HR Tech Privacy

Gyakori kérdések (GYIK)

A személyes adatok megosztása

Milyen személyes adatokat osztanak meg egymás között a webhelyek?

A megosztott személyes adatok körét az Ön által használt webhely adatvédelmi és cookie-szabályzata határozza meg. 

A megosztott személyes adatok köre attól is függ, hogy Ön milyen interakcióra lépett a webhelyekkel az álláskeresési és jelentkezési tevékenysége során. Szerepelhet köztük a vezetékneve és az utóneve, a felhasználóneve, az e-mail-címe, a telefonszáma, az önéletrajzában/profiljában szereplő adatok, az IP-címe, a hirdetőazonosítója, a munkáltatók szűrőkérdéseire adott válaszai, az álláshirdetései, az állásértesítői, a jelentkezési folyamatainak az állapota, illetve a webhelyeken végzett keresési, kattintási és munkamenetbeli felhasználói tevékenységei.

Miért osztják meg így a személyes adataimat?

A személyes adatait többféle okból osztjuk meg: 

 • azért, hogy több álláskeresőt kapcsoljunk össze több álláshirdetéssel és több munkáltatóval;
 • azért, hogy jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani Önnek; 
 • azért, hogy felhasználóink nagyobb biztonságban tudhassák magukat.

További információk is rendelkezésre állnak az adatmegosztás előnyeiről.

Mikor osztják meg az adatokat, és hogyan zajlik az adatmegosztás?

A személyes adatok megosztásának ideje és módja az adott webhelytől, a megosztott adatok típusától és az Ön társult webhelyeken végzett tevékenységétől függ. Adatmegosztásra jellemzően akkor kerül sor, amikor – az adatmegosztás előnyeit ismertető szakaszban leírtak szerint – bizonyos üzleti érdekeket észlelünk, vagy amikor szolgáltatásainkat fejlesztjük. 

Webhelyeink például felhasználhatják és megoszthatják az Ön keresési és böngészési előzményeit (például azt, hogy milyen állásokra kattintott rá), illetve önéletrajzának és profiljának adatait annak érdekében, hogy meghatározzák az Ön számára megjelenítendő keresési eredményeket és állásértesítőket. Léteznek olyan műveletek is, amelyek automatikusan megosztást indítanak be – ilyen például egy fiók létrehozása a társult webhelyeink egyikén.

Hogyan állíthatom le a személyes adataimnak az ily módon történő megosztását?

Törekszünk arra, hogy érvényesíthesse a preferenciáit. Ha nem szeretné adatait ilyen módon megosztani, a webhelytől függően kérheti fiókja törlését, személyes adatai törlését vagy azt, hogy a fiókja maradjon meg, de ne osszák meg ily módon a személyes adatait. Ezeket úgy teheti meg, hogy követi az Ön által használt webhely adatvédelmi szabályzatában ismertetett lépéseket.

HR Tech Adatvédelmi központ és a társult webhelyek

A HR Tech Adatvédelmi központ elindítása azt is jelenti, hogy változni fog valami a személyes adataim felhasználási módjában?

Nem, a platform elindítása nem jelent semmilyen változást a személyes adatai felhasználási módjában. A Központ csupán arra szolgál, hogy átláthatóbbá tegye a társult webhelyek között zajló adatmegosztást.

Akkor ezentúl minden adatomat korlátlanul megosztja majd az összes társult webhely?

Nem, az Ön személyes adatainak a megosztására az Ön által használt webhelyek adatvédelmi és cookie-szabályzatának rendelkezései vonatkoznak. Azt javasoljuk, hogy olvassa el a bennük foglalt rendelkezéseket, hogy világosan megértse a helyzetet. Mint fentebb említettük, az Adatvédelmi központ elindítása elsősorban arra szolgál, hogy átláthatóbb legyen az Ön által már használt webhelyek adatvédelmi és cookie-szabályzatában részletesen ismertetett adatmegosztás.

Hogyan kezelik a webhelyek a személyes adataimnak a társult webhelyek közötti megosztását?

Különféle, a jogszabályok által megkövetelt óvintézkedésekkel gondoskodunk az ilyen adatmegosztás kielégítő védelméről. Ez több óvintézkedés egyidejű alkalmazását is jelentheti. Az óvintézkedések közé tartozhatnak egyebek között az általános szerződési feltételek, az EU-USA Adatvédelmi Pajzs keretegyezmény, a továbbadásra vonatkozó megállapodások, illetve egyéb olyan módszerek, amelyeket megfelelőnek ítélünk a személyes adatok átadásának a védelmére. 

Ki a személyes adataim adatkezelője?

Azt, hogy ki az Ön személyes adatainak az adatkezelője, az Ön által használt webhely adatvédelmi szabályzatának kell tartalmaznia. 

Hogyan tekintenek a webhelyek az adatvédelemre?

A HR Tech webhelyei nagyon komolyan veszik a felhasználóik adatainak a védelmét. A személyes adatok védelmére tett erőfeszítésekre jelentős forrásokat áldozunk, és törekszünk a hatályos adatvédelmi szabályok betartására. Nagyon hálásak vagyunk az álláskeresőink irántunk tanúsított bizalmáért, amellyel a segítségünket kérik a megfelelő állások megtalálásához, csakúgy, mint a munkáltatóink bizalmáért, amellyel a segítségünket kérik a megfelelő jelentkezők megkereséséhez. Kérjük, tekintse át adatvédelmi irányelveinket

Milyen nyelven érhető el az egyes webehlyek adatvédelmi és cookie-szabályzata?

A webhelyek adatvédelmi és cookie-szabályzata azokon a nyelveken érhető el, amelyeknek az országa szerepel az adott webhely célpiacai között. Ha egy bizonyos webhelynek nem érhető el az adatvédelmi vagy a cookie-szabályzata egy adott nyelven, annak az az oka, hogy a webhely egyelőre nem célozza olyan piacoknak a felhasználóit, ahol ezt a nyelvet használják.

Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai

Milyen adatvédelmi jogok illetnek meg a társult webhelyeken?

Arra törekszünk, hogy egyenlő bánásmódban részesítsük felhasználóinkat, ezért az egész világon minden felhasználónknak az adatvédelmi jogok széles körét biztosítjuk. Ez azt jelenti, hogy a webhely bármelyik felhasználója – a tartózkodási helyétől függetlenül – felkeresheti a webhelyet annak érdekében, hogy:

 • hozzáférjen a személyes adataihoz;
 • töröltesse a személyes adatait;
 • megkapja a személyes adatait hordozható formátumban;
 • korlátozza vagy megtiltsa személyes adatainak bizonyos típusú kezelését.

Hogyan élhetek az adatvédelmi jogaimmal?

Az adatvédelmi jogai érvényesítéséről az Ön által használt webhely adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat, amelyben ehhez részletes útmutatást talál.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket alkalmaznak a webhelyek?

Nagyon komolyan vesszük a személyes adatok védelmét, és jelentős erőforrásokat áldozunk erre a célra. Különféle eljárásokat alkalmazunk az adatok jogosulatlan elérésének és közlésének, megsemmisülésének és véletlen elvesztésének a megelőzésére. Ezek az eljárások függnek az adatok természetétől, az adatkezelés körülményeitől, a kapcsolódó kockázatoktól, illetve a rendelkezésre álló technológiától. 

Számos biztonsági óvintézkedéssel védjük a személyes adatait. Kockázatalapú megközelítést alkalmazunk, módszereink – az alkalmazhatóságtól függően – a következőkre terjednek ki:

 • a személyes adatok szelektív pszeudonimizálása és titkosítása;
 • a belső rendszerek oly módon történő kialakítása, hogy védjék a feldolgozórendszerek és -szolgáltatások titkosságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • olyan rendszerek és eljárások használata, amelyek fizikai, illetve technikai incidens esetén képessé tesznek bennünket az általunk őrzött személyes adatok rendelkezésre állásának és hozzáférhetőségének időben történő visszaállítására;
 • a webhelyeken alkalmazott biztonsági óvintézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelése, felmérése és kiértékelése.

Munkáltatóként mit tehetek a fiókom biztonságáért?

Munkáltatói fiókja biztonságával kapcsolatban a biztonsági oldalunkon talál tanácsokat.