HR Tech Privacy

Indeed

Indeed jest światowym liderem w branży rekrutacyjnej1 z ponad 250 mln unikalnych użytkowników2 miesięcznie. Indeed stawia na pierwszym miejscu osoby poszukujące pracy, umożliwiając im swobodny dostęp do wyszukiwania ofert pracy i firm oraz zamieszczania CV. Każdego dnia stwarzamy nowe możliwości dla milionów ludzi.

1 1comScore, łączna liczba odwiedzin, marzec 2018

2 Google Analytics, unikalni użytkownicy, wrzesień 2018

Polityka prywatności

Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2020 r

Streszczenie Polityki prywatności firmy Indeed

1. Wstęp

Stworzyliśmy streszczenie Polityki prywatności firmy Indeed, by przedstawić w skrócie informacje na temat tego, jak postępujemy z danymi użytkowników. Bardziej szczegółowy opis znajduje się w Pełnej wersji Polityki prywatności, z którą należy się zapoznać, by lepiej zrozumieć zasady, jakimi kierujemy się w stosunku do danych użytkowników. Wszystkie terminy pisane wielką literą zostały zdefiniowane w Pełnej wersji Polityki prywatności oraz we Wstępie do Warunków korzystania z usług firmy Indeed.

Podstawową misją firmy Indeed jest pomaganie osobom w znalezieniu pracy oraz przedstawianie Pracodawcom idealnych kandydatów. Ponieważ każdy z naszych podmiotów stowarzyszonych również realizuje te zadania, stworzyliśmy Centrum ochrony prywatności, by użytkownicy mogli poznać nasze podmioty stowarzyszone, a także sposoby, w jakie udostępniamy im dane. 

2. Kto jest odpowiedzialny za dane użytkowników?

Podmiot Indeed odpowiedzialny za dane użytkownika może różnić się w zależności od lokalizacji. Prosimy zapoznać się z poniższą  tabelą, by ustalić, kto jest podmiotem odpowiedzialnym.  

Osoby poszukujące pracy

Lokalizacja Osoby poszukującej
pracy / Pracodawcy
Administrator danych 
Stany Zjednoczone Indeed Inc.

Indeed Staff LLC dla Osób poszukujących pracy / Pracodawców korzystających
z Indeed Staff 
Poza Stanami Zjednoczonymi Indeed Ireland Operations Limited 

3. Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy?

Gromadzimy informacje:

 • które użytkownik dobrowolnie nam podaje za pośrednictwem Witryny, np. dane kontaktowe, informacje zawarte w CV, dane o lokalizacji;
 • pochodzące z aktywności użytkownika w serwisie Indeed, np. informacje otrzymane z urządzenia użytkownika i wygenerowane na podstawie działań podejmowanych w Witrynie, np. wyszukiwań czy klikniętych ofert pracy;
 • gdy użytkownik aplikuje o pracę, korzysta z pytań rekrutacyjnych lub ocen albo automatycznej rekrutacji telefonicznej czy loguje się z witryn prowadzonych przez podmioty trzecie;
 • gdy użytkownik będący Pracodawcą podaje dane wymagane od Pracodawców, np. na potrzeby weryfikacji i rozliczeń.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów danych osobowych, jakie gromadzimy o użytkownikach zostały podane w punktach 2.1–2.3, natomiast informacje o podstawie prawnej gromadzenia tych danych można znaleźć w punkcie 2.6 Pełnej wersji Polityki prywatności.

4. Dlaczego gromadzimy te informacje?

Gromadzimy informacje i korzystamy z nich, aby pomagać Osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie, pomagać Pracodawcom znaleźć kandydatów, a także udoskonalać świadczone przez nas usługi. Podsumowując, dane osobowe użytkowników są przez nas wykorzystywane w celu:

 • utworzenia konta użytkownika i przesyłania powiadomień Job Alert lub innych materiałów promocyjnych; 
 • prezentowania użytkownikowi adekwatnych wyników wyszukiwania i polecanych ofert pracy; 
 • ułatwiania komunikacji w związku z procesem szukania pracy, aplikowania i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych;
 • udostępniania CV użytkownika osobom trzecim, stosownie do ustawień prywatności (np. CV prywatne lub publiczne); 
 • dopasowywania Osób poszukujących pracy do Ofert pracy dodawanych przez Pracodawców; 
 • zapobiegania oszustwom, spamowi i innym potencjalnie nieuczciwym lub nielegalnym zachowaniom; 
 • umożliwiania dokonania płatności (w przypadku Pracodawców); 
 • prowadzenia automatycznego przetwarzania, na którym opiera się wiele naszych usług; 
 • ulepszania i optymalizacji naszych usług i bezpieczeństwa zarówno wśród Osób poszukujących pracy, jak i Pracodawców poprzez udostępnianie danych Podmiotom stowarzyszonym i Witrynom; 
 • ulepszania naszych Usług, utrzymywania jakości produktów i chronienia użytkowników; oraz 
 • łączenia w większą całość i udostępniania osobom trzecim treści zamieszczanych w serwisie Indeed jako publiczne i możliwe do wyszukiwania. 

Szczegółowe informacje na temat celów, do jakich wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, znajdują się w punktach 4, 5 i 9 Pełnej wersji Polityki prywatności.

5. Komu udostępniane są dane?

Dane użytkowników są udostępniane: 

 • podmiotom stowarzyszonym firmy Indeed;
 • Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy (np. gdy Osoba poszukująca pracy zdecyduje się aplikować o pracę); 
 • zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam prowadzić działalność, np. przechowując dane lub wykrywając oszustwa.

Prosimy zapoznać się z punktami 4.12–4.16, 8, 9 i 11 Pełnej wersji Polityki prywatności, by dowiedzieć się więcej na ten temat. 

6. Jak długo przechowujemy dane użytkowników?

Firma Indeed przechowuje dane osobowe użytkowników do czasu, aż nie są potrzebne do świadczenia przez nas usług albo użytkownik zażąda ich usunięcia. Ponadto możemy być zobowiązani przechowywać określone dane, by zachować zgodność z lokalnym prawem. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje dane osobowe, powinien złożyć żądanie usunięcia. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w punktach 2.4 i 10.5 Pełnej wersji Polityki prywatności

7. Jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do ich Danych osobowych?

Indeed poważnie traktuje prywatność użytkowników i zapewnia im na całym świecie pełen zestaw praw wynikających z RODO. Należy do nich m.in. prawo dostępu do danych osobowych; prawo do usuwania danych osobowych; prawo do otrzymania danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przenoszenie; a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec określonych sposobów ich przetwarzania. W przypadku gdy korzystanie przez nas z danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, użytkownik ma również prawo do cofnięcia tej zgody. Prosimy zapoznać się z punktem 10 Pełnej wersji Polityki prywatności, by uzyskać dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikom i sposobów ich wykonywania. 

Ponadto użytkownicy mają prawo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w sprawie przetwarzania przez nas danych użytkownika; dalsze informacje na ten temat znajdują się w punkcie 12.2 Pełnej wersji Polityki prywatności. Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, mogą mu przysługiwać inne prawa związane z prywatnością, a informacje na ten temat znajdują się w punkcie 13 Pełnej wersji Polityki prywatności.

8. Kontakt z nami 

Użytkownik może się skontaktować z firmą Indeed, Inc. pod adresem 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA lub z firmą Indeed Ireland Operations Limited pod adresem 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland. Z każdą z tych firm można też skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego w Witrynie. 

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, proszę przesłać wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje z adresu).

Pełna wersja Polityki prywatności firmy Indeed

1. Wstęp

W Indeed doceniamy zaufanie, jakim obdarzają nas użytkownicy i klienci, gdy dają nam dostęp do swoich danych osobowych. W Polityce prywatności opisano, jakie działania podejmujemy, aby utrzymać zaufanie i chronić te informacje.

W szczególności niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych (osobowych i nieosobowych), które użytkownik przekazuje nam podczas uzyskiwania dostępu do lub korzystania z internetowych i/lub mobilnych usług oraz witryn internetowych Indeed, a także oprogramowania dostarczonego przez firmę Indeed w takich usługach lub witrynach internetowych albo w związku z nimi (zwane łącznie „Witryną”).

Naszą podstawową misją jest pomaganie Osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz przedstawianie Pracodawcom idealnych kandydatów. Ponieważ każdy z naszych podmiotów stowarzyszonych również realizuje te zadania, stworzyliśmy Centrum ochrony prywatności, by użytkownicy mogli poznać nasze podmioty stowarzyszone, a także sposoby, w jakie udostępniamy im dane w celu przedstawiania użytkownikom jak najlepszej oferty produktów i usług. Zachęcamy do odwiedzenia Centrum ochrony prywatności, by dowiedzieć się więcej.

1.1 Podmioty Indeed odpowiedzialne za dane użytkownika

Door de websites van Indeed (‚Website’) te gebruiken of te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door Indeed zoals hieronder uiteengezet. 

In het kader van dit Privacybeleid verwijst ‚Indeed’ of ‚wij’/’we’ naar Indeed, Inc. als u bent gevestigd in de Verenigde Staten, Indeed Ireland Operations Limited als u bent gevestigd buiten de Verenigde Staten en Indeed Staff LLC als u gebruikmaakt van de Indeed Staff-services.

Houd er ook rekening mee dat de contractpartij zoals vermeld in de Algemene voorwaarden van Indeed kan afwijken van de verwerkingsverantwoordelijke zoals vermeld in dit Cookiebeleid.

1.2 Dane osobowe i nieosobowe

Określenie „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, a określenie „dane nieosobowe” oznacza wszelkie informacje, które nie identyfikują użytkownika jako konkretnej osoby. Należy pamiętać, że do celów niniejszej Polityki prywatności firma Indeed będzie zawsze stosować się do obowiązującej definicji prawnej określającej, czym są, a czym nie są dane osobowe. Występujące w niniejszej Polityce prywatności odniesienia do „informacji” lub „informacji użytkownika” mogą dotyczyć zarówno danych osobowych, jak i nieosobowych.

1.3 Zakres Polityki prywatności firmy Indeed

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje wyłącznie dane, które zbieramy za pośrednictwem Witryny. Nie dotyczy żadnego innego gromadzenia ani przetwarzania danych, w tym między innymi praktyk gromadzenia danych jakichkolwiek podmiotów stowarzyszonych lub innych stron trzecich (w tym zewnętrznych operatorów stron internetowych, do których prowadzą linki w Witrynie), ani żadnych informacji gromadzonych przez nas w trybie offline lub za pośrednictwem jakichkolwiek witryn, produktów lub usług, które nie zawierają bezpośredniego linku do niniejszej Polityki prywatności.

Od czasu do czasu możemy odwoływać się do niniejszej Polityki prywatności w zawiadomieniach w Witrynie, w tym na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych lub w innych zasobach specjalnego przeznaczenia, na przykład gdy zapraszamy użytkownika do zgłaszania pomysłów na ulepszenie Witryny. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji gromadzonych przez nas za pośrednictwem takich zasobów specjalnego przeznaczenia, ze zmianami zawartymi w danym zawiadomieniu (np. w odniesieniu do typów gromadzonych danych albo używania lub ujawniania przez nas takich informacji). Firma Indeed może w każdej chwili zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności.

Osoba poszukująca pracy zainteresowana ofertą opublikowaną przez firmę Indeed powinna zapoznać się z zawartymi w niej dodatkowymi informacjami dotyczącymi kandydatów. Obecni i byli pracownicy firmy Indeed powinni skontaktować się z odpowiednimi koordynatorami działu kadr, aby zapoznać się z obowiązującymi wytycznymi.Wszystkie odniesienia do Osoby poszukującej pracy i Pracodawcy mają znaczenia określone we Wprowadzeniu do Warunków korzystania z usług firmy Indeed.

1.4 Zmiany Polityki prywatności

Data ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki prywatności jest podana u góry tej strony (zob. „Ostatnia modyfikacja”). Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności zaczynają obowiązywać od daty wskazanej powyżej i określonej jako „Ostatnia modyfikacja”. Skorzystanie z Witryny lub podanie nam informacji po tych zmianach oznacza zaakceptowanie przez użytkownika zmienionej Polityki prywatności. Jeśli firma Indeed zamierza użyć danych osobowych zebranych za pośrednictwem Witryny w sposób znacząco odmienny od podanego w chwili ich zebrania, to powiadomi użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail i/lub przez zamieszczenie zawiadomienia w Witrynie Indeed na 30 dni przed takim użyciem albo w inny sposób wymagany przez prawo.

1.5 Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące ochrony prywatności przez firmę Indeed

Należy pamiętać, że w niniejszej Polityce prywatności opisano w zwięzły sposób, jak firma Indeed przetwarza dane użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji o podejściu firmy Indeed do RODO, ustawy CCPA i zasad ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z Często zadawanymi pytaniami dotyczącymi ochrony prywatności firmy Indeed.

2. Gromadzone informacje

Aby umożliwić firmie Indeed dostarczanie usług, produktów i funkcji, użytkownik przekazuje jej różnego typu informacje. Indeed następnie łączy te informacje z CV i kontem użytkownika, by stworzyć Profil użytkownika w serwisie Indeed.

2.1 Informacje przekazywane przez użytkownika firmie Indeed

— Z konta użytkownika

Gromadzimy dane użytkownika, gdy tworzy on konto Indeed, prosi o informacje, subskrybuje usługę, bierze udział w ankiecie, publikuje ocenę lub opinię, publikuje pytanie lub odpowiedź, dodaje swoje CV, wykonuje zadania sprawdzające Indeed, przesyła zawartość lub w inny sposób aktywnie przesyła nam dane w naszej Witrynie. Dane te mogą obejmować między innymi nazwę użytkownika, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego), adres zamieszkania, płeć, zawód, zainteresowania, wiadomości wysyłane do użytkowników oraz wszelkie inne dane zawarte w przesłanym profilu lub CV, w tym między innymi materiały aplikacyjne i odpowiedzi na pytania rekrutacyjne przesłane do pracodawców przez firmę Indeed oraz odpowiedzi udzielone przez użytkownika w otrzymanych kwestionariuszach. Te informacje mogą zostać powiązane z profilem użytkownika. Użytkownik może przekazywać dane dotyczące konkretnej lokalizacji podczas wprowadzania ich w Aplikacjach mobilnych Indeed (zdefiniowanych we Wstępie do Warunków korzystania z usług firmy Indeed), które pomagają wyszukać lepiej dopasowane oferty pracy (w tym z usługi lokalizacji w urządzeniu przenośnym użytkownika po zezwoleniu aplikacji Indeed na dostęp do danych) lub podczas wysyłania zdjęcia do aplikacji Job Spotter zawierającego informacje o miejscu jego wykonania. Firma Indeed prosi użytkownika o zgodę w momencie podawania tych danych, a takie przetwarzanie będzie wykonywane tylko w przypadku uzyskania tej zgody. 

— W wyniku aktywności użytkownika w witrynie Indeed

Ponadto, w ramach standardowego działania Witryny, firma Indeed może gromadzić i analizować informacje z komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika oraz działania wykonane w Witrynie, w tym między innymi: CV użytkownika, jego wyszukiwania w witrynie Indeed, oferty pracy, które użytkownik wyszukuje, klika lub na które aplikuje, lokalizacje tych ofert, wynagrodzenie lub doświadczenie, ogólny zakres wynagrodzenia lub poziom doświadczenia w przeglądanych ofertach pracy (tam, gdzie jest to wskazane), czas aktywności w Witrynie i na każdej stronie, liczba odsłon strony, liczba kliknięć, liczba stuknięć, aktywność sesji, typ przeglądarki, system operacyjny, typ urządzenia, adres MAC, adres IP i nazwę domeny, z której użytkownik uzyskał dostęp do Witryny. 

— Podczas korzystania z automatycznej rekrutacji telefonicznej

Jeśli użytkownik korzysta z produktu do automatycznej rekrutacji telefonicznej, firma Indeed zarejestruje i zachowa odpowiedzi użytkownika na pytania rekrutacyjne pracodawcy i przekaże te odpowiedzi pracodawcy. Jeśli użytkownik zechce użyć takiego produktu, zgodzi się z góry na odsłuchiwanie i analizowanie tego nagrania przez firmę Indeed zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

— Podczas podawania informacji dotyczących Pracodawcy

Jeśli użytkownik jest Pracodawcą, firma Indeed może zażądać od niego podania określonych danych osobowych w celu zweryfikowania jego konta. Te informacje mogą między innymi obejmować federalny numer identyfikacyjny Pracodawcy (EIN, Federal Employer Identification Number), informacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej lub rachunek za media, a także imię i nazwisko oraz adres e-mail przedstawiciela Pracodawcy.

Te informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych, z zastrzeżeniem wszelkich wniosków organów ścigania lub nakazów sądowych. W związku z usługami płatnymi będziemy także zbierać informacje dotyczące płatności (np. cztery ostatnie cyfry numerów kart kredytowych i powiązane informacje weryfikacyjne). Zwracamy uwagę, że firma Indeed ma dostęp tylko do czterech ostatnich cyfr numeru karty kredytowej Pracodawcy i nie przechowuje pełnych numerów kart kredytowych.

2.2 Informacje gromadzone, gdy użytkownik aplikuje o pracę lub uzyskuje dostęp do Indeed z niektórych zewnętrznych witryn internetowych

— Gdy użytkownik aplikuje o pracę w niektórych zewnętrznych witrynach internetowych

Firma Indeed może też zbierać informacje o witrynach internetowych i stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika za pośrednictwem naszego oprogramowania mobilnego lub podczas używania rozszerzenia Indeed for Chrome, zapisanych przez użytkownika ofertach pracy, zapisanych lub uaktualnionych przez użytkownika notatkach lub statusach aplikacji, a także dane dotyczące sposobu interakcji użytkownika z witrynami oraz innych czynności wykonywanych w takich witrynach, w tym adresy URL odwiedzonych witryn. Robimy to po to, aby umożliwić Osobie poszukującej pracy prowadzenie rejestru konkretnych ofert pracy, wykrywać formularze aplikacji o pracę w zewnętrznych witrynach internetowych w celu zapewnienia osobie poszukującej pracy możliwości automatycznego wypełniania części formularza przy użyciu Indeed CV lub aby potwierdzać aplikacje. Rozszerzenie Indeed for Chrome jest również dla firmy Indeed źródłem informacji o rodzajach ofert i funkcji produktów Indeed, które interesują użytkownika. Dzięki tym informacjom możemy zapewniać użytkownikowi usprawnione wyszukiwanie ofert pracy oraz udoskonalone polecenia dotyczące ofert i funkcje produktów. 

Gdy użytkownik aplikuje o pracę w określonych zewnętrznych witrynach internetowych, Indeed może także otrzymywać informacje o statusie aplikacji o pracę użytkownika i o decyzjach podjętych przez Pracodawcę w trakcie jej rozpatrywania, np. czy aplikacja doszła do etapu rozmowy kwalifikacyjnej lub czy oferta pracy została przyjęta czy odrzucona. Informacje te pomagają Indeed lepiej poznać skuteczność swojej Witryny i jej funkcji. Indeed wykorzystuje te informacje w celu ulepszania produktów i usług oferowanych Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom, a także w celach wskazanych szczegółowo w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

— Gdy użytkownik loguje się do witryny Indeed lub używa jej z poziomu witryn zewnętrznych

Użytkownik może też utworzyć konto lub zalogować się na konto Indeed przy użyciu witryn zewnętrznych, w tym między innymi Facebook lub Google. Jeśli użytkownik nie ma jeszcze konta Indeed i zaloguje się do witryny Indeed przy użyciu konta Facebook lub Google, spowoduje to utworzenie konta Indeed przy użyciu tego samego adresu e-mail, który jest używany na koncie Facebook lub Google. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie tej informacji firmie Indeed, serwis Facebook lub Google uwierzytelni go i przekieruje do witryny Indeed. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zaloguje się do witryny Indeed przy użyciu konta Facebook lub Google, serwis Facebook lub Google doda plik cookie w celu uwierzytelnienia użytkownika jako użytkownika serwisu Facebook lub Google.

Uzyskując dostęp do witryny Indeed za pośrednictwem konta Facebook lub Google, użytkownik rozumie, że serwis Facebook lub Google udostępni określone dane wyszczególnione powyżej w niniejszym ustępie do celów uwierzytelnienia, aby umożliwić bezpieczny dostęp do naszej Witryny. Udostępnianie to można w każdej chwili wyłączyć z poziomu swojego konta Facebook lub Google. Te informacje będą traktowane jako informacje o koncie Indeed do celów użytkowania Witryny.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć połączenie między kontem Facebook lub Google a kontem Indeed, używając ustawień prywatności na swoim koncie Facebook lub Google. Facebook lub Google mogą również poprosić użytkownika o zgodę na udostępnianie pewnych innych danych, w tym między innymi jego imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego, profilu publicznego i adresu e-mail. Po uzyskaniu zgody użytkownika informacje będą udostępniane firmie Indeed, która może je wykorzystać do celów świadczenia usług użytkownikowi, w tym uzupełniania profilu Indeed użytkownika. Udostępnione dane pozostaną powiązane z kontem Indeed użytkownika, dopóki nie zostaną zmienione lub usunięte przez użytkownika.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZWIĄZEK UŻYTKOWNIKA Z SERWISEM FACEBOOK LUB GOOGLE ALBO DOWOLNĄ INNĄ WITRYNĄ ZEWNĘTRZNĄ PODLEGA WYŁĄCZNIE UMOWIE UŻYTKOWNIKA ZAWARTEJ Z TAKĄ WITRYNĄ ZEWNĘTRZNĄ.

2.3 Wszelkie inne dane osobowe otrzymywane przez firmę Indeed od osób trzecich

Wszelkie dane osobowe, które firma Indeed może otrzymywać ze źródeł zewnętrznych, będą przetwarzane przez firmę Indeed zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności i wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2.4 Przechowywanie informacji użytkownika

Firma Indeed przechowuje dane osobowe użytkowników do czasu, aż nie są potrzebne do świadczenia przez nas usług albo użytkownik zażąda ich usunięcia. Przykładowo, jeśli pracodawca usunie aplikację o pracę w swoim panelu kandydatów w serwisie Indeed, firma Indeed może usunąć informacje powiązane z tą aplikacją. Kolejnym przykładem może być sytuacja, w której pracodawca otrzymuje aplikację, a Indeed przechowuje jej kopię przez ograniczony czas, a następnie ją usuwa. Ponadto możemy być zobowiązani przechowywać określone dane, by zachować zgodność z lokalnym prawem.

Jeśli użytkownik utworzy konto Indeed, jego dane mogą być gromadzone i przechowywane w sposób, który łączy się z adresem e-mail konta użytkownika. Indeed może też utworzyć i przypisać do urządzenia użytkownika identyfikator podobny do numeru konta. Możemy gromadzić nazwę, którą użytkownik powiązał ze swoim urządzeniem, typ urządzenia, numer telefonu, kraj i wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecydował się podać, takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail lub kod pocztowy. Na przykład gdy osoba poszukująca pracy uzyskuje dostęp do witryny Indeed na urządzeniu przenośnym, firma Indeed może prezentować mu odpowiednie oferty pracy z lokalizacji o tym samym kodzie pocztowym co miejsce, w którym odbywa się ta czynność. Gromadzone w ten sposób dane są wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w art. 4, 5 i 9 niniejszej Polityki prywatności, w stosownym zakresie.

Dane wyszczególnione w niniejszym art. 2 Polityki prywatności firma Indeed może też przechowywać na swoim sprzęcie lub sprzęcie stron trzecich, z którymi jest powiązana. Takie usługi przechowywania będą podlegać odpowiednim zabezpieczeniom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.5 Wymagane dane osobowe

W momencie podania przez użytkownika danych osobowych firma Indeed poinformuje go, czy określone dane osobowe są wymagane w celu zapewnienia mu określonych usług lub funkcji firmy Indeed. Jeśli użytkownik nie poda wymaganych danych osobowych, może nie mieć dostępu do określonej funkcji lub usługi.

2.6 Podstawa prawna gromadzenia przez firmę Indeed danych osobowych użytkownika

Firma Indeed gromadzi i przetwarza dane osobowe, działając w oparciu o różne podstawy prawne, w zależności od charakteru udostępnianych jej danych osobowych i typu przetwarzania danych. Więcej informacji znajduje się tutaj.

— Wykonanie umowy

Niektóre dane osobowe są przetwarzane przez firmę Indeed na tej podstawie, że jest to niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem lub w celu podjęcia kroków na prośbę użytkownika przed zawarciem takiej umowy. Przykładem takiego przetwarzania jest sytuacja, w której firma Indeed wysyła pracodawcy aplikację osoby poszukującej pracy.

— Uzasadniony interes

Firma Indeed może również przetwarzać inne typy danych osobowych użytkownika, gdy jest to niezbędne do realizacji jej uzasadnionych interesów. Takie uzasadnione interesy będą obejmować sytuacje, w których firma Indeed wysyła do użytkownika informacje marketingowe o naszych produktach i usługach, gdy uważamy, że użytkownik ma uzasadnione oczekiwania, iż wykonamy w jego imieniu określony typ przetwarzania, lub gdy takie przetwarzanie jest bezwzględnie konieczne do wykrywania oszustw i zapobiegania im. Innym przykładem będzie udostępnianie przez firmę Indeed danych osobowych użytkownika podmiotom stowarzyszonym Indeed, zgodnie z art. 4.13 poniżej. Firma Indeed będzie opierać się na takiej podstawie tylko w sytuacji, w której dokonano oceny równoważącej interesy i prawa z tym związane oraz konieczność przetwarzania w celu dostarczenia użytkownikowi naszych usług, produktów i funkcji.

— Przestrzeganie obowiązku prawnego

Trzecią podstawą, na której opierają się niektóre typy przetwarzania, jest konieczność przestrzegania przez firmę Indeed obowiązku prawnego. Przykładem jest sytuacja, w której firma Indeed ma obowiązek przechowywać przez ściśle określony czas dokumenty firmowe w celu spełnienia lokalnych wymogów prawnych.

— Zgoda

Wreszcie, w pewnych ograniczonych sytuacjach, firma Indeed przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody. W przypadku gdy firma Indeed wymaga zgody użytkownika na gromadzenie i przetwarzanie niektórych danych osobowych, prosimy o wyrażenie zgody w momencie podawania tych danych, a takie przetwarzanie będzie wykonywane tylko w przypadku uzyskania tej zgody. Na przykład, firma Indeed będzie wymagać zgody użytkownika, gdy użytkownik będzie przekazywać dane dotyczące lokalizacji podczas wprowadzania ich w aplikacjach Indeed, które pomagają wyszukać lepiej dopasowane oferty pracy (w tym z usługi lokalizacji w urządzeniu przenośnym użytkownika po zezwoleniu aplikacji Indeed na dostęp do danych) lub podczas wysyłania zdjęcia do aplikacji Job Spotter, które zawiera informacje o miejscu wykonania zdjęcia, lub w konkretnych przypadkach, gdy użytkownik zainicjuje wiadomości marketingowe, np. powiadomienia Job Alert w witrynie Indeed (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w sposób opisany szczegółowo w punkcie 10 niniejszej Polityki prywatności (w stosownych przypadkach) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje z adresu).

3. Ograniczenia wykorzystywania 

3.1 Gdy Osoba poszukująca pracy chce zamknąć konto

Gdy Osoba poszukująca pracy zamknie konto, nie będzie już miała dostępu do żadnych danych, które udostępniamy pod tą nazwą konta, w tym między innymi do: historii wyszukiwania, preferencji wyszukiwania ofert pracy, zapisanych ofert pracy, ofert, na które Osoba poszukująca pracy aplikowała, powiadomień Job Alert, CV ani żadnych innych danych powiązanych z tym kontem. Jeśli Osoba poszukująca pracy założy nowe konto, używając tego samego adresu e-mail, nie będzie mieć ponownego dostępu do danych z poprzedniego konta. Należy pamiętać, że zamknięcie konta osoby poszukującej pracy może spowodować utratę dostępu do wszystkich produktów Indeed oraz możliwości korzystania z funkcji logowania przez witrynę Indeed dostępnej w niektórych witrynach stron trzecich.

Firma Indeed zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszelkich materiałów z zamkniętego konta w celu zachowania i ochrony swoich praw w zakresie dozwolonym przez prawo (na przykład w celu zachowania zapisów sporu) lub w celu wypełnienia swoich obowiązków wynikających z prawa lokalnego (na przykład gdy zatrzymania ich żądają organy ścigania). Zamknięcie konta nie oznacza usunięcia wszystkich danych z systemów Indeed, aczkolwiek nie będą one łatwo dostępne pod nazwą oryginalnego konta osoby poszukującej pracy. Gdy Osoba poszukująca pracy naciśnie przycisk Zamknij konto w panelu konta, firma Indeed rozpocznie przetwarzanie tego polecenia w ciągu 24 godzin i ukończy operację w ciągu 40 dni.

Jeśli Osoba poszukująca pracy zechce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed lub usunąć je, powinna zastosować się do instrukcji wymienionych w art. 10 niniejszej Polityki prywatności, a takie żądanie zostanie przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2 Gdy Pracodawca chce zamknąć konto pracodawcy

Pracodawcy mogą zamknąć konto w każdej chwili, kontaktując się z obsługą klienta firmy Indeed. Zwracamy uwagę, że firma Indeed musi zachować rekordy biznesowe odnoszące się do tego konta, aby wywiązać się ze swych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Opcjonalnie, jeśli agent pracodawcy zechce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed lub usunąć je, powinien zastosować się do instrukcji wymienionych w art. 10 niniejszej Polityki prywatności, a takie żądanie zostanie przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.3 Gdy Osoba poszukująca pracy chce usunąć aplikację o pracę

Jeśli Osoba poszukująca pracy chce usunąć aplikację o pracę złożoną w witrynie Indeed, zalecane jest zwrócenie się z żądaniem usunięcia danej aplikacji bezpośrednio do potencjalnego pracodawcy. W przypadku aplikacji o pracę, które Osoba poszukująca pracy przesyła za pośrednictwem witryny Indeed (w tym za pomocą przycisku Aplikuj z Indeed) do Pracodawcy (wraz z przesłanymi powiązanymi materiałami), należy pamiętać, że: 1) aplikacje i materiały mogą być kontrolowane przez Pracodawcę; 2) możemy skierować użytkownika do tego Pracodawcy w sprawach związanych z żądaniem usunięcia danych osobowych, jeśli te dane osobowe są przechowywane przez Pracodawcę; 3) firma Indeed polega na podaniu przez Pracodawcę lub agenta pracodawcy prawidłowego miejsca docelowego dla wszystkich aplikacji.

3.4 Gdy informacje kontaktowe Pracodawcy podane firmie Indeed są nieprawidłowe

W przypadku gdy elektroniczne miejsce docelowe podane firmie Indeed jest nieprawidłowe, materiały aplikacyjne użytkownika nie zostaną wysłane do zamierzonego odbiorcy aplikacji. Firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie aplikacje. Jeśli użytkownik nie życzy sobie wysyłania materiałów aplikacyjnych w ten sposób, powinien wysłać je bezpośrednio do Pracodawcy.

3.5 Adres @Indeedmail

Komunikując się przez system przekazywania wiadomości firmy Indeed, użytkownik zobaczy adres e-mail z zakończeniem @indeedemail.com lub @indeedmail.com. Użytkownik rozumie, że nie zachowuje żadnych praw własności do tych adresów e-mail, które dotyczą konkretnie ofert pracy pracodawców, ale są własnością firmy Indeed. System przekazywania wiadomości firmy Indeed będzie jednak wyświetlał nazwę powiązaną z kontem użytkownika lub aplikacją o pracę w polu „Do:” lub „Od:”. Ponadto powyższe warunki mają zastosowanie do wszystkich adresów e-mail dodanych do wątku podczas komunikowania się przez system przekazywania wiadomości firmy Indeed. W szczególności, jeśli użytkownik doda dodatkowych odbiorców do wątku wiadomości e-mail wysyłanej przez system przekazywania wiadomości firmy Indeed, tym dodatkowym odbiorcom również zostaną przypisane adresy @indeedemail.com lub @indeedmail.com. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail zawierające adres e-mail z zakończeniem @indeedemail.com lub @indeedmail.com będą przechowywane w naszych systemach. Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, nie powinien wysyłać wiadomości na adres kończący się na @indeedemail.com lub @indeedmail.com.

Należy również pamiętać, że działanie tych usług pośredniczenia i przekazywania wiadomości zależy od funkcji zewnętrznych dostawców, dlatego mogą wystąpić opóźnienia techniczne po stronie tych dostawców usług e-mail.

3.6 Minimalny wiek użytkowników

Z Witryny nie mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 16 lat. Jeżeli jednak lokalne przepisy prawa stanowią, że do zgodnego z prawem korzystania za pośrednictwem niniejszej Witryny z usług firmy Indeed przez użytkownika wymagane jest ukończenie innego minimalnego wieku, to wiek ten będzie obowiązującym wiekiem minimalnym. We wszystkich jurysdykcjach poza Unią Europejską, jeżeli użytkownik jest w wieku poniżej 18 lat lub nie osiągnął pełnoletności w swojej jurysdykcji, wymagane jest, aby korzystanie z usług firmy Indeed przez użytkownika odbywało się pod kontrolą jednego z jego rodziców, jego opiekuna prawnego lub odpowiedzialnej za niego osoby dorosłej.

Firma Indeed stosuje całą gamę środków mających na celu zapewnienie, że osoby niespełniające wymogu wieku minimalnego ani jakichkolwiek innych obowiązujących wymagań wiekowych nie będą przyjmowane. W przypadku niespełnienia niniejszych wymagań wiekowych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając wiadomość, należy usunąć spacje).

4. Cele, wykorzystanie i ujawnianie informacji

Wszelkie informacje zgromadzone zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, w tym dane osobowe, możemy wykorzystywać w celach określonych w punktach 4, 5 i 9 niniejszej Polityki prywatności, w stosownym zakresie. Firma Indeed łączy dane osobowe z Profilem Indeed użytkownika w celu wykonywania czynności opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Firma Indeed używa tych informacji, aby pomóc Osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy i aby pomóc Pracodawcom w znalezieniu kandydatów. Aby to zrobić, używamy danych osobowych użytkowników w następujących celach:

1) Dostarczanie użytkownikom naszych usług, produktów i funkcji, aby pomóc Osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy i aby pomóc Pracodawcom w znalezieniu kandydatów;

2) Mierzenie oraz ulepszanie tych usług, produktów i funkcji; oraz

3) Ochrona użytkowników i zapewnianie im obsługi klienta.

Więcej szczegółów na temat tych celów, wykorzystywania i ujawniania informacji użytkownika znajduje się poniżej.

4.1 Tworzenie konta, wysyłanie użytkownikowi powiadomień Job Alert oraz innych materiałów promocyjnych

Jeśli obowiązujące prawo na to pozwala i w dopuszczonym przez nie zakresie, firma Indeed może użyć informacji kontaktowych użytkownika do (i) utworzenia konta, (ii) wysłania mu powiadomień Job Alert oraz (iii) wysłania mu informacji o firmie Indeed, w tym materiałów promocyjnych. Firma Indeed może korzystać z usług partnerów zewnętrznych wykonujących te działania w jej imieniu.

Powiadomienie Job Alert to usługa, do której może zarejestrować się użytkownik, polegająca na wysyłaniu wiadomości e-mail zawierającej Oferty pracy w odpowiedzi na uruchomione przez użytkownika wyszukiwanie. Powiadomienie od firmy to jeden z rodzajów powiadomień Job Alert, które zawiera Oferty pracy i inne informacje dotyczące konkretnej firmy, o które poprosił użytkownik. Powiadomienia Job Alert mogą też zawierać oferty pracy polecane przez firmę Indeed, Reklamy targetowane Indeed, firmy, które użytkownik może chcieć obserwować, lub inne działania, które użytkownik może zechcieć wykonać w Witrynie. Indeed może kontrolować częstotliwość przesyłania powiadomien Job Alert.

Firma Indeed może też udostępniać informacje użytkownika osobom trzecim (w tym operatorom witryn zewnętrznych i/lub serwisów społecznościowych) w celu prezentowania targetowanych reklam oraz innych treści spersonalizowanych dla użytkownika. Reklamy takie będą dotyczyć tylko usług, produktów i funkcji firmy Indeed, z których wszystkie koncentrują się na pomaganiu osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy i pomaganiu pracodawcom w znalezieniu kandydatów. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości marketingowych od firmy Indeed, odpowiednie informacje może znaleźć w art. 10.3 niniejszej Polityki prywatności.

4.2 Zapewnianie stosownych wyników wyszukiwania i polecanych ofert pracy

W celu zoptymalizowania naszych usług, produktów i funkcji dla użytkownika firma Indeed może użyć historii wcześniejszego wyszukiwania i przeglądania (np. klikniętych ofert pracy) lub materiałów aplikacyjnych i odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, aby rozpoznać użytkownika, określić stosowne wyniki wyszukiwania i przedstawić mu polecane oferty pracy lub skontaktować się z nim w sprawie ofert pracy, które mogą go zainteresować. Możemy też używać danych profilowych, aby dostosować sposób korzystania z Witryny przez użytkownika, prezentować mu treści, które według firmy Indeed mogą go zainteresować, oraz wyświetlać treści zgodnie z preferencjami użytkownika. Firma Indeed może zwracać różne wyniki dla tego samego wyszukiwania i ma pełną dowolność w odniesieniu do ofert pracy, które prezentuje w odpowiedzi na konkretne wyszukiwanie.

4.3 Informacje kontaktowe

Gdy użytkownik udostępnia firmie Indeed informacje kontaktowe (np. swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail) oraz inne formy danych osobowych i nieosobowych, wyraża zgodę na możliwość wykorzystania tych informacji przez firmę Indeed w celach określonych w art. 4, 5 i 9, w stosownym zakresie. W szczególności użytkownik zgadza się, że firma Indeed może, w ramach świadczenia swoich usług, komunikować się z użytkownikiem lub inicjować komunikację z użytkownikiem w imieniu strony trzeciej za pośrednictwem konta Indeed użytkownika lub innymi metodami, takimi jak poczta e-mail, telefon (w tym telefon komórkowy) lub poczta tradycyjna, w tym przez wykorzystanie danych kontaktowych, które użytkownik może podać firmie Indeed lub które firma Indeed może uzyskać w inny sposób ze źródeł zewnętrznych.

4.4 Informacje dotyczące CV

Gdy użytkownik zamieszcza lub modyfikuje CV, jego informacje, w tym dane osobowe, zostają umieszczone w Witrynie i stają się częścią Profilu użytkownika. Firma Indeed zastrzega sobie prawo pobierania od osób trzecich opłat za dostęp do informacji użytkownika, w tym jego danych osobowych, w ramach świadczenia swoich usług. Na polecenie użytkownika firma Indeed może też wysyłać CV użytkownika stronom trzecim, jeśli użytkownik zdecyduje się aplikować na ofertę pracy. Zakres, w jakim informacje użytkownika są udostępniane osobom trzecim, zależy od ustawień prywatności wybranych w witrynie Indeed, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Gdy Osoba poszukująca pracy utworzy profil w serwisie Indeed, jej CV jest domyślnie publiczne, przy czym może ona w dowolnej chwili zmienić ustawienia prywatności w odniesieniu do swojego CV. Jest to szczegółowo opisane poniżej.

— Prywatne CV

Prywatne CV są udostępniane tylko tym podmiotom, u których osoba poszukująca pracy złożyła aplikacje lub którym dostarczyła swoje CV. W takich przypadkach użytkownik udostępnia swoje CV, imię i nazwisko oraz inne dane osobowe umieszczone w CV osobom trzecim. Te strony trzecie mogą być zainteresowane użytkownikiem jako pracownikiem i mogą przekazać jego CV innym stronom trzecim.

— Publiczne CV

Publiczne CV są udostępniane wszystkim mającym dostęp do aplikacji wyszukiwania CV firmy Indeed i mogą być dostępne dla innych użytkowników Indeed, aby zwiększyć widoczność tego CV i pomóc firmie Indeed w znalezieniu pracy dla użytkownika.  Publiczne CV są także dostępne dla każdego, kto kliknie powiązany adres URL, a także dla Pracodawców, których Strona pracodawcy jest obserwowana przez użytkownika. W takich przypadkach użytkownik udostępnia swoje CV, imię i nazwisko oraz inne dane osobowe umieszczone w CV osobom trzecim. Te strony trzecie mogą być zainteresowane użytkownikiem jako pracownikiem i mogą przekazać jego CV innym stronom trzecim.

Gdy użytkownik opublikuje publiczne CV, może ono zostać zindeksowane i wyświetlone przez wyszukiwarki, gdy ktoś wyszukuje imię i nazwisko użytkownika. Oznacza to, że strony trzecie mogą przeglądać dane osobowe zawarte w CV użytkownika, a użytkownik może być narażony na niechciane kontakty od stron, które nie są powiązane z firmą Indeed i za które firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli użytkownik zamieści publiczne CV w witrynie Indeed, zwracamy uwagę, że choć nasza firma wyraźnie zabrania wycinania swojej Witryny, wszelkie zamieszczone publicznie CV są informacją publiczną, a ich treść może być kopiowana przez stronę trzecią z naruszeniem tych warunków.

Użytkownik upoważnia też firmę Indeed do usuwania w niektórych przypadkach imienia i nazwiska ze swojego publicznego CV. Firma Indeed może też w niektórych przypadkach zmienić tryb wyświetlania CV z publicznego na prywatne w celu utrzymania jakości bazy danych CV.

Jeśli użytkownik posiada publiczne CV, firma Indeed może wykorzystywać informacje z tego CV do automatycznego wypełniania całości lub części formularzy lub aplikacji. Na przykład, korzystając z usługi Indeed Chat, w wiadomościach może pojawiać się imię i nazwisko użytkownika podane w CV.

Zwracamy uwagę, że Wyszukiwarka CV nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach. Jeśli użytkownik znajduje się w lokalizacji, w której Wyszukiwarka CV nie jest jeszcze dostępna, CV ze statusem „publiczne” będzie dostępne dla każdego, kto kliknie powiązany adres URL. Wyszukiwanie publicznych CV będzie w tej lokalizacji możliwe dopiero po uruchomieniu Wyszukiwarki CV w danym regionie.

— Zmiana ustawień prywatności CV

Każde CV umieszczone w serwisie Indeed jest domyślnie publiczne. Ten wybór można w każdej chwili zmienić, modyfikując ustawienia prywatności w witrynie Indeed. Gdy użytkownik zmieni swoje CV z publicznego na prywatne, firma Indeed nie gwarantuje częstotliwości, z jaką wyszukiwarki zewnętrzne będą aktualizować swoje pamięci podręczne, które mogą nadal zawierać informacje o CV użytkownika. Ponadto Pracodawcy, którzy zapisali CV użytkownika, gdy jeszcze było publiczne, mogą nadal mieć do niego dostęp, nawet po tym, jak użytkownik zmienił CV na prywatne.

4.5 Dopasowywanie Osób poszukujących pracy i Pracodawców

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed może dopasowywać słowa zawarte w CV użytkownika lub CV innych osób do słów zawartych w niektórych opisach stanowisk (i na odwrót) w celu ulepszania Witryny albo jakiegokolwiek innego produktu lub usługi Indeed (w tym przez wyświetlanie lub udostępnianie w inny sposób potencjalnie odpowiednich opisów stanowisk pracy i CV osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom).

Firma Indeed może także udostępniać informacje zebrane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (w tym dane osobowe) pracodawcom, którzy mogą być zainteresowani skontaktowaniem się z użytkownikiem. Aplikując o pracę, udzielając odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, podając swoje informacje kontaktowe w celu okazania zainteresowania pracą lub odpowiadając na wiadomość otrzymaną od Pracodawcy, użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie swoich informacji temu Pracodawcy. Firma Indeed może również udostępniać Pracodawcom wyniki wykonanych przez użytkownika ocen w ramach usługi Indeed Kwalifikacje, pod warunkiem że wyrazi on na to zgodę w czasie ich wykonywania. Firma Indeed może też użyć informacji podanych jej za pośrednictwem Indeed CV, aby wstępnie wypełnić informacje aplikacyjne dla użytkownika lub w podobnych celach.

Jeśli użytkownik ma konto Indeed lub zamieścił swoje CV w witrynie Indeed, zgadza się na to, że firma Indeed może się z nim kontaktować i sugerować go (lub jego publiczne CV) pracodawcom, którzy mogą być zainteresowani osobą o zachowaniach pasujących do zachowań użytkownika w witrynie Indeed.

Ponadto jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych i ustawił swoje CV jako publiczne, oznacza to, że firma Indeed może udostępniać wszystkie wyżej wymienione informacje o użytkowniku osobom rekrutującym pracującym dla pracodawcy lub w jego imieniu. Jeśli użytkownik nie chce udostępniać takich informacji, może ustawić swoje CV jako prywatne.

4.6 Wysyłanie wiadomości w witrynie Indeed

Firma Indeed udostępnia dwukierunkowe usługi pośredniczenia i przekazywania wiadomości użytkownikom produktów Indeed („Usługa przekazywania”), w tym m.in.: Indeed CV, Aplikuj z Indeed, Dodaj ofertę pracy, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Społeczność Indeed, prywatna rozmowa telefoniczna, a także inne usługi komunikacji elektronicznej w postaci połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych, komunikatów wideo lub audio. Korzystając z jakiejkolwiek Usługi przekazywania, użytkownik potwierdza, że prosi firmę Indeed o wysłanie tych wiadomości w jego imieniu. Obejmuje to CV użytkownika, jego listy motywacyjne, aplikacje, wiadomości, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, odpowiedzi, listy zawierające oferty i inne materiały. Firma Indeed może za pośrednictwem Usługi przekazywania dostarczać nadawcom potwierdzenia odbioru wiadomości, stanowiące informację, że odbiorca przeczytał wiadomość.

Przetwarzamy, monitorujemy, przeglądamy, przechowujemy i analizujemy takie treści (które mogą zawierać dane osobowe), w tym za pośrednictwem środków automatycznych, w celu analizy danych, kontroli jakości, egzekwowania Zasad dotyczących witryny i innych polityk firmy Indeed, moderowania treści oraz ulepszenia Witryny lub jakiegokolwiek innego produktu albo usługi firmy Indeed. Przykładami takich ulepszeń mogą być: zwiększenie wskaźnika otwartych wiadomości dzięki optymalizacji ich dostarczania, optymalizacja naszych wyników wyszukiwania, poprawienie Ofert pracy, umożliwianie aplikującym zarządzanie swoimi aplikacjami po przekazaniu ich firmie Indeed, zapewnienie użytkownikowi istotnych z jego indywidualnego punktu widzenia funkcji produktu i komunikowania się oraz zapobieganie oszustwom i spamowi. Niektóre z tych czynności są realizowane w imieniu firmy Indeed przez dostawców usług zgodnie z opisem w punkcie niniejszej Polityki prywatności pod tytułem „Przekazywanie informacji dostawcom usług”. W efekcie tych działań lub z powodu usterki technicznej w określonych sytuacjach treść może dotrzeć do odbiorcy z opóźnieniem lub nie dotrzeć wcale. Firma Indeed może (ale nie ma obowiązku) powiadomić użytkownika o takim zdarzeniu. Korzystając z Usługi przekazywania lub przekazując swoje dane osobowe za pośrednictwem Witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie działania i przyznaje, że są one niezbędne do zachowania jakości Witryny i świadczenia Usługi przekazywania.

4.7 Wysyłanie użytkownikowi wiadomości SMS o spotkaniach z pracodawcą

Firma Indeed może zaproponować użytkownikowi możliwość otrzymania wiadomości SMS od Indeed, gdy pracodawca zaplanował rozmowę kwalifikacyjną lub wydarzenie rekrutacyjne z udziałem użytkownika bądź odpowiedział na jego aplikację przez system przekazywania wiadomości e-mail firmy Indeed. W takim przypadku użytkownik musi wprowadzić swój numer telefonu w formularzu zgody Indeed, zaś wprowadzenie numeru jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem przez użytkownika, że jest to jego własny numer telefonu i że użytkownik jest uprawniony do otrzymywania wiadomości SMS na ten numer. Firma Indeed wyśle użytkownikowi tylko wiadomość SMS z przypomnieniem o takich rozmowach kwalifikacyjnych lub wiadomościach otrzymanych przez system przekazywania wiadomości e-mail firmy Indeed, zaś użytkownik wyraża zgodę na przyjmowanie takich wiadomości SMS na swoim telefonie komórkowym, również wiadomości wysyłanych przez automatyczny system wybierania numerów. Użytkownik może w każdej chwili anulować subskrypcję, odpowiadając na SMS zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z obsługą klienta firmy Indeed.

4.8 Obsługa systemu przekazywania rozmów telefonicznych między osobami poszukującymi pracy a pracodawcami

W stosownych przypadkach firma Indeed może zaoferować osobom poszukującym pracy i pracodawcom opcję systemu telefonicznego przekazywania wiadomości, aby umożliwić kontakt w celu złożenia aplikacji, przeprowadzanie telefonicznych rozmów kwalifikacyjnych lub inną komunikację dotyczącą ofert pracy. Taki system wykorzystuje zakryte lub przekazane numery telefonów, aby ochronić użytkowników i jest dostępny wyłącznie dla użytkowników, którzy wybiorą tę opcję w witrynie. System przekazywania nie zapisuje rozmów ani wiadomości przesyłanych za jego pomocą, może jednak zbierać dane dotyczące odebranych rozmów i czasu ich trwania. Ta opcja jest udostępniana firmie Indeed przez podmioty zewnętrzne, takie jak Twilio.

4.9 Obsługa systemu przekazywania wiadomości tekstowych między Osobami poszukującymi pracy a Pracodawcami

Indeed może oferować Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom możliwość korzystania z automatycznego systemu przekazywania wiadomości tekstowych w celu ułatwienia im kontaktu na potrzeby składania aplikacji i innej komunikacji związanej z Ofertami pracy.  Korzystając z tej usługi, Osoba poszukująca pracy musi przesłać ustalone z góry słowo klucz na numer telefonu lub krótki kod Pracodawcy podany w Witrynie lub materiałach reklamowych (takich jak szyld czy ulotka w miejscu prowadzenia działalności przez Pracodawcę).  Przesyłając ustalone z góry słowo klucz na numer telefonu lub krótki kod, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych o Ofertach pracy danego Pracodawcy oraz wiadomości związanych z ewentualnym procesem aplikacyjnym, a ponadto przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przesłania jego aplikacji Pracodawcy oraz w innych celach zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.  Aby w dowolnej chwili zrezygnować z tej usługi, należy odpowiedzieć wiadomością tekstową zawierającą wyraz STOP na numer telefonu lub krótki kod albo skontaktować się z Obsługą klienta firmy Indeed.  Z UWAGI NA NIESTRUKTURYZOWANY FORMAT KOMUNIKACJI W RAMACH TEJ USŁUGI MOŻEMY NIE BYĆ W STANIE ROZPOZNAĆ INNYCH PRÓB REZYGNACJI.

4.10 Zapobieganie oszustwom i spamowi

Firma Indeed może również używać informacji zebranych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu diagnozowania problemów związanych z Witryną i usługą Indeed, zapobiegania potencjalnie oszukańczym lub nielegalnym działaniom oraz ochrony osób przed innymi działaniami, które mogą być szkodliwe dla użytkowników lub innych osób. Firma Indeed może badać i ujawniać informacje uzyskane od użytkownika lub dotyczące użytkownika albo użytkowania przez niego witryny Indeed, jeśli ma przekonanie w dobrej wierze, że takie badanie lub ujawnienie (a) jest w uzasadniony sposób konieczne do zastosowania się do procedury prawnej (w tym wezwań sądowych, nakazów przeszukania, nakazów sądowych) oraz instrukcji i nakazów organów ścigania, (b) jest pomocne w przeciwdziałaniu możliwym wykroczeniom w związku z korzystaniem z Witryny, badaniu ich lub identyfikowaniu, (c) może chronić nasze prawa, markę, własność, bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo publiczne, (d) jest niezbędne do spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego.

Na przykład firma Indeed podlega uprawnieniom do prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów przysługującym Federalnej Komisji Handlu w Stanach Zjednoczonych, Komisji ds. Ochrony Danych w Irlandii i wielu innym organom regulacyjnym.

Możemy używać różnych metod wykrywania i rozwiązywania problemu nieprawidłowej aktywności oraz filtrowania treści w celu zapobiegania nadużyciom, takim jak spam lub oszustwo. Takie metody wykrywania nie są jednak doskonałe i mogą prowadzić do fałszywie pozytywnych wyników. Działania te mogą czasem spowodować tymczasowe lub trwałe zawieszenie albo zakończenie dostępu do niektórych funkcji dla niektórych użytkowników.

— Zapobieganie oszustwom i spamowi w wiadomościach

Firma Indeed zastrzega sobie również prawo do usuwania z naszego systemu przekazywania tych wiadomości, które uzna za niezgodne z regułami Witryny lub którymkolwiek z warunków tej umowy. Firma Indeed zastrzega sobie też prawo do przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia, czy użytkownik dokonuje oszustwa, wysyła spam do firmy Indeed lub jej użytkowników albo w inny sposób prowadzi nielegalną działalność w witrynie Indeed za pomocą różnych środków, w tym między innymi zbadania funkcjonalności użytkownika przez utworzenie profili i nazw należących do firmy Indeed. Firma Indeed zastrzega sobie również prawo do przekazania wszelkich informacji zgromadzonych w wyniku takich dochodzeń policji lub innym stronom trzecim, jeśli jest przekonana w dobrej wierze, że użytkownik korzysta z Witryny z naruszeniem niniejszych warunków.

Firma Indeed zastrzega sobie prawo do weryfikacji i potwierdzenia tożsamości każdej strony powiązanej z przekazywaniem poczty e-mail. Obejmuje to między innymi weryfikację tożsamości nadawcy wiadomości e-mail z agentami Pracodawcy powiązanymi z tym adresem e-mail w związku z odpowiednią Ofertą pracy.

4.11 Obsługa płatności

Jeśli użytkownik poda nam numer karty kredytowej, debetowej lub innej karty płatniczej oraz powiązane szczegóły w celu dokonania płatności, firma Indeed użyje tych informacji tylko w celu przetworzenia płatności (np. cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej i powiązane informacje weryfikacyjne). Serwis Indeed może udostępniać wszelkie rozliczenia kart kredytowych i powiązane rozliczenia oraz informacje dotyczące płatności udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności i/lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz serwisu Indeed czy obsługi konta.

4.12 Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Aby zoptymalizować wydajność Witryny i usług firmy Indeed dla użytkowników, firma Indeed wykonuje automatyczne przetwarzanie danych osobowych, oceniające kilka określonych aspektów dotyczących użytkownika, w szczególności w celu analizowania lub przewidywania aspektów dotyczących osobistych preferencji lub zainteresowań użytkownika w kontekście Witryny i usług firmy Indeed. W takim przypadku takie przetwarzanie odbywa się, jeśli jest to konieczne do wykonania naszej umowy z użytkownikami, aby umożliwić firmie Indeed świadczenie usług na rzecz Osób poszukujących pracy i Pracodawców, w tym analizowanie aplikacji w imieniu Pracodawcy, lub w innych przypadkach na podstawie zgody użytkownika.

Na przykład, w niektórych przypadkach takie przetwarzanie pozwala firmie Indeed skutecznie dopasować Osoby poszukujące pracy do Pracodawców, przekazywać Osobom poszukującym pracy powiadomienia Job Alert, którymi będą bardziej zainteresowane, przesyłać aplikacje danej Osoby poszukującej pracy do Pracodawcy, wyświetlać wyniki wyszukiwania lub wykonywać konkretne czynności w zakresie wykrywania spamu i oszustw, aby chronić użytkowników. Takie przetwarzanie podlega zabezpieczeniom wyszczególnionym w niniejszej Polityce prywatności i służy ochronie prywatności naszych użytkowników. Użytkownicy mogą zakwestionować decyzje wygenerowane przez automatyczne przetwarzanie, pisząc na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje). 

4.13 Udostępnianie informacji użytkownika podmiotom stowarzyszonym i witrynom firmy Indeed

Naszą podstawową misją jest pomaganie Osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz przedstawianie pracodawcom idealnych kandydatów, a nasze podmioty stowarzyszone również uczestniczą w jej realizacji. Aby to umożliwić, musimy udostępniać im określone informacje. Wspomniane udostępnianie informacji podlega postanowieniom niniejszej Polityki prywatności. W związku z tym stworzyliśmy też Centrum ochrony prywatności, by użytkownicy mogli poznać nasze podmioty stowarzyszone, a także sposoby, w jakie udostępniamy im dane w celu przedstawiania użytkownikom jak najlepszej oferty produktów i usług.  Zachęcamy do odwiedzenia Centrum ochrony prywatności, by dowiedzieć się więcej.

Informacje przekazywane przez użytkownika firmie Indeed mogą być udostępniane dowolnemu podmiotowi stowarzyszonemu firmy Indeed, bez względu na to, gdzie się znajduje, w celu świadczenia usług, ulepszania Witryny i optymalizacji funkcji w Witrynie, a także w innych celach opisanych w niniejszej Polityce. Dzięki takiemu udostępnianiu firma Indeed może lepiej pomóc osobom poszukującym pracy w wyszukiwaniu ofert, a pracodawcom znaleźć odpowiednich kandydatów. Bez tego przekazywania niemożliwe byłoby świadczenie usług dla użytkownika ani zapewnianie funkcjonalności Witryny. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przekazywanie danych w ten sposób, nie powinien korzystać z tej Witryny.

Do celów niniejszej Polityki „podmioty stowarzyszone” oznaczają każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje lub jest kontrolowany przez jakikolwiek podmiot firmy Indeed lub wspólnie z nim, obecnie lub w przyszłości. Na potrzeby niniejszej Polityki „kontrola” oznacza posiadanie większości udziałów lub prawo i zdolność bezpośredniego zarządzania. Obejmuje to podmioty stowarzyszone Indeed zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarią.

Przykłady naszych podmiotów stowarzyszonych i powiązanych witryn internetowych to: Glassdoor, Simply Hired, Syft, Resume.com, Workopolis, Wowjobs.com, Engineerjobs.com, RescueMyResumes.com czy Resumeperfector.com. 

Wspomniane udostępnianie danych podmiotom stowarzyszonym będzie odbywać się z kilku powodów.

— Lepsza jakość usług

Zapewnia Osobom poszukującym pracy bardziej spersonalizowane i lepiej dobrane treści, wyniki, funkcje i usługi w witrynach firmy Indeed i jej podmiotów stowarzyszonych. Na przykład, firma Indeed i jej podmioty stowarzyszone wykorzystują historię poprzednich wyszukiwań i przeglądania (np. oferty pracy, które kliknął użytkownik), adres IP lub informacje z CV lub profilu użytkownika, aby określić odpowiednie wyniki wyszukiwania, powiadomienia Job Alert, wyświetlać i moderować wiadomości związane z pracą, np. oceny firm, porównanie wynagrodzenia w ofertach pracy, wskazówki dotyczące rozmów rekrutacyjnych itp. Takie udostępnianie ma również miejsce w celu przeprowadzania dokładniejszych analiz, testów i badań oraz usprawniania usług.

Umożliwia także pracodawcom uzyskanie dokładniejszych informacji o skuteczności ich ofert pracy. Przykładowo, możemy udostępniać dane o kliknięciach ich ofert pracy przez użytkowników, co z kolei pozwala pracodawcom zrozumieć, w jaki sposób dana oferta pracy realizuje (lub nie) swój cel, jakim jest przyciągnięcie kandydatów. Dzięki temu, że dostarczamy pracodawcom informacje, których potrzebują do lepszego korzystania z naszej platformy, mogą oni dodawać skuteczniejsze oferty pracy.

— Więcej Pracodawców, więcej Ofert pracy i więcej Osób poszukujących pracy

Takie udostępnianie danych zapewnia Osobom poszukującym pracy dostęp do jeszcze obszerniejszej bazy danych Ofert pracy i Pracodawców, a Pracodawcom dostęp do większej liczby Osób poszukujących pracy. Dzięki temu firma Indeed może na przykład polecać pracę lub pracodawców zarówno w serwisie Indeed, jak i w witrynach internetowych jej podmiotów stowarzyszonych. Ułatwia to również składanie aplikacji i wyświetlanie ofert pracy z Witryny Indeed w witrynach internetowych podmiotów stowarzyszonych Indeed i odwrotnie.

Firma Indeed lub podmiot stowarzyszony firmy Indeed może polecać Osoby poszukujące pracy w witrynie Indeed (i CV lub skrócone CV tej osoby) Pracodawcom ogłaszającym się w witrynie Indeed lub w witrynie podmiotu stowarzyszonego firmy Indeed. Podobnie podmioty stowarzyszone firmy Indeed mogą polecać oferty pracy Pracodawcy ogłaszającego się witrynie Indeed osobom poszukującym pracy w witrynach podmiotów stowarzyszonych firmy Indeed. Firma Indeed i jej podmioty stowarzyszone mogą również udostępniać sobie dane Pracodawców (takie jak informacje o koncie i zachowaniach) w celu ulepszania obsługi tych Pracodawców.

— Większe bezpieczeństwo użytkowników

Takie udostępnianie danych pozwala firmie Indeed i jej podmiotom stowarzyszonym przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa i usprawnienia operacji wewnętrznych, rozwiązywania problemów oraz zapobiegania oszustwom i spamowi.

4.14 Przekazywanie informacji Pracodawcom 

Firma Indeed wysyła dane osobowe Osób poszukujących pracy do Pracodawców na polecenie Osób poszukujących pracy. Takie przekazywanie odbywa się w trakcie wyszukiwania ofert, aplikowania i procedur związanych z rozmową kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punktach 2 i 4 niniejszej Polityki prywatności. Takie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi warunkami oraz warunkami danego Pracodawcy. Osoby aplikujące na stanowiska poza terytorium swojego kraju mogą w ramach procesu aplikacyjnego wysyłać dane do państw mających niższy stopień ochrony danych osobowych.

Posiadacze kont pracodawcy zgadzają się przestrzegać wszystkich swoich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także zapewniać odpowiednią ochronę wszystkich praw osób, których dane dotyczą, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

4.15 Przekazywanie informacji Osobom poszukującym pracy

Indeed przesyła Osobom poszukującym pracy określone informacje dotyczące Pracodawców. Obejmuje to publikowanie Ofert pracy, Stron pracodawców i informacji o wynagrodzeniu w naszej Witrynie oraz publikowanie ofert pracy w Witrynach zewnętrznych za pośrednictwem funkcji Indeed IQ, jeśli została wybrana przez użytkownika. Firma Indeed może również przekazywać Osobom poszukującym pracy informacje na temat aktywności Pracodawcy i czasu reakcji w serwisie Indeed, aby pomóc Osobom poszukującym pracy ocenić możliwość zatrudnienia. Może to obejmować imię i nazwisko przedstawiciela Pracodawcy, lokalizację miasta/regionu Pracodawcy oraz to, czy Pracodawca nawiązał kontakt z innymi Osobami poszukującymi pracy oraz czy przeglądał CV innych Osób poszukujących pracy. Korzystając z serwisu Indeed jako Pracodawca (na przykład publikując Ofertę pracy lub kontaktując się z Osobą poszukującą pracy za pośrednictwem Programu Indeed CV), użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych informacji Osobie poszukującej pracy.

4.16 Przekazywanie informacji dostawcom usług 

Możemy korzystać z usług osób trzecich w celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością, ulepszania Witryny i naszych usług, produktów i funkcji, ochrony naszych użytkowników i lepszego zrozumienia ich potrzeb oraz optymalizowania usług i jakości korzystania z nich przez użytkowników. W ramach świadczenia usług firmy te mogą mieć dostęp do Danych osobowych, co może wiązać się z przekazywaniem Danych osobowych do innych krajów. Takie przekazywanie odbywa się wyłącznie w celach określonych w punktach 4, 5 i 9 niniejszej Polityki prywatności, w stosownym i wymaganym zakresie.

Lepsza jakość usług

Wspomniane osoby trzecie mogą dostarczać obserwacje statystyczne, w tym ile czasu użytkownik spędza na konkretnych stronach, które łącza klika oraz dane pomagające określić preferencje użytkownika. Informacje te umożliwiają nam tworzenie i utrzymywanie naszych usług na podstawie opinii użytkowników. Te strony trzecie mogą używać plików cookie oraz innych technologii do zbierania danych dotyczących zachowania użytkownika oraz na temat urządzeń, takich jak typ urządzenia, informacje o przeglądarce i preferowany język. Przykładem jednej z takich stron trzecich jest firma Hotjar. Aby zrezygnować z plików cookie firmy Hotjar, można skorzystać z łącza w naszych Zasadach dot. plików cookie.

Zachowanie jakości i ochrona użytkowników

W ograniczonych sytuacjach firma Indeed może przekazywać Dane osobowe użytkownika określonym dostawcom zewnętrznym, którzy pomagają firmie Indeed w ochronie naszych użytkowników i utrzymywaniu jakości naszych usług, produktów i funkcji dostarczanych tym użytkownikom. Przykładem mogą być dostawcy, z których usług firma Indeed korzysta do celów wykrywania oszustw. Przykładami tych dostawców są: SiftScience, Emailage i PerimeterX. Innym przykładem mogą być dostawcy, z których usług firma Indeed korzysta w celu zapobiegania tworzeniu kont przy użyciu danych uwierzytelniających, które zostały upublicznione. Przykładem takiego dostawcy jest SpyCloud.

Obsługa płatności

Serwis Indeed może również udostępniać wszelkie rozliczenia kart kredytowych i powiązane rozliczenia oraz informacje dotyczące płatności udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności i/lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz serwisu Indeed czy obsługi konta. Przykładem takiego podmiotu jest CVENT.

— Instalowanie lub korzystanie z Aplikacji mobilnej Indeed

Aby umożliwić świadczenie na rzecz użytkownika określonych usług oraz obsługę przypisywania reklam, podczas instalowania, pobierania lub używania Aplikacji mobilnych Indeed dane użytkownika mogą być w ograniczonym zakresie udostępniane określonym usługodawcom. Dane te mogą obejmować adres IP lub inny unikalny identyfikator oraz dane dotyczące instalacji Aplikacji mobilnej Indeed.

Może się to odbywać w różnych celach, włączając w to ułatwienie użytkownikowi logowania się za pośrednictwem kont innych firm. Udostępnianie danych może również służyć Indeed do poznania i optymalizacji całego doświadczenia użytkowników, ponieważ pomaga nam: (i) dowiedzieć się, jak użytkownicy trafiają do witryny Indeed; (ii) dokładniej mierzyć skuteczność naszych reklam; oraz (iii) rozpoznawać przypadki, gdy użytkownik korzysta z witryny Indeed za pomocą różnych urządzeń.

Gdy użytkownik pobiera lub instaluje Aplikację mobilną Indeed, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego dane osobowe mogą być przekazywane tym dostawcom usług. Ponadto użytkownik akceptuje Zasady dotyczące plików cookie, Politykę prywatności i Warunki korzystania z usług firmy Indeed. Informujemy, że użytkownik może w dowolnej chwili skorzystać z przysługujących mu praw, zgodnie z punktem 10 niniejszej Polityki prywatności, w tym z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu.

Przykładowe typy technologii, które mogą wspierać takie działania, to piksele, fragmenty kodu JavaScript lub pliki cookie.

— Przechowywanie

Zwracamy też uwagę, że możemy również korzystać z zewnętrznych dostawców usług chmurowych świadczących usługi hostingu, przechowywania danych i inne usługi zgodnie ze standardowymi warunkami, które mogą nie podlegać negocjacji. Usługodawcy ci poinformowali nas lub opinię publiczną, że stosują środki bezpieczeństwa uznane przez nich za odpowiednie do ochrony informacji w ramach ich systemu lub są ogólnie znani ze stosowania takich środków. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo) za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z niewłaściwego wykorzystywania jakichkolwiek informacji, w tym Danych osobowych, przez te firmy.

Jeśli użytkownik korzysta z Embox, informacje przekazywane za pośrednictwem rozszerzenia Indeed for Chrome na potrzeby Embox, takiej jak aktualizacje statusu kandydata, nie będą udostępniane osobom trzecim do celów reklamowych.

4.17 Przekazywanie informacji dostępnych publicznie

Gdy użytkownicy zamieszczają w witrynie Indeed treści w sposób, który ma na celu ich publiczne udostępnienie i umożliwienie ich wyszukiwania przez osoby fizyczne, firma Indeed zastrzega sobie prawo do agregowania i udostępniania tych informacji stronom trzecim. Na przykład jeśli Pracodawca doda ofertę pracy w witrynie Indeed, firma Indeed może udostępnić tę ofertę pracy lub zawarte w niej informacje stronom trzecimi, według uznania firmy Indeed i zgodnie z umową między firmą Indeed a takimi stronami trzecimi. Firma Indeed zastrzega sobie też prawo do udostępniania informacji zebranych ze źródeł publicznych w tym charakterze.

4.18 Witryny zewnętrzne, z którymi użytkownik łączy się z witryny Indeed

Użytkownik może też korzystać z określonych witryn i usług zewnętrznych, z którymi łączy się z witryny Indeed. W takich przypadkach wszystkie informacje udostępniane przez użytkownika stronie trzeciej są udostępniane tej stronie trzeciej, a nie firmie Indeed, i podlegają zasadom ochrony prywatności oraz warunkom korzystania z usługi określonym przez stronę trzecią. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 8 niniejszej Polityki prywatności, zatytułowanym „Łącza do witryn zewnętrznych”.

4.19 Przekazywanie danych osobowych użytkowników na terenie UE (w tym Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)) i Szwajcarii

Informacje na ten temat zawiera punkt 11 niniejszej Polityki prywatności.

5. Dodatkowe sposoby wykorzystywania i ujawniania danych nieosobowych

Oprócz innych sposobów wykorzystywania i ujawniania informacji określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz bez względu na wszelkie postanowienia przeciwne zawarte w niniejszej Polityce prywatności, możemy wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu wszelkie dane nieosobowe, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązujące prawo zobowiązuje nas do postępowania inaczej. Jeśli połączymy dane nieosobowe z danymi osobowymi, będziemy wykorzystywać i ujawniać takie połączone informacje (w czasie, gdy są połączone) wyłącznie w celach opisanych w punktach 4 i 9 niniejszej Polityki prywatności.

6. Bezpieczeństwo

Firma Indeed stara się stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby pomóc w ochronie przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych osobowych będących pod kontrolą firmy Indeed. Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest jednak w 100 procentach bezpieczna. Zwracamy ponadto uwagę, że poczta e-mail, wiadomości wysyłane za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz inne podobne środki komunikacji z innymi użytkownikami nie są szyfrowane. Dlatego, mimo że staramy się chronić dane użytkownika, nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa.

Zwracamy też uwagę, że możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług chmurowych świadczących usługi hostingu, przechowywania danych i inne usługi zgodnie ze standardowymi warunkami, które mogą nie podlegać negocjacji. Usługodawcy ci poinformowali nas lub opinię publiczną, że stosują środki bezpieczeństwa uznane przez nich za odpowiednie do ochrony informacji w ramach ich systemu lub są ogólnie znani ze stosowania takich środków. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo) za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z niewłaściwego wykorzystywania jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych, przez te firmy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie. Informacje na temat zobowiązań dotyczących przekazywania danych osobowych osobom fizycznym na terenie EOG i Szwajcarii można znaleźć w punkcie 11 niniejszej Polityki prywatności.

7. Pliki cookie

Pliki cookie to małe informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Dalsze informacje na temat używania plików cookie przez firmę Indeed można znaleźć w naszych Zasadach dot. plików cookie.

— Zgłoszenia Do Not Track

Nie odpowiadamy na sygnały o zakazie śledzenia (Do Not Track — DNT) przeglądarki internetowej, jeśli użytkownik je włączył. Gdy umieszczamy lub odczytujemy pliki cookie w witrynach nienależących do Indeed, które zintegrowały nasze funkcje wyszukiwania i wyświetlania ofert pracy, robimy to na przykład w celu zapewnienia spersonalizowanego wyszukiwania ofert pracy użytkownikom tych witryn. Nie udostępniamy tym stronom trzecim żadnych informacji na temat korzystania z witryny Indeed przez użytkownika. Gdy strony trzecie, które zintegrowaliśmy z witrynami Indeed (tak jak opisano w Zasadach firmy Indeed dotyczących plików cookie), umieszczają lub odczytują własne pliki cookie, mogą one odpowiadać lub nie odpowiadać na sygnał DNT.

8. Łącza do witryn zewnętrznych

Witryna może udostępniać łącza do innych witryn internetowych. Kliknięcie takich łączy może spowodować opuszczenie Witryny. Przeglądarka internetowa użytkownika może również ujawnić witrynie zewnętrznej adres URL strony Indeed, z której użytkownik kliknął łącze, a wspomniany adres URL może zawierać wyszukiwane hasła i filtry użyte w serwisie Indeed. Witryna może też udostępniać Strony pracodawców, które mogą zawierać informacje dostarczone przez Pracodawców zewnętrznych.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI ANI INNE PRAKTYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON TRZECICH, W TYM NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, USŁUGODAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRACODAWCÓW (ŁĄCZNIE Z PRACODAWCAMI DOSTARCZAJĄCYMI STRONY PRACODAWCÓW), ZEWNĘTRZNYCH PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH, OSÓB TRZECICH UDOSTĘPNIAJĄCYCH URZĄDZENIA LUB SYSTEMY OPERACYJNE, DLA KTÓRYCH JEST DOSTĘPNA WITRYNA, I JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ OBSŁUGUJĄCEJ DOWOLNĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ, DO KTÓREJ LINK ZNAJDUJE SIĘ W WITRYNIE. UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ BEZPOŚREDNIO EGZEKWOWALNE PRAWA WOBEC TYCH STRON TRZECICH, DLATEGO POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z ICH ZASADAMI OCHRONY PRYWATNOŚCI W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI.

9. Przejęcia i inne reorganizacje

Informacje zebrane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (w tym dane osobowe) mogą być ujawniane jednej lub większej liczbie stron trzecich w związku z jakąkolwiek zmianą własności lub kontroli w działalności firmy Indeed (czy to przez fuzję, sprzedaż, czy w inny sposób) albo jakąkolwiek inną reorganizacją lub przedsięwzięciem joint venture bądź przeniesieniem, przekazaniem lub innym rozdysponowaniem całości lub części naszej działalności, aktywów lub zapasów (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem), a wszelkie takie informacje mogą być wykorzystywane przez taką stronę trzecią zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Podobnie informacje zebrane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (w tym dane osobowe) mogą być ujawniane jednej lub większej liczbie stron trzecich w związku z jakimkolwiek przejęciem lub fuzją takich stron trzecich przeprowadzanych przez firmę Indeed.

10. Korzystanie z praw w odniesieniu do danych osobowych

Każdy użytkownik serwisu Indeed może korzystać z praw opisanych poniżej.  Zwracamy uwagę, że możemy podjąć próbę zweryfikowania tożsamości użytkownika za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu powiązanego z korzystaniem z naszej Witryny, zanim spełnimy żądanie użytkownika i zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia żądania, w przypadku gdy nie będziemy w stanie pomyślnie ukończyć procesu weryfikacji. Ponadto jeśli użytkownik upoważni kogoś do złożenia żądania w jego imieniu, możemy odrzucić żądanie, jeśli nie będziemy w stanie potwierdzić u użytkownika, że osoba składająca żądanie jest upoważniona do działania w jego imieniu.

10.1 Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownicy witryny Indeed mogą edytować i aktualizować większość swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed w Witrynie. W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń zachęcamy do skontaktowania się z nami tutaj.

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej metody, może złożyć formalny wniosek w firmie Indeed o poprawienie nieprawidłowych danych osobowych w jego imieniu, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając e-mail, należy usunąć spacje) z adresu e-mail powiązanego ze swoim kontem.

10.2 Prawo do zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych lub do ograniczenia jego zakresu

W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych zachęcamy do skontaktowania się z nami tutaj.

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej metody, może też złożyć formalny wniosek ze zgłoszeniem sprzeciwu odnośnie przetwarzania swoich danych osobowych przez firmę Indeed lub żądaniem ograniczenia jego zakresu. Użytkownik ma na przykład prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Indeed jego danych osobowych w celach marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby wyrazić sprzeciw, należy wypełnić ten formularz z żądaniem o usunięcie danych.

10.3 Rezygnacja z otrzymywania wiadomości marketingowych i wycofanie zgody

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od firmy Indeed materiałów marketingowych przygotowanych na podstawie jego danych osobowych, może skorzystać z jednego z wielu sposobów rezygnacji z ich otrzymywania.

Aby zrezygnować z otrzymywania określonego typu marketingowych wiadomości e-mail od Indeed, można kliknąć opcję „Anuluj subskrypcję” (lub jej odpowiednik). Należy pamiętać, że spowoduje to rezygnację z otrzymywania tylko tego konkretnego typu wiadomości marketingowych.

Aby zmienić ustawienia wszystkich powiadomień Job Alert, można kliknąć opcję „Edytuj powiadomienie Job Alert” (lub jej odpowiednik) w celu dostosowania subskrypcji. Subskrypcje (dotyczące powiadomień Job Alert, polecanych ofert pracy i innych powiadomień) można znaleźć i dostosować w panelu konta. Aby je zmienić, można też skontaktować się z Obsługą klienta Indeed.

Użytkownik może ponadto zrezygnować z otrzymywania wszystkich wiadomości marketingowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (przy wysyłaniu wiadomości e-mail z podanego adresu e-mail należy usunąć spacje). Postaramy się zrealizować prośbę użytkownika tak szybko, jak to będzie możliwe, i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwracamy uwagę, że możemy nadal wysyłać do użytkownika inne wiadomości, takie jak wiadomości administracyjne.

10.4 Prawa do dostępu do danych i ich przenoszenia

Użytkownicy witryny Indeed mogą uzyskiwać dostęp do większości swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed w Witrynie. W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń zachęcamy do skontaktowania się z nami tutaj.

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej metody, może złożyć formalny wniosek o dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed. W takim przypadku należy wypełnić ten formularz. Firma Indeed przekaże użytkownikowi jego dane osobowe w formacie umożliwiającym ich przenoszenie na rzecz osób trzecich. Jeśli użytkownik korzysta z usług Indeed za pomocą więcej niż jednego adresu e-mail, prosimy o wysłanie kolejnych formularzy z dodatkowych adresów e-mail, abyśmy mogli przekazać użytkownikowi również dane osobowe powiązane z tymi adresami.

10.5 Prawo do usuwania danych osobowych

Użytkownicy witryny Indeed mogą edytować i aktualizować większość swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed w Witrynie. W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń zachęcamy do skontaktowania się z nami tutaj.

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej metody, może też złożyć formalny wniosek o usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed. W takim przypadku należy wypełnić ten formularz. Po zatwierdzeniu wniosku firma Indeed podejmie odpowiednie kroki w celu realizacji prośby użytkownika, które obejmują m.in. usunięcie jego konta Indeed. Jeśli wniosek o usunięcie dotyczy danych osobowych, które wcześniej użytkownik ustawił jako dostępne publicznie w witrynie Indeed (np. gdy osoba poszukująca pracy zamieściła publiczne CV), podejmiemy uzasadnione starania, aby poinformować o tym wniosku wszelkich innych administratorów. Jeśli użytkownik korzysta z usług Indeed za pomocą więcej niż jednego adresu e-mail, prosimy o wysłanie kolejnych formularzy z dodatkowych adresów e-mail, abyśmy mogli usunąć również dane osobowe powiązane z tymi adresami.

UWAGA: składając wniosek o usunięcie swoich danych osobowych, użytkownik traci możliwość utworzenia konta w witrynie Indeed przy użyciu tego samego adresu e-mail. Jeśli użytkownik chce jedynie zamknąć konto, powinien kliknąć przycisk „Zamknij konto” na stronie konta. Ponadto jeśli użytkownik korzysta z funkcji Aplikuj z Indeed w celu składania aplikacji lub podejmuje inne działania w witrynie, korzystając z adresu e-mail, który jest powiązany z wnioskiem o usunięcie danych, może przestać otrzymywać od firmy Indeed lub innych użytkowników witryny Indeed wiadomości związane z tymi działaniami.

Jeśli jesteś osobą poszukującą pracy i chcesz usunąć aplikację o pracę złożoną w witrynie Indeed, zwróć się o usunięcie danej aplikacji bezpośrednio do potencjalnego pracodawcy. W przypadku aplikowania na ofertę pracy opublikowaną przez Indeed, zapoznaj się z zawartymi w ofercie dodatkowymi informacjami, które Ciebie dotyczą.

10.6 Wycofywanie zgody

W pewnych sytuacjach prosimy użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Jeśli podczas korzystania z aplikacji mobilnej użytkownik udostępnia dane o swojej lokalizacji, w każdej chwili może wyłączyć to ustawienie na swoim urządzeniu. W przypadku innych usług, do realizacji których jest wymagana zgoda użytkownika, użytkownik może ją wycofać w ramach procesu odpowiedniego dla danej usługi. Należy pamiętać, że wszelkie przetwarzanie danych zrealizowane przed wycofaniem zgody użytkownika odbywało się zgodnie z prawem.

10.7 Niektóre ograniczenia

Powyższe prawa do poprawiania, ograniczania, przenoszenia i usuwania danych osobowych oraz do uzyskiwania do nich dostępu i zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania podlegają pewnym ograniczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Indywidualne wnioski zostaną zrealizowane w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami, który zaczyna swój bieg od chwili potwierdzenia wniosku przez firmę Indeed. Zwracamy uwagę, że gdy jest to dozwolone, kolejne wnioski od tej samej osoby mogą podlegać opłacie, która zostanie ustalona przez firmę Indeed i nałożona tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

11. Dane osobowe od osób fizycznych na terenie EOG i Szwajcarii

11.1 Zasady i ramy Tarczy Prywatności

Firma Indeed Ireland przekazuje określone dane osobowe firmie Indeed, Inc. w Stanach Zjednoczonych. Firma Indeed, Inc., w tym jej podmiot zależny Prehire, Inc., przestrzega zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework (obowiązujących we wszystkich krajach EOG) i Swiss-US Privacy Shield Framework, które regulują gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych przekazywanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym krajów EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firma Indeed zaświadcza, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności: zasadę powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za dalsze przekazywanie, integralności danych i celowości, dostępu, ochrony prawnej, egzekwowania prawa i odpowiedzialności. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej Polityki prywatności a zasadami Tarczy Prywatności, obowiązują zasady Tarczy Prywatności. Więcej informacji o programie Tarcza Prywatności i nasz certyfikat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/.

11.2 Zasada dalszego przekazywania

W kontekście dalszego przekazywania podmiot uczestniczący w programie Tarcza Prywatności jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej jako podmiot przetwarzający w jej imieniu. Firma Indeed ponosi odpowiedzialność zgodnie z zasadami, jeśli jej podmiot przetwarzający przetwarza tego rodzaju dane osobowe w sposób niezgodny z zasadami, chyba że firma Indeed udowodni, iż nie jest odpowiedzialna za zdarzenie, które spowodowało szkodę.

11.3 Przepisy ochronne RODO

Podczas przesyłania danych przez oddział Indeed w Irlandii zgodnie z zasadami programu Tarcza Prywatności stosowane są też przepisy ochronne określone w rozdziale V (i w stosownych przypadkach w art. 28) rozporządzenia RODO. Przepisy te określają wymogi dotyczące ochrony danych obywateli UE mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony względem przekazywania takich danych osobowych.

11.4 Niezależne rozstrzyganie sporów dla osób fizycznych na terenie UE i Szwajcarii

Zgodnie z zasadami programów EU-US Privacy Shield Framework (obowiązujących we wszystkich krajach EOG) i Swiss-US Privacy Shield Framework firma Indeed zobowiązuje się do rozstrzygania skarg dotyczących prywatności użytkownika oraz naszego zbierania lub wykorzystywania jego danych osobowych. Osoby fizyczne z EOG i Szwajcarii mające pytania lub skargi dotyczące niniejszych Zasad ochrony prywatności powinny się najpierw skontaktować z firmą Indeed pod adresem: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA lub pisząc na adres e-mail privacy-dept @ indeed.com (wysyłając wiadomość, należy usunąć spacje).

Ponadto w przypadku niemożności rozstrzygnięcia skargi zgodnie z zasadami programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework firma Indeed zobowiązuje się przekazać sprawę do rozpatrzenia do niezależnego organu odwoławczego BBB EU PRIVACY SHIELD, znajdującego się w USA i zarządzanego przez radę Council of Better Business Bureaus. W razie nieotrzymania potwierdzenia rozstrzygnięcia złożonej skargi w przewidzianym terminie lub jeśli rozstrzygnięcie nie jest satysfakcjonujące, prosimy odwiedzić stronę http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę.

W pewnych ograniczonych warunkach istnieje możliwość, aby osoby fizyczne z terenu EOG i Szwajcarii mogły powoływać się na wiążący arbitraż przed zespołem orzekającym Tarczy Prywatności.

12. Ogólne zapytania i skargi

12.1 Kontaktowanie się z firmą Indeed

Użytkownik może się skontaktować z firmą Indeed, Inc. pod adresem 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA lub z firmą Indeed Ireland Operations Limited pod adresem 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland. Z każdą z tych firm można też skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego w Witrynie. Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych w firmie Indeed, prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje z adresu).

12.2 Skargi

Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa do ochrony danych zostały naruszone przez firmę Indeed, ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Na przykład jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG, główną siedzibą jest Indeed Ireland Operations Limited w Irlandii, która podlega irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych — do tego celu należy wówczas skorzystać z tego linku. Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG lub Szwajcarii i ma skargę w odniesieniu do przekazywania i przetwarzania zgodnie z zasadami programów EU-US Privacy Shield Framework (obowiązujących we wszystkich krajach UE) i Swiss-US Privacy Shield Framework, może skorzystać z niezależnego rozstrzygania sporów, zgodnie z punktem 11 niniejszej Polityki prywatności.

13. Prawa dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia

Korzystając z praw przyznanych w tym punkcie naszej Polityki prywatności, użytkownik oświadcza, że jego miejscem stałego pobytu jest stan Kalifornia.

Użytkownicy posiadający miejsce stałego pobytu poza stanem Kalifornia mogą złożyć w firmie Indeed zweryfikowany wniosek dotyczący ich danych osobowych. Chociaż firma Indeed nie sprzedaje danych osobowych użytkowników, użytkownik może złożyć oficjalne żądanie usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed. Procedura ta została szczegółowo opisana w punkcie 10 Polityki prywatności, który również zawiera dane adresowe dla celów przekazywania firmie Indeed żądań dotyczących danych osobowych użytkownika.

13.1 Prawo do wiedzy o danych osobowych

Użytkownik ma prawo żądać ujawnienia jego danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i „sprzedajemy” (termin ten wyjaśniono dokładniej w punkcie 13.2 poniżej). Więcej informacji na temat sposobu korzystania z tego prawa znajduje się w punkcie 10 naszej Polityki prywatności.

W podanych w nawiasie punktach Streszczenia Polityki prywatności firmy Indeed opisane zostały kategorie danych osobowych, które gromadziliśmy przez ostatnie dwanaście (12) miesięcy (punkt 3), powody ich gromadzenia (punkt 4) i osoby trzecie, którym były one udostępniane (punkt 5). 

Ponadto zagadnienia te zostały szerzej omówione w Pełnej wersji Polityki prywatności: w punktach 2.1–2.3 opisano kategorie danych osobowych przez nas gromadzonych; w punktach 4, 5 i 9 wyjaśniono cele, do jakich wykorzystujemy dane osobowe użytkowników; a punkty 4.12–4.16, 8, 9 i 11 zawierają informacje na temat ujawniania danych osobowych osobom trzecim.

13.2 Prawo do wycofania zgody na sprzedaż danych osobowych użytkownika

Aby dowiedzieć się więcej na temat podejścia firmy Indeed do obowiązującego w Kalifornii wymogu „niesprzedawania danych osobowych”, powodu jego zastosowania do korzystania przez użytkownika z naszej Witryny i sposobu korzystania przez użytkownik z tego prawa, należy zapoznać się z witryną https://www.indeed.com/legal/ccpa-dns. Wyjaśniamy tam, jak na podstawie ustawy CCPA, w stanie Kalifornia zdefiniowano pojęcie „sprzedaży” polegające na przekazywaniu danych osobowych pomiędzy firmą Indeed a jej podmiotami stowarzyszonymi, które stanowi nieodłączny element produktów i usług oferowanych naszym użytkownikom. Nie „sprzedajemy” zatem danych osobowych użytkowników w tradycyjnym znaczeniu. Więcej informacji na temat podmiotów stowarzyszonych firmy Indeed oraz wzajemnego przekazywania sobie danych między nimi można znaleźć w naszym Centrum ochrony prywatności: https://hrtechprivacy.com/pl/.

Na mocy ustawy stanu Kalifornia o ochronie prywatności, tzw. „Shine the Light” (art. 1798.83 Kodeksu prawa cywilnego) osoby mające miejsce stałego pobytu w Kalifornii mogą ponadto raz w roku kalendarzowym zażądać i otrzymać informacje na temat ujawniania przez daną firmę określonych kategorii danych osobowych innym firmom do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli użytkownik naszej Witryny ma miejsce stałego pobytu w stanie Kalifornia, może on zażądać kopii wspomnianych informacji od firmy Indeed, przesyłając wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje). W żądaniu należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Firma Indeed zastrzega sobie prawo do poproszenia użytkownika o podanie dodatkowych danych osobowych w celu potwierdzenia jego tożsamości, zanim odpowie na żądanie.

13.3 Prawo do niedyskryminacji w związku z wykonywaniem praw użytkownika w zakresie ochrony prywatności

Firma Indeed nie dyskryminuje użytkowników w związku z wykonywaniem przez nich praw przysługujących im na mocy ustawy CCPA.

Zasady dot. plików cookie

Data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2020 r.

Korzystanie z witryn internetowych firmy Indeed („Witryna”) lub uzyskiwanie do nich dostępu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie przez firmę Indeed plików cookie w sposób opisany poniżej. 

Dla celów niniejszej Polityki prywatności określenie „Indeed” lub zwrot w pierwszej osobie liczby mnogiej oznacza spółkę Indeed, Inc., jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, spółkę Indeed Ireland Operations Limited, jeśli znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, lub spółkę Indeed Staff LLC, jeśli użytkownik korzysta z usług Indeed Staff.

Należy pamiętać, że podmiot będący stroną w Warunkach korzystania z usług może się różnić od podmiotu określonego jako administrator danych w Zasadach dot. plików cookie.

1. Wstęp: czym są pliki cookie?

Niniejsze Zasady dot. plików cookie pomagają wyjaśnić okoliczności, w których pliki cookie mogą być wysyłane do osób odwiedzających Witrynę (do której w niniejszych zasadach odnoszą się zwroty w pierwszej osobie liczby mnogiej), i powody ich wysyłania. Pliki cookie to informacje tekstowe przesyłane przez witrynę internetową na używany przez użytkownika dysk twardy lub inny sprzęt do przeglądania witryny internetowej do celów prowadzenia rejestrów. Pliki cookie umożliwiają Witrynie zapamiętywanie ważnych informacji, dzięki którym korzystanie z witryny będzie wygodniejsze. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „czas ważności” tego pliku oraz losowo wygenerowany unikatowy numer bądź inną wartość. Niektóre pliki cookie są używane w Witrynie bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany na koncie. Pliki cookie sesji to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki użytkownika do chwili opuszczenia przez niego Witryny.

Trwałe pliki cookie pozostają w pliku cookie przeglądarki użytkownika znacznie dłużej (czas przechowywania zależy od czasu ważności określonego pliku cookie). Gdy używamy plików cookie sesji do śledzenia całkowitej liczby osób odwiedzających naszą Witrynę, robimy to w odniesieniu do danych ogółem i w sposób anonimowy (ponieważ pliki cookie nie zawierają w sobie żadnych danych osobowych). Możemy również stosować pliki cookie, aby zapamiętać komputer użytkownika. Wówczas, jeśli użytkownik powróci do Witryny Indeed, używając tego samego komputera, korzystanie z niej będzie spersonalizowane i bardziej komfortowe. W takich przypadkach możemy powiązać dane osobowe z plikiem cookie.

2. Jak firma Indeed używa plików cookie

Używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii przechowywania danych uzyskanych od partnerów zewnętrznych, takich jak Google i Facebook, w celu pomiaru skuteczności usług, lepszego targetowania reklam oraz w celach marketingowych. Odbywa się to z poziomu Witryny oraz podczas pobierania lub instalowania aplikacji Indeed. Te pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie przechowywania danych umożliwiają nam wyświetlanie materiału promocyjnego firmy Indeed w innych witrynach odwiedzanych przez użytkownika w Internecie. Firma Indeed może też udostępniać informacje o zachowaniu użytkownika w Witrynie osobom trzecim (w tym operatorom witryn zewnętrznych i/lub serwisów społecznościowych) w celu prezentowania reklam targetowanych oraz innych treści spersonalizowanych dla użytkownika. Używamy również tych plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii przechowywania danych, aby ułatwić prowadzenie Programu Reklam targetowanych Indeed. W związku z tym Programem i innymi działaniami reklamowymi używamy tych plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii przechowywania danych do określania, które reklamy zostały wyświetlone przez użytkowników, ile razy użytkownicy widzieli konkretną reklamę oraz w jakich witrynach pojawiła się dana reklama. Możemy również używać tych plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii przechowywania danych w Witrynie, aby zrozumieć, którzy użytkownicy widzieli konkretną ofertę pracy, Stronę pracodawcy, wydarzenie rekrutacyjne lub inną reklamę, w której występuje nazwa pracodawcy, i przekazać te informacje pracodawcy.

Cele analityczneFirma Indeed i jej podmioty stowarzyszone (zgodnie z definicją zawartą w art. 4.13 Polityki prywatności) używają plików cookie do analizowania aktywności użytkowników w celu doskonalenia Witryny i witryn internetowych podmiotów stowarzyszonych Indeed. Możemy na przykład używać plików cookie do obserwowania zagregowanych schematów, takich jak łączna liczba operacji wyszukiwania ofert pracy wykonanych przez użytkowników. Analiza taka pozwala uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobów poprawy funkcjonalności Witryny i jakości korzystania z niej przez użytkowników.
Preferencje użytkownika i komfort użytkowaniaFirma Indeed i jej podmioty stowarzyszone używają plików cookie do zbierania pewnych informacji o użytkownikach, takich jak typ przeglądarki, serwer, preferencje językowe i ustawienia kraju. Przechowując preferencje użytkownika w naszej Witrynie, możemy poprawić spójność i komfort korzystania z niej przez użytkowników. Na przykład możemy zachować w pliku cookie ostatnie operacje wyszukiwania, aby umożliwić ich łatwe powtórzenie po powrocie do naszej Witryny lub sugerować informacje dotyczące profilu podczas logowana na koncie i umieszczania danych w aplikacji Indeed CV. Dodatkowo używamy plików cookie do utrzymywania stanu zalogowania w przypadkach, gdy użytkownik wielokrotnie odwiedza naszą Witrynę. Możemy też użyć adresu IP użytkownika w celu określenia jego lokalizacji geograficznej na poziomie miejscowości lub kodu pocztowego, aby zapewnić mu najbardziej trafne wyniki wyszukiwania.
Usługi pomiarowe oraz dokładniejsze targetowanie reklam i działań marketingowychUżywamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii przechowywania danych uzyskanych od partnerów zewnętrznych, takich jak Google i Beeswax, w celu pomiaru skuteczności usług, lepszego targetowania reklam oraz w celach marketingowych. Odbywa się to podczas odwiedzania Witryny oraz pobierania lub instalowania aplikacji Indeed. Te pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie przechowywania danych umożliwiają nam wyświetlanie materiału promocyjnego firmy Indeed (który może zawierać informacje o konkretnej ofercie pracy lub Stronie pracodawcy dostępnej w Witrynie) w innych witrynach odwiedzanych przez użytkownika w Internecie. Nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą również używać tych technologii do określania zainteresowań użytkownika podczas przeglądania różnych witryn internetowych w czasie w celu prezentowania targetowanych reklam i innych treści spersonalizowanych dla użytkownika. Firma Indeed może też udostępniać informacje o zachowaniu użytkownika osobom trzecim (w tym operatorom witryn zewnętrznych) w celu prezentowania targetowanych reklam oraz innych treści spersonalizowanych dla użytkownika. Używamy też plików cookie, aby ułatwić prowadzenie Programu Reklam targetowanych Indeed. W związku z tym Programem i innymi działaniami reklamowymi używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii przechowywania danych, w tym tych uzyskanych od partnerów zewnętrznych, do określania, które reklamy zostały wyświetlone przez użytkowników, ile razy użytkownicy widzieli konkretną reklamę oraz w jakich witrynach pojawiła się dana reklama. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego Danych osobowych do celów marketingowych w oparciu o uzasadniony interes. Aby zrezygnować z pobierania danych i wykorzystywania informacji do celów tworzenia reklam targetowanych lub skorzystać z innych praw, należy postępować zgodnie z art. 10 naszej Polityki prywatności.
Śledzenie ruchu przekierowanegoUżywamy plików cookie do powiązania aktywności użytkownika z zewnętrzną witryną internetową, która przekierowała go do naszej Witryny, lub do powiązania aktywności użytkownika przekierowanego do witryny zewnętrznej przez witrynę Indeed. Niektóre zewnętrzne witryny internetowe partnerów otrzymują premię za aktywność użytkowników, których przekierują do naszej Witryny, lub premiują witrynę Indeed za aktywność użytkowników przekierowanych do takich witryn zewnętrznych przez witrynę Indeed. Nie ujawniamy tym podmiotom partnerskim żadnych danych osobowych ani informacji o aktywności poszczególnych użytkowników. Możemy jednak ujawniać ograniczone informacje dotyczące aktywności użytkownika w kontaktach z pracodawcami, na przykład którzy użytkownicy widzieli konkretną ofertę pracy, Stronę pracodawcy, wydarzenie rekrutacyjne lub inną reklamę Indeed w Witrynie i odwiedzanej zewnętrznej witrynie internetowej partnera po kliknięciu łącza Indeed do oferty pracy, Strony pracodawcy, wydarzenia rekrutacyjnego lub innej reklamy. Używamy też plików cookie do powiązania aktywności użytkownika z kampanią e-mail, która przekierowała użytkownika do naszej Witryny.
Cele bezpieczeństwaUżywamy plików cookie, aby ograniczyć niektóre rodzaje cyberataków.
Cele związane z testowaniem, użytecznością i poprawą wydajnościUżywamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom spójne środowisko użytkownika, gdy przeprowadzamy testy A/B dotyczące określonych aspektów naszej Witryny w celu ulepszenia naszej oferty produktów. Używamy też plików cookie w celu poprawy wydajności i niezawodności naszej Witryny.
Zapobieganie oszustwom/spamowiUżywamy plików cookie podczas przeglądania i badania oszustw. Niektóre z naszych operacji śledzenia plików cookie/urządzeń odbywają się za pośrednictwem dostawców zewnętrznych, takich jak SiftScience, a w innych przypadkach używamy własnych indeksów do identyfikowania aktywności związanej z konkretnymi plikami cookie.
Zapewnianie zgodności z prawemMożemy wykorzystywać pliki cookie do anonimizacji gromadzonych przez nas danych o ruchu i aktywności użytkowników podczas korzystania z naszej Witryny. Możemy również umieszczać plik cookie o nazwie OptanonConsent, aby przechowywać zgody użytkownika wyrażone podczas interakcji z bannerem plików cookie.

3. Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce

Aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, należy najpierw usunąć pliki cookie umieszczone przez Witrynę w przeglądarce użytkownika. Następnie należy odwiedzić stronę pl.indeed.com/legal?hl=pl i kliknąć przycisk Ustawienia plików cookie, znajdujący się w sekcji Zasady dot. plików cookie lub wejść w interakcję z bannerem do wyrażania zgody na pliki cookie w celu wprowadzenia niezbędnych zmian. 

Dowolne pliki cookie zainstalowane w folderze plików cookie w przeglądarce internetowej można z łatwością usunąć lub zarządzać nimi, wykonując instrukcje podane przez producenta konkretnej przeglądarki.

Jeśli danej przeglądarki nie ma na liście, skorzystaj z dokumentacji dostarczonej przez producenta tej przeglądarki. Można też skorzystać z dokumentacji urządzenia przenośnego, aby uzyskać informacje o sposobie wyłączania plików cookie na tym urządzeniu. Wyłączenie wszystkich plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej Witryny. Należy pamiętać, że w przypadku niewyczyszczenia historii plików cookie lub pamięci podręcznej, ich treści mogą wpłynąć na funkcje automatycznego wypełniania w witrynie Indeed, a za wszelkie takie działania odpowiada użytkownik.

Firma Indeed może również udostępnić pracodawcy kod śledzenia konwersji przeznaczony do umieszczenia w Witrynie. Ten kod przesyła informacje do sygnału nawigacyjnego osoby poszukującej pracy i śledzi, czy osoba poszukująca pracy aplikowała o pracę w witrynie internetowej danego pracodawcy. Za każdym razem, gdy osoba poszukująca pracy rozpocznie wyszukiwanie w witrynie Indeed, funkcja śledzenia konwersji przypisze aplikację do firmy Indeed, pomimo wykonania po drodze innych działań. Firma Indeed nie ma dostępu do plików cookie w domenie pracodawcy. Funkcja śledzenia konwersji to po prostu licznik powiadamiający firmę Indeed o złożeniu aplikacji przez osobę poszukującą pracy. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje dane z sygnału nawigacyjnego osoby poszukującej pracy firmy Indeed, musi skorzystać z naszej opcji rezygnacji z używania sygnału nawigacyjnego.

Firma Indeed używa funkcji AdWords oraz list remarketingowych usługi Google Analytics dla reklamodawców displayowych. Firmy Indeed i Google używają własnych plików cookie (takich jak pliki cookie Google Analytics) oraz zewnętrznych plików cookie (takich jak plik cookie DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkownika w naszej Witrynie. Oznacza to, że dostawcy, w tym firma Google, będą wyświetlać materiały promocyjne firmy Indeed w innych witrynach odwiedzanych przez użytkownika w Internecie.

Pliki cookie Google Analytics pomagają nam identyfikować różnych użytkowników i zrozumieć, jak często dany użytkownik może odwiedzać naszą Witrynę, skąd do niej przechodzi i jak wygląda aktywność tego użytkownika w naszej Witrynie.  Firma Google opracowała materiał – Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług – aby dostarczyć odwiedzającym witrynę internetową więcej informacji i możliwości wyboru dotyczących gromadzenia danych osobowych, gdy witryny internetowe korzystają z usług Google.

4.  Lista plików cookie

Aby zobaczyć pełną listę plików cookie umieszczanych przez witrynę internetową, odwiedź Lista plików cookie. Chociaż możemy okresowo aktualizować tę listę, informujemy, że nazwy plików cookie, pikseli i innych technologii mogą ulec zmianie. Użytkownik może zrezygnować z używania tych plików cookie za pośrednictwem naszego bannera zgody, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w pkt. 3. Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce. Więcej informacji na temat używania łączy do zewnętrznych witryn internetowych można znaleźć w punkcie 8. Polityki prywatności firmy Indeed.

5. Zmiany Zasad dot. plików cookie

Data ostatniej modyfikacji niniejszych Zasad dot. plików cookie jest podana u góry dokumentu (zob. „Ostatnia modyfikacja”). Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od daty „Ostatniej modyfikacji” wskazanej powyżej. Skorzystanie z Witryny lub podanie nam informacji po tych zmianach oznacza zaakceptowanie przez użytkownika zmienionych Zasad dot. plików cookie. Jeśli firma Indeed zamierza użyć Danych osobowych zebranych za pośrednictwem Witryny w sposób znacząco odmienny od podanego w chwili ich zebrania, to powiadomi użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail i/lub przez zamieszczenie zawiadomienia w Witrynie Indeed na 30 dni przed takim użyciem albo w inny sposób wymagany przez prawo.

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące ochrony prywatności przez firmę Indeed

W niniejszej Polityce prywatności opisano w wyczerpujący sposób, jak firma Indeed przetwarza dane użytkowników. Więcej informacji na temat podejścia firmy Indeed do ochrony prywatności można znaleźć na stronie z często zadawanymi pytaniami (FAQ).

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki prywatności prosimy przesłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (z adresu należy usunąć spacje).