HR Tech Privacy

Usein kysyttyä -sivu

Henkilötietojen jakaminen

Mitä henkilötietoja jaetaan sivustojen välillä?

Käyttämiesi sivustojen tietosuoja- ja evästekäytännöt määrittelevät sen, mitä henkilötietoja jaetaan. 

Se, mitä henkilötietojasi jaetaan, riippuu vuorovaikutuksestasi sivustojen kanssa hakiessasi työpaikkoja tai tehdessäsi työhakemuksia. Näitä tietoja ovat esimerkiksi etu- ja sukunimesi, käyttäjänimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, ansioluettelosi tai profiilisi tiedot, IP-osoitteesi, ilmoittajatunnuksesi, vastauksesi työnantajien seulontakysymyksiin, työpaikkalistaukset, työpaikkailmoitukset, tiedot työnhakuprosessin etenemisestä sekä tiedot käyttäjän istunnoista ja hänen tekemistään hauista ja klikkauksista sivustoilla.

Miksi henkilötietojani jaetaan tällä tavalla?

Henkilötietojasi jaetaan pääsääntöisesti voidaksemme 

 • yhdistää enemmän työnhakijoita, työnantajia ja työpaikkalistauksia
 • parantaa sinulle tarjottuja palveluita 
 • tarjota parempaa suojaa käyttäjille.

Lue lisää siitä, millaisia etuja tietojen jakamisesta on sinulle.

Milloin ja miten tietoja jaetaan?

Henkilötietojesi jakamisen ajankohta ja tapa riippuu yksittäisestä sivustosta, jaettujen tietojen tyypistä ja siitä, mitä teet Indeedin ja sen yhteistyökumppaneiden sivustoilla. Suurin osa tietojen jakamisesta tapahtuu silloin, kun tunnistamme tietyn liiketoimintamme kannalta tärkeän tekijän tai kun haluamme parantaa palveluitamme tietojen jakamisen hyödyistä kertovassa osiossa kuvatulla tavalla. 

Sivustomme voivat käyttää esimerkiksi haku- ja selaushistoriaasi (esim. tiedot työpaikoista, joita olet klikannut) ja ansioluettelosi tai profiilisi tietoja ja jakaa ne. Näin voimme määrittää osuvia hakutuloksia ja työpaikkahälytyksiä. Tietyt tapahtumat, kuten tilin avaaminen jollakin sivustollamme, voivat myös laukaista tietojen jakamisen automaattisesti.

Miten voin estää henkilötietojeni jakamisen tällä tavoin?

Pyrimme helpottamaan valintojen tekemistä. Jos et halua tietojasi jaettavan tällä tavoin, voit sivustosta riippuen pyytää tilisi tai henkilötietojesi poistamista tai sitä, että tietojasi ei jaeta tällä tavoin, vaikka tilisi säilyy. Voit lähettää pyynnöt seuraamalla käyttämiesi sivustojen tietosuojakäytännöissä ilmoitettuja ohjeita.

HR Tech -tietosuojakeskus ja sivustomme

Muuttaako uusi HR Tech -tietosuojakeskus millään tavalla sitä, miten henkilötietojeni käytetään?

Ei. Uusi tietosuojakeskus ei muuta millään tavalla henkilötietojesi käyttötapaa. Tietosuojakeskus on suunniteltu varmistamaan sivustojemme välillä tapahtuvan tietojen jakamisen entistä paremman läpinäkyvyyden.

Tarkoittaako tämä sitä, että kaikki henkilötietoni jaetaan nyt rajoituksetta kaikkien sivustojen kanssa?

Ei. Henkilötietojesi jakamista koskevat käyttämiesi sivustojen tietosuoja- ja evästekäytännöissä esitetyt säännökset. Suosittelemme tutustumaan säännöksiin huolellisesti, jotta ymmärrät ne. Tietosuojakeskuksen julkaisemisen tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa käyttämiesi sivustojen tietosuoja- ja evästekäytännöissä kuvaillun tietojen jakamisen läpinäkyvyyttä.

Kuinka sivustot hallinnoivat henkilötietojeni jakamista toisille sivustoille?

Varmistamme erilaisten valtuutettujen oikeudellisten keinojen avulla sen, että tällaisessa tietojen jakamisessa sovelletaan asianmukaisia turvallisuus- ja suojaustoimia. Tähän voi kuulua erilaisia toimenpiteitä. Esimerkkejä käytetyistä keinoista ovat vakiosopimuslausekkeet, EU:n ja Yhdysvaltojen väliset Privacy Shield -järjestelyt, tietojen eteenpäin siirtämistä koskevat sopimukset ja muut toimenpiteet, joiden katsomme suojaavan henkilötietojesi siirtämistä asianmukaisella tavalla. 

Kuka on henkilötietojeni rekisterinpitäjä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjän tulisi olla mainittu käyttämäsi sivuston tietosuojakäytännössä

Miten sivustot suhtautuvat yksityisyyteen?

Käyttäjien yksityisyyteen suhtaudutaan HR Tech -tietosuojakeskuksen sivustoilla erittäin vakavasti. Olemme investoineet merkittäviä resursseja henkilötietojesi suojaamiseen ja pyrimme noudattamaan sovellettavia tietosuojaa koskevia sääntöjä. Arvostamme suuresti työnhakijoiden osoittamaa luottamusta siihen, että autamme heitä löytämään työpaikkoja, ja työnantajien luottamusta siihen, että autamme heitä löytämään loistavia työnhakijoita. Tutustu Tietosuojaa koskeviin arvoihimme

Millä kielillä tietosuoja- ja evästekäytännöt ovat saatavilla kullakin sivustolla?

Sivuston tietosuoja- ja evästekäytännöt ovat saatavilla niiden paikallisten markkinoiden kielillä, joille sivuston sisältö on kohdennettu. Jos tietyllä sivustolla ei ole tietosuoja- ja evästekäytäntöä jollakin kielellä, kyseinen sivusto ei vielä kohdenna sisältöään käyttäjille markkinoilla, joilla näitä kieliä puhutaan.

Tietosuojaoikeudet

Mitä tietosuojaa koskevia oikeuksia voin käyttää sivustoilla?

Pyrimme kohtelemaan kaikkia käyttäjiämme tasa-arvoisesti varmistamalla laajat tietosuojaa koskevat oikeudet kaikille käyttäjillemme maailmanlaajuisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki sivuston käyttäjät sijainnistaan riippumatta voivat ottaa yhteyttä sivustoon, jolloin he

 • saavat pääsyn omiin henkilötietoihinsa
 • voivat poistaa omat henkilötietonsa
 • saavat henkilötietonsa siirrettävässä muodossa
 • voivat rajoittaa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tapauksissa.

Kuinka voin käyttää yksityisyyttä koskevia oikeuksiani?

Voit käyttää yksityisyyttä koskevia oikeuksiasi tutustumalla käyttämäsi sivuston tietosuojakäytäntöön ja seuraamalla siinä kerrottuja ohjeita.

Mitä turvallisuustoimenpiteitä sivustoilla suoritetaan?

Suhtaudumme henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti ja olemme tehneet lukuisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi. Käytössämme on erilaisia keinoja, joiden avulla pyrimme estämään tietojen luvattoman käytön ja luovuttamisen sekä niiden tuhoutumisen ja tahattoman menetyksen. Nämä käytännöt vaihtelevat riippuen tietojen luonteesta, niiden käsittelyprosessin asiayhteydestä, tietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä ja käytettävissä olevasta teknologiasta. 

Suojaamme henkilötietojasi monilla erilaisilla turvallisuustoimenpiteillä, joihin sovelletaan tarvittaessa riskeihin perustuvaa lähestymistapaa. Näitä keinoja ovat seuraavat:

 • henkilötietojen valikoiva pseudonymisointi ja salaaminen
 • tietojenkäsittelyjärjestelmiemme ja -palveluidemme luottamuksellisuutta, eheyttä, saatavuutta ja häiriönsietokykyä ja toimintavarmuutta suojaavien sisäisten järjestelmien suunnittelu
 • sellaisten järjestelmien ja prosessien käyttäminen, joilla voimme varmistaa pääsyn säilyttämiimme henkilötietoihin ja niiden saatavuuden kohtuullisessa ajassa fyysisten tai teknisten ongelmien yhteydessä
 • sivustoilla käytettyjen turvallisuustoimenpiteiden tehokkuuden säännöllinen testaaminen, arvioiminen ja tarkistaminen.

Mitä voin tehdä työnantajana suojatakseni tilini?

Turvallisuutta koskevalta sivultamme löydät ehdotuksia siitä, miten voit parhaiten suojata työnantajatilisi.