HR Tech Privacy

Glassdoor privacy- en cookiebeleid (Herzien 2 september 2020)

Glassdoor zorgt voor transparantie op de arbeidsmarkt en combineert huidige vacatures met miljoenen bedrijfsreviews, salarissen en sollicitatie reviews om het voor werkzoekenden gemakkelijker te maken een baan te vinden die bij hen past. Al deze informatie wordt gedeeld door degenen die een bedrijf het beste kennen – de werknemers.Werkzoekenden op Glassdoor zijn daarom volledig op de hoogte van vacatures en bedrijven waarop ze solliciteren. Om deze reden wordt Glassdoor door werkgevers van elke omvang en uit alle sectoren gebruikt om hooggekwalificeerde kandidaten te werven met een bovengemiddelde retentietijd in het bedrijf. Via mobiele apps is Glassdoor wereldwijd beschikbaar.

De Engelse versie die u hier kunt vinden heeft voorrang.

Glassdoor privacy- en cookiebeleid

Herzien 2 september 2020.

Wij, Glassdoor, leggen in dit privacybeleid uit hoe wij informatie verzamelen, verwerken en/of gebruiken die wij ontvangen via onze websites, e-mails die we verzenden en mobiele applicaties (gezamenlijk aangeduid als het platform) waarin naar dit privacy- en cookiebeleid wordt verwezen, waar van tijd tot tijd wijzigingen in aangebracht kunnen worden. Dit beleid beschrijft hoe Glassdoor persoonlijke informatie die u verstrekt, verzamelt, verwerkt gebruikt, deelt en beveiligt. Het beschrijft ook uw keuzes op het gebied van het gebruik, de toegang en correctie van uw persoonlijke informatie. Voor de doeleinden van dit beleid is persoonlijke informatie alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Tenzij anders aangegeven, is dit beleid alleen van toepassing op informatie die we via het platform verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die we via andere kanalen verzamelen, zoals informatie die we offline verzamelen, van andere websites of van e-mails die u ons stuurt, tenzij we u op het moment van verzamelen laten weten dat dit privacybeleid van toepassing is.

In het kader van dit beleid heeft ‘Glassdoor’, ‘wij’ of ‘ons’ betrekking op de volgende entiteiten:

 • Glassdoor, Inc., een Delaware corporatie.

Informatie die we verzamelen

We verzamelen informatie over u om onze diensten aan te bieden. Om onze diensten op een optimale manier aan u te kunnen aanbieden (en om dit voor ons rendabel te maken), is het essentieel dat we in staat zijn om de informatie, zoals is beschreven in dit beleid, te verzamelen en te gebruiken. Als u een geregistreerde gebruiker van het Platform bent, is het verzamelen van gegevens grotendeels noodzakelijk om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen, waar geen van beide het geval is, alternatieve juridische gronden dienen als onze wettelijke basis voor verwerking (dwz toestemming, wettelijke verplichting, en legitieme belangen – zie details hieronder).

Informatie die u ons verstrekt

Wanneer u registratieformulieren invult, uw cv opstuurt of ons op een andere manier actief persoonlijke informatie verstrekt, verzamelen, verwerken en/of gebruiken we die informatie in overeenstemming met dit beleid. Aangezien wij van tijd tot tijd veranderingen doorvoeren in onze aanbiedingen en functies, kunnen er ook wijzigingen optreden in de mogelijkheden die u heeft om ons van persoonlijke informatie te voorzien. Hier zijn een aantal voorbeelden van situaties waarbij u de mogelijkheid heeft om ons persoonlijke informatie te verstrekken:

 • Het aanmaken van een account
 • Registreren voor e-mailwaarschuwingen
 • Het invullen van een formulier in verband met een van onze producten of diensten
 • Een cv uploaden
 • Uw profiel of voorkeuren invullen
 • Berichten verzenden via Glassdoor
 • Contact opnemen met ons voor technische ondersteuning of klantenservice.

Afhankelijk van de wijze waarop u via de Glassdoor Website communiceert, kan de aard variëren van de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, verwerken en/of gebruiken. Om een account aan te maken, kan het bijvoorbeeld zijn dat wij uitsluitend om uw e-mailadres en wachtwoord vragen. In andere situaties, wanneer u een formulier invult in verband met een bepaald service-aanbod, kunnen wij u ook om andere informatie vragen, zoals uw naam, telefoonnummer en/of postadres. We verzamelen en registreren ook informatie die verband houdt met handelingen die u verricht. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt naar vacatures, slaan we de functies, locaties en het algemene salarisbereik (indien beschikbaar) op van vacatures waarnaar u heeft gezocht en waarop u heeft geklikt. We slaan bovendien informatie op over de vacatures waarop u solliciteert, over het tijdstip en de duur van uw activiteiten op ons platform, en andere informatie, zoals informatie over uw gedrag op ons platform. Omdat veel van deze informatie nodig is om u onze service te bieden, kunt u sommige functies van het Glassdoor-platform mogelijk niet gebruiken als u deze informatie niet deelt.

Als u verbinding met het platform maakt via Facebook, Google+ of een andere sociale netwerksite (elk een sociale mediasite), ontvangen we informatie waarvoor u de sociale mediasite toestemming heeft gegeven om deze met ons te delen. Dit omvat mogelijk openbare profiel informatie en informatie over uw geboortedatum, de plaats waar u werkt, school en uw e-mailadres. Wanneer we deze informatie ontvangen, wordt dit Glassdoor-accountinformatie voor doeleinden van uw gebruik van het platform. Deze informatie houdt eveneens persoonlijke informatie in en is daarom onderworpen aan dit beleid. Alle informatie die wij over u verzamelen via uw account bij een sociale mediasite, is afhankelijk van de privacy-instellingen die u op de betreffende site gebruikt. In dat verband raden wij u aan om de procedures van die sociale mediasite voor het omgaan met privacy en gegevens te raadplegen. U beschikt over de mogelijkheid om het account op de sociale mediasite los te koppelen van uw Glassdoor-account door de privacyinstellingen in het account van de sociale mediasite aan te passen. Indien u het platform bezoekt via een sociale mediasite, vanaf andere websites of met apparaten die derden toestaan om informatie van of over u te verzamelen, krijgen de betreffende derden in overeenstemming met hun eigen privacybeleid de beschikking over informatie over u.

Op bepaalde Glasdoor-domeinen kunt u wanneer u een individueel gebruikersaccount op het platform heeft ingesteld, een profiel (een profiel) aanmaken dat persoonlijke informatie bevat die u verstrekt. Op uw verzoek, maken we een profiel aan met informatie die we overnemen uit het cv dat u heeft geüpload naar het platform. Wanneer u uw profiel invult en opslaat, kan uw opgeslagen profiel worden bekeken door potentiële werkgevers, afhankelijk van uw zichtbaarheidsinstellingen. (Wanneer u bijvoorbeeld solliciteert op bepaalde Snelsollicitatie-vacatures die zijn geplaatst door een werkgever die klant is van Glassdoor, delen we mogelijk een statische afbeelding van uw opgeslagen profiel met die werkgever in verband met uw sollicitatie). Omdat uw anonimiteit op ons platform belangrijk is, bevat uw profiel geen informatie die u anoniem indient bij het platform (zoals informatie over reviews, uw salaris, arbeidsvoorwaarden en bedrijfsreviews die u anoniem indient).

We kunnen een Snelsollicitatie hosten, waarin om relevante informatie wordt gevraagd die gewoonlijk als gevoelig wordt beschouwd (zoals het nummer van een rijbewijs voor een vacature als vrachtwagenchauffeur of een door de overheid verstrekt identificatienummer voor een overheidsvacature). Bij sommige sollicitaties worden mogelijk, uitsluitend op vrijwillige basis, gevraagd naar uw etnische afkomst of beperkingen (bijvoorbeeld in het kader van het bieden van gelijke werkgelegenheidskansen). U kunt ervoor kiezen om deze informatie niet in te dienen, zonder nadelige gevolgen voor uw sollicitatie. Bij EU-gebruikers worden gegevens over raciale/etnische afkomst en beperkingen beschouwd als persoonsgegevens die in speciale categorieën vallen onder Artikel 9 van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) van de EU. Wanneer we Snelsollicitaties hosten die dit soort gegevens verzamelen, geven we deze informatie door aan de werkgever wanneer we uw sollicitatie verzenden en wordt deze niet op onze systemen bewaard. Houd er rekening mee dat u dit soort gegevens niet moet opnemen in eventuele cv’s die u uploadt naar het platform of die u in het kader van andere scenario’s verzendt, behalve wanneer we u specifiek vragen om dergelijke informatie te verstrekken, zoals hiervoor is beschreven.

Bij enkele van onze Snelsollicitaties kunt u solliciteren op een vacature die wordt gehost op de site van een van onze gelieerde bedrijven. Als u op de knop Snelsollicitatie klikt en bevestigt via de knop Solliciteren, wordt uw sollicitatie voor de vacature verzonden via een van onze gelieerde bedrijven. Voordat u op de knop Solliciteren klikt, wordt u via een bericht gewaarschuwd dat de sollicitatie wordt gehost op een site van een gelieerd bedrijf, met een link naar de voorwaarden en het privacybeleid van dit bedrijf. U krijgt de kans om de voorwaarden en het privacybeleid van het gelieerde bedrijf te openen en lezen voordat u uw sollicitatie verzendt.

Glassdoor biedt de Glassdoor-berichtenservice, een tweewegsysteem voor proxy en omleiding van berichten. Als u de Glassdoor-berichtenservice gebruikt, erkent u dat u Glassdoor vraagt om deze berichten namens u te verzenden. Dit heeft betrekking op uw cv’s, sollicitatiebrieven, toepassingen, berichten, antwoorden op vragenlijsten, reacties, aanbiedingsbrieven en andere materialen. Als u Glassdoor vraagt om een sollicitatie of een bericht te verzenden, waaronder maar niet beperkt tot een ondertekende aanbiedingsbrief, naar een werkgever via Glassdoor of de Glassdoor-berichtenservice, of als u informatie opslaat in een dergelijke sollicitatie, geeft u daarmee aan dat u begrijpt dat Glassdoor zich het recht voorbehoudt om een dergelijke sollicitatie of een dergelijk bericht opnieuw op te maken.

Wij verwerken, bewaken, controleren, registreren en analyseren dergelijke content en andere materialen, waaronder via geautomatiseerde middelen, voor gegevensanalyse, kwaliteitsbewaking, handhaving van onze voorwaarden en verbetering van onze services. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn onder meer de optimalisatie van onze zoekresultaten, verbetering van vacatures of matching van u met een vacature of werkgever om u persoonlijk relevante productkenmerken en communicatie te garanderen, en om fraude en spam te voorkomen. Als gevolg van deze activiteiten of als gevolg van een technische storing kan onder bepaalde omstandigheden dergelijke content vertraging oplopen of mogelijk niet worden bezorgd bij de beoogde ontvanger. Glassdoor kan (maar is niet verplicht) u in een dergelijk geval in kennis stellen. Door het gebruik van de Glassdoor-berichtenservice of door het anderszins aanbieden van content via Glassdoor, erkent u dat deze activiteiten vereist zijn voor het handhaven van de kwaliteit van Glassdoor en voor het bieden van de Glassdoor-berichtenservice. Houd er rekening mee dat de Glassdoor-berichtenservice afhankelijk is van de functionaliteit van externe leveranciers. Er kunnen dus technische vertragingen optreden aan de kant van deze e-mailserviceproviders.

Als u op het platform creditcardinformatie invoert in verband met een aankoop, wordt die informatie meestal rechtstreeks vanuit uw browser doorgestuurd naar de externe serviceprovider die wij gebruiken om de creditcardverwerking af te handelen en slaan we dergelijke informatie niet op onze servers op. Het is de serviceprovider niet toegestaan om de informatie die u verstrekt te gebruiken behalve om de creditcardbetaling namens ons te verwerken.

Wanneer u persoonlijke informatie aan een derde partij verzendt en op dat moment in kennis wordt gesteld van het feit dat verzamelde informatie over u met ons kan worden gedeeld, kunnen we die informatie verzamelen voor wettige marketingdoeleinden.

Werkgevers met gratis Werkgeversaccounts kunnen ons zakelijke e-mailadressen van hun werknemers leveren om e-mails te sturen waarin ze gevraagd worden om eerlijke reviews over de werkgever op het platform te plaatsen.

Categorieën persoonlijke informatie die door Glassdoor wordt verzameld, kunnen het volgende omvatten: vacatures (uw vacatures op Glassdoor), profielinformatie (naam, e-mailadres, cv, huidige functie, vorige functie, leeftijd, geslacht), de verkoop- en ondersteuningsgeschiedenis (aankoopgeschiedenis, betalingsgegevens en andere typen interactie met de verkoopondersteuning), sollicitaties (vacatures waarop u heeft gesolliciteerd), activiteit en interesses (functievoorkeuren en uw activiteit bij de interactie met vacatures, zoals een vacature opslaan), beveiligings- en aanmeldingsinformatie (uw aanmeldingsgebeurtenissen, wachtwoordwijzigingen, e-mailwijzigingen en informatie over mobiele apparaten), site-activiteit (pagina’s die u heeft bekeken en ‘voorkeursactiviteiten’), marketingactiviteit (marketingprogramma’s waaraan u deelneemt, gedownloade content, enz.), gebruikersfeedback (feedback die u via e-mail, de app/website en andere kanalen hebt verstrekt) en/of content die u heeft bijgedragen (bedrijfsreviews, salarisrapporten, reviews van arbeidsvoorwaarden, reviews van sollicitatiegesprekken, werkgeverfoto’s). We kunnen ook aanvullende persoonlijke en demografische informatie verzamelen die u ons eventueel wilt verstrekken, zoals hieronder uitgebreider is beschreven.

Informatie die we automatisch verzamelen

Indien u gebruik maakt van het platform, verstrekt uw apparaat automatisch informatie aan ons, zodat wij kunnen reageren en onze reactie op u kunnen afstemmen. Het type informatie dat wij op geautomatiseerde wijze verzamelen, omvat over het algemeen technische informatie over uw computer, zoals uw IP-adres of andere identificatiegegevens van uw apparaat, het type apparaat dat u gebruikt of de versie van het besturingssysteem. De informatie die wij verzamelen, kan ook gebruiksgegevens en statistieken bevatten over uw interactie met het platform. Die informatie kan de volgende gegevens bevatten: de URL’s van onze webpagina’s die u heeft bezocht, URL’s van verwijzende pagina’s via welke u op onze site terecht bent gekomen en pagina’s die u bezocht na onze site, het aantal keren en de tijd dat u een pagina heeft bekeken, het aantal klikken, het platformtype, de locatiegegevens (indien u het verzamelen van die gegevens op uw mobiele apparaat heeft toegestaan) en andere informatie over de manier waarop u het platform heeft gebruikt.

Tot geautomatiseerde wijze van gegevensverzameling behoort het volgende:

Cookies en technologieën voor bijhouden. Technologieën, zoals cookies, webbakens, lokaal gedeelde objecten (ook wel ‘flashcookies’ genoemd), mobiel-id’s en soortgelijke technologieën (‘cookies’) worden door Glassdoor en onze partners gebruikt (zoals partners op het gebied van reclame, marketing en gegevensanalyse) (advertentiepartners). We gebruiken cookies voor het opslaan van gebruikersgegevens en voor verificatie- en analysedoeleinden. Deze technologieën kunnen worden gebruikt bij het analyseren van trends, het beheren van het platform, het bijhouden van gebruikersverplaatsingen op het platform en het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als een geheel. Onze advertentiepartners gebruiken mogelijk ook dergelijke technologieën om u van advertenties te voorzien. U kunt het gebruik van cookies beheren op het niveau van uw afzonderlijke browser, maar als u cookies uitschakelt, kan dit uw gebruik van sommige functies beperken op onze website of service. Zie Cookiebeleid en advertentiekeuzes voor meer informatie over cookies, over hoe we deze gebruiken, over de derde partijen waarmee we werken die deze gebruiken en over hoe u deze kunt beheren.

Logboekbestandsinformatie. 

Logboekbestandsinformatie wordt automatisch gerapporteerd door uw browser of mobiele toepassing telkens wanneer u een website op ons platform bezoekt. Wanneer u bijvoorbeeld de Glassdoor-website weergeeft, registreren onze servers bepaalde informatie die uw webbrowser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogboeken bevatten informatie, zoals uw webaanvraag, IP-adres, browsertype, de verwijzende/de verlaten pagina en URL’s, het aantal klikken, domeinnamen, landingspagina’s en weergegeven pagina’s.

Apparaatinformatie. 

We verzamelen informatie over het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot het platform, waaronder het type apparaat, het besturingssysteem, instellingen, unieke apparaat-id’s en het IP-adres. Of we sommige of alle informatie verzamelen, hangt af van het type apparaat dat u gebruikt en de bijbehorende instellingen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende typen informatie beschikbaar, afhankelijk van of u een Mac of een pc of een iPhone of Android-telefoon gebruikt. We verzamelen het apparaattype en andere informatie die u besluit aan ons te verstrekken, zoals naam, geolocatie of e-mailadres. We gebruiken ook software voor mobiele analyse om de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon beter te doorgronden. Deze software legt informatie vast, zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, de functionaliteiten die u gebruikt binnen de applicatie, geaggregeerd gebruik, gegevens over prestaties en waar de applicatie was gedownload. We koppelen geen informatie die we opslaan binnen de analysesoftware aan persoonlijk identificeerbare informatie die u toevoegt binnen de mobiele applicatie.

Hoe we informatie gebruiken

We gebruiken informatie die we verzamelen over u om onze diensten aan te bieden. Om onze diensten op een optimale manier te kunnen aanbieden (en om dit voor ons rendabel te maken), is het essentieel dat we in staat zijn om de informatie, zoals is beschreven in dit beleid, te verzamelen en te gebruiken.

De missie van Glassdoor is mensen overal te helpen om hun ideale baan en bedrijf te vinden. Omdat al onze gelieerde bedrijven het doel hebben om mensen te helpen een baan te vinden en werkgevers helpen met het werven van kandidaten van hoge kwaliteit, hebben Glassdoor en zijn gelieerde bedrijven het HR Tech Privacy Center. Het HR Tech Privacy Center is ontwikkeld om onze gebruikers informatie te geven over onze gelieerde bedrijven en over de manier waarop we gegevens met hen delen om onze gebruiker een effectieve dienstverlening te kunnen aanbieden. We moedigen u aan naar het HR Tech Privacy Center te gaan voor meer informatie. Enkele van onze gelieerde bedrijven zijn: Indeed, Simply Hired, Syft, Resume.com, Workopolis, Wowjobs, Engineerjobs, RescueMyResumes en Resumeperfector.

Als geregistreerde gebruiker van ons Platform verwerkt Glassdoor uw informatie in overeenstemming met onze contractuele verplichtingen op basis van de Gebruiksvoorwaarden en, indien dit niet het geval is, dienen alternatieve juridische gronden als onze wettelijke basis voor verwerking (dwz toestemming, wettelijke verplichting en legitieme belangen) inclusief persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • voor het aan u bieden van persoonlijk afgestemde content en services van Glassdoor, evenals andere promotionele inhoud en services (Glassdoor en aan Glassdoor gelieerde bedrijven gebruiken bijvoorbeeld uw eerdere zoek- en bezoekgeschiedenis (zoals vacatures waarop u hebt geklikt) of uw cv, profiel en sollicitatie-informatie en antwoorden op screeningsvragen voor het vaststellen van relevante zoekresultaten en het aan u aanbieden van aanbevolen vacatures op Glassdoor of sites van aan Glassdoor gelieerde bedrijven of om vacatures of bedrijven waarin u mogelijk bent geïnteresseerd, onder de aandacht te brengen; wij gebruiken ook uw IP-adres en mobiele apparaat voor deze doeleinden); in de context van dit Beleid betekent ‘gelieerd bedrijf’ elke rechtspersoon die nu of in de toekomst direct of indirect controleert, wordt gecontroleerd door, of onder gezamenlijke zeggenschap staat van of met Glassdoor, Inc. ‘Zeggenschap’ voor deze doeleinden betekent het hebben van een meerderheid van aandelen of het recht en de mogelijkheid om het management te leiden.
 • om werkgever-reviews, interview-reviews, salarisoverzichten en andere content die u ten behoeve van de andere gebruikers van onze site heeft ingediend, te modereren en tonen;
 • voor het aanpassen en verbeteren van de functies, prestaties en ondersteuning van de Glassdoor-site en sites van Glassdoor-dochterondernemingen;
 • voor het communiceren met u of het starten van communicatie met u (voor marketing- of servicegebonden doeleinden) namens derden via uw Glassdoor-account of via andere middelen, zoals per e-mail, telefoon (met inbegrip van mobiele telefoon) of post. Dit omvat de contactinformatie die u aan ons hebt verstrekt of (waar dat wettelijk is toegestaan om dit te doen) die we anderszins hebben verkregen via resources van derden;
 • om het mogelijk te maken dat Glassdoor of een aan Glassdoor gelieerd bedrijf een Glassdoor-gebruiker of een gebruiker van een aan Glassdoor gelieerd bedrijf (en het cv of informatie uit het cv van deze gebruiker) aanbeveelt aan een werkgever die wordt gehost door Glassdoor of aan een werkgever die wordt gehost door een aan Glassdoor gelieerd bedrijf, onderworpen aan de zichtbaarheidsinstellingen die u beheert (Glassdoor kan bijvoorbeeld sollicitatiematerialen gebruiken, waaronder cv’s en antwoorden op screeningsvragen, om te bepalen welke woorden daaruit overeenkomen met de woorden van een vacature of cv-query en omgekeerd. We kunnen vervolgens overeenkomende cv’s en screeningsvragen onderscheiden van niet-overeenkomende en deze aanbieden aan werkgevers als overeenkomend of niet overeenkomend);
 • om het voor Glassdoor mogelijk te maken contact op te nemen met Glassdoor-gebruikers met betrekking tot dergelijke aanbevelingen, afhankelijk van zichtbaarheidsinstellingen die u beheert;
 • om u relevante advertenties te verstrekken, waaronder op uw interesses afgestemde advertenties van ons en van derden, wat kan betekenen dat wij bepaalde, niet persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw functie, delen met externe adverteerders;
 • voor het verzenden van uw sollicitatie en het opslaan van uw sollicitatiematerialen;
 • voor het delen van uw opgeslagen profiel of cv met werkgevers; afhankelijk van uw zichtbaarheidsinstellingen;
 • om Glassdoor en Glassdoor-dochterondernemingen in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te verwerken voor het doel van het verbeteren van interne activiteiten, waaronder het detecteren en voorkomen van fraude en spam, probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek en serviceverbetering (dit omvat het gebruik van uw IP-adres en mobiele apparaatinformatie voor het diagnosticeren van problemen met onze service en voor het beheren van het platform);
 • om samengevoegde en statistische gegevens te verzamelen die niet tot u persoonlijk te herleiden zijn en die we commercieel kunnen benutten (we gebruiken bijvoorbeeld mobiele apparaatgegevens en IP-adressen voor het maken van geanonimiseerde, samengevoegde demografische informatie);
 • voor andere doeleinden waarvoor u ons afzonderlijk toestemming geeft wanneer u gebruik maakt van Glassdoor.

Wanneer we gegevens verzamelen die u niet identificeren als een specifieke natuurlijke persoon (niet-persoonlijke informatie), mogen we deze gebruiken en vrijgeven voor welk doel dan ook, niettegenstaande wat dan ook tot het tegendeel in dit beleid, tenzij anderszins van ons wordt vereist uit hoofde van toepasselijk recht. Voorbeelden van niet-persoonlijke informatie: informatie over de fysieke locatie; demografische gegevens, met inbegrip van geslacht, geboortedatums, postcodes enz.; of alle persoonlijke informatie die is geanonimiseerd, die is samengevoegd of die van identiteitskenmerken is ontdaan. Als we eventuele niet-persoonlijke informatie combineren met uw persoonlijke gegevens (zoals uw postcode combineren met uw naam), zullen we dergelijke gecombineerde informatie als persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid gebruiken en bekendmaken. Evenzo, als toepasselijk recht vereist dat we bepaalde niet-persoonlijke informatie als persoonlijke gegevens behandelen, zullen we deze informatie in overeenstemming met dit beleid als persoonlijke informatie gebruiken en bekendmaken.

Hoe wij informatie/ontvangers delen

We maken uw persoonlijke informatie alleen als volgt aan derde partijen bekend:

 • Wij maken gebruik van gelieerde en niet-gelieerde serviceproviders verspreid over de hele wereld ter ondersteuning van onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering, een en ander op basis van strikte geheimhoudingsovereenkomsten. Deze bedrijven zijn gerechtigd om uw persoonlijke informatie alleen te gebruiken zoals nodig is om deze diensten voor ons te verzorgen;
Categorie van derde partijCategorieën gegevens die met dergelijke derde partijen worden gedeeld
Advertentiepartners en uitwisselingenVacatures, profielinformatie, site-activiteit, marketingactiviteit
Gelieerde ondernemingen (zoals hierboven beschreven)Vacatures, profielinformatie, verkoop- en ondersteuningsgeschiedenis, sollicitaties, site-activiteit
Aanbieders van analyses en optimalisatieVacatures, profielinformatie, verkoop- en ondersteuningsgeschiedenis, sollicitaties, beveiligings- en aanmeldingsinformatie, site-activiteit, gebruikersfeedback
Cloudopslag- en computerplatforms en bijbehorende tools en softwareleveranciersInformatie over diversiteit en inclusie, vacatures, profielinformatie, verkoop- en ondersteuningsgeschiedenis, sollicitaties, beveiligings- en aanmeldingsgegevens, site-activiteit, gebruikersfeedback, content die u hebt bijgedragen
Aanbieders van contentmoderatie en ondersteuningVacatures, profielinformatie, verkoop- en ondersteuningsgeschiedenis, sollicitaties, beveiligings- en aanmeldingsinformatie, site-activiteit, gebruikersfeedback, content die u hebt bijgedragen
Aanbieders van klantrelatiebeheer en verkooptransacties/optimalisatieVacatures, profielinformatie, verkoop- en ondersteuningsgeschiedenis, marketingactiviteit, gebruikersfeedback
Aanbieders van informatietechnologieservice en -ondersteuningVacatures, profielinformatie, verkoop- en ondersteuningsgeschiedenis, beveiligings- en aanmeldingsinformatie, site-activiteit, gebruikersfeedback
Aanbieders van e-mail en e-mailbezorgingVacatures, profielinformatie, verkoop- en ondersteuningsgeschiedenis, sollicitaties, marketingactiviteiten, gebruikersfeedback
WerkgeversSollicitaties, profielinformatie
Aanbieders van financiële transacties, boekhouding en auditsVacatures, profielinformatie, verkoop- en ondersteuningsgeschiedenis
Aanbieders van fraudedetectie- en beveiligingVacatures, profielinformatie, verkoop- en ondersteuningsgeschiedenis, sollicitaties, beveiligings- en aanmeldingsinformatie, site-activiteit, content die u hebt bijgedragen
Aanbieders van marketing en prospectieVacatures, profielinformatie, verkoop- en ondersteuningsgeschiedenis, site-activiteit, marketingactiviteit
 • We kunnen uw informatie ook delen met Glassdoor-dochterondernemingen. Dit is elke rechtspersoon die direct of indirect wordt bestuurd door of die mede wordt bestuurd door Glassdoor. Dergelijke gelieerde ondernemingen zullen uw persoonlijke gegevens verwerken (1) op onze aanwijzing als verwerker in het kader van een contractuele relatie, (2) als een afzonderlijke beheerder van uw informatie waar u op het moment van verzameling of verwerking van hun relatie met u op de hoogte wordt gebracht, of (3) wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor de doeleinden van een legitiem belang, en wanneer dergelijke doeleinden zijn afgestemd op die waarvoor u uw persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt. Deze gevallen en verwerkingsactiviteiten worden hierboven beschreven in de sectie Hoe we uw informatie gebruiken. Hieronder vallen gegevens uit de categorieën die zijn beschreven in de sectie Informatie die u ons verstrekt. We moedigen u aan naar het HR Tech Privacy Center te gaan voor meer informatie.
 • Wij maken gegevens openbaar in overeenstemming met het toepasselijke recht als we ervan overtuigd zijn dat die openbaarmaking noodzakelijk is (1) om aan de relevante wetgeving te voldoen of in reactie op dagvaardingen, dwangbevelen of bevelschriften (hoewel we ons het recht voorbehouden om maatregelen te nemen namens onze gebruikers om hun recht op anonimiteit te verdedigen wanneer we van mening zijn dat daarvoor een legitieme basis bestaat, omdat open, rechtmatige, anonieme vrijheid van meningsuiting van essentieel belang is voor de missie van Glassdoor op het vlak van transparantie op de werkplek); (2) om de gebruiksvoorwaarden van Glassdoor en het privacybeleid te handhaven; (3) ter voorkoming van fysieke of financiële schade of in verband met een onderzoek naar vermeende of concrete illegale activiteiten; (4) om onze (eigendoms)rechten of die van gebruikers van onze diensten en derden te beschermen en te verdedigen wanneer we dat anderszins nodig achten en voor zover is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of (5) om te voldoen aan nationale beveiligingsvereisten en vergelijkbare vereisten, zoals is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving;
 • In het kader van een reorganisatie, een bedrijfsovername of een overdracht van activa, kunnen uw gegevens ook worden overgedragen, mits de ontvanger en zijn dochterondernemingen akkoord gaan met de verplichtingen zoals neergelegd in dit beleid en het toepasselijke recht in acht worden genomen;
 • Als u via het platform naar een bepaalde baan solliciteert, verstrekken wij uw persoonlijke informatie aan de werkgever waarbij u solliciteert en eventuele leveranciers waarmee deze werkt om uw sollicitatie te verwerken;
 • We nodigen u uit om uw cv of andere informatie op te nemen in meer algemeen beschikbare indelingen zodat we deze kunnen delen met werkgevers (wanneer u bijvoorbeeld solliciteert op Snelsollicitatie-vacatures, wordt er een statische afbeelding van uw opgeslagen profiel bijgevoegd); afhankelijk van uw zichtbaarheidsinstellingen
 • Wij delen bepaalde informatie die u niet persoonlijk identificeert, maar die wel uniek is voor uw gebruik van het platform, zoals de functie die u bij de registratie of bij het invoeren van uw profiel heeft opgegeven. Wanneer wij dergelijke informatie delen, koppelen wij die functie niet aan uw naam bij het verstrekken van die gegevens aan anderen, zoals adverteerders, recruiters of werkgevers
 • We zullen uw persoonlijke informatie anderszins delen met uw toestemming.
 • Zoals in deze sectie is beschreven, kan Glassdoor uw gegevens delen met onze gelieerde bedrijven. Wanneer we deze gegevens delen, kan dit onder toepasselijke wetgeving worden beschouwd als een ‘verkoop’. Als we eenmaal beginnen met het delen van gegevens, kunt u zich hiervoor uitschrijven. Gebruik de link met de titel Verkoop mijn info niet, in onze voettekst om u uit te schrijven.

De wettelijke basis waarop Glassdoor uw persoonlijke gegevens verwerkt

Glassdoor verzamelt en verwerkt uw persoonlijke informatie op basis van verschillende juridische gronden, afhankelijk van de aard van de persoonlijke informatie die wordt verstrekt en het soort verwerking.

Uitvoering van een contract

De meeste persoonsgegevens die door Glassdoor worden verwerkt, worden uitgevoerd op basis van het feit dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u (waaronder uw instemming met onze gebruiksvoorwaarden en dit beleid), of om op verzoek stappen te ondernemen van de gebruiker voorafgaand aan het aangaan van een dergelijke overeenkomst. Een voorbeeld hiervan is waar Glassdoor de sollicitatie van een werkzoekende naar een werkgever stuurt.

Legitieme belangen

Een tweede reden waarop Glassdoor zich voor andere vormen van verwerking van uw persoonlijke gegevens beroept, is dat dit noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Glassdoor. Dergelijke legitieme belangen kunnen omvatten wanneer Glassdoor u marketing stuurt over onze producten en diensten of wanneer wij denken dat u een redelijke verwachting hebt dat wij namens u een bepaald type verwerking zullen uitvoeren. Een ander voorbeeld is waar Glassdoor uw persoonlijke informatie deelt met onze gelieerde ondernemingen, zoals beschreven in het gedeelte “Hoe delen we informatie / ontvangers” hierboven. Glassdoor vertrouwt alleen op een dergelijke reden waarop een beoordeling is uitgevoerd die een balans biedt tussen de betrokken belangen en rechten en de noodzaak van de verwerking om onze diensten, producten en functies aan u te leveren.

Naleving van een wettelijke verplichting

Een derde reden voor bepaalde soorten verwerking is dat het noodzakelijk is om Glassdoor in staat te stellen aan een wettelijke verplichting te voldoen. Een voorbeeld hiervan is dat Glassdoor verplicht is om zakelijke records gedurende een vaste periode te bewaren of door te sturen naar een gebruiker om te voldoen aan lokale wettelijke vereisten. Een ander voorbeeld is wanneer Glassdoor informatie over gelijke kansen op werk (of vergelijkbare programma’s in uw land) verzamelt namens werkgevers als onderdeel van het proces van het verwerken van uw sollicitaties aan werkgevers via het Glassdoor-platform.

Toestemming

Ten slotte vertrouwt Glassdoor in bepaalde beperkte situaties op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken. Wanneer Glassdoor uw toestemming vereist om bepaalde persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken, vragen wij uw toestemming op het moment van levering en dergelijke verwerking wordt alleen uitgevoerd als toestemming is verkregen, tenzij Glassdoor een andere wettelijke basis heeft om op te vertrouwen. Uw toestemming kan bijvoorbeeld worden gevraagd wanneer u feedback naar Glassdoor verzendt, of in bepaalde gevallen waarin u een marketingbericht of andere communicatie met Glassdoor start. U kunt uw toestemming intrekken, zoals beschreven in het gedeelte “Andere belangrijke privacy-informatie” hieronder, indien van toepassing.

Aanvullende persoonlijke en demografische informatie die u eventueel aan ons wilt verstrekken

De missie van Glassdoor is om iedereen te helpen hun ideale baan en bedrijf te vinden. Wij geloven ook dat transparantie een van de krachtigste manieren is om de wereld te verbeteren. In essentie geeft transparantie over de werkplek mensen de mogelijkheid om met de juiste informatie de juiste besluiten over hun loopbaan te nemen. Omdat we willen innoveren en evolueren en zodat we transparantie op de werkplek naar een hoger niveau kunnen tillen, bieden we u nu de optie om ons persoonlijke informatie over diversiteit en inclusie (‘D&I’) te verstrekken.

In het bijzonder kunnen we u vragen om bepaalde categorieën D&I-informatie over uzelf te verstrekken (en deze vervolgens eventueel verzamelen), inclusief informatie met betrekking tot maar niet beperkt tot:

 • leeftijd
 • handicap
 • genderidentiteit
 • taal
 • belangrijkste eigenschap
 • burgerlijke staat
 • ouderlijke staat
 • ras en etniciteit
 • religie
 • seksuele oriëntatie
 • veteranenstatus

D&I-informatieprincipes

We erkennen dat sommige van deze categorieën informatie gevoelig en zeer persoonlijk zijn. We willen daarom volledig transparant zijn over hoe we deze gegevens verzamelen en verwerken, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen of u deze informatie al dan niet aan ons wilt verstrekken.

Ten eerste bent u nooit verplicht deze informatie te verstrekken voor toegang tot of gebruik van het Glassdoor-platform. Glassdoor blijft altijd een plaats die u kunt bezoeken om informatie over bedrijven en vacatures te vinden zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken die verder gaat dan waar u zich prettig bij voelt, dat wil zeggen, de mate waarin u informatie over uzelf wilt delen (behalve zoals vereist om een bepaalde dienst te gebruiken, zoals persoonlijke informatie die nodig is om te solliciteren).

Ten tweede zullen we alleen D&I-informatie verzamelen en verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Ten derde heeft u altijd de mogelijkheid om eerder verstrekte D&I-informatie te verwijderen, of om D&I-informatie die mogelijk is gewijzigd, bij te werken.

Ten vierde gebruiken we fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen om de informatie die we online verzamelen te beschermen. U moet echter weten dat geen enkel bedrijf beveiligingsrisico’s volledig kan elimineren, dus we kunnen geen garanties geven over enig onderdeel van onze services.

Ten vijfde gebruiken we D&I-gegevens alleen voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven, tenzij we u op het moment van verzamelen op de hoogte stellen dat we deze op een andere manier kunnen gebruiken.

Ten zesde nemen we voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw beslissing om uw D&I-informatie te verstrekken niet per ongeluk uw anonimiteit teniet doet of uw identiteit op ons platform onthult. We kunnen bijvoorbeeld het aantal reviews of andere stukjes inhoud beperken dat vereist is bij bepaalde D&I-kenmerken voor de D & I-kenmerken die publiekelijk zichtbaar worden zodat we niet per ongeluk voldoende informatie vrijgeven over de persoonlijke kenmerken van een bepaalde gebruiker waardoor deze kan worden geïdentificeerd. Hoewel we uw anonimiteit uiterst serieus nemen en ons best doen om ervoor te zorgen dat D&I-informatie niet onbedoeld tot uw identificatie leidt, zijn er twee gevallen waarin een dergelijke openbaarmaking van de identificatie van een gebruiker kan plaatsvinden:

1. Om een stem en keuzevrijheid te geven aan degenen die, ongeacht de risico’s van identificatie, absoluut willen dat hun mening en ervaringen worden gehoord, kunnen we gebruikers een optie bieden om ervoor te kiezen hun D&I-gegevens zodanig openbaar te maken, en in een mate die kan leiden tot verlies van hun anonimiteit op ons platform. Deze keuzes worden opvallend gemarkeerd en vereisen een bevestiging van uw kant om uw begrip, intentie en acceptatie van dit risico van identificatie te verifiëren.

2. Hoewel we heel hard proberen om rekening te houden met alle onvoorziene gebeurtenissen, zijn we niet perfect. De preventieve maatregelen die we nemen en de technologische prestaties van ons platform werken mogelijk niet altijd zoals we bedoeld hebben in combinatie met de complexe realiteit van vele miljoenen unieke werkplekken waarop we een beperkt, onvolmaakt zicht hebben. Naarmate we meer persoonlijke informatie over onze gebruikers verzamelen die openbaar kan worden weergegeven, kunnen er gevallen zijn waarin de mechanismen die we hebben ontworpen om uw anonimiteit te beschermen, falen. Dit is nooit onze bedoeling en we ondernemen meerdere stappen om ervoor te zorgen dat dit niet het geval is. Maar in het belang van de transparantie willen we er zeker van zijn dat we u volledig bewust maken van dit risico.

Ten zevende zullen we uw D&I-informatie nooit verkopen of overdragen aan een derde partij op een manier die een risico zou vormen voor uw anonimiteit (dat wil zeggen, we zullen uw D&I-informatie nooit overdragen aan een derde partij in combinatie met andere specifieke informatie over u waarmee een derde partij u zou kunnen identificeren). We kunnen uw D&I-informatie echter bekendmaken aan een van onze partners of serviceproviders zoals gedefinieerd en beschreven in dit beleid om gegevensverwerking van partners of serviceproviders mogelijk te maken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit beleid en de hierin uiteengezette principes (zie de sectie van dit beleid ‘Hoe wij informatie delen/ontvangers’). We kunnen ook gegevens anonimiseren en/of samenvoegen en beschikbaar stellen aan derden en het publiek zoals beschreven in dit beleid (bijv. om inzicht te geven in diversiteitsstatistieken in bepaalde gebieden, bedrijfstakken, bedrijven of landen, of om gegevensrapporten beschikbaar te stellen waarin economische of arbeidstrends worden beschreven).

Hoe wij D&I-informatie gebruiken

Afhankelijk van uw keuzes of en hoe u ervoor kiest om D&I-informatie vrij te geven, zullen we de gegevens die u verstrekt, gebruiken om nieuwe platformfuncties te implementeren, verschillende diversiteits- en inclusietrends in bedrijfstakken, landen en wereldwijd bij te houden en werkgevers ertoe aan te zetten diversiteitsgegevens te delen en hun werkwijzes te veranderen als reactie op de inzichten die we bieden.

Als geregistreerde gebruiker van ons platform verwerkt Glassdoor uw D&I-informatie en sommige andere informatie in overeenstemming met onze contractuele verplichtingen op basis van de gebruiksvoorwaarden, dit beleid en uw toestemming voor de volgende doeleinden:

 • inzicht verschaffen in loonverschillen (bijv. het tonen van verschillen tussen mannen en vrouwen en raciale/etnische loonverschillen)
 • op D&I gebaseerde analyse van banen en bedrijven verstrekken (we kunnen bijvoorbeeld D & I-informatie gebruiken om rapporten te genereren waarin werkgevers worden benadrukt die diversiteit het beste omarmen, LGBTQ-rechten ondersteunen, loonverschillen minimaliseren, enz.)
 • diversiteits- en inclusiestatistieken en beoordelingen verstrekken (bijv. inzichten verschaffen aan werkzoekenden die meer willen weten over diversiteit en inclusie met betrekking tot specifieke bedrijfstakken of bedrijven)
 • zoekoptimalisatie en filtering bieden via diversiteitsgegevens (bijv. gebruikers de mogelijkheid bieden om Glassdoor-inhoud of bedrijven te filteren op basis van bepaalde werkgeverskwaliteiten of ervaringen en kenmerken van werknemers; bijvoorbeeld werkgevers die LGBTQ+-rechten steunen of die in het bijzonder vrouwen steunen via betere vergoedingen voor zwangerschapsverlof; aangezien gebruikers D&I-informatie verstrekken, kunnen hun reviews worden gekoppeld aan samengestelde categorieën, zoals filteren op een leeftijdsgroep of etniciteit voor een bepaald bedrijf/​alle reviews voor een bedrijfstak. In sommige gevallen kunnen bepaalde reviews worden getagd met D&I-attributen.) ​
 • betere bekendmaking van de diversiteit van werkgevers/werknemers voor werkzoekenden (we kunnen werkgevers bijvoorbeeld toestaan interne diversiteitsgegevens, details van diversiteitsprogramma’s en getuigenissen van hun eigen werknemers te delen; we kunnen werkzoekenden en werknemers de mogelijkheid bieden om anonieme discussies te voeren over D&I-gerelateerde en andere onderwerpen,)
 • D & I-informatie opnemen in bestaande of nieuwe producten en diensten die anders in dit beleid worden beschreven (zie de sectie van dit beleid met de titel ‘Hoe wij uw informatie gebruiken’)

Hoe wij D&I-informatie delen/ontvangers

Zoals beschreven in sectie Zeven van onze D&I-informatieprincipes hierboven, kunnen we D&I-informatie delen in overeenstemming met ons algemene beleid. Raadpleeg de sectie van dit beleid met de titel ‘Hoe wij informatie delen/ontvangers’.

In dit Cookiebeleid wordt beschreven hoe Glassdoor gebruik maakt van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met privacy en gegevens verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen als u een pagina voor het eerst bezoekt. We gebruiken cookies, webbakens, lokaal gedeelde objecten (ook wel ‘flashcookies’ genoemd), mobiele-id’s en soortgelijke technologieën (cookies) om u te kunnen herkennen op het platform, uw gebruikerservaring te verbeteren, uw gebruik van het platform te doorgronden en u relevante advertenties te tonen. Cookies kunnen ook geplaatst worden door andere websites of diensten die content gebruiken op de pagina die u bezoekt. Nadat u zich heeft geregistreerd op het platform, koppelen we informatie die we mogelijk verzamelen via de cookies die door ons en onze partners zijn ingesteld aan andere informatie die we van uw hebben ontvangen. Het verstrekken van uw gegevens via cookies geschiedt vrijwillig, met uitzondering van die met betrekking tot cookies die we op uw apparaat plaatsen omdat we deze nodig hebben voor de prestaties van ons platform en onze diensten.

Welke soorten cookies gebruiken we?

We gebruiken twee soorten cookies op het platform: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die op uw apparaat aanwezig blijven totdat u het platform verlaat. Een permanent cookie blijft veel langer op uw apparaat tot u dit handmatig verwijdert (hoelang het cookie blijft, hangt af van de ingestelde ‘levensduur’ van het specifieke cookie en uw browserinstellingen).

Waar worden cookies voor gebruikt?

Cookies kunnen informatie overbrengen over u en uw gebruik van het platform, zoals uw browsertype, zoekvoorkeuren, functiebenamingen, gegevens met betrekking tot advertenties die aan u zijn getoond of waar u op heeft geklikt en de datum en tijd van uw gebruik. Met uitzondering van een id-cookie, dat we koppelen aan geregistreerde accounts om fraude door leden van het platform te voorkomen, kunnen cookies gekoppeld zijn aan bepaalde unieke informatie zoals de functies die u in het kader van uw registratie of bij het invoeren van uw profiel heeft opgegeven, maar die niet aan uw naam is gekoppeld. We gebruiken vier soorten cookies: strikt noodzakelijk, functioneel, analyse en oelgroepgerichte. U kunt bekijken welke specifieke cookies in een categorie vallen door onze Cookie Consent Tool op onze website footer te gebruiken.

We gebruiken cookies voor zaken zoals:

DoelUitleg
AuthenticatieWe gebruiken cookies om vast te stellen of u bij het platform aangemeld bent of niet en om u aangemeld te houden tijdens uw bezoek aan de verschillende pagina’s op de site.
VeiligheidWe gebruiken cookies om veiligheidseigenschappen van de site te ondersteunen, fraude te voorkomen en uw data te beschermen tegen onbevoegde toegang.
Voorkeuren en functiesWe gebruiken cookies om functies in te stellen en ons te helpen bij het leveren van gepersonaliseerde content, zoals bijvoorbeeld het tonen van uw recente zoekacties.
AdvertentiesWe gebruiken cookies om advertenties te leveren, te evalueren en te verbeteren, zoals door bijvoorbeeld uw informatie te gebruiken om relevante advertenties te tonen op en buiten het platform. Onze advertentiepartners kunnen een cookie gebruiken om te kijken of een advertentie al eerder aan u getoond was of hoe de advertentie presteerde, of om ons informatie leveren over uw interactie met de advertentie.
Analyses en prestatiesWe gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers het platform gebruiken en om de prestaties van onze site in de gaten te houden. Deze cookies helpen ons om foutjes te identificeren en te herstellen en om onze diensten beter te begrijpen en te verbeteren, om verschillende functies te onderzoeken en testen en om bij te houden van waar bezoekers onze site bereiken.

Doelgroepgerichte cookies: Advertentiekeuzes en cookies beheren

Glassdoor werkt met verschillende derden samen om u te voorzien van persoonlijk afgestemde, op uw interesses gebaseerde advertenties. We kunnen advertenties op u richten en hun prestaties meten, zowel op het platform als daarbuiten, door middel van:

 • Door leden verstrekte profielinformatie (zoals de functie, het beroep de locatie, geautoriseerde informatie gedeeld vanaf uw sociale mediasite)
 • Uw gebruik van het platform (zoals de zoekgeschiedenis, vacatureklikken, bedrijven die u volgt);
 • Informatie die is afgeleid uit de hiervoor beschreven informatie (functies uit een profiel kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie over de bedrijfstak, anciënniteit en compensatie af te leiden);
 • Het IP-adres of locatie-informatie van mobiele apparaten (als u locatiegegevens op uw apparaat heeft ingeschakeld);
 • Cookies (op en buiten het platform) kunnen informatie van advertentiepartners bevatten die wij gebruiken om u relevante advertenties te bieden.

Hoe we werken met externe advertentiepartners

Wanneer we werken met onze advertentiepartners om u persoonlijk afgestemde, op interesses gebaseerde reclame aan te bieden, delen we geen informatie met hen die ze kunnen gebruiken om u te identificeren of die ze aan u als specifiek individu kunnen koppelen, tenzij u ons daartoe instructies heeft gegeven (zoals wanneer u een leadformulier in een advertentie heeft ingevuld of goedkeuring heeft verleend om uw profiel weer te geven voor werkgevers). Evenzo, als een van deze advertentiepartners informatie over u heeft opgeslagen in een van hun eigen cookies in uw browser, gebruiken zij die informatie om ons te helpen u een relevante advertentie te sturen. Ze delen geen informatie met ons die we aan u als individu kunt koppelen.

Wij werken samen met derden, zoals Google Analytics, om analytische diensten te leveren, waarvoor gebruik gemaakt kan worden van de cookies op uw apparaat om het effect van advertenties te meten en het internetverkeer naar Glassdoor in het algemeen in kaart te brengen. Daarnaast hebben wij Google Analytics Demographics and Interest Reporting geïmplementeerd, waarmee cookie-informatie wordt gecategoriseerd zodat wij en externe serviceproviders beter in staat zijn om advertenties aan te bieden die relevant en nuttig zijn voor u op het platform en op verschillende websites verspreid over het internet. Verder kan een cookie op sommige sites van werkgevers die klant zijn, ons voorzien van samengevoegde gegevens of het aantal sollicitaties dat door gebruikers van het platform is verzonden naar deze sites.

Instemmen met cookies en afmelden voor cookies

Zoals we beschrijven in onze cookie-banner (voor onze gebruikers in rechtsgebieden waar we een toestemmingsbanner weergeven) en in onze Cookie Consent Tool (in de footer van de website van Glassdoor), gebruiken we cookies die strikt noodzakelijk zijn voor ons om de diensten te leveren die u gebruikt, u kunt zich niet afmelden voor deze cookies op het platform. Door gebruik te maken van onze Cookie Consent Tool, kunt u alle behalve strikt noodzakelijke cookies weigeren of u op elk gewenst moment afmelden voor specifieke categorieën cookies (zoals hierboven en in de Tool beschreven). U kunt ook de plaatsing van sommige (maar niet alle) cookies uitschakelen door uw browser in te stellen om cookies te weigeren, houd er rekening mee dat dit uw gebruikerservaring kan verslechteren. Bovendien kunt u cookies ook controleren, beheren en / of verwijderen via uw browserinstellingen. Een nuttige bron voor informatie over het verwijderen en beheren van cookies is te vinden op AboutCookies.org.

Indien u locatiegegevens voor de mobiele versie van het platform (met inbegrip van versies die als een systeemeigen toepassing zijn geïnstalleerd) inschakelt, kunnen wij uw locatiegegevens gebruiken om geografisch gerichte advertenties en aanbiedingen te tonen van bedrijven en werkgevers bij u in de omgeving. In dergelijke gevallen delen we uw locatie niet met de adverteerder of het advertentienetwerk, maar verschaffen we de adverteerder of het advertentienetwerk een middel om advertenties door te sturen naar gebruikers die zich in bepaalde gebieden bevinden. U kunt het doorgeven van locatiegegevens te allen tijde uitschakelen via de privacyinstellingen op uw apparaat of de instellingen van de eigen app van Glassdoor.

Cookies van advertentiepartners

Hier volgen enkele opties voor het beheer van cookies van derde partijen die worden gebruikt door onze advertentiepartners:

Bij een bezoek aan Glassdoor uit een regio waar de toepasselijke wetgeving toestemming vereist voor het gebruik van niet-strikt noodzakelijke cookies, zien we een cookie-toestemmingsbanner en vragen om uw toestemming. U kunt cookievoorkeuren op Glassdoor aanpassen via ons hulpmiddel voor cookietoestemming. U vindt dit hulpmiddel in de Glassdoor-voettekst.

Door de volgende koppelingen te gebruiken, kunt u zich uitschrijven voor het plaatsen van cookies door externe adverteerders en advertentienetwerken of op u gerichte advertenties: Network Advertising Initiative; Digital Advertising Alliance; European Interactive Digital Advertising Alliance (voor gebruikers in de EU); The Digital Advertising Alliance of Canada (voor gebruikers in Canada); of u kunt afmeldingsinstructies volgen van de Ad Partners waarmee we samenwerken die hier staan vermeld. U blijft dan wel nog algemene advertenties ontvangen van bedrijven die niet in deze afmeldingsmogelijkheden zijn opgenomen.

U kunt ervoor kiezen om niet door Google Analytics en Google Analytics Demographics and Interest Reporting gevolgd te worden (opt out) door Google Ads Settings te bezoeken of door de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on te downloaden.

Let op: als reclame of andere kenmerken op het platform door externe partijen worden geleverd, kunnen deze partijen ook hun eigen cookies instellen en gebruiken, die onderworpen zijn aan de privacykennisgevingen en het privacybeleid van deze externe partijen. Glassdoor heeft geen toegang tot of controle over deze cookies. Verder, als u op advertenties reageert die door derden zijn geplaatst of als u via het platform informatie aan derden verstrekt, krijgen de desbetreffende derden in overeenstemming met hun eigen privacybeleid de beschikking over informatie over u.

‘Do not track’-signalen

Op dit moment reageren wij niet op ‘do not track-signalen’ of soortgelijke instellingen of mechanismen. Wanneer u het platform bezoekt, proberen wij u een op maat gemaakte gebruikerservaring aan te bieden.

Andere belangrijke privacy-informatie

Uw privacyrechten

Glassdoor is wereldwijd actief en dient daarom verscheidene wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen die onze gebruikers een reeks privacyrechten verlenen. Wij hebben ervoor gekozen onze gebruikers al deze privacyrechten te verlenen, ongeacht hun locatie.

 • Indien u een verzoek wilt indienen over het uitoefenen van uw recht om toegang tot uw gegevens te krijgen, uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te exporteren, te rectificeren, bij te werken of er vragen over te stellen, kunt u dit doen via onze pagina Privacyverzoeken. Uw naam en e-mailadres worden gevraagd. Er wordt een verificatie-e-mail naar u verzonden om uw identiteit te verifiëren. Een agent kan uw naam en e-mailadres namens u verzenden via de pagina Privacyverzoeken, maar we kunnen uw aanvraag alleen verifiëren door u te vragen op de verificatielink in de verificatie-e-mail te klikken.
 • Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken via onze pagina Privacyverzoeken.
 • U heeft het recht om zich uit te schrijven voor marketingcommunicatie die we u van tijd tot tijd sturen. U kunt van dit recht gebruik maken door op de koppeling Uitschrijven of Afmelden te klikken in de marketingberichten die u per e-mail van ons ontvangt. Geregistreerde gebruikers kunnen hun accountinstellingen en hun voorkeuren voor marketing per e-mail beheren, zoals beschreven in de sectie Keuzes met betrekking tot persoonlijke informatie hieronder. Als u zich heeft uitgeschreven voor andere vormen van marketing (zoals marketing per post of telemarketing), kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die worden weergegeven onder Contact met ons opnemen.
 • Evenzo, als we uw persoonlijke informatie met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken is niet van invloed op de rechtmatigheid van welke verwerking dan ook die is uitgevoerd voorafgaande aan de intrekking, noch is deze van invloed op de verwerking van persoonlijke informatie die ze uitgevoerd hebben op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming. U heeft het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit te klagen over het verzamelen en het gebruik door ons van uw persoonlijke informatie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Glassdoor verwerkt uw gegevens niet om geautomatiseerde beslissingen over u te nemen die een juridisch of ander significant effect hebben.

Glassdoor discrimineert geen gebruikers die deze privacyrechten uitoefenen. Wij reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming. We zullen binnen een redelijke tijdsperiode op alle aanvragen reageren. Niettegenstaande het voorgaande, behouden we het recht om eventuele informatie in onze archieven te behouden die wij nodig achten voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten.

Keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie

Naast de rechten die hiervoor beschreven zijn, kunt u, als u als individuele consument lid bent van Glassdoor, uw accountinstellingen beheren via de pagina Accountinstellingen op het platform. Daar wordt u de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven voor het gebruiken van uw persoonlijke informatie voor bepaalde doeleinden. Als u een werkgever bent met een werkgeversaccount, kunt u uw accountinstellingen beheren via de pagina Accountinstellingen op de Glassdoor voor werkgevers-website. Werkgevers kunnen instelling voor e-mailmarketing door Glassdoor beheren door hier te klikken.

Wij kunnen u meldingen sturen als (en in zoverre) u zich heeft aangemeld voor promotionele communicatie, of andere berichten met gebruikmaking van de contactgegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres) die u ons heeft verstrekt toen u zich registreerde of toen u ons om informatie vroeg. U kunt u afmelden van het verder ontvangen van de meeste van deze berichten door de instructies te volgen die in elk bericht zijn opgenomen. U kunt ook invloed uitoefenen op de meeste e-mails die u van ons ontvangt door uw e-mailvoorkeuren aan te passen via Mijn account op de site. U moet zich overigens wel afzonderlijk uitschrijven voor het ontvangen van de verschillende e-mails over updates voor blogberichten door u uit te schrijven bij elk blog waarop u zich heeft geabonneerd. U kunt mobiele pushberichten beheren in de sectie Ik van de mobiele app.

Wij zullen u servicegerelateerde aankondigingen sturen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is. In het algemeen kunt u zich niet uitschrijven voor deze aankondigingen, die niet hoofdzakelijk promotioneel van aard zijn. Als u deze aankondigingen niet wenst te ontvangen, heeft u de mogelijkheid om uw account te deactiveren. In sommige gevallen kunt u de informatie die wij op geautomatiseerde wijze verzamelen, stopzetten of beperken. Als u meer wilt weten over de wijze waarop de ontvangst van die informatie stopgezet of beperkt kan worden, verwijzen wij u naar het onderdeel over het cookiebeleid en advertentiekeuzes.

Uw account afsluiten

Als u uw Glassdoor-account volledig wilt sluiten, kan dit in de instellingen van uw account op het platform. Lees voor verdere instructies dit artikel in ons Helpcentrum. Wanneer u uw account sluit, heeft u geen volledige toegang meer tot salarissen, reviews en sollicitatiegesprekken, en eventuele inhoud die u heeft ingediend wordt niet meer weergegeven op het platform. We behouden ons echter het recht voor om welke informatie dan ook in gesloten account te bewaren in onze archieven zoals wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, voor het oplossen van geschillen of het handhaven van onze overeenkomsten. Als u, zelfs nadat u uw account heeft gesloten, nog wilt weten welke persoonlijke informatie we bewaren, kunt u die aanvragen in overeenstemming met de rechten die hiervoor zijn beschreven.

Hoelang wij uw persoonlijke informatie bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om het platform aan te bieden aan u en te voldoen aan de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Dit is ook het geval voor iedereen met wie we uw persoonlijke informatie delen en die namens ons verantwoordelijk zijn voor diensten. Bewaarperioden kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van het type informatie en hoe deze wordt gebruikt. Onze bewaarperioden zijn gebaseerd op criteria zoals wettelijk voorgeschreven bewaarperioden, hangende of potentiële geschillen, onze rechten op het gebied van intellectuele eigendom en eigenaarschap, contractvereisten, operationele richtlijnen of behoeften, en historische archivering. Als we uw persoonlijke informatie niet meer hoeven te gebruiken en er geen noodzaak bestaat voor ons om deze te behouden om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, geschillenafwikkeling en handhaving van onze overeenkomsten, verwijderen we deze van onze systemen of anonimiseren we deze zodat u niet kunt worden geïdentificeerd.

Beveiligingsmaatregelen

Veiligheid. We hebben fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen genomen om de informatie die we online verzamelen te beveiligen. Geen enkel bedrijf kan echter veiligheidsrisico’s volledig elimineren, dus kunnen we geen garanties geven betreffende enig deel van onze dienstverlening. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Nadat u zich bij ons heeft geregistreerd, zullen we u nooit om uw wachtwoord vragen. Wij verzoeken u om een uniek wachtwoord voor uw Glassdoor-account te maken en om dit niet voor andere internetdiensten of applicaties te gebruiken. Deel uw wachtwoord niet met andere mensen.

Tips voor het verantwoord zoeken van vacatures. 

We controleren het platform actief op vacatures in strijd zijn met onze gebruiksvoorwaarden. Als we frauduleuze activiteiten ontdekken, wordt de vacature van het platform verwijderd. Niettemin kunnen er soms frauduleuze vacatures op de site voorkomen en wij sporen u aan om voorzichtig te zijn bij uw zoektocht naar een baan. Wij verzoeken u volgende tips te overwegen bij het zoeken:

 • Stuur geen geld naar een potentiële werkgever.
 • Geef geen persoonlijke of financiële rekeninginformatie aan een nieuwe werkgever via e-mail.
 • Verzilver geen cheques en maak geen geld over voor uw werkgever.
 • Pas op voor vacatures waarin u gevraagd wordt uw cv naar een gratis e-mailadresservice (bijv. Gmail, Yahoo, enz.) te sturen.
 • Neem geen gevoelige informatie op in uw cv, zoals uw burgerservicenummer.
 • Pas op voor vacatures met spelfouten en slechte grammatica.
 • Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook.
 • Doe uw huiswerk. Zorg dat u een aangeboden baan die u interesseert, onderzoekt.

Neem hier contact met ons op als u verdachte vacatures tegenkomt. Als u denkt doelwit te zijn geweest van fraude, doe dan aangifte bij de politie en neem contact op met Glassdoor.

Privacy van minderjarigen

Om toegang te krijgen tot het platform of om het te gebruiken, moet u 16 jaar of ouder zijn, of meerderjarig in uw rechtsgebied, anders mag u het platform niet gebruiken. Indien u ontdekt dat een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan hier contact met ons op. Indien wij ontdekken dat een kind ons zonder ouderlijke toestemming persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen wij de betreffende informatie en wordt het account van het kind opgeheven.

Gegevensbeheerder

De informatie die we via het platform over u verzamelen, verwerken en/of gebruiken, wordt gehost, beheerd en gebruikt voor de verzorging van services van de rechtspersonen van Glassdoor die aan het begin van dit privacybeleid zijn beschreven, waaronder, waar van toepassing, buiten de Europese Economische Ruimte ( EER), inclusief in de Verenigde Staten. De privacybescherming en de rechten van autoriteit met betrekking tot toegang tot uw informatie in deze landen zijn mogelijk niet dezelfde als in uw land. We treffen aanvullende maatregelen wanneer informatie wordt overgebracht vanuit de EER. Dit omvat het gebruik van standaardbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie in onze contacten met partijen die informatie ontvangen van buiten de EER. We vertrouwen tevens op adequaatheidsbeslissingen van de Europese Commissie over bepaalde landen, waar toepasselijk, voor gegevensoverdrachten naar landen buiten de EER.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via DPO @ Glassdoor.com.

Onze vertegenwoordiger voor AVG kan hier worden gecontacteerd of via:

Glassdoor Hiring Solutions Ireland Ltd.
70 Sir John Rogerson’s Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, D02 R296
Ierland

Deelname aan Privacyschild

Glassdoor heeft de naleving van de EU-VS gecertificeerd. Privacy Shield Framework en de Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework. Glassdoor verklaart dat het voldoet aan het Privacy Shield Framework. Glassdoor zet zich in om alle persoonlijke gegevens die zij ontvangen van lidstaten van de Europese Unie (EU), respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, afhankelijk van het Privacy Shield Framework, te onderwerpen aan de toepasselijke Principes van het Framework. Ga voor meer informatie over de Privacy Shield Frameworks naar de Privacy Shield List van het Amerikaanse ministerie van handel op privacyshield.gov/list.

Glassdoor is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens die het ontvangt. Het is onderhavig aan elk Privacyschild-framework en draagt dit dientengevolge af naar een derde partij die optreedt als een vertegenwoordiger namens Glassdoor. Glassdoor leeft alle Privacyschild-principes na voor alle aansluitende overdrachten van persoonlijke gegevens vanuit de EU en Zwitserland, waaronder de aansluitende provisies voor aansprakelijkheid.

Met betrekking tot de ontvangst of overdracht van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in het Privacyschild-framework is Glassdoor onderhevig aan de regelgeving en handhaving van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Glassdoor verplicht worden om persoonlijke gegevens te openbaren ten gevolge van juridische procedures door openbaar gezag, waaronder verplichtingen om mee te werken aan de nationale veiligheid en gerechtelijk gezag.

Als u onopgeloste zorgen over privacy en gegevensgebruik heeft, neemt u contact op met ons in de Verenigde Staten gevestigde bureau voor geschillenoplossing (gratis) via feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden, die gedetailleerder zijn beschreven op de Privacy Shield-website op privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, staat u in uw recht om een bindende geschillenregeling te initiëren als andere geschillenprocedures zijn uitgeput.

Updates in ons privacybeleid

Wij kunnen dit beleid herzien door op gezette tijden een bijgewerkte versie op het platform te plaatsen. Dit privacy- en cookiebeleid wordt onmiddellijk van kracht voor niet-geregistreerde gebruikers en gebruikers die accounts registreren of anderszins het beleid op of na de revisiedatum erkennen. Voor andere gebruikers die accounts hebben geregistreerd voor de herzieningsdatum, wordt het eveneens onmiddellijk van kracht. Zij kunnen echter binnen een periode van dertig (30) dagen na de herzieningsdatum bezwaar maken tegen het nieuwe beleid. Als we een wijziging aanbrengen die op materiële wijze uw rechten beperkt of uw verantwoordelijkheden vergroot, laten we u dit per e-mail weten (verzonden naar het e-mailadres dat is aangegeven in uw account) of via een aankondiging op deze website voordat de wijziging van kracht wordt. We kunnen aankondigingen van wijzigingen ook onder andere omstandigheden uitvoeren. We moedigen u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de laatste informatie over ons privacybeleid. Uw doorlopende gebruik van het platform is onderworpen aan de meest recente toepasselijke versie van dit privacybeleid. Als u bezwaar hebt tegen het beleid nadat het voor u van kracht is gegaan, mag u het platform niet langer gebruiken. De vorige versie van het beleid vindt u hier.

Contact met ons opnemen

Indien u vragen heeft in verband met dit beleid, kunt u hier contact met ons opnemen.

Glassdoor Inc. c/o CT Corporation, 330 North Brand Boulevard, Glendale, CA 91203-2336

Indien u een verzoek wilt indienen over het uitoefenen van uw recht om toegang tot uw gegevens te krijgen, uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te exporteren, te rectificeren, bij te werken of er vragen over te stellen, kunt u dit doen via onze pagina Privacyverzoeken.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO @ Glassdoor.com