HR Tech Privacy

Indeed

Indeed er verdens største portal for stillingsannonser1 med over 300 millioner unike besøkende2 hver måned. Indeed jobber hardt for å rette fokus på jobbsøkerne ved å gi dem gratis tilgang til å søke etter jobber, publisere CV-er og finne ut mer om firmaer. Hver dag introduserer vi millioner av mennesker for hverandre for å skape nye muligheter.

1 Comscore, totalt antall besøk, september 2022

2 Indeeds interne data, gjennomsnitt unike besøkende per måned, april–september 2022

Velkommen

Vårt kjerneformål er å hjelpe folk ut i jobb og arbeidsgivere med å finne flotte kandidater. Siden hvert av de tilknyttede selskapene og merkene våre (beskrevet i vår HR Tech) deler dette kjerneformålet, har vi utviklet et personvernsenter som en måte å informere brukerne våre om våre tilknyttede selskaper, og hvordan vi deler opplysninger med dem for å tilby brukerne våre de beste produkt- og tjenestetilbudene. Du kan finne ut mer om hvordan vi deler data med tilknyttede selskaper på siden vår for vanlige spørsmål om personvernsenteret.

Vi har nylig oppdatert personvernerklæringen vår for å opprettholde tillit og forsikre oss om at personvernpolicyen forklarer på en tydelig måte hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger og ikke-personlige opplysninger.

Her er et sammendrag av de viktigste oppdateringene:

 • Vi har gjort endringer i strukturen og layouten til personvernpolicyen for å gjøre den mer lettlest og lettere å forstå.
 • Vi har lagt til flere opplyninger om informasjonen vi samler inn, hvordan vi bruker personopplysninger og det rettslige grunnlaget vi legger til grunn for å bruker personopplysninger.
 • I april 2022 la vi til et avsnitt om den japanske forskriften om beskyttelse av personopplysninger (Act on Protection of Personal Information («APPI»)).
 • Vi har oppdatert avsnittet med regionsspesifikk informasjon i tråd med oppdateringene i California Consumer Privacy Act i California Privacy Rights Act (sammen «CCPA») som trer i kraft 1. januar 2023. 

Merk at Indeed og tilknyttede enheter direkte eller indirekte eies av et offentlig omsatt japansk morselskap, Recruit Holdings Co. Ltd.

Vi oppfordrer deg til å lese oversikten «Sist oppdatert» nedenfor for å se når den sist ble endret. Alle endringer i personvernpolicyen gjelder fra og med datoen for «sist oppdatert» vist nedenfor. 

Hvis Indeed skal bruke personopplysninger som er samlet inn via nettstedene på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som er oppgitt på tidspunktet for innsamlingen, vil Indeed varsle brukerne via e-post eller ved å legge inn en melding på de gjeldende nettstedene i 30 dager før slik bruk, eller på andre måter i henhold til gjeldende lov.

Indeed forbeholder seg retten til å endre denne personvernpolicyen når som helst.

Indeeds personvernpolicy

Sist oppdatert: 2. februar 2024

Merk at Indeed og tilknyttede enheter direkte eller indirekte eies av et offentlig omsatt japansk morselskap, Recruit Holdings Co. Ltd.

Denne personvernpolicyen beskriver utførlig hvordan Indeed behandler personopplysningene dine. Gå til Indeeds vanlige spørsmål om personvern for mer informasjon om Indeeds tilnærming til personvernforordningen (GDPR), CCPA og personvern generelt.

Innledning

For Indeed er det viktig at brukerne og kundene våre stoler på oss når de gir oss tilgang til sine personopplysninger. Denne personvernpolicyen beskriver hvordan vi jobber for å opprettholde denne tilliten og beskytte denne informasjonen.

Personvernpolicyen vår beskriver hvordan vi samler inn, behandler og utleverer personopplysningene og de ikke-personlige opplysningene som vi samler inn fra og om deg, når du går inn på eller bruker nettbaserte og/eller mobile nettsteder, applikasjoner, tjenester og programvarer, samhandler med oss på telefonen eller ansikt til ansikt, eller, som vi i den grad det er tillatt ved gjeldende lov og i henhold til denne personvernerklæringen, samler inn fra offentlig tilgjengelige kilder eller tredjepartskilder.

Nettstedene våre («nettstedene») som dekkes av denne personvernpolicyen, omfatter de tilknyttede nettjenestene og/eller mobile nettstedene, applikasjonene, tjenestene og programvaren til:

Hvem er ansvarlig for informasjonen

Dette avsnittet forklarer når Indeed er behandlingsansvarlig eller databehandler av personopplysningene dine, og hvilken enhet som er ansvarlig for personopplysningene dine. 

Hvis du er en bruker som befinner seg i Japan, ber vi deg også se avsnittet med regionsspesifikk informasjon. 

For jobbsøkere:

 • For visse typer behandling kan Indeed være databehandler av søknadsmateriell du sender inn via Søk via Indeed og intervjuinformasjon når du deltar i et intervju som driftes av Indeed. Disse opplysningene administreres av arbeidsgiveren du søker jobb hos (behandlingsansvarlig). Som databehandler beholder vi opplysningene til behandlingsansvarlig ber oss om å slette dem.
 • Indeed er behandlingsansvarlig for all annen informasjon du oppgir mens du bruker nettstedene våre.

For arbeidsgivere:

 • For visse typer behandling kan Indeed være databehandler av søknader fra jobbsøkere som sendes inn via Søk via Indeed, og av opplysninger du oppgir til Indeed via kandidatimport. Når du melder deg på vår kandidatimport-tjeneste, vil du måtte samtykke i en databehandleravtale med Indeed som beskriver vilkårene for forholdet vårt. Som databehandler beholder vi opplysningene til behandlingsansvarlig ber oss om å slette dem.
 • Indeed er behandlingsansvarlig for all annen informasjon du oppgir mens du bruker nettstedene våre.

Hvilken Indeed-enhet som har ansvar for informasjonen, vil avhenge av hvor du befinner deg og hvilket produkt eller hvilken tjeneste du bruker hos oss.  Det er viktig å være oppmerksom på at oppdragsgiveren som er angitt i Indeeds generelle vilkår, kan avvike fra den behandlingsansvarlige som er angitt i denne personvernpolicyen. 

For brukere i USA er den behandlingsansvarlige Indeed Inc.

For brukere i Japan er den behandlingsansvarlige Indeed Japan K.K.

For alle andre brukere, inkludert brukere i EØS, Storbritannia og Sveits, er den behandlingsansvarlige Indeed Ireland Operations Limited.

Viktige definisjoner

JobbsøkerEn enkeltperson som leter etter ledige stillinger, tjenester eller informasjon knyttet til vedkommendes personlige arbeid eller jobbsøking
ArbeidsgiverEnkeltpersoner eller organisasjoner som leter etter informasjon knyttet til ansettelse eller menneskelige ressurser, søker etter jobbsøkere eller ønsker å gjøre informasjon om ledige stillinger tilgjengelig på deres eller andres vegne, inkludert byråer som handler for flere parter og rekrutteringsbyråer
PersonopplysningerAll informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar enkeltperson, og som kan omfatte informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, for eksempel enhetsinformasjon eller IP-adresse
Særlige kategorier av opplysninger All informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar enkeltperson og som utleverer rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk tro eller medlemskap i fagorganisasjoner, genetiske opplysninger, biometriske opplysninger, opplysninger om helse, kjønn eller seksuell legning 
Ikke-personlige opplysningerAll informasjon som ikke er relatert til en identifisert/identifiserbar enkeltperson, for eksempel informasjon som kun er knyttet til en virksomhet
Din informasjonPersonopplysninger og ikke-personlige opplysninger som gjelder deg
BehandlingsansvarligEnheten som bestemmer hvordan og hvorfor opplysningene dine behandles
DatabehandlerEn enhet som behandler opplysninger på en bestemt måte, med veiledning fra en behandlingsansvarlig
IndeedEnhver av Indeeds enheter, inkludert Indeed Inc., Indeed Ireland Operations Ltd. og Indeed Japan K.K.
Videresendingstjeneste Indeed tilbyr toveis meldingsproxy- og videresendingstjenester til brukerne av våre Indeed-produkter, blant annet Indeed CV, Søk via Indeed, Publiser en jobb, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, privat oppringing og andre elektroniske kommunikasjonstjenester, enten i form av telefon, tekst, video eller lyd
Tilknyttede enheterEnhver enhet som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres av eller sammen med en Indeed-enhet, på dette tidspunktet eller i fremtiden. «Kontrollere» betyr i denne sammenhengen å ha et flertall av aksjer eller rett og evne til direkte ledelse. Dette inkluderer Indeed-tilknyttede enheter utenfor EØS eller Sveits
StillingsutlysningerLedige stillinger på Indeed
Indeed-profilAll søknads- og kontaktinformasjon som er lagret på Indeed-jobbsøkerkontoen, inkludert CV-informasjon, vurderingsresultater og svar på filtreringsspørsmål
CVEn Indeed-CV eller en CV du laster opp selv
EØS Medlemsland i det Europeiske økonomiske samarbeidsområdet
ATSRekrutteringssystem

Omfanget av Indeeds personvernpolicy

Denne personvernpolicyen dekker data som vi samler inn via nettstedene, direkte fra registrerte eller fra tredjeparter. Dersom du følger en lenke til et tredjepartsnettsted, dekkes du ikke lenger av vår personvernpolicy, og all datainnsamling og behandlingsaktivitet som finner sted på det nettstedet, styres av nettstedets egen personvernpolicy. Vi samler kun data fra nettsteder som viser en direkte lenke til denne personvernpolicyen.

I samsvar med vilkårene våre er nettstedet generelt kun for personer som er 16 år eller eldre. Noen jurisdiksjoner har imidlertid forskjellige aldersrestriksjoner, som beskrevet nedenfor. 

 • Japan:  For brukere i Japan skal nettstedet imidlertid kun brukes av personer som i henhold til japansk lov er gamle nok til at Indeed lovlig kan la deg bruke nettstedet.
 • EØS, Sveits, Storbritannia, Tyrkia og Ukraina:  Per 1. februar 2024 er tilgang til nettstedet i EØS samt Sveits, Storbritannia, Tyrkia og Ukraina begrenset til personer som er 18 år eller eldre.  

I alle jurisdiksjoner: Hvis du er yngre enn myndighetsalderen i din jurisdiksjon, må du bruke nettstedene under oppsyn av en forelder, foresatt eller en ansvarlig voksen selv om alderen din er over Indeeds tillatte bruksalder for den jurisdiksjonen. 

Vi treffer en rekke tiltak for å forsøke å sikre at det ikke bevisst samles inn informasjon fra personer som ikke oppfyller kravet om minstealder eller eventuelle andre gjeldende alderskrav.

Hvis vi finner ut at en person som ikke oppfyller kravet om minstealder har brukt nettstedet eller sendt inn personopplysninger via nettstedet, vil vi begrense tilgang til eller stenge vedkommendes konto og fjerne disse opplysningene fra systemene våre.

Søkere til jobber hos Indeed bør lese personvernpolicyen for jobbsøkere.

Nåværende og tidligere Indeed-ansatte bør ta kontakt med sin HR-partner for å få tilgang til den globale personvernerklæringen for ansatte.

Datainnsamling og -bruk

Indeed bruker forskjellige typer informasjon for å kunne tilby deg tjenester, produkter og funksjoner på nettstedene våre.  Personopplysningene vi samler inn og behandler, kan variere, avhengig av hvordan du bruker nettstedene våre.

Hvis personopplysninger er påkrevd for at du skal kunne bruke bestemte Indeed-tjenester eller funksjoner, vil det indikeres på innsamlingstidspunktet. I tilfeller der du ikke oppgir påkrevde personopplysninger, kan det hende at bestemte funksjoner og tjenester ikke vil være tilgjengelige for deg.

Informasjon Indeed samler inn

I henhold til personvernlovene som gjelder i EØS, må behandlingsansvarlige ha et rettslig grunnlag for å behandle informasjon. Dette betyr at vi trenger ulike rettslige grunnlag for å behandle informasjonen din, avhengig av formålet for behandlingen som er beskrevet i denne personvernpolicyen. 

Alle detaljene om typene personopplysninger vi samler inn fra deg, formålet for å behandle dem, behandlingsprosessene våre og de rettslige grunnlagene vi benytter for GDPR, er beskrevet nedenfor. 

Lagring av informasjonen din

Når Indeed opptrer som behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, lagrer vi disse opplysningene til det ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de brukes for, så lenge gjeldende lov krever det eller til du ber oss om å slette dem. 

Informasjon om hvor lenge vi lagrer informasjonen din for hvert formål, er angitt i avsnittet nedenfor. Når vi bestemmer disse tilbørlige lagringsperiodene, vurderer vi formålene vi behandler personopplysninger for og hvorvidt vi kan oppnå disse formålene på andre måter. Vi vurderer også personopplysningenes omfang, natur og følsomhet og de rettslige forpliktelsene våre når det gjelder data. Der det er mulig, og basert på vår berettigede interesse i å forbedre nettstedene våre, vil Indeed anonymisere eller samle personopplysninger slik at de ikke lenger kan knyttes til eller identifiseres med en bruker slik at Indeed kan behandle informasjonen videre. Vi kan for eksempel bruke anonymiserte jobbsøkerdata, for eksempel dine CV- eller profildata for å teste nøyaktigheten til våre produkter og tjenester. Vi kan også bruke anonymiserte data til å sørge for at teknologien vår hjelper alle med å skaffe seg jobb på en rettferdig måte.

Når Indeed opptrer som databehandler av personopplysningene dine, lagrer vi opplysningene til behandlingsansvarlig ber oss om å slette dem.

Personopplysninger vi samler inn fra alle brukere:
Dette samler vi innSlik bruker vi detDerfor behandler vi detRettslig grunnlagLagringsperiode
Kontoadministrasjonsdata – inkludert innloggingsopplysningene dine, tillatelser og tilknyttede kontohandlinger, (for eksempel når kontoen din er opprettet, når du logger inn, legger inn informasjon, ber om en tjeneste og eventuelle endringer av kontoen din) Vi samler inn, analyserer, behandler og lagrer kontoadministrasjonsdata.  
For å opprette og opprettholde en konto når du ber om det.Kontoadministrasjonsdata behandles som en del av oppfyllelsen av en avtaleKontoens levetid, eller i henhold til gjeldende rettslige krav (for eksempel: ved rettslige forpliktelser etter svindel)
Aktivitetsdata – områdene du besøker på nettstedene, hvor du klikker, blar, holder musepekeren over eller på annen måte samhandler med nettstedene, og når og hvor lenge aktiviteten fant sted.Vi samler inn, analyserer, behandler og lagrer aktivitetsdata, inkludert via automatiske metoder, og i noen tilfeller registrerer i sanntid.

For arbeidsgivere kan dette også omfatte handlinger som utføres vedrørende en stillingsutlysning eller jobbsøkers CV eller søknad.
For å unngå svindel.

For å forbedre nettstedets tjenester.
Vi bruker den berettigede interessen vår i å forstå hvordan brukere samhandler ved å bruke nettstedene våre, og i å ivareta sikkerheten på nettstedene.

Aktivitetsdata overvåkes for å forhindre ondsinnet og uærlig aktivitet eller søppelpost på nettstedene som en del av oppfyllelsen av en avtale
Kontoens levetid
Kommunikasjonsdata – samhandlinger med eller via Indeed, inkludert tredjeparters meldingstjenester, apper og nettsteder som Whatsapp eller LINE eller via telefon, inkludert samtaler og SMS-meldinger og også e-poster og varsler.

Merk at forholdet ditt med tredjepartstjenester (for eksempel fra Facebook, Google eller Whatsapp) eller andre tredjepartsnettsteder kun reguleres av din avtale med tredjepartsoperatørene av disse plattformene
Vi samler inn, analyserer, behandler, profilerer, inkludert via automatiske metoder, og lagrer kommunikasjonsdataene dine.  

For å gjøre det lettere å søke på jobber og for arbeidsgivere å finne kandidater. 

For å sende jobbsøkere relevante stillingsutlysninger, og søknader til arbeidsgivere.

For å sende deg relevante markedsførings-e-poster. 

For å forbedre nettstedet og tjenestene. 
Vi bruker den berettigede interessen vår i å levere en gyldig og relevant tjeneste til brukerne våre og i å fortsette å forbedre våre produkter og tjenester. Vi har gjort det mulig å melde seg av, slik at du kan protestere mot markedsføringsmeldinger.

I de begrensede tilfellene der vi ringer deg og samtalen tas opp, kan vi være avhengige av samtykke fra deg.
Kontoens levetid 
Kontaktinformasjon – navn, telefonnummer, e-post og adresseVi lagrer og behandler kontaktopplysningene dine.For å sende deg e-poster med markedsføring og transaksjonshendelser, og for å sende deg påminnelser.

For å opprette en konto for deg når du ber om det.

For å utføre eller koordinere intervjuer, hvor du bruker produktet Indeed Hire (kjent som Indeed Agent i Japan).

For å kontakte deg og levere tjenester knyttet til kampanjer som er sponset av Indeed, inkludert å sende deg materiell eller premier i posten. 

For å etablere et klagehåndteringssystem.

For å ta kontakt med virksomheter for å forbedre tjenestene våre. 

Transaksjonelle e-poster sendes som en del av oppfyllelsen av en avtale.

Når en konto opprettes, sendes det e-poster med markedsføring på grunnlag av den berettigede interessen vår i å promotere og forbedre tjenestene våre.

Påminnelser om kommende intervjuer og hendelser er basert på samtykke.

Jobbvarsler som sendes til e-posten din, er basert på samtykke. 

Kontoopprettelse og intervjuer gjøres på grunnlag av oppfyllelse av en avtale.

I visse markeder vil vi kanskje være avhengig av samtykke fra deg for å kontakte deg og levere tjenester knyttet til kampanjer sponset av Indeed.

Kontakt med deg, inkludert via brevpost, gjøres på grunnlag av berettiget interesse og i noen tilfeller, oppfyllelse av en avtale

Klagehåndteringssystemet gjøres som et rettslig krav i Japan.

Kontoens levetid 
Enhetsinformasjon – IP-adresse/enhets-ID, brukerrepresentant. 
Vi samler inn navnet du har knyttet til enheten, enhetstype, telefonnummer, land og annen informasjon du velger å oppgi. 
Vi samler inn, behandler og lagrer enhetsopplysningene dine. 
For å unngå svindel.
 
For å administrere kontoen din og hjelpe deg med å finne mer relevante stillingsutlysninger. Hvis arbeidssøkere for eksempel bruker en mobilenhet for å få tilgang til Indeed, kan Indeed gi arbeidssøkerne relevante stillingsutlysninger for jobber med samme postnummer som der mobilaktiviteten finner sted.
Vi bruker den berettigede interessen vår i å ivareta sikkerheten på nettstedene våre og levere en gyldig og relevant tjeneste til brukerne våre.
Kontoens levetid 
Posisjonsdata«Grove» posisjonsdata samles inn og lagres, «presise» posisjonsdata samles, men lagres ikke i tilknytning til kontoen din.For å hjelpe deg med å finne mer relevante stillingsutlysninger.Vi samler bare inn posisjonsdata når du ikke har indikert at du ikke ønsker å dele dette. 

Klikk her for å få mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for posisjonsdeling på enheten din. 
Kontoens levetid 
Meldingsdata – meldinger du sender på nettstedene, rekrutteringssystemer tilknyttet Indeeds tjeneste og via Indeeds meldingssendingstjeneste  Vi behandler, overvåker, gjennomgår, lagrer og analyserer slikt innhold, inkludert ved bruk av automatiske metoder.
For dataanalyse, kvalitetskontroll, håndheving av nettstedenes regler og andre erklæringer, innholdsmoderering og for å forbedre nettstedene eller andre produkter eller tjenester fra Indeed Slike forbedringer omfatter for eksempel at vi optimaliserer levering av meldingene slik at de åpnes hyppigere, optimaliserer søkeresultatene våre, forbedrer stillingsutlysninger, gir søkerne mulighet til å administrere søknader etter at de er sendt inn til Indeed, gir jobbsøkere statusoppdateringer om søknader når arbeidsgivere har bedt om dette, sikrer at du får personlig relevante produktfunksjoner og kommunikasjon samt forebygger svindel og søppelpost. Vi bruker den berettigede interessen vår i å ivareta sikkerheten på nettstedene våre.

Meldingsdata kan ikke være ondsinnede, søppelpost eller svindel, og overvåkes som en del av oppfyllelsen av en avtale

Avhengig av gjeldende lov, kan vi være avhengig av ditt
samtykke.
10 år 
Betalingsopplysninger – de siste fire sifrene på betalingskortet ditt, og andre verifiseringsdataNår du bruker ladbare enheter, samler vi inn informasjon for å muliggjøre betaling og bekrefte kontoen din. Indeed lagrer aldri hele kortnummeret ditt.For å ta betaling for en betalingstjeneste.

For å tilrettelegge for juridisk prosess og gi informasjon i respons til gyldige rettslige prosesser, for eksempel en stevning, ransakingsordre og rettsordre, eller for å etablere eller utøve juridiske rettigheter eller forsvare oss mot rettslige krav.
For å oppfylle de rettslige forpliktelsene våre når det gjelder økonomisk rapportering og gyldige rettslige informasjonsforespørsler. 

I vår berettigede interesse for å forsikre oss om at vi er i kontakt med riktig person. 
I henhold til gjeldende rettslige krav
Planleggingsinformasjon – tilgjengeligheten din og besvarelser på kalenderinvitasjoner for intervjuer, inkludert fra tredjepartsleverandører av kalendere dersom du velger å koble dem til kontoen din.Vi samler inn, behandler og lagrer planleggingsinformasjonen din.For å muliggjøre intervjuer som er planlagt via og som holdes på Indeeds intervjuplattform. Vi samler denne informasjonen slik at jobbsøkere kan intervjues av arbeidsgivere som en del av oppfyllelsen av en avtale
Kontoens levetid
Telefondata – når en jobbsøker eller arbeidsgiver kontaktes via Indeeds telefonvideresendingstjeneste Vi samler inn, behandler og lagrer informasjon om hvorvidt en samtale ble besvart og samtalelengde, men vi tar ikke opp samtaler som gjøres via videresendingssystemet. 

For å lette kontakten med sikte på å sende inn søknader, gjennomføre jobbintervjuer eller annen kommunikasjon knyttet til en stillingsutlysning.Opprettelse av kontakt utføres på grunnlag av oppfyllelse av en avtale og behandling av informasjon om hvorvidt en samtale ble besvart, er i henhold til den berettigede interessen vår i å levere våre tjenester.

Avhengig av gjeldende lov, kan vi være avhengig av samtykke fra deg.
Kontoens levetid
Autentiseringsdata – når du bruker enkel pålogging (SSO) til å logge på Indeed-kontoen, samler vi inn navn, profilbilde, offentlig profilinformasjon og e-postadresseVi lagrer informasjonen som samles inn fra din SSO-konto for å autentisere deg som bruker av både Indeed og tredjeparten.For å gjøre innloggingen til Indeed enklere og sikrere.Samtykke – dersom du ikke lenger ønsker å dele opplysninger med Indeed fra SSO-kontoen, kan du justere SSO-kontoinnstillingene.Kontoens levetid, eller til du kobler fra kontoene dine 
Tilbakemeldinger fra brukere og tilfredshetsdata – inkludert rangeringer og tilbakemeldinger i ren tekst om hvordan vi kan forbedre tjenestene våre. 

Jobbsøkere kan også rapportere jobber for ulike årsaker, inkludert om de for eksempel anser jobben for å være uriktig eller krenkende og legger igjen tilbakemelding om det som ren tekst. Vi muliggjør også tilbakemeldinger fra brukere på stillingsutlysninger
Vi behandler, overvåker, gjennomgår, lagrer og analyserer slikt innhold, inkludert ved bruk av automatiske metoder.For å forbedre nettstedet og tjenestene. Vi bruker den berettigede interessen vår i å drive, administrere og forbedre nettstedene og tjenestene våre.

Rapportering av en jobb gjøres som et rettslig krav. 
Kontoens levetid
Data som mottas gjennom din bruk av nettstedene via API-er og lignende teknologierIndeed samler inn, analyserer, behandler og lagrer informasjon som genereres under din bruk av nettstedene.For å unngå svindel.

For å forbedre nettstedets tjenester.
Berettiget interesse i å forbedre nettstedene og produktene våre.Kontoens levetid
Informasjon vi samler inn om jobbsøkere:
Dette samler vi innSlik bruker vi detDerfor behandler vi detRettslig grunnlagLagringsperiode
Søknadsopplysninger – CV-en din og annet materiell som du deler når du søker på en jobb via Indeed, aktiviteten din i sammenheng med søknaden samt planlegging av / deltakelse i et intervjuVi behandler søknadsopplysningene dine og, i noen tilfeller, lagrer dem på vegne av arbeidsgiveren.For å muliggjøre søknaden din på en stillingsutlysning.

For å hjelpe arbeidsgivere med å finne relevante kandidater og forbedre tjenestene våre.
Oppfyllelse av en kontrakt siden disse dataene er essensielle for å hjelpe deg med å finne jobber

Vi bruker vår berettigede interesse i å levere en gyldig og relevant tjeneste til våre brukere.
Kontoens levetid 
Søknadsfiltreringsopplysninger – svarene dine på screeningspørsmålVi videresender filtreringsopplysningene dine til den relevante arbeidsgiveren, og kan lytte til og analysere opptaket.For å forbedre tjenestene våre.
Som en del av søknadsprosessen din på en stillingsutlysning.
Oppfyllelse av en avtale mellom Indeed og en arbeidsgiver.

Vi har en berettiget interesse i å forbedre tjenestene våre.
Kontoens levetid
Vurderingsdata – resultatene av Indeed-vurderingene du utfører som en del av en søknadsprosessVi samler, analyserer, behandler, profilerer og, i aktuelle markeder, lagrer vurderingsdataene dine.For å hjelpe deg med å finne mer relevante stillingsutlysninger.
Som en del av søknadsprosessen din på en stillingsutlysning.
Oppfyllelse av en avtale mellom Indeed og en arbeidsgiver. 

Vi har en berettiget interesse for analytiske formål i å levere en verdifull og relevant tjeneste til jobbsøkeren.
Kontoens levetid 
Demografiske opplysninger – alder, rase og etnisitet, kjønn, funksjonshemminger, rulleblad og medlemskap i LHBTQ+-samfunnet I noen begrensede tilfeller samler vi inn og behandler opplysninger i særlig kategori. Vi samler kun inn og behandler disse opplysningene i visse markeder der det er tillatt iht. gjeldende lov.  Vi analyserer dem for spesifikke formål iht. gjeldende personvernlovgivning.

Det er helt frivillig å oppgi denne informasjonen, og den kommer ikke til å benyttes i vurderingen av jobbsøknaden din. 
Evaluering av algoritmenes rettferdighet iht. Recruits rettferdighetsprinsipp.

For å forbedre produkter som håndterer ansettelsesbarrierer iht. Indeeds engasjement for ESG (miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold). 

For å hjelpe arbeidsgivere med å foreta mer inkluderende ansettelser. Når vi deler disse opplysningene med arbeidsgivere, gjør vi det kun som et samlet sett. 

Se vår side med vanlige spørsmål om demografi for mer informasjon.
Vi vil alltid kun samle inn disse opplysningene med samtykke fra deg, og kun i markeder hvor slik innsamling er tillatt.Kontoens levetid, eller til du velger å fjerne disse opplysningene (hvis aktuelt)
Disposisjonsdata – informasjon om statusen for din jobbsøknad og avgjørelsene som tas av arbeidsgiver eller deg, for eksempel om du har blitt kontaktet, vært til intervju, blitt ansatt eller om du har trukket søknaden eller sagt nei til et jobbtilbud Vi samler inn, lagrer, behandler og analyserer denne informasjonen.For å få en bedre forståelse av hvor effektive nettstedene og funksjonene våre er, og for å tildele merket for «engasjert arbeidsgiver», et merke som tildeles arbeidsgivere som bekrefter søknadsstatusen til over 50 % av Søk via Indeed-søkere.Vi har en berettiget interesse i å drive, administrere og forbedre våre nettsteder.

Kontoens levetid
Profildata – inkludert CV-en din, bilde (der det er aktuelt), preferanser, når du er tilkoblet eller nylig aktiv på Indeed, informasjon om kvalifikasjoner og vurderinger og andre data som er inkludert i profilen din.Vi samler inn, lagrer, behandler og analyserer profildataene.For å hjelpe deg med å finne mer relevante stillingsutlysninger.

For å sende deg invitasjoner til å søke på visse jobber.

For å gi deg forslag når du søker på jobber på tredjeparters nettsteder i den mobile programvaren vår. 

For å vise når du er tilkoblet eller nylig har vært aktiv på Indeed. 
Oppfyllelse av en avtale, da disse dataene er essensielle for å hjelpe deg med å finne jobber. Kontoens levetid, eller til du fjerner profilinformasjonen
CV-opplysninger (søkbare) – du har muligheten til å gjøre CV-en søkbar eller ikke søkbar. Hvis du lar CV-en være søkbar, vil arbeidsgivere kunne søke på og vise CV-en din, og det vil genereres en nettadresse som er synlig for offentligheten. 

CV-opplysninger omfatter jobbhistorikk, utdannelse, sertifiseringer, lisenser, patenter, oppsummering og andre data du oppgir i den søkbare CV-en din. Ved å gjøre CV-en din søkbar kan arbeidsgivere også se at du har vist interesse for jobber som ligner deres stillingsutlysninger. 
Vi samler inn, lagrer, behandler, profilerer og analyserer dine søkbare CV-opplysninger samt gjør dem tilgjengelige for visning for tredjeparter.Gjøre det mulig for arbeidsgivere å invitere deg til å søke på jobbene deres.Oppfyllelse av en avtale, da disse dataene er essensielle for å hjelpe deg med å finne jobber

Vi har en berettiget interesse for analytiske formål i å levere en verdifull og relevant tjeneste til arbeidsgivere. 

Du kan endre synligheten for CV-en din når som helst ved å gå inn på kontoinnstillingene dine. 
Kontoens levetid, eller til du fjerner CV-en
CV-opplysninger (ikke søkbare) – kun du og tredjeparter du har samtykket til å dele den «ikke søkbare» CV-en med, kan se på CV-en.Vi samler inn, lagrer, behandler og analyserer de ikke søkbare CV-opplysningene. Vi deler kun ikke søkbare CV-opplysninger med arbeidsgivere på din forespørsel, når du søker på jobber.
 
For å hjelpe deg med å finne mer relevante stillingsutlysninger.Oppfyllelse av en avtale, da disse dataene er essensielle for å hjelpe deg med å finne jobber

Vi har en berettiget interesse for analytiske formål i å levere en verdifull og relevant tjeneste til jobbsøkeren. 
Kontoens levetid, eller til du fjerner CV-en
Personopplysninger vi samler inn fra arbeidsgivere:
Dette samler vi innSlik bruker vi detDerfor behandler vi detRettslig grunnlagLagringsperiode
Bedriftsinformasjon – verifiseringsdokumentasjon om bedriften din, kontaktopplysninger for ansatte og bedriftens fysiske plassering (for eksempel organisasjonsnummeret, informasjon fra foretaksregisteret eller en strømregning). Den kan også omfatte arbeidsgiverens screeninginformasjon og arbeidsgiverens tilstedeværelse på arrangementer/seminarer.Vi samler inn, behandler, lagrer og analyserer slike data for å bekrefte at arbeidsgiverne på nettstedet vårt er legitime. 
Denne informasjonen vil kun bli brukt til interne formål og er underlagt myndighetenes krav eller rettskjennelser.
For å forhindre svindel og søppelpost og beskytte jobbsøkere.

For å forbedre tjenesten vår.

For å forbedre nøyaktigheten i våre markedsanalyser og vår salgsstrategi.
Vi har en berettiget interesse i å påvise og forhindre svindelvirksomhet på nettstedene våre. 

Vi har en berettiget interesse i å forbedre tjenesten vår og nøyaktigheten i våre markedsanalyser og vår salgsstrategi.

Når det påkreves at vi etterlever en rettslig forpliktelse. 
For data som er levert inn for verifiseringsformål sletter vi slik informasjon etter at kontoen din er bekreftet. Informasjon som brukes til fakturering, lagres i henhold til rettslige krav. For deltakelse på arrangementer/seminarer for kontoens levetid. 
Rikt medieinnhold – videoer, bilder og annet innhold om bedriften din.Vi importerer og/eller lagrer dette innholdet og viser det på nettstedene våre.For å gjøre det mulig for arbeidsgivere å forbedre stillingsutlysningene og firmasidene sine ved å legge til rikt medieinnhold.Samtykke – det er ikke nødvendig for en arbeidsgiver å levere disse opplysningene.  
Vi har en berettiget interesse i å forbedre tjenesten og hjelpe arbeidsgivere med å tiltrekke seg kandidater av best mulig kvalitet.
Kontoens levetid, eller til du fjerner innholdet.
Videoopptak – forhåndsinnspilte (dvs. enveisintervjuer) og direktesendte intervjuer på Indeed Rekruttering-plattformen.Vi behandler videoopptak på vegne av arbeidsgivere frem til arbeidsgiver ber oss om å slette dem, i henhold til vår rolle som databehandler.For å la brukere arrangere og delta i intervjuer på plattformen vårVi behandler disse videoene på vegne av en arbeidsgiver og sletter dem på forespørsel fra arbeidsgiveren som del av oppfyllelsen av en avtale. Vi lagrer disse videoene frem til arbeidsgiver ber oss om å slette dem, i henhold til vår rolle som databehandler.
Personopplysninger vi samler inn fra personer som ikke bruker nettstedene våre:
Dette samler vi innSlik bruker vi detDerfor behandler vi detRettslig grunnlagLagringsperiode 
Profilinformasjon – vi kjøper CV-er og annen profilinformasjon fra tredjeparter der det er tillatt ifølge gjeldende lov og i henhold til denne personvernpolicyenI visse tilfeller lagrer og analyserer vi slike data for å finne mulige nye kunder og sende markedsføringsmateriell dersom det er tillatt ved lov. For å nå publikum som ikke er kjent med Indeed.Vi har en berettiget interesse i å levere en verdifull og relevant tjeneste til brukerne av nettstedene våre.Vi lagrer denne informasjonen til den registrerte ber oss om å slette den, eller til den ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet den brukes til.

Eventuelle personopplysninger som Indeed mottar fra andre tredjepartskilder, behandles av Indeed i samsvar med denne personvernpolicyen og alle gjeldende lovbestemmelser.

Ytterligere formål og utlevering av informasjon

– CV-opplysninger 

Ved å opprette en søkbar CV gjennom nettstedet eller laste opp en CV-fil til nettstedet ber du og tillater Indeed å gjøre CV-en din tilgjengelig for tredjeparter i samsvar med Indeeds generelle vilkår. Når du oppretter en profil på Indeed, blir CV-en din satt til søkbar som standard. Dette betyr at profilinformasjon og CV-opplysninger (søkbare), med mindre annet er angitt på nettstedet, kan være tilgjengelig for tredjeparter, for eksempel arbeidsgivere. 

Vær oppmerksom på at arbeidsgivere og representanter for arbeidsgivere som går inn på CV-en din mens den er satt til å være søkbar, eller som du søker på stillinger hos med den ikke søkbare CV-en, kan velge å dele CV-en din med ytterligere parter. Indeed er ikke ansvarlig for slik deling. Likeledes, når du deler den søkbare CV-en direkte med en personlig lenke, kan vi ikke styre hvem som ser CV-en. 

Du kan endre personverninnstillingene for CV-en din når som helst. Hvis du ikke ønsker at Indeed skal gjøre CV-en din (søkbar) tilgjengelig for tredjeparter uten at du ber om det, eller du ikke ønsker at arbeidsgivere skal kunne ta kontakt med deg, kan du gjøre CV-en ikke søkbar. Hvis du vil finne ut mer om CV-en din, inkludert forskjellene mellom søkbare og ikke søkbare private CV-er og hvordan du endrer personverninnstillingene for CV-en din, kan du se i vanlige spørsmål.

Merk at etter hvert som vi fortsetter å forbedre nettstedet, vil du se setninger som «Arbeidsgivere kan finne deg» og «Arbeidsgivere kan ikke finne deg». Disse setningene skal forbedre brukerens forståelse og er synonyme med begrepene «søkbar» og «ikke søkbar». 

– Arbeidsgiverkontoer

Vi tilbyr brukere muligheten til å koble sammen arbeidsgiverkontoer. Sammenkoblede brukere kan tilordnes spesifikke roller som gir ulike nivåer av tilgang til kandidatenes personopplysninger som befinner seg på den overordnede kontoen. Hvis du er arbeidsgiver og inviterer andre Indeed-brukere til å koble kontoene sine til din, samtykker du i at slike tilkoblede brukere kan få tilgang til informasjon på kontoen din. Typer personopplysninger om kandidater omfatter CV-kontakter, søknadsmateriell og statuser, kommunikasjon med søkere, informasjon om handlinger som utføres av deg eller en annen bruker som er tilkoblet kontoen, når de utføres, og faktureringsinformasjon på kontoen. Når en arbeidsgiverkonto kobles fra, enten ved dine handlinger eller handlingene til en administrator, mister du tilgang til alle personopplysninger til kandidater på den tilkoblede kontoen.

– Gjennomgang av CV-er

I visse markeder kan vi også tilby CV-evalueringstjenester for å hjelpe jobbsøkere med å opprette og forbedre CV-ene sine. Dette kan for eksempel omfatte å hjelpe deg med å forstå hvordan CV-en din kan bli analysert av rekrutteringssystemer, tilbakemeldinger om hvordan du kan opprette en mer effektiv CV, eller en personlig evaluering av CV-en din. Ved å tilby disse tjenestene kan Indeed gi deg tilbakemelding, inkludert spørsmål og kommentarer til innholdet i CV-en, om CV-en eller annet materiale du sender inn gjennom tjenestene. Vi sender tilbakemeldingene direkte til deg, og du kan få se på dem via kontoen din. De vil ikke være tilgjengelige for arbeidsgivere.

Automatisert behandling av personopplysninger

Vi utfører automatisk behandling av personopplysninger for å evaluere spesifikke aspekter knyttet til en bruker, og for å analysere og forutse en brukers preferanser og interesser. Når vi utfører denne behandlingen, gjør vi det enten basert på brukersamtykke eller på kontraktoppfyllelse, dersom behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenestene våre til jobbsøkere og arbeidsgivere. For eksempel kan vi med en slik behandling koble jobbsøkere effektivt sammen med arbeidsgivere, tilby jobbsøkere jobbvarsler, anbefalte jobber og invitasjoner til å foreta seg noe i tilknytning til jobber som jobbsøkeren sannsynligvis er mer interessert i, sende særlige jobbsøknader til en arbeidsgiver, vise søkeresultater, sende søknadsstatusvarsler på vegne av arbeidsgivere eller utføre visse aktiviteter for oppdagelse av søppelpost og svindel for å beskytte brukerne våre. Slik behandling er underlagt sikkerhetsforanstaltningene beskrevet i denne personvernpolicyen for å beskytte personvernet til brukerne våre. Du kan kontakte privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom) for å utøve rettighetene dine eller bestride avgjørelser som blir truffet av den automatiserte behandlingen.

— Registrering av nettstedsaktivitet: dette gjør vi med opplysningene

Vi samler inn, registrerer, prosesserer, analyserer og lagrer alle aktiviteter du utfører på nettstedet og på de tilknyttede nettstedene, og all samhandling og kommunikasjon du utfører med, på eller gjennom nettstedet og de tilknyttede nettstedene. Vi kan også bruke tredjeparter til å samle inn og behandle disse opplysningene på Indeeds vegne, i sammenheng med vårt arbeid for å forbedre nettstedene, beskytte brukerne og optimalisere tjenestene, slik det ytterligere er beskrevet i denne policyen. Disse aktivitetsopplysningene inkluderer: de områdene av nettstedet du besøker (inkludert URL-adresser), hvilket innhold du ser på, hvilken informasjon du legger inn, og hvor du klikker, blar, holder musepekeren over eller på annen måte samhandler eller kommuniserer med eller gjennom nettstedet og tilknyttede nettsteder, tidspunktet for hver aktivitet og hvor mye tid som er brukt på hver aktivitet. Vi samler inn disse opplysningene fra alle som bruker nettstedet og tilknyttede nettsteder, også i privat nettlesermodus, «inkognitomodus» eller lignende. Vi bruker eksterne leverandører til å samle inn, registrere, prosessere, analysere og lagre disse opplysningene som en forlengelse av nettstedet og tilknyttede nettsteder

Vi behandler aktivitetene dine på nettstedet og de tilknyttede nettstedene for å hjelpe oss med å forstå hvordan du bruker dem. Dette hjelper oss med å forbedre og informere om produktene og tjenestene vi tilbyr. Til syvende og sist gjør alt dette at vi kan hjelpe deg med å finne jobber. 

Hvis du ikke vil at handlingene dine skal samles inn, registreres, behandles, analyseres eller deles på denne måten, bør du slutte å bruke nettstedene våre.

Hvem vi deler opplysningene dine med 

Overføring av informasjon til de tilknyttede enhetene

Indeed deler informasjon med sine tilknyttede enheter på grunnlaget som er nevnt nedenfor. Tjenestene du tilbys, og funksjonaliteten til nettstedene, kan ikke leveres uten slike overføringer. Hvis du ikke vil at din informasjon skal overføres på denne måten, må du ikke bruke nettstedene. 

Formål for delingForklaring av deling
For å forbedre tjenestene våreGir jobbsøkere mer personlig og bedre innhold, ytelse, funksjoner og tjenester.

Gir arbeidsgivere innsikt i jobbprestasjoner. 
Flere arbeidsgivere, stillingsutlysninger og jobbsøkereJobbsøkere får tilgang til flere stillingsutlysninger, og arbeidsgivere får tilgang til flere jobbsøkere.
Bedre sikkerhet for brukereForbedrer sikkerheten for brukere og intern drift, gir bedre problemløsning og oppdagelse av svindel og søppelpost.

Overføringer av informasjon til arbeidsgivere 

Indeed sender personopplysninger om jobbsøkere til arbeidsgivere på instruks fra jobbsøkere og arbeidsgivere. Disse overføringene utføres i løpet av jobbsøk-, søknads- og intervjuprosessen. Personopplysninger om jobbsøkere som overføres til arbeidsgivere på denne måten, behandles i samsvar med Indeeds og den aktuelle arbeidsgiverens vilkår. Denne overføringen kan inkludere å sende søknaden din og/eller ytterligere kandidatinformasjon, for eksempel kontaktopplysninger, til andre plattformer som behandler jobbsøkeres personopplysninger for arbeidsgiveren, for eksempel arbeidsgiverens foretrukne rekrutteringssystem.

Arbeidsgivere samtykker i å etterleve alle krav i henhold til gjeldende personvernregler med hensyn til innsamling, behandling og lagring av personopplysninger, samt å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av alle rettighetene for de registrerte i henhold til gjeldende personvernregler. 

Indeed-arbeidsgiverkontoer som er tilknyttet et arbeidsgiverdomene, kan deles med andre medlemmer av vår organisasjon for å gjøre det mulig å knytte nye medlemmer til den tilsvarende arbeidsgiverkontoen. Hvis du bruker Indeed med en bedrifts e-postadresse, men du ikke bruker tjenestene i forbindelse med organisasjonen din (for eksempel å søke etter og søke på jobber selv), og du ikke ønsker at denne informasjonen skal deles med din organisasjon,  du overføre kontoen til en personlig e-postadresse. Det kan være mulig å oppdatere e-postadressen på kontoen fra kontoens innstillingsside, avhengig av innloggingsmetode. Merk at hvis arbeidsgiveren din bruker SSO-funksjonalitet på Indeed, vil du kanskje ikke kunne oppdatere e-postadressen som er knyttet til Indeed-kontoen.  For mer informasjon, ta kontakt med din arbeidsgivers IT/HR-administrator. 

Overføringer av informasjon til jobbsøkere

Indeed sender bestemt arbeidsgiverrelatert informasjon til jobbsøkere. Dette omfatter publiseringen av stillingsutlysninger, firmasider og lønnsinformasjon på nettstedene, i tillegg til stillingsutlysninger på tredjeparters nettsteder. Indeed kan også gjøre visse typer arbeidsgiverrelatert informasjon tilgjengelig for jobbsøkere, for eksempel informasjon om en arbeidsgivers aktivitet og responsevne på nettstedene. Dette kan omfatte navnet til arbeidsgiverens representant, arbeidsgiverens adresse, om arbeidsgiveren har utført en handling eller valgt ikke å utføre en handling med hensyn til jobbsøkerens CV eller søknad, slik som å åpne, se, svare på eller ta en beslutning, om arbeidsgiveren har kontaktet andre jobbsøkere eller sett på CV-ene til andre jobbsøkere, og hvorvidt arbeidsgiveren har utført en handling med hensyn til en stillingsutlysning, for eksempel å sette den på pause eller lukke den. Vi gjør dette slik at jobbsøkere kan evaluere ansettelsesmulighetene sine. Når du som arbeidsgiver bruker nettstedene (f.eks. ved å legge ut en stillingsutlysning eller kontakte en jobbsøker via Indeeds CV-program), godtar du at Indeed kan gi denne informasjonen til jobbsøkere.

Overføringer av informasjon til tjenesteleverandører og andre tredjeparter

Vi bruker tredjeparter til å utføre tjenester i forbindelse med vår virksomhet for å forbedre nettstedene og tjenestene våre, produkter og funksjoner, og for å beskytte brukerne våre, få bedre forståelse av behovene deres og optimalisere tjenestene våre og brukernes opplevelser. Når du bruker nettstedene våre, anerkjenner du at Indeed bruker slike tredjeparter, inkludert med det formål å samle inn, behandle, analysere og registrere aktiviteten din på, interaksjon med og kommunikasjon gjennom våre nettsteder. Dette inkluderer: de områdene av nettstedet du besøker (inkludert URL-adresser), hvilket innhold du ser på, hvilken informasjon du legger inn, og hvor du klikker, blar, holder musepekeren over eller på annen måte samhandler eller kommuniserer med eller gjennom nettstedet, tidspunktet for hver aktivitet og hvor mye tid som er brukt på hver aktivitet. Tredjepartene våre samler inn disse dataene fra alle som bruker nettstedet, også i privat nettlesermodus, «inkognitomodus» eller lignende.

Vi behandler aktivitetene dine på nettstedet direkte eller via tredjeparter for å hjelpe oss med å forstå hvordan du bruker dem. Dette hjelper oss med å forbedre og informere om produktene og tjenestene vi tilbyr. Til syvende og sist gjør alt dette at vi kan hjelpe deg med å finne jobber. 

Alle overføringer av informasjon til tjenesteleverandører dekkes av behørige dataavtaler, og dersom det forekommer overføring av data over grenser, rettslige mekanismer for å gjøre dette. Vi overfører data til tjenesteleverandører på følgende grunnlag:

Formål for delingForklaring av delingRettslig grunnlag
Levere en personlig tilpasset opplevelseFor å levere relevante funksjoner, tjenester og preferanser via din samhandling med nettstedene våreBerettiget interesse i å levere tjenester
Forbedre våre tjenester, produkter og funksjonerFor kontinuerlig å opprettholde en høy standard for tjenester, produkter og funksjoner Berettiget interesse i å forbedre tjenestene våre
Beskytte brukereFor å forhindre eller etterforske mulig svindel eller andre brudd på sikkerhetenBerettiget interesse i å forhindre svindel og brudd på sikkerheten
Tilrettelegging av betalingFor å utføre kredittsjekk, ta betaling og betjene kontoen dinOppfyllelse av avtale
Installasjon eller bruk av en Indeed-appBegrensede personopplysninger, for eksempel IP-adresse og hendelsesdata deles med plattformen du lastet ned appen fra for å: muliggjøre innlogging via tredjepartskontoer, levere deg tjenester og legge til annonserBerettiget interesse i å levere tjenester og legge til annonser
LagringSkytjenesteleverandører som er vert for og lagrer dataene våreOppfyllelse av avtale
Verifisering av yrkeslisenser eller sertifiseringerSom et ledd i en søknadsprosessSamtykke – vi bekrefter kun sertifiseringer som del av en søknadsprosess med ditt samtykke

Du kan ta kontakt med privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom) for å få tilgang til en oppdatert liste over tredjepartstjenesteleverandører.

Indeed vil ikke selge eller leie ut data som samles inn fra kortkodeprogrammene Oppdateringer av Indeed-intervju og Invitasjoner fra rekrutterere til tredjeparter for markedsføringsformål.

Overføring av informasjon til partnere

I visse markeder samarbeider Indeed med partnere som er involvert i å hjelpe jobbsøkere med å finne muligheter. Disse samarbeidene introduserer jobbsøkere til Indeed og tjenester våre. Disse typene samarbeid hjelper Indeed med å forstå behovene til jobbsøkere i ulike publikum, og hvordan vi kan forbedre tjenestene våre for ulike typer publikum. I noen tilfeller deler Indeed begrenset informasjon med partnere om jobbsøkere. For eksempel bekreftelse om at en jobbsøker har opprettet en Indeed-konto eller brukt et av våre nettsteder på en vellykket måte (for eksempel ved å søke på et visst antall jobber eller bruke karriereveiledningene våre). Vi streber etter å hjelpe alle jobbsøkere med å finne jobber, men vi er først og fremst et nettsted, så disse samarbeidene hjelper oss med å nå publikum som ellers ikke ville funnet Indeed via vanlig bruk av Internett. Disse partnerne kan markedsføre sine karrieretjenester i samarbeid med Indeed. For å unngå tvil fungerer hver enkelt partnerenhet som en egen behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når varemerket deres vises på nettstedet. 

Overføringer av offentlig tilgjengelig informasjon

Når brukere legger inn innhold hos nettstedene på en måte som er ment å gjøre innholdet søkbart for enkeltpersoner, forbeholder Indeed seg retten til å samle inn og dele denne informasjonen med tredjeparter. Hvis en arbeidsgiver for eksempel publiserer en jobb på nettstedene, kan Indeed dele stillingsutlysningen eller informasjonen i annonsen med tredjeparter etter eget skjønn og i henhold til avtaler mellom Indeed og slike tredjeparter. Indeed forbeholder seg også retten til å dele informasjon som er samlet fra offentlige kilder på denne måten.

Overføringer av informasjon fra tjenesteleverandører

Indeed kan samle inn og bruke informasjon om brukere som hentes fra tredjepartsplattformer som sosiale nettverk, til følgende formål:

 • klassifisering og kvantitativ forståelse av mengden respons og spredning av markedsføringskampanjetiltak som TV-reklame
 • overvåkning av omdømmet til Indeeds tjenester for å forstå hva som verdsettes og ikke, og bruk av denne informasjonen i kommunikasjonsplanlegging
 • tidlig oppdagelse av forbedringer av tjenesten, overvåkning av tilbakemeldinger fra brukere og planlegging av mottiltak
 • støtte til brukere som ikke vet hvordan de skal bruke Indeeds tjenester
 • oppdagelser av produktfeil (f.eks. «Når jeg prøver å åpne appen, viser den en 501-feil, og jeg kan ikke bruke den», eller «Jeg kan ikke søke på en jobb») og videresending av problemet til utviklingsteamet

Lenker til tredjepartsnettsteder

Nettstedene kan gjøre lenker til andre tredjepartsnettsteder tilgjengelig. Når du klikker på slike lenker, kan det hende du må forlate nettstedene våre. Nettleseren kan også utlevere til tredjepartsnettstedet nettadressen til nettstedene du klikket fra, og denne nettadressen kan inkludere søkeord og filtre du brukte på nettstedene. Nettstedene kan også gjøre firmasider tilgjengelige. Disse kan inneholde informasjon gitt av tredjepartsarbeidsgivere.

Indeed er ikke ansvarlig for tredjeparters personvernspraksis. Se deres personvernerklæringer for mer informasjon.

Sikkerhet

Indeed bruker rimelige sikkerhetstiltak til å hjelpe med å beskytte personopplysningene dine. Indeed akter å gjøre opplevelsen din så sikker som mulig ved å beskytte personopplysninger som dekkes av denne policyen mot tap, misbruk, endring eller uautorisert tilgang. Vi utfører jevnlige sårbarhetsvurderinger av systemene og nettverket vårt for å beskytte personopplysningene dine. Likevel kan ingen metode for overføring eller elektronisk lagring av informasjon via Internett være 100 % trygg. For eksempel kan ikke e-post eller andre meldinger som sendes via nettleseren din, eller CV-er som deles med arbeidsgivere, krypteres av mottakeren. Når sikkerheten for informasjonen din er utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere at denne informasjonen forblir privat.

Se siden vår om sikkerhet for mer informasjon om hvordan Indeed beskytter informasjonen din.

Informasjonskapsler og sporingsteknologi

Når du besøker nettstedene, laster ned eller installerer en Indeed-app og i noen av annonsene våre på tredjeparters nettsteder, brukes det informasjonskapsler, websignaler og annen lignende teknologi, til måletjenester, mer målrettet annonsering og til markedsføringsformål. Se retningslinjene våre for informasjonskapsler for mer detaljert informasjon vedrørende vår bruk av informasjonskapsler, inkludert hvordan du kan styre bruken av disse informasjonskapslene via nettleserinnstillingene dine, inkludert hvordan du kan melde deg av vår bruk av unødvendige informasjonskapsler.

Pålogging fra tredjepartsnettsteder

Hvis du ikke allerede har en Indeed-konto, men logger deg inn på Indeed ved hjelp av en tredjepart som Facebook eller Google, opprettes det en Indeed-konto med samme e-postadresse som brukes for Facebook- eller Google-kontoen din. Hvis du godtar å oppgi denne informasjonen til Indeed, vil Facebook eller Google godkjenne deg og omdirigere deg til Indeed. Merk: Når du logger deg på Indeed med Facebook- eller Google-kontoen din, vil Facebook eller Google bruke informasjonskapsler for å godkjenne deg som Facebook- eller Google-bruker.

Ved å få tilgang til Indeed gjennom en Facebook- eller Google-konto er du innforstått med at Facebook eller Google deler visse personopplysninger for å kunne gi deg tilgang til nettstedene våre på en sikker måte. Hvis du ikke lenger ønsker å dele data med Indeed fra Facebook- eller Google-kontoen, må du justere innstillingene for Facebook- eller Google-kontoen. Informasjon som sendes fra Facebook eller Google til Indeed, anses som Indeed-kontoinformasjon for din bruk av Indeed.

Du har til enhver tid mulighet til å deaktivere koblingen mellom din Facebook- eller Google-konto og Indeed-kontoen ved å gå inn på personverninnstillingene i Facebook- eller Google-kontoen. Facebook eller Google kan også be om tillatelse til å dele visse andre opplysninger med Indeed, blant annet navn, profilbilde, offentlig profilinformasjon og e-postadresse. Når du har gitt denne tillatelsen, vil den forespurte informasjonen bli delt med Indeed. Denne informasjonen vil bli brukt til å levere tjenester til deg, inkludert for å fylle ut profilen på Indeed. Den delte informasjonen vil være tilknyttet Indeed-profilen din helt til du endrer eller sletter den.

«Do Not Track»-forespørsler 

Vi reagerer ikke på «Do Not Track»-signalet (DNT) til nettlesere dersom dette er aktivert i brukerens nettleser. Når vi konfigurerer eller leser informasjonskapsler på nettsteder som ikke er tilknyttet oss, og som har integrerte jobbsøkings- og visningsfunksjoner, gjør vi dette blant annet for å gi brukere en personlig jobbsøkeopplevelse på disse nettstedene. Vi deler ikke informasjon om bruken din av nettstedene med disse tredjepartene. Når tredjeparter vi har integrert i nettstedene (som beskrevet i retningslinjene våre for informasjonskapsler), konfigurerer eller leser sine egne tredjepartsinformasjonskapsler, kan de velge om de skal reagere på DNT-signalet.

Konverteringssporing

Indeed kan gi en arbeidsgiver en kode for konverteringssporing som arbeidsgiveren kan legge på nettstedet sitt. Konverteringssporingen pinger jobbsøkerens skjulte sporingsbilde og sporer tilfellene der en jobbsøker har sendt inn en søknad på en jobb på arbeidsgiverens nettsted. Konverteringssporingen er ganske enkelt en teller som melder fra til Indeed om at en jobbsøker har søkt, og også har evnen til å telle søknader på tvers av enheter dersom en jobbsøker er logget på arbeidsgiverens nettsted. Hvis du ønsker å bli utelatt fra Indeeds skjulte sporingsbilde for jobbsøkere, må du bruke vår deaktivering av websignaler.

Oppkjøp og andre omorganiseringer

Informasjon som er samlet inn i henhold til denne personvernpolicyen, inkludert personopplysninger, kan bli utlevert til en eller flere tredjeparter i forbindelse med eierskifte eller skifte av kontroll i Indeeds virksomhet (enten ved fusjon, oppkjøp, salg eller på andre måter) eller annen omorganisering, joint venture eller overdragelse, overføring eller annen disposisjon av hele eller deler av vår forretningsvirksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosedyrer), og denne informasjonen kan bli brukt av slike tredjeparter i samsvar med denne personvernpolicyen inntil du får beskjed om noe annet. På samme måte kan opplysninger som er blitt samlet inn i henhold til denne personvernpolicyen, inkludert personopplysninger, bli utlevert til en eller flere tredjeparter i forbindelse med Indeeds eventuelle oppkjøp av eller fusjoner med slike tredjeparter.

Dine rettigheter vedrørende personopplysninger

Som bruker av nettstedene våre kan du ha visse rettigheter vedrørende personopplysninger. Alle som bruker Indeed, uansett hvor de befinner seg, kan utøve disse rettighetene med noen begrensninger, som angitt i denne personvernpolicyen. Disse rettighetene gis kun til menneskelige kontoinnehavere og er ikke tilgjengelige for arbeidsgivere eller andre juridiske personer med mindre annet er påkrevd ved lov. I den grad det er tillatt ved lov, kan en tredjepart fremme en forespørsel på dine vegne. 

Vi bekrefter alle forespørsler via e-post før vi foretar oss noe med dem og forbeholder oss retten til å avvise en forespørsel dersom vi ikke kan bekrefte identiteten din på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder også forespørsler som sendes på dine vegne av noen andre.  ​​

Selv om Indeed tilbyr disse rettighetene til alle sine brukere, vil det ikke nødvendigvis være nødvendig i henhold til gjeldende lovgivning at arbeidsgivere tilbyr de samme rettighetene. Du må konsultere de lokale lovene og lovene på arbeidsgivers plassering for å forstå hvilke rettigheter du har angående søknadsmateriellet ditt og andre personopplysninger arbeidsgiveren er behandlingsansvarlig for.

Hvis du har spørsmål eller innsigelser vedrørende måten vi behandler personopplysningene dine på, ber vi deg ta kontakt med oss.

Rett til innsyn i og dataportabilitet for personopplysningene dine

Du kan sende inn en formell forespørsel om innsyn(også kalt «retten til å vite») i personopplysningene dine ved å sende inn dette forespørselskjemaet om personopplysninger eller ved å sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten) fra e-postadressen som er knyttet til kontoen din. Du har innsyn i en stor del av personopplysningene dine ved å se på dem direkte på kontoen din. 

Du har rett til å be om at vi utleverer personopplysningene vi samler inn, bruker, utleverer og «selger» eller «deler» (for formålene i CCPA og som forklart her) om deg. Vi vil stille dine personopplysninger til disposisjon i et portabelt format. Dette gjør det mulig for deg å ta opplysningene fra oss i et elektronisk anvendelig format og overføre opplysningene til en annen part i et elektronisk anvendelig format. Hvis du har brukt mer enn én e-postadresse på et nettsted, må du sende inn en egen forespørsel for hver e-postadresse, slik at vi kan gi innsyn i disse personopplysningene også.

Rett til retting av personopplysninger

Du har rett til å rette (oppdatere eller korrigere) personopplysningene dine. Du kan endre mange av personopplysningene dine ved å redigere profilinformasjonen på kontoen din direkte. 

Du kan også sende inn en formell forespørsel om at Indeed korrigerer eventuelle unøyaktige, ufullstendige eller utdaterte personopplysninger på dine vegne ved å sende en e-post til policy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten) fra e-postadressen som er knyttet til kontoen din.

Rett til sletting av personopplysningene dine

Du har rett til å kreve at vi sletter personopplysningene dine. Jobbsøkere kan stenge eller slette kontoen sin permanent, også kjent som «retten til sletting». Du kan slette en stor del av personopplysningene dine ved å fjerne dem direkte fra kontoen din. Hvis du vil stenge kontoen din, klikker du på knappen «Steng kontoen min» på kontosiden.

Du kan kreve at personopplysningene nettstedet vårt har behandlet, slettes permanent ved å sende inn et forespørselskjema om personopplysninger. Du kan også kreve at vi sletter personopplysningene dine ved å sende en e-post til policy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten) fra e-postadressen som er knyttet til kontoen din.

Sletting av personopplysningene dine kan ha ytterligere konsekvenser for kontoen din, som forklart i vanlige spørsmål om personvern. Hvis du for eksempel har brukt Søk via Indeed eller Søk enkelt til å søke på en jobb på nettstedet vårt eller et tilknyttet nettsted, vil du kanskje ikke motta visse typer kommunikasjon tilknyttet søknaden din fra oss eller fra andre brukere av nettstedet vårt eller tilknyttede nettsteder. Sletting av personopplysninger påvirker ikke meldinger vi behandler på vegne av andre knyttet til bruken deres av nettstedet vårt, og de kan fortsette å ha tilgang til alle meldinger som er sendt til eller mottatt av deg.

Hvis du sender en forespørsel om sletting av personopplysninger, erkjenner du at du ikke lenger vil bli vurdert i aktive sweepstakes, konkurranser, premietrekninger og andre kampanjer.

Når Indeed bruker en tredjepartsleverandør til å behandle personopplysningene som Indeed er behandlingsansvarlig for, vil vi sende forespørselen din videre til disse leverandørene og sende rimelige forespørsler for å informere andre behandlingsansvarlige om forespørselen din. 

Vær oppmerksom på at en forespørsel om sletting kun påvirker personopplysningene dine. Hvis du sender inn en forespørsel om sletting av opplysninger på arbeidsgiverkontoen din, vil vi kun slette personopplysningene dine. Eventuelle ikke-personlige opplysninger, som informasjon om virksomheten, slettes ikke. 

Rett til å begrense eller fremme innsigelse mot behandling av personopplysningene dine

Du har rett til å begrense eller fremme innsigelse mot behandling av personopplysningene dine.

Når vi bruker berettiget interesse som rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine, kan du protestere på behandlingen og kreve at vi ikke lenger behandler personopplysningene dine på denne måten, med mindre vi har et vesentlig berettiget grunnlag som går foran dine rettigheter. 

Du har også rett til å protestere på automatisk behandling, herunder beslutningstaking og profilering, som kan ha en rettslig effekt eller lignende vesentlige effekter. 

Hvis du ønsker å fremme en formell forespørsel med innsigelse mot behandlingen av personopplysningene, eller begrense behandlingen av personopplysningene, må du sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten). 

Tilbaketrekking av samtykke

Dersom vi bruker ditt samtykke som rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Instruksjoner om hvordan du trekker tilbake samtykket, gis på tidspunktet når du bes om å gi samtykket.

Hvis du har gitt samtykke til å dele posisjonsinformasjon via en mobilapp, kan du når som helst slå av posisjonstjenestene på enheten din. Du kan se hvordan du endrer preferansene for deling av en mobil enhets posisjon her. Du kan også kontakte privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom) for å informere oss om at du trekker tilbake samtykket. Vær oppmerksom på at all behandling som vi har utført før tilbaketrekking av ditt samtykke, forblir lovlig.

Avmeldingsrettigheter 

Du kan ha rett til å melde deg av noe av behandlingen av personopplysninger. 

Hvis du vil tilpasse alle jobbvarslene dine, kan du klikke på «Rediger dette jobbvarselet» (eller lignende handlinger) for å tilpasse abonnementene dine. Du kan også få tilgang til og tilpasse markedsføringsabonnementene dine (på jobbvarsler, anbefalte jobber og andre meldinger) fra kontrollpanelet på kontoen din (dersom det er tilgjengelig), eller ved å ta kontakt med oss.

 • Markedsføringsmeldinger

Hvis du ikke lenger vil motta en bestemt markedsførings-e-post, kan du velge dette ved å klikke på «Meld meg av» (eller lignende handlinger) der dette gjelder. Merk: Dette vil kun føre til at du ikke lenger mottar den bestemte typen markedsførings-e-post. Du kan få tilgang til og tilpasse markedsføringsabonnementene dine fra kontrollpanelet til kontoen din (dersom det er tilgjengelig), eller ved å ta kontakt med oss.

I tillegg kan du velge å ikke motta noen markedsføringsmeldinger ved å sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten). Vi vil imøtekomme forespørselen din så snart som mulig og i samsvar med gjeldende lov.

Merk: Vi kan fremdeles komme til å sende deg andre, ikke markedsføringsrelaterte, meldinger, for eksempel administrative meldinger. 

 • Konverteringssporing

Som forklart i vanlige spørsmål foretar vi konverteringssporing for å forbedre forståelsen vår av søknadsopplevelsen din. Du kan deaktivere konverteringssporing ved å deaktivere websignalet vårt. Hvis du ønsker å slå av websignalet, må du gå til siden for deaktivering av websignal.

Retten til likebehandling ved utøvelse av rettighetene dine

Vi vil ikke forskjellsbehandle deg for å utøve noen av rettighetene dine.

Begrensninger

Disse rettighetene kan være underlagt visse begrensninger i henhold til gjeldende lov i de relevante markedene. Forespørsler vil bli behandlet innen den fristen som gis i gjeldende forskrifter, som begynner å løpe fra tidspunktet vi bekrefter forespørselen din. Merk: I tilfeller der det er tillatt, kan det tilkomme gebyrer for påfølgende forespørsler fra samme person, noe som bestemmes av Indeed og kun ilegges i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Vær også oppmerksom på at sletting av personopplysninger hos Indeed ikke påvirker meldinger vi behandler på vegne av andre knyttet til bruken deres av Indeeds videresendingstjeneste, og de kan fortsette å ha tilgang til alle meldinger som er sendt til eller mottatt av deg.

Hvis du befinner deg i Japan og ønsker å utøve personvernrettighetene dine, for eksempel til tilgang eller sletting av personopplysninger Indeed har innhentet med tanke på din bruk av, eller jobbsøknad via, andre stillingsannonser (f.eks. Townwork, Rikunabi Next), må du sende en forespørsel til disse stillingsannonseleverandørene. Vær også oppmerksom på at hvis du sender inn en forespørsel om sletting til en annen stillingsannonseleverandør, slettes alle personopplysninger som både Indeed og slike andre stillingsannonseleverandører har vedrørende din jobbsøknad via stillingsannonsen (inkludert, men ikke begrenset til søknadsopplysningene).

Regionsspesifikk informasjon

Indeed er en global organisasjon med kontorer på forskjellige steder rundt i verden. Dette betyr at vi kan overføre personopplysningene dine til andre Indeed-selskaper, tredjeparter eller forretningspartnere i ulike land. Vi har implementert tiltak for å sikre personopplysningene dine dersom de overføres til et annet land. Disse er angitt nedenfor. Dette avsnittet gir ytterligere informasjon om rettigheter du kan ha ifølge din lokale lovgivning.

Europa: Overføring av opplysninger over grenser utenfor EØS, Storbritannia og Sveits

Der det er aktuelt, utføres Indeed Irelands overføringer av personopplysninger i EØS, Storbritannia og Sveits til jurisdiksjoner utenfor EØS, Storbritannia og Sveits ved hjelp av lovlige overføringsmekanismer i tråd med GDPR. For eksempel er overføringene vanligvis basert på Europakommisjonens standardkontraktsvilkår. Disse avtalene omfatter også personvernforskriftene og kravene i kapittel V (og artikkel 28 hvis aktuelt) i GDPR. 

Rammeverk for personvern mellom EU og USA

Indeed Inc etterlever programmet EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), Storbritannias tillegg til EU-U.S. DPF og programmet Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) som spesifisert av det amerikanske handelsdepartementet. Indeed Inc. har sertifisert overfor det amerikanske handelsdepartementet at Indeed Inc. etterlever prinsippene i EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF Principles) når det gjelder behandling av personopplysninger som mottas fra Den europeiske union i henhold til EU-U.S. DPF og fra Storbritannia (og Gibraltar) i henhold til Storbritannias tillegg til EU-U.S. DPF.  Indeed Inc. har sertifisert overfor det amerikanske handelsdepartementet at Indeed Inc. etterlever prinsippene i Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF Principles) når det gjelder behandling av personopplysninger som mottas fra Sveits i henhold til Swiss-U.S. DPF. Hvis det oppstår uoverensstemmelser mellom retningslinjene i denne personvernerklæringen og EU-U.S. DPF-prinsippene og/eller Swiss-U.S. DPF-prinsippene, gjelder prinsippene. Hvis du ønsker mer informasjon om DPF-programmet (rammeverk for personvern) eller vil se sertifiseringen vår, kan du gå inn på https://www.dataprivacyframework.gov/.

Prinsippene for rammeverket for personvern er:

 • Varsling
 • Valg
 • Ansvarlighet for videreoverføring
 • Sikkerhet
 • Dataintegritet og formålsbegrensning
 • Innsyn
 • Regress, håndhevelse og ansvar

Nedenfor er også en liste over amerikanske Indeed-selskaper og -datterselskaper som følger EU-U.S. DPF-prinsippene: 

 • Indeed, Inc., 
 • HR Tech Investments LLC, 
 • Indeed Hire, Inc., 
 • RGF OHR USA, Inc., 
 • SH, Inc., 
 • Resume.com Inc., 
 • Prehire, Inc., 
 • JS Media Inc. og
 • Indeed Financial Services, Inc.

Indeed Incs forretningsdrift følger DPF-prinsippene som beskrevet nedenfor:

 • Datainnsamling og -bruk – Se avsnittet «Datainnsamling og -bruk» for typene personopplysninger som samles inn, og informasjon om formålene Indeed Inc. samles og bruker personopplysninger for. 
 • Kontaktinformasjon til Indeed Inc.– Se avsnittet «Kontaktinformasjon til Indeed Inc.» for informasjon om hvordan du kan ta kontakt med Indeed Inc. med spørsmål eller klager.
 • Hvem vi deler opplysningene dine med – Se avsnittet «Hvem vi deler opplysningene dine med» for informasjon om typen eller identiteten til tredjeparter som Indeed Inc. utleverer personopplysninger til, og formålene Indeed Inc. gjør dette for. 
 • Dine rettigheter vedrørende personopplysninger – Se avsnittet «Dine rettigheter vedrørende personopplysninger» for å lese mer om enkeltpersoners rettigheter til innsyn i sine personopplysninger og valgene og midlene Indeed Inc. tilbyr enkeltpersoner for å begrense bruken og utleveringen av personopplysningene.  
 • Klager og tvister:
  • I henhold til prinsippene i EU-US Data Privacy Framework forplikter Indeed Inc. seg til å løse klager angående ditt personvern og vår innsamling eller bruk av dine personopplysninger som overføres til USA på grunnlag av DPF-prinsippene. Innbyggere i EU, Sveits eller Storbritannia som har spørsmål eller klager vedrørende DPF, bør først ta kontakt med Indeed Inc.
  • Indeed. Inc. har ytterligere forpliktet seg til å henvise uløste klager om personvern i henhold til DPF-prinsippene til en uavhengig tvisteløsningsmekanisme, Data Privacy Framework Services, som drives av BBB National Programs. Hvis du ikke mottar bekreftelse på din klage i tide, eller hvis din klage ikke behandles på en tilfredsstillende måte, kan du gå inn på https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers for å finne mer informasjon og sende inn klage. Denne tjenesten leveres til deg kostnadsfritt. Hvis DPF-klagen din ikke kan løses via kanalene ovenfor, kan du på visse betingelser påberope deg retten til bindende voldgift for resterende krav som ikke løses av andre mekanismer for å søke oppreisning. Se https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2  
  • Mer informasjon finnes i avsnittet «Klager og tvister»
 • Indeed Inc. er underlagt FTCs undersøkelses- og håndhevingsmyndighet.
 • Indeed Inc. skal, der det er påkrevd, utlevere personopplysninger som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse. Se åpenhetsrapporten vår for mer informasjon.
 • Når det gjelder Indeed Incs ansvar i saker der data videreføres til tredjeparter, har en DFP-organisasjon ansvaret for behandlingen av personopplysninger den mottar iht. DPF og deretter overfører videre til en tredjepart som fungerer som representant på deres vegne. Indeed Inc. skal holdes ansvarlig i henhold til prinsippene dersom representanten behandler slike personopplysninger på en måte som ikke er i samsvar med prinsippene, med mindre Indeed Inc. kan bevise at Indeed Inc. ikke var ansvarlig for hendelsen som forårsaket skaden.

Personvernrettighetene dine i henhold til Californias lovgivning

Innbyggere i California har følgende ytterligere rettigheter.

 • Retten til å melde seg av salg og deling av personopplysninger og til å begrense bruk av følsomme personopplysninger

Hvis du vil lese mer om Indeeds tilnærming til Californias krav «Ikke selg eller del personopplysningene mine», hvorfor det gjelder bruken din av nettstedene våre og hvordan du kan utøve denne rettigheten, samt retten til å begrense visse typer potensiell bruk av kategorier av følsomme personopplysninger som er samlet inn om deg, kan du gå til siden for personvernrettigheter. Du kan også utøve rettighetene til å melde deg av ved å kringkaste Global Privacy Control (GPC) i nettlesere og/eller nettlesertillegg som støtter dette signalet. Hvis du har slått på GPC-signalet, vil du se et banner nederst i nettleseren som sender deg til vår side for personvernrettigheter slik at du manuelt kan justere innstillingene for kontoen din. Dette er nødvendig for å koble nettleseridentifikatoren din til Indeed-kontoen. Hvis du ikke har en Indeed-konto, eller hvis du ikke er pålogget Indeed-kontoen når du klikker på banneret, vil forespørselen om å melde deg av salg/deling knyttes til e-postadressen du skriver inn i skjemaet manuelt på tidspunktet for forespørselen.  

Ifølge Californias «Shine the Light»-lov (avsnitt 1798.83 i delstatens sivillovsamling) har innbyggerne i California visse rettigheter knyttet til utlevering av deres personopplysninger til tredjeparter for direkte markedsføringsformål. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til tredjeparter for tredjepartenes direkte markedsføringsformål dersom du har benyttet deg av muligheten for å melde deg av slik deling. Hvis du ønsker å melde deg av slik deling, kan du be om at vi sletter personopplysningene dine ved å følge trinnene som er angitt i avsnittet om dine personopplysninger og valg.  

 • CCPA-forespørselrapport 2022
Type forespørselMottatte forespørslerFullstendig etterkomne forespørsler*Gjennomsnittlig responstid
Forespørsel om å vite24 07215 7952,37 dager
Forespørsel om å slette126 98461 4041,81 dager

*Forespørslene som ikke kunne etterkommes, var tilfeller der en brukers identitet ikke kunne bekreftes.

Etterlevelse av japansk lov

I henhold til kravene i APPI gjelder dette avsnittet Indeed Japans behandling av personopplysningene dine. Dette avsnittet kan også gjelde personopplysninger som samles inn og behandles av Indeed, ikke av Indeed Japan, i sammenheng med levering av varer eller tjenester til personer som befinner seg i Japan.

 • Overføring av personopplysningene dine til de tilknyttede enhetene våre og tredjeparter i utlandet

Indeed kan overføre personopplysningene dine til de tilknyttede enhetene og tredjeparter i utlandet for formålene som er beskrevet i avsnittet om innsamling og bruk av personopplysninger. Informasjon om slike overføringer kan finnes her.

 • Utlevering av informasjon

I henhold til APPI, hvis du er innbygger i Japan, vil Indeed på forespørsel utlevere følgende informasjon: 

– Sikkerhetskontrolltiltakene våre (inkludert tiltak for internasjonal overføring)   

– Vedrørende overføringen (basert på ekvivalent handling) av personopplysningene dine til tjenesteleverandører som befinner seg i utlandet.

Se Dine rettigheter vedrørende personopplysninger for utlevering av informasjon vedrørende personopplysningene dine, inkludert sikkerhetskontroller og overføringer til leverandører i utlandet.

 • Informasjon som henviser til en person

Vi leverer informasjonskapsler, som er informasjon som henviser til en person, til følgende tilknyttede bedrifter, som kan administrere og bruke dem sammen med personopplysninger i henhold til personvernreglene sine. En liste over de tilknyttede enhetene våre og deres personvernspolicyer kan finnes her.

Vi kan også lenke til personhenvisende informasjon vi mottar med personopplysninger vi har lagret om deg.

 • Deling av personopplysninger for markedsføringsformål

For formålene som er beskrevet i avsnittet Innsamling og bruk av personopplysninger, for eksempel levering av markedsføring og bekreftelse av dens effektivitet, samarbeider Indeed med Google, Meta og andre markedsføringsrelaterte bedrifter om personopplysninger eller personhenvisende informasjon.

Disse markedsføringsrelaterte selskapene kan koble den personhenvisende informasjonen de besitter med e-postadresser, telefonnummer, informasjonskapsler og annen informasjon vi deler med dem som er nødvendig for å identifisere brukere, og kan identifisere brukere av Indeed-tjenester, som er felles for tjenestene disse markedsføringsrelaterte bedriftene leverer. ​​

Som et resultat kan det hende disse markedsføringspartnerne kan finne ut hvilke brukere de har felles med Indeed-tjenesten.

 • Generelle spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende APPI eller bruken av personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av dette kontaktskjemaet.

 • Erklæring fra Indeed Japan K.K. om brukeres personopplysninger

Personopplysningene som oppgis av jobbsøkere, leveres ikke til Indeed iht. APPI, men erverves uavhengig av Indeed, og levering av disse personopplysningene fra Indeed til arbeidsgiver er basert på jobbsøkerens samtykke.

– Telecommunication Business Act

Når du bruker disse videresendingstjenestene, erkjenner du at du ber Indeed om å sende meldingene på dine vegne. Dette inkluderer CV-ene dine, søknadsbrev, meldinger, svar på spørreskjemaer, svar på meldinger, tilbudsbrev og annet materiell. Indeed kan levere lesekvitteringer til senderen av en melding gjennom en overføringstjeneste som angir at mottakeren har vist meldingen. Indeed kan også informere avsenderen og mottakeren av en melding separat via en videresendingstjeneste om at avsenderen eller mottakeren nylig har vært aktiv på nettstedet. 

Når du bruker en videresendingstjeneste eller på annen måte oppgir brukerinnhold gjennom nettstedet, godtar du denne aktiviteten og bekrefter at aktiviteten er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på nettstedene og for å levere videresendingstjenesten. 

– Beskyttelse av personopplysninger i telekommunikasjonssektoren ved eksterne overføringer

Vi bruker informasjonskapsler fra andre selskaper på nettstedet vårt for å gjøre den mer brukervennlig og gi deg informasjon om jobber som passer med søket ditt.

Mer informasjon om våre informasjonskapsler, inkludert informasjon om deg som sendes til andre selskaper, finnes på denne siden.

– Sending av påminnelser om avtaler med arbeidsgivere

Når en arbeidsgiver har planlagt et intervju eller en avtale med deg, når en arbeidsgiver vil ta kontakt med deg basert på den offentlige CV-en din eller når en arbeidsgiver har svart på søknaden din via Indeeds videresendingstjeneste, skriver du telefonnummeret ditt på et Indeed-samtykkeskjema. Ved å oppgi telefonnummeret ditt og gi ditt samtykke bekrefter du at det er ditt nummer og at du har rett til å motta tekstmeldinger og telefonsamtaler på dette nummeret, som sendes til deg av en tredjeparts tjenesteleverandør. Du kan melde deg av tekstmeldinger ved å svare på tekstmeldingen med STOP eller kontakte hjelpesenteret. Du kan melde deg av telefonsamtaler ved å følge instruksjonene du får under telefonsamtalen. Hvis du sender «STOP» som svar på et Indeed SMS-varsel eller melder deg av under en telefonsamtale, vil abonnementet på alle Indeed SMS-varsler og telefonsamtalevarsler avsluttes, unntatt de som er knyttet til Text2Apply og Hiring Events. For å melde deg av disse produktene må du sende STOP som svar i de enkelte samtalene til disse produktene. 

– Bruk av telefonoverføringstjenester mellom jobbsøkere og arbeidsgivere

Indeed tilbyr jobbsøkere og arbeidsgivere muligheten til å benytte telefonoverføringstjenester for å lette kontakten med sikte på å sende inn søknader, gjennomføre jobbintervjuer eller annen kommunikasjon knyttet til en stillingsutlysning. Dette systemet bruker maskerte telefonnumre eller proxy-telefonnumre for å beskytte brukere og er bare tilgjengelig for brukere som velger det på nettstedet. Det utføres ikke opptak av samtaler eller meldinger via dette overføringssystemet, selv om data knyttet til hvorvidt et anrop ble besvart og samtalevarighet, kan samles inn. Slike funksjoner leveres til Indeed av tredjepartsleverandører, slik som Twilio

– Bruk av tekstmeldingsoverføringstjeneste mellom jobbsøkere og arbeidsgivere

Indeed tilbyr jobbsøkere og arbeidsgivere muligheten til å benytte seg av en automatisk oppringt tekstmeldingsoverføringstjeneste for å lette kontakten med sikte på å sende inn søknader og annen kommunikasjon knyttet til stillingsutlysninger. For å bruke denne tjenesten må en jobbsøker sende en arbeidsgivers forhåndsinnstilte stikkord til et telefonnummer eller kortnummer som vi gjør tilgjengelig på nettstedene våre eller i reklamemateriell (f.eks. et skilt eller en brosjyre på en arbeidsgivers forretningsadresse). Ved å tekste det forhåndsinnstilte stikkordet til telefonnummeret eller kortkoden samtykker du i å motta tekstmeldinger om arbeidsgiverens stillingsutlysninger og som en del av søknadsprosessen, og bekrefter at Indeed kan bruke personopplysninger til å sende søknaden til arbeidsgiveren og på annen måte i samsvar med denne personvernpolicyen. Hvis du på noe som helst tidspunkt vil melde deg av slike tjenester, kan du svare STOP i tekstmelding til angitt telefonnummer eller kortkode eller kontakte hjelpesenteret. På grunn av denne tjenestens ustrukturerte samtaleformat kan det være at vi ikke kan behandle andre forsøk på å melde seg av.

– Opplysninger som samles inn om jobbsøkere

Disposisjonsdata anses for å være informasjon om statusen til jobbsøknaden din og arbeidsgiverens avgjørelse, for eksempel om søknaden din har gått videre til intervjustadiet eller om du fikk stillingen eller fikk avslag. Når du søker på en jobb på vår plattform eller visse tredjepartsnettsteder, kan Indeed motta disposisjonsdata fra arbeidsgiveren du søkte hos. Disposisjonsdataene mottas av Indeed i forbindelse med leveringen av tjenester til deg, og vi bruker denne informasjonen til å forbedre Indeed-nettstedet og dets funksjoner for å gi deg en bedre opplevelse.

India – The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (NO. 22 OF 2023)

Indeed og Indeeds tilknyttede enheters forretningsdrift er i samsvar med Digital Personal Data Protection Act, nærmere beskrevet nedenfor:

 • Datainnsamling og -bruk – Se avsnittet «Datainnsamling og -bruk» for typene personopplysninger som samles inn, og informasjon om formålene Indeed Inc. samles og bruker personopplysninger for. 
 • Kontakte Indeed – Kontaktinformasjon til Indeed Inc.- Se avsnittet «Kontaktinformasjon til Indeed Inc.» for informasjon om hvordan du kan ta kontakt med Indeed Inc. med spørsmål eller klager.
 • Hvem vi deler opplysningene dine med – Se avsnittet «Hvem vi deler opplysningene dine med» for informasjon om typen eller identiteten til tredjeparter som Indeed Inc. utleverer personopplysninger til, og formålene Indeed Inc. gjør dette for. 
 • Dine rettigheter vedrørende personopplysninger – Se avsnittet «Dine rettigheter vedrørende personopplysninger» for å lese mer om enkeltpersoners rettigheter til innsyn i sine personopplysninger og valgene og midlene Indeed Inc. tilbyr enkeltpersoner for å begrense bruken og utleveringen av personopplysningene.  
 • Mekanisme for oppreisning
  • Indeed tar spørsmålene og bekymringene dine om personvern på alvor, og vi streber etter å finne en løsning på klager om vår samling eller bruk av personopplysningene dine. Hvis du mener personvernrettighetene dine er krenket, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss ved å sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten).
  • Personer som har spørsmål eller klager vedrørende denne personvernpolicyen, bør først kontakte Indeed via brevpost eller e-post (se kontaktopplysninger ovenfor). 
  • Når et spørsmål om personvern eller en forespørsel om tilgang mottas, har vi et eget team som behandler henvendelsen og prøver å håndtere den spesifikke bekymringen eller problemstillingen du ønsker å ta opp. Dersom problemet er mer omfattende, kan det være nødvendig å be deg om mer informasjon. Hvis du er misfornøyd med svaret du mottar, kan du klage til den relevante tilsynsmyndigheten. Hvis du spør oss, vil vi strebe etter å gi deg informasjon om hvilke klagemåter som kan være relevante for dine omstendigheter.

Kontaktinformasjon til Indeed

Vi tar gjerne imot spørsmål om personvern. Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysningene dine.

Ta kontakt med personvernavdelingen hos Indeed via e-post:

Hvis du vil kontakte oss via e-post, kan du sende e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom når du sender e-post)

Ta kontakt med personvernavdelingen hos Indeed på Internett:

Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende bruken av personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av dette kontaktskjemaet.

Ta kontakt med personvernavdelingen hos Indeed via brevpost:

Ta kontakt med oss via brevpost på vårt hovedkontors adresse:

Privacy Department

Indeed Ireland Operations Limited

Dublin – Block B, Capital Dock

80 Sir John Rogerson’s Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2, D02 HE36

Irland

Hvis du befinner deg i USA, bruker du følgende adresse:

Privacy Department

Indeed, Inc.

Austin Indeed Tower (HQ)

200 West 6th Street, Floor 36

Austin, TX, 78701

USA

Ta kontakt med personvernavdelingen hos Indeed via telefon:

Innbyggere i California kan ringe vårt gratisnummer på: +1 (800) 616-6535

Alle andre henvendelser:

Dersom du har spørsmål om de tilknyttede merkene våre eller har andre henvendelser, se «Kontakt oss» i personvernsenteret vårt.

Klager og tvister

Indeed tar spørsmålene og bekymringene dine om personvern på alvor, og vi streber etter å finne en løsning på klager om vår samling eller bruk av personopplysningene dine. Hvis du mener personvernrettighetene dine er krenket, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med personvernombudet vårt ved å sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten).

Personer som har spørsmål eller klager vedrørende denne personvernpolicyen, bør først kontakte Indeed via brevpost eller e-post (se kontaktopplysninger ovenfor). Hvis henvendelsen din ikke behandles på en tilfredsstillende måte, gå til BBB for mer informasjon og for å legge inn en klage. Denne tjenesten leveres til deg gratis.

Du kan også ha rett til å klage til behørig datatilsynmyndighet. I EØS er Indeeds hovedsete Indeed Ireland Operations Limited, som reguleres av Irish Data Protection Commission.

Erklæring om bruk av informasjonskapsler

Sist oppdatert: 2. januar 2024

Ved å bruke eller gå inn på Indeeds nettsteder («nettstedet») godtar du Indeeds bruk av informasjonskapsler som beskrevet nedenfor. 

«Indeed» eller «vi» i denne erklæringen om bruk av informasjonskapsler betyr Indeed Inc. dersom du er i USA, Indeed Staff LLC dersom du bruker Indeed Staff i USA, Indeed Japan K.K. dersom du befinner deg i Japan og Indeed Ireland Operations Limited dersom du er utenfor USA og Japan.

Varemerkene som dekkes av denne erklæringen om bruk av informasjonskapsler, omfatter: Indeed, HRTechPrivacy.com, Resume.com, Workopolis og SimplyHired (samlet «Indeed» eller «nettstedene»).

Alle referanser til jobbsøkere, arbeidsgivere og personopplysninger er definert som oppgitt i personvernpolicyen vår. 

Vi oppfordrer deg til å lese oversikten «Sist oppdatert» ovenfor for å se når den sist ble endret. Alle endringer i erklæringen om bruk av informasjonskapsler gjelder fra og med datoen for «sist oppdatert» vist nedenfor. Ved å bruke nettstedene eller gi oss informasjon i etterkant av slike endringer godtar du den endrede erklæringen om bruk av informasjonskapsler.

Hvis Indeed skal bruke personopplysninger som er samlet inn via nettstedet på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som er oppgitt på tidspunktet for innsamlingen, vil Indeed varsle brukerne via e-post eller ved å legge inn en melding på Indeeds nettsted i 30 dager før slik bruk, eller på andre måter i henhold til gjeldende lov.

Du kan administrere preferansene dine for informasjonskapsler her

Innføring: Hva er en informasjonskapsel?

Erklæringen om bruk av informasjonskapsler forklarer når og hvorfor informasjonskapsler sendes til besøkende på nettstedet. «Informasjonskapsler» (cookies) er biter av informasjon som kun inneholder tekst, som et nettsted overfører til en persons harddisk eller en annen enhet med nettleser. Informasjonskapsler lar nettstedene huske viktig informasjon som vil gjøre bruken av nettstedene enklere. En informasjonskapsel vil vanligvis inneholde domenenavnet informasjonskapselen kom fra, informasjonskapselens «levetid» og et tilfeldig generert og unikt nummer eller en annen verdi. Enkelte informasjonskapsler vil alltid bli brukt på nettstedene, uavhengig av om du er logget inn på kontoen din eller ikke. 

Øktinformasjonskapsler er midlertidige informasjonskapsler som forblir i informasjonskapselfilen til nettleseren helt til du forlater nettstedene. Faste informasjonskapsler forblir i informasjonskapselfilen til nettleseren over lengre tid (hvor lenge vil avhenge av levetiden til den gjeldende informasjonskapselen). Vi bruker øktinformasjonskapsler for å spore det totale antallet besøkende på nettstedene våre. Vi kan også bruke informasjonskapsler slik at vi husker datamaskinen din når den brukes til å returnere til nettstedene for å tilpasse opplevelsen. I disse tilfellene kan vi knytte personopplysninger til en informasjonskapselfil.

Slik bruker vi informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere som Google og Facebook, til måletjenester, mer målrettet annonsering, til markedsføringsformål og for å forbedre nettstedenes ytelse. Dette skjer fra nettstedene når du laster ned eller installerer en Indeed-app, og i noen av annonsene våre på tredjepartsnettsteder. Disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi lar oss vise deg reklamemateriell på andre nettsteder du besøker på Internett, og presenterer deg for flere arbeidsgivere. Vi kan også dele informasjon om brukeratferden din på nettstedene med tredjeparter (inkludert operatører av tredjepartsnettsteder eller sosiale medier) for å vise deg målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset til deg. 

Vi bruker også disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi for å støtte Indeeds program for målrettede annonser og annen reklame, slik at bestemme hvilke annonser brukerne har sett, hvor mange ganger brukerne har sett en bestemt annonse og på hvilke nettsteder en bestemt annonse ble vist. Vi kan også tillate at arbeidsgivere som deltar i Indeeds program for målrettede annonser, plasserer informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi i annonser vi leverer på nettstedet vårt og på tredjepartsnettsteder for å hjelpe disse arbeidsgiverne med å forstå hvordan enkeltpersoner samhandler med reklamene våre for stillingsutlysningene deres.

Vi kan også bruke disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi på nettstedene for å forstå og informere en arbeidsgiver om hvilke brukere som så bestemte stillingsutlysninger, firmasider, ansettelsesarrangementer eller annen reklame der arbeidsgiveren er oppgitt.

FormålSlik bruker vi informasjonskapsler
Til analytiske formålIndeed og dets tilknyttede enheter (som definert i personvernpolicyen) bruker informasjonskapsler til å analysere brukeraktivitet for å forbedre nettstedene våre og nettstedene til Indeeds tilknyttede enheter. For eksempel kan vi bruke informasjonskapsler for å se på aggregerte mønstre, som blant annet det gjennomsnittlige antall jobbsøk brukerne utfører. Vi kan bruke en slik analyse for å få innblikk i hvordan vi kan forbedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen for nettstedene.
Dine preferanser og din brukeropplevelseIndeed og dets tilknyttede enheter bruker informasjonskapsler for å samle inn bestemt informasjon om brukere, for eksempel nettlesertype, server, språkpreferanse og landsinnstilling, for å lagre brukerpreferanser på nettstedene våre og for å gjøre brukeropplevelsen mer konsekvent og praktisk. Vi kan for eksempel lagre de siste søkene du har utført i en informasjonskapsel, slik at du enkelt kan gjenta disse søkene når du kommer tilbake til nettstedene våre, eller slik at vi kan foreslå profilinformasjon når du registrerer en konto eller fyller ut en CV på nettstedene (f.eks. en Indeed-CV). 

I tillegg bruker vi informasjonskapsler for å holde deg pålogget når du besøker nettstedene våre flere ganger etter hverandre. Vi kan også bruke IP-adressen for å bestemme din geografiske plassering med tanke på poststed eller postnummer, slik at vi kan gi deg de mest relevante søkeresultatene.
Levering av målingstjenester, bedre målrettet annonsering og markedsføringVi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere som Google og Beeswax, for måletjenester, bedre målrettet annonsering og markedsføringsformål. Dette foregår når du besøker nettstedene våre og når du laster ned eller installerer Indeed-appen. Disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lignende teknologi lar oss vise reklamemateriell (som kan omfatte bestemte stillingsutlysninger eller firmasider på nettstedene) fra Indeed til deg på andre nettsteder du besøker på Internett. 

Tredjeparts reklamepartnere kan også bruke denne teknologien for å identifisere interessene dine over tid og på forskjellige nettsteder for å levere målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset deg. 

Indeed kan også dele informasjon om brukeratferden din på nettstedene med tredjeparter (inkludert operatører av tredjepartsnettsteder) for å vise deg målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset til deg. Vi bruker også informasjonskapsler for å muliggjøre Indeeds program for målrettede annonser. I forbindelse med dette programmet og andre annonser bruker vi informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere for å bestemme hvilke annonser brukerne har sett, hvor mange ganger brukerne har sett en bestemt annonse og på hvilke nettsteder en bestemt annonse ble vist. 

Du har rett til å fremme innsigelse mot bruken (med berettiget interesse) av personopplysningene dine for markedsføringsformål. Hvis du vil fremme innsigelse mot innsamlingen og bruken av informasjon for målrettet annonsering, eller dersom du vil utøve andre rettigheter, må du gjøre dette som beskrevet i «Dine rettigheter vedrørende personopplysninger» i vår personvernerklæring.
HenvisningssporingVi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og annen lignende teknologi, inkludert fra tredjepartspartnere, for å knytte brukeraktivitet til tredjepartsnettsteder som har henvist brukeren til nettstedene våre eller for å knytte brukeraktivitet til tredjepartsnettsteder som Indeed har henvist til. Enkelte av tredjepartsnettstedene er partnernettsteder som mottar kreditt for aktiviteten til brukere som de henviser til nettstedene våre, eller gir oss kreditt for aktiviteten til brukere som henvises til slike tredjepartsnettsteder. 

Vi kan imidlertid bruke denne teknologien til å dele begrenset informasjon om brukeraktivitet med arbeidsgivere, for eksempel hvilke brukere som så en bestemt stillingsannonse, firmaside, et ansettelsesarrangement eller annen reklame på nettstedene, og tredjepartsnettstedet der du klikker på en lenke til en stillingsutlysning, firmaside, et ansettelsesarrangement eller annen reklame på nettstedene. Vi bruker også informasjonskapsler og denne teknologien for å knytte brukeraktivitet til e-postkampanjer som henviser brukere til nettstedene våre.
SikkerhetsformålVi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å gjøre samhandlingene dine med nettstedene raskere og tryggere. Vi bruker også informasjonskapsler for å beskytte deg ved å begrense bestemte typer nettangrep.
Testing, brukervennlighet og ytelsesforbedringVi bruker informasjonskapsler for å sikre at brukerne får en konsekvent brukeropplevelse mens vi utfører A/B-testing på enkelte aspekter av nettstedene våre for å forbedre våre produkttilbud. Vi bruker også informasjonskapsler for å forbedre ytelsen og påliteligheten til nettstedene våre.
Forebygging av svindel/søppelpostVi bruker informasjonskapsler når vi undersøker og etterforsker tilfeller av svindel. Deler av vår informasjonskapsel-/enhetssporing skjer via tredjepartsleverandører som SiftScience. Andre ganger bruker vi egne indekser for å identifisere aktivitet knyttet til bestemte informasjonskapsler.
SamsvarVi kan bruke informasjonskapsler til å anonymisere trafikk- og aktivitetsdata som vi samler inn om bruk av nettstedene våre. Vi kan også bruke en informasjonskapsel som kalles OptanonConsent til å lagre statusen for informasjon om informasjonskapsler når du samhandler med informasjonskapselbanneret vårt.

Disse informasjonskapslene bruker vi

Vi bruker førsteparts- og tredjepartsinformasjonskapsler på ulike måter på hvert av nettstedene våre for å tilby våre mange produkter og tjenester til deg. Hvis du bruker noen av nettstedene som er oppført i tabellen nedenfor, kan du følge de merkevarespesifikke lenkene for å få en komplett liste over informasjonskapslene som brukes på nettstedene våre. Alle andre besøkende kan se en liste over partnerne våre med tredjepartsinformasjonskapsler i den andre tabellen nedenfor.

MerkevareListe over informasjonskapsler
HRTechPrivacy.com-brukere (hrtechprivacy.com)Vis liste
Indeed Ireland-brukere (ie.indeed.com)Vis liste
Indeed UK-brukere (uk.indeed.com)Vis liste
Indeed US-brukere (indeed.com)Vis liste
US Resume.com-brukere (resume.com) Vis liste
SimplyHired-brukere (simplyhired.com)Vis liste

Vi kan tillate tredjeparter å bruke informasjonskapsler på nettstedene våre for å hjelpe oss med å levere og forbedre tjenestene våre for deg. Bruken vår av disse informasjonskapslene kan variere avhengig av nettsted og marked. Hvis bruken din av nettstedene våre ikke omfattes av tabellen ovenfor, kan du se gjennom nettleserinnstillingene dine for en liste over alle informasjonskapsler som er lagret på enheten din. Listen nedenfor identifiserer alle tredjepartsleverandørene våre av informasjonskapsler som er i bruk fra datoen disse retningslinjene gjelder. Besøk nettstedene deres for mer informasjon om deres personvernpraksis:

Leverandør av tredjepartsinformasjonskapsler
Appcast
AppsFlyer
Beeswax
DoubleClick
Facebook
HotJar
HubSpot
Infogram
iSpot TV
LinkedIn
Marketo
Media.net
Microsoft (Bing)
MixPanel
Optimizely
Recruitics
Scorecard Research
Sizmek
Symphony Talent
TED
Turn
Triblio
Twitter
YouTube

Slik styrer du vår bruk av informasjonskapsler

Tabellene ovenfor kan gi brukerne våre i noen markeder alternativer for «innstillinger for informasjonskapsler». Andre innstillinger som er tilgjengelig for brukerne våre:

– Nettleser- og enhetsspesifikke innstillinger

Nettleseren kan gi deg muligheten til å blokkere informasjonskapsler, for eksempel informasjonskapsler fra tredjeparter. Noen nettlesere gir deg også muligheten til å gjennomgå og administrere informasjonskapsler individuelt. Vi oppfordrer deg til å se gjennom nettleserens innstillinger og dokumentasjon for mer informasjon om eventuelle innstillinger nettleseren kan tilby og hvordan de fungerer. Merk: Hvis du sletter en informasjonskapsel som Indeed bruker på nettstedene, fra enheten eller nettleseren, men ikke stiller inn nettleseren eller enheten til å blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter, kan vi installere den samme informasjonskapselen under et senere besøk. Noen tredjeparts informasjonskapsler er også nødvendige for tjenestene vi tilbyr på nettstedene våre. Ved å blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter kan det være at du ikke får benyttet alle funksjonene som er tilgjengelige på nettstedene våre.

– Deaktivering av målrettet annonsering

Du kan også velge bort målrettet annonsering som vi leverer gjennom tredjeparts reklamepartnere, slik som Google, Beeswax og LiveRamp, ved å gå til deres nettsteder (f.eks. Googles Slik bruker Google informasjon fra nettsteder eller apper som bruker tjenestene våre), eller LiveRamp, på LiveRamps avmelding) eller gjennom selvregulerende initiativer for digital reklame tilgjengelig i EU (Dine valg på nett), USA (Dine annonsevalg) og Canada (Dine annonsevalg). Vi kan fra tid til annen oppdatere denne listen etter hvert som lignende initiativer blir tilgjengelig i andre markeder. Vi oppfordrer deg til å besøke alle disse nettstedene for å få mer informasjon om hver organisasjons tilnærming til målrettet annonsering, lister over deltakende selskaper og alternativene som er tilgjengelige for nettbrukerne. Merk: Alle tredjepartsdeaktiveringer kan kreve bruk av en tredjepartsinformasjonskapsel for å gjenspeile ditt valg. Hvis du fjerner tredjepartsinformasjonskapsler fra nettleseren eller enheten, kan det påvirke eller fjerne valget ditt.

Kontakt oss

Hvis du har generelle brukerstøtteproblemer, må du se tabellen nedenfor for riktig metode:

Indeed-brukerstøtteIndeed-brukerstøtteskjema
Workopolis-brukerstøtteSend oss en e-post på privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellomrom)
Resume.comSend oss en e-post på support @ resume.com (fjern mellomrom)

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, kan du sende oss e-post på privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom).