dersom vi i god tro mistenker at du bruker nettstedene i strid med denne personvernerklæringen eller de gjeldende vilkårene.

Indeed forbeholder seg retten til å verifisere og bekrefte identiteten til enhver part som er knyttet til en e-postvideresending. Dette kan omfatte å bekrefte identiteten til avsenderen av en e-post hos arbeidsgiverrepresentantene som er knyttet til e-postadressen på den gjeldende stillingsutlysningen.

4.12 Tilrettelegging av betaling

Hvis du oppgir kreditt-, debet- eller annet betalingskort og tilhørende opplysninger til oss for å foreta en betaling, vil vi kun bruke slik informasjon for å behandle betalingen (f.eks. de siste fire sifrene i kredittkortnumre og tilhørende bekreftelsesinformasjon). Ethvert kredit-, debet- eller annet betalingskort og tilhørende fakturerings- og betalingsinformasjon som du oppgir, kan deles av oss med selskaper som arbeider på våre vegne, for eksempel betalingsbehandlere eller kredittvurderingsbyråer, utelukkende for å sjekke kreditt, utføre betalinger og behandle kontoen din.

4.13 Automatisert behandling av personopplysninger

For å optimalisere ytelsen til nettstedene utfører vi automatisk behandling av personopplysninger som evaluerer bestemte aspekter knyttet til brukerne. Især bruker vi automatisk behandling for å analysere eller forutsi en brukers personlige preferanser eller interesser. Når dette skjer, utføres en slik behandling dersom det er nødvendig for å gjennomføre vår avtale med brukerne, for å gjøre det mulig for oss å levere tjenester til jobbsøkere og arbeidsgivere, inkludert analyse av søknader og CV-er på vegne av arbeidsgivere, eller i andre tilfeller på grunnlag av en brukers samtykke.

For eksempel kan vi med en slik behandling i visse tilfeller koble jobbsøkere effektivt sammen med arbeidsgivere, tilby jobbsøkere jobbvarsler, anbefalte jobber og invitasjoner til å søke på jobber som jobbsøkeren sannsynligvis er mer interessert i, sende særlige jobbsøknader til en arbeidsgiver, vise søkeresultater eller utføre visse aktiviteter for oppdagelse av søppelpost og svindel for å beskytte brukerne våre. Slik behandling er underlagt sikkerhetsforanstaltningene beskrevet i denne personvernerklæringen for å beskytte personvernet til brukerne våre. Du kan kontakte privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom) for å bestride avgjørelser som blir truffet av den automatiserte behandlingen.

4.14 Deling av opplysningene dine med våre tilknyttede enheter

Vårt kjerneformål er å bidra til at jobbsøkere finner gode jobber, og at arbeidsgivere finner gode kandidater, et formål vi deler med hvert av våre tilknyttede selskaper. For å støtte den oppgaven deler vi diverse informasjon med våre tilknyttede selskaper. Slik informasjonsdeling styres av denne personvernerklæringen. Vi har også utviklet personvernsenteret som en måte å utdanne brukerne våre på om våre tilknyttede selskaper, og hvordan vi deler opplysninger med dem for å tilby brukerne våre de beste produkt- og tjenestetilbudene. Vi oppfordrer deg til å besøke personvernsenteret for å lese mer.

Informasjon som du deler med Indeed, kan deles med tilknyttede enheter for å levere tjenester til deg, forbedre nettstedene og optimalisere funksjonaliteten på nettstedene, samt andre formål som er beskrevet i denne erklæringen. Ikke minst styrker en slik deling vår evne til å hjelpe folk med å finne jobber og arbeidsgivere med å finne gode kandidater. Tjenestene du tilbys, og funksjonaliteten til nettstedene, kan ikke leveres uten slike overføringer. Hvis du ikke vil at din informasjon skal overføres på denne måten, må du ikke bruke nettstedene.

Eksempler på vår tilknyttede enheter inkluderer: Glassdoor, SimplyHired, Indeed Flex/Syft, Resume.com, RescueMyResumes.com og Resumeperfector.com. Slik deling av data med Indeed-tilknyttede enheter vil bli utført av en rekke spesifikke grunner og i samsvar med denne personvernerklæringen og personvernerklæringene til de tilknyttede enhetene.

– Forbedrede tjenester

Deling av data gir jobbsøkere på nettstedene våre mer personlig og bedre innhold, resultater, funksjoner og tjenester. For eksempel vil Indeed og dets tilknyttede enheter bruke tidligere søke- og nettleserhistorikk (f.eks. jobber du klikker på), IP-adresser eller CV- eller profilopplysningene dine til å bestemme relevante søkeresultater, jobbvarsler, vise og styre karriereinnsikt, slik som firmaanmeldelser, lønnstall for stillingsutlysninger, intervjutips og mer. Slik deling utføres også for å legge til rette for forbedret dataanalyse, testing, forskning og serviceforbedring.

Denne delingen gir dessuten arbeidsgivere mulighet til å få bedre innsikt i ytelsen av deres stillingsutlysninger. For eksempel kan vi dele opplysninger knyttet til brukerklikk på stillingsutlysningene deres, noe som igjen lar arbeidsgivere forstå i hvilken grad de tiltrekker seg kandidater. Ved å tilby arbeidsgivere informasjonen de trenger for bedre å benytte seg av vår plattform, kan de tilby sterkere stillingsutlysninger.

– Flere arbeidsgivere, flere stillingsutlysninger og flere jobbsøkere

Slik datadeling lar jobbsøkere få tilgang til en enda mer omfattende database av stillingsutlysninger og arbeidsgivere, i tillegg til at arbeidsgivere får tilgang til flere jobbsøkere. Dette gjør det for eksempel mulig for Indeed å anbefale jobber eller arbeidsgivere på nettstedene våre eller på nettstedene til våre tilknyttede enheter. Det legger også til rette for søknader og visning av stillingsutlysninger fra våre nettsteder til nettstedene for Indeeds tilknyttede selskaper og omvendt.

For eksempel anbefaler Indeed og de tilknyttede enhetene en jobbsøker til en arbeidsgiver, og en stillingsutlysning til en jobbsøker. Dette gjelder jobbsøkere, arbeidsgivere og stillingsutlysninger på Indeed og alle tilknyttede enheter. Indeed og tilknyttede selskaper deler også arbeidsgiveropplysninger (som kontoinformasjon og atferdsopplysninger) for å gi en bedre opplevelse til de arbeidsgiverne.

– Bedre sikkerhet for brukere

Slik deling av data tillater Indeed og våre tilknyttede enheter å behandle personopplysningene dine med sikte på å forbedre brukersikkerheten og interne handlinger, feilsøking samt oppdage og forebygge svindel og søppelpost.

4.15 Overføringer av informasjon til arbeidsgivere 

Indeed sender personopplysninger om jobbsøkere til arbeidsgivere på instruks av jobbsøkere. Disse overføringene utføres i løpet av jobbsøk-, søknads- og intervjuprosessen. Dette er videre beskrevet i punkt 2 og 4 i denne personvernerklæringen. Slike personopplysninger vil behandles i henhold til disse vilkårene og vilkårene til den gjeldende arbeidsgiveren. Hvis jobbsøkere søker på jobber i andre land gjennom Indeed, kan dette omfatte at personopplysninger sendes til land med dårligere standarder for personvern.

Innehavere av arbeidsgiverkontoer samtykker i å etterleve alle krav i henhold til gjeldende personvernregler med hensyn til innsamling, behandling og lagring av personopplysninger, samt å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av alle rettighetene for de registrerte i henhold til gjeldende personvernregler.

4.16 Overføringer av informasjon til jobbsøkere

Indeed sender bestemt arbeidsgiverrelatert informasjon til jobbsøkere. Dette omfatter publiseringen av stillingsutlysninger, firmasider og lønnsinformasjon på nettstedene, i tillegg til stillingsutlysninger på tredjeparters nettsteder. Indeed kan også levere informasjon til jobbsøkere om en arbeidsgivers aktivitet og respons på nettstedene, slik at jobbsøkere kan evaluere ansettelsesmuligheter. Dette kan omfatte navnet til arbeidsgiverens representant, arbeidsgiverens adresse, om arbeidsgiveren har utført en handling med hensyn til jobbsøkerens CV eller søknad, slik som å åpne, se, svare på eller ta en beslutning, om arbeidsgiveren har kontaktet andre jobbsøkere eller sett på CV-ene til andre jobbsøkere, og hvorvidt arbeidsgiveren har utført en handling med hensyn til en stillingsutlysning, for eksempel å sette den på pause eller lukke den. Når du som arbeidsgiver bruker nettstedene (f.eks. ved å legge ut en stillingsutlysning eller kontakte en jobbsøker via Indeeds CV-program), godtar du at Indeed kan gi denne informasjonen til jobbsøkere.

4.17 Overføringer av informasjon til tjenesteleverandører 

Vi kan bruke tredjeparter til å utføre tjenester i forbindelse med vår virksomhet for å forbedre nettstedene og våre tjenester, produkter og funksjoner, og for å beskytte våre brukere, få bedre forståelse av behovene deres og optimalisere tjenester og brukeropplevelser.  Når du bruker nettstedene våre, anerkjenner og godtar du at Indeed bruker slike tredjeparts tjenesteleverandører, inkludert med det formål å samle inn, behandle, analysere og registrere aktiviteten din på, interaksjon med og kommunikasjon gjennom våre nettsteder, slik det står beskrevet i avsnitt 2 i denne personvernerklæringen.

Ved å tilby slike tjenester vil disse leverandørene ha tilgang til personopplysninger, noe som også kan omfatte overføringer av personopplysninger til andre land. Slike overføringer utføres for formålene beskrevet i avsnitt 4, 5 og 9 i denne personvernerklæringen.

Forbedring av våre tjenester

Disse tredjepartene kan levere datapunkter, inkludert hvor mye tid du bruker på bestemte sider, hvilke lenker du velger å klikke på og data som bidrar til å bestemme brukerpreferanse. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å utvikle og vedlikeholde våre tjenester med tilbakemeldinger fra brukere. Disse tredjepartene kan bruke informasjonskapsler og annen teknologi for å samle inn data knyttet til din atferd og dine enheter, slik som enhetstype, nettleserinformasjon og foretrukket språk.

Opprettholdelse av kvalitet og beskyttelse av brukere

Indeed kan i begrensede tilfeller overføre dine personopplysninger til enkelte tredjepartsleverandører som bistår Indeed med å beskytte våre brukere og opprettholde kvaliteten av tjenestene, produktene og funksjonene som tilbys disse brukerne. Et eksempel vil være leverandører Indeed bruker for å avdekke svindel. Eksempler på slike leverandører omfatter: SiftScience, Emailage og PerimeterX. Et annet eksempel ville være leverandører Indeed bruker til å hindre kontoer som opprettes ved hjelp av kontoopplysninger som er offentliggjort. Et eksempel på en slik leverandør er: SpyCloud.

Forenkling av betalinger

Indeed kan også dele ethvert kreditt-, debet- eller betalingskort og tilhørende fakturerings- og betalingsinformasjon du oppgir til Indeed, med selskaper som arbeider på Indeeds vegne, for eksempel betalingsbehandlere eller kredittvurderingsbyråer. Dette skjer utelukkende for å sjekke kreditt, utføre betalinger til Indeed og behandle kontoen din. 

– Installering eller bruk av en Indeed-app

For å kunne gi deg bestemte tjenester og støtte annonsering kan begrensede brukerdata deles med enkelte tjenesteleverandører når du installerer, laster ned eller bruker Indeed-appen. Dette kan inkludere IP-adressen din eller en annen unik identifikator samt hendelsesdata knyttet til installasjonen av Indeed-appen.

Dette kan gjøres for en rekke formål, deriblant forenkling av brukerinnlogging via en tredjepartskonto. Det kan også hjelpe oss med å forstå og optimalisere brukerens komplette kundeopplevelse ved å hjelpe oss med å: (i) forstå hvordan brukere kommer til nettstedene; (ii) bedre måle ytelsen til annonsene våre; og (iii) forstå tilfellene der en bruker har gått inn på nettstedene gjennom ulike enheter.

Når du laster ned eller installerer en Indeed-app, bekrefter og samtykker du i at personopplysningene dine kan overføres til disse tjenesteleverandørene. Du godtar også Indeeds retningslinjer for informasjonskapsler, personvernerklæring og vilkår, og er informert om at du til enhver tid kan benytte deg av dine rettigheter som beskrevet i avsnitt 10 i denne personvernerklæringen, inkludert retten til å fremme innsigelse mot den berettigede interessen knyttet til bruken av personopplysningene dine for markedsføringsformål.

Eksempler på typer av teknologi som kan støtte denne atferden, er piksler, javascript-snippets eller informasjonskapsler.

– Lagring

Vær oppmerksom på at vi også kan bruke tredjeparts skytjenesteleverandører som tilbyr drifting, datalagring og andre tjenester i henhold til standardvilkår som ikke kan fravikes. Disse tjenesteleverandørene har informert oss eller allmennheten om at de bruker sikkerhetstiltak som de anser som tilstrekkelige for å beskytte informasjon i systemet deres, eller de har et generelt renommé for å bruke slike tiltak. Vi vil imidlertid ikke være ansvarlige (så langt det er lovlig tillatt) for eventuelle skader som kan oppstå som følge av misbruk av informasjon, inkludert personopplysninger, hos disse selskapene.

– Verifisering av yrkessertifiseringer og lisenser

Vi kan også dele yrkessertifiserings- eller lisensnumre som du oppgir til Indeed, med den utstedende myndigheten eller organisasjonen for å bekrefte at sertifiseringen eller lisensen er gyldig. Vi utfører denne verifiseringen kun dersom du ber om dette når du for eksempel legger til visse sertifiseringer eller lisenser i Indeed-profilen.

4.18 Overføringer av offentlig tilgjengelig informasjon

Når brukere legger inn innhold hos nettstedene på en måte som er ment å gjøre innholdet tilgjengelig og søkbart for enkeltpersoner, forbeholder Indeed seg retten til å samle inn og dele denne informasjonen med tredjeparter. Hvis en arbeidsgiver for eksempel publiserer en jobb på nettstedene, kan Indeed dele stillingsutlysningen eller informasjonen i annonsen med tredjeparter etter eget skjønn og i henhold til avtaler mellom Indeed og slike tredjeparter. Indeed forbeholder seg også retten til å dele informasjon som er samlet fra offentlige kilder på denne måten.

4.19 Tredjepartsnettsteder du lenker til fra Indeed

Du kan også bruke bestemte nettsteder eller tjenester fra tredjeparter som du lenker til fra Indeeds nettsted. I slike tilfeller leveres all informasjon du oppgir til tredjeparten og ikke til Indeed. Informasjonen er underlagt tredjepartens personvernerklæring og bruksvilkår. For mer informasjon kan du se avsnitt 8 «Lenker til tredjepartsnettsteder» i denne personvernerklæringen.

4.20 Overføring av personopplysningene fra personer i EU (inkludert EØS) og Sveits

Se punkt 11 i denne personvernerklæringen for informasjon om dette.

5. Annen bruk og utlevering av ikke-personlige opplysninger

Denne erklæringen gjelder også for vår bruk av ikke-personlige data. Vi kan bruke og utlevere ikke-personlige data til ethvert formål, bortsett fra der vi er pålagt å gjøre noe annet i henhold til gjeldende lov. Hvis vi kombinerer ikke-personlige opplysninger med personopplysninger, vil vi kun bruke og utlevere slik kombinert informasjon for de formålene som er beskrevet i avsnitt 4 og 9 i denne personvernerklæringen så lenge informasjonen er kombinert på denne måten.

6. Sikkerhet

Indeed tar i bruk rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endring av personopplysningene som Indeed er behandlingsansvarlig for. Ingen overføringsmetoder over Internett eller metoder for elektronisk lagring er imidlertid 100 % sikre. Vær også oppmerksom på at e-postmeldinger, meldinger sendt via nettleseren din og annen lignende kommunikasjon med andre brukere, ikke er kryptert. Selv om vi gjør vårt ytterste for å kunne beskytte din informasjon, kan vi ikke garantere dens sikkerhet. Se følgende side for mer informasjon. 

Vær også oppmerksom på at vi kan bruke tredjepartsleverandører av skytjenester som beskrevet i avsnitt 4.17 i denne erklæringen. 

7. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små pakker med informasjon som lagres av nettleseren din på datamaskinens harddisk. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler.

– «Do Not Track»-forespørsler

Vi reagerer ikke på «Do Not Track»-signalet (DNT) til nettlesere dersom dette er aktivert i brukerens nettleser. Når vi konfigurerer eller leser informasjonskapsler på nettsteder som ikke er tilknyttet oss, og som har integrerte jobbsøkings- og visningsfunksjoner, gjør vi dette blant annet for å gi brukere en personlig jobbsøkeopplevelse på disse nettstedene. Vi deler ikke informasjon om bruken din av nettstedene med disse tredjepartene. Når tredjeparter vi har integrert i nettstedene (som beskrevet i Indeeds retningslinjer for informasjonskapsler), konfigurerer eller leser sine egne tredjepartsinformasjonskapsler, kan de velge om de skal reagere på DNT-signalet.

8. Lenker til tredjepartsnettsteder

Nettstedene kan gjøre lenker til andre tredjepartsnettsteder tilgjengelig. Når du klikker på slike lenker, kan det hende du må forlate nettstedene våre. Nettleseren kan også utlevere til tredjepartsnettstedet nettadressen til nettstedene du klikket fra, og denne nettadressen kan inkludere søkeord og filtre du brukte på nettstedene. Nettstedene kan også gjøre firmasider tilgjengelige. Disse kan inneholde informasjon gitt av tredjepartsarbeidsgivere.

VI ER IKKE ANSVARLIG FOR INNSAMLING, BRUK OG UTLEVERING AV INFORMASJON ELLER ANNEN PERSONVERNPRAKSIS HOS TREDJEPARTER, INKLUDERT VÅRE TILKNYTTEDE ENHETER, TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ALLE ANSATTE (INKLUDERT ANSATTE SOM HAR FIRMASIDER), ANDRE TREDJEPARTSPLATTFORMER FOR SOSIALE MEDIER, TREDJEPARTER SOM LEVERER ENHETER ELLER OPERATIVSYSTEMER SOM NETTSTEDENE ER TILGJENGELIG FOR, OG TREDJEPARTER SOM DRIFTER NETTSTEDER SOM NETTSTEDENE HAR EN LENKE TIL. DU KAN HA RETTIGHETER DIREKTE OVERFOR DISSE TREDJEPARTENE OG BØR DERFOR LESE GJENNOM DERES PERSONVERNERKLÆRINGER FOR MER INFORMASJON.

9. Oppkjøp og andre omorganiseringer

Informasjon som er samlet inn i henhold til denne personvernerklæringen, inkludert personopplysninger, kan bli utlevert til en eller flere tredjeparter i forbindelse med eierskifte eller skifte av kontroll i Indeeds virksomhet (enten ved fusjon, salg eller på andre måter) eller annen omorganisering, joint venture eller overdragelse, overføring eller annen disposisjon av hele eller deler av vår forretningsvirksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosedyrer), og denne informasjonen kan bli brukt av slike tredjeparter i samsvar med denne personvernerklæringen. På samme måte kan opplysninger som er blitt samlet inn i henhold til denne personvernerklæringen, inkludert personopplysninger, bli utlevert til en eller flere tredjeparter i forbindelse med Indeeds eventuelle oppkjøp av eller fusjoner med slike tredjeparter.

10. Utøvelse av dine rettigheter vedrørende personopplysninger

Som bruker av disse nettstedene kan du utøve rettighetene dine som er forklart nedenfor. Merk at vi kan prøve å verifisere identiteten din gjennom e-postadressen eller telefonnummeret knyttet til din bruk av nettstedene våre før vi etterkommer en slik forespørsel og forbeholder oss retten til å nekte en forespørsel hvis vi ikke kan fullføre denne prosessen på tilfredsstillende måte. Hvis du lar noen fremsette en forespørsel på dine vegne, kan vi også avvise forespørselen din hvis vi ikke kan verifisere med deg at den som fremsetter forespørselen, har tillatelse til å opptre på dine vegne.

10.1 Rett til retting av personopplysninger

Brukere av disse nettstedene kan redigere og oppdatere de fleste av sine personopplysninger som oppbevares av de enkelte nettstedene. Hvis du har spørsmål eller innsigelser, ber vi deg ta kontakt med oss.

Hvis du ikke vil gjøre dette, kan du alternativt sende inn en formell forespørsel om at Indeed korrigerer eventuelle unøyaktige personopplysninger på dine vegne ved å sende en e-post til policy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten) fra e-postadressen som er knyttet til kontoen din.

10.2 Rett til å begrense eller fremme innsigelse mot behandling av dine personlige data

Hvis du har spørsmål eller innsigelser vedrørende måten vi behandler dine personopplysninger på, ber vi deg ta kontakt med oss.

Hvis du ikke vil gjøre dette, kan du sende inn en formell forespørsel for å begrense eller fremme innsigelse mot de enkelte nettstedenes behandling av dine personopplysninger. Du har for eksempel rett til å fremme innsigelse mot den behandlingen (med berettiget interesse) av personopplysningene dine som de enkelte nettstedene foretar med markedsføring som formål. Hvis du vil gjøre det, fyller du ut dette skjemaet og ber om at opplysningene dine slettes.

10.3 Deaktivering av mottak av markedsføringsmeldinger og tilbakekalling av samtykke

Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell fra oss basert på personopplysningene dine, er det en rekke alternativer tilgjengelig for deg.

Hvis du ikke lenger vil motta en bestemt markedsføringsmelding fra nettstedene, kan du velge dette ved å klikke på «Meld meg av» (eller lignende handlinger) der dette er aktuelt. Merk: Dette vil kun føre til at du ikke lenger mottar den bestemte markedsføringsmeldingen.

Hvis du vil tilpasse alle jobbvarslene dine, kan du klikke på «Rediger dette jobbvarselet» (eller lignende handlinger) for å tilpasse abonnementene dine. Du kan også få tilgang til og tilpasse abonnementene dine (på jobbvarsler, anbefalte jobber og andre meldinger) fra kontrollpanelet på kontoen din (dersom det er tilgjengelig), eller ved å ta kontakt med kundestøtte.

I tillegg kan du velge å ikke motta noen markedsføringsmeldinger ved å sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten). Vi vil imøtekomme forespørselen din så snart som mulig og i samsvar med gjeldende lov.

Merk: Vi kan fremdeles komme til å sende deg andre meldinger, for eksempel administrative meldinger.

10.4 Rett til innsyn i og dataportabilitet for dine personopplysninger

Brukere av disse nettstedene kan få innsyn i de fleste av sine personopplysninger på de enkelte nettstedene. Hvis du har spørsmål eller innsigelser, ber vi deg ta kontakt med oss. Hvis du ikke vil gjøre dette, kan du sende inn en formell forespørsel om innsyn i dine personopplysninger som er lagret av Indeed. Hvis du vil gjøre det, fyller du ut dette skjemaet. Hvert enkelt nettsted vil stille dine personopplysninger til disposisjon i et portabelt format. Hvis du har brukt mer enn én e-postadresse overfor det gjeldende nettstedet, må du sende inn en forespørsel med de andre e-postadressene, slik at vi kan gi innsyn i disse personopplysningene også.

10.5 Rett til sletting av dine personopplysninger

Brukere av disse nettstedene kan redigere og oppdatere de fleste av sine personopplysninger på de enkelte nettstedene. Hvis du har spørsmål eller innsigelser, ber vi deg ta kontakt med oss.

Hvis du ikke vil gjøre dette, kan du sende inn en formell forespørsel om sletting av personopplysningene som du har gitt til de enkelte nettstedene. Hvis du vil gjøre det, fyller du ut dette skjemaet. Når forespørselen din er bekreftet, vil hvert enkelt nettsted foreta de nødvendige trinnene for å behandle forespørselen din, inkludert sletting av den gjeldende nettstedskontoen. I tilfeller der en forespørsel om sletting gjelder personopplysninger som du tidligere har gjort offentlig på de enkelte nettstedene (f.eks. jobbsøkere som publiserer offentlige CV-er), vil vi treffe rimelige tiltak for å informere andre behandlingsansvarlige om denne forespørselen Hvis du har brukt mer enn én e-postadresse overfor det gjeldende nettstedet, må du sende inn en forespørsel med de andre e-postadressene, slik at vi kan slette disse personopplysningene også.

MERK: Ved å be om sletting av personopplysningene dine vil du ikke lenger kunne bruke den samme e-postadressen på det gjeldende nettstedet. Dette kan blant annet omfatte muligheten til å opprette en konto, motta jobbvarsler eller søke på stillingsannonser ved hjelp av denne e-postadressen. Hvis du kun vil stenge kontoen din, klikker du på knappen «Steng kontoen min» på kontosiden. Hvis du utfører handlinger på eller på andre måter samhandler med nettstedene våre etter at du har sendt inn forespørsel om sletting, slik som å bruke Søk via Indeed eller Søk enkelt for å søke på en stilling som er driftet av nettstedet knyttet til forespørselen om sletting (inkludert stillinger som er driftet av det nettstedet på tilknyttede nettsteder), kan det være du ikke mottar visse kommunikasjoner knyttet til disse handlingene fra nettstedet som er knyttet til forespørselen om sletting eller fra andre brukere på det nettstedet. Hvis du sender en forespørsel om sletting av personopplysninger, erkjenner du i tillegg at du ikke lenger vil bli vurdert i aktive sweepstakes, konkurranser, premietrekninger og andre kampanjer. Sletting av personopplysninger hos Indeed påvirker ikke meldinger vi behandler på vegne av andre knyttet til bruken deres av Indeeds meldingsoverføringstjeneste, og de kan fortsette å ha tilgang til alle meldinger som er sendt til eller mottatt av deg.

Hvis du er jobbsøker og vil slette en jobbsøknad på det gjeldende nettstedet, må du kontakte den aktuelle arbeidsgiveren direkte for å be om å få slettet søknaden. Hvis du er jobbsøker og har sendt inn en søknad til en jobb hos Indeed, må du lese personvernerklæringen vår som du mottok da du søkte, eller ta kontakt med en rekrutterer for ytterligere instruksjoner om hvordan du kan utøve rettighetene dine.

10.6 Tilbaketrekking av samtykke

Det er visse aktiviteter der vi ber om ditt samtykke til å bruke personopplysningene dine. Du har rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Hvis du deler posisjonsinformasjon via en mobilapp, kan du når som helst slå av posisjonstjenestene på enheten din. Når det gjelder andre tjenester der ditt samtykke er påkrevd, kan du trekke tilbake samtykket via arbeidsflyten for den gitte tjenesten. Vær oppmerksom på at all behandling som vi har utført før tilbaketrekking av ditt samtykke, forblir lovlig.

10.7 Visse begrensninger

Rettene til retting, innsigelser, begrensning, innsyn, dataportabilitet og sletting er underlagt visse begrensninger, slik det er fastsatt i gjeldende lov. Forespørsler fra enkeltpersoner vil bli behandlet innen den fristen som gis i gjeldende forskrifter, som begynner å løpe fra tidspunktet vi bekrefter forespørselen din. Merk: I tilfeller der det er tillatt, kan det tilkomme gebyrer for påfølgende forespørsler fra samme person, noe som bestemmes av Indeed og kun ilegges i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

11. Personopplysninger fra enkeltpersoner i EØS og Sveits

11.1 Personvernforskrifter

Der det er hensiktsmessig, overfører Indeed Irland personopplysningene til enkeltpersoner i EØS og Sveits til jurisdiksjoner utenfor EØS og Sveits i henhold til på EU-kommisjonens standard avtaleklausuler. Disse avtalene omfatter også personvernforskriftene og kravene i kapittel V (og artikkel 28 hvis aktuelt) i EUs personvernforordning (GDPR). 

11.2 Prinsippene og rammeverket til Privacy Shield

Indeed Ireland overfører bestemte personvernopplysninger til Indeed, Inc. i USA. Selv om avsnitt 11.1 gjelder for slike overføringer, overholder Indeed, Inc., inkludert datterselskapet Prehire, Inc., kravene i rammeverket for Privacy Shield mellom EU og USA (som gjelder i alle EØS-land), og rammeverket for Privacy Shield mellom Sveits og USA, slik det er definert av U.S. Department of Commerce i henhold til innsamling, bruk og lagring av personopplysninger overført fra EU (inkludert alle EØS-land), Storbritannia og Sveits til USA. Indeed Inc. har sertifisert at selskapet overholder Privacy Shield-prinsippene for varsling, valg om utlevering, ansvar for videre overføring, sikkerhet, dataintegritet og begrensning av bruksformål, innsyn, regress, håndhevelse og ansvar. Hvis det er en konflikt mellom bestemmelsene i denne personvernerklæringen og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene gjelde. Hvis du ønsker mer informasjon om Privacy Shield-programmet eller vil se sertifiseringen vår, kan du gå inn på https://www.privacyshield.gov/. Se våre vanlige spørsmål om personvern for mer informasjon om vår bruk av Privacy Shield.

11.3 Prinsippet for videre overføring

I forbindelse med en videre overføring av data til tredjeparter har Privacy Shield-organisasjoner ansvaret for behandlingen av personopplysninger de mottar under Privacy Shield og deretter overfører videre til en tredjepart som fungerer som representant på deres vegne. Indeed Inc. skal holdes ansvarlig i henhold til disse prinsippene dersom representanten behandler slike personopplysninger på en måte som ikke er i samsvar med prinsippene, med mindre det kan bevises at Indeed ikke var ansvarlig for hendelsen som forårsaket skaden.

11.4 Uavhengig tvisteløsning for personer i EU og Sveits

I samsvar med Privacy Shield-prinsippene som gjelder mellom EU og USA (og alle EØS-land), og Sveits og USA, forplikter Indeed seg til å løse tvister knyttet til ditt personvern og vår innsamling eller bruk av dine personopplysninger. Enkeltpersoner i EØS og Sveits som har spørsmål og klager som gjelder denne personvernerklæringen, kan ta kontakt med Indeed Inc. på: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, eller sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten).

Indeed Inc. har ytterligere forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager under Privacy Shield-prinsippene som gjelder mellom EU og USA, og Sveits og USA, til BBB EU PRIVACY SHIELD, en ideell og alternativ tvisteløsningsleverandør i USA som drives av Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke mottar bekreftelse på din klage i tide, eller hvis din klage ikke behandles på en tilfredsstillende måte, kan du gå inn på EU Privacy Shield for å finne mer informasjon og sende inn klage.

Enkeltpersoner i EØS og Sveits har under visse begrensende forhold mulighet til å påberope seg retten til bindende voldgift foran Privacy Shield-panelet.

12. Generelle spørsmål og klager

12.1 Kontaktinformasjon til Indeed

Du kan kontakte Indeed, Inc. i 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, og du kan kontakte Indeed Ireland Operations Limited i 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland, eller du kan kontakte begge selskapene via kontaktskjemaet på nettstedet vårt. Hvis du vil kontakte Indeeds personvernansvarlig, kan du sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten).

12.2 Klager

Hvis du mener at Indeed har krenket dine personvernrettigheter, har du rett til å klage til vedkommende personvernmyndighet. For eksempel: Hvis du befinner deg i EU, er Indeeds hovedsete i EU Indeed Ireland Operations Limited i Irland, som reguleres av Irish Data Protection Commission. I slike tilfeller kan du bruke denne lenken. Hvis du befinner deg i EØS eller Sveits og vil klage på overføringer og behandling utført i samsvar med Privacy Shield-prinsippene som gjelder mellom EU og USA (og alle EØS-land), og Sveits og USA, kan du benytte deg av den uavhengige tvisteløsningen som er beskrevet i avsnitt 11 i denne personvernerklæringen.

13. Dine personvernrettigheter i henhold Californias lovgivning

Ved å utøve rettighetene dine i dette avsnittet av personvernerklæringen erklærer du at du bor i California.

Alle brukere kan fremsette en verifisert forespørsel til Indeed om sine personopplysninger. Denne prosessen er beskrevet i avsnitt 10 i vår personvernerklæring, som også beskriver den utpekte adresseinformasjonen for å fremsette forespørsler til Indeed vedrørende personopplysninger.

13.1 Retten til å få innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til å be om at vi utleverer personopplysningene vi samler inn, bruker, utleverer og «selger» (vi forklarer denne termen nærmere i avsnitt 13.2 nedenfor) om deg. Mer informasjon om hvordan denne rettigheten utøves, finnes i punkt 10 i vår personvernerklæring.

Følgende avsnitt av vårt sammendrag av Indeeds personvernerklæring forklarer kategoriene av personopplysninger vi har samlet inn de tolv (12) siste månedene (avsnitt 3), hvorfor vi har samlet inn denne informasjonen (avsnitt 4) og kategoriene av tredjeparter som vi har delt den med (avsnitt 5). Vi behandler også disse forholdene mer utfyllende i vår fullstendige personvernerklæring: Avsnitt 2 i personvernerklæringen forklarer kategoriene av personopplysninger vi samler inn, avsnitt 4, 5 og 9 i personvernerklæringen forklarer formålene som vi bruker personopplysninger for, og avsnitt 4, 8, 9 og 11 i personvernerklæringen forklarer vår utlevering av personopplysninger til tredjeparter.

13.2 Retten til å velge bort salget av personopplysninger

Hvis du vil lese mer om Indeeds tilnærming til Californias krav «Ikke selg personopplysningene mine», hvorfor det gjelder bruken din av nettstedene våre og hvordan du kan utøve denne rettigheten, kan du gå til siden for deaktivering av CCPA. Der forklarer vi hvordan California har definert «salg» under California Consumer Protection Act («CCPA») og hvordan visse overføringer av personopplysninger, som er en nødvendig del av produktene og tjenestene vi tilbyr til brukerne våre, kan omfattes av denne definisjonen. 

Under Californias «Shine the Light»-lov (avsnitt 1798.83 i delstatens sivillovsamling) har innbyggerne i California visse rettigheter i henhold til utlevering av deres personopplysninger til tredjeparter for direkte markedsføringsformål. Det er Indeeds politikk ikke å utlevere personopplysninger til tredjeparter for tredjeparters direkte markedsføringsformål dersom du har utøvd retten til å forhindre at disse opplysningene blir utlevert til tredjeparter. Hvis du ikke vil at dine personopplysninger deles for slike formål, kan du be om at vi sletter dine personopplysninger ved å følge trinnene beskrevet i avsnitt 10 i denne personvernerklæringen.

13.3 Retten til likebehandling ved utøvelse av dine personvernrettigheter

Vi vil ikke forskjellsbehandle deg for å utøve noen av rettighetene du har etter CCPA.

Erklæring om bruk av informasjonskapsler

Sist oppdatert: 14. juni 2021

Ved å bruke eller gå inn på Indeeds nettsteder godtar du Indeeds bruk av informasjonskapsler som beskrevet nedenfor. 

«Indeed» eller «vi» i denne erklæringen om bruk av informasjonskapsler betyr Indeed, Inc. dersom du er i USA, Indeed Staff LLC dersom du bruker Indeed Staff i USA og Indeed Ireland Operations Limited dersom du er utenfor USA.

Varemerkene som dekkes av denne erklæringen om bruk av informasjonskapsler, omfatter: Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, Workopolis og Wowjobs (sammen kalt «nettstedene» eller «våre nettsteder»).

Alle referanser til jobbsøkere, arbeidsgivere og personopplysninger er definert som i personvernerklæringen vår. 

1. Innføring: Hva er en informasjonskapsel?

Erklæringen om bruk av informasjonskapsler forklarer når og hvorfor informasjonskapsler sendes til besøkende på nettstedet. «Informasjonskapsler» (cookies) er informasjonsbiter som kun inneholder tekst, som et nettsted overfører til en persons harddisk eller en annen enhet med nettleser for loggføringsformål. Informasjonskapsler lar nettstedene huske viktig informasjon som vil gjøre bruken av nettstedene enklere. En informasjonskapsel vil vanligvis inneholde domenenavnet informasjonskapselen kom fra, informasjonskapselens «levetid» og et tilfeldig generert og unikt nummer eller en annen verdi. Enkelte informasjonskapsler vil alltid bli brukt på nettstedene, uavhengig om du er logget inn på kontoen din eller ikke. 

Øktinformasjonskapsler er midlertidige informasjonskapsler som forblir i informasjonskapselfilen til nettleseren helt til du forlater nettstedet. Faste informasjonskapsler forblir i informasjonskapselfilen til nettleseren over lengre tid (hvor lenge vil avhenge av levetiden til den gjeldende informasjonskapselen). Vi bruker øktinformasjonskapsler for å spore det totale antallet besøkende på våre nettsteder. Vi kan også bruke informasjonskapsler slik at vi husker datamaskinen din når den brukes til å returnere til nettstedene for å tilpasse opplevelsen. I disse tilfellene kan vi knytte personopplysninger til en informasjonskapselfil.

2. Slik bruker vi informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere som Google og Facebook, til måletjenester, mer målrettet annonsering og til markedsføringsformål. Dette skjer fra nettstedene når du laster ned eller installerer en Indeed-app, og i noen av våre annonser på tredjepartsnettsteder. Disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi lar oss vise deg reklamemateriell på andre nettsteder du besøker på Internett, og presenterer deg for flere arbeidsgivere. Vi kan også dele informasjon om brukeratferden din på nettstedene med tredjeparter (inkludert operatører av tredjepartsnettsteder eller sosiale medier) for å vise deg målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset til deg. 

Vi bruker også disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi for å støtte Indeeds program for målrettede annonser og annen reklame, slik at bestemme hvilke annonser brukerne har sett, hvor mange ganger brukerne har sett en bestemt annonse og på hvilke nettsteder en bestemt annonse ble vist. Vi kan også tillate at arbeidsgivere som deltar i Indeeds program for målrettede annonser, plasserer informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi i annonser vi leverer på nettstedet vårt og på tredjepartsnettsteder for å hjelpe disse arbeidsgiverne med å forstå hvordan enkeltpersoner samhandler med våre reklamer for stillingsutlysningene deres.

Vi kan også bruke disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi på nettstedene for å forstå og informere en arbeidsgiver om hvilke brukere som så bestemte stillingsutlysninger, firmasider, ansettelsesarrangementer eller annen reklame der arbeidsgiveren er oppgitt.

FormålSlik bruker vi informasjonskapsler
Til analytiske formålIndeed og dets tilknyttede enheter (som definert i avsnitt 4.14 i personvernerklæringen) bruker informasjonskapsler til å analysere brukeraktivitet for å forbedre våre nettsteder og nettstedene til Indeeds tilknyttede enheter. For eksempel kan vi bruke informasjonskapsler for å se på aggregerte mønstre, som blant annet det gjennomsnittlige antall jobbsøk brukerne utfører. Vi kan bruke en slik analyse for å få innblikk i hvordan vi kan forbedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen for nettstedene.
Dine preferanser og din brukeropplevelseIndeed og dets tilknyttede enheter bruker informasjonskapsler for å samle inn bestemt informasjon om brukere, for eksempel nettlesertype, server, språkpreferanse og landsinnstilling, for å lagre brukerpreferanser på nettstedene våre og for å gjøre brukeropplevelsen mer konsekvent og praktisk. Vi kan for eksempel lagre de siste søkene du har utført i en informasjonskapsel, slik at du enkelt kan gjenta disse søkene når du kommer tilbake til nettstedene våre, eller slik at vi kan foreslå profilinformasjon når du registrerer en konto eller fyller ut en CV på nettstedene (f.eks. en Indeed-CV).  I tillegg bruker vi informasjonskapsler for å holde deg pålogget når du besøker nettstedene våre flere ganger etter hverandre. Vi kan også bruke IP-adressen for å bestemme din geografiske plassering med tanke på poststed eller postnummer, slik at vi kan gi deg de mest relevante søkeresultatene.
Levering av målingstjenester, bedre målrettet annonsering og markedsføringVi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere som Google og Beeswax, for måletjenester, bedre målrettet annonsering og markedsføringsformål. Dette foregår når du besøker nettstedene våre og når du laster ned eller installerer Indeed-appen. Disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi lar oss vise reklamemateriell (som kan omfatte bestemte stillingsutlysninger eller firmasider på nettstedene) fra Indeed til deg på andre nettsteder du besøker på Internett.  Våre tredjeparts reklamepartnere kan også bruke denne teknologien for å identifisere interessene dine over tid og på forskjellige nettsteder for å levere målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset deg.  Indeed kan også dele informasjon om brukeratferden din på nettstedene med tredjeparter (inkludert operatører av tredjepartsnettsteder) for å vise deg målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset til deg. Vi bruker også informasjonskapsler for å muliggjøre Indeeds program for målrettede annonser. I forbindelse med dette programmet og andre annonser bruker vi informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere for å bestemme hvilke annonser brukerne har sett, hvor mange ganger brukerne har sett en bestemt annonse og på hvilke nettsteder en bestemt annonse ble vist.  Du har rett til å fremme innsigelse mot bruken (med berettiget interesse) av personopplysningene dine for markedsføringsformål. Hvis du vil fremme innsigelse mot innsamlingen og bruken av informasjon for målrettet annonsering, eller dersom du vil utøve andre rettigheter, må du gjøre dette som beskrevet i avsnitt 10 i vår personvernerklæring.
HenvisningssporingVi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere, for å knytte brukeraktivitet til tredjepartsnettsteder som har henvist brukeren til nettstedene våre eller for å knytte brukeraktivitet til tredjepartsnettsteder som Indeed har henvist til. Enkelte av tredjepartsnettstedene er partnernettsteder som mottar kreditt for aktiviteten til brukere som de henviser til nettstedene våre, eller gir oss kreditt for aktiviteten til brukere som henvises til slike tredjepartsnettsteder.  Vi kan imidlertid bruke denne teknologien til å dele begrenset informasjon om brukeraktivitet med arbeidsgivere, for eksempel hvilke brukere som så en bestemt stillingsannonse, firmaside, Hiring Event eller annen reklame på nettstedene, og tredjepartsnettstedet der du klikker på en lenke til en stillingsutlysning, firmaside, Hiring Event eller annen reklame på nettstedene. Vi bruker også informasjonskapsler og denne teknologien for å knytte brukeraktivitet til e-postkampanjer som henviser brukere til nettstedene våre.
SikkerhetsformålVi bruker informasjonskapsler for å begrense bestemte typer nettangrep.
Testing, brukervennlighet og ytelsesforbedringVi bruker informasjonskapsler for å sikre at brukerne får en konsekvent brukeropplevelse mens vi utfører A/B-testing på enkelte aspekter av nettstedene våre for å forbedre våre produkttilbud. Vi bruker også informasjonskapsler for å forbedre ytelsen og påliteligheten til nettstedene våre.
Forebygging av svindel/søppelpostVi bruker informasjonskapsler når vi undersøker og etterforsker tilfeller av svindel. Deler av vår informasjonskapsel-/enhetssporing skjer via tredjepartsleverandører som SiftScience. Andre ganger bruker vi egne indekser for å identifisere aktivitet knyttet til bestemte informasjonskapsler.
SamsvarVi kan bruke informasjonskapsler til å anonymisere trafikk- og aktivitetsdata som vi samler inn om bruk av nettstedene våre. Vi kan også bruke en informasjonskapsel som kalles OptanonConsent til å lagre statusen for informasjon om informasjonskapsler når du samhandler med informasjonskapselbanneret vårt.

3. Disse informasjonskapslene bruker vi

Vi bruker førsteparts- og tredjepartsinformasjonskapsler på ulike måter på hvert av våre nettsteder for å tilby våre mange produkter og tjenester til deg. Hvis du bruker noen av nettstedene som er oppført i tabellen nedenfor, kan du følge de merkevarespesifikke lenkene for å få en komplett liste over informasjonskapslene som brukes på nettstedene våre. Alle andre besøkende kan se en liste over partnerne våre med tredjepartsinformasjonskapsler i den andre tabellen nedenfor.

MerkevareListe over informasjonskapsler
Indeed Ireland-brukere (ie.indeed.com)Liste over informasjonskapsler
Indeed UK-brukere (uk.indeed.com)Liste over informasjonskapsler
Indeed US-brukere (indeed.com)Liste over informasjonskapsler
Engineerjobs UK-brukere (uk.engineerjobs.com)Liste over informasjonskapsler

Vi kan tillate tredjeparter å bruke informasjonskapsler på nettstedene våre for å hjelpe oss med å levere og forbedre tjenestene våre for deg. Bruken vår av disse informasjonskapslene kan variere avhengig av nettsted og marked. Hvis bruken din av nettstedene våre ikke omfattes av tabellen ovenfor, kan du se gjennom nettleserinnstillingene dine for en liste over alle informasjonskapsler som er lagret på enheten din. Listen nedenfor identifiserer alle våre tredjepartsleverandører av informasjonskapsler som er i bruk fra datoen disse retningslinjene gjelder. Besøk nettstedene deres for mer informasjon om deres personvernpraksis:

Leverandør av tredjepartsinformasjonskapslerTredjepartsnettsted
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Tribliohttps://www.triblio.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

Indeed kan også gi en arbeidsgiver en kode for konverteringssporing som arbeidsgiveren kan legge på nettstedet sitt. Konverteringssporingen pinger jobbsøkerens skjulte sporingsbilde og sporer tilfellene der en jobbsøker har sendt inn en søknad på en jobb på arbeidsgiverens nettsted. Konverteringssporingen vil knytte en søknad til Indeed hver gang jobbsøkeren startet søket hos Indeed, uavhengig av annen aktivitet som kommer imellom. Indeed har ikke tilgang til informasjonskapsler på arbeidsgiverens domene. Konverteringssporingen er ganske enkelt en teller som varsler Indeed om at en jobbsøker har sendt inn en søknad. Hvis du ønsker å bli utelatt fra Indeeds skjulte sporingsbilde for jobbsøkere, må du bruke vår deaktivering av nettsignaler.

4. Slik styrer du vår bruk av informasjonskapsler

Tabellene ovenfor kan gi brukerne våre i noen markeder alternativer for «innstillinger for informasjonskapsler». Andre innstillinger som er tilgjengelig for brukerne våre:

Nettleser- og enhetsspesifikke innstillinger

Nettleseren kan gi deg muligheten til å blokkere informasjonskapsler, for eksempel informasjonskapsler fra tredjeparter. Noen nettlesere gir deg også muligheten til å gjennomgå og administrere informasjonskapsler individuelt. Vi oppfordrer deg til å se gjennom nettleserens innstillinger og dokumentasjon for mer informasjon om eventuelle innstillinger nettleseren kan tilby og hvordan de fungerer. Merk: Hvis du sletter en informasjonskapsel som Indeed bruker på nettstedene, fra enheten eller nettleseren, men ikke stiller inn nettleseren eller enheten til å blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter, kan vi installere den samme informasjonskapselen under et senere besøk. Noen tredjeparts informasjonskapsler er også nødvendige for tjenestene vi tilbyr på våre nettsteder. Ved å blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter kan det være at du ikke får benyttet alle funksjonene som er tilgjengelige på våre nettsteder.

Deaktivering av målrettet annonsering

Du kan også velge bort målrettet annonsering som vi leverer gjennom tredjeparts reklamepartnere, slik som Google og Beeswax, ved å gå til deres nettsteder (f.eks. Googles Slik bruker Google informasjon fra nettsteder eller apper som bruker tjenestene våre), eller gjennom selvregulerende initiativer for digital reklame tilgjengelig i EU (Dine valg på nett), USA (Dine annonsevalg) og Canada (Dine annonsevalg). Vi kan fra tid til annen oppdatere denne listen etter hvert som lignende initiativer blir tilgjengelig i andre markeder. Vi oppfordrer deg til å besøke alle disse nettstedene for å få mer informasjon om hver organisasjons tilnærming til målrettet annonsering, lister over deltakende selskaper og alternativene som er tilgjengelige for brukerne. Merk: Alle tredjepartsdeaktiveringer kan kreve bruk av en tredjepartsinformasjonskapsel for å gjenspeile ditt valg. Hvis du fjerner tredjepartsinformasjonskapsler fra nettleseren eller enheten, kan det påvirke eller fjerne valget ditt.

5. Endringer i erklæringen om bruk av informasjonskapsler

Se merknaden «sist oppdatert» øverst på denne siden for å se når erklæringen om bruk av informasjonskapsler sist ble oppdatert. Alle endringer gjelder fra og med datoen for «sist oppdatert» vist ovenfor. Ved å bruke nettstedene eller gi oss informasjon i etterkant av slike endringer godtar du den endrede erklæringen om bruk av informasjonskapsler. Hvis Indeed skal bruke personopplysninger som er samlet inn via nettstedet på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som er oppgitt på tidspunktet for innsamlingen, vil Indeed varsle brukerne via e-post eller ved å legge inn en melding på Indeeds nettsted i 30 dager før slik bruk, eller på andre måter i henhold til gjeldende lov.

Vanlige spørsmål om personvern i Indeed

Vår personvernerklæring beskriver utførlig hvordan Indeed behandler dine personopplysninger. Hvis du ønsker mer informasjon om Indeeds tilnærming til personvern, kan du se vår side for vanlige spørsmål.

Kontakt oss

Hvis du har generelle brukerstøtteproblemer, må du se tabellen nedenfor for riktig metode:

Indeed-brukerstøtteIndeed-brukerstøtteskjema
Workopolis-brukerstøtteWorkopolis-brukerstøtteskjema
EngineerJobs-brukerstøtteSend oss en e-post på privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellomrom)
WowJobs-brukerstøtteSend oss en e-post på privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellomrom)
GigaJob-brukerstøtteSend oss en e-post på privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellomrom)
Careesma-brukerstøtteCareesma-brukerstøtteskjema

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, kan du sende oss e-post på privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom).