HR Tech Privacy

Indeed

Indeed er verdens største jobbside for stillingsannonser1 med over 250 millioner unike besøkende2 hver måned. Indeed jobber hardt for å rette fokus på jobbsøkerne ved å gi dem fri tilgang til å søke etter jobber, publisere CV-er og finne ut mer om firmaer. Hver dag introduserer vi millioner av mennesker for hverandre for å skape nye muligheter.

1 comScore, totalt antall besøk, mars 2018

2 Google Analytics, unike besøkende, september 2018

Personvernerklæring

Sist oppdatert 31. august 2020

Sammendrag av Indeeds personvernerklæring

1. Innføring

Vi har utarbeidet dette sammendraget av Indeeds personvernerklæring for å gi deg en kort oversikt over hvordan vi håndterer informasjonen. En mer detaljert redegjørelse for dette er gitt i vår fullstendige personvernerklæring som du bør se for å få en god forståelse av vår praksis med hensyn til informasjonen. Alle definerte termer er som beskrevet i den fullstendige personvernerklæringen og Indeeds innføring i vilkårene til Indeed.

Indeeds kjerneformål er å bidra til at personer får jobber, og hjelpe arbeidsgivere med å finne flott kandidater. Siden hvert av våre tilknyttede selskaper deler det kjerneformålet, har vi også utviklet et personvernsenter som en måte å utdanne brukerne våre på om hvem våre tilknyttede selskaper er, og hvordan vi deler opplysninger med dem. 

2. Hvem er ansvarlig for informasjonen?

Indeed-enheten med ansvar for informasjonen vil avhenge av hvor du befinner deg. Se tabellene nedenfor for å finne ansvarlig enhet. 

Jobbsøkere

Jobbsøkers/arbeidsgivers stedBehandlingsansvarlig 
USA Indeed Inc.

Indeed Staff LLC, for jobbsøkere/arbeidsgivere som bruker Indeed Staff 
Utenfor USA Indeed Operations Ireland Limited 

3. Hvilken informasjon samler vi inn om deg?

Vi samler inn informasjon:

 • du velger å gi oss gjennom nettstedet vårt, f.eks. kontaktopplysninger, CV-opplysninger, stedsopplysninger,
 • gjennom aktiviteten på Indeed, f.eks. informasjon fra enheten din og handlinger gjort på stedet, f.eks. søk du kjører, eller jobber du klikker på,
 • når du søker på jobber, bruker intervju- eller vurderingsspørsmål eller automatisert telefonintervju eller logger på fra tredjepartsnettsteder, og
 • hvor du er en arbeidsgiver som gir nødvendig arbeidsgiverinformasjon, f.eks. for verifiserings- og faktureringsformål.

Fullstendige opplysninger om typene personopplysninger vi samler inn fra deg, er angitt i avsnitt 2.1–2.3, og nærmere opplysninger om det rettslige grunnlaget for slik innsamling er angitt i avsnitt 2.6 i vår fullstendige personvernerklæring.

4. Hvorfor samler vi inn denne informasjonen?

Vi samler inn og bruker informasjonen for å bidra til at jobbsøkere finner jobber, at arbeidsgivere finner kandidater, og at du mottar forbedrede tjenester. Oppsummert bruker vi personopplysninger til å:

 • opprette konto og sende deg jobbvarsler eller annet kampanjemateriell, 
 • gi deg relevante søkeresultater og jobbanbefalinger, 
 • forenkle kommunikasjon som en del av jobbsøk-, søknads- og intervjuprosessen;
 • stille sin CV til rådighet for tredjeparter, avhengig av personverninnstillingene (f.eks. privat eller offentlig CV), 
 • finne jobbsøkere som passer til arbeidsgiveres stillingsutlysninger, 
 • hindre svindel, søppelpost og andre potensielt svindlerske eller ulovlige aktiviteter, 
 • tilrettelegge for betaling, hvis du er arbeidsgiver, 
 • utføre automatisert behandling for å tilby mange av tjenestene våre, 
 • forbedre og optimalisere tjenestene våre og sikkerheten for jobbsøkere og arbeidsgivere ved deling av opplysninger med våre tilknyttede enheter og nettsteder, 
 • forbedre tjenestene våre, opprettholde produktkvaliteten og beskytte brukerne, og 
 • aggregere og dele med tredjeparter innhold som legges ut på Indeed, og som er ment å være offentlig tilgjengelig og søkbart for enkeltpersoner. 

Fullstendige opplysninger om formålene som vi bruker personopplysninger for, er fastsatt i punkt 4, 5 og 9 i vår fullstendige personvernerklæring.

5. Hvem deles denne informasjonen med?

Informasjonen deles med: 

 • Indeed-tilknyttede enheter,
 • arbeidsgivere og jobbsøkere (f.eks. hvis en jobbsøker velger å søke på en jobb), 
 • tredjepartstjenesteleverandører som hjelper oss med våre operasjoner, f.eks. for lagring av opplysninger eller påvisning av svindel.

Se punkt 4.12–4.16, 8, 9 og 11 i vår fullstendige personvernerklæring for mer informasjon. 

6. Hvor lenge lagrer vi informasjonen?

Indeed lagrer personopplysninger til det ikke lenger er nødvendig å levere våre tjenester eller til du ber oss slette personopplysninger. Vi kan også være pålagt å lagre diverse informasjon for å overholde lokal lovgivning. Hvis du ønsker å slette personopplysninger, må du sende en forespørsel om sletting. Se punkt 2.4 og 10.5 i vår fullstendige personvernerklæring for mer informasjon. 

7. Hva er dine rettigheter med hensyn til personopplysninger?

Indeed tar personvern svært alvorlig og tilbyr hele serien GDPR-tilknyttede rettigheter til alle brukerne våre globalt. Dette omfatter retten til å få innsyn i personopplysninger, slette personopplysninger, få personopplysninger i et bærbart format og retten til å begrense eller motsette seg visse typer behandling av personopplysninger. Når vår bruk av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du også rett til å trekke samtykket. Se punkt 10 i vår fullstendige personvernerklæring for mer informasjon med hensyn til dine rettigheter og hvordan de kan utøves. 

Du har også rett til å klage til den lokale personvernmyndigheten med hensyn til vår behandling av informasjonen, og mer informasjon om dette er inkludert i avsnitt 12.2 i vår fullstendige personvernerklæring. Hvis du befinner deg i USA, kan du ha spesifikke personvernrettigheter, og for dette bør du se avsnitt 13 i vår fullstendige personvernerklæring.

8. Kontakt oss 

Du kan kontakte Indeed, Inc. i 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, og du kan kontakte Indeed Ireland Operations Limited i 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland, eller du kan kontakte begge selskapene via kontaktskjemaet på nettstedet vårt. 

Hvis du vil kontakte vårt personvernombud, kan du sende e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom når du sender e-post).

Indeeds fullstendige personvernerklæring

1. Innføring

For Indeed er det viktig at våre brukere og kunder stoler på oss når de gir oss tilgang til sine personopplysninger. Personvernerklæringen beskriver hvordan vi jobber for å opprettholde denne tilliten og beskytte denne informasjonen.

Især beskriver denne personvernerklæringen innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger og ikke-personlige data du gir til Indeed når du går inn på eller bruker Indeeds nettjenester eller mobile tjenester og nettsteder samt programvare levert av Indeed innenfor eller i forbindelse med slike tjenester eller nettsteder.

Vårt kjerneformål er å bidra til at jobbsøkere finner gode jobber, og at arbeidsgivere finner gode kandidater. Siden hvert av våre tilknyttede selskaper deler dette kjerneformålet, har vi utviklet personvernsenteret som en måte å utdanne brukerne våre på om våre tilknyttede selskaper, og hvordan vi deler opplysninger med dem for å tilby brukerne våre de beste produkt- og tjenestetilbudene. Vi oppfordrer deg til å besøke personvernsenteret for å lese mer.

1.1 Indeeds enheter som har ansvaret for din informasjon

Denne delen bestemmer hvilken Indeed-enhet som fungerer som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. 

«Indeed» eller «vi» i denne personvernerklæringen betyr Indeed, Inc. dersom du er i USA, Indeed Ireland Operations Limited hvis du er utenfor USA eller Indeed Staff LLC dersom du bruker Indeed Staff-tjenester.

Indeed er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler, såfremt ikke annet er nevnt i disse vilkårene eller i en separat avtale.

Merk: Oppdragsgiveren som er angitt i Indeeds vilkår, kan avvike fra den behandlingsansvarlige som er angitt i denne personvernerklæringen.

1.2 Personopplysninger og ikke-personlige data

Med personopplysninger menes all informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar person, og med ikke-personlige data menes informasjon som ikke identifiserer deg som en bestemt person. Merk: Indeed vil til enhver tid overholde den gjeldende lovbestemte definisjonen ved å bestemme hva som er og hva som ikke er personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. I tilfeller der denne personvernerklæringen nevner «informasjon» eller «din informasjon», kan dette inneholde både personopplysninger og ikke-personlige data.

1.3 Omfanget av Indeeds personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omfatter kun opplysninger som vi samler inn via nettstedet, og ikke annen datainnsamling eller databehandling, herunder datainnsamling hos andre tilknyttede parter eller tredjeparter, inkludert tredjepartsleverandører av nettsider som nettstedet er lenket til, og all informasjon som vi samler inn frakoblet eller via nettsteder, produkter eller tjenester som ikke viser en direkte kobling til denne personvernerklæringen.

Fra tid til annen vil vi nevne denne personvernerklæringen i varsler på nettstedet, inkludert nettsider med spesielle formål, mobilapplikasjoner eller andre ressurser, for eksempel hvis vi inviterer deg til å sende inn ideer for å forbedre nettstedet. Denne personvernerklæringen gjelder informasjon som samles inn av oss gjennom slike spesielle ressurser og kan forekomme i en modifisert versjon i det aktuelle varselet (for eksempel med hensyn til typene av data som samles inn, eller våre bruksområder eller utlevering av slik informasjon). Indeed kan endre denne personvernerklæringen til enhver tid.

Hvis du søkte på en stillingsannonse på Indeed, må du se i stillingsannonsen etter annen informasjon som kan gjelde deg. Nåværende og tidligere Indeed-ansatte bør kontakte sine HR-koordinatorer for gjeldende retningslinjer.Alle referanser til jobbsøker og arbeidsgiver er definert som nevnt i innføringen i vilkårene til Indeed.

1.4 Endringer i personvernerklæringen

Se merknaden «sist oppdatert» øverst på denne siden for å se når personvernerklæringen sist ble oppdatert. Alle endringer i personvernerklæringen gjelder fra og med datoen for «sist oppdatert» vist ovenfor. Ved å bruke nettstedet eller gi oss informasjon i etterkant av slike endringer godtar du den endrede personvernerklæringen. Hvis Indeed skal bruke personopplysninger som er samlet inn via nettstedet på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som er oppgitt på tidspunktet for innsamlingen, vil Indeed varsle brukerne via e-post eller ved å legge inn en melding på Indeeds nettsted i 30 dager før slik bruk, eller på andre måter i henhold til gjeldende lov.

1.5 Vanlige spørsmål om personvern hos Indeed

Merk: Denne personvernerklæringen beskriver utførlig hvordan Indeed behandler dine personopplysninger. Gå til Indeeds vanlige spørsmål om personvern for mer informasjon om Indeeds tilnærming til personvernforordningen (GDPR), CCPA og personvern generelt.

2. Innsamlet informasjon

Du oppgir forskjellige typer informasjon slik at Indeed skal kunne tilby deg tjenester, produkter og funksjoner. Indeeds knytter denne informasjonen til din CV og konto for å opprette din Indeed-profil.

2.1 Informasjonen du gir til Indeed

– Fra kontoen din

Vi samler inn data fra deg når du oppretter en Indeed-konto, ber om informasjon fra oss, abonnerer på en tjeneste, deltar i en spørreundersøkelse, legger inn en vurdering eller anmeldelse, legger inn spørsmål eller svar, legger inn en CV, fullfører en Indeed-vurdering, laster opp innhold eller på annen måte aktivt sender oss data på nettstedet vårt. Dette kan være brukernavn, passord, for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer (inkludert mobilnummer), gateadresse, kjønn, yrke, interesser, meldinger du sender til brukere og eventuelle andre data som inngår i en profil eller CV du har sendt inn, blant annet søknadsmateriell og svar på spørsmål sendt til arbeidsgivere gjennom Indeed samt svar på eventuelle spørreskjemaer sendt til deg. Denne informasjon kan være knyttet til Indeed-profilen din. Du kan levere dine spesifikke stedsopplysninger når du leverer dem selv på Indeed-appene (som definert i innledningen til Indeeds vilkår), slik at du kan finne mer relevante stillingsutlysninger (herunder fra stedstjenesten på mobilen din når du gir tillatelse til en Indeed-app), eller når du sender inn et bilde til Stillingsovervåkning som inkluderer levering av stedsopplysninger om hvor bildet ble tatt. Indeed vil be om ditt samtykke når du oppgir dette, og slik behandling vil kun utføres dersom samtykke har blitt innhentet. 

– Gjennom din aktivitet hos Indeed

I tillegg kan Indeed, som del av den vanlige driften av nettstedet, samle inn og analysere informasjon fra din datamaskin eller mobilenhet samt handlinger du utfører på nettstedet, blant annet informasjon om CV-en din, søk hos Indeed, jobbtitlene du søker etter, klikker på eller sender inn søknader for, stedene der disse jobbene tilbys, lønnsinteresser eller erfaring, generelle lønnstilbud eller erfaringsnivåer for jobbene du ser på (der dette vises), din aktivitetstid på nettstedet og hver av sidene, sidevisninger, klikker, faner, øktaktivitet, nettlesertype, operativsystem, enhetstype, MAC-adresse, IP-adresse og domenenavnet brukt for tilgang til nettstedet. 

– Når du bruker automatisert telefonintervju

Hvis du bruker et produkt for automatisert telefonintervju, vil Indeed ta opp og lagre svarene dine på arbeidsgiverens spørsmål og videresende svarene til arbeidsgiveren. I tilfeller der du ønsker å bruke et slikt produkt, må du på forhånd godta at Indeed hører på og analyserer opptak i henhold til denne personvernerklæringen.

– Når du oppgir arbeidsgiveropplysninger

Hvis du er arbeidsgiver, kan Indeed kreve at du oppgir bestemte personopplysninger til Indeed for å verifisere kontoen din. Denne informasjonen kan omfatte blant annet organisasjonsnummeret, informasjon fra foretaksregisteret, en strømregning eller navnet og e-postadressen til en representant for arbeidsgiveren.

Denne informasjonen vil kun bli brukt til interne formål og er underlagt myndighetenes krav eller rettskjennelser. I forbindelse med gebyrtjenester vil vi også samle inn betalingsinformasjon (for eksempel de fire siste sifrene i kredittkortnumre og tilhørende bekreftelsesinformasjon). Merk: Indeed har kun tilgang til de siste fire sifrene i arbeidsgivernes kredittkortnumre. Vi lagrer ikke hele kredittkortnumre.

2.2 Informasjon som samles inn når du søker på jobber, eller besøker Indeed fra nettstedene til tredjeparter.

– Når du søker på jobber på enkelte tredjepartsnettsider

Indeed kan også samle inn informasjon om nettsteder og nettsider du besøker via vår mobile programvare, eller når du bruker Indeed for Chrome for jobbannonser som du lagrer, merknader eller applikasjonsstatuser som du lagrer eller oppdaterer, eller data knyttet til hvordan du bruker nettsteder eller andre handlinger du utfører på slike nettsteder, inkludert nettadressene til nettstedene du besøker. Dette gjør vi for at jobbsøkere skal kunne føre en oversikt over bestemte stillingsannonser de er interessert i, for å oppdage jobbsøknadsskjemaer på nettsteder til tredjeparter slik at jobbsøkere får muligheten til å fylle ut deler av skjemaet automatisk ved å bruke Indeed CV, eller for å bekrefte søknader. Indeed for Chrome gir Indeed også muligheten til å lære mer om hvilke typer jobber og Indeed-produktfunksjoner du er interessert i, slik at vi kan gi deg forbedrede søk i stillingsutlysninger, anbefalinger knyttet til stillingsutlysninger og produktfunksjoner. 

Når du søker på en jobb på visse tredjepartsnettsteder, kan Indeed også motta informasjon om status for jobbsøknaden og beslutningene tatt av arbeidsgiveren ved disponering av søknaden, f.eks. om søknaden nådde intervjufasen, og om et jobbtilbud ble godtatt eller avvist. Denne informasjonen gjør at Indeed bedre forstår effektiviteten av nettstedet vårt og dets funksjoner. Indeed bruker denne informasjonen til å forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr til jobbsøkere og arbeidsgivere, og som ellers er beskrevet i avsnitt 4 i denne personvernerklæringen.

– Når du logger deg inn på, eller bruker Indeed fra tredjepartsnettsteder

Du kan også opprette en konto, eller logge deg inn på Indeed-kontoen din ved hjelp av tredjeparters nettsteder, blant annet Facebook eller Google. Hvis du ikke allerede har en Indeed-konto, men logger deg inn på Indeed ved hjelp av en Facebook- eller Google-konto, opprettes det en Indeed-konto med samme e-postadresse som brukes for Facebook- eller Google-kontoen din. Hvis du godtar å oppgi denne informasjonen til Indeed, vil Facebook eller Google godkjenne deg og omdirigere deg til Indeeds nettsted. Merk: Når du logger deg på Indeed med Facebook- eller Google-kontoen din, vil Facebook eller Google lagre en informasjonskapsel hos deg for å godkjenne deg som Facebook- eller Google-bruker.

Ved å få tilgang til Indeed gjennom en Facebook- eller Google-konto er du innforstått med at Facebook eller Google deler visse data (som beskrevet ovenfor i dette avsnittet) for å kunne gi deg tilgang til nettstedet på en sikker måte. Du kan når som helst stoppe dette fra din Facebook- eller Google-konto. Denne informasjonen anses som Indeed-kontoinformasjon for din bruk av nettstedet.

Du har til enhver tid mulighet til å deaktivere koblingen mellom din Facebook- eller Google-konto og Indeed-kontoen ved å gå inn på personverninnstillingene i Facebook- eller Google-kontoen. Facebook eller Google kan også be om tillatelse til å dele visse andre opplysninger med Indeed, blant annet navn, profilbilde, offentlig profilinformasjon og e-postadresse. Når du gir denne tillatelsen, vil den forespurte informasjonen deles med Indeed, som kan bruke informasjonen for å tilby deg tjenester, inkludert utfylling av Indeed-profilen din. Den delte informasjonen vil være tilknyttet Indeed-profilen din helt til du endrer eller sletter den.

MERK: DITT KUNDEFORHOLD MED FACEBOOK, GOOGLE ELLER ANDRE TREDJEPARTERS NETTSTEDER BESTEMMES UTELUKKENDE AV AVTALEN DU HAR MED SLIKE TREDJEPARTERS NETTSTEDER.

2.3 Andre personopplysninger Indeed kan motta fra tredjeparter

Eventuelle personopplysninger som Indeed mottar fra andre tredjepartskilder, behandles av Indeed i samsvar med denne personvernerklæringen og alle gjeldende lovbestemmelser.

2.4 Lagring av informasjonen din

Indeed lagrer personopplysninger til det ikke lenger er nødvendig å levere våre tjenester eller til du ber oss slette personopplysninger. Hvis en arbeidsgiver sletter en jobbsøknad i kandidatdashbordet på Indeed, kan Indeed for eksempel slette informasjon knyttet til søknaden. Etter at en søknad er levert til en arbeidsgiver, kan Indeed for eksempel lagre en kopi av søknaden i en begrenset periode og deretter slette kopien. Vi kan også være pålagt å lagre diverse informasjon for å overholde lokal lovgivning.

Hvis du oppretter en Indeed-konto, kan informasjonen din samles inn og lagres på en måte som vil være knyttet til e-postadressen din. Indeed kan også opprette og tilordne enheten din en identifikator som ligner på et kontonummer. Vi kan samle inn navnet du har knyttet til enheten, enhetstype, telefonnummer, land og annen informasjon du velger å oppgi, slik som brukernavn, e-postadresse eller postnummer. Hvis arbeidssøkere for eksempel bruker en mobil enhet for å få tilgang til Indeed, kan Indeed gi arbeidssøkerne relevante stillingsutlysninger for jobber med samme postnummer som der mobilaktiviteten finner sted. Innsamlingen av disse dataene brukes kun i samsvar med formålene som er beskrevet i avsnitt 4, 5 og 9 i denne personvernerklæringen, i den grad det er relevant.

Indeed kan også lagre informasjonen beskrevet i avsnitt 2 i personvernerklæringen vedrørende Indeeds utstyr eller utstyret til tredjeparter knyttet til Indeed. Slike lagringstjenester er underlagt egnede sikkerhetstiltak i henhold til kravene i gjeldende forskrifter.

2.5 Hvilke personopplysninger er påkrevd

Når du oppgir bestemte personopplysninger, vil Indeed informere deg om disse er påkrevd eller ikke for at Indeed skal kunne tilby deg bestemte tjenester eller funksjoner. I tilfeller der du ikke oppgir påkrevde personopplysninger, kan det hende at bestemte funksjoner og tjenester ikke vil være tilgjengelige for deg.

2.6 Det juridiske grunnlaget for Indeeds innsamling av personopplysninger

Indeed samler inn og behandler dine personopplysninger basert på ulike juridiske grunnlag, avhengig av de oppgitte personopplysningenes art og behandlingstypen som brukes. Du finner mer informasjon om dette her.

– Gjennomføring av avtaler

Noen av personopplysningene som behandles av Indeed, behandles på grunnlag av at dette er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra brukere før en slik avtale inngås. Et eksempel på dette er når Indeed sender en jobbsøkers søknad til en arbeidsgiver.

– Berettiget interesse

Et ytterligere grunnlag som Indeed støtter seg til for andre typer behandling av dine personopplysninger, er at det er nødvendig ut fra en berettiget interesse fra Indeeds side. Slike berettigede interesser omfatter tilfeller der Indeed sender deg markedsføringsmateriell om produkter og tjenester, der vi tror du har en rimelig forventning om at vi skal utføre en bestemt behandlingstype på dine vegne, eller der slik behandling er nødvendig for å oppdage og forebygge svindel. Et annet eksempel på dette er tilfeller der Indeed deler personopplysningene dine med Indeeds tilknyttede enheter som beskrevet i avsnitt 4.13 nedenfor. Indeed vil kun støtte seg på et slikt grunnlag hvis det er foretatt en vurdering som tar hensyn til interessene og rettighetene involvert i saken og nødvendigheten av behandlingen for å kunne tilby våre tjenester, produkter og funksjoner.

– Overholdelse av lovpålagte forpliktelser

Et tredje grunnlag Indeed støtter seg på for ulike typer behandling, er når det er nødvendig med tanke på Indeeds overholdelse av lovpålagte forpliktelser. Et eksempel på dette er tilfeller der Indeed er pålagt å oppbevare forretningsbilag i bestemte tidsperioder for å overholde lokale lovpålagte krav.

– Samtykke

Avslutningsvis vil Indeed i visse begrensede situasjoner støtte seg på ditt samtykke for å behandle dine personopplysninger. I tilfeller der Indeed behøver ditt samtykke for å samle inn og behandle visse personopplysninger, vil vi be deg om dette på tidspunktet for innsamlingen, og slik behandling vil kun utføres etter at du har gitt ditt samtykke. Du kan for eksempel samtykke i å oppgi dine stedsdata når du oppgir dette selv i Indeed-appen for å hjelpe deg med å finne mer relevante stillingsutlysninger (inkludert fra stedstjenesten på mobilenheten din når du gir tillatelse til en Indeed-app), når du sender inn et bilde til Indeeds stillingsovervåkning som inkluderer stedsdata fra der bildet ble tatt, eller i visse tilfeller der du starter en markedsføringsmelding, slik som et jobbvarsel med Indeed (beskrevet i avsnitt 4 i denne personvernerklæringen). Du kan tilbakekalle samtykke slik det er beskrevet i avsnitt 10 i denne personvernerklæringen i tilfeller der den gjelder, eller sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten).

3. Bruksbegrensninger 

3.1 I tilfeller der en jobbsøker vil stenge en jobbsøkerkonto

Hvis en jobbsøker vil stenge en konto, vil jobbsøkeren ikke lenger ha tilgang til noen av dataene vi stiller til disposisjon for dette kontonavnet, blant annet søkelogger, preferanser for jobbsøk, lagrede jobber, jobber jobbsøkeren har søkt på, jobbvarsler, CV og andre data knyttet til kontoen. Hvis jobbsøkeren bruker samme e-postadresse for å opprette en ny konto, vil ikke disse dataene fra den tidligere kontoen være tilgjengelig for jobbsøkeren igjen. Merk: Ved å stenge jobbsøkerkontoen kan du miste tilgang til alle Indeed-produkter og muligheten til å bruke funksjonen «Logg inn med Indeed» på enkelte tredjepartsnettsteder.

Indeed forbeholder seg retten til å beholde materiell på stengte kontoer så langt det er nødvendig for å bevare og beskytte sine rettigheter i den grad loven tillater det (f.eks. oppbevaring av dokumentasjon ved tvister) eller for å overholde forpliktelser i henhold til lokal lovgivning (f.eks. ved krav om dette fra myndighetene). Stenging av en konto betyr ikke at alle data slettes fra Indeeds systemer, men dataene vil ikke være tilgjengelige under jobbsøkerens opprinnelige kontonavn. Når jobbsøkeren trykker på knappen for stenging av kontoen på kontrollpanelet, vil Indeed begynne å behandle stengingen innen 24 timer og fullføre handlingen innen 40 dager.

Hvis jobbsøkere ønsker å få tilgang til, eller slette personopplysninger hos Indeed, må de følge instruksjonene i avsnitt 10 i denne personvernerklæringen. En slik forespørsel blir behandlet i samsvar med gjeldende regler.

3.2 I tilfeller der en arbeidsgiver vil stenge en arbeidsgiverkonto

En arbeidsgiver kan når som helst stenge en konto ved å ta kontakt med Indeeds kundeservice. Merk: Indeed må oppbevare forretningsbilag knyttet til kontoen for å overholde lovpålagte forpliktelser. Hvis en arbeidsgiverrepresentant alternativt ønsker å få tilgang til, eller slette personopplysninger hos Indeed, må de følge instruksjonene i avsnitt 10 i denne personvernerklæringen. En slik forespørsel blir behandlet i samsvar med gjeldende regler.

3.3 Når en jobbsøker vil slette en jobbsøknad

Hvis en jobbsøker vil slette en jobbsøknad på Indeeds nettsted, anbefales det at de kontakter den potensielle arbeidsgiveren direkte for å be om sletting av søknaden. For jobbsøknader som du som jobbsøker sender via Indeed (inkludert bruk av Søk via Indeed-knappen) til en arbeidsgiver (med relaterte innsendte materialer), må du være oppmerksom på følgende: 1. Dine søknader og materialer kan kontrolleres av en arbeidsgiver; 2. Vi kan henvise deg til arbeidsgiveren for forespørsler om sletting av personopplysninger der disse er lagret hos arbeidsgiveren; 3. Indeed er avhengig av at arbeidsgiveren eller arbeidsgiverrepresentanten oppgir den riktige destinasjonen overfor Indeed for alle søknader.

3.4 I tilfeller der arbeidsgiveren har oppgitt feil kontaktopplysninger til Indeed

I tilfeller der Indeed har mottatt feil elektronisk destinasjon, vil søknadsmateriellet ikke bli sendt til den tiltenkte mottakeren av søknaden. Indeed fraskriver seg ethvert ansvar for slike søknader. Hvis du ikke vil sende inn søknadsmateriellet ditt på denne måten, må du sende det direkte til arbeidsgiveren.

3.5 @Indeedmail-adresser

Når du kommuniserer gjennom Indeeds videresendingssystem for meldinger, vil du se e-postadresser med endelsene @indeedemail.com eller @indeedmail.com. Du er innforstått med at du ikke har eiendomsrett til disse e-postadressene, som gjelder for arbeidsgivernes stillingsutlysninger, men at disse eies av Indeed. Indeeds videresendingssystem vil imidlertid vise navnet som er knyttet til din konto eller jobbsøknad i feltene «Til:» eller «Fra:». I tillegg skal det ovennevnte gjelde for alle e-postadresser som legges til i en tråd når du kommuniserer via Indeeds videresendingssystem for meldinger. Hvis du velger å legge til flere mottakere i en e-posttråd gjennom Indeeds videresendingssystem for meldinger, vil også de nye mottakerne bli tildelt adresser med endelsene @indeedemail.com eller @indeedmail.com. Merk: E-postmeldinger som inkluderer en e-postadresse som slutter med @indeedemail.com eller @indeedmail.com, vil bli lagret i systemene våre. Du bør ikke sende en melding til en e-postadresse som slutter med @indeedemail.com eller @indeedmail.com dersom du ikke vil at dette skal skje.

Merk: Ettersom disse proxy- og videresendingstjenestene er avhengige av funksjonaliteten til tredjepartsleverandører, kan det oppstå tekniske forsinkelser hos disse e-postleverandørene.

3.6 Aldersgrense for brukere

Nettstedet skal ikke brukes av personer under 16 år. Men hvis en alternativ minstealder er fastsatt i lokal lovgivning for at Indeed lovmessig kan levere tjenestene på nettstedet til deg, skal det gjelde som gjeldende minstealder. I alle jurisdiksjoner utenfor EU: Hvis du er under 18 år eller yngre enn myndighetsalderen i din jurisdiksjon, må du bruke Indeed under oppsyn av en forelder, foresatt eller en ansvarlig voksen.

Indeed treffer en rekke tiltak for å forsøke å sikre at vi ikke godtar personer som ikke oppfyller kravet om minstealder og eventuelle andre gjeldende alderskrav. Hvis du ikke oppfyller disse alderskravene, kan du sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten).

4. Formålene med innsamling, bruk og utlevering av informasjon

Vi kan bruke all informasjon som er samlet inn i henhold til denne personvernerklæringen (inkludert personopplysninger) for de formål som er beskrevet i avsnitt 4, 5 og 9 i denne personvernerklæringen, i den grad det er relevant. Indeed knytter personopplysninger til Indeed-profilen din for å utføre aktivitetene beskrevet i denne personvernerklæringen. Indeed bruker slik informasjon for å hjelpe jobbsøkere med å finne jobber og arbeidsgivere med å finne kandidater. For å kunne gjøre dette bruker vi personopplysninger til å:

1. tilby deg tjenester, produkter og funksjoner som hjelper jobbsøkere med å finne jobber og arbeidsgivere med å finne kandidater;

2. evaluere og forbedre disse tjenestene, produktene og funksjonene; og

3. beskytte brukere og gi dem kundeservice.

Du finner mer informasjon om formålene med innsamling, bruk og utlevering av din informasjon nedenfor.

4.1 Oppretting av kontoer, sending av jobbvarsler og annet salgsmateriell

Hvis og i den grad det er tillatt etter gjeldende lov, kan Indeed bruke dine kontaktopplysninger til å (i) opprette en konto; (ii) sende deg jobbvarsler og (iii) sende deg informasjon om Indeed, inkludert salgsmateriell. Indeed kan bruke tredjepartsleverandører til å utføre disse aktivitetene på vegne av Indeed.

Et jobbvarsel er definert som en e-post som du registrerer deg for med stillingsutlysninger som svar på en søkespørring du har kjørt. Et selskapsvarsel er én type jobbvarsel som inneholder stillingsutlysninger og annen informasjon du har bedt om vedrørende et selskap. Jobbvarsler kan også omfatte jobber Indeed anbefaler for deg, Indeeds målrettede annonser, selskaper du kan være interessert i å følge, eller andre handlinger du kanskje vil utføre på nettstedet. Indeed kan justere frekvensen av jobbvarsler.

Indeed kan også dele din informasjon med tredjeparter (inkludert operatører av tredjepartsnettsteder eller sosiale medier) for å vise deg målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset til deg. Slike annonser vil bare være knyttet til Indeeds tjenester, produkter og funksjoner, som alle fokuserer på å hjelpe jobbsøkere med å finne jobber og arbeidsgivere med å finne kandidater. Hvis du ønsker å ikke motta markedsføringsmeldinger fra Indeed, finner du mer informasjon i avsnitt 10.3 i denne personvernerklæringen.

4.2 Relevante søkeresultater og anbefalte jobber for deg

For å kunne optimalisere våre tjenester, produkter og funksjoner for deg kan Indeed bruke din søke- og nettleserhistorikk (for eksempel jobbene du klikker på), eller søknadsmateriell og svar på intervjuspørsmål for å identifisere deg og finne relevante søkeresultater og anbefalte jobber, eller informere deg om jobber du kan være interessert i. Vi kan også bruke profilopplysninger for å skreddersy opplevelsen på nettstedet, vise deg innhold som Indeed mener du kan være interessert i, og vise innhold i henhold til dine preferanser. Indeed kan oppgi ulike resultater for samme søk og har full handlingsfrihet med hensyn til stillingsutlysningene som fremstilles som svar på bestemte søk.

4.3 Dine kontaktopplysninger

Når du gir Indeed kontaktopplysninger (for eksempel navn og e-postadresse) og andre former for personopplysninger og ikke-personlige data, samtykker du i at Indeed kan bruke denne informasjonen for de formålene som er beskrevet i avsnitt 4, 5 og 9, i den grad det er relevant. Især godtar du at Indeed (som en del av sine tjenester til deg) kan kommunisere med deg, eller ta kontakt med deg på vegne av en tredjepart, enten gjennom din Indeed-konto eller på andre måter, som e-post, telefon (inkludert mobiltelefon), eller post, deriblant ved hjelp av kontaktopplysninger du har gitt til Indeed, eller som Indeed ellers kan hente inn fra tredjepartsressurser.

4.4 Informasjon i CV-en din

Din informasjon, inkludert personopplysninger, legges på nettstedet når du laster opp eller redigerer en CV (som blir en del av Indeed-profilen din). Indeed forbeholder seg retten til å belaste tredjeparter et gebyr for å få tilgang til din informasjon, inkludert personopplysninger, som en del av Indeeds tjenester. På forespørsler fra deg kan Indeed også sende CV-en din til tredjeparter hvis du velger å søke på en stillingsutlysning. I hvilken grad informasjonen din blir gjort tilgjengelig for tredjeparter, avhenger av personverninnstillingene du velger hos Indeed i henhold til denne personvernerklæringen. Når en jobbsøker oppretter en profil på Indeed, settes CV-en til offentlig som standard, og jobbsøkeren kan endre sine personverninnstillinger for CV når som helst. Dette beskrives nærmere nedenfor.

– Private CV-er

Private CV-er gjøres kun tilgjengelige for brukere som jobbsøkeren har sendt en søknad eller CV til. Når dette skjer, gjør du CV-en, navnet ditt og andre personopplysninger på CV-en tilgjengelig for tredjeparter. Disse tredjepartene kan være interessert i deg som ansatt og kan videresende CV-en din til andre tredjeparter.

– Offentlige CV-er

Offentlige CV-er er tilgjengelige for alle brukere med tilgang til Indeeds applikasjon for CV-søk og kan bli sett av andre Indeed-brukere. Dette er for å øke CV-ens synlighet og for å hjelpe Indeed med å finne deg en jobb.  En offentlig CV er også tilgjengelig for alle som går inn på den tilknyttede nettadressen, og for arbeidsgivere hvis selskapsside du følger. Når dette skjer, gjør du CV-en, navnet ditt og andre personopplysninger på CV-en tilgjengelig for tredjeparter. Disse tredjepartene kan være interessert i deg som ansatt og kan videresende CV-en din til andre tredjeparter.

Hvis du legger ut en offentlig CV, kan denne gjennomgås av og vises gjennom søkemotorer når noen søker etter navnet ditt. Dette innebærer at tredjeparter kan se personopplysningene i CV-en din, og du kan få uønsket kontakt fra eksterne parter som ikke er tilknyttet Indeed, og som Indeed ikke har noe ansvar for. Hvis du legger ut en offentlig CV hos Indeed, må du være oppmerksom på at enhver CV som gjøres offentlig, vil være offentlig informasjon. Selv om Indeed uttrykkelig forbyr skjermskraping på vårt nettsted, kan innholdet bli kopiert av tredjeparter i strid med disse vilkårene.

Du godtar også at Indeed fjerner navnet ditt fra den offentlige CV-en din i bestemte tilfeller. Indeed kan også endre visningen av CV-en din fra offentlig til privat i bestemte tilfeller for å opprettholde kvaliteten til CV-databasen.

Hvis du har en offentlig CV, kan Indeed bruke informasjonen fra CV-en til automatisk utfylling av alle eller deler av et skjema eller en søknad. Hvis du for eksempel bruker Indeed Chat, vil navnet ditt fra CV-en dukke opp i meldingene.

Merk at CV-søk ikke er lansert i alle markeder. Hvis du befinner deg i et marked hvor CV-søk ennå ikke er lansert, blir CV-en din tilgjengelig for alle som besøker den tilknyttede nettadressen hvis du setter CV-en til offentlig. CV-er som angis som offentlige, blir søkbare når CV-søk lanseres i markedet.

– Endre personverninnstillinger for CV-en din

Når du legger din CV ut på Indeed, blir den offentlig som standard. Du kan justere dette når som helst ved å redigere personverninnstillingene hos Indeed. I tilfeller der du justerer CV-en fra offentlig til privat, kan ikke Indeed garantere hvor ofte tredjepartssøkemotorer vil oppdatere bufferne sine, noe som kan før til at de fortsatt inneholder informasjon fra CV-en din. I tillegg vil arbeidsgivere som har lagret CV-en din mens den var offentlig, kunne fortsette å få tilgang til CV-en din, selv etter at du har satt den til privat.

4.5 Finne jobbsøkere som passer til arbeidsgivere

Du er innforstått med at Indeed kan avgjøre om ordene i CV-ene din eller andre personers CV stemmer overens med ordene i bestemte stillingsbeskrivelser og omvendt, slik at vi kan forbedre nettstedet eller andre Indeed-produkter eller tjenester (inkludert ved å vise eller formidle potensielt relevante stillingsbeskrivelser og CV-er til jobbsøkere og arbeidsgivere).

Indeed kan videresende informasjon som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen, inkludert personopplysninger, til arbeidsgivere som kan være interessert i å kontakte deg. Ved å søke på en jobb, svare på intervjuspørsmål, oppgi kontaktopplysninger for å vise interesse for en jobb, eller ved å svare på en melding fra en arbeidsgiver, godtar du utleveringen av opplysningene dine til arbeidsgiveren. Indeed kan også utlevere resultatene fra Indeed-vurderinger du fullfører til arbeidsgivere, i tilfeller der du samtykker i utleveringen på tidspunktet du utfører en slik vurdering. Indeed kan også bruke informasjon som du har gitt til Indeed via din Indeed CV, for å forhåndsutfylle søknadsinformasjon for deg og for lignende formål.

Hvis du har en Indeed-konto eller en Indeed-driftet CV, godtar du at Indeed kan kontakte deg, eller foreslå deg eller din offentlige CV overfor arbeidsgivere som kan være interessert i en person som samsvarer med din atferd på Indeed.

Hvis du befinner deg i USA og du setter CV-en din til offentlig, betyr dette dessuten at Indeed kan dele all ovennevnt informasjon om deg med rekruttere som arbeider for eller på vegne av arbeidsgivere. Hvis du ikke vil dele slik informasjon, må du angi CV-en din som privat.

4.6 Sending av meldinger på Indeed

Indeed tilbyr toveis meldingsproxy- og videresendingstjenester til brukerne av våre Indeed-produkter («videresendingstjeneste»), blant annet Indeed CV, Søk via Indeed, publisering av jobber, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Indeed Community, privat oppringing og andre elektroniske kommunikasjonstjenester, enten i form av telefon, tekst, video eller lyd. Når du bruker disse videresendingstjenestene, erkjenner du at du ber Indeed om å sende disse meldingene på dine vegne. Dette inkluderer CV-ene dine, søknadsbrev, meldinger, svar på spørreskjemaer, svar på meldinger, tilbudsbrev og annet materiell. Indeed kan levere lesekvitteringer til senderen av en melding gjennom en videresendingstjeneste som angir at mottakeren har lest meldingen.

Vi behandler, overvåker, gjennomgår, lagrer og analyserer slikt innhold, som kan inkludere personopplysninger, også via automatiserte midler, for dataanalyse, kvalitetskontroll, håndheving av nettstedsregler og andre Indeed-regler, innholdsmoderasjon og for å forbedre nettstedet eller andre Indeed-produkter eller -tjenester. Slike forbedringer omfatter for eksempel at vi optimaliserer leveringen av meldingene slik at de åpnes hyppigere, optimaliserer søkeresultatene våre, forbedrer stillingsannonser, gir søkere muligheten til å administrere søknader etter at de er sendt inn til Indeed, sikrer at du får personlig relevante produktfunksjoner og kommunikasjon, samt forebygger svindel og søppelpost. Noe av denne aktiviteten utføres på Indeeds vegne av tjenesteleverandører, slik det står beskrevet i avsnittet «Overføring av opplysninger til tjenesteleverandører» i denne personvernerklæringen. Som et resultat av denne aktiviteten, eller på grunn av teknisk feilfunksjon, kan slikt innhold i noen tilfeller være forsinket eller ikke leveres til den riktige mottakeren. Indeed kan varsle deg i slike tilfeller, men er ikke forpliktet til å gjøre det. Når du bruker en videresendingstjeneste eller på annen måte oppgir brukerinnhold gjennom nettstedet, godtar du denne aktiviteten og bekrefter at aktiviteten er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på nettstedet og for å levere videresendingstjenesten.

4.7 Sending av meldinger om avtaler med arbeidsgivere

Indeed kan gi deg muligheten til å motta en tekstmelding fra Indeed når en arbeidsgiver har planlagt et intervju eller en avtale med deg, eller når en arbeidsgiver har svart på søknaden din via Indeeds e-postvideresending. I slike tilfeller vil du måtte oppgi telefonnummeret ditt på Indeeds samtykkeskjema. Ved å oppgi telefonnummeret ditt bekrefter du at det er ditt nummer og at du har rett til å motta tekstmeldinger på dette nummeret. Indeed vil bare sende deg en SMS-påminnelse for slike intervjuer eller meldinger gjennom Indeeds e-postvideresending, og du godtar å motta slike tekstmeldinger på mobiltelefonen din, inkludert meldinger sendt av et automatisk telefonoppringingssystem. For å melde deg av denne tjenesten kan du til enhver tid svare på tekstmeldingen med «STOP», eller ta kontakt med Indeeds kundeservice.

4.8 Forenkling av telefonoverføringssystemet mellom jobbsøkere og arbeidsgivere

Der det er aktuelt, kan Indeed tilby jobbsøkere og arbeidsgivere muligheten til å benytte et telefonoverføringssystem for å lette kontakten med sikte på å sende inn søknader, gjennomføre jobbintervjuer eller annen kommunikasjon knyttet til en stillingsutlysning. Et slikt system bruker maskerte telefonnumre eller proxy-telefonnumre for å beskytte brukere og er bare tilgjengelig for brukere som velger det på nettstedet. Det utføres ikke opptak av samtaler eller meldinger via dette overføringssystemet, selv om data knyttet til hvorvidt et anrop ble besvart og samtalevarighet, kan samles inn. Slike funksjoner leveres til Indeed av tredjepartsleverandører, slik som Twilio.

4.9 Forenkling av tekstmeldingsoverføringstjeneste mellom jobbsøkere og arbeidsgivere

Indeed kan tilby jobbsøkere og arbeidsgivere mulighet til å benytte seg av en automatisk oppringt tekstmeldingsoverføringstjeneste for å lette kontakten med sikte på å sende inn søknader og annen kommunikasjon knyttet til stillingsutlysninger.  For å bruke denne tjenesten må en jobbsøker tekste en arbeidsgivers forhåndsinnstilte stikkord til et telefonnummer eller kortkode som vi gjør tilgjengelig på nettstedet vårt eller i reklamemateriell (f.eks. et skilt eller en brosjyre på en arbeidsgivers forretningssted).  Ved å tekste det forhåndsinnstilte stikkordet til telefonnummeret eller kortkoden samtykker du i å motta tekstmeldinger om arbeidsgiverens stillingsutlysninger og som en del av søknadsprosessen, og bekrefte at Indeed kan bruke personopplysninger til å sende søknaden til arbeidsgiveren og på annen måte i samsvar med denne personvernerklæringen.  Hvis du når som helst vil melde deg av fra slike tjenester, kan du STOPP ved tekstmelding til angitt telefonnummer eller kortkode eller kontakte Indeeds kundestøtte.  PÅ GRUNN AV DENNE TJENESTENS USTRUKTURERTE SAMTALEFORMAT GJENKJENNER VI KANSKJE IKKE ANDRE FORSØK PÅ Å MELDE SEG AV.

4.10 Forebygging av svindel og søppelpost

I henhold til denne personvernerklæringen kan Indeed også bruke innsamlet informasjon for å hjelpe med å diagnostisere problemer med nettstedet og Indeeds tjenester for å forebygge potensiell svindel eller ulovlig aktivitet og for å beskytte brukere mot ulike aktiviteter som kan skade deg eller andre. Indeed kan undersøke og utlevere informasjon fra eller om deg, eller din bruk av Indeed, dersom vi i god tro anser en slik etterforskning eller utlevering (a) som rimelig nødvendig for å overholde juridiske prosesser (inkludert stevninger, ransakingsordre og rettskjennelser) og instruksjoner og krav fra myndigheter, (b) som nyttig for å forebygge, undersøke eller identifisere mulig urettmessig bruk av nettstedet, (c) som nødvendig for å beskytte våre eller offentlighetens rettigheter, omdømme, eiendom og sikkerhet, eller (d) som nødvendig for å innfri nasjonale sikkerhetskrav.

Indeed er for eksempel underlagt undersøkelses- og håndhevelseskravene fra Federal Trade Commission i USA, Data Protection Commission of Ireland og mange andre tilsynsorganer.

Vi kan bruke en rekke metoder for å oppdage og behandle uregelmessig aktivitet og skjerminnhold for å forebygge misbruk som søppelpost eller svindel. Slike metoder er imidlertid ikke perfekte, og det kan forekomme falske positive. Disse tiltakene kan til tider resultere i midlertidig eller permanent suspensjon eller opphør av noen funksjoner for enkelte brukere.

– Forebygging av svindel og søppelpost i meldinger

Indeed forbeholder seg også retten til å slette meldinger fra videresendingssystemet som Indeed mener ikke overholder reglene for nettstedet eller vilkårene i denne avtalen. Indeed forbeholder seg også retten til å utføre undersøkelser for å avgjøre om du begår svindel, sender søppelpost til Indeed eller våre brukere, eller på annen måte utfører ulik svindelaktivitet hos Indeed, blant annet å undersøke funksjonaliteten ved å opprette profiler og navn som tilhører Indeed. Indeed forbeholder seg også retten til å utlevere informasjon som er samlet inn gjennom slike undersøkelser til politiet eller andre tredjeparter dersom Indeed i god tro mistenker at du bruker nettstedet i strid med disse vilkårene.

Indeed forbeholder seg retten til å verifisere og bekrefte identiteten til enhver part som er knyttet til en e-postvideresending. Dette kan omfatte å bekrefte identiteten til avsenderen av en e-post hos arbeidsgiverrepresentantene som er knyttet til e-postadressen på den gjeldende stillingsutlysningen.

4.11 Tilrettelegging av betaling

Hvis du oppgir kreditt-, debet- eller annet betalingskort og tilhørende opplysninger til oss for å foreta en betaling, vil Indeed kun bruke slik informasjon for å behandle betalingen (f.eks. de siste fire sifrene i kredittkortnumre og tilhørende bekreftelsesinformasjon). Ethvert kredittkort og tilhørende fakturerings- og betalingsinformasjon du oppgir til Indeed, kan deles av Indeed med selskaper som arbeider på Indeeds vegne, for eksempel betalingsbehandlere eller kredittvurderingsbyråer, utelukkende for å sjekke kreditt, utføre betalinger til Indeed og behandle kontoen din.

4.12 Automatisert behandling av personopplysninger

For å optimalisere ytelsen til Indeeds nettsted og tjenester for brukerne utfører Indeed automatisert behandling av personopplysninger ved å evaluere bestemte aspekter knyttet til en bruker, især for å analysere eller forutse aspekter med tanke på brukerens personlige preferanser eller interesser knyttet til Indeeds nettsted og tjenester. Når dette skjer, utføres en slik behandling dersom det er nødvendig for å gjennomføre vår avtale med brukerne, for å gjøre det mulig for Indeed å levere tjenester til jobbsøkere og arbeidsgivere, inkludert analyse av søknader og CV-er på vegne av arbeidsgivere, eller i andre tilfeller på grunnlag av en brukers samtykke.

For eksempel i visse tilfeller lar slik behandling Indeed koble jobbsøkere med arbeidsgivere effektivt, tilby jobbsøkere jobbvarsler og anbefalte jobber som jobbsøkeren sannsynligvis er mer interessert i, sende særlige jobbsøknader til en arbeidsgiver, vise søkeresultater eller utføre visse aktiviteter for oppdagelse av søppelpost og svindel for å beskytte brukerne våre. Slik behandling er underlagt sikkerhetsforanstaltningene som er beskrevet i denne personvernerklæringen for å beskytte personvernet til våre brukere, og du kan kontakte privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrommene) for å bestride avgjørelser som blir truffet av den automatiserte behandlingen.

4.13 Deling av opplysningene dine med enheter og nettsteder som er knyttet til Indeed.

Vårt kjerneformål er å bidra til at jobbsøkere finner gode jobber, og at arbeidsgivere finner gode kandidater, et formål vi deler med hvert av våre tilknyttede selskaper. For å støtte den oppgaven deler vi diverse informasjon med våre tilknyttede selskaper. Slik informasjonsdeling styres av denne personvernerklæringen. Vi har også utviklet personvernsenteret som en måte å utdanne brukerne våre på om våre tilknyttede selskaper, og hvordan vi deler opplysninger med dem for å tilby brukerne våre de beste produkt- og tjenestetilbudene.  Vi oppfordrer deg til å besøke personvernsenteret for å lese mer.

Informasjon som du deler med Indeed, kan deles med Indeed-tilknyttede enheter, uansett hvor de befinner seg, for å gi deg tjenester, forbedre nettstedet og optimalisere funksjonaliteten på nettstedet, og andre formål som beskrevet i denne erklæringen. Ikke minst styrker en slik deling Indeeds evne til å hjelpe folk med å finne jobber og arbeidsgivere med å finne gode kandidater. Tjenestene du tilbys og funksjonaliteten til nettstedet, kan ikke leveres uten slike overføringer. Hvis du ikke vil at din informasjon skal overføres på denne måten, må du ikke bruke dette nettstedet.

I denne erklæringen betyr «tilknyttede enheter» enhver enhet som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres av eller sammen med en Indeed-enhet, på dette tidspunktet eller i fremtiden. «Kontroll» betyr i denne sammenhengen å ha et flertall av aksjer eller rett og evne til direkte ledelse. Dette inkluderer også Indeed-tilknyttede enheter utenfor EØS eller Sveits.

Eksempler på våre tilknyttede selskaper og tilknyttede nettsteder inkluderer: Glassdoor, Simply Hired, Syft, Resume.com, Workopolis, Wowjobs.com, Engineerjobs.com, RescueMyResumes.com og Resumeperfector.com. 

Slike opplysninger som deles med Indeeds tilknyttede selskaper, utføres av et antall spesifikke årsaker.

– Forbedrede tjenester

Dette gir jobbsøkere mer personlig tilpasset og forbedret innhold, ytelse, funksjoner og tjenester på Indeed og nettstedene til undergruppene. For eksempel vil Indeed og dets tilknyttede enheter bruke tidligere søke- og nettleserhistorikk (f.eks. jobber du klikker på), IP-adresser eller CV- eller profilopplysningene dine til å bestemme relevante søkeresultater, jobbvarsler, vise og styre karriereinnsikt, slik som firmaanmeldelser, lønnstall for stillingsutlysninger, intervjutips og mer. Slik deling utføres også for å legge til rette for forbedret dataanalyse, testing, forskning og serviceforbedring.

Det gir dessuten arbeidsgivere mulighet til å få bedre innsikt i ytelsen av deres stillingsannonser. For eksempel kan vi dele opplysninger knyttet til brukerklikk om deres stillingsannonser som deretter lar dem forstå hvordan stillingsannonsen kan, men ikke nødvendigvis, oppnå målet med å tiltrekke seg kandidater. Ved å tilby arbeidsgivere informasjonen de trenger for bedre å benytte seg av vår plattform, kan de tilby sterkere stillingsannonser.

– Flere arbeidsgivere, flere stillingsutlysninger og flere jobbsøkere

Slik datadeling lar jobbsøkere få tilgang til en enda mer omfattende database av stillingsutlysninger og arbeidsgivere, i tillegg til at arbeidsgivere får tilgang til flere jobbsøkere. Dette gjør det for eksempel mulig for Indeed å anbefale jobber eller arbeidsgivere på Indeed eller på nettsteder for Indeeds tilknyttede selskaper. Det legger også til rette for søknader og visning av stillingsutlysninger fra Indeeds nettsted til nettstedene for Indeeds tilknyttede selskaper og omvendt.

Indeed eller en enhet tilknyttet Indeed kan anbefale en Indeed-jobbsøker (og jobbsøkerens CV eller CV-utdrag) for en arbeidsgiver hos Indeed, eller for en arbeidsgiver hos en enhet tilknyttet Indeed. Likeledes kan en enhet tilknyttet Indeed anbefale en stillingsutlysning som administreres av en arbeidsgiver på Indeed, til en jobbsøker hos en enhet tilknyttet Indeed. Indeed og tilknyttede selskaper kan også dele arbeidsgiveropplysninger (som kontoinformasjon og atferdsopplysninger) for å gi en bedre opplevelse til de arbeidsgiverne.

– Bedre sikkerhet for brukere

Slik datadeling tillater Indeed og dets tilknyttede enheter å behandle personopplysningene dine med sikte på å forbedre brukersikkerheten og interne handlinger, feilsøking samt oppdage og forebygge svindel og søppelpost.

4.14 Overføringer av informasjon til arbeidsgivere 

Indeed sender personopplysninger om jobbsøkere til arbeidsgivere på instruks av jobbsøkere. Disse overføringene utføres i løpet av jobbsøk-, søknads- og intervjuprosessen. Dette er videre beskrevet i punkt 2 og 4 i denne personvernerklæringen. Slike personopplysninger vil behandles i henhold til disse vilkårene og vilkårene til den gjeldende arbeidsgiveren. Hvis jobbsøkere søker på jobber i andre land gjennom Indeed, kan dette omfatte at personopplysninger sendes til land med dårligere standarder for personvern.

Innehavere av arbeidsgiverkontoer samtykker i å etterleve alle krav i henhold til gjeldende personvernregler med hensyn til innsamling, behandling og lagring av personopplysninger, samt å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av alle rettighetene for de registrerte i henhold til gjeldende personvernregler.

4.15 Overføringer av informasjon til jobbsøkere

Indeed sender bestemt arbeidsgiverrelatert informasjon til jobbsøkere. Dette omfatter publiseringen av stillingsannonser, firmasider og lønnsinformasjon på nettstedet vårt, i tillegg til publisering av stillingsannonser på nettsteder til tredjeparter gjennom Indeed IQ dersom du har valgt denne funksjonen. Indeed kan også levere informasjon til jobbsøkere om en arbeidsgivers aktivitet og respons på Indeed, slik at jobbsøkere kan evaluere ansettelsesmuligheter. Dette kan inkludere arbeidsgiverrepresentantens navn, arbeidsgiverens poststed og om arbeidsgiveren har tatt kontakt med andre jobbsøkere eller sett på andre jobbsøkeres CV-er. Når du som arbeidsgiver bruker Indeed (for eksempel ved å legge ut en stillingsannonse eller kontakte en jobbsøker via Indeeds CV-program), godtar du at Indeed kan gi denne informasjonen til jobbsøkere.

4.16 Overføringer av informasjon til tjenesteleverandører 

Vi kan bruke tredjeparter til å utføre tjenester i forbindelse med vår virksomhet for å forbedre nettstedet og våre tjenester, produkter og funksjoner, og for å beskytte våre brukere, få bedre forståelse av behovene deres og optimalisere tjenester og brukeropplevelser. Ved å tilby slike tjenester vil disse leverandørene ha tilgang til personopplysninger, noe som også kan omfatte overføringer av personopplysninger til andre land. Slike overføringer utføres kun for formålene beskrevet i avsnitt 4, 5 og 9 i denne personvernerklæringen, i den grad det er relevant og nødvendig.

Forbedring av våre tjenester

Disse tredjepartene kan levere datapunkter, inkludert hvor mye tid du bruker på bestemte sider, hvilke lenker du velger å klikke på og data som bidrar til å bestemme brukerpreferanse. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å utvikle og vedlikeholde våre tjenester med tilbakemeldinger fra brukere. Disse tredjepartene kan bruke informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn data knyttet til din atferd og dine enheter, slik som enhetstype, nettleserinformasjon og foretrukket språk. Et eksempel på slike tredjeparter er Hotjar. For å deaktivere informasjonskapsler fra Hotjar kan du bruke lenken i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Opprettholdelse av kvalitet og beskyttelse av brukere

Indeed kan i begrensede tilfeller overføre dine personopplysninger til enkelte tredjepartsleverandører som bistår Indeed med å beskytte våre brukere og opprettholde kvaliteten av tjenestene, produktene og funksjonene som tilbys disse brukerne. Et eksempel vil være leverandører Indeed bruker for å avdekke svindel. Eksempler på slike leverandører omfatter: SiftScience, Emailage og PerimeterX. Et annet eksempel ville være leverandører Indeed bruker til å hindre kontoer som opprettes ved hjelp av kontoopplysninger som er offentliggjort. Et eksempel på en slik leverandør er: SpyCloud.

Forenkling av betalinger

Indeed kan også dele ethvert kredittkort og tilhørende fakturerings- og betalingsinformasjon du oppgir til Indeed, med selskaper som arbeider på Indeeds vegne, for eksempel betalingsbehandlere eller kredittvurderingsbyråer, utelukkende for å sjekke kreditt, utføre betalinger til Indeed og behandle kontoen din. Slike leverandører inkluderer: CVENT.

– Installere eller bruke en Indeed-app

For å kunne gi deg bestemte tjenester og støtte annonsering, kan begrensede brukerdata deles med enkelte tjenesteleverandører når du installerer, laster ned eller bruker Indeed-appen. Dette kan inkludere IP-adressen din eller en annen unik identifikator samt hendelsesdata knyttet til installasjonen av Indeed-appen.

Dette kan gjøres for en rekke formål, deriblant forenkling av brukerinnlogging via en tredjepartskonto. Det kan også hjelpe Indeed med å forstå og optimalisere brukerens komplette kundeopplevelse ved å hjelpe oss med å: (i) forstå hvordan brukere kommer til Indeed; (ii) bedre måle ytelsen til annonsene våre; og (iii) forstå tilfellene der bruker har gått innpå Indeed gjennom ulike enheter.

Når du laster ned eller installerer en Indeed-app, bekrefter og samtykker du i at personopplysningene dine kan overføres til disse tjenesteleverandørene. Du godtar også Indeeds retningslinjer for informasjonskapsler, personvernerklæring og vilkår, og er informert om at du til enhver tid kan benytte deg av dine rettigheter som beskrevet i avsnitt 10 i denne personvernerklæringen, inkludert retten til å fremme innsigelse mot den berettigede interessen knyttet til bruken av personopplysningene dine for markedsføringsformål.

Eksempler på typer av teknologi som kan støtte denne atferden, er piksler, javascript-snippets eller informasjonskapsler.

– Lagring

Vær også oppmerksom på at vi kan bruke tredjeparts skytjenesteleverandører som tilbyr vertstjeneste, lagring av opplysninger og andre tjenester i henhold til standardvilkår som kanskje ikke lar seg forhandle; disse tjenesteleverandørene har informert oss eller allmennheten om at de anvender sikkerhetstiltak de anser som tilstrekkelige for å beskytte informasjon i deres system, eller de har et generelt rykte på seg for å anvende slike tiltak. Vi vil imidlertid ikke være ansvarlige (så langt det er lovlig tillatt) for eventuelle skader som kan oppstå som følge av misbruk av informasjon, inkludert personopplysninger, hos disse selskapene.

Hvis du er Embox-bruker, vil informasjon som leveres via Indeeds Embox-utvidelse for Google Chrome-nettleseren, f.eks. oppdateringer om kandidatstatuser, ikke bli delt med tredjeparter for reklameformål.

4.17 Overføringer av offentlig tilgjengelig informasjon

Når brukere legger inn innhold hos Indeed på en måte som er ment å gjøre innholdet tilgjengelig og søkbart for enkeltpersoner, forbeholder Indeed seg retten til å samle inn og dele denne informasjonen med tredjeparter. Hvis en arbeidsgiver for eksempel publiserer en jobb på Indeed, kan Indeed dele den stillingsutlysningen eller informasjonen i annonsen med tredjeparter etter eget skjønn og i henhold til avtaler mellom Indeed og slike tredjeparter. Indeed forbeholder seg også retten til å dele informasjon som er samlet fra offentlige kilder på denne måten.

4.18 Tredjepartsnettsteder du kobler til fra Indeed

Du kan også bruke bestemte nettsider eller tjenester fra tredjeparter som du lenker til fra Indeeds nettsted. I slike tilfeller leveres all informasjon du oppgir til tredjeparten og ikke til Indeed. Informasjonen er underlagt tredjepartens personvernerklæring og bruksvilkår. For mer informasjon kan du se avsnitt 8 «Lenker til tredjepartsnettsider» i denne personvernerklæringen.

4.19 Overføring av personopplysningene fra personer i EU (inkludert EØS) og Sveits

Se punkt 11 i denne personvernerklæringen for informasjon om dette.

5. Annen bruk og utlevering av ikke-personlige opplysninger

I tillegg til de andre bruksområdene og utleveringene av informasjon beskrevet i denne personvernerklæringen, og uten hensyn til alt som måtte være i strid med dette i personvernerklæringen, kan vi bruke og utlevere alle ikke-personlige opplysninger for ethvert formål, unntatt i tilfeller der vi er lovpålagt å handle på andre måter. Hvis vi kombinerer ikke-personlige opplysninger med personopplysninger, vil vi kun bruke og utlevere slik kombinert informasjon for de formålene som er beskrevet i avsnitt 4 og 9 i denne personvernerklæringen så lenge informasjonen er kombinert på denne måten.

6. Sikkerhet

Indeed tar i bruk rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endring av personopplysningene som Indeed er behandlingsansvarlig for. Ingen overføringsmetoder over Internett eller metoder for elektronisk lagring er imidlertid 100 % sikre. Vær også oppmerksom på at e-postmeldinger, meldinger sendt via nettleseren din og annen lignende kommunikasjon med andre brukere, ikke er kryptert. Selv om vi gjør vårt ytterste for å kunne beskytte din informasjon, kan vi ikke garantere dens sikkerhet.

Vær også oppmerksom på at vi kan bruke tredjeparts skytjenesteleverandører som tilbyr hosting, lagring av opplysninger og andre tjenester i henhold til standardvilkår som kanskje ikke lar seg forhandle; disse tjenesteleverandørene har informert oss eller allmennheten om at de anvender sikkerhetstiltak de anser som tilstrekkelige for å beskytte informasjon i deres system, eller de har et generelt rykte på seg for å anvende slike tiltak. Vi vil imidlertid ikke være ansvarlige (så langt det er lovlig tillatt) for eventuelle skader som kan oppstå som følge av misbruk av informasjon, inkludert personopplysninger, hos disse selskapene. Se følgende side for mer informasjon. Se avsnitt 11 i denne personvernerklæringen for forpliktelser knyttet til overføring av personopplysningene fra enkeltpersoner i EØS og Sveits.

7. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små pakker med informasjon som lagres av nettleseren din på datamaskinens harddisk. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om Indeeds bruk av informasjonskapsler.

– «Do Not Track»-forespørsler

Vi reagerer ikke på «Do Not Track»-signalet (DNT) til nettlesere dersom dette er aktivert i brukerens nettleser. Når vi konfigurerer eller leser informasjonskapsler på nettsteder som ikke er knyttet til Indeed, og som har integrerte jobbsøkings- og visningsfunksjoner, gjør vi dette blant annet for å gi brukere en personlig jobbsøkeopplevelse på disse nettstedene. Vi deler ikke informasjon om din bruk av Indeed med disse tredjepartene. Når tredjeparter vi har integrert i Indeed-nettsteder (som beskrevet i Indeeds retningslinjer for informasjonskapsler), konfigurerer eller leser sine egne tredjepartsinformasjonskapsler, kan de velge om de skal reagere på DNT-signalet.

8. Lenker til tredjepartsnettsider

Nettstedet kan gjøre lenker til andre nettsteder tilgjengelig. Når du klikker på slike lenker, kan det hende du må forlate nettstedet vårt. Nettleseren kan også utlevere til tredjepartsnettstedet nettadressen til Indeed-siden du klikket fra, og denne nettadressen kan inkludere søkeord og filtre du brukte på Indeed. Nettstedet kan også gjøre firmasider tilgjengelige. Disse kan inneholde informasjon gitt av tredjepartsarbeidsgivere.

VI ER IKKE ANSVARLIG FOR INNSAMLING, BRUK OG UTLEVERING AV INFORMASJON ELLER ANNEN PERSONVERNPRAKSIS HOS TREDJEPARTER, INKLUDERT VÅRE TILKNYTTEDE ENHETER, TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ALLE ANSATTE (INKLUDERT ANSATTE SOM HAR FIRMASIDER), ANDRE TREDJEPARTSPLATTFORMER FOR SOSIALE MEDIER, TREDJEPARTER SOM LEVERER ENHETER ELLER OPERATIVSYSTEMER SOM NETTSTEDET ER TILGJENGELIG FOR, OG TREDJEPARTER SOM DRIFTER NETTSTEDER SOM NETTSTEDET HAR EN LENKE TIL. DU KAN HA RETTIGHETER DIREKTE OVERFOR DISSE TREDJEPARTENE OG BØR DERFOR LESE GJENNOM DERES PERSONVERNERKLÆRINGER FOR MER INFORMASJON.

9. Oppkjøp og andre omorganiseringer

Informasjon som er samlet inn i henhold til denne personvernerklæringen, inkludert personopplysninger, kan bli utlevert til en eller flere tredjeparter i forbindelse med eierskifte eller skifte av kontroll i Indeeds virksomhet (enten ved fusjon, salg eller på andre måter) eller annen omorganisering, joint venture eller overdragelse, overføring eller annen disposisjon av hele eller deler av vår forretningsvirksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosedyrer), og denne informasjonen kan bli brukt av slike tredjeparter i samsvar med denne personvernerklæringen. På samme måte kan opplysninger som er blitt samlet inn i henhold til denne personvernerklæringen, inkludert personopplysninger, bli utlevert til en eller flere tredjeparter i forbindelse med Indeeds eventuelle oppkjøp av eller fusjoner med slike tredjeparter.

10. Utøvelse av dine rettigheter vedrørende personopplysninger

Som Indeed-bruker kan du benytte deg av rettighetene forklart nedenfor.  Merk at vi kan prøve å verifisere identiteten din gjennom e-postadressen eller telefonnummeret knyttet til din bruk av nettstedet vårt før vi etterkommer slik forespørsel og forbeholder oss retten til å nekte en forespørsel hvor vi ikke kan fullføre denne prosessen på tilfredsstillende måte. Hvis du lar noen fremsette en forespørsel på dine vegne, kan vi også avvise forespørselen din hvis vi ikke kan verifisere med deg at den som fremsetter forespørselen, har tillatelse til å opptre på dine vegne.

10.1 Rett til retting av personopplysninger

Indeed-brukere kan redigere og oppdatere de fleste av sine personopplysninger på Indeeds nettsted. Hvis du har spørsmål eller innsigelser, ber vi deg ta kontakt med oss her.

Hvis du ikke vil gjøre dette, kan du alternativt sende inn en formell forespørsel om at Indeed korrigerer eventuelle unøyaktige personopplysninger på dine vegne ved å sende en e-post til policy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten) fra e-postadressen som er knyttet til kontoen din.

10.2 Rett til å begrense eller fremme innsigelse mot behandling av dine personlige data

Hvis du har spørsmål eller innsigelser vedrørende måten vi behandler dine personopplysninger på, ber vi deg ta kontakt med oss her.

Hvis du ikke vil gjøre dette, kan du sende inn en formell forespørsel for å begrense eller fremme innsigelse mot Indeeds behandling av dine personopplysninger. Du har for eksempel rett til å fremme innsigelse mot den behandlingen (med berettiget interesse) av personopplysningene dine som Indeed foretar med markedsføring som formål. Hvis du vil gjøre det, fyller du ut dette skjemaet og ber om at opplysningene dine slettes.

10.3 Deaktivering av mottak av markedsføringsmeldinger og tilbakekalling av samtykke

Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell fra oss basert på personopplysningene dine, er det en rekke alternativer tilgjengelig for deg.

Hvis du ikke lenger vil motta en bestemt markedsføringsmelding fra Indeed, kan du velge dette ved å klikke på «Meld meg av» (eller lignende handlinger) der dette gjelder. Merk: Dette vil kun føre til at du ikke lenger mottar den bestemte markedsføringsmeldingen.

Hvis du vil tilpasse alle jobbvarslene dine, kan du klikke på «Rediger dette jobbvarselet» (eller lignende handlinger) for å tilpasse abonnementene dine. Du kan også få tilgang til og tilpasse abonnementene dine (på jobbvarsler, anbefalte jobber og andre meldinger) fra kontrollpanelet på kontoen din, eller ved å ta kontakt med Indeeds kundestøtte.

I tillegg kan du velge å ikke motta noen markedsføringsmeldinger ved å sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten). Vi vil imøtekomme forespørselen din så snart som mulig og i samsvar med gjeldende lov.

Merk: Vi kan fremdeles komme til å sende deg andre meldinger, for eksempel administrative meldinger.

10.4 Rett til innsyn i og dataportabilitet for dine personopplysninger

Indeed-brukere kan få innsyn i de fleste av sine personopplysninger på Indeeds nettsted. Hvis du har spørsmål eller innsigelser, ber vi deg ta kontakt med oss her.

Hvis du ikke vil gjøre dette, kan du sende inn en formell forespørsel om innsyn i dine personopplysninger som er lagret av Indeed. Hvis du vil gjøre det, fyller du ut dette skjemaet. Indeed vil stille dine personopplysninger til disposisjon i et overførbart format som muliggjør overføring til tredjeparter. Hvis du har brukt mer enn én e-postadresse overfor Indeed, må du sende inn en forespørsel med de andre e-postadressene, slik at vi kan gi innsyn i disse personopplysningene også.

10.5 Rett til sletting av dine personopplysninger

Indeed-brukere kan redigere og oppdatere de fleste av sine personopplysninger på Indeeds nettsted. Hvis du har spørsmål eller innsigelser, ber vi deg ta kontakt med oss her.

Hvis du ikke vil gjøre dette, kan du sende inn en formell forespørsel om sletting av dine personopplysninger som er lagret av Indeed. Hvis du vil gjøre det, fyller du ut dette skjemaet. Når forespørselen er bekreftet, vil Indeed iverksette de nødvendige tiltakene for å utføre handlingen, inkludert slettingen av din Indeed-konto. I tilfeller der en forespørsel om sletting gjelder personopplysninger som du tidligere har gjort offentlig hos Indeed (f.eks. jobbsøkere som publiserer offentlige CV-er), vil vi treffe rimelige tiltak for å informere andre behandlingsansvarlige om denne forespørselen Hvis du har brukt mer enn én e-postadresse overfor Indeed, må du sende inn en forespørsel med de andre e-postadressene, slik at vi kan slette disse personopplysningene også.

MERK: Ved å be om sletting av personopplysningene dine vil du ikke lenger kunne bruke den samme e-postadressen til å opprette en Indeed-konto. Hvis du kun vil stenge kontoen din, klikker du på knappen «Steng kontoen min» på kontosiden. Hvis du i tillegg bruker Søk via Indeed for en søknad, eller hvis du utfører andre handlinger på nettstedet med den samme e-postadressen som er knyttet til forespørselen om sletting, kan du ikke motta visse typer informasjon knyttet til disse handlingene fra Indeed eller andre Indeed-brukere.

Hvis du er jobbsøker og vil slette en jobbsøknad på Indeeds nettsted, må du kontakte den aktuelle arbeidsgiveren direkte for å be om å få slettet søknaden. Hvis du søkte på en stillingsannonse på Indeed, må du se i stillingsannonsen etter annen informasjon som kan gjelde deg.

10.6 Tilbaketrekking av samtykke

Det er visse aktiviteter der vi ber om ditt samtykke til å bruke personopplysningene dine. Du har rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Hvis du deler posisjonsinformasjon via en mobilapp, kan du når som helst slå av posisjonstjenestene på enheten din. Når det gjelder andre tjenester der ditt samtykke er påkrevd, kan du trekke tilbake samtykket via arbeidsflyten for den gitte tjenesten. Vær oppmerksom på at all behandling som vi har utført før tilbaketrekking av ditt samtykke, forblir lovlig.

10.7 Visse begrensninger

Rettene til retting, innsigelser, begrensning, innsyn, dataportabilitet og sletting er underlagt visse begrensninger, slik det er fastsatt i gjeldende lov. Forespørsler fra enkeltpersoner vil bli behandlet innen den fristen som gis i gjeldende forskrifter, som begynner å løpe fra tidspunktet Indeed bekrefter din forespørsel. Merk: I tilfeller der det er tillatt, kan det tilkomme gebyrer for påfølgende forespørsler fra samme person, noe som bestemmes av Indeed og kun ilegges i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

11. Personopplysninger fra enkeltpersoner i EØS og Sveits

11.1 Prinsippene og rammeverket til Privacy Shield

Indeed Ireland overfører visse personopplysninger til Indeed, Inc. i USA. Indeed, Inc., herunder datterselskapet Prehire, Inc., overholder det europeiske-amerikanske Privacy Shield-rammeverket (som gjelder i alle EØS-land) og det sveitsiske-amerikanske Privacy Shield-rammeverket som fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet vedrørende innsamling, bruk og lagring av personopplysninger overført fra EU (herunder alle EØS-land), Storbritannia og Sveits til USA. Indeed har sertifisert at selskapet overholder Privacy Shield-prinsippene for varsling, valg om utlevering, ansvar for videre overføring, sikkerhet, dataintegritet og begrensning av bruksformål, innsyn, regress, håndhevelse og ansvar. Hvis det er en konflikt mellom bestemmelsene i denne personvernerklæringen og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene gjelde. Hvis du ønsker mer informasjon om Privacy Shield-programmet eller vil se sertifiseringen vår, kan du gå inn på https://www.privacyshield.gov/.

11.2 Prinsippet for videre overføring

I forbindelse med en videre overføring av data til tredjeparter har Privacy Shield-organisasjoner ansvaret for behandlingen av personopplysninger de mottar under Privacy Shield og deretter overfører videre til en tredjepart som fungerer som representant på deres vegne. Indeed skal holdes ansvarlig i henhold til disse prinsippene dersom representanten behandler slike personopplysninger på en måte som ikke er i samsvar med prinsippene, med mindre det kan bevises at Indeed ikke var ansvarlig for hendelsen som forårsaket skaden.

11.3 Personvernforskrifter

Overføringer som utføres av Indeed Ireland i henhold til rammeverket for Privacy Shield, vil dessuten skje i samsvar med avtaler som også omfatter personvernforskriftene og kravene i kapittel V (og artikkel 28 hvis aktuelt) i EUs personvernforordning (GDPR). Dette omfatter EUs personvernkrav for å sikre tilstrekkelig beskyttelse ved overføringer av personopplysninger.

11.4 Uavhengig tvisteløsning for personer i EU og Sveits

I samsvar med Privacy Shield-prinsippene som gjelder mellom EU og USA (og alle EØS-land), og Sveits og USA, forplikter Indeed seg til å løse tvister knyttet til ditt personvern og vår innsamling eller bruk av dine personopplysninger. Enkeltpersoner i EØS og Sveits som har spørsmål og klager som gjelder denne personvernerklæringen, kan ta kontakt med Indeed på: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, eller sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten).

Indeed har ytterligere forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager under Privacy Shield-prinsippene som gjelder mellom EU og USA, og Sveits og USA, til BBB EU PRIVACY SHIELD, en ideell og alternativ tvisteløsningsleverandør i USA som drives av Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke mottar bekreftelse på din klage i tide, eller hvis din klage ikke behandles på en tilfredsstillende måte, kan du gå inn på http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers for å finne mer informasjon og sende inn klage.

Enkeltpersoner i EØS og Sveits har under visse begrensende forhold mulighet til å påberope seg retten til bindende voldgift foran Privacy Shield-panelet.

12. Generelle spørsmål og klager

12.1 Kontaktinformasjon til Indeed

Du kan kontakte Indeed, Inc. i 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, og du kan kontakte Indeed Ireland Operations Limited i 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland, eller du kan kontakte begge selskapene via kontaktskjemaet på nettstedet vårt. Hvis du vil kontakte Indeeds personvernansvarlig, kan du sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom før du sender e-posten).

12.2 Klager

Hvis du mener at Indeed har krenket dine personvernrettigheter, har du rett til å klage til vedkommende personvernmyndighet. For eksempel: Hvis du befinner deg i EU, er Indeeds hovedsete i EU Indeed Ireland Operations Limited i Irland, som reguleres av Irish Data Protection Commission. I slike tilfeller kan du bruke denne lenken til disse formålene. Hvis du befinner deg i EØS eller Sveits og vil klage på overføringer og behandling utført i samsvar med Privacy Shield-prinsippene som gjelder mellom EU og USA (og alle EØS-land), og Sveits og USA, kan du benytte deg av den uavhengige tvisteløsningen som er beskrevet i avsnitt 11 i denne personvernerklæringen.

13. Dine personvernrettigheter i henhold Californias lovgivning

Ved å benytte deg av rettighetene gitt i dette avsnittet av personvernerklæringen erklærer du at du bor i California:

Andre innbyggere: Du kan fremsette en verifisert forespørsel til Indeed om personopplysninger. Mens Indeed ikke selger personopplysninger, kan du ikke desto mindre sende inn en formell forespørsel om sletting av dine personopplysninger som er lagret av Indeed. Denne prosessen er beskrevet i avsnitt 10 i vår personvernerklæring, som også beskriver den utpekte adresseinformasjonen for å fremsette forespørsler til Indeed vedrørende personopplysninger.

13.1 Retten til å få innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til å be om at vi utleverer personopplysningene vi samler inn, bruker, utleverer og «selger» (vi forklarer denne termen nærmere i avsnitt 13.2 nedenfor) om deg. Mer informasjon om hvordan denne rettigheten utøves, finnes i punkt 10 i vår personvernerklæring.

Følgende avsnitt av vårt sammendrag av Indeeds personvernerklæring forklarer kategoriene av personopplysninger vi har samlet inn de tolv (12) siste månedene (avsnitt 3), hvorfor vi har samlet inn denne informasjonen (avsnitt 4), og tredjepartene som vi har delt den med (avsnitt 5). 

Vi behandler også disse forholdene mer utfyllende i vår fullstendige personvernerklæring: Avsnitt 2.1–2.3 forklarer kategoriene personopplysninger vi samler inn, avsnitt 4, 5 og 9 forklarer formålene som vi bruker personopplysninger for, og avsnitt 4.12–4.16, 8, 9 og 11 forklarer vår utlevering av personopplysninger til tredjeparter.

13.2 Retten til å velge bort salget av personopplysninger

Hvis du vil lese mer om Indeeds tilnærming til Californias krav «Ikke selg personopplysningene mine», hvorfor det gjelder for din bruk av vårt nettsted, og hvordan du kan utøve denne rettigheten, kan du gå til https://www.indeed.com/legal/ccpa-dns. Der forklarer vi hvordan California har definert som «salg» i henhold til CCPA visse overføringer av personopplysninger mellom Indeed og dets tilknyttede selskaper som er integrert i produktene og tjenestene vi tilbyr til brukerne våre. Vi «selger» ikke personopplysninger i tradisjonell forstand. Mer informasjon om Indeeds tilknyttede selskaper og våre overføringer mellom tilknyttede selskaper finnes i vårt personvernsenter på https://hrtechprivacy.com/no/.

Etter Californias «Shine the Light»-lovgivning (sivillovboken § 1798.83) har Californias innbyggere også rett til én gang per kalenderår å be om og motta informasjon om et foretaks utlevering av visse kategorier av personopplysninger til andre selskaper for direktemarkedsføringsformål. Hvis du bor i California og bruker nettstedet vårt, kan du be om en kopi av denne informasjonen fra Indeed ved å sende en e-post til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom). Send navn og e-postadresse sammen med din anmodning. Indeed forbeholder seg retten til å be om ytterligere personopplysninger fra deg for å bekrefte identiteten din før vi svarer på denne forespørselen.

13.3 Retten til likebehandling ved utøvelse av dine personvernrettigheter

Vi vil ikke forskjellsbehandle deg for å utøve noen av rettighetene du har etter CCPA.

Informasjonskapsler

Sist oppdatert: 31. august 2020

Ved å bruke eller gå inn på Indeeds nettsteder godtar du Indeeds bruk av informasjonskapsler som beskrevet nedenfor. 

«Indeed» eller «vi» i denne personvernerklæringen betyr Indeed, Inc. dersom du er i USA, Indeed Ireland Operations Limited hvis du er utenfor USA eller Indeed Staff LLC dersom du bruker Indeed Staff-tjenester.

Merk: Oppdragsgiveren som er angitt i Indeeds vilkår, kan avvike fra den behandlingsansvarlige som er angitt i erklæringen om vår bruk av informasjonskapsler.

1. Innføring: Hva er en informasjonskapsel?

Dokumentet om informasjonskapsler forklarer når og hvorfor informasjonskapsler sendes til besøkende på nettstedet (benevnt som «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre»). «Informasjonskapsler» (cookies) er informasjonsbiter som kun inneholder tekst, som et nettsted overfører til en persons harddisk eller en annen enhet med nettleser for loggføringsformål. Informasjonskapsler lar nettstedet huske viktig informasjon som vil gjøre bruken av nettstedet enklere. En informasjonskapsel vil vanligvis inneholde domenenavnet informasjonskapselen kom fra, informasjonskapselens «levetid» og et tilfeldig generert og unikt nummer eller en annen verdi. Enkelte informasjonskapsler vil alltid bli brukt på nettstedet, uavhengig om du er logget inn på kontoen din eller ikke. Øktinformasjonskapsler er midlertidige informasjonskapsler som forblir i informasjonskapselfilen til nettleseren helt til du forlater nettstedet.

Faste informasjonskapsler forblir i informasjonskapselfilen til nettleseren over lengre tid (hvor lenge vil avhenge av levetiden til den gjeldende informasjonskapselen). Når vi bruker øktinformasjonskapsler til å spore det totale antallet besøkende på nettstedet vårt, gjøres dette på grunnlag av anonym oppsamling (ettersom informasjonskapsler ikke inneholder noen personopplysninger i seg selv). Vi kan også bruke informasjonskapsler slik at vi husker datamaskinen din når den brukes til å returnere til nettstedet for å tilpasse opplevelsen av Indeeds nettsted. I disse tilfellene kan vi knytte personlig informasjon til en informasjonskapselfil.

2. Slik bruker Indeed informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og annen lagringsteknologi, inkludert fra tredjepartspartnere som Google og Facebook, til måletjenester, mer målrettet annonsering og til markedsføringsformål. Dette skjer fra nettsiden og når du laster ned eller installerer Indeed-appen. Disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lagringsteknologi lar oss vise reklamemateriell fra Indeed til deg på andre nettsteder du besøker på Internett. Indeed kan også dele informasjon om brukeratferden din på nettstedet med tredjeparter (inkludert operatører av tredjepartsnettsteder eller sosiale medier) for å vise deg målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset til deg. Vi bruker også disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lagringsteknologi for å muliggjøre Indeeds program for målrettede annonser. I forbindelse med dette programmet og annen annonsering bruker vi disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lagringsteknologi for å bestemme hvilke annonser brukerne har sett, hvor mange ganger brukerne har sett en bestemt annonse og på hvilke nettsteder en bestemt annonse ble vist. Vi kan også bruke disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lagringsteknologi på nettstedet for å forstå og informere en arbeidsgiver om hvilke brukere som så bestemte stillingsannonser, firmasider, ansettelsesarrangementer eller annen reklame der arbeidsgiveren er oppgitt.

Til analytiske formålIndeed og dets tilknyttede enheter (som definert i avsnitt 4.13 i personvernerklæringen) bruker informasjonskapsler til å analysere brukeraktivitet for å forbedre Indeeds nettsted og nettstedene til Indeeds tilknyttede enheter. For eksempel kan vi bruke informasjonskapsler for å se på aggregerte mønstre, som blant annet det gjennomsnittlige antall jobbsøk brukerne utfører. Vi kan bruke en slik analyse for å få innblikk i hvordan vi kan forbedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen for nettstedet.
Dine preferanser og din brukeropplevelseIndeed og dets tilknyttede enheter bruker informasjonskapsler for å samle inn bestemt informasjon om brukere, for eksempel nettlesertype, server, språkpreferanse og landsinnstilling, for å lagre brukerpreferanser på nettstedet vårt og for å gjøre brukeropplevelsen mer konsekvent og praktisk. Vi kan for eksempel lagre de siste søkene du har utført i en informasjonskapsel, slik at du enkelt kan gjenta disse søkene når du kommer tilbake til nettstedet vårt, eller slik at vi kan foreslå profilinformasjon når du registrerer en konto eller fyller ut en Indeed CV. I tillegg bruker vi informasjonskapsler for å holde deg pålogget når du besøker nettstedet vårt flere ganger etter hverandre. Vi kan også bruke IP-adressen for å bestemme din geografiske plassering med tanke på poststed eller postnummer, slik at vi kan gi deg de mest relevante søkeresultatene.
Levering av målingstjenester, bedre målrettet annonsering og markedsføringVi bruker informasjonskapsler, nettsignaler og annen lagringsteknologi, inkludert fra tredjepartspartnere som Google og Beeswax, for måletjenester, bedre målrettet annonsering og markedsføringsformål. Dette foregår når du besøker nettstedet og når du laster ned eller installerer Indeed-appen. Disse informasjonskapslene, nettsignalene og annen lagringsteknologi lar oss vise reklamemateriell (som kan omfatte bestemte stillingsannonser eller firmasider på nettstedet) fra Indeed til deg på andre nettsteder du besøker på Internett. Våre tredjeparts reklamepartnere kan også bruke disse teknologiene for å identifisere interessene dine over tid og på forskjellige nettsteder for å levere målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset deg. Indeed kan også dele informasjon om brukeratferden din på nettstedet med tredjeparter (inkludert operatører av tredjepartsnettsteder) for å vise deg målrettede annonser og annet innhold som er tilpasset til deg. Vi bruker også informasjonskapsler for å muliggjøre Indeeds program for målrettede annonser. I forbindelse med dette programmet og andre annonser bruker vi informasjonskapsler, nettsignaler og annen lagringsteknologi, inkludert fra tredjepartspartnere for å bestemme hvilke annonser brukerne har sett, hvor mange ganger brukerne har sett en bestemt annonse og på hvilke nettsteder en bestemt annonse ble vist. Du har rett til å fremme innsigelse mot bruken (med berettiget interesse) av personopplysningene dine for markedsføringsformål. Hvis du vil fremme innsigelse mot innsamlingen og bruken av informasjon for målrettet annonsering, eller dersom du vil utøve andre rettigheter, må du gjøre dette som beskrevet i avsnitt 10 i vår personvernerklæring.
HenvisningssporingVi bruker informasjonskapsler for å knytte brukeraktivitet til tredjepartsnettsteder som har henvist brukeren til nettstedet vårt eller for å knytte brukeraktivitet til tredjepartsnettsteder som Indeed har henvist til. Enkelte av tredjepartsnettstedene er partnernettsteder som mottar kreditt for aktiviteten til brukere som de henviser til nettstedet vårt, eller gir Indeed kreditt for aktiviteten til brukere som henvises til slike tredjepartsnettsteder. Vi deler ikke personopplysninger eller informasjon om individuelle brukeraktiviteter med disse partnerne. Vi kan imidlertid dele begrenset informasjon om brukeraktivitet med arbeidsgivere, for eksempel hvilke brukere som så bestemte stillingsannonser, firmasider, ansettelsesarrangementer eller annen annonsering fra Indeed på nettstedet, i tillegg til tredjepartsnettstedet du besøkte da du klikket på en Indeed-lenke til en stillingsannonse, en firmaside, et ansettelsesarrangement eller annen annonsering. Vi bruker også informasjonskapsler for å knytte brukeraktivitet til e-postkampanjer som henviser brukere til nettstedet vårt.
SikkerhetsformålVi bruker informasjonskapsler for å begrense bestemte typer nettangrep.
Testing, brukervennlighet og ytelsesforbedringVi bruker informasjonskapsler for å sikre at brukerne får en konsekvent brukeropplevelse mens vi utfører A/B-testing på enkelte aspekter av nettstedet vårt for å forbedre våre produkttilbud. Vi bruker også informasjonskapsler for å forbedre ytelsen og påliteligheten til nettstedet vårt.
Forebygging av svindel/søppelpostVi bruker informasjonskapsler når vi undersøker og etterforsker tilfeller av svindel. Deler av vår informasjonskapsel-/enhetssporing skjer via tredjepartsleverandører som SiftScience. Andre ganger bruker vi egne indekser for å identifisere aktivitet knyttet til bestemte informasjonskapsler.
SamsvarVi kan bruke informasjonskapsler til å anonymisere trafikk- og aktivitetsdata som vi samler inn om bruk av nettstedet vårt. Vi kan også bruke en informasjonskapsel som kalles OptanonConsent til å lagre statusen for informasjon om informasjonskapsler når du samhandler med informasjonskapselbanneret vårt.

3. Administrering av informasjonskapsler i nettleseren din

For å justere innstillingene for informasjonskapsler må du først slette informasjonskapsler som nettstedet har avsatt i nettleseren. Deretter må du gå til Indeed.com/legal og klikke på knappen «Innstillinger for informasjonskapsler» i inndelingen for retningslinjene eller utføre de nødvendige justeringene i informasjonskapselbanneret vårt. 

Du kan enkelt slette eller administrere informasjonskapsler som er blitt installert i mappen for informasjonskapsler i nettleseren. Dette gjør du ved å følge instruksjonene fra produsenten til den aktuelle nettleseren.

Hvis nettleseren din ikke er oppført her, kan du se dokumentasjonen til produsenten av nettleseren. Se også dokumentasjonen for den mobile enheten din for informasjon om hvordan du deaktiverer informasjonskapsler på den mobile enheten. Hvis du deaktiverer alle informasjonskapsler, kan det hende at du ikke får brukt alle funksjonene på dette nettstedet. Merk: Hvis du ikke har slettet informasjonskapslene eller bufferen din, kan innholdet av disse påvirke autoutfyllingsfunksjoner på Indeeds nettsted, og du er ansvarlig for slike handlinger.

Indeed kan også gi en arbeidsgiver en kode for konverteringssporing som arbeidsgiveren kan legge på nettstedet sitt. Konverteringssporingen pinger jobbsøkerens skjulte sporingsbilde og sporer tilfellene der en jobbsøker har sendt inn en søknad på en jobb på arbeidsgiverens nettsted. Konverteringssporingen vil knytte en søknad til Indeed hver gang jobbsøkeren startet søket hos Indeed, uavhengig av annen aktivitet som kommer imellom. Indeed har ikke tilgang til informasjonskapsler på arbeidsgiverens domene. Konverteringssporingen er ganske enkelt en teller som varsler Indeed om at en jobbsøker har sendt inn en søknad. Hvis du ønsker å bli utelatt fra Indeeds skjulte sporingsbilde for jobbsøkere, må du bruke vår deaktivering av nettsignaler.

Indeed bruker funksjonene AdWords og remarketinglister i Google Analytics for Display Advertisers. Indeed og Google bruker førstepartsinformasjonskapsler (som Google Analytics-informasjonskapsler) og tredjepartsinformasjonskapsler (for eksempel DoubleClick-informasjonskapselen) sammen for å informere, optimalisere og vise annonser basert på tidligere besøk på nettstedet vårt. Dette betyr at ulike leverandører, inkludert Google, vil vise salgsmateriale fra Indeed på andre nettsteder du besøker på Internett.

Google Analytics-informasjonskapsler hjelper oss med å skille mellom forskjellige brukere og forstå hvor ofte en bestemt bruker besøker nettstedet vårt, hvordan brukeren kom til nettstedet vårt samt brukerens aktivitet på nettstedet vårt.  Google har utviklet en ressurs – Slik bruker Google informasjon fra nettsteder eller apper som bruker tjenestene våre – for å gi besøkende mer informasjon og valg med hensyn til hvordan opplysningene deres blir samlet inn når nettsteder bruker Google-tjenester.

4. Tredjepartsinformasjonskapsler

Hvis du vil se en fullstendig liste over informasjonskapsler som brukes på nettstedet, kan du gå til Liste over informasjonskapsler. Vi oppdaterer denne listen regelmessig – vær derfor oppmerksom på at navnene på informasjonskapsler, piksler og andre teknologier kan endres. Du kan deaktivere disse informasjonskapslene i vårt samtykkebanner ved å følge instruksjonene som er oppført i avsnitt 3. Administrering av informasjonskapsler i nettleseren din. For mer informasjon om vår bruk av lenker til tredjepartsnettsteder kan du se avsnitt 8 i personvernerklæringen.

5. Endringer i dokumentet om informasjonskapsler

Se merknaden «sist oppdatert» øverst på denne siden for å se når dokumentet for informasjonskapsler sist ble oppdatert. Alle endringer gjelder fra og med datoen for «sist oppdatert» vist ovenfor. Ved å bruke nettstedet eller gi oss informasjon i etterkant av slike endringer godtar du det endrede dokumentet for informasjonskapsler. Hvis Indeed skal bruke personopplysninger som er samlet inn via nettstedet på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som er oppgitt på tidspunktet for innsamlingen, vil Indeed varsle brukerne via e-post eller ved å legge inn en melding på Indeeds nettsted i 30 dager før slik bruk, eller på andre måter i henhold til gjeldende lov.

Vanlige spørsmål om personvern i Indeed

Vår personvernerklæring beskriver utførlig hvordan Indeed behandler dine personopplysninger. Hvis du ønsker mer informasjon om Indeeds tilnærming til personvern, kan du se vår side for vanlige spørsmål.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, kan du sende oss e-post på privacy-dept @ indeed.com (fjern mellomrom).