HR Tech Privacy

Indeed

Az Indeed a világ első számú állásportálja1, havonta több mint 250 millió egyedi látogató2 keresi fel. Az Indeed számára az álláskeresők a legfontosabbak, ezért lehetővé teszi nekik, hogy ingyen kereshessenek az álláshirdetésekben, közzétegyék az önéletrajzukat, és cégek után kutassanak. Mindennap millióknak kínálunk fel új lehetőségeket.

1 comScore, összes látogató, 2018. március

2 Google Analytics, egyedi látogatók száma, 2018. szeptember

Adatvédelmi szabályzat

Legutóbb frissítve: 2020. augusztus 31

Az Indeed Adatvédelmi szabályzatának összefoglalása

1. Bevezetés

Az Indeed Adatvédelmi szabályzatának összefoglalása rövid áttekintést nyújt arról, hogy hogyan kezeljük a felhasználók adatait. Ha kíváncsi a szabályzat részletesebb ismertetésére, olvassa el a teljes Adatvédelmi szabályzatot, amely átfogó magyarázattal szolgál arról, hogy milyen gyakorlatokat alkalmazunk a felhasználói adatok kezeléséhez. Az itt definiált kifejezések megegyeznek a teljes Adatvédelmi szabályzatban, valamint az Indeed Felhasználási Szabályok és Feltételek című dokumentumának bevezetőjében foglaltakkal.

Az Indeed alapvető küldetése, hogy a felhasználóknak segítsen a munkakeresésben, a munkáltatóknak pedig a megfelelő jelentkezők megtalálásában. Mivel valamennyi kapcsolt vállalkozásunk magáénak vallja ezt a küldetést, kialakítottuk egy Adatvédelmi központot is, hogy tájékoztatást nyújtsunk felhasználóinknak a kapcsolt vállalkozásainkról, valamint arról, hogy hogyan osztunk meg adatokat e vállalkozásokkal. 

2. Ki felel az Ön adataiért?

Az Ön földrajzi helyétől függ, hogy ki az Ön adataiért felelős Indeed-jogalany. Kérjük, a felelős jogalany meghatározásához tekintse meg az alábbi táblázatot. 

Álláskeresők

Álláskereső/munkáltató földrajzi helyeAdatkezelő 
Egyesült Államok Indeed Inc.

Indeed Staff LLC, az Indeed Staff szolgáltatást használó Álláskeresők és Munkáltatók esetén
Az Egyesült Államokon kívül Indeed Operations Ireland Limited 

3. Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

Gyűjtjük az adatokat:

 • amelyeket Ön a Webhelyünkön keresztül a rendelkezésünkre bocsát, pl. kapcsolatfelvételi adatok, önéletrajzi adatok, helyadatok;
 • amelyeket az Indeeden folytatott tevékenysége révén bocsát rendelkezésünkre, pl. az eszközéről származó, vagy a Webhelyen elvégzett műveletekből (lefuttatott keresések, illetve álláshirdetések, amelyekre rákattint) származó adatok;
 • akkor, amikor állásokra jelentkezik, amikor ellenőrző vagy értékelő kérdéseket, vagy automatikus telefonos ellenőrzést használ, vagy külső felek oldalairól jelentkezik be; és
 • amikor Munkáltatóként megadja a szükséges munkáltatói adatokat, pl. ellenőrzési és számlázási célokból.

Az Önnel kapcsolatban gyűjtött Személyes adatok típusával kapcsolatos összes részletet a teljes Adatvédelmi szabályzatunk 2.1–2.3 szakaszai tartalmazzák, az ilyen jellegű adatgyűjtés jogalapjával kapcsolatos részletek pedig a 2.6 szakaszban találhatók.

4. Miért gyűjtjük ezeket az adatokat?

Azért gyűjtjük össze és használjuk fel az Ön adatait, hogy az Álláskeresőknek segítsünk állást, a Munkáltatóknak pedig jelentkezőket találni, valamint hogy biztosíthassuk Önnek szolgáltatásainkat, és továbbfejleszthessük azokat. Összességében a következőkre használjuk Személyes adatait:

 • fiókja létrehozása, és állásértesítők, vagy egyéb promóciós anyagok küldése Önnek; 
 • releváns keresési eredmények és ajánlott állások biztosítása Önnek; 
 • az álláskeresési, jelentkezési és interjúztatási folyamat részét képező kommunikáció elősegítése;
 • önéletrajza elérhetővé tétele külső felek számára az Ön adatvédelmi beállításainak megfelelően (pl. privát vagy nyilvánosan elérhető önéletrajz); 
 • Álláskeresők és Munkáltatói álláshirdetések összepárosítása; 
 • a csalás, a kéretlen levelek és az egyéb potenciálisan csalárd vagy jogellenes tevékenységek megakadályozása; 
 • kifizetések lebonyolítása, ha Ön Munkáltató; 
 • automatikus feldolgozás végrehajtása számos különböző szolgáltatásunk biztosítása érdekében; 
 • szolgáltatásaink és biztonsági funkcióink javítása és optimalizálása az Álláskeresők és a Munkáltatók számára azáltal, hogy az adatokat megosztjuk Kapcsolt vállalkozásainkkal és Weboldalainkkal; 
 • szolgáltatásaink javítása, a termékek minőségének fenntartása, valamint a felhasználók védelme; és 
 • az Indeed rendszerein nyilvánosan elérhetőként és kereshetőként közzétett tartalmak összesítése és megosztása külső felekkel. 

A Személyes adatok felhasználási céljaival kapcsolatos részletes információk a teljes Adatvédelmi szabályzat 4., 5. és 9. szakaszában olvashatók.

5. Kikkel osztjuk meg ezeket az adatokat?

Adatait a következőkkel osztjuk meg: 

 • az Indeed kapcsolt vállalkozásai;
 • Munkáltatók és Álláskeresők (pl. ha egy Álláskereső úgy dönt, hogy jelentkezik egy állásra); 
 • külső szolgáltatók, akik segítik működésünket, pl. az adattárolás vagy a csalások észlelése terén.

További részletekért lásd a teljes Adatvédelmi szabályzat 4.12–4.16, 8., 9. és 11. szakaszait. 

6. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Az Indeed addig őrzi meg az Ön Személyes adatait, amíg azok az Indeed szolgáltatásainak a biztosításához szükségesek, vagy amíg Ön fel nem kér minket, hogy töröljük a Személyes adatait. Emellett a helyi jogszabályok is kötelezhetnek minket bizonyos információk megőrzésére. Ha törölni szeretné Személyes adatait, nyújtson be egy törlési kérelmet. További részletekért lásd a teljes Adatvédelmi szabályzat 2.4 és 10.5 szakaszait. 

7. Milyen jogokkal élhet Ön Személyes adataival kapcsolatban?

Az Indeed rendkívül komolyan veszi az Ön adatainak védelmét, és lehetővé teszi, hogy felhasználói a világ minden pontján élhessenek a GDPR (az EU általános adatvédelmi rendelete) által biztosított összes joggal. E jogok közé tartozik a Személyes adatokhoz való hozzáférés; a Személyes adatok törlése; a Személyes adatok hordozható formában történő kézhezvétele; valamint a Személyes adatok kezelésének korlátozása, illetve tiltása. Hozzájárulása visszavonásához is joga van azokban az esetekben, amelyekben a Személyes adatait az Ön hozzájárulásával használjuk fel. A jogaival és azok gyakorlásával kapcsolatos további információkért olvassa el a teljes Adatvédelmi szabályzat 10. szakaszát

Emellett adatai kezelésével kapcsolatban jogában áll panaszt tenni a helyi adatvédelmi felügyeleti szervnél. Az ezzel kapcsolatos további részletekért lásd a teljes Adatvédelmi szabályzat 12.2 szakaszát. Ha Ön az Egyesült Államokban él, bizonyos esetekben speciális adatvédelmi jogok illetik meg. E tekintetben olvassa el a teljes Adatvédelmi szabályzat 13. szakaszát.

8. Kapcsolatfelvétel 

Az Indeed, Inc. vállalattal a 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA címen léphet kapcsolatba, az Indeed Ireland Operations Limited vállalattal a 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Írország címen; illetve bármelyik céget megkeresheti a Webhelyünkön elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. 

Ha fel szeretné venni a kapcsolatot az Indeed adatvédelmi tisztviselőjével, küldjön e-mailt a privacy-dept @ indeed.com címre (a szóközök törlésével).

Az Indeed teljes Adatvédelmi szabályzata

1. Bevezetés

Az Indeed nagyra becsüli felhasználói és ügyfelei abban megnyilvánuló bizalmát, hogy hozzáférést adnak neki személyes adataikhoz. Az Adatvédelmi szabályzat leírja, hogy mit teszünk a bizalom megőrzéséért és az adatok védelméért.

A jelen Adatvédelmi szabályzat különösen azt fejti ki részletesen, hogy milyen módon gyűjtjük, használjuk és közöljük azokat a személyes és nem személyes adatokat, amelyeket Ön az Indeednek biztosít, amikor hozzáfér az Indeed online és/vagy mobilszolgáltatásaihoz és webhelyeihez, valamint az Indeed által az ilyen szolgáltatásokban vagy webhelyeken, vagy velük kapcsolatban (a továbbiakban együttesen a Webhelyen) nyújtott szoftverekhez, illetve amikor használja azokat.

Alapvető küldetésünk, hogy segítsünk az Álláskeresőknek nagyszerű állásokat találni, a Munkáltatóknak pedig nagyszerű jelentkezőket. Mivel az összes kapcsolt vállalkozásunk magáénak érzi ezt a küldetést, kialakítottuk az Adatvédelmi központot, hogy tájékoztatást nyújtsunk felhasználóinknak kapcsolt vállalkozásainkról, valamint arról, hogy hogyan osztunk meg adatokat e vállalkozásokkal annak érdekében, hogy a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat kínálhassuk felhasználóinknak. További információkért látogassa meg Adatvédelmi központunkat.

1.1 Az Ön adataiért felelős Indeed-szervezetek

Ez a szakasz határozza meg, hogy mely Indeed-jogalany kezeli az Ön személyes adatait. 

A jelen Adatvédelmi szabályzatban az „Indeed” és a „mi” kifejezés a következőket jelenti: ha Ön egyesült államokbeli lakóhellyel rendelkezik, az Indeed, Inc. vállalatot, ha az Ön lakóhelye az Egyesült Államokon kívül található, az Indeed Ireland Operations Limited vállalatot, ha pedig Ön az Indeed Staff szolgáltatást használja, az Indeed Staff LLC-t.

Az Indeed által kezelt Személyes adatok kezelője az Indeed, hacsak a jelen feltételek ettől eltérő feltételt nem tartalmaznak, vagy külön megállapodás eltérően nem rendelkezik.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az Indeed Felhasználási Szabályokban és Feltételekben megjelölt szerződő jogalany eltérhet a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott adatkezelőtől.

1.2 Személyes adat és nem személyes adat

Személyes adat (a továbbiakban Személyes adat) bármely azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. Nem személyes adat (a továbbiakban Nem személyes adat) minden olyan adat, amelynek alapján nem azonosítható egy meghatározott természetes személy. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Indeed minden esetben a vonatkozó jogszabályi definíciót veszi alapul annak meghatározásakor, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat szempontjából mi minősül Személyes adatnak, és mi nem. Amikor a jelen Adatvédelmi szabályzat adatokra vagy az Ön adataira utal, az Személyes és Nem személyes adatokat is magában foglalhat.

1.3 Az Indeed Adatvédelmi szabályzatának hatóköre

A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket a Webhelyen keresztül gyűjtünk, és nem terjed ki semmilyen egyéb adatgyűjtésre vagy adatkezelésre, beleértve az olyan adatgyűjtést, amelyet kapcsolt vállalkozás vagy külső fél végez, beleértve egyebek között az olyan weboldalak külső félnek minősülő üzemeltetőit is, amelyekre a Webhelyről hivatkozások mutatnak, és nem terjed ki semmilyen olyan információra, amelyet offline módon vagy bármely olyan webhely, termék vagy szolgáltatás révén gyűjtünk, amely nem jelenít meg a jelen Adatvédelmi szabályzatra mutató közvetlen hivatkozást.

Időnként előfordulhat, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatra a Webhelyen, ezen belül különleges rendeltetésű weboldalakon, mobilalkalmazásokban és más erőforrásokban közzétett értesítésekben utalunk, például akkor, ha arra kérjük, hogy küldje el nekünk a Webhely fejlesztésére vonatkozó ötleteit. A jelen Adatvédelmi szabályzat azokra az információkra is vonatkozik, amelyeket ilyen különleges rendeltetésű erőforrásokon keresztül, az adott értesítésben szereplő módosításnak megfelelően gyűjtünk (például a gyűjtött adattípusok, az ilyen információk általunk történő használata és közlése tekintetében). Az Indeed bármikor módosíthatja a jelen Adatvédelmi szabályzatot.

Ha Ön Indeed-álláshirdetésre jelentkezett, kérjük, az Önt érintő további információkkal kapcsolatban olvassa el az álláshirdetést. A jelenlegi és korábbi Indeed-alkalmazottakat kérjük, hogy forduljanak humánerőforrás-koordinátorukhoz a hatályos szabályzatokkal kapcsolatban.Az Álláskeresőkre és a Munkáltatókra vonatkozó minden utalást az Indeed Felhasználási Szabályok és Feltételek – Bevezetés című szakaszában meghatározott definíciók szerint kell érteni.

1.4 Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Tekintse meg az oldal tetején a legutóbbi frissítés dátumát. Ennek alapján megállapíthatja, hogy legutóbb mikor módosítottuk a jelen Adatvédelmi szabályzatot. A jelen Adatvédelmi szabályzat bármely módosítása a fent jelzett legutóbbi frissítés napján válik hatályossá. Ha a módosításokat követően tovább használja a Webhelyet, vagy továbbra is adatokat szolgáltat nekünk, Ön elfogadja a módosított Adatvédelmi szabályzatot. Ha az Indeed a Webhelyen keresztül gyűjtött Személyes adatokat az adatgyűjtés idején megjelölttől lényegesen eltérő módon kívánja felhasználni, akkor az Indeed 30 nappal az ilyen felhasználás előtt e-mailben és/vagy az Indeed Webhelyén közzétett értesítésben vagy a törvény által előírt más módon értesíteni fogja a felhasználókat.

1.5 Indeed adatvédelmi GYIK.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat átfogó módon azt ismerteti, hogy az Indeed hogyan kezeli az Ön adatait. Az Indeed GDPR-ra, CCPA-ra, és általános adatvédelemre vonatkozó megközelítésével kapcsolatban, kérjük keresse fel az Indeed Adatvédelmi GYIK oldalát.

2. Gyűjtött adatok

Ön különböző típusú adatokat ad át az Indeednek, hogy szolgáltatásokat, termékeket és funkciókat nyújtsunk Önnek. Az Indeed összekapcsolja ezeket az adatokat az Ön önéletrajzával és fiókjával, hogy létrehozhassa az Ön Indeed-profilját.

2.1 Adatok, amelyeket Ön ad meg az Indeednek

– Az Ön fiókjából

Adatokat gyűjtünk Öntől, amikor létrehoz egy Indeed-fiókot, információkat kér, feliratkozik egy szolgáltatásra, részt vesz egy felmérésben, közzétesz egy értékelést vagy véleményt, közzétesz egy kérdést vagy választ, közzétesz egy önéletrajzot, elvégez egy Indeed-értékelést, tartalmat tölt fel, vagy más módon aktívan adatokat küld nekünk a Webhelyünkön keresztül. Ezek közé az adatok közé tartozik egyebek között az Ön felhasználóneve, jelszava, utóneve és vezetékneve, e-mail-címe, telefonszáma (mobiltelefonszáma is), postai címe, neme, foglalkozása, érdeklődési köre, felhasználóknak küldött üzenetei, valamint bármely olyan adat, amely szerepel az elküldött profiljában vagy önéletrajzában, beleértve egyebek között a jelentkezési anyagait, a szűrőkérdésekre adott, a Munkáltatóknak az Indeeden keresztül elküldött válaszait, valamint az Önnek küldött kérdőíveken megadott válaszait. Ezek az adatokat összekapcsolhatjuk az Ön profiljával. A helyadatai olyankor juthatnak a birtokunkba, amikor az Indeed-alkalmazásokban Ön ténylegesen megadja őket (az Indeed Felhasználási Szabályok és Feltételek dokumentumban foglaltak szerint) annak érdekében, hogy minél relevánsabb álláshirdetések jelenjenek meg Önnek (ideértve a mobileszköze helymeghatározási szolgáltatásán keresztül érkező adatokat is, ha ennek használatát engedélyezi az Indeed-alkalmazások számára), vagy olyankor, amikor feltölt egy fotót a Job Spotter mobilappba, amely kiegészíti azt a felvétel helyének földrajzi adataival. Ilyen esetben az Indeed a beküldés időpontjában megkeresi Önt, hogy a hozzájárulását kérje, és az adatkezelés csak az Ön hozzájárulása után történik meg. 

– Az Indeeden folytatott tevékenységével

A Webhely standard működésének részeként az Indeed ezenkívül gyűjtheti és elemezheti a számítógépéről vagy a mobileszközéről, valamint a Webhelyen végrehajtott műveleteiből származó információkat, egyebek közt az Ön önéletrajzát, az Indeeden végrehajtott kereséseit, azokat az állásokat, amelyekre keresett, rákattintott vagy jelentkezett, azt, hogy hol helyezkednek el ezek az állások, fizetési igényét és tapasztalatát, az Ön által megtekintett állások általános fizetési tartományát és tapasztalati szintjét (ahol ezek fel vannak tüntetve), a Webhelyen és az egyes oldalakon tevékenységgel eltöltött idejét, oldalmegtekintéseit, kattintásait, koppintásait, munkamenet-tevékenységeit, böngészőjének a típusát, operációs rendszerét, eszköztípusát, MAC-címét, IP-címét és azt a tartománynevet, ahonnan hozzáfért a Webhelyhez. 

– Amikor automatizált telefonos szűrést használ

Ha automatizált telefonos szűrőterméket használ, az Indeed rögzíti és tárolja a Munkáltató szűrőkérdéseire adott válaszait, és továbbítja válaszait a Munkáltatónak. Abban az esetben, ha ilyen terméket szeretne használni, előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Indeed meghallgassa és elemezze a felvételt a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban.

– Amikor munkáltatói információkat ad meg

Ha Ön Munkáltató, az Indeed kérheti, hogy adjon meg bizonyos Személyes adatokat az Indeednek, hogy hitelesíthessük a fiókját. Ezek közé az információk közé tartozhatnak egyebek közt az Ön Szövetségi Munkáltatói Azonosítószáma (EIN), vállalkozásának regisztrációs adatai, egy közüzemi számlája, a Munkáltató képviselőjének neve és e-mail-címe.

Ezeket az információkat kizárólag belső célokra használjuk, mindazonáltal teljesítjük a bűnüldöző hatóságok kéréseit és a bírósági végzések rendelkezéseit. A díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatban fizetési információkat is gyűjtünk (például a hitelkártyaszámok utolsó négy számjegyét és a kapcsolódó hitelesítési információkat). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Indeed a Munkáltatók hitelkártyaszámának csak az utolsó négy számjegyéhez fér hozzá, és nem tárol teljes hitelkártyaszámokat.

2.2 Akkor gyűjtött adatok, amikor valamely külső fél webhelyéről jelentkezik állásokra vagy fér hozzá az Indeed webhelyéhez

– Amikor valamely külső fél webhelyéről jelentkezik állásokra

Az Indeed a mobilalkalmazásán vagy az Indeed for Chrome bővítményen keresztül felkeresett webhelyekről és weboldalakról is gyűjthet információkat a mentett álláshirdetésekkel, a frissített vagy mentett megjegyzésekkel vagy jelentkezési státuszokkal, illetve azzal kapcsolatban, hogy Ön hogyan használja az adott webhelyet, milyen egyéb műveleteket végez ott, és ennek részeként rögzítheti a felkeresett webhelyek URL-címét is. Ezt azért tesszük, hogy az Álláskeresők rögzíthessék a számukra érdekes Álláshirdetéseket, hogy észleljük a külső felek webhelyein elhelyezett jelentkezési űrlapokat, és ezzel megadjuk a lehetőséget az Álláskeresőnek, hogy az Indeed-önéletrajza alapján automatikusan kitölthesse az űrlap bizonyos részeit, illetve hogy visszaigazolhassuk a jelentkezéseket. Az Indeed for Chrome által gyűjtött információk alapján az Indeed ezenkívül megismerheti, hogy Ön milyen típusú állások és Indeed-funkciók iránt érdeklődik, így jobb álláshirdetés-keresést és -javaslatokat, valamint termékfunkciókat tudunk biztosítani. 

Bizonyos esetekben, amikor külső felek weboldalain jelentkezik egy állásra, az Indeed is hozzájut bizonyos adatokhoz az állásjelentkezés státuszával, valamint azzal kapcsolatban, hogy a munkáltató milyen döntéseket hozott a jelentkezés kezelése során. Az Indeed tájékoztatást kap például arról, hogy a jelentkezés eljutott-e az interjúztatás szakaszába, illetve hogy Ön elfogadta-e az állásajánlatot. Az Indeed ezen információk révén további betekintést nyer a Webhely és funkciói működésének hatékonyságába. Az Indeed ezeket az adatokat az Álláskeresők és a Munkáltatók számára kínált szolgáltatások és termékek továbbfejlesztésére, valamint a jelen Adatvédelmi szabályzat 4. szakaszában ismertetett egyéb célokra használja fel.

– Amikor valamely külső fél webhelyéről jelentkezik be vagy használja az Indeedet

Külső felek, egyebek közt a Facebook vagy a Google, webhelyein is létrehozhat Indeed-fiókot, illetve bejelentkezhet ezekről a webhelyekről az Indeed-fiókjába. Ha még nem rendelkezik Indeed-fiókkal, de a Facebook- vagy Google-fiókjával bejelentkezik az Indeedbe, akkor ezzel automatikusan létrehoz egy Indeed-fiókot, amely ugyanazt az e-mail-címet használja, mint amelyet a Facebook- vagy Google-fiókja. Ha beleegyezik abba, hogy megadja ezt az információt az Indeednek, a Facebook vagy a Google hitelesíteni fogja Önt, és átirányítja az Indeed Webhelyére. Felhívjuk a figyelmét, hogy amikor a Facebook- vagy Google-fiókjával jelentkezik be az Indeedbe, a Facebook vagy a Google cookie-kat fog küldeni Önnek, hogy Facebook- vagy Google-felhasználóként azonosíthassa.

Azzal, hogy a Facebook- vagy Google-fiókjával fér hozzá az Indeedhez, tudomásul veszi, hogy a Facebook vagy a Google hitelesítés céljából meg fog osztani bizonyos, az előző bekezdésben fent részletezett adatokat annak érdekében, hogy Ön biztonságos módon férhessen hozzá a Webhelyünkhöz. Ezt bármikor leállíthatja Facebook- vagy Google-fiókjából. Ezt az információt a webhely használata céljából megadott Indeed-fiókadatnak fogjuk tekinteni.

Módjában áll bármikor letiltani a Facebook- vagy Google-fiókja és az Indeed-fiókja közötti kapcsolatot Facebook- vagy Google-fiókja adatvédelmi beállításainak használatával. A Facebook vagy a Google engedélyt kérhet Öntől arra is, hogy további adatokat is megoszthasson az Indeeddel, többek között az Ön nevét, profilképét, nyilvános profiladatait és e-mail-címét. Ha megadja ezt az engedélyt, az Indeed hozzájut ezekhez az adatokhoz, amelyeket aztán felhasználhat annak érdekében, hogy Szolgáltatásokat nyújtson Önnek, például amikor kitölti az Ön Indeed-profilját az adatok felhasználásával. A megosztott adatok addig maradnak összekapcsolva Indeed-profiljával, amíg nem módosítja vagy nem törli őket.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY A FACEBOOKKAL, A GOOGLE-LAL VAGY BÁRMELY MÁS KÜLSŐ FÉL WEBHELYÉVEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁRA NÉZVE KIZÁRÓLAG AZ EZEN KÜLSŐ FÉL WEBHELYÉVEL FENNÁLLÓ MEGÁLLAPODÁSA AZ IRÁNYADÓ.

2.3 Bármely egyéb Személyes adat, amelyet az Indeed külső felektől kaphat

Minden egyéb Személyes adatot, amelyet az Indeed más, külső félnek minősülő forrásból szerez be, az Indeed a jelen Adatvédelmi szabályzattal és a vonatkozó törvényekkel összhangban fog kezelni.

2.4 Az Ön információinak tárolása

Az Indeed addig őrzi meg az Ön Személyes adatait, amíg azok az Indeed szolgáltatásainak a biztosításához szükségesek, vagy amíg Ön fel nem kér minket, hogy töröljük a Személyes adatait. Például ha egy munkáltató töröl egy állásjelentkezést a jelentkezői irányítópultjáról az Indeeden, az Indeed törölheti az adott jelentkezéshez kapcsolódó információkat. Olyan eset is előfordulhat, hogy miután egy jelentkezés megérkezik a munkáltatóhoz, az Indeed korlátozott ideig megőrizi a jelentkezés egy példányát, majd törli azt. Emellett a helyi jogszabályok is kötelezhetnek minket bizonyos információk megőrzésére.

Ha létrehoz egy Indeed-fiókot, akkor az adatait gyűjthetjük és tárolhatjuk oly módon, hogy az össze legyen kapcsolva a fiókjához tartozó e-mail-címmel. Az Indeed létrehozhat és az eszközéhez rendelhet egy számlaszámhoz hasonló azonosítót is. Gyűjthetjük a nevet, amelyet az eszközéhez társított, az eszköz típusát, továbbá telefonszámot, országnevet és bármely egyéb információt, amelyet megad, például a felhasználónevet, az e-mail-címet vagy az irányítószámot. Ha például egy Álláskereső mobilkészülékkel éri el az Indeedet, az Indeed megjeleníthet olyan releváns álláshirdetéseket, amelyek helyeként ugyanaz az irányítószám van megadva, mint annak a területnek az irányítószáma, ahol a felhasználó épp a mobiltelefonját használja. Ezeket az összegyűjtött adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi szabályzat 4., 5. és 9. szakaszaiban vázolt céloknak megfelelően, a szükséges mértékben használjuk fel.

Az Indeed tárolhatja az Adatvédelmi szabályzat jelen 2. szakaszában részletezett információkat a berendezésein is, vagy azoknak a külső feleknek a berendezésein, amelyekkel kapcsolatban áll. Ezeket a tárolási szolgáltatásokat megfelelő védelmi előírások szabályozzák a vonatkozó jogszabályok szerint.

2.5 Szükséges Személyes adatok

Az Indeed az adatok megadásakor jelezni fogja Önnek, hogy szükséges-e megadnia meghatározott Személyes adatokat annak érdekében, hogy az Indeed meghatározott Indeed-szolgáltatásokat vagy -funkciókat nyújtson Önnek. Ha a szükséges Személyes adatokat nem adja meg, akkor előfordulhat, hogy a meghatározott funkció vagy szolgáltatás nem lesz elérhető az Ön számára.

2.6 Az Indeed jogalapja az Ön Személyes adatainak gyűjtésére

Az Indeed különféle jogalapokra hivatkozva gyűjti és kezeli az Ön Személyes adatait a megadott Személyes adatok természetétől és az alkalmazott adatkezelés típusától függően. Az alábbiakban további információkat olvashat erről.

– Szerződés végrehajtása

Az Indeed azon az alapon végzi néhány Személyes adat kezelését, hogy ezt az Önnel kötött megállapodás végrehajtása teszi szükségessé, vagy annak érdekében, hogy a felhasználó kérésére lépéseket tegyen, mielőtt ilyen megállapodást kötne. Ilyen például az az eset, amikor az Indeed elküldi egy álláskereső jelentkezését egy munkáltatónak.

– Jogos érdek

A második jogalap, amelyre az Indeed támaszkodik az Ön Személyes adatainak más típusú kezelésekor az, hogy ez az Indeed jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ilyen jogos érdek lehet az, amikor az Indeed marketinganyagokat küld Önnek a termékeiről és szolgáltatásairól, olyan esetekben, amikor úgy véli, hogy Ön indokolt módon elvárja tőlünk, hogy meghatározott típusú adatkezelést hajtsunk végre az Ön nevében, vagy amikor az adatkezelés feltétlenül szükségessé válik csalás észlelése és megakadályozása céljából. Hasonló eset például még az is, amikor az Indeed az alábbi 4.13 szakasz szerint az Indeed kapcsolt vállalkozásaival megosztja az Ön Személyes adatait. Az Indeed csak akkor támaszkodik erre a jogalapra, amikor a vonatkozó érdekek és jogok, valamint az adatkezelés szükségességének mérlegelésével értékelést végez annak érdekében, hogy a szolgáltatásait, termékeit és funkcióit az Ön számára biztosítani tudja.

– Törvényi kötelezettségeknek való megfelelés

A harmadik jogalap, amelyre támaszkodunk bizonyos típusú adatkezelések esetében az az, hogy az Indeed törvényi kötelezettségeinek való megfelelés érdekében van szükség rá. Ilyen eset lehet például az, amikor az Indeednek egy meghatározott ideig meg kell őriznie bizonyos üzleti rekordokat, hogy megfeleljen a helyi törvényi előírásoknak.

– Hozzájárulás

Végül, bizonyos esetekben az Indeed az Ön hozzájárulását igényli a Személyes adatok kezeléséhez. Ha az Indeed az Ön hozzáárulását igényli ahhoz, hogy összegyűjtsön és kezeljen bizonyos Személyes adatokat, az adatok megadásakor kérni fogja ezt a hozzájárulást Öntől, és az adatok kezelését csak az Ön beleegyezése után fogja végrehajtani. Hozzájárulást kérünk Öntől például olyankor, amikor az Indeed-alkalmazásokban Ön ténylegesen megadja a helyadatait annak érdekében, hogy minél relevánsabb álláshirdetések jelenjenek meg Önnek (ideértve a mobileszköze helymeghatározási szolgáltatásán keresztül érkező adatokat is, ha ennek használatát engedélyezi az Indeed-alkalmazások számára), vagy olyankor, amikor feltölt egy fotót a Job Spotter mobilappba, amely kiegészíti azt a felvétel helyének földrajzi adataival, illetve bizonyos helyzetekben akkor is, amikor Ön valamilyen marketingüzenet-küldést, például egy Indeed-állásértesítőt állít be (bővebben lásd a jelen Adatvédelmi szabályzat 4. szakaszában). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen Adatvédelmi szabályzat 10. pontjában foglaltaknak megfelelően (ha ez vonatkozik az adott esetre), vagy küldhet nekünk egy e-mailt a privacy-dept @ indeed.com címre (a szóközök törlésével).

3. A felhasználásra vonatkozó korlátozások 

3.1 Ha az Álláskereső meg akarja szüntetni álláskeresői fiókját

Amikor az Álláskereső megszüntet egy fiókot, akkor az Álláskeresőnek többé nem lesz hozzáférése azokhoz az adatokhoz, amelyek az adott fióknév alatt elérhetőek a számára, beleértve egyebek között a keresési előzményeket, az állásajánlat-keresési beállításokat, a mentett állásokat, azokat az állásokat, amelyekre az Álláskereső jelentkezett, az állásértesítéseket, az önéletrajzokat és a fiókhoz társított bármely más adatot. Ha az Álláskereső ugyanazt az e-mail-címet használja egy új fiók beállításához, akkor ezek az előző fiókhoz kapcsolódó adatok nem válnak ismét elérhetővé az Álláskereső számára. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az álláskeresői fiók megszüntetésével elveszítheti az összes Indeed-termékhez való hozzáférését, és a külső felek némelyikének webhelyén elérhető Log in with Indeed (Bejelentkezés Indeed-fiókkal) funkciót sem fogja tudni használni.

Az Indeed fenntartja a jogot arra, hogy a megszüntetett fiókokban lévő bármilyen anyagot (például a jogvitákkal kapcsolatos anyagokat) szükség szerint a törvényben megengedett mértékig megőrizzen a jogai védelme, illetve annak érdekében, hogy megfeleljen a helyi jogszabályok által előírt kötelezettségeknek (például, amikor a bűnüldöző hatóságok kérik az ilyen anyagok megőrzését). Egy megszüntetett fiók nem jelenti azt, hogy minden hozzá kapcsolódó adatot törlünk az Indeed rendszereiből, még ha a fiókadatok nem is lesznek könnyen elérhetőek az Álláskereső eredeti fiókneve alatt. Amikor az Álláskereső megnyomja a fiók megszüntetésére utasító gombot az irányítópulton, az Indeed 24 órán belül hozzákezd, és 40 napon belül végrehajtja a törlést.

Ha egy Álláskereső hozzá kíván férni az Indeed által tárolt Személyes adataihoz vagy törölni kívánja azokat, a jelen Adatvédelmi szabályzat 10. szakaszában felsorolt lépéseket kell követnie, és a kérését a vonatkozó szabályoknak megfelelően fogjuk kezelni.

3.2 Ha egy Munkáltató meg szeretne szüntetni egy munkáltatói fiókot

A Munkáltatók bármikor megszüntethetnek egy fiókot, ha felveszik a kapcsolatot az Indeed ügyfélszolgálatával. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Indeednek a törvény által előírt kötelezettségei teljesítése érdekében meg kell őriznie az adott fiókkal kapcsolatos üzleti információkat. Amennyiben egy Munkáltató képviselője szeretne hozzáférni az Indeed által tárolt Személyes adataihoz, vagy törölni kívánja azokat, a jelen Adatvédelmi szabályzat 10. szakaszában felsorolt lépéseket kell követnie, és a kérését a vonatkozó szabályoknak megfelelően fogjuk kezelni.

3.3 Ha egy Álláskereső törölni szeretne egy jelentkezést

Ha egy álláskereső törölni szeretne egy jelentkezést, amelyet az Indeed webhelyéről küldött el, azt tanácsoljuk, hogy lépjen kapcsolatba közvetlenül a potenciális munkáltatóval, és kérje a jelentkezés törlését. Azokkal a jelentkezésekkel kapcsolatban, amelyeket Ön mint Álláskereső az Indeeden keresztül (beleértve az Indeed Apply-gombok használatát is) küld el egy Munkáltatónak (a kapcsolódó beküldött anyagokat is beleértve), vegye figyelembe, hogy: 1) a jelentkezéseit és az anyagait valószínűleg egy Munkáltató kezeli; 2) amikor a Személyes adatai törlését kéri, ahhoz az adott Munkáltatóhoz irányíthatjuk Önt, amely a szóban forgó Személyes adatokat tárolja; és 3) a Munkáltatótól vagy a Munkáltató képviselőjétől függ, hogy megadja-e az Indeednek a jelentkezések megfelelő rendeltetési helyét.

3.4 Ha a Munkáltató által az Indeednek megadott kapcsolatfelvételi adatok nem helyesek

Abban az esetben, ha az Indeednek megadott elektronikus rendeltetési hely nem helyes, az Ön jelentkezési anyaga nem fog eljutni a jelentkezés szándékolt címzettjéhez. Az ilyen jelentkezésekért az Indeed nem tartozik felelősséggel. Ha nem szeretné a jelentkezési anyagait ilyen módon elküldeni, akkor közvetlenül a Munkáltatónak kell küldenie őket.

3.5 @Indeedmail-címek

Amikor az Indeed üzenetküldő rendszerén keresztül kommunikál, látni fog egy @indeedemail.com vagy @indeedmail.com végű e-mail-címet. Tudomásul veszi, hogy nem rendelkezik tulajdonjogokkal ezeknek az e-mail-címeknek a tekintetében, amelyek ugyan konkrét Munkáltatók álláshirdetéseihez kapcsolódnak, de az Indeed tulajdonát képezik. Az Indeed üzenetküldő rendszere azonban az Ön Indeed-fiókjához vagy jelentkezéséhez társított nevet fogja megjeleníteni a Címzett vagy Feladó mezőben.

Arra is felhívjuk a figyelmét, hogy mivel ezeknek az üzenetproxy- és üzenetküldő rendszereknek a működéséhez külső felek szolgáltatásai szükségesek, előfordulhatnak technikai okokból bekövetkező késések ezeknek az e-mail-szolgáltatóknak a részéről.

3.6 Felhasználóink alsó korhatára

A Webhelyet kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek használhatják. Ha azonban a helyi jogszabályok ettől eltérő alsó korhatárt szabnak meg ahhoz, hogy az Indeed jogszerűen nyújthassa Önnek a Webhelyen elérhető szolgáltatásait, akkor azt az életkort kell alsó korhatárnak tekinteni. Az Európai Unión kívüli valamennyi jogrendszerben, ha Ön nem töltötte be a 18. életévét, illetve nem érte el a saját jogrendszere szerinti nagykorúságot, akkor csak szülője, gondviselője vagy egy felelős felnőtt felügyeletével használhatja az Indeedet.

Az Indeed egy sor intézkedéssel igyekszik biztosítani, hogy ne fogadja el olyan természetes személyek regisztrációját, akik nem töltötték be az alsó korhatárt, vagy nem felelnek meg az egyéb vonatkozó életkori követelményeknek. Ha Ön nem felel meg ezeknek az életkori követelményeknek, kérjük, írjon e-mailt a privacy-dept @ indeed.com címre (a szóközök törlésével).

4. Az információk célja, felhasználása és közlése

A jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően gyűjtött bármely információt, a Személyes adatokat is beleértve, felhasználhatjuk a jelen Adatvédelmi szabályzat 4., 5. és 9. szakaszában meghatározott célok érdekében, a szükséges mértékben. Az Indeed abból a célból kapcsolja össze Személyes adatait az Indeed-profiljával, hogy el tudja látni a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezett tevékenységeket. Az Indeed arra használja ezeket az információkat, hogy segítsen az Álláskeresőknek állást, a Munkáltatóknak jelölteket találni. Ennek érdekében az Ön Személyes adatait arra használjuk, hogy:

1) szolgáltatásokat, termékeket és funkciókat nyújtsunk Önnek, és segítsünk az Álláskeresőknek állást, a Munkáltatóknak jelölteket találni;

2) mérjük és javítsuk ezeket a szolgáltatásokat, termékeket és funkciókat; és

3) védjük a felhasználóinkat, és ügyféltámogatást biztosítsunk számukra.

Az említett célokkal, illetve az Ön adatainak felhasználásával és közlésével kapcsolatos további részletek az alábbiakban olvashatók.

4.1 Fiók létrehozása, állásértesítők és egyéb promóciós anyagok küldése Önnek

Ha és amilyen mértékben azt a vonatkozó törvények megengedik, az Indeed felhasználhatja az Ön kapcsolatfelvételi adatait arra, hogy (i) fiókot hozzon létre; (ii) állásértesítőket küldjön Önnek; és (iii) Indeeddel kapcsolatos információkat, például promóciós anyagokat küldjön Önnek. Az Indeed külső félnek minősülő partnereket is alkalmazhat arra, hogy az Indeed nevében végrehajtsák ezeket a tevékenységeket.

Az Állásértesítő olyan e-mail, amelyre Ön feliratkozik, és amely Álláshirdetéseket jelenít meg az Ön által futtatott keresési lekérdezésre válaszul. A céges értesítő olyan Állásértesítő, amely Álláshirdetéseket, valamint az Ön által a céggel kapcsolatban kért egyéb információkat jelenít meg. Az Állásértesítők az alábbiakat tartalmazhatják: az Indeed által Önnek ajánlott állások, az Indeed Célzott Hirdetései, Ön által követésre érdemesnek talált vállalatok, vagy egyéb műveletek, amelyeket Ön esetleg végre szeretne hajtani a Webhelyen. Az Indeed módosíthatja az Állásértesítők gyakoriságát.

Az Indeed az Ön adatait ezenkívül külső felekkel (beleértve a külső felek webhelyeinek és/vagy közösségi oldalainak üzemeltetőit) is megoszthatja, hogy ennek alapján célzott hirdetéseket és egyéb személyre szabott tartalmakat jeleníthessenek meg Önnek. Ezek a hirdetések kizárólag az Indeed szolgáltatásaival, termékeivel és funkcióival kapcsolatosak, és mind azt a célt szolgálják, hogy segítsünk az Álláskeresőknek állást, a Munkáltatóknak jelölteket találni. Ha le szeretne iratkozni az Indeed marketingüzeneteiről, olvassa el a jelen Adatvédelmi szabályzat 10.3 szakaszát.

4.2 Releváns keresési eredmények és ajánlott állások biztosítása Önnek

Az Önnek kínált szolgáltatásaink, termékeink és funkcióink optimalizálása érdekében az Indeed felhasználhatja az Ön korábbi keresési és böngészési előzményeit (például azt, hogy mely állásokra kattintott rá), vagy jelentkezési anyagait és a szűrőkérdésekre adott válaszait, hogy azonosítsa Önt, meghatározza a releváns keresési eredményeket, és ajánlott állásokat jelenítsen meg Önnek, vagy hogy megkeresse Önt olyan állásokkal kapcsolatban, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára. Profiladatait is felhasználhatjuk annak érdekében, hogy testre szabjuk a Webhellyel kapcsolatos felhasználói élményét, és hogy olyan tartalmakat jelenítsünk meg Önnek, amelyek az Indeed megítélése szerint érdekesek lehetnek Önnek, vagy amelyek megfelelnek az Ön preferenciáinak. Az Indeed ugyanarra a keresési lekérdezésre más találatokat jeleníthet meg, és teljes mértékben saját belátása alapján dönt az egyes keresésekre megjelenítendő álláshirdetésekről.

4.3 Az Ön kapcsolatfelvételi adatai

Amikor megadja az Indeednek a kapcsolatfelvételi adatait (például a nevét és az e-mail-címét) és egyéb Személyes és Nem személyes adatait, hozzájárul ahhoz, hogy az Indeed a szükséges mértékben felhasználhassa ezeket az adatokat a 4., 5. és 9. szakaszban vázolt célokra. Kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Indeed az Önnek nyújtott szolgáltatások részeként kommunikáljon vagy egy külső fél nevében kommunikációt kezdeményezzen Önnel az Indeed-fiókján keresztül vagy más módon, például e-mailben, telefonon (mobiltelefonon is) vagy postai levélben, beleértve azoknak a kapcsolatfelvételi módoknak a használatát is, amelyeket Ön az Indeednek megadott, vagy amelyeket az Indeed külső felek forrásaiból más módon megszerzett.

4.4 Önéletrajzi információk

Amikor feltölt vagy módosít egy önéletrajzot, az Ön adatai – beleértve a Személyes adatait is – felkerülnek a Webhelyre, és Indeed-profilja részévé válnak. Az Indeed fenntartja magának a jogot arra, hogy az Indeed szolgáltatásainak részeként külső félnek minősülő partnereknek díjat számítson fel az Ön adataihoz való hozzáférésért, beleértve a Személyes adatait is. Ha úgy dönt, hogy jelentkezik egy álláshirdetésre, az Ön utasítására az Indeed külső feleknek is elküldheti az önéletrajzát. Az Ön adatait – a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően – olyan mértékben tesszük elérhetővé külső felek számára, ahogyan azt Ön az indeedes adatvédelmi beállításaiban meghatározta. Amikor egy Álláskereső Indeed-profilt hoz létre, önéletrajza alapértelmezés szerint nyilvánosként kerül beállításra. Az Álláskereső bármikor módosíthatja önéletrajza adatvédelmi beállításait. Ezt az alábbiakban részletezzük.

– Privát önéletrajzok

A privát önéletrajzokat csak azok számára tesszük elérhetővé, akikhez az Álláskereső benyújtotta a jelentkezését, vagy akiknek a rendelkezésére bocsátotta az önéletrajzát. Ha ez megtörténik, akkor Ön elérhetővé teszi az önéletrajzát, a nevét és az önéletrajzába foglalt egyéb Személyes adatait külső felek számára. Ezek a külső felek érdeklődhetnek Ön iránt, mint potenciális alkalmazott, és továbbíthatják az önéletrajzát más külső feleknek.

– Nyilvános önéletrajzok

A nyilvános önéletrajzok bárki számára elérhetők, akinek van hozzáférése az Indeed önéletrajz-kereső alkalmazásához, és elérhetők más Indeed-felhasználók által is, hogy ilyen módon növeljük az önéletrajzok láthatóságát, és az Indeed könnyebben találjon állást Önnek.  A nyilvános önéletrajzokat emellett bárki elérheti, aki megnyitja a kapcsolódó URL-címet, valamint azok a Munkáltatók is, akiknek Ön követi a Céges oldalát. Ha ez megtörténik, akkor Ön elérhetővé teszi az önéletrajzát, nevét és az önéletrajzába foglalt egyéb Személyes adatait külső felek számára. Ezek a külső felek érdeklődhetnek Ön iránt, mint potenciális alkalmazott, és továbbíthatják az önéletrajzát más külső feleknek.

Ha közzétesz egy nyilvános önéletrajzot, azt a keresőmotorok feldolgozhatják, és megjeleníthetik annak, aki rákeres az Ön nevére. Ez azt jelenti, hogy külső felek megtekinthetik az önéletrajzába foglalt Személyes adatait, és kéretlen megkereséseket kaphat olyan, nem az Indeed szervezetéhez tartozó felektől, akikért az Indeed nem vállal felelősséget. Ha közzétesz egy nyilvános önéletrajzot az Indeeden, vegye figyelembe, hogy noha az Indeed kifejezetten tiltja a Webhelyéről történő adatgyűjtést, minden önéletrajz, amelyet nyilvánosan közzétesz, nyilvános információnak minősül, és így bármely külső fél lemásolhatja a tartalmát, megszegve ezzel a jelen feltételeket.

A nyilvános önéletrajzok tekintetében Ön arra is felhatalmazza az Indeedet, hogy bizonyos esetekben eltávolítsa az Ön nevét a nyilvános önéletrajzából. Az Indeed emellett bizonyos esetekben nyilvánosról privátra módosíthatja az önéletrajza megjelenését az önéletrajz-adatbázis minőségének megőrzése érdekében.

Ha van nyilvános önéletrajza a rendszerben, az Indeed felhasználhatja az önéletrajzában szereplő információkat arra, hogy részben vagy teljesen kitöltsön egy űrlapot vagy egy jelentkezést. Ha például az Indeed Chat funkciót használja, az önéletrajzában szereplő neve megjelenhet az üzenetekben.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az önéletrajz keresési funkció még nem érhető el minden országban. Ha Ön olyan országban tartózkodik, ahol az önéletrajz-keresési funkció még nem működik, önéletrajza nyilvánosra állításával bárki számára hozzáférhetővé teheti azt, aki meglátogatja a hozzá kapcsolódó URL-t. A nyilvánosra állított önéletrajzok kereshetővé válnak, amint az önéletrajz-keresési funkciót bevezetjük az Ön országában.

– Önéletrajza adatvédelmi beállításainak módosítása

Ha Ön feltölti az önéletrajzát az Indeedre, az alapértelmezés szerint nyilvános lesz. Ezt bármikor megváltoztathatja az Indeeden található adatvédelmi beállításainak a módosításával. Amennyiben az önéletrajzát nyilvánosról privátra állítja, az Indeed nem tudja azt garantálni, hogy a külső felek keresőmotorjai sem fogják az Ön önéletrajzának adatait a továbbiakban tartalmazni, mert ez a külső felek gyorsítótárai frissítésének a gyakoriságától függ. Emellett azok a Munkáltatók is hozzáférhetnek majd az Ön önéletrajzához a privátra való módosítást követően, akik még nyilvános elérhetősége közben mentették az Ön önéletrajzát.

4.5 Az Álláskeresők összepárosítása a Munkáltatókkal

Tudomásul veszi, hogy az Indeed megvizsgálhatja, hogy az Ön vagy bármely más természetes személy önéletrajzában szereplő szavak megegyeznek-e bizonyos munkaköri leírásokban szereplő szavakkal és viszont, annak érdekében, hogy javítsa a Webhely vagy bármely egyéb Indeed-termék vagy -szolgáltatás működését (azt is beleértve, hogy az Álláskeresőknek és a Munkáltatóknak megjelenítsen vagy más módon elérhetővé tegyen valószínűleg releváns munkaköri leírásokat és önéletrajzokat).

Az Indeed ezenkívül átadhat a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően gyűjtött információkat − a Személyes adatokat is beleértve − olyan Munkáltatóknak, amelyek érdeklődhetnek az iránt, hogy felvegyék a kapcsolatot Önnel. Azzal, hogy jelentkezik egy állásra, szűrőkérdéseket válaszol meg, egy állás iránti érdeklődését jelezve megadja a kapcsolatfelvételi adatait, vagy válaszol egy Munkáltatótól érkező üzenetre, hozzájárul ahhoz, hogy közöljük az adatait az adott Munkáltatóval. Az Indeed ezenkívül az Ön által kitöltött Indeed-értékelések eredményeit is kiadhatja a Munkáltatóknak, amennyiben Ön ehhez az értékelés kitöltésekor hozzájárul. Az Indeed továbbá felhasználhatja az Indeed-önéletrajzán keresztül az Indeednek megadott információit arra, hogy előzetesen kitöltsön jelentkezési információkat az Ön számára, illetve hasonló célokra.

Ha Ön rendelkezik Indeed-fiókkal vagy Indeeden tárolt önéletrajzzal, akkor hozzájárul ahhoz, hogy az Indeed kapcsolatba lépjen Önnel, vagy ajánlja Önt vagy az Ön nyilvános önéletrajzát olyan Munkáltatóknak, akik érdeklődhetnek olyan személyek iránt, akiknek az Indeedbeli felhasználói tevékenysége megegyezik az Önével.

Továbbá, ha az Ön lakhelye az Egyesült Államokban van, és nyilvánosként állítja be az önéletrajzát, akkor ez azt jelenti, hogy az Indeed kiadhatja az összes fent említett, Önről szóló információt a Munkáltatóknak vagy a Munkáltatók nevében dolgozó munkaerő-toborzóknak. Ha ezeket az információkat nem szeretné megosztani, az önéletrajzát átállíthatja privátra.

4.6 Üzenetek küldése az Indeeden

Az Indeed kétirányú üzenetátivteli proxyt és üzenetátviteli szolgáltatásokat („Üzenetátviteli szolgáltatás”) kínál az Indeed-termékek felhasználóinak, többek között az Indeed Önéletrajz, az Indeed Apply, az Álláshirdetés feladása, az Indeed Chat, az Indeed Onboarding, az Indeed Text2Apply, az Indeed Community, illetve privát hívások, valamint további telefonos, szöveges, hangalapú vagy videó alapú elektronikus kommunikációs szolgáltatások használatakor. Bármely Üzenetátviteli szolgáltatás igénybevétele révén Ön elismeri, hogy az Indeed a kérésére küldi el az Ön nevében ezeket az üzeneteket. Ezen üzenetek többek között az önéletrajzát, kísérőleveleit, jelentkezéseit, kérdőívekre adott vagy egyéb válaszait, ajánlóleveleit és egyéb anyagait tartalmazzák. Az Indeed egy Üzenetátviteli szolgáltatás révén olvasási visszaigazolást is képes küldeni az üzenet feladójának, amelyben jelzi, hogy a címzett megtekintette az üzenetet.

Automatizált eszközöket is alkalmazva kezeljük, nyomon követjük, felülvizsgáljuk, tároljuk és elemezzük ezeket a tartalmakat – amelyek Személyes adatokat is tartalmazhatnak – adatelemzési és minőség-ellenőrzési célból, a Webhelyre vonatkozó szabályzatok és az Indeed más szabályzatainak betartatása, a tartalom moderálása, valamint annak érdekében, hogy javítsuk a Webhely vagy bármely egyéb Indeed-termék vagy -szolgáltatás minőségét. Javítjuk például az üzenetek megnyitási arányát azok elküldésének optimalizálása révén, optimalizáljuk a keresési eredményeinket, fejlesztjük az Álláshirdetéseket, lehetővé tesszük a jelentkezők számára jelentkezéseik kezelését, miután továbbították azokat az Indeed számára, az Ön szempontjából releváns termékfunkciókat próbálunk biztosítani, és további lépéseket teszünk a csalások és a kéretlen levelek megakadályozása érdekében. Ezek közül bizonyos tevékenységeket a jelen Adatvédelmi szabályzat „Adatok továbbítása a szolgáltatóknak” című pontjában foglaltaknak megfelelően más szolgáltatók végeznek el az Indeed megbízásából. Előfordulhat, hogy e tevékenységek hatására, illetve műszaki hiba esetén bizonyos körülmények között az ilyen tartalmaknak a címzett részére történő továbbítása késik vagy meghiúsul. Az Indeed erről értesítést küldhet Önnek (de nem köteles ezt megtenni). Amikor Ön Üzenetátviteli szolgáltatást vesz igénybe vagy a Webhelyen keresztül bármely egyéb módon Felhasználói tartalmat küld el, hozzájárul ezekhez a tevékenységekhez, és elismeri, hogy ezek szükségesek a Webhely minőségének fenntartásához, valamint az Üzenetátviteli szolgáltatás biztosításához.

4.7 Szöveges üzenetek küldése Önnek a Munkáltatókkal való találkozókról

Az Indeed felajánlhatja azt a lehetőséget, hogy szöveges üzeneteket küld Önnek, amikor egy Munkáltató interjút vagy egyéb eseményt ütemezett be Önnel, vagy válaszolt a jelentkezésére az Indeed e-mail-átviteli rendszerében. Ilyen esetben Önnek meg kell adnia mobiltelefonszámát az Indeed hozzájáruló nyilatkozatában. Telefonszáma megadásával Ön kijelenti és igazolja, hogy ez a szám az Öné, és hogy jogosult szöveges üzeneteket fogadni ezen a számon. Az Indeed csak egy emlékeztető szöveges üzenet küldését vállalja az ilyen interjúkkal vagy az Indeed üzenetátivteli rendszerén keresztül érkezett üzenetekkel kapcsolatban, és Ön hozzájárul az ilyen szöveges üzenetek fogadásához mobiltelefonján, az automata rendszerek által küldött üzenetek fogadását is beleértve. Bármikor leiratkozhat erről a szolgáltatásról, ha a szöveges üzenetre a STOP szóval válaszol, vagy kapcsolatba lép az Indeed ügyfélszolgálatával.

4.8 Telefonos átviteli rendszer kialakítása az Álláskeresők és a Munkáltatók között

Ahol ez alkalmazható, az Indeed felajánlhat az Álláskeresőknek és a Munkáltatóknak egy olyan lehetőséget is, amely telefonos átviteli megoldást használ a jelentkezések beküldésének, az állásinterjúk lefolytatásának vagy az álláshirdetésekkel kapcsolatos egyéb kommunikációnak a megkönnyítésére. Ez a rendszer maszkolt vagy proxy-telefonszámokat használ a felhasználók védelme érdekében, és csak azon felhasználók számára elérhető, akik a Webhelyen ezt külön kiválasztják. Az ezen üzenetátviteli rendszeren keresztül folytatott beszélgetéseket és elküldött üzeneteket nem rögzítjük, bár a hívás sikerességéről és időtartamáról gyűjthetünk adatokat. Ezeket a funkciókat az Indeed számára külső szolgáltatók biztosítják, például a Twilio.

4.9 Szöveges üzenetátviteli szolgáltatás kialakítása az Álláskeresők és a Munkáltatók között

Az Indeed felkínálhatja az Álláskeresők és a Munkáltatók számára azt a lehetőséget, hogy igénybe vegyenek egy automatikus tárcsázást használó, szöveges üzenetek küldésére alkalmas átviteli szolgáltatást a jelentkezések beküldéséhez szükséges kapcsolattartás, valamint az álláshirdetésekhez kapcsolódó kommunikáció elősegítése érdekében.  A szolgáltatás igénybevételéhez az Álláskeresőnek szöveges üzenetben el kell küldenie a Munkáltatónak egy előre meghatározott kulcsszót egy telefonszámra vagy egy rövid kódra, amelyet a webhelyünkön vagy a reklámanyagainkban (például a Munkáltató munkavégzési helyén kihelyezett plakáton vagy szórólapon) találhat meg. Az előre meghatározott kulcsszó telefonszámra vagy rövid kódra történő elküldésével Ön hozzájárul, hogy a jelentkezési folyamat részeként szöveges üzeneteket küldjünk Önnek a Munkáltató álláshirdetéseiről, valamint tudomásul veszi, hogy az Indeed felhasználhatja az Ön személyes adatait a jelentkezése Munkáltatóhoz történő beküldésére, és más, a jelen Adatvédelmi szabályzatban ismertetett célokra.  Ha bármikor le szeretne iratkozni ezekről a szolgáltatásokról, küldje el a STOP szöveges üzenetet a megadott telefonszámra vagy rövid kódra, vagy lépjen kapcsolatba az Indeed ügyfélszolgálatával.  A SZOLGÁLTATÁS STRUKTURÁLATLAN BESZÉLGETÉSI FORMÁTUMA MIATT NEM FELTÉTLENÜL ISMERÜNK FEL MÁS, LEIRATKOZÁSRA IRÁNYULÓ PRÓBÁLKOZÁSOKAT.

4.10 Csalások és kéretlen levelek megakadályozása

Az Indeed arra is használhatja a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban gyűjtött információkat, hogy segítse a Webhellyel és az Indeed szolgáltatásaival kapcsolatos problémák diagnosztizálását, hogy megakadályozzon valószínűsíthetően csalárd vagy törvénysértő cselekményeket, és hogy megvédjen egyéneket egyéb olyan tevékenységektől, amelyek károsak lehetnek az Ön vagy mások számára. Az Indeed megvizsgálhat és közölhet Öntől származó, illetve Önről vagy az Indeed Ön általi használatáról szóló információkat, ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy ez a vizsgálat vagy információközlés (a) észszerűen szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk valamely jogi eljárásnak (idézéseket, házkutatási parancsokat és bírósági végzéseket is beleértve), valamint bűnüldöző szervek utasításainak és rendelkezéseinek; (b) segítséget nyújt ahhoz, hogy megakadályozzunk, megvizsgáljunk vagy azonosítsunk lehetséges törvénysértéseket a Webhely használatával kapcsolatban; vagy (c) védi vállalatunk vagy a nyilvánosság jogait, jó hírnevét, tulajdonát vagy biztonságát; vagy (d) szükséges a nemzetbiztonsági követelményeknek való megfeleléshez.

Például az Indeed köteles alávetni magát az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága, Írország Adatvédelmi Bizottsága és sok más szabályozó hatóság nyomozó és végrehajtó hatalmának.

Különféle módszereket alkalmazunk a rendellenes tevékenységek és képernyőtartalmak észlelésére és kezelésére, hogy megakadályozzunk olyan visszaéléseket, mint például a kéretlen levelek vagy a csalások. Ezek az észlelési módszerek azonban nem tökéletesek, és álpozitív eredményeket is hozhatnak. Erőfeszítéseink eredményeként előfordulhat, hogy egyes felhasználók esetében átmenetileg vagy véglegesen felfüggesztünk vagy megszüntetünk bizonyos funkciókat.

– Csalások és kéretlen levelek megakadályozása az üzenetekben

Az Indeed fenntartja a jogot arra is, hogy kizárjon olyan üzeneteket az üzenetátivteli rendszeréből, amelyekről megállapítja, hogy nem felelnek meg a Webhely szabályainak vagy a jelen megállapodás bármely más feltételének. Az Indeed továbbá fenntartja a jogot arra, hogy vizsgálatokat végezzen annak megállapítására, hogy Ön csalást követ-e el, kéretlen leveleket küld-e az Indeednek vagy felhasználóinak, vagy más módon csalárd tevékenységet végez-e az Indeeden; az Indeed ezt különböző módszerekkel hajtja végre, többek közt úgy, hogy Indeedhez tartozó profilok és nevek létrehozásával megvizsgálja az Ön tevékenységét. Az Indeed arra is fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen vizsgálatok során feltárt információkat átadja a rendőrségnek vagy más külső feleknek, ha az Indeed jóhiszeműen úgy véli, hogy Ön a jelen feltételeket megsértve használja a Webhelyet.

Az Indeed fenntartja a jogot, hogy bármely e-mail-átvitellel összefüggésbe hozható fél azonosságát leellenőrizze és visszaigazolja. Ez többek között kiterjedhet arra, hogy az adott e-mail-címhez a vonatkozó álláshirdetésben hozzárendelt munkáltatói képviselőkkel leellenőriztetjük az adott e-mail feladójának azonosságát.

4.11 Fizetések lebonyolítása

Ha megadja nekünk hitelkártya-, bankkártya- vagy egyéb fizetésikártya-adatait a fizetések végrehajtásához, az Indeed ezeket az információkat (például a hitelkártyaszámok utolsó négy számjegyét és a kapcsolódó hitelesítési információkat) csak a fizetés feldolgozására fogja használni. Az Indeed az Ön által az Indeed részére megadott hitelkártyaadatokat és az azokhoz kapcsolódó számlázási és fizetési adatokat – kizárólag a hitelképesség ellenőrzése, az Indeednek történő kifizetések teljesítése, valamint az Ön számlájának a kezelése céljából – megoszthatja az Indeed nevében eljáró vállalatokkal, például pénzforgalmi adatfeldolgozókkal és/vagy hitelügynökségekkel.

4.12 Személyes adatainak automatikus kezelése

Annak érdekében, hogy az Indeed Webhelyének és szolgáltatásainak teljesítményét a felhasználók számára optimalizáljuk, az Indeed a Személyes adatok automatikus kezelése során meghatározott szempontok szerint értékeli az egyes felhasználókat, különösen azért, hogy elemezze és előre jelezze az egyes felhasználók személyes preferenciáival vagy érdeklődésével kapcsolatos tényezőket az Indeed Webhelye és szolgáltatásai szempontjából. Ilyen adatkezelést akkor hajtunk végre, ha az a felhasználóinkkal kötött megállapodás végrehajtása miatt szükséges, annak érdekében, hogy az Indeed szolgáltatásokat tudjon nyújtani az Álláskeresők és a Munkáltatók számára (például a jelentkezések és az önéletrajzok elemzése a Munkáltatók nevében), vagy más esetekben a felhasználók hozzájárulása alapján.

Az ilyen adatkezelés bizonyos esetekben lehetőséget ad az Indeednek arra, hogy hatékonyan lehetővé tegye az Álláskeresők és a Munkáltatók egymásra találását, hogy az Álláskeresőknek számukra vélhetően releváns állásértesítőket és ajánlott állásokat küldjön ki, hogy egy adott Munkáltató számára konkrét álláskeresői jelentkezéseket küldjön el, hogy keresési eredményeket jelenítsen meg, illetve hogy a felhasználók védelme érdekében bizonyos csalásfelderítési és kéretlen üzenetek azonosítására szolgáló tevékenységeket végezzen. Az ilyen adatkezelést a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezett biztosítékok mellett végezzük felhasználóink személyes adatainak védelme érdekében. Ha a felhasználók vitatni szeretnék az említett automatizált döntéshozatalokat, e-mailt írhatnak a privacy-dept @ indeed.com címre (a szóközök törlésével).

4.13 Az Ön adatainak megosztása az Indeed kapcsolt vállalkozásaival és partnerwebhelyeivel

Alapvető küldetésünk, hogy segítsünk az álláskeresőknek nagyszerű állásokat találni, a munkáltatóknak pedig nagyszerű jelentkezőket. Ezt a küldetést az összes kapcsolt vállalkozásunk magáénak vallja. A küldetés támogatása érdekében megosztunk bizonyos információkat kapcsolt vállalkozásainkkal. Az információmegosztás szempontjából a jelen Adatvédelmi szabályzat az irányadó. Emellett kialakítottuk az Adatvédelmi központot, hogy tájékoztatást nyújtsunk felhasználóinknak a kapcsolt vállalkozásainkról, valamint arról, hogy hogyan osztunk meg adatokat e vállalkozásokkal annak érdekében, hogy a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat kínálhassuk felhasználóink számára.  További információkért javasoljuk, hogy keresse fel az Adatvédelmi központot.

Az Ön által az Indeed rendelkezésére bocsátott információk földrajzi helytől függetlenül megosztásra kerülhetnek az Indeed bármely kapcsolt jogalanyával a szolgáltatásnyújtás, a Webhely fejlesztése és az elérhető funkciók optimalizálása érdekében, valamint a jelen szabályzatban ismertetett egyéb célokból. Az adatok ilyen módon való megosztása megerősíti az Indeed arra vonatkozó képességét, hogy segítsen az embereknek állást, a munkáltatóknak pedig megfelelő jelentkezőket találni. Ha nem továbbítanánk ilyen információkat, nem tudnánk biztosítani a szolgáltatásainkat, sem működtetni a Webhelyünket. Ha nem szeretné, hogy az információit ilyen módon továbbítsuk, kérjük, ne használja a Webhelyet.

A jelen szabályzat keretében a „kapcsolt vállalkozás” kifejezés olyan jogalanyt jelent, amely közvetve vagy közvetlenül irányít egy Indeed-jogalanyt, annak az irányítása vagy közös irányítása alatt áll, vagy vele közös irányítás alatt áll most vagy a jövőben. Az „irányítás” ebben az értelmezésben a részvények többségének birtoklását vagy a közvetlen irányításra való jogot és képességet jelenti. Ide tartoznak az Indeed azon kapcsolt vállalkozásai is, amelyeknek a székhelye az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) vagy Svájcon kívül található.

Kapcsolt vállalkozásaink és weboldalaink közé tartoznak többek között a következők: Glassdoor, Simply Hired, Syft, Resume.com, Workopolis, Wowjobs.com, Engineerjobs.com, RescueMyResumes.com és Resumeperfector.com. 

Az adatoknak az Indeed kapcsolt vállalkozásaival való ilyen megosztása több konkrét célból történik majd.

– Szolgáltatások javítása

Lehetőséget teremt az Álláskeresőknek fejlettebb és személyre szabottabb tartalom elérésére, valamint nagyobb teljesítmény, több funkció és több szolgáltatás elérésére az Indeed és kapcsolt vállalkozásai webhelyein. Az Indeed és kapcsolt vállalkozásai az Ön keresési és böngészési előzményeinek (pl. a kattintással megtekintett állásoknak), IP-címének, illetve önéletrajz- vagy profiladatainak felhasználásával jelenítenek meg például releváns keresési eredményeket és állásértesítőket, valamint ezek segítségével szűrik és jelenítik meg a karrieradatokat (pl. a céges értékeléseket, az álláshirdetésekhez elérhető fizetési adatokat, az interjútippeket stb.). Az adatok ilyen megosztásának célja továbbá az adatelemzés, a tesztelés, a kutatás és a szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

A munkáltatók ezenkívül ennek révén jobban átláthatják, hogyan teljesítenek az álláshirdetéseik. Például bizonyos esetekben megosztjuk velük az álláshirdetéseiket érintő felhasználói kattintásokkal kapcsolatos adatokat, amelyek segítségével megállapíthatják, hogy az álláshirdetéseik milyen mértékben keltik fel a jelentkezők érdeklődését. Ha a munkáltatók megkapják a platformunk hatékonyabb használatához szükséges információkat, hatékonyabb álláshirdetéseket oszthatnak meg.

– Több Munkáltató, több Álláshirdetés és több Álláskereső

Az adatok ilyen megosztása lehetővé teszi az Álláskeresők számára, hogy az álláshirdetések és a Munkáltatók még nagyobb adatbázisához férjenek hozzá, a Munkáltatóknak pedig még több Álláskereső elérését biztosítja. Az Indeed például ennek révén ajánlhat az Indeeden vagy az Indeed kapcsolt vállalkozásai weboldalain található állásokat vagy munkáltatókat. Ez emellett lehetővé teszi a jelentkezést és az Indeed Webhelyén szereplő álláshirdetések megjelenítését az Indeed kapcsolt vállalkozásainak weboldalain, és fordítva.

Az Indeed vagy az Indeed valamely kapcsolt vállalkozása az Indeed Álláskeresőit (és teljes vagy kivonatolt önéletrajzukat) tovább tudja ajánlani az Indeed vagy annak valamely kapcsolt vállalkozása rendszerében található Munkáltatónak. Emellett az Indeed kapcsolt vállalkozásainak is lehetősége van arra, hogy ajánlja az Indeed Munkáltatóinak állásajánlatait olyan álláskeresőknek, akik az Indeed valamely kapcsolt vállalkozásának rendszerében vannak jelen. Az Indeed és kapcsolt vállalkozásai meg tudják osztani egymás között a Munkáltatók adatait (például fiókadataikat és felhasználói tevékenység adataikat), így jobb felhasználói élményt kínálhatnak az érintett Munkáltatóknak.

– Fokozott biztonság a felhasználóknak

Az adatok ilyen megosztása lehetővé teszi az Indeed és az Indeed kapcsolt vállalkozásai számára, hogy a Személyes adatok feldolgozásával fokozzák a felhasználók és a belső műveletek biztonságát, hibaelhárítást végezzenek, valamint eredményesebben tárják fel és előzzék meg a csalásokat és a kéretlen üzeneteket.

4.14 Adatok továbbítása a Munkáltatóknak 

Az Indeed az Álláskeresők utasítására továbbítja az Álláskeresők Személyes adatait a Munkáltatóknak. Az adatok ilyen továbbítására az álláskeresés, a jelentkezés és az interjúztatás folyamatának keretében kerül sor. Ezt a területet a jelen Adatvédelmi szabályzat 2. és 4. szakasza tárgyalja részletesebben. Az ilyen Személyes adatok kezelése a jelen feltételek, valamint az adott Munkáltató feltételei szerint történik. Ha egy álláskereső a saját országán kívüli országban lévő állásra jelentkezik az Indeeden keresztül, akkor alacsonyabb szintű adatvédelmet nyújtó országokba is elküldhetjük a Személyes adatait.

A Munkáltatói fiókok tulajdonosai elfogadják, hogy teljesítik a vonatkozó adatvédelmi szabályok által előírt, a Személyes adatok gyűjtése, kezelése és tárolása tekintetében fennálló valamennyi kötelezettségüket, továbbá megfelelő védelmet nyújtanak az érintetteket megillető összes olyan jognak, amelyet minden vonatkozó adatvédelmi szabály biztosít.

4.15 Adatok továbbítása az Álláskeresőknek

Az Indeed a Munkáltatók bizonyos adatait továbbítja az Álláskeresők részére. Ide tartozik az Álláshirdetések, a Céges oldalak és a bérinformációk Webhelyünkön való közzététele, valamint az Álláshirdetések feladása Külső webhelyeken az Indeed IQ funkcióján keresztül, amennyiben Ön kiválasztotta ezt a funkciót. Az Indeed emellett bizonyos esetekben információt nyújt az Álláskeresőknek a Munkáltatók Indeed rendszerében rögzített tevékenységeiről és válaszadási arányáról is, amivel segítséget nyújt az Álláskeresőknek a álláslehetőségek kiértékelésében. Ilyen információ lehet a Munkáltató képviselőjének neve, a Munkáltató települése/megyéje, valamint az, hogy a Munkáltató kapcsolatba lépett-e más Álláskeresőkkel, vagy megtekintette-e más Álláskeresők önéletrajzát. Ha Ön Munkáltatóként használja az Indeed rendszerét (például egy Álláshirdetés közzététele, vagy egy Álláskeresőnek az Indeed Önéletrajzprogramon keresztüli megkeresése révén), hozzájárul ahhoz, hogy az Indeed továbbítsa ezeket az adatokat az Álláskeresők részére.

4.16 Adatok továbbítása szolgáltatóknak 

Előfordulhat hogy külső feleket alkalmazunk a működésünkkel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása, a Webhely, szolgáltatásaink, termékeink és funkcióink működésének javítása, felhasználóink védelme és igényeik jobb megértése, valamint a szolgáltatások és a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. Ezek a szolgáltatók szolgáltatásaik biztosítása során hozzáférhetnek a Személyes adatokhoz, és munkájuk részeként más országokba továbbíthatják azokat. Ezekre az adattovábbításokra kizárólag a jelen Adatvédelmi szabályzat 4., 5. és 9. szakaszában megjelölt célok teljesítése érdekében, csak szükség esetén és a megfelelő mértékben kerül sor.

Szolgáltatásaink javítása

A külső felek adatpontokat bocsáthatnak a rendelkezésünkre, többek között például arról, hogy Ön mennyi időt tölt adott oldalakon és milyen hivatkozásokra kattint, illetve a felhasználói preferenciák feltérképezésére szolgáló egyéb adatokat is szolgáltathatnak. Ezek az adatok a felhasználói visszajelzésekkel együtt segítenek szolgáltatásaink fejlesztésében és karbantartásában. A külső felek cookie-kat és egyéb technológiákat alkalmazhatnak az Ön felhasználói tevékenységével és az eszközével kapcsolatos adatok – például az eszköz típusa, a böngészőadatok és a nyelvi beállítások – gyűjtésére. Az egyik ilyen külső fél a Hotjar. Ha le szeretné tiltani a Hotjar cookie-jait, kattintson az Adatvédelmi szabályzatunkban található vonatkozó hivatkozásra.

A minőség fenntartása és felhasználóink védelme

Az Indeed meghatározott helyzetekben továbbíthatja az Ön Személyes adatait olyan, külső félnek minősülő szállítóknak, amelyek segítenek az Indeednek megvédeni a felhasználóit, és fenntartani az ezeknek a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások, termékek és funkciók színvonalát. Ilyen például az, amikor az Indeed szállítókat vesz igénybe a csalások észlelésére. Az ilyen szállítók közé tartozik például a SiftScience, az Emailage és a PerimeterX. Az ilyen szállítók egy másik kategóriájába tartozhatnak azok a szolgáltatók, amelyeket az Indeed annak megakadályozására használ, hogy az ügyfelek nyilvánosan közölt hitelesítő adatokkal hozzanak létre Indeed-fiókot. Ilyen szállító például a SpyCloud.

Fizetések lebonyolítása

Az Indeed az Ön által az Indeed részére megadott hitelkártyaadatokat és az azokhoz kapcsolódó számlázási és fizetési adatokat – kizárólag a hitelképesség ellenőrzése, az Indeednek történő kifizetések teljesítése, valamint az Ön számlájának a kezelése céljából – megoszthatja az Indeed nevében eljáró vállalatokkal, például pénzforgalmi adatfeldolgozókkal és/vagy hitelügynökségekkel. Ilyen szállítónk például a CVENT.

– Az Indeed alkalmazásainak telepítése és használata

Az Indeed alkalmazásainak telepítése, letöltése és használata során az Önnek történő megfelelő szolgáltatások biztosítása és a hirdetés-hozzárendelés támogatása érdekében egyes szolgáltatókkal megoszthatjuk a felhasználói adatok egy korlátozott részét. A megosztott adatok között szerepelhet az Ön IP-címe vagy más egyedi azonosítója, valamint az Indeed-alkalmazás telepítésével kapcsolatos eseményadatok.

Ez különféle okokból történhet, többek között a külső fiókokkal történő felhasználói bejelentkezés lehetővé tétele érdekében. A megosztás emellett segíthet abban, hogy az Indeed az elejétől a végéig feltérképezhesse és optimalizálhassa felhasználóinak ügyfélútját a következők révén: (i) annak megértése, hogy miképpen jutottak el a felhasználók az Indeedhez; (ii) a hirdetéseink teljesítményének jobb mérése; továbbá (iii) annak vizsgálata, amikor a felhasználók különböző eszközökkel érték el az Indeedet.

Amikor Ön letölt vagy telepít egy Indeed appot, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Személyes adatait továbbíthatjuk ilyen szolgáltatóknak. Ön továbbá elfogadja az Indeed Cookie-szabályzatát, Adatvédelmi szabályzatát, valamint Felhasználási szabályait és feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy bármikor élhet a jelen Adatvédelmi szabályzat 10. szakaszában ismertetett jogaival, így például letilthatja személyes adatai jogos érdekünkből történő marketingcélú felhasználását.

Például a következő típusú technológiák segíthetik elő ilyen jellegű műveletek elvégzését: pixelek, JavaScript-kódtöredékek, illetve cookie-k.

– Adatok tárolása

Arra is felhívjuk a figyelmét, hogy olyan külső félnek minősülő felhőszolgáltatókat is alkalmazhatunk, amelyek webes üzemeltetést, adattárolást és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak olyan szabványos feltételeknek megfelelően, amelyek nem mindig képezhetik tárgyalás alapját. Ezek a szolgáltatók arról tájékoztattak minket, illetve a közvéleményt, hogy olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaznak, amelyeket megfelelőnek tartanak a rendszerükben található információk védelmére, vagy pedig közismertek arról, hogy ilyen intézkedéseket alkalmaznak. Mi azonban (a törvény által engedélyezett maximális mértékig) nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan kárért, amely abból eredhet, hogy ezek a cégek esetleg nem rendeltetésszerűen használják fel ezeket az információkat, beleértve a Személyes adatokat.

Az Embox felhasználói esetében az Indeed által a Google Chrome-hoz fejlesztett Embox bővítményen keresztül rendelkezésre bocsátott információkat – például a jelentkezők státuszában bekövetkezett változásokat – nem osztjuk meg külső felekkel reklámcélokra.

4.17 Nyilvánosan elérhető információk továbbítása

Amikor a felhasználók azzal a szándékkal tesznek közzé tartalmat az Indeeden, hogy az más személyek számára nyilvánosan elérhető és kereshető legyen, az Indeed fenntartja magának a jogot arra, hogy ezeket az információkat összesítse és külső felekkel megossza. Ha például egy Munkáltató közzétesz egy állást az Indeeden, az Indeed megoszthatja azt az álláshirdetést vagy az álláshirdetésben közölt információkat külső felekkel saját belátása szerint, illetve az Indeed és az ilyen külső felek között fennálló megállapodásnak megfelelően. Az Indeed fenntartja a jogot arra is, hogy nyilvános forrásokból összesített információkat osszon meg ebben a minőségében.

4.18 Külső felek webhelyei, amelyekre az Indeedről hivatkozások mutatnak

Ön olyan külső fél által üzemeltetett webhelyet vagy szolgáltatást is használhat, amelyre az Indeed Webhelyén elhelyezett hivatkozáson keresztül jut el. Az ilyen esetekben az Ön által külső félnek adott bármely információt úgy kell tekinteni, hogy azt annak a külső félnek adta és nem az Indeednek, és arra a külső fél adatvédelmi szabályai és szolgáltatási feltételei vonatkoznak. További információért olvassa el a jelen Adatvédelmi szabályzat 8., Külső felek webhelyeire mutató hivatkozások című szakaszát.

4.19 Az EU (és az Európai Gazdasági Térség („EGT”)) és Svájc lakosai Személyes adatainak továbbítása

Ezzel kapcsolatban olvassa el a jelen Adatvédelmi szabályzat 11. szakaszát.

5. A Nem személyes adatok további felhasználási módjai és közlése

Az információk egyéb felhasználási módjainak és közlésének a jelen Adatvédelmi szabályzatban megadott esetein kívül, és a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt minden ellenkező értelmű rendelkezés ellenére, bármely Nem személyes adatot bármely célra felhasználhatunk és továbbíthatunk, kivéve azokat az eseteket, amikor a hatályos törvények értelmében kötelesek vagyunk más módon eljárni. Ha bármely Nem személyes adatot Személyes adatokkal összekapcsolunk, akkor az ilyen összekapcsolt információkat csak a jelen Adatvédelmi szabályzat 4. és 9. szakaszában leírt célok érdekében használjuk fel és közöljük, amíg azok ilyen összekapcsolt állapotban vannak.

6. Biztonság

Az Indeed törekszik arra, hogy észszerű biztonsági intézkedéseket alkalmazzon az Indeed ellenőrzése alatt álló Személyes adatok elvesztésének, megváltoztatásának és nem rendeltetésszerű felhasználásának megakadályozására. Ugyanakkor nincsen olyan módszer az adatok internetes továbbítására és elektronikus tárolására, amely 100%-os biztonságot adna. Továbbá vegye figyelembe, hogy a böngészőjén keresztül küldött e-mailjei, üzenetei és más felhasználókkal hasonló eszközökön keresztül folytatott kommunikációi nem titkosítottak. Ezért bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük az információit, a biztonságukat nem tudjuk garantálni.

Arra is felhívjuk a figyelmét, hogy olyan külső félnek minősülő felhőszolgáltatókat alkalmazhatunk, amelyek webes üzemeltetést, adattárolást és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak olyan szabványos feltételeknek megfelelően, amelyek nem mindig képezhetik tárgyalás alapját. Ezek a szolgáltatók arról tájékoztattak minket, illetve a közvéleményt, hogy olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaznak, amelyeket megfelelőnek tartanak a rendszerükben található információk védelmére, vagy pedig közismertek arról, hogy ilyen intézkedéseket alkalmaznak. Mi azonban (a törvény által engedélyezett maximális mértékig) nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan kárért, amely abból eredhet, hogy ezek a cégek esetleg nem rendeltetésszerűen használják fel ezeket az információkat, beleértve a Személyes adatokat. További információkért lásd a következő oldalt. Olvassa el a jelen Adatvédelmi szabályzat 11. szakaszát azokkal a kötelezettségekkel kapcsolatban, amelyek az EGT-ben és Svájcban lakhellyel rendelkező természetes személyek Személyes adatainak továbbítására vonatkoznak.

7. Cookie-k

A cookie-k olyan kis információdarabok, amelyeket a böngészője tárol számítógépe merevlemezén. Az Indeed cookie-használatáról a Cookie-szabályzatunkban talál további tájékoztatást.

– A követés letiltására irányuló kérések

Nem reagálunk a böngésző Követés letiltása (DNT) jelzésére, ha a felhasználó bekapcsolta azt a webböngészőjében. Ha cookie-kat állítunk be vagy olvasunk olyan nem Indeed-webhelyeken, amelyek beépítették az álláskeresési és megjelenítési funkcióinkat, azt azért tesszük, hogy például személyre szabott álláskeresési élményt nyújtsunk a felhasználóknak ezeken a webhelyeken. Nem osztunk meg semmilyen információt ezekkel a külső felekkel arról, hogy Ön hogyan használja az Indeedet. Amikor azok a külső felek, amelyeket integráltunk az Indeed-webhelyekbe (az Indeed Cookie-szabályzatában leírt módon), beállítják vagy olvassák saját – külső féltől származónak minősülő – cookie-jaikat, lehet, hogy reagálnak a DNT-jelzésre, de lehet, hogy nem.

8. Külső felek webhelyeire mutató hivatkozások

A Webhely elérhetővé tehet más webhelyekre mutató hivatkozásokat. Előfordulhat, hogy amikor Ön ilyen hivatkozásokra kattint, akkor elhagyja a Webhelyünket. Az Ön által használt böngésző emellett közölheti a külső fél oldalával annak az Indeed-oldalnak az URL-címét, amelyről átkattintott, és ez az URL tartalmazhatja azokat a keresési kifejezéseket és szűrőket, amelyeket Ön az Indeeden használt. A Webhely elérhetővé tehet Céges oldalakat is, amelyek külső félnek minősülő Munkáltatók által megadott információkat tartalmazhatnak.

NEM TARTOZUNK FELELŐSSÉGGEL AZÉRT AZ INFORMÁCIÓGYŰJTÉSÉRT, -FELHASZNÁLÁSÉRT, -KÖZLÉSÉRT, VAGY EGYÉB ADATVÉDELMI GYAKORLATÉRT, AMELYET BÁRMELY KÜLSŐ FÉL FOLYTAT, KÖZTÜK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAINK, KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK, MUNKÁLTATÓK (A CÉGES OLDALLAL RENDELKEZŐ MUNKÁLTATÓKAT IS BELEÉRTVE), KÜLSŐ FELEK KÖZÖSSÉGIMÉDIA-PLATFORMJAI, AZ OLYAN ESZKÖZÖKET VAGY OPERÁCIÓS RENDSZEREKET BIZTOSÍTÓ KÜLSŐ FELEK, AMELYEKEN A WEBHELY ELÉRHETŐ, ÉS AZ OLYAN WEBHELYEKET ÜZEMELTETŐ KÜLSŐ FELEK, AMELYEKRE A MI WEBHELYÜNKRŐL HIVATKOZÁS MUTAT. ÖN RENDELKEZHET OLYAN JOGOKKAL, AMELYEKET KÖZVETLENÜL ÉRVÉNYESÍTHET EZEKKEL A KÜLSŐ FELEKKEL SZEMBEN, EZÉRT HA TÖBBET SZERETNE TUDNI ERRŐL, TANULMÁNYOZZA AZ Ő ADATVÉDELMI SZABÁLYZATAIKAT.

9. Felvásárlások és egyéb átszervezések

A jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban gyűjtött információkat, a Személyes adatokat is beleértve, közölhetjük egy vagy több külső féllel az Indeed tulajdonosi szerkezetében vagy irányításában történő változásokkal kapcsolatban (például fúzió, eladás vagy más tranzakció esetén), vagy egyéb átszervezéssel vagy közös vállalattal vagy engedményezéssel, átruházással kapcsolatban, vagy egyéb, a vállalkozásunk, az eszközeink vagy részvényeink egészét vagy egy részét érintő egyéb intézkedéssel (például csőddel vagy hasonló eljárással) kapcsolatban, és ezek a külső felek felhasználhatják ezeket az információkat a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban. Hasonlóképpen, a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban gyűjtött információkat, a Személyes adatokat is beleértve, közölhetjük egy vagy több külső féllel bármely felvásárlás vagy fúzió kapcsán, amikor az Indeed vásárol fel ilyen külső felet vagy fuzionál vele.

10. A Személyes adataihoz fűződő jogok gyakorlása

Indeed-felhasználóként Ön élhet az alább ismertetett jogokkal.  Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen kérelmek teljesítése előtt bizonyos esetekben megpróbáljuk ellenőrizni a személyazonosságát a Webhely használatához kapcsolódó e-mail-címe vagy telefonszáma segítségével, és fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a kérelem teljesítését, ha ez a folyamat nem zárul kielégítő eredménnyel. Ha Ön meghatalmaz valakit arra, hogy az Ön nevében kérelmet nyújtson be, szintén megtagadhatjuk a kérelem teljesítését, ha nem tudjuk Önön keresztül megerősíteni, hogy a kérelmet benyújtó személy az Ön megbízásából jár el.

10.1 A Személyes adatok helyesbítésének joga

Az Indeed-felhasználók módosíthatják és frissíthetik az Indeed által a Webhelyen tárolt Személyes adataik többségét. Ha ezzel kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy panaszt kíván tenni, arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk itt.

Ha ezt nem szeretné megtenni, hivatalosan kérheti az Indeedet, hogy az Ön nevében helyesbítse valamely pontatlan Személyes adatát úgy, hogy a fiókjához társított e-mail-címről e-mailt küld a privacy-dept @ indeed.com címre (a szóközök törlésével).

10.2 A Személyes adatok kezelésének tiltására vagy korlátozására való jog

Ha kérdései merülnek fel vagy panaszt kíván tenni azzal kapcsolatban, ahogyan a Személyes adatait kezeljük, arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk itt.

Ha ezt nem szeretné megtenni, hivatalos kérésben tiltakozhat az ellen, hogy az Indeed kezelje a Személyes adatait, illetve korlátozhatja az adatkezelést. Önnek joga van például megtiltani, hogy az Indeed jogos érdekből, marketingcélra felhasználja az Ön Személyes adatait. Ehhez töltse ki ezt az űrlapot, és kérje az adatai törlését.

10.3 A marketingcélú üzenetek letiltása és a hozzájárulás visszavonása

Ha többé nem szeretne marketinganyagokat kapni tőlünk a Személyes adatai alapján, számos lehetőség közül választhat.

Ha le szeretne iratkozni az Indeed valamelyik marketingcélú e-mailjéről, kattintson a „leiratkozás” (vagy más hasonló tartalmú) műveletre (ha van ilyen). Ne feledje, hogy ezzel csak az adott marketingcélú üzenetről iratkozik le.

Ha minden állásértesítőre vonatkozóan módosítani szeretné ezt a beállítást, kattintson „Az állásajánlat-értesítés szerkesztése” (vagy más hasonló) műveletre, és módosítsa a feliratkozásait. Fiókja irányítópultjáról is elérheti és módosíthatja (az állásokra és az ajánlott állásokra vonatkozó, illetve az egyéb értesítőkkel kapcsolatos) feliratkozásait, továbbá az Indeed ügyfélszolgálatához is fordulhat ugyanebben az ügyben.

Ezenkívül úgy is lemondhat minden marketingüzenetet, hogy e-mailt ír a privacy-dept @ indeed.com címre (a szóközök törlésével). Kérését észszerűen kivitelezhető határidőn belül és a vonatkozó törvényekkel összhangban teljesítjük.

Kérjük ne feledje, hogy ettől függetlenül továbbra is küldhetünk Önnek más, például adminisztratív jellegű üzeneteket.

10.4 A Személyes adatokhoz való hozzáféréshez és az adathordozhatósághoz való jog

Az Indeed-felhasználók hozzáférhetnek az Indeed által a Webhelyen tárolt Személyes adataik többségéhez. Ha ezzel kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy panaszt kíván tenni, vegye fel a kapcsolatot velünk itt.

Ha ezt nem szeretné megtenni, hivatalosan is kérheti, hogy hozzáférhessen az Indeed által tárolt Személyes adataihoz. Ehhez töltse ki ezt az űrlapot. Az Indeed hordozható formában adja át Önnek a Személyes adatait, lehetővé téve, hogy külső feleknek továbbítsa azokat. Ha több e-mail-címet használt az Indeeddel való kommunikáció során, küldjön újabb kérést a további e-mail-címekről, hogy az azokhoz kapcsolódó személyes adatokat is kiadhassuk Önnek.

10.5 Személyes adatok törléséhez való jog

Az Indeed-felhasználók módosíthatják és frissíthetik az Indeed által a Webhelyen tárolt Személyes adataik többségét. Ha ezzel kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy panaszt kíván tenni, arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk itt.

Ha ezt nem szeretné megtenni, hivatalosan is kérheti, hogy töröljük az Indeed által tárolt Személyes adatait. Ehhez töltse ki ezt az űrlapot. Amint a kérését visszaigazoljuk, az Indeed kezdeményezni fogja a művelet végrehajtásához szükséges lépéseket, beleértve az Ön Indeed-fiókjának törlését is. Ha a törlési kérés olyan Személyes adatokra vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban korábban azt kérte, hogy hozzuk nyilvánosságra őket az Indeeden (például egy Álláskereső nyilvános önéletrajzot tett közzé), észszerű erőfeszítéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy más adatkezelőket is tájékoztassunk erről a kérésről. Ha több e-mail-címet használt az Indeeddel való kommunikáció során, küldjön újabb kérést a további e-mail-címekről, hogy az azokhoz kapcsolódó személyes adatokat is kiadhassuk Önnek.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, hogy a Személyes adatok törlésének kérelmezését követően nem fog tudni Indeed-fiókot létrehozni ugyanezzel az e-mail-címmel. Ha egyszerűen be szeretné zárni a fiókját, kattintson a „fiók bezárása” gombra a fiókja oldalán. Fontos megjegyezni, hogy ha a törlési kérésének kezdeményezéshez használt e-mail-címmel jelentkezik egy állásra az Indeed Apply segítségével, vagy végez más műveletet a Webhelyen, esetleg nem fog megkapni minden üzenetet ezekkel a műveletekkel kapcsolatban az Indeedtől, illetve az Indeed különböző felhasználóitól.

Ha Ön álláskereső, és törölni szeretne egy jelentkezést, amelyet az Indeed webhelyéről küldött el, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba közvetlenül a potenciális munkáltatóval, és kérje a jelentkezés törlését. Ha Ön Indeed-álláshirdetésre jelentkezett, kérjük, az Önt érintő további információkkal kapcsolatban olvassa el az álláshirdetést.

10.6 A hozzájárulás visszavonása

Egyes tevékenységek esetében kérjük az Ön hozzájárulását ahhoz, hogy használhassuk a Személyes adatait. Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja ezt a hozzájárulást. Amennyiben egy mobilalkalmazás útján helymeghatározási adatokat szolgáltat, bármikor kikapcsolhatja a készüléken a helymeghatározási szolgáltatásokat. Más, az Ön hozzájárulásán alapuló szolgáltatások esetében az adott szolgáltatás munkafolyamatának keretében vonhatja vissza a hozzájárulást. Emlékeztetjük, hogy az általunk a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerű marad.

10.7 Néhány korlátozás

A helyesbítéshez, tiltakozáshoz, korlátozáshoz, hozzáféréshez, adathordozáshoz és törléshez való jogok bizonyos korlátozások alá esnek a vonatkozó törvények szerint. Az egyes kéréseket a vonatkozó törvényekben előírt időtartam alatt teljesítjük, amely akkor kezdődik, amikor az Indeed visszaigazolja, hogy megkapta a kérését. Felhívjuk a figyelmét, hogy a törvény által megengedett esetekben az Indeed díjat számíthat fel az ugyanazon természetes személytől érkező további kérésekért. A díjat az Indeed határozza meg, és csak a vonatkozó törvények által megengedett mértékben számítja fel.

11. Az EGT-ben vagy Svájcban lakhellyel rendelkező természetes személyektől származó Személyes adatok

11.1 Az Adatvédelmi Pajzs Alapelvei és Keretegyezménye

Az Indeed Ireland bizonyos Személyes adatokat az Egyesült Államokban található Indeed, Inc. számára továbbít. Az Indeed, Inc. – beleértve annak Prehire, Inc. nevű leányvállalatát – az EU-USA Adatvédelmi Pajzs Keretegyezménynek (amely az EGT összes országára érvényes) és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs Keretegyezménynek megfelelően jár el az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által meghatározott módon az EU-tagállamokból (és az EGT-országokból), Svájcból és az Egyesült Királyságból az Egyesült Államokba továbbított Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megőrzése tekintetében. Az Indeed igazoltan betartja az Adatvédelmi Pajzs tájékoztatásra, választásra, másodlagos továbbítással kapcsolatos elszámoltathatóságra, biztonságra, adatintegritásra, célhoz kötöttségre, hozzáférhetőségre, jogorvoslatra, végrehajthatóságra és felelősségre vonatkozó irányelveit. Ha a jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezései és az Adatvédelmi Pajzs irányelvei ellentétesek lennének egymással, az Adatvédelmi Pajzs irányelveit kell irányadónak tekinteni. Ha többet szeretne tudni az Adatvédelmi Pajzs programról, és meg szeretné tekinteni a tanúsítványunkat, látogasson el a https://www.privacyshield.gov/ honlapra.

11.2 A másodlagos továbbításért való felelősség alapelve

Az adatok külső felekhez történő másodlagos továbbításának összefüggésében az Adatvédelmi Pajzshoz csatlakozott szervezetek felelősséggel tartoznak azoknak a Személyes adatoknak a kezeléséért, amelyeket az Adatvédelmi Pajzs hatálya alatt kapnak, és a későbbiekben őket képviselő külső fél számára továbbítanak. Az Alapelvek értelmében továbbra is az Indeed marad a felelős azért, ha a képviselője az ilyen Személyes adatokat nem az Alapelvekkel összhangban kezeli, hacsak az Indeed nem bizonyítja, hogy nem felelős a kárt okozó eseményért.

11.3 GDPR szerinti adatvédelem

Az Indeed Ireland az Adatvédelmi Pajzs Keretegyezménynek megfelelő adattovábbítás során olyan egyezmények rendelkezéseit is betartja, amelyek magukban foglalják a GDPR V. fejezetében (illetve megfelelő esetben a 28. cikkelyében) előírt védelmi intézkedéseket és előírásokat is. Ebbe beletartoznak az EU azon adatvédelmi előírásai, amelyek az ilyen adattovábbítás esetére megkövetelik az adatok megfelelő védelmét.

11.4 Független vitarendezés a természetes személyek számára az EU-ban és Svájcban

Az USA-EU (amely az EGT összes országára érvényes) és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs irányelveinek megfelelően az Indeed kötelezettséget vállal arra, hogy megoldást nyújt az Ön adatvédelmével, valamint a Személyes adatok általa történő gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos panaszokra. Azoknak az EGT-ben vagy Svájcban lakhellyel rendelkező természetes személyeknek, akiknek kérdései merülnek fel, vagy panaszt kívánnak tenni a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, először az Indeeddel kell felvenniük a kapcsolatot az alábbi címen: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, vagy pedig e-mailt kell küldeniük a privacy-dept @ indeed.com címre (a szóközök törlésével).

Az Indeed kötelezettséget vállalt arra is, hogy az EU-USA és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs Alapelvek hatálya alá tartozó megoldatlan adatvédelmi panaszokat a BBB EU PRIVACY SHIELD nevű nonprofit, alternatív vitarendezési szolgáltatóhoz utalja. A szolgáltató székhelye az Egyesült Államokban található, és működését a Council of Better Business Bureaus nevű szervezet irányítja. Ha nem kap kellő időben visszaigazolást a panasza beérkezéséről, vagy ha nincs megelégedve a panasz kezelésével, további információért és ellenvetés benyújtásához keresse fel a http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers honlapot.

Bizonyos korlátozott feltételek fennállása esetén az EGT-ben vagy Svájcban lakhellyel rendelkező természetes személyek kötelező erejű választottbírósági eljáráshoz is folyamodhatnak az Adatvédelmi Pajzs Választottbírósági Testülete előtt.

12. Általános érdeklődés és panaszok

12.1 Kapcsolatfelvétel az Indeeddel

Az Indeed, Inc. vállalattal a 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA címen léphet kapcsolatba, az Indeed Ireland Operations Limited vállalattal a 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Írország címen; illetve bármelyik céget megkeresheti a Webhelyünkön elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Ha az Indeed adatvédelmi tisztviselőjével szeretné felvenni a kapcsolatot, küldjön e-mailt a privacy-dept @ indeed.com címre (a szóközök törlésével).

12.2 Panaszok

Ha úgy véli, hogy az Indeed megsértette az Ön adatvédelemhez fűződő jogait, jogában áll panaszt tenni a megfelelő adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. Ha például az Ön lakóhelye az EGT területén van, az Indeed fő szervezete az EGT-ben az írországi székhelyű Indeed Ireland Operations Limited vállalat, amely az Ír Adatvédelmi Bizottság (Irish Data Protection Commission) felügyelete alá tartozik. Ebben az esetben az ezen a hivatkozáson elérhető információk alapján kell eljárnia ilyen ügyekben. Ha az Ön lakóhelye az EGT-ben vagy Svájcban van, és olyan adattovábbítással és adatkezeléssel kapcsolatban kíván panaszt tenni, amelyet az EU-USA (amely az EGT összes országára érvényes) és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs irányelveivel összhangban hajtottak végre, igénybe veheti a jelen Adatvédelmi szabályzat 11. szakaszában részletezett független vitarendezési megoldásokat.

13. Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai Kaliforniában

Azáltal, hogy él az Adatvédelmi szabályzat jelen szakaszában ismertetett jogaival, kijelenti, hogy Kalifornia szövetségi állam lakosa:

Egyéb lakhellyel rendelkezők figyelmébe: személyes adataival kapcsolatban hitelesített kérést nyújthat be az Indeednek. Ugyan az Indeed nem adja el a személyes adatokat, hivatalos kérést benyújtva kérelmezheti az Indeed által tárolt személyes adatai törlését. A folyamat részleteiről az Adatvédelmi szabályzat 10. szakaszában tájékozódhat. Ez a szakasz tartalmazza azokat a címeket is, amelyekre a Személyes adataival kapcsolatos kéréseket elküldheti az Indeed részére.

13.1 A Személyes adatok ismeretéhez való jog

Jogában áll kérelmezni, hogy betekinthessen az Önről gyűjtött, felhasznált, közölt és „eladott” Személyes adatokba (az adatok „eladásáról” bővebben a 13.2 szakaszban tájékozódhat). Ha élni szeretne ezen jogával, további információt az Adatvédelmi szabályzat 10. szakaszában talál.

Az Indeed Adatvédelmi szabályzatának összefoglalója az alábbi szakaszokban bemutatja az elmúlt tizenkét (12) hónap során gyűjtött személyes adatok kategóriáit (3. szakasz), az adatgyűjtés okait (4. szakasz), valamint azokat a külső feleket, akikkel az adatokat megosztottuk (5. szakasz). 

Ezekkel a témakörökkel bővebben a teljes Adatvédelmi szabályzat következő szakaszai foglalkoznak: a 2.1–2.3 szakasz bemutatja a gyűjtött személyes adatok kategóriáit; a 4., az 5. és a 9. szakasz a személyes adatok felhasználási céljait tárgyalja; a 4.12–4.16, valamint a 8., a 9. és a 11. szakaszban pedig a külső felekkel közölt személyes adatokról tájékozódhat.

13.2 A Személyes adatok eladásának letiltásához való jog

A https://www.indeed.com/legal/ccpa-dns oldalon többet is megtudhat arról, milyen megközelítést alkalmaz az Indeed Kalifornia szövetségi állam személyes adatok eladásának tilalmára vonatkozó követelményével kapcsolatban, miért vonatkozik ez a követelmény a Webhely használatára, illetve arról, miként élhet ezen jogával. A fenti oldalon magyarázatot kaphat arra, miként minősítette Kalifornia állam a CCPA szerint „eladásnak” a személyes adatok bizonyos típusú továbbítását az Indeed és kapcsolt vállalkozásai között, holott ez nélkülözhetetlen a felhasználóinknak kínált termékek és szolgáltatások szempontjából. Nem folytatjuk az adatok hagyományos értelemben vett „eladását”. Az Indeed kapcsolt vállalkozásairól és az azoknak történő adattovábbításról további információt az Adatvédelmi központban talál: https://hrtechprivacy.com/hu/.

Kalifornia szövetségi állam „Shine the Light” átláthatósági törvénye (Polgári Törvénykönyv 1798.83. szakasza) értelmében Kalifornia lakosai naptári évenként egyszer kikérhetik és kézhez kaphatják az arra vonatkozó információkat, hogy a vállalkozások miként közlik személyes adataik bizonyos kategóriáit más szervezetekkel e felek közvetlen üzletszerzési céljaira. Amennyiben Ön kaliforniai lakos és Webhelyünk felhasználója, a privacy-dept @ indeed.com e-mail-címen (a szóközök törlésével) kérhet másolatot ezekről az adatokról az Indeedtől. Kérjük, hogy a kérelemben tüntesse fel a nevét és az e-mail-címét. Az Indeed fenntartja a jogot arra, hogy a kérés teljesítése előtt további személyes adatokat kérjen az Ön személyazonosságának megállapítására.

13.3 A megkülönböztetés tilalmához való jog az adatvédelmi jogok gyakorlásakor

A CCPA értelmében semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem fogja Önt érni jogainak gyakorlásában.

Cookie-szabályzat

Legutóbbi frissítés: 2020. augusztus 31.

Az Indeed webhelyeinek (a továbbiakban: „Webhely”) használatával vagy elérésével Ön beleegyezik abba, hogy az Indeed sütiket használjon az alábbiak szerint.

A jelen Adatvédelmi szabályzatban az „Indeed” és a „mi” kifejezés a következőket jelenti: ha Ön egyesült államokbeli lakóhellyel rendelkezik, az Indeed, Inc. vállalatot, ha az Ön lakóhelye az Egyesült Államokon kívül esik, az Indeed Ireland Operations Limited vállalatot, ha pedig Ön az Indeed Staff szolgáltatást használja, az Indeed Staff LLC-t.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az Indeed Felhasználási Szabályokban és Feltételekben megjelölt szerződő jogalany eltérhet a jelen Sütiszabályzatban meghatározott adatkezelőtől.

1. Bevezetés: Mit nevezünk cookie-nak?

Ebben a Cookie-szabályzatban elmagyarázzuk, hogy a rendszer mikor és miért küldhet cookie-kat (a jelen szabályzatban többes szám első személyű névmásokkal jelölt) Webhely látogatóinak. A „cookie”-k olyan, csak szöveges információt tartalmazó fájlok, amelyeket a webhelyek nyilvántartási célból írnak az internetező felhasználók merevlemezére vagy egyéb webböngésző eszközére. A cookie-k révén a Webhely fontos információkat jegyez meg, hogy Ön kényelmesebben használhassa a webhelyet. A cookie általában tartalmazza a tartomány nevét, ahonnan származik, az „élettartamát”, valamint egy véletlenszerűen generált egyedi számot vagy egyéb értéket. Egyes cookie-kat attól függetlenül használunk a Webhelyen, hogy be van-e jelentkezve a fiókjába. A munkamenet-cookie-k olyan ideiglenes cookie-k, amelyek addig maradnak böngészője cookie-fájljában, amíg el nem hagyja a Webhelyet.

A maradandó cookie-k sokkal tovább maradnak böngészője cookie-fájljában (de hogy meddig, az az adott cookie élettartamától függ). Amikor Webhelyünk látogatóinak teljes számát munkamenet-cookie-kkal követjük nyomon, ezt név nélkül, összesítve tesszük (hiszen a cookie-k önmagukban nem hordoznak személyes adatokat). Arra is használhatjuk a cookie-kat, hogy megjegyezzük az Ön számítógépét, így amikor visszatér vele a Webhelyre, könnyebben személyre szabhatjuk felhasználói élményét az Indeed webhelyén. Ezekben az esetekben személyes adatokat is hozzárendelhetünk a cookie-fájlokhoz.

2. Hogyan használja az Indeed a cookie-kat?

Külső félnek minősülő partnerektől (pl. Google és Facebook) is származó cookie-kat, adatgyűjtő jeladókat és más adattárolási technológiákat használunk a mérési szolgáltatásokhoz, a hirdetések hatékonyabb célzásához, valamint marketingcélokra. Ezeket használjuk a Webhelyen, valamint akkor is, amikor Ön letölt és telepít egy Indeed-alkalmazást. Ezek a cookie-k, adatgyűjtő jeladók és más adattárolási technológiák teszik lehetővé a számunkra, hogy az Indeed promóciós anyagait más, Ön által látogatott webhelyeken is megjelenítsük. Az Indeed továbbá információkat oszthat meg külső felekkel (beleértve a külső felek webhelyeinek és/vagy közösségi oldalainak üzemeltetőit) arról, hogy Ön milyen módon használja a Webhelyet, hogy ennek alapján a külső felek célzott hirdetéseket és egyéb, személyre szabott tartalmakat jeleníthessenek meg Önnek. Cookie-kat, adatgyűjtő jeladókat és egyéb adattárolási technológiákat használunk az Indeed Célzott Hirdetések Programjának támogatására is. Ezzel a programmal, illetve az egyéb hirdetésekkel kapcsolatban arra használjuk ezeket a cookie-kat, adatgyűjtő jeladókat és egyéb adattárolási technológiákat, hogy meghatározzuk, a felhasználók mely hirdetéseket látták már, egy adott hirdetést hányszor néztek már meg, és mely webhelyeken jelent meg az adott hirdetés. Emellett a Webhelyünkön ezen cookie-k, adatgyűjtő jeladók és egyéb adattárolási technológiák révén feltérképezhetjük, majd átadhatjuk az információt a munkáltatóknak arról, hogy mely felhasználók láttak egy adott álláshirdetést, céges oldalt, toborzási eseményt vagy egyéb olyan hirdetést, amelyben a munkáltató szerepelt.

Elemzési célokraAz Indeed és kapcsolt vállalkozásai (lásd a definíciót az Adatvédelmi szabályzat 4.13 pontjában) cookie-kat használnak a felhasználói tevékenységek elemzésére abból a célból, hogy javítani tudják a Webhely, valamint az Indeed kapcsolt vállalkozásai webhelyeinek működését. Olyan összesített tendenciákat figyelhetünk meg a cookie-kkal, mint például a felhasználók által végrehajtott álláskeresések átlagos száma. Az ilyen elemzések révén megérthetjük, hogyan fejleszthetjük tovább a Webhely működését és az általa nyújtott felhasználói élményt.
Beállításainak tárolására és felhasználói élményének javításáraAz Indeed és kapcsolt vállalkozásai a cookie-kkal összegyűjtenek bizonyos információkat a felhasználókról – például a böngészőjük típusát, szerverinformációikat, nyelvi és országbeállításaikat –, hogy azután ezeket a felhasználói beállításokat a Webhelyünkön tárolva konzisztensebb és kényelmesebb felhasználói élményt nyújthassunk. Például cookie-ban tárolhatjuk a legutóbbi kereséseit, hogy amikor visszatér a Webhelyünkre, könnyen megismételhesse ezeket a kereséseket, vagy pedig profiladatokat javasolhassunk, amikor regisztrál egy fiókra, és kitölt egy Indeed-önéletrajzot. Továbbá cookie-kal érjük el, hogy bejelentkezett állapotban maradjon, amikor újból felkeresi a Webhelyünket. Az IP-címét is felhasználhatjuk földrajzi helyének város- vagy irányítószám-szintű meghatározására, hogy annak alapján minél relevánsabb keresési eredményeket nyújthassunk Önnek.
Mérési szolgáltatások biztosítására, pontosabb hirdetéscélzás és hatékonyabb marketing eléréséreKülső félnek minősülő partnerektől (pl. Google és Beeswax) származó cookie-kat, adatgyűjtő jeladókat és más adattárolási technológiákat is használunk a mérési szolgáltatásokhoz, a hirdetések hatékonyabb célzásához, valamint marketingcélokra. Ezeket használjuk, amikor meglátogatja a Webhelyünket, illetve amikor letölt és telepít egy Indeed-alkalmazást. Ezek a cookie-k, adatgyűjtő jeladók és más adattárolási technológiák teszik lehetővé a számunkra, hogy az Indeed promóciós anyagait (többek között például a Webhelyünkön elérhető adott álláshirdetéseket vagy céges oldalakat) más, Ön által látogatott webhelyeken is megjelenítsük. Külső félnek minősülő hirdetési partnereink is használhatják ezeket a technológiákat az Ön böngészési érdeklődési körének időbeli és a felkeresett webhelyeken történő feltérképezésére annak érdekében, hogy célzott hirdetéseket, illetve személyre szabott egyéb tartalmakat jeleníthessenek meg Önnek. Az Indeed továbbá információkat oszthat meg külső felekkel (beleértve a külső felek webhelyeinek üzemeltetőit is) arról, hogy Ön milyen módon használja a Webhelyet, hogy ennek alapján a külső felek célzott hirdetéseket és egyéb, személyre szabott tartalmakat jeleníthessenek meg Önnek. Cookie-kat használunk az Indeed Célzott Hirdetések Programjának támogatására is. Ezzel a programmal, illetve az egyéb hirdetésekkel kapcsolatban arra használjuk a – külső felektől is származó – cookie-kat, adatgyűjtő jeladókat és egyéb adattárolási technológiákat, hogy meghatározzuk, a felhasználók mely hirdetéseket látták már, egy adott hirdetést hányszor láttak már, és mely webhelyeken jelent meg az adott hirdetés. Önnek joga van megtiltani Személyes adatainak jogos érdekünkből történő marketingcélú felhasználását. Ha meg szeretné tiltani az adatok célzott hirdetések megjelenítéséhez való gyűjtését és felhasználását, vagy bármilyen más jogát érvényesíteni szeretné, éljen Adatvédelmi szabályzatunk 10. szakaszában ismertetett jogaival.
Átirányítások nyomon követéséreCookie-k segítségével rendeljük hozzá a felhasználói tevékenységet külső felek azon webhelyeihez, amelyekről a felhasználó eljutott a Webhelyünkre, illetve amelyekre a felhasználó az Indeed Webhelyéről eljutott. Egyes külső félnek minősülő partnereink webhelyei díjazásban részesülnek a Webhelyünkre irányított felhasználók tevékenysége alapján, illetve az Indeed díjazásban részesül a külső felek webhelyeire irányított felhasználók tevékenysége alapján. Ezen partnervállalatokkal nem osztunk meg semmilyen információt vagy személyes adatot az egyes felhasználók tevékenységéről. Néhány felhasználói tevékenységgel kapcsolatos adatot azonban megoszthatunk a Munkáltatókkal, például arról, hogy mely felhasználók láttak Webhelyünkön egy adott álláshirdetést, céges oldalt, toborzási eseményt vagy egyéb Indeed-hirdetést, illetve külső felek azon webhelyeiről, amelyeket Ön meglátogatott, amikor egy álláshirdetés, céges oldal, toborzási esemény vagy egyéb hirdetés Indeed-hivatkozására kattintott. Cookie-k segítségével rendeljük hozzá a felhasználói tevékenységet ahhoz az e-mail-kampányhoz is, amely a Webhelyünkre irányította a felhasználót.
Biztonsági célokraCookie-kat használunk bizonyos típusú kibertámadások korlátozására.
Tesztelési, felhasználhatósági és teljesítményjavítási célokraCookie-kkal biztosítjuk, hogy a felhasználóknak konzisztens felhasználói élményben legyen részük, emellett A/B-tesztelést végzünk Webhelyünk bizonyos vonatkozásaival kapcsolatban, hogy javíthassuk termékkínálatunkat. Cookie-kat használunk Webhelyünk teljesítményének és megbízhatóságának javítására is.
Csalások és a kéretlen levelek megakadályozásáraCsalások kiértékelésére és kivizsgálására is használunk cookie-kat. Vannak esetek, amikor a SiftScience-hez hasonló külső feleket alkalmazunk cookie-k vagy eszközök nyomon követésére, máskor saját indexeinkkel azonosítjuk az egyes cookie-kkal kapcsolatos tevékenységeket.
Megfelelőség biztosításáhozCookie-kat alkalmazhatunk a Webhelyünk használatával kapcsolatban gyűjtött forgalmi és tevékenységadatok anonimizálására. Elhelyezhetünk egy OptanonConsent nevű cookie-t is a számítógépén, amely az Ön cookie-engedélyezésre vonatkozó választását tárolja, amikor erre rákérdezünk.

3. Cookie-k kezelése a böngészőben

Cookie-beállításai módosításához először törölnie kell böngészőjében a Webhelyünk által elhelyezett cookie-kat. Ezután az Indeed.com/legal oldalon rá kell kattintania a Cookie-szabályzat szakaszban található Cookie-beállítások gombra, vagy az oldalon megjelenő, cookie-kra vonatkozó kérdésnél kell megadnia a kívánt beállításokat. 

Könnyen törölheti és kezelheti a böngészője cookie-mappájába telepített cookie-kat, ha követi az adott böngésző gyártójának utasításait.

Ha a böngészője nem szerepel a listában, tanulmányozza az adott böngésző gyártója által rendelkezésre bocsátott dokumentációt. Azzal kapcsolatban, hogy mobileszközén hogyan tilthatja le a cookie-kat, olvassa el mobileszköze dokumentációját. Ha az összes cookie-t letiltja, nem biztos, hogy igénybe tudja venni Webhelyünk valamennyi funkcióját. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elmulasztja törölni a cookie-kat vagy a böngésző gyorsítótárának tartalmát, azok továbbra is befolyásolhatják az Indeed webhelyén az automatikus kitöltést, így az ezzel kapcsolatos felelősség is Önt terheli.

Az Indeed konverziókövető kódot is adhat a munkáltatóknak, amely a munkáltatók webhelyén elhelyezve ping parancsot küld az álláskeresési adatgyűjtő jeladónak, és nyomon követi, ha egy álláskereső állásra jelentkezik az adott munkáltató webhelyén. Ez a konverziókövető minden olyan esetben az Indeednek tulajdonítja az állásra való jelentkezést, amikor az álláskereső az Indeeden indította keresését, bármely közbenső tevékenysége ellenére is. Az Indeednek nincs hozzáférése a Munkáltató tartományán belüli cookie-khoz. A konverziókövető egy egyszerű számláló, amely értesíti az Indeedet az álláskeresők jelentkezéseiről. Ha el szeretné távolítani magát az Indeed álláskeresési adatgyűjtő jeladójából, azt adatgyűjtőjeladó-letiltási hivatkozásunkra kattintva teheti meg.

Az Indeed a Google Analytics internetes hirdetőknek szánt AdWords és Remarketinglisták funkcióit használja. Az Indeed és a Google belső cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és külső cookie-kat (például DoubleClick) is alkalmaz annak érdekében, hogy a Webhelyünkön tett korábbi látogatásai alapján személyre szabjon, optimalizáljon és megjelenítsen hirdetéseket az Ön számára. Ez azt jelenti, hogy egyes szolgáltatók, például a Google, az Indeedtől származó promóciós anyagokat jelenítenek meg más webhelyeken, amelyeket Ön felkeres az interneten.

A Google Analytics cookie-jai segítenek megkülönböztetni az egyes felhasználókat, és feltérképezni, hogy egy adott felhasználó milyen gyakorisággal keresheti fel a webhelyünket, hogyan jutott el oda, és hogyan használja azt.  A Google kidolgozott egy forrást – Hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó adatokat? – annak érdekében, hogy további információkkal segítse, illetve választási lehetőséget biztosítson a webhelylátogatóknak adataik Google-szolgáltatások használata közben történő gyűjtésével kapcsolatban.

4. Cookie-lista

A webhely által elhelyezett cookie-k teljes listájának megtekintéséhez látogasson el ide: Cookie-lista. Noha időről időre frissítjük ezt a listát, vegye figyelembe, hogy a cookie-k, a képpontok és az egyéb technológiáik neve változhat. Ezeket a cookie-kat a Cookie-k kezelése a böngészőben című 3. szakaszban ismertetett módon tilthatja le, amikor rákérdezünk cookie-engedélyezési beállításaira. További információért olvassa el a jelen Adatvédelmi szabályzat Külső felek webhelyeire mutató hivatkozások című 8. szakaszát.

5. Cookie-szabályzatunk módosításai

Nézze meg a Cookie-szabályzat elején a legutóbbi frissítés dátumát. Ennek alapján megállapíthatja, hogy legutóbb mikor módosítottuk a szabályzatot. A szabályzat bármely módosítása a fent jelzett legutóbbi frissítés napján válik hatályossá. A Webhely használatával, vagy azzal, hogy ezeket a módosításokat követően adatokat szolgáltat nekünk, Ön elfogadja a módosított Cookie-szabályzatot. Ha az Indeed a Webhelyen keresztül gyűjtött Személyes adatokat az adatgyűjtés idején megjelölttől lényegesen eltérő módon kívánja felhasználni, akkor az Indeed 30 nappal az ilyen felhasználás előtt e-mailben és/vagy az Indeed Webhelyén közzétett értesítésben vagy a törvény által előírt más módon értesíteni fogja a felhasználókat.

Indeed adatvédelmi GYIK

A jelen Adatvédelmi szabályzat átfogó módon leírja, hogy az Indeed hogyan kezeli az Ön adatait. Ha szeretne többet megtudni az Indeed adatvédelemmel kapcsolatos megközelítéséről, kérjük, látogasson el a GYIK-oldalra.

Kapcsolatfelvétel

Ha adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése merül fel, írjon e-mailt nekünk a privacy-dept @ indeed.com címre (a szóközök törlésével).