HR Tech Privacy

Indeed

Indeed er verdens1 førende jobsøgningsside med mere end 250 millioner unikke besøgende2 hver måned. Indeed vil gerne sætte jobsøgerne i første række ved at give dem gratis adgang til at søge jobs, opslå deres CV og læse mere om virksomheder. Hver dag forbinder vi millioner af mennesker med nye muligheder.

1 comScore, celkový počet návštěv, březen 2018

2 Google Analytics, unikátní návštěvníci, září 2018

Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 31. august 2020

Opsummering af Indeeds Privatlivspolitik

1. Introduktion

Vi har oprettet denne opsummering af Indeeds privatlivspolitik for at give dig en kort opsigt over, hvordan vi behandler dine oplysninger. En mere detaljeret beskrivelse heraf findes i vores Fuldstændige Privatlivspolitik, som du bør læse for at få et fuldt overblik over vores praksis med hensyn til dine oplysninger. Alle de definerede vilkår står beskrevet i den fulde privatlivspolitik og Indeeds introduktion til servicevilkår.

Indeeds hovedopgave er at hjælpe folk med at få et job og hjælpe arbejdsgivere med at finde gode kandidater. Da alle vores tilknyttede organisationer har denne hovedopgave, har vi også udviklet et Privatlivscenter for at vise vores brugere, hvem vores tilknyttede organisationer er, og hvordan vi deler data med dem. 

2. Hvem er ansvarlig for din oplysninger?

Det afhænger af din geografiske placering, og om du er Jobsøger eller Arbejdsgiver, hvilken Indeed-enhed der er ansvarlig for dine oplysninger. Du kan se den ansvarlige enhed i nedenstående tabel.

Jobsøgere

Jobsøgerens/Arbejdsgiverens lokationDataansvarlig 
USA Indeed Inc.

Indeed Staff LLC, for Jobsøgere/Arbejdsgivere, der bruger Indeed Personale
Uden for USA Indeed Operations Ireland Limited 

3. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Vi indsamler oplysninger:

 • som du vælger at angive via vores Webside, f.eks. kontaktoplysninger, CV-oplysninger og placeringsdata;
 • gennem din aktivitet på Indeed, f.eks. oplysninger fra din enhed og handlinger, der er foretaget på Websiden, f.eks. søgninger, du foretager, eller jobs, du klikker på;
 • når du ansøger om job, bruger screening eller vurderingsspørgsmål eller automatisk telefonscreening eller logon fra tredjepartswebsider; og
 • når du er en Arbejdsgiver, der stiller nødvendige Arbejdsgiveroplysninger til rådighed, f.eks. til verificering og fakturering.

Detaljerede oplysninger om de typer af Persondata, vi indsamler fra dig, er fastlagt i afsnit 2.1 – 2.3, og nærmere oplysninger om det juridiske grundlag for denne indsamling står i afsnit 2.6 i vores fuldstændige Privatlivspolitik.

4. Hvorfor indsamler vi disse oplysninger?

Vi indsamler og bruger dine oplysninger for at hjælpe Jobsøgere med at finde job, hjælpe Arbejdsgivere med at finde kandidater samt tilbyde og forbedre vores tjenester til dig. Lad os opsummere. Vi bruger dine Persondata til at:

 • oprette din konto og sende dig jobbeskeder eller andet markedsføringsmateriale; 
 • give dig relevante søgeresultater og anbefalinger om jobs; 
 • lette kommunikationen som en del af jobsøgnings-, ansøgnings- og jobsamtaleprocessen;
 • stille dit CV til rådighed for tredjeparter, afhængigt af dine privatlivsindstillinger (f.eks. privat eller offentligt CV); 
 • matche Jobsøgere med Jobopslag fra Arbejdsgivere; 
 • forhindre svindel, spam og andre potentielt svigagtige eller ulovlige aktiviteter; 
 • muliggøre betaling, hvis du er en Arbejdsgiver; 
 • udføre automatisk behandling til levering af mange af vores tjenester; 
 • forbedre og optimere vores tjenester og sikkerhed for Jobsøgere og Arbejdsgivere ved hjælp af datadeling med vores Tilknyttede Organisationer og Websider; 
 • forbedre vores tjenester, bevare produktkvaliteten og beskytte brugerne; og 
 • indsamle og dele indhold, der er slået op på Indeed, og som er beregnet til at være offentligt tilgængeligt for enkeltpersoner, så de kan søge efter det, med tredjeparter. 

Du kan se alle oplysninger om, hvilke formål vi bruger dine Persondata til, i afsnit 4, 5 og 9 i den Fuldstændige Privatlivspolitik.

5. Hvem deles disse oplysninger med?

Dine oplysninger deles med: 

 • Organisationer med tilknytning til Indeed;
 • Arbejdsgivere og Jobsøgere (f.eks. hvis en Jobsøger vælger at søge en stilling); 
 • udbydere af tredjepartstjenester, som hjælper os med vores aktiviteter, f.eks. lagring af data eller registrering af svindel.

Få flere oplysninger i afsnit 4.12 – 4.16, 8, 9 og 11 i vores fuldstændige Privatlivspolitik.

6. Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Indeed gemmer dine Persondata, indtil det ikke længere er nødvendigt at levere vores tjenester, eller indtil du beder os om at slette dine Persondata. Vi kan også være forpligtet til at tilbageholde visse oplysninger for at overholde lokale love. Hvis du ønsker at slette dine Persondata, skal du indsende en sletningsanmodning. Få flere oplysninger i afsnit 2.4 og 10.5 i vores Fuldstændige Privatlivspolitik

7. Hvad er dine rettigheder, hvad angår dine Persondata?

Indeed tager dit privatliv meget alvorligt og overholder alle privatlivsrettigheder i henhold til GDPR for alle brugere på globalt plan. Det omfatter retten til adgang til dine Persondata, slette dine Persondata, få dine Persondata i et flytbart format og retten til at begrænse eller protestere mod visse behandlinger af dine Persondata. Hvis vores brug af dine Persondata er baseret på dit samtykke, har du også ret til at trække dette samtykke tilbage. Se afsnit 10 i vores fuldstændige Privatlivspolitik for yderligere oplysninger, hvad angår dine rettigheder, og hvordan de kan udøves. Du har også ret til at klage til din lokale myndighed, der fører tilsyn med databeskyttelse (Datatilsynet), hvad angår vores behandling af dine oplysninger, og yderligere oplysninger herom er inkluderet i afsnit 12.2 i vores fuldstændige Privatlivspolitik. Hvis du befinder dig i USA, kan du have særlige privatlivsrettigheder, og herom kan du læse i afsnit 13 i vores fuldstændige Privatlivspolitik.

8. Kontakt os 

Du kan kontakte Indeed, Inc. på 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, og du kan kontakte Indeed Ireland Operations Limited på 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland. Eller du kan kontakte begge via kontaktformularen på vores Webside. 

For at kontakte Indeeds Data Protection Officer skal du sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum, når e-mailen sendes).

Indeeds fuldstændige Privatlivspolitik

1. Introduktion

Indeed værdsætter den tillid, som vores brugere og kunder har til os, når de giver os adgang til deres persondata. I privatlivspolitikken beskrives det, hvordan vi arbejder for at bevare denne tillid og beskytte disse oplysninger.

Denne Privatlivspolitik indeholder primært oplysninger om vores indsamling, brug og videregivelse af persondata og ikke-persondata, du giver til Indeed, når du åbner eller bruger Indeeds online- og/eller mobiltjenester og websider og software, der leveres af Indeed i eller i forbindelse med nævnte tjenester eller websider (samlet kaldet “Websiden”).

Vores hovedopgave er at hjælpe Jobsøgere med at finde et godt job og Arbejdsgivere med at finde gode kandidater. Da alle vores tilknyttede organisationer deler denne hovedopgave, har vi udviklet et Privatlivscenter som en måde at fortælle vores brugere på, hvordan vi deler data med dem for at levere det stærkeste produkt- og tjenestetilbud til vores brugere. Vi opfordrer dig til at besøge Privatlivscentret for at få mere at vide.

1.1 De Indeed-organisationer, der er ansvarlige for dine oplysninger

I dette afsnit bestemmes, hvilken Indeed-enhed der fungerer som ansvarlig for dine Persondata.

I denne Privatlivspolitik henviser “Indeed” eller “vi” til Indeed, Inc., hvis du er bosiddende i USA, Indeed Ireland Operations Limited, hvis du er bosiddende uden for USA, og Indeed Staff LLC, hvis du bruger Indeed Personale-tjenester.

Indeed er administrationsansvarlig for de Persondata, vi behandler, medmindre andet er angivet i disse vilkår eller i en særskilt aftale.

Bemærk også, at den kontraktenhed, der er angivet i Indeeds Servicevilkår, kan være forskellig fra den dataansvarlige, der er angivet i denne Privatlivspolitik.

1.2 Persondata og Ikke-persondata

Persondata (“Persondata”) henviser til oplysninger, der er relateret til en identificeret enkeltperson eller en enkeltperson, der kan identificeres, og ikke-persondata (“Ikke-persondata”) henviser til oplysninger, der ikke identificerer dig som specifik enkeltperson. Bemærk, at Indeed til enhver tid vil overholde den gældende lovmæssige definition, når der træffes beslutning om, hvad der er Persondata, og hvad der ikke er Persondata i forbindelse med denne Privatlivspolitik. Hvis denne Privatlivspolitik henviser til “oplysninger” eller “dine oplysninger”, kan dette omfatte både Persondata og Ikke-persondata.

1.3 Omfanget af Indeeds Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik omhandler kun data, som vi indsamler via Websiden, og ikke anden indsamling eller behandling af data, herunder, men ikke begrænset til praksis for indsamling af data for enhver tilknyttet organisation eller anden tredjepart, herunder enhver tredjepartsoperatør af websider, som Websiden indeholder et link til, samt alle oplysninger, som vi indsamler offline eller via websider, produkter eller tjenester, der ikke indeholder et direkte link til denne Privatlivspolitik.

Vi kan fra tid til anden henvise til denne Privatlivspolitik i meddelelser på Websiden, herunder websider med et særligt formål, mobilapps eller andre ressourcer, hvis vi eksempelvis inviterer dig til at indsende ideer til forbedring af Websiden. Denne Privatlivspolitik gælder for oplysninger, der er indsamlet af os via nævnte ressourcer med et særligt formål, som modificeret i den specifikke meddelelse (eksempelvis hvad angår typen af data, der er indsamlet, eller vores brug eller videregivelse af nævnte oplysninger). Indeed har ret til når som helst at ændre denne Privatlivspolitik.

Hvis du har søgt en stilling via et jobopslag på Indeed, bedes du se jobopslaget for at få yderligere oplysninger, der er relevante for dig. Nuværende og tidligere Indeed-ansatte bør kontakte deres HR-koordinatorer i forbindelse med de gældende politikker.

Begreberne “Jobsøger” og “Arbejdsgiver” defineres som angivet i Introduktion til Indeeds Servicevilkår.

1.4 Ændringer af Privatlivspolitikken

“Senest opdateret” øverst på denne side angiver datoen for den seneste ændring af denne Privatlivspolitik. Enhver ændring af denne Privatlivspolitik træder i kraft på datoen for “Senest opdateret” som nævnt ovenfor. Ved at bruge Websiden eller give os oplysninger efter sådanne ændringer accepterer du den ændrede Privatlivspolitik. Såfremt Indeed skal bruge Persondata, der er indsamlet via Websiden på en måde, der i væsentlig grad adskiller sig fra det, der blev angivet på tidspunktet for indsamlingen, giver Indeed brugerne besked via e-mail og/eller ved at poste en meddelelse på Indeeds Webside 30 dage før denne anvendelse eller på anden måde, der er påkrævet ifølge lovgivningen.

1.5 FAQs om Indeeds Privatlivspolitik.

Bemærk, at det i denne Privatlivspolitik detaljeret beskrives, hvordan Indeed behandler dine data. Du kan få flere oplysninger om Indeeds tilgang til GDPR, CCPA og privatliv generelt i Indeeds FAQ om Privatlivspolitik.

2. Indsamlede oplysninger

Du stiller forskellige typer af oplysninger til rådighed, for at Indeed kan levere vores tjenester, produkter og funktioner til dig. Indeed associerer disse oplysninger med dit CV og din konto for at oprette din Indeed-profil.

2.1 Oplysninger, du giver til Indeed

– fra din konto

Vi indsamler data fra dig, når du opretter en Indeed-konto, anmoder om oplysninger, abonnerer på en tjeneste, deltager i en undersøgelse, slår en bedømmelse eller anmeldelse op, slår et spørgsmål eller svar op, slår dit CV op, fuldfører en Indeed-vurdering, uploader indhold eller på anden vis aktivt sender data til os på vores Webside. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, dit brugernavn, din adgangskode, for- og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer (herunder mobiltelefonnummer), adresse, køn, stilling, interesser, beskeder, du sender til brugere, og andre data, der er inkluderet i en indsendt profil eller et indsendt CV, herunder, men ikke begrænset til, ansøgningsmateriale og svar på screeningsspørgsmål indsendt til Arbejdsgivere via Indeed, og svar, du angiver i spørgeskemaer, der er sendt til dig. Disse oplysninger kan blive associeret med din profil. Du angiver muligvis dine specifikke placeringsdata, når du angiver dem selv i Indeeds Apps (som defineret i Indeeds introduktion til Servicevilkår) for at finde mere relevante Jobopslag (bl.a. fra placeringstjenesten på din mobilenhed, når du giver tilladelse til en app fra Indeed), eller når du indsender et foto til Job Spotter, der omfatter angivelse af placeringsdataene for det sted, hvor billedet blev taget. Indeed beder om dit samtykke på tidspunktet for denne angivelse, og en sådan behandling foretages kun, når der er indhentet samtykke. 

– Via din aktivitet på Indeed

Derudover og som led i standarddriften af Websiden vil Indeed i visse tilfælde indsamle og analysere oplysninger fra din computer eller mobilenhed og handlinger foretaget på Websiden, herunder, men ikke begrænset til dit CV, dine søgninger på Indeed, titlerne på job, du søger efter, klikker på eller ansøger om, hvor disse job er placeret, ønsket eller tidligere løn, det generelle løninterval eller erfaringsniveau for de job, du ser (hvor det er angivet), tidspunktet for din aktivitet på Websiden og alle sider, sidevisninger, klik, tryk, sessionsaktivitet, browsertype, operativsystem, enhedstype, MAC-adresse, IP-adresse og navnet på det domæne, hvorfra du har åbnet Websiden. 

– Ved brug af automatisk telefonscreening

Hvis du bruger et produkt til automatisk telefonscreening, optager og gemmer Indeed dine svar på en Arbejdsgivers screeningsspørgsmål, og dine svar videresendes til Arbejdsgiveren. Såfremt du ønsker at bruge et sådant produkt, skal du på forhånd acceptere, at Indeed lytter til og analyserer optagelsen i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

– Ved angivelse af Arbejdsgiveroplysninger

Hvis du er Arbejdsgiver, kan Indeed i visse tilfælde bede dig om at sende visse Persondata til Indeed for at bekræfte din konto. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til dit EIN-nummer (Federal Employer Identification Number), CVR-nummer eller en forbrugsregning, navnet og e-mailadressen på en repræsentant for Arbejdsgiveren.

Disse oplysninger bruges kun til interne formål i henhold til anmodninger om oplysninger fra de retshåndhævende myndigheder eller en dommerkendelse. I forbindelse med tjenester, der opkræves betaling for, indsamler vi også betalingsoplysninger (f.eks. de sidste fire cifre i kreditkortnumre og relaterede verificeringsoplysninger). Bemærk, at Indeed kun har adgang til de sidste fire cifre i Arbejdsgiveres kreditkortnumre og ikke lagrer komplette kreditkortnumre.

2.2 Oplysninger, der indsamles, når du ansøger om job eller åbner Indeed fra nogle tredjepartswebsider

– Når du ansøger om Job på nogle Tredjepartswebsider

Indeed kan også indsamle oplysninger om websteder og websider, du besøger via vores mobilsoftware, eller mens du bruger Indeed for Chrome, om jobannoncer, du gemmer, noter eller ansøgningsstatusser, du gemmer eller opdaterer, eller data vedrørende den måde, du bruger websider på, eller andre handlinger, du foretager på disse websider, inklusive webadresser på de websider, du besøger. Det gør vi udelukkende for at give en Jobsøger mulighed for at holde øje med bestemte Jobopslag, der kunne have interesse, for at registrere en jobansøgningsformular på en tredjepartswebside med henblik på at give en Jobsøger mulighed for automatisk at udfylde dele af formularen ved hjælp af Indeed CV eller for at bekræfte en ansøgning. Indeed for Chrome giver også Indeed mulighed for at få mere at vide om, hvilke jobtyper og Indeed-produktfunktioner der er relevante for dig, så vi kan levere forbedrede søgninger efter jobopslag, anbefalinger til jobopslag og produktfunktioner til dig. 

Når du ansøger som et job på visse Tredjepartswebsider, kan Indeed også modtage oplysninger om din jobansøgnings status og Arbejdsgiverens beslutninger om anbringelsen af din ansøgning, for eksempel, om ansøgning nåede jobsamtalestadiet, og om et jobtilbud blev accepteret eller afslået. Disse oplysninger hjælper Indeed til yderligere at forstå vores Websides effektivitet og funktioner. Indeed bruger disse oplysning med det formål at forbedre de produkter og tjenester, vi tilbyder Jobsøgere og Arbejdsgivere, og som ellers detaljeret angivet i afsnit 4 i denne Privatlivspolitik.

– Når du logger på eller bruger Indeed fra nogle Tredjepartswebsider

Du kan også oprette en konto eller logge på din Indeed-konto ved hjælp af tredjepartswebsider, herunder, men ikke begrænset til Facebook eller Google. Hvis du ikke allerede har en Indeed-konto, men logger på Indeed med din Facebook- eller Google-konto, oprettes der en Indeed-konto ved hjælp af den e-mailadresse, der bruges til din Facebook- eller Google-konto. Hvis du accepterer at levere disse oplysninger til Indeed, godkender Facebook eller Google dig og videresender dig til Indeeds Webside. Bemærk, at når du logger på Indeed med din Facebook- eller Google-konto, knytter Facebook eller Google cookies til dig for at godkende dig som Facebook- eller Google-bruger.

Ved at åbne Indeed via din Facebook- eller Google-konto er du indforstået med, at Facebook eller Google deler visse data, som beskrevet nedenfor i dette afsnit, med henblik på at godkende dig for at give dig adgang til vores Webside på en sikker måde. Du kan når som helst stoppe denne proces fra din Facebook- eller Google-konto. Disse oplysninger betragtes som Indeed-kontooplysninger i forbindelse med din brug af Websiden.

Du har mulighed for når som helst at deaktivere forbindelsen mellem din Facebook- eller Google-konto og din Indeed-konto ved at gå til dine privatlivsindstillinger på din Facebook- eller Google-konto. Facebook eller Google beder dig muligvis også om tilladelse til at dele visse andre oplysninger med Indeed, herunder, men ikke begrænset til dit navn, dit profilbillede, dine offentlige profiloplysninger og din e-mailadresse. Når du giver denne tilladelse, deles de oplysninger, der anmodes om, med Indeed, der kan bruge disse oplysninger til at levere tjenester til dig, inklusive udfyldelse af din Indeed-profil. De delte oplysninger forbliver knyttet til din Indeed-profil, indtil du ændrer eller sletter dem.

BEMÆRK, AT DIN RELATION TIL FACEBOOK ELLER GOOGLE ELLER ANDRE TREDJEPARTSWEBSIDER UDELUKKENDE ER UNDERLAGT DIN AFTALE MED DISSE TREDJEPARTSWEBSIDER.

2.3 Andre Persondata, som Indeed kan modtage fra Tredjeparter

Persondata, som Indeed kan hente fra andre tredjepartskilder, behandles af Indeed i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og alle gældende love.

2.4 Opbevaring af dine oplysninger

Indeed gemmer dine Persondata, indtil det ikke længere er nødvendigt at levere vores tjenester, eller indtil du beder os om at slette dine persondata. Et eksempel kan være, hvis en arbejdsgiver sletter en jobansøgning i sin kandidats dashboard på Indeed, kan Indeed slette oplysninger tilknyttet denne ansøgning. Et andet eksempel kan være, når en ansøgning er blevet leveret til en arbejdsgiver, kan Indeed tilbageholde en kopi af denne ansøgning i et begrænset tidsrum og derefter slette kopien. Vi kan også være pålagt at tilbageholde visse oplysninger for at overholde lokale love.

Hvis du opretter en Indeed-konto, indsamles og lagres dine oplysninger muligvis på en sådan måde, at de knyttes til e-mailadressen for din konto. Indeed kan også oprette et id, der ligner et kontonummer, og tildeler det til din enhed. Vi kan indsamle det navn, som du har knyttet til din enhed, enhedstype, telefonnummer, land og andre oplysninger, du vælger at angive, f.eks. brugernavn, e-mailadresse eller postnummer. Hvis en Jobsøger eksempelvis bruger Indeed på en mobilenhed, kan Indeed give Jobsøgeren relevante jobannoncer inden for det postnummer, hvor denne aktivitet finder sted. Indsamlingen af disse data sker udelukkende i overensstemmelse med de formål, der er beskrevet i afsnit 4, 5 og 9 i denne Privatlivspolitik, og i det omfang, det er relevant.

Indeed kan også lagre de oplysninger, der er beskrevet i afsnit 2 i Privatlivspolitikken om Indeeds udstyr og udstyr tilhørende tredjeparter, som Indeed har en tilknytning til. Disse lagertjenester er underlagt den relevante beskyttelse i henhold til gældende regler.

2.5 Hvilke Persondata er nødvendige

Indeed meddeler dig på tidspunktet for tilvejebringelsen, hvorvidt bestemte Persondata, der er stillet til rådighed af dig, er nødvendige for at kunne levere bestemte Indeed-tjenester eller -funktioner til dig. Hvis du ikke leverer de påkrævede Persondata, vil den pågældende funktion eller tjeneste måske ikke være tilgængelig for dig.

2.6 Det juridiske grundlag for Indeeds indsamling af dine Persondata

Indeed indsamler og behandler dine Persondata på forskellige juridiske grundlag, afhængigt af typen af Persondata der leveres og typen af den pågældende behandling. Du kan finde flere oplysninger om dette her.

– Opfyldelse af en kontrakt

Oftest behandles nogle af Persondataene af Indeed på det grundlag, der måtte være nødvendigt, for at vi kan opfylde vores del af aftalen med dig, eller for at foretage handlinger på brugerens anmodning før indgåelse af en sådan aftale. Et eksempel på dette er, hvis Indeed sender en Jobsøgers ansøgning til en Arbejdsgiver.

– Retmæssig interesse

En anden faktor, som Indeed ligger til grund for andre former for behandling af dine Persondata, er, at det er nødvendigt i forbindelse med Indeeds retmæssige interesser. Disse retmæssige interesser omfatter situationer, hvor Indeed sender dig markedsføringsmateriale om vores produkter og tjenester, hvor vi antager, at du har rimelig grund til at forvente, at vi vil foretage en bestemt form for behandling på dine vegne, eller hvor denne behandling er yderst nødvendig for at registrere og forhindre svindel. Et andet eksempel omfatter situationer, hvor Indeed deler dine Persondata med Indeeds tilknyttede organisationer som beskrevet i afsnit 4.13 nedenfor. Denne faktor vil udelukkende ligge til grund for Indeed i de tilfælde, hvor der er foretaget en vurdering med en vejning af de involverede interesser og rettigheder og nødvendigheden af at foretage behandlingen for at levere vores tjenester, produkter og funktioner til dig.

– Overholdelse af en juridisk forpligtelse

En tredje faktor, der kan ligge til grund for visse typer af behandling, er, at behandlingen af data kan være nødvendig for at gøre det muligt for Indeed at overholde en juridisk forpligtelse. Et eksempel på dette kan være en situation, hvor Indeed skal opbevare forretningsoplysninger i en bestemt periode for at overholde lokal lovgivning.

– Samtykke

Endelig og i et begrænset antal situationer skal Indeed bruge dit samtykke for at behandle dine Persondata. Såfremt Indeed kræver dit samtykke for at indsamle og behandle visse Persondata, anmoder vi om dit samtykke på tidspunktet for tilvejebringelsen, og en sådan behandling foretages udelukkende, såfremt der er givet samtykke. Vi anmoder f.eks. om dit samtykke, når du oplyser din placering og selv angiver den i Indeeds Apps for at finde mere relevante Jobopslag (bl.a. via placeringstjenesten på din mobilenhed, når du giver tilladelse til en app fra Indeed), når du sender et foto til Job Spotter, der omfatter angivelse af placeringsdataene for det sted, hvor billedet blev taget, eller i bestemte situationer, hvor du igangsætter en marketingmeddelelse, f.eks. en Jobbesked hos Indeed (beskrevet i detaljer i afsnit 4 i denne Privatlivspolitik). Du kan om nødvendigt trække dit samtykke tilbage, som beskrevet i afsnit 10 i denne Privatlivspolitik, eller ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum, når du sender en e-mail).

3. Begrænsninger af Brugen 

3.1 Såfremt en Jobsøger ønsker at lukke en Jobsøgerkonto

Når en Jobsøger lukker en konto, har Jobsøgeren ikke længere adgang til nogen af de data, vi gør tilgængelige under det pågældende kontonavn, herunder, men ikke begrænset til, søgehistorik, præferencer for jobsøgninger, gemte job, Jobsøgerens søgte job, Jobbeskeder, CV og andre data, der er knyttet til kontoen. Selvom Jobsøgeren bruger den samme e-mailadresse til at oprette en ny konto, bliver disse data fra en tidligere konto ikke tilgængelige for Jobsøgeren igen. Bemærk! Når du lukker din Jobsøgerkonto, kan det medføre, at du mister adgang til alle Indeed-produkter og muligheden for at gøre brug af funktionen “Log på med Indeed”, som findes på visse tredjepartswebsider.

Indeed forbeholder sig retten til at beholde alle materialer på en lukket konto, såfremt det er nødvendigt for at bevare og beskytte sine rettigheder, i det omfang det er tilladt i henhold til loven (for eksempel at bevare oplysninger angående en tvist), eller for at overholde sine forpligtelser i henhold til lokal lov (for eksempel hvis lovgivningen kræver, at dette materiale opbevares). En lukket konto betyder ikke, at alle dataene slettes fra Indeed-systemerne, men de vil ikke umiddelbart være tilgængelige under Jobsøgerens oprindelige kontonavn. Når Jobsøgeren trykker på knappen til lukning af kontoen i sit dashboard, går Indeed i gang med at behandle denne anmodning i løbet af 24 timer, og behandlingen er fuldført inden for 40 dage.

Hvis en Jobsøger ønsker at få adgang til eller slette sine Persondata, der opbevares af Indeed, skal Jobsøgeren følge trinnene i afsnit 10 af denne Privatlivspolitik, og denne anmodning behandles i overensstemmelse med gældende regler.

3.2 Såfremt en Arbejdsgiver ønsker at lukke en arbejdsgiverkonto

Arbejdsgivere kan lukke en konto når som helst ved at kontakte Indeed-kundesupport. Bemærk, at Indeed i henhold til lovgivningen skal bevare forretningsoplysninger, der angår denne konto. Hvis en arbejdsgiveragent alternativt ønsker at få adgang til eller slette sine Persondata, der opbevares af Indeed, skal arbejdsgiveragenten følge trinnene i afsnit 10 i denne Privatlivspolitik, og en sådan anmodning behandles i overensstemmelse med gældende regler.

3.3 Såfremt en Jobsøger ønsker at slette en jobansøgning

Hvis en Jobsøger ønsker at slette en jobansøgning, der er oprettet på Indeeds Webside, anbefales det at kontakte den potentielle Arbejdsgiver direkte for at anmode om at få slettet ansøgningen. I forbindelse med jobansøgninger, som du, Jobsøgeren, indsender via Indeed (herunder brugen af en Indeed-ansøgningsknap) til en Arbejdsgiver (med indsendt relateret materiale), skal du bemærke følgende: 1) Dine ansøgninger og dit materiale styres muligvis af en Arbejdsgiver; 2) Vi videresender dig muligvis til en Arbejdsgiver i forbindelse med anmodninger om sletning af Persondata, hvor disse Persondata opbevares af den pågældende Arbejdsgiver; og 3) Indeed er afhængig af, at Arbejdsgiveren eller Arbejdsgiverens agent leverer den rette destination for alle ansøgninger til Indeed.

3.4 Såfremt Arbejdsgivers kontaktoplysninger, der er leveret til Indeed, er ukorrekte

I det tilfælde, at den elektroniske destination, der er leveret til Indeed, er ukorrekt, sendes dit ansøgningsmateriale ikke til den tilsigtede modtager af ansøgningen. Indeed fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne ansøgninger. Hvis du ønsker at sende dit ansøgningsmateriale på denne måde, skal du sende det direkte til Arbejdsgiver.

3.5 @Indeedmail-adresser

Når du kommunikerer via Indeeds system til videresendelse af beskeder, kan du se en e-mailadresse, der ender på @indeedemail.com eller @indeedmail.com. Du er indforstået med, at du på ingen måde ejer disse e-mailadresser, som er specifikke for Arbejdsgiveres Jobopslag, men at de ejes af Indeed. Indeeds videresendelsessystem viser dog det navn, der er knyttet til din konto eller jobansøgning, i feltet “Til:” eller “Fra:”. Desuden gælder ovenstående for alle e-mailadresser, der føjes til en tråd, når du kommunikerer via Indeeds videresendelsessystem til beskeder. Hvis du vælger at føje ekstra modtagere til en igangværende e-mailtråd via Indeeds videresendelsessystem til beskeder, tildeles den eller de ekstra modtagere også e-mailadresserne @indeedemail.com eller @indeedmail.com . Bemærk, at e-mails, der inkluderer en e-mailadresse, der ender på @indeedemail.com eller @indeedmail.com, gemmes i vores systemer. Du bør ikke sende en besked til en e-mailadresse, der ender på @indeedemail.com eller @indeedmail.com, hvis du ikke ønsker, at den skal gemmes.

Bemærk også, at eftersom disse proxy- og videresendelsestjenester til beskeder er afhængige af funktionalitet leveret af tredjepartsudbydere, kan der opstå tekniske forsinkelser, som skyldes disse e-mailtjenesteudbydere.

3.6 Minimumsalder for vores brugere

Websiden må ikke bruges af personer under 16 år. Hvis de lokale love dog kræver en anden minimumsalder, for at Indeed lovligt kan levere tjenesterne på Websiden til dig, så gælder denne som minimumsalder. I alle jurisdiktioner uden for EU skal en af dine forældre, din værge eller en anden ansvarlig voksen overvåge din brug af Indeed, hvis du er under 18 år eller myndighedsalderen.

Indeed gør en række tiltag for at forsøge at sikre, at vi ikke accepterer brugere, der ikke opfylder minimumsalderen eller andre gældende krav i forhold til alder. Hvis du ikke opfylder disse krav til alder, skal du sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum i adressen, når du sender e-mailen).

3.6 Minimumsalder for vores brugere

Websiden må ikke bruges af personer under 16 år. Hvis de lokale love dog kræver en anden minimumsalder, for at Indeed lovligt kan levere tjenesterne på Websiden til dig, så gælder denne som minimumsalder. I alle jurisdiktioner uden for EU skal en af dine forældre, din værge eller en anden ansvarlig voksen overvåge din brug af Indeed, hvis du er under 18 år eller myndighedsalderen.

Indeed gør en række tiltag for at forsøge at sikre, at vi ikke accepterer brugere, der ikke opfylder minimumsalderen eller andre gældende krav i forhold til alder. Hvis du ikke opfylder disse krav til alder, skal du sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum i adressen, når du sender e-mailen).

4. Formål, anvendelse og videregivelse i forbindelse med oplysninger

Vi kan bruge oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne Privatlivspolitik, herunder Persondata, til formål, der er angivet i afsnit 4, 5 og 9 i denne Privatlivspolitik, i det omfang, det er relevant. Indeed associerer Persondata med din Indeed-profil for at kunne udføre de aktiviteter, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Indeed bruger disse oplysninger til at hjælpe Jobsøgere med at finde et job og til at hjælpe Arbejdsgivere med at finde kandidater. Til dette formål bruger vi dine Persondata til at:

1) levere vores tjenester, produkter og funktioner til dig for at hjælpe Jobsøgere med at finde et job og Arbejdsgivere med at finde kandidater;

2) måle og forbedre nævnte tjenester, produkter og funktioner og

3) beskytte vores brugere og yde kundesupport.

Du kan finde flere oplysninger om disse formål med, anvendelsesområder for og videregivelse af dine oplysninger nedenfor.

4.1 Oprettelse af en konto, afsendelse af jobbeskeder og andet kampagnemateriale

Såfremt og i det omfang, det er tilladt af gældende lov, kan Indeed bruge dine kontaktoplysninger til at (i) oprette en konto; (ii) sende dig Jobbeskeder; og (iii) sende dig oplysninger om Indeed, herunder kampagnemateriale. Indeed bruger muligvis tredjepartspartnere til at foretage disse aktiviteter på Indeeds vegne.

En Jobagent defineres som en e-mail, som du abonnerer på, og som indeholder Jobopslag som svar på en søgeforespørgsel, du har kørt. En virksomhedsnotifikation er en type Jobagent, som indeholder Jobopslag og andre oplysninger, du har anmodet om vedrørende en virksomhed. Jobagenter kan også inkludere job, som Indeed anbefaler til dig, Indeed Targeted Ads, virksomheder, som du kunne være interesseret i at følge, eller andre handlinger, du kan foretage på Websiden. Indeed kan justere hyppigheden af Jobagenter.

Indeed kan også dele dine oplysninger med tredjeparter (herunder tredjepartswebsider og/eller sociale netværk), så vi kan vise dig målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. Sådanne annoncer er udelukkende relateret til Indeeds tjenester, produkter og funktioner, som alle har fokus på at hjælpe Jobsøgere med at finde et job og Arbejdsgivere med at finde kandidater. Hvis du ønsker at afmelde markedsføringsbeskeder fra Indeed, kan du se afsnit 10.3 i denne Privatlivspolitik.

4.2 Sådan får du de relevante søgeresultater og anbefalede job

For at optimere vores tjenester, produkter og funktioner for dig kan Indeed bruge dine tidligere søgninger og browserhistorik (f.eks. de job, du klikker på) eller ansøgningsmateriale og svar på screeningsspørgsmål til at identificere dig og bestemme relevante søgeresultater samt levere anbefalede job til dig eller kontakte dig vedrørende jobs, du kan være interesseret i. Vi bruger muligvis også profildata til at tilpasse din oplevelse på Websiden for at vise dig indhold, som Indeed tror, du kan være interesseret i, og til at vise indhold i henhold til dine præferencer. Indeed kan returnere forskellige resultater for den samme søgeforespørgsel og kan selv vælge, hvilke jobopslag der vises som svar på en specifik søgning.

4.3 Dine kontaktoplysninger

Når du giver Indeed kontaktoplysninger (f.eks. dit navn og din e-mailadresse) og andre former for Persondata og Ikke-persondata, accepterer du, at Indeed har ret til at bruge disse oplysninger til formålene i afsnit 4, 5 og 9 i det omfang, det er tilladt. Du accepterer især, at Indeed som en del af dets tjenester over for dig kan kommunikere med dig eller tage initiativ til kommunikation med dig på vegne af en tredjepart gennem din Indeed-konto eller på andre måder, f.eks. via e-mail, telefon (inklusive mobiltelefon) eller brevpost, herunder ved brug af kontaktoplysninger, som du har oplyst til Indeed, eller som Indeed kan have indhentet fra tredjepartsressourcer.

4.4 Dine CV-oplysninger

Dine oplysninger, herunder Persondata, anbringes på Websiden, når du uploader eller redigerer et CV, som bliver en del af din Indeed-profil. Indeed forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for tredjeparters adgang til dine oplysninger, herunder Persondata, som led i Indeeds tjenester. Hvis du ønsker det, kan Indeed også sende dit CV til tredjeparter, hvis du vælger at søge et job i et jobopslag. Det omfang, hvori dine oplysninger bliver tilgængelige for tredjeparter, afhænger af de privatlivsindstillinger, du vælger på Indeed i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. Når en Jobsøger opretter en profil på Indeed, sættes vedkommendes CV som standard til at være offentligt, og jobsøgeren kan til enhver tid ændre sit CV’s privatlivsindstillinger. Dette beskrives i flere detaljer nedenfor.

– Private CV’er

Private CV’er bliver kun gjort tilgængelige for dem, til hvem Jobsøgeren har indsendt en ansøgning eller sendt sit CV. Når det er tilfældet, gør du dit CV, dit navn og andre Persondata, som du oplyser i dit CV, tilgængelige for tredjeparter. Disse tredjeparter kan være interesseret i at ansætte dig og kan videresende dit CV til andre tredjeparter.

– Offentlige CV’er

Offentlige CV’er er tilgængelige for alle, der har adgang til Indeeds CV-søgning, og kan tilgås af andre Indeed-brugere for at øge synligheden af det pågældende CV og hjælpe Indeed med at finde et job til dig.  Et offentligt CV er også tilgængeligt for alle, der tilgår den tilknyttede webadresse, og for arbejdsgivere, hvis Virksomhedsside du følger. Når det er tilfældet, gør du dit CV, dit navn og andre Persondata, som du oplyser i dit CV, tilgængelige for tredjeparter. Disse tredjeparter kan være interesseret i at ansætte dig og kan videresende dit CV til andre tredjeparter.

Hvis du opretter et offentligt CV, kan det crawles og vises via søgemaskiner, når folk søger efter dit navn. Det betyder, at tredjeparter kan se de Persondata, der er indeholdt i dit CV, og du vil muligvis uopfordret blive kontaktet af parter, der ikke er knyttet til Indeed, og som Indeed ikke har ansvar for. Hvis du opretter et offentligt CV på Indeed, skal du bemærke, at selvom Indeed udtrykkeligt forbyder indsamling af data fra Websiden, er et offentligt opslået CV offentlige oplysninger, og indholdet kan blive kopieret af en tredjepart, der overtræder disse vilkår.

I forbindelse med offentlige CV’er kan du også i visse tilfælde give Indeed autorisation til at fjerne dit navn fra dit offentlige CV. Indeed kan i visse tilfælde også ændre visningen af dit CV fra offentligt til privat for at sikre kvaliteten i CV-databasen.

Hvis du har et offentligt CV, kan Indeed bruge oplysningerne fra dit CV til automatisk at udfylde alle eller dele af en formular eller ansøgning. Hvis du f.eks. bruger Indeed Chat, kan dit navn fra dit CV blive vist i meddelelserne.

Bemærk, at CV-databasen ikke er lanceret på alle markeder. Hvis du befinder i et marked, hvor CV-databasen endnu ikke er lanceret, vil indstillingen af dit CV til offentligt gøre det tilgængeligt for alle, der besøger den tilknyttede webadresse. Når CV-databasen er lanceret på dit marked, bliver det muligt at søge efter CV’er, der er angivet som offentlige.

– Ændring af privatlivsindstillingerne for dit CV

Når du anbringer dit CV på Indeed, vil det som standard være offentligt. Du kan når som helst ændre dette ved at redigere dine privatlivsindstillinger på Indeed. Såfremt du ændrer dit CV fra offentligt til privat, stiller Indeed ingen garanti for, hvor ofte søgemaskiner fra tredjeparter opdaterer deres cache, som måske fortsat vil indeholde dine CV-oplysninger. Herudover kan de Arbejdsgivere, der har gemt dit CV, mens det var offentligt, muligvis fortsat få adgang til dit CV, også efter at du har gjort det privat.

4.5 Match af Jobsøgere med Arbejdsgivere

Du accepterer, at Indeed kan afgøre, om ordene i dit CV eller andre personers CV matcher ordene i visse jobbeskrivelser og omvendt for at forbedre Websiden eller andre Indeed-produkter eller -tjenester (herunder ved at vise eller på anden måde gøre potentielt relevante jobbeskrivelser eller CV’er tilgængelige for Jobsøgere og Arbejdsgivere).

Indeed kan også levere oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne Privatlivspolitik, herunder Persondata, til Arbejdsgivere, der kan være interesseret i at kontakte dig. Ved at ansøge om et job, besvare screeningsspørgsmål, ved at levere dine kontaktoplysninger for at vise interesse i et job eller ved at svare på en besked fra en Arbejdsgiver accepterer du, at dine oplysninger videregives til den pågældende Arbejdsgiver. Indeed kan også levere resultatet af enhver Indeed-vurdering, du fuldfører, til Arbejdsgivere, hvis du accepterer dette under fuldførelsen af vurderingen. Indeed kan også bruge oplysninger, der leveres til Indeed via dit Indeed CV, til på forhånd at udfylde oplysninger i ansøgninger for dig og til lignende formål.

Hvis du har en Indeed-konto eller oprettet et CV på Indeed, accepterer du, at Indeed kan kontakte dig eller foreslå dig eller dit offentlige CV over for eventuelle Arbejdsgivere, som måtte være interesserede i en person, der svarer til din adfærd på Indeed.

Hvis du opholder dig i USA og gør dit CV offentligt, kan Indeed endvidere dele alle de ovenstående oplysninger om dig med rekrutteringsagenter, der arbejder på vegne af Arbejdsgivere. Hvis du ikke ønsker, at sådanne oplysninger bliver delt med andre, kan du gøre dit CV privat.

4.6 Afsendelse af Meddelelser på Indeed

Indeed leverer proxy- og videresendelsestjenester til tovejsmeddelelser til brugerne af vores Indeed-produkter (“Videresendelsestjeneste”), herunder, men ikke begrænset til: Indeed CV, Indeed Apply, Opslå et job, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Indeed Community, private opkald og andre elektroniske kommunikationstjenester i form af telefon, tekst, video eller lyd. Ved at bruge disse Videresendelsestjenester accepterer du, at du beder Indeed om at sende disse meddelelser på dine vegne. Dette omfatter dine CV’er, følgebreve, ansøgninger, meddelelser, besvarelser af spørgeskemaer, svar, breve med jobtilbud og andet materiale. Indeed kan sende læsekvitteringer til afsenderen af en meddelelse via Videresendelsestjenesten, hvilket angiver, at modtageren har set meddelelsen.

Vi behandler, overvåger, gennemser, gemmer og analyserer alt sådant indhold, som kan omfatte Persondata, herunder via automatiserede funktioner, med henblik på dataanalyse og kvalitetskontrol, håndhævelse af reglerne for Websiden og andre Indeed-politikker, ændring af indhold og for at forbedre Websiden eller andre Indeed-produkter eller -tjenester. Eksempler på sådanne forbedringer kan være at forbedre åbningsraten for beskeder ved at optimere deres levering, optimere vores søgeresultater, forbedre Jobopslag, så ansøgerne kan administrere deres ansøgninger efter at have overført dem til Indeed, sikre, at du får leveret personligt relevante produktfunktioner og kommunikation samt at forhindre svindel og spam. ‘Nogle af disse aktiviteter udføres på vegne af Indeed af tjenesteudbydere, som beskrevet i afsnittet med overskriften “Overførsel af oplysninger til Tjenesteudbydere” i denne Privatlivspolitik. Som et resultat af denne aktivitet eller som følge af tekniske problemer kan sådant indhold i visse tilfælde blive forsinket eller ikke blive leveret til den tilsigtede modtager. Indeed kan give dig besked (men er ikke forpligtet til det) i et sådant tilfælde. Når du bruger en Videresendelsestjeneste eller på anden måde leverer Brugerindhold via Websiden, accepterer du denne aktivitet og anerkender, at denne aktivitet er nødvendig for at opretholde Websidens kvalitet og levere Videresendelsestjenesten.

4.7 Afsendelse af sms-beskeder om aftaler med Arbejdsgiver

Indeed giver dig i visse tilfælde mulighed for at modtage en sms fra Indeed, når en Arbejdsgiver har planlagt en jobsamtale eller en aftale med dig eller svaret på din ansøgning via Indeeds funktion til videresendelse af e-mail. I sådanne tilfælde skal du angive dit telefonnummer på Indeeds samtykkeerklæring. Ved at angive dit telefonnummer tilkendegiver og bekræfter du, at det er dit nummer, og at du har ret til at modtage sms-beskeder på dette nummer. Indeed vil udelukkende sende en sms-påmindelse om sådanne samtaler eller meddelelser via Indeeds funktion til videresendelse af e-mails, og du erklærer at ville acceptere denne sms på din mobiltelefon, herunder meddelelser sendt af automatiske opkaldssystemer. Du kan når som helst framelde dig ved at besvare sms-beskeden med STOP eller ved at kontakte Indeed-kundesupport.

4.8 Telefonvideresendelsessystem mellem Jobsøgere og Arbejdsgivere

Hvor det er relevant, kan Indeed tilbyde Jobsøgere og Arbejdsgivere muligheden for at benytte et telefonvideresendelsessystem for at formidle kontakt med henblik på at sende ansøgninger, holde jobsamtaler eller anden kommunikation, der er relateret til et Jobopslag. Et sådant system gør brug af maskerede telefonnumre eller proxytelefonnumre for at beskytte brugerne og er kun tilgængeligt for de brugere, der vælger det på Websiden. Samtaler eller beskeder optages ikke gennem dette videresendelsessystem, selvom data om, hvorvidt et opkald blev besvaret, og opkaldets varighed kan blive registreret. En sådan funktionalitet leveres til Indeed af tredjepartstjenesteudbydere, f.eks. Twilio.

4.9 Tekstvideresendelsestjeneste mellem Jobsøgere og Arbejdsgivere

Indeed kan tilbyde Jobsøgere og Arbejdsgivere muligheden for at benytte sig af en automatisk tekstvideresendelsestjeneste for at lette kontakten med henblik på afsendelse af ansøgninger og anden kommunikation i forbindelse med Jobopslag.  For at bruge denne tjeneste skal en Jobsøger sende en SMS med en arbejdsgivers forudindstillede nøgleord til et telefonnummer eller korte kode, som vi stiller til rådighed på vores Webside eller i annoncematerialer (såsom et skilt eller en brochure på en Arbejdsgivers adresse).  Ved at sende det forudindstillede nøgleord til telefonnummeret eller korte kode giver du dit samtykke til at modtage tekstbeskeder om Arbejdsgiverens Jobopslag og som led i ansøgningsprocessen og accepterer, at Indeed kan bruge dine persondata til at sende din ansøgning til Arbejdsgiveren og på anden måde i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.  Du kan altid framelde dig disse tjenester ved at besvare en tekstbesked til det anførte telefonnummer eller den korte kode med “STOP”, eller du kan kontakte Indeeds kundesupport.  PÅ GRUND AF DENNE TJENESTES USTRUKTUREREDE SAMTALEFORMAT ANERKENDER VI IKKE ANDRE FRAMELDINGSFORSØG.

4.10 Forebyggelse af svindel og spam

Indeed kan også bruge oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne Privatlivspolitik, til at hjælpe med at diagnosticere problemer med Websiden og Indeeds tjeneste, til at forhindre potentielt svigagtige eller ulovlige aktiviteter og til at beskytte personer mod andre aktiviteter, der kan være skadelige for dig eller andre. Indeed kan undersøge og videregive oplysninger fra eller om dig og din brug af Indeed, hvis vi i god tro mener, at en sådan undersøgelse eller videregivelse (a) med al rimelighed er nødvendig for at overholde den juridiske proces (herunder stævninger, ransagningskendelser, retskendelser) og lovmæssige bestemmelser og kendelser; (b) er gavnlig for at forhindre, undersøge eller identificere mulige ulovligheder i brugen af Websiden; eller (c) kan beskytte vores eller offentlighedens rettigheder, omdømme, ejendomsret eller sikkerhed; eller (d) skønnes nødvendig for at overholde nationale sikkerhedskrav.

Indeed er eksempelvis underlagt undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelserne, som udøves af Federal Trade Commission i USA, Data Protection Commission i Irland og mange andre myndigheder.

Vi kan bruge en række forskellige metoder til at registrere og løse problemer med unormale aktiviteter samt til at screene indhold for at forhindre misbrug, f.eks. spam eller svindel. Sådanne registreringsmetoder er imidlertid ikke perfekte, og der kan forekomme falske positiver. Disse tiltag kan resultere i midlertidig eller permanent suspendering eller ophør af visse funktioner for nogle brugere.

– Forebyggelse af svindel og spam i meddelelser

Indeed forbeholder sig også retten til at kassere meddelelser fra vores videresendelsessystem, såfremt Indeed beslutter, at sådanne meddelelser ikke overholder Reglerne for websiden eller andre vilkår i denne aftale. Indeed forbeholder sig endvidere ret til at foretage undersøgelser for at fastslå, om du udfører et svindelnummer, sender spam til Indeed eller dets brugere eller på anden måde udfører svigagtig aktivitet på Indeed på forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til undersøgelser af dine aktiviteter ved at oprette profiler og navne, som tilhører Indeed. Indeed forbeholder sig også ret til at overdrage alle oplysninger indsamlet under sådanne undersøgelser til politiet eller en anden tredjepart, hvis Indeed har god grund til at tro, at din brug af Websiden overtræder disse vilkår.

Indeed forbeholder sig ret til at kontrollere eller bekræfte identiteten af enhver part, der er knyttet til en videresendelse af e-mail. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, bekræftelse af identiteten af afsenderen af en e-mail hos de Arbejdsgiveragenter, der er knyttet til den pågældende e-mailadresse på det relevante Jobopslag.

4.11 Betalingsproces

Hvis du giver os oplysninger, der er relateret til kreditkort, debetkort eller andre betalingskort for at gennemføre en betaling, bruger Indeed udelukkende disse oplysninger til behandling af betalingen (for eksempel de sidste fire cifre i kreditkortnumre og relaterede verificeringsoplysninger). Alle kreditkortoplysninger og lignende fakturerings- og betalingsoplysninger, som du stiller til rådighed for Indeed, kan blive videresendt fra Indeed til virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme og/eller kreditvurderingsselskaber, udelukkende med det formål at kontrollere din kreditværdighed, gennemføre en betaling til Indeed og betjene dig.

4.12 Automatiseret behandling af dine Persondata

For at optimere ydeevnen af Indeeds Webside og tjenester over for brugerne foretager Indeed automatiseret behandling af Persondata og evaluerer bestemte aspekter relateret til en bruger, især med henblik på at analysere eller forudsige aspekter vedrørende en brugers personlige præferencer eller interesser i forbindelse med Indeeds Webside og tjenester. Hvis det sker, foretages en sådan behandling, såfremt det er nødvendigt for gennemførelse af vores aftale med vores brugere, for at give Indeed mulighed for at levere tjenesterne til Jobsøgere og Arbejdsgivere, herunder analysere ansøgninger og CV’er på Arbejdsgivernes vegne, eller i andre tilfælde på baggrund af en brugers samtykke.

I visse tilfælde kan en sådan behandling f.eks. give Indeed mulighed for at matche Jobsøgere med Arbejdsgivere effektivt, at give Jobsøgere Jobbeskeder og anbefalede jobs, som Jobsøgeren sandsynligvis er interesseret i, at sende særlige Jobsøgeransøgninger til en Arbejdsgiver, at vise søgeresultater eller at udføre visse aktiviteter til registrering af spam og svindel for at beskytte vores brugere. En sådan behandling er underlagt de sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik for at beskytte vores brugeres privatliv, og du kan kontakte privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum) for at bestride en beslutning, der genereres af denne automatiserede behandling.

4.13 Deling af dine oplysninger med Indeeds Tilknyttede Organisationer og Websider

Vores hovedopgave er at hjælpe jobsøgere med at finde et godt job og arbejdsgivere med at finde gode kandidater, og det er en opgave, vi deler med alle vores tilknyttede organisationer. For at gøre dette deler vi visse oplysninger med vores tilknyttede organisationer. Sådan informationsdeling er underlagt denne Privatlivspolitik. Vi har også udviklet et Privatlivscenter for at fortælle vores brugere, hvordan vi deler data med dem for at levere det stærkeste produkt- og tjenestetilbud til vores brugere.  Vi opfordrer dig til at besøge Privatlivscentret for at få mere at vide.

De oplysninger, som du deler med Indeed, kan blive delt med alle Indeeds Tilknyttede Organisationer, uanset hvor de er placeret, for at levere tjenester, for at forbedre Websiden og optimere funktionaliteten på Websiden og med henblik på andre formål, som er beskrevet i denne politik. En sådan deling giver Indeed bedre mullighed for at hjælpe brugerne med at finde job og arbejdsgiverne med at finde gode kandidater. De tjenester, der leveres til dig, og funktionaliteten på Websiden kan ikke leveres uden sådanne overførsler. Såfremt du ikke ønsker, at dine oplysninger skal overføres på denne måde, skal du ikke bruge denne Webside.

I denne Politik henviser “organisationer” til alle organisationer, der direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol af eller med en Indeed-organisation nu eller i fremtiden. I denne sammenhæng betyder “kontrollere”, at man har aktiemajoritet eller retten og evnen til at styre ledelsen. Dette omfatter organisationer med tilknytning til Indeed, der er placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) eller Schweiz.

Eksempler på vores organisationer og tilknyttede websider er: Glassdoor, Simply Hired, Syft, Resume.com, Workopolis, Wowjobs.com, Engineerjobs.com, RescueMyResumes.com og Resumeperfector.com. 

En sådan datadeling med Indeeds organisationer vil blive udført af flere specifikke grunde.

– Forbedrede tjenester

Den giver Jobsøgere mere personligt og forbedret indhold, ydeevne, funktioner og tjenester på Indeed og dets tilknyttede organisationers websider. Indeed og dets tilknyttede organisationer bruger f.eks. dine tidligere søge- og browserdata (f.eks. de job, du klikker på), din IP-adresse eller dine CV- eller profiloplysninger til at klarlægge relevante søgeresultater, Jobbeskeder, vise og moderere karriereindsigt som f.eks. virksomhedsanmeldelser, løndata i jobopslag, tips til jobsamtaler med mere. En sådan deling udføres også for at tilvejebringe forbedrede dataanalyser, test, undersøgelser og tjenesteforbedringer.

Den giver også arbejdsgiverne en bedre indsigt i resultaterne af deres jobopslag Vi kan eksempelvis dele data relateret til, når en bruger klikker på deres jobopslag, som så igen giver dem mulighed for at forstå, hvordan deres jobopslag kan eller ikke kan tiltrække kandidater. Når arbejdsgiverne får de oplysninger, de har brug for, så de bedre kan udnytte vores platform, kan de oprette bedre jobopslag.

– Flere Arbejdsgivere, flere Jobopslag og flere Jobsøgere

En sådan deling af data gør det muligt for Jobsøgere at få adgang til en større database med Jobopslag og Arbejdsgivere og for Arbejdsgivere at få adgang til flere Jobsøgere. Det gør for eksempel, at Indeed kan anbefale job eller arbejdsgivere på Indeed eller på Indeed-tilknyttede organisationers websider. Det giver også mulighed for ansøgninger og visningen af jobopslag fra Indeeds Webside på Indeed-tilknyttede organisationers websider og omvendt.

Indeed eller en organisation med tilknytning til Indeed kan anbefale en Jobsøger på Indeed (og den pågældende Jobsøgers CV eller et uddrag af CV’et) til en Arbejdsgiver, som hostes af Indeed, eller til en Arbejdsgiver, der hostes af en af Indeeds tilknyttede organisationer. På samme måde kan en organisation med tilknytning til Indeed anbefale et jobopslag, der hostes af en Arbejdsgiver hos Indeed, til en jobsøger, der hostes af en organisation tilknyttet Indeed. Indeed og dets tilknyttede organisationer kan også dele Arbejdsgiverdata (såsom kontooplysninger og adfærdsmæssige data) for at give disse Arbejdsgivere en bedre oplevelse.

– Bedre sikkerhed for Brugerne

En sådan datadeling giver Indeed og organisationer med tilknytning til Indeed mulighed for at behandle dine Persondata for at forbedre brugersikkerheden og med henblik på interne handlinger, intern fejlfinding samt registrering og forebyggelse af svindel og spam.

4.14 Overførsler af oplysninger til Arbejdsgivere 

Indeed sender Jobsøgernes Persondata til Arbejdsgiverne efter instrukser fra Jobsøgerne. Sådanne overførsler sker i løbet af jobsøgnings-, ansøgnings- and jobsamtaleprocessen. Det beskrives nærmere i afsnit 2 og 4 i denne Privatlivspolitik. Sådanne Persondata behandles i overensstemmelse med disse vilkår og vilkårene for den relevante Arbejdsgiver. Jobsøgere, der ansøger om job via Indeed, som skal udføres i et andet land end deres eget, skal muligvis sende deres Persondata til lande, der har et lavere databeskyttelsesniveau.

Indehavere af en arbejdsgiverkonto accepterer at leve op til deres ansvar i henhold til gældende regler for databeskyttelse, hvad angår indsamling, behandling og lagring af Persondata, samt at yde tilstrækkelig beskyttelse af alle datarettigheder i henhold til alle gældende regler om databeskyttelse.

4.15 Overførsler af oplysninger til Jobsøgere

Indeed sender visse Arbejdsgiver-relaterede oplysninger til Jobsøgere. Når du vælger denne funktion, omfatter det publicering af Jobannoncer, Virksomhedssider og lønoplysninger på vores Webside samt publicering af jobannoncer på tredjeparts websider via Indeed IQ. Indeed kan også give Jobsøgerne oplysninger om en Arbejdsgivers aktivitet og lydhørhed på Indeed for at hjælpe Jobsøgerne med at vurdere ansættelsesmulighederne. Det kan være Arbejdsgiverrepræsentantens navn, Arbejdsgiverens placering og oplysninger om, hvorvidt Arbejdsgiveren har interageret med andre Jobsøgere eller set andre Jobsøgeres CV’er. Når du bruger Indeed (for eksempel ved at slå en Jobannonce op eller kontakte en Jobsøger via Indeed CV-programmet), accepterer du som Arbejdsgiver, at Indeed kan give Jobsøgerne disse oplysninger.

4.16 Overførsler af oplysninger til Tjenesteudbydere 

Vi bruger i visse tilfælde tredjeparter til at levere tjenester i forbindelse med vores processer for at forbedre Websiden og vores tjenester, produkter og funktioner og for at beskytte vores brugere og bedre forstå deres behov samt optimere tjenesterne og brugernes oplevelser. I forbindelse med leveringen af disse tjenester kan disse tjenesteudbydere få adgang til Persondata, og dette kan omfatte overførsler af sådanne Persondata til andre lande. Sådanne overførsler sker kun i forbindelse med formålene i afsnit 4, 5 og 9 i denne Privatlivspolitik og i det omfang, det er relevant og nødvendigt.

Forbedring af vores Tjenester

Disse tredjeparter kan levere datapunkter, herunder hvor meget tid du bruger på specifikke sider, hvilke links du vælger at klikke på samt data, der hjælper med at fastslå brugerpræferencer. Disse oplysninger gør det muligt for os at udbygge og vedligeholde vores tjenester ved hjælp af brugerfeedback. Disse tredjeparter anvender muligvis cookies og andre teknologier til at indsamle data om din adfærd og dine enheder, f.eks. enhedstype, browseroplysninger og foretrukket sprog. Hotjar er et eksempel på en af disse tredjeparter. Hvis du vil fravælge Hotjars cookies, skal du se linket i vores Cookiepolitik.

Opretholdelse af kvalitet og beskyttelse af brugere

Indeed kan i sjældne tilfælde overføre dine Persondata til visse tredjepartsleverandører, der hjælper Indeed med at beskytte vores brugere og opretholde kvaliteten af vores tjenester, produkter og funktioner, som leveres til disse brugere. Et eksempel kunne være leverandører, som Indeed bruger til registrering af svindel. Eksempler på sådanne leverandører inkluderer: SiftScience, Emailage og PerimeterX. Et andet eksempel kunne være leverandører, som Indeed bruger til at forhindre, at konti oprettes ved hjælp af kontobrugeroplysninger, som er blevet offentliggjort. Et eksempel på sådan en leverandør er: SpyCloud.

Betalingsproces

Indeed kan også dele alle kreditkortoplysninger og lignende fakturerings- og betalingsoplysninger, som du stiller til rådighed for Indeed, med virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme og/eller kreditvurderingsselskaber, udelukkende med det formål at kontrollere din kreditværdighed, gennemføre en betaling til Indeed og betjene dig. Eksempler på sådanne leverandører inkluderer: CVENT.

– Installation eller brug af en Indeed-app

Når du installerer, downloader eller bruger en Indeed-app, kan begrænsede brugerdata deles med visse tjensteudbydere for at levere bestemte tjenester og for at understøtte annoncetilskrivning. Det kan inkludere din IP-adresse eller andre entydige id’er samt hændelsesdata, der er relateret til installationen af Indeed-appen.

Dette sker af forskellige årsager, herunder for at muliggøre brugerlogon via tredjepartskonti. Det kan også hjælpe Indeed med at forstå og optimere vores brugeres kunderejse, da det hjælper os med: (i) at forstå, hvordan brugerne kommer til Indeed; (ii) bedre at måle resultatet af vores annoncer; samt (iii) at forstå, hvor en bruger har fået adgang til Indeed via forskellige enheder.

Når du downloader eller installerer en Indeed-app, anerkender og accepterer du, at dine persondata kan blive overført til disse tjenesteudbydere. Du accepterer også Indeeds Cookiepolitik, Privatlivspolitik og Servicevilkår, og du er informeret om, at du når som helst kan gøre brug af dine rettigheder som beskrevet i afsnit 10 i denne Privatlivspolitik, herunder retten til at protestere imod den retmæssige brug af dine persondata til markedsføringsformål.

Eksempler på typer af teknologier, der kan understøtte denne funktionsmåde, omfatter pixels, javascript-kodestykker eller cookies.

– Lagring

Bemærk også, at vi ligeledes kan bruge tredjepartsudbydere af cloudtjenester til hosting, datalagring og andre tjenester i henhold til standardvilkår og -betingelser, der muligvis ikke er til forhandling. Disse tjenesteudbydere har informeret os eller offentligheden om, at de anvender de sikkerhedsforanstaltninger, som de anser for at være tilstrækkelige for at beskytte oplysninger i deres system, eller de har et velkendt omdømme for at anvende sådanne foranstaltninger. Vi påtager os dog intet ansvar (i det omfang, det er tilladt af loven) for skader, der kan opstå som følge af disse virksomheders misbrug af oplysninger, herunder Persondata.

Hvis du er en Embox-bruger, vil oplysninger leveret via Indeeds Embox-udvidelse til webbrowseren Google Chrome, såsom opdateringer foretaget vedrørende kandidatstatusser, ikke blive delt med tredjeparter til reklameformål.

4.17 Overførsler af offentligt tilgængelige oplysninger

Når en bruger slår indhold op på Indeed på en måde, der har til hensigt at gøre dette indhold offentligt tilgængeligt og søgbart for enkeltpersoner, forbeholder Indeed sig ret til at indsamle og dele disse oplysninger med tredjeparter. Hvis en Arbejdsgiver eksempelvis opslår et job på Indeed, har Indeed ret til at dele jobopslaget eller oplysninger indeholdt i jobopslaget med tredjeparter efter Indeeds eget skøn og i henhold til aftalen mellem Indeed og nævnte tredjeparter. Indeed forbeholder sig også ret til at dele oplysninger, der er indsamlet fra offentlige kilder i forbindelse med dette.

4.18 Tredjepartswebsider, du linker til fra Indeed

Du bruger muligvis også visse tredjepartswebsider eller -tjenester, som du linker til fra Indeeds Webside. I disse tilfælde leveres alle de oplysninger, du leverer til en tredjepart, til den pågældende tredjepart og ikke til Indeed, og de er underlagt tredjepartens privatlivspolitik og servicevilkår. Du kan finde flere oplysninger i afsnit 8 i denne Privatlivspolitik med titlen Links til Tredjepartswebsider.

4.19 Overførsler af Persondata for enkeltpersoner i EU (inklusive det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”)) og Schweiz

Du kan finde oplysninger relateret til dette i afsnit 11 i denne Privatlivspolitik.

5. Yderligere anvendelsesområder og videregivelse af Ikke-persondata

Ud over de andre anvendelsesområder og videregivelser af oplysninger, der er fremsat i denne Privatlivspolitik, og uanset om det modsatte måtte være anført i denne Privatlivspolitik, kan vi til et hvilket som helst formål anvende og videregive Ikke-persondata, medmindre vi er forpligtet til andet i henhold til gældende lov. Hvis vi kombinerer Ikke-persondata med Persondata, vil vi udelukkende anvende og videregive disse kombinerede oplysninger i forbindelse med formålene i afsnit 4 og 9 i denne Privatlivspolitik, mens dataene er kombineret.

6. Sikkerhed

Indeed bestræber sig på at anvende rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe med at beskytte mod tab, forkert anvendelse eller ændring af de Persondata, som Indeed styrer. Der findes dog ingen metoder til transmission via internettet eller metoder til elektronisk opbevaring, der er 100 % sikker. Bemærk endvidere, at e-mails, meddelelser sendt via din webbrowser samt kommunikation via andre metoder ikke er krypteret. Vi bestræber os på at beskytte dine oplysninger, men kan derfor ikke garantere sikkerheden.

Bemærk også, at vi kan bruge tredjepartsudbydere af cloudtjenester til hosting, datalagring og andre tjenester i henhold til standardvilkår og -betingelser, der muligvis ikke er til forhandling. Disse tjenesteudbydere har informeret os eller offentligheden om, at de anvender de sikkerhedsforanstaltninger, som de anser for at være tilstrækkelige for at beskytte oplysninger i deres system, eller de har et velkendt omdømme for at anvende sådanne foranstaltninger. Vi påtager os dog intet ansvar (i det omfang, det er tilladt af loven) for skader, der kan opstå som følge af disse virksomheders misbrug af oplysninger, herunder Persondata. Du kan finde flere oplysninger på følgende side. I afsnit 11 i denne Privatlivspolitik kan du finde forpligtelser i forbindelse med overførsel af Persondata for enkeltpersoner i EØS og Schweiz.

7. Cookies

“Cookies” er små oplysninger, der gemmes af din browser på computerens harddisk. Du kan finde yderligere oplysninger om Indeeds brug af Cookies i vores Cookiepolitik.

– Spor ikke-anmodninger

-Vi reagerer ikke på browserens “Spor ikke”-signal (DNT), hvis det aktiveres af brugeren i brugerens webbrowser. Når vi gemmer eller læser cookies på websider uden for Indeed, som har integreret vores jobsøgnings- og visningsfunktioner, gør vi det for eksempel for at give en personligt tilpasset jobsøgningsoplevelse for brugere på disse websider. Vi deler ikke oplysninger om din brug af Indeed med disse tredjeparter. Når tredjeparter, som vi har integreret på Indeeds websider (som beskrevet i Indeeds cookiepolitik), indstiller eller læser deres egne tredjepartscookies, reagerer de eller reagerer de ikke på DNT-signalet.

8. Links til tredjepartswebsider

På Websiden kan der være links til andre websider. Når du klikker på disse links, forlader du muligvis vores Webside. Din webbrowser videregiver muligvis til tredjepartswebsiden webadresse på den Indeed-side, du klikkede fra, og denne webadresse kan inkludere søgeord og -filtre, som du bruger på Indeed. På Websiden kan der også være Company Pages, og de kan indeholde oplysninger leveret af tredjepartsarbejdsgivere.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR INDSAMLING, BRUG ELLER VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER ELLER ANDRE PRIVATLIVSPROCEDURER HOS TREDJEPARTER, HERUNDER VORES TILKNYTTEDE ORGANISATIONER, TREDJEPARTSTJENESTEUDBYDERE, ARBEJDSGIVERE (HERUNDER ENHVER ARBEJDSGIVER MED EN COMPANY PAGE), ENHVER SOCIAL MEDIEPLATFORM FRA TREDJEPARTER, ENHVER TREDJEPART, DER GIVER ADGANG TIL DE ENHEDER ELLER OPERATIVSYSTEMER, FOR HVILKE WEBSIDEN ER TILGÆNGELIG, OG ENHVER TREDJEPART, DER DRIVER EN WEBSIDE, TIL HVILKEN WEBSIDEN INDEHOLDER ET LINK. DU HAR MULIGVIS RETTIGHEDER, DER KAN HÅNDHÆVES DIREKTE I FORHOLD TIL DISSE TREDJEPARTER, SÅ DU SKAL OVERVEJE AT LÆSE DERES PRIVATLIVSPOLITIKKER FOR AT FÅ MERE AT VIDE.

9. Opkøb og andre omorganiseringer

Oplysninger, der indsamles i henhold til denne Privatlivspolitik, herunder Persondata, kan videregives til en eller flere tredjeparter i forbindelse med enhver ændring af ejerskab eller styring af Indeeds forretning (uanset om det sker via fusion, salg eller på anden vis) eller enhver anden omorganisering eller joint venture eller tildeling, overdragelse eller anden disponering af hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer), og sådanne oplysninger kan bruges af denne tredjepart i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. På samme måde kan oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne Privatlivspolitik, herunder Persondata, videregives til en eller flere tredjeparter i forbindelse med opkøb eller fusion af disse tredjeparter, der gennemføres af Indeed.

10. Udøvelse af rettigheder, hvad angår Persondata

Som Indeed-bruger kan du gøre brug af de rettigheder, der er forklaret nedenfor.  Bemærk, at vi muligvis forsøger at verificere din identitet via den e-mailadresse eller det telefonnummer, der er tilknyttet din brug af vores Webside før opfyldelsen af denne anmodning, og vi forbeholder os ret til at afvise en anmodning, hvis vi ikke kan fuldføre denne proces på en tilfredsstillende måde. Hvis du bemyndiger nogen til at foretage en anmodning på dine vegne, kan vi også afvise din anmodning, hvis vi er ude af stand til at verificere med dig, at personen, der foretager anmodning, er bemyndiget til at agere på dine vegne.

10.1 Retten til at ændre dine Persondata

Indeed-brugere kan redigere og opdatere de fleste af deres Persondata, der opbevares af Indeed, på websiden. Hvis du har forespørgsler eller klager, anbefaler vi, at du kontakter os her.

Hvis du ikke ønsker at gøre dette, kan du alternativt oprette en formel anmodning, hvor du beder Indeed om at rette upræcise Persondata på dine vegne, ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum inden afsendelsen af e-mailen) fra den e-mailadresse, der er knyttet til din konto.

10.2 Retten til at begrænse eller modsætte dig behandling af dine Persondata

Hvis du har forespørgsler eller klager i forbindelse med den måde, vi behandler dine Persondata på, anbefaler vi, at du kontakter os her.

Hvis du ikke ønsker at gøre dette, kan du alternativt oprette en formel anmodning, hvor du modsætter dig eller begrænser Indeeds behandling af dine Persondata. Du har f.eks. ret til at gøre indsigelser mod Indeeds retmæssige brug af dine Persondata til markedsføringsformål. Det gør du ved at udfylde denne formular, hvor du beder om sletning af dine data.

10.3 Fravalg af marketingmeddelelser og tilbagetrækning af samtykke

Hvis du ikke længere ønsker at modtage marketingmateriale fra os baseret på dine Persondata, har du en række valgmuligheder.

Hvis du vil framelde en bestemt markedsførings-e-mail fra Indeed, kan du gøre det ved at klikke på “Afmeld” (eller en tilsvarende handling), hvor det er relevant. Bemærk, at du kun framelder den pågældende markedsføringsmeddelelse.

Hvis du vil tilpasse alle dine jobbeskeder, kan du klikke på “Rediger jobbesked” (eller en tilsvarende handling) for at tilpasse dine abonnementer. Du kan også tilgå og tilpasse dine abonnementer (for jobbeskeder, anbefalede jobs og andre notifikationer) via dashboardet for din konto eller kontakte Indeed-kundesupport for at gøre det.

Derudover kan du framelde alle markedsføringsmeddelelser ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrummene, når du sender e-mailen). Vi imødekommer din anmodning, så hurtigt det er muligt for os, og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bemærk til sidst, at vi muligvis stadig sender andre meddelelser til dig, f.eks. administrative meddelelser.

10.4 Retten til adgang til og portabilitet af dine Persondata

Indeed-brugere har adgang til de fleste af deres Persondata, der opbevares af Indeed, på Websiden. Hvis du har forespørgsler eller klager, anbefaler vi, at du kontakter os her.

Hvis du ikke ønsker at gøre dette, kan du alternativt oprette en formel anmodning, hvor du beder om at få adgang til dine Persondata, der opbevares af Indeed. Det gør du ved at udfylde denne formular. Indeed leverer dine Persondata til dig i et flytbart format, så de kan overføres til tredjeparter. Hvis du har haft kontakt med Indeed ved hjælp af mere end én e-mailadresse, skal du også sende en anmodning fra den eller de øvrige e-mailadresser, så vi også kan give adgang til disse relaterede persondata.

10.5 Retten til at få slettet dine Persondata

Indeed-brugere kan redigere og opdatere de fleste af deres Persondata, der opbevares af Indeed, på websiden. Hvis du har forespørgsler eller klager, anbefaler vi, at du kontakter os her.

Hvis du ikke ønsker at gøre dette, kan du alternativt oprette en formel anmodning, hvor du beder om at få slettet dine Persondata, der opbevares af Indeed. Det gør du ved at udfylde denne formular. Når din anmodning er bekræftet, indleder Indeed de trin, der skal udføres i denne proces, herunder sletning af din Indeed-konto. Såfremt anmodningen om sletning er relateret til Persondata, som du tidligere har anmodet om at få offentliggjort på Indeed (for eksempel en Jobsøger, der opretter et offentligt CV), vil vi i rimeligt omfang gøre andre administrationsansvarlige opmærksomme på denne anmodning. Hvis du har haft kontakt med Indeed ved hjælp af mere end én e-mailadresse, skal du også sende en anmodning fra den eller de øvrige e-mailadresser, så vi også kan slette disse relaterede persondata.

BEMÆRK! Såfremt du anmoder om at få dine Persondata slettet, kan du ikke længere oprette en konto hos Indeed ved hjælp af samme e-mailadresse. Hvis du ganske enkelt ønsker at lukke din konto, skal du klikke på knappen “luk min konto” på kontosiden. Hvis du herudover benytter Indeed Apply til en ansøgning eller foretager dig andet på Websiden med den samme e-mailadresse, der er tilknyttet din anmodning om sletning, modtager du muligvis ikke visse oplysninger, der er tilknyttet disse handlinger, fra Indeed eller andre af Indeeds brugere.

Hvis du er jobsøger og ønsker at slette en jobansøgning, der er oprettet på Indeeds webside, bedes du kontakte den potentielle arbejdsgiver direkte for at anmode om at få slettet ansøgningen. Hvis du har søgt en stilling via et jobopslag på Indeed, bedes du se jobopslaget for at få yderligere oplysninger, der er relevante for dig.

10.6 Tilbagetrækning af samtykke

Der er visse aktiviteter, hvor vi beder om dit samtykke til at anvende dine Persondata. Du har ret til at trække dette samtykke tilbage når som helst. Når du angiver placeringsoplysninger via en mobilapp, kan du slå dine placeringstjenester fra på enheden når som helst. I forbindelse med andre tjenester, der kræver dit samtykke, kan du trække samtykket tilbage via workflowet for den pågældende tjeneste. Bemærk, at den måde, vi har anvendt dine oplysninger på før tilbagetrækningen af dit samtykke, stadig er retsgyldig.

10.7 Visse begrænsninger

Retten til at rette, fremsætte indsigelser, begrænse, få adgang, portere og slette er underlagt visse begrænsninger som fremsat i gældende love. De enkelte anmodninger færdigbehandles inden for det tidsrum, der er fastsat af relevante bestemmelser, og dette tidsrum starter på det tidspunkt, hvor Indeed bekræfter din anmodning. Hvor det er tilladt, skal du være opmærksom på, at der kan opkræves betaling for efterfølgende anmodninger fra samme enkeltperson. Denne opkrævning bestemmes af Indeed og kan kun pålægges i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov.

11. Persondata fra enkeltpersoner i EØS og Schweiz

11.1 Principper og aftale vedrørende Privacy Shield

Indeed Ireland overfører visse Persondata til Indeed, Inc. i det amerikanske Indeed, Inc., herunder dets datterselskab Prehire, Inc., og overholder Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA (der gælder i alle EØS-lande) og Privacy Shield-aftalen mellem Schweiz og USA som fremsat af U.S. Department of Commerce angående indsamling, brug og opbevaring af Persondata, der er overført fra EU (inklusive alle EØS-lande), Storbritannien og Schweiz til USA. Indeed har certificeret sin overholdelse af Privacy Shield-principperne for varsling, valg, ansvarlighed for videreoverførsel, sikkerhed, dataintegritet og formålsbegrænsning, adgang, regres, håndhævelse og ansvar. Hvis der er nogen konflikt mellem bestemmelserne i denne Privatlivspolitik og Privacy Shield-principperne, vil Privacy Shield-principperne være gældende. Du kan få mere at vide om Privacy Shield-programmet og se vores certificering ved at gå til https://www.privacyshield.gov/.

11.2 Princip vedrørende videreoverførsel

I forbindelse med en videreoverførsel af data til tredjepart har en Privacy Shield-organisation ansvaret for behandlingen af de Persondata, der modtages i henhold til Privacy Shield, og efterfølgende overførsler til tredjepart, der fungerer som agent på organisationens vegne. Indeed forbliver ansvarlig i henhold til principperne, hvis Indeeds agent behandler disse Persondata på en måde, der ikke er i overensstemmelse med principperne, medmindre Indeed kan bevise, at Indeed ikke er ansvarlig for den hændelse, der er årsag til skaden.

11.3 GDPR-beskyttelser

Overførsler fra Indeed Ireland i henhold til Privacy Shield-aftalen foretages i overensstemmelse med aftaler, som også omfatter den beskyttelse, der ydes, og de krav, der stilles i henhold til kapitel V (eller artikel 28, hvor det er relevant) i GDPR. Dermed inkorporeres EU-kravene til databeskyttelse for at sikre fyldestgørende beskyttelse af sådanne overførsler af persondata.

11.4 Uvildig konfliktløsning for enkeltpersoner i EU og Schweiz

I henhold til aftalen for Privacy Shield-principperne, der er indgået mellem USA og EU (gælder i alle EØS-lande) og mellem Schweiz og USA, er Indeed forpligtet til at behandle klager om dit privatliv og vores indsamling eller brug af dine Persondata. Enkeltpersoner fra EØS og Schweiz med forespørgsler eller klager i forbindelse med denne Privatlivspolitik skal først kontakte Indeed på: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA eller sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrummene, når e-mailen sendes).

Indeed er endvidere forpligtet til at henvise ikke-løste privatlivsklager i henhold til Privacy Shield-principperne mellem EU og USA og mellem Schweiz og USA til BBB EU PRIVACY SHIELD, en almennyttig alternativ organisation til konfliktløsning, der befinder sig i USA og styres af Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke modtager en rettidig bekræftelse på din klage, eller hvis din klage ikke er løst på tilfredsstillende vis, kan du gå til http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers for at få flere oplysninger og indgive en klage.

Enkeltpersoner i EØS og Schweiz har under visse særlige omstændigheder mulighed for at påberåbe sig bindende voldgift over for Privacy Shield-panelet.

12. Generelle forespørgsler og klager

12.1 Sådan kontakter du Indeed

Du kan kontakte Indeed, Inc. på 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, og du kan kontakte Indeed Ireland Operations Limited på 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland. Eller du kan kontakte begge via kontaktformularen på vores Webside. Du kan kontakte Indeeds dataansvarlige ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum, når e-mailen sendes).

12.2 Klager

Hvis du mener, at dine databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket af Indeed, har du ret til at klage til den rette myndighed, der fører tilsyn med databeskyttelse. Hvis du eksempelvis er i EØS, er Indeeds primære forretningssted i EØS Indeed Ireland Operations Limited i Irland, som reguleres af den irske kommission for databeskyttelse, og i dette tilfælde skal du trykke på dette link link at kontakte dem. Hvis du er i EØS eller Schweiz, og du har en klage i forbindelse med overførsler og behandling, der er foretaget i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne mellem EU (gælder i alle EØS-lande) og USA og mellem Schweiz og USA, kan du benytte den uvildige konfliktløsning som beskrevet i afsnit 11 i denne Privatlivspolitik.

13. Privatlivsrettigheder i Californien

Når du gør brug af de rettigheder, der angivet i dette afsnit i vores Privatlivspolitik, erklærer du, at du er indbygger i Californien:

Andre indbyggere: Du kan foretage en verificeret anmodning til Indeed vedrørende dine Persondata. Selvom Indeed ikke sælger dine Persondata, kan du stadig indsende en formel anmodning om sletning af dine Persondata, som opbevares af Indeed. Denne proces beskrives nærmere i Afsnit 10 i vores Privatlivspolitik, som ligeledes beskriver de dertil beregnede adresseoplysninger, hvortil anmodningen til Indeed vedrørende dine Persondata sendes.

13.1 Retten til at kende dine Persondata

Du har ret til at anmode om, at vi videregiver de Persondata, vi indsamler, bruger, videregiver og “sælger” (vi forklarer dig dette udtryk nærmere i afsnit 13.2 nedenfor). Du kan få flere oplysninger om, hvordan du udøver denne rettighed, i afsnit 10 i vores Privatlivspolitik.

Følgende afsnit i vores Opsummering af Indeeds Privatlivspolitik indeholder oplysninger om kategorierne af de Persondata, vi har indsamlet i løbet af de sidste tolv (12) måneder (afsnit 3), hvorfor vi indsamler disse oplysninger (afsnit 4) og oplysninger om de tredjeparter, som vi deler oplysningerne med (afsnit 5). 

Vi dækker også disse emner mere udførligt i vores Fuldstændige Privatlivspolitik: Afsnit 2.1-2.3 forklarer kategorierne af de Persondata, vi indsamler; afsnit 4, 5 og 9 forklarer de formål, hvortil vi bruger dine Persondata; og afsnit 4.12 – 4.16, 8, 9 og 11 forklarer vores videregivelse af dine Persondata til tredjeparter.

13.2 Retten til at fravælge salg af dine Persondata

Find ud af mere om Indeeds tilgang til Californiens krav “Sælg ikke mine personoplysninger”, hvorfor det gælder for din brug af vores webside, og hvordan du kan udøve denne rettighed ved at gå til https://www.indeed.com/legal/ccpa-dns. Der forklarer vi, hvordan Californien i henhold til CCPA har defineret”salg” som visse overførsler af Persondata mellem Indeed og dine tilknyttede organisationer, der  nødvendige for de produkter og tjenester, vi tilbyder vores brugere. Vi “sælger” ikke dine Persondata i traditionel forstand. Du kan få flere oplysninger om organisationer, der er tilknyttet Indeed, i vores Privatlivscenter på https://hrtechprivacy.com/da/.

I henhold til loven “Shine the Light” i Californien (Civil Code afsnit 1798.83) har indbyggere i Californien lov til en gang pr. kalenderår at anmode om og modtage oplysninger om en virksomheds videresendelse af bestemte kategorier af Persondata til andre virksomheder til disses direkte marketingformål. Hvis du er indbygger i Californien og en bruger af vores Webside, kan du anmode om en kopi af disse oplysninger fra Indeed ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum). Inkluder dit navn og e-mailadresse i din anmodning. Indeed forbeholder sig retten til at anmode om yderligere Persondata fra dig til bekræftelse af din identitet, inden denne anmodning besvares.

13.3 Ret til ikke-forskelsbehandling ved udøvelse af dine privatlivsrettigheder

Vi vil ikke diskriminere dig for udøvelse af nogen af dine rettigheder i henhold til CCPA.

Cookiepolitik

Sidst opdateret: 31. august 2020

Ved at benytte eller få adgang til Indeeds websider (“Websiden”) accepterer du Indeeds brug af cookies, som beskrevet nedenfor.

I denne Privatlivspolitik henviser “Indeed” eller “vi” til Indeed, Inc., hvis du er bosiddende i USA, Indeed Ireland Operations Limited, hvis du er bosiddende uden for USA og Indeed Staff LLC, hvis du bruger Indeed Personale-tjenester.

Bemærk også, at den kontraktenhed, der er angivet i Indeeds Servicevilkår, kan være forskellig fra den dataansvarlige, der er angivet i denne Cookiepolitik.

1. Introduktion: Hvad er en cookie?

Denne cookiepolitik er med til at forklare, hvornår og hvorfor der eventuelt sendes cookies til besøgende på Websiden (som vi i denne politik omtaler som “vi”, “os” eller “vores”). “Cookies” er tekstoplysninger, som en webside overfører til en persons harddisk eller andet internetbrowserudstyr til statistiske formål. Cookies gør det muligt for Websiden at huske vigtige oplysninger, som gør det nemmere for dig at bruge websiden. En cookie vil typisk indeholde navnet på det domæne, cookien er kommet fra, cookiens “levetid” og et tilfældigt oprettet unikt nummer eller en anden værdi. Visse cookies bliver brugt på Websiden, uanset om du er logget på din konto eller ej. Sessionscookies er midlertidige cookies, som bliver i browserens cookiefil, indtil du forlader Websiden.

Vedvarende cookies bliver i browserens cookiefil meget længere (hvor længe afhænger dog af levetiden for hver enkelt cookie). Når vi bruger sessionscookies til at spore det samlede antal besøg på Websiden, sker det anonymt og på et overordnet niveau (fordi cookierne i sig selv ikke indeholder persondata). Vi kan også bruge cookies til at huske din computer, når den bruges til at komme tilbage til Websiden. Det er med til at tilpasse din brugeroplevelse på Indeeds Webside. I sådanne situationer kan vi knytte personlige oplysninger til en cookiefil.

2. Sådan bruger Indeed cookies

Vi bruger cookies, webbeacons og andre lagringsteknologier, herunder fra tredjepartspartnere som f.eks. Google og Facebook, til målingstjenester, bedre målretning af annoncer og til markedsføringsformål. Dette finder sted fra Websiden, og når du downloader eller en installerer en Indeed-app. Med disse cookies, webbeacons og andre lagringsteknologier kan vi vise dig markedsføringsmateriale fra Indeed på andre websider, du besøger på internettet. Indeed kan også dele oplysninger om din adfærd på Websiden med tredjeparter (herunder administratorer af tredjepartswebsider og/eller sociale netværk), så vi kan vise dig målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. Vi bruger også disse cookies, webbeacons og andre lagringsteknologier til at levere Indeeds Targeted Ads Program. I forbindelse med dette program og andre annoncer bruger vi disse cookies, webbeacons og andre lagringsteknologier til at se, hvilke annoncer brugerne har set, hvor mange gange brugerne har set en bestemt annonce, og på hvilke websider en bestemt annonce blev vist. Vi kan også bruge disse cookies, webbeacons og andre lagringsteknologier på Websiden til at forstå og informere en arbejdsgiver om, hvilke brugere der har set et bestemt jobopslag, en bestemt virksomhedsside, et bestemt rekrutteringsarrangement eller andre annoncer, hvor arbejdsgiveren er identificeret.

AnalyseformålIndeed og dets tilknyttede organisationer (som defineret i afsnit 4.13 i Privatlivspolitikken) bruger cookies til at analysere brugernes aktivitet for at forbedre Websiden og de websider, der tilhører Indeeds tilknyttede organisationer. Vi kan f.eks. bruge cookies til at analysere indsamlede mønstre som f.eks. det gennemsnitlige antal jobsøgninger, som vores brugere udfører. Vi kan bruge disse analyser til at få indsigt i, hvordan vi kan forbedre funktionerne og brugeroplevelsen på Websiden.
Dine præferencer og brugeroplevelsenIndeed og dets tilknyttede organisationer bruger cookies til at indsamle bestemte oplysninger om vores brugere, f.eks. browsertype, server, foretrukne sprog og land. Vi gemmer disse brugerpræferencer på Websiden for at give dig en mere ensartet og gnidningsfri brugeroplevelse. Vi kan for eksempel gemme dine seneste søgninger i en cookie, så du let kan gentage søgningerne, når du vender tilbage til Websiden, eller så vi kan komme med forslag til profiloplysninger, når du opretter en konto og udfylder et Indeed CV. Desuden bruger vi cookies til at sørge for, at du fortsat vil være logget på, når du besøger Websiden gentagne gange. Vi bruger muligvis også din IP-adresse til at fastslå din geografiske placering på by- eller postnummerniveau, så vi kan vise dig de mest relevante søgeresultater.
Levering af målingstjenester og bedre målretning af annoncer samt markedsføringVi bruger cookies, webbeacons og andre lagringsteknologier fra tredjepartspartnere som f.eks. Google og Beeswax til målingstjenester, bedre målretning af annoncer og til markedsføringsformål. Dette finder sted, når du besøger Websiden, og når du downloader eller en installerer en Indeed-app. Med disse cookies, webbeacons og andre lagringsteknologier kan vi vise dig markedsføringsmateriale fra Indeed (hvilket kan omfatte bestemte jobopslag eller virksomhedssider, der er tilgængelige på Websiden) på andre websider, du besøger på internettet. Vores tredjepartsannonceringspartnere kan også bruge disse teknologier til at identificere dine browsinginteresser over tid og på tværs af forskellige websider for at levere målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. Indeed kan også dele oplysninger om din adfærd på Websiden med tredjeparter (herunder administratorer af tredjepartswebsider), så vi kan vise dig målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. Vi bruger desuden cookies til at levere Indeeds Targeted Ads Program. I forbindelse med dette program og andre annoncer bruger vi cookies, webbeacons og andre lagringsteknologier, herunder fra tredjepartspartnere, til at se, hvilke annoncer brugerne har set, hvor mange gange brugerne har set en bestemt annonce, og på hvilke websider en bestemt annonce blev vist. Du har ret til at gøre indsigelse mod den retmæssige brug af dine persondata i markedsføringsøjemed. Hvis du vil fravælge indsamlingen og brugen af oplysninger til målretning af annoncer eller benytte dig af andre rettigheder, er du velkommen til at udøve dine rettigheder som beskrevet i afsnit 10 i vores Privatlivspolitik.
Sporing af henvisningerVi bruger cookies til at associere brugeraktivitet med den tredjepartswebside, som henviste brugeren til vores Webside, eller til at associere brugeraktivitet, som Indeed henviste til en tredjepartswebside. Nogle af disse websider tilhørende tredjepartspartnere modtager kredit for de brugeres aktivitet, som de henviser til vores Webside, eller giver Indeed kredit for de brugeres aktivitet, som henvises til disse tredjepartswebsider. Vi deler ikke personlige oplysninger eller oplysninger om individuelle brugeraktiviteter med disse partnere. Vi kan dog dele begrænsede oplysninger om brugeraktiviteter med arbejdsgivere, f.eks. hvilke brugere der har set et bestemt jobopslag, en bestemt virksomhedsside, et bestemt rekrutteringsarrangement eller andre Indeed-annoncer på Websiden og den tredjepartswebside, du besøgte, da du klikkede på et Indeed-link til et jobopslag, en virksomhedsside eller et rekrutteringsarrangement eller en anden annonce. Vi bruger også cookies til at associere brugeraktivitet med den e-mailkampagne, som har henvist brugeren til vores Webside.
SikkerhedsformålVi bruger cookies til at begrænse bestemte typer cyberangreb.
Test-, brugbarheds- og ydelsesforbedringsformålVi bruger cookies til at sikre, at vores brugere får en ensartet brugeroplevelse, og vi udfører A/B-test på visse dele af vores Webside for at forbedre vores produkter. Vi bruger også cookies til at forbedre Websidens ydeevne og driftssikkerhed.
Forebyggelse af svindel og spamVi bruger cookies, når vi gennemgår og undersøger svindelsager. En del af vores sporing af cookies/enheder foregår via tredjepartsleverandører som SiftScience. Andre gange bruger vi vores egne indeks til at identificere aktiviteter vedrørende specifikke cookies.
OverholdelseVi kan bruge cookies til at anonymisere trafik- og aktivitetsdata, vi indsamler om brugen af vores webside. Vi kan også placere en cookie kaldet OptanonConsent for at gemme statussen af dit samtykke til cookies, når du interagerer med vores cookiebanner.

3. Administration af cookies i din browser

Hvis du vil tilpasse cookieindstillingerne, skal du først slette de cookies, der er placeret af Websiden i din browser. Besøg derefter Indeed.com/legal, og klik på knappen Cookieindstillinger i afsnittet Cookiepolitik, eller interager med vores cookiebanner for at foretage de nødvendige tilpasninger. 

Du kan let slette og administrere alle cookies, som er installeret i din browsers mappe med cookies, ved at følge instruktionerne fra producenten af din browser.

Hvis din browser ikke er med på listen, kan du læse dokumentationen leveret af producenten. Du kan også se dokumentationen til din mobilenhed for at få oplysninger om, hvordan du skal deaktivere cookies på din mobilenhed. Hvis du deaktiverer alle cookies, kan du muligvis ikke benytte alle funktioner på denne Webside. Hvis du har ryddet dine cookies eller cachen, skal du være opmærksom på, at indholdet af disse kan påvirke funktionerne til automatisk udfyldelse på Indeeds Webside, og at du er ansvarlig for sådanne handlinger.

Indeed kan også give en arbejdsgiver kode til konverteringssporing, som kan placeres på arbejdsgiverens Webside, og som sender et ping til jobsøgerens webbeacon og registrerer, når en jobsøger har søgt et job på den pågældende arbejdsgivers webside. Med denne konverteringssporing tildeles en ansøgning til Indeed, hver gang en jobsøger begynder sin søgning på Indeed, uanset mellemliggende aktivitet. Indeed har ikke adgang til cookies på arbejdsgiverens domæne. Konverteringssporing er ganske enkelt en tællemekanisme, som giver Indeed besked om, at en jobsøger har søgt en stilling. Hvis du vil fjernes fra Indeeds webbeacon for jobsøgere, skal du bruge vores funktion til fravalg af webbeacon.

Indeed bruger funktionerne AdWords og Remarketinglister fra Google Analytics for Display Advertisers. Indeed og Google bruger førstepartscookies (f.eks. cookies fra Google Analytics) og tredjepartscookies (f.eks. cookien fra DoubleClick) til at informere, optimere og vise annoncer baseret på dine tidligere besøg på vores Webside. Det betyder, at leverandører som Google kan vise markedsføringsmateriale fra Indeed på andre websider, som du besøger på internettet.

Cookies fra Google Analytics hjælper os med at skelne mellem forskellige brugere og forstå, hvor ofte en bestemt bruger besøger vores Webside, hvordan brugeren fandt frem til vores Webside og brugerens aktivitet på vores Webside.  Google har udviklet en ressource – How Google Uses Information from Sites or Apps that Use Our Services – som giver besøgende af en webside flere oplysninger om og valg af, hvordan deres data indsamles, når websteder bruger Googles tjenester.

4. Cookieliste

Hvis du vil se en komplet liste over cookies, der placeres af websiden, skal du besøge det cookieliste. Vi kan opdatere denne liste med mellemrum, men vær opmærksom på, at navnene på cookies, pixels og andre teknologier kan ændre sig. Du kan fravælge disse cookies ved at interagere med vores cookiebanner ved hjælp af de instrukser, der er angivet under 3. Administration af cookies i din browser. Du kan finde flere oplysninger om vores brug af links til tredjepartswebsider under afsnit 8 i vores Privatlivspolitik. 

5. Ændringer i vores Cookiepolitik

Gennemse “Senest opdateret” øverst i vores Cookiepolitik for at se, hvornår politikken sidst blev ændret. Enhver ændring træder i kraft på datoen for “Senest opdateret” som nævnt ovenfor. Ved at bruge Websiden eller give os oplysninger efter sådanne ændringer accepterer du den ændrede Cookiepolitik. Såfremt Indeed skal bruge Persondata, der er indsamlet via Websiden, på en måde, der i væsentlig grad adskiller sig fra det, der blev angivet på tidspunktet for indsamlingen, giver Indeed brugerne besked via e-mail og/eller ved at lave et opslag på Indeeds Webside 30 dage før denne anvendelse eller på anden måde som påkrævet ifølge loven.

FAQs om Indeeds Privatliv

Vores Privatlivspolitik beskriver detaljeret, hvordan Indeed behandler dine data. Du kan få flere oplysninger om Indeeds tilgang til privatliv på vores FAQ-side.

Kontakt os

Send os en e-mail, hvis du har spørgsmål om vores privatlivspolitik, til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum).