HR Tech Privacy

Indeed

Indeed er verdens1 førende jobsøgningsside med mere end 250 millioner unikke besøgende2 hver måned. Indeed vil gerne sætte jobsøgerne i første række ved at give dem gratis adgang til at søge jobs, opslå deres CV og læse mere om virksomheder. Hver dag forbinder vi millioner af mennesker med nye muligheder.

1 comScore, besøg i alt, marts 2020

2 Google Analytics, unikke besøgende, februar 2020

Privatlivspolitik

Senest opdateret: 3. december 2022

Opsummering af Indeeds privatlivspolitik

Bemærk, at Indeed og dets tilknyttede organisationer ejes direkte eller indirekte af et børsnoteret japansk moderselskab, Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Introduktion

Vi har udarbejdet denne opsummering af Indeeds samlede privatlivspolitik for at give dig et overblik og for at orientere dig om, hvordan vi behandler dine persondata.

Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver de persondata og ikke-persondata, vi indsamler fra og om dig, når du tilgår eller bruger vores online- og/eller mobilwebsider, programmer, tjenester og software, har interaktioner med os via telefon eller ansigt til ansigt, eller som vi indhenter fra offentligt tilgængelige kilder eller tredjepartskilder.

Vores websider, der er omfattet af denne privatlivspolitik, inkluderer de tilknyttede online- og/eller mobilwebsider, applikationer og tjenester samt software tilhørende Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, Workopolis og Wowjobs.

Indeeds hovedopgave er at hjælpe folk med at finde jobs og hjælpe arbejdsgivere med at finde gode kandidater. Da alle vores tilknyttede organisationer har denne hovedopgave, har vi også udviklet et privatlivscenter for at vise vores brugere, hvem vores tilknyttede organisationer er, og hvordan vi deler data med dem. Du kan læse mere om, hvordan vi udveksler data med vores tilknyttede organisationer, på siden med ofte stillede spørgsmål (FAQ) i vores privatlivscenter.

2. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Det afhænger af din lokation, hvilken Indeed-organisation der er ansvarlig for dine oplysninger, og om vi fungerer som dataansvarlig eller databehandler i henhold til afsnit 1.1 i Indeeds samlede privatlivspolitik herunder. Du kan se den ansvarlige organisation i nedenstående tabel. 

Brugerens placeringDataansvarlig 
USAIndeed Inc.
Indeed Staff LLC for brugere af Indeed Staff
Uden for USAIndeed Ireland Operations Limited
Indeed Japan K.K. for brugere i Japan

3. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

På vores websider indsamler vi oplysninger:

 • som du vælger at oplyse til os via vores websider, f.eks. kontaktoplysninger, CV-oplysninger og placeringsdata
 • gennem din aktivitet på vores websider, f.eks. oplysninger fra din enhed, og handlinger, der er foretaget på websider, søgninger, du foretager, eller jobs, du klikker på
 • når du søger jobs, bruger screenings- eller vurderingsspørgsmål eller automatisk telefonscreening eller logger på fra tredjepartswebsider
 • når du bruger betalingstjenester eller er en arbejdsgiver, som leverer nødvendige arbejdsgiveroplysninger, f.eks. til brug ved verificering.

Indeed kan også indsamle oplysninger om dine interaktioner med vores konti på sociale medier på tredjepartsplatforme eller i forbindelse med at hente data såsom CV’er, data om mulige kandidater eller data om rekrutteringsstatussen fra tredjeparter.

Detaljerede oplysninger om de typer persondata, vi indsamler fra dig, og oplysninger om det juridiske grundlag for denne indsamling er beskrevet i afsnit 2 i vores samlede privatlivspolitik.

4. Hvorfor indsamler vi disse oplysninger?

Vi indsamler og bruger oplysninger om dig for at hjælpe jobsøgere med at finde jobs, hjælpe arbejdsgivere med at finde kandidater samt tilbyde og forbedre vores tjenester til dig. Kort sagt: Hvor det er relevant, bruger vi dine persondata til:

 • at oprette din konto og sende dig jobagenter eller andet markedsføringsmateriale 
 • at vise dig relevante søgeresultater og anbefalede jobs 
 • at lette kommunikationen i forbindelse med jobsøgnings-, ansøgnings- og jobsamtaleprocessen
 • at stille dit CV til rådighed for tredjeparter afhængigt af dine privatlivsindstillinger (f.eks. om dit CV er privat eller offentligt)
 • at matche jobsøgere med jobopslag fra arbejdsgivere 
 • at forhindre svindel, spam og andre potentielt svigagtige eller ulovlige aktiviteter 
 • at gennemføre betalinger i forbindelse med betalingstjenester 
 • at udføre automatisk databehandling for at kunne levere mange af vores tjenester 
 • at forbedre og optimere vores tjenester samt sikkerheden for jobsøgere og arbejdsgivere ved at videregive data til vores tilknyttede organisationer
 • at forbedre vores tjenester, bevare produktkvaliteten og beskytte brugerne og 
 • at samle indhold, der er slået op på Indeed, og som er beregnet til at være offentligt tilgængeligt, og dele det med tredjeparter.

Du kan se alle oplysninger om, hvilke formål vi bruger dine persondata til, i afsnit 4, 5 og 8 i vores samlede privatlivspolitik.

5. Hvem deles disse oplysninger med?

Dine oplysninger deles med: 

 • Indeeds tilknyttede organisationer
 • arbejdsgivere og jobsøgere (f.eks. hvis en jobsøger vælger at søge et job) 
 • udbydere af tredjepartstjenester, som hjælper os med vores aktiviteter, f.eks. lagring af data eller registrering af svindel.

Se afsnit 4 og 7 i vores samlede privatlivspolitik for at få flere oplysninger. 

6. Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Indeed gemmer dine persondata, indtil det ikke længere er nødvendigt at levere vores tjenester, eller indtil du beder os om at slette dine persondata. Vi kan også være pålagt at gemme bestemte oplysninger for at overholde lokale love. Hvis du ønsker at slette dine persondata, skal du indsende en anmodning om sletning. Du kan få flere oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine data, i afsnit 2 i vores samlede privatlivspolitik.

7. Hvilke rettigheder har du, hvad angår dine persondata?

Indeed tager dit privatliv meget alvorligt. Vi giver alle vores brugere verden over rettigheder på niveau med EU’s persondataforordning (GDPR). Det omfatter retten til at få adgang til dine persondata, slette dine persondata, få udleveret dine persondata i et flytbart format samt begrænse eller gøre indsigelser mod bestemte former for behandling af dine persondata. Hvis vores brug af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du også ret til at trække dette samtykke tilbage. Se afsnit 8 i vores samlede privatlivspolitik for at få flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan de kan udøves.

Du har også ret til at klage til din lokale myndighed, der fører tilsyn med databeskyttelse (Datatilsynet), hvad angår Indeeds behandling af dine persondata, sådan som det er beskrevet i afsnit 10 i vores samlede privatlivspolitik. Hvis du befinder dig i USA, kan du have særlige privatlivsrettigheder, som fremgår af afsnit 9 i vores samlede privatlivspolitik.

8. Kontakt os 

Du kan kontakte Indeed, Inc. på 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, og du kan kontakte Indeed Ireland Operations Limited på 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland. Du kan også kontakte begge enheder via Hjælpecenter på vores websider.

Du kan kontakte Indeeds databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrummene, inden du sender e-mailen).

Indeeds samlede privatlivspolitik

Bemærk, at Indeed og dets tilknyttede organisationer ejes direkte eller indirekte af et børsnoteret japansk moderselskab, Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Introduktion

Indeed værdsætter den tillid, som vores brugere og kunder viser os ved at give os adgang til deres persondata. Vores privatlivspolitik indeholder en beskrivelse af, hvordan vi arbejder for at bevare denne tillid og beskytte disse oplysninger.

Denne privatlivspolitik indeholder især en beskrivelse af, hvordan vi indsamler, anvender og videregiver de persondata og ikke-persondata, du giver til os, når du tilgår eller anvender online- og/eller mobiltjenester, mobilapps og websider samt software, der leveres af Indeedog relaterede brands, som er omfattet af denne privatlivspolitik, herunder Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, Workopolis og Wowjobs (samlet kaldet “Indeed” eller “Websiderne”). Indeed kan også indhente begrænsede persondata fra tredjepartskilder.

Vores hovedopgave er at hjælpe folk med at finde jobs og hjælpe arbejdsgivere med at finde gode kandidater. Da alle vores tilknyttede organisationer (som angivet i afsnit 3.1) deler denne hovedopgave, har vi udviklet et Privatlivscenter med det formål at fortælle vores brugere om vores tilknyttede organisationer og om, hvordan vi deler data til dem for at levere det stærkeste produkt- og tjenestetilbud til vores brugere. Du kan læse mere om, hvordan vi udveksler data med vores tilknyttede organisationer, på siden med ofte stillede spørgsmål (FAQ) i vores Privatlivscenter.

1.1 De Indeed-organisationer, der er ansvarlige for dine oplysninger

Dette afsnit handler om, hvilken Indeed-organisation der fungerer som dataansvarlig for eller behandler af dine persondata.

 – Indeed som dataansvarlig

I denne privatlivspolitik betyder “Indeed”, “vi” eller “os” Indeed, Inc., hvis du er bosiddende i USA, med undtagelse af brugere af Indeed Staff, hvor der henvises til Indeed Staff LLC, samt Indeed Ireland Operations Limited (“Indeed Ireland”), hvis du er bosiddende uden for USA, med undtagelse af brugere i Japan, hvor der er tale om Indeed Japan K.K.

Indeed er dataansvarlig for alle persondata, der behandles i henhold til denne privatlivspolitik, med undtagelse af de oplysninger, der udtrykkeligt er angivet i afsnit 1.1.

Bemærk også, at den kontraherende part, der er angivet i vores servicevilkår, kan adskille sig fra den dataansvarlige, som er angivet i denne privatlivspolitik.

 – Indeed som databehandler

Indeed tilbyder visse rekrutteringstjenester til arbejdsgivere, hvor Indeed fungerer som databehandler eller lignende i henhold til gældende lovgivning, og behandler kun de indsamlede persondata fra og om dig på arbejdsgiverens vegne i henhold til vores vilkår. Dette gælder for vores kandidatimporttjeneste, hvor vi hjælper arbejdsgiverne med at kontakte, afholde jobsamtaler med og administrere jobansøgere, der ikke ansøger via vores websider, samt andre tjenestetilbud, som hjælper arbejdsgiverne med at styre rekrutteringsprocessen. Hvis disse jobsøgere opretter/logger på en Indeed-konto, kan Indeed på baggrund af arbejdsgivernes instruktioner knytte deres persondata, som indsamles via rekrutteringstjenesterne, til deres Indeed-konto. Hvis en jobsøger f.eks. opretter/logger på en Indeed-konto, kan vedkommende på denne Indeed-konto se historikken for de sendte beskeder og afholdte jobsamtaler mellem jobsøgeren og arbejdsgivere ved hjælp af disse tjenester. Hvis du har spørgsmål om Indeeds behandling af dine persondata i forbindelse med disse tjenester, eller du ønsker at udøve nogle af de rettigheder, du måtte have i forbindelse med disse oplysninger, skal du kontakte den arbejdsgiver, du søgte job hos. Indeed kan også fungere som databehandler på vegne af sine tilknyttede organisationer (f.eks. til faktureringsformål). De resterende behandlingsaktiviteter, der er omfattet af denne privatlivspolitik, gælder ikke for persondata, der indsamles i forbindelse med disse tjenester.

1.2 Vigtige definitioner

Persondata (“Persondata”) er oplysninger om en identificeret enkeltperson eller en enkeltperson, der kan identificeres, og ikke-persondata (“Ikke-persondata”) er oplysninger, der ikke identificerer en specifik enkeltperson. Bemærk, at Indeed til enhver tid anvender den gældende lovmæssige definition, når der træffes beslutning om, hvad der er persondata, og hvad der ikke er persondata i forbindelse med denne privatlivspolitik. Hvis denne privatlivspolitik henviser til “oplysninger” eller “dine oplysninger”, kan dette omfatte både persondata og ikke-persondata.

Websiderne er gjort tilgængelige for enkeltpersoner, der søger efter ledige stillinger eller efter tjenester eller oplysninger i forbindelse med deres nuværende stilling eller jobsøgning (“Jobsøgere”). Hvor det er relevant, kan websiderne også blive gjort tilgængelige for enkeltpersoner og/eller organisationer, der søger efter oplysninger vedrørende rekruttering eller HR, eller som ønsker at offentliggøre oplysninger vedrørende ledige stillinger (“Jobopslag” eller “Jobannoncer”) på egne eller andres vegne, herunder, men ikke begrænset til, bureauer, der handler på vegne af flere parter (“Arbejdsgivere”).

Indeed gør det muligt for jobsøgere at inkludere forskelligt ansøgningsmateriale til arbejdsgiverne, når de søger et job. Materialet kan ses i afsnittet Profil på din Indeed-konto og inkluderer blandt andet dit CV, dine vurderingsresultater samt dine svar på screeningsspørgsmål (“Indeed-profil”). Når der udelukkende henvises til dine CV-oplysninger, uanset om der er tale om et Indeed CV eller et CV, du selv uploader, kaldes det blot “CV”. 

1.3 Omfanget af Indeeds privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik dækker data, som vi indsamler via websiderne, eller som vi indhenter fra tredjeparter. I situationer, hvor du følger et link til en tredjeparts webside, er du ikke længere dækket af Indeeds privatlivspolitik, og den dataindsamling eller -behandling, der sker på den pågældende webside, er underlagt privatlivspolitikken for den pågældende webside. Vi indsamler kun data på de websider, hvor der vises et direkte link til denne privatlivspolitik.

Vi kan til enhver tid henvise til denne privatlivspolitik i meddelelser på websiderne, herunder websider med et særligt formål eller mobil-apps, eksempelvis opfordringer til dig om at indsende ideer til forbedring af websiderne. Indeed kan til enhver tid ændre denne privatlivspolitik.

Hvis du har søgt en stilling via et jobopslag, bedes du læse jobopslaget for at få yderligere oplysninger, der er relevante for dig. Nuværende og tidligere Indeed-ansatte bør kontakte deres HR-koordinatorer for at få mere at vide om de gældende politikker.

1.4 Ændringer af privatlivspolitikken

“Senest opdateret” øverst på denne side angiver datoen for den seneste ændring af denne privatlivspolitik. Enhver ændring af denne privatlivspolitik træder i kraft på den dato, der er angivet ud for “Senest opdateret” ovenfor. Ved at bruge websiderne eller give os oplysninger efter sådanne ændringer accepterer du den ændrede privatlivspolitik. Såfremt Indeed skal bruge persondata indsamlet via websiderne på en måde, der i væsentlig grad adskiller sig fra det, der blev angivet på tidspunktet for indsamlingen, giver Indeed brugerne besked via e-mail og/eller ved at lave et opslag på de pågældende websider 30 dage før denne anvendelse eller på anden måde, som måtte være påkrævet ifølge loven.

1.5 Indeeds FAQ om privatliv

Bemærk, at det i denne privatlivspolitik detaljeret beskrives, hvordan Indeed behandler dine oplysninger. Du kan få flere oplysninger om Indeeds håndtering af persondataforordningen, CCPA og privatliv generelt i Indeeds FAQ om privatliv.

2. Dataindsamling og brug

3. Hvem deler vi dine data med 

3.1 Deling af oplysninger om dig med vores tilknyttede organisationer

Vores hovedopgave er at hjælpe jobsøgere med at finde gode jobs og arbejdsgivere med at finde gode kandidater, og det er en opgave, vi deler med vores tilknyttede organisationer. Til det formål deler vi visse oplysninger med vores tilknyttede organisationer. Denne deling af oplysninger er underlagt denne privatlivspolitik. Vi har også udviklet et privatlivscenter for at oplyse vores brugere om vores tilknyttede organisationer, og hvordan vi deler data med dem for at levere det stærkeste produkt- og tjenestetilbud til vores brugere. Vi anbefaler, at du besøger privatlivscentret for at få mere at vide.

De oplysninger, du deler med Indeed, kan blive delt med en tilknyttet organisation for at levere tjenester, for at forbedre websiderne og optimere deres funktionalitet og med henblik på andre formål som beskrevet i denne politik. En sådan deling giver os især bedre mulighed for at hjælpe jobsøgere med at finde jobs og arbejdsgivere med at finde gode kandidater. De tjenester, der leveres til dig, og funktionaliteten på websiderne kan ikke leveres uden sådanne overførsler. Såfremt du ikke ønsker, at dine oplysninger skal overføres på denne måde, skal du ikke bruge websiderne.

I denne politik betyder “tilknyttede organisationer” alle organisationer, der direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol af eller med en Indeed-organisation nu eller i fremtiden. I denne sammenhæng betyder “kontrollere”, at man har aktiemajoritet eller retten og evnen til at styre ledelsen. Dette omfatter organisationer med tilknytning til Indeed, der er placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) eller Schweiz.

Eksempler på vores tilknyttede organisationer er: Glassdoor, SimplyHired og Indeed Flex. En sådan deling af data med Indeeds tilknyttede organisationer bliver udført af en række specifikke årsager, bl.a. for at øge antallet af jobs, der er tilgængelige for jobsøgerne, og CV’er, der er tilgængelige for arbejdsgiverne, samt opfylde kravene i denne privatlivspolitik og de pågældende tilknyttede organisationers privatlivspolitikker.

– Forbedrede tjenester

Datadeling med tilknyttede organisationer giver jobsøgerne mere brugertilpasset og forbedret indhold samt bedre ydeevne, funktioner og tjenester. Indeed og dets tilknyttede organisationer bruger f.eks. dine tidligere søge- og browserdata (f.eks. de jobs, du klikker på), din IP-adresse eller oplysninger under din Indeed-profil til at finde relevante søgeresultater, sende jobagenter og invitationer, vise og redigere karriereindsigt som f.eks. virksomhedsanmeldelser, løndata i jobopslag, tip til jobsamtaler med mere. En sådan deling udføres også for at muliggøre forbedrede dataanalyser, test, undersøgelser og tjenesteforbedringer.

Den giver også arbejdsgivere bedre indsigt i, hvordan deres jobopslag fungerer. Vi kan eksempelvis dele data vedrørende brugerklik på deres jobopslag, hvilket igen giver arbejdsgivere mulighed for at forstå i hvilket omfang, jobopslagene tiltrækker kandidater. Når arbejdsgiverne får de oplysninger, de har brug for, så de bedre kan udnytte vores platform, kan de oprette bedre jobopslag.

– Flere arbejdsgivere, flere jobopslag og flere jobsøgere

En sådan deling af data gør det muligt for jobsøgere at få adgang til en større database med jobopslag og arbejdsgivere, mens arbejdsgivere får adgang til flere jobsøgere. Indeed kan f.eks. vise dig jobopslag, der er opslået på vores tilknyttede organisationers websider, eller en jobsøger fra en tilknyttet organisation kan blive anbefalet som kandidat til et jobopslag, der tilhører en tilknyttet organisation. Indeed og dets tilknyttede organisationer deler også arbejdsgiverdata (såsom kontooplysninger og adfærdsmæssige data) for at give disse arbejdsgivere en bedre oplevelse.

Indeed kan håndtere faktureringsoplysninger på vegne af tilknyttede organisationer. Hvis du bruger en betalingstjeneste, kan Indeed og de tilknyttede organisationer muligvis dele faktureringsoplysningerne udelukkende for at kontrollere kredit, gennemføre betaling og servicere din konto. 

– Bedre sikkerhed for brugerne

En sådan datadeling giver Indeed og vores tilknyttede organisationer mulighed for at behandle dine persondata for at forbedre brugersikkerheden og vores interne drift, foretage fejlfinding samt registrere og forebygge svindel og spam.

3.2 Overførsler af oplysninger til arbejdsgivere 

Indeed sender jobsøgeres persondata til arbejdsgivere efter instrukser fra jobsøgerne. Sådanne overførsler sker i løbet af jobsøgnings-, ansøgnings- og jobsamtaleprocessen. Dette er beskrevet mere detaljeret i afsnit 2 i denne privatlivspolitik. Sådanne persondata behandles i overensstemmelse med disse vilkår og den relevante arbejdsgivers vilkår. Jobsøgere, der via Indeed søger jobs, som skal udføres i et andet land end deres eget, skal muligvis sende deres persondata til lande, der har et lavere databeskyttelsesniveau.

Indehavere af en arbejdsgiverkonto samtykker til at efterleve deres ansvar i henhold til gældende regler for databeskyttelse, hvad angår indsamling, behandling og lagring af persondata, samt at yde tilstrækkelig beskyttelse af alle den registreredes rettigheder i henhold til alle gældende regler om databeskyttelse.

3.3 Overførsler af oplysninger til jobsøgere

Indeed sender visse arbejdsgiverrelaterede oplysninger til jobsøgere. Dette inkluderer offentliggørelse af jobannoncer, Company Pages og lønoplysninger på websiderne samt offentliggørelse af jobannoncer på tredjepartswebsider. Indeed kan også give jobsøgerne oplysninger om en arbejdsgivers aktivitet og reaktionshastighed på websiderne for at hjælpe jobsøgerne med at vurdere ansættelsesmulighederne. Dette kan inkludere navnet på arbejdsgiverens repræsentant, arbejdsgiverens by/delstat, hvorvidt arbejdsgiveren har gjort noget eller har valgt ikke at gøre noget i forbindelse med jobsøgerens CV eller ansøgning, f.eks. at åbne, gennemse, besvare eller træffe en beslutning i forbindelse med dokumentet, hvorvidt arbejdsgiveren har haft kontakt til andre jobsøgere eller har gennemset andre jobsøgeres CV’er, og hvorvidt arbejdsgiveren har gjort noget i forbindelse med et jobopslag, f.eks. at deaktivere det midlertidigt eller permanent. Når du som arbejdsgiver bruger websiderne (for eksempel ved at slå en jobannonce op eller kontakte en jobsøger via Indeed CV-programmet), accepterer du, at Indeed kan give jobsøgerne disse oplysninger.

3.4 Overførsel af oplysninger til tjenesteudbydere 

Vi bruger i visse tilfælde tredjeparter til at levere tjenester i forbindelse med vores processer, for at forbedre websiderne og vores tjenester, produkter og funktioner samt for at beskytte vores brugere og bedre forstå deres behov samt optimere tjenesterne og brugernes oplevelser. Ved at bruge vores websider accepterer og anerkender du Indeeds brug af sådanne tredjepartstjenesteudbydere til formål, som kan inkludere, men ikke er begrænset til, indsamling, behandling, analyse og registrering af dine aktiviteter på, din interaktion med og din kommunikation med eller via websiderne som beskrevet i afsnit 2 af denne privatlivspolitik.

I forbindelse med leveringen af disse tjenester kan disse tjenesteudbydere få adgang til persondata, hvilket kan omfatte overførsler af sådanne persondata til andre lande. Sådanne overførsler sker i forbindelse med de formål, der er beskrevet i afsnit 2, 4 og 7 i denne privatlivspolitik.

Forbedring af vores tjenester

Disse tredjeparter kan levere datapunkter, herunder hvor meget tid du bruger på specifikke sider, hvilke links du vælger at klikke på, samt data, der hjælper med at fastslå brugerpræferencer. Disse oplysninger gør det muligt for os at udbygge og vedligeholde vores tjenester ved hjælp af brugerfeedback. Disse tredjeparter anvender muligvis cookies og andre teknologier til at indsamle data om din adfærd og dine enheder, f.eks. enhedstype, browseroplysninger og foretrukket sprog.

Opretholdelse af kvalitet og beskyttelse af brugere

Indeed kan i sjældne tilfælde overføre dine persondata til visse tredjepartsleverandører, der hjælper Indeed med at beskytte vores brugere og opretholde kvaliteten af vores tjenester, produkter og funktioner, som leveres til disse brugere. Et eksempel kan være leverandører, som Indeed bruger til registrering af svindel. Eksempler på sådanne leverandører inkluderer SiftScience, Emailage og PerimeterX. Et andet eksempel kan være leverandører, som bruges til at forhindre, at der oprettes konti ved hjælp af legitimationsoplysninger, som er blevet offentliggjort. Et eksempel på sådan en leverandør er SpyCloud.

Betalingsproces

Indeed kan også dele alle oplysninger om kredit- og debetkort, andre betalingskort og relaterede fakturerings- og betalingsoplysninger, som du stiller til rådighed for Indeed, med virksomheder, der agerer på vegne af Indeed, f.eks. betalingsplatforme og/eller kreditvurderingsselskaber, udelukkende med det formål at kontrollere din kreditværdighed, gennemføre en betaling til Indeed og betjene dig. 

– Installation eller brug af en Indeed-app

Når du installerer, downloader eller bruger en Indeed-app, kan begrænsede brugerdata blive delt med visse tjenesteudbydere for at levere bestemte tjenester til dig og for at understøtte annoncetilskrivning. Det kan inkludere din IP-adresse eller andre entydige ID’er samt hændelsesdata, der er relateret til installationen af Indeed-appen.

Dette sker af forskellige årsager, herunder for at muliggøre brugerlogon via tredjepartskonti. Det kan også hjælpe os med at forstå og optimere vores brugeres kunderejse, da det hjælper os med: (i) at forstå, hvordan brugerne kommer til websiderne, (ii) bedre at måle resultatet af vores annoncer samt (iii) at forstå, hvor en bruger har tilgået websiderne via forskellige enheder.

Når du downloader eller installerer en Indeed-app, anerkender og accepterer du, at dine persondata kan blive overført til disse tjenesteudbydere. Du accepterer også Indeeds cookiepolitik og privatlivspolitik samt de relevante servicevilkår, og du er informeret om, at du til enhver tid kan gøre brug af dine rettigheder som beskrevet i afsnit 8 i denne privatlivspolitik, herunder retten til at gøre indsigelser imod den legitime brug af dine persondata til markedsføringsformål.

Eksempler på typer af teknologi, der kan understøtte denne funktionsmåde, omfatter pixels, javascript-kodestykker eller cookies.

– Lagring

Du bør desuden være opmærksom på, at vi også kan bruge tredjepartsudbydere af cloud-tjenester, der leverer hosting, datalagring og andre tjenester i henhold til standardvilkår og betingelser, som muligvis ikke er til forhandling. Disse tjenesteudbydere har informeret os eller offentligheden om, at de anvender de sikkerhedsforanstaltninger, de betragter som tilstrækkelige for at beskytte oplysninger i deres system, eller de har generelt ry for at anvende sådanne tiltag. Vi påtager os dog intet ansvar (i det omfang, loven tillader det) for skader, der kan opstå som følge af disse virksomheders misbrug af oplysninger, herunder persondata.

– Verificering af professionelle certificeringer og licenser

Vi kan endvidere sende certificerings- eller autorisationsnumre, du har oplyst over for Indeed, til den myndighed eller organisation, som har udstedt dem, for at verificere, at det pågældende dokument er gyldigt. Vi udfører kun en sådan verificering på anmodning fra dig, for eksempel når du føjer bestemte certificeringer eller autorisationer til din Indeed-profil.

3.5 Overførsler af offentligt tilgængelige oplysninger

Når brugere slår indhold op på websiderne på en måde, der har til hensigt at gøre dette indhold offentligt tilgængeligt og søgbart for enkeltpersoner, forbeholder Indeed sig ret til at indsamle og dele disse oplysninger med tredjeparter. Hvis en arbejdsgiver eksempelvis opslår et job på websiderne, har Indeed ret til at dele jobopslaget eller oplysninger indeholdt i jobopslaget med tredjeparter efter Indeeds eget skøn og i henhold til aftalen med disse tredjeparter. Indeed forbeholder sig også retten til at dele oplysninger, der er indsamlet fra offentlige kilder i forbindelse med dette.

3.6 Overvågning af Indeeds tjenester m.m.

Indeed kan bruge oplysninger om brugere, der er indhentet fra tredjepartsplatforme såsom sociale netværk, til følgende formål:

 • Til at klassificere og kvantitativt forstå antallet af svar og udbredelsen af markedsføringskampagner, f.eks. tv-reklamer
 • Til at overvåge Indeeds tjenesters omdømme for at forstå, hvad der sættes pris på, og hvad der ikke gør, samt at bruge disse oplysninger i kommunikationsplaner
 • Til at registrere forbedringer af tjenesten tidligt, til at overvåge brugerfeedback samt til at planlægge modtræk
 • Til at yde support til brugere, som ikke ved, hvordan de skal bruge Indeeds tjenester
 • Til at finde defekter i produkter (f.eks. “Når jeg forsøger at åbne applikationen, vises en 501-fejl, og jeg kan ikke bruge den” eller “jeg kan ikke søge et job”) og eskalere problemet til udviklingsteamet.

3.7 Links til tredjepartswebsider

På websiderne kan der være links til tredjepartswebsider. Når du klikker på sådanne links, forlader du muligvis vores websider. Din webbrowser viderebringer desuden muligvis webadressen på den side på websiderne, du klikkede fra, til tredjepartswebsiden. Denne webadresse kan inkludere søgeord og -filtre, som du har brugt på websiderne. På websiderne kan der også være Company Pages, som kan indeholde oplysninger fra tredjepartsarbejdsgivere.

Indeed er ikke ansvarlig for tredjeparters retningslinjer for privatliv. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, indsamling, brug og offentliggørelse af oplysninger af:

 • vores tilknyttede organisationer
 • tredjepartstjenesteudbydere
 • arbejdsgivere (herunder arbejdsgivere, der har en virksomhedsside)
 • tredjepartsplatforme til sociale medier
 • producenten af din enhed eller dit operativsystem
 • enhver tilknyttet tredjepartswebside

Du har muligvis rettigheder, der kan håndhæves direkte, i forbindelse med disse tredjeparter. Du kan finde flere oplysninger i deres specifikke, individuelle privatlivspolitikker.

4. Anden brug og videregivelse af ikke-persondata

Denne politik gælder også for vores brug af ikke-persondata. Vi kan bruge og videregive ikke-persondata til ethvert formål, undtagen hvor gældende lovgivning kræver noget andet. Hvis vi kombinerer ikke-persondata med persondata, bruger og videregiver vi udelukkende disse kombinerede oplysninger til de formål, som er beskrevet i afsnit 2 og 7 i denne privatlivspolitik, i kombineret form.

5. Sikkerhed

Indeed bruger rimelige sikkerhedsforanstaltninger til at hjælpe med at beskytte dine persondata. Ingen overførselsmetode eller lagring af oplysninger via internettet kan dog være 100 % sikker. E-mails og andre beskeder, der sendes via en webbrowser, eller CV’er, der deles med arbejdsgivere, er f.eks. muligvis ikke krypteret af modtageren. I tilfælde hvor sikkerheden af dine oplysninger er ude af vores kontrol, kan vi ikke garantere beskyttelsen af sådanne oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Indeed beskytter dine oplysninger, på vores Sikkerhedsside.

Bemærk også, at vi bruger tredjepartsudbydere af cloudtjenester til at behandle dine persondata, som beskrevet i afsnit 3.4 i denne politik.

6. Cookies og sporingsteknologier

Når du besøger vores websider, downloader eller installerer en Indeed-app, og i nogle af vores annoncer på tredjepartswebsider, bruger vi cookies, webbeacons og lignende teknologier, herunder fra tredjepartspartnere såsom Google og Facebook, til målingstjenester, bedre målretning af annoncer og til markedsføringsformål. Nedenfor og i vores Cookiepolitik kan du finde detaljerede oplysninger om vores brug af cookies, herunder hvordan du kan administrere brugen af disse cookies via dine browserindstillinger.

– Når du logger ind eller bruger Indeed fra visse tredjepartswebsider

Hvis du ikke allerede har en Indeed-konto, men logger på Indeed ved hjælp af en tredjepart såsom Facebook eller Google, oprettes der en Indeed-konto ved hjælp af den e-mailadresse, der bruges til din Facebook- eller Google-konto. Hvis du accepterer at levere disse oplysninger til Indeed, godkender Facebook eller Google dig og videresender dig til Indeed. Bemærk, at når du logger på Indeed med din Facebook- eller Google-konto, bruger Facebook eller Google cookies for at godkende dig som Facebook- eller Google-bruger.

Ved at tilgå Indeed via din Facebook- eller Google-konto er du indforstået med, at Facebook eller Google deler visse data som beskrevet i ovenstående afsnit med henblik på godkendelse, så du kan tilgå Indeed på en sikker måde. Hvis du ikke længere ønsker at dele data med Indeed fra din Facebook- eller Google-konto, skal du ændre indstillingerne for din Facebook- eller Google-konto. Oplysninger, der sendes fra Facebook eller Google til Indeed, betragtes som Indeed-kontooplysninger i forbindelse med din brug af Indeed.

Du kan altid deaktivere forbindelsen mellem din Facebook- eller Google-konto og din Indeed-konto ved at ændre dine privatlivsindstillinger på din Facebook- eller Google-konto. Facebook eller Google beder dig muligvis også om tilladelse til at dele visse andre oplysninger med Indeed, herunder, men ikke begrænset til, dit navn, dit profilbillede, dine offentlige profiloplysninger og din e-mailadresse. Hvis du giver tilladelse til dette, bliver de ønskede oplysninger delt med Indeed. Oplysningerne bruges til at levere tjenester til dig, herunder at levere oplysninger til din Indeed-profil. De delte oplysninger forbliver knyttet til din Indeed-profil, indtil du ændrer eller sletter den.

– Spor ikke-anmodninger

Vi reagerer ikke på browserens “Spor ikke”-signal (DNT – Do Not Track), hvis brugeren har aktiveret dette i sin webbrowser. Når vi gemmer eller læser cookies på websider, der ikke er knyttet til os, men har integreret vores jobsøgnings- og visningsfunktioner, gør vi det for eksempel for at give en personligt tilpasset jobsøgningsoplevelse for brugere på disse websider. Vi deler ikke oplysninger om din brug af vores websider med disse tredjeparter. Når tredjeparter, som vi har integreret på websiderne (som beskrevet i Indeeds cookiepolitik), angiver eller læser deres egne tredjepartscookies, reagerer de muligvis på DNT-signalet.

– Konverteringssporing

Indeed kan give en arbejdsgiver en kode til konverteringssporing, som kan placeres på arbejdsgiverens webside, og som sender et ping til jobsøgerens webbeacon og registrerer, når en jobsøger har søgt et job på den pågældende arbejdsgivers webside. Konverteringssporingen er ganske enkelt en tæller, der informerer Indeed om, at en jobsøger har ansøgt, og tælleren kan også tælle antallet af konverteringer på tværs af enheder, hvis en jobsøger er logget på arbejdsgiverens webside. Hvis du vil fjernes fra Indeeds webbeacon for jobsøgere, skal du klikke her.

7. Opkøb og anden omorganisering

En omorganisering, ændring af ejerskab, fusion, opkøb eller salg af aktiver kan medføre videregivelse af dine persondata til en tredjepart (den “efterfølgende enhed”).

Hvis ejerskabet af hele eller en væsentlig del af hele vores virksomhed ændres, eller hvis vi udfører en omorganisering af virksomheden (herunder en fusion, salg af aktiver, konsolidering, overførsel eller anden handling mellem Indeed-enheder), kan vi overføre dine persondata til den efterfølgende enhed.

Den efterfølgende enhed påtager sig rettighederne og forpligtelserne vedrørende dine persondata som beskrevet i denne politik. Dine oplysninger bruges af tredjeparten i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, indtil den nye ejer eller den efterfølgende enhed oplyser dig om en opdateret eller ændret privatlivspolitik.

8. Rettigheder i forbindelse med dine persondata

Som bruger af siden kan du have visse rettigheder i forbindelse med dine persondata. Vi tilbyder disse rettigheder (også kendt som “den registreredes rettigheder”) til alle fysiske personer uanset deres placering med nogle begrænsninger, som er beskrevet i denne politik. Disse rettigheder leveres kun til kontoholdere, der er mennesker, og er ikke tilgængelige for arbejdsgivere eller andre juridiske enheder med undtagelse af dem, som er lovpligtige.

Disse rettigheder omfatter:

 • Adgang til dine persondata (herunder en kopi af dine data)
 • Berigtigelse (korrektion) af dine persondata
 • Sletning af dine persondata
 • Indsigelse mod og begrænsning af behandling af dine persondata
 • Begrænsede rettigheder til fravalg af datadeling, behandling og kommunikation til dig

For at beskytte dine persondatas integritet forsøger vi at verificere din identitet gennem den e-mailadresse eller det telefonnummer, der er tilknyttet din brug af vores side, forud for indfrielse af din anmodning. Vi forbeholder os ret til at afvise en anmodning i de tilfælde, hvor vi ikke kan verificere din identitet på tilfredsstillende vis. Vi afviser også anmodninger, der fremsættes af andre på dine vegne, hvis vi ikke kan verificere, at personen, der fremsætter anmodningen, er bemyndiget til at agere på dine vegne.

Vi er ikke ansvarlige for persondata, du leverer direkte til en arbejdsgiver, og kan ikke acceptere en anmodning om persondata, som vi ikke har kontrol over. Hvis du allerede har indsendt en ansøgning til en arbejdsgiver, kan du kontakte arbejdsgiveren direkte for at få mere at vide om dine rettigheder som den registrerede.

Hvis du har forespørgsler eller klager i forbindelse med den måde, vi behandler dine persondata på, anbefaler vi, at du kontakter os.

9. Regionsspecifikke oplysninger

Indeed er en global organisation med kontorer flere steder i verden. Det betyder, at vi kan overføre dine personlige oplysninger til andre Indeed-enheder, tredjeparter eller forretningspartnere i forskellige lande. Vi har implementeret foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger, hvis de skulle blive overført til et andet land, hvilket er angivet nedenfor. I dette afsnit finder du også oplysninger, der er relevante for din specifikke region, hvor det er relevant.

10. Kontakt os

Vi modtager gerne dine spørgsmål om databeskyttelse. Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan vi håndterer dine persondata, skal du kontakte os.

10.2 Klager og konflikter

Vi tager dine spørgsmål og bekymringer om databeskyttelse alvorligt, og vi er dedikeret til at løse klager om vores indsamling eller brug af dine data. Hvis du mener, at dine databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket, anbefaler vi, at du kontakter vores DPO.

Hvis du befinder dig i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) eller Schweiz og har en klage angående den behandling, der udføres i henhold til principperne i EU-US eller Swiss-US Privacy Shield, kan du også anmode om uafhængig konfliktløsning via BBB EU PRIVACY SHIELD, der drives af BBB National Programs.

Enkeltpersoner i EØS eller Schweiz med privatlivsklager skal først kontakte Indeed Inc. via post eller e-mail. Hvis din bekymring ikke håndteres tilfredsstillende, skal du besøge BBB for at få flere oplysninger og indsende en klage. Denne tjeneste er gratis for dig. Du kan også have ret til at klage til den rette myndighed, der fører tilsyn med databeskyttelse. I EØS er Indeeds primære forretningssted Indeed Ireland Operations Limited, som reguleres af den irske Data Protection Commission.

Cookiepolitik

Senest opdateret: 1. november 2021

Ved at benytte eller tilgå Indeeds websider (“Websiden”) accepterer du Indeeds brug af cookies som beskrevet nedenfor. 

I denne cookiepolitik betyder “Indeed”, “vi” eller “os” Indeed, Inc., hvis du er bosiddende i USA, Indeed Staff LLC, hvis du bruger Indeed Staff i USA, Indeed Japan K.K., hvis du er bosiddende i Japan, og Indeed Ireland Operations Limited, hvis du er bosiddende uden for USA og Japan.

Følgende brands er omfattet af denne cookiepolitik: Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, Workopolis og Wowjobs (samlet kaldet “Indeed” eller “Websiderne”).

Alle henvisninger til jobsøger, arbejdsgiver og persondata har den definition, der er angivet i vores privatlivspolitik

1. Introduktion: Hvad er en cookie?

Denne cookiepolitik er med til at forklare, hvornår og hvorfor der eventuelt sendes cookies til besøgende på websiderne. Cookies er tekstoplysninger, som en webside overfører til en persons harddisk eller andet internetbrowserudstyr til statistiske formål. Cookies gør det muligt for websider at huske vigtige oplysninger, som gør det nemmere for dig at bruge websiderne. En cookie vil typisk indeholde navnet på det domæne, cookien er kommet fra, cookiens “levetid” og et tilfældigt oprettet unikt nummer eller en anden værdi. Visse cookies bliver brugt på websiderne, uanset om du er logget på din konto eller ej. 

Sessionscookies er midlertidige cookies, som bliver i browserens cookiefil, indtil du forlader websiden. Vedvarende cookies bliver i browserens cookiefil meget længere (hvor længe afhænger dog af levetiden for hver enkelt cookie). Vi bruger sessionscookies til at holde øje med det samlede antal besøgende på vores websider. Vi kan også bruge cookies til at huske din computer, når du bruger den til at besøge websiderne igen. Det er med til at tilpasse din brugeroplevelse. I sådanne situationer kan vi knytte persondata til en cookiefil.

2. Hvordan vi bruger cookies

Vi bruger cookies, webbeacons og lignende teknologier, herunder fra tredjepartspartnere såsom Google og Facebook, til målingstjenester, bedre målretning af annoncer og til markedsføringsformål. Dette sker fra websiderne, når du downloader eller installerer en Indeed-app og i nogle af vores annoncer på tredjepartswebsider. Med disse cookies, webbeacons og lignende teknologier kan vi vise dig markedsføringsmateriale om os på andre websider, du besøger på internettet, og sætte dig i forbindelse med flere arbejdsgivere. Vi kan også dele oplysninger om din adfærd på websiderne med tredjeparter (herunder administratorer af tredjepartswebsider og/eller sociale netværk) for at vise dig målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. 

Vi bruger desuden disse cookies, webbeacons og lignende teknologier til at muliggøre Indeed Targeted Ads-programmet og andre annoncer for at hjælpe os med at se, hvilke annoncer brugerne har set, hvor mange gange brugerne har set en bestemt annonce, og på hvilke websider en bestemt annonce blev vist. Vi kan også give arbejdsgivere, der deltager i Indeed Targeted Ads-programmet, mulighed for at placere cookies, webbeacons og lignende teknologier i annoncer, vi bringer på vores webside og på tredjepartswebsider. Dette hjælper arbejdsgiverne med at se, hvordan enkeltpersoner reagerer på vores annoncer om deres jobopslag.

Vi kan også bruge disse cookies, webbeacons og lignende teknologier på websiderne til at forstå og informere en arbejdsgiver om, hvilke brugere der har set et bestemt jobopslag, en bestemt Company Page, et bestemt Hiring Event eller andre annoncer, hvor arbejdsgiveren er identificeret.

FormålHvordan vi bruger cookies
AnalyseformålIndeed og dets tilknyttede organisationer (som defineret i afsnit 4.14 i privatlivspolitikken) bruger cookies til at analysere brugernes aktivitet for at forbedre websiderne og websider, der tilhører Indeeds tilknyttede organisationer. Vi kan eksempelvis bruge cookies til at analysere indsamlede mønstre, f.eks. det gennemsnitlige antal jobsøgninger, vores brugere udfører. Vi kan bruge disse analyser til at få indsigt i, hvordan vi kan forbedre funktionerne og brugeroplevelsen på websiderne.
Dine præferencer og brugeroplevelsenIndeed og dets tilknyttede organisationer bruger cookies til at indsamle bestemte oplysninger om vores brugere, f.eks. browsertype, server, foretrukne sprog og land. Vi gemmer disse brugerpræferencer på websiderne for at give dig en mere ensartet og praktisk brugeroplevelse. Vi kan for eksempel gemme dine seneste søgninger i en cookie, så du let kan gentage søgningerne, når du vender tilbage til websiderne, eller så vi kan komme med forslag til profiloplysninger, når du opretter en konto og udfylder et CV på websiderne (f.eks. Indeed CV). 
Desuden bruger vi cookies til at sørge for, at du fortsat er logget på, når du besøger websiderne gentagne gange. Vi bruger muligvis også din IP-adresse til at fastslå din geografiske placering på by- eller postnummerniveau, så vi kan vise dig de mest relevante søgeresultater.
Levering af målingstjenester, målrettede annoncer og markedsføringVi bruger cookies, webbeacons og lignende teknologier fra tredjepartspartnere såsom Google og Beeswax til målingstjenester, bedre målretning af annoncer og markedsføring. Dette sker, når du besøger websiderne, og når du downloader eller installerer en Indeed-app. Med disse cookies, webbeacons og lignende teknologier kan vi vise dig markedsføringsmateriale om os (hvilket kan omfatte bestemte jobopslag eller Company Pages, der er tilgængelige på websiderne) på andre websider, du besøger på internettet. 
Vores tredjepartsannonceringspartnere kan også bruge disse teknologier til at identificere dine browsinginteresser over tid og på tværs af forskellige websider for at levere målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. 
Indeed kan også dele oplysninger om din adfærd på websiderne med tredjeparter (herunder administratorer af tredjepartswebsider) for at vise dig målrettede annoncer og andet indhold, som er tilpasset specielt til dig. Vi bruger desuden cookies til at muliggøre Indeed Targeted Ads-programmet. I forbindelse med dette program og andre annoncer bruger vi cookies, webbeacons og lignende teknologier, herunder fra tredjepartspartnere, til at se, hvilke annoncer brugerne har set, hvor mange gange brugerne har set en bestemt annonce, og på hvilke websider en bestemt annonce blev vist. 
Du har ret til at gøre indsigelse mod den legitime brug af dine persondata til markedsføring. Hvis du vil fravælge indsamling og brug af oplysninger til målretning af annoncer eller benytte dig af andre rettigheder, kan du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet i afsnit 10 i vores privatlivspolitik.
Sporing af henvisningerVi bruger cookies, webbeacons og lignende teknologier, herunder fra tredjepartspartnere, til at knytte brugeraktivitet til den tredjepartswebside, der henviste brugeren til vores websider, eller til at tilknytte brugeraktivitet, som Indeed henviste til en tredjepartswebside. Nogle af disse websider tilhørende tredjepartspartnere modtager kredit for de brugeres aktivitet, som de henviser til vores websider, eller giver Indeed kredit for de brugeres aktivitet, som henvises til disse tredjepartswebsider. 
Vi kan dog bruge disse teknologier til at dele begrænsede oplysninger om brugeraktivitet med arbejdsgivere, f.eks. hvilke brugere der har set et bestemt jobopslag, en bestemt Company Page, et bestemt Hiring Event eller andre annoncer på websiderne og den tredjepartswebside, hvor du brugte et link til et jobopslag, en Company Page eller et Hiring Event eller en anden annonce på websiderne. Vi bruger også cookies og disse teknologier til at knytte brugeraktivitet til den e-mailkampagne, som har henvist brugeren til vores websider.
SikkerhedsformålVi bruger cookies til at begrænse bestemte typer cyberangreb.
Test-, brugbarheds- og ydelsesforbedringsformålVi bruger cookies til at sikre, at vores brugere får en ensartet brugeroplevelse, og vi udfører A/B-test på visse dele af vores websider for at forbedre vores produkter. Vi bruger også cookies til at forbedre websidernes ydeevne og driftssikkerhed.
Forebyggelse af svindel og spamVi bruger cookies, når vi gennemgår og undersøger svindelsager. En del af vores sporing af cookies/enheder foregår via tredjepartsleverandører såsom SiftScience. Andre gange bruger vi vores egne indeks til at identificere aktiviteter vedrørende specifikke cookies.
Overholdelse af lovgivningVi kan bruge cookies til at anonymisere trafik- og aktivitetsdata, vi indsamler om brugen af vores websider. Vi kan også placere en cookie kaldet OptanonConsent, som gemmer status for dit samtykke til cookies, når du interagerer med vores cookiebanner.

3. Anvendte cookies

På hver af vores websider bruger vi første- og tredjepartscookies på forskellige måder for at levere vores mange produkter og tjenester til dig. Hvis du bruger en eller flere af websiderne i nedenstående tabel, bør du følge de brandspecifikke links herunder for at få vist en komplet liste over cookies, der bruges på vores websider. Alle andre besøgende kan få vist en liste over vores tredjepartscookiepartnere i den anden tabel herunder.

BrandCookieliste
Brugere af HRTechPrivacy.com (hrtechprivacy.com)Cookieliste
Brugere af Indeed Ireland (ie.indeed.com)Cookieliste
Brugere af Indeed UK (uk.indeed.com)Cookieliste
Brugere af Indeed USA (indeed.com)Cookieliste
Brugere af Engineerjobs UK (uk.engineerjobs.com)Cookieliste
Amerikanske brugere af Resume.com (resume.com) Cookieliste
Amerikanske brugere af RescueMyResumes.com (rescuemyresumes.com) Cookieliste
Amerikanske brugere af ResumePerfector (resumeperfector.com) Cookieliste

Vi kan lade tredjeparter bruge cookies på vores websider for at hjælpe med at levere og forbedre vores tjenester og levere dem til dig. Vores brug af disse cookies kan være forskellig på forskellige websider og markeder. Hvis din brug af vores websider ikke er nævnt i ovenstående tabel, bør du gennemgå dine browserindstillinger for at få vist en liste over alle cookies, der er gemt på din enhed. Nedenstående liste viser alle de tredjepartscookiepartnere, vi bruger fra og med ikrafttrædelsesdatoen for denne cookiepolitik. Besøg deres websider for at få flere oplysninger om deres fremgangsmåder angående privatliv:

TredjepartscookieleverandørTredjepartswebside
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Tribliohttps://www.triblio.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

4. Din kontrol over vores brug af cookies

Ovenstående tabeller kan give brugere på visse markeder muligheder for at foretage cookieindstillinger. Vores brugere har endvidere følgende indstillinger:

Browser- og enhedsspecifikke indstillinger

Din browser kan give dig mulighed for at blokere cookies, f.eks. tredjepartscookies. Nogle browsere giver desuden mulighed for at gennemse og administrere cookies enkeltvis. Vi anbefaler, at du gennemser browserens indstillinger og dokumentation for at få flere oplysninger om eventuelle indstillingsmuligheder i browseren, og hvordan de fungerer. Bemærk, at hvis du sletter en cookie, som Indeed bruger på vores websider, fra din enhed eller browser, men ikke indstiller din browser eller enhed til at blokere tredjepartscookies, kan vi installere den samme cookie igen, hvis du besøger websiden på et senere tidspunkt. Visse tredjepartscookies er endvidere vigtige for de tjenester, vi leverer på vores websider. Hvis du blokerer tredjepartscookies, kan du muligvis ikke udnytte alle de funktioner, der er tilgængelige på vores websider.

Fravalg af målrettede annoncer

Du kan endvidere fravælge målrettede annoncer, som vi anvender gennem vores tredjepartsannonceringspartnere, f.eks. Google og Beeswax, ved at benytte de ressourcer, de stiller til rådighed (såsom Googles Sådan bruger Google oplysninger fra websites eller apps, der anvender vores tjenester), eller ved at administrere dem via de initiativer til selvregulering af digital annoncering, der findes i EU (Your Online Choices), USA (Your Ad Choices) og Canada (Your Ad Choices). Vi kan til enhver tid opdatere denne liste i takt med, at lignende initiativer bliver tilgængelige på andre markeder. Vi opfordrer dig til at besøge alle disse websider for at få flere oplysninger om hver enkelt organisations holdning til målrettede annoncer, lister over deltagende virksomheder og de muligheder, webbrugere har. Bemærk, at fravalg af tredjepartscookies kan kræve, at der bruges en tredjepartscookie til at huske dine valg. Hvis du fjerner tredjepartscookies fra din browser eller enhed, kan dit valg derfor blive påvirket eller slettet.

5. Ændringer i vores cookiepolitik

Se “Senest opdateret” øverst i vores cookiepolitik for at se, hvornår politikken sidst blev ændret. Enhver ændring træder i kraft på ovennævnte dato for “Senest opdateret”. Ved at bruge websiderne eller give os oplysninger efter sådanne ændringer accepterer du den ændrede cookiepolitik. Såfremt Indeed skal bruge persondata indsamlet via websiderne på en måde, der i væsentlig grad adskiller sig fra det, der blev angivet på tidspunktet for indsamlingen, giver Indeed brugerne besked via e-mail og/eller ved at lave et opslag på de pågældende websider 30 dage før denne anvendelse eller på anden måde i det omfang, loven kræver det.

Indeeds FAQ om privatliv

Vores privatlivspolitik beskriver detaljeret, hvordan Indeed behandler dine data. Du kan få flere oplysninger om Indeeds holdning til privatlivsbeskyttelse på vores side med ofte stillede spørgsmål (FAQ).

Kontakt os

Se nedenstående tabel for at finde den korrekte kontaktmetode ved generelle supportemner:

Indeed SupportIndeed-supportformular
Workopolis SupportWorkopolis-supportformular
EngineerJobs SupportSend en e-mail til privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellemrummene)
WowJobs SupportSend en e-mail til privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellemrummene)
GigaJob SupportSend en e-mail til privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellemrummene)
Careesma SupportCareesma-supportformular
Resume.comSend en e-mail til support @ resume.com (fjern mellemrummene)
RescueMyResumes.comSend en e-mail til privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellemrummene)
ResumePerfector.comSend en e-mail til privacycenter @ rgf-ohr.com (fjern mellemrummene)

Hvis du har spørgsmål om vores privatlivspolitik, kan du sende os en e-mail på privacy-dept @ indeed.com (fjern mellemrummene).