HR Tech Privacy

Często zadawane pytania (FAQ)

Udostępnianie danych osobowych

Jakie dane osobowe są udostępniane między witrynami?

To, jakie dane osobowe są udostępniane, zależy od Polityki prywatności i Zasad dot. plików cookie obowiązujących w witrynach, z których korzysta użytkownik. 

Rodzaje udostępnianych danych różnią się w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych witryn stowarzyszonych w procesie poszukiwania pracy i aplikowania. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, informacje z CV / profilu użytkownika, adres IP, numer identyfikacyjny reklamodawcy, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, oferty pracy, powiadomienia związane z ofertami pracy, etapy procesu aplikacji, informacje dotyczące wyszukiwania, kliknięć i aktywności użytkownika w witrynach.

Dlaczego dane osobowe użytkownika są w ten sposób udostępniane?

Dane osobowe są udostępniane, aby: 

 • więcej osób poszukujących pracy mogło dotrzeć do większej liczby ofert pracy i pracodawców,
 • pomóc nam doskonalić usługi, 
 • zapewnić większe bezpieczeństwo użytkowników.

Więcej informacji na temat korzyści z udostępniania danych.

Kiedy i w jaki sposób udostępniane są dane?

To, kiedy i w jaki sposób dane osobowe użytkownika są udostępniane, zależy od konkretnej witryny, rodzaju udostępnianych danych oraz aktywności użytkownika na witrynach stowarzyszonych. Większość danych udostępniamy, gdy mamy określony interes biznesowy lub gdy chcemy udoskonalić nasze usługi zgodnie z punktem opisującym korzyści udostępniania danych

Przykładowo nasze witryny mogą wykorzystywać historię poprzednich wyszukiwań i przeglądania (np. ofert pracy, które kliknął użytkownik) oraz informacje z CV lub profilu użytkownika, aby określić odpowiednie wyniki wyszukiwania i powiadomienia Job Alert. Określone działania mogą również automatycznie inicjować udostępnianie, np. otwarcie konta w jednej z naszych witryn.

Jak uniemożliwić udostępnianie danych osobowych w ten sposób?

Staramy się ułatwiać zarządzanie preferencjami. Jeśli użytkownik nie chce, by jego dane były udostępniane w ten sposób, wówczas może, w zależności od witryny, zażądać usunięcia konta lub danych osobowych bądź zażądać, by jego dane nie były udostępniane w ten sposób, jednocześnie zachowując konto. Wymienione możliwości są opisane w instrukcjach dostępnych w polityce prywatności witryny, z której korzysta użytkownik.

Centrum ochrony prywatności HR Tech i witryny powiązane

Czy uruchomienie Centrum ochrony prywatności HR Tech wpłynie na sposób wykorzystywania danych osobowych?

Nie, uruchomienie Centrum nie wpłynie w żaden sposób na sposób wykorzystywania danych osobowych użytkownika. Centrum ochrony prywatności opracowano wyłącznie po to, aby zapewnić użytkownikom większą przejrzystość w kwestii udostępniania danych między witrynami stowarzyszonymi.

Czy to oznacza, że wszystkie dane są udostępniane przez wszystkie witryny stowarzyszone bez ograniczeń?

Nie, udostępnianie danych osobowych podlega warunkom Polityki prywatności i Zasad dot. plików cookie poszczególnych witryn, z których korzysta użytkownik. Zachęcamy do zapoznania się z tymi warunkami. Jak wspomniano wcześniej, uruchomienie Centrum ochrony prywatności ma na celu przede wszystkim zwiększenie przejrzystości zasad udostępniania danych opisanych w Polityce prywatności i Zasadach dot. plików cookie witryn, z których korzysta użytkownik.

W jaki sposób witryny zarządzają udostępnianiem danych osobowych innym witrynom?

Stosujemy różne środki prawne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa udostępnianych danych. Może to być jeden środek lub połączenie kilku takich środków. Przykładami zastosowanych środków prawnych są standardowe klauzule umowne, ramy prawne programu Tarcza prywatności UE-USA, porozumienia w sprawie dalszego przekazywania danych i inne mechanizmy, które uznamy za odpowiednie środki ochrony przekazywania danych osobowych użytkownika. 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administrator danych osobowych jest wskazany w Polityce prywatności witryny, z której korzysta użytkownik. 

Jaki jest stosunek witryn do ochrony prywatności?

Witryny HR Tech traktują prywatność swoich użytkowników bardzo poważnie. Przeznaczamy znaczne środki na ochronę danych osobowych i dokładamy wszelkich starań, by w pełni przestrzegać odpowiednich zasad ochrony prywatności. Niezmiernie cenimy sobie zaufanie, jakie pokładają w nas osoby poszukujące pracy i pracodawcy chcący znaleźć odpowiednich kandydatów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności

W jakim języku są dostępne Polityka prywatności i Zasady dot. plików cookie w każdej z witryn?

Polityka prywatności i Zasady dot. plików cookie są dostępne w językach używanych w krajach będących rynkami docelowymi danej witryny. Brak polityki prywatności lub Zasad dot. plików cookie w określonym języku oznacza, że kraj, w którym ten język jest używany, nie jest rynkiem docelowym danej witryny.

Prawa użytkownika dotyczące prywatności

Jakie są prawa dotyczące prywatności użytkowników w witrynach stowarzyszonych?

Dokładamy starań, by równo traktować wszystkich naszych użytkowników na całym świecie poprzez zapewnienie im szerokiego zakresu praw dotyczących prywatności. Oznacza to, że każdy użytkownik witryny, niezależnie od miejsca zamieszkania, może skontaktować się z witryną, by:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • usunąć swoje dane osobowe,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych,
 • zażądać ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w określonych celach.

Jak użytkownik może dochodzić swoich praw dotyczących prywatności?

Aby dochodzić swoich praw związanych z prywatnością, użytkownik powinien zapoznać się z Polityką prywatności witryny, z której korzysta, i zastosować się do podanych tam instrukcji.

Z jakich środków bezpieczeństwa korzystają witryny stowarzyszone?

Traktujemy bezpieczeństwo danych osobowych bardzo poważnie i przeznaczamy na to znaczne środki. Stosujemy różne metody zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych, ich wyciekowi, zniszczeniu oraz przypadkowej utracie. Metody te różnią się w zależności od rodzaju danych, sposobu ich przetwarzania, potencjalnego ryzyka i dostępnej technologii. 

Stosujemy podejście oparte na ryzyku i korzystamy z wielu środków bezpieczeństwa do ochrony danych osobowych, które w odpowiednich przypadkach obejmują:

 • selektywną pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 • projektowanie wewnętrznych systemów służących do zabezpieczania poufności, spójności, dostępności i odporności naszych systemów przetwarzania danych i usług;
 • korzystanie z systemów i procesów zaprojektowanych w sposób umożliwiający szybkie przywrócenie dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych w sytuacji fizycznego lub technicznego zagrożenia;
 • regularne testowanie, sprawdzanie i ocenianie efektywności środków bezpieczeństwa witryn.

Co mogą zrobić pracodawcy, aby wspomóc bezpieczeństwo swoich kont?

Aby dowiedzieć się, jak najlepiej zabezpieczyć konto pracodawcy, można zapoznać się z naszą stroną poświęconą bezpieczeństwu.