HR Tech Privacy

Indeed

Indeed er verdens1 førende jobsøgningsside med mere end 250 millioner unikke besøgende2 hver måned. Indeed vil gerne sætte jobsøgerne i første række ved at give dem gratis adgang til at søge jobs, opslå deres CV og læse mere om virksomheder. Hver dag forbinder vi millioner af mennesker med nye muligheder.

1 comScore, celkový počet návštěv, březen 2018

2 Google Analytics, unikátní návštěvníci, září 2018

Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 17. december, 2020

Opsummering af Indeeds Privatlivspolitik

1. Introduktion

Vi har udarbejdet denne opsummering af Indeeds privatlivspolitik for at give dig en kort oversigt over, hvordan vi behandler dine oplysninger. Du kan finde en mere detaljeret redegørelse i vores fuldstændige privatlivspolitik.

Vores websider, der er omfattet af denne privatlivspolitik, inkluderer de tilknyttede online- og/eller mobiltjenester, programmer og websider samt software tilhørende IndeedEngineerjobsCareesmaGigajobWorkopolis og Wowjobs.

Denne opsummering indeholder oplysninger om vores indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger og ikke-personoplysninger, du giver til Indeed, når du tilgår eller bruger online- og/eller mobiltjenester, mobil-apps og websider tilhørende Indeed eller de andre websider eller software, der leveres af Indeed i forbindelse med brug af disse tjenester eller websider. 

Indeeds hovedopgave er at hjælpe folk med at finde jobs og hjælpe arbejdsgivere med at finde gode kandidater. Da alle vores tilknyttede organisationer har denne hovedopgave, har vi også udviklet et privatlivscenter for at vise vores brugere, hvem vores tilknyttede organisationer er, og hvordan vi deler data med dem. Du kan læse mere om, hvordan vi udveksler data med vores tilknyttede organisationer, på siden med ofte stillede spørgsmål (FAQ) i vores privatlivscenter

2. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Hvilken Indeed-organisation, der er ansvarlig for dine oplysninger, afhænger af din geografiske placering. Du kan se den ansvarlige organisation i nedenstående tabel. 

Brugerens placeringDataansvarlig 
USAIndeed Inc.
Indeed Staff LLC for brugere af Indeed Staff
Uden for USAIndeed Ireland Operations Limited 

3. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

På vores websider indsamler vi oplysninger:

 • som du vælger at angive via vores websider, f.eks. kontaktoplysninger, CV-oplysninger og placeringsdata,
 • gennem din aktivitet på vores websider, f.eks. oplysninger fra din enhed, og handlinger, der er foretaget på websiderne, søgninger, du foretager, eller jobs, du klikker på,
 • når du ansøger om jobs, bruger screenings- eller vurderingsspørgsmål eller automatisk telefonscreening eller logger på fra tredjepartswebsider, og
 • når du bruger betalingstjenester eller er arbejdsgiver, som leverer nødvendige arbejdsgiveroplysninger, f.eks. til brug ved verificering.

Detaljerede oplysninger om de typer personoplysninger, vi indsamler fra dig, og oplysninger om det juridiske grundlag for denne indsamling er beskrevet i afsnit 2 i vores fuldstændige privatlivspolitik.

4. Hvorfor indsamler vi disse oplysninger?

Vi indsamler og bruger oplysninger om dig for at hjælpe jobsøgere med at finde jobs, hjælpe arbejdsgivere med at finde kandidater samt tilbyde og forbedre vores tjenester til dig. Lad os opsummere. Hvor det er relevant, bruger vi dine personoplysninger til:

 • at oprette din konto og sende dig jobagenter eller andet markedsføringsmateriale, 
 • at give dig relevante søgeresultater og anbefalede jobs, 
 • at lette kommunikationen i forbindelse med jobsøgnings-, ansøgnings- og jobsamtaleprocessen,
 • at stille dit CV til rådighed for tredjeparter afhængigt af dine privatlivsindstillinger (f.eks. om dit CV er privat eller offentligt), 
 • at matche jobsøgere med jobopslag fra arbejdsgivere, 
 • at forhindre svindel, spam og andre potentielt svigagtige eller ulovlige aktiviteter, 
 • at gennemføre betalinger i forbindelse med betalingstjenester, 
 • at udføre automatisk databehandling for at kunne levere mange af vores tjenester, 
 • at forbedre og optimere vores tjenester samt sikkerheden for jobsøgere og arbejdsgivere ved at videregive data til vores tilknyttede organisationer,
 • at forbedre vores tjenester, bevare produktkvaliteten og beskytte brugerne og 
 • til at indsamle indhold, der er slået op på Indeed og er beregnet til at være offentligt tilgængeligt, og dele det med tredjeparter.

Du kan se alle oplysninger om, hvilke formål vi bruger dine personoplysninger til, i afsnit 4, 5 og 9 i vores fuldstændige privatlivspolitik.

5. Hvem deles disse oplysninger med?

Dine oplysninger deles med: 

 • Indeeds tilknyttede organisationer,
 • arbejdsgivere og jobsøgere (f.eks. hvis en jobsøger vælger at søge et job), 
 • udbydere af tredjepartstjenester, som hjælper os med vores aktiviteter, f.eks. lagring af data eller registrering af svindel.

Du kan få flere oplysninger i afsnit 4, 8, 9 og 11 i vores fuldstændige privatlivspolitik. 

6. Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Indeed gemmer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt at levere vores tjenester, eller indtil du beder os om at slette dine personoplysninger. Vi kan også være pålagt at gemme bestemte oplysninger for at overholde lokale love. Hvis du ønsker at slette dine personoplysninger, skal du indsende en sletningsanmodning. Du kan få flere oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine data, i afsnit 2 i vores fuldstændige privatlivspolitik.

7. Hvilke rettigheder har du, hvad angår dine personoplysninger?

Indeed tager dit privatliv meget alvorligt. Vi giver alle vores brugere rettigheder på niveau med EU’s persondataforordning (GDPR). Det omfatter retten til at få adgang til dine personoplysninger, slette dine personoplysninger, få udleveret dine personoplysninger i et flytbart format samt begrænse eller gøre indsigelser mod bestemte former for behandling af dine personoplysninger. Hvis vores brug af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du også ret til at trække dette samtykke tilbage. Se afsnit 10 i vores fuldstændige privatlivspolitik for at få flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan de kan udøves.

Du har også ret til at klage til din lokale myndighed, der fører tilsyn med databeskyttelse (Datatilsynet), hvad angår Indeeds behandling af dine personoplysninger, som dette er beskrevet i afsnit 12 af vores fuldstændige privatlivspolitik. Hvis du befinder dig i USA, kan du have særlige privatlivsrettigheder, som fremgår af afsnit 13 i vores fuldstændige privatlivspolitik.

8. Kontakt os 

Du kan kontakte Indeed, Inc. på 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, og du kan kontakte Indeed Ireland Operations Limited på 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland. Du kan også kontakte begge selskaber via kontaktformularen på vores websider.

Du kan kontakte Indeeds databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum, når e-mailen sendes).

Indeeds fuldstændige Privatlivspolitik

1. Introduktion

Indeed værdsætter den tillid, som vores brugere og kunder har til os ved at give os adgang til deres personoplysninger. I vores privatlivspolitik beskrives det, hvordan vi arbejder for at bevare denne tillid og beskytte disse oplysninger.

Følgende brands er omfattet af denne privatlivspolitik: IndeedEngineerjobsCareesmaGigajobWorkopolis og Wowjobs (under ét “websiderne” eller “vores websider”). 

Især indeholder denne privatlivspolitik oplysninger om vores indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger og ikke-personoplysninger, du giver til Indeed, når du tilgår eller bruger online- og/eller mobiltjenester, mobil-apps og websider tilhørende Indeed eller de andre websider eller software, der leveres af Indeed i forbindelse med brug af disse tjenester eller websider. Vores hovedopgave er at hjælpe folk med at finde jobs og hjælpe arbejdsgivere med at finde gode kandidater. Da alle vores tilknyttede organisationer deler denne hovedopgave, har vi udviklet et privatlivscenter med det formål at fortælle vores brugere om vores tilknyttede organisationer og om, hvordan vi videregiver data til dem for at levere det stærkeste produkt- og tjenestetilbud til vores brugere. Du kan læse mere om, hvordan vi udveksler data med vores tilknyttede organisationer, på siden med ofte stillede spørgsmål (FAQ) i vores privatlivscenter.

1.1 De Indeed-organisationer, der er ansvarlige for dine oplysninger

Dette afsnit beskriver, hvilken Indeed-organisation der fungerer som dataansvarlig for dine personoplysninger. 

I denne privatlivspolitik henviser “Indeed”, “vi” eller “os” til Indeed, Inc., hvis du er bosiddende i USA, Indeed Staff LLC, hvis du bruger Indeed Staff i USA, og Indeed Ireland Operations Limited (“Indeed Ireland”), hvis du er bosiddende uden for USA.

Indeed er dataansvarlig for alle personoplysninger, vi behandler i medfør af denne privatlivspolitik, medmindre andet er angivet i en særskilt aftale.

Bemærk også, at den kontraherende part, der er angivet i vores servicevilkår, kan adskille sig fra den dataansvarlige, som er angivet i denne privatlivspolitik.

1.2 Vigtige definitioner

Personoplysninger (“Personoplysninger”) henviser til oplysninger, der er relateret til en identificeret enkeltperson eller en enkeltperson, der kan identificeres, og ikke-personoplysninger (“Ikke-personoplysninger”) henviser til oplysninger, der ikke identificerer dig som specifik enkeltperson. Bemærk, at Indeed til enhver tid overholder den gældende lovmæssige definition, når der træffes beslutning om, hvad der er personoplysninger, og hvad der ikke er personoplysninger i forbindelse med denne privatlivspolitik. Hvis denne privatlivspolitik henviser til “oplysninger” eller “dine oplysninger”, kan dette omfatte både personoplysninger og ikke-personoplysninger.

Websiderne er udelukkende gjort tilgængelige for enkeltpersoner, der søger efter ledige stillinger eller efter tjenester eller oplysninger i forbindelse med deres nuværende stilling eller jobsøgning (“Jobsøgere”). Hvor det er relevant, kan websiderne også blive gjort tilgængelige for enkeltpersoner og/eller organisationer, der søger efter oplysninger vedrørende rekruttering eller HR, eller som ønsker at offentliggøre oplysninger vedrørende ledige stillinger (“Jobopslag” eller “Jobannoncer”) på egne eller andres vegne, herunder, men ikke begrænset til, bureauer, der handler på vegne af flere parter (“Arbejdsgivere”).

1.3 Omfanget af Indeeds privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik omhandler kun data, som vi indsamler via websiderne, og ikke anden indsamling eller behandling af data, herunder, men ikke begrænset til, enhver tredjepartsoperatør af websider, som websiderne indeholder et link til, samt alle oplysninger, som vi indsamler offline eller via websider, produkter eller tjenester, der ikke indeholder et direkte link til denne privatlivspolitik.

Vi kan til enhver tid henvise til denne privatlivspolitik i meddelelser på websiderne, herunder websider med et særligt formål eller mobil-apps, eksempelvis opfordringer til dig om at indsende ideer til forbedring af websiderne. Indeed har ret til til enhver tid at ændre denne privatlivspolitik.

Hvis du har søgt en stilling via et jobopslag, bedes du se jobopslaget for at få yderligere oplysninger, der er relevante for dig. Nuværende og tidligere Indeed-ansatte bør kontakte deres HR-koordinatorer for at få mere at vide om de gældende politikker.

1.4 Ændringer af privatlivspolitikken

“Senest opdateret” øverst på denne side angiver datoen for den seneste ændring af denne privatlivspolitik. Enhver ændring af denne privatlivspolitik træder i kraft på datoen for “Senest opdateret” som nævnt ovenfor. Ved at bruge websiderne eller give os oplysninger efter sådanne ændringer accepterer du den ændrede privatlivspolitik. Såfremt Indeed skal bruge personoplysninger indsamlet via websiderne på en måde, der i væsentlig grad adskiller sig fra det, der blev angivet på tidspunktet for indsamlingen, giver Indeed brugerne besked via e-mail og/eller ved at lave et opslag på de pågældende websider 30 dage før denne anvendelse eller på anden måde, som måtte være påkrævet ifølge loven.

1.5 Indeeds FAQ om privatliv

Bemærk, at det i denne privatlivspolitik detaljeret beskrives, hvordan Indeed behandler dine data. Du kan få flere oplysninger om Indeeds håndtering af persondataforordningen, CCPA og privatliv generelt i Indeeds FAQ om privatliv.

2. Indsamlede oplysninger

Du stiller forskellige typer oplysninger til rådighed, så Indeed kan levere tjenester, produkter og funktioner til dig fra vores websider. 

2.1 Oplysninger, du giver til Indeed

– fra din konto

Vi indsamler data fra dig, når du opretter en konto, anmoder om oplysninger, abonnerer på en tjeneste, deltager i en undersøgelse, slår en bedømmelse eller anmeldelse op, slår et spørgsmål eller svar op, slår et CV op, fuldfører en Indeed-vurdering, uploader indhold eller på anden vis aktivt sender data til os på vores websider. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, dit brugernavn, din adgangskode, dit for- og efternavn, din e-mailadresse, dit telefonnummer (herunder mobiltelefonnummer), din adresse, dit køn, din stilling, dine interesser, de beskeder, du sender til brugere, og andre data, der er inkluderet i en indsendt profil eller et indsendt CV, herunder, men ikke begrænset til, ansøgningsmateriale og svar på screeningsspørgsmål indsendt til Indeed eller til arbejdsgivere via Indeed, og svar, du angiver i spørgeskemaer, der er sendt til dig. Disse oplysninger kan blive associeret med din profil. 

Du videregiver muligvis oplysninger om din præcise placering, når du selv angiver disse oplysninger i Indeed-apps (som defineret i introduktionen til Indeeds servicevilkår), så systemet kan hjælpe dig med at finde mere relevante jobopslag. Indeed beder om dit samtykke, når du angiver disse oplysninger, og oplysningerne bruges først, når der er indhentet samtykke. 

Hvis du opretter en Indeed-konto, kan Indeed også oprette et ID, der svarer til et kontonummer, og tildele det til din enhed. Vi kan indsamle det navn, som du har knyttet til din enhed, enhedstype, telefonnummer, land og andre oplysninger, du vælger at angive, f.eks. brugernavn, e-mailadresse eller postnummer. Hvis en jobsøger eksempelvis tilgår Indeed fra en mobilenhed, kan Indeed give jobsøgeren relevante jobopslag inden for det postnummer, hvor denne aktivitet finder sted.

– Via din aktivitet på websiderne

Derudover og som led i den almindelige drift af websiderne vil Indeed i visse tilfælde indsamle og analysere oplysninger fra din computer eller mobilenhed og handlinger foretaget på websiderne, herunder, men ikke begrænset til, dit CV, dine søgninger, titlerne på jobs, du søger efter, klikker på eller ansøger om, hvor disse jobs er placeret, ønsket eller tidligere løn, det generelle løninterval eller erfaringsniveau for de jobs, du ser (hvor det er angivet), de jobopslag, du ansøger om, din samlede aktivitet eller tidspunktet for din seneste aktivitet på websiderne, sessionsaktivitet, browsertype, operativsystem, enhedstype, MAC-adresse, IP-adresse og alle andre handlinger på websiderne.

For arbejdsgivere kan dette også inkludere handlinger, der er udført i forbindelse med et jobopslag, eller en jobsøgers CV eller ansøgning, eksempelvis at suspendere eller lukke et jobopslag, åbne, gennemse eller reagere på et CV eller en ansøgning eller træffe en beslutning vedrørende et CV, en ansøgning eller et jobopslag.

– Via din aktivitet på Indeed Hire

Vi kan kontakte arbejdsgivere for at tilbyde dem at benytte vores tjeneste Indeed Hire. I denne situation vil du muligvis opgive yderligere oplysninger om dine rekrutteringsbehov til Indeed. Indeed kan bruge disse oplysninger til at fastslå, om Indeed Hire kan opfylde arbejdsgiverens behov. Når jobsøgere ansøger om et job, de har fået anbefalet via Indeed Hire, sørger Indeed for at arrangere bestemte aspekter af rekrutteringsprocessen. Dette inkluderer eksempelvis forhandlinger mellem jobsøgeren og arbejdsgiveren, hvor det er relevant. Vi indsamler og behandler dermed alle oplysninger, der er indsendt til Indeed i forbindelse med denne proces, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle spørgsmål jobsøgeren måtte have om jobbet eller jobsamtalen, oplysninger om status for rekrutteringsprocessen samt lønoplysninger.

– Ved brug af automatisk telefonscreening

Hvis du bruger et produkt til automatisk telefonscreening, optager og gemmer Indeed dine svar på en arbejdsgivers screeningsspørgsmål, og dine svar videresendes til arbejdsgiveren. Såfremt du ønsker at bruge et sådant produkt, skal du på forhånd acceptere, at Indeed lytter til og analyserer optagelsen i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

– Ved angivelse af arbejdsgiveroplysninger

Hvis du er arbejdsgiver, kan vi i visse tilfælde bede dig om at indsende bestemte oplysninger for at bekræfte din konto. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, dit EIN-nummer (Federal Employer Identification Number), CVR-nummer, en forbrugsregning eller navnet og e-mailadressen på en repræsentant for arbejdsgiveren. Disse oplysninger bruges kun til interne formål for at efterleve anmodninger fra de retshåndhævende myndigheder eller en dommerkendelse.

– Ved brug af betalingstjenester

I forbindelse med tjenester, der opkræves betaling for, indsamler vi også betalingsoplysninger (f.eks. de sidste fire cifre i numrene på kredit- eller debitkort eller andre betalingskort og relaterede verificeringsoplysninger). Bemærk, at Indeed kun har adgang til de sidste fire cifre i numrene på kredit- eller debitkort eller andre betalingskort og ikke opbevarer de fuldstændige kortnumre eller tilhørende kortsikkerhedskoder.

2.2 Oplysninger, der indsamles, når du ansøger om jobs eller tilgår Indeed fra visse tredjepartswebsider

– Når du logger på eller bruger Indeed fra visse tredjepartswebsider

Du kan også oprette en konto eller logge på din Indeed-konto ved hjælp af tredjepartswebsider, herunder, men ikke begrænset til, Facebook eller Google. Hvis du ikke allerede har en Indeed-konto, men logger på Indeed med din Facebook- eller Google-konto, oprettes der en Indeed-konto ved hjælp af den e-mailadresse, der bruges til din Facebook- eller Google-konto. Hvis du accepterer at levere disse oplysninger til Indeed, godkender Facebook eller Google dig og videresender dig til Indeed. Bemærk, at når du logger på Indeed med din Facebook- eller Google-konto, knytter Facebook eller Google cookies til dig for at godkende dig som Facebook- eller Google-bruger.

Ved at tilgå Indeed via din Facebook- eller Google-konto er du indforstået med, at Facebook eller Google deler visse data som beskrevet i ovenstående afsnit med henblik på godkendelse, så du kan tilgå Indeed på en sikker måde. Du kan til enhver tid stoppe denne proces fra din Facebook- eller Google-konto. Disse oplysninger betragtes som Indeed-kontooplysninger i forbindelse med din brug af Indeed.

Du har mulighed for til enhver tid at deaktivere forbindelsen mellem din Facebook- eller Google-konto og din Indeed-konto ved at ændre dine privatlivsindstillinger på din Facebook- eller Google-konto. Facebook eller Google beder dig muligvis også om tilladelse til at dele visse andre oplysninger med Indeed, herunder, men ikke begrænset til, dit navn, dit profilbillede, dine offentlige profiloplysninger og din e-mailadresse. Hvis du giver tilladelse til dette, bliver de ønskede oplysninger delt med Indeed. Oplysningerne bruges til at levere tjenester til dig, herunder at levere oplysninger til din Indeed-profil. De delte oplysninger forbliver knyttet til din Indeed-profil, indtil du ændrer eller sletter dem.

BEMÆRK, AT DIN RELATION TIL FACEBOOK ELLER GOOGLE ELLER ANDRE TREDJEPARTSWEBSIDER UDELUKKENDE ER UNDERLAGT DIN AFTALE MED DISSE TREDJEPARTSWEBSIDER.

– Indeed til Chrome og vores mobilsoftware

Indeed indsamler muligvis også oplysninger om tredjepartswebsider, du besøger via vores mobilsoftware, eller mens du bruger Indeed til Chrome. Dette kan inkludere oplysninger om jobopslag, noter eller ansøgningsstatusser, du indsender, gemmer eller opdaterer, eller data vedrørende den måde, du bruger websider på, eller andre handlinger, du foretager på sådanne websider, inklusive webadresser på websider, du besøger. Vi kan desuden foreslå dig at inkludere oplysninger fra din Indeed-profil i ansøgninger, du indsender på tredjepartswebsider, og vi kan se, hvorvidt du ændrer i disse forslag. Vi kan dog ikke se selve ændringerne. Det gør vi for at give en jobsøger mulighed for at holde øje med bestemte jobopslag, der kunne have interesse, for at registrere en jobansøgningsformular på en tredjepartswebside med henblik på at give en jobsøger mulighed for automatisk at udfylde dele af formularen ved hjælp af Indeed CV eller for at bekræfte en ansøgning. Indeed til Chrome giver også Indeed mulighed for at få mere at vide om, hvilke jobtyper og Indeed-produktfunktioner der er relevante for dig, så vi kan levere forbedrede søgninger efter jobopslag, anbefalinger til jobopslag og produktfunktioner til dig. 

– Når du ansøger om jobs på visse tredjepartswebsider

Når du ansøger om et job på visse tredjepartswebsider, kan Indeed også modtage oplysninger om din jobansøgnings status og arbejdsgiverens afgørelser, eksempelvis om ansøgningen nåede jobsamtalestadiet, og om et jobtilbud blev accepteret eller afslået. Disse oplysninger hjælper Indeed til yderligere at forstå vores websiders effektivitet og funktioner. Indeeds brug af disse oplysninger er beskrevet i afsnit 4 i denne privatlivspolitik.

– Indeed IQ

Indeed tilbyder et softwareværktøj til kampagneoptimering, som hjælper arbejdsgivere med at administrere, overvåge og optimere effekten af deres annoncer på mange forskellige jobannoncewebsider og -platforme i realtid (“Indeed IQ”). Når du klikker på et jobopslag drevet af Indeed IQ, og når du påbegynder og afslutter en jobansøgning, som oprettes af Indeed IQ på en arbejdsgivers webside eller en webside, der drives af en arbejdsgivers sporingssystem til ansøgere, kan Indeed indsamle visse oplysninger om dig og de handlinger, du udfører under besøget, ved hjælp af automatiserede metoder som cookies og webbeacons. De indsamlede oplysninger inkluderer eksempelvis oplysninger om din enhed, de jobopslag du har fået vist/klikket på, påbegyndte og afsluttede jobansøgninger, de webadresser du er blevet henvist fra, samt dato og klokkeslæt for dine besøg på websiden. 

2.3 Andre personoplysninger, som Indeed kan modtage fra tredjeparter

Alle personoplysninger, som Indeed måtte indhente fra andre tredjepartskilder, herunder data fra sponsorerede annoncer, vi har placeret på tredjepartswebsider, behandles af Indeed i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og alle gældende love.

2.4 Opbevaring af dine oplysninger

Indeed gemmer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt at levere vores tjenester, eller indtil du beder os om at slette dine personoplysninger. Hvis en arbejdsgiver for eksempel sletter en jobansøgning i deres kandidat-dashboard på Indeed, kan Indeed slette oplysninger, der er tilknyttet denne ansøgning. Som et andet eksempel kan Indeed, når en ansøgning er leveret til en arbejdsgiver, gemme en kopi af ansøgningen i et begrænset tidsrum og derefter slette kopien. Vi skal desuden gemme visse oplysninger for at overholde lokale love.

Indeed kan også gemme de oplysninger, der er beskrevet i afsnit 2 af privatlivspolitikken, på Indeeds udstyr eller udstyr tilhørende tredjeparter, som Indeed har en tilknytning til. Disse lagertjenester er underlagt relevante beskyttelsesbestemmelser i henhold til gældende regler.

2.5 Nødvendige personoplysninger

På det tidspunkt, hvor du får leveret bestemte Indeed-tjenester eller -funktioner, bliver du orienteret om, hvorvidt bestemte personoplysninger, du har opgivet, er nødvendige for at kunne levere tjenesterne eller funktionerne. Hvis du ikke har opgivet de påkrævede personoplysninger, er den pågældende funktion eller tjeneste måske ikke tilgængelig for dig.

2.6 Det juridiske grundlag for Indeeds indsamling af dine personoplysninger

Indeed indsamler og behandler dine personoplysninger på forskellige juridiske grundlag afhængigt af, hvilken type personoplysninger der leveres, og hvilken type behandling der er involveret.

– Opfyldelse af en kontrakt

Nogle af personoplysningerne behandles af Indeed på det grundlag, at de er nødvendige for, at vi kan opfylde vores del af aftalen med dig, eller for at foretage handlinger på brugerens anmodning før indgåelse af en sådan aftale. Et eksempel på dette er, hvis Indeed sender en jobsøgers ansøgning til en arbejdsgiver.

– Legitim interesse

En anden årsag, som Indeed lægger til grund for andre former for behandling af dine personoplysninger, er, at det er nødvendigt i forbindelse med Indeeds eller en arbejdsgivers legitime interesser. Legitime interesser kan eksempelvis være situationer, hvor Indeed sender dig markedsføringsmateriale om vores produkter og tjenester, hvor vi antager, at du har rimelig grund til at forvente, at vi vil foretage en bestemt form for behandling på dine vegne, hvor denne behandling er yderst nødvendig for at registrere og forhindre svindel, eller hvor vi deler dine personoplysninger med Indeeds tilknyttede organisationer som beskrevet i afsnit 4.14 herunder. Denne årsag lægges udelukkende til grund i tilfælde, hvor der er foretaget en vurdering med en afvejning af de involverede interesser og rettigheder samt nødvendigheden af at foretage behandlingen for at levere vores tjenester, produkter og funktioner til dig.

– Overholdelse af en juridisk forpligtelse

En tredje årsag, der kan ligge til grund for visse typer behandling, er, at behandlingen er nødvendig for at gøre det muligt for Indeed at overholde en juridisk forpligtelse. Et eksempel på dette kan være en situation, hvor Indeed skal opbevare forretningsoplysninger i en bestemt periode for at overholde lokal lovgivning.

– Samtykke

Endelig skal Indeed i et begrænset antal situationer bruge dit samtykke for at behandle dine personoplysninger. Indeed beder om dit samtykke på tidspunktet for levering af tjenesten, og en sådan behandling foretages kun, når der er indhentet samtykke. Der anmodes eksempelvis om dit samtykke, hvis du opretter en markedsføringsbesked, eksempelvis en jobagent, på Indeed (beskrevet i afsnit 4 i denne privatlivspolitik). Du kan om nødvendigt trække dit samtykke tilbage, som det er beskrevet i afsnit 10 i denne privatlivspolitik eller ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum, når du sender en e-mail).

3. Brugsbegrænsninger

3.1 Såfremt en jobsøger ønsker at lukke en jobsøgerkonto

Når en jobsøger lukker en konto, har jobsøgeren ikke længere adgang til nogen af de data, vi gør tilgængelige under den pågældende konto, herunder, men ikke begrænset til, søgehistorik, præferencer for jobsøgninger, gemte jobs, jobsøgerens søgte jobs, jobagenter, CV og andre data, der er knyttet til kontoen. Selvom jobsøgeren bruger den samme e-mailadresse til at oprette en ny konto, bliver disse data fra en tidligere konto ikke tilgængelige for jobsøgeren igen. Bemærk også, at når du lukker din jobsøgerkonto, kan det medføre, at du mister adgang til nogle af vores produkter og muligheden for at gøre brug af funktionen “Log på med Indeed”, som findes på visse tredjepartswebsider.

Indeed forbeholder sig retten til at beholde alle materialer på en lukket konto, såfremt det er nødvendigt for at bevare og beskytte Indeeds rettigheder, i det omfang det er tilladt i henhold til loven (for eksempel for at bevare oplysninger om en tvist) eller for at overholde sine forpligtelser i henhold til lokal lov (for eksempel, hvis lovgivningen kræver, at materialet gemmes). En lukket konto betyder ikke, at alle dataene slettes fra Indeed-systemerne, men de vil ikke umiddelbart være tilgængelige under jobsøgerens oprindelige konto. Når jobsøgeren klikker på knappen til lukning af kontoen på sit dashboard, går Indeed i gang med at behandle anmodningen i løbet af 24 timer, og behandlingen er fuldført inden for 40 dage.

Hvis en jobsøger ønsker at få adgang til eller slette sine personoplysninger, der opbevares af Indeed, skal jobsøgeren følge trinnene i afsnit 10 i denne privatlivspolitik.

3.2 Såfremt en arbejdsgiver ønsker at deaktivere en arbejdsgiverkonto

Arbejdsgivere kan til enhver tid deaktivere en konto ved at kontakte Indeed-kundesupport. Bemærk, at Indeed i henhold til lovgivningen skal bevare forretningsoplysninger, der angår denne konto. Hvis en agent for arbejdsgiveren ønsker at få adgang til eller slette sine personoplysninger, der opbevares af Indeed, kan agenten også følge trinnene i afsnit 10 i denne privatlivspolitik.

3.3 Såfremt en jobsøger ønsker at slette en jobansøgning

Hvis en jobsøger ønsker at slette en jobansøgning, der er oprettet på websiderne, anbefales vedkommende at kontakte den potentielle arbejdsgiver direkte for at anmode om at få slettet ansøgningen. I forbindelse med jobansøgninger, som du som jobsøger indsender via websiderne (herunder ved brug af en Indeed-ansøgningsknap) til en arbejdsgiver (med indsendt relateret materiale), skal du bemærke følgende: 1) Dine ansøgninger og dit materiale kontrolleres muligvis af en arbejdsgiver, og 2) vi henviser dig muligvis til den pågældende arbejdsgiver i forbindelse med anmodninger om sletning af personoplysninger, hvor disse personoplysninger opbevares af den pågældende arbejdsgiver.

3.4 Såfremt arbejdsgiverens kontaktoplysninger leveret til Indeed er ukorrekte

Indeed er afhængig af, at arbejdsgiveren eller dennes agent forsyner Indeed med den korrekte destination for alle ansøgninger. I tilfælde af, at den elektroniske destination, der er leveret til Indeed, ikke er korrekt, bliver dit ansøgningsmateriale ikke sendt til den tilsigtede modtager af ansøgningen. Indeed fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne ansøgninger. Hvis du ikke ønsker at sende dit ansøgningsmateriale på denne måde, skal du sende det direkte til arbejdsgiveren.

3.5 @indeedmail-adresser

Når du kommunikerer via Indeeds system til videresendelse af beskeder, kan du se en e-mailadresse, der ender på @indeedemail.com eller @indeedmail.com. Du er indforstået med, at du på ingen måde ejer disse e-mailadresser, som er specifikke for arbejdsgiveres jobopslag, men at de ejes af Indeed. Indeeds videresendelsessystem viser dog det navn, der er knyttet til din konto eller jobansøgning, i feltet “Til” eller “Fra”. Ovenstående gælder desuden for alle e-mailadresser, der føjes til en tråd, når du kommunikerer via Indeeds videresendelsessystem til beskeder. Mere specifikt gælder, at hvis du vælger at føje ekstra modtagere til en igangværende e-mailtråd via Indeeds videresendelsessystem til beskeder, tildeles den eller de ekstra modtagere også @indeedemail.com- eller @indeedmail.com-adresser. Bemærk, at e-mails, der inkluderer en e-mailadresse, som ender på @indeedemail.com eller @indeedmail.com, gemmes i vores systemer. Du bør ikke sende en besked til en e-mailadresse, der ender på @indeedemail.com eller @indeedmail.com, hvis du ikke ønsker, at dette sker.

Bemærk også, at eftersom disse proxy- og videresendelsestjenester til beskeder er afhængige af funktionalitet leveret af tredjepartsudbydere, kan der opstå tekniske forsinkelser, som skyldes disse e-mailudbydere.

3.6 Minimumsalder for vores brugere

Websiderne må ikke bruges af personer under 16 år. Hvis de lokale love fastsætter en anden minimumsalder for, at websiderne lovligt kan levere tjenester til dig, gælder denne dog som minimumsalder. I alle jurisdiktioner uden for EU skal en af dine forældre, din værge eller en anden ansvarlig voksen overvåge din brug af websiderne, hvis du er under 18 år eller myndighedsalderen.

Vi benytter en række foranstaltninger for at sikre, at vi ikke accepterer brugere, der ikke opfylder kravene til minimumsalder eller andre gældende krav til alder. Hvis du ikke opfylder disse krav til alder, skal du sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum i adressen, når du sender e-mailen).

4. Formål, anvendelse og videregivelse af oplysninger

Vi kan bruge oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne privatlivspolitik, herunder personoplysninger, til de formål, som er angivet i afsnit 4, 5 og 9 i denne privatlivspolitik, i det omfang, det er relevant. Indeed associerer personoplysninger med din jobsøgerprofil for at kunne udføre de aktiviteter, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Indeed bruger disse oplysninger til at hjælpe jobsøgere med at finde jobs og til at hjælpe arbejdsgivere med at finde kandidater. Til dette formål bruger vi dine personoplysninger til:

 1. at levere vores tjenester, produkter og funktioner til dig for at hjælpe jobsøgere med at finde jobs og arbejdsgivere med at finde kandidater,
 2. at måle og forbedre nævnte tjenester, produkter og funktioner og
 3. at beskytte vores brugere og yde kundesupport.

Du kan finde flere oplysninger om disse formål med, anvendelsesområder for og videregivelse af dine oplysninger nedenfor.

4.1 Oprettelse af en konto, afsendelse af jobagenter og andet kampagnemateriale

Hvis og i det omfang gældende lov tillader det, kan Indeed bruge dine kontaktoplysninger til at (i) oprette en konto, (ii) sende dig jobagenter, (iii) sende dig invitationer til at søge et job gennem Indeed Hire og (iv) sende dig oplysninger om websiderne, herunder kampagnemateriale. Indeed bruger muligvis tredjepartspartnere til at foretage disse aktiviteter på Indeeds vegne.

En jobagent er en e-mail, som du abonnerer på, og som indeholder jobopslag som svar på en søgeforespørgsel, du har kørt. En virksomhedsnotifikation er en type jobagent, som indeholder jobopslag og andre oplysninger, du har anmodet om vedrørende en virksomhed. Jobagenter kan også inkludere jobs, som er anbefalet til dig, Indeed Targeted Ads, virksomheder, som du kunne være interesseret i at følge, eller andre handlinger, du kan foretage på websiderne. Jobagenternes hyppighed kan tilpasses af Indeed på websiderne.

En invitation om at ansøge er en e-mail, som sendes til dig, og som opfordrer dig til at søge et job gennem Indeed Hire, Indeeds optimerede ansættelses- og rekrutteringstjeneste. Hvis Indeed Hire er tilgængeligt i dit område, kan Indeed sende dig en invitation om at ansøge baseret på dine tidligere jobsøgninger og ansøgninger på Indeed og på alle oplysninger, herunder personoplysninger, du uploader til websiden. 

Vi kan også dele dine oplysninger med tredjeparter (herunder tredjepartswebsider og/eller sociale netværk), så vi kan vise dig målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. Sådanne annoncer er udelukkende relateret til websidernes tjenester, produkter og funktioner, som alle har fokus på at hjælpe jobsøgere med at finde jobs og arbejdsgivere med at finde kandidater. Se afsnit 10.3 i denne privatlivspolitik, hvis du ønsker at afmelde markedsføringsbeskeder fra websiderne.

4.2 Relevante søgeresultater og anbefalede jobs til dig

For at optimere vores tjenester, produkter og funktioner til dig kan vi bruge dine tidligere søgninger og din browserhistorik (f.eks. de jobs, du klikker på) eller ansøgningsmateriale og svar på screeningsspørgsmål til at identificere dig, finde relevante søgeresultater og kontakte dig vedrørende jobs, du kan være interesseret i. Vi bruger muligvis også profildata til at tilpasse din oplevelse på websiderne og vise indhold i henhold til dine præferencer. Vi kan returnere forskellige resultater for den samme søgeforespørgsel og handler efter eget skøn vedrørende hvilke jobopslag, vi præsenterer som svar på en bestemt søgning. Hvis du har søgt et job, der behandles af Indeed Hire, kan Indeed invitere dig til at søge andre jobs.

4.3 Dine kontaktoplysninger

Når du giver websiderne kontaktoplysninger (f.eks. dit navn og din e-mailadresse) og andre former for personoplysninger og ikke-personoplysninger, accepterer du, at vi har ret til at bruge disse oplysninger til de formål, der er beskrevet i afsnit 4, 5 og 9, i det omfang, det er tilladt. Du accepterer især, at vi som en del af vores tjenester over for dig kan kommunikere med dig eller tage initiativ til kommunikation med dig på vegne af en tredjepart gennem din konto eller på andre måder, f.eks. via e-mail, telefon (inklusive mobiltelefon), sms eller brevpost. Dette inkluderer kommunikation ved hjælp af kontaktoplysninger, som du har oplyst til os, eller som vi har indhentet på anden måde fra tredjepartsressourcer. Hvis du søger et job, der behandles af Indeed Hire, kan en rekrutteringsspecialist bruge dine kontaktoplysninger til at gennemføre eller koordinere jobsamtaler med dig samt give dig opdateringer i løbet af rekrutteringsprocessen. Vi kan desuden analysere vores brugeres kontaktoplysninger under ét for bedre at kunne forstå vores brugere og forbedre vores produkter og tjenester.

4.4 Dine CV-oplysninger

Dine oplysninger, herunder personoplysninger, bliver placeret på websiderne, når du uploader eller redigerer et CV, som bliver en del af din jobsøgerprofil. Vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr fra tredjeparter for adgang til dine oplysninger, herunder personoplysninger, som led i websidernes tjenester. Hvis du ønsker det, kan vi også sende dit CV til tredjeparter, hvis du vælger at søge et job i et jobopslag. Vi kan desuden bruge oplysningerne i din jobsøgerprofil til at give dig forslag, når du søger jobs på tredjepartswebsider i vores mobilsoftware. I hvor høj grad dine oplysninger bliver gjort tilgængelige for tredjeparter, afhænger af de privatlivsindstillinger, du vælger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Når en jobsøger opretter en profil på Indeed, indstilles vedkommendes CV som standard til at være offentligt, og jobsøgeren kan til enhver tid ændre privatlivsindstillingerne for sit CV. Dette beskrives yderligere nedenfor.

– Private CV’er

Private CV’er bliver kun gjort tilgængelige for dem, jobsøgeren har sendt en ansøgning eller sit CV til. Når det sker, gør du dit CV, dit navn og andre personoplysninger, som du oplyser i dit CV, tilgængelige for tredjeparter. Disse tredjeparter kan være interesserede i at ansætte dig og kan videresende dit CV til andre tredjeparter.

– Offentlige CV’er

Offentlige CV’er kan være tilgængelige for alle, der tilgår vores webside. Dette inkluderer brugere af Indeeds CV-database, arbejdsgivere med en Company Page, som du følger, og alle med adgang til den webadresse, som er knyttet til dit offentlige CV, eksempelvis søgemaskiner og andre tredjeparter, som kan gennemsøge vores webside. Vi tilbyder denne synlighed for at hjælpe dig med at finde et job. 

Når du gør dit CV offentligt (eller uploader en fil som dit CV og indstiller det til at være offentligt) på vores webside, giver du Indeed tilladelse til at gøre indholdet af dit CV, herunder dit navn og eventuelle andre personoplysninger, du måtte inkludere i det, offentligt på websiden. 

Vores CV-database giver arbejdsgivere mulighed for at finde velegnede kandidater ved at søge i offentlige CV’er. Ved at opslå et offentligt CV giver du Indeed tilladelse til at gøre hele dit offentlige CV tilgængeligt for alle brugere, der søger efter dig på vores webside. Hvis du uploader en fil som dit CV og indstiller det til at være offentligt, giver du Indeed tilladelse til at udtrække indholdet af denne fil og dele det på vores webside, herunder i CV-databasen. Vi kan i visse situationer fjerne dit navn og dine kontaktoplysninger fra dit offentlige CV, eksempelvis for brugere af CV-databasen, hvor disse ikke har et abonnement. Arbejdsgivere, som abonnerer på CV-databasen, kan se dit navn, men vi fjerner dine kontaktoplysninger, indtil du udtrykker interesse for en arbejdsgiver. I begge tilfælde kan arbejdsgivere stadig kontakte dig via vores webside ved hjælp af vores videresendelsesfunktion. Du giver endvidere Indeed tilladelse til at dele alle filer, du uploader som CV og har indstillet til at være offentlige, med arbejdsgivere, du har udtrykt interesse for.

Indeed forbyder udtrykkeligt al udtrækning fra websiden, men visse tredjeparter vil muligvis alligevel bruge vores webside i modstrid med disse vilkår for at få oplysningerne fra dit offentlige CV.

Bemærk, at CV-databasen ikke er lanceret på alle markeder. Hvis du befinder dig i et marked, hvor CV-databasen endnu ikke er lanceret, bliver dit CV tilgængeligt for alle, der besøger den tilknyttede webadresse, hvis du indstiller CV’et til at være offentligt. Det vil dog ikke være søgbart på websiden. CV’er, som er indstillet til at være offentlige, på markeder, hvor CV-databasen endnu ikke er tilgængelig, kan blive søgbare, når vi lancerer CV-databasen på det pågældende marked.

Indeed kan endvidere levere browserudvidelser og andre værktøjer, der hjælper arbejdsgivere til en bedre interaktion med jobsøgere og deres CV-oplysninger, herunder værktøjer, som giver arbejdsgivere mulighed for at hente dine CV-oplysninger, forbedre dem og overføre dem til tredjeparter, der er engageret til at behandle oplysningerne på arbejdsgivernes vegne, eksempelvis rekrutteringssystemer og andre administrationsværktøjer til ansættelse. Arbejdsgiverne bærer det fulde ansvar for at overholde al gældende lovgivning vedrørende deres brug af oplysninger indhentet fra Indeed og andre kilder, herunder arbejdsgivernes eventuelle forpligtelser til at begrænse, hvordan andre anvender CV-oplysninger, der er downloadet fra websiden.

– Ændring af privatlivsindstillingerne for dit CV

Når du anbringer dit CV på Indeed, er det som standard indstillet til at være offentligt. Du kan til enhver tid ændre dette ved at redigere dine privatlivsindstillinger på Indeed. Såfremt du ændrer dit CV fra offentligt til privat, stiller Indeed ingen garanti for, hvor ofte søgemaskiner fra tredjeparter opdaterer deres cache, som måske fortsat vil indeholde dine CV-oplysninger. Herudover kan de arbejdsgivere, der har gemt dit CV, mens det var offentligt, muligvis fortsat have adgang til dit CV, også efter at du har gjort det privat.

4.5 Match af jobsøgere med arbejdsgivere

Du anerkender, at Indeed kan afgøre, om ordene i dit CV eller andre personers CV matcher ordene i bestemte jobbeskrivelser og omvendt for at forbedre websiderne eller andre af vores produkter eller tjenester (herunder ved at vise eller på anden måde gøre potentielt relevante jobbeskrivelser eller CV’er tilgængelige for jobsøgere og arbejdsgivere).

Indeed kan også levere oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne privatlivspolitik, herunder personoplysninger, til arbejdsgivere, der kan være interesserede i at kontakte dig. Ved at ansøge om et job, besvare screeningsspørgsmål, udlevere dine kontaktoplysninger for at vise interesse i et jobopslag, bruge Indeed Hire eller svare på en besked fra en arbejdsgiver, eksempelvis ved at udtrykke interesse i et bestemt job, accepterer du, at dine oplysninger videregives til den pågældende arbejdsgiver. Indeed kan også levere resultatet af enhver Indeed-vurdering, du fuldfører, til arbejdsgivere, hvis du accepterer dette under fuldførelsen af vurderingen. Indeed kan også bruge oplysninger, der leveres til Indeed via dit CV, til på forhånd at udfylde oplysninger i ansøgninger for dig og til lignende formål.

Hvis du har en konto eller et CV på Indeed, accepterer du, at vi kan kontakte dig eller foreslå dig eller dit offentlige CV over for eventuelle arbejdsgivere, som måtte være interesserede i en person, der svarer til din adfærd på Indeed.

Hvis du opholder dig i USA og gør dit CV offentligt, kan Indeed endvidere dele alle de ovenstående oplysninger om dig med rekrutteringskonsulenter, der arbejder for eller på vegne af arbejdsgivere. Hvis du ikke ønsker, at sådanne oplysninger bliver delt med andre, kan du gøre dit CV privat.

4.6 Optimering af jobkampagner

Når jobsøgere klikker på et jobopslag eller søger et job drevet af Indeed IQ på vores websider eller en tredjepartswebside, herunder en webside tilhørende en arbejdsgiver eller drevet af en arbejdsgivers rekrutteringssystem, kan Indeed via denne funktion indsamle bestemte oplysninger om jobsøgere og eventuelle handlinger, de har udført på websiderne, som det er beskrevet i afsnit 2 i denne privatlivspolitik. Indeed bruger disse oplysninger til at forstå, hvor effektive vores websider er, og til at sikre, at jobopslag drevet af Indeed IQ fungerer optimalt på vores websider og på andre tredjepartswebsider.

4.7 Afsendelse af meddelelser på Indeed

Indeed leverer tovejs-proxy- og videresendelsestjenester til meddelelser til brugerne af vores Indeed-produkter (“Videresendelsestjeneste”), herunder, men ikke begrænset til: Indeed CV, Indeed Apply, Opslå et job, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Indeed Community, private opkald og andre elektroniske kommunikationstjenester i form af telefon, tekst, video eller lyd. Ved at bruge disse videresendelsestjenester anerkender du, at du beder Indeed om at sende disse meddelelser på dine vegne. Dette omfatter dine CV’er, følgebreve, ansøgninger, meddelelser, besvarelser af spørgeskemaer, svar, breve med jobtilbud og andet materiale. Indeed kan sende læsekvitteringer til afsenderen af en meddelelse via en Videresendelsestjeneste, hvilket angiver, at modtageren har set meddelelsen. Gennem en videresendelsestjeneste kan Indeed også særskilt informere afsenderen og modtageren af en meddelelse om, hvorvidt afsenderen eller modtageren har været aktiv på websiden for nylig.

Vi behandler, overvåger, gennemser, gemmer og analyserer alt sådant indhold, som kan omfatte personoplysninger, herunder via automatiserede funktioner, med henblik på dataanalyse, kvalitetskontrol, håndhævelse af reglerne for websiderne og andre Indeed-politikker, ændring af indhold og for at forbedre websiderne eller andre Indeed-produkter eller -tjenester. Eksempler på sådanne forbedringer kan være at forbedre åbningsraten for meddelelser ved at optimere deres levering, optimere vores søgeresultater, forbedre jobopslag, give ansøgere mulighed for at administrere deres ansøgninger efter at have overført dem til Indeed, sikre, at du får leveret personligt relevante produktfunktioner og kommunikation samt at forhindre svindel og spam. Nogle af disse aktiviteter udføres på vegne af Indeed af tjenesteudbydere, som dette er beskrevet i afsnittet “Overførsel af oplysninger til tjenesteudbydere” i denne privatlivspolitik. Som et resultat af denne aktivitet eller som følge af tekniske problemer kan sådant indhold i visse tilfælde blive forsinket eller ikke blive leveret til den tilsigtede modtager. Indeed kan give dig besked i et sådant tilfælde (men er ikke forpligtet til det). Når du bruger en videresendelsestjeneste eller på anden måde leverer brugerindhold via websiden, accepterer du denne aktivitet og anerkender, at denne aktivitet er nødvendig for at opretholde websidernes kvalitet og levere videresendelsestjenesten.

4.8 Afsendelse af sms-beskeder om aftaler med arbejdsgiver

Indeed kan give dig mulighed for at modtage en sms fra Indeed, når en arbejdsgiver har planlagt en jobsamtale eller en aftale med dig, vil kontakte dig baseret på dit offentlige CV eller har svaret på din ansøgning via Indeeds funktion til videresendelse af e-mail. I sådanne tilfælde skal du angive dit telefonnummer på Indeeds samtykkeerklæring. Ved at angive dit telefonnummer erklærer og bekræfter du, at det er dit nummer, og at du har ret til at modtage SMS-beskeder på dette nummer. Indeed sender udelukkende en sms-påmindelse om sådanne samtaler eller meddelelser via Indeeds funktion til videresendelse af e-mails, og du erklærer at ville acceptere denne sms på din mobiltelefon, herunder meddelelser sendt af automatiske opkaldssystemer. Du kan til enhver tid framelde dig ved at besvare sms-beskeden med teksten “STOP” eller ved at kontakte Indeed-kundesupport. Hvis du besvarer en sms-påmindelse fra Indeed med teksten “STOP”, opsiges dit abonnement på alle sms-påmindelser fra Indeed undtagen beskeder vedrørende Text2Apply og Hiring Events. For at framelde dig disse produkter skal du svare “STOP” på sms’er, der specifikt kommer fra disse produkter.

4.9 Telefonvideresendelsessystem mellem jobsøgere og arbejdsgivere

Hvor det er relevant, kan Indeed tilbyde jobsøgere og arbejdsgivere muligheden for at benytte et telefonvideresendelsessystem for at formidle kontakt med henblik på at sende ansøgninger, afholde jobsamtaler eller anden kommunikation, der er relateret til et jobopslag. Et sådant system gør brug af maskerede telefonnumre eller proxytelefonnumre for at beskytte brugerne og er kun tilgængeligt for de brugere, der vælger det på websiden. Samtaler eller beskeder optages ikke gennem dette videresendelsessystem, men der kan blive registreret data om, hvorvidt et opkald blev besvaret, og opkaldets varighed. Denne funktionalitet leveres til Indeed af tredjepartstjenesteudbydere såsom Twilio.

4.10 Sms-videresendelsestjeneste mellem jobsøgere og arbejdsgivere

Indeed kan tilbyde jobsøgere og arbejdsgivere muligheden for at bruge en automatisk sms-videresendelsestjeneste for at lette kontakten med henblik på afsendelse af ansøgninger og anden kommunikation i forbindelse med jobopslag. For at bruge denne tjeneste skal en jobsøger sende en sms med en arbejdsgivers forudindstillede nøgleord til et telefonnummer eller kort kode, som vi stiller til rådighed på vores websider eller i annoncematerialer (såsom et skilt eller en brochure på en arbejdsgivers adresse). Ved at sende det forudindstillede nøgleord til telefonnummeret eller den korte kode giver du dit samtykke til at modtage sms’er om arbejdsgiverens jobopslag og som led i ansøgningsprocessen og anerkender, at Indeed kan bruge dine personoplysninger til at sende din ansøgning til arbejdsgiveren og på anden måde i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Du kan altid framelde dig disse tjenester ved at sende en sms med teksten “STOP” til det anførte telefonnummer eller den korte kode, eller du kan kontakte Indeeds kundesupport. PÅ GRUND AF DENNE TJENESTES USTRUKTUREREDE SAMTALEFORMAT ANERKENDER VI MULIGVIS IKKE ANDRE FRAMELDINGSMETODER.

4.11 Forebyggelse af svindel og spam

Indeed kan også bruge oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne privatlivspolitik, til at hjælpe med at diagnosticere problemer med websiderne og vores produkter og tjenester, til at forhindre potentielt svigagtige eller ulovlige aktiviteter og til at beskytte personer mod andre aktiviteter, der kan være skadelige for dig eller andre. Indeed kan undersøge og videregive oplysninger fra eller om dig og din brug af Indeed, hvis vi i god tro mener, at en sådan undersøgelse eller videregivelse (a) med rimelighed er nødvendig for at overholde den juridiske proces (herunder stævninger, ransagningskendelser og retskendelser) og lovmæssige bestemmelser og kendelser, (b) er gavnlig for at forhindre, undersøge eller identificere mulige ulovligheder i brugen af websiderne eller (c) kan beskytte vores eller offentlighedens rettigheder, omdømme, ejendomsret eller sikkerhed eller (d) skønnes nødvendig for at overholde nationale sikkerhedskrav.

Indeed er eksempelvis underlagt undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelserne, som udøves af Federal Trade Commission i USA, Data Protection Commission i Irland og mange andre tilsynsmyndigheder.

Vi kan bruge en række forskellige metoder til at registrere og løse problemer med unormale aktiviteter samt til at screene indhold for at forhindre misbrug, f.eks. spam eller svindel. Sådanne registreringsmetoder er imidlertid ikke perfekte, og der kan forekomme falske positiver. Disse tiltag kan lejlighedsvis resultere i midlertidig eller permanent suspendering eller ophør af visse funktioner for nogle brugere.

– Forebyggelse af svindel og spam i meddelelser

Indeed forbeholder sig også retten til at fjerne meddelelser fra vores videresendelsessystem, hvis vi beslutter, at de ikke overholder reglerne for websiderne eller andre af vores servicevilkår. Indeed forbeholder sig også ret til at foretage undersøgelser for at fastslå, om du udfører et svindelnummer, sender spam til Indeed eller dets brugere eller i øvrigt udfører svigagtig aktivitet på websiderne på forskellige måder. Indeed forbeholder sig endvidere ret til at overdrage alle oplysninger, der er indsamlet under sådanne undersøgelser, til politiet eller en anden tredjepart, hvis vi i god tro mener, at din brug af websiderne overtræder denne privatlivspolitik eller de relevante servicevilkår.

Indeed forbeholder sig ret til at kontrollere eller bekræfte identiteten af enhver part, der er knyttet til videresendelse af en e-mail. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, bekræftelse af identiteten af afsenderen af en e-mail hos de arbejdsgiveragenter, der er knyttet til den pågældende e-mailadresse på det relevante jobopslag.

4.12 Betalingsproces

Hvis du giver os oplysninger om kredit- eller debitkort eller andre betalingskort og relaterede oplysninger for at gennemføre en betaling, bruger vi udelukkende disse oplysninger til at gennemføre betalingen (f.eks. de sidste fire cifre i kreditkortnumre og relaterede verificeringsoplysninger). Alle oplysninger om kredit- eller debitkort eller andre betalingskort samt relaterede betalingsoplysninger, som du stiller til rådighed for os, kan blive videresendt fra os til virksomheder, der agerer på vores vegne, f.eks. betalingsplatforme og/eller kreditvurderingsselskaber, udelukkende med det formål at kontrollere din kreditværdighed, gennemføre en betaling og betjene dig.

4.13 Automatiseret behandling af dine personoplysninger

For at optimere vores websiders funktion udfører vi automatiseret behandling af personoplysninger for at evaluere visse specifikke aspekter vedrørende en bruger. Vi bruger især automatiseret behandling til at analysere eller forudsige en brugers personlige præferencer eller interesser. Hvis det sker, foretages en sådan behandling, såfremt det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores aftale med vores brugere, for at give os mulighed for at levere tjenester til jobsøgere og arbejdsgivere, herunder at analysere ansøgninger og CV’er på arbejdsgivernes vegne, eller i andre tilfælde på baggrund af en brugers samtykke.

I visse tilfælde kan en sådan behandling f.eks. give os mulighed for effektivt at matche jobsøgere med arbejdsgivere, give jobsøgere jobagenter, anbefalede jobs og invitationer til at søge jobs, som jobsøgeren sandsynligvis er interesseret i, sende specifikke jobsøgeransøgninger til en arbejdsgiver, vise søgeresultater eller udføre visse aktiviteter til registrering af spam og svindel for at beskytte vores brugere. En sådan behandling er underlagt de sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i denne privatlivspolitik for at beskytte vores brugeres privatliv. Du kan kontakte privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum) for at bestride en beslutning, der genereres af denne automatiserede behandling.

4.14 Deling af oplysninger om dig med vores tilknyttede organisationer

Vores hovedopgave er at hjælpe jobsøgere med at finde gode jobs og arbejdsgivere med at finde gode kandidater, og det er en opgave, vi deler med vores tilknyttede organisationer. Til det formål deler vi visse oplysninger med vores tilknyttede organisationer. Denne deling af oplysninger er underlagt denne privatlivspolitik. Vi har også udviklet et privatlivscenter for at fortælle vores brugere om vores tilknyttede organisationer, og hvordan vi deler data med dem for at levere det stærkeste produkt- og tjenestetilbud til vores brugere. Vi opfordrer dig til at besøge privatlivscentret for at få mere at vide.

De oplysninger, du deler med Indeed, kan blive delt med en tilknyttet organisation for at levere tjenester, for at forbedre websiderne og optimere deres funktionalitet og med henblik på andre formål som beskrevet i denne politik. En sådan deling giver os især bedre mulighed for at hjælpe jobsøgere med at finde jobs og arbejdsgivere med at finde gode kandidater. De tjenester, der leveres til dig, og funktionaliteten på websiderne kan ikke leveres uden sådanne overførsler. Såfremt du ikke ønsker, at dine oplysninger skal overføres på denne måde, skal du ikke bruge websiderne.

Eksempler på tilknyttede organisationer inkluderer Glassdoor, SimplyHired, Indeed Flex/Syft, Resume.com, RescueMyResumes.com og Resumeperfector.com. En sådan deling af data med Indeeds tilknyttede organisationer bliver udført af en række specifikke årsager og i henhold til denne privatlivspolitik og de pågældende tilknyttede organisationers privatlivspolitikker.

– Forbedrede tjenester

Datadeling med tilknyttede organisationer giver jobsøgerne mere brugertilpasset og forbedret indhold samt bedre ydeevne, funktioner og tjenester. Indeed og dets tilknyttede organisationer bruger f.eks. dine tidligere søge- og browserdata (f.eks. de jobs, du klikker på), din IP-adresse eller dine CV- eller profiloplysninger til at finde relevante søgeresultater og jobagenter, vise og redigere karriereindsigt som f.eks. virksomhedsanmeldelser, løndata i jobopslag, tips til jobsamtaler med mere. En sådan deling udføres også for at muliggøre forbedrede dataanalyser, test, undersøgelser og tjenesteforbedringer.

Den giver også arbejdsgivere bedre indsigt i, hvordan deres jobopslag fungerer. Vi kan eksempelvis dele data vedrørende brugerklik på deres jobopslag, hvilket igen giver arbejdsgivere mulighed for at forstå i hvilket omfang, jobopslagene tiltrækker kandidater. Når arbejdsgiverne får de oplysninger, de har brug for, så de bedre kan udnytte vores platform, kan de oprette bedre jobopslag.

– Flere arbejdsgivere, flere jobopslag og flere jobsøgere

En sådan deling af data gør det muligt for jobsøgere at få adgang til en større database med jobopslag og arbejdsgivere, mens arbejdsgivere får adgang til flere jobsøgere. Det betyder f.eks., at Indeed kan anbefale jobs eller arbejdsgivere på vores websider eller på tilknyttede organisationers websider. Det giver også mulighed for ansøgninger og visning af jobopslag fra websiderne på tilknyttede organisationers websider og omvendt.

Indeed og dets tilknyttede organisationer kan f.eks. anbefale en jobsøger til en arbejdsgiver eller et jobopslag til en jobsøger. Dette gælder for jobsøgere, arbejdsgivere og jobopslag på Indeed og alle dets tilknyttede organisationer. Indeed og dets tilknyttede organisationer deler også arbejdsgiverdata (såsom kontooplysninger og adfærdsmæssige data) for at give disse arbejdsgivere en bedre oplevelse.

– Bedre sikkerhed for brugerne

En sådan datadeling giver Indeed og vores tilknyttede organisationer mulighed for at behandle dine personoplysninger for at forbedre brugersikkerheden og vores interne drift, foretage fejlfinding samt registrere og forebygge svindel og spam.

4.15 Overførsler af oplysninger til arbejdsgivere 

Indeed sender jobsøgeres personoplysninger til arbejdsgivere efter instrukser fra jobsøgerne. Sådanne overførsler sker i løbet af jobsøgnings-, ansøgnings- og jobsamtaleprocessen. Det beskrives nærmere i afsnit 2 og 4 i denne privatlivspolitik. Sådanne personoplysninger behandles i overensstemmelse med disse vilkår og den relevante arbejdsgivers vilkår. Jobsøgere, der via Indeed søger jobs, som skal udføres i et andet land end deres eget, skal muligvis sende deres personoplysninger til lande, der har et lavere databeskyttelsesniveau.

Indehavere af en arbejdsgiverkonto samtykker til at efterleve deres ansvar i henhold til gældende regler for databeskyttelse, hvad angår indsamling, behandling og lagring af personoplysninger, samt at yde tilstrækkelig beskyttelse af alle den registreredes rettigheder i henhold til alle gældende regler om databeskyttelse.

4.16 Overførsler af oplysninger til jobsøgere

Indeed sender visse arbejdsgiver-relaterede oplysninger til jobsøgere. Dette inkluderede offentliggørelse af Jobannoncer, Company Pages og lønoplysninger på websiderne samt offentliggørelse af jobannoncer på tredjepartswebsider. Indeed kan også give jobsøgerne oplysninger om en arbejdsgivers aktivitet og reaktionshastighed på websiderne for at hjælpe jobsøgerne med at vurdere ansættelsesmulighederne. Dette kan inkludere navnet på arbejdsgiverens repræsentant, arbejdsgiverens by/delstat, hvorvidt arbejdsgiveren har gjort noget i forbindelse med jobsøgerens CV eller ansøgning, f.eks. at åbne, gennemse, besvare eller træffe en beslutning i forbindelse med dokumentet, hvorvidt arbejdsgiveren har haft kontakt til andre jobsøgere eller har gennemset andre jobsøgeres CV’er, og hvorvidt arbejdsgiveren har gjort noget i forbindelse med et jobopslag, f.eks. at deaktivere det midlertidigt eller permanent. Når du som arbejdsgiver bruger websiderne (for eksempel ved at slå en jobannonce op eller kontakte en jobsøger via Indeed CV-programmet), accepterer du, at Indeed kan give jobsøgerne disse oplysninger.

4.17 Overførsler af oplysninger til tjenesteudbydere 

Vi bruger i visse tilfælde tredjeparter til at levere tjenester i forbindelse med vores processer for at forbedre websiderne og vores tjenester, produkter og funktioner og for at beskytte vores brugere og bedre forstå deres behov samt optimere tjenesterne og brugernes oplevelser. I forbindelse med leveringen af disse tjenester kan disse tjenesteudbydere få adgang til personoplysninger, og dette kan omfatte overførsler af sådanne personoplysninger til andre lande. Sådanne overførsler sker i forbindelse med de formål, der er beskrevet i afsnit 4, 5 og 9 i denne privatlivspolitik.

Forbedring af vores tjenester

Disse tredjeparter kan levere datapunkter, herunder hvor meget tid du bruger på specifikke sider, hvilke links du vælger at klikke på, samt data, der hjælper med at fastslå brugerpræferencer. Disse oplysninger gør det muligt for os at udbygge og vedligeholde vores tjenester ved hjælp af brugerfeedback. Disse tredjeparter anvender muligvis cookies og andre teknologier til at indsamle data om din adfærd og dine enheder, f.eks. enhedstype, browseroplysninger og foretrukket sprog. Hotjar er et eksempel på en af disse tredjeparter. 

Opretholdelse af kvalitet og beskyttelse af brugere

Indeed kan i sjældne tilfælde overføre dine personoplysninger til visse tredjepartsleverandører, der hjælper Indeed med at beskytte vores brugere og opretholde kvaliteten af vores tjenester, produkter og funktioner, som leveres til disse brugere. Et eksempel kan være leverandører, som Indeed bruger til registrering af svindel. Eksempler på sådanne leverandører inkluderer SiftScience, Emailage og PerimeterX. Et andet eksempel kan være leverandører, som Indeed bruger til at forhindre, at der oprettes konti ved hjælp af legitimationsoplysninger, som er blevet offentliggjort. Et eksempel på sådan en leverandør er SpyCloud.

Betalingsproces

Indeed kan også dele alle oplysninger om kredit- og debitkort, andre betalingskort og relaterede fakturerings- og betalingsoplysninger, som du stiller til rådighed for Indeed, med virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme og/eller kreditvurderingsselskaber, udelukkende med det formål at kontrollere din kreditværdighed, gennemføre en betaling til Indeed og betjene dig. 

– Installation eller brug af en Indeed-app

Når du installerer, downloader eller bruger en Indeed-app, kan begrænsede brugerdata blive delt med visse tjenesteudbydere for at levere bestemte tjenester og for at understøtte annoncetilskrivning. Det kan inkludere din IP-adresse eller andre entydige ID’er samt hændelsesdata, der er relateret til installationen af Indeed-appen.

Dette sker af forskellige årsager, herunder for at muliggøre brugerlogon via tredjepartskonti. Det kan også hjælpe os med at forstå og optimere vores brugeres kunderejse, da det hjælper os med: (i) at forstå, hvordan brugerne kommer til websiderne, (ii) bedre at måle resultatet af vores annoncer, samt (iii) at forstå, hvor en bruger har tilgået websiderne via forskellige enheder.

Når du downloader eller installerer en Indeed-app, anerkender og accepterer du, at dine personoplysninger kan blive overført til disse tjenesteudbydere. Du accepterer også Indeeds cookiepolitik og privatlivspolitik og de relevante servicevilkår, og du er informeret om, at du til enhver tid kan gøre brug af dine rettigheder, som det er beskrevet i afsnit 10 af denne privatlivspolitik, herunder retten til at gøre indsigelser imod den legitime brug af dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Eksempler på typer af teknologi, der kan understøtte denne funktionsmåde, omfatter pixels, javascript-kodestykker eller cookies.

– Lagring

Du bør desuden være opmærksom på, at vi også kan bruge tredjepartsudbydere af cloud-tjenester, der leverer hosting, datalagring og andre tjenester i henhold til standardvilkår og betingelser, som muligvis ikke er til forhandling. Disse tjenesteudbydere har informeret os eller offentligheden om, at de anvender de sikkerhedsforanstaltninger, de betragter som tilstrækkelige for at beskytte oplysninger i deres system, eller de har generelt ry for at anvende sådanne tiltag. Vi påtager os dog intet ansvar (i det omfang, det er tilladt af loven) for skader, der kan opstå som følge af disse virksomheders misbrug af oplysninger, herunder personoplysninger.

4.18 Overførsler af offentligt tilgængelige oplysninger

Når brugere slår indhold op på websiderne på en måde, der har til hensigt at gøre dette indhold offentligt tilgængeligt og søgbart for enkeltpersoner, forbeholder Indeed sig ret til at indsamle og dele disse oplysninger med tredjeparter. Hvis en arbejdsgiver eksempelvis opslår et job på websiderne, har Indeed ret til at dele jobopslaget eller oplysninger indeholdt i jobopslaget med tredjeparter efter Indeeds eget skøn og i henhold til aftalen med disse tredjeparter. Indeed forbeholder sig også ret til at dele oplysninger, der er indsamlet fra offentlige kilder i forbindelse med dette.

4.19 Tredjepartswebsider, du linker til fra Indeed

Du bruger muligvis også visse tredjepartswebsider eller -tjenester, som du linker til fra websiderne. I disse tilfælde leveres alle de oplysninger, du leverer til en tredjepart, til den pågældende tredjepart og ikke til Indeed, og de er underlagt tredjepartens privatlivspolitik og servicevilkår. Du kan finde flere oplysninger i afsnit 8 i denne privatlivspolitik med titlen “Links til tredjepartswebsider”.

4.20 Overførsler af personoplysninger for enkeltpersoner i EU (inklusive det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz)

Du kan finde oplysninger om dette i afsnit 11 i denne privatlivspolitik.

5. Anden anvendelse og videregivelse af ikke-personoplysninger

Denne politik gælder også for vores brug af ikke-personoplysninger. Vi kan bruge og videregive ikke-personoplysninger til ethvert formål, undtagen hvor gældende lovgivning kræver noget andet. Hvis vi kombinerer ikke-personoplysninger med personoplysninger, vil vi udelukkende anvende og videregive disse kombinerede oplysninger til de formål, som er beskrevet i afsnit 4 og 9 i denne privatlivspolitik, så længe oplysningerne er kombineret.

6. Sikkerhed

Indeed bestræber sig på at anvende rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe med at beskytte mod tab, forkert anvendelse eller ændring af de personoplysninger, som Indeed er ansvarlig for. Der findes dog ingen metoder til transmission via internettet eller metoder til elektronisk opbevaring, der er 100 % sikre. Bemærk endvidere, at e-mails, meddelelser sendt via din webbrowser samt kommunikation via andre metoder ikke er krypteret. Vi bestræber os således på at beskytte dine oplysninger, men kan ikke garantere sikkerheden. Du kan finde flere oplysninger på følgende side

Vær også opmærksom på, at vi muligvis benytter tredjepartsudbydere af cloud-tjenester som beskrevet i afsnit 4.17 i denne politik.

7. Cookies

“Cookies” er små tekstoplysninger, der gemmes af din browser på computerens harddisk. Du kan finde yderligere oplysninger om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

– Spor ikke-anmodninger

Vi reagerer ikke på browserens “Spor ikke”-signal (DNT), hvis brugeren har aktiveret dette i sin webbrowser. Når vi gemmer eller læser cookies på websider, der ikke er knyttet til os, men har integreret vores jobsøgnings- og visningsfunktioner, gør vi det for eksempel for at give en personligt tilpasset jobsøgningsoplevelse for brugere på disse websider. Vi deler ikke oplysninger om din brug af vores websider med disse tredjeparter. Når tredjeparter, som vi har integreret på websiderne (som beskrevet i Indeeds cookiepolitik), gemmer eller læser deres egne tredjepartscookies, reagerer de muligvis på DNT-signalet.

8. Links til tredjepartswebsider

På websiderne kan der være links til tredjepartswebsider. Når du klikker på sådanne links, forlader du muligvis vores websider. Din webbrowser viderebringer desuden muligvis webadressen på den side på websiderne, du klikkede fra, til tredjepartswebsiden. Denne webadresse kan inkludere søgeord og -filtre, som du har brugt på websiderne. På websiderne kan der også være Company Pages, som kan indeholde oplysninger leveret af tredjepartsarbejdsgivere.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR INDSAMLING, BRUG ELLER VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER ELLER ANDRE PRIVATLIVSPROCEDURER HOS TREDJEPARTER, HERUNDER VORES TILKNYTTEDE ORGANISATIONER, TREDJEPARTSTJENESTEUDBYDERE, ARBEJDSGIVERE (HERUNDER ENHVER ARBEJDSGIVER MED EN COMPANY PAGE), ENHVER SOCIAL MEDIEPLATFORM FRA TREDJEPARTER, ENHVER TREDJEPART, DER GIVER ADGANG TIL DE ENHEDER ELLER OPERATIVSYSTEMER, FOR HVILKE WEBSIDERNE ER TILGÆNGELIGE, OG ENHVER TREDJEPART, DER DRIVER EN WEBSIDE, TIL HVILKEN WEBSIDERNE INDEHOLDER ET LINK. DU HAR MULIGVIS RETTIGHEDER, DER KAN HÅNDHÆVES DIREKTE I FORHOLD TIL DISSE TREDJEPARTER, OG DU BØR DERFOR LÆSE DERES PRIVATLIVSPOLITIKKER FOR AT FÅ MERE AT VIDE.

9. Opkøb og anden omorganisering

Oplysninger, der indsamles i henhold til denne privatlivspolitik, herunder personoplysninger, kan videregives til en eller flere tredjeparter i forbindelse med enhver ændring af ejerskab eller styring af Indeeds forretning (uanset om det sker via fusion, salg eller på anden vis) eller enhver anden omorganisering eller joint venture eller tildeling, overdragelse eller anden disponering af hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer), og sådanne oplysninger kan bruges af denne tredjepart i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. På samme måde kan oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne privatlivspolitik, herunder personoplysninger, videregives til en eller flere tredjeparter i forbindelse med opkøb af eller fusion med disse tredjeparter, der gennemføres af Indeed.

10. Udøvelse af rettigheder, hvad angår personoplysninger

Som bruger af disse websider kan du udøve de rettigheder, der er beskrevet nedenfor. Bemærk, at vi muligvis forsøger at verificere din identitet via den e-mailadresse eller det telefonnummer, der er tilknyttet din brug af vores websider, før vi efterkommer en sådan anmodning, og at vi forbeholder os ret til at afvise en anmodning, hvis vi ikke kan fuldføre denne proces på en tilfredsstillende måde. Hvis du bemyndiger nogen til at foretage en anmodning på dine vegne, kan vi også afvise din anmodning, hvis vi ikke kan få bekræftet af dig, at personen, der foretager anmodningen, er bemyndiget til at agere på dine vegne.

10.1 Retten til at berigtige dine personoplysninger

Brugere af websiderne kan selv redigere og opdatere de fleste af de personoplysninger, der opbevares på hver enkelt webside, på den pågældende webside. Hvis du har forespørgsler eller klager, anbefaler vi, at du kontakter os.

Hvis du ikke ønsker at gøre dette, kan du i stedet indsende en formel anmodning, hvor du beder Indeed om at berigtige fejlagtige personoplysninger på dine vegne, ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum inden afsendelsen af e-mailen) fra den e-mailadresse, der er knyttet til din konto.

10.2 Retten til at gøre indsigelser imod eller begrænse behandling af dine personoplysninger

Hvis du har forespørgsler eller klager i forbindelse med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, anbefaler vi, at du kontakter os.

Hvis du ikke ønsker at gøre dette, kan du i stedet indsende en formel anmodning, hvor du gør indsigelse imod eller ønsker at begrænse behandlingen af dine personoplysninger på hver enkelt webside. Du har f.eks. ret til at gøre indsigelser mod den legitime brug af dine personoplysninger på hver enkelt webside til markedsføringsformål. Det gør du ved at udfylde denne formular, hvor du anmoder om sletning af dine data.

10.3 Fravalg af markedsføringsmeddelelser og tilbagetrækning af samtykke

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os baseret på dine personoplysninger, har du en række valgmuligheder.

Hvis du vil framelde dig en bestemt markedsførings-e-mail fra en webside, kan du gøre det ved at klikke på “Afmeld” (eller en tilsvarende handling), hvor det er relevant. Bemærk, at du kun framelder dig den pågældende markedsføringsmeddelelse.

Hvis du vil tilpasse alle dine jobagenter, kan du klikke på “Rediger denne jobagent” (eller en tilsvarende handling) for at tilpasse dine abonnementer. Du kan også tilgå og tilpasse dine abonnementer (for jobagenter, anbefalede jobs og andre notifikationer) via dashboardet for din konto (hvor det er relevant) eller kontakte kundesupport for at gøre det.

Derudover kan du framelde dig alle markedsføringsmeddelelser ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrummene, når du sender e-mailen). Vi imødekommer din anmodning, så hurtigt det er praktisk muligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Endelig bør du bemærke, at vi muligvis stadig sender andre meddelelser til dig, f.eks. administrative meddelelser.

10.4 Retten til at få adgang til og flytte dine personoplysninger

Brugere af websiderne kan få adgang til de fleste af de personoplysninger, de har angivet på hver enkelt webside, på den pågældende webside. Hvis du har forespørgsler eller klager, anbefaler vi, at du kontakter os. Hvis du ikke ønsker at gøre dette, kan du i stedet indsende en formel anmodning, hvor du beder om at få adgang til dine personoplysninger, der opbevares af Indeed. Det gør du ved at udfylde denne formular. Hver enkelt webside kan udlevere dine personoplysninger til dig i et flytbart format. Hvis du har haft kontakt med den pågældende webside fra mere end én e-mailadresse, skal du også sende en anmodning fra den eller de øvrige e-mailadresser, så vi også kan udlevere personoplysninger for disse e-mailadresser.

10.5 Retten til at få slettet dine personoplysninger

Brugere af websiderne kan selv redigere og opdatere de fleste af de personoplysninger, der opbevares på hver enkelt webside, på den pågældende webside. Hvis du har forespørgsler eller klager, anbefaler vi, at du kontakter os.

Hvis du ikke ønsker at gøre dette, kan du i stedet indsende en formel anmodning, hvor du beder om at få slettet de personoplysninger, du har angivet til hver enkelt webside. Det gør du ved at udfylde denne formular. Når din anmodning er blevet bekræftet, iværksætter hver enkelt webside de nødvendige procedurer for at efterkomme den, herunder sletning af en relevant konto på websiden. Såfremt anmodningen om sletning er relateret til personoplysninger, du tidligere har anmodet om at få offentliggjort på hver enkelt webside (for eksempel som jobsøger, der opretter et offentligt CV), gør vi i rimeligt omfang andre dataansvarlige opmærksomme på denne anmodning. Hvis du har haft kontakt med den pågældende webside fra mere end én e-mailadresse, skal du også sende en anmodning fra den eller de øvrige e-mailadresser, så vi også kan slette personoplysninger for disse e-mailadresser.

BEMÆRK! Såfremt du anmoder om at få dine personoplysninger slettet, kan du ikke længere oprette en konto på den pågældende webside med den samme e-mailadresse. Hvis du blot ønsker at lukke din konto, skal du klikke på knappen “luk min konto” på kontosiden. Hvis du benytter Indeed Apply til en ansøgning eller foretager dig andet på den pågældende webside med den e-mailadresse, der er tilknyttet din anmodning om sletning, modtager du muligvis ikke visse oplysninger, der er tilknyttet disse handlinger, fra den pågældende webside eller andre af websidens brugere. Ved at indsende en anmodning om sletning af personoplysninger anerkender du desuden, at du bliver fjernet fra alle aktive lodtrækninger, konkurrencer, udtrækninger og andre fremstød.

Hvis du er jobsøger og ønsker at slette en jobansøgning, der er oprettet på den pågældende webside, bedes du kontakte den potentielle arbejdsgiver direkte for at anmode om at få slettet ansøgningen. Hvis du er jobsøger og har indsendt en jobansøgning vedrørende en stilling hos Indeed, henvises du til den privatlivspolitik, du modtog på ansøgningstidspunktet, eller til rekrutteringskonsulenten for at få yderligere instruktioner i, hvordan du udøver dine rettigheder.

10.6 Tilbagetrækning af samtykke

Der er visse aktiviteter, hvor vi beder om dit samtykke til at anvende dine personoplysninger. Du har ret til at trække dette samtykke tilbage til enhver tid. Når du angiver placeringsoplysninger via en mobilapp, kan du til enhver tid slå dine placeringstjenester fra på enheden. I forbindelse med andre tjenester, der kræver dit samtykke, kan du trække samtykket tilbage via workflowet for den pågældende tjeneste. Bemærk, at den måde, vi har anvendt dine oplysninger på før tilbagetrækningen af dit samtykke, stadig er retsgyldig.

10.7 Visse begrænsninger

Retten til at berigtige, gøre indsigelser, begrænse, få adgang, overføre og slette er underlagt visse begrænsninger som fremsat i gældende lovgivning. De enkelte anmodninger færdigbehandles inden for det tidsrum, der er fastsat af relevante bestemmelser, og dette tidsrum starter på det tidspunkt, hvor vi bekræfter din anmodning. Hvor det er tilladt, skal du være opmærksom på, at der kan opkræves betaling for efterfølgende anmodninger fra samme enkeltperson. Denne opkrævning bestemmes af Indeed og kan kun pålægges i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov.

11. Personoplysninger om enkeltpersoner i EØS og Schweiz

11.1 Rettigheder i henhold til persondataforordningen

Hvor det er relevant, sker Indeed Irelands overførsler af personoplysninger om enkeltpersoner i EØS og Schweiz til jurisdiktioner uden for EØS og Schweiz i henhold til Europa-Kommissionens standardklausuler. Disse aftaler indbefatter også de rettigheder og bestemmelser, der er fremsat i kapitel V (og artikel 28, hvor det er relevant) i persondataforordningen. 

11.2 Principper og aftale vedrørende Privacy Shield

Indeed Ireland overfører visse personoplysninger til Indeed, Inc. i USA. Sådanne overførsler er underlagt bestemmelserne i afsnit 11.1, og Indeed, Inc. og dets datterselskab Prehire, Inc. overholder desuden Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA (der gælder i alle EØS-lande) samt Privacy Shield-aftalen mellem Schweiz og USA som fremsat af United States Department of Commerce angående indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger, der er overført fra EU (inklusive alle EØS-lande), Storbritannien og Schweiz til USA. Indeed Inc. har tilkendegivet, at selskabet overholder Privacy Shield-principperne om oplysningspligt, valgfrihed, betingelser for videreoverførsel, sikkerhed, dataintegritet og formålsbegrænsning, indsigt, klageadgang, håndhævelse og ansvar. Såfremt der måtte være konflikt mellem bestemmelserne i denne privatlivspolitik og Privacy Shield-principperne, vil Privacy Shield-principperne være gældende. Du kan få mere at vide om Privacy Shield-programmet og se vores certificering ved at besøge https://www.privacyshield.gov/. Se endvidere vores FAQ om privatliv for at få mere at vide om vores brug af Privacy Shield.

11.3 Princip vedrørende videreoverførsel

I forbindelse med videreoverførsel af data til tredjepart har en Privacy Shield-organisation ansvaret for behandlingen af de personoplysninger, der modtages i henhold til Privacy Shield, og efterfølgende overførsler til en tredjepart, som fungerer som agent på organisationens vegne. Indeed forbliver ansvarlig i henhold til disse principper, hvis Indeeds agent behandler disse personoplysninger på en måde, der ikke er i overensstemmelse med principperne, medmindre Indeed kan bevise, at Indeed ikke er ansvarlig for den hændelse, der er årsag til skaden.

11.4 Uvildig konfliktløsning for enkeltpersoner i EU og Schweiz

I henhold til aftalen for Privacy Shield-principperne, der er indgået mellem EU og USA (gælder i alle EØS-lande) og mellem Schweiz og USA, er Indeed forpligtet til at behandle klager om dit privatliv og vores indsamling eller brug af dine personoplysninger. Enkeltpersoner fra EØS og Schweiz med forespørgsler eller klager i forbindelse med denne privatlivspolitik skal først kontakte Indeed Inc. på: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA eller sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrummene, når e-mailen sendes).

Indeed Inc. er endvidere forpligtet til at henvise uløste privatlivsklager i henhold til Privacy Shield-principperne mellem EU og USA og mellem Schweiz og USA til BBB EU PRIVACY SHIELD, en almennyttig alternativ organisation til konfliktløsning, der er hjemmehørende i USA og drives af Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke modtager en rettidig bekræftelse på din klage, eller hvis din klage ikke er løst på tilfredsstillende vis, kan du besøge EU Privacy Shield for at få flere oplysninger og indgive en klage.

Enkeltpersoner i EØS og Schweiz har under visse særlige omstændigheder mulighed for at påberåbe sig bindende voldgift over for Privacy Shield-panelet.

12. Generelle forespørgsler og klager

12.1 Kontakt til Indeed

Du kan kontakte Indeed, Inc. på 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, og du kan kontakte Indeed Ireland Operations Limited på 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland. Du kan også kontakte begge selskaber via kontaktformularen på vores websider. Du kan kontakte Indeeds dataansvarlige ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrum, når e-mailen sendes).

12.2 Klager

Hvis du mener, at dine databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket af Indeed, har du ret til at klage til den rette myndighed, der fører tilsyn med databeskyttelse. Hvis du eksempelvis er i EØS, er Indeeds primære forretningssted i EØS Indeed Ireland Operations Limited i Irland, som reguleres af den irske databeskyttelseskommission. Brug i så fald dette link. Hvis du er i EØS eller Schweiz, og du har en klage i forbindelse med overførsler og behandling, der er foretaget i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne mellem EU (gælder i alle EØS-lande) og USA og mellem Schweiz og USA, kan du benytte den uvildige konfliktløsning, som er beskrevet i afsnit 11 i denne privatlivspolitik.

13. Privatlivsrettigheder i Californien

Ved at gøre brug af de rettigheder, der er angivet i dette afsnit af vores privatlivspolitik, erklærer du, at du bosat i Californien.

Alle brugere kan indsende en bekræftet anmodning til Indeed vedrørende deres personoplysninger. Denne proces er beskrevet i afsnit 10 i vores privatlivspolitik, som også indeholder de adresser, anmodninger til Indeed vedrørende dine personoplysninger skal sendes til.

13.1 Retten til at kende dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om, at vi oplyser, hvilke personoplysninger om dig vi indsamler, bruger, videregiver og “sælger” (dette udtryk forklares nærmere i afsnit 13.2 nedenfor). Du kan få flere oplysninger om, hvordan du udøver denne rettighed, i afsnit 10 i vores privatlivspolitik.

Følgende afsnit i vores opsummering af Indeeds privatlivspolitik forklarer, hvilke kategorier af personoplysninger, vi har indsamlet i løbet af de sidste tolv (12) måneder (afsnit 3), hvorfor vi indsamler disse oplysninger (afsnit 4), og de tredjeparter, vi deler oplysningerne med (afsnit 5). Vi dækker også disse emner mere udførligt i vores fuldstændige privatlivspolitik: Afsnit 2 i privatlivspolitikken forklarer de kategorier af personoplysninger, vi indsamler, afsnit 4, 5 og 9 forklarer de formål, vi bruger dine personoplysninger til, og afsnit 4, 8, 9 og 11 i privatlivspolitikken forklarer vores videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter.

13.2 Retten til at fravælge salg af dine personoplysninger

Du kan få mere at vide om Indeeds tilgang til Californiens “Do not sell my personal information“-bestemmelse, hvorfor den gælder for din brug af vores websider, og hvordan du kan udøve denne rettighed, ved at besøge vores side om fravalg af CCPA. Der forklarer vi, hvordan Californien har defineret “salg” i henhold til den californiske forbrugerbeskyttelseslovgivning (California Consumer Protection Act, CCPA), og hvordan visse overførsler af personoplysninger, som er nødvendige for de produkter og tjenester, vi tilbyder vores brugere, kan være omfattet af denne definition. 

I henhold til Californiens “Shine the Light“-lovgivning (Civil Code afsnit 1798.83) har borgere i Californien særlige rettigheder i forbindelse med videregivelse af deres personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med disses direkte markedsføring. Indeeds politik er, at dine personoplysninger ikke videregives til tredjeparter til disses direkte markedsføring, hvis du har udnyttet din mulighed for at forhindre, at disse oplysninger videregives til en tredjepart til sådanne formål. Hvis du ikke vil have, at dine personoplysninger videregives til sådanne formål, kan du anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, ved at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i afsnit 10 i denne privatlivspolitik.

13.3 Ret til ligebehandling ved udøvelse af dine privatlivsrettigheder

Vi diskriminerer ikke imod dig for udøvelse af nogen af dine rettigheder i henhold til CCPA.

Cookiepolitik

Sidst opdateret: 17. december, 2020

Ved at benytte eller tilgå Indeeds websider (“Websiden”) accepterer du Indeeds brug af cookies som beskrevet nedenfor. 

I denne cookiepolitik henviser “Indeed”, “vi” eller “os” til Indeed, Inc., hvis du er bosiddende i USA, Indeed Staff LLC, hvis du bruger Indeed Staff i USA, og Indeed Ireland Operations Limited, hvis du er bosiddende uden for USA.

Følgende brands er omfattet af denne cookiepolitik: IndeedEngineerjobsCareesmaGigajobWorkopolis og Wowjobs (under ét “websiderne” eller “vores websider”). Alle henvisninger til jobsøger, arbejdsgiver og personoplysninger har den definition, der er angivet i vores privatlivspolitik.

1. Introduktion: Hvad er en cookie?

Denne cookiepolitik er med til at forklare, hvornår og hvorfor der eventuelt sendes cookies til besøgende på websiderne. Cookies er tekstoplysninger, som en webside overfører til en persons harddisk eller andet internetbrowserudstyr til statistiske formål. Cookies gør det muligt for websider at huske vigtige oplysninger, som gør det nemmere for dig at bruge websiderne. En cookie vil typisk indeholde navnet på det domæne, cookien er kommet fra, cookiens “levetid” og et tilfældigt oprettet unikt nummer eller en anden værdi. Visse cookies bliver brugt på websiderne, uanset om du er logget på din konto eller ej. 

Sessionscookies er midlertidige cookies, som bliver i browserens cookiefil, indtil du forlader websiden. Vedvarende cookies bliver i browserens cookiefil meget længere (hvor længe afhænger dog af levetiden for hver enkelt cookie). Vi bruger sessionscookies til at holde øje med det samlede antal besøgende på vores websider. Vi kan også bruge cookies til at huske din computer, når du bruger den til at besøge websiderne igen. Det er med til at tilpasse din brugeroplevelse. I sådanne situationer kan vi knytte personoplysninger til en cookiefil.

2. Hvordan vi bruger cookies

Vi bruger cookies, webbeacons og lignende teknologier, herunder fra tredjepartspartnere såsom Google og Facebook, til målingstjenester, bedre målretning af annoncer og til markedsføringsformål. Dette sker fra websiderne, når du downloader eller installerer en Indeed-app og i nogle af vores annoncer på tredjepartswebsider. Med disse cookies, webbeacons og lignende teknologier kan vi vise dig markedsføringsmateriale om os på andre websider, du besøger på internettet, og sætte dig i forbindelse med flere arbejdsgivere. Vi kan også dele oplysninger om din adfærd på websiderne med tredjeparter (herunder administratorer af tredjepartswebsider og/eller sociale netværk) for at vise dig målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. 

Vi bruger desuden disse cookies, webbeacons og lignende teknologier til at muliggøre Indeed Targeted Ads-programmet og andre annoncer for at hjælpe os med at se, hvilke annoncer brugerne har set, hvor mange gange brugerne har set en bestemt annonce, og på hvilke websider en bestemt annonce blev vist. Vi kan også give arbejdsgivere, der deltager i Indeed Targeted Ads-programmet, mulighed for at placere cookies, webbeacons og lignende teknologier i annoncer, vi bringer på vores webside og på tredjepartswebsider. Dette hjælper arbejdsgiverne med at se, hvordan enkeltpersoner reagerer på vores annoncer om deres jobopslag.

Vi kan også bruge disse cookies, webbeacons og lignende teknologier på Websiderne til at forstå og informere en arbejdsgiver om, hvilke brugere der har set et bestemt jobopslag, en bestemt Company Page, et bestemt Hiring Event eller andre annoncer, hvor arbejdsgiveren er identificeret.

AnalyseformålIndeed og dets tilknyttede organisationer (som defineret i afsnit 4.14 i privatlivspolitikken) bruger cookies til at analysere brugernes aktivitet for at forbedre websiderne og websider, der tilhører Indeeds tilknyttede organisationer. Vi kan eksempelvis bruge cookies til at analysere indsamlede mønstre, f.eks. det gennemsnitlige antal jobsøgninger, vores brugere udfører. Vi kan bruge disse analyser til at få indsigt i, hvordan vi kan forbedre funktionerne og brugeroplevelsen på websiderne.
Dine præferencer og brugeroplevelsenIndeed og dets tilknyttede organisationer bruger cookies til at indsamle bestemte oplysninger om vores brugere, f.eks. browsertype, server, foretrukne sprog og land. Vi gemmer disse brugerpræferencer på websiderne for at give dig en mere ensartet og praktisk brugeroplevelse. Vi kan for eksempel gemme dine seneste søgninger i en cookie, så du let kan gentage søgningerne, når du vender tilbage til websiderne, eller så vi kan komme med forslag til profiloplysninger, når du opretter en konto og angiver et CV på websiderne (f.eks. Indeed CV). 
Desuden bruger vi cookies til at sørge for, at du fortsat er logget på, når du besøger websiderne gentagne gange. Vi bruger muligvis også din IP-adresse til at fastslå din geografiske placering på by- eller postnummerniveau, så vi kan vise dig de mest relevante søgeresultater.
Levering af målingstjenester, målrettede annoncer og markedsføringVi bruger cookies, webbeacons og lignende teknologier fra tredjepartspartnere såsom Google og Beeswax til målingstjenester, bedre målretning af annoncer og markedsføring. Dette sker, når du besøger websiderne, og når du downloader eller installerer en Indeed-app. Med disse cookies, webbeacons og lignende teknologier kan vi vise dig markedsføringsmateriale om os (hvilket kan omfatte bestemte jobopslag eller Company Pages, der er tilgængelige på websiderne) på andre websider, du besøger på internettet. 
Vores tredjepartsannonceringspartnere kan også bruge disse teknologier til at identificere dine browsinginteresser over tid og på tværs af forskellige websider for at levere målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. 
Indeed kan også dele oplysninger om din adfærd på websiderne med tredjeparter (herunder administratorer af tredjepartswebsider) for at vise dig målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. Vi bruger desuden cookies til at muliggøre Indeed Targeted Ads-programmet. I forbindelse med dette program og andre annoncer bruger vi cookies, webbeacons og lignende teknologier, herunder fra tredjepartspartnere, til at se, hvilke annoncer brugerne har set, hvor mange gange brugerne har set en bestemt annonce, og på hvilke websider en bestemt annonce blev vist. 
Du har ret til at gøre indsigelse mod den legitime brug af dine personoplysninger til markedsføring. Hvis du vil fravælge indsamling og brug af oplysninger til målretning af annoncer eller benytte dig af andre rettigheder, kan du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet i afsnit 10 i vores privatlivspolitik.
Sporing af henvisningerVi bruger cookies, webbeacons og lignende teknologier, herunder fra tredjepartspartnere, til at associere brugeraktivitet med den tredjepartswebside, der henviste brugeren til vores websider, eller til at associere brugeraktivitet, som Indeed henviste til en tredjepartswebside. Nogle af disse websider tilhørende tredjepartspartnere modtager kredit for de brugeres aktivitet, som de henviser til vores websider, eller giver Indeed kredit for de brugeres aktivitet, som henvises til disse tredjepartswebsider. 
Vi kan dog bruge disse teknologier til at dele begrænsede oplysninger om brugeraktivitet med arbejdsgivere, f.eks. hvilke brugere der har set et bestemt jobopslag, en bestemt Company Page, et bestemt Hiring Event eller andre annoncer på websiderne og den tredjepartswebside, hvor du brugte et link til et jobopslag, en Company Page eller et Hiring Event eller en anden annonce på websiderne. Vi bruger også cookies og disse teknologier til at associere brugeraktivitet med den e-mailkampagne, som har henvist brugeren til vores websider.
SikkerhedsformålVi bruger cookies til at begrænse bestemte typer cyberangreb.
Test-, brugbarheds- og ydelsesforbedringsformålVi bruger cookies til at sikre, at vores brugere får en ensartet brugeroplevelse, og vi udfører A/B-test på visse dele af vores websider for at forbedre vores produkter. Vi bruger også cookies til at forbedre websidernes ydeevne og driftssikkerhed.
Forebyggelse af svindel og spamVi bruger cookies, når vi gennemgår og undersøger svindelsager. En del af vores sporing af cookies/enheder foregår via tredjepartsleverandører såsom SiftScience. Andre gange bruger vi vores egne indeks til at identificere aktiviteter vedrørende specifikke cookies.
Overholdelse af lovgivningVi kan bruge cookies til at anonymisere trafik- og aktivitetsdata, vi indsamler om brugen af vores websider. Vi kan også placere en cookie kaldet OptanonConsent, som gemmer status for dit samtykke til cookies, når du interagerer med vores cookiebanner.

3. Anvendte cookies

På hver af vores websider bruger vi første- og tredjepartscookies på forskellige måder for at levere vores mange produkter og tjenester til dig. Hvis du bruger en eller flere af websiderne i nedenstående tabel, bør du følge de brandspecifikke links herunder for at få vist en komplet liste over cookies, der bruges på vores Websider. Alle andre besøgende kan få vist en liste over vores tredjepartscookiepartnere i den anden tabel herunder.

BrandCookieliste
Brugere af Indeed Ireland (ie.indeed.com)Cookieliste
Brugere af Indeed UK (indeed.co.uk)Cookieliste

Vi kan lade tredjeparter bruge cookies på vores websider for at hjælpe med at levere og forbedre vores tjenester og levere dem til dig. Vores brug af disse cookies kan være forskellig på forskellige websider og markeder. Hvis din brug af vores websider ikke er nævnt i ovenstående tabel, bør du gennemgå dine browserindstillinger for at få vist en liste over alle cookies, der er gemt på din enhed. Nedenstående liste viser alle de tredjepartscookiepartnere, vi bruger fra og med ikrafttrædelsesdatoen for denne cookiepolitik. Besøg deres websider for at få flere oplysninger om deres fremgangsmåder angående privatliv:

TredjepartscookieleverandørTredjepartswebside
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

Indeed kan også give en arbejdsgiver en kode til konverteringssporing, som kan placeres på arbejdsgiverens webside, og som sender et ping til jobsøgerens webbeacon og registrerer, når en jobsøger har søgt et job på den pågældende arbejdsgivers webside. Med denne konverteringssporing tilskrives en ansøgning Indeed, hver gang jobsøgeren startede sin søgning på Indeed, uanset mellemliggende aktivitet. Indeed har ikke adgang til cookies på arbejdsgiverens domæne. Konverteringssporing er ganske enkelt en tællemekanisme, som giver Indeed besked om, at en jobsøger har søgt en stilling. Hvis du vil fjernes fra Indeeds webbeacon for jobsøgere, skal du bruge vores funktion til fravalg af webbeacon.

4. Din kontrol over vores brug af cookies

Ovenstående tabeller kan give brugere på visse markeder muligheder for at foretage cookieindstillinger. Vores brugere har endvidere følgende kontrolmuligheder:

Browser- og enhedsspecifikke kontrolfunktioner

Din browser kan give dig mulighed for at blokere cookies, f.eks. tredjepartscookies. Nogle browsere giver desuden mulighed for at gennemse og administrere cookies enkeltvis. Vi anbefaler, at du gennemser browserens indstillinger og dokumentation for at få flere oplysninger om eventuelle kontrolfunktioner i browseren, og hvordan de fungerer. Bemærk, at hvis du sletter en cookie, som Indeed bruger på vores websider, fra din enhed eller browser, men ikke indstiller din browser eller enhed til at blokere tredjepartscookies, kan vi installere den samme cookie igen, hvis du besøger websiden på et senere tidspunkt. Visse tredjepartscookies er endvidere vigtige for de tjenester, vi leverer på vores websider. Hvis du blokerer tredjepartscookies, kan du muligvis ikke udnytte alle de funktioner, der er tilgængelige på vores websider.

Fravalg af målrettede annoncer

Du kan endvidere fravælge målrettede annoncer, som vi udarbejder gennem vores tredjepartsannonceringspartnere, f.eks. Google og Beeswax, ved at benytte de ressourcer, de stiller til rådighed (såsom Googles Sådan bruger Google oplysninger fra websites eller apps, der anvender vores tjenester), eller ved at administrere dem via de initiativer til selvregulering af digital annoncering, der findes i EU (Your Online Choices), USA (Your Ad Choices) og Canada (Your Ad Choices). Vi kan til enhver tid opdatere denne liste i takt med, at lignende initiativer bliver tilgængelige på andre markeder. Vi opfordrer dig til at besøge alle disse websider for at få flere oplysninger om hver enkelt organisations holdning til målrettede annoncer, lister over deltagende virksomheder og de muligheder, webbrugere har. Bemærk, at fravalg af tredjepartscookies kan kræve, at der bruges en tredjepartscookie til at huske dine valg. Hvis du fjerner tredjepartscookies fra din browser eller enhed, kan dit valg derfor blive påvirket eller slettet.

5. Ændringer i vores cookiepolitik

Se “Senest opdateret” øverst i vores cookiepolitik for at se, hvornår politikken sidst blev ændret. Enhver ændring træder i kraft på ovennævnte dato for “Senest opdateret”. Ved at bruge websiderne eller give os oplysninger efter sådanne ændringer accepterer du den ændrede cookiepolitik. Såfremt Indeed skal bruge personoplysninger indsamlet via websiderne på en måde, der i væsentlig grad adskiller sig fra det, der blev angivet på tidspunktet for indsamlingen, giver Indeed brugerne besked via e-mail og/eller ved at lave et opslag på de pågældende websider 30 dage før denne anvendelse eller på anden måde i det omfang, loven kræver det.

FAQs om Indeeds Privatliv

Vores privatlivspolitik beskriver detaljeret, hvordan Indeed behandler dine data. Du kan få flere oplysninger om Indeeds holdning til privatlivsbeskyttelse på vores side med ofte stillede spørgsmål (FAQ).

Kontakt os

Se nedenstående tabel for at finde den korrekte kontaktmetode ved generelle supportemner:

Indeed SupportIndeed-supportformular
Workopolis SupportWorkopolis-supportformular
EngineerJobs SupportSend en e-mail til privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellemrummene)
WowJobs SupportSend en e-mail til privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellemrummene)
GigaJob SupportSend en e-mail til privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellemrummene)
Careesma SupportCareesma-supportformular

Hvis du har spørgsmål om vores privatlivspolitik, kan du sende os en e-mail på privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrummene).