HR Tech Privacy

Indeed

Indeed jest światowym liderem w branży rekrutacyjnej1 z ponad 250 mln unikatowych użytkowników2 miesięcznie. Indeed stawia na pierwszym miejscu osoby poszukujące pracy, umożliwiając im swobodny dostęp do wyszukiwania ofert i firm oraz zamieszczania CV. Każdego dnia stwarzamy nowe możliwości milionom ludzi.

1 comScore, całkowita liczba odwiedzin, marzec 2020

2 Google Analytics, unikatowi użytkownicy, luty 2020

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2022

Streszczenie Polityki prywatności firmy Indeed

Firma Indeed i jej podmioty powiązane należą bezpośrednio lub pośrednio do notowanej na giełdzie japońskiej spółki dominującej Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Wstęp

Streszczenie Pełnej wersji Polityki prywatności firmy Indeed zostało stworzone w celu przejrzystego przedstawienia najważniejszych informacji o postępowaniu z danymi użytkowników.

Polityka prywatności zawiera szczegółowy opis sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych i nieosobowych, które otrzymujemy od użytkowników i gromadzimy na ich temat, gdy użytkownicy uzyskują przez przeglądarkę internetową lub urządzenia mobilne dostęp do naszych witryn internetowych, aplikacji, usług i oprogramowania oraz gdy z nich korzystają, a także gdy kontaktują się z nami telefonicznie lub osobiście. Dotyczy to także danych, które uzyskujemy z udostępnianych publicznie źródeł lub od osób trzecich.

Polityka prywatności obejmuje wszystkie nasze Witryny, w tym powiązane witryny internetowe lub mobilne, aplikacje, usługi i oprogramowanie marek Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, WorkopolisWowjobs.

Podstawową misją firmy Indeed jest pomaganie osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia i przedstawianie Pracodawcom idealnych kandydatów. Ponieważ każdy z naszych podmiotów stowarzyszonych również realizuje te zadania, stworzyliśmy Centrum ochrony prywatności, by użytkownicy mogli poznać nasze podmioty stowarzyszone, a także stosowane przez nas sposoby udostępniania danych. Więcej informacji o tym, jak udostępniamy dane podmiotom stowarzyszonym, można znaleźć na naszej stronie Centrum ochrony prywatności w sekcji Często zadawane pytania.

2. Kto jest odpowiedzialny za dane użytkowników?

Podmiot Indeed odpowiedzialny za informacje użytkownika zależy od lokalizacji użytkownika oraz od tego, czy pełnimy rolę administratora danych czy podmiotu przetwarzającego dane zgodnie z punktem 1.1 Pełnej wersji Polityki prywatności Indeed. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, by ustalić podmiot odpowiedzialny. 

Lokalizacja użytkownikaAdministrator danych 
Stany ZjednoczoneIndeed Inc.
Indeed Staff LLC dla użytkowników Indeed Staff
Poza Stanami ZjednoczonymiIndeed Ireland Operations Limited
Indeed Japan K.K., dla użytkowników w Japonii

3. Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy?

Okoliczności, w jakich gromadzimy dane za pośrednictwem Witryn:

 • Użytkownik podaje nam informacje dobrowolnie za pośrednictwem Witryn, np. dane kontaktowe, informacje zawarte w CV, dane o lokalizacji.
 • Użytkownik korzysta z Witryn, w związku z czym gromadzimy np. informacje otrzymane z urządzenia użytkownika i wygenerowane na podstawie działań podejmowanych w Witrynach, np. operacji wyszukiwania czy klikniętych ofert pracy.
 • Użytkownik aplikuje o pracę, korzysta z pytań rekrutacyjnych lub ocen albo automatycznej selekcji telefonicznej bądź loguje się z witryn internetowych osób trzecich.
 • Użytkownik korzysta z płatnych usług lub, będąc Pracodawcą, podaje dane wymagane od Pracodawców, np. na potrzeby weryfikacji.

Indeed może także gromadzić informacje o interakcji użytkownika z naszymi kontami w mediach społecznościowych na zewnętrznych platformach lub w drodze pozyskiwania danych takich jak CV, dane potencjalnych klientów lub dane dotyczące postępu rekrutacji pochodzące od osób trzecich.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów Danych osobowych, jakie gromadzimy o użytkownikach, oraz informacje o podstawie prawnej gromadzenia takich danych można znaleźć w punkcie 2 Pełnej wersji Polityki prywatności.

4. Dlaczego gromadzimy te informacje?

Gromadzimy informacje i korzystamy z nich, aby pomagać Osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, przedstawiać Pracodawcom kandydatów oraz umożliwić świadczenie usług dla użytkowników i je udoskonalać. Podsumowując, Dane osobowe użytkowników są przez nas wykorzystywane w odpowiednich przypadkach w celu:

 • utworzenia konta użytkownika i przesyłania powiadomień Job Alert lub innych materiałów promocyjnych; 
 • prezentowania użytkownikowi adekwatnych wyników wyszukiwania i polecanych ofert pracy; 
 • ułatwiania komunikacji w związku z procesem szukania pracy, aplikowania i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych;
 • udostępniania CV użytkownika osobom trzecim, stosownie do ustawień prywatności (np. CV prywatne lub publiczne);
 • dopasowywania Osób poszukujących pracy do Ofert pracy dodawanych przez Pracodawców; 
 • zapobiegania oszustwom, spamowi i innym potencjalnie nieuczciwym lub nielegalnym zachowaniom; 
 • ułatwienia dokonywania płatności za usługi płatne; 
 • prowadzenia automatycznego przetwarzania, na którym opiera się wiele naszych usług; 
 • ulepszania i optymalizacji naszych usług i bezpieczeństwa zarówno wśród Osób poszukujących pracy, jak i Pracodawców poprzez udostępnianie danych podmiotom stowarzyszonym;
 • ulepszania naszych usług, utrzymywania jakości produktów i chronienia użytkowników; oraz 
 • łączenia w większą całość i udostępniania osobom trzecim treści zamieszczanych w serwisie Indeed jako publiczne.

Szczegółowe informacje na temat celów, do jakich wykorzystujemy Dane osobowe użytkowników, znajdują się w punktach 4, 58 Pełnej wersji Polityki prywatności.

5. Komu udostępniane są dane?

Dane użytkowników udostępniamy: 

 • podmiotom stowarzyszonym firmy Indeed;
 • Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy (np. gdy Osoba poszukująca pracy zdecyduje się aplikować o pracę); 
 • zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam prowadzić działalność, np. przechowując dane lub wykrywając oszustwa.

Więcej szczegółów na ten temat zawierają punkty 4 i 7 Pełnej wersji Polityki prywatności. 

6. Jak długo przechowujemy dane użytkowników?

Firma Indeed przechowuje Dane osobowe użytkowników do czasu, aż nie są potrzebne do świadczenia przez nas usług albo użytkownik zażąda ich usunięcia. Ponadto możemy być zobowiązani do przechowywania określonych danych, by zachować zgodność z lokalnym prawem. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje Dane osobowe, powinien złożyć wniosek o usunięcie. Dalsze informacje na temat okresu przechowywania przez nas danych użytkowników można znaleźć w punkcie 2 Pełnej wersji Polityki prywatności.

7. Jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do ich Danych osobowych?

Firma Indeed traktuje prywatność wszystkich swoich użytkowników bardzo poważnie. Na całym świecie przysługują im prawa oparte na RODO. Należy do nich między innymi prawo dostępu do Danych osobowych, prawo do usunięcia Danych osobowych, prawo do otrzymania Danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przenoszenie, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec określonych sposobów ich przetwarzania. W przypadku gdy korzystanie przez nas z Danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, użytkownik ma również prawo do jej wycofania. Prosimy o zapoznanie się z punktem 8 Pełnej wersji Polityki prywatności, by uzyskać dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikom i sposobów ich wykonywania.

Ponadto użytkownicy mają prawo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w sprawie przetwarzania przez Indeed danych użytkownika; dalsze informacje na ten temat znajdują się w punkcie 10 Pełnej wersji Polityki prywatności. Jeśli użytkownik przebywa w Stanach Zjednoczonych, mogą mu przysługiwać inne prawa związane z prywatnością, a informacje na ten temat znajdują się w punkcie 9 Pełnej wersji Polityki prywatności.

8. Kontakt z nami 

Użytkownik może się skontaktować z firmą Indeed, Inc. pod adresem 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA lub z firmą Indeed Ireland Operations Limited pod adresem 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland. Z każdą z tych firm można też skontaktować się za pośrednictwem witryny naszego Centrum pomocy.

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, proszę przesłać wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje z adresu).

Pełna wersja Polityki prywatności firmy Indeed

Firma Indeed i jej podmioty powiązane należą bezpośrednio lub pośrednio do notowanej na giełdzie japońskiej spółki dominującej Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Wstęp

W Indeed doceniamy zaufanie, jakie pokładają w nas użytkownicy i klienci, gdy dają nam dostęp do swoich Danych osobowych. W Polityce prywatności opisano, jakie działania podejmujemy, aby utrzymać to zaufanie i chronić te informacje.

Niniejsza Polityka prywatności określa przede wszystkim sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe i nieosobowe, które użytkownik przekazuje nam, uzyskując dostęp do usług online lub usług mobilnych, aplikacji mobilnych i witryn internetowych oraz oprogramowania oferowanych przez firmę Indeed i jej powiązane marki objęte niniejszą Polityką prywatności, w tym Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, WorkopolisWowjobs (zwane dalej łącznie „Indeed” lub „Witrynami”), oraz korzystając z nich. Indeed może również uzyskać ograniczone Dane osobowe ze źródeł zewnętrznych.

Naszym najważniejszym zadaniem jest pomaganie użytkownikom w znalezieniu zatrudnienia oraz przedstawianie pracodawcom idealnych kandydatów. Ponieważ każdy z naszych Podmiotów stowarzyszonych (zgodnie z definicją podaną w punkcie 3.1) również realizuje te zadania, stworzyliśmy Centrum ochrony prywatności, by użytkownicy mogli poznać nasze Podmioty stowarzyszone, a także sposoby udostępniania im danych, co pozwala nam dostarczać użytkownikom najlepsze produkty i usługi. Więcej informacji o tym, jak udostępniamy dane podmiotom stowarzyszonym, można znaleźć na naszej stronie Centrum ochrony prywatności w sekcji Często zadawane pytania.

1.1 Podmioty Indeed odpowiedzialne za dane użytkownika

W niniejszym punkcie informujemy, który podmiot Indeed jest administratorem lub podmiotem przetwarzającym Dane osobowe użytkownika.

 – Indeed jako Administrator

Dla celów niniejszej Polityki prywatności określenie „Indeed” lub zwrot w pierwszej osobie liczby mnogiej oznacza: spółkę Indeed, Inc., jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, spółkę Indeed Staff LLC, jeśli użytkownik korzysta z usług Indeed Staff, spółkę Indeed Ireland Operations Limited („Indeed Ireland”), jeśli użytkownik znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, za wyjątkiem użytkowników znajdujących się w Japonii ― wtedy oznacza spółkę Indeed Japan K.K.

Indeed jest administratorem Danych osobowych użytkownika przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w punkcie 1.1.

Należy pamiętać, że podmiot będący stroną w Warunkach korzystania z usług może nie być tożsamy z podmiotem będącym administratorem danych w niniejszej Polityce prywatności.

 – Indeed jako Podmiot przetwarzający dane

Indeed świadczy na rzecz Pracodawcy określone usługi rekrutacyjne, w ramach których pełni funkcję Podmiotu przetwarzającego dane lub podobną na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych i przetwarza dane osobowe użytkownika, które od niego otrzymuje, wyłącznie w imieniu Pracodawcy, zgodnie z naszymi Warunkami. Dotyczy to usługi Importu Kandydatów, w ramach której pomagamy Pracodawcom w nawiązywaniu kontaktu i przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy nie aplikują za pośrednictwem naszych Witryn, oraz w zarządzaniu nimi, jak również innych usług, które pomagają Pracodawcom w zarządzaniu procesem rekrutacyjnym. Jeśli tacy kandydaci utworzą lub zalogują się na konto Indeed, możemy powiązać ich dane osobowe zgromadzone w wyniku korzystania z usług rekrutacyjnych z ich kontem Indeed na podstawie instrukcji od Pracodawców. Przykładowo, jeśli Osoba poszukująca pracy utworzy konto Indeed lub zaloguje się na nie, może w ramach tego konta przeglądać historię wiadomości i rozmów rekrutacyjnych, które miały wcześniej miejsce między Osobą poszukującą pracy a Pracodawcami z wykorzystaniem tych usług. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Indeed w ramach wspomnianych usług lub w celu wykonania praw użytkownika dotyczących wymienionych informacji należy kontaktować się z Pracodawcą, u którego użytkownik ubiega się o pracę. Indeed może również działać w charakterze Administratora danych w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych (np. na potrzeby rozliczeń). Nasze pozostałe działania związane z przetwarzaniem objęte niniejszą Polityką prywatności nie dotyczą Danych osobowych, które gromadzimy w ramach wspomnianych usług.

1.2 Ważne definicje

Określenie „Dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, a określenie „Dane nieosobowe” oznacza wszelkie informacje, które nie identyfikują konkretnej osoby. Należy pamiętać, że do celów niniejszej Polityki prywatności firma Indeed będzie zawsze stosować się do obowiązującej definicji prawnej określającej, czym są, a czym nie są Dane osobowe. Występujące w niniejszej Polityce prywatności odniesienia do „informacji” lub „informacji użytkownika” mogą dotyczyć zarówno Danych osobowych, jak i nieosobowych.

Z Witryn mogą korzystać osoby fizyczne poszukujące możliwości zatrudnienia, usług lub informacji związanych z ich zatrudnieniem lub poszukiwaniem pracy („Osoby poszukujące pracy”). W odpowiednich przypadkach Witryny mogą być udostępnione również osobom fizycznym lub organizacjom poszukującym informacji związanych z rekrutacją lub zasobami ludzkimi albo chcącym udostępnić informacje dotyczące możliwości zatrudnienia („Oferty pracy”) w imieniu własnym lub innych osób czy organizacji, w tym m.in. agencjom dokonującym zakupów na rzecz wielu stron („Pracodawcy”).

Indeed umożliwia Osobom poszukującym pracy przesyłanie Pracodawcom różnych materiałów aplikacyjnych podczas aplikowania o pracę. Są one wymienione w zakładce „Profil” na koncie Indeed użytkownika i mogą obejmować m.in. CV, wyniki testów kwalifikacyjnych i odpowiedzi użytkownika na pytania rekrutacyjne („Profil Indeed”). Wszelkie odniesienia wyłącznie do informacji zawartych w CV użytkownika (zarówno Indeed CV, jak i CV przesłane przez użytkownika) będą określanie jako „CV”. 

1.3 Zakres Polityki prywatności firmy Indeed

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych, które gromadzimy za pośrednictwem Witryn lub otrzymujemy od osób trzecich. W przypadku kliknięcia łącza i przejścia do witryny internetowej podmiotu zewnętrznego nasza Polityka prywatności przestaje obowiązywać, a wszelkie gromadzenie i przetwarzanie danych, które ma miejsce w tej witrynie, jest regulowane polityką prywatności tej witryny. Gromadzimy dane wyłącznie w Witrynach, które zawierają bezpośrednie łącze do niniejszej Polityki prywatności.

Od czasu do czasu możemy odwoływać się do niniejszej Polityki prywatności w zawiadomieniach w Witrynach, w tym na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych specjalnego przeznaczenia, a także w zaproszeniach dla użytkowników do zgłaszania pomysłów na ulepszenie Witryn. Firma Indeed może w każdej chwili zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności.

Osoba poszukująca pracy zainteresowana ofertą powinna zapoznać się z zawartymi w niej dodatkowymi informacjami dotyczącymi kandydatów. Obecni i byli pracownicy firmy Indeed powinni skontaktować się z odpowiednimi koordynatorami działu kadr, aby zapoznać się z obowiązującymi wytycznymi.

1.4 Zmiany Polityki prywatności

Data ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki prywatności jest podana u góry tej strony (zob. „Ostatnia aktualizacja”). Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności zaczynają obowiązywać od daty wskazanej powyżej i określonej jako „Ostatnia aktualizacja”. Skorzystanie z Witryn lub podanie nam informacji po tych zmianach oznacza zaakceptowanie przez użytkownika zmienionej Polityki prywatności. Jeśli firma Indeed zamierza użyć Danych osobowych zebranych za pośrednictwem Witryn w sposób znacząco odmienny od podanego w chwili ich zebrania, powiadomi użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail i/lub przez zamieszczenie zawiadomienia w odpowiednich Witrynach na 30 dni przed takim użyciem albo w inny sposób wymagany przez prawo.

1.5 Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące ochrony prywatności przez firmę Indeed

Należy pamiętać, że w niniejszej Polityce prywatności opisano w zwięzły sposób, jak firma Indeed przetwarza dane użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji o podejściu firmy Indeed do RODO, ustawy CCPA i zasad ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z Często zadawanymi pytaniami dotyczącymi ochrony prywatności przez firmę Indeed.

2. Gromadzenie i wykorzystanie danych

3. Komu udostępniamy dane użytkownika 

3.1 Udostępnianie informacji użytkownika naszym Podmiotom stowarzyszonym

Pomaganie Osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz przedstawianie Pracodawcom idealnych kandydatów jest naszym podstawowym celem, a w jego realizacji uczestniczą również nasze podmioty stowarzyszone. W związku z tym musimy udostępniać im określone informacje. Wspomniane udostępnianie informacji podlega postanowieniom niniejszej Polityki prywatności. W związku z tym stworzyliśmy też Centrum ochrony prywatności, by użytkownicy mogli poznać nasze podmioty stowarzyszone, a także sposoby, w jakie udostępniamy im dane w celu przedstawiania użytkownikom jak najlepszej oferty produktów i usług. Zachęcamy do odwiedzenia Centrum ochrony prywatności, by dowiedzieć się więcej.

Informacje przekazywane nam przez użytkownika mogą być udostępniane podmiotowi stowarzyszonemu w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, ulepszania Witryn i optymalizacji funkcji w Witrynach, a także w innych celach opisanych w niniejszej Polityce. Dzięki takiemu udostępnianiu możemy w szczególności skuteczniej pomagać Osobom poszukującym pracy w wyszukiwaniu ofert i przedstawiać Pracodawcom odpowiednich kandydatów. Bez tego przekazywania niemożliwe byłoby świadczenie usług na rzecz użytkownika ani zapewnienie funkcjonalności Witryn. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przekazywanie danych w ten sposób, nie powinien korzystać z Witryn.

Do celów niniejszej Polityki „Podmioty stowarzyszone” oznaczają każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje lub jest kontrolowany przez jakikolwiek podmiot firmy Indeed lub wspólnie z nim, obecnie lub w przyszłości. Na potrzeby niniejszej Polityki „kontrola” oznacza posiadanie większości udziałów lub akcji lub prawo i zdolność bezpośredniego zarządzania. Obejmuje to podmioty stowarzyszone Indeed zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarią.

Nasze podmioty stowarzyszone to na przykład: Glassdoor, SimplyHired i Indeed Flex. Takie udostępnianie danych podmiotom stowarzyszonym Indeed będzie realizowane z wielu konkretnych powodów, np. aby zwiększyć liczbę ofert pracy dostępnych dla Osób poszukujących pracy i liczbę CV dostępnych dla Pracodawców oraz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i politykami prywatności tych podmiotów stowarzyszonych.

– Lepsza jakość usług

Udostępnianie danych podmiotom stowarzyszonym zapewnia Osobom poszukującym pracy bardziej spersonalizowane i lepiej dobrane treści, wyniki, funkcje i usługi. Przykładowo firma Indeed i jej podmioty stowarzyszone wykorzystują historię poprzednich wyszukiwań i przeglądania (np. oferty pracy, które kliknął użytkownik), adres IP albo informacje z  Profilu Indeed, aby określić odpowiednie wyniki wyszukiwania, wysyłać powiadomienia Job Alert i Zaproszenia, wyświetlać i moderować wiadomości związane z pracą, takie jak oceny firm, porównanie wynagrodzenia w Ofertach pracy, wskazówki dotyczące rozmów rekrutacyjnych itp. Takie udostępnianie ma również miejsce w celu przeprowadzania dokładniejszych analiz, testów i badań oraz usprawniania usług.

Umożliwia ono także Pracodawcom uzyskanie dokładniejszych informacji o skuteczności ich Ofert pracy. Możemy na przykład udostępniać dane o kliknięciach ich Ofert pracy przez użytkowników, co z kolei pozwala Pracodawcom stwierdzić, w jakim stopniu dana Oferta pracy przyciąga kandydatów. Dzięki temu, że dostarczamy Pracodawcom informacje, których potrzebują do lepszego wykorzystywania naszej platformy, mogą oni dodawać skuteczniejsze Oferty pracy.

– Więcej Pracodawców, Ofert pracy i Osób poszukujących pracy

Takie udostępnianie danych zapewnia Osobom poszukującym pracy dostęp do jeszcze obszerniejszej bazy danych Ofert pracy i Pracodawców, a Pracodawcom dostęp do większej liczby Osób poszukujących pracy. Indeed może na przykład pokazać użytkownikowi Oferty pracy opublikowane w witrynach naszych Podmiotów stowarzyszonych lub, za pośrednictwem naszego Podmiotu stowarzyszonego, polecić Osobę poszukującą pracy na stanowisko oferowane przez Podmiot stowarzyszony. Firma Indeed i jej Podmioty stowarzyszone udostępniają sobie również dane Pracodawców (takie jak informacje o koncie i zachowaniach) w celu ulepszania obsługi tych Pracodawców.

Indeed może przetwarzać informacje rozliczeniowe w imieniu Podmiotów stowarzyszonych. Jeśli użytkownik korzysta z usługi płatnej, firma Indeed i jej Podmioty stowarzyszone mogą udostępniać informacje rozliczeniowe wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności lub obsługi konta. 

– Większe bezpieczeństwo użytkowników

Takie udostępnianie danych pozwala firmie Indeed i naszym podmiotom stowarzyszonym przetwarzać Dane osobowe użytkowników w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa i usprawnienia operacji wewnętrznych, rozwiązywania problemów oraz zapobiegania oszustwom i spamowi.

3.2 Przekazywanie informacji Pracodawcom 

Indeed wysyła Dane osobowe Osób poszukujących pracy do Pracodawców na polecenie Osób poszukujących pracy. Takie przekazywanie odbywa się w trakcie wyszukiwania ofert, aplikowania i procedur związanych z rozmową kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności. Takie Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi warunkami oraz warunkami danego Pracodawcy. Osoby aplikujące na stanowiska poza terytorium swojego kraju mogą w ramach procesu aplikacyjnego wysyłać dane do państw mających niższy stopień ochrony Danych osobowych.

Posiadacze kont pracodawcy zgadzają się przestrzegać wszystkich swoich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Danych osobowych, a także zapewniać odpowiednią ochronę wszystkich praw osób, których dane dotyczą, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

3.3 Przekazywanie informacji Osobom poszukującym pracy

Indeed przesyła Osobom poszukującym pracy określone informacje dotyczące Pracodawców. Obejmuje to publikowanie Ofert pracy, Stron pracodawców i informacji o wynagrodzeniu w Witrynach oraz publikowanie Ofert pracy w witrynach internetowych osób trzecich. Firma Indeed może również przekazywać Osobom poszukującym pracy informacje na temat aktywności Pracodawcy i czasu reakcji w Witrynach, aby pomóc tym osobom ocenić możliwość zatrudnienia. Mogą to być imię i nazwisko przedstawiciela Pracodawcy, miasto lub region, w którym ma siedzibę Pracodawca, informacja, czy Pracodawca postanowił otworzyć lub przejrzeć CV lub aplikację Osoby poszukującej pracy, bądź też odpowiedzieć na nie lub podjąć decyzję co do nich, informacja, czy Pracodawca nawiązał kontakt z innymi Osobami poszukującymi pracy lub przejrzał ich CV, a także informacja, czy podjął działanie dotyczące Oferty pracy takie jak jej wstrzymanie lub zamknięcie. Korzystając z Witryn jako Pracodawca (na przykład publikując Ofertę pracy lub kontaktując się z Osobą poszukującą pracy za pośrednictwem Programu Indeed CV), użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych informacji Osobom poszukującym pracy.

3.4 Przekazywanie informacji dostawcom usług 

Możemy nawiązywać współpracę z osobami trzecimi w celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością, ulepszania Witryn oraz naszych usług, produktów i funkcji, ochrony naszych użytkowników i lepszego zrozumienia ich potrzeb oraz optymalizowania usług i komfortu użytkowania. Korzystanie z naszych Witryn jest równoznaczne z akceptacją faktu, że firma Indeed korzysta z usług zewnętrznych dostawców między innymi w celu gromadzenia, przetwarzania, analizowania i zapisywania aktywności użytkownika w Witrynach, jego interakcji z poszczególnymi elementami Witryn i komunikacji prowadzonej za ich pośrednictwem zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności.

Dostawcy usług w ramach świadczenia usług mogą mieć dostęp do Danych osobowych, co może wiązać się z przekazywaniem tych danych do innych państw. Takie przekazywanie odbywa się w celach określonych w punktach 2, 47 niniejszej Polityki prywatności.

Ulepszanie usług

Wspomniane osoby trzecie mogą dostarczać obserwacje statystyczne, w tym ile czasu użytkownik spędza na konkretnych stronach, które łącza klika oraz dane pomagające określić preferencje użytkownika. Informacje te umożliwiają nam tworzenie i utrzymywanie naszych usług na podstawie opinii użytkowników. Te osoby trzecie mogą używać plików cookie oraz innych technologii do gromadzenia danych dotyczących zachowania użytkownika oraz danych dotyczących urządzeń, takich jak jego typ, informacje o przeglądarce i preferowany język.

Utrzymanie jakości i ochrona użytkowników

W ograniczonych przypadkach firma Indeed może przekazywać dane osobowe użytkownika określonym dostawcom zewnętrznym, którzy pomagają firmie Indeed w ochronie użytkowników i utrzymywaniu jakości dostarczanych im usług, produktów i funkcji. Przykładem mogą być dostawcy, z których usług firma Indeed korzysta do celów wykrywania oszustw. Przykładami tych dostawców są: SiftScience, Emailage i PerimeterX. Innym przykładem mogą być dostawcy świadczący usługi zapobiegania tworzeniu kont przy użyciu danych uwierzytelniających, które zostały upublicznione. Przykładem takiego dostawcy jest SpyCloud.

Obsługa płatności

Serwis Indeed może udostępniać wszelkie przekazane mu przez użytkownika informacje na temat kart kredytowych, debetowych i innych kart płatniczych oraz powiązanych rozliczeń i płatności firmom działającym w jego imieniu, takim jak podmioty przetwarzające płatności i/lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz serwisu Indeed oraz obsługi konta. 

– Instalowanie lub korzystanie z Aplikacji mobilnej Indeed

Aby umożliwić świadczenie na rzecz użytkownika określonych usług oraz obsługę przypisywania reklam, podczas instalowania, pobierania lub używania Aplikacji mobilnych Indeed dane użytkownika mogą być w ograniczonym zakresie udostępniane określonym usługodawcom. Dane te mogą obejmować adres IP lub inny unikalny identyfikator oraz dane dotyczące instalacji Aplikacji mobilnej Indeed.

Może się to odbywać w różnych celach, włączając w to ułatwienie użytkownikowi logowania się za pośrednictwem kont osób trzecich. Udostępnianie danych może również służyć do poznania i optymalizacji całego doświadczenia użytkowników, ponieważ pomaga nam: (i) dowiedzieć się, jak użytkownicy trafiają do Witryn; (ii) dokładniej mierzyć skuteczność naszych reklam; oraz (iii) rozpoznawać przypadki, gdy użytkownik korzysta z Witryn za pomocą różnych urządzeń.

Gdy użytkownik pobiera lub instaluje Aplikację mobilną Indeed, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane osobowe mogą być przekazywane tym dostawcom usług. Ponadto użytkownik akceptuje Zasady dot. plików cookie, Politykę prywatności i Warunki korzystania z usług firmy Indeed. Informujemy, że użytkownik może w dowolnej chwili skorzystać z przysługujących mu praw, zgodnie z punktem 8 niniejszej Polityki prywatności, w tym z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego Danych osobowych do celów marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu.

Przykładowe typy technologii, które mogą wspierać takie działania, to piksele, fragmenty kodu JavaScript lub pliki cookie.

— Przechowywanie

Zwracamy też uwagę, że możemy również korzystać z zewnętrznych dostawców usług chmurowych świadczących usługi hostingu, przechowywania danych i inne usługi zgodnie ze standardowymi warunkami, które mogą nie podlegać negocjacjom. Usługodawcy ci poinformowali nas lub opinię publiczną, że stosują środki bezpieczeństwa uznane przez nich za odpowiednie do ochrony informacji w ramach ich systemu lub są ogólnie znani ze stosowania takich środków. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo) za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewłaściwego wykorzystywania informacji, w tym Danych osobowych, przez te firmy.

— Weryfikacja uprawnień i prawa wykonywania zawodu

Firma Indeed może udostępniać podane przez użytkownika numery uprawnień lub praw wykonywania zawodu podmiotom lub organizacjom, które je nadały, by zweryfikować ich ważność. Weryfikację przeprowadzamy wyłącznie na prośbę użytkownika, na przykład gdy użytkownik doda uprawnienia lub prawa wykonywania zawodu w swoim Profilu Indeed.

3.5 Przekazywanie informacji dostępnych publicznie

Gdy użytkownicy zamieszczają w Witrynach treści w sposób, który ma na celu ich publiczne udostępnienie i umożliwienie ich wyszukiwania przez osoby fizyczne, firma Indeed zastrzega sobie prawo do agregowania i udostępniania tych informacji osobom trzecim. Przykładowo jeśli Pracodawca doda ofertę pracy w Witrynach, firma Indeed może udostępniać tę Ofertę pracy lub zawarte w niej informacje osobom trzecim wedle własnego uznania i zgodnie z umową z takimi osobami trzecimi. Firma Indeed zastrzega sobie też prawo do udostępniania informacji zebranych ze źródeł publicznych w tym charakterze.

3.6 Monitorowanie usług Indeed itp.

Indeed może wykorzystywać informacje dotyczące użytkowników uzyskane z platform zewnętrznych, na przykład serwisów społecznościowych, do następujących celów:

 • klasyfikacji i ilościowego przedstawienia liczby reakcji i zasięgów środków kampanii marketingowej takich jak reklamy telewizyjne;
 • monitorowania opinii o usługach Indeed w celu zrozumienia ich mocnych i słabych stron, a także wykorzystania tych informacji w planach komunikacji;
 • wczesnego wykrywania możliwości ulepszeń usługi, monitorowania opinii użytkowników i planowania środków zaradczych;
 • wsparcia użytkowników, którzy nie wiedzą, jak korzystać z usług Indeed;
 • wykrywania wad produktu (na przykład: „Gdy próbuję otworzyć aplikację, jest wyświetlany błąd 501 i nie mogę z niej skorzystać” albo „Nie mogę aplikować o pracę”) oraz eskalowania problemu do zespołu programistów.

3.7 Łącza do witryn osób trzecich

Witryny mogą udostępniać łącza do innych witryn internetowych osób trzecich. Kliknięcie takich łączy może spowodować opuszczenie Witryn. Przeglądarka internetowa użytkownika może również ujawnić witrynie internetowej osoby trzeciej adres URL strony Witryn, z której użytkownik kliknął łącze, a wspomniany adres URL może zawierać wyszukiwane hasła i filtry użyte w Witrynach. Witryny mogą też udostępniać Strony pracodawców zawierające informacje dostarczone przez Pracodawców będących osobami trzecimi.

Indeed nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w zakresie ochrony prywatności. Dotyczy to między innymi gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji przez:

 • nasze podmioty stowarzyszone,
 • usługodawców zewnętrznych,
 • pracodawców (w tym obsługujących stronę pracodawcy),
 • zewnętrzne platformy społecznościowe,
 • producenta urządzenia lub systemu operacyjnego użytkownika,
 • jakiejkolwiek połączonej witryny internetowej zewnętrznej.

Użytkownikowi mogą przysługiwać bezpośrednio wykonalne prawa wobec tych osób trzecich. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z ich poszczególnymi politykami prywatności.

4. Dodatkowe sposoby wykorzystywania i ujawniania Danych nieosobowych

Niniejsza polityka ma także zastosowanie do korzystania przez nas z Danych nieosobowych. Możemy wykorzystywać i ujawniać Dane nieosobowe w dowolnym celu z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązujące prawo nakazuje nam postępować inaczej. Jeśli połączymy Dane nieosobowe z Danymi osobowymi, będziemy wykorzystywać i ujawniać takie połączone informacje (w czasie, gdy są połączone) wyłącznie w celach opisanych w punktach 27 niniejszej Polityki prywatności.

5. Bezpieczeństwo

Indeed stosuje uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników. Żadna metoda przekazywania danych przez Internet czy przechowywania informacji za jego pośrednictwem nie jest jednak całkowicie bezpieczna. Przykładowo wiadomości e-mail lub inne wiadomości wysyłane za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub CV udostępniane pracodawcom mogą nie być szyfrowane przez odbiorcę. Gdy bezpieczeństwo informacji użytkowników jest poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować ochrony prywatności takich informacji. Więcej informacji o tym, jak Indeed chroni informacje użytkowników, można znaleźć na stronie poświęconej bezpieczeństwu.

Należy pamiętać, że korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców usług chmurowych w celu przetwarzania danych osobowych, jak opisano w punkcie 3.4 niniejszej polityki.

6. Pliki cookie i technologie śledzenia

Gdy użytkownik odwiedza nasze Witryny, pobiera lub instaluje aplikację mobilną Indeed, a także w niektórych naszych ogłoszeniach w zewnętrznych witrynach internetowych, korzystamy z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, w tym tych uzyskanych od partnerów zewnętrznych, takich jak Google i Facebook, w celu pomiaru skuteczności usług, lepszego targetowania reklam oraz w celach marketingowych. Dalsze szczegółowe informacje na temat używania przez nas plików cookie oraz sposobu, w jaki użytkownik może kontrolować ich wykorzystanie za pomocą ustawień przeglądarki, można znaleźć poniżej i w naszych Zasadach dot. plików cookie.

— Podczas logowania się do witryny Indeed lub używania jej z poziomu witryn zewnętrznych

Jeśli użytkownik nie ma jeszcze konta Indeed i zaloguje się do witryny Indeed przy użyciu zewnętrznego serwisu takiego jak Facebook lub Google, spowoduje to utworzenie konta Indeed przy użyciu tego samego adresu e-mail, który jest używany na koncie Facebook lub Google. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie tej informacji firmie Indeed, serwis Facebook lub Google uwierzytelni go i przekieruje do Indeed. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zaloguje się do witryny Indeed przy użyciu konta Facebook lub Google, serwis Facebook lub Google użyje plików cookie w celu uwierzytelnienia użytkownika jako użytkownika serwisu Facebook lub Google.

Uzyskując dostęp do witryny Indeed za pośrednictwem konta Facebook lub Google, użytkownik rozumie, że serwis Facebook lub Google udostępni określone dane wyszczególnione powyżej w niniejszym ustępie do celów uwierzytelnienia, aby umożliwić bezpieczny dostęp do witryny Indeed. Jeśli użytkownik nie chce dłużej udostępniać Indeed danych z konta Facebook lub Google, musi zmienić ustawienia konta Facebook lub Google. Informacje przekazywane z serwisu Facebook lub Google będą traktowane jako informacje o koncie Indeed do celów użytkowania witryny Indeed.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć połączenie między kontem Facebook lub Google a kontem Indeed, używając ustawień prywatności na swoim koncie Facebook lub Google. Facebook lub Google mogą również poprosić użytkownika o zgodę na udostępnianie pewnych innych danych, w tym między innymi jego imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego, profilu publicznego i adresu e-mail. Po uzyskaniu zgody użytkownika informacje będą udostępniane firmie Indeed. Zostaną przez nią wykorzystane na potrzeby świadczenia usług użytkownikowi, w tym uzupełniania profilu Indeed użytkownika w witrynie Indeed. Udostępnione dane pozostaną powiązane z profilem Indeed użytkownika, dopóki nie zostaną przez niego zmienione lub usunięte.

— Zgłoszenia Do Not Track

Nie odpowiadamy na sygnały o zakazie śledzenia (Do Not Track — DNT) przeglądarki internetowej, jeśli użytkownik je włączył. Gdy umieszczamy lub odczytujemy pliki cookie w nienależących do podmiotów stowarzyszonych witrynach, które zintegrowały nasze funkcje wyszukiwania i wyświetlania ofert pracy, robimy to na przykład w celu zapewnienia spersonalizowanego wyszukiwania ofert pracy użytkownikom tych witryn. Nie udostępniamy tym osobom trzecim żadnych informacji na temat korzystania z Witryn przez użytkownika. Gdy osoby trzecie, które zintegrowaliśmy z Witrynami (tak jak opisano w Zasadach dot. plików cookie firmy Indeed), umieszczają lub odczytują własne pliki cookie, mogą one odpowiadać lub nie odpowiadać na sygnał DNT.

– Śledzenie konwersji

Firma Indeed może udostępnić Pracodawcy kod śledzenia konwersji przeznaczony do umieszczenia w jego witrynie internetowej. Ten kod przesyła informacje do sygnału nawigacyjnego Osoby poszukującej pracy i śledzi, czy aplikowała ona o pracę w witrynie internetowej danego Pracodawcy. Funkcja śledzenia konwersji to licznik, który wysyła do Indeed powiadomienia o złożeniu aplikacji przez Osobę poszukującą pracy, i który może również liczyć aplikacje z różnych urządzeń, jeśli Osoba poszukująca pracy jest zalogowana w witrynie Pracodawcy. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje dane z sygnału nawigacyjnego Osoby poszukującej pracy firmy Indeed, może skorzystać z opcji rezygnacji tutaj.

7. Przejęcia i inne reorganizacje

Reorganizacja, zmiana właściciela naszej firmy, fuzja, przejęcie lub sprzedaż aktywów może spowodować ujawnienie danych osobowych użytkownika osobie trzeciej („podmiot będący następcą”).

Jeśli zmieni się właściciel całej lub zasadniczej części naszej firmy lub przystąpimy do reorganizacji firmy (w tym fuzji, sprzedaży aktywów, konsolidacji, przeniesienia lub innego działania pomiędzy podmiotami Indeed), możemy przekazać Dane osobowe użytkownika podmiotowi będącemu następcą.

Podmiot będący następcą przejmie prawa i obowiązki dotyczące Danych osobowych użytkownika opisanych w niniejszej informacji. Dane użytkownika będą wykorzystywane przez osobę trzecią zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą prywatności, dopóki użytkownik nie zostanie powiadomiony o zaktualizowanej lub zmienionej informacji dotyczącej prywatności przez nowego właściciela lub podmiot będący następcą.

8. Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi

Użytkownikowi witryny mogą przysługiwać pewne prawa związane z danymi osobowymi. Przyznajemy te prawa (zwane także „prawami osób, których dane dotyczą”) wszystkim osobom fizycznym niezależnie od lokalizacji, z pewnymi ograniczeniami wskazanymi w niniejszej informacji.  Prawa te przysługują wyłącznie posiadaczom kont będącym ludźmi i nie są dostępne dla pracodawców ani innych podmiotów prawnych z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Prawa te obejmują:

 • dostęp do Danych osobowych (w tym kopii danych) użytkownika,
 • poprawianie danych osobowych użytkownika,
 • usuwanie danych osobowych użytkownika,
 • zgłaszanie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika lub ograniczenie takiego przetwarzania,
 • ograniczone prawa rezygnacji dotyczące udostępniania danych, ich przetwarzania i komunikacji z użytkownikiem.

Aby chronić dane osobowe użytkownika, będziemy podejmować próby weryfikacji za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu powiązanych z korzystaniem przez użytkownika z naszej witryny przed spełnieniem jego żądania. Zastrzegamy sobie prawo nieuwzględnienia żądania, jeśli nie będziemy w stanie należycie zweryfikować tożsamości. Nie uwzględnimy także żądania złożonego w imieniu użytkownika przez inne osoby, jeśli nie będziemy w stanie potwierdzić, że osoba składająca żądanie jest upoważniona do działania w jego imieniu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za Dane osobowe przekazywane bezpośrednio Pracodawcy i nie jesteśmy w stanie przyjąć żądania dotyczącego Danych osobowych, nad którymi nie sprawujemy kontroli.accuracy Jeśli aplikacja została już wysłana do Pracodawcy, należy skontaktować się z nim bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących użytkownikowi praw dotyczących ochrony danych.

W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami.

9. Informacje dotyczące danego regionu

Indeed jest globalną organizacją i ma biura w wielu miejscach na świecie. Oznacza to, że możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do innych podmiotów firmy Indeed, osób trzecich lub partnerów biznesowych w różnych krajach. Wdrożyliśmy środki zabezpieczające dane osobowe użytkownika w przypadku ich przekazania do innego kraju. Zostały one przedstawione poniżej. W tej części znajdują się również informacje dotyczące konkretnego regionu użytkownika w stosownych przypadkach.

10. Kontakt z nami

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt.

10.2 Skargi i spory

Poważnie traktujemy pytania i wątpliwości dotyczące ochrony danych oraz dokładamy wszelkich starań, aby rozstrzygnąć skargi dotyczące gromadzenia lub wykorzystania danych użytkownika. Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa do ochrony danych zostały naruszone, zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych.

Jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarii i wnosi skargę w odniesieniu do przetwarzania zgodnie z zasadami programów EU-US Privacy Shield Framework lub Swiss-US Privacy Shield Framework, wówczas może również zwrócić się o niezależne rozstrzygnięcie sporu za pośrednictwem mechanizmu BBB EU PRIVACY SHIELD obsługiwanego przez BBB National Programs.

Osoby z EOG lub Szwajcarii, które mają zastrzeżenia dotyczące ochrony prywatności, powinny najpierw skontaktować się z firmą Indeed Inc. pocztą lub pocztą e-mail. Jeśli problemy użytkownika nie zostaną rozwiązane w sposób zadowalający, należy odwiedzić BBB, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę. Usługa jest świadczona nieodpłatnie. Użytkownikowi może także przysługiwać prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) właściwym podmiotem jest spółka Indeed Ireland Operations Limited, która podlega irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych.

Zasady dot. plików cookie

Ostatnia modyfikacja: 1 listopada 2021 r.

Korzystanie z witryn internetowych firmy Indeed („Witryna”) lub uzyskiwanie do nich dostępu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie przez firmę Indeed plików cookie w sposób opisany poniżej. 

Dla celów niniejszych Zasad dot. plików cookie określenie „Indeed” lub zwrot w pierwszej osobie liczby mnogiej oznacza spółkę Indeed, Inc., jeśli użytkownik przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych, spółkę Indeed Staff LLC, jeśli użytkownik korzysta z usług Indeed Staff na terytorium Stanów Zjednoczonych, spółkę Indeed Japan K.K., jeśli użytkownik przebywa na terytorium Japonii, lub spółkę Indeed Ireland Operations Limited, jeśli użytkownik przebywa poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Zasady dot. plików cookie obejmują następujące marki: Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com,Workopolis i Wowjobs (łącznie „Indeed” lub „Witryny”).

Wszystkie odniesienia do Osoby poszukującej pracy, Pracodawcy i Danych osobowych mają znaczenie określone w Polityce prywatności

1. Wstęp: czym są pliki cookie?

Niniejsze Zasady dot. plików cookie pomagają wyjaśnić okoliczności, w których pliki cookie mogą być wysyłane do osób odwiedzających Witryny, oraz powody ich wysyłania. Pliki cookie to informacje tekstowe przesyłane przez witrynę internetową na dysk twardy użytkownika lub do innych urządzeń do przeglądania witryn internetowych w celów rejestracji aktywności. Pliki cookie umożliwiają Witrynom zapamiętywanie ważnych informacji, dzięki którym korzystanie z Witryn będzie wygodniejsze. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „czas ważności” tego pliku oraz losowo wygenerowany unikatowy numer bądź inną wartość. Niektóre pliki cookie są używane w Witrynach bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany na koncie. 

Pliki cookie sesji to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki użytkownika do chwili opuszczenia przez niego Witryny. Trwałe pliki cookie pozostają w pliku cookie przeglądarki użytkownika znacznie dłużej (czas przechowywania zależy od czasu ważności określonego pliku cookie). Pliki cookie sesji wykorzystujemy do śledzenia łącznej liczby odwiedzających Witryny. Pliki cookie możemy stosować również do zapamiętania komputera użytkownika. Gdy użytkownik powróci do Witryny Indeed, używając tego samego komputera, korzystanie z niej będzie spersonalizowane i bardziej komfortowe. W takich przypadkach możemy powiązać Dane osobowe z plikiem cookie.

2. Jak używamy plików cookie

Plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, w tym tych uzyskanych od partnerów zewnętrznych, takich jak Google i Facebook używamy w celu pomiaru skuteczności usług, lepszego targetowania reklam oraz w celach marketingowych. Odbywa się to z poziomu Witryn, podczas pobierania lub instalowania aplikacji Indeed oraz w niektórych naszych ogłoszeniach w witrynach internetowych osób trzecich. Te pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie umożliwiają nam wyświetlanie naszych materiałów promocyjnych w innych witrynach odwiedzanych przez użytkownika w Internecie i łączenie użytkownika z większą liczbą Pracodawców. Możemy też udostępniać informacje o zachowaniu użytkownika w Witrynach osobom trzecim (w tym operatorom witryn internetowych osób trzecich i/lub serwisów społecznościowych) w celu prezentowania użytkownikowi reklam targetowanych oraz innych spersonalizowanych treści. 

Używamy tych plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii także po to, by Reklamy targetowane Indeed i inne reklamy mogły nam ułatwić stwierdzenie, które reklamy zostały wyświetlone przez użytkowników, ile razy użytkownicy widzieli konkretną reklamę oraz w jakich witrynach pojawiła się dana reklama. Możemy też umożliwić Pracodawcom uczestniczącym w programie Reklam targetowanych Indeed umieszczanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii w reklamach, które zamieszczamy w Witrynie oraz w witrynach internetowych osób trzecich, by ułatwić tym Pracodawcom ustalenie, jak ludzie korzystają z tych reklam ich Ofert pracy.

Możemy również używać tych plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii w Witrynach, aby ustalić, którzy użytkownicy widzieli konkretną Ofertę pracy, Stronę pracodawcy, Wydarzenie rekrutacyjne lub inną reklamę, w której występuje nazwa Pracodawcy, oraz przekazać te informacje Pracodawcy.

CeleJak używamy plików cookie
Cele analityczneFirma Indeed i jej podmioty stowarzyszone (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 4.14 Polityki prywatności) używają plików cookie do analizowania aktywności użytkowników w celu doskonalenia Witryn oraz witryn internetowych podmiotów stowarzyszonych Indeed. Możemy na przykład używać plików cookie do obserwowania zagregowanych schematów, takich jak łączna liczba operacji wyszukiwania ofert pracy wykonanych przez użytkowników. Analiza taka pozwala uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobów poprawy funkcjonalności Witryn i jakości korzystania z nich przez użytkowników.
Preferencje użytkownika i komfort użytkowaniaFirma Indeed i jej podmioty stowarzyszone używają plików cookie do gromadzenia pewnych informacji o użytkownikach, takich jak typ przeglądarki, serwer, preferencje językowe i ustawienia kraju. Przechowując preferencje użytkownika w Witrynach, możemy poprawić spójność i komfort korzystania z niej przez użytkowników. Możemy przykładowo zachować w pliku cookie ostatnie operacje wyszukiwania, aby umożliwić ich łatwe powtórzenie po powrocie do Witryn lub sugerować informacje dotyczące profilu podczas logowana na koncie i wypełniania CV w Witrynach (np. Indeed CV). 
Dodatkowo używamy plików cookie do utrzymywania stanu zalogowania w przypadkach, gdy użytkownik wielokrotnie odwiedza Witryny. Możemy też użyć adresu IP użytkownika w celu określenia jego lokalizacji geograficznej na poziomie miejscowości lub kodu pocztowego, aby zapewnić mu najbardziej trafne wyniki wyszukiwania.
Usługi pomiarowe oraz dokładniejsze targetowanie reklam i działań marketingowychUżywamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii uzyskanych od partnerów zewnętrznych, takich jak Google i Beeswax, w celu pomiaru skuteczności usług, lepszego targetowania reklam oraz w celach marketingowych. Odbywa się to podczas odwiedzania Witryn oraz pobierania lub instalowania aplikacji Indeed. Te pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie umożliwiają nam wyświetlanie naszych materiałów promocyjnych (które mogą zawierać informacje o konkretnej Ofercie pracy lub Stronie pracodawcy dostępnej w Witrynach) w innych witrynach odwiedzanych przez użytkownika w Internecie. 
Nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą również używać tych technologii do określania zainteresowań użytkownika podczas przeglądania różnych witryn internetowych w czasie w celu prezentowania targetowanych reklam i innych treści spersonalizowanych dla użytkownika. 
Firma Indeed może też udostępniać informacje o zachowaniu użytkownika w Witrynach osobom trzecim (w tym operatorom witryn internetowych osób trzecich) w celu prezentowania użytkownikowi reklam targetowanych oraz innych spersonalizowanych treści. Używamy też plików cookie, aby ułatwić prowadzenie Programu Reklam targetowanych Indeed. W związku z tym Programem i innymi reklamami używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, w tym tych uzyskanych od partnerów zewnętrznych, do określania, które reklamy zostały wyświetlone przez użytkowników, ile razy użytkownicy widzieli konkretną reklamę oraz w jakich witrynach pojawiła się dana reklama. 
Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingowych w oparciu o uzasadniony interes. Aby zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania danych do celów tworzenia reklam targetowanych lub skorzystać z innych praw, należy postępować zgodnie z punktem 10 Polityki prywatności.
Śledzenie ruchu przekierowanegoPlików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, w tym tych od partnerów zewnętrznych, używamy do powiązania aktywności użytkownika z witryną internetową osoby trzeciej, która przekierowała go do Witryn, lub do powiązania aktywności użytkownika przekierowanego do witryny internetowej osoby trzeciej przez witrynę Indeed. Niektóre z tych witryn internetowych osób trzecich są witrynami internetowymi partnerów, które otrzymują premię za aktywność użytkowników przekierowywanych do Witryn, lub premiują nas za aktywność użytkowników przekierowanych do takich witryn internetowych osób trzecich przez witrynę Indeed. 
Możemy jednak wykorzystać te technologie do ujawniania ograniczonych informacji dotyczących aktywności użytkownika w kontaktach z Pracodawcami, na przykład tego, którzy użytkownicy widzieli konkretną Ofertę pracy, Stronę pracodawcy, Wydarzenie rekrutacyjne lub inną reklamę Indeed w Witrynach oraz witrynie internetowej osoby trzeciej po kliknięciu łącza do Oferty pracy, strony pracodawcy, wydarzenia rekrutacyjnego lub innej reklamy w Witrynach. Plików cookie i tych technologii używamy też do powiązania aktywności użytkownika z kampanią e-mailową, która przekierowała użytkownika do Witryn.
Cele bezpieczeństwaUżywamy plików cookie, aby ograniczyć niektóre rodzaje cyberataków.
Cele związane z testowaniem, użytecznością i poprawą wydajnościZ plików cookie korzystamy, aby zapewnić użytkownikom spójne środowisko w trakcie prowadzenia przez nas testów A/B dotyczących określonych aspektów Witryn w celu ulepszenia naszej oferty produktów. Plików cookie używamy też w celu poprawy wydajności i niezawodności Witryn.
Zapobieganie oszustwom/spamowiUżywamy plików cookie podczas przeglądania i badania oszustw. Niektóre z naszych operacji śledzenia plików cookie/urządzeń odbywają się za pośrednictwem dostawców zewnętrznych, takich jak SiftScience, a w innych przypadkach używamy własnych indeksów do identyfikowania aktywności związanej z konkretnymi plikami cookie.
Zapewnianie zgodności z prawemMożemy wykorzystywać pliki cookie do anonimizacji gromadzonych przez nas danych o ruchu i aktywności użytkowników podczas korzystania z Witryn. Możemy również umieszczać plik cookie o nazwie OptanonConsent, aby przechowywać zgody użytkownika wyrażone podczas interakcji z bannerem plików cookie.

3. Rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookie

W celu udostępnienia użytkownikom licznych produktów i usług w każdej Witrynie w różny sposób korzystamy z własnych i zewnętrznych plików cookie. Jeśli użytkownik korzysta z dowolnej z witryn wymienionych w poniższej tabeli, może kliknąć poniższe łącza do poszczególnych marek, by wyświetlić pełną listę naszych plików cookie wykorzystywanych w Witrynach. Wszyscy pozostali odwiedzający mogą wyświetlić listę zewnętrznych plików cookie naszych partnerów w drugiej tabeli poniżej.

MarkaLista plików cookie
Użytkownicy HRTechPrivacy.com (hrtechprivacy.com)Lista plików cookie
Użytkownicy Indeed Ireland (ie.indeed.com)Lista plików cookie
Użytkownicy Indeed UK (uk.indeed.com)Lista plików cookie
Użytkownicy Indeed US (indeed.com)Lista plików cookie
Użytkownicy Engineerjobs UK (uk.engineerjobs.com)Lista plików cookie
Użytkownicy US Resume.com (resume.com) Lista plików cookie
Użytkownicy US RescueMyResumes.com (rescuemyresumes.com) Lista plików cookie
Użytkownicy US ResumePerfector (resumeperfector.com) Lista plików cookie

W celu udostępnienia i doskonalenia naszych usług oraz ich świadczenia na rzecz użytkowników możemy pozwolić na korzystanie z plików cookie w Witrynach osobom trzecim. Sposób korzystania przez nas z tych plików cookie może się różnić w zależności od lokalizacji i rynku. Jeśli sposób korzystania z Witryn przez użytkownika nie został uwzględniony w poniższej tabeli, należy poszukać w ustawieniach przeglądarki listy wszystkich plików cookie przechowywanych na urządzeniu. Poniższa lista obejmuje wszystkich naszych partnerów dostarczających zewnętrzne pliki cookie na dzień wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności. Więcej informacji na temat ich praktyk dotyczących ochrony prywatności można znaleźć w ich witrynach internetowych:

Dostawca zewnętrznych plików cookieWitryna internetowa osoby trzeciej
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Tribliohttps://www.triblio.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

4. Kontrolowanie przez użytkownika naszego korzystania z plików cookie

Poniższe tabele mogą oferować naszym użytkownikom na niektórych rynkach opcje ustawień plików cookie. Inne przykładowe mechanizmy kontroli dostępne dla naszych użytkowników:

Mechanizmy kontroli specyficzne dla przeglądarki i urządzenia

Przeglądarka może oferować możliwość blokowania plików cookie, np. zewnętrznych plików cookie. Niektóre przeglądarki umożliwiają również przeglądanie plików cookie i indywidualne zarządzanie nimi. Zachęcamy do przejrzenia ustawień i dokumentacji przeglądarki w celu znalezienia dodatkowych informacji na temat mechanizmów kontroli oferowanych przez daną przeglądarkę oraz sposobów ich działania. Należy zwrócić uwagę, że jeśli użytkownik usunie ze swojego urządzenia lub swojej przeglądarki jakikolwiek plik cookie używany przez Indeed w Witrynach, ale nie ustawi przeglądarki lub urządzenia w taki sposób, by blokowane były zewnętrzne pliki cookie, podczas kolejnej wizyty możemy zainstalować ten sam plik cookie. Niektóre zewnętrzne pliki cookie są też integralną częścią usług świadczonych przez nas w Witrynach. Po zablokowaniu zewnętrznych plików cookie korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w Witrynach może być niemożliwe.

Rezygnacja z Reklam targetowanych

Użytkownik może także zrezygnować z reklam targetowanych, które oferujemy za pośrednictwem naszych zewnętrznych partnerów reklamowych, takich jak Google i Beeswax. W tym celu musi odwiedzić oferowane przez nich zasoby (np. Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług firmy Google) lub skontaktować się z nimi za pomocą inicjatyw samoregulacyjnych z zakresu reklamy cyfrowej dostępnych w Unii Europejskiej (Your Online Choices), Stanach Zjednoczonych (Your Ad Choices) i Kanadzie (Your Ad Choices). Możemy okresowo aktualizować tę listę w związku z udostępnianiem podobnych inicjatyw na innych rynkach. Zachęcamy do odwiedzenia wszystkich tych witryn internetowych w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat podejścia każdej organizacji do reklam targetowanych, list uczestniczących firm i opcji dostępnych dla internautów. Należy zwrócić uwagę, że rezygnacja z reklam targetowanych partnerów zewnętrznych może wymagać użycia zewnętrznego pliku cookie w celu odzwierciedlenia wyboru użytkownika, a usunięcie zewnętrznych plików cookie z przeglądarki lub urządzenia może mieć wpływ na wybór lub go usunąć.

5. Zmiany Zasad dot. plików cookie

Data ostatniej modyfikacji niniejszych Zasad dot. plików cookie jest podana u góry dokumentu (zob. „Ostatnia aktualizacja”). Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od daty „Ostatniej aktualizacji” wskazanej powyżej. Skorzystanie z Witryn lub podanie nam informacji po takich zmianach oznacza zaakceptowanie przez użytkownika zmienionych Zasad dot. plików cookie. Jeśli firma Indeed zamierza użyć danych osobowych zebranych za pośrednictwem Witryny w sposób znacząco odmienny od podanego w chwili ich zebrania, to powiadomi użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail i/lub przez zamieszczenie zawiadomienia we właściwych Witrynach na 30 dni przed takim użyciem albo w inny sposób w zakresie wymaganym przez prawo.

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące ochrony prywatności przez firmę Indeed

W niniejszej Polityce prywatności opisano w wyczerpujący sposób, jak firma Indeed przetwarza dane użytkowników. Więcej informacji na temat podejścia firmy Indeed do ochrony prywatności można znaleźć na stronie z często zadawanymi pytaniami (FAQ).

Kontakt z nami

Aby uzyskać pomoc w sprawach ogólnych, właściwą metodę można znaleźć w poniższej tabeli:

Pomoc IndeedFormularz pomocy Indeed
Pomoc WorkopolisFormularz pomocy Workopolis
Pomoc EngineerJobsProsimy napisać do nas na adres privacycenter @ rgf-ohr.com (należy usunąć spacje)
Pomoc WowJobsProsimy napisać do nas na adres privacycenter @ rgf-ohr.com (należy usunąć spacje)
Pomoc GigaJobProsimy napisać do nas na adres privacycenter @ rgf-ohr.com (należy usunąć spacje)
Pomoc CareesmaFormularz pomocy Careesma
Resume.comProsimy napisać do nas na adres support @ resume.com (należy usunąć spacje)
RescueMyResumes.comProsimy napisać do nas na adres privacycenter @ rgf-ohr.com (należy usunąć spacje)
ResumePerfector.comProsimy napisać do nas na adres privacycenter @ rgf-ohr.com (należy usunąć spacje)

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy przesłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje).