HR Tech Privacy

Indeed

Indeed er verdens førende jobside med mere end 300 millioner unikke besøgende2 hver måned. Indeed vil gerne sætte jobsøgerne i første række ved at give dem gratis adgang til at søge jobs, opslå deres CV og læse mere om virksomheder. Hver dag forbinder vi millioner af mennesker med nye muligheder.

1 Comscore, besøg i alt, september 2022

2 Interne Indeed-data, gennemsnitligt antal unikke besøgende pr. måned i april-september 2022

Velkommen 

Vores hovedopgave er at hjælpe folk med at finde jobs og hjælpe arbejdsgivere med at finde gode kandidater. Da alle vores tilknyttede organisationer og brands (som angivet i vores HR Tech) deler denne hovedopgave, har vi udviklet et privatlivscenter med det formål at fortælle vores brugere om vores tilknyttede organisationer og om, hvordan vi deler data med dem for at levere det stærkeste produkt- og tjenestetilbud til vores brugere. Du kan læse mere om, hvordan vi udveksler data med vores tilknyttede organisationer, på FAQ-siden i vores privatlivscenter.

Vi har for nylig opdateret vores privatlivspolitik for at bevare tilliden og for at sikre, at det tydeligt fremgår af vores privatlivspolitik, hvordan vi indsamler og bruger person- og ikke-persondata.

Her er en opsummering af de vigtigste opdateringer:

 • Vi har foretaget ændringer af strukturen og layoutet af vores privatlivspolitik for at gøre det nemmere at læse og forstå den.
 • Vi har tilføjet flere detaljer om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi bruger persondata, og det juridiske grundlag, vi bruger persondata på.
 • I april 2022 tilføjede vi et afsnit om overholdelse af APPI-loven om privatliv (Act on Protection of Personal Information) i Japan.
 • Vi har opdateret afsnittet med vores regionsspecifikke oplysninger i overensstemmelse med opdateringer af California Consumer Privacy Act i California Privacy Rights Act (samlet kaldet “CCPA”), som træder i kraft den 1. januar 2023. 

Bemærk, at Indeed og de tilknyttede organisationer ejes direkte eller indirekte af et børsnoteret japansk moderselskab, Recruit Holdings Co. Ltd.

Vi anbefaler, at du læser afsnittet “Senest opdateret” nedenfor for at se, hvornår der senest er foretaget ændringer. Alle ændringer af privatlivspolitikken træder i kraft på den dato, der er angivet ud for “Senest opdateret” nedenfor. 

Såfremt Indeed skal bruge persondata indsamlet via websitene på en måde, som i væsentlig grad adskiller sig fra det, der blev angivet på tidspunktet for indsamlingen, giver Indeed brugerne besked via e-mail og/eller ved at lave et opslag på de pågældende websites 30 dage før denne anvendelse eller på anden måde, som måtte være påkrævet ifølge lovgivningen.

Indeed forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre denne privatlivspolitik.

Indeeds privatlivspolitik

Senest opdateret: 2. februar 2024

Bemærk, at Indeed og sine tilknyttede organisationer ejes direkte eller indirekte af et børsnoteret japansk moderselskab, Recruit Holdings Co. Ltd.

Denne privatlivspolitik er en detaljeret beskrivelse af, hvordan Indeed bruger dine data. Du kan få flere oplysninger om Indeeds håndtering af GDPR, CCPA og privatliv generelt i Indeeds FAQ om privatliv.

Introduktion

Indeed værdsætter den tillid, som vores brugere og kunder viser os ved at give os adgang til deres persondata. Denne privatlivspolitik indeholder en beskrivelse af, hvordan vi arbejder for at bevare denne tillid og beskytte disse oplysninger.

Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver de person- og ikke-personoplysninger, vi indsamler fra og om dig, når du tilgår eller bruger vores online- og/eller mobilwebsites, programmer, tjenester og software, har interaktioner med os via telefon eller ansigt til ansigt, eller, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, som vi indhenter fra offentligt tilgængelige kilder eller tredjepartskilder.

Vores websites (“websites”), der er omfattet af denne privatlivspolitik, inkluderer de tilknyttede online- og/eller mobilwebsites, programmer og tjenester samt software tilhørende:

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

I dette afsnit forklares, hvornår Indeed har ansvaret for eller behandler dine personoplysninger, og hvilken organisation der er ansvarlig for dine persondata. 

Hvis du er bruger i Japan, kan du også se det regionsspecifikke afsnit. 

For jobsøgere:

 • I visse tilfælde kan Indeed behandle dit ansøgningsmateriale, der indsendes via Indeed Apply, og dine jobsamtaleoplysninger, når du deltager i en jobsamtale, der hostes på Indeed. Den arbejdsgiver, du sender ansøgningen til, er ansvarlig for disse data. Som databehandler opbevarer vi data, indtil den dataansvarlige beder os om at slette dem.
 • Indeed er ansvarlig for alle andre oplysninger, som du indsender i løbet af din brug af vores websites.

For arbejdsgivere:

 • I visse tilfælde kan Indeed behandle jobsøgeres ansøgninger, der er indsendt via Indeed Apply, samt data, du indsender til Indeed via Candidate Import. Når du tilmelder dig tjenesten Candidate Import, skal du acceptere en DPA, i hvilken Indeed beskriver vilkårene for vores relation. Som databehandler opbevarer vi data, indtil den dataansvarlige beder os om at slette dem.
 • Indeed er ansvarlig for alle andre oplysninger, som du indsender i løbet af din brug af vores websites.

Den Indeed-organisation, der er ansvarlig for dine oplysninger, afhænger af din geografiske placering og af det produkt eller den tjeneste, du anvender hos os.  Det er vigtigt at bemærke, at den kontraherende part, der er angivet i Indeeds generelle servicevilkår, kan adskille sig fra den organisation, der er anført som dataansvarlig i denne privatlivspolitik. 

For brugere i USA er Indeed Inc. den ansvarlige organisation.

For brugere i Japan er Indeed Japan K.K. den ansvarlige organisation.

For alle andre brugere, herunder brugere i EØS, Storbritannien og Schweiz, er Indeed Ireland Operations Limited den ansvarlige organisation.

Vigtige definitioner

JobsøgerEn person, der søger efter ledige stillinger, tjenester eller oplysninger i forbindelse med vedkommendes nuværende stilling eller jobsøgning.
ArbejdsgiverPersoner og/eller organisationer, som søger efter oplysninger vedrørende rekruttering eller HR, der søger jobsøgere, eller som ønsker at offentliggøre oplysninger vedrørende ledige stillinger på egne eller andres vegne, herunder, men ikke begrænset til, bureauer, der handler på vegne af flere parter og ansættelsesbureauer.
PersondataAlle oplysninger, der kan relateres til en identificeret eller identificerbar person og kan omfatte oplysninger om, hvordan du arbejder med vores tjenester, for eksempel enhedsoplysninger eller IP-adresse.
Særlige data Alle oplysninger, der kan relateres til en identificeret eller identificerbar person og afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning eller medlemskab af fagforening, genetiske data, biometriske data, data vedrørende sundhed, køn eller seksuel orientering. 
Ikke-personoplysningerAlle oplysninger, der ikke kan relateres til en bestemt identificeret eller identificerbar person, for eksempel data, der udelukkende vedrører en virksomhed.
Dine oplysningerPerson- og ikke-personoplysninger, der vedrører dig.
DataansvarligDen organisation, der bestemmer, hvordan og hvorfor dine data skal behandles.
DatabehandlerEn organisation, der behandler data på en bestemt måde efter en dataansvarligs anvisning.
IndeedAlle Indeeds organisationer, herunder Indeed Inc., Indeed Ireland Operations Ltd. og Indeed Japan K.K.
Videresendelsestjeneste Indeed leverer tovejs-proxy- og videresendelsestjenester til beskeder til brugerne af vores Indeed-produkter, herunder, men ikke begrænset til: Indeed CV, Indeed Apply, Opslå et job, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, private opkald og andre elektroniske kommunikationstjenester i form af telefon, tekst, video eller lyd.
Tilknyttede organisationerEnhver organisation, der direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol af eller med en Indeed-organisation nu eller i fremtiden. I denne sammenhæng betyder “kontrollere”, at man har aktiemajoritet eller retten og evnen til at styre ledelsen. Dette omfatter organisationer tilknyttet Indeed, der er placeret uden for EØS eller Schweiz.
JobopslagLedige stillinger på Indeed
Indeed-profilAlle ansøgnings- og kontaktoplysninger, der lagres på din Indeed-jobsøgerkonto, herunder CV-oplysninger, resultater af vurderinger og svar på screeningsspørgsmål.
CVEt Indeed-CV eller et CV, du selv uploader.
EØS Lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 
RekrutteringssystemRekrutteringssystem

Omfanget af Indeeds privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik dækker data, som vi indsamler via websitene, direkte fra registrerede, eller som vi indhenter fra tredjeparter. I situationer, hvor du følger et link til en tredjeparts website, er du ikke længere dækket af Indeeds privatlivspolitik, og den dataindsamling eller -behandling, der sker på det pågældende website, er underlagt privatlivspolitikken for det pågældende website. Vi indsamler kun data på de websites, hvor der vises et direkte link til denne privatlivspolitik.

I overensstemmelse med vores vilkår må websitet generelt kun benyttes af personer på mindst 16 år. Som vist herunder gælder der dog andre aldersbegrænsninger i nogle jurisdiktioner. 

 • Japan: I Japan må websitet kun bruges af personer, der opfylder den lovmæssige minimumalder.
 • EØS, Schweiz, Storbritannien, Tyrkiet og Ukraine: Fra den 1. februar 2024 er adgangen til websitet i EØS, Schweiz, Storbritannien, Tyrkiet og Ukraine begrænset til personer på mindst 18 år.  

I alle jurisdiktioner skal en af dine forældre, din værge eller en anden ansvarlig voksen overvåge din brug af disse websites, hvis du er under myndighedsalderen – også selvom du er over Indeeds tilladte aldersgrænse for den pågældende jurisdiktion. 

Vi benytter en række foranstaltninger for at sikre, at oplysninger ikke bevidst viderebringes af brugere, der ikke opfylder kravene til minimumalder eller andre gældende krav til alder.

Hvis vi opdager, at en person, der ikke opfylder kravene til minimumalder, har benyttet websitet eller angivet personlige oplysninger via websitet, begrænser vi vedkommendes adgang eller lukker vedkommendes konto og fjerner de pågældende oplysninger fra vores systemer.

Jobansøgere på Indeed henvises til privatlivspolitikken for ansøgere.

Nuværende og tidligere ansatte hos Indeed skal kontakte deres HR-partner for at se den globale meddelelse om privatlivspolitik for ansatte.

Dataindsamling og brug

Indeed bruger forskellige typer oplysninger for at kunne levere tjenester, produkter og funktioner til dig fra vores websites.  De persondata, vi indsamler og behandler, kan variere, afhængigt af hvordan du bruger vores websites.

Hvis persondata kræves for at kunne levere bestemte Indeed-tjenester eller -funktioner til dig, angives det på tidspunktet for indsamlingen af dem. Hvis persondata er påkrævet, og du vælger ikke at angive dem, er den pågældende funktion eller tjeneste måske ikke tilgængelig for dig.

Oplysninger, som Indeed indsamler

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning i EØS skal dataansvarlige have et juridisk grundlag for at behandle oplysninger. Det betyder, at vi behandler dine oplysninger på forskellige juridiske grundlag, afhængigt af formålet med behandling, som beskrevet i denne privatlivspolitik. 

Nedenfor kan du finde alle detaljerne om de typer persondata, vi indsamler fra dig, formålet med at behandle dem, hvordan vi behandler dem, og detaljer om det juridiske grundlag, vi behandler dem på i forbindelse med persondataforordningen. 

Opbevaring af dine oplysninger

Såfremt Indeed fungerer som dataansvarlig for dine persondata, opbevarer vi disse data, indtil det ikke længere er nødvendigt for at opfylde det formål, de bruges til, som påkrævet af gældende lovgivning, eller indtil du beder os om at slette dem. 

Oplysninger om, hvordan vi til de enkelte formål opbevarer dine oplysninger, beskrives i følgende afsnit. Når vi beslutter os for de rette opbevaringsperioder, overvejer vi formålet med behandlingen af persondata, og hvorvidt vi kan opfylde disse formål på andre måder. Vi overvejer også omfanget, arten og følsomheden af persondata og vores juridiske forpligtigelse, hvad angår data. Når det er muligt, og i henhold til vores legitime interesse i at forbedre vores websites, anonymiserer eller samler Indeed persondata, så de ikke længere kan knyttes til eller identificere en bruger. I disse tilfælde kan Indeed behandle oplysningerne yderligere. Vi kan for eksempel anvende anonymiserede jobsøgerdata, såsom dine CV- eller profildata, til at teste nøjagtigheden af vores produkter og tjenester. Vi kan også anvende anonymiserede data til at sikre, at vores teknologi hjælper alle mennesker med at få jobs på en rimelig måde.

I de tilfælde, hvor Indeed fungerer som databehandler af dine persondata, opbevarer vi disse data, indtil den dataansvarlige giver os besked på at slette dem.

Persondata, vi indsamler fra alle brugere:
Hvad indsamler vi?Hvordan bruger vi det?Hvorfor behandler vi det?Juridisk grundlagOpbevaringsperiode
Data om kontoadministration – inkluderer dine legitimationsoplysninger til logon, tilladelser og tilknyttede kontohandlinger (for eksempel hvornår din konto blev oprettet, hvornår du logger på, tilføjer oplysninger, anmoder om en tjeneste og ændringer, du foretager af din konto). Vi indsamler, analyserer, behandler og lagrer dine data om kontoadministration.  
For at oprette og vedligeholde en konto til dig, når du anmoder om det.Data om kontoadministration behandles som led i opfyldelse af en kontraktI hele kontoens levetid eller i henhold til juridiske krav (for eksempel juridiske forpligtelser i forhold til svindel)
Aktivitetsdata – områder for websites, du besøger, hvor du klikker, scroller, holder markøren over eller på anden måde interagerer med disse websites, og hvornår og hvor længe aktiviteten opstod.Vi indsamler, analyserer, behandler og lagrer aktivitetsdata, herunder via automatiserede metoder og i visse tilfælde via poster i realtid.

For arbejdsgivere kan dette også inkludere handlinger, der udføres i forbindelse med et jobopslag eller jobsøgers CV eller ansøgning.
For at forhindre svindel.

For at forbedre tjenesterne på vores website.
Vi bruger vores legitime interesser til at forstå, hvordan brugere interagerer med og bruger vores websites og sørger for, at vores websites er sikre.

Aktivitetsdata overvåges for at forhindre skadelig og svigagtig aktivitet eller spam på vores websites som led i opfyldelsen af en kontrakt
Kontoens levetid
Kommunikationsdata – interaktioner med eller via Indeed, herunder beskedtjenester, apps og websites fra tredjeparter, for eksempel WhatsApp eller LINE, eller pr. telefon, herunder opkald og sms’er samt e-mails og notifikationer.

Bemærk, at din relation til tjenester fra tredjeparter (for eksempel Facebook, Google og WhatsApp) eller andre websites fra tredjeparter udelukkende er underlagt din aftale med den tredjepart, der driver disse platforme.
Vi indsamler, analyserer, behandler, opretter profiler for og lagrer dine kommunikationsdata – også ved hjælp af automatiserede metoder.  

For at gøre det nemmere at ansøge om jobs og for at gøre det nemmere for arbejdsgivere at finde kandidater. 

For at sende relevante jobopslag til jobsøgere og ansøgninger til arbejdsgivere.

For at sende relevante markedsførings-e-mails til dig. 

For at forbedre vores websites og tjenester. 
Vi bruger vores legitime interesser til at levere en gyldig og relevant tjeneste til vores brugere og til fortsat at forbedre vores produkter og tjenester. Vi giver dig mulighed for at fravælge markedsføringsmeddelelser.

I de begrænsede tilfælde, hvor vi ringer til dig, og hvor opkaldet optages, skal vi bruge dit samtykke.
I hele kontoens levetid 
Kontaktoplysninger – navn, telefonnummer, e-mail og adresseVi indsamler, behandler og gemmer dine kontaktoplysninger.For at sende dig e-mails med markedsføring og om transaktioner og for at sende dig påmindelser.

For at oprette en konto til dig, når du anmoder om det.

For at udføre og koordinere jobsamtaler, når du bruger produktet Indeed Hire (kendt som Indeed Agent i Japan).

For at kontakte dig og levere tjenester, som er relateret til kampagner, der er sponsoreret af Indeed, herunder opslag af materialer eller præmier. 

For at oprette et system til håndtering af klager.

For at kontakte virksomheder med henblik på at forbedre vores tjenester. 

E-mails om transaktioner sendes som en del af opfyldelsen af en kontrakt.

Når kontoen oprettes, sendes der e-mails med markedsføring på baggrund af en legitim interesse i at promovere og forbedre vores tjenester.

Påmindelser om kommende jobsamtaler og begivenheder er baseret på samtykke.

Jobagenter, der sendes til din e-mail, er baseret på samtykke.

Oprettelse af konti og udførelse af jobsamtaler sker på basis af opfyldelse af en kontrakt.

På visse markeder skal vi bruge dit samtykke, før vi må kontakte dig og levere tjenester, som er relateret til kampagner, der er sponsoreret af Indeed.

Når vi kontakter dig, herunder via post, sker det på baggrund af en legitim interesse og i visse tilfælde som et led i opfyldelsen af en kontrakt

Udviklingen af systemet til håndtering af klager er et lovmæssigt krav i Japan.

I hele kontoens levetid 
Enhedsoplysninger – IP-adresse/enheds-id, brugeragent. 
Vi indsamler det navn, som du har knyttet til din enhed, enhedstype, telefonnummer, land og andre oplysninger, du vælger at angive. 
Vi indsamler, behandler og gemmer dine enhedsoplysninger. 
For at forhindre svindel.
 
For at administrere din konto og hjælpe dig med at finde mere relevante jobopslag. Hvis en jobsøger eksempelvis tilgår Indeed fra en mobilenhed, kan Indeed give jobsøgeren relevante jobopslag inden for det postnummer, hvor denne aktivitet finder sted.
Vi bruger vores legitime interesser til at beskytte og sikre vores websites og levere en gyldig og relevant service til vores brugere.
I hele kontoens levetid 
PlaceringsdataDer indsamles og gemmes overordnede placeringsdata. Præcise placeringsdata indsamles, men knyttes ikke til din konto.For at hjælpe dig med at finde mere relevante jobopslag.Vi indsamler kun placeringsdata, når du ikke har angivet, at du ikke vil dele dem. 

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingerne for placeringsdeling på din enhed, ved at klikke her
I hele kontoens levetid 
Beskeddata – beskeder, du sender på disse websites, i rekrutteringssystemet, der er knyttet til Indeeds tjeneste, og via Indeeds sms-videresendelsestjeneste Vi behandler, overvåger, gennemser, lagrer og analyserer et sådant indhold, herunder ved hjælp af automatisering.
Med henblik på dataanalyse og kvalitetskontrol, håndhævelse af reglerne for websitene og andre Indeed-politikker, moderering af indhold og for at forbedre websitene eller andre Indeed-produkter eller -tjenester. Eksempler på sådanne forbedringer kan være at forbedre åbningsraten for meddelelser ved at optimere deres levering, optimere vores søgeresultater, forbedre jobopslag, give ansøgere mulighed for at administrere deres ansøgninger efter at have overført dem til Indeed, oplyse jobsøgerne om status på deres ansøgning, når arbejdsgiverne giver besked om det, sikre, at du får leveret personligt relevante produktfunktioner og kommunikation, samt forhindre svindel og spam. Vi bruger vores legitime interesse til at beskytte og sikre vores websites.

Beskeddata må ikke være skadelige, spam eller svigagtige, og de overvåges som led i opfyldelse af en kontrakt

Afhængigt af gældende lovgivning skal vi bruge dit
samtykke.
10 år
Betalingsoplysninger – de sidste fire cifre på dit betalingskort og andre verificeringsdataNår du bruger betalingstjenester, indsamler vi oplysninger for at muliggøre betaling og verificere din konto. Indeed gemmer aldrig hele kortnummeret.For at effektuere betaling for en betalingstjeneste.

For at muliggøre lovpligtig behandling og videregive oplysninger i forbindelse med legitime retshandlinger, for eksempel stævninger, ransagningskendelser og retskendelser, eller for at fastlægge eller håndhæve de juridiske rettigheder eller forsvare sig imod søgsmål.
For at overholde vores juridiske forpligtelser, hvad angår regnskabsaflæggelse og anmodninger om gyldige juridiske oplysninger. 

Vi bruger vores legitime interesse for at sikre, at vi er i kontakt med den rette person. 
I henhold til lovkrav
Planlægningsoplysninger – din tilgængelighed og dine svar på kalenderinvitationer til jobsamtaler, herunder tredjepartsudbydere af kalendere, hvis du vælger at knytte dem til din konto.Vi indsamler, behandler og gemmer planlægningsoplysninger.For at muliggøre jobsamtaler, der planlægges og afholdes via Indeeds platform til jobsamtaler. Vi indsamler disse oplysninger, så jobsøgere kan komme til jobsamtale hos arbejdsgiverne som led i opfyldelse af en kontrakt
Kontoens levetid
Telefondata – når en jobsøger eller arbejdsgiver kontaktes via Indeeds telefonvideresendelsestjeneste Vi indsamler, behandler og lagrer oplysninger om, hvorvidt et opkald blev besvaret, samt opkaldets varighed, men vi optager ikke opkald via videresendelsessystemet. 

For at formidle kontakt med henblik på at sende ansøgninger, afholde jobsamtaler eller anden kommunikation, der er relateret til et jobopslag.Formidling af kontakt udføres på baggrund af opfyldelse af en kontrakt, og behandling af oplysninger om, hvorvidt et opkald blev besvaret, sker i henhold til vores legitime interesse, når vi leverer vores tjenester.

Afhængigt af gældende lovgivning skal vi bruge dit samtykke.
Kontoens levetid
Godkendelsesdata – Når du bruger enkeltlogon (SSO) til at logge på din Indeed-konto, indsamler vi navn, profilbillede, offentlige profiloplysninger og e-mailadresseVi gemmer oplysninger, vi har indsamlet fra din SSO-konto, for at godkende dig som bruger af både Indeed og tredjeparten.For at gøre det nemmere og mere sikkert at logge på Indeed.Samtykke – Hvis du ikke længere ønsker at dele data med Indeed fra din SSO-konto, kan du tilpasse indstillingerne for din SSO-konto.I hele kontoens levetid, eller indtil du fjerner tilknytningen af dine konti 
Brugerfeedback og data om tilfredshed – herunder bedømmelser og feedback i almindelig tekst om, hvordan vi kan forbedre vores tjenester. 

Jobsøgere kan også rapportere jobs af forskellige årsager, herunder hvis de anser jobbet for f.eks. at være upræcist eller upassende, og de kan angive skriftlig feedback. Vi muliggør også feedback fra brugerne om jobopslag
Vi behandler, overvåger, gennemser, lagrer og analyserer et sådant indhold, herunder ved hjælp af automatisering.For at forbedre vores websites og tjenester. Vi bruger vores legitime interesse til at drive, administrere og forbedre vores websites og tjenester.

Rapportering om et job er et juridisk krav. 
Kontoens levetid
Data, der modtages via din brug af disse websites via API’er og lignende teknologierIndeed indsamler, analyserer, behandler og gemmer oplysninger, der genereres under din brug af vores websites.For at forhindre svindel.

For at forbedre tjenesterne på vores website.
Legitim interesse i at beskytte og forbedre vores websites.Kontoens levetid
Oplysninger, vi indsamler om jobsøgere:
Hvad indsamler vi?Hvordan bruger vi det?Hvorfor behandler vi det?Juridisk grundlagOpbevaringsperiode
Ansøgningsdata – Dit CV og andet materiale, der deles, når du søger et job via Indeed, din aktivitet i forbindelse med den pågældende ansøgning samt planlægning af/deltagelse i en jobsamtaleVi behandler dine ansøgningsdata, og i nogle tilfælde gemmer vi dem på vegne af arbejdsgiveren.For at sende din ansøgning til et jobopslag.

For at hjælpe arbejdsgivere med at finde relevante kandidater og forbedre vores tjenester.
Opfyldelse af en kontrakt, da disse data er afgørende for at hjælpe dig med at finde jobs

Vi bruger vores legitime interesser i at levere en gyldig og relevant tjeneste til vores brugere.
I hele kontoens levetid 
Ansøgningsscreeningsdata – Dine svar på screeningsspørgsmålVi videregiver dine screeningsdata til den relevante arbejdsgiver og lytter muligvis til samt analyserer optagelsen.For at forbedre vores tjenester.
Som led i din ansøgningsproces i forbindelse med et jobopslag.
Opfyldelse af en kontrakt mellem Indeed og en arbejdsgiver.

Vi bruger vores legitime interesse til at forbedre vores tjenester.
Kontoens levetid
Vurderingsdata – Resultater af Indeed Assessments, som du gennemfører som led i en ansøgningsprocesVi indsamler, analyserer, behandler og profilerer dine vurderingsdata, og på relevante markeder lagrer vi disse data.For at hjælpe dig med at finde mere relevante jobopslag.
Som led i din ansøgningsproces i forbindelse med et jobopslag.
Opfyldelse af en kontrakt mellem Indeed og en arbejdsgiver. 

Vi bruger vores legitime interesse til at levere en værdifuld og relevant tjeneste til jobsøgere med henblik på analyse.
I hele kontoens levetid 
Demografiske data – Alder, race og etnicitet, køn, handicap, straffeattest eller -historik og medlemskab af LGBTQ+ I begrænsede tilfælde indsamler og behandler vi særlige kategorier af data. Vi indsamler og behandler kun disse data på bestemte markeder, hvor loven tillader det.  Vi analyserer dem med særlige formål i henhold til gældende forordninger om databeskyttelse.

Angivelsen af disse oplysninger er helt frivillig, og oplysningerne anvendes ikke i forbindelse med beslutninger om din jobansøgning. 
For at evaluere rimeligheden af vores algoritmer i overensstemmelse med Recruits princip om rimelighed.

For at forbedre produkter, der håndterer forhindringer for ansættelse i overensstemmelse med Indeeds ESG-forpligtelser. 

For at hjælpe arbejdsgivere med at rekruttere mere inkluderende. Når vi deler disse data med arbejdsgivere, gør vi det kun i samlet form. 

Se flere oplysninger på FAQ-siden om demografi.
Vi indsamler kun disse data med dit samtykke og kun på markeder, hvor en sådan indsamling er tilladt.I hele kontoens levetid, eller indtil du beslutter dig for at fjerne disse data (hvor det er relevant)
Rådighedsdata – Oplysninger om status på din jobansøgning og de beslutninger, arbejdsgiveren eller du har truffet, f.eks. om du er blevet kontaktet, om der er afholdt jobsamtale, om du er blevet ansat, eller om du har trukket din ansøgning tilbage eller afvist et jobtilbud Vi indsamler, gemmer, behandler og analyserer disse oplysninger.For bedre at kunne forstå effektiviteten af vores websites og deres funktioner, og for at tildele det “lydhør arbejdsgiver-badge”, der er et badge, som tildeles arbejdsgivere, der bekræfter ansøgningsstatus for mere end 50 % af Indeed Apply-ansøgerne.Vi bruger vores legitime interesse til at drive, administrere og forbedre vores tjenester.

Kontoens levetid
Profildata – Herunder dit CV, dit foto (hvor det er relevant), dine præferencer, hvornår du er online eller for nylig har været aktiv på Indeed, dine kvalifikationer og vurderingsoplysninger samt andre data, der er inkluderet i din profil.Vi indsamler, lagrer, behandler og analyserer dine profildata.For at hjælpe dig med at finde mere relevante jobopslag.

For at sende dig invitationer til at ansøge visse jobs.

For at give dig forslag, når du søger jobs på tredjepartswebsites i vores mobilsoftware. 

For at vise, hvornår du er online eller for nylig har været aktiv på Indeed. 
Opfyldelse af en kontrakt, da disse data er essentielle for at hjælpe dig med at finde jobs. I hele kontoens levetid, eller indtil du fjerner dine profiloplysninger
CV-data (søgbare) – Du kan vælge, om dit CV skal være søgbart eller ikke-søgbart. Hvis dit CV er søgbart, kan arbejdsgivere søge efter og få vist dit CV, og der genereres en URL-adresse, der er offentligt synligt. 

CV-data inkluderer din arbejdserfaring, uddannelse, certificeringer, licenser, patenter, oversigter og alle andre data, du angiver i dit søgbare CV. Hvis du angiver dit CV til at være søgbart, kan det også give arbejdsgiverne mulighed for at se, at du har udtrykt interesse for jobs, der ligner deres jobopslag. 
Vi indsamler, lagrer, behandler, profilerer og analyserer dine søgbare CV-data og gør dem tilgængelige for tredjeparter.For at give arbejdsgivere mulighed for at invitere dig til at ansøge deres jobs.Opfyldelse af en kontrakt, da disse data er essentielle for at hjælpe dig med at finde jobs

Vi bruger vores legitime interesse til at levere en værdifuld og relevant tjeneste til arbejdsgivere med henblik på analyse. 

Du kan til enhver tid ændre synligheden af dit CV ved at tilgå dine kontoindstillinger. 
I hele kontoens levetid, eller indtil du fjerner dit CV
CV-data (ikke-søgbare) – Det er kun dig og tredjeparter, du accepterer at dele dit “ikke-søgbare” CV med, der kan se dit CV.Vi indsamler, lagrer, behandler, profilerer og analyserer dine ikke-søgbare CV-data. Vi deler kun dine ikke-søgbare CV-data med arbejdsgivere på din anvisning, når du ansøger jobs.
 
For at hjælpe dig med at finde mere relevante jobopslag.Opfyldelse af en kontrakt, da disse data er essentielle for at hjælpe dig med at finde jobs

Vi bruger vores legitime interesse til at levere en værdifuld og relevant tjeneste til jobsøgere med henblik på analyse. 
I hele kontoens levetid, eller indtil du fjerner dit CV
Persondata, vi indsamler fra arbejdsgivere:
Hvad indsamler vi?Hvordan bruger vi det?Hvorfor behandler vi det?Juridisk grundlagOpbevaringsperiode
Virksomhedsoplysninger – Verificeringsdokumentation om din virksomhed, ansattes kontaktoplysninger og virksomhedens fysiske placering (herunder et EIN-nummer (Federal Employer Identification Number), CVR-nummer eller en forbrugsregning). Det kan også omfatte screeningsoplysninger om arbejdsgivere og arbejdsgiverdeltagelse i arrangementer/seminarer.Vi indsamler, behandler, lagrer og analyserer disse data for at verificere, at arbejdsgivere på vores website er legitime. 
Disse oplysninger bruges kun til interne formål for at efterleve anmodninger fra de retshåndhævende myndigheder eller en dommerkendelse.
For at forhindre svindel og spam og for at beskytte jobsøgere.

For at forbedre vores tjeneste.

for at øge nøjagtigheden af markedsanalyser og salgsstrategier.
Vi bruger vores legitime interesse til at registrere og forebygge svigagtige aktiviteter på vores websites. 

Vi bruger vores legitime interesse til at forbedre vores tjeneste og øge nøjagtigheden af markedsanalyser og salgsstrategier.

Hvor der er krav om, at vi skal overholde en juridisk forpligtelse. 
I forbindelse med data, der leveres med henblik på verificering, sletter vi sådanne oplysninger, når din konto er blevet verificeret. I forbindelse med faktureringsoplysninger opbevarer vi dem i henhold til lovkravene. Til deltagelse i arrangementer/seminarer i kontoens levetid. 
Indhold fra interaktive medier – Videoer, billeder og andet indhold om din virksomhedVi importerer og/eller lagrer dette indhold og viser det på vores websites.For at give arbejdsgiverne mulighed for at forbedre deres jobopslag og Company Pages ved at tilføje indhold fra interaktive medier.Samtykke – En arbejdsgiver behøver ikke at levere disse data. 
Vi har en legitim interesse i at forbedre vores tjeneste og hjælpe arbejdsgivere med at tiltrække de mest kvalificerede kandidater.
I hele kontoens levetid, eller indtil du fjerner dette indhold.
Videooptagelser – Forhåndsoptagede (dvs. envejssamtaler) og direkte jobsamtaler på Indeed Hiring PlatformVi behandler videooptagelser på vegne af arbejdsgivere, indtil vi får besked på at slette dataene, i overensstemmelse med vores rolle som databehandlerFor at give brugerne tilladelse til at afholde og deltage i jobsamtaler på vores platformVi behandler disse videoer på vegne af en arbejdsgiver og sletter dem efter anmodning fra arbejdsgiveren som led i opfyldelse af en kontrakt. Vi opbevarer disse videoer, indtil arbejdsgiveren giver os besked om at slette dem, i overensstemmelse med vores rolle som databehandler
Persondata, vi indsamler fra ikke-brugere af vores websites:
Hvad indsamler vi?Hvordan bruger vi det?Hvorfor behandler vi det?Juridisk grundlagOpbevaringsperiode 
Profiloplysninger – Vi køber CV’er og andre profiloplysninger fra tredjeparter, hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og i henhold til denne privatlivspolitik,I begrænsede tilfælde lagrer og analyserer vi disse data for at identificere kundeemner og sende markedsføringsmateriale, hvis loven tillader det. For at nå ud til målgrupper, der ikke er bekendte med Indeed.Vi bruger vores legitime interesse til at levere vi en værdifuld og relevant tjeneste til brugere af vores websites.Vi opbevarer disse oplysninger, indtil den registrerede giver os besked på at slette dem, eller indtil de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, de bruges til

Alle persondata, som Indeed indhenter fra andre tredjepartskilder, behandles af Indeed i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og al gældende lovgivning.

Yderligere formål og videregivelse af oplysninger

– CV-data 

Når du opretter et søgbart CV gennem websitet eller uploader en CV-fil på websitet, anmoder du om og giver Indeed tilladelse til at gøre dit CV tilgængeligt for tredjeparter i henhold til Indeeds generelle servicevilkår. Når du opretter en profil på Indeed, angives dit CV som standard til at være søgbart. Det betyder, at profildata og CV-data (søgbare) kan være tilgængelige for tredjeparter, for eksempel arbejdsgivere, medmindre andet er angivet på websitet. 

Bemærk, at arbejdsgivere og repræsentanter for arbejdsgivere, som tilgår dine CV-data, mens de er angivet som søgbare, eller som du søger job hos med dit ikke-søgbare CV, kan vælge at dele dit CV med andre parter. Indeed er ikke ansvarlig for en sådan deling. Når du deler dit søgbare CV direkte med et personligt tilpasset link, kan vi ligeledes ikke kontrollere, hvem der ser dit CV, når du deler dette link. 

Du kan til enhver tid ændre privatlivsindstillingerne for dit CV. Hvis du ikke ønsker, at Indeed skal gøre dine CV-data (søgbare) tilgængelige for tredjeparter uden anmodning fra dig, eller du ikke ønsker, at arbejdsgiverne kan kontakte dig, kan du angive dit CV som ikke-søgbart. Hvis du vil vide mere om dit CV, herunder forskellene mellem søgbare og ikke-søgbare private CV’er, og hvordan du ændrer privatlivsindstillingerne for dit CV, kan du se vores FAQ.

Da vi løbende arbejder på at forbedre websitet, kan du se udtryk som “Arbejdsgiverne kan finde dig” og “Arbejdsgiverne kan ikke finde dig”. Disse udtryk skal øge brugernes forståelse og er synonyme med termerne “Søgbar” og “Ikke søgbar”. 

– Arbejdsgiverkonti

Vi tilbyder brugere muligheden for at knytte arbejdsgiverkonti sammen. Sammenknyttede brugere kan tildeles specifikke roller, som giver forskellige adgangsniveauer til kandidatens persondata i den overordnede konto. Hvis du er arbejdsgiver og inviterer andre Indeed-brugere til at knytte deres konti til din, accepterer du, at sådanne tilknyttede brugere kan få adgang til alle oplysninger på din konto. Typer af kandidaters persondata omfatter kontaktoplysninger i CV’er, ansøgningsmaterialer og -status, kommunikation med ansøgere, handlinger udført af dig eller en anden bruger, som er knyttet til kontoen, tidspunktet for denne handling samt faktureringsoplysninger for kontoen. Når sammenknytningen af en arbejdsgiverkonto fjernes – enten af dig eller en administrator – mister du adgang til alle kandidatens persondata i den sammenknyttede konto.

– CV-vurderingstjenester

På visse markeder kan vi desuden tilbyde CV-vurderingstjenester for at hjælpe jobsøgere med at opbygge og forbedre deres CV. Dette kan eksempelvis inkludere at hjælpe dig med at forstå, hvordan dit CV behandles af rekrutteringssystemer, at give dig feedback om at udvikle et mere effektivt CV eller at sende dig en personlig video med en vurdering af dit CV. Ved at levere disse tjenester kan Indeed give dig feedback, for eksempel spørgsmål og kommentarer vedrørende indholdet af dit CV, dit CV eller om andet materiale, du indsender via tjenesterne. Vi giver dig denne feedback direkte og kan give dig mulighed for at se den på din konto. Den bliver ikke gjort tilgængelig for arbejdsgivere.

Automatiseret behandling af dine persondata

Vi udfører automatiseret behandling af persondata for at evaluere særlige aspekter i forhold til en bruger og for at analysere og forudsige en brugers præferencer og interesser. Når vi udfører denne behandling, sker det enten på baggrund af brugerens samtykke eller i henhold til en kontrakt, hvor behandlingen er nødvendig, for at vi kan levere vores tjenester til jobsøgere og arbejdsgivere. En sådan behandling kan for eksempel give os mulighed for effektivt at matche jobsøgere med arbejdsgivere, give jobsøgere jobagenter, anbefalede jobs og invitationer til at reagere på jobs, som jobsøgeren sandsynligvis er interesseret i, sende specifikke jobsøgeransøgninger til en arbejdsgiver, vise søgeresultater, sende meddelelser om ansøgningsstatus på vegne af arbejdsgivere eller udføre visse aktiviteter til registrering af spam og svindel for at beskytte vores brugere. En sådan behandling er underlagt de sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, for at beskytte vores brugeres privatliv. Du kan kontakte privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrummene) for at udøve dine rettigheder eller bestride en beslutning, der genereres af denne automatiserede behandling.

– Registrering af aktivitet på website: Hvad vi bruger dataene til

Vi indsamler, behandler, analyserer og opbevarer alle dine aktiviteter på websitet og på de tilknyttede organisationers websites samt alle interaktioner og al kommunikation, du har med, på eller gennem websitet og tilknyttede organisationers websites. I visse tilfælde bruger vi også tredjeparter til at indsamle og behandle disse data på vegne af Indeed for at forbedre websitene i forbindelse med vores drift, beskytte vores brugere og optimere vores tjenester som beskrevet yderligere i denne politik. Disse aktivitetsdata omfatter: hvilke områder af websitet du besøger (herunder webadresser), hvilket indhold du får vist, hvilke oplysninger du indtaster, om og hvor du klikker, scroller, holder musen over eller på anden måde interagerer med eller kommunikerer med eller gennem websitet og tilknyttede organisationers websites, tidspunktet for hver aktivitet, og hvor lang tid du bruger på hver aktivitet. Vi indsamler disse data fra alle, der bruger websitet og tilknyttede organisationers websites, herunder brugere i privat browsing-tilstand, “inkognito-tilstand” eller lignende tilstande. Vi bruger leverandører som en udvidelse af websitet og tilknyttede organisationers websites til at indsamle, registrere, behandle, analysere og opbevare disse data. 

Vi behandler din aktivitet på websitet og tilknyttede organisationers websites, så vi kan lære mere om, hvordan du bruger dem. Det hjælper os med at forbedre og informere om de produkter og tjenester, vi tilbyder. Det hele sætter os i stand til at hjælpe dig med at finde jobs. 

Da de er altafgørende for den måde, vores websites fungerer på, skal du stoppe med at bruge vores websites, hvis du ikke ønsker, at dine handlinger indsamles, registreres, behandles, analyseres eller deles på denne måde.

Hvem deler vi dine data med? 

Overførsel af oplysninger til vores tilknyttede organisationer

Indeed deler oplysninger med sine tilknyttede organisationer af ovenfor nævnte årsager. De tjenester, der leveres til dig, og funktionaliteten på disse websites kan ikke leveres uden sådanne overførsler. Såfremt du ikke ønsker, at dine oplysninger skal overføres på denne måde, skal du ikke bruge disse websites. 

Formål med delingForklaring på deling
For at forbedre vores tjenesterGiver jobsøgere brugertilpasset og forbedret indhold samt bedre ydeevne, funktioner og tjenester.

Giver arbejdsgivere indsigt i jobpræstation. 
Flere arbejdsgivere, jobopslag og jobsøgereJobsøgere har adgang til flere jobopslag, og arbejdsgivere har adgang til flere jobsøgere.
Bedre sikkerhed for brugerneForbedrer brugernes sikkerhed og den interne drift, fejlfinding og registrering af svindel og spam.

Overførsel af oplysninger til arbejdsgivere 

Indeed sender jobsøgeres persondata til arbejdsgivere, også efter instrukser fra jobsøgerne og arbejdsgiverne. Sådanne overførsler sker i løbet af jobsøgnings-, ansøgnings- og jobsamtaleprocessen. Jobsøgeres persondata, der overføres til arbejdsgivere på denne måde, behandles i overensstemmelse med Indeeds vilkår og den pågældende arbejdsgivers vilkår. Denne overførsel kan inkludere afsendelse af din ansøgning og/eller yderligere kandidatoplysninger, f.eks. dine kontaktoplysninger, til andre platforme, der behandler jobsøgeres persondata for arbejdsgiveren, f.eks. arbejdsgiverens foretrukne rekrutteringssystem eller platform til aftale af mødetidspunkter.

Arbejdsgivere accepterer at leve op til deres ansvar i henhold til gældende regler for databeskyttelse, hvad angår indsamling, behandling og lagring af persondata, samt at yde tilstrækkelig beskyttelse af alle datarettigheder i henhold til alle gældende regler om databeskyttelse. 

Indeed-arbejdsgiverkonti , der er knyttet til en arbejdsgivers domæne kan blive delt med andre medlemmer af din organisation for at facilitere allokeringen af nye medlemmer til den tilsvarende arbejdsgiverkonto. Hvis du bruger en arbejds-e-mailadresse til Indeed, men ikke benytter tjenesterne i forbindelse med dit arbejde i organisationen (f.eks. til selv at søge efter og ansøge om jobs), og du ikke ønsker, at disse oplysninger skal deles med organisationen, bør du ændre din e-mailadresse til en privat e-mailadresse under din konto. Afhængigt af din logonmetode kan du eventuelt opdatere e-mailadressen under din konto via siden med kontoindstillinger. Bemærk, at hvis din arbejdsgiver anvender SSO i forbindelse med Indeed, kan du muligvis ikke opdatere den e-mailadresse, der er knyttet til din Indeed-konto.  Kontakt arbejdsgiverens it- eller HR-administrator for at få flere oplysninger. 

Overførsel af oplysninger til jobsøgere

Indeed sender visse arbejdsgiverrelaterede oplysninger til jobsøgere. Dette inkluderer offentliggørelse af jobannoncer, Company Pages og lønoplysninger på websitene samt offentliggørelse af jobannoncer på tredjepartswebsites. Indeed kan også gøre visse arbejdsgiverrelaterede oplysninger tilgængelige for jobsøgere, for eksempel oplysninger om en arbejdsgivers aktivitet og svartid på websitene. Dette kan inkludere navnet på arbejdsgiverens repræsentant, arbejdsgiverens by/delstat, hvorvidt arbejdsgiveren har gjort noget eller har valgt ikke at gøre noget i forbindelse med jobsøgerens CV eller ansøgning, for eksempel at åbne, gennemse, besvare eller træffe en beslutning i forbindelse med dokumentet, hvorvidt arbejdsgiveren har haft kontakt til andre jobsøgere eller har gennemset andre jobsøgeres CV, og hvorvidt arbejdsgiveren har gjort noget i forbindelse med et jobopslag, for eksempel at deaktivere det midlertidigt eller permanent. Det gør vi for at hjælpe jobsøgere med at evaluere mulighederne for ansættelse. Når du som arbejdsgiver bruger websitene (for eksempel ved at slå et jobopslag op eller kontakte en jobsøger via Indeed CV-programmet), accepterer du, at Indeed kan give jobsøgerne disse oplysninger.

Overførsel af oplysninger til tjenesteudbydere og øvrige tredjeparter

Vi bruger tredjeparter til at levere tjenester i forbindelse med vores processer for at forbedre disse websites og vores tjenester, produkter og funktioner samt for at beskytte vores brugere og bedre forstå deres behov samt optimere vores tjenester og brugernes oplevelser. Ved at bruge vores websites accepterer du Indeeds brug af sådanne tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, indsamling, behandling, analyse og registrering af dine aktiviteter på, din interaktion og din kommunikation eller via vores websites. Dette omfatter: hvilke områder af websitet du besøger (herunder webadresser), hvilket indhold du får vist, hvilke oplysninger du indtaster, om og hvor du klikker, scroller, holder musen over eller på anden måde interagerer med eller kommunikerer med eller gennem websitet, tidspunktet for hver aktivitet, og hvor lang tid du bruger på hver aktivitet. Vores tredjeparter indsamler data fra alle, der bruger websitet, herunder brugere i privat browsing-tilstand, “inkognito-tilstand” eller lignende tilstande.

Vi behandler din aktivitet på websitet direkte eller via tredjeparterne, så vi kan lære mere om, hvordan du bruger det. Det hjælper os med at forbedre og informere om de produkter og tjenester, vi tilbyder. Det hele sætter os i stand til at hjælpe dig med at finde jobs. 

Alle overførsler af oplysninger til tjenesteudbydere er underlagt de relevante dataaftaler samt juridiske mekanismer for overførsel af data på tværs af landegrænser, hvis det er relevant. Vi overfører data til tjenesteudbydere af følgende årsager:

Formål med delingForklaring på delingJuridisk grundlag
Levering af tilpasset oplevelseFor at levere relevante funktioner, tjenester og præferencer via dine aktiviteter på vores websitesLegitim interesse i at levere tjenester
Forbedring af vores tjenester, produkter og funktionerFor løbende at sikre tjenester, produkter og funktioner af en høj standard Legitim interesse i at forbedre vores tjenester
Beskyttelse af brugerneFor at forhindre eller undersøge mulig svindel eller andre sikkerhedsovertrædelserLegitim interesse i at forhindre svindel og sikkerhedsovertrædelser
BetalingsprocesFor at undersøge kredit, effektuere betaling og servicere din kontoOpfyldelse af en kontrakt
Installation eller brug af en Indeed-appBegrænsede personoplysninger, for eksempel IP-adresse og hændelsesdata, deles med den platform, hvorfra du har downloadet appen, for at: gøre det nemmere at logge på ved hjælp af tredjepartskonti, tilbyde tjenester og annoncetilskrivninger;Legitim interesse i at tilbyde tjenester og annoncetilskrivninger
LagringUdbydere af cloudtjenester, der hoster og lagrer vores dataOpfyldelse af en kontrakt
Verificering af professionelle licenser eller certificeringerSom led i en ansøgningsprocesSamtykke – Vi verificerer kun certificeringer som led i en ansøgningsproces med dit samtykke

Du kan kontakte privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum) for at få en opdateret liste over udbydere af tredjepartstjenester.

Indeed sælger og udlejer ikke data, der er indsamlet via opdateringer af Indeed jobsamtale eller programmer med kort kode til invitationer fra rekrutteringskonsulenter, til tredjeparter til markedsføringsformål.

Overførsel af oplysninger til partnere

På visse markeder arbejder Indeed med partnere, der også hjælper jobsøgere med at finde muligheder. Via disse partnerskaber introduceres jobsøgere til Indeed og vores tjenester. Disse typer af partnerskaber hjælper Indeed med at forstå forskellige jobsøgeres behov, og hvordan vi kan forbedre vores tjenester for de forskellige målgrupper. I visse tilfælde deler Indeed også begrænsede oplysninger om jobsøgere med vores partnere. Det kan f.eks. være en bekræftelse af, at en jobsøger har oprettet en Indeed-konto eller har anvendt et af Indeeds websites (ved for eksempel at ansøge om et bestemt antal jobs eller anvende karrierevejledninger). Vi bestræber os på at hjælpe alle jobsøgere med at finde et job, men vi er primært et website, så disse partnerskaber hjælper os med at nå ud til målgrupper, der muligvis ikke besøger Indeed via almindelig brug af internettet. Disse partnere kan gøre reklame for deres karrieretjenester via partnerskabet med Indeed. For at undgå enhver tvivl er de enkelte enheder ansvarlige for dine persondata i de tilfælde, hvor partnere også brandes på websitet. 

Overførsler af offentligt tilgængelige oplysninger

Når brugere slår indhold op på websitene på en måde, der har til hensigt at gøre dette indhold søgbart for personer, forbeholder Indeed sig ret til at indsamle og dele disse oplysninger med tredjeparter. Hvis en arbejdsgiver eksempelvis slår et job op på websitene, har Indeed ret til at dele jobopslaget eller oplysninger indeholdt i jobopslaget med tredjeparter efter Indeeds eget skøn og i henhold til aftalen med disse tredjeparter. Indeed forbeholder sig også retten til at dele oplysninger, der er indsamlet fra offentlige kilder i forbindelse hermed.

Overførsel af oplysninger fra tjenesteudbydere

Indeed kan indsamle og bruge oplysninger om brugere, der er indhentet fra tredjepartsplatforme såsom sociale netværk, til følgende formål:

 • Til at klassificere og kvantitativt forstå antallet af svar og udbredelsen af markedsføringskampagner, for eksempel tv-reklamer
 • Til at overvåge Indeeds tjenesters omdømme for at forstå, hvad der sættes pris på, og hvad der ikke gør, samt at bruge disse oplysninger i kommunikationsplaner
 • Til at registrere forbedringer af tjenesten tidligt, til at overvåge brugerfeedback samt til at planlægge modtræk
 • Til at yde support til brugere, som ikke ved, hvordan de skal bruge Indeeds tjenester
 • Til at finde defekter i produkter (for eksempel “Når jeg forsøger at åbne applikationen, vises en 501-fejl, og jeg kan ikke bruge den” eller “Jeg kan ikke søge et job”) og eskalere problemet til udviklingsteamet.

Links til tredjepartswebsites

På websitene kan der være links til tredjepartswebsites. Når du klikker på sådanne links, forlader du muligvis vores websites. Din webbrowser viderebringer desuden muligvis webadressen på den side på websitene, du klikkede fra, til tredjepartswebsitet. Denne webadresse kan inkludere søgeord og -filtre, som du har brugt på websitene. På websitene kan der også være Company Pages, som kan indeholde oplysninger fra tredjepartsarbejdsgivere.

Indeed er ikke ansvarlig for tredjeparters retningslinjer for privatliv. Du kan finde flere oplysninger i deres individuelle privatlivspolitikker.

Sikkerhed

Indeed bruger rimelige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine persondata. Indeed bestræber sig på at gøre din oplevelse så sikker som muligt ved at beskytte persondata, der er dækket af denne politik, mod tab, misbrug, ændring eller uautoriseret adgang. Vi udfører jævnligt sårbarhedsvurderinger af vores systemer og netværk for at beskytte dine persondata. Ingen overførselsmetode eller metode til elektronisk lagring af oplysninger via internettet kan dog være 100 % sikker. Eksempelvis er e-mails og andre beskeder, der sendes via en webbrowser, eller CV’er, der deles med arbejdsgivere, muligvis ikke krypteret af modtageren. I tilfælde hvor sikkerheden af dine oplysninger er ude af vores kontrol, kan vi ikke garantere beskyttelsen af sådanne oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Indeed beskytter dine oplysninger, på siden Sikkerhed.

Cookies og sporingsteknologier

Når du besøger websitene, downloader eller installerer en Indeed-app og i nogle af vores annoncer på tredjepartswebsites bruger vi cookies, webbeacons og lignende teknologier til målingstjenester, bedre målretning af annoncer og til markedsføringsformål. I vores cookiepolitik kan du finde detaljerede oplysninger om vores brug af cookies, herunder hvordan du kan administrere brugen af disse cookies via dine browserindstillinger, og hvordan du kan fravælge brugen af unødvendige cookies.

Logon fra tredjepartswebsites

Hvis du ikke allerede har en Indeed-konto, men logger på Indeed ved hjælp af en tredjepartskonto såsom Facebook eller Google, oprettes der en Indeed-konto ved hjælp af den e-mailadresse, der bruges til din Facebook- eller Google-konto. Hvis du accepterer at levere disse oplysninger til Indeed, godkender Facebook eller Google dig og videresender dig til Indeed. Bemærk, at når du logger på Indeed med din Facebook- eller Google-konto, bruger Facebook eller Google cookies for at godkende dig som Facebook- eller Google-bruger.

Ved at åbne Indeed via din Facebook- eller Google-konto er du indforstået med, at Facebook eller Google deler visse persondata med henblik på at godkende dig for at give dig adgang til vores websites på en sikker måde. Hvis du ikke længere ønsker at dele data med Indeed fra din Facebook- eller Google-konto, skal du ændre indstillingerne for din Facebook- eller Google-konto. Oplysninger, der sendes fra Facebook eller Google til Indeed, betragtes som Indeed-kontooplysninger i forbindelse med din brug af Indeed.

Du kan altid deaktivere forbindelsen mellem din Facebook- eller Google-konto og din Indeed-konto ved at ændre dine privatlivsindstillinger på din Facebook- eller Google-konto. Facebook eller Google beder dig muligvis også om tilladelse til at dele visse andre oplysninger med Indeed, herunder, men ikke begrænset til, dit navn, dit profilbillede, dine offentlige profiloplysninger og din e-mailadresse. Hvis du giver tilladelse til dette, bliver de ønskede oplysninger delt med Indeed. Oplysningerne bruges til at levere tjenester til dig, herunder at levere oplysninger til din Indeed-profil. De delte oplysninger forbliver knyttet til din Indeed-profil, indtil du ændrer eller sletter den.

Spor ikke-anmodninger 

Vi reagerer ikke på browserens “Spor ikke”-signal (DNT – Do Not Track), hvis brugeren har aktiveret dette i sin webbrowser. Når vi gemmer eller læser cookies på websites, der ikke er knyttet til os, men har integreret vores jobsøgnings- og visningsfunktioner, gør vi det for eksempel for at give en personligt tilpasset jobsøgningsoplevelse for brugere på disse websites. Vi deler ikke oplysninger om din brug af vores websites med disse tredjeparter. Når tredjeparter, som vi har integreret på websitene (som beskrevet i vores cookiepolitik), angiver eller læser deres egne tredjepartscookies, reagerer de muligvis på DNT-signalet.

Konverteringssporing 

Indeed kan give en arbejdsgiver en kode til konverteringssporing, som kan placeres på arbejdsgiverens website, og som sender et ping til jobsøgerens webbeacon og registrerer, når en jobsøger har søgt et job på den pågældende arbejdsgivers website. Konverteringssporingen er ganske enkelt en tæller, der informerer Indeed om, at en jobsøger har ansøgt, og tælleren kan også tælle antallet af konverteringer på tværs af enheder, hvis en jobsøger er logget på arbejdsgiverens website. Hvis du vil fjernes fra Indeeds webbeacon for jobsøgere, skal du bruge vores funktion til fravalg af webbeacon.

Opkøb og anden omorganisering

Oplysninger, der indsamles i henhold til denne privatlivspolitik, herunder persondata, kan videregives til en eller flere tredjeparter i forbindelse med ændringer af ejerskab eller styring af Indeeds forretning (uanset om det sker via fusion, erhvervelse, salg eller på anden vis) eller anden form for omorganisering eller joint venture eller tildeling, overdragelse eller anden disponering af hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer), og sådanne oplysninger kan bruges af denne tredjepart i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, indtil du modtager meddelelse om andet. På samme måde kan oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne privatlivspolitik, herunder persondata, videregives til en eller flere tredjeparter i forbindelse med opkøb af eller fusion med disse tredjeparter, der gennemføres af Indeed.

Rettigheder i forbindelse med dine persondata

Som bruger af vores websites kan du have visse rettigheder i forbindelse med dine persondata. Alle brugere af Indeed kan uanset placering udøve disse rettigheder med visse begrænsninger, som anført i denne privatlivspolitik. Disse rettigheder leveres kun til kontoindehavere, der er privatpersoner, og er ikke tilgængelige for arbejdsgivere eller andre juridiske enheder, medmindre loven kræver det. Hvis loven tillader det, kan en tredjepart også oprette en anmodning på dine vegne. 

Vi verificerer alle anmodninger via e-mail, før vi handler på dem, og forbeholder os ret til at afvise en anmodning i de tilfælde, hvor vi ikke kan verificere din identitet på tilfredsstillende vis. Dette gælder også anmodninger, der er sendt af en anden på dine vegne.  ​​

Selvom Indeed tilbyder disse rettigheder til alle sine brugere, kan arbejdsgivere afhængigt af den gældende lovgivning muligvis ikke tilbyde de samme rettigheder. Du bør konsultere lokal lovgivning og lovgivningen på arbejdsgiverens placering for at forstå, hvilke rettigheder du har i forbindelse med dit ansøgningsmateriale og andre persondata, som arbejdsgiveren er den dataansvarlige for.

Hvis du har forespørgsler eller klager i forbindelse med den måde, vi behandler dine persondata på, anbefaler vi, at du kontakter os.

Retten til at få adgang til og portabilitet af dine persondata

Du kan indsende en formel anmodning om at få adgang til (også kaldet “ret til at kende”) dine persondata ved at udfylde denne formular til anmodning om persondata eller ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum inden afsendelse af e-mailen) fra den e-mailadresse, der er knyttet til din konto. Du kan tilgå mange af dine persondata direkte på din konto. 

Du har ret til at anmode om, at vi oplyser, hvilke persondata om dig vi indsamler, bruger, videregiver, “sælger” eller “deler” (med henblik på CCPA og som forklaret her). Vi leverer dine persondata til dig i et flytbart format. Det giver dig mulighed for at bruge dine data fra i et elektronisk brugbart format og overføre dine data til en anden part i et elektronisk brugbart format. Hvis du har interageret med et website ved hjælp af mere end én e-mailadresse, skal du også sende en separat anmodning for hver af e-mailadresserne, så vi også kan give adgang til disse persondata.

Retten til at berigtige dine persondata

Du har ret til at berigtige (opdatere eller korrigere) dine persondata. Du kan ændre mange af dine persondata ved at redigere dine profiloplysninger direkte på din konto. 

Du kan også indsende en formel anmodning, hvor du beder Indeed om at berigtige fejlagtige, ufuldstændige eller forældede persondata på dine vegne, ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum inden afsendelsen af e-mailen) fra den e-mailadresse, der er knyttet til din konto.

Retten til at få slettet dine persondata

Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine persondata. Dette kaldes også “retten til sletning”, og jobsøgere kan lukke eller permanent slette deres konto. Du kan slette mange af dine persondata ved at fjerne dem direkte fra din konto. Hvis du ønsker at lukke din konto, skal du klikke på knappen “Luk min konto” på kontosiden.

Du kan anmode om en permanent sletning af dine persondata, der behandles af vores website, ved at indsende en formular til anmodning om persondata. Du kan også anmode om, at vi sletter dine persondata, ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum inden afsendelsen af e-mailen) fra den e-mailadresse, der er knyttet til din konto.

Sletning af dine persondata kan have yderligere indvirkning på din konto som forklaret i vores FAQ om privatliv. Hvis du for eksempel har brugt Indeed Apply eller Easy Apply til at søge et job, der er angivet på vores website eller en af vores tilknyttede organisationers websites, modtager du muligvis ikke al kommunikation, der er knyttet til din ansøgning, fra os eller fra andre brugere af vores website eller tilknyttede organisations websites. Sletning af dine persondata har ikke indvirkning på beskeder, som vi behandler på vegne af andre i forbindelse med deres brug af vores website, og de kan fortsat have adgang til alle beskeder, der sendes til eller fra dig.

Ved at indsende en anmodning om sletning af persondata er du indforstået med, at du fjernes fra alle aktive lodtrækninger, konkurrencer, udtrækninger og andre kampagner.

I de tilfælde hvor Indeed bruger en tredjepartsudbyder til at behandle persondata, som administreres af Indeed, videregiver vi din anmodning til disse tredjeparter og gør en rimelig indsats for at informere andre dataansvarlige for dine persondata om din anmodning. 

Bemærk, at en sletteanmodning kun påvirker dine persondata. Hvis du sender en sletteanmodning for en medarbejderkonto, sletter vi kun dine persondata, og ikke-persondata, for eksempel oplysninger om din virksomhed, slettes ikke. 

Retten til at gøre indsigelser imod eller begrænse behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af dine persondata.

I de tilfælde vi behandler dine persondata, hvor vores legitime interesse udgør det juridiske grundlag, kan du gøre indsigelse mod denne behandling og anmode om, at vi ikke længere behandler dine persondata på denne måde, medmindre vi har tungtvejende legitime årsager, der tilsidesætter dine rettigheder. 

Du har også ret til at gøre indsigelse mod automatiseret behandling, herunder beslutningstagning og profilering, som medfører en juridisk effekt eller en lignende væsentlig effekt. 

Hvis du vil indsende en formel anmodning for at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata eller begrænse behandlingen af dine persondata, skal du sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum inden afsendelsen af e-mailen). 

Tilbagetrækning af samtykke

I det tilfælde vi behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, har du ret til til enhver tid at trække dit samtykke tilbage. Du får en vejledning i, hvordan du trækker dit samtykke tilbage, på det tidspunkt, du bliver bedt om at give dit samtykke.

Hvis du har givet samtykke til at levere placeringsoplysninger via en mobilapp, kan du til enhver tid slå dine placeringstjenester fra på enheden. Du kan se, hvordan du ændrer placeringsindstillingerne for din mobilenhed, her. Du kan også kontakte os på privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum) for at informere os om, at du trækker dit samtykke tilbage. Bemærk, at den måde, vi har anvendt dine oplysninger på før tilbagetrækningen af dit samtykke, forbliver retsgyldig.

Rettigheder til fravalg 

Du har ret til at fravælge behandling af visse persondata. 

Hvis du vil tilpasse alle dine jobagenter, kan du klikke på “Rediger denne jobagent” (eller en tilsvarende handling) for at tilpasse dine abonnementer. Du kan også tilgå og tilpasse dine abonnementer på markedsføring (for jobagenter, anbefalede jobs og andre notifikationer) via dit kontodashboard (hvis det er relevant) eller kontakte os for at bede os om at gøre det.

 • Markedsføringsmeddelelser 

Hvis du vil framelde en bestemt markedsførings-e-mail, kan du gøre det ved at klikke på “Afmeld” (eller en tilsvarende handling), hvor det er relevant. Bemærk, at du kun fravælger den pågældende type af markedsføringsmeddelelser. Du kan tilgå og tilpasse dine abonnementer på markedsføring via kontodashboardet (hvis det er relevant) eller kontakte os for at bede os om at gøre det.

Derudover kan du fravælge alle markedsføringsmeddelelser ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum inden afsendelsen af e-mailen). Vi imødekommer din anmodning, så hurtigt det er praktisk muligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Endelig bør du bemærke, at vi muligvis stadig sender andre ikke-markedsføringsmeddelelser til dig, for eksempel administrative beskeder. 

 • Konverteringssporing 

Som forklaret i vores FAQ udfører vi konverteringssporing for at forbedre vores forståelse af din ansøgningsrejse. Du kan fravælge konverteringssporing ved at fravælge vores webbeacon. Hvis du vil fravælge vores webbeacon, skal du besøge vores side til fravalg af webbeacon.

Ret til ligebehandling ved udøvelse af dine rettigheder

Vi diskriminerer ikke imod dig for udøvelse af nogen af dine rettigheder.

Begrænsninger

Disse rettigheder kan være underlagt visse begrænsninger i henhold til gældende love på relevante markeder. Anmodninger færdigbehandles inden for det tidsrum, der er fastsat af relevante bestemmelser, og dette tidsrum starter på det tidspunkt, hvor vi bekræfter din anmodning. Hvor det er tilladt, skal du være opmærksom på, at der kan opkræves betaling for efterfølgende anmodninger fra samme person. Denne opkrævning bestemmes af Indeed og kan kun pålægges i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Bemærk også, at sletning af dine persondata, der opbevares af Indeed, ikke har indvirkning på beskeder, som vi behandler på vegne af andre i forbindelse med deres brug af Indeeds videresendelsestjeneste, og de kan fortsat have adgang til alle beskeder, der sendes til eller fra dig.

Hvis du opholder dig i Japan og gerne vil udøve dine rettigheder, hvad angår dine persondata, f.eks. anmodning om adgang til og sletning af de persondata, som Indeed har indhentet i forbindelse med din brug af eller jobansøgning via andre jobopslagstavler (f.eks. Townwork, Rikunabi Next), skal du indsende en anmodning til de relevante jobopslagstavler. Bemærk også, at hvis du indsender en anmodning om sletning til en anden jobopslagstavle, slettes de persondata, som Indeed og den pågældende jobopslagstavle er i besiddelse af, vedrørende din jobansøgning via jobopslagstavlen (herunder, men ikke begrænset til, ansøgningsdataene).

Regionsspecifikke oplysninger

Indeed er en global organisation med kontorer flere steder i verden. Det betyder, at vi kan overføre dine personlige oplysninger til andre Indeed-enheder, tredjeparter eller forretningspartnere i forskellige lande. Vi har indført foranstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger, hvis de overføres til et andet land, som angivet nedenfor. Dette afsnit indeholder yderligere oplysninger eller rettigheder, du måtte have i henhold til lokal lovgivning.

Europa: Dataoverførsler på tværs af grænser uden for EØS, Storbritannien og Schweiz

Hvor det er relevant, sker Indeed Irelands overførsel af persondata for personer i EØS, Storbritannien og Schweiz til jurisdiktioner uden for EØS, Storbritannien og Schweiz via retmæssige overførselsmekanismer i henhold til persondataforordningen. Overførsler sker for eksempel typisk på baggrund af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Disse aftaler indbefatter også de rettigheder og bestemmelser, der fremgår af kapitel V (og artikel 28, hvor det er relevant) i persondataforordningen. 

Databeskyttelsesaftalen mellem EU og USA 

Indeed Inc. overholder databeskyttelsesaftalen mellem EU og USA (EU-U.S. DPF), det britiske tillæg til EU-U.S. DPF samt databeskyttelsesaftalen mellem Schweiz og USA (Swiss-U.S. DPF), der er fremsat af det amerikanske handelskammer. Indeed Inc. har over for det amerikanske handelskammer bekræftet overholdelsen af principperne i databeskyttelsesaftalen mellem EU og USA (EU-U.S. DPF Principles), hvad angår behandlingen af persondata, der er modtaget fra EU under EU-U.S. DPF og fra Storbritannien (og Gibraltar) under det britiske tillæg til EU-U.S. DPF.  Indeed Inc. har over for det amerikanske handelskammer bekræftet overholdelsen af principperne i databeskyttelsesaftalen mellem Schweiz og USA (Swiss-U.S. DPF Principles), hvad angår behandlingen af persondata, der er modtaget fra Schweiz under Swiss-U.S. DPF. Hvis der er konflikt mellem vilkårene i denne privatlivspolitik og principperne i databeskyttelsesaftalen mellem EU og USA og/eller principperne i databeskyttelsesaftalen mellem Schweiz og USA, vil principperne være gældende. Du kan få mere at vide om databeskyttelsesaftalen (DPF) og se vores certificering ved at besøge https://www.dataprivacyframework.gov/.

Principperne i databeskyttelsesaftalen er som følger: 

 • Varsling
 • Valg
 • Ansvarlighed for videreoverførsel
 • Sikkerhed
 • Dataintegritet og begrænsning af formål
 • Adgang
 • Regres, håndhævelse og ansvar

Herunder ses også en liste over de amerikanske Indeed-enheder eller amerikanske datterselskaber, der overholder principperne i databeskyttelsesaftalen mellem EU og USA: 

 • Indeed, Inc. 
 • HR Tech Investments LLC 
 • Indeed Hire, Inc. 
 • RGF OHR USA, Inc. 
 • SH, Inc. 
 • Resume.com Inc. 
 • Prehire, Inc. 
 • JS Media Inc.
 • Indeed Financial Services, Inc.

Den driftsmæssige aktivitet i Indeed Inc er afstemt med principperne i databeskyttelsesaftalen som uddybet herunder:

 • Dataindsamling og brug – Du kan se mere om de typer af indsamlede persondata og oplysninger om formål, som Indeed Inc. indsamler og bruger persondataene til, i afsnittet “Dataindsamling og brug”
 • Kontakt til Indeed Inc. – Du kan se mere om, hvordan du kontakter Indeed Inc. vedrørende forespørgsler eller klager, i afsnittet “Kontakt til Indeed”.
 • Hvem deler vi dine data med? – Du kan se mere om typen eller identiteten af tredjeparter, som Indeed Inc. videregiver persondata til samt formålet med denne videregivelse, i afsnittet “Hvem deler vi dine data med?”
 • Rettigheder i forbindelse med dine persondata – Du kan se mere om personers rettigheder til at få adgang til deres persondata samt de valgmuligheder og ressourcer, Indeed Inc. stiller til rådighed for, at brugen og videregivelsen af disse persondata kan begrænses, i afsnittet “Rettigheder i forbindelse med dine persondata”.  
 • Klager og konflikter:
  • I overensstemmelse med principperne i databeskyttelsesaftalen mellem EU og USA forpligter Indeed Inc. sig til at løse klager i forhold til dit privatliv og vores indsamling eller brug af dine persondata, som er overført til USA i henhold til principperne for databeskyttelsesaftalen. Personer i EU, Schweiz og Storbritannien, der har forespørgsler eller klager i forbindelse med databeskyttelsesaftalen, bør først kontakte Indeed Inc.
  • Indeed Inc. er desuden forpligtet til at henvise ikke-løste privatlivsklager i henhold til principperne for databeskyttelsesaftalen til en uafhængig organisation til konfliktløsning, Data Privacy Framework Services, der drives af BBB National Programs. Hvis du ikke modtager en rettidig bekræftelse på din klage, eller hvis din klage ikke er løst på tilfredsstillende vis, kan du besøge https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers for at få flere oplysninger og indgive en klage. Denne tjeneste er gratis for dig. Hvis din klage i forhold til databeskyttelsesaftalen ikke kan løses via ovenstående kanaler, kan du under visse omstændigheder påberåbe dig bindende arbitrering for eventuelle resterende klager, der ikke er løst, ved andre organisationer, der yder hjælp. Se https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2  
  • Du kan få flere oplysninger i afsnittet “Klager og konflikter”
 • Indeed Inc. er underlagt undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelserne, som udøves af FTC.
 • Indeed Inc. skal, når det er påkrævet, videregive persondata i forbindelse med legitime henvendelser fra offentlige myndigheder, herunder for at leve op til kravene om national sikkerhed eller lovmæssige krav. Du kan se flere oplysninger under “Rapport om gennemsigtighed”
 • Vedrørende Indeed Inc’s ansvar i forbindelse med kommende overførsler til tredjeparter har en organisation, der er underlagt databeskyttelsesaftalen, ansvaret for behandlingen af de persondata, som modtages i henhold til databeskyttelsesaftalen, og efterfølgende overførsler til en tredjepart, der fungerer som agent på organisationens vegne. Indeed forbliver ansvarlig i henhold til disse principper, hvis Indeeds agent behandler disse persondata på en måde, der ikke er i overensstemmelse med principperne, medmindre Indeed kan bevise, at Indeed ikke er ansvarlig for den hændelse, der er årsag til skaden.

Privatlivsrettigheder i Californien

Personer bosiddende i Californien har følgende yderligere rettigheder.

 • Retten til at fravælge salg og deling af dine persondata og til at begrænse brugen af dine følsomme persondata

Du kan få mere at vide om Indeeds tilgang til Californiens “Do not sell or share my personal information“-bestemmelse, hvorfor den gælder for din brug af vores websites, og hvordan du kan udøve denne rettighed, samt retten til at begrænse visse mulige anvendelser af kategorier af følsomme persondata, der er indsamlet om dig, ved at besøge siden Privatlivsrettigheder. Du kan også udøve din ret til fravalg ved at udsende GPC (Global Privacy Control) på de browsere og/eller browserudvidelser, der understøtter et sådant signal. Hvis du har slået GPC-signalet til, kan du se et pop op-banner øverst på browsersiden, som fører dig til vores side med privatlivsrettigheder, hvor du manuelt kan justere dine indstillinger, der er knyttet til din konto. Dette er påkrævet for at knytte din browseridentifikator til din Indeed-konto. Hvis du ikke har en Indeed-konto, eller hvis du ikke er logget på din Indeed-konto på det tidspunkt, hvor du klikker på banneret, knyttes din anmodning om fravalg af salg/deling til den e-mailadresse, du manuelt indtaster i formularen, når du opretter anmodningen.  

I henhold til Californiens “Shine the Light“-lovgivning (Civil Code afsnit 1798.83) har borgere i Californien særlige rettigheder i forbindelse med videregivelse af deres persondata til tredjeparter i forbindelse med disses direkte markedsføring. Vi videregiver ikke dine persondata til tredjeparter til tredjeparternes direkte markedsføringsformål, hvis du har udøvet din ret til fravalg af deling. Hvis du ønsker at fravælge en sådan deling, kan du bede os om at slette dine persondata ved at udføre de trin, der er anført i afsnittet Rettigheder og valg i forbindelse med dine persondata. 

 • CCPA-anmodningsrapport 2022
AnmodningstypeModtagne anmodningerImødekomne anmodninger i alt*Gennemsnitlig svartid
Anmodning om indsigt24.07215.7952,37 dage
Anmodning om sletning126.98461.4041,81 dage

* Alle anmodninger, der ikke er fuldført, skyldes manglende mulighed for at bekræfte en brugers identitet.

Overholdelse af japansk lovgivning

I overensstemmelse med kravene i APPI gælder dette afsnit for Indeed Japans behandling af dine persondata. Dette afsnit kan også gælde for persondata, der er indsamlet og behandlet af andre Indeed-enheder end Indeed Japan i forbindelse med leveringen af varer eller serviceydelser til personer, som opholder sig i Japan.

 • Overførsel af dine persondata til vores tilknyttede organisationer og tredjeparter i andre lande

Indeed kan overføre dine persondata til vores tilknyttede organisationer og tredjeparter i andre lande til de formål, der er beskrevet i afsnittet Dataindsamling og brug. Detaljerne om sådanne overførsler kan ses her.

 • Videregivelse af oplysninger

Hvis du er bosiddende i Japan, videregiver Indeed følgende oplysninger efter anmodning i henhold til APPI: 

– Vores sikkerhedskontrolforanstaltninger (herunder beskyttelse af international overførsel)   

– Vedrørende overførslen (baseret på tilsvarende handling) af dine persondata til vores tjenesteudbydere, der befinder sig i andre lande.

Se Rettigheder til dine persondata for at få mere at vide om videregivelse af andre oplysninger i forbindelse med dine persondata, herunder vores sikkerhedskontroller og overførsel til udbydere i andre lande.

 • Personhenførbare oplysninger

Vi leverer cookies med personhenførbare oplysninger til følgende tilknyttede organisationer, som kan administrere og bruge dem sammen med persondata i henhold til deres privatlivspolitikker. Du kan se en liste over vores tilknyttede organisationer og deres privatlivspolitikker her.

Vi kan også knytte de personhenførbare oplysninger, vi modtager, til de persondata, vi har om dig.

 • Deling af persondata til reklameformål

Til de formål, der er beskrevet i afsnittet om dataindsamling og brug, for eksempel levering af reklamer og verificering af reklamers effekt, samarbejder Indeed med Google, Meta og andre reklamerelaterede virksomheder i forbindelse med persondata eller personrelaterede oplysninger.

Disse reklamerelaterede virksomheder kan i visse tilfælde knytte de brugerrelaterede oplysninger, de opbevarer, til e-mailadresser, telefonnumre, cookies og andre oplysninger, vi deler med dem, og som er nødvendige for at identificere brugere, og som kan identificere brugere af Indeed-tjenester, som er fælles for de tjenester, der leveres af disse reklamerelaterede virksomheder. ​​

Disse tilknyttede reklamevirksomheder kan derfor i visse tilfælde afgøre, hvem af deres brugere der også er brugere af Indeed-tjenesten.

 • Forespørgsler og klager

Hvis du har forespørgsler eller klager vedrørende APPI eller brugen af dine persondata, kan du kontakte os ved hjælp af denne kontaktformular.

 • Indeed Japan K.K.’s behandling af brugeres persondata

De persondata, der sendes af jobsøgere, betroes ikke til Indeed i henhold til APPI, men de indhentes uafhængigt af Indeed, og levering af sådanne persondata fra Indeed til arbejdsgiver er baseret på jobsøgerens samtykke.

– Telecommunication Business Act

Ved at bruge disse videresendelsestjenester anerkender du, at du beder Indeed om at sende beskeder på dine vegne. Dette omfatter dine CV’er, følgebreve, ansøgninger, beskeder, besvarelser af spørgeskemaer, svar, breve med jobtilbud og andet materiale. Indeed kan sende læsekvitteringer til afsenderen af en besked via en videresendelsestjeneste, hvilket angiver, at modtageren har set beskeden. Gennem en videresendelsestjeneste kan Indeed også særskilt informere afsenderen og modtageren af en besked om, hvorvidt afsenderen eller modtageren har været aktiv på websitet for nylig. 

Når du bruger en videresendelsestjeneste eller på anden måde leverer brugerindhold via websitet, accepterer du denne aktivitet og anerkender, at denne aktivitet er nødvendig for at opretholde websitenes kvalitet og levere videresendelsestjenesten. 

– Beskyttelse af persondata i telekommunikationsbranchen vedrørende ekstern transmission

Vi anbringer cookies fra andre virksomheder på vores website for at forbedre kundeoplevelsen og give dig joboplysninger, der effektivt matcher din søgning.

Du kan få flere oplysninger om vores cookies, herunder oplysninger om dig, som sendes til andre virksomheder, på denne side.

– Afsendelse af påmindelser om aftaler med arbejdsgiver

Når en arbejdsgiver har planlagt en jobsamtale eller en aftale med dig, ønsker at kontakte dig baseret på dit offentlige CV eller har svaret på din ansøgning via Indeeds videresendelsestjeneste, skal du indtaste dit telefonnummer i en Indeed-samtykkeformular. Ved at angive dit telefonnummer og dit samtykke erklærer og bekræfter du, at det er dit nummer, og at du har ret til at modtage beskeder og telefonopkald på dette nummer, som sendes til dig af en udbyder af tredjepartstjenester. Du kan afmelde sms-beskeder ved at besvare en sms-besked med teksten STOP eller ved at kontakte Hjælpecenter. Hvis du vil afmelde telefonopkald, skal du følge instruktionerne, du får oplyst under telefonopkaldet. Hvis du besvarer en sms-påmindelse fra Indeed med teksten “STOP” eller afmelder dig via et telefonopkald, opsiges dit abonnement på alle sms- og opkaldspåmindelser fra Indeed undtagen beskeder vedrørende Text2Apply og Hiring Events. Hvis du vil framelde dig disse produkter, skal du svare “STOP” på sms’er, der specifikt kommer fra disse produkter. 

– Telefonvideresendelsestjenester mellem jobsøgere og arbejdsgivere

Indeed kan tilbyde jobsøgere og arbejdsgivere muligheden for at benytte en telefonvideresendelsestjeneste for at formidle kontakt med henblik på at sende ansøgninger, afholde jobsamtaler eller anden kommunikation, der er relateret til et jobopslag. Dette system gør brug af maskerede telefonnumre eller proxytelefonnumre for at beskytte brugerne og er kun tilgængeligt for de brugere, der vælger det på websitet. Samtaler eller beskeder optages ikke gennem dette videresendelsessystem, men der registreres muligvis data om, hvorvidt et opkald blev besvaret, og opkaldets varighed. Denne funktionalitet leveres til Indeed af udbydere af tredjepartstjenester såsom Twilio

– Sms-videresendelsestjeneste mellem jobsøgere og arbejdsgivere

Indeed tilbyder jobsøgere og arbejdsgivere muligheden for at bruge en automatisk sms-videresendelsestjeneste for at lette kontakten med henblik på afsendelse af ansøgninger og anden kommunikation i forbindelse med jobopslag. For at bruge denne tjeneste skal en jobsøger sende en sms med en arbejdsgivers forudindstillede nøgleord til et telefonnummer eller en kort kode, som vi stiller til rådighed på vores websites eller i annoncematerialer (såsom et skilt eller en brochure på en arbejdsgivers adresse). Ved at sende det forudindstillede nøgleord til telefonnummeret eller den korte kode giver du dit samtykke til at modtage sms’er om arbejdsgiverens jobopslag og som led i ansøgningsprocessen og anerkender, at Indeed kan bruge dine persondata til at sende din ansøgning til arbejdsgiveren og på anden måde i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Du kan altid framelde dig disse tjenester ved at sende en sms med teksten “STOP” til det anførte telefonnummer eller den korte kode, eller du kan kontakte Hjælpecenter. På grund af denne tjenestes ustrukturerede samtaleformat anerkender vi muligvis ikke andre frameldingsmetoder.

– Data indsamlet om jobsøgere

Rådighedsdata betragtes som oplysninger om status for din jobansøgning og arbejdsgiverens beslutning, for eksempel hvorvidt din ansøgning er sendt videre til jobsamtalestadiet, eller hvorvidt du blev accepteret eller afvist til stillingen. Når du ansøger et job på vores platform og visse tredjepartswebsites, modtager Indeed muligvis rådighedsdata fra den arbejdsgiver, du har sendt ansøgningen til. Disse rådighedsdata modtages af Indeed i forbindelse med levering af tjenester til dig, og vi bruger disse oplysninger til at forbedre og udvikle Indeed-websitet og de tilhørende funktioner for at kunne yde bedre service til dig.

Indien – The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (NO. 22 OF 2023)

Den driftsmæssige aktivitet i Indeed og dets tilknyttede organisationer er i overensstemmelse med den indiske Digital Personal Data Protection Act, som angivet herunder:

 • Dataindsamling og brug – Du kan se mere om de typer af indsamlede persondata og oplysninger om formål, som Indeed Inc. indsamler og bruger persondataene til, i afsnittet “Dataindsamling og brug”
 • Kontakt til Indeed – Du kan se mere om, hvordan du kontakter Indeed Inc. vedrørende forespørgsler eller klager, i afsnittet “Kontakt til Indeed”.
 • Hvem deler vi dine data med? – Du kan se mere om typen eller identiteten af tredjeparter, som Indeed Inc. videregiver persondata til samt formålet med denne videregivelse, i afsnittet “Hvem deler vi dine data med?”
 • Rettigheder i forbindelse med dine persondata – Du kan se mere om personers rettigheder til at få adgang til deres persondata samt de valgmuligheder og ressourcer, Indeed Inc. stiller til rådighed for, at brugen og videregivelsen af disse persondata kan begrænses, i afsnittet “Rettigheder i forbindelse med dine persondata”.  
 • Klageproces
  • Indeed tager dine spørgsmål og bekymringer om databeskyttelse alvorligt, og vi engagerer os i at løse klager om vores indsamling eller brug af dine data. Hvis du mener, at dine databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket, anbefaler vi, at du kontakter os ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrummene, når du sender en e-mail).
  • Personer med forespørgsler eller klager angående denne privatlivspolitik skal først kontakte Indeed ved at sende et brev eller en e-mail (se ovenstående kontaktoplysninger). 
  • Når vi modtager et spørgsmål eller en anmodning om adgang til data i forbindelse med privatliv, har vi et dedikeret team, som sørger for at sortere henvendelserne og håndtere den specifikke sag eller forespørgsel, du ønsker at få behandlet. Hvis der er tale om en afgørende henvendelse, kan det være nødvendigt at bede dig om flere oplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du får, kan du klage til den relevante tilsynsmyndighed. På din anmodning vil vi gøre vores bedste for at give dig oplysninger om de relevante klagemuligheder, der kan være gældende i din situation.

Kontakt til Indeed

Vi modtager gerne dine spørgsmål om databeskyttelse. Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan vi håndterer dine persondata, kan du kontakte os.

Kontakt Indeed Privacy via e-mail:

Du kan kontakte os via e-mail ved at skrive til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum inden afsendelsen af e-mailen).

Kontakt Indeed Privacy via internettet:

Hvis du har forespørgsler eller klager vedrørende brugen af dine persondata, kan du kontakte os ved hjælp af denne kontaktformular.

Kontakt Indeed Privacy via post:

Sådan kontakter du os ved at sende et brev til vores hovedkvarter:

Privacy Department

Indeed Ireland Operations Limited

Dublin – Block B, Capital Dock

80 Sir John Rogerson’s Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2, D02 HE36

Irland

Hvis du befinder dig i USA, kan du sende et brev til os på:

Privacy Department

Indeed, Inc.

Austin Indeed Tower (HQ)

200 West 6th Street, Floor 36

Austin, TX, 78701

USA

Kontakt Indeed Privacy via telefon:

Hvis du er bosiddende i Californien, kan du ringe på vores gratis telefonnummer: +1 (800) 616-6535

Alle andre forespørgsler:

Hvis du har spørgsmål om vores tilknyttede brands eller har andre forespørgsler, kan du se “Kontakt os” i vores privatlivscenter.

Klager og konflikter

Indeed tager dine spørgsmål og bekymringer om databeskyttelse alvorligt, og vi engagerer os i at løse klager om vores indsamling eller brug af dine data. Hvis du mener, at dine databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket, anbefaler vi, at du kontakter vores DPO ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrummene, når du sender en e-mail).

Personer med forespørgsler eller klager angående denne privatlivspolitik skal først kontakte Indeed ved at sende et brev eller en e-mail (se ovenstående kontaktoplysninger). Hvis din bekymring ikke håndteres tilfredsstillende, kan du besøge BBB for at få flere oplysninger og indsende en klage. Denne tjeneste er gratis for dig.

Du har muligvis også ret til at klage til den rette myndighed, der fører tilsyn med databeskyttelse. I EØS er Indeeds primære forretningssted Indeed Ireland Operations Limited, der er underlagt den irske Data Protection Commission.

Cookiepolitik

Senest opdateret: 2. januar 2024

Ved at benytte eller tilgå Indeeds websites (“website”) accepterer du Indeeds brug af cookies som beskrevet nedenfor. 

I denne cookiepolitik betyder “Indeed”, “vi” eller “os” Indeed Inc., hvis du er bosiddende i USA, Indeed Staff LLC, hvis du bruger Indeed Staff i USA, Indeed Japan K.K., hvis du er bosiddende i Japan, og Indeed Ireland Operations Limited, hvis du er bosiddende uden for USA og Japan.

Følgende brands er omfattet af denne cookiepolitik: Indeed, HRTechPrivacy.com, Resume.com, Workopolis og SimplyHired (samlet kaldet “Indeed” eller “websitene”).

Alle henvisninger til jobsøger, arbejdsgiver og persondata har den definition, der er angivet i vores privatlivspolitik

Vi anbefaler, at du gennemser afsnittet “Senest opdateret” ovenfor for at se, hvornår der senest er foretaget ændringer. Alle ændringer af denne cookiepolitik træder i kraft på den dato, der er angivet ud for “Senest opdateret” nedenfor. Ved at bruge websitene eller give os oplysninger efter sådanne ændringer accepterer du den ændrede cookiepolitik.

Såfremt Indeed skal bruge persondata indsamlet via websitene på en måde, der i væsentlig grad adskiller sig fra det, der blev angivet på tidspunktet for indsamlingen, giver Indeed brugerne besked via e-mail og/eller ved at lave et opslag på de pågældende websites 30 dage før denne anvendelse eller på anden måde i det omfang, loven kræver det.

Du kan administrere dine cookieindstillinger her

Introduktion: Hvad er en cookie?

Denne cookiepolitik er med til at forklare, hvornår og hvorfor der eventuelt sendes cookies til besøgende på websitene. Cookies er tekstoplysninger, som et website overfører til en persons harddisk eller andet internetbrowserudstyr. Cookies gør det muligt for websites at huske vigtige oplysninger, som gør det nemmere for dig at bruge websitene. En cookie vil typisk indeholde navnet på det domæne, cookien er kommet fra, cookiens “levetid” og et tilfældigt oprettet unikt nummer eller en anden værdi. Visse cookies bliver brugt på websitene, uanset om du er logget på din konto eller ej. 

Sessionscookies er midlertidige cookies, som bliver i browserens cookiefil, indtil du forlader websitene. Vedvarende cookies bliver i browserens cookiefil meget længere (hvor længe afhænger dog af levetiden for hver enkelt cookie). Vi bruger sessionscookies til at holde øje med det samlede antal besøgende på vores websites. Vi kan også bruge cookies til at huske din computer, når du bruger den til at besøge websitene igen. Det er med til at tilpasse din brugeroplevelse. I sådanne situationer kan vi knytte persondata til en cookiefil.

Hvordan vi bruger cookies

Vi bruger cookies, webbeacons og lignende teknologier, herunder fra tredjepartspartnere såsom Google og Facebook, til målingstjenester, bedre målretning af annoncer, til markedsføringsformål og til at forbedre websitenes ydeevne. Dette sker fra websitene, når du downloader eller installerer en Indeed-app og i nogle af vores annoncer på tredjepartswebsites. Med disse cookies, webbeacons og lignende teknologier kan vi vise dig markedsføringsmateriale om os på andre websites, du besøger på internettet, og sætte dig i forbindelse med flere arbejdsgivere. Vi kan også dele oplysninger om din adfærd på websitene med tredjeparter (herunder administratorer af tredjepartswebsites og/eller sociale netværk) for at vise dig målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. 

Vi bruger desuden disse cookies, webbeacons og lignende teknologier til at muliggøre Indeed Targeted Ads-programmet og andre annoncer for at hjælpe os med at se, hvilke annoncer brugerne har set, hvor mange gange brugerne har set en bestemt annonce, og på hvilke websites en bestemt annonce blev vist. Vi kan også give arbejdsgivere, der deltager i Indeed Targeted Ads-programmet, mulighed for at placere cookies, webbeacons og lignende teknologier i annoncer, vi bringer på vores website og på tredjepartswebsites. Dette hjælper arbejdsgiverne med at se, hvordan personer reagerer på vores annoncer om deres jobopslag.

Vi kan også bruge disse cookies, webbeacons og lignende teknologier på websitene til at forstå og informere en arbejdsgiver om, hvilke brugere der har set et bestemt jobopslag, en bestemt Company Page, et bestemt Hiring Event eller andre annoncer, hvor arbejdsgiveren er identificeret.

FormålHvordan vi bruger cookies
AnalyseformålIndeed og dets tilknyttede organisationer (som defineret i vores privatlivspolitik) bruger cookies til at analysere brugernes aktivitet for at forbedre websitene og websites, der tilhører Indeeds tilknyttede organisationer. Vi kan eksempelvis bruge cookies til at analysere indsamlede mønstre, for eksempel det gennemsnitlige antal jobsøgninger, vores brugere udfører. Vi kan bruge disse analyser til at få indsigt i, hvordan vi kan forbedre funktionerne og brugeroplevelsen på websitene.
Dine præferencer og brugeroplevelsenIndeed og dets tilknyttede organisationer bruger cookies til at indsamle bestemte oplysninger om vores brugere, for eksempel browsertype, server, foretrukne sprog og land. Vi gemmer disse brugerpræferencer på websitene for at give dig en mere ensartet og praktisk brugeroplevelse. Vi kan for eksempel gemme dine seneste søgninger i en cookie, så du let kan gentage søgningerne, når du vender tilbage til websitene, eller så vi kan komme med forslag til profiloplysninger, når du opretter en konto og udfylder et CV på websitene (for eksempel Indeed CV). 

Desuden bruger vi cookies til at sørge for, at du fortsat er logget på, når du besøger websitene gentagne gange. Vi bruger muligvis også din IP-adresse til at fastslå din geografiske placering på by- eller postnummerniveau, så vi kan vise dig de mest relevante søgeresultater.
Levering af målingstjenester, målrettede annoncer og markedsføringVi bruger cookies, webbeacons og lignende teknologier fra tredjepartspartnere såsom Google og Beeswax til målingstjenester, bedre målretning af annoncer og markedsføring. Dette sker, når du besøger websitene, og når du downloader eller installerer en Indeed-app. Med disse cookies, webbeacons og lignende teknologier kan vi vise dig markedsføringsmateriale om os (hvilket kan omfatte bestemte jobopslag eller Company Pages, der er tilgængelige på websitene) på andre websites, du besøger på internettet. 

Vores tredjepartsannonceringspartnere kan også bruge disse teknologier til at identificere dine browsinginteresser over tid og på tværs af forskellige websites for at levere målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. 

Indeed kan også dele oplysninger om din adfærd på websitene med tredjeparter (herunder administratorer af tredjepartswebsites) for at vise dig målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. Vi bruger desuden cookies til at muliggøre Indeed Targeted Ads-programmet. I forbindelse med dette program og andre annoncer bruger vi cookies, webbeacons og lignende teknologier, herunder fra tredjepartspartnere, til at se, hvilke annoncer brugerne har set, hvor mange gange brugerne har set en bestemt annonce, og på hvilke websites en bestemt annonce blev vist. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod den legitime brug af dine persondata til markedsføring. Hvis du vil fravælge indsamling og brug af oplysninger til målretning af annoncer eller benytte dig af andre rettigheder, kan du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet i “Rettigheder i forbindelse med dine persondata” i vores privatlivspolitik.
Sporing af henvisningerVi bruger cookies, webbeacons og lignende teknologier, herunder fra tredjepartspartnere, til at knytte brugeraktivitet til det tredjepartswebsite, der henviste brugeren til vores websites, eller til at tilknytte brugeraktivitet, som Indeed henviste til et tredjepartswebsite. Nogle af disse websites tilhørende tredjepartspartnere modtager kredit for de brugeres aktivitet, som de henviser til vores websites, eller giver Indeed kredit for de brugeres aktivitet, som henvises til disse tredjepartswebsites. 

Vi kan dog bruge disse teknologier til at dele begrænsede oplysninger om brugeraktivitet med arbejdsgivere, for eksempel hvilke brugere der har set et bestemt jobopslag, en bestemt Company Page, et bestemt Hiring Event eller andre annoncer på websitene og det tredjepartswebsite, hvor du brugte et link til et jobopslag, en Company Page eller et Hiring Event eller en anden annonce på websitene. Vi bruger også cookies og disse teknologier til at knytte brugeraktivitet til den e-mailkampagne, som har henvist brugeren til vores websites.
SikkerhedsformålVi bruger cookies og lignende teknologier til at gøre dine interaktioner med vores websites hurtigere og mere sikre. Vi bruger også cookies til at beskytte dig ved at begrænse bestemte typer cyberangreb.
Test-, brugbarheds- og ydelsesforbedringsformålVi bruger cookies til at sikre, at vores brugere får en ensartet brugeroplevelse, og vi udfører A/B-test på visse dele af vores websites for at forbedre vores produkter. Vi bruger også cookies til at forbedre websitenes ydeevne og driftssikkerhed.
Forebyggelse af svindel og spamVi bruger cookies, når vi gennemgår og undersøger svindelsager. En del af vores sporing af cookies/enheder foregår via tredjepartsleverandører såsom SiftScience. Andre gange bruger vi vores egne indeks til at identificere aktiviteter vedrørende specifikke cookies.
Overholdelse af lovgivningVi kan bruge cookies til at anonymisere trafik- og aktivitetsdata, vi indsamler om brugen af vores websites. Vi kan også placere en cookie kaldet OptanonConsent, som gemmer status for dit samtykke til cookies, når du interagerer med vores cookiebanner.

Anvendte cookies

På hver af vores websites bruger vi første- og tredjepartscookies på forskellige måder for at levere vores mange produkter og tjenester til dig. Hvis du bruger en eller flere af websitene i nedenstående tabel, bør du følge de brandspecifikke links herunder for at få vist en komplet liste over cookies, der bruges på vores websites. Alle andre besøgende kan få vist en liste over vores tredjepartscookiepartnere i den anden tabel herunder.

BrandCookieliste
Brugere af HRTechPrivacy.com (hrtechprivacy.com)Vis liste
Brugere af Indeed Ireland (ie.indeed.com)Vis liste
Brugere af Indeed UK (uk.indeed.com)Vis liste
Brugere af Indeed USA (indeed.com)Vis liste
Amerikanske brugere af Resume.com (resume.com) Vis liste
SimplyHired-brugere (simplyhired.com)Vis liste

Vi kan lade tredjeparter bruge cookies på vores websites for at hjælpe med at levere og forbedre vores tjenester og levere dem til dig. Vores brug af disse cookies kan være forskellig på forskellige websites og markeder. Hvis din brug af vores websites ikke er nævnt i ovenstående tabel, bør du gennemgå dine browserindstillinger for at få vist en liste over alle cookies, der er gemt på din enhed. Nedenstående liste viser alle de tredjepartscookiepartnere, vi bruger fra og med ikrafttrædelsesdatoen for denne cookiepolitik. Besøg deres websites for at få flere oplysninger om deres fremgangsmåder angående privatliv:

Tredjepartscookieleverandør
Appcast
AppsFlyer
Beeswax
DoubleClick
Facebook
HotJar
HubSpot
Infogram
iSpot TV
LinkedIn
Marketo
Media.net
Microsoft (Bing)
MixPanel
Optimizely
Recruitics
Scorecard Research
Sizmek
Symphony Talent
TED
Turn
Triblio
Twitter
YouTube

Din kontrol over vores brug af cookies

Ovenstående tabeller kan give brugere på visse markeder mulighed for at anvende cookieindstillinger. Vores brugere har endvidere følgende indstillinger:

– Browser- og enhedsspecifikke indstillinger

Din browser kan give dig mulighed for at blokere cookies, for eksempel tredjepartscookies. Nogle browsere giver desuden mulighed for at gennemse og administrere cookies enkeltvis. Vi anbefaler, at du gennemser browserens indstillinger og dokumentation for at få flere oplysninger om eventuelle indstillingsmuligheder i browseren, og hvordan de fungerer. Bemærk, at hvis du sletter en cookie, som Indeed bruger på vores websites, fra din enhed eller browser, men ikke indstiller din browser eller enhed til at blokere tredjepartscookies, kan vi installere den samme cookie igen, hvis du besøger websitet på et senere tidspunkt. Visse tredjepartscookies er endvidere vigtige for de tjenester, vi leverer på vores websites. Hvis du blokerer tredjepartscookies, kan du muligvis ikke udnytte alle de funktioner, der er tilgængelige på vores websites.

– Fravalg af målrettede annoncer

Du kan endvidere fravælge målrettede annoncer, som vi anvender gennem vores tredjepartsannonceringspartnere, for eksempel Google og LiveRamp, ved at benytte de ressourcer, de stiller til rådighed (såsom Googles Sådan bruger Google oplysninger fra websites eller apps, der anvender vores tjenester eller LiveRamp under fravalg af LiveRamp), eller ved at administrere dem via de initiativer til selvregulering af digital annoncering, der findes i EU (Your Online Choices), USA (Your Ad Choices) og Canada (Your Ad Choices). Vi kan til enhver tid opdatere denne liste i takt med, at lignende initiativer bliver tilgængelige på andre markeder. Vi opfordrer dig til at besøge alle disse websites for at få flere oplysninger om hver enkelt organisations holdning til målrettede annoncer, lister over deltagende virksomheder og de muligheder, webbrugere har. Bemærk, at fravalg af tredjepartscookies kan kræve, at der bruges en tredjepartscookie til at huske dine valg. Hvis du fjerner tredjepartscookies fra din browser eller enhed, kan dit valg derfor blive påvirket eller slettet.

Kontakt os

Se nedenstående tabel for at finde den korrekte kontaktmetode ved generelle supportemner:

Indeed SupportIndeed-supportformular
Workopolis SupportSend en e-mail til privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellemrummene)
Resume.comSend en e-mail til support @ resume.com (fjern mellemrummene)

Hvis du har spørgsmål om vores privatlivspolitik, kan du sende os en e-mail på privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrummene).