HR Tech Privacy

Indeed

Indeed jest światowym liderem w branży rekrutacyjnej1 z ponad 250 mln unikatowych użytkowników2 miesięcznie. Indeed stawia na pierwszym miejscu osoby poszukujące pracy, umożliwiając im swobodny dostęp do wyszukiwania ofert i firm oraz zamieszczania CV. Każdego dnia stwarzamy nowe możliwości milionom ludzi.

1 comScore, całkowita liczba odwiedzin, marzec 2020

2 Google Analytics, unikatowi użytkownicy, luty 2020

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 21 luty 2022

Streszczenie Polityki prywatności firmy Indeed

Firma Indeed i jej podmioty powiązane należą bezpośrednio lub pośrednio do notowanej na giełdzie japońskiej spółki dominującej Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Wstęp

Streszczenie Pełnej wersji Polityki prywatności firmy Indeed zostało stworzone w celu przejrzystego przedstawienia najważniejszych informacji o postępowaniu z danymi użytkowników.

Polityka prywatności zawiera szczegółowy opis sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych i nieosobowych, które otrzymujemy od użytkowników i gromadzimy na ich temat, gdy użytkownicy uzyskują przez przeglądarkę internetową lub urządzenia mobilne dostęp do naszych witryn internetowych, aplikacji, usług i oprogramowania oraz, gdy z nich korzystają (łącznie „Witryny”).

Polityka prywatności obejmuje wszystkie nasze Witryny, w tym powiązane usługi internetowe lub mobilne, aplikacje, witryny internetowe i oprogramowanie marek Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, WorkopolisWowjobs.

Podstawową misją firmy Indeed jest pomaganie osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia i przedstawianie Pracodawcom idealnych kandydatów. Ponieważ każdy z naszych podmiotów stowarzyszonych również realizuje te zadania, stworzyliśmy Centrum ochrony prywatności, by użytkownicy mogli poznać nasze podmioty stowarzyszone, a także stosowane przez nas sposoby udostępniania danych. Więcej informacji o tym, jak udostępniamy dane podmiotom stowarzyszonym, można znaleźć na naszej stronie Centrum ochrony prywatności w sekcji Często zadawane pytania.

2. Kto jest odpowiedzialny za dane użytkowników?

Podmiot Indeed odpowiedzialny za informacje użytkownika zależy od lokalizacji użytkownika oraz od tego, czy pełnimy rolę administratora danych czy podmiotu przetwarzającego dane zgodnie z punktem 1.1 Pełnej wersji polityki prywatności Indeed. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, by ustalić podmiot odpowiedzialny. 

Lokalizacja użytkownikaAdministrator danych 
Stany ZjednoczoneIndeed Inc.
Indeed Staff LLC dla użytkowników Indeed Staff
Poza Stanami ZjednoczonymiIndeed Ireland Operations Limited 
Indeed Hire Singapore Pte. Ltd., dla użytkowników Indeed Hire w Japonii

3. Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy?

Okoliczności, w jakich gromadzimy dane za pośrednictwem Witryn:

 • użytkownik podaje nam informacje dobrowolnie za pośrednictwem Witryn, np. dane kontaktowe, informacje zawarte w CV, dane o lokalizacji;
 • użytkownik korzysta z Witryn, w związku z czym gromadzimy np. informacje otrzymane z urządzenia użytkownika i wygenerowane na podstawie działań podejmowanych w Witrynach, np. operacji wyszukiwania czy klikniętych ofert pracy;
 • użytkownik aplikuje o pracę, korzysta z pytań rekrutacyjnych lub ocen albo automatycznej selekcji telefonicznej bądź loguje się z witryn internetowych osób trzecich;
 • użytkownik korzysta z płatnych usług lub, będąc Pracodawcą, podaje dane wymagane od Pracodawców, np. na potrzeby weryfikacji.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów danych osobowych, jakie gromadzimy o użytkownikach, oraz informacje o podstawie prawnej gromadzenia takich danych można znaleźć w punkcie 2 Pełnej wersji Polityki prywatności.

4. Dlaczego gromadzimy te informacje?

Gromadzimy informacje i korzystamy z nich, aby pomagać Osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, przedstawiać Pracodawcom idealnych kandydatów i umożliwić świadczenie usług dla użytkowników i je udoskonalać. Podsumowując, dane osobowe użytkowników są przez nas wykorzystywane w odpowiednich przypadkach w celu:

 • utworzenia konta użytkownika i przesyłania powiadomień Job Alert lub innych materiałów promocyjnych; 
 • prezentowania użytkownikowi adekwatnych wyników wyszukiwania i polecanych ofert pracy; 
 • ułatwiania komunikacji w związku z procesem szukania pracy, aplikowania i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych;
 • udostępniania CV użytkownika osobom trzecim, stosownie do ustawień prywatności (np. CV prywatne lub publiczne); 
 • dopasowywania Osób poszukujących pracy do Ofert pracy dodawanych przez Pracodawców; 
 • zapobiegania oszustwom, spamowi i innym potencjalnie nieuczciwym lub nielegalnym zachowaniom; 
 • ułatwienia dokonywania płatności za usługi płatne; 
 • prowadzenia automatycznego przetwarzania, na którym opiera się wiele naszych usług; 
 • ulepszania i optymalizacji naszych usług i bezpieczeństwa zarówno wśród Osób poszukujących pracy, jak i Pracodawców poprzez udostępnianie danych podmiotom stowarzyszonym;
 • ulepszania naszych usług, utrzymywania jakości produktów i chronienia użytkowników; oraz 
 • łączenia w większą całość i udostępniania osobom trzecim treści zamieszczanych w serwisie Indeed jako publiczne.

Szczegółowe informacje na temat celów, do jakich wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, znajdują się w punktach 4, 59Pełnej wersji Polityki prywatności.

5. Komu udostępniane są dane?

Dane użytkowników udostępniamy: 

 • podmiotom stowarzyszonym firmy Indeed;
 • Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy (np. gdy Osoba poszukująca pracy zdecyduje się aplikować o pracę); 
 • zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam prowadzić działalność, np. przechowując dane lub wykrywając oszustwa.

Prosimy zapoznać się z punktami 4, 8, 911 Pełnej wersji Polityki prywatności, by dowiedzieć się więcej na ten temat.

6. Jak długo przechowujemy dane użytkowników?

Firma Indeed przechowuje dane osobowe użytkowników do czasu, aż nie są potrzebne do świadczenia przez nas usług albo użytkownik zażąda ich usunięcia. Ponadto możemy być zobowiązani do przechowywania określonych danych, by zachować zgodność z lokalnym prawem. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje dane osobowe, powinien złożyć żądanie usunięcia. Dalsze informacje na temat okresu przechowywania przez nas danych użytkowników można znaleźć w punkcie 2 Pełnej wersji Polityki prywatności.

7. Jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do ich danych osobowych?

Firma Indeed traktuje prywatność wszystkich swoich użytkowników bardzo poważnie. Na całym świecie przysługują im prawa oparte na RODO. Należy do nich między innymi prawo dostępu do danych osobowych; prawo do usuwania danych osobowych; prawo do otrzymania danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przenoszenie; a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec określonych sposobów ich przetwarzania. W przypadku gdy korzystanie przez nas z danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, użytkownik ma również prawo do jej wycofania. Prosimy o zapoznanie się z punktem 10 Pełnej wersji Polityki prywatności, by uzyskać dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikom i sposobów ich wykonywania.

Ponadto użytkownicy mają prawo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w sprawie przetwarzania przez Indeed danych użytkownika; dalsze informacje na ten temat znajdują się w punkcie 12 Pełnej wersji Polityki prywatności. Jeśli użytkownik przebywa w Stanach Zjednoczonych, mogą mu przysługiwać inne prawa związane z prywatnością, a informacje na ten temat znajdują się w punkcie 13 Pełnej wersji Polityki prywatności.

8. Kontakt z nami 

Użytkownik może się skontaktować z firmą Indeed, Inc. pod adresem 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA lub z firmą Indeed Ireland Operations Limited pod adresem 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland. Z każdą z tych firm można też skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Witrynach.

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, proszę przesłać wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje z adresu).

Pełna wersja Polityki prywatności firmy Indeed

Firma Indeed i jej podmioty powiązane należą bezpośrednio lub pośrednio do notowanej na giełdzie japońskiej spółki dominującej Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Wstęp

W Indeed doceniamy zaufanie, jakim obdarzają nas użytkownicy i klienci, gdy dają nam dostęp do swoich danych osobowych. W Polityce prywatności opisano, jakie działania podejmujemy, aby utrzymać zaufanie i chronić te informacje.

Niniejsza Polityka prywatności określa przede wszystkim sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe i nieosobowe, które użytkownik przekazuje nam, uzyskując dostęp do usług online lub usług mobilnych, aplikacji mobilnych i witryn internetowych oraz oprogramowania oferowanych przez firmę Indeed oraz jej powiązane marki objęte niniejszą Polityką prywatności, w tym Engineerjobs, Careesma, Gigajob, WorkopolisWowjobs (zwane dalej łącznie „Indeed” lub „Witrynami”) oraz korzystając z nich.

W szczególności niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych i nieosobowych, które użytkownik przekazuje firmie Indeed podczas uzyskiwania dostępu do lub korzystania z usług internetowych lub mobilnych, aplikacji mobilnych oraz witryn internetowych Indeed lub pozostałych Witryn, a także oprogramowania dostarczonego przez firmę Indeed podczas korzystania z takich usług lub witryn internetowych. Naszą podstawową misją jest pomaganie ludziom w znalezieniu zatrudnienia oraz przedstawianie Pracodawcom idealnych kandydatów. Ponieważ każdy z naszych podmiotów stowarzyszonych również realizuje te zadania, stworzyliśmy Centrum ochrony prywatności, by użytkownicy mogli poznać nasze podmioty stowarzyszone, a także sposoby udostępniania im danych, aby przedstawiać użytkownikom jak najlepsze produkty i usługi. Więcej informacji o tym, jak udostępniamy dane podmiotom stowarzyszonym, można znaleźć na naszej stronie Centrum ochrony prywatności w sekcji Często zadawane pytania.

1.1 Podmioty Indeed odpowiedzialne za dane użytkownika

Ta sekcja określa, który podmiot Indeed jest administratorem danych osobowych użytkownika. 

 – Indeed jako Administrator

Dla celów niniejszej Polityki prywatności określenie „Indeed” lub zwrot w pierwszej osobie liczby mnogiej oznacza spółkę Indeed, Inc., jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, spółkę Indeed Staff LLC, jeśli użytkownik korzysta z usług Indeed Staff, spółkę Indeed Ireland Operations Limited („Indeed Ireland”), jeśli znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi z wyjątkiem Japonii, gdzie określenia te oznaczają spółkę Indeed Hire Singapore Pte. Ltd.

Indeed jest administratorem danych osobowych użytkownika przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w punkcie 1.1.

Należy pamiętać, że podmiot będący stroną w Warunkach korzystania z usług może nie być tożsamy z podmiotem będącym administratorem danych w niniejszej Polityce prywatności.

 – Indeed jako Podmiot przetwarzający dane

Indeed świadczy na rzecz Pracodawcy określone usługi rekrutacyjne, w ramach których pełni funkcję Podmiotu przetwarzającego dane lub podobną na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych i przetwarza dane osobowe użytkownika, które od niego otrzymuje, wyłącznie w imieniu Pracodawcy, zgodnie z naszymi Warunkami. Dotyczy to usługi Importu Kandydatów, w ramach której pomagamy Pracodawcom w nawiązywaniu kontaktu i przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy nie aplikują za pośrednictwem naszych Witryn, oraz w zarządzaniu nimi, jak również innych usług, które pomagają Pracodawcom w zarządzaniu procesem rekrutacyjnym. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Indeed w ramach wspomnianych usług lub w celu wykonania praw użytkownika dotyczących wymienionych informacji należy kontaktować się z Pracodawcą, u którego użytkownik ubiega się o pracę. Nasze pozostałe działania związane z przetwarzaniem objęte niniejszą Polityką prywatności nie dotyczą Danych osobowych, które gromadzimy w ramach wspomnianych usług.

1.2 Ważne definicje

Określenie „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, a określenie „dane nieosobowe” oznacza wszelkie informacje, które nie identyfikują użytkownika jako konkretnej osoby. Należy pamiętać, że do celów niniejszej Polityki prywatności firma Indeed będzie zawsze stosować się do obowiązującej definicji prawnej określającej, czym są, a czym nie są dane osobowe. Występujące w niniejszej Polityce prywatności odniesienia do „informacji” lub „informacji użytkownika” mogą dotyczyć zarówno danych osobowych, jak i nieosobowych.

Z Witryn mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne poszukujące możliwości zatrudnienia, usług lub informacji związanych z ich zatrudnieniem lub poszukiwaniem pracy („Osoby poszukujące pracy”). W odpowiednich przypadkach Witryny mogą być udostępnione również osobom fizycznym i/lub organizacjom poszukującym informacji związanych z rekrutacją lub zasobami ludzkimi albo chcącym udostępnić informacje dotyczące możliwości zatrudnienia („Oferty pracy”) w imieniu własnym lub innych osób/organizacji, w tym m.in. agencjom dokonującym zakupów na rzecz wielu stron („Pracodawcy”).

1.3 Zakres Polityki prywatności firmy Indeed

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje wyłącznie dane, które zbieramy za pośrednictwem Witryn. Nie dotyczy żadnego innego gromadzenia ani przetwarzania danych, w tym między innymi zewnętrznych operatorów stron internetowych, do których prowadzą łącza w Witrynach, ani żadnych informacji gromadzonych przez nas w trybie offline lub za pośrednictwem jakichkolwiek witryn, produktów lub usług, które nie zawierają bezpośredniego łącza do niniejszej Polityki prywatności.

Od czasu do czasu możemy odwoływać się do niniejszej Polityki prywatności w zawiadomieniach w Witrynach, w tym na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych specjalnego przeznaczenia, a także w zaproszeniach dla użytkowników do zgłaszania pomysłów na ulepszenie Witryn. Firma Indeed może w każdej chwili zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności.

Osoba poszukująca pracy zainteresowana ofertą powinna zapoznać się z zawartymi w niej dodatkowymi informacjami dotyczącymi kandydatów. Obecni i byli pracownicy firmy Indeed powinni skontaktować się z odpowiednimi koordynatorami działu kadr, aby zapoznać się z obowiązującymi wytycznymi.

1.4 Zmiany Polityki prywatności

Data ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki prywatności jest podana u góry tej strony (zob. „Ostatnia aktualizacja”). Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności zaczynają obowiązywać od daty wskazanej powyżej i określonej jako „Ostatnia aktualizacja”. Skorzystanie z Witryn lub podanie nam informacji po tych zmianach oznacza zaakceptowanie przez użytkownika zmienionej Polityki prywatności. Jeśli firma Indeed zamierza użyć danych osobowych zebranych za pośrednictwem Witryn w sposób znacząco odmienny od podanego w chwili ich zebrania, powiadomi użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail i/lub przez zamieszczenie zawiadomienia w odpowiednich Witrynach na 30 dni przed takim użyciem albo w inny sposób wymagany przez prawo.

1.5 Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące ochrony prywatności przez firmę Indeed

Należy pamiętać, że w niniejszej Polityce prywatności opisano w zwięzły sposób, jak firma Indeed przetwarza dane użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji o podejściu firmy Indeed do RODO, ustawy CCPA i zasad ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z Często zadawanymi pytaniami dotyczącymi ochrony prywatności przez firmę Indeed.

2. Gromadzone informacje

Aby umożliwić firmie Indeed udostępnianie usług, produktów i funkcji w Witrynach, użytkownik przekazuje jej różnego typu informacje. 

2.1 Informacje przekazywane przez użytkownika firmie Indeed

— Z konta użytkownika

Gromadzimy dane użytkownika, gdy tworzy on konto, prosi o informacje, subskrybuje usługę, bierze udział w ankiecie, publikuje ocenę lub opinię, publikuje pytanie lub odpowiedź, przekazuje lub tworzy swoje CV, korzysta z usługi Indeed Kwalifikacje, aktualizuje swoje preferencje dotyczące ofert pracy, przekazuje zawartość lub w inny sposób aktywnie przesyła nam dane w Witrynach. Dane te mogą obejmować między innymi nazwę użytkownika, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego), adres zamieszkania, płeć, zawód, zainteresowania, osiągnięcia, cele zawodowe, numery dokumentów poświadczających uprawnienia lub prawo wykonywania zawodu, wiadomości wysyłane do innych użytkowników, preferowany harmonogram i wymiar czasu pracy lub wysokość wynagrodzenia i inne preferencje dotyczące organizacji pracy oraz wszelkie inne dane zawarte w profilu lub CV znajdującym się na koncie użytkownika, w tym między innymi materiały aplikacyjne, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne przesłane do Indeed lub Pracodawców przez serwis Indeed oraz odpowiedzi udzielone przez użytkownika w kwestionariuszach wypełnionych w naszych Witrynach lub przesłanych do użytkownika. Wszystkie te informacje mogą zostać powiązane z profilem użytkownika w serwisie Indeed.

Użytkownik może przekazywać dane dotyczące swojej dokładnej lokalizacji podczas wprowadzania ich w Aplikacjach Indeed (zgodnie z treścią Wstępu do Warunków korzystania z usług firmy Indeed), aby znajdować lepiej dopasowane Oferty pracy. Firma Indeed prosi użytkownika o zgodę w momencie podawania tych danych, a takie przetwarzanie będzie wykonywane tylko w przypadku uzyskania tej zgody. 

Jeśli użytkownik utworzy konto Indeed, Indeed może też utworzyć i przypisać do urządzenia użytkownika identyfikator podobny do numeru konta. Możemy gromadzić nazwę, którą użytkownik powiązał ze swoim urządzeniem, typ urządzenia, numer telefonu, kraj i wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecydował się podać, takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail lub kod pocztowy. Przykładowo gdy osoba poszukująca pracy uzyskuje dostęp do witryny Indeed na urządzeniu mobilnym, firma Indeed może prezentować mu odpowiednie Oferty pracy z lokalizacji o tym samym kodzie pocztowym co miejsce, w którym odbywa się ta czynność.

— W wyniku aktywności użytkownika w Witrynach

Ponadto, w ramach standardowej i niezbędnej obsługi Witryn, Indeed może gromadzić, analizować, przetwarzać, przechowywać, a także zapisywać i analizować w czasie rzeczywistym wszelką działalność użytkownika w Witrynach, sposób, w jaki użytkownik nawiązuje z nimi interakcje, i komunikację prowadzoną przez użytkownika za ich pośrednictwem, w tym między innymi poprzez gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie, przechowywanie i zapisywanie informacji o tym, które obszary Witryny są odwiedzane przez użytkownika (np. konkretne adresy URL), czy i w których miejscach użytkownik klika, przewija strony, wskazuje kursorem określone elementy i aktywuje je myszą lub w inny sposób wchodzi w interakcje z naszymi Witrynami lub komunikuje się za ich pośrednictwem oraz w którym miejscu nastąpiła każda z tych czynności i jak długo trwała. Może to również polegać na gromadzeniu, analizowaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i zapisywaniu informacji pochodzących z komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika oraz na temat komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika, a także o działaniach wykonanych przez użytkownika w Witrynach, w tym między innymi: CV użytkownika, jego wyszukiwaniach, tytułach stanowisk, które użytkownik wyszukuje, klika lub na które aplikuje, lokalizacjach tych stanowisk, wynagrodzeniu lub doświadczeniu, ogólnych widełkach płacowych lub poziomie doświadczenia w przeglądanych ofertach pracy (tam, gdzie jest to wskazane), Ofertach pracy, na które użytkownik odpowiada, dacie, czasie i rodzaju aktywności użytkownika w Witrynach, np. częstotliwości aktualizowania CV lub wyszukiwania ofert pracy, aktywności sesji, typie przeglądarki, systemie operacyjnym, typie urządzenia, identyfikatorze reklam mobilnych, adresie MAC, adresie IP oraz każdej innej czynności lub aktywności w Witrynach, sposobie interakcji z nimi oraz komunikacji za ich pośrednictwem. Witryna nie może działać w sposób zamierzony przez Indeed, jeśli nie podejmiemy wspomnianych działań. Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje o jego działaniach były gromadzone, przetwarzane, analizowane lub rejestrowane w ten sposób, nie powinien korzystać z Witryny.

W przypadku Pracodawców może to także obejmować działania podejmowane w odniesieniu do Oferty pracy albo CV lub aplikacji Osoby poszukującej pracy, takie jak wstrzymanie lub zamknięcie Oferty pracy, otwarcie lub przejrzenie CV lub aplikacji bądź odpowiedzenie na nie, albo podjęcie decyzji dotyczącej CV, aplikacji lub Oferty pracy.

— W wyniku aktywności użytkownika w Indeed Hire

Możemy kontaktować się z Pracodawcami, aby zachęcić ich do skorzystania z naszej usługi Indeed Hire. W takim przypadku użytkownik może podać firmie Indeed dodatkowe informacje dotyczące jego potrzeb rekrutacyjnych. Pozwala to firmie Indeed określić, czy produkt Hire jest dostosowany do potrzeb Pracodawcy. Gdy Osoby poszukujące pracy aplikują na stanowisko polecane im przez Indeed Hire, firma Indeed ułatwia pewne aspekty procesu rekrutacji, w tym przykładowo negocjacje pomiędzy Osobą poszukującą pracy a Pracodawcą, stosownie do okoliczności. W ramach tego procesu gromadzimy i przetwarzamy wszelkie informacje przekazywane Indeed, w tym między innymi wszelkie zapytania Osoby poszukującej pracy dotyczące oferty pracy lub rozmowy kwalifikacyjnej, informacje o przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz informacje dotyczące wynagrodzenia.

— Podczas korzystania z automatycznej selekcji telefonicznej

Jeśli użytkownik korzysta z produktu do automatycznej selekcji telefonicznej, firma Indeed zarejestruje i zachowa odpowiedzi użytkownika na pytania rekrutacyjne Pracodawcy, któremu przekażemy uzyskane odpowiedzi. Jeśli użytkownik zechce użyć takiego produktu, zgodzi się z góry na odsłuchiwanie i analizowanie tego nagrania przez firmę Indeed zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

— Podczas podawania informacji dotyczących Pracodawcy

Jeśli użytkownik jest Pracodawcą, możemy zażądać od niego podania określonych informacji w celu zweryfikowania jego konta. Te informacje mogą między innymi obejmować federalny numer identyfikacyjny Pracodawcy (EIN, Federal Employer Identification Number), informacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej lub rachunek za media, a także imię i nazwisko oraz adres e-mail przedstawiciela Pracodawcy. Te informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych, z zastrzeżeniem wszelkich wniosków organów ścigania lub nakazów sądowych.

– Podczas korzystania z usług płatnych

W związku z usługami płatnymi będziemy także zbierać informacje dotyczące płatności (np. cztery ostatnie cyfry numerów kart kredytowych, debetowych lub innych kart płatniczych oraz powiązane informacje weryfikacyjne). Zwracamy uwagę, że firma Indeed ma dostęp tylko do czterech ostatnich cyfr numeru karty kredytowej, debetowej lub innej karty płatniczej i nie przechowuje pełnych numerów kart ani ich kodów zabezpieczeń.

– Aktualizacja informacji przekazywanych Indeed

Gdy użytkownik przekazuje Indeed informacje lub aktualizuje wcześniej przekazane informacje, w tym preferencje, które może określić w swoim profilu Indeed, na przykład udostępnia swoje CV na platformie Indeed lub informacje przekazane w części „O mnie” profilu Indeed jako „prywatne” lub „publiczne”, uwzględnienie tych zmian w Witrynach może zająć nam kilka dni. Od momentu wprowadzenia tych zmian do momentu ich uwzględnienia w naszych Witrynach nowe dane mogą być niewidoczne i nadal mogą wyświetlać się wcześniej udostępnione dane. W wyniku tego informacje, które użytkownik postanowi udostępnić publicznie na naszej Witrynie, mogą nadal być widoczne dla Pracodawców i innych użytkowników w naszej Wyszukiwarce CV i w innych częściach naszych Witryn.

2.2 Informacje gromadzone, gdy użytkownik aplikuje o pracę lub uzyskuje dostęp do Indeed z niektórych witryn internetowych osób trzecich

— Gdy użytkownik loguje się do witryny Indeed lub używa jej z poziomu witryn zewnętrznych

Użytkownik może też utworzyć konto lub zalogować się na konto Indeed przy użyciu witryn internetowych osób trzecich, w tym między innymi serwisu Facebook lub Google. Jeśli użytkownik nie ma jeszcze konta Indeed i zaloguje się do witryny Indeed przy użyciu konta Facebook lub Google, spowoduje to utworzenie konta Indeed przy użyciu tego samego adresu e-mail, który jest używany na koncie Facebook lub Google. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie tej informacji firmie Indeed, serwis Facebook lub Google uwierzytelni go i przekieruje do Indeed. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zaloguje się do witryny Indeed przy użyciu konta Facebook lub Google, serwis Facebook lub Google doda plik cookie w celu uwierzytelnienia użytkownika jako użytkownika serwisu Facebook lub Google.

Uzyskując dostęp do witryny Indeed za pośrednictwem konta Facebook lub Google, użytkownik rozumie, że serwis Facebook lub Google udostępni określone dane wyszczególnione powyżej w niniejszym ustępie do celów uwierzytelnienia, aby umożliwić bezpieczny dostęp do witryny Indeed. Udostępnianie to można w każdej chwili wyłączyć z poziomu swojego konta Facebook lub Google. Te informacje będą traktowane jako informacje o koncie Indeed do celów użytkowania witryny Indeed.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć połączenie między kontem Facebook lub Google a kontem Indeed, używając ustawień prywatności na swoim koncie Facebook lub Google. Facebook lub Google mogą również poprosić użytkownika o zgodę na udostępnianie pewnych innych danych, w tym między innymi jego imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego, profilu publicznego i adresu e-mail. Po uzyskaniu zgody użytkownika informacje będą udostępniane firmie Indeed. Zostaną przez nią wykorzystane na potrzeby świadczenia usług użytkownikowi, w tym uzupełniania profilu Indeed użytkownika w witrynie Indeed. Udostępnione dane pozostaną powiązane z kontem Indeed użytkownika, dopóki nie zostaną przez niego zmienione lub usunięte.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZWIĄZEK UŻYTKOWNIKA Z SERWISEM FACEBOOK LUB GOOGLE ALBO DOWOLNĄ INNĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ OSOBY TRZECIEJ PODLEGA WYŁĄCZNIE UMOWIE UŻYTKOWNIKA ZAWARTEJ Z TAKĄ WITRYNĄ.

– Indeed for Chrome i nasze oprogramowanie mobilne

Firma Indeed może też zbierać informacje o witrynach internetowych osób trzecich odwiedzanych przez użytkownika za pośrednictwem naszego oprogramowania mobilnego lub podczas używania rozszerzenia Indeed for Chrome. Mogą to być informacje dotyczące Ofert pracy, wysłane, zapisane lub zaktualizowane przez użytkownika notatki lub statusy aplikacji, a także dane dotyczące sposobu interakcji użytkownika z witrynami internetowymi oraz innych czynności wykonywanych w takich witrynach, w tym adresy URL odwiedzonych witryn internetowych. Możemy również sugerować informacje z profilu Indeed użytkownika do wykorzystania w składanych przez niego w witrynach internetowych osób trzecich aplikacjach i sprawdzać, czy użytkownik wprowadza zmiany w tych sugestiach, ale nie same zmiany. Robimy to po to, aby umożliwić Osobie poszukującej pracy prowadzenie rejestru konkretnych Ofert pracy, wykrywać aplikacje o pracę w witrynach internetowych osób trzecich w celu zapewnienia Osobie poszukującej pracy możliwości automatycznego wypełniania części formularza przy użyciu Indeed CV, lub aby potwierdzać aplikacje. Rozszerzenie Indeed for Chrome jest dla firmy Indeed również źródłem informacji o rodzajach ofert i funkcjach produktów Indeed, które interesują użytkownika. Dzięki tym informacjom możemy zapewniać użytkownikowi usprawnione wyszukiwanie Ofert pracy oraz udoskonalone polecenia dotyczące Ofert pracy i funkcje produktów. 

— Gdy użytkownik aplikuje o pracę w niektórych witrynach internetowych osób trzecich

Gdy użytkownik aplikuje o pracę w określonych witrynach internetowych osób trzecich, Indeed może także otrzymywać informacje o statusie aplikacji o pracę użytkownika i o decyzjach podjętych przez Pracodawcę, np. czy aplikacja doszła do etapu rozmowy kwalifikacyjnej albo czy oferta pracy została przyjęta czy odrzucona. Informacje te pomagają Indeed lepiej poznać skuteczność Witryn i ich funkcji. Korzystanie z tych informacji przez Indeed szczegółowo opisano w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

– Indeed IQ

Indeed oferuje programowe narzędzie do optymalizacji kampanii, które pomaga Pracodawcom śledzić i optymalizować jej wyniki oraz zarządzać nimi w czasie rzeczywistym w wielu witrynach i na wielu platformach z ogłoszeniami o pracy („Indeed IQ”). Gdy użytkownik klika Ofertę pracy obsługiwaną przez Indeed IQ oraz gdy uruchamia i wypełnia aplikację o pracę wygenerowaną przez Indeed IQ w witrynie internetowej Pracodawcy lub witrynie internetowej obsługiwanej przez system śledzenia aplikacji ATS Pracodawcy, Indeed może gromadzić określone informacje o użytkowniku oraz wszelkich podejmowanych przez niego podczas wizyty działaniach za pomocą zautomatyzowanych narzędzi takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne. Zebrane informacje obejmują między innymi informacje na temat urządzenia użytkownika, wyświetlonych/klikniętych Ofert pracy, uruchomionych i wypełnionych aplikacji o pracę, odsyłających adresów URL oraz godzin i dat odwiedzin w witrynie.

2.3 Wszelkie inne dane osobowe otrzymywane przez firmę Indeed od osób trzecich

Wszelkie dane osobowe, które firma Indeed może otrzymywać ze źródeł zewnętrznych, w tym dane z ogłoszeń sponsorowanych w witrynach internetowych osób trzecich, będą przetwarzane przez firmę Indeed zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2.4 Przechowywanie informacji użytkownika

Firma Indeed przechowuje dane osobowe użytkowników do czasu, aż nie będą potrzebne do świadczenia przez nas usług albo użytkownik zażąda ich usunięcia. Przykładowo jeśli Pracodawca usunie aplikację o pracę w swoim panelu kandydatów w serwisie Indeed, firma Indeed może usunąć informacje powiązane z tą aplikacją. Kolejnym przykładem może być sytuacja, w której Pracodawca otrzymuje aplikację, a Indeed przechowuje jej kopię przez ograniczony czas, a następnie ją usuwa. Ponadto jesteśmy zobowiązani do przechowywania określonych danych, by zachować zgodność z lokalnym prawem.

Dane wyszczególnione w niniejszym punkcie 2 Polityki prywatności firma Indeed może też przechowywać na swoim sprzęcie lub sprzęcie osób trzecich, z którymi jest powiązana. Takie usługi przechowywania będą podlegać odpowiednim zabezpieczeniom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.5 Wymagane dane osobowe

W momencie podawania przez użytkownika danych osobowych zostanie on poinformowany, czy określone dane osobowe są wymagane w celu zapewnienia mu określonych usług lub funkcji firmy Indeed. Jeśli użytkownik nie poda wymaganych danych osobowych, może nie mieć dostępu do określonej funkcji lub usługi.

2.6 Podstawa prawna gromadzenia przez firmę Indeed danych osobowych użytkownika

Firma Indeed gromadzi i przetwarza dane osobowe, działając w oparciu o różne podstawy prawne, w zależności od charakteru udostępnianych jej danych osobowych i typu przetwarzania danych.

— Wykonanie umowy

Niektóre dane osobowe są przetwarzane przez firmę Indeed na tej podstawie, że jest to niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem lub w celu podjęcia kroków na prośbę użytkownika przed zawarciem takiej umowy. Przykładem takiego przetwarzania jest sytuacja, w której firma Indeed wysyła Pracodawcy aplikację osoby poszukującej pracy.

— Uzasadniony interes

Firma Indeed lub Pracodawca mogą również przetwarzać inne typy danych osobowych użytkownika, gdy jest to niezbędne do realizacji ich uzasadnionych interesów. Przykłady takich uzasadnionych interesów obejmują sytuacje, w których firma Indeed wysyła do użytkownika informacje marketingowe o naszych produktach i usługach, gdy uważamy, że użytkownik ma uzasadnione oczekiwania, iż wykonamy w jego imieniu określony typ przetwarzania, lub gdy takie przetwarzanie jest bezwzględnie konieczne do wykrywania oszustw i zapobiegania im, albo gdy udostępniamy dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym Indeed, co szczegółowo opisano w punkcie 4.14 poniżej. Firma Indeed będzie opierać się na takiej podstawie tylko w sytuacji, w której dokonano oceny równoważącej interesy i prawa z tym związane oraz konieczność przetwarzania w celu dostarczenia użytkownikowi naszych usług, produktów i funkcji.

— Przestrzeganie obowiązku prawnego

Trzecią podstawą, na której opierają się niektóre typy przetwarzania, jest konieczność przestrzegania przez firmę Indeed obowiązku prawnego. Przykładem jest sytuacja, w której firma Indeed ma obowiązek przechowywać przez ściśle określony czas dokumenty firmowe w celu spełnienia lokalnych wymogów prawnych.

— Zgoda

Wreszcie w pewnych ograniczonych sytuacjach firma Indeed przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody. Gdy firma Indeed potrzebuje zgody użytkownika, prosi o nią w momencie podawania tych danych, a przetwarzanie będzie wykonywane tylko w przypadku uzyskania tej zgody. Przykładowo zgoda użytkownika będzie wymagana w niektórych przypadkach, gdy użytkownik zainicjuje w firmie Indeed powiadomienie marketingowe takie jak Job Alert (szczegółowe informacje zawiera punkt 4 niniejszej Polityki prywatności). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w sposób opisany szczegółowo w punkcie 10 niniejszej Polityki prywatności (w stosownych przypadkach) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje z adresu).

3. Ograniczenia wykorzystywania 

3.1 Gdy Osoba poszukująca pracy chce zamknąć konto

Gdy Osoba poszukująca pracy zamknie konto, nie będzie już miała dostępu do żadnych danych, które udostępniamy na tym koncie, w tym między innymi do: historii wyszukiwania, preferencji wyszukiwania ofert pracy, zapisanych ofert pracy, ofert, na które Osoba poszukująca pracy aplikowała, powiadomień Job Alert, CV ani żadnych innych danych powiązanych z tym kontem. Jeśli Osoba poszukująca pracy założy nowe konto, używając tego samego adresu e-mail, nie będzie mieć ponownego dostępu do danych z poprzedniego konta. Należy pamiętać, że zamknięcie konta Osoby poszukującej pracy może spowodować utratę dostępu do niektórych naszych produktów oraz możliwości korzystania z funkcji logowania przez witrynę Indeed dostępnej w niektórych witrynach osób trzecich.

Firma Indeed zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszelkich materiałów z zamkniętego konta w celu zachowania i ochrony swoich praw w zakresie dozwolonym przez prawo (na przykład w celu zachowania zapisów sporu) lub w celu wypełnienia swoich obowiązków wynikających z prawa lokalnego (na przykład gdy zatrzymania ich żądają organy ścigania). Zamknięcie konta nie oznacza usunięcia wszystkich danych z systemów Indeed, aczkolwiek nie będą one łatwo dostępne na oryginalnym koncie Osoby poszukującej pracy. Gdy Osoba poszukująca pracy naciśnie przycisk Zamknij konto w panelu konta, firma Indeed rozpocznie przetwarzanie tego polecenia w ciągu 24 godzin i ukończy operację w ciągu 40 dni.

Jeśli Osoba poszukująca pracy zechce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed lub je usunąć, powinna zastosować się do instrukcji wymienionych w punkcie 10 niniejszej Polityki prywatności.

3.2 Gdy Pracodawca chce zablokować konto pracodawcy

Pracodawcy mogą zablokować konto w każdej chwili, kontaktując się z obsługą klienta firmy Indeed. Zwracamy uwagę, że firma Indeed musi zachować rekordy biznesowe odnoszące się do tego konta, aby wywiązać się ze swych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jeśli Pracodawca zechce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed lub je usunąć, powinien zastosować się do instrukcji wymienionych w punkcie 10 niniejszej Polityki prywatności.

3.3 Gdy Osoba poszukująca pracy chce usunąć aplikację o pracę

Jeśli Osoba poszukująca pracy chce usunąć aplikację o pracę złożoną w Witrynach, zalecane jest zwrócenie się z żądaniem usunięcia danej aplikacji bezpośrednio do potencjalnego Pracodawcy. W przypadku aplikacji o pracę, które Osoba poszukująca pracy przesyła za pośrednictwem Witryn (w tym za pomocą przycisku Aplikuj z Indeed) do Pracodawcy (wraz z przesłanymi powiązanymi materiałami), należy pamiętać, że: 1) aplikacje i materiały mogą być kontrolowane przez Pracodawcę; oraz 2) możemy skierować użytkownika do tego Pracodawcy w sprawach związanych z żądaniem usunięcia danych osobowych, jeśli dane te są przechowywane przez Pracodawcę.

3.4 Gdy informacje kontaktowe Pracodawcy podane firmie Indeed są nieprawidłowe

Indeed oczekuje od Pracodawcy lub agenta Pracodawcy podania prawidłowego miejsca docelowego dla wszystkich aplikacji. W przypadku gdy elektroniczne miejsce docelowe podane firmie Indeed jest nieprawidłowe, materiały aplikacyjne użytkownika nie zostaną wysłane do zamierzonego odbiorcy aplikacji. Firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie aplikacje. Jeśli użytkownik nie życzy sobie wysyłania materiałów aplikacyjnych w ten sposób, powinien wysłać je bezpośrednio do Pracodawcy.

3.5 Adres @Indeedmail

Komunikując się przez system przekazywania wiadomości firmy Indeed, użytkownik zobaczy adres e-mail z domeną @indeedemail.com lub @indeedmail.com. Użytkownik rozumie, że nie zachowuje żadnych praw własności do tych adresów e-mail, które dotyczą konkretnie Ofert pracy Pracodawcy, ale są własnością firmy Indeed. System przekazywania wiadomości firmy Indeed będzie jednak wyświetlał nazwę powiązaną z kontem użytkownika lub aplikacją o pracę w polu „Do:” lub „Od:”. Ponadto powyższe warunki mają zastosowanie do wszystkich adresów e-mail dodanych do wątku podczas komunikowania się przez system przekazywania wiadomości firmy Indeed. W szczególności jeśli użytkownik doda dodatkowych odbiorców do wątku wiadomości e-mail wysyłanej przez system przekazywania wiadomości firmy Indeed, tym dodatkowym odbiorcom również zostaną przypisane adresy @indeedemail.com lub @indeedmail.com. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail zawierające adres e-mail z zakończeniem @indeedemail.com lub @indeedmail.com będą przechowywane w naszych systemach. Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, nie powinien wysyłać wiadomości na adres kończący się na @indeedemail.com lub @indeedmail.com.

Należy również pamiętać, że działanie tych usług pośredniczenia i przekazywania wiadomości zależy od funkcji zewnętrznych dostawców, dlatego mogą wystąpić opóźnienia techniczne po stronie tych dostawców usług e-mail.

3.6 Minimalny wiek użytkowników

Z Witryn nie mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 16 lat. Jeżeli jednak lokalne przepisy prawa wymagają od użytkownika ukończenia innego minimalnego wieku w celu zgodnego z prawem korzystania za pośrednictwem niniejszych Witryn z usług firmy Indeed, wiek ten będzie obowiązującym wiekiem minimalnym. We wszystkich jurysdykcjach poza Unią Europejską: jeżeli użytkownik jest w wieku poniżej 18 lat lub nie osiągnął pełnoletności w swojej jurysdykcji, wymagane jest, aby korzystanie z Witryn przez użytkownika odbywało się pod kontrolą jednego z jego rodziców, jego opiekuna prawnego lub odpowiedzialnej za niego osoby dorosłej.

Stosujemy całą gamę środków mających na celu zapewnienie, że osoby niespełniające wymogu wieku minimalnego ani jakichkolwiek innych obowiązujących wymagań wiekowych nie będą przyjmowane. W razie niespełniania niniejszych wymagań wiekowych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając wiadomość, należy usunąć spacje).

4. Cele, wykorzystanie i ujawnianie informacji

Wszelkie informacje zgromadzone zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, w tym dane osobowe, możemy wykorzystywać w celach określonych w punktach 4, 5 i 9 niniejszej Polityki prywatności, w stosownym zakresie. Firma Indeed łączy dane osobowe z Profilem Indeed Osoby poszukującej pracy w celu wykonywania czynności opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Firma Indeed używa tych informacji, aby pomóc Osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy i przedstawiać Pracodawcom odpowiednich kandydatów. Aby to zrobić, używamy danych osobowych użytkowników w następujących celach:

 1. Udostępnianie użytkownikom naszych usług, produktów i funkcji, aby pomagać Osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia i przedstawiać Pracodawcom odpowiednich kandydatów;
 2. Mierzenie oraz ulepszanie tych usług, produktów i funkcji; oraz
 3. Ochrona użytkowników i zapewnianie im obsługi klienta.

Więcej szczegółów na temat tych celów, wykorzystywania i ujawniania informacji użytkownika znajduje się poniżej.

4.1 Tworzenie konta i wysyłanie użytkownikowi powiadomień Job Alert oraz innych materiałów promocyjnych

Jeśli obowiązujące prawo na to pozwala, firma Indeed może (w dopuszczalnym zakresie) użyć informacji przekazanych jej przez użytkownika, takich jak informacje kontaktowe użytkownika bądź informacje o działaniach podejmowanych przez użytkownika w naszych Witrynach, do (i) utworzenia konta użytkownika, (ii) wysyłania mu powiadomień Job Alert, (iii) wysyłania mu zaproszeń do aplikowania za pośrednictwem Indeed Hire oraz (iv) wysyłania mu informacji o Witrynach, w tym wyświetlania naszych materiałów promocyjnych, gdy użytkownik korzysta z platform innych firm. Firma Indeed może korzystać z usług partnerów zewnętrznych wykonujących te działania w jej imieniu.

Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania powiadomień Job Alert. Jest to usługa polegająca na wysyłaniu wiadomości e-mail zawierających Oferty pracy w odpowiedzi na uruchomione przez użytkownika wyszukiwanie. Powiadomienie od firmy to jeden z rodzajów powiadomień Job Alert, które zawiera Oferty pracy i inne informacje dotyczące konkretnej firmy, o które poprosił użytkownik. Powiadomienia Job Alert mogą też zawierać polecane mu oferty pracy, Reklamy targetowane Indeed, firmy, których obserwowaniem użytkownik może być zainteresowany, lub inne działania, które może on zechcieć podjąć w Witrynach. Indeed może ustawić w Witrynach częstotliwość powiadomień Job Alert.

Zaproszenie do aplikowania to wysyłana do użytkownika wiadomość e-mail zachęcająca go do aplikowania o pracę za pomocą Indeed Hire, zoptymalizowanej usługi rekrutacyjnej firmy Indeed. Jeśli usługa Indeed Hire jest dostępna w lokalizacji użytkownika, Indeed może wysłać mu zaproszenie do aplikowania w oparciu o wcześniejsze wyszukiwania pracy i historię aplikowania w witrynie Indeed, a także wszelkie informacje, w tym dane osobowe, które przekazuje on do Witryny. 

W ramach wyświetlania użytkownikowi naszych materiałów promocyjnych możemy też korzystać z jego informacji, by prezentować mu reklamy targetowane i inne spersonalizowane treści na platformach innych firm, w tym w mediach internetowych, drukowanych i telewizyjnych. Reklamy takie będą dotyczyć tylko usług, produktów i funkcji Witryn, z których wszystkie koncentrują się na pomaganiu Osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia i przedstawianiu Pracodawcom odpowiednich kandydatów. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości marketingowych z Witryn, odpowiednie informacje może znaleźć w punkcie 10.3 niniejszej Polityki prywatności.

Konta pracodawcy

W ustawieniach konta pracodawcy oferujemy użytkownikowi możliwość zapraszania innych użytkowników do powiązania ich kont pracodawcy w serwisie Indeed z jego kontem i przypisywania zaproszonym użytkownikom określonych ról, które wiążą się z różnym poziomem dostępu do informacji, w tym danych osobowych kandydatów znajdujących się na koncie zapraszającego użytkownika.  Gdy Pracodawca zaprasza innych użytkowników Indeed do powiązania ich kont z jego kontem, pracodawca wyraża zgodę na otrzymywanie przez tych użytkowników dostępu do wszelkich informacji znajdujących się na jego koncie.  W zależności od roli przypisanej danemu powiązanemu użytkownikowi, udostępniane informacje mogą obejmować między innymi dane kontaktowe pochodzące z CV, materiały aplikacyjne i status aplikacji, komunikację z kandydatami, działania podejmowane przez Pracodawcę będącego właścicielem konta lub innych powiązanych użytkowników i czas podjęcia tych działań oraz informacje rozliczeniowe dotyczące konta. 

Przyjęcie zaproszenia innego użytkownika do powiązania swojego konta pracodawcy z jego kontem pracodawcy jest równoznaczne z zaakceptowaniem faktu, że wszelkie informacje o aktywności na koncie pracodawcy, w tym między innymi o podejmowanych działaniach i czasie ich podjęcia, będą widoczne dla pozostałych powiązanych użytkowników.  Zaproszeni użytkownicy nie będą natomiast widzieć aktywności na koncie Osoby poszukującej pracy, w tym na przykład wyszukiwanych ofert pracy, aplikacji czy informacji profilowych. 

Można w każdej chwili zrezygnować z powiązania swojego konta z kontem pracodawcy innego użytkownika, odpowiednio zmieniając ustawienia konta.  Ponadto administrator przypisany do danego Konta pracodawcy może w dowolnej chwili usunąć powiązanie zaproszonych użytkowników z tym kontem. 

4.2 Zapewnianie stosownych wyników wyszukiwania i polecanych ofert pracy

W celu zoptymalizowania naszych usług, produktów i funkcji dla użytkownika możemy użyć historii wcześniejszego wyszukiwania i przeglądania (np. klikniętych ofert pracy) lub materiałów aplikacyjnych i odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, aby rozpoznać użytkownika, określić stosowne wyniki wyszukiwania i skontaktować się z nim w sprawie ofert pracy, które mogą go zainteresować. Możemy też używać danych profilowych, aby dostosować sposób korzystania z Witryn przez użytkownika oraz wyświetlać treści zgodnie z jego preferencjami. Możemy zwracać różne wyniki dla tego samego wyszukiwania i mieć pełną dowolność w odniesieniu do Ofert pracy, które prezentujemy w odpowiedzi na konkretne wyszukiwanie. Jeśli użytkownik odpowiedział na ofertę obsługiwaną przez produkt Indeed Hire, Indeed może zachęcić go do aplikowania na inne stanowiska.

4.3 Informacje kontaktowe

Gdy użytkownik udostępnia Witrynom informacje kontaktowe (np. swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail) oraz inne formy danych osobowych i nieosobowych, wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie tych informacji przez nas w celach określonych w punkcie 4, 5 i 9, w stosownym zakresie. W szczególności użytkownik zgadza się, że w ramach świadczenia naszych usług możemy komunikować się z nim lub inicjować komunikację w imieniu osoby trzeciej za pośrednictwem konta Indeed użytkownika lub innymi metodami, takimi jak poczta e-mail, telefon (w tym telefon komórkowy), wiadomość SMS lub poczta tradycyjna. Obejmuje to komunikację z wykorzystaniem danych do kontaktu podanych nam przez użytkownika lub pozyskanych w inny sposób od osób trzecich. Jeśli użytkownik aplikuje na stanowisko obsługiwane przez nasz produkt Indeed Hire, specjalista ds. zatrudnienia może wykorzystać informacje kontaktowe użytkownika w celu przeprowadzenia z nim rozmów kwalifikacyjnych lub ich koordynacji, a także informowania go na bieżąco o przebiegu procesu rekrutacji. Możemy też analizować informacje kontaktowe naszych użytkowników całościowo, aby lepiej ich zrozumieć oraz udoskonalać nasze produkty i usługi.

4.4 Informacje dotyczące CV

Gdy użytkownik przekazuje lub modyfikuje CV, jego informacje, w tym dane osobowe, zostają umieszczone w Witrynach i stają się częścią profilu Osoby poszukującej pracy. Zastrzegamy sobie prawo pobierania od osób trzecich opłat za dostęp do informacji użytkownika, w tym danych osobowych, w ramach świadczenia usług za pośrednictwem Witryn. Na polecenie użytkownika możemy też wysyłać CV użytkownika osobom trzecim, jeśli zdecyduje się on aplikować na Ofertę pracy. Możemy także wykorzystywać informacje z profilu Osoby poszukującej pracy w celu podpowiadania użytkownikowi, gdy aplikuje on o pracę w witrynach internetowych osób trzecich za pomocą naszego oprogramowania mobilnego. Zakres, w jakim informacje użytkownika są udostępniane osobom trzecim, zależy od wybranych ustawień prywatności, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Gdy Osoba poszukująca pracy utworzy profil w serwisie Indeed, jej CV jest domyślnie publiczne, przy czym może ona w dowolnej chwili zmienić ustawienia prywatności w odniesieniu do swojego CV. Jest to szczegółowo opisane poniżej.

— Prywatne CV

Prywatne CV są udostępniane tylko tym podmiotom, u których osoba poszukująca pracy złożyła aplikacje lub którym dostarczyła swoje CV. W takich przypadkach użytkownik udostępnia swoje CV, imię i nazwisko oraz inne dane osobowe umieszczone w CV osobom trzecim. Te osoby trzecie mogą być zainteresowane użytkownikiem jako pracownikiem i mogą przekazać jego CV innym osobom trzecim.

— Publiczne CV

Publiczne CV są dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Witrynę. Dotyczy to również użytkowników produktu Wyszukiwarka CV firmy Indeed, Pracodawców, których Stronę Pracodawcy śledzi użytkownik, oraz każdej osoby mającej dostęp do adresu URL powiązanego z publicznym CV użytkownika, np. wyszukiwarek oraz innych osób trzecich, które mogą indeksować Witrynę. Oferujemy użytkownikowi tę widoczność, by pomóc mu w znalezieniu pracy. 

Upublicznienie CV użytkownika (lub przekazanie pliku jako CV i ustawienie jego statusu jako publicznego) w Witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na opublikowanie przez firmę Indeed w Witrynie treści CV, w tym imienia i nazwiska oraz wszelkich zawartych w CV danych osobowych użytkownika. 

Indeed może też oferować użytkownikom możliwość dodania w profilu konta innych informacji na temat preferowanych ofert pracy, takich jak preferowany harmonogram czasu pracy i wysokość wynagrodzenia, chęć zmiany miejsca zamieszkania, posiadane uprawnienia i prawa wykonywania zawodu, umiejętności oraz inne informacje, jakie użytkownik chce udostępniać w związku z poszukiwaniem pracy. Korzystamy z tych informacji, by pomagać użytkownikom w znalezieniu pracy. Wyszukiwarka CV pozwala Pracodawcom znajdować idealnych kandydatów poprzez wyszukiwanie publicznych CV. Dodanie publicznego CV jest równoznaczne z upoważnieniem Indeed do udostępniania go w całości każdemu użytkownikowi, który wyszuka w naszych Witrynach kandydata, do którego należy CV, do zestawiania informacji o preferowanych ofertach pracy podanych przez użytkownika z jego publicznym CV i udostępniania ich Pracodawcom, którzy wyszukują CV w naszych Witrynach, oraz do informowania Pracodawców, czy użytkownik był w ostatnim czasie aktywny w naszych Witrynach, czy jest gotowy do podjęcia pracy i jakimi kanałami można się z nim skontaktować. Przykładowo, pracodawcy korzystający z Wyszukiwarki Indeed CV mogą wyszukiwać kandydatów na podstawie danych zawartych w publicznym CV i powiązanych z nim informacji o preferowanych ofertach pracy. Jeśli użytkownik nie chce, by firma Indeed udostępniała te informacje Pracodawcom, może usunąć je z Indeed CV i profilu konta lub ustawić CV jako prywatne.

Jeśli użytkownik przekazuje plik jako swoje CV i ustawia jego status jako publiczny, wyraża on zgodę na wyodrębnienie treści tego pliku przez Indeed oraz udostępnienie jej w Witrynie, w tym w Wyszukiwarce CV. 

W niektórych przypadkach, na przykład w odniesieniu do użytkowników Wyszukiwarki CV niemających subskrypcji, możemy usunąć z publicznego CV użytkownika jego imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe. Pracodawcy subskrybujący Wyszukiwarkę CV będą mogli zobaczyć imię i nazwisko użytkownika oraz pozostałą zawartość jego publicznego CV, przy czym zastrzegamy sobie prawo ukrycia informacji kontaktowych (takich jak adres e-mail i numer telefonu użytkownika) do czasu wyrażenia przez użytkownika zainteresowania Pracodawcą. Niezależnie od tych okoliczności Pracodawcy mogą skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem Witryny, korzystając z Usługi przekazywania. Użytkownik upoważnia także firmę Indeed do udostępniania Pracodawcom każdego pliku przekazanego jako publiczne CV, gdy użytkownik wyrazi zainteresowanie tymi Pracodawcami.

Chociaż Indeed wyraźnie zabrania pobierania danych z Witryny, niektóre osoby trzecie mogą korzystać z Witryny z naruszeniem tych warunków w celu pozyskania informacji zawartych w publicznym CV użytkownika.

Zwracamy uwagę, że Wyszukiwarka CV nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach. Jeśli użytkownik znajduje się w lokalizacji, w której Wyszukiwarka CV nie jest jeszcze dostępna, CV ze statusem „publiczne” może być dostępne dla każdego, kto kliknie powiązany adres URL, ale jego wyszukanie w Witrynie może nie być możliwe. Wyszukanie CV ze statusem „publiczne” w lokalizacjach, w których Wyszukiwarka CV nie jest jeszcze dostępna, może stać się możliwe po uruchomieniu przez nas Wyszukiwarki CV na danym rynku.

Indeed może także zaoferować rozszerzenia wyszukiwarek i inne narzędzia ułatwiające Pracodawcom kontakt z Osobami poszukującymi pracy i informacjami zawartymi w ich CV, w tym narzędzia pozwalające Pracodawcom pobrać informacje z CV użytkownika oraz dopracować je i przesłać osobom trzecim zaangażowanym w celu przetwarzania informacji w ich imieniu, np. system śledzenia aplikacji ATS i inne narzędzia do zarządzania rekrutacją. Pracodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, które dotyczą korzystania przez nich z informacji uzyskanych od Indeed i z innych źródeł, w tym zobowiązań Pracodawców do ograniczenia sposobów korzystania przez inne osoby z informacji dotyczących CV, które zostały pobrane z Witryny.

— Zmiana ustawień prywatności CV

Każde CV umieszczone w serwisie Indeed jest domyślnie publiczne. Ten wybór można w każdej chwili zmienić, modyfikując ustawienia prywatności w witrynie Indeed. Gdy użytkownik zmieni status swojego CV z publicznego na prywatny, Indeed nie gwarantuje częstotliwości, z jaką wyszukiwarki osób trzecich będą aktualizować swoje pamięci podręczne, które mogą nadal zawierać informacje o CV użytkownika. Ponadto Pracodawcy, którzy zapisali CV użytkownika, gdy jeszcze było publiczne, mogą nadal mieć do niego dostęp, nawet po tym, gdy użytkownik zmienił status CV na prywatny.

Uwzględnienie zmian w ustawieniach prywatności CV może potrwać kilka dni, w ciągu których CV ustawione jako publiczne może, na przykład, pozostawać widoczne dla Pracodawców i innych użytkowników wyszukujących informacje na platformie Indeed.

– Usługi weryfikacji CV

Możemy też oferować Osobom poszukującym pracy dodatkowe usługi weryfikacji CV, by pomóc im utworzyć CV lub je ulepszyć. To może polegać na przykład na wyjaśnieniu, w jaki sposób CV użytkownika jest analizowane przez system śledzenia aplikacji ATS, doradzeniu, jak utworzyć bardziej skuteczne CV, lub przesłaniu filmu z indywidualną weryfikacją CV. W ramach świadczenia tych usług Indeed może przekazywać użytkownikowi informacje zwrotne, w tym pytania i uwagi na temat zawartości jego CV, Indeed CV lub innych materiałów przesłanych za pomocą naszych usług. Informacje zwrotne są przekazywane użytkownikowi bezpośrednio i mogą być dostępne z poziomu konta. Nie są one udostępniane Pracodawcom.

4.5 Dopasowywanie Osób poszukujących pracy i Pracodawców

Użytkownik wyraża zgodę, aby firma Indeed określała, czy słowa użyte w jego CV lub w CV innej osoby pasują do słów użytych w opisach stanowiska lub wpisanych w Wyszukiwarce CV i na odwrót. Firma Indeed może używać tych informacji i innych danych zgromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, takich jak odpowiedzi na pytania rekrutacyjne i ostatnia aktywność użytkownika w Witrynach, w celu ulepszania Witryn, naszych produktów lub usług. To może polegać na przykład na wyświetlaniu w serwisie Indeed lub w inny sposób udostępnianiu Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom potencjalnie pasujących opisów stanowiska bądź na rozróżnianiu między CV i ofertami pracy pasującymi i niepasującymi do określonych kryteriów.

Indeed może także udostępniać informacje zebrane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (w tym dane osobowe) Pracodawcom, którzy mogą być zainteresowani skontaktowaniem się z użytkownikiem. Aplikując o pracę, udzielając odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, podając swoje informacje kontaktowe w celu okazania zainteresowania Ofertą pracy, korzystając z Indeed Hire lub odpowiadając na wiadomość otrzymaną od Pracodawcy, np. wyrażając zainteresowanie konkretną Ofertą pracy, użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie swoich informacji temu Pracodawcy. Firma Indeed może również udostępniać Pracodawcom wyniki wykonanych przez użytkownika ocen w ramach usługi Indeed Kwalifikacje, pod warunkiem że wyrazi on na to zgodę w czasie ich wykonywania. Firma Indeed może też użyć informacji pozyskanych z CV użytkownika, aby wstępnie wypełnić informacje aplikacyjne dla użytkownika lub w podobnych celach.

Jeśli użytkownik ma konto lub zamieścił swoje CV w witrynie Indeed, oznacza to, że wyraża zgodę, abyśmy się z nim kontaktowali i polecali go (lub jego publiczne CV) Pracodawcom, którzy mogą być zainteresowani podobnymi użytkownikami w witrynie Indeed.

Ponadto jeśli użytkownik przebywa w Stanach Zjednoczonych i ustawił swoje CV jako publiczne, oznacza to, że Indeed może udostępniać wszystkie wyżej wymienione informacje o użytkowniku osobom rekrutującym pracującym dla Pracodawców lub w ich imieniu. Jeśli użytkownik nie chce udostępniać takich informacji, może ustawić swoje CV jako prywatne.

4.6 Optymalizacja kampanii rekrutacyjnych

Gdy Osoby poszukujące pracy klikają Ofertę pracy lub aplikują na ofertę pracy obsługiwaną przez Indeed IQ w Witrynach lub w witrynie internetowej osoby trzeciej, w tym witrynie Pracodawcy lub witrynie obsługiwanej przez system śledzenia aplikacji ATS, Indeed może za pośrednictwem tej funkcji gromadzić określone informacje o Osobach poszukujących pracy oraz wszelkich działaniach podejmowanych podczas wizyty w Witrynie, jak wyszczególniono w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności. Indeed wykorzystuje te informacje, by lepiej poznać skuteczność Witryn oraz zapewnić, że Oferty pracy obsługiwane przez Indeed IQ osiągają optymalne wyniki w Witrynach oraz w witrynach internetowych osób trzecich.

4.7 Wysyłanie wiadomości w witrynie Indeed

Firma Indeed udostępnia dwukierunkowe usługi pośredniczenia i przekazywania wiadomości użytkownikom produktów Indeed („Usługa przekazywania”), w tym między innymi: Indeed CV, Aplikuj z Indeed, Dodaj ofertę pracy, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Społeczność Indeed, prywatna rozmowa telefoniczna, a także inne usługi komunikacji elektronicznej w postaci połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych, komunikatów wideo lub audio. Korzystając z jakiejkolwiek Usługi przekazywania, użytkownik potwierdza, że prosi firmę Indeed o wysłanie tych wiadomości w jego imieniu. Obejmuje to CV użytkownika, jego listy motywacyjne, aplikacje, wiadomości, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, odpowiedzi, listy zawierające oferty i inne materiały. Firma Indeed może za pośrednictwem Usługi przekazywania dostarczać nadawcom potwierdzenia odbioru wiadomości, stanowiące informację, że odbiorca przeczytał wiadomość. Firma Indeed może również osobno poinformować nadawcę i odbiorcę wiadomości za pomocą Usługi przekazywania, czy nadawca lub odbiorca byli ostatnio aktywni w Witrynie.

Przetwarzamy, monitorujemy, przeglądamy, przechowujemy i analizujemy takie treści (które mogą zawierać dane osobowe), w tym za pośrednictwem środków automatycznych, w celu analizy danych, kontroli jakości, egzekwowania Zasad dotyczących witryn i innych zasad firmy Indeed, moderowania treści oraz ulepszenia Witryn lub jakiegokolwiek innego produktu albo usługi firmy Indeed. Przykładami takich ulepszeń mogą być: zwiększenie wskaźnika otwartych wiadomości dzięki optymalizacji ich dostarczania, optymalizacja naszych wyników wyszukiwania, poprawienie Ofert pracy, umożliwianie aplikującym zarządzanie swoimi aplikacjami po przekazaniu ich firmie Indeed, zapewnienie użytkownikowi istotnych z jego indywidualnego punktu widzenia funkcji produktu i komunikowania się oraz zapobieganie oszustwom i spamowi. Niektóre z tych czynności są realizowane w imieniu firmy Indeed przez dostawców usług zgodnie z opisem w punkcie niniejszej Polityki prywatności pod tytułem „Przekazywanie informacji dostawcom usług”. W efekcie tych działań lub z powodu usterki technicznej w określonych sytuacjach treść może dotrzeć do odbiorcy z opóźnieniem lub nie dotrzeć wcale. Firma Indeed może (ale nie ma obowiązku) powiadomić użytkownika o takim zdarzeniu. Korzystając z Usługi przekazywania lub przekazując swoje dane osobowe za pośrednictwem Witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie działania i przyznaje, że są one niezbędne do zachowania jakości Witryn i świadczenia Usługi przekazywania.

4.8 Wysyłanie użytkownikowi wiadomości SMS o spotkaniach z Pracodawcą

Firma Indeed może zaproponować użytkownikowi możliwość otrzymania wiadomości SMS od Indeed, gdy Pracodawca zaplanował rozmowę kwalifikacyjną lub wydarzenie rekrutacyjne z udziałem użytkownika, gdy Pracodawca chce skontaktować się z użytkownikiem na podstawie jego publicznego CV bądź odpowiedział na jego aplikację przez system przekazywania wiadomości e-mail firmy Indeed. W takim przypadku użytkownik wprowadzi swój numer telefonu w formularzu zgody Indeed. Wprowadzenie numeru jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem przez użytkownika, że jest to jego własny numer telefonu i że użytkownik jest uprawniony do otrzymywania wiadomości SMS na ten numer. Firma Indeed wyśle użytkownikowi tylko wiadomość SMS z przypomnieniem o takich rozmowach kwalifikacyjnych lub wiadomościach otrzymanych przez system przekazywania wiadomości e-mail firmy Indeed, zaś użytkownik wyraża zgodę na przyjmowanie takich wiadomości SMS na swoim telefonie komórkowym, również wiadomości wysyłanych przez automatyczny system wybierania numerów. Użytkownik może w każdej chwili anulować subskrypcję, odpowiadając na SMS zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z obsługą klienta firmy Indeed. Odpowiadając na powiadomienie SMS Indeed poprzez wpisanie wyrazu STOP spowoduje wypisanie użytkownika ze wszystkich powiadomień SMS Indeed z wyjątkiem tych powiązanych z usługą Text2Apply i programem Hiring Events. W celu anulowania subskrypcji usług związanych z tymi produktami należy odpowiedzieć STOP w ich konkretnych układach tekstu.

4.9 Obsługa systemu przekazywania rozmów telefonicznych między Osobami poszukującymi pracy a Pracodawcami

W stosownych przypadkach firma Indeed może zaoferować Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom opcję systemu telefonicznego przekazywania wiadomości, aby umożliwić kontakt w celu złożenia aplikacji, przeprowadzanie telefonicznych rozmów kwalifikacyjnych lub inną komunikację dotyczącą Oferty pracy. Taki system wykorzystuje zakryte lub przekazane numery telefonów, aby ochronić użytkowników i jest dostępny wyłącznie dla użytkowników, którzy wybiorą tę opcję w Witrynie. System przekazywania nie zapisuje rozmów ani wiadomości przesyłanych za jego pomocą, może jednak zbierać dane dotyczące odebranych rozmów i czasu ich trwania. Ta opcja jest udostępniana firmie Indeed przez podmioty zewnętrzne, takie jak Twilio.

4.10 Obsługa systemu przekazywania wiadomości tekstowych między Osobami poszukującymi pracy a Pracodawcami

Indeed może oferować Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom możliwość korzystania z automatycznego systemu przekazywania wiadomości tekstowych w celu ułatwienia im kontaktu na potrzeby składania aplikacji i innej komunikacji związanej z Ofertami pracy. Korzystając z tej usługi, Osoba poszukująca pracy musi przesłać ustalone z góry słowo klucz na numer telefonu lub krótki kod Pracodawcy podany w Witrynach lub materiałach reklamowych (takich jak szyld czy ulotka w miejscu prowadzenia działalności przez Pracodawcę). Przesyłając ustalone z góry słowo klucz na numer telefonu lub krótki kod, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych o Ofertach pracy danego Pracodawcy oraz wiadomości związanych z ewentualnym procesem aplikacyjnym, a ponadto przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przesłania jego aplikacji Pracodawcy oraz w innych celach zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Aby w dowolnej chwili zrezygnować z tej usługi, należy w odpowiedzi wysłać na numer telefonu wiadomość tekstową zawierającą wyraz STOP lub krótki kod albo skontaktować się z Obsługą klienta firmy Indeed. Z UWAGI NA NIESTRUKTURYZOWANY FORMAT KOMUNIKACJI W RAMACH TEJ USŁUGI MOŻEMY NIE BYĆ W STANIE ROZPOZNAĆ INNYCH PRÓB REZYGNACJI.

4.11 Zapobieganie oszustwom i spamowi

Firma Indeed może również używać informacji zebranych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu diagnozowania problemów związanych z Witrynami oraz z naszymi produktami i usługami, zapobiegania potencjalnie oszukańczym lub nielegalnym działaniom oraz ochrony osób przed innymi działaniami, które mogą być szkodliwe dla użytkowników lub innych osób. Firma Indeed może badać i ujawniać informacje uzyskane od użytkownika lub dotyczące użytkownika albo użytkowania przez niego witryny Indeed, jeśli ma przekonanie w dobrej wierze, że takie badanie lub ujawnienie (a) jest w uzasadniony sposób konieczne do zastosowania się do procedury prawnej (w tym wezwań sądowych, nakazów przeszukania, nakazów sądowych) oraz instrukcji i nakazów organów ścigania, (b) jest pomocne w przeciwdziałaniu możliwym wykroczeniom w związku z korzystaniem z Witryn, badaniu ich lub identyfikowaniu, (c) może chronić nasze prawa, markę, własność, bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo publiczne, (d) jest niezbędne do spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego.

Przykładowo firma Indeed podlega uprawnieniom do prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów przysługującym Federalnej Komisji Handlu w Stanach Zjednoczonych, Komisji ds. Ochrony Danych w Irlandii i wielu innym organom regulacyjnym.

Możemy używać różnych metod wykrywania i rozwiązywania problemu nieprawidłowej aktywności oraz filtrowania treści w celu zapobiegania nadużyciom, takim jak spam lub oszustwo. Takie metody wykrywania nie są jednak doskonałe i mogą prowadzić do fałszywie pozytywnych wyników. Działania te mogą czasem spowodować tymczasowe lub trwałe zawieszenie albo zakończenie dostępu do niektórych funkcji dla niektórych użytkowników.

— Zapobieganie oszustwom i spamowi w wiadomościach

Firma Indeed zastrzega sobie również prawo do usuwania z naszego systemu przekazywania tych wiadomości, które uznamy za niezgodne z regułami Witryn lub którymkolwiek z postanowień Warunków korzystania z usług. Firma Indeed zastrzega sobie też prawo do przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia, czy użytkownik dokonuje oszustwa, wysyła spam do firmy Indeed lub jej użytkowników albo w inny sposób prowadzi nielegalną działalność w Witrynach za pomocą różnych środków. Firma Indeed zastrzega sobie również prawo do przekazania wszelkich informacji zgromadzonych w wyniku takich dochodzeń policji lub innym osobom trzecim, jeśli będziemy przekonani w dobrej wierze, że użytkownik korzysta z Witryn z naruszeniem niniejszej Polityki prywatności lub obowiązujących Warunków korzystania z usług.

Firma Indeed zastrzega sobie prawo do weryfikacji i potwierdzenia tożsamości każdej strony powiązanej z przekazywaniem poczty e-mail. Obejmuje to między innymi weryfikację tożsamości nadawcy wiadomości e-mail z agentami Pracodawcy powiązanymi z tym adresem e-mail w związku z odpowiednią Ofertą pracy.

4.12 Obsługa płatności

Jeśli użytkownik poda nam numer karty kredytowej, debetowej lub innej karty płatniczej oraz powiązane dane w celu dokonania płatności, firma Indeed użyje tych informacji tylko w celu przetworzenia płatności (np. cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej i powiązane informacje weryfikacyjne). Możemy udostępniać wszelkie przekazane nam przez użytkownika informacje na temat kart kredytowych, debetowych i innych kart płatniczych oraz powiązanych rozliczeń i płatności firmom działającym w naszym imieniu, takim jak podmioty przetwarzające płatności i/lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności oraz obsługi konta.

4.13 Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

W celu poprawy funkcjonowania Witryn przeprowadzamy automatyczne przetwarzanie danych osobowych oceniające określone aspekty dotyczące użytkownika. Zautomatyzowane przetwarzanie wykorzystujemy w szczególności do analizy lub przewidywania osobistych preferencji lub zainteresowań użytkownika. W takim przypadku takie przetwarzanie odbywa się, jeśli jest to konieczne do wykonania naszej umowy z użytkownikami, aby umożliwić nam świadczenie usług na rzecz Osób poszukujących pracy i Pracodawców, w tym analizowanie aplikacji w imieniu Pracodawcy, lub w innych przypadkach na podstawie zgody użytkownika.

Niekiedy takie przetwarzanie pozwala nam przykładowo skutecznie dopasować Osoby poszukujące pracy do Pracodawców, przekazywać Osobom poszukującym pracy powiadomienia Job Alert, rekomendowane oferty pracy oraz zaproszenia do aplikowania na oferty, którymi mogą być bardziej zainteresowane, przesyłać aplikacje danej Osoby poszukującej pracy do Pracodawcy, wyświetlać wyniki wyszukiwania lub wykonywać konkretne czynności w zakresie wykrywania spamu i oszustw w celu ochrony użytkowników. Takie przetwarzanie podlega zabezpieczeniom wyszczególnionym w niniejszej Polityce prywatności w celu ochrony prywatności naszych użytkowników. Użytkownicy mogą zakwestionować decyzje wygenerowane przez automatyczne przetwarzanie, pisząc na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje).

4.14 Udostępnianie informacji użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym

Pomaganie Osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz przedstawianie Pracodawcom idealnych kandydatów jest naszym podstawowym celem, a w jego realizacji uczestniczą również nasze podmioty stowarzyszone. W związku z tym musimy udostępniać im określone informacje. Wspomniane udostępnianie informacji podlega postanowieniom niniejszej Polityki prywatności. W związku z tym stworzyliśmy też Centrum ochrony prywatności, by użytkownicy mogli poznać nasze podmioty stowarzyszone, a także sposoby, w jakie udostępniamy im dane w celu przedstawiania użytkownikom jak najlepszej oferty produktów i usług. Zachęcamy do odwiedzenia Centrum ochrony prywatności, by dowiedzieć się więcej.

Informacje przekazywane nam przez użytkownika mogą być udostępniane podmiotowi stowarzyszonemu w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, ulepszania Witryn i optymalizacji funkcji w Witrynach, a także w innych celach opisanych w niniejszej Polityce. Dzięki takiemu udostępnianiu możemy w szczególności skuteczniej pomagać Osobom poszukującym pracy w wyszukiwaniu ofert i przedstawiać Pracodawcom odpowiednich kandydatów. Bez tego przekazywania niemożliwe byłoby świadczenie usług na rzecz użytkownika ani zapewnienie funkcjonalności Witryn. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przekazywanie danych w ten sposób, nie powinien korzystać z Witryn.

Przykłady naszych podmiotów stowarzyszonych: Glassdoor, SimplyHired, Indeed Flex/Syft, Resume.com, RescueMyResumes.comResumeperfector.com. Takie udostępnianie danych podmiotom stowarzyszonym Indeed będzie realizowane z wielu konkretnych powodów oraz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i politykami prywatności tych podmiotów stowarzyszonych.

— Lepsza jakość usług

Udostępnianie danych podmiotom stowarzyszonym zapewnia Osobom poszukującym pracy bardziej spersonalizowane i lepiej dobrane treści, wyniki, funkcje i usługi. Przykładowo firma Indeed i jej podmioty stowarzyszone wykorzystują historię poprzednich wyszukiwań i przeglądania (np. oferty pracy, które kliknął użytkownik), adres IP albo informacje z CV lub profilu użytkownika, aby określić odpowiednie wyniki wyszukiwania, powiadomienia Job Alert, wyświetlać i moderować wiadomości związane z pracą, takie jak oceny firm, porównanie wynagrodzenia w Ofertach pracy, wskazówki dotyczące rozmów rekrutacyjnych itp. Takie udostępnianie ma również miejsce w celu przeprowadzania dokładniejszych analiz, testów i badań oraz usprawniania usług.

Umożliwia ono także Pracodawcom uzyskanie dokładniejszych informacji o skuteczności ich Ofert pracy. Możemy na przykład udostępniać dane o kliknięciach ich Ofert pracy przez użytkowników, co z kolei pozwala Pracodawcom stwierdzić, w jakim stopniu dana Oferta pracy przyciąga kandydatów. Dzięki temu, że dostarczamy Pracodawcom informacje, których potrzebują do lepszego wykorzystywania naszej platformy, mogą oni dodawać skuteczniejsze Oferty pracy.

— Więcej Pracodawców, więcej Ofert pracy i więcej Osób poszukujących pracy

Takie udostępnianie danych zapewnia Osobom poszukującym pracy dostęp do jeszcze obszerniejszej bazy danych Ofert pracy i Pracodawców, a Pracodawcom dostęp do większej liczby Osób poszukujących pracy. Dzięki temu firma Indeed może na przykład polecać pracę lub Pracodawców zarówno w Witrynach, jak i w witrynach internetowych swoich podmiotów stowarzyszonych. Ułatwia to również składanie aplikacji i wyświetlanie Ofert pracy z Witryn Indeed w witrynach internetowych podmiotów stowarzyszonych i odwrotnie.

Przykładowo firma Indeed i jej podmioty stowarzyszone rekomendują Osobę poszukującą pracy Pracodawcy, a Ofertę pracy Osobie poszukującej pracy. Dotyczy to Osób poszukujących pracy, Pracodawców i Ofert pracy w witrynach firmy Indeed i jej podmiotów stowarzyszonych. Firma Indeed i jej podmioty stowarzyszone udostępniają sobie również dane Pracodawców (takie jak informacje o koncie i zachowaniach) w celu ulepszania obsługi tych Pracodawców.

— Większe bezpieczeństwo użytkowników

Takie udostępnianie danych pozwala firmie Indeed i naszym podmiotom stowarzyszonym przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa i usprawnienia operacji wewnętrznych, rozwiązywania problemów oraz zapobiegania oszustwom i spamowi.

4.15 Przekazywanie informacji Pracodawcom 

Firma Indeed wysyła dane osobowe Osób poszukujących pracy do Pracodawców na polecenie Osób poszukujących pracy. Takie przekazywanie odbywa się w trakcie wyszukiwania ofert, aplikowania i procedur związanych z rozmową kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punktach 2 i 4 niniejszej Polityki prywatności. Takie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi warunkami oraz warunkami danego Pracodawcy. Osoby aplikujące na stanowiska poza terytorium swojego kraju mogą w ramach procesu aplikacyjnego wysyłać dane do państw mających niższy stopień ochrony danych osobowych.

Posiadacze kont pracodawcy zgadzają się przestrzegać wszystkich swoich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także zapewniać odpowiednią ochronę wszystkich praw osób, których dane dotyczą, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

4.16 Przekazywanie informacji Osobom poszukującym pracy

Indeed przesyła Osobom poszukującym pracy określone informacje dotyczące Pracodawców. Obejmuje to publikowanie Ofert pracy, Stron pracodawców i informacji o wynagrodzeniu w Witrynach oraz publikowanie Ofert pracy w witrynach internetowych osób trzecich. Firma Indeed może również przekazywać Osobom poszukującym pracy informacje na temat aktywności Pracodawcy i czasu reakcji w Witrynach, aby pomóc Osobom poszukującym pracy ocenić możliwość zatrudnienia. Mogą to być imię i nazwisko przedstawiciela Pracodawcy, lokalizacja miasta/regionu Pracodawcy, informacja czy Pracodawca podjął w związku z CV lub aplikacją Osoby poszukującej pracy działanie takie jak otwarcie, przejrzenie, udzielenie odpowiedzi lub podjęcie decyzji, informacja czy Pracodawca nawiązał kontakt z innymi Osobami poszukującymi pracy lub przejrzał ich CV, a także informacja, czy podjął działanie dotyczące Oferty pracy takie jak jej wstrzymanie lub zamknięcie. Korzystając z Witryn jako Pracodawca (na przykład publikując Ofertę pracy lub kontaktując się z Osobą poszukującą pracy za pośrednictwem Programu Indeed CV), użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych informacji Osobom poszukującym pracy.

4.17 Przekazywanie informacji Dostawcom usług 

Możemy nawiązywać współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością, ulepszania Witryn oraz naszych usług, produktów i funkcji, ochrony naszych użytkowników i lepszego zrozumienia ich potrzeb oraz optymalizowania usług i doświadczeń użytkowników.  Korzystanie z naszych Witryn jest równoznaczne z akceptacją faktu, że firma Indeed korzysta z usług zewnętrznych dostawców między innymi w celu gromadzenia, przetwarzania, analizowania i zapisywania aktywności użytkownika w Witrynach, jego interakcji z poszczególnymi elementami Witryn i komunikacji prowadzonej za ich pośrednictwem zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności.

W ramach świadczenia usług firmy te mogą mieć dostęp do danych osobowych, co może wiązać się z przekazywaniem tych danych do innych krajów. Takie przekazywanie jest wykonywane w celach określonych w punktach 4, 5 i 9 niniejszej Polityki prywatności.

Lepsza jakość usług

Wspomniane osoby trzecie mogą dostarczać obserwacje statystyczne, w tym ile czasu użytkownik spędza na konkretnych stronach, które łącza klika oraz dane pomagające określić preferencje użytkownika. Informacje te umożliwiają nam tworzenie i utrzymywanie naszych usług na podstawie opinii użytkowników. Te podmioty zewnętrzne mogą używać plików cookie oraz innych technologii do zbierania danych dotyczących zachowania użytkownika oraz danych dotyczących urządzeń, takich jak typ urządzenia, informacje o przeglądarce i preferowany język.

Utrzymanie jakości i ochrona użytkowników

W ograniczonych sytuacjach firma Indeed może przekazywać dane osobowe użytkownika określonym dostawcom zewnętrznym, którzy pomagają firmie Indeed w ochronie naszych użytkowników i utrzymywaniu jakości naszych usług, produktów i funkcji dostarczanych tym użytkownikom. Przykładem mogą być dostawcy, z których usług firma Indeed korzysta do celów wykrywania oszustw. Przykładami tych dostawców są: SiftScience, Emailage i PerimeterX. Innym przykładem mogą być dostawcy, z których usług firma Indeed korzysta w celu zapobiegania tworzeniu kont przy użyciu danych uwierzytelniających, które zostały upublicznione. Przykładem takiego dostawcy jest SpyCloud.

Obsługa płatności

Serwis Indeed może udostępniać wszelkie przekazane mu przez użytkownika informacje na temat kart kredytowych, debetowych i innych kart płatniczych oraz powiązanych rozliczeń i płatności firmom działającym w jego imieniu, takim jak podmioty przetwarzające płatności i/lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz serwisu Indeed oraz obsługi konta. 

— Instalowanie lub korzystanie z Aplikacji mobilnej Indeed

Aby umożliwić świadczenie na rzecz użytkownika określonych usług oraz obsługę przypisywania reklam, podczas instalowania, pobierania lub używania Aplikacji mobilnych Indeed dane użytkownika mogą być w ograniczonym zakresie udostępniane określonym usługodawcom. Dane te mogą obejmować adres IP lub inny unikalny identyfikator oraz dane dotyczące instalacji Aplikacji mobilnej Indeed.

Może się to odbywać w różnych celach, włączając w to ułatwienie użytkownikowi logowania się za pośrednictwem kont osób trzecich. Udostępnianie danych może również służyć do poznania i optymalizacji całego doświadczenia użytkowników, ponieważ pomaga nam: (i) dowiedzieć się, jak użytkownicy trafiają do Witryn; (ii) dokładniej mierzyć skuteczność naszych reklam; oraz (iii) rozpoznawać przypadki, gdy użytkownik korzysta z Witryn za pomocą różnych urządzeń.

Gdy użytkownik pobiera lub instaluje Aplikację mobilną Indeed, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego dane osobowe mogą być przekazywane tym dostawcom usług. Ponadto użytkownik akceptuje Zasady dot. plików cookie, Politykę prywatności i Warunki korzystania z usług firmy Indeed. Informujemy, że użytkownik może w dowolnej chwili skorzystać z przysługujących mu praw, zgodnie z punktem 10 niniejszej Polityki prywatności, w tym z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu.

Przykładowe typy technologii, które mogą wspierać takie działania, to piksele, fragmenty kodu JavaScript lub pliki cookie.

— Przechowywanie

Zwracamy też uwagę, że możemy również korzystać z zewnętrznych dostawców usług chmurowych świadczących usługi hostingu, przechowywania danych i inne usługi zgodnie ze standardowymi warunkami, które mogą nie podlegać negocjacjom. Usługodawcy ci poinformowali nas lub opinię publiczną, że stosują środki bezpieczeństwa uznane przez nich za odpowiednie do ochrony informacji w ramach ich systemu lub są ogólnie znani ze stosowania takich środków. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo) za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewłaściwego wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych, przez te firmy.

– Weryfikacja uprawnień i prawa wykonywania zawodu

Firma Indeed może udostępniać podane przez użytkownika numery uprawnień lub praw wykonywania zawodu podmiotom lub organizacjom, które je nadały, by zweryfikować ich ważność. Weryfikację przeprowadzamy wyłącznie na prośbę użytkownika, na przykład gdy użytkownik doda uprawnienia lub prawa wykonywania zawodu w swoim profilu Indeed.

4.18 Przekazywanie informacji dostępnych publicznie

Gdy użytkownicy zamieszczają w Witrynach treści w sposób, który ma na celu ich publiczne udostępnienie i umożliwienie ich wyszukiwania przez osoby fizyczne, firma Indeed zastrzega sobie prawo do agregowania i udostępniania tych informacji osobom trzecim. Przykładowo jeśli Pracodawca doda ofertę pracy w Witrynach, firma Indeed może udostępniać tę Ofertę pracy lub zawarte w niej informacje osobom trzecim wedle własnego uznania i zgodnie z umową z takimi osobami trzecimi. Firma Indeed zastrzega sobie też prawo do udostępniania informacji zebranych ze źródeł publicznych w tym charakterze.

4.19 Witryny osób trzecich, z którymi użytkownik łączy się z witryny Indeed

Użytkownik może też korzystać z określonych witryn internetowych lub usług osób trzecich, z którymi łączy się z Witryn. W takich przypadkach wszystkie informacje udostępniane przez użytkownika osobie trzeciej są udostępniane tej osobie trzeciej, a nie firmie Indeed, i podlegają zasadom ochrony prywatności oraz warunkom korzystania z usługi określonym przez osobę trzecią. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 8 niniejszej Polityki prywatności zatytułowanym „Łącza do witryn internetowych osób trzecich”.

4.20 Przekazywanie danych osobowych użytkowników na terenie UE (w tym Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)) i Szwajcarii

Informacje na ten temat zawiera punkt 11 niniejszej Polityki prywatności.

5. Dodatkowe sposoby wykorzystywania i ujawniania danych nieosobowych

Niniejsza polityka ma także zastosowanie do korzystania przez nas z danych nieosobowych. Możemy wykorzystywać i ujawniać dane nieosobowe w dowolnym celu, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązujące prawo nakazuje nam postępować inaczej. Jeśli połączymy dane nieosobowe z danymi osobowymi, będziemy wykorzystywać i ujawniać takie połączone informacje (w czasie, gdy są połączone) wyłącznie w celach opisanych w punkcie 4 i 9 niniejszej Polityki prywatności.

6. Bezpieczeństwo

Firma Indeed stara się stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby pomóc w ochronie przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych osobowych będących pod kontrolą firmy Indeed. Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest jednak w 100 procentach bezpieczna. Zwracamy ponadto uwagę, że poczta e-mail, wiadomości wysyłane za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz inne podobne środki komunikacji z innymi użytkownikami nie są szyfrowane. Dlatego, mimo że staramy się chronić dane użytkownika, nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie

Zwracamy też uwagę, że możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług chmurowych wyszczególnionych w punkcie 4.17 niniejszej polityki.

7. Pliki cookie

Pliki cookie to małe informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Dalsze informacje na temat używania przez nas plików cookie można znaleźć w Zasadach dot. plików cookie.

— Zgłoszenia Do Not Track

Nie odpowiadamy na sygnały o zakazie śledzenia (Do Not Track — DNT) przeglądarki internetowej, jeśli użytkownik je włączył. Gdy umieszczamy lub odczytujemy pliki cookie w nienależących do podmiotów stowarzyszonych witrynach, które zintegrowały nasze funkcje wyszukiwania i wyświetlania ofert pracy, robimy to na przykład w celu zapewnienia spersonalizowanego wyszukiwania ofert pracy użytkownikom tych witryn. Nie udostępniamy tym osobom trzecim żadnych informacji na temat korzystania z Witryn przez użytkownika. Gdy osoby trzecie, które zintegrowaliśmy z Witrynami (tak jak opisano w Zasadach dot. plików cookie firmy Indeed), umieszczają lub odczytują własne pliki cookie, mogą one odpowiadać lub nie odpowiadać na sygnał DNT.

8. Łącza do witryn osób trzecich

Witryny mogą udostępniać łącza do innych witryn internetowych osób trzecich. Kliknięcie takich łączy może spowodować opuszczenie Witryn. Przeglądarka internetowa użytkownika może również ujawnić witrynie internetowej osoby trzeciej adres URL strony Witryn, z której użytkownik kliknął łącze, a wspomniany adres URL może zawierać wyszukiwane hasła i filtry użyte w Witrynach. Witryny mogą też udostępniać Strony pracodawców zawierające informacje dostarczone przez Pracodawców osób trzecich.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI ANI INNE PRAKTYKI DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH, W TYM NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, USŁUGODAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRACODAWCÓW (ŁĄCZNIE Z PRACODAWCAMI DOSTARCZAJĄCYMI STRONY PRACODAWCÓW), ZEWNĘTRZNYCH PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH, OSÓB TRZECICH UDOSTĘPNIAJĄCYCH URZĄDZENIA LUB SYSTEMY OPERACYJNE, DLA KTÓRYCH SĄ DOSTĘPNE WITRYNY, I JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ OBSŁUGUJĄCEJ DOWOLNĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ, DO KTÓREJ ŁĄCZE ZNAJDUJE SIĘ W WITRYNACH. UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ BEZPOŚREDNIO EGZEKWOWALNE PRAWA WOBEC TYCH OSÓB TRZECICH, DLATEGO POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z ICH ZASADAMI OCHRONY PRYWATNOŚCI W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI.

9. Przejęcia i inne reorganizacje

Informacje zebrane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (w tym dane osobowe) mogą być ujawniane jednej lub większej liczbie osób trzecich w związku z jakąkolwiek zmianą własności lub kontroli w działalności firmy Indeed (czy to przez fuzję, sprzedaż, czy w inny sposób) albo jakąkolwiek inną reorganizacją lub przedsięwzięciem joint venture bądź przeniesieniem, przekazaniem lub innym rozdysponowaniem całości lub części naszej działalności, aktywów lub zapasów (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem), a wszelkie takie informacje mogą być wykorzystywane przez taką osobę trzecią zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Podobnie informacje zebrane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (w tym dane osobowe) mogą być ujawniane jednej lub w większej liczbie osób trzecich w związku z jakimkolwiek przejęciem lub fuzją takich osób trzecich przeprowadzanych przez firmę Indeed.

10. Korzystanie z praw w odniesieniu do danych osobowych

Użytkownicy tych Witryn mogą korzystać z praw objaśnionych poniżej. Zwracamy uwagę, że możemy podjąć próbę zweryfikowania tożsamości użytkownika za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu powiązanego z korzystaniem z Witryn, zanim spełnimy żądanie użytkownika, oraz zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia żądania, w przypadku gdy nie będziemy w stanie pomyślnie ukończyć procesu weryfikacji. Ponadto jeśli użytkownik upoważni kogoś do złożenia żądania w jego imieniu, możemy odrzucić żądanie, jeśli nie będziemy w stanie potwierdzić u użytkownika, że osoba składająca żądanie jest upoważniona do działania w jego imieniu.

10.1 Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownicy tych Witryn mogą edytować i aktualizować większość swoich danych osobowych przechowywanych przez każdą Witrynę w rzeczonej Witrynie. W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń zachęcamy do kontaktu z nami.

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej metody, może złożyć formalny wniosek w firmie Indeed o poprawienie nieprawidłowych danych osobowych w jego imieniu, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając e-mail, należy usunąć spacje) z adresu e-mail powiązanego ze swoim kontem.

10.2 Prawo do zgłoszenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania danych osobowych lub do ograniczenia jego zakresu

W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami.

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej metody, może też złożyć formalny wniosek, zgłaszając sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez każdą Witrynę lub żądanie ograniczenia jego zakresu. Użytkownik ma na przykład prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez każdą Witrynę jego danych osobowych w celach marketingowych w oparciu o uzasadniony interes. Aby wyrazić sprzeciw, należy wypełnić ten formularz z żądaniem usunięcia danych.

10.3 Rezygnacja z otrzymywania wiadomości marketingowych i wycofanie zgody

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od firmy Indeed materiałów marketingowych przygotowanych na podstawie jego danych osobowych, może skorzystać z jednego z wielu sposobów rezygnacji z ich otrzymywania.

Aby zrezygnować z otrzymywania określonego typu marketingowych wiadomości e-mail z dowolnej Witryny, można kliknąć opcję „Anuluj subskrypcję” (lub jej odpowiednik). Należy pamiętać, że spowoduje to rezygnację z otrzymywania tylko tego konkretnego typu wiadomości marketingowych.

Aby zmienić ustawienia wszystkich powiadomień Job Alert, można kliknąć opcję „Edytuj powiadomienie Job Alert” (lub jej odpowiednik) w celu dostosowania subskrypcji. Subskrypcje (dotyczące powiadomień Job Alert, polecanych ofert pracy i innych powiadomień) można znaleźć i dostosować w panelu konta (w stosownych przypadkach) lub kontaktując się z Obsługą klienta.

Użytkownik może ponadto zrezygnować z otrzymywania wszystkich wiadomości marketingowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (przy wysyłaniu wiadomości e-mail z podanego adresu e-mail należy usunąć spacje). Postaramy się zrealizować prośbę użytkownika tak szybko, jak to będzie możliwe, i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwracamy uwagę, że możemy nadal wysyłać do użytkownika inne wiadomości, takie jak wiadomości administracyjne.

10.4 Prawa do dostępu do danych osobowych i ich przenoszenia

Użytkownicy tych Witryn mogą uzyskiwać w rzeczonej Witrynie dostęp do większości swoich danych osobowych przekazanych każdej Witrynie. W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń zachęcamy do kontaktu z nami. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej metody, może złożyć formalny wniosek o dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed. W takim przypadku należy wypełnić ten formularz. Każda konkretna Witryna przekaże użytkownikowi jego dane osobowe w formacie umożliwiającym ich przenoszenie. Jeśli użytkownik kontaktuje się z rzeczoną Witryną za pomocą więcej niż jednego adresu e-mail, prosimy o wysłanie kolejnego wniosku z dodatkowymi adresami e-mail, abyśmy mogli przekazać również te dane osobowe.

10.5 Prawo do usuwania danych osobowych

Użytkownicy tych Witryn mogą edytować i aktualizować w rzeczonej Witrynie większość swoich danych osobowych przechowywanych przez Witrynę. W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń zachęcamy do kontaktu z nami.

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej metody, może też złożyć formalny wniosek o usunięcie swoich danych osobowych przekazanych każdej Witrynie. W takim przypadku należy wypełnić ten formularz. Po zatwierdzeniu wniosku każda konkretna Witryna podejmie niezbędne kroki w celu spełnienia żądania użytkownika, w tym usunięcia odpowiedniego konta w Witrynie. Jeśli wniosek o usunięcie dotyczy danych osobowych, które użytkownik ustawił wcześniej jako dostępne publicznie w każdej Witrynie (np. gdy Osoba poszukująca pracy zamieściła publiczne CV), podejmiemy uzasadnione starania, aby poinformować o tym wniosku wszelkich innych administratorów. Jeśli użytkownik kontaktuje się z rzeczoną Witryną za pomocą więcej niż jednego adresu e-mail, prosimy o wysłanie kolejnego wniosku z dodatkowymi adresami e-mail, abyśmy mogli usunąć również te dane osobowe.

UWAGA: składając wniosek o usunięcie swoich Danych osobowych, użytkownik traci możliwość posługiwania się tym samym adresem e-mail w przedmiotowej Witrynie. Obejmuje to między innymi możliwość utworzenia konta, otrzymywania powiadomień Job Alert i odpowiadania na oferty pracy przy pomocy tego adresu e-mail. Jeśli użytkownik chce jedynie zamknąć konto, powinien kliknąć przycisk „Zamknij konto” na stronie konta. Jeśli użytkownik podejmie jakiekolwiek działania w naszych Witrynach lub w inny sposób wejdzie w interakcję z nimi po wysłaniu wniosku o usunięcie, na przykład korzystając z funkcji Aplikuj z Indeed lub Aplikuj z łatwością, aby odpowiedzieć na ofertę pracy zamieszczoną w Witrynie powiązanej z wnioskiem o usunięcie (łącznie z ofertami pracy zamieszczonymi przez tę Witrynę w Witrynach powiązanych), może nie otrzymywać pewnych informacji związanych z tymi działaniami od Witryny powiązanej z wnioskiem o usunięcie lub od innych użytkowników tej Witryny. Ponadto składając wniosek o usunięcie danych osobowych, użytkownik zgadza się na to, że nie będzie uwzględniany przy żadnych aktualnych loteriach, konkursach, losowaniach nagród i innych promocjach. Usunięcie Danych osobowych użytkownika przechowywanych przez Indeed nie ma wpływu na wiadomości, które przetwarzamy w imieniu innych osób w związku z korzystaniem przez nie z Usługi przekazywania wiadomości Indeed i mogą one nadal mieć dostęp do wszystkich wiadomości wysłanych do lub otrzymanych od użytkownika.

Jeśli użytkownik jest Osobą poszukującą pracy i chce usunąć aplikację o pracę złożoną w rzeczonej Witrynie, powinien zwrócić się bezpośrednio do potencjalnego Pracodawcy o usunięcie swojej aplikacji. Jeśli użytkownik jest Osobą poszukującą pracy, która złożyła aplikację o pracę w firmie Indeed, powinien zapoznać się z polityką prywatności otrzymaną w chwili aplikowania lub zwrócić się do swojej osoby rekrutującej, aby uzyskać więcej informacji o przysługujących mu prawach.

10.6 Wycofywanie zgody

W pewnych sytuacjach prosimy użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Jeśli podczas korzystania z aplikacji mobilnej użytkownik udostępnia dane o swojej lokalizacji, w każdej chwili może wyłączyć to ustawienie na swoim urządzeniu. W przypadku innych usług, do realizacji których jest wymagana zgoda użytkownika, użytkownik może ją wycofać w ramach procesu odpowiedniego dla danej usługi. Należy pamiętać, że wszelkie przetwarzanie danych zrealizowane przed wycofaniem zgody użytkownika odbywało się zgodnie z prawem.

10.7 Niektóre ograniczenia

Powyższe prawa do poprawiania, ograniczania, przenoszenia i usuwania danych osobowych oraz do uzyskiwania do nich dostępu i zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania podlegają pewnym ograniczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Indywidualne wnioski zostaną zrealizowane w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami, który zaczyna swój bieg od chwili potwierdzenia przez nas wniosku. Zwracamy uwagę, że gdy jest to dozwolone, kolejne wnioski od tej samej osoby mogą podlegać opłacie, która zostanie ustalona przez firmę Indeed i nałożona tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

11. Dane osobowe od osób fizycznych na terenie EOG i Szwajcarii

11.1 Przepisy ochronne RODO

W stosownych przypadkach przekazywanie danych osobowych osób fizycznych przez firmę Indeed Ireland z EOG i Szwajcarii do jurysdykcji poza EOG i Szwajcarią jest dokonywane zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej. Te umowy zawierają także przepisy ochronne i wymogi określone w rozdziale V (i w stosownych przypadkach w art. 28) rozporządzenia RODO. 

11.2 Zasady i ramy Tarczy Prywatności

Firma Indeed Ireland przekazuje pewne dane osobowe firmie Indeed, Inc. w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy do takiego przekazywania stosuje się punkt 11.1, firma Indeed, Inc., w tym jej podmiot zależny Prehire, Inc., przestrzega też zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework (obowiązujących we wszystkich krajach EOG) i Swiss-US Privacy Shield Framework, które regulują gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych przekazywanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym krajów EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Ponadto centrala Indeed Inc. uzyskała certyfikat zgodności z zasadami Tarczy Prywatności dotyczącymi powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za dalsze przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności danych, ograniczenia celu, dostępu, korekty, egzekwowania i odpowiedzialności ogólnej. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej Polityki prywatności a zasadami Tarczy Prywatności, obowiązują zasady Tarczy Prywatności. Więcej informacji o programie Tarcza Prywatności i nasze oświadczenie można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/. Aby dowiedzieć się więcej o sposobach korzystania przez nas z Tarczy Prywatności, można też zapoznać się z Często zadawanymi pytaniami (FAQ) dotyczącymi ochrony prywatności.

11.3 Zasada dalszego przekazywania

W kontekście dalszego przekazywania podmiot uczestniczący w programie Tarcza Prywatności jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje je osobie trzeciej działającej jako podmiot przetwarzający w jej imieniu. Firma Indeed Inc. ponosi odpowiedzialność zgodnie z Zasadami, jeśli jej podmiot przetwarzający przetwarza tego rodzaju dane osobowe w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że firma Indeed Inc. udowodni, iż nie jest odpowiedzialna za zdarzenie, które spowodowało szkodę.

11.4 Niezależne rozstrzyganie sporów dla osób fizycznych na terenie UE i Szwajcarii

Zgodnie z zasadami programów EU-US Privacy Shield Framework (obowiązujących we wszystkich krajach EOG) i Swiss-US Privacy Shield Framework firma Indeed zobowiązuje się do rozstrzygania skarg dotyczących prywatności użytkownika oraz naszego gromadzenia lub wykorzystywania jego danych osobowych. Osoby fizyczne z EOG i Szwajcarii mające pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności powinny najpierw skontaktować się z firmą Indeed Inc. pod adresem: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA lub pisząc na adres e-mail privacy-dept @ indeed.com (wysyłając wiadomość, należy usunąć spacje).

Ponadto w przypadku niemożności rozstrzygnięcia skargi zgodnie z zasadami programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework firma Indeed Inc. zobowiązuje się przekazać sprawę do rozpatrzenia do niezależnego organu odwoławczego BBB EU PRIVACY SHIELD, znajdującego się w USA i zarządzanego przez radę Council of Better Business Bureaus. W razie nieotrzymania potwierdzenia rozstrzygnięcia złożonej skargi w przewidzianym terminie lub jeśli rozstrzygnięcie nie jest satysfakcjonujące, prosimy odwiedzić stronę EU Privacy Shield, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę.

W pewnych ograniczonych warunkach istnieje możliwość, aby osoby fizyczne z terenu EOG lub Szwajcarii mogły powoływać się na wiążący arbitraż przed zespołem orzekającym Tarczy Prywatności.

12. Ogólne zapytania i skargi

12.1 Kontaktowanie się z firmą Indeed

Użytkownik może się skontaktować z firmą Indeed, Inc. pod adresem 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA lub z firmą Indeed Ireland Operations Limited pod adresem 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland. Z każdą z tych firm można też skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Witrynach. Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych w firmie Indeed, prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje z adresu).

12.2 Skargi

Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa do ochrony danych zostały naruszone przez firmę Indeed, ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Przykładowo jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG, główną siedzibą jest Indeed Ireland Operations Limited w Irlandii, która podlega irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych — należy wówczas skorzystać z tego łącza. Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG lub Szwajcarii i ma skargę w odniesieniu do przekazywania i przetwarzania zgodnie z zasadami programów EU-US Privacy Shield Framework (obowiązujących we wszystkich krajach UE) i Swiss-US Privacy Shield Framework, może skorzystać z niezależnego rozstrzygania sporów, zgodnie z punktem 11 niniejszej Polityki prywatności.

13. Prawa dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia

Korzystając z praw przyznanych na mocy niniejszego punktu Polityki prywatności, użytkownik oświadcza, że jego miejscem stałego pobytu jest stan Kalifornia.

Każdy użytkownik może złożyć w firmie Indeed zweryfikowany wniosek dotyczący jego danych osobowych. Procedura ta została szczegółowo opisana w punkcie 10 Polityki prywatności, który również zawiera dane adresowe dla celów przekazywania firmie Indeed żądań dotyczących danych osobowych użytkownika.

13.1 Prawo do wiedzy o danych osobowych

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i „sprzedajemy” (termin ten wyjaśniono dokładniej w punkcie 13.2 poniżej). Więcej informacji na temat sposobu korzystania z tego prawa znajduje się w punkcie 10 naszej Polityki prywatności.

Poniższe punkty Streszczenia Polityki prywatności firmy Indeed opisują kategorie danych osobowych, które gromadziliśmy przez ostatnie dwanaście (12) miesięcy (punkt 3), powody ich gromadzenia (punkt 4) oraz kategorie osób trzecich, którym były one udostępniane (punkt 5). Ponadto zagadnienia te zostały szerzej omówione w Pełnej wersji Polityki prywatności: w punkcie 2 opisano kategorie danych osobowych przez nas gromadzonych; w punktach 4, 59 wyjaśniono cele wykorzystywania Danych osobowych użytkownika; a punkty 4, 8, 911 zawierają informacje na temat ujawniania Danych osobowych osobom trzecim.

13.2 Prawo do wycofania zgody na sprzedaż danych osobowych użytkownika

Aby dowiedzieć się więcej na temat podejścia firmy Indeed do obowiązującego w Kalifornii wymogu „niesprzedawania danych osobowych”, dlaczego jest on stosowany do korzystania przez użytkownika z Witryn, oraz jak użytkownik może skorzystać z tego prawa, należy odwiedzić naszą stronę dotyczącą wycofania zgody w ramach ustawy CCPA. Wyjaśniamy tam, jak w stanie Kalifornia zdefiniowano pojęcie „sprzedaży” na mocy ustawy CCPA (California Consumer Protection Act), oraz jak przekazywanie danych osobowych, które stanowi nieodłączny element produktów i usług oferowanych naszym użytkownikom, może zostać objęte tą definicją. 

Na mocy ustawy stanu Kalifornia o ochronie prywatności, tzw. „Shine the Light” (punkt 1798.83 kodeksu prawa cywilnego), obywatelom stanu Kalifornia przysługują konkretne prawa dotyczące ujawniania ich danych osobowych osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Firma Indeed stosuje zasadę nieujawniania danych osobowych użytkownika osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez takiego osoby trzecie, jeśli użytkownik skorzystał z opcji nieujawniania takich danych osobom trzecim w tym celu. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były udostępniane w tych celach, może złożyć wniosek o usunięcie przez nas danych osobowych, postępując zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 10 niniejszej Polityki prywatności.

13.3 Prawo do niedyskryminacji w związku z wykonywaniem praw użytkownika w zakresie ochrony prywatności

Firma Indeed nie dyskryminuje użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z praw przysługujących im na mocy ustawy CCPA.

Zasady dot. plików cookie

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2021

Korzystanie z witryn internetowych firmy Indeed („Witryna”) lub uzyskiwanie do nich dostępu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie przez firmę Indeed plików cookie w sposób opisany poniżej. 

Dla celów niniejszych Zasad dot. plików cookie określenie „Indeed” lub zwrot w pierwszej osobie liczby mnogiej oznacza spółkę Indeed, Inc., jeśli użytkownik przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych, spółkę Indeed Staff LLC, jeśli użytkownik korzysta z usług Indeed Staff na terytorium Stanów Zjednoczonych, lub spółkę Indeed Ireland Operations Limited, jeśli użytkownik przebywa poza terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zasady dot. plików cookie obejmują następujące marki: Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, WorkopolisWowjobs (łącznie „Witryny”).

Wszystkie odniesienia do Osoby poszukującej pracy, Pracodawcy i Danych osobowych mają znaczenie określone w Polityce prywatności

1. Wstęp: czym są pliki cookie?

Niniejsze Zasady dot. plików cookie pomagają wyjaśnić okoliczności, w których pliki cookie mogą być wysyłane do osób odwiedzających Witryny, oraz powody ich wysyłania. Pliki cookie to informacje tekstowe przesyłane przez witrynę internetową na używany przez użytkownika dysk twardy lub inny sprzęt do przeglądania witryny internetowej do celów prowadzenia rejestrów. Pliki cookie umożliwiają Witrynom zapamiętywanie ważnych informacji, dzięki którym korzystanie z Witryn będzie wygodniejsze. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „czas ważności” tego pliku oraz losowo wygenerowany unikatowy numer bądź inną wartość. Niektóre pliki cookie są używane w Witrynach bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany na koncie. 

Pliki cookie sesji to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki użytkownika do chwili opuszczenia przez niego Witryny. Trwałe pliki cookie pozostają w pliku cookie przeglądarki użytkownika znacznie dłużej (czas przechowywania zależy od czasu ważności określonego pliku cookie). Pliki cookie sesji wykorzystujemy do śledzenia łącznej liczby odwiedzających Witryny. Pliki cookie możemy stosować również do zapamiętania komputera użytkownika. Gdy użytkownik powróci do Witryny Indeed, używając tego samego komputera, korzystanie z niej będzie spersonalizowane i bardziej komfortowe. W takich przypadkach możemy powiązać dane osobowe z plikiem cookie.

2. Jak używamy plików cookie

Plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, w tym tych uzyskanych od partnerów zewnętrznych, takich jak Google i Facebook używamy w celu pomiaru skuteczności usług, lepszego targetowania reklam oraz w celach marketingowych. Odbywa się to z poziomu Witryn, podczas pobierania lub instalowania aplikacji Indeed oraz w niektórych naszych ogłoszeniach w witrynach internetowych osób trzecich. Te pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie umożliwiają nam wyświetlanie naszych materiałów promocyjnych w innych witrynach odwiedzanych przez użytkownika w Internecie i łączenie użytkownika z większą liczbą Pracodawców. Możemy też udostępniać informacje o zachowaniu użytkownika w Witrynach osobom trzecim (w tym operatorom witryn internetowych osób trzecich i/lub serwisów społecznościowych) w celu prezentowania użytkownikowi reklam targetowanych oraz innych spersonalizowanych treści. 

Używamy tych plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii także po to, by Reklamy targetowane Indeed i inne reklamy mogły nam ułatwić stwierdzenie, które reklamy zostały wyświetlone przez użytkowników, ile razy użytkownicy widzieli konkretną reklamę oraz w jakich witrynach pojawiła się dana reklama. Możemy też umożliwić Pracodawcom uczestniczącym w programie Reklam targetowanych Indeed umieszczanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii w reklamach, które zamieszczamy w Witrynie oraz w witrynach internetowych osób trzecich, by ułatwić tym Pracodawcom ustalenie, jak ludzie korzystają z tych reklam ich Ofert pracy.

Możemy również używać tych plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii w Witrynach, aby ustalić, którzy użytkownicy widzieli konkretną Ofertę pracy, Stronę pracodawcy, Wydarzenie rekrutacyjne lub inną reklamę, w której występuje nazwa Pracodawcy, oraz przekazać te informacje Pracodawcy.

Cele analityczneFirma Indeed i jej podmioty stowarzyszone (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 4.14 Polityki prywatności) używają plików cookie do analizowania aktywności użytkowników w celu doskonalenia Witryn oraz witryn internetowych podmiotów stowarzyszonych Indeed. Możemy na przykład używać plików cookie do obserwowania zagregowanych schematów, takich jak łączna liczba operacji wyszukiwania ofert pracy wykonanych przez użytkowników. Analiza taka pozwala uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobów poprawy funkcjonalności Witryn i jakości korzystania z nich przez użytkowników.
Preferencje użytkownika i komfort użytkowaniaFirma Indeed i jej podmioty stowarzyszone używają plików cookie do gromadzenia pewnych informacji o użytkownikach, takich jak typ przeglądarki, serwer, preferencje językowe i ustawienia kraju. Przechowując preferencje użytkownika w Witrynach, możemy poprawić spójność i komfort korzystania z niej przez użytkowników. Możemy przykładowo zachować w pliku cookie ostatnie operacje wyszukiwania, aby umożliwić ich łatwe powtórzenie po powrocie do Witryn lub sugerować informacje dotyczące profilu podczas logowana na koncie i wypełniania CV w Witrynach (np. Indeed CV). 
Dodatkowo używamy plików cookie do utrzymywania stanu zalogowania w przypadkach, gdy użytkownik wielokrotnie odwiedza Witryny. Możemy też użyć adresu IP użytkownika w celu określenia jego lokalizacji geograficznej na poziomie miejscowości lub kodu pocztowego, aby zapewnić mu najbardziej trafne wyniki wyszukiwania.
Usługi pomiarowe oraz dokładniejsze targetowanie reklam i działań marketingowychUżywamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii uzyskanych od partnerów zewnętrznych, takich jak Google i Beeswax, w celu pomiaru skuteczności usług, lepszego targetowania reklam oraz w celach marketingowych. Odbywa się to podczas odwiedzania Witryn oraz pobierania lub instalowania aplikacji Indeed. Te pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie umożliwiają nam wyświetlanie naszych materiałów promocyjnych (które mogą zawierać informacje o konkretnej Ofercie pracy lub Stronie pracodawcy dostępnej w Witrynach) w innych witrynach odwiedzanych przez użytkownika w Internecie. 
Nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą również używać tych technologii do określania zainteresowań użytkownika podczas przeglądania różnych witryn internetowych w czasie w celu prezentowania targetowanych reklam i innych treści spersonalizowanych dla użytkownika. 
Firma Indeed może też udostępniać informacje o zachowaniu użytkownika w Witrynach osobom trzecim (w tym operatorom witryn internetowych osób trzecich) w celu prezentowania użytkownikowi reklam targetowanych oraz innych spersonalizowanych treści. Używamy też plików cookie, aby ułatwić prowadzenie Programu Reklam targetowanych Indeed. W związku z tym Programem i innymi reklamami używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, w tym tych uzyskanych od partnerów zewnętrznych, do określania, które reklamy zostały wyświetlone przez użytkowników, ile razy użytkownicy widzieli konkretną reklamę oraz w jakich witrynach pojawiła się dana reklama. 
Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingowych w oparciu o uzasadniony interes. Aby zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania danych do celów tworzenia reklam targetowanych lub skorzystać z innych praw, należy postępować zgodnie z punktem 10 Polityki prywatności.
Śledzenie ruchu przekierowanegoPlików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, w tym tych od partnerów zewnętrznych, używamy do powiązania aktywności użytkownika z witryną internetową osoby trzeciej, która przekierowała go do Witryn, lub do powiązania aktywności użytkownika przekierowanego do witryny internetowej osoby trzeciej przez witrynę Indeed. Niektóre z tych witryn internetowych osób trzecich są witrynami internetowymi partnerów, które otrzymują premię za aktywność użytkowników przekierowywanych do Witryn, lub premiują nas za aktywność użytkowników przekierowanych do takich witryn internetowych osób trzecich przez witrynę Indeed. 
Możemy jednak wykorzystać te technologie do ujawniania ograniczonych informacji dotyczących aktywności użytkownika w kontaktach z Pracodawcami, na przykład tego, którzy użytkownicy widzieli konkretną Ofertę pracy, Stronę pracodawcy, Wydarzenie rekrutacyjne lub inną reklamę Indeed w Witrynach oraz witrynie internetowej osoby trzeciej po kliknięciu łącza do Oferty pracy, strony pracodawcy, wydarzenia rekrutacyjnego lub innej reklamy w Witrynach. Plików cookie i tych technologii używamy też do powiązania aktywności użytkownika z kampanią e-mailową, która przekierowała użytkownika do Witryn.
Cele bezpieczeństwaUżywamy plików cookie, aby ograniczyć niektóre rodzaje cyberataków.
Cele związane z testowaniem, użytecznością i poprawą wydajnościZ plików cookie korzystamy, aby zapewnić użytkownikom spójne środowisko w trakcie prowadzenia przez nas testów A/B dotyczących określonych aspektów Witryn w celu ulepszenia naszej oferty produktów. Plików cookie używamy też w celu poprawy wydajności i niezawodności Witryn.
Zapobieganie oszustwom/spamowiUżywamy plików cookie podczas przeglądania i badania oszustw. Niektóre z naszych operacji śledzenia plików cookie/urządzeń odbywają się za pośrednictwem dostawców zewnętrznych, takich jak SiftScience, a w innych przypadkach używamy własnych indeksów do identyfikowania aktywności związanej z konkretnymi plikami cookie.
Zapewnianie zgodności z prawemMożemy wykorzystywać pliki cookie do anonimizacji gromadzonych przez nas danych o ruchu i aktywności użytkowników podczas korzystania z Witryn. Możemy również umieszczać plik cookie o nazwie OptanonConsent, aby przechowywać zgody użytkownika wyrażone podczas interakcji z bannerem plików cookie.

3. Rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookie

W celu udostępnienia użytkownikom licznych produktów i usług w każdej Witrynie w różny sposób korzystamy z własnych i zewnętrznych plików cookie. Jeśli użytkownik korzysta z dowolnej z witryn wymienionych w poniższej tabeli, może kliknąć poniższe łącza do poszczególnych marek, by wyświetlić pełną listę naszych plików cookie wykorzystywanych w Witrynach. Wszyscy pozostali odwiedzający mogą wyświetlić listę zewnętrznych plików cookie naszych partnerów w drugiej tabeli poniżej.

MarkaLista plików cookie
Użytkownicy Indeed Ireland (ie.indeed.com)Lista plików cookie
Użytkownicy Indeed UK (indeed.co.uk)Lista plików cookie
Użytkownicy Indeed US (indeed.com)Lista plików cookie
Użytkownicy Engineerjobs UK (uk.engineerjobs.com)Lista plików cookie

W celu udostępnienia i doskonalenia naszych usług oraz ich świadczenia na rzecz użytkowników możemy pozwolić na korzystanie z plików cookie w Witrynach osobom trzecim. Sposób korzystania przez nas z tych plików cookie może się różnić w zależności od lokalizacji i rynku. Jeśli sposób korzystania z Witryn przez użytkownika nie został uwzględniony w poniższej tabeli, należy poszukać w ustawieniach przeglądarki listy wszystkich plików cookie przechowywanych na urządzeniu. Poniższa lista obejmuje wszystkich naszych partnerów dostarczających zewnętrzne pliki cookie na dzień wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności. Więcej informacji na temat ich praktyk dotyczących ochrony prywatności można znaleźć w ich witrynach internetowych:

Dostawca zewnętrznych plików cookieWitryna internetowa osoby trzeciej
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Tribliohttps://www.triblio.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

Firma Indeed może również udostępnić Pracodawcy kod śledzenia konwersji przeznaczony do umieszczenia w jego witrynie internetowej. Ten kod przesyła informacje do sygnału nawigacyjnego Osoby poszukującej pracy i śledzi, czy aplikowała ona o pracę w witrynie internetowej danego Pracodawcy. Za każdym razem, gdy Osoba poszukująca pracy rozpocznie wyszukiwanie w witrynie Indeed, funkcja śledzenia konwersji przypisze aplikację do firmy Indeed, pomimo wykonania po drodze innych działań. Firma Indeed nie ma dostępu do plików cookie w domenie Pracodawcy. Funkcja śledzenia konwersji to po prostu licznik powiadamiający firmę Indeed o złożeniu aplikacji przez Osobę poszukującą pracy. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje dane z sygnału nawigacyjnego Osoby poszukującej pracy firmy Indeed, musi skorzystać z naszej opcji rezygnacji z używania sygnału nawigacyjnego.

4. Kontrolowanie przez użytkownika naszego korzystania z plików cookie

Poniższe tabele mogą oferować naszym użytkownikom na niektórych rynkach opcje ustawień plików cookie. Inne przykładowe mechanizmy kontroli dostępne dla naszych użytkowników:

Mechanizmy kontroli specyficzne dla przeglądarki i urządzenia

Przeglądarka może oferować możliwość blokowania plików cookie, np. zewnętrznych plików cookie. Niektóre przeglądarki umożliwiają również przeglądanie plików cookie i indywidualne zarządzanie nimi. Zachęcamy do przejrzenia ustawień i dokumentacji przeglądarki w celu znalezienia dodatkowych informacji na temat mechanizmów kontroli oferowanych przez daną przeglądarkę oraz sposobów ich działania. Należy zwrócić uwagę, że jeśli użytkownik usunie ze swojego urządzenia lub swojej przeglądarki jakikolwiek plik cookie używany przez Indeed w Witrynach, ale nie ustawi przeglądarki lub urządzenia w taki sposób, by blokowane były zewnętrzne pliki cookie, podczas kolejnej wizyty możemy zainstalować ten sam plik cookie. Niektóre zewnętrzne pliki cookie są też integralną częścią usług świadczonych przez nas w Witrynach. Po zablokowaniu zewnętrznych plików cookie korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w Witrynach może być niemożliwe.

Rezygnacja z Reklam targetowanych

Użytkownik może także zrezygnować z reklam targetowanych, które oferujemy za pośrednictwem naszych zewnętrznych partnerów reklamowych, takich jak Google i Beeswax. W tym celu musi odwiedzić oferowane przez nich zasoby (np. Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług firmy Google) lub skontaktować się z nimi za pomocą inicjatyw samoregulacyjnych z zakresu reklamy cyfrowej dostępnych w Unii Europejskiej (Your Online Choices), Stanach Zjednoczonych (Your Ad Choices) i Kanadzie (Your Ad Choices). Możemy okresowo aktualizować tę listę w związku z udostępnianiem podobnych inicjatyw na innych rynkach. Zachęcamy do odwiedzenia wszystkich tych witryn internetowych w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat podejścia każdej organizacji do reklam targetowanych, list uczestniczących firm i opcji dostępnych dla internautów. Należy zwrócić uwagę, że rezygnacja z reklam targetowanych partnerów zewnętrznych może wymagać użycia zewnętrznego pliku cookie w celu odzwierciedlenia wyboru użytkownika, a usunięcie zewnętrznych plików cookie z przeglądarki lub urządzenia może mieć wpływ na wybór lub go usunąć.

5. Zmiany Zasad dot. plików cookie

Data ostatniej modyfikacji niniejszych Zasad dot. plików cookie jest podana u góry dokumentu (zob. „Ostatnia aktualizacja”). Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od daty „Ostatniej aktualizacji” wskazanej powyżej. Skorzystanie z Witryn lub podanie nam informacji po takich zmianach oznacza zaakceptowanie przez użytkownika zmienionych Zasad dot. plików cookie. Jeśli firma Indeed zamierza użyć danych osobowych zebranych za pośrednictwem Witryny w sposób znacząco odmienny od podanego w chwili ich zebrania, to powiadomi użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail i/lub przez zamieszczenie zawiadomienia we właściwych Witrynach na 30 dni przed takim użyciem albo w inny sposób w zakresie wymaganym przez prawo.

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące ochrony prywatności przez firmę Indeed

W niniejszej Polityce prywatności opisano w wyczerpujący sposób, jak firma Indeed przetwarza dane użytkowników. Więcej informacji na temat podejścia firmy Indeed do ochrony prywatności można znaleźć na stronie z często zadawanymi pytaniami (FAQ).

Kontakt z nami

Aby uzyskać pomoc w sprawach ogólnych, właściwą metodę można znaleźć w poniższej tabeli:

Pomoc IndeedFormularz pomocy Indeed
Pomoc WorkopolisFormularz pomocy Workopolis
Pomoc EngineerJobsProsimy napisać do nas na adres privacycenter @ rgf-ohr.com (należy usunąć spacje)
Pomoc WowJobsProsimy napisać do nas na adres privacycenter @ rgf-ohr.com (należy usunąć spacje)
Pomoc GigaJobProsimy napisać do nas na adres privacycenter @ rgf-ohr.com (należy usunąć spacje)
Pomoc CareesmaFormularz pomocy Careesma

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy przesłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje).