HR Tech Privacy

Indeed

Indeed är världens främsta jobbsajt1 med över 250 miljoner unika besökare2 varje månad. Indeed sätter jobbsökarnas intressen främst. De får kostnadsfri tillgång till ett stort utbud av jobb, möjlighet att publicera sina CV:n och chansen att ta reda på mer om olika företag. Varje dag ser vi till att miljontals människor får information om nya möjligheter.

1 comScore, totalt antal besök, mars 2020

2 Google Analytics, unika besökare, februari 2020

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad 21 februari 2022

Sammanfattning av Indeeds sekretesspolicy

Observera att Indeed och dess samarbetspartner är direkt eller indirekt ägda av ett börsnoterat japanskt moderbolag vid namn Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Introduktion

Vi har tagit fram den här sammanfattningen av Indeeds fullständiga sekretesspolicy för att det ska bli lättare för dig att gå igenom den och känna till hur vi hanterar din information.

Vår sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter och andra uppgifter som vi får från och om dig när du går in på eller använder våra online- och/eller mobilwebbplatser, program, tjänster och programvara (tillsammans våra webbplatser).

Bland de webbplatser som omfattas av denna sekretesspolicy ingår kopplade online- och/eller mobiltjänster, program, webbplatser och programvara som tillhör IndeedEngineerjobsCareesmaGigajobWorkopolis och Wowjobs.

Indeeds huvuduppgift är att hjälpa människor att hitta bra jobb och arbetsgivare att hitta utmärkta kandidater. Eftersom alla våra samarbetspartner har samma huvuduppgift, har vi utvecklat ett Sekretesscenter som ett sätt att informera våra användare om vilka våra samarbetspartner är och hur vi delar data med dem. Du kan ta reda på mer om hur vi delar data mellan våra samarbetspartner på sidan Vanliga frågor om Sekretesscenter.

2. Vem är ansvarig för din information?

Vilken Indeed-enhet som är ansvarig för din information beror på din ort och huruvida vi har rollen som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde enligt avsnitt 1.1 i Indeeds fullständiga sekretesspolicy nedan. Titta i tabellen nedan för att identifiera ansvarig enhet. 

Användarens platsPersonuppgiftsansvarig 
USAIndeed Inc.
Indeed Staff LLC, för användare av Indeed Staff
Utanför USAIndeed Ireland Operations Limited
Indeed Hire Singapore Pte. Ltd., för användare av Indeed Hire i Japan 

3. Vilken information samlar vi in om dig?

På webbplatserna samlar vi in information:

 • som du väljer att tillhandahålla genom våra webbplatser, till exempel kontaktuppgifter, CV-uppgifter och platsinformation.
 • genom din aktivitet på våra webbplatser, till exempel från din enhet och åtgärder på webbplatserna, sökningar du gör eller jobb du klickar på.
 • när du söker jobb, använder screening- eller bedömningsfrågor eller automatiserad telefonscreening eller loggar in från tredjepartswebbplatser.
 • när du använder avgiftsbelagda tjänster eller är arbetsgivare och tillhandahåller nödvändig arbetsgivarinformation, till exempel för verifiering.

En detaljerad beskrivning av de typer av personuppgifter som vi samlar in och den rättsliga grunden för insamlingen beskrivs i avsnitt 2 i vår fullständiga Sekretesspolicy.

4. Varför samlar vi in information?

Vi samlar in och använder din information för att hjälpa jobbsökare att hitta jobb, arbetsgivare att hitta kandidater, och för att erbjuda dig våra tjänster och förbättra dem. Sammanfattningsvis använder vi dina personuppgifter, i förekommande fall, för att:

 • skapa ditt konto och skicka jobbevakningar eller annat kampanjmaterial till dig. 
 • ge dig relevanta sökresultat och jobbrekommendationer. 
 • underlätta den kommunikation som är en del av jobbsökningen och ansöknings- och intervjuprocessen.
 • göra ditt CV tillgängligt för tredje part, beroende på dina sekretessinställningar (till exempel privat eller offentligt CV). 
 • matcha jobbsökare med arbetsgivares platsannonser. 
 • förhindra bedrägerier, skräppost och andra potentiellt olagliga eller bedrägliga aktiviteter. 
 • underlätta betalning i samband med avgiftsbelagda tjänster. 
 • genomföra automatiserad behandling för att kunna erbjuda många av våra tjänster. 
 • förbättra och optimera våra tjänster och vår säkerhet för jobbsökare och arbetsgivare genom att dela information med våra samarbetspartner.
 • förbättra våra tjänster, bibehålla produktkvaliteten och skydda användare. 
 • sammanställa och dela innehåll med tredje part, vilket publicerats på Indeed i avsikt att vara offentligt.

En detaljerad beskrivning av våra syften med att använda dina personuppgifter finns i avsnitten 4, 5 och 9 i vår fullständiga Sekretesspolicy.

5. Med vem delar vi informationen?

Din information delas med: 

 • Indeeds samarbetspartner.
 • arbetsgivare och jobbsökare (t.ex. om en jobbsökare bestämmer sig för att ansöka om ett jobb). 
 • tredjepartsleverantörer av tjänster som hjälper oss med vår verksamhet, t.ex. med datalagring och att upptäcka bedrägerier.

För mer information, se avsnitten 4, 8, 9 och 11 i vår fullständiga Sekretesspolicy. 

6. Hur länge lagrar vi din information?

Indeed lagrar dina personuppgifter tills vi inte behöver tillhandahålla våra tjänster längre eller tills du ber oss ta bort dina personuppgifter. Det kan också krävas att vi behåller viss information för att följa lokala lagar. Om du vill ta bort dina personuppgifter ska du skicka in en begäran om borttagning. Se avsnitt 2 i vår fullständiga Sekretesspolicy om du vill ha mer information om hur länge vi lagrar dina uppgifter.

7. Vilka är dina rättigheter när det gäller personuppgifter?

Indeed tar din integritet på största allvar. Vi tillhandahåller rättigheter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) till alla våra användare globalt. Bland dessa ingår rätten till åtkomst till dina personuppgifter, att få dina personuppgifter borttagna, att få dina personuppgifter i överförbart format och rätten att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter. När ditt samtycke krävs för vår användning av dina personuppgifter, har du även rätt att återkalla ditt samtycke. Se avsnitt 10 i vår fullständiga Sekretesspolicy för mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem.Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet om Indeeds användning av dina uppgifter enligt avsnitt 12 i vår fullständiga Sekretesspolicy. Om du befinner dig i USA kan det hända att du har specifika sekretessrättigheter som finns i avsnitt 13 i vår fullständiga sekretesspolicy.

8. Kontakta oss 

Du kan kontakta Indeed, Inc. på 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA och du kan kontakta Indeed Ireland Operations Limited på 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland eller så kan du kontakta endera företaget via kontaktformuläret som finns på våra webbplatser.

För att kontakta vårt dataskyddsombud skickar du ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar meddelandet).

Indeeds fullständiga sekretesspolicy

Observera att Indeed och dess samarbetspartner är direkt eller indirekt ägda av ett börsnoterat japanskt moderbolag vid namn Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Introduktion

Indeed värdesätter det förtroende våra användare och kunder har för oss när de ger oss åtkomst till sina personuppgifter. Sekretesspolicyn beskriver hur vi arbetar för att upprätthålla det förtroendet och skydda informationen.

Mer specifikt beskriver denna sekretesspolicy hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter och andra uppgifter du ger oss när du går in på eller använder online- och/eller mobiltjänster, mobilappar och webbplatser, samt programvara som erbjuds av Indeed och dess närstående varumärken som täcks av denna sekretesspolicy, bland annat Engineerjobs, Careesma, Gigajob, Workopolis och Wowjobs (tillsammans ”Indeed” eller ”webbplatserna”).

Den här sekretesspolicyn beskriver i synnerhet hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter eller icke personrelaterade uppgifter som du lämnar över till Indeed vid åtkomst eller användning av Indeeds eller de andra webbplatsernas online- och/eller mobiltjänster, mobila applikationer och webbplatser, samt den programvara som tillhandahålls av Indeed vid användning av dessa tjänster eller webbplatser. Vår huvuduppgift är att hjälpa människor att hitta bra jobb och arbetsgivare att hitta utmärkta kandidater. Eftersom alla våra samarbetspartner har samma huvuduppgift, har vi utvecklat ett Sekretesscenter som ett sätt att informera våra användare om våra samarbetspartner och hur vi delar data med dem för att erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna till våra användare. Du kan ta reda på mer om hur vi delar data mellan våra samarbetspartner på sidan Vanliga frågor om Sekretesscenter.

1.1 Indeed-enheter som ansvarar för dina uppgifter

I detta avsnitt kan du se vilken Indeed-enhet som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. 

 – Indeed som personuppgiftsansvarig 

Om ”Indeed”, ”vi” eller ”oss” används i den här sekretesspolicyn åsyftas följande: Indeed, Inc. om du är i USA, Indeed Staff LLC om du använder Indeed Staff i USA och Indeed Ireland Operations Limited (”Indeed Ireland”) om du är utanför USA, med undantag för användare i Japan där uttrycken syftar på Indeed Hire Singapore Pte. Ltd.

Indeed är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy, med undantag för vad som uttryckligen anges nedan i detta avsnitt 1.1.

Observera även att den enhet som ingår avtal enligt våra användarvillkor kan skilja sig från den som anges i denna Sekretesspolicy.

 – Indeed som personuppgiftsbiträde

Indeed erbjuder vissa rekryteringstjänster till arbetsgivare där Indeed har rollen som personuppgiftsbiträde eller liknande, enligt gällande dataskyddslagar, och behandlar personuppgifter som samlas in från och om dig endast för arbetsgivarens räkning, i enlighet med våra villkor. Detta gäller vår tjänst för kandidatimport, där vi hjälper arbetsgivare att kontakta, intervjua och hantera sökande som inte ansöker via våra webbplatser, och erbjuder andra tjänster som hjälper arbetsgivare att hantera rekryteringsprocessen. Om du har frågor om Indeeds behandling av dina personuppgifter i samband med dessa tjänster, eller vill utöva dina rättigheter gällande sådan information, ber vi dig kontakta arbetsgivaren som du ansökt till. Resten av vår behandling som täcks av den denna sekretesspolicy avser inte personuppgifter som vi samlar in genom dessa tjänster.

1.2 Några viktiga definitioner

Personuppgifter (”personuppgifter”) är all information som gäller en identifierad eller identifierbar individ. Icke personrelaterade uppgifter (”icke personrelaterade uppgifter”) är all information som inte identifierar dig som specifik individ. Observera att Indeed alltid följer tillämplig lagstadgad definition för att avgöra vad som är och vad som inte är personuppgifter i den här Sekretesspolicyn. Om sekretesspolicyn hänvisar till ”information” eller ”din information” kan det omfatta både personuppgifter och Icke personrelaterade uppgifter.

Webbplatserna görs tillgängliga för användning endast av personer som söker anställning eller tjänster eller information om deras personliga anställning eller jobbsökning (”jobbsökare”). I förekommande fall kan webbplatserna även göras tillgängliga för privatpersoner och/eller organisationer som söker information om anställning eller personalfrågor eller som vill göra information tillgänglig om arbetstillfällen (”platsannonser” eller ”jobbannonser”) å deras vägnar eller för andras räkning, inklusive, men inte begränsat till, agenturer som köper åt flera parter (”arbetsgivare”).

1.3 Omfattning av Indeeds sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy omfattar endast information som vi samlar in via webbplatserna och inte genom någon annan insamling eller behandling av uppgifter, inklusive, men inte begränsat till eventuella utomstående operatörer som innehar webbsidor som webbplatserna länkar till och eventuell information som vi samlar in offline eller via webbplatser, produkter eller tjänster som inte innehåller någon direktlänk till denna sekretesspolicy.

Ibland hänvisar vi till den här sekretesspolicyn i notiser på webbplatserna, inklusive webbsidor för särskilda ändamål eller mobilappar, inklusive inbjudningar att skicka in idéer för att förbättra webbplatserna. Indeed kan när som helst komma att ändra denna sekretesspolicy.

Om du har sökt en platsannons ber vi dig läsa igenom platsannonsen för att ta del av ytterligare information som är relevant för dig. Nuvarande och tidigare Indeed-anställda ska kontakta sina HR-koordinatorer för gällande policyer.

1.4 Ändringar i sekretesspolicyn

Se förklaringen avseende ”Senast uppdaterad” längst upp på denna sida för att se när sekretesspolicyn senast ändrades. Alla ändringar i sekretesspolicyn kommer att träda i kraft från det datum som anges i ”Senast uppdaterad” ovan. Genom att använda dessa webbplatser eller tillhandahålla information till oss efter att dessa ändringar har genomförts, samtycker du till den ändrade sekretesspolicyn. Om Indeed ämnar använda personuppgifter som samlats in via webbplatserna på ett sätt som skiljer sig avsevärt från vad som anges vid tiden för insamlingen kommer Indeed att meddela användarna via e-post och/eller via ett meddelande på de tillämpliga webbplatserna 30 dagar före sådan användning eller på annat sätt som krävs enligt lag.

1.5 Vanliga frågor om sekretess på Indeed

Observera att denna sekretesspolicy ger en omfattande beskrivning av hur Indeed behandlar dina uppgifter. För mer information om hur Indeed förhåller sig till GDPR, CCPA och sekretess generellt ber vi dig besöka Indeeds Vanliga frågor om sekretess

2. Insamlad information

Du uppger olika sorters uppgifter så att vi på Indeed kan förse dig med tjänster, produkter och funktioner på våra webbplatser. 

2.1 Information som du lämnar till Indeed

– Via ditt konto

Vi samlar in data från dig när du skapar ett konto, begär information, börjar prenumerera på en tjänst, deltar i en undersökning, lägger upp ett omdöme eller en recension, lägger upp ett svar eller en fråga, lägger upp eller skapar ett CV, genomför en Indeed Assessment, uppdaterar dina jobbinställningar, laddar upp innehåll eller på annat sätt skickar data till oss på våra webbplatser. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, användarnamn, lösenord, för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, (inklusive mobilnummer), gatuadress, kön, sysselsättning, intressen, prestationer, karriärmål, yrkescertifiering eller licensnummer, meddelanden du skickar till användare och andra data som finns i en profil eller ett CV som skickas in, inklusive, men inte begränsat till, ansökningsmaterial och svar på ansökningsfrågor som skickats till Indeed eller arbetsgivare via Indeed och svar som du ger på olika frågeformulär som skickas till dig. All den här informationen kan komma att kopplas till din Indeed-profil.

Du kan själv komma att tillhandahålla dina specifika platsdata i Indeeds appar (enligt introduktionen till Indeeds användarvillkor) för att kunna hitta mer relevanta platsannonser. Indeed ber om ditt samtycke när du tillhandahåller sådan information och vi behandlar bara dessa uppgifter när vi har fått samtycke. 

Om du skapar ett Indeed-konto kan Indeed också skapa och tilldela en identifierare till din enhet som liknar ett kontonummer. Vi kan samla in det namn du har associerat med enheten, enhetstypen, telefonnumret, landet och all annan information som du väljer att uppge, t.ex. användarnamn, e-postadress eller postnummer. Om du till exempel använder en mobil enhet för att komma åt Indeed kan Indeed ge en jobbsökare relevanta platsannonser inom samma postnummer där enheten används.

– Via din aktivitet på webbplatserna

Indeed kan dessutom, som en del av den normala och nödvändiga driften av webbplatserna, komma att samla in, analysera, behandla, lagra och i realtid registrera och analysera all din aktivitet på, interaktion med och kommunikation på och via webbplatserna, inklusive men inte begränsat till genom att samla in, analysera, behandla, lagra och registrera de områden av webbplatserna som du besöker (som specifika URL:er), oavsett om och var du klickar, rullar, hovrar över, håller musknappen över eller på andra sätt interagerar med eller kommunicerar med eller via våra webbplatser, samt när och under hur lång tid varje sådan aktivitet ägde rum. Detta kan också omfatta att Indeed samlar in, analyserar, behandlar, lagrar och registrerar information från och om din dator eller mobila enhet samt från åtgärder du vidtar på webbplatserna, inklusive, men inte begränsat till, ditt CV, dina sökningar, titlar på jobb du har sökt efter, klickat på eller ansökt till, var dessa jobb finns, löneanspråk eller erfarenhet, allmän löne- eller erfarenhetsnivå för jobb du tittar på (där detta anges), platsannonserna du ansöker till, datum, tid och typ av aktivitet på webbplatserna som hur ofta du uppdaterar ditt CV eller letar efter jobb, sessionsaktivitet, webbläsartyp, operativsystem, typ av enhet, reklamidentifierare för mobil enhet, MAC-adress, IP-adress samt dina andra handlingar på eller kommunikation med webbplatserna. Webbplatsen kan inte fungera på det sätt Indeed önskar om inte Indeed genomför dessa aktiviteter. Om du inte vill att dina åtgärder ska samlas in, behandlas, analyseras eller registreras på detta sätt ber vi dig att inte använda webbplatsen.

För arbetsgivare kan detta också omfatta åtgärder som vidtas med avseende på en platsannons eller en jobbsökares CV eller ansökan, till exempel pausa eller stänga en platsannons, öppna, visa eller svara på ett CV eller en ansökan eller fatta ett beslut om ett CV, en ansökan eller en platsannons.

– Via din aktivitet på Indeed Hire

Arbetsgivare kan kontaktas för att ta del av vår Indeed Hire-tjänst, i vilket fall du kan ge Indeed ytterligare information om anställningsbehov. På så sätt kan Indeed avgöra om vår Hire-produkt är lämplig för en arbetsgivares behov. När jobbsökare söker ett jobb som rekommenderas av Indeed Hire underlättar Indeed vissa aspekter av rekryteringsprocessen, bland annat förhandlingar mellan jobbsökaren och arbetsgivaren, i tillämpliga fall. I denna egenskap samlar vi in och behandlar all information som skickas till Indeed genom denna process, bland annat men inte enbart frågor som en jobbsökare kan ha om jobbet eller intervjun, information om framsteg i rekryteringsprocessen och information om lön.

– När du använder automatiserad telefonscreening

Om du använder en produkt för automatiserad telefonscreening kommer Indeed att spela in och spara dina svar på en arbetsgivares ansökningsfrågor och vidarebefordra dina svar till arbetsgivaren. Du samtycker i förväg till att Indeed lyssnar på och analyserar inspelningen i enlighet med denna sekretesspolicy när du vill använda en sådan produkt.

– När du uppger arbetsgivarinformation

Om du är en arbetsgivare kan vi begära att du lämnar vissa uppgifter så att vi kan verifiera ditt konto. Informationen kan innehålla, men är inte begränsad till, ditt federala arbetsgivarnummer (USA), information om verksamhetsregistrering, en faktura avseende allmännyttiga tjänster eller namn och e-postadress till en arbetsgivarrepresentant. Den här informationen används endast i internt syfte med förbehåll för begäran från brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut.

– När du använder avgiftsbelagda tjänster

I samband med avgiftsbelagda tjänster kommer vi också att samla in betalningsinformation (t.ex. de fyra sista siffrorna i ditt kredit- eller betalkortsnummer och relaterad verifieringsinformation). Observera att Indeed endast har tillgång till de fyra sista siffrorna i ditt kredit- eller betalkortsnummer, och att ingen lagring sker av hela numret eller relaterade kortsäkerhetskoder.

– Vid uppdatering av information som lämnas till Indeed

När du delar information med Indeed eller uppdaterar information som tidigare har tillhandahållits till Indeed, inklusive inställningar som du kan göra i din Indeed-profil, som att göra ditt CV på Indeed eller information som du delar i avsnittet Om mig i din Indeed-profil ”offentlig” eller ”privat”, kan det ta några dagar innan ändringarna visas på webbplatserna. Under tiden från att du har gjort dessa ändringar tills de visas på våra webbplatser visas kanske inte de nya uppgifterna och tidigare uppgifter fortsätter att visas. Det innebär att information som du har valt att dela offentligt på vår webbplats kan fortsätta att vara synlig i vår produkt för CV-sökning och på andra delar av våra webbplatser för arbetsgivare och andra användare. 

2.2 Information som samlas in när du skickar in jobbansökningar eller kommer åt Indeed från en webbplats som tillhör tredje part

– När du loggar in eller använder Indeed via vissa webbplatser som tillhör tredje part

Du kan även skapa ett konto eller logga in på ditt Indeed-konto via webbplatser som tillhör tredje part inklusive, men inte begränsat till, Facebook eller Google. Om du inte har ett Indeed-konto, utan loggar in på Indeed med ditt Facebook- eller Google-konto, skapas ett Indeed-konto med samma e-postadress som du använder till ditt Facebook- eller Google-konto. Om du samtycker till att lämna denna information till Indeed autentiseras du av Facebook eller Google som skickar dig vidare till Indeed. Tänk på att när du loggar in på Indeed via ditt Facebook- eller Google-konto kommer Facebook eller Google att använda cookies för att autentisera dig som Facebook- eller Google-användare.

Om du loggar in på Indeed via ditt Facebook- eller Google-konto delar Facebook eller Google vissa data som beskrivs i föregående stycke i autentiseringssyfte för att ge dig tillgång till Indeed på ett säkert sätt. Du kan när som helst avbryta detta via ditt Facebook- eller Google-konto. Denna information betraktas som din Indeed-kontoinformation för din användning av Indeed.

Du kan när som helst inaktivera anslutningen mellan ditt Facebook- eller Google-konto och ditt Indeed-konto via Facebook- eller Google-kontots sekretessinställningar. Facebook eller Google kan även be om tillåtelse från dig för att dela vissa andra uppgifter med Indeed, inklusive, men inte begränsat till namn, profilbild, offentlig profilinformation och e-postadress. När du ger denna tillåtelse delas den efterfrågade informationen med Indeed. Den här informationen kommer att användas för att tillhandahålla tjänster till dig, bland annat fylla i uppgifter i din Indeed-profil på Indeed. Den delade informationen fortsätter att vara kopplad till din Indeed-profil tills du ändrar eller raderar den.

OBSERVERA ATT DIN RELATION TILL FACEBOOK ELLER GOOGLE ELLER ANDRA WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE PART ENBART STYRS AV DITT AVTAL MED DESSA WEBBPLATSER.

– Indeed for Chrome och vår mobilprogramvara

Indeed kan även samla in information om webbplatser från tredje part som du besöker via vår mobilprogramvara eller när du använder Indeed for Chrome. Detta kan omfatta information om jobbannonser, anteckningar eller ansökningsstatusar som du skickar in, sparar eller uppdaterar eller uppgifter om hur du använder webbplatser eller andra åtgärder som du vidtar på sådana webbplatser, inklusive webbadresser till de webbplatser du besöker. Vi kan också föreslå att du inkluderar information från din Indeed-profil i ansökningar du skickar på webbplatser från tredje part och se om du gör ändringar i dessa förslag men inte själva ändringarna. Vi gör detta för att jobbsökare ska ha möjlighet att föra ett register över intressanta platsannonser, hitta ett jobbansökningsformulär på en webbplats som tillhör tredje part så att jobbsökare får möjlighet att fylla i delar av formuläret automatiskt med Indeed-CV eller för att bekräfta en ansökan. Via Indeed for Chrome kan Indeed även få information om vilka typer av jobb och Indeed-produktfunktioner som är av intresse för dig så att vi kan erbjuda dig förbättrade platsannonssökningar, rekommendationer för annonserade jobb och produktfunktioner. 

– När du skickar in jobbansökningar på vissa tredje parters webbplatser

När du ansöker om ett jobb på vissa webbplatser från tredje part, kan även Indeed komma att få information om status för din jobbansökan och arbetsgivarens beslut kring din ansökan, till exempel om ansökan leder till intervju och om ett jobberbjudande accepteras eller avvisas. Denna information hjälper Indeed att få mer insikt om effektiviteten hos våra webbplatser och deras funktioner. Indeeds användning av denna information beskrivs i avsnitt 4 i den här sekretesspolicyn.

– Indeed IQ

Indeed tillhandahåller ett programmatiskt kampanjoptimeringsverktyg som hjälper arbetsgivare att hantera, spåra och optimera prestandan i deras marknadsföring på en mängd webbplatser för jobbannonsering och plattformar i realtid (”Indeed IQ”). När du klickar på en jobbannons som tillhandahålls av Indeed IQ och när du startar och slutför en jobbansökan som skapats av Indeed IQ på en arbetsgivares webbplats eller en webbplats som drivs av en arbetsgivares rekryteringssystem, kan Indeed samla in viss information om dig och de åtgärder som vidtas av dig under ditt besök med hjälp av automatiserade medel, som cookies och webbsignaler. Den insamlade informationen omfattar till exempel information om din enhet, jobbannonser som du tittat på eller klickat på, jobbansökningar som du startat och slutfört, referenswebbadresser och datum och tidpunkt för webbplatsbesök. 

2.3 Andra personuppgifter som Indeed kan få från tredje part

Alla personuppgifter som Indeed får av andra tredjepartskällor, bland annat data från sponsrade annonser som vi har på webbplatser från tredje part, behandlas i enlighet med denna Sekretesspolicy och tillämpliga lagar.

2.4 Lagring av din information

Indeed lagrar dina personuppgifter tills vi inte behöver tillhandahålla våra tjänster längre eller tills du ber oss ta bort dina personuppgifter. Om en arbetsgivare till exempel tar bort en jobbansökan i kontrollpanelen för kandidater på Indeed, kan Indeed komma att ta bort information med koppling till ansökan. Ett annat exempel är att Indeed, efter att en ansökan har levererats till en arbetsgivare, kan behålla en kopia på ansökan under en begränsad tid för att sedan radera den. Vi är också skyldiga att behålla viss information för att följa lokala lagar.

Indeed kan även komma att lagra information enligt beskrivningen i avsnitt 2 i den här sekretesspolicyn på sin utrustning eller utrustning tillhörande tredjeparter som Indeed har en relation till. Sådana lagringstjänster regleras av lämpliga skyddsåtgärder, enligt tillämpliga regelkrav.

2.5 Vilka personuppgifter krävs

Vid tillhandahållandet kommer du att få information om vilka specifika personuppgifter som du måste uppge för att få tillgång till vissa av Indeeds tjänster eller funktioner. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som krävs kan det hända att vissa funktioner eller tjänster inte är tillgängliga.

2.6 Rättslig grund på vilken Indeed samlar in personuppgifter

Indeed samlar in och behandlar personuppgifter på olika rättsliga grunder, beroende på vilken typ av personuppgifter som tillhandahålls och vilken behandling som är aktuell.

– Verkställande av avtal

En del av personuppgifterna som behandlas av Indeed hanteras utifrån vad som krävs för att verkställa vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder som efterfrågas av användaren innan vi ingår ett sådant avtal. Ett exempel på detta är när Indeed skickar en jobbsökares ansökan till en arbetsgivare.

– Berättigat intresse

En annan aspekt vad gäller andra typer av behandlingar av personuppgifter är att det är nödvändigt för berättigade intressen som Indeed eller en arbetsgivare har. Exempel på sådana berättigade intressen omfattar om Indeed skickar marknadsföringsmaterial till dig om våra produkter och tjänster, om vi tror att du har en skälig förväntning på att vi ska genomföra en särskild typ av behandling åt dig, om en sådan behandling är helt nödvändig för att upptäcka och förhindra bedrägerier, eller om vi delar dina personuppgifter med Indeeds samarbetspartner i enlighet med avsnitt 4.14 nedan. Indeed kommer endast att förlita sig på en sådan aspekt om en bedömning har gjorts där de intressen och rättigheter som berörs vägs mot varandra, och om behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster, produkter och funktioner till dig.

– Uppfylla en rättslig förpliktelse

En tredje aspekt vad gäller vissa behandlingar är att de är nödvändiga för att göra det möjligt för Indeed att uppfylla rättsliga förpliktelser. Ett exempel på detta är att Indeed måste behålla affärshandlingar under angivna tidsperioder för att uppfylla lokala rättsliga krav.

– Samtycke

I vissa begränsade situationer behöver Indeed ditt samtycke för att behandla Personuppgifter. Om Indeed behöver ditt samtycke ber vi om det när du tillhandahåller informationen och vi behandlar bara dessa uppgifter när vi har fått samtycke. Vi ber till exempel om ditt samtycke i vissa fall när du aktiverar ett marknadsföringsmeddelande som en jobbevakning med Indeed (mer information finns i avsnitt 4 i den här Sekretesspolicyn). Du kan återkalla ditt samtycke enligt beskrivningen i avsnitt 10 av den här Sekretesspolicyn där så är möjligt, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar meddelandet).

3. Begränsningar av användning 

3.1 Om en jobbsökare vill avsluta ett jobbsökarkonto

När en jobbsökare avslutar ett konto kommer jobbsökaren inte längre att ha åtkomst till den information som vi gör tillgänglig för detta konto, inklusive, men inte begränsat till, sökhistorik, jobbsökningsinställningar, sparade jobb, jobb som jobbsökaren har ansökt till, jobbevakningar, CV och annan information kopplad till detta konto. Om jobbsökaren använder samma e-postadress för att skapa ett nytt konto kommer denna information från ett tidigare konto inte att finnas tillgänglig för jobbsökaren igen. Observera att om jobbsökarens konto avslutas kan det leda till förlust av åtkomst till några av våra produkter och möjligheten att använda funktionen ”Logga in med Indeed” som finns på vissa tredjepartswebbplatser.

Indeed förbehåller sig rätten att lagra all information från ett avslutat konto för att bibehålla och skydda sina rättigheter i den utsträckning rådande lagstiftning tillåter (exempelvis bevara registrerade uppgifter i en tvist) eller för att följa sina skyldigheter enligt lokal lagstiftning (till exempel om lagen kräver att uppgifter ska bevaras). Ett avslutat konto betyder inte att all information rensas från Indeeds system men informationen kommer inte att vara tillgänglig under jobbsökarens ursprungliga konto. När jobbsökaren trycker på knappen Avsluta konto på kontrollpanelen börjar Indeed att behandla denna instruktion inom ett dygn och kommer att ha slutfört begäran inom 40 dagar.

Om jobbsökare vill komma åt eller radera personuppgifter som innehas av Indeed ska de följa stegen som beskrivs i avsnitt 10 i den här Sekretesspolicyn.

3.2 Om en arbetsgivare vill inaktivera ett arbetsgivarkonto

Arbetsgivare kan när som helst inaktivera ett konto genom att kontakta Indeeds kundtjänst. Observera att Indeed måste bevara affärshandlingar som tillhör detta konto för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Alternativt gäller att om ett arbetsgivarombud vill komma åt eller radera personuppgifter som innehas av Indeed ska de följa stegen som beskrivs i avsnitt 10 i den här Sekretesspolicyn.

3.3 Om en jobbsökare vill ta bort en jobbansökan

Om en jobbsökare vill ta bort en jobbansökan som utförts på webbplatserna, rekommenderar vi att jobbsökaren kontaktar den presumtiva arbetsgivaren direkt för att begära att ansökan raderas. För jobbansökningar som du som jobbsökare skickar via webbplatserna (inklusive användning av knappen Ansök via Indeed) till en arbetsgivare (med tillhörande dokument) bör du tänka på följande: 1) att dina ansökningar och dokument kan kontrolleras av arbetsgivaren, och 2) att vi kan skicka dig vidare till arbetsgivaren vid begäran om borttagning av personuppgifter om arbetsgivaren har sådana personuppgifter.

3.4 Om de kontaktuppgifter som arbetsgivaren lämnar till Indeed är felaktiga

Indeed är beroende av att arbetsgivaren eller arbetsgivarens ombud förser Indeed med korrekt destination för alla ansökningar. Om fel kontaktuppgifter lämnas till Indeed skickas inte ditt ansökningsmaterial till den avsedda mottagaren. Indeed ansvarar inte för sådana ansökningar. Om du inte vill skicka in ansökningsmaterial på det här sättet skickar du det direkt till arbetsgivaren.

3.5 @Indeedmail-adresser

När du kommunicerar via Indeeds meddelandesystem ser du en e-postadress som slutar på @indeedemail.com eller @indeedmail.com. Du är införstådd med att du inte har några äganderättigheter till dessa e-postadresser, vilka är specifika för arbetsgivarnas platsannonser men ägs av Indeed. Indeeds meddelandesystem kommer dock att visa namnet som är kopplat till ditt konto eller din jobbansökan i fältet ”Till:” eller ”Från:”. Dessutom ska ovanstående gälla för alla e-postadresser som läggs till i en tråd vid kommunikation via Indeeds meddelandesystem. Specifikt innebär det att om du väljer att lägga till ytterligare mottagare i en pågående e-posttråd via Indeeds meddelandesystem, kommer också denna eller dessa mottagare att tilldelas adresser av typen @indeedemail.com eller @indeedmail.com. Observera att e-postmeddelanden som innehåller en e-postadress som slutar på @indeedemail.com eller @indeedmail.com lagras i våra system. Undvik att skicka ett meddelande till en e-postadress som slutar på @indeedemail.com eller @indeedmail.com om du inte vill att detta ska inträffa.

Tänk också på att eftersom dessa proxy- och förmedlingstjänster för meddelanden är beroende av funktioner som tillhör tredjepartsleverantörer, så kan det förekomma tekniska fördröjningar som beror på dessa e-posttjänsteleverantörer.

3.6 Lägsta ålder för användare

Webbplatserna är inte ämnade att användas av någon under 16 år. Om lokala lagar anger en annan minimiålder för att tillhandahålla tjänsterna på webbplatserna till dig ska dock denna ålder gälla som den tillämpliga minimiåldern. Inom alla jurisdiktioner utanför EU måste du använda webbplatserna under en förälders, vårdnadshavares eller ansvarig vuxens tillsyn om du är under 18 år eller under myndighetsåldern i din jurisdiktion.

Vi vidtar en mängd åtgärder för att försöka säkerställa att vi inte accepterar individer som inte uppfyller minimiåldern eller andra tillämpliga ålderskrav. Om du inte uppfyller dessa ålderskrav ska du skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanrummen när du skickar meddelandet).

4. Syfte, användning och utlämning av information

Vi kan komma att använda information som samlats in i enlighet med den här sekretesspolicyn, inklusive personuppgifter, för de syften som anges i avsnitt 4, 5 och 9, i den mån det är lämpligt. Indeed associerar personuppgifter med din jobbsökarprofil för att kunna utföra aktiviteterna som beskrivs i denna sekretesspolicy. Indeed använder sådan information för att hjälpa jobbsökare att hitta jobb och arbetsgivare att hitta kandidater. Vi använder dina personuppgifter för att

 1. tillhandahålla tjänster, produkter och funktioner till dig för att hjälpa jobbsökare att hitta jobb och arbetsgivare att hitta kandidater.
 2. granska och förbättra dessa tjänster, produkter och funktioner.
 3. skydda våra användare och ge dem kundsupport.

Du hittar mer information om syfte, användning och utlämning av information nedan.

4.1 Skapa ett konto, skicka jobbevakningar och annat marknadsföringsmaterial till dig

Om möjligt, och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, kan Indeed komma att använda den information du ger oss, som kontaktuppgifter och information om din aktivitet på våra webbplatser, för att (i) skapa ett konto, (ii) skicka jobbevakningar, (iii) skicka inbjudningar att ansöka om ett jobb via Indeed Hire och (iv) skicka information om webbplatserna, bland annat genom att visa våra marknadsföringsmaterial på plattformar som tillhör tredje part. Indeed kan använda tredjepartspartner som utför dessa aktiviteter för Indeeds räkning.

En jobbevakning är ett e-postmeddelande som du registrerar dig för och som innehåller platsannonser enligt sökningar som du har gjort. En företagsbevakning är en typ av jobbevakning som innehåller platsannonser och annan information som du har begärt om ett företag. Jobbevakningar kan även omfatta jobb som Indeed rekommenderar dig, Indeeds riktade annonser, företag som du kan vara intresserad av att följa eller andra åtgärder som du kan tänkas vilja vidta på webbplatserna. Antalet jobbevakningar kan anpassas av Indeed på webbplatserna.

En inbjudan att söka är ett e-postmeddelande som skickas till dig där du uppmanas att söka ett jobb via Indeed Hire, Indeeds optimerade anställnings- och rekryteringstjänst. Om Indeed Hire är tillgängligt på din ort kan Indeed skicka en inbjudan till dig att ansöka baserat på din tidigare jobbsöknings- och ansökningshistorik på Indeed, och annan information, bland annat personuppgifter, som du laddar upp till webbplatsen. 

Inom ramen för vår marknadsföring till dig kan vi också komma att använda din information för att visa riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig, på plattformar som tillhör tredje part, som andra medier online, tryckta medier eller tv-medier. Sådana annonser kommer endast att vara relaterade till webbplatsernas tjänster, produkter och funktioner, som samtliga är inriktade på att hjälpa jobbsökare att hitta jobb och arbetsgivare att hitta kandidater. För att välja bort marknadsföringsmeddelanden från webbplatserna, se avsnitt 10.3 i den här sekretesspolicyn.

Arbetsgivarkonton

I inställningarna för arbetsgivarkonto ger vi användare möjlighet att bjuda in andra användare att länka sina Indeed-arbetsgivarkonton, och att genom detta tilldela inbjudna användare specifika roller som ger åtkomst på olika nivåer till den information som finns på kontot som tillhör användaren som bjuder in, inklusive personuppgifter om kandidater.  Om du är arbetsgivare och bjuder in andra Indeed-användare att länka sina konton till ditt, samtycker du till att sådana länkade användare har åtkomst till all information på ditt konto.  Beroende på vilka roller som tilldelas en viss länkad användare, kan detta omfatta, men är inte begränsat till, CV- kontakter, ansökningsmaterial och statusinformation, kommunikation med sökande, åtgärder som du eller en annan länkad användare har vidtagit och när detta gjordes, samt faktureringsinformation inom kontot. 

Om du tackar ja till en annan användares inbjudan att länka ditt arbetsgivarkonto till personens arbetsgivarkonto, bekräftar du att all information om din aktivitet på ditt arbetsgivarkonto, inklusive men inte begränsat till åtgärder du vidtar och när du gör det, blir synlig för alla länkade användare.  Länkade användare kommer inte att kunna se din aktivitet på ditt jobbsökarkonto, som dina jobbsökningar, ansökningar eller inställningar eller din profilinformation. 

Du kan när som helst gå till dina kontoinställningar för att ta bort länkar till ditt konto.  Den administratör som tilldelats ett arbetsgivarkonto kan också när som helst ta bort länkar till användare från detta arbetsgivarkonto. 

4.2 Ge dig relevanta sökresultat och rekommenderade jobb

För att du ska få ut mesta möjliga av våra tjänster, produkter och funktioner kan vi på Indeed komma att använda din tidigare sök- och surfhistorik (t.ex. de jobb du klickar på), eller ansökningsmaterial och svar på ansökningsfrågor, för att identifiera dig, avgöra vilka sökresultat som är relevanta och kontakta dig gällande jobb som du kan vara intresserad av. Vi kan även komma att använda profildata för att skräddarsy din upplevelse på webbplatserna och visa innehåll enligt dina önskemål. Vi kan visa olika resultat för samma sökfras och har full behörighet att välja vilka platsannonser som visas för en viss sökning. Om du har sökt ett jobb som administreras av en Indeed Hire-produkt kan Indeed bjuda in dig att ansöka till ytterligare roller.

4.3 Din kontaktinformation

När du lämnar kontaktinformation till webbplatserna (till exempel namn eller e-postadress) och andra former av personuppgifter eller icke personrelaterade uppgifter, samtycker du till att vi använder den informationen för de syften som anges i avsnitten 4, 5 och 9 i den mån det är tillämpligt. Du samtycker i synnerhet till att vi, som en del av tjänsterna vi erbjuder dig, kan kommunicera med dig eller initiera kommunikation med dig på uppdrag av tredje part, via ditt konto eller på annat sätt, som e-post, telefon (bland annat mobiltelefon), textmeddelande eller post. I detta ingår kommunikation med hjälp av kontaktuppgifterna som vi har fått från dig eller som vi kan få på annat sätt från tredjepartskällor. Om du söker ett jobb som stöds av vår Indeed Hire-produkt kan en rekryteringsspecialist använda dina kontaktuppgifter för att genomföra eller samordna intervjuer med dig och förse dig med uppdateringar under hela rekryteringsprocessen. Vi kan också analysera våra användares kontaktuppgifter i sammanställningen för att få en bättre förståelse för våra användare och förbättra våra produkter och tjänster.

4.4 CV-information

Din information, inklusive personuppgifter, läggs upp på webbplatserna när du laddar upp eller redigerar ett CV, vilket blir en del av din jobbsökarprofil. Vi förbehåller oss rätten att debitera tredjeparter en avgift för åtkomst till din information, bland annat personuppgifter, som en del av webbplatsernas tjänster. På uppmaning från dig kan vi också skicka ditt CV till tredjeparter om du väljer att ansöka till en platsannons. Vi kan också använda informationen i din jobbsökarprofil och ge förslag till dig när du ansöker till jobb på webbplatser från tredje part i vår mobilprogramvara. I vilken utsträckning din information görs tillgänglig för tredje parter beror på vilka sekretessinställningarna du väljer, i enlighet med denna sekretesspolicy. När en jobbsökare skapar en profil på Indeed är standard att CV:t ställs in som offentligt, och jobbsökaren kan när som helst ändra sekretessinställningarna för sitt CV. Detta beskrivs närmare nedan.

– Privata CV:n

Privata CV:n är bara tillgängliga för dem till vilka jobbsökaren har låtit skicka en ansökan eller tillhandahållit ett CV. När du skickar ett CV gör du ditt namn och andra personuppgifter som finns på ditt CV tillgängliga för tredjeparter. Dessa tredjeparter kan vara intresserade av att anställa dig och kan skicka vidare ditt CV till andra tredjeparter.

– Offentliga CV:n

Offentliga CV:n kan vara tillgängliga för alla som besöker vår webbplats. Detta omfattar användare av Indeeds produkt för CV-sökning, arbetsgivare vars företagsida du följer och alla som har tillgång till webbadressen som är kopplad till ditt offentliga CV, som sökmotorer och andra tredje parter som kan genomsöka vår webbplats. Vi erbjuder dig denna synlighet för att hjälpa dig att hitta ett jobb. 

När du gör ditt CV offentligt (eller laddar upp en fil som ditt CV och ställer in den som offentlig) på vår webbplats, godkänner du att Indeed delar innehållet i ditt CV, bland annat ditt namn och andra personuppgifter som du har med i det, offentligt på webbplatsen. 

Indeed kan också ge dig möjlighet att ta med ytterligare information i din kontoprofil när det gäller jobbinställningar, som önskat schema och lön, villighet att flytta, licenser, certifieringar, kompetenser och annan information som du väljer att inkludera i din jobbsökning. Vi använder den här informationen för att hjälpa dig att hitta ett jobb. Med vår produkt för CV-sökning kan arbetsgivare hitta bra kandidater genom att söka i offentliga CV:n. Genom att publicera ett offentligt CV ger du Indeed behörighet att göra hela ditt CV tillgängligt för alla användare som söker efter dig på våra webbplatser, att koppla ihop dina jobbinställningar med ditt offentliga CV och dela informationen med arbetsgivare som söker efter CV:n på våra webbplatser, och att låta arbetsgivare se om du nyligen har varit aktiv på webbplatserna, när du är redo att arbeta och dina tillgängliga kontaktmetoder. Arbetsgivare som använder Indeeds produkt CV-sökning kan till exempel söka efter kandidater baserat på informationen i ditt offentliga CV och alla jobbinställningar kopplade till det. Om du inte vill att Indeed ska dela den här informationen med arbetsgivare kan du ta bort den från ditt Indeed-CV och din kontoprofil, eller ändra sekretessinställningarna för ditt CV till privat.

Om du laddar upp en fil som ditt CV och ställer in den som offentlig, godkänner du att Indeed hämtar innehållet i filen och delar det på vår webbplats, bland annat inom vår produkt CV-sökning. 

Vi kan ta bort ditt namn och din kontaktinformation från ditt offentliga CV i vissa fall, till exempel för användare som använder vår produkt CV-sökning utan prenumeration. Arbetsgivare som prenumererar på vår produkt för CV-sökning kommer att kunna se ditt namn och annat innehåll i ditt offentliga CV, men vi förbehåller oss rätten att ta bort dina kontaktuppgifter (som e-post och telefonnummer) tills du visar intresse för en arbetsgivare. I båda fallen kan arbetsgivare fortfarande kontakta dig via vår webbplats med hjälp av vår förmedlingstjänst. Du godkänner också att Indeed delar filer som du laddar upp som ditt CV och ställer in dem som offentliga på vår webbplats för arbetsgivare som du visar intresse för.

Indeed förbjuder uttryckligen all insamling från dess webbplats. Trots detta kan vissa tredjeparter använda webbplatsen i strid mot dessa villkor för att komma åt din offentliga CV-information.

Observera att CV-sökning inte har lanserats på alla marknader. Om du befinner dig på en marknad där CV-sökning inte har lanserats ännu och ställer in ditt CV som offentligt kan det bli tillgängligt för alla som besöker den relaterade webbadressen men det kanske inte är sökbart på vår webbplats. CV:n som ställs in som offentliga på marknader där CV-sökning ännu inte är tillgängligt kan bli sökbara när vi lanserar CV-sökning på den marknaden.

Indeed kan också tillhandahålla webbläsartillägg och andra verktyg som hjälper arbetsgivare att kommunicera effektivare med jobbsökare och deras CV-information, bland annat verktyg som gör det möjligt för arbetsgivare att hämta din CV-information, och förbättra och överföra den till en tredje part som anlitats för att behandla information för deras räkning, som rekryteringssystem och andra verktyg för rekryteringshantering. Arbetsgivare är ensamt ansvariga för att följa alla tillämpliga lagar som rör deras användning av information som erhållits från Indeed och andra källor, bland annat eventuella skyldigheter som en arbetsgivare kan ha för att begränsa hur andra använder CV-information som hämtats från vår webbplats.

– Ändra sekretessinställningar för ditt CV

När du laddar upp ditt CV på Indeed ställs det in som offentligt som standard. Du kan när som helst ändra detta genom att ändra sekretessinställningarna på Indeed. Du kan ändra ditt CV från offentligt till privat, men Indeed kan inte ge några garantier för hur ofta tredjepartssökmotorer uppdaterar sina cacheminnen, vilket innebär att dessa kan komma att fortsätta att lagra dina CV-uppgifter. Dessutom kan arbetsgivare som sparade ditt CV när det var offentligt fortsatt ha åtkomst till ditt CV även efter att du har ändrat det till privat.

Det kan ta några dagar innan ändringar i sekretessinställningarna för ditt CV slutförs. Under denna tid kan till exempel ett CV som är inställt som offentligt vara synligt för arbetsgivare och andra användare som söker på Indeed.

– Tjänster för CV-granskning

Vi kan också erbjuda ytterligare tjänster för CV-granskning för att hjälpa jobbsökare att utforma och förbättra sitt CV. Exempelvis kan du få kunskap om hur ditt CV kan analyseras av programvara för rekryteringssystem, feedback på hur du kan utforma ett effektivare CV eller en personlig CV-granskningsvideo. I samband med dessa tjänster kan Indeed ge dig feedback på ditt Indeed-CV eller annat material som du skickar via tjänsterna, till exempel frågor och kommentarer om innehållet i ditt CV. Vi ger dig denna feedback direkt, och kan göra så att du får åtkomst till den på ditt konto. Den kommer inte att vara tillgänglig för arbetsgivare.

4.5 Matcha jobbsökare med arbetsgivare

Du bekräftar att Indeed kan fastställa om det du skriver i ditt CV matchar det som står i en annan persons CV, eller om det matchar det som står i vissa jobbeskrivningar eller CV-sökningsfrågor och vice versa. Indeed kan använda den här informationen och annan information som samlas in i enlighet med den här sekretesspolicyn, som dina svar på ansökningsfrågor och den senaste aktiviteten på webbplatserna, för att förbättra webbplatserna eller några andra av våra produkter eller tjänster. Exempelvis kan Indeed visa eller på andra sätt tillhandahålla potentiellt relevanta jobbeskrivningar och CV:n till jobbsökare och arbetsgivare och göra åtskillnad på CV:n och platsannonser som matchar och sådana som inte gör det.

Indeed kan även komma att tillhandahålla information som samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy, inklusive personuppgifter, till arbetsgivare som kan vara intresserade av att kontakta dig. Genom att ansöka om ett jobb, svara på ansökningsfrågor, uppge kontaktuppgifter för att visa intresse för en platsannons, använda Indeed Hire eller svara på ett meddelande från en arbetsgivare, till exempel för att visa ditt intresse för en viss platsannons, samtycker du till att dina uppgifter lämnas ut till denna arbetsgivare. Indeed kan även förse arbetsgivare med resultat från eventuella Indeed-bedömningar som du genomför, i de fall där du samtycker till sådant tillhandahållande när du fyller i en sådan bedömning. Indeed kan också använda information som Indeed får från ditt CV till att automatiskt fylla i information åt dig i ansökningar och för liknande ändamål.

Om du har ett konto eller ett CV med oss som värd samtycker du till att vi kan kontakta dig eller föreslå dig eller ditt offentliga CV till arbetsgivare som kan vara intresserade av en person som matchar din aktivitet på Indeed.

Om du dessutom befinner dig i USA och ställer in ditt CV som offentligt kan Indeed dela alla uppgifter om dig med rekryterare som arbetar för eller på uppdrag av olika arbetsgivare. Om du inte vill dela de här uppgifterna kan du ange att ditt CV ska vara privat.

4.6 Optimera jobbkampanjer

När jobbsökare klickar på en platsannons eller söker ett jobb som tillhandahålls av Indeed IQ på våra webbplatser eller på en webbplats från tredje part, bland annat en arbetsgivares webbplats eller en webbplats som drivs av en arbetsgivares rekryteringssystem, kan Indeed samla in viss information genom denna funktion om jobbsökare och åtgärder som vidtas på webbplatserna, enligt avsnitt 2 i denna sekretesspolicy. Indeed använder den här informationen för att hjälpa oss att förstå webbplatsernas effektivitet och för att se till att jobbannonser som tillhandahålls av Indeed IQ fungerar på bästa sätt på våra webbplatser och på andra webbplatser från tredje part.

4.7 Skicka meddelanden på Indeed

Indeed erbjuder tvåvägs-e-postproxy- och förmedlingstjänster till användare av Indeeds produkter (”förmedlingstjänst”), inklusive, men inte begränsat till: Indeed CV, Ansök via Indeed, Lägg upp ett jobb, Indeed-chatten, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Indeed Community, privata samtal samt andra elektroniska kommunikationstjänster i text-, video- eller ljudform. Genom att använda en förmedlingstjänst är du införstådd med att du ber Indeed att skicka meddelanden åt dig. Detta omfattar CV:n, personliga brev, ansökningar, meddelanden, svar på frågeformulär, svar, brev med jobberbjudanden och annat material. Indeed tillhandahåller läskvitton till den som skickar ett meddelande, genom en förmedlingstjänst som visar att mottagaren har läst meddelandet. Indeed kan också meddela avsändaren och mottagaren av ett meddelande separat via en förmedlingstjänst om avsändaren eller mottagaren nyligen har varit aktiv på webbplatsen.

Vi övervakar, granskar, lagrar och analyserar sådant innehåll, som kan omfatta personuppgifter, inklusive med automatiska metoder, för dataanalys, kvalitetskontroll, upprätthållande av webbplatsernas regler och andra Indeed-policyer, innehållsmoderering och för att förbättra webbplatserna eller andra Indeed-produkter eller -tjänster. Exempel på sådana förbättringar är att förbättra öppningsfrekvensen för meddelanden genom att optimera leveransen, optimering av sökresultat, förbättrade platsannonser, tillåta att sökande hanterar sina ansökningar efter att ha överfört dem till Indeed, samt att se till att du är informerad om relevanta produktfunktioner och -kommunikationer och förhindra bedrägerier och skräppost. Vissa av dessa aktiviteter utförs av tjänsteleverantörer för Indeeds räkning, vilket beskrivs i avsnittet ”Informationsöverföringar till tjänsteleverantörer” i denna sekretesspolicy. På grund av den här aktiviteten, eller på grund av tekniska fel, kan sådant innehåll under vissa omständigheter bli försenat eller inte levererat till avsedd mottagare. Indeed kan (men är inte skyldigt att) meddela dig i händelse av detta. Genom att använda en förmedlingstjänst eller på annat sätt tillhandahålla användarinnehåll genom webbplatsen, godkänner du den här aktiviteten och bekräftar att aktiviteten är nödvändig för att bibehålla kvaliteten på webbplatserna och för att tillhandahålla förmedlingstjänsten.

4.8 Skicka textmeddelanden om möten med arbetsgivare

Indeed kan erbjuda dig möjligheten att få ett textmeddelande från Indeed när en arbetsgivare har schemalagt en intervju eller ett möte med dig, när en arbetsgivare vill kontakta dig utifrån ditt offentliga CV eller har svarat på din ansökan via Indeeds e-postförmedlingssystem. Om du vill ha den här funktionen anger du ditt telefonnummer på Indeeds samtyckesformulär. Genom att ange ditt telefonnummer bekräftar du att det är ditt nummer och att du har rätt att ta emot textmeddelanden på det numret. Indeed skickar bara en avisering för intervjuer eller meddelanden via Indeeds e-postförmedlingssystem och du samtycker till att ta emot sådana textmeddelanden på din mobiltelefon, inklusive meddelanden som skickas med det automatiska telefonuppringningssystemet. Du kan när som helst avbryta tjänsten genom att svara STOP på meddelandet eller kontakta Indeeds kundtjänst. Om du svarar STOP på en SMS-avisering från Indeed avslutar du prenumerationen på alla SMS-aviseringar från Indeed förutom de som avser Text2Apply och rekryteringsevent. Om du vill avsluta prenumerationen på dessa produkter ska du svara STOP inom de särskilda textflödena för dessa produkter.

4.9 Underlättande telefonförmedlingssystem mellan jobbsökare och arbetsgivare

När det är lämpligt kan Indeed komma att erbjuda jobbsökare och arbetsgivare alternativet att använda ett telefonförmedlingssystem för att underlätta kontakt i syfte att skicka ansökningar, genomföra jobbintervjuer eller annan kommunikation med koppling till en platsannons. Ett sådant system använder dolt nummer eller proxy-telefonnummer för att skydda användare, och är bara tillgängligt för användare som väljer det på webbplatsen. Inga konversationer eller meddelanden spelas in genom detta förmedlingssystem, men uppgifter om huruvida ett samtal besvarades och om samtalslängd kan komma att samlas in. Denna funktion får Indeed tillgång till genom tredjepartsleverantörer av tjänster som Twilio.

4.10 Förmedlingstjänster som underlättar textmeddelanden mellan jobbsökare och arbetsgivare

Indeed kan komma att erbjuda jobbsökare och arbetsgivare möjligheten att utnyttja en förmedlingstjänst för automatiserade textmeddelanden för att underlätta kontakt i syfte att skicka in ansökningar och för annan kommunikation med koppling till platsannonser. För att använda den här tjänsten behöver en jobbsökare skriva in en arbetsgivares förinställda nyckelord till ett telefonnummer eller en snabbkod som vi gör tillgänglig på våra webbplatser eller i annonseringsmaterial (till exempel en skylt eller ett reklamblad på en arbetsgivares verksamhetsställe). Genom att skriva in det förinställda nyckelordet till ett telefonnummer eller en snabbkod, samtycker du till att få textmeddelanden om arbetsgivarens platsannonser som en del av ansökningsprocessen och bekräftar att Indeed får använda dina personuppgifter för att skicka din ansökan till arbetsgivaren och för andra syften i enlighet med denna sekretesspolicy. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på dessa tjänster genom att svara STOP via ett textmeddelande till telefonnumret eller snabbkoden du fått eller genom att kontakta Indeeds kundsupport. PÅ GRUND AV DET OSTRUKTURERADE SAMTALSFORMATET FÖR DEN HÄR TJÄNSTEN KAN DET HÄNDA ATT VI INTE UPPFATTAR ANDRA FÖRSÖK ATT AVSLUTA PRENUMERATIONEN.

4.11 Förhindra bedrägerier och skräppost

Indeed kan även använda information som samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy för att diagnostisera problem med webbplatserna och våra produkter och tjänster, förhindra potentiellt bedräglig eller olaglig verksamhet och skydda personer mot aktiviteter som kan vara skadliga för dig eller andra. Indeed kan komma att undersöka och lämna ut information från eller om dig eller om din användning av Indeed om vi i god tro anser att en sådan undersökning eller utlämning (a) är nödvändig för att uppfylla rättsliga processer (vilket innefattar stämningar, beslut om husrannsakan, domstolsbeslut) och brottsbekämpande instruktioner och beslut; (b) kan vara till hjälp för att förebygga, utreda eller identifiera eventuella förseelser i samband med användning av webbplatserna; (c) kan skydda våra rättigheter, vårt renommé, vår egendom, vår eller allmänhetens säkerhet; eller (d) är nödvändig för att uppfylla nationella säkerhetskrav.

Tillsyn och kontroll av Indeed utövas till exempel av Federal Trade Commission i USA, Data Protection Commission på Irland och flera andra tillsynsmyndigheter.

Vi kan använda ett antal olika metoder för att upptäcka och åtgärda onormal aktivitet och onormalt innehåll i syfte att förhindra missbruk som t.ex. skräppost eller bedrägerier. Sådana metoder är dock inte felfria och falska positiva resultat kan förekomma. Dessa insatser kan ibland leda till en tillfällig eller permanent avstängning eller uppsägning av vissa funktioner för vissa användare.

– Förhindra bedrägerier och skräppost i meddelanden

Indeed förbehåller sig även rätten att ta bort meddelanden från meddelandeförmedlingssystemet om Indeed anser att de inte följer Webbplatsernas regler eller villkoren i våra användarvillkor. Indeed förbehåller sig därutöver rätten att genomföra utredningar för att fastställa om du medverkar till ett bedrägeri, skickar bluffmejl till Indeed eller dess användare eller på annat sätt utför bedrägliga aktiviteter. Indeed förbehåller sig även rätten att lämna över all information som samlas in från sådana utredningar till polisen eller annan tredje part, om vi har rimlig anledning att tro att du använder webbplatserna i strid mot denna sekretesspolicy eller tillämpliga användarvillkor.

Indeed förbehåller sig rätten att verifiera och bekräfta identiteten på alla parter som kan kopplas till en e-postförmedling. Detta omfattar, men är inte begränsat till, att verifiera identiteten på den som skickade ett e-postmeddelande tillsammans med arbetsgivarens ombud som är associerad med den e-postadressen i den aktuella platsannonsen.

4.12 Möjliggöra betalning

Om du tillhandahåller kredit- eller andra betalkortsuppgifter och relaterad information till oss för att göra en betalning kommer vi endast att använda sådan information i syfte att behandla betalningen (t.ex. de fyra sista siffrorna i ditt kreditkortsnummer och relaterad verifieringsinformation). Alla kredit- eller betalkort och tillhörande fakturerings- och betalningsinformation som du lämnar till oss kan delas av oss med företag som arbetar för vår räkning, till exempel betalningsprocessorer och/eller kreditinstitut, enbart i syfte att kontrollera kredit och för att verkställa betalning och service på ditt konto.

4.13 Automatiserad behandling av personuppgifter

För att optimera webbplatserna genomför vi automatiserad behandling av personuppgifter som utvärderar särskilda aspekter som rör användare. I synnerhet använder vi automatiserad behandling för att analysera eller förutsäga en användares personliga preferenser eller intressen. Sådan behandling utförs om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med våra användare, för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster till jobbsökare och arbetsgivare, inklusive analysera ansökningar och CV:n för arbetsgivares räkning eller vid andra tillfällen förutsatt att vi har användarens samtycke.

Till exempel kan en sådan behandling i vissa fall göra det möjligt för oss att effektivt matcha jobbsökare med arbetsgivare, tillhandahålla jobbevakning, rekommenderade jobb och inbjudningar om att ansöka till jobb som jobbsökaren sannolikt är intresserad av, skicka specifika jobbsökares ansökningar till en arbetsgivare, visa sökresultat eller utföra vissa aktiviteter för att upptäcka skräppost och bedrägerier i syfte att skydda våra användare. Sådan behandling omfattas av de skyddsåtgärder som beskrivs i denna sekretesspolicy för att skydda användarnas sekretess. Du kan kontakta privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen) om du vill bestrida ett beslut som genererats av denna automatiska behandling.

4.14 Delning av din information med våra samarbetspartner

Vår huvuduppgift är att hjälpa jobbsökare att hitta bra jobb och arbetsgivare att hitta utmärkta kandidater. Detta är ett uppdrag som vi delar med våra samarbetspartner. För att kunna utföra den uppgiften delar vi viss information med våra samarbetspartner. Sådan informationsdelning styrs av denna sekretesspolicy. Vi har också utvecklat sekretesscentret som ett sätt att informera våra användare om våra samarbetspartner och hur vi delar data med dem för att erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna till våra användare. Besök gärna vårt Sekretesscenter och läs mer.

Information som du delat med Indeed kan komma att delas med anknutna enheter för att tillhandahålla tjänster till dig, förbättra webbplatserna och optimera funktionaliteten på webbplatserna och andra syften enligt beskrivningen i denna policy. Framför allt stärker en sådan delning våra möjligheter att hjälpa jobbsökare att hitta jobb och arbetsgivare att hitta bra kandidater. De tjänster som tillhandahålls dig och funktionaliteten på webbplatserna skulle inte kunna tillhandahållas utan sådana överföringar. Om du inte vill att din information ska överföras på detta sätt bör du undvika att använda webbplatserna.

Här följer exempel på samarbetspartner: Glassdoor, SimplyHired, Indeed Flex/Syft, Resume.com, RescueMyResumes.com och Resumeperfector.com. Sådan uppgiftsdelning med Indeeds samarbetspartners kommer att utföras av flera specifika skäl och i enlighet med denna sekretesspolicy och dessa samarbetspartners sekretesspolicyer.

– Förbättrade tjänster

Jobbsökare får personligare och bättre innehåll, resultat, funktioner och tjänster tack vare datadelning med samarbetspartner. Indeed och dess samarbetspartner använder till exempel din tidigare sök- och bläddringshistorik (t.ex. jobben du klickar på), din IP-adress eller din CV- och profilinformation för att fastställa vad som är relevanta sökresultat, jobbevakning, visa och moderera karriärinblickar som företagsrecensioner, löneuppgifter om platsannonser, intervjutips med mera. Delningen görs också för att underlätta dataanalyser, testning, forskning och förbättring av tjänsterna.

Med denna delning får också arbetsgivare bättre inblick i resultaten för deras platsannonser. Vi kan till exempel dela uppgifter om antalet användarklick på deras platsannonser så att arbetsgivare förstår i vilken utsträckning de attraherar kandidater. Genom att vi ger arbetsgivare den information de behöver för att bättre kunna utnyttja vår plattform kan de tillhandahålla bättre platsannonser.

– Fler arbetsgivare, fler platsannonser och fler jobbsökare

Sådan uppgiftsdelning gör att jobbsökare kan få åtkomst till en ännu större databas med platsannonser och arbetsgivare, och att arbetsgivare får tillgång till fler jobbsökare. Detta gör till exempel att Indeed kan rekommendera jobb eller arbetsgivare på våra webbplatser eller på webbplatser som tillhör våra samarbetspartner. Det förenklar också ansökningar och det blir lättare att visa platsannonser på webbplatser som tillhör samarbetspartner och vice versa.

Indeed och dess samarbetspartner rekommenderar till exempel en jobbsökare till en arbetsgivare och en platsannons till en jobbsökare. Detta gäller jobbsökare, arbetsgivare och platsannonser på Indeed och någon av dess samarbetspartner. Indeed och dess samarbetspartner delar också arbetsgivaruppgifter (som kontoinformation och uppgifter om beteende) för att dessa arbetsgivare ska få en bättre upplevelse.

– Bättre säkerhet för användare

Denna uppgiftsdelning låter Indeed och våra samarbetspartners behandla dina personuppgifter i syfte att förbättra användarsäkerheten och de interna processerna, samt för felsökning och för att upptäcka och förhindra bedrägerier och skräppost.

4.15 Överföringar av information till arbetsgivare 

Indeed skickar jobbsökares personuppgifter till arbetsgivare på uppdrag av jobbsökarna. Sådana överföringar görs under jobbsöknings-, ansöknings- och intervjuprocessen. Detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 2 och 4 i den här sekretesspolicyn. Dessa personuppgifter behandlas i enlighet med dessa villkor samt den relevanta arbetsgivarens villkor. Jobbsökare som söker jobb genom Indeed utanför det egna landet kan få sina personuppgifter skickade till länder med lägre nivåer av dataskydd.

Innehavare av arbetsgivarkonton samtycker till att uppfylla alla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler avseende insamling, behandling och lagring av personuppgifter, samt att tillhandahålla tillräckligt skydd för alla registrerades rättigheter enligt alla tillämpliga dataskyddsregler.

4.16 Överföringar av information till jobbsökare

Indeed skickar viss information med koppling till arbetsgivaren till jobbsökare. I detta ingår publicering av jobbannonser, företagssidor och löneinformation på webbplatserna och publicering av platsannonser på webbplatser från tredje part. Indeed kan även ge jobbsökare information om en arbetsgivares aktivitet och tillgänglighet på webbplatserna för att hjälpa jobbsökare att utvärdera anställningsmöjligheter. Informationen kan omfatta arbetsgivarrepresentantens namn, arbetsgivarens ort och uppgifter om huruvida arbetsgivaren har agerat på en jobbsökares CV eller ansökan, som att öppna, titta på, svara på eller fatta ett beslut om den, huruvida arbetsgivaren har haft kontakt med andra jobbsökare eller tittat på andra jobbsökares CV:n och om arbetsgivaren har agerat på en platsannons som att pausa eller stänga den. Som arbetsgivare godkänner du att Indeed kan komma att tillhandahålla den här informationen till jobbsökare när du använder webbplatserna (till exempel genom att publicera en platsannons eller kontakta en jobbsökare genom Indeeds CV-program).

4.17 Överföringar av information till tjänsteleverantörer 

Vi kan komma att använda tredjeparter för att utföra tjänster i anslutning till vår verksamhet, för att förbättra webbplatserna och våra tjänster, produkter och funktioner, för att skydda våra användare och bättre förstå deras behov och för att optimera tjänsterna och användarupplevelsen.  Genom att använda våra webbplatser bekräftar du och godkänner Indeeds användning av sådana tredjepartsleverantörer, inklusive men inte begränsat till, för syften som att samla in, behandla, analysera och registrera din aktivitet på, interaktion med och kommunikation med eller via våra webbplatser, såsom beskrivs närmare i avsnitt 2 av den här sekretesspolicyn.

Dessa tjänsteleverantörer kan få tillgång till personuppgifter medan de utför dessa tjänster, vilket kan involvera överföring av sådana personuppgifter till andra länder. Sådana överföringar görs för de syften som anges i avsnitten 4, 5 och 9 i den här sekretesspolicyn.

Förbättring av våra tjänster

Dessa tredjeparter kan tillhandahålla datapunkter, bland annat hur mycket tid du ägnar åt specifika sidor, vilka länkar du väljer att klicka på samt data som bidrar till att fastställa användarinställningar. Denna information gör att vi kan bygga och upprätthålla våra tjänster med användarfeedback. Dessa tredjeparter kan använda cookies och annan teknik för att samla in data om ditt beteende och dina enheter, till exempel enhetstyp, webbläsarinformation och språkval.

Upprätthålla kvaliteten och skydda användare

Indeed kan i vissa situationer överföra personuppgifter till vissa tredjepartsleverantörer som hjälper Indeed att skydda användarna och upprätthålla kvaliteten hos våra tjänster, produkter och funktioner som dessa användare tillhandahålls. Ett exempel är de leverantörer som Indeed använder för att upptäcka bedrägerier. Några av dessa är SiftScience, Emailage och PerimeterX. Ett annat exempel är de leverantörer som Indeed använder för att förhindra att det skapas konton med autentiseringsuppgifter som har blivit offentliga. En sådan leverantör är SpyCloud.

Möjliggöra betalningar

Indeed kan också komma att dela alla kredit- eller betalkort och tillhörande fakturerings- och betalningsinformation som du lämnar till Indeed med företag som arbetar för Indeeds räkning, till exempel betalningsprocessorer och/eller kreditinstitut, enbart i syfte att kontrollera kredit och för att verkställa betalning till Indeed och utföra service på ditt konto. 

– Installera eller använda en Indeed-app

I syfte att tillhandahålla vissa tjänster och ge stöd för annonsspårning kan begränsade användaruppgifter komma att delas med vissa tjänsteleverantörer när du installerar, laddar ned eller använder en Indeed-app. Detta kan omfatta din IP-adress eller någon annan unik identifierare samt händelseuppgifter relaterade till installationen av Indeeds app.

Detta kan göras i olika syften, exempelvis för att underlätta för användare att logga in genom tredjepartskonton. Syftet kan också vara att hjälpa oss att förstå och optimera hela kundresan för våra användare, genom att hjälpa oss att: (i) förstå hur användare kommer till webbplatserna, (ii) bättre mäta resultatet av våra annonser och (iii) förstå var användare går in på webbplatserna genom olika enheter.

När du hämtar eller installerar en Indeed-app bekräftar och accepterar du att dina personuppgifter kan komma att överföras till dessa tjänsteleverantörer. Du samtycker även till Indeeds cookiepolicy, sekretesspolicy och de tillämpliga användarvillkoren, samt till att du är informerad om att du kan utnyttja dina rättigheter när som helst enligt beskrivningen i avsnitt 10 i denna sekretesspolicy, däribland rätten att motsätta sig användning enligt berättigat intresse i marknadsföringssyfte.

Några exempel på tekniker som kan ge stöd till det här beteendet är pixlar, JavaScript-kodfragment eller cookies.

– Lagring

Tänk också på att vi kan använda tredjepartsleverantörer av molntjänster som tillhandahåller webbhotell, datalagring och andra tjänster som styrs av standardvillkor som inte nödvändigtvis är förhandlingsbara. Dessa tjänsteleverantörer har informerat oss eller allmänheten om att de tillämpar säkerhetsåtgärder som de anser lämpliga för att skydda information i sina system eller också är det allmänt känt att de tillämpar sådana åtgärder. Vi tar dock inget ansvar (i den utsträckning lagen tillåter det) för eventuella skador som kan uppstå till följd av missbruk av information, vilket omfattar personuppgifter, av dessa företag.

– Verifiering av yrkescertifieringar och licenser

Vi kan också komma att dela vissa yrkescertifieringar och licensnummer som du tillhandahåller Indeed med den utfärdande enheten eller organisationen för att verifiera att certifieringen eller licensen är giltig. Vi utför endast den här verifieringen på din begäran när du exempelvis lägger till vissa certifieringar eller licenser till din Indeed-profil.

4.18 Överföring av offentligt tillgänglig information

När användare lägger upp innehåll på webbplatserna på ett sätt som är avsett att göra detta innehåll offentligt tillgängligt och sökbart, förbehåller sig Indeed rätten att sammanställa och dela innehållet med tredje part. Om till exempel en arbetsgivare lägger upp ett jobb på webbplatserna kan Indeed dela den platsannonsen eller information i den med tredje part enligt Indeeds eget gottfinnande och i enlighet med avtal med sådana tredje parter. Indeed förbehåller sig även rätten att dela information som sammanställts från offentliga källor på detta sätt.

4.19 Webbplatser som tillhör tredje part som du länkar till från Indeed

Du kan även använda vissa webbplatser eller tjänster som tillhör tredje part som du länkar till från webbplatserna. I sådana fall lämnas all information som du tillhandahåller en tredje part till just denna tredje part och inte till Indeed. Dessa data är föremål för denna tredje parts sekretesspolicy och användarvillkor. Mer information finns i avsnitt 8 i den här sekretesspolicyn under rubriken Länkar till webbplatser som tillhör tredje part.

4.20 Överföringar av personuppgifter för personer i EU (inklusive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Schweiz)

Se avsnitt 11 i den här sekretesspolicyn om du vill ha information om detta.

5. Ytterligare användning och utlämnande av icke personrelaterade uppgifter

Denna policy gäller också vår användning av icke personrelaterade uppgifter. Vi kan använda och lämna ut icke personrelaterade uppgifter, oavsett ändamål, utom när vi skyldiga att göra på annat sätt enligt gällande lag. Om vi kombinerar icke personrelaterade uppgifter med personuppgifter kommer vi bara att använda och lämna ut sådan sammanslagen information för de ändamål som beskrivs i avsnitt 4 och 9 i den här sekretesspolicyn medan informationen fortfarande är sammanslagen.

6. Säkerhet

Indeed avser att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk och ändring av personuppgifter som ligger inom ramen för Indeeds kontroll. Ingen metod för överföring via internet eller metod för elektronisk lagring är dock 100 procent säker. Observera dessutom att e-post, meddelanden som skickas via webbläsaren och andra liknande former av kommunikation med andra användare inte är krypterad. Detta innebär att trots att vi strävar efter att skydda din information kan vi inte garantera dess säkerhet. Se följande sida för mer information. 

Tänk också på att vi kan använda tredjepartsleverantörer av molntjänster i enlighet med avsnitt 4.17 i denna policy. 

7. Cookies

”Cookies” är små bitar av information som webbläsaren lagrar på datorns hårddisk. Mer information om vår användning av cookies finns i vår Cookiepolicy.

– Begäran om att inte bli spårad

Vi svarar inte på webbläsarens ”Do Not Track” (DNT)-signaler (spåra inte) om användaren har aktiverat detta i sin webbläsare. När vi placerar eller läser cookies på andra webbplatser än våra samarbetspartners vilka har integrerat våra jobbsöknings- och visningsfunktioner, gör vi det exempelvis för att ge användarna på dessa webbplatser en personlig jobbsökningsupplevelse. Vi delar inte någon information om hur du använder våra webbplatser med dessa tredjeparter. När tredjeparter som vi har integrerat på webbplatserna (och som beskrivs i Indeeds cookiepolicy) placerar eller läser sina egna tredjepartscookies kan de välja huruvida de ska reagera på DNT-signalen.

8. Länkar till webbplatser från tredje part

Webbplatserna kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser från tredje part. När du klickar på sådana länkar kan du komma att lämna våra webbplatser. Din webbläsare kan också visa webbadressen till webbplatserna som du klickade bort från för webbplatsen från tredje part och denna webbadress kan innehålla sökvillkor och filter som du använde på webbplatserna. Webbplatserna kan också göra företagssidor som kan innehålla information som tillhandahålls av utomstående arbetsgivare tillgängliga.

VI TAR INGET ANSVAR FÖR INSAMLING, ANVÄNDNING, UTLÄMNANDE AV INFORMATION ELLER ANDRA SEKRETESSRUTINER SOM TILLÄMPAS AV TREDJE PART, INKLUSIVE VÅRA SAMARBETSPARTNER, UTOMSTÅENDE LEVERANTÖRER, ARBETSGIVARE (BLAND ANNAT ARBETSGIVARE SOM HAR EN FÖRETAGSSIDA), TREDJE PARTS PLATTFORMAR FÖR SOCIALA MEDIER, TREDJE PARTS TILLHANDAHÅLLANDE AV ENHETER ELLER OPERATIVSYSTEM FÖR VILKA WEBBPLATSEN ÄR TILLGÄNGLIG OCH EVENTUELLA TREDJE PARTER SOM DRIVER WEBBPLATSER TILL VILKA VÅRA WEBBPLATSER TILLHANDAHÅLLER EN LÄNK. DU KAN HA RÄTTIGHETER SOM ÄR DIREKT VERKSTÄLLBARA GENTEMOT SÅDANA TREDJE PARTER, SÅ DU BÖR BEAKTA DERAS SEKRETESSPOLICY FÖR ATT TA REDA PÅ MER.

9. Förvärv och andra omorganiseringar

Information som samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy, inkluderat personuppgifter, får lämnas ut till tredjeparter i samband med eventuella förändringar av äganderätt eller styrning av Indeeds verksamhet (oavsett om det handlar om sammanslagning, försäljning eller på annat sätt), eller annan omorganisering eller annat samföretag eller överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, våra tillgångar eller lager (bland annat i samband med konkurs eller liknande förfarande), och all sådan information kan användas av dylik tredje part i enlighet med denna sekretesspolicy. Information som samlas in i enlighet med denna sekretesspolicy, inklusive personuppgifter, kan lämnas ut till tredje part i samband med förvärv eller sammanslagning som genomförs av Indeed i relation till sådana tredje parter.

10. Utöva rättigheter i förhållande till personuppgifter

Som användare av dessa webbplatser kan du utöva de rättigheter som förklaras nedan. Observera att vi kan försöka verifiera din idenhet genom e-postadressen eller telefonnumret som är kopplat till din användning av webbplatserna när vi hanterar en sådan begäran och vi förbehåller oss rätten att neka en begäran om vi inte kan slutföra den här processen på ett tillfredsställande sätt. Om du ger någon annan behörighet att framföra en begäran för din räkning, kan vi också neka din begäran om vi inte kan bekräfta med dig att den individ som framför denna begäran har behörighet att agera för din räkning.

10.1 Rätten att korrigera personuppgifter

De som använder dessa webbplatser kan ändra och uppdatera nästan alla sina personuppgifter som webbplatserna har på webbplatsen i fråga och om du har frågor eller invändningar rekommenderar vi dig att kontakta oss.

Om du inte vill göra detta kan du lämna in en formell begäran om att Indeed ska korrigera personuppgifter som inte stämmer å dina vägnar genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar e-postmeddelandet) från e-postadressen som är kopplad till ditt konto.

10.2 Rätten att begränsa eller motsätta sig behandling av personuppgifter

Om du har frågor om eller invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi dig att kontakta oss.

Alternativt kan du lämna in en formell begäran om att du motsätter dig eller vill begränsa webbplatsernas behandling av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att motsätta dig webbplatsernas behandling enligt berättigat intresse av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Om du vill göra det ber vi dig fylla i detta formulär med begäran om att ta bort dina uppgifter.

10.3 Välja bort marknadsföringsmeddelanden och återkalla samtycke

Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsmaterial från oss baserat på dina personuppgifter finns det flera alternativ som du kan välja mellan.

Om du vill avanmäla dig från att ta emot specifik e-post med marknadsföring från webbplatserna kan du klicka på Avsluta prenumeration (eller motsvarande åtgärd) där det är tillämpligt. Observera att detta enbart kommer att avanmäla dig från marknadsföringsmeddelandet i fråga.

Om du vill justera alla dina jobbevakningar kan du klicka på redigera denna jobbevakning (eller liknande åtgärd) för att justera dina prenumerationer. Du kan också komma åt och justera dina prenumerationer (för jobbevakningar, rekommenderade jobb och andra meddelanden) från ditt kontos kontrollpanel (där det är tillämpligt) eller kontakta kundsupport för att göra det.

Dessutom kan du avanmäla dig från alla marknadsföringsmeddelanden genom att skicka e-post till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar e-postmeddelandet). Vi kommer att uppfylla din begäran så snart det är praktiskt genomförbart och i enlighet med tillämpliga lagar.

Observera att vi fortfarande kan skicka andra meddelanden till dig, t.ex. administrativa meddelanden.

10.4 Rätten till åtkomst till och överföring av personuppgifter

De som använder dessa webbplatser kan komma åt nästan alla sina personuppgifter som tillhandahålls till webbplatserna på webbplatsen i fråga och om du har frågor eller invändningar rekommenderar vi dig att kontakta oss. Alternativt kan du lämna in en formell begäran om åtkomst till de personuppgifter som innehas av Indeed. Om du vill göra det ber vi dig fylla i detta formulär. Varje enskild webbplats ger dig dina personuppgifter i överförbart format. Om du har kommunicerat med webbplatsen via fler än en e-postadress ber vi dig att skicka en begäran även från de andra e-postadresserna, så att vi kan tillhandahålla även dessa personuppgifter.

10.5 Rätten att radera personuppgifter

De som använder dessa webbplatser kan ändra och uppdatera nästan alla sina personuppgifter som webbplatserna har på webbplatsen och om du har frågor eller invändningar rekommenderar vi dig att kontakta oss .

Alternativt kan du lämna in en formell begäran om att radera personuppgifter som tillhandahålls på webbplatserna. Om du vill göra det ber vi dig fylla i detta formulär. När din begäran har bekräftats påbörjar varje enskild webbplats nödvändiga åtgärder för att uppfylla din begäran, vilket även innebär att tillämpliga webbplatskonton raderas. Om begäran om radering omfattar personuppgifter som du tidigare har begärt ska vara offentliga på webbplatserna (om t.ex. en jobbsökare har lagt upp ett offentligt CV) kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att informera alla innehavare om denna begäran. Om du har kommunicerat med webbplatsen i fråga via mer än en e-postadress ber vi dig att skicka en begäran även från de andra e-postadresserna, så att vi kan radera även dessa personuppgifter.

Obs! Om du begär att dina personuppgifter ska raderas kommer du inte längre att kunna använda samma e-postadress på webbplatsen i fråga. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, din möjlighet att skapa ett konto, få jobbevakningar eller söka jobb via en platsannons med den här e-postadressen. Om du bara vill avsluta ditt konto klickar du på knappen Avsluta mitt konto på din kontosida. Om du vidtar någon åtgärd eller på annat sätt interagerar med våra webbplatser efter att ha skickat in en begäran om borttagning, t.ex. genom att använda Ansök via Indeed eller Easy Apply för en platsannons som ligger på webbplatsen som har samband med din begäran om borttagning (inklusive platsannonser från berörd webbplats på andra anslutna webbplatser) kommer du kanske inte att få vissa meddelanden som rör dessa åtgärder från webbplatsen som har samband med din begäran om borttagning eller från andra användare av webbplatsen. Genom att begära att personuppgifter raderas bekräftar du att du inte kommer att beaktas för eventuella aktiva lotterier, tävlingar, prisdragningar samt andra kampanjer. Borttagning av de personuppgifter som lagras av Indeed påverkar inte meddelanden som vi behandlar för andras räkning i samband med deras användning av Indeed Meddelanden, och de kan fortsätta att ha åtkomst till alla meddelanden som skickats eller mottagits av dig.

Om du är jobbsökare och vill ta bort en jobbansökan som gjorts från webbplatsen i fråga ber vi dig att kontakta den presumtiva arbetsgivaren direkt för att begära att din ansökan raderas. Om du är jobbsökare och har skickat en jobbansökan för att arbeta på Indeed ber vi dig att läsa sekretesspolicyn du fick när du sökte eller kontakta din rekryterare för ytterligare information om hur du utövar dina rättigheter.

10.6 Återkalla samtycke

I samband med vissa aktiviteter ber vi om ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla detta samtycke. Om du tillhandahåller platsinformation via en mobilapp kan du när som helst stänga av platstjänsterna på din enhet. För andra tjänster som bygger på ditt samtycke kan du återta samtycket via arbetsflödet för tjänsten i fråga. Observera att eventuell behandling som vi genomförde innan du återkallade ditt samtycke är fortsatt laglig.

10.7 Vissa begränsningar

Rätten att korrigera, motsätta sig, begränsa, få åtkomst, överföra och radera är föremål för vissa begränsningar enligt tillämpliga lagar. En personlig begäran kommer att slutföras inom den tidsperiod som har fastställts i relevanta bestämmelser, som inleds vid den tidpunkt då vi bekräftar din begäran. Där tillstånd ges tillämpas eventuellt en avgift för efterföljande förfrågningar från samma person, som bestäms av Indeed och endast införs i den mån som det tillåts av tillämpliga lagar.

11. Personuppgifter från personer i EES och Schweiz

11.1 GDPR-skydd

I tillämpliga fall utförs Indeed Irlands överföring av personuppgifter för personer i EES och Schweiz till jurisdiktioner utanför EES och Schweiz baserat på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Dessa avtal inbegriper också de skydd och krav som beskrivs i kapitel V (och artikel 28, i tillämpliga fall) i GDPR. 

11.2 Principer och ramverk i Privacy Shield

Indeed Irland överför vissa personuppgifter till Indeed, Inc. i USA. Medan avsnitt 11.1 avser sådana överföringar, uppfyller Indeed Inc., inklusive dotterbolaget Prehire, Inc., också USA:s principer för Privacy Shield i EU (tillämplig i alla EES-länder) och Schweiz som tagits fram av amerikanska handelsdepartementet (US Department of Commerce) angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförts från EU (inklusive alla EES-länder), Storbritannien och Schweiz till USA. Indeed Inc. har intygat att principerna om skydd av privatlivet i fråga om principerna om meddelande, valmöjlighet, ansvar för vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet, ändamålsbegränsning, tillgång, rättsmedel, genomförande och ansvar efterföljs. Om det finns någon konflikt mellan bestämmelserna i denna sekretesspolicy och principerna som anges i Privacy Shield har de senare företräde. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering kan du besöka https://www.privacyshield.gov/. Läs mer i Vanliga frågor om sekretess om du vill veta mer om vår användning av Privacy Shield.

11.3 Principen för vidarebefordran

I fråga om vidarebefordran av information till tredje part bär en organisation som är ansluten till Privacy Shield ansvaret för behandlingen av de personuppgifter denna tar emot enligt Privacy Shield och därefter överför till en tredje part som agerar som ombud för dess räkning. Indeed Inc. ska förbli ansvarigt enligt dessa principer om dess ombud behandlar sådana personuppgifter på ett sätt som strider mot principerna, såvida inte Indeed Inc. bevisar att det inte är ansvarigt för den händelse som orsakade skadan.

11.4 Oberoende tvistlösning för personer i EU och Schweiz

I enlighet med USA:s principer för Privacy Shield i EU (tillämplig i alla EES-länder) och Schweiz förbinder sig Indeed att lösa klagomål rörande sekretess och vår insamling eller användning av personuppgifter. Personer i EU och Schweiz som har frågor eller klagomål gällande den här sekretesspolicyn ska först kontakta Indeed Inc. på: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA eller skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslag när du skickar meddelandet).

Indeed Inc. har vidare åtagit sig att hänvisa olösta klagomål angående sekretessen inom ramen för USA:s principer för Privacy Shield i EU och Schweiz, BBB EU PRIVACY SHIELD, en icke-vinstdrivande, alternativ tvistlösningsoperatör som finns i USA och drivs av Council of Better Business Bureaus. Om ditt klagomål inte besvaras inom rimlig tid eller om ditt klagomål inte behandlas på ett adekvat sätt, kan du besöka EU Privacy Shield för ytterligare information och där kan du även lämna in ett klagomål.

Det kan finnas en möjlighet för medborgare i EES eller Schweiz att, under vissa begränsade omständigheter, åberopa en bindande uppgörelse inför Privacy Shield-panelen.

12. Allmänna frågor och klagomål

12.1 Kontakta Indeed

Du kan kontakta Indeed, Inc. på 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA och du kan kontakta Indeed Ireland Operations Limited på 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland eller så kan du kontakta endera företaget via kontaktformuläret som finns på våra webbplatser. Om du vill kontakta Indeeds dataskyddsombud skickar du ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen när du skickar meddelandet).

12.2 Klagomål

Om du anser att dina dataskyddsrättigheter har kränkts av Indeed har du rätt att lämna in ett klagomål till en lämplig tillsynsmyndighet för dataskydd. Om du till exempel befinner dig i EES vänder du dig till Indeed Ireland Operations Limited i Irland, som regleras av den irländska dataskyddskommissionen (Irish Data Protection Commission). Du gör detta via den här länken. Om du befinner dig i EES eller Schweiz och har ett klagomål gällande överföring och behandling som sker i enlighet med USA:s principer för Privacy Shield i EU (tillämplig i alla EES-länder) och Schweiz kan du utnyttja den oberoende skiljedomstolen, som beskrivs i avsnitt 11 i den här sekretesspolicyn.

13. Sekretessrättigheter i Kalifornien

Genom att utöva rättigheterna som erbjuds i detta avsnitt i vår sekretesspolicy intygar du att du är bosatt i Kalifornien.

Alla användare har rätt att framföra en verifierad begäran till Indeed avseende sina personuppgifter. Denna process beskrivs detaljerat i avsnitt 10 av vår sekretesspolicy. Där finns även den specifika adressinformation som du behöver om du vill skicka en begäran till Indeed avseende dina personuppgifter.

13.1 Rätten att veta vilka personuppgifter som finns lagrade

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som vi samlar in, använder, lämnar ut och ”säljer” (den här termen förklaras ytterligare i avsnitt 13.2 nedan). Mer information om hur du utövar den här rättigheten finns i avsnitt 10 av vår sekretesspolicy.

I följande avsnitt i vår Sammanfattning av Indeeds sekretesspolicy förklarar vi vilka olika kategorier av personuppgifter som vi har samlat in under de senaste tolv (12) månaderna (avsnitt 3), varför vi samlade in dem (avsnitt 4) och med vilka tredjepartskategorier vi har delat dem (avsnitt 5). Vi behandlar även de här ämnena mera utförligt i den fullständiga sekretesspolicyn: i avsnitt 2 i vår sekretesspolicy förklaras vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in, i avsnitten 4, 5 och 9 förklaras för vilka syften vi använder dina personuppgifter och i avsnitten 4, 8, 9 och 11 i vår sekretesspolicy förklaras vad som gäller när vi lämnar ut dina personuppgifter till tredjeparter.

13.2 Rätten att välja bort försäljning av dina personuppgifter

Du kan läsa mer om hur Indeed hanterar kravet ”Sälj inte mina personuppgifter” som gäller i Kalifornien, varför detta är tillämpligt på din användning av våra webbplatser och hur du utövar den här rätten på sidan Välj bort CCPA. Där förklarar vi hur Kalifornien har definierat termen ”försäljning” enligt konsumentskyddslagen i Kalifornien (CCPA) och hur vissa överföringar av personuppgifter som är väsentliga för de produkter och tjänster som vi erbjuder våra användare kan omfattas av denna definition. 

Enligt Kaliforniens lag ”Shine the Light” (”sprid ljus”) (Civillagen avsnitt 1798.83), har medborgare i Kalifornien vissa rättigheter när det gäller utlämnandet av personuppgifter till tredje part för användning i direkt marknadsföringssyfte. Indeeds policy är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredjeparter för användning i direkt marknadsföringssyfte om du har utövat din rättighet att förhindra att uppgifterna lämnas ut till tredjeparter i detta syfte. Om du inte vill att din personliga information delas i detta syfte kan du begära att vi tar bort dina personuppgifter genom att följa stegen som beskrivs i avsnitt 10 i denna sekretesspolicy.

13.3 Rätten till icke-diskriminering vid utövande av dina rättigheter till sekretess

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du har utövat dina rättigheter enligt CCPA.

Cookiepolicy

Senast uppdaterad: 14 juni 2021

När du använder eller går in på Indeeds webbplatser (”webbplatsen”) samtycker du till Indeeds användning av cookies enligt beskrivningen nedan. 

Om ”Indeed” eller ”vi” eller ”oss” används i den här cookiepolicyn åsyftas Indeed, Inc. om du befinner dig i USA, Indeed Staff LLC om du använder Indeed Staff i USA, och Indeed Ireland Operations Limited om du befinner dig utanför USA.

Följande varumärken omfattas av denna cookiepolicy: Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, Workopolis och Wowjobs (tillsammans ”webbplatserna” eller ”våra webbplatser”).

Alla referenser till jobbsökare, arbetsgivare och personuppgifter definieras i vår sekretesspolicy

1. Inledning: Vad är en cookie?

Denna cookiepolicy är avsedd att förklara när och varför cookies skickas till besökare på webbplatserna. Cookies är information som enbart består av text som en webbplats överför till en persons hårddisk eller annan utrustning för webbsurfning i syfte att registrera verksamheten på webbplatsen. Med cookies kan webbplatserna komma ihåg viktig information som underlättar din användning av webbplatserna. En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän från vilken cookien har kommit, ”livstiden” för cookien och ett slumpmässigt genererat, unikt nummer eller annat värde. Vissa cookies används på webbplatserna oavsett om du är inloggad på ditt konto eller inte. 

Sessionscookies är tillfälliga cookies som finns kvar i cookie-filen i din webbläsare tills du lämnar webbplatsen. Beständiga cookies finns kvar i cookie-filen i din webbläsare mycket längre (hur länge beror på livstiden för den specifika cookien). Vi använder sessionscookies för att spåra det totala antalet besökare på våra webbplatser. Vi kan också använda cookies för att komma ihåg din dator när den används för att gå tillbaka till webbplatserna i syfte att skräddarsy din upplevelse. Vi kan associera personuppgifter med en cookie-fil i dessa fall.

2. Så här använder vi cookies

Vi använder cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker, även från tredje parter som Google och Facebook, för mätningstjänster, bättre riktade annonser och i marknadsföringssyfte. Detta sker på webbplatserna när du hämtar eller installerar en Indeed-app och i några av våra annonser på webbplatser från tredje part. Med dessa cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker kan vi visa dig vårt marknadsföringsmaterial på andra webbplatser du besöker på Internet och koppla dig till fler arbetsgivare. Vi kan också komma att dela information om ditt beteende på webbplatserna med tredjeparter (bland annat leverantörer av webbplatser och/eller sociala nätverkssajter från tredje part) för att visa riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. 

Vi använder även dessa cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker för att göra det möjligt att använda Indeeds annonseringsprogram och andra annonser för att hjälpa oss att fastställa vilka annonser användarna har sett, hur många gånger användare har sett en viss annons och på vilka webbplatser en viss annons har visats. Vi kan också låta arbetsgivare som deltar i Indeeds annonseringsprogram lagra cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker i annonser som vi visar på vår webbplats och på webbplatser från tredje part för att hjälpa dessa arbetsgivare att förstå hur individer interagerar med våra annonser om deras platsannonser.

Vi kan också använda dessa cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker på webbplatserna för att få kunskap om och informera en arbetsgivare om vilka användare som såg vissa platsannonser, företagssidor, rekryteringsevent eller någon annan annons där arbetsgivaren har identifierats.

SyftenSå här använder vi cookies
Analytiska syftenIndeed och dess samarbetspartner (enligt definitionen i avsnitt 4.14 i sekretesspolicyn) använder cookies för att analysera användaraktivitet i syfte att förbättra webbplatserna och Indeeds samarbetspartners webbplatser. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. titta på aggregerade mönster som det genomsnittliga antalet sökningar efter jobb som användarna utför. Vi kan använda sådana analyser för att bättre förstå hur vi skulle kunna förbättra funktionaliteten och användarens upplevelse av webbplatserna.
Inställningar och användarupplevelseIndeed och dess samarbetspartner använder cookies för att samla in information om användare, till exempel webbläsartyp, server, språkinställningar och landsinställningar, för att komma ihåg vad våra användare föredrar på våra webbplatser i syfte att underlätta användningen av dem. Till exempel kan vi lagra de senaste sökningarna du gjort i en cookie så att vi kan göra det enkelt för dig att upprepa dessa sökningar när du kommer tillbaka till våra webbplatser eller så att vi kan föreslå profilinformation när du registrerar dig för ett konto och fyller i ett CV på webbplatserna (t.ex. Indeed CV).  Utöver det använder vi cookies för att bibehålla din inloggning om du ofta besöker våra webbplatser. Vi kan även komma att använda din IP-adress för att se din geografiska plats på ort- eller postnummernivå, så att vi kan ge dig de mest relevanta sökresultaten.
Tillhandahålla mätningstjänster och bättre riktade annonser och marknadsföringVi använder cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker från tredjeparter som Google och Beeswax för mätningstjänster, bättre riktade annonser och i marknadsföringssyfte. Detta sker när du besöker webbplatserna och när du hämtar eller installerar en Indeed-app. Med dessa cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker kan vi visa dig vårt marknadsföringsmaterial (till exempel en viss platsannons eller företagssida som finns på webbplatserna) på andra webbplatser du besöker på Internet.  Våra marknadsföringspartner (tredje part) kan också använda dessa tekniker för att identifiera vad du söker efter i webbläsaren över tid och på olika webbplatser, för att leverera riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig.  Indeed kan också komma att dela information om ditt agerande på webbplatserna med tredjeparter (inklusive leverantörer av webbplatser från tredje part) för att visa riktade annonser och annat innehåll som har anpassats för dig. Vi använder även cookies för att göra det möjligt att använda Indeeds annonseringsprogram. I samband med det här programmet och andra annonser använder vi cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker, även från tredjeparter, för att fastställa vilka annonser användarna har sett, hur många gånger användare har sett en viss annons och på vilka webbplatser en viss annons har visats.  Du har rätt att motsätta dig användning enligt berättigat intresse i marknadsföringssyfte. För att välja bort insamling och användning av information för riktade annonser eller för att utöva dina andra rättigheter, kan du följa stegen som beskrivs i avsnitt 10 i vår sekretesspolicy.
Spårning av rekommendationerVi använder cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker, även från tredje parter, till att associera användaraktivitet med den utomstående webbplats som hänvisade användaren till våra webbplatser eller till att associera användaraktiviteter som Indeed hänvisade till en utomstående webbplats. Vissa av dessa webbplatser från tredje part får poäng för aktiviteten hos de användare som de hänvisar till våra webbplatser eller ger oss poäng för aktiviteten hos användare som hänvisats till dylika utomstående webbplatser.  Vi kan dock komma att använda dessa tekniker för att dela begränsad information om användaraktiviteter med arbetsgivare, till exempel vilka användare som har sett vissa platsannonser, företagssidor, rekryteringsevent eller andra annonser på webbplatserna och webbplatsen från tredje part som du besökte när du klickade på en länk till en platsannons, en företagssida, ett rekryteringsevent eller någon annan annons på webbplatserna. Vi använder även cookies och dessa tekniker för att associera användaraktivitet med den e-postkampanj som hänvisade användaren till våra webbplatser.
SäkerhetssyftenVi använder cookies för att begränsa vissa typer av cyberattacker.
Testning, användbarhet och prestandaförbättrande syftenVi använder cookies för att ge användarna en konsekvent användarupplevelse medan vi genomför A/B-testning av vissa aspekter på våra webbplatser för att förbättra vårt produktutbud. Vi använder även cookies för att förbättra våra webbplatsers prestanda och tillförlitlighet.
Förhindra bedrägeri/spamVi använder cookies under bedrägerigranskningar och -utredningar. En del av vår cookie-/enhetsspårning görs via tredjepartsleverantörer som SiftScience och ibland använder vi våra egna index för att identifiera aktivitet kopplad till specifika cookies.
EfterlevnadVi kan använda cookies för att anonymisera trafik- och aktivitetsdata som vi samlar in om användningen av våra webbplatser. Vi kan också komma att använda en cookie som kallas OptanonConsent för att lagra din status gällande godkännanden av cookies när du interagerar med vår cookie-banner.

3. Vilka cookies använder vi

Vi använder egna cookies och cookies från tredje part på olika sätt på alla våra webbplatser för att tillhandahålla våra många produkter och tjänster till dig. Om du använder någon av webbplatserna i tabellen nedan följer du de varumärkesspecifika länkarna nedan om du vill ha en fullständig lista över vilka cookies som används på våra webbplatser. Alla andra besökare kan se en lista över våra tredjeparts cookie-partner i den andra tabellen nedan.

VarumärkeLista över cookies
Indeed Irland-användare (dvs. indeed.com)Lista över cookies
Indeed Storbritannien-användare (indeed.co.uk)Lista över cookies
Indeed Storbritannien-användare (indeed.com)Lista över cookies
Engineerjobs UK-användare (uk.engineerjobs.com)Lista över cookies

Vi kan låta tredjeparter använda cookies på våra webbplatser för att hjälpa till att leverera och förbättra våra tjänster och tillhandahålla dem åt dig. Vår användning av dessa cookies kan variera mellan olika webbplatser och marknader. Om din användning av våra webbplatser inte finns i tabellen ovan granskar du dina webbläsarinställningar så får du en lista över alla cookies som är lagrade på din enhet. I listan nedan anges alla våra leverantörspartner vars cookies från tredje part används från och med ikraftträdandedatumet för denna cookiepolicy. Besök deras webbplatser om du vill ha mer information om deras sekretessrutiner:

Leverantör av cookies från tredje partTredje parts webbplats
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Tribliohttps://www.triblio.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

Indeed kan dessutom förse en arbetsgivare med kod till en konverteringsspårare som ska placeras på dennas webbplats och som pingar den arbetssökandes webbsignal och spårar när en jobbsökare ansöker om ett jobb på arbetsgivarens webbplats. Denna konverteringsspårare tilldelar en ansökan till Indeed när jobbsökaren inleder sin sökning på Indeed, oavsett mellanliggande aktivitet. Indeed har inte åtkomst till cookies i arbetsgivarens domän. Konverteringsspåraren är helt enkelt en räknare som informerar Indeed att en jobbsökare har skickat en ansökan. Om du vill ta bort ditt namn från Indeeds webbsignal för jobbsökare måste du välja bort webbsignaler hos oss.

4. Din kontroll över vår användning av cookies

I tabellerna ovan kan det finnas alternativ för cookie-inställningar till våra användare på vissa marknader. Andra kontroller som är tillgängliga för våra användare omfattar:

Webbläsar- och enhetsspecifika kontroller

Med din webbläsare kan du blockera cookies, som cookies från tredje part. Med vissa webbläsare kan du granska och hantera cookies individuellt. Vi rekommenderar att du granskar webbläsarens inställningar och dokumentation om du vill veta mer om eventuella kontroller som webbläsaren kan erbjuda och hur de fungerar. Tänk på att om du tar bort en cookie från din enhet eller webbläsare som Indeed använder på våra webbplatser, men inte ställer in din webbläsare eller enhet på att blockera cookies från tredje part, kan vi installera samma cookie under ett senare besök. Vissa cookies från tredje part är också integrerade i de tjänster vi tillhandahåller på våra webbplatser. Om du blockerar cookies från tredje part kanske du inte kan utnyttja alla funktioner som finns tillgängliga på våra webbplatser.

Välja bort riktad markandsföring

Du kan också välja bort riktad marknadsföring som vi publicerar via våra marknadsföringspartner (tredje part), som Google och Beeswax genom att besöka de resurser de tillhandahåller (till exempel Googles How Google Uses Information from Sites or Apps that Use Our Services) eller genom att använda dem genom den självreglering av digital reklam som finns i EU (Your Online Choices), USA (Your Ad Choices) och Kanada (Your Ad Choices). Vi kommer att uppdatera listan med jämna mellanrum när liknande initiativ blir tillgängliga på andra marknader. Vi rekommenderar att du besöker alla dessa webbplatser om du vill veta mer om varje organisations strategi för riktad reklam, listor över deltagande företag och webbanvändares valmöjligheter. Tänk på att du kan behöva använda en cookie från tredje part för att återspegla ditt val om du väljer bort cookies från tredje part, och om du tar bort cookies från tredje part från din webbläsare eller enhet kan det påverka eller ta bort ditt val.

5. Ändringar i vår Cookiepolicy

Se förklaringen avseende ”Senast uppdaterad” längst upp i Cookiepolicyn för att se när den senast ändrades. Alla ändringar kommer att träda i kraft från det datum som anges i ”Senast uppdaterad” ovan. Genom att använda webbplatserna eller tillhandahålla information till oss efter genomförandet av dessa ändringar samtycker du till den ändrade cookiepolicyn. Om Indeed ämnar att använda personuppgifter som samlas in via webbplatserna på ett sätt som skiljer sig avsevärt från vad som anges vid tiden för insamlingen, kommer Indeed att meddela användarna via e-post och/eller via ett meddelande på de tillämpliga webbplatserna 30 dagar före sådan användning eller på annat sätt i den utsträckning som krävs enligt lag.

Vanliga frågor om sekretess på Indeed

Vår sekretesspolicy ger en omfattande beskrivning av hur Indeed behandlar dina uppgifter. Mer information om hur Indeeds hanterar sekretessfrågor finns på sidan Vanliga frågor.

Kontakta oss

Se nedanstående tabell för rätt metod om du har allmänna supportfrågor:

Indeed-supportIndeed-supportformulär
Workopolis-supportWorkopolis-supportformulär
EngineerJobs-supportSkicka ett e-postmeddelande till privacycenter @ rgf-ohr.com (ta bort mellanslagen)
WowJobs-supportSkicka ett e-postmeddelande till privacycenter @ rgf-ohr.com (ta bort mellanslagen)
GigaJob-supportSkicka ett e-postmeddelande till privacycenter @ rgf-ohr.com (ta bort mellanslagen)
Careesma-supportCareesma-supportformulär

Om du har frågor om vår sekretesspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy-dept @ indeed.com (ta bort mellanslagen).