HR Tech Privacy

Indeed

Το Indeed είναι ο #1 ιστότοπος θέσεων εργασίας στον κόσμο1 με περισσότερους από 300 εκατ. μοναδικούς επισκέπτες2 κάθε μήνα. Η Indeed δίνει προτεραιότητα στα άτομα που αναζητούν εργασία, παρέχοντάς τους δωρεάν πρόσβαση για την αναζήτηση θέσεων εργασίας, τη δημοσίευση βιογραφικών και τη διερεύνηση εταιρειών. Καθημερινά συνδέουμε εκατομμύρια άτομα με νέες ευκαιρίες.

1 Comscore, Συνολικές επισκέψεις, Σεπτέμβριος 2022

2 Εσωτερικά δεδομένα Indeed, μέσος όρος μηνιαίων μοναδικών επισκεπτών Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2022

Καλώς ορίσατε 

Βασική αποστολή μας είναι να βοηθάμε τους υποψηφίους να βρίσκουν θέσεις εργασίας και τους εργοδότες να βρίσκουν ιδανικούς υποψηφίους. Εφόσον καθεμία από τις Συνδεδεμένες εταιρείες και τις Επωνυμίες μας (όπως περιγράφεται στο HR Tech) λειτουργεί σύμφωνα με αυτή τη βασική αποστολή, δημιουργήσαμε ένα Κέντρο Απορρήτου, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τους χρήστες μας σχετικά με τις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες και τους τρόπους με τους οποίους κοινοποιούμε δεδομένα σε αυτές, για να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών στους χρήστες μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον κοινοποιούμε δεδομένα μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών μας στη σελίδα Συχνών ερωτήσεων του Κέντρου Απορρήτου.

Πρόσφατα ενημερώσαμε την Πολιτική απορρήτου μας, για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη και να εξασφαλίσουμε ότι η Πολιτική απορρήτου εξηγεί με σαφήνεια πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα.

Ακολουθεί μια σύνοψη των σημαντικότερων ενημερώσεων:

 • Πραγματοποιήσαμε αλλαγές στη δομή και τη διάταξη της Πολιτικής απορρήτου, ώστε να διευκολύνουμε την ανάγνωση και την κατανόησή της.
 • Προσθέσαμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τον τρόπο με το οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα και τις νομικές βάσεις για την από μέρους μας χρήση των Προσωπικών δεδομένων.
 • Τον Απρίλιο του 2022, προσθέσαμε μια ενότητα σχετικά με τη συμμόρφωση απορρήτου με τον Νόμο περί προστασίας των προσωπικών πληροφοριών [Act on Protection of Personal Information («APPI»)] για την Ιαπωνία.
 • Ενημερώσαμε την ενότητα «Πληροφορίες για συγκεκριμένες περιοχές» αναφορικά με τις ενημερώσεις του Νόμου περί απορρήτου καταναλωτών της Καλιφόρνιας (California Consumer Privacy Act) στον Νόμο περί δικαιωμάτων απορρήτου της Καλιφόρνιας (California Privacy Rights Act) (μαζί, «CCPA») που τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023. 

Λάβετε υπόψη ότι η Indeed και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες τελούν υπό την άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία της εισηγμένης στο χρηματιστήριο ιαπωνικής μητρικής εταιρείας, Recruit Holdings Co. Ltd.

Συνιστούμε να ανατρέξετε παρακάτω στο υπόμνημα «Τελευταία ενημέρωση», για να μάθετε πότε ήταν η τελευταία φορά που τροποποιήθηκε. Τυχόν αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που υποδεικνύεται παρακάτω ως «Τελευταία ενημέρωση». 

Εάν η Indeed πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Ιστοτόπων με τρόπο που διαφέρει ουσιαστικά από εκείνον που δηλώθηκε κατά τον χρόνο συλλογής, τότε η Indeed θα ειδοποιήσει τους χρήστες μέσω email ή/και δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση στους αντίστοιχους Ιστοτόπους 30 ημέρες πριν από την εν λόγω χρήση ή με άλλα μέσα όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Η Indeed διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή.

Πολιτική απορρήτου της Indeed

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2024

Λάβετε υπόψη ότι η Indeed και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες τελούν υπό την άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία της εισηγμένης στο χρηματιστήριο ιαπωνικής μητρικής εταιρείας, Recruit Holdings Co. Ltd.

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο η Indeed χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση της Indeed όσον αφορά τον κανονισμό ΓΚΠΔ, τον νόμο CCPA και το απόρρητο γενικότερα, επισκεφτείτε τη σελίδα Συχνές ερωτήσεις περί απορρήτου της Indeed.

Εισαγωγή

Η Indeed εκτιμά την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι χρήστες και οι πελάτες μας όταν μας παρέχουν πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα τους. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για τη διατήρηση αυτής της εμπιστοσύνης και την προστασία αυτών των πληροφοριών.

Η Πολιτική απορρήτου μας αναλύει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και αποκάλυψης των Προσωπικών και Μη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς και σχετικά με εσάς όταν προσπελάζετε ή χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες και το λογισμικό μας για διαδίκτυο ή/και κινητά, αλληλεπιδράσεις με εμάς μέσω τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως, ή, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, που αποκτούμε από δημοσίως διαθέσιμες πηγές ή πηγές τρίτων.

Οι Ιστότοποί μας («οι Ιστότοποι») που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική απορρήτου περιλαμβάνουν τους συνδεδεμένους ιστοτόπους, τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες και το λογισμικό για κινητά ή/και διαδίκτυο των:

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες σας

Σε αυτή την ενότητα εξηγείται πότε η Indeed είναι υπεύθυνος επεξεργασίας και πότε εκτελών την επεξεργασία των Προσωπικών πληροφοριών σας, καθώς και ποιο νομικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τα Προσωπικά δεδομένα σας. 

Αν είστε χρήστης που βρίσκεται στην Ιαπωνία, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα που αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή. 

Για Άτομα που αναζητούν εργασία:

 • Για ορισμένη επεξεργασία, η Indeed μπορεί να είναι εκτελών την επεξεργασία του υλικού αιτήσεών σας που υποβάλλεται μέσω της Αίτησης Indeed και των πληροφοριών συνέντευξης όταν συμμετέχετε σε μια συνέντευξη που φιλοξενείται στο Indeed. Αυτά τα δεδομένα ελέγχονται από τον Εργοδότη στον οποίο κάνετε αίτηση. Ως εκτελών την επεξεργασία, διατηρούμε τα δεδομένα έως ότου ο υπεύθυνος επεξεργασίας μας ζητήσει να τα διαγράψουμε.
 • Η Indeed είναι υπεύθυνος επεξεργασίας για όλες τις άλλες πληροφορίες που παρέχετε κατά την από μέρους σας χρήση των Ιστοτόπων μας.

Για Εργοδότες:

 • Για ορισμένη επεξεργασία, η Indeed μπορεί να είναι εκτελών την επεξεργασία αιτήσεων Ατόμων που αναζητούν εργασία οι οποίες υποβάλλονται μέσω της Αίτησης Indeed και δεδομένων που παρέχετε στην Indeed μέσω της Εισαγωγής υποψηφίων. Όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία Εισαγωγής υποψηφίων, θα πρέπει να αποδεχτείτε τη συμφωνία DPA με την Indeed όπου περιγράφονται οι όροι της σχέσης μας. Ως εκτελών την επεξεργασία, διατηρούμε τα δεδομένα έως ότου ο υπεύθυνος επεξεργασίας μας ζητήσει να τα διαγράψουμε.
 • Η Indeed είναι υπεύθυνος επεξεργασίας για όλες τις άλλες πληροφορίες που παρέχετε κατά την από μέρους σας χρήση των Ιστοτόπων μας.

Το νομικό πρόσωπο της Indeed που είναι υπεύθυνο για τις πληροφορίες σας θα εξαρτάται από την τοποθεσία σας και το προϊόν ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε με εμάς. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη επίσης ότι το συμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο που υποδεικνύεται στους Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας της Indeed μπορεί να διαφέρει από το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. 

Για χρήστες στις ΗΠΑ, το υπεύθυνο νομικό πρόσωπο είναι η Indeed Inc.

Για χρήστες στην Ιαπωνία, το υπεύθυνο νομικό πρόσωπο είναι η Indeed Japan K.K.

Για όλους τους άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών στον ΕΟΧ, στο ΗΒ και στην Ελβετία, το υπεύθυνο νομικό πρόσωπο είναι η Indeed Ireland Operations Limited.

Σημαντικοί ορισμοί

Άτομο που αναζητά εργασίαΈνα άτομο που αναζητά ανοιχτές θέσεις εργασίας, υπηρεσίες ή πληροφορίες που σχετίζονται με την προσωπική απασχόλησή του ή αναζήτηση θέσεων εργασίας
ΕργοδότηςΆτομα ή/και οργανισμοί που αναζητούν πληροφορίες αναφορικά με προσλήψεις ή πόρους ανθρώπινου δυναμικού, αναζητούν Άτομα που αναζητούν εργασία ή επιδιώκουν να καταστήσουν διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με ανοιχτές θέσεις εργασίας, εκ μέρους τους ή εκ μέρους άλλων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γραφείων που πραγματοποιούν αγορές για πολλά μέρη και γραφείων εύρεσης εργασίας
Προσωπικά δεδομέναΟποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο και μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες συσκευής ή διεύθυνση IP
Δεδομένα ειδικής κατηγορίας Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο και αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. 
Μη προσωπικά δεδομέναΟποιεσδήποτε πληροφορίες δεν σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο, π.χ. δεδομένα που σχετίζονται αποκλειστικά με μια επιχείρηση
Οι πληροφορίες σαςΤα Προσωπικά και Μη προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένωνΤο νομικό πρόσωπο που αποφασίζει πώς και γιατί τα δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία
Εκτελών την επεξεργασίαΈνα νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα με συγκεκριμένο τρόπο, κατ’ εντολή ενός υπευθύνου επεξεργασίας
IndeedΟποιοδήποτε από τα νομικά πρόσωπα της Indeed, όπως οι Indeed Inc., Indeed Ireland Operations Ltd. και Indeed Japan K.K.
Υπηρεσία αναμετάδοσης Η Indeed παρέχει αμφίδρομες υπηρεσίες διακομιστή μεσολάβησης και αναμετάδοσης μηνυμάτων στους χρήστες των προϊόντων Indeed, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής: Βιογραφικό Indeed, Αίτηση Indeed, Δημοσίευση θέσης εργασίας, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, ιδιωτικές κλήσεις, καθώς και άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, κειμένου, βίντεο ή ήχου.
Συνδεδεμένες εταιρείεςΚάθε νομικό πρόσωπο το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει ένα νομικό πρόσωπο της Indeed, ελέγχεται από αυτό ή τελεί υπό κοινό έλεγχο από αυτό ή με αυτό, τώρα ή στο μέλλον. Ως «έλεγχος» για τους παρόντες σκοπούς νοείται η κατοχή της πλειονότητας των μετοχών ή το δικαίωμα και η δυνατότητα της άμεσης διαχείρισης. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα συνδεδεμένα με την Indeed νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός ΕΟΧ ή Ελβετίας.
Καταχωρίσεις θέσεων εργασίαςΑνοιχτές θέσεις εργασίας στο Indeed
Προφίλ IndeedΌλες οι πληροφορίες αίτησης και επικοινωνίας που είναι αποθηκευμένες στον λογαριασμό ατόμου που αναζητά εργασία στο Indeed, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών βιογραφικού, των αποτελεσμάτων αξιολογήσεων και των απαντήσεων σε ερωτήσεις διαλογής.
ΒιογραφικόΈνα βιογραφικό Indeed ή ένα βιογραφικό που ανεβάζετε εσείς
ΕΟΧ Κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ATSΣύστημα παρακολούθησης υποψηφίων

Το πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής απορρήτου της Indeed

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου καλύπτει τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των Ιστοτόπων ή απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων, ή αποκτούμε από τρίτους. Σε περιπτώσεις όπου ακολουθείτε έναν σύνδεσμο προς ιστοτόπους τρίτων, δεν καλύπτεστε πλέον από την Πολιτική απορρήτου μας και κάθε συλλογή δεδομένων ή δραστηριότητα επεξεργασίας που πραγματοποιείται σε εκείνον τον ιστότοπο θα διέπεται από την πολιτική απορρήτου του εν λόγω ιστοτόπου. Συλλέγουμε πληροφορίες μόνο στους Ιστοτόπους που εμφανίζουν απευθείας σύνδεσμο προς την παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Σύμφωνα με τους Όρους μας, ο Ιστότοπος κατά κανόνα προορίζεται για χρήση μόνο από άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Ωστόσο, ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας διαθέτουν διαφορετικούς ηλικιακούς περιορισμούς, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 • Ιαπωνία: Για χρήστες στην Ιαπωνία, ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήση μόνο από όσους πληρούν την ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία σύμφωνα με την ιαπωνική νομοθεσία, προκειμένου η Indeed να τους παρέχει νομίμως τη χρήση του Ιστοτόπου.
 • ΕΟΧ, Ελβετία, ΗΒ, Τουρκία και Ουκρανία: Από 1 Φεβρουαρίου 2024, η πρόσβαση στον Ιστότοπο στον ΕΟΧ, καθώς και στην Ελβετία, στο ΗΒ, στην Τουρκία και στην Ουκρανία, περιορίζεται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.  

Σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, αν η ηλικία σας είναι μικρότερη από την ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους υπό την επίβλεψη γονέα, νόμιμου κηδεμόνα ή υπεύθυνου ενηλίκου, ακόμη και αν η ηλικία σας είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη ηλικία χρήσης του Indeed για την εν λόγω περιοχή δικαιοδοσίας. 

Εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζουμε ότι δεν ζητούνται εν γνώσει μας πληροφορίες από άτομα που δεν πληρούν το κατώτατο όριο ηλικίας ή τυχόν άλλες ισχύουσες απαιτήσεις ηλικίας.

Αν ενημερωθούμε ότι ένα άτομο που δεν πληροί την απαίτηση ελάχιστης ηλικίας έχει χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο ή έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες μέσω του Ιστοτόπου, θα περιορίσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό ή θα κλείσουμε τον λογαριασμό και θα καταργήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες από τα συστήματά μας.

Οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας στο Indeed πρέπει να ανατρέξουν στην Πολιτική απορρήτου υποψηφίων.

Οι τρέχοντες και πρώην εργαζόμενοι της Indeed πρέπει να επικοινωνήσουν με τον συνεργάτη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για να ανατρέξουν στην Καθολική δήλωση απορρήτου εργαζομένων.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Η Indeed χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη πληροφοριών προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις λειτουργίες των Ιστοτόπων μας. Τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους μας.

Εάν απαιτούνται Προσωπικά δεδομένα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή λειτουργιών της Indeed σε εσάς, αυτό θα υποδεικνύεται τη στιγμή της συλλογής. Εάν απαιτούνται Προσωπικά δεδομένα και επιλέξετε να μην τα παράσχετε, τότε η συγκεκριμένη λειτουργία ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για εσάς.

Πληροφορίες που συλλέγει η Indeed

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να έχουν νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτουμε διαφορετικές νομικές βάσεις για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. 

Παρακάτω ακολουθούν πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς, τον σκοπό της επεξεργασίας τους, τις λειτουργίες επεξεργασίας μας και τις νομικές βάσεις που διαθέτουμε στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ. 

Διατήρηση των πληροφοριών σας

Όταν η Indeed δρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων σας, διατηρούμε τα εν λόγω δεδομένα έως ότου να μην χρειάζονται πλέον για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε. 

Στην ενότητα που ακολουθεί περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια διατήρησης των πληροφοριών σας για κάθε σκοπό. Για τον καθορισμό αυτών των κατάλληλων περιόδων διατήρησης, λαμβάνουμε υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε Προσωπικά δεδομένα και το εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη την έκταση, τη φύση και την ευαισθησία των Προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις μας όσον αφορά τα δεδομένα. Όπου είναι δυνατόν και με βάση το έννομο συμφέρον μας όσον αφορά τη βελτίωση των Ιστοτόπων μας, η Indeed ανωνυμοποιεί ή συγκεντρώνει τα Προσωπικά δεδομένα, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η συσχέτισή τους με έναν χρήστη ή η ταυτοποίηση αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, η Indeed μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες περαιτέρω. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ανωνυμοποιημένα δεδομένα ατόμων που αναζητούν εργασία, όπως τα δεδομένα του βιογραφικού ή του προφίλ σας, για έλεγχο της ακρίβειας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Άλλος τρόπος με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ανωνυμοποιημένα δεδομένα είναι για να εξασφαλίζουμε ότι η τεχνολογία μας βοηθά όλα τα άτομα να βρίσκουν θέσεις εργασίας με δίκαιο τρόπο.

Όπου η Indeed δρα ως Εκτελών την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, αποθηκεύουμε τα εν λόγω δεδομένα έως ότου λάβουμε οδηγία να τα διαγράψουμε από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από όλους τους χρήστες:
Τι δεδομένα συλλέγουμεΠώς τα χρησιμοποιούμεΓιατί τα επεξεργαζόμαστεΝομική βάσηΠερίοδος διατήρησης
Δεδομένα διαχείρισης λογαριασμού: όπως διαπιστευτήρια σύνδεσης, δικαιώματα και συσχετισμένες ενέργειες λογαριασμού (όπως πότε δημιουργείται ο λογαριασμός σας, πότε συνδέεστε, προσθέτετε πληροφορίες, ζητάτε μια υπηρεσία, καθώς και τυχόν αλλαγές στον λογαριασμό σας). Συλλέγουμε, αναλύουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα διαχείρισης του λογαριασμού σας.  
Για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού κατόπιν εντολής σας.Τα δεδομένα διαχείρισης λογαριασμού υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασηςΔιάρκεια ζωής του λογαριασμού ή σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (για παράδειγμα, σε περιπτώσεις νομικών υποχρεώσεων σε σχέση με απάτη)
Δεδομένα δραστηριότητας: περιοχές των Ιστοτόπων που επισκέπτεστε, πού κάνετε κλικ ή κύλιση, τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού ή αλληλεπιδράτε με άλλον τρόπο με τους Ιστοτόπους, καθώς και πότε και για πόση ώρα πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα.Συλλέγουμε, αναλύουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα δραστηριότητας, μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα καταγράφουμε σε πραγματικό χρόνο.

Για Εργοδότες, αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ενέργειες που πραγματοποιούνται σχετικά με μια Καταχώριση θέσης εργασίας ή με το βιογραφικό ή την αίτηση του Ατόμου που αναζητά εργασία.
Για αποτροπή απάτης.

Για βελτίωση των υπηρεσιών των Ιστοτόπων μας.
Βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας για να κατανοήσουμε πώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν και χρησιμοποιούν τους Ιστοτόπους μας και να διατηρούμε τους Ιστοτόπους ασφαλείς.

Τα δεδομένα δραστηριότητας εποπτεύονται για την αποτροπή κακόβουλης και παραπλανητικής δραστηριότητας ή ανεπιθύμητου περιεχομένου στους Ιστοτόπους μας στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού
Δεδομένα επικοινωνίας: αλληλεπιδράσεις με το Indeed ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων αλληλεπιδράσεων μέσω υπηρεσιών, εφαρμογών και ιστοτόπων ανταλλαγής μηνυμάτων τρίτων, όπως τα Whatsapp ή LINE, ή μέσω τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων κλήσεων και μηνυμάτων κειμένου SMS, καθώς και email και ειδοποιήσεων.

Λάβετε υπόψη ότι η σχέση σας με υπηρεσίες τρίτων (όπως αυτές του Facebook, του Google ή του Whatsapp) ή με οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο τρίτου διέπεται αποκλειστικά από τη συμφωνία σας με τους τρίτους χειριστές των εν λόγω πλατφορμών.
Συλλέγουμε, αναλύουμε, επεξεργαζόμαστε, καταγράφουμε σε προφίλ, μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα, και αποθηκεύουμε τα Δεδομένα επικοινωνίας σας.  

Για τη διευκόλυνση της υποβολής αίτησης σε θέσεις εργασίας και της εύρεσης υποψηφίων από εργοδότες. 

Για την αποστολή συναφών Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας σε Άτομα που αναζητούν εργασία και αιτήσεων στους Εργοδότες.

Για την αποστολή συναφών email μάρκετινγκ. 

Για βελτίωση των Ιστοτόπων και των υπηρεσιών μας. 
Βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας όσον αφορά την παροχή έγκυρης και συναφούς υπηρεσίας στους χρήστες μας και τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Παρέχουμε δυνατότητα εξαίρεσης ώστε να μπορείτε να αρνηθείτε τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ.

Υπό περιορισμένες συνθήκες, όπου σας καλούμε και η κλήση καταγράφεται, ενδέχεται να βασιστούμε στη συγκατάθεσή σας.
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού 
Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email και ταχυδρομική διεύθυνσηΣυλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.Για την αποστολή μηνυμάτων email μάρκετινγκ και συναλλαγών, καθώς και την αποστολή υπενθυμίσεων σε εσάς.

Για τη δημιουργία λογαριασμού κατόπιν εντολής σας.

Για τη διεξαγωγή ή τον συντονισμό συνεντεύξεων, όπου χρησιμοποιείτε το προϊόν Indeed Hire (γνωστό ως Indeed Agent στην Ιαπωνία).

Για την επικοινωνία με εσάς και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με καμπάνιες χορηγούμενες από την Indeed, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης υλικού ή βραβείων. 

Για τη δημιουργία συστήματος χειρισμού καταγγελιών.

Για επικοινωνία με την επιχείρηση με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. 

Τα μηνύματα email συναλλαγών αποστέλλονται στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης.

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, τα μηνύματα email μάρκετινγκ αποστέλλονται βάσει του έννομου συμφέροντος προώθησης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Οι υπενθυμίσεις για προσεχείς συνεντεύξεις και εκδηλώσεις βασίζονται σε συγκατάθεση.

Οι ειδοποιήσεις εργασίας που αποστέλλονται στο email σας βασίζονται σε συγκατάθεση. 

Η δημιουργία λογαριασμού και οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται βάσει της εκτέλεσης σύμβασης.

Σε ορισμένες αγορές, ενδέχεται να βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με καμπάνιες χορηγούμενες από την Indeed.

Η επικοινωνία με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω δημοσιεύσεων, πραγματοποιείται βάσει έννομου συμφέροντος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτέλεσης σύμβασης

Το σύστημα χειρισμού καταγγελιών αποτελεί νομική απαίτηση στην Ιαπωνία.

Διάρκεια ζωής του λογαριασμού 
Πληροφορίες συσκευής: Διεύθυνση IP / αναγνωριστικό συσκευής, παράγοντας χρήστη. 
Συλλέγουμε το όνομα που έχετε συσχετίσει με τη συσκευή σας, τον τύπο συσκευής, τον αριθμό τηλεφώνου, τη χώρα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιλέξετε να καταχωρίσετε. 
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες της συσκευής σας. 
Για αποτροπή απάτης.
 
Για να παρέχουμε τον λογαριασμό σας και να σας βοηθάμε να βρίσκετε πιο συναφείς Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα, κατά τη χρήση κινητής συσκευής για πρόσβαση στο Indeed, η Indeed μπορεί να παρέχει σε ένα Άτομο που αναζητά εργασία συναφείς Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας που βρίσκονται εντός του ίδιου ταχυδρομικού κώδικα με την τοποθεσία από την οποία εκτελείται η δραστηριότητα.
Βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας όσον αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας των Ιστοτόπων μας και την παροχή έγκυρης και συναφούς υπηρεσίας στους χρήστες μας.
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού 
Δεδομένα τοποθεσίαςΣυλλέγονται και αποθηκεύονται τα κατά προσέγγιση δεδομένα τοποθεσίας. Τα ακριβή δεδομένα τοποθεσίας συλλέγονται, αλλά δεν αποθηκεύονται σε σύνδεση με τον λογαριασμό σας.Για να σας βοηθάμε να βρίσκετε πιο συναφείς Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας.Συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας μόνο όταν δεν έχετε υποδείξει ότι δεν θέλετε να τα κοινοποιείτε. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων κοινοποίησης τοποθεσίας στη συσκευή σας, κάντε κλικ εδώ
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού 
Δεδομένα ανταλλαγής μηνυμάτων: μηνύματα που αποστέλλετε στους Ιστοτόπους, στο σύστημα παρακολούθησης υποψηφίων που συνδέεται με την υπηρεσία της Indeed και μέσω της Υπηρεσίας αναμετάδοσης ανταλλαγής μηνυμάτων της Indeed Επεξεργαζόμαστε, εποπτεύουμε, αξιολογούμε, αποθηκεύουμε και αναλύουμε το εν λόγω περιεχόμενο, μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα.
Για ανάλυση δεδομένων, έλεγχο ποιότητας, επιβολή των κανόνων του Ιστοτόπου και άλλων πολιτικών της Indeed, εποπτεία περιεχομένου και βελτίωση των Ιστοτόπων ή κάθε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας της Indeed. Παραδείγματα τέτοιων βελτιώσεων είναι η βελτίωση του ποσοστού ανοίγματος των μηνυμάτων με βελτιστοποίηση της παράδοσής τους, η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης που παρέχουμε, η βελτίωση των Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας, η παραχώρηση δυνατότητας στους υποψηφίους για διαχείριση των αιτήσεών τους μετά από τη μετάδοσή τους στην Indeed, η παροχή στα Άτομα που αναζητούν εργασία της κατάστασης της αίτησής τους κατόπιν εντολής των Εργοδοτών, η διασφάλιση ότι λαμβάνετε συναφείς για εσάς λειτουργίες προϊόντων και μορφές επικοινωνίας και η αποτροπή απάτης και ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας όσον αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας των Ιστοτόπων μας.

Τα δεδομένα ανταλλαγής μηνυμάτων δεν μπορούν να είναι κακόβουλα, παραπλανητικά ή ανεπιθύμητο περιεχόμενο και εποπτεύονται στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης

Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να βασιζόμαστε στη
συγκατάθεσή σας.
10 έτη 
Πληροφορίες πληρωμής: τα τέσσερα τελευταία ψηφία της κάρτας πληρωμής σας και άλλα δεδομένα επαλήθευσηςΌταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες με χρέωση, συλλέγουμε πληροφορίες για τη διευκόλυνση της πληρωμής και την επαλήθευση του λογαριασμού σας. Η Indeed δεν αποθηκεύει ποτέ τον πλήρη αριθμό της κάρτας σας.Για την πραγματοποίηση πληρωμής για μια υπηρεσία με χρέωση.

Για τη διευκόλυνση νομικών διαδικασιών και την παροχή πληροφοριών ως απόκριση σε έγκυρες νομικές διαδικασίες, όπως κλητεύσεις, εντάλματα έρευνας και δικαστικές εντολές, ή την κατοχύρωση ή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της, ή την αντίκρουση νομικών αξιώσεων.
Για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας όσον αφορά οικονομικές αναφορές και έγκυρα νομικά αιτήματα πληροφοριών. 

Υπό το έννομο συμφέρον μας για επιβεβαίωση ότι επικοινωνούμε με το σωστό άτομο. 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις
Πληροφορίες προγραμματισμού: Η διαθεσιμότητα και οι απαντήσεις σας σε προσκλήσεις ημερολογίου για συνεντεύξεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από τρίτους παρόχους ημερολογίων, εφόσον επιλέξετε να τα συνδέσετε στον λογαριασμό σας.Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε πληροφορίες προγραμματισμού.Για τη διευκόλυνση συνεντεύξεων που προγραμματίζονται μέσω της πλατφόρμας συνεντεύξεων του Indeed και λαμβάνουν χώρα σε αυτήν. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες ώστε τα Άτομα που αναζητούν εργασία να μπορούν να συμμετέχουν σε συνεντεύξεις με Εργοδότες στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού
Δεδομένα τηλεφώνου: Όταν ένα Άτομο που αναζητά εργασία ή ένας Εργοδότης δέχεται επικοινωνία μέσω της Υπηρεσίας αναμετάδοσης τηλεφώνου της Indeed Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με το αν μια κλήση απαντήθηκε και τη διάρκειά της, αλλά δεν καταγράφουμε τις κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Συστήματος αναμετάδοσης. 

Για διευκόλυνση της επικοινωνίας με σκοπό την υποβολή αιτήσεων, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων για θέσεις εργασίας ή άλλη επικοινωνία που σχετίζεται με μια Καταχώριση θέσης εργασίας.Η διευκόλυνση επικοινωνίας πραγματοποιείται βάσει εκτέλεσης σύμβασης και η επεξεργασία πληροφοριών για το αν απαντήθηκε μια κλήση γίνεται σύμφωνα με το έννομο συμφέρον μας για παροχή των υπηρεσιών μας.

Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας.
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού
Δεδομένα ελέγχου ταυτότητας: όταν χρησιμοποιείτε καθολική σύνδεση (SSO) για σύνδεση στον λογαριασμό σας Indeed, συλλέγουμε το όνομα, την εικόνα προφίλ, τις δημόσιες πληροφορίες προφίλ και τη διεύθυνση emailΑποθηκεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τον λογαριασμό σας SSO για έλεγχο της ταυτότητάς σας ως χρήστη τόσο του Indeed όσο και του τρίτου μέρους.Για διευκόλυνση και διασφάλιση της σύνδεσης στο Indeed.Συγκατάθεση: Αν δεν επιθυμείτε πλέον την κοινοποίηση δεδομένων στην Indeed από τον λογαριασμό σας SSO, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας SSO.Διάρκεια ζωής του λογαριασμού ή μέχρι να αποσυνδέσετε τους λογαριασμούς σας 
Δεδομένα ικανοποίησης και σχολίων χρηστών: συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων και σχολίων με μορφή απλού κειμένου σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. 

Τα Άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν επίσης να αναφέρουν θέσεις εργασίας για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων, όταν θεωρούν ότι η θέση εργασίας είναι, για παράδειγμα, ανακριβής ή προσβλητική και να υποβάλλουν σχόλια με μορφή απλού κειμένου σχετικά με αυτό. Διευκολύνουμε επίσης την υποβολή σχολίων από χρήστες στις καταχωρίσεις θέσεων εργασίας
Επεξεργαζόμαστε, εποπτεύουμε, αξιολογούμε, αποθηκεύουμε και αναλύουμε το εν λόγω περιεχόμενο, μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα.Για βελτίωση των Ιστοτόπων και των υπηρεσιών μας. Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας για τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη βελτίωση των Ιστοτόπων και των υπηρεσιών μας.

Η αναφορά θέσης εργασίας αποτελεί νομική απαίτηση. 
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού
Δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της από μέρους σας χρήσης των Ιστοτόπων μέσω API και παρόμοιων τεχνολογιώνΗ Indeed συλλέγει, αναλύει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει πληροφορίες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της από μέρους σας χρήσης των Ιστοτόπων.Για αποτροπή απάτης.

Για βελτίωση των υπηρεσιών των Ιστοτόπων μας.
Έννομο συμφέρον για προστασία και βελτίωση των Ιστοτόπων μας.Διάρκεια ζωής του λογαριασμού
Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τα Άτομα που αναζητούν εργασία:
Τι δεδομένα συλλέγουμεΠώς τα χρησιμοποιούμεΓιατί τα επεξεργαζόμαστεΝομική βάσηΠερίοδος διατήρησης
Δεδομένα αιτήσεων: Το βιογραφικό σας και άλλο υλικό που κοινοποιείται κατά την υποβολή αίτησης σε μια θέση εργασίας μέσω του Indeed, η δραστηριότητά σας σε σχέση με αυτή την αίτηση, καθώς και τυχόν προγραμματισμός συνέντευξης ή συμμετοχή σε συνέντευξηΕπεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αιτήσεών σας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αποθηκεύουμε εκ μέρους του Εργοδότη.Για διευκόλυνση της υποβολής της αίτησής σας σε μια Καταχώριση θέσης εργασίας.

Για να βοηθάμε τους Εργοδότες να βρίσκουν συναφείς υποψηφίους και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.
Εκτέλεση σύμβασης καθώς αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για να σας βοηθάμε να βρίσκετε θέσεις εργασίας

Βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας για την παροχή έγκυρης και συναφούς υπηρεσίας στους χρήστες μας.
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού 
Δεδομένα επιλογής αιτήσεων: οι απαντήσεις σας σε ερωτήσεις διαλογήςΔιαβιβάζουμε τα δεδομένα επιλογής σας στον σχετικό Εργοδότη και ενδέχεται να ακούσουμε και να αναλύσουμε την εγγραφή.Για βελτίωση των υπηρεσιών μας.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης σε μια Καταχώριση θέσης εργασίας.
Εκτέλεση σύμβασης ανάμεσα στην Indeed και σε έναν Εργοδότη.

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας για βελτίωση των υπηρεσιών μας.
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού
Δεδομένα αξιολογήσεων: αποτελέσματα του Indeed Assessments για αξιολογήσεις που ολοκληρώνετε στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησηςΣυλλέγουμε, αναλύουμε, επεξεργαζόμαστε, καταγράφουμε σε προφίλ και, στις αντίστοιχες αγορές, αποθηκεύουμε τα δεδομένα αξιολογήσεών σας.Για να σας βοηθάμε να βρίσκετε πιο συναφείς Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης σε μια Καταχώριση θέσης εργασίας.
Εκτέλεση σύμβασης ανάμεσα στην Indeed και σε έναν Εργοδότη. 

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας για σκοπούς ανάλυσης για την παροχή πολύτιμης και συναφούς υπηρεσίας στο Άτομο που αναζητά εργασία.
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού 
Δημογραφικά δεδομένα: ηλικία, φυλή και εθνικότητα, φύλο, αναπηρία, ιστορικό συλλήψεων ή καταδικών και ιδιότητα μέλους κοινότητας ΛΟΑΤΚ+ Υπό περιορισμένες συνθήκες, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα μόνο σε συγκεκριμένες αγορές όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Τα αναλύουμε για συγκεκριμένους σκοπούς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Η παροχή των εν λόγω πληροφοριών είναι εξ ολοκλήρου οικειοθελής και δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανέναν καθορισμό της αίτησής σας για θέση εργασίας. 
Για αξιολόγηση της αμεροληψίας των αλγορίθμων μας, σύμφωνα με την αρχή αμεροληψίας της Recruit.

Για τη βελτίωση προϊόντων που αντιμετωπίζουν τα εμπόδια απασχόλησης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις ΠΚΔ της Indeed. 

Για την παροχή βοήθειας στους εργοδότες για πιο συμπεριληπτικές προσλήψεις. Όταν κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα στους εργοδότες, το κάνουμε αποκλειστικά συγκεντρωτικά. 

Ανατρέξτε στη σελίδα Συχνών ερωτήσεων για τα δημογραφικά για περισσότερες πληροφορίες.
Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας και μόνο σε αγορές όπου επιτρέπεται η εν λόγω συλλογή.Διάρκεια ζωής του λογαριασμού ή έως ότου αποφασίσετε να καταργήσετε αυτά τα δεδομένα (κατά περίπτωση)
Δεδομένα κατάστασης: πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησής σας για θέση εργασίας και τις αποφάσεις που λαμβάνει ο Εργοδότης ή εσείς, όπως αν λάβατε επικοινωνία, συμμετείχατε σε συνέντευξη, προσληφθήκατε ή αν αποσύρατε την αίτησή σας ή απορρίψατε μια προσφορά Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και αναλύουμε αυτές τις πληροφορίες.Για περαιτέρω κατανόηση της αποτελεσματικότητας των Ιστοτόπων μας και των λειτουργιών τους και απονομή του «σήματος αποκριτικού εργοδότη», ενός σήματος που θα απονέμεται σε εργοδότες που επιβεβαιώνουν την κατάσταση αίτησης περισσότερων από το 50% των υποψηφίων της Αίτησης Indeed.Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας όσον αφορά τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη βελτίωση των Ιστοτόπων μας.

Διάρκεια ζωής του λογαριασμού
Δεδομένα προφίλ: συμπεριλαμβανομένων του βιογραφικού σας, φωτογραφίας (κατά περίπτωση), προτιμήσεων, του πότε είστε online ή πρόσφατα ενεργός στο Indeed, πληροφοριών προσόντων και αξιολογήσεων και όποιων άλλων δεδομένων περιλαμβάνονται στο Προφίλ σας.Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και αναλύουμε τα δεδομένα του προφίλ σας.Για να σας βοηθάμε να βρίσκετε πιο συναφείς Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας.

Για αποστολή προσκλήσεων για να κάνετε αίτηση σε ορισμένες θέσεις εργασίας.

Για προσφορά προτάσεων όταν υποβάλλετε αίτηση για θέσεις εργασίας σε ιστοτόπους τρίτων μέσω του λογισμικού μας για κινητές συσκευές. 

Για εμφάνιση του πότε είστε online ή πρόσφατα ενεργός στο Indeed. 
Εκτέλεση σύμβασης, καθώς αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή βοήθειας για εύρεση θέσεων εργασίας. Διάρκεια ζωής του λογαριασμού ή έως ότου καταργήσετε τις πληροφορίες του προφίλ σας
Δεδομένα βιογραφικού (με δυνατότητα αναζήτησης): Έχετε την επιλογή να ορίσετε το βιογραφικό σας με ή χωρίς δυνατότητα αναζήτησης. Αν διατηρήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης του βιογραφικού σας, οι Εργοδότες θα μπορούν να ψάχνουν για το βιογραφικό σας και να το προβάλλουν και θα δημιουργηθεί ένα δημοσίως ορατό URL. 

Τα δεδομένα βιογραφικού περιλαμβάνουν το ιστορικό εργασίας και εκπαίδευσής σας, πιστοποιήσεις, άδειες, ευρεσιτεχνίες, πληροφορίες σύνοψης και όποια άλλα δεδομένα παρέχετε στο βιογραφικό σας με δυνατότητα αναζήτησης. Αν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για το βιογραφικό σας, ενδέχεται επίσης να επιτρέπεται στους Εργοδότες να βλέπουν ότι έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για θέσεις εργασίας παρόμοιες με τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας τους. 
Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε, καταγράφουμε σε προφίλ και αναλύουμε τα δεδομένα του βιογραφικού σας με δυνατότητα αναζήτησης, ενώ τα καθιστούμε διαθέσιμα για προβολή σε τρίτα μέρη.Για να επιτρέπεται στους Εργοδότες να σας προσκαλούν να κάνετε αίτηση στις θέσεις εργασίας τους.Εκτέλεση σύμβασης, καθώς αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή βοήθειας για εύρεση θέσεων εργασίας

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας για σκοπούς ανάλυσης για την παροχή πολύτιμης και συναφούς υπηρεσίας στους Εργοδότες. 

Μπορείτε να αλλάξετε την ορατότητα του βιογραφικού ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. 
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού ή έως ότου καταργήσετε το βιογραφικό σας
Δεδομένα βιογραφικού (χωρίς δυνατότητα αναζήτησης): Η προβολή του βιογραφικού σας είναι δυνατή μόνο σε εσάς και σε όσα τρίτα μέρη έχετε συμφωνήσει να κοινοποιήσετε το βιογραφικό σας χωρίς δυνατότητα αναζήτησης.Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε, καταγράφουμε σε προφίλ και αναλύουμε τα δεδομένα του βιογραφικού σας χωρίς δυνατότητα αναζήτησης. Κοινοποιούμε τα δεδομένα του βιογραφικού σας χωρίς δυνατότητα αναζήτησης σε Εργοδότες μόνο κατόπιν εντολής σας, όταν κάνετε αίτηση σε θέσεις εργασίας.
 
Για να σας βοηθάμε να βρίσκετε πιο συναφείς Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας.Εκτέλεση σύμβασης, καθώς αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή βοήθειας για εύρεση θέσεων εργασίας

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας για σκοπούς ανάλυσης για την παροχή πολύτιμης και συναφούς υπηρεσίας στο Άτομο που αναζητά εργασία. 
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού ή έως ότου καταργήσετε το βιογραφικό σας
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τους Εργοδότες:
Τι δεδομένα συλλέγουμεΠώς τα χρησιμοποιούμεΓιατί τα επεξεργαζόμαστεΝομική βάσηΠερίοδος διατήρησης
Πληροφορίες επιχείρησης: έγγραφα επαλήθευσης σχετικά με την επιχείρησή σας, στοιχεία επικοινωνίας των εργαζομένων και φυσική τοποθεσία της επιχείρησης [συμπεριλαμβανομένου ομοσπονδιακού αριθμού ταυτοποίησης εργοδότη (Federal Employer Identification Number – EIN), πληροφοριών μητρώου επιχειρήσεων ή λογαριασμού υπηρεσίας κοινής ωφέλειας). Μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες επιλογής του εργοδότη και συμμετοχής του σε εκδηλώσεις/σεμινάρια.Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε και αναλύουμε τα εν λόγω δεδομένα για να επαληθεύουμε τη γνησιότητα των Εργοδοτών στον Ιστότοπό μας. 
Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη τυχόν αιτήματος από τις αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικής εντολής.
Για αποτροπή απάτης και ανεπιθύμητου περιεχομένου και προστασία των Ατόμων που αναζητούν εργασία.

Για βελτίωση της υπηρεσίας μας.

Για βελτίωση της ακρίβειας της ανάλυσης αγοράς και της στρατηγικής πωλήσεων.
Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας όσον αφορά τον εντοπισμό και την αποτροπή δραστηριοτήτων εξαπάτησης στους Ιστοτόπους μας. 

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας όσον αφορά τη βελτίωση της υπηρεσίας μας και της ακρίβειας της ανάλυσης αγοράς και της στρατηγικής πωλήσεων.

Όπου απαιτείται η συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση. 
Όσον αφορά τα δεδομένα που παρέχονται για σκοπούς επαλήθευσης, οι εν λόγω πληροφορίες διαγράφονται μετά την επαλήθευση του λογαριασμού σας. Όσον αφορά πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς χρέωσης, διατηρούνται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Όσον αφορά τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις/σεμινάρια για τη διάρκεια ζωής του λογαριασμού. 
Περιεχόμενο εμπλουτισμένων μέσων: βίντεο, εικόνες και άλλο περιεχόμενο σχετικά με την επιχείρησή σαςΕισάγουμε ή/και αποθηκεύουμε το εν λόγω περιεχόμενο και το προβάλλουμε στους Ιστοτόπους μας.Για να επιτρέπουμε στους Εργοδότες να βελτιώνουν τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας και τις Εταιρικές σελίδες τους προσθέτοντας περιεχόμενο εμπλουτισμένων μέσων.Συγκατάθεση: Δεν απαιτείται από τον Εργοδότη η παροχή αυτών των δεδομένων. 
Έχουμε έννομο συμφέρον να βελτιώνουμε την υπηρεσία μας και να βοηθάμε τους Εργοδότες να προσελκύουν τους πιο ποιοτικούς υποψηφίους.
Διάρκεια ζωής του λογαριασμού ή έως ότου καταργήσετε το εν λόγω περιεχόμενο.
Εγγραφές βίντεο: προεγγεγραμμένες (γνωστές και ως ασύγχρονες) και ζωντανές συνεντεύξεις στην Πλατφόρμα Προσλήψεων IndeedΕπεξεργαζόμαστε εγγραφές βίντεο εκ μέρους Εργοδοτών, έως ότου λάβουμε εντολή να διαγράψουμε τα δεδομένα, σύμφωνα με τον ρόλο μας ως εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένωνΓια να επιτρέπεται στους χρήστες η διεξαγωγή συνεντεύξεων και η συμμετοχή σε αυτές στην πλατφόρμα μαςΕπεξεργαζόμαστε τα εν λόγω βίντεο εκ μέρους ενός Εργοδότη και τα διαγράφουμε κατόπιν αιτήματος του Εργοδότη στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης. Διατηρούμε αυτά τα βίντεο έως ότου μας ζητηθεί να τα διαγράψουμε από τον εργοδότη, σύμφωνα με τον ρόλο μας ως εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από άτομα που δεν είναι χρήστες των Ιστοτόπων μας:
Τι δεδομένα συλλέγουμεΠώς τα χρησιμοποιούμεΓιατί τα επεξεργαζόμαστεΝομική βάσηΠερίοδος διατήρησης 
Πληροφορίες προφίλ: Αγοράζουμε βιογραφικά και άλλες πληροφορίες προφίλ από τρίτα μέρη όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτουΥπό περιορισμένες συνθήκες, αποθηκεύουμε και αναλύουμε τα εν λόγω δεδομένα για τον εντοπισμό υποψηφίων και την αποστολή υλικού μάρκετινγκ όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Για την προσέγγιση κοινού που δεν γνωρίζει το Indeed.Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας όσον αφορά την παροχή πολύτιμης και συναφούς υπηρεσίας στους χρήστες των Ιστοτόπων μας.Διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες μέχρι να λάβουμε εντολή να τις διαγράψουμε από το υποκείμενο των δεδομένων ή μέχρι να μην είναι πλέον απαραίτητες για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

Τυχόν Προσωπικά δεδομένα που η Indeed αποκτά από πηγές τρίτου μέρους θα υφίστανται επεξεργασία από την Indeed σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου και όλους τους ισχύοντες νόμους.

Πρόσθετοι σκοποί και αποκαλύψεις πληροφοριών

– Δεδομένα βιογραφικού 

Δημιουργώντας ένα βιογραφικό με δυνατότητα αναζήτησης μέσω του Ιστοτόπου ή ανεβάζοντας ένα αρχείο βιογραφικού στον Ιστότοπο, ζητάτε από την Indeed και την εξουσιοδοτείτε να καταστήσει διαθέσιμο το βιογραφικό σας σε τρίτα μέρη, σύμφωνα με τους Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας της Indeed. Όταν δημιουργείτε ένα προφίλ στο Indeed, το βιογραφικό σας ορίζεται με δυνατότητα αναζήτησης από προεπιλογή. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα προφίλ και τα δεδομένα βιογραφικού (με δυνατότητα αναζήτησης), εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά στον Ιστότοπο, μπορεί να καταστούν διαθέσιμα σε τρίτα μέρη, όπως σε Εργοδότες. 

Λάβετε υπόψη ότι οι Εργοδότες και οι αντιπρόσωποι των Εργοδοτών που αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα βιογραφικού σας όταν η ορατότητά του έχει οριστεί σε δυνατότητα αναζήτησης ή στους οποίους υποβάλλετε αίτηση με το βιογραφικό σας χωρίς δυνατότητα αναζήτησης, μπορεί να επιλέξουν να κοινοποιήσουν το βιογραφικό σας σε πρόσθετα μέρη. Η Indeed δεν φέρει ευθύνη για την εν λόγω κοινοποίηση. Ομοίως, όταν κοινοποιείτε το βιογραφικό σας με δυνατότητα αναζήτησης απευθείας με έναν εξατομικευμένο σύνδεσμο, δεν είμαστε σε θέση να ελέγχουμε ποιος βλέπει το βιογραφικό σας όταν κοινοποιείτε αυτόν τον σύνδεσμο. 

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου του βιογραφικού σας ανά πάσα στιγμή. Αν δεν επιθυμείτε η Indeed να καταστήσει διαθέσιμα τα δεδομένα βιογραφικού σας (με δυνατότητα αναζήτησης) σε τρίτους χωρίς την εντολή σας ή αν δεν επιθυμείτε να επικοινωνούν οι Εργοδότες μαζί σας, μπορείτε να ορίσετε το βιογραφικό σας να μην διαθέτει δυνατότητα αναζήτησης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το βιογραφικό σας, όπως τις διαφορές ανάμεσα στα βιογραφικά με δυνατότητα αναζήτησης και τα ιδιωτικά βιογραφικά χωρίς δυνατότητα αναζήτησης, καθώς και τον τρόπο να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου του βιογραφικού σας, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις.

Λάβετε υπόψη ότι, καθώς συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τον Ιστότοπο, ενδέχεται να παρατηρήσετε φράσεις όπως «Οι εργοδότες μπορούν να σας βρουν» και «Οι εργοδότες δεν μπορούν να σας βρουν». Αυτές οι φράσεις έχουν σκοπό να βελτιώσουν την κατανόηση από μέρους των χρηστών και έχουν την ίδια σημασία με τους όρους «Με δυνατότητα αναζήτησης» και «Χωρίς δυνατότητα αναζήτησης» αντίστοιχα. 

– Λογαριασμοί εργοδοτών

Προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να συνδέουν μεταξύ τους λογαριασμούς Εργοδότη. Στους συνδεδεμένους χρήστες μπορούν να ανατίθενται συγκεκριμένοι ρόλοι, που παρέχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα υποψηφίων που περιέχονται στον γονικό λογαριασμό. Αν είστε εργοδότης και προσκαλέσετε άλλους χρήστες του Indeed να συνδέσουν τους λογαριασμούς τους με τον δικό σας, οι εν λόγω συνδεδεμένοι χρήστες μπορεί να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες στον λογαριασμό σας. Στους τύπους Προσωπικών δεδομένων υποψηφίων περιλαμβάνονται επαφές βιογραφικών, υλικό και καταστάσεις αιτήσεων, επικοινωνίες με υποψηφίους, τυχόν ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από εσάς ή άλλον συνδεδεμένο στον λογαριασμό χρήστη, πότε πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες ενέργειες, καθώς και στοιχεία χρέωσης εντός του λογαριασμού. Όταν ένας λογαριασμός Εργοδότη αποσυνδεθεί, είτε με δική σας ενέργεια είτε με ενέργεια ενός διαχειριστή, θα χάσετε την πρόσβαση σε όλα τα Προσωπικά δεδομένα υποψηφίων στον συνδεδεμένο λογαριασμό.

– Υπηρεσίες ελέγχου βιογραφικού

Σε ορισμένες αγορές, μπορεί επίσης να προσφέρουμε επιπρόσθετες υπηρεσίες ελέγχου βιογραφικού, για να βοηθήσουμε τα Άτομα που αναζητούν εργασία να δημιουργήσουν και βελτιώσουν τα βιογραφικά τους. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε πώς το βιογραφικό σας μπορεί να αναλυθεί από λογισμικό συστημάτων παρακολούθησης υποψηφίων, σχόλια σχετικά με τρόπους δημιουργίας πιο αποτελεσματικού βιογραφικού ή ένα εξατομικευμένο βίντεο αξιολόγησης βιογραφικού. Κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών, η Indeed ενδέχεται να σας παράσχει παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων και σχολίων σχετικά με το περιεχόμενο του βιογραφικού σας, σχετικά με το Βιογραφικό σας ή άλλο υλικό που υποβάλετε μέσω των υπηρεσιών. Παρέχουμε αυτά τα σχόλια απευθείας σε εσάς και ενδέχεται να σας παράσχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά από τον λογαριασμό σας. Τα σχόλια δεν καθίστανται διαθέσιμα στους Εργοδότες.

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας

Πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για αξιολόγηση συγκεκριμένων πτυχών που σχετίζονται με έναν χρήστη και ανάλυση και πρόβλεψη των προτιμήσεων και ενδιαφερόντων του χρήστη. Όπου εκτελείται αυτή η επεξεργασία, γίνεται με βάση είτε τη συγκατάθεση του χρήστη είτε την εκτέλεση σύμβασης, όπου η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι αναγκαία για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα Άτομα που αναζητούν εργασία και στους Εργοδότες. Για παράδειγμα, η εν λόγω επεξεργασία επιτρέπει σε εμάς να αντιστοιχίζουμε αποτελεσματικά Άτομα που αναζητούν εργασία με Εργοδότες, να παρέχουμε σε Άτομα που αναζητούν εργασία Ειδοποιήσεις εργασίας, προτεινόμενες θέσεις εργασίας και προσκλήσεις για πραγματοποίηση ενεργειών για θέσεις εργασίας για τις οποίες είναι πιθανό να ενδιαφέρεται περισσότερο το Άτομο που αναζητά εργασία, να στέλνουμε συγκεκριμένες αιτήσεις Ατόμων που αναζητούν εργασία σε κάποιον Εργοδότη, να εμφανίζουμε αποτελέσματα αναζήτησης, να στέλνουμε ειδοποιήσεις για την κατάσταση της αίτησης εκ μέρους των Εργοδοτών ή να εκτελούμε ορισμένες δραστηριότητες ανίχνευσης ανεπιθύμητου περιεχομένου και απάτης για την προστασία των χρηστών μας. Η συγκεκριμένη επεξεργασία υπόκειται στις ασφαλιστικές δικλείδες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου για την προστασία του απορρήτου των χρηστών μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (χωρίς τα κενά) για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να προσβάλετε την απόφαση που προέκυψε από την εν λόγω αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

— Καταγραφή δραστηριότητας ιστοτόπου: Τι κάνουμε με τα δεδομένα

Συλλέγουμε, καταγράφουμε, επεξεργαζόμαστε, αναλύουμε και αποθηκεύουμε όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιείτε στον Ιστότοπο και στους συνδεδεμένους ιστοτόπους, καθώς και όλες τις αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες που έχετε με τον Ιστότοπο και τους συνδεδεμένους ιστοτόπους, σε αυτούς ή μέσω αυτών. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για τη συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων εκ μέρους της Indeed, σε σχέση με τις δραστηριότητές μας για βελτίωση των Ιστοτόπων, προστασία των χρηστών μας και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας όπως περιγράφεται περαιτέρω στην παρούσα πολιτική. Αυτά τα δεδομένα δραστηριότητας περιλαμβάνουν τα εξής: ποιες περιοχές του Ιστοτόπου επισκέπτεστε (συμπεριλαμβανομένων των URL), ποιο περιεχόμενο προβάλλετε, ποιες πληροφορίες εισάγετε, εάν και πού κάνετε κλικ, κύλιση, τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού ή άλλως αλληλεπιδράτε ή επικοινωνείτε με τον Ιστότοπο και συνεργαζόμενους ιστοτόπους ή μέσω αυτών, τον χρόνο κάθε δραστηριότητας και τον χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε δραστηριότητα. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και τους συνδεδεμένους ιστοτόπους, συμπεριλαμβανομένων χρηστών λειτουργίας ιδιωτικής περιήγησης, «ανώνυμης περιήγησης» ή συναφών λειτουργιών. Χρησιμοποιούμε προμηθευτές ως επέκταση του Ιστοτόπου και των συνδεδεμένων ιστοτόπων για τη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση και αποθήκευση αυτών των δεδομένων. 

Επεξεργαζόμαστε τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο και στους συνδεδεμένους ιστοτόπους, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τους χρησιμοποιείτε. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε και να ενημερώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να σας βοηθάμε να βρείτε θέσεις εργασίας. 

Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει αυτό για τον τρόπο λειτουργίας των ιστοτόπων μας, αν δεν επιθυμείτε τη συλλογή, την καταγραφή, την επεξεργασία, την ανάλυση ή την κοινοποίηση των ενεργειών σας με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση των ιστοτόπων μας.

Σε ποιον κοινοποιούμε τα δεδομένα σας 

Διαβίβαση πληροφοριών στις συνδεδεμένες εταιρείες μας

Η Indeed κοινοποιεί πληροφορίες στις συνδεδεμένες εταιρείες της για τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω. Οι υπηρεσίες που σας παρέχονται και η λειτουργικότητα των Ιστοτόπων θα ήταν αδύνατον να παρασχεθούν χωρίς τέτοιες διαβιβάσεις. Εάν δεν επιθυμείτε τη διαβίβαση των πληροφοριών σας κατά αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους. 

Σκοπός κοινοποίησηςΕπεξήγηση κοινοποίησης
Για βελτίωση των υπηρεσιών μαςΠαρέχει στα Άτομα που αναζητούν εργασία εξατομικευμένο και βελτιωμένο περιεχόμενο, απόδοση, λειτουργίες και υπηρεσίες.

Παρέχει στους Εργοδότες πληροφορίες για την απόδοση των θέσεων εργασίας. 
Περισσότεροι εργοδότες, καταχωρίσεις θέσεων εργασίας και άτομα που αναζητούν εργασίαΤα Άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερες καταχωρίσεις θέσεων εργασίας και οι Εργοδότες σε περισσότερα άτομα που αναζητούν εργασία.
Καλύτερη ασφάλεια για τους χρήστεςΒελτιώνει την ασφάλεια των χρηστών και τις εσωτερικές λειτουργίες, την αντιμετώπιση προβλημάτων και τον εντοπισμό απάτης και ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Διαβίβαση πληροφοριών προς Εργοδότες 

Η Indeed στέλνει Προσωπικά δεδομένα Ατόμων που αναζητούν εργασία σε Εργοδότες, μεταξύ άλλων, κατόπιν εντολής των ίδιων των Ατόμων που αναζητούν εργασία και των Εργοδοτών. Οι εν λόγω διαβιβάσεις εκτελούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης θέσεων εργασίας, υποβολής αίτησης και συνέντευξης. Τα Προσωπικά δεδομένα Ατόμων που αναζητούν εργασία τα οποία διαβιβάζονται στους Εργοδότες με αυτόν τον τρόπο υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους Όρους της Indeed και τους Όρους του αντίστοιχου Εργοδότη. Η εν λόγω διαβίβαση μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή της αίτησής σας ή/και πρόσθετων πληροφοριών υποψηφίου, όπως των στοιχείων επικοινωνίας σας, σε άλλες πλατφόρμες που επεξεργάζονται Προσωπικά δεδομένα Ατόμων που αναζητούν εργασία για τον Εργοδότη, όπως το προτιμώμενο σύστημα παρακολούθησης υποψηφίων ή την πλατφόρμα προγραμματισμού του Εργοδότη.

Οι Εργοδότες συμφωνούν να συμμορφώνονται με όλες τις ευθύνες τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων αναφορικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση Προσωπικών δεδομένων, καθώς και να παρέχουν επαρκή προστασία όλων των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας δεδομένων. 

Οι λογαριασμοί εργοδότη Indeed που σχετίζονται με τον τομέα ενός εργοδότη μπορούν να χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα μέλη του οργανισμού σας για τη διευκόλυνση της αντιστοίχισης νέων μελών στον λογαριασμό εργοδότη. Αν χρησιμοποιείτε το Indeed με μια εταιρική διεύθυνση email, αλλά δεν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες σε σχέση με τον οργανισμό σας (για παράδειγμα, αναζητάτε και κάνετε αίτηση για θέσεις εργασίας για τον εαυτό σας), και δεν θέλετε αυτές οι πληροφορίες να κοινοποιηθούν στον οργανισμό σας, πρέπει να μεταφέρετε τον λογαριασμό σας σε μια προσωπική διεύθυνση email. Ίσως μπορείτε να ενημερώσετε τη διεύθυνση email στον λογαριασμό σας από τη σελίδα ρυθμίσεων λογαριασμού, ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσής σας. Λάβετε υπόψη ότι, αν ο εργοδότης σας χρησιμοποιεί λειτουργικότητα SSO στο Indeed, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να ενημερώσετε τη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας Indeed.  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή IT/ανθρώπινου δυναμικού του εργοδότη σας. 

Διαβίβαση πληροφοριών προς Άτομα που αναζητούν εργασία

Η Indeed στέλνει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τον Εργοδότη στα Άτομα που αναζητούν εργασία. Αυτό περιλαμβάνει τη δημοσίευση Αγγελιών θέσεων εργασίας, Εταιρικών σελίδων και πληροφοριών μισθού στους Ιστοτόπους, καθώς και τη δημοσίευση Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας σε ιστοτόπους τρίτων. Η Indeed μπορεί επίσης να καθιστά διαθέσιμες στα Άτομα που αναζητούν εργασία ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους Εργοδότες, όπως πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα ενός Εργοδότη και τον βαθμό απόκρισης στους Ιστοτόπους. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται το όνομα του εκπροσώπου του Εργοδότη, η πόλη/πολιτεία του Εργοδότη, κατά πόσο ο Εργοδότης έχει πραγματοποιήσει ή έχει επιλέξει να μην πραγματοποιήσει κάποια ενέργεια αναφορικά με το βιογραφικό ή την αίτηση του Ατόμου που αναζητά εργασία, όπως είναι το άνοιγμα, η προβολή, η απάντηση ή η λήψη απόφασης όσον αφορά αυτό, κατά πόσο ο Εργοδότης έχει αλληλεπιδράσει με άλλα Άτομα που αναζητούν εργασία ή έχει δει βιογραφικά άλλων Ατόμων που αναζητούν εργασία και κατά πόσο ο Εργοδότης έχει πραγματοποιήσει κάποια ενέργεια όσον αφορά μια Καταχώριση θέσης εργασίας, όπως είναι η παύση ή το κλείσιμό της. Το κάνουμε αυτό προκειμένου να βοηθάμε τα Άτομα που αναζητούν εργασία να αξιολογούν τις ευκαιρίες απασχόλησης. Ως Εργοδότης, όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους (για παράδειγμα, δημοσιεύοντας μια Καταχώριση θέσης εργασίας ή επικοινωνώντας με ένα Άτομο που αναζητά εργασία μέσω του Προγράμματος Βιογραφικού Indeed), αποδέχεστε ότι η Indeed δύναται να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε Άτομα που αναζητούν εργασία.

Διαβίβαση πληροφοριών προς παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη

Χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τις λειτουργίες μας, για τη βελτίωση των Ιστοτόπων και των υπηρεσιών, των προϊόντων και των λειτουργιών μας, για την προστασία των χρηστών μας και την καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους, καθώς και για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και των εμπειριών των χρηστών μας. Με τη χρήση των Ιστοτόπων μας αναγνωρίζετε την από μέρους της Indeed χρήση των εν λόγω τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, για τον σκοπό της συλλογής, της επεξεργασίας, της ανάλυσης και της καταγραφής της δραστηριότητάς σας, της αλληλεπίδρασης και των επικοινωνιών σας με τους Ιστοτόπους μας ή μέσω αυτών. Αυτό περιλαμβάνει: ποιες περιοχές του Ιστοτόπου επισκέπτεστε (συμπεριλαμβανομένων των URL), ποιο περιεχόμενο προβάλλετε, ποιες πληροφορίες εισάγετε, εάν και που κάνετε κλικ, κύλιση, τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού ή άλλως αλληλεπιδράτε ή επικοινωνείτε με τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού, τον χρόνο κάθε δραστηριότητας και τον χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε δραστηριότητα. Τα τρίτα μέρη μας συλλέγουν αυτά τα δεδομένα από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων χρηστών λειτουργίας ιδιωτικής περιήγησης, «ανώνυμης περιήγησης» ή συναφών λειτουργιών.

Επεξεργαζόμαστε τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο απευθείας ή μέσω τρίτων μερών, προκειμένου να κατανοούμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τους χρησιμοποιείτε. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε και να ενημερώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να σας βοηθάμε να βρείτε θέσεις εργασίας. 

Όλες οι διαβιβάσεις πληροφοριών σε παρόχους υπηρεσιών καλύπτονται από κατάλληλες συμφωνίες περί δεδομένων και, σε περίπτωση διασυνοριακής διαβίβασης δεδομένων, νομικούς μηχανισμούς για τη διεξαγωγή τους. Διαβιβάζουμε δεδομένα στους παρόχους υπηρεσιών για τους εξής λόγους:

Σκοπός κοινοποίησηςΕπεξήγηση κοινοποίησηςΝομική βάση
Παροχή εξατομικευμένης εμπειρίαςΓια την παροχή συναφών λειτουργιών, υπηρεσιών και προτιμήσεων μέσω της αλληλεπίδρασής σας στους Ιστοτόπους μας.Έννομο συμφέρον για παροχή υπηρεσιών
Βελτίωση των υπηρεσιών, των προϊόντων και των λειτουργιών μαςΓια συνεχή διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, προϊόντων και λειτουργιών Έννομο συμφέρον για βελτίωση των υπηρεσιών μας
Προστασία χρηστώνΓια αποτροπή ή διερεύνηση πιθανής απάτης ή άλλων παραβάσεων ασφάλειας.Έννομο συμφέρον αποτροπής απάτης και παραβάσεων ασφάλειας
Διευκόλυνση πληρωμώνΓια έλεγχο πίστωσης, πραγματοποίηση πληρωμής και εξυπηρέτηση του λογαριασμού σαςΕκτέλεση σύμβασης
Εγκατάσταση ή χρήση εφαρμογής IndeedΠεριορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως διεύθυνση IP και δεδομένα συμβάντων, κοινοποιούνται στην πλατφόρμα από την οποία κατεβάζετε την εφαρμογή για: διευκόλυνση σύνδεσης μέσω λογαριασμών τρίτου μέρους, παροχή υπηρεσιών σε εσάς και απόδοση διαφημίσεων.Έννομο συμφέρον παροχής υπηρεσιών και απόδοσης διαφημίσεων
ΑποθήκευσηΠάροχοι υπηρεσιών cloud που φιλοξενούν και αποθηκεύουν τα δεδομένα μαςΕκτέλεση σύμβασης
Επαλήθευση επαγγελματικών αδειών ή πιστοποιήσεωνΣτο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησηςΣυγκατάθεση: Επαληθεύουμε πιστοποιήσεις μόνο στο πλαίσιο διαδικασίας αίτησης με τη συγκατάθεσή σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (αφαιρώντας τα κενά) για να εξασφαλίσετε μια ενημερωμένη λίστα παρόχων υπηρεσιών τρίτου μέρους.

Η Indeed δεν θα πουλήσει ούτε θα εκμισθώσει δεδομένα που συλλέγονται από τα προγράμματα σύντομου κωδικού των ενημερώσεων Συνέντευξης Indeed ή προσκλήσεων υπευθύνων εύρεσης υποψηφίων σε τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ.

Διαβίβαση πληροφοριών προς συνεργάτες

Σε ορισμένες αγορές, η Indeed εργάζεται με συνεργάτες που ασχολούνται με την παροχή βοήθειας για εύρεση ευκαιριών στα Άτομα που αναζητούν εργασία. Αυτές οι συνεργασίες παρουσιάζουν στα Άτομα που αναζητούν εργασία την Indeed και τις υπηρεσίες μας. Αυτοί οι τύποι συνεργασιών βοηθούν την Indeed να κατανοεί τις ανάγκες των Ατόμων που αναζητούν εργασία από διαφορετικές ομάδες και τον τρόπο να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας για διαφορετικές ομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Indeed κοινοποιεί περιορισμένες πληροφορίες στους συνεργάτες μας σχετικά με τα Άτομα που αναζητούν εργασία. Για παράδειγμα, επιβεβαίωση ότι ένα Άτομο που αναζητά εργασία έχει δημιουργήσει έναν λογαριασμό Indeed ή έχει χρησιμοποιήσει με επιτυχία έναν από τους Ιστοτόπους μας (για παράδειγμα, κάνοντας αίτηση σε έναν ορισμένο αριθμό θέσεων εργασίας ή αξιοποιώντας τους οδηγούς καριέρας που διαθέτουμε). Προσπαθούμε να βοηθάμε όλα τα Άτομα που αναζητούν εργασία να βρίσκουν θέσεις εργασίας, αλλά είμαστε πρωτίστως ιστότοπος, επομένως, αυτές οι συνεργασίες μάς βοηθούν να προσεγγίζουμε κοινό που ενδέχεται να μην οδηγηθεί στο Indeed μέσω της συνήθους χρήσης του διαδικτύου. Αυτοί οι συνεργάτες ενδέχεται να διαφημίζουν τις υπηρεσίες καριέρας τους σε συνεργασία με την Indeed. Για αποφυγή αμφιβολιών, όπου υπάρχει συνδυασμός επωνυμίας συνεργάτη στον ιστότοπο, κάθε νομικό πρόσωπο αποτελεί χωριστό υπεύθυνο επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων σας. 

Διαβιβάσεις δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών

Όταν οι χρήστες δημοσιεύουν περιεχόμενο στους Ιστοτόπους με τρόπο που προβλέπει το περιεχόμενο αυτό να είναι διαθέσιμο στις αναζητήσεις ατόμων, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος συνάθροισης και κοινοποίησης αυτών των πληροφοριών σε τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, εάν ένας Εργοδότης δημοσιεύσει μια θέση εργασίας στους Ιστοτόπους, η Indeed μπορεί να κοινοποιήσει αυτή την Καταχώριση θέσης εργασίας ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Καταχώριση θέσης εργασίας σε τρίτα μέρη, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Indeed και βάσει της συμφωνίας με τα εν λόγω τρίτα μέρη. Η Indeed επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος να κοινοποιεί πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από δημόσιες πηγές υπό αυτό το πλαίσιο.

Διαβίβαση πληροφοριών από παρόχους υπηρεσιών

Η Indeed μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που αποκτώνται από πλατφόρμες τρίτων, όπως ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για ταξινόμηση και ποσοτική κατανόηση του αριθμού των απαντήσεων και της έκτασης μέτρων καμπανιών μάρκετινγκ, όπως τηλεοπτικών διαφημίσεων.
 • Για παρακολούθηση της φήμης των υπηρεσιών της Indeed για κατανόηση των στοιχείων που εκτιμώνται και χρήση αυτών των πληροφοριών σε σχέδια επικοινωνίας.
 • Για έγκαιρη αναγνώριση βελτιώσεων στην υπηρεσία, παρακολούθηση σχολίων χρηστών και σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισης.
 • Για παροχή υποστήριξης χρηστών που δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Indeed.
 • Για εντοπισμό ελαττωμάτων προϊόντων (π.χ. «Όταν προσπαθώ να ανοίξω την εφαρμογή, εμφανίζει σφάλμα 501 και δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω» ή «Δεν μπορώ να κάνω αίτηση για μια θέση εργασίας») και προώθηση του προβλήματος στην ομάδα ανάπτυξης.

Σύνδεσμοι προς ιστοτόπους τρίτου μέρους

Οι Ιστότοποι μπορούν να καταστήσουν διαθέσιμους συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους τρίτων. Όταν κάνετε κλικ στους συνδέσμους αυτούς, μπορεί να αποχωρήσετε από τους Ιστοτόπους μας. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε, επίσης, ενδέχεται να αποκαλύψει στον ιστότοπο τρίτου το URL της σελίδας Ιστοτόπων στην οποία κάνατε κλικ και αυτό το URL ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει όρους αναζήτησης και φίλτρα που χρησιμοποιήσατε στους Ιστοτόπους. Οι Ιστότοποι μπορούν επίσης να καταστήσουν διαθέσιμες Εταιρικές Σελίδες, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους Εργοδότες.

Η Indeed δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου τρίτων μερών. Ανατρέξτε στη συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου τους για να μάθετε περισσότερα.

Ασφάλεια

Η Indeed χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η Indeed σκοπεύει να κάνει την εμπειρία σας όσο γίνεται πιο ασφαλή, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα που καλύπτονται από αυτή την πολιτική από απώλεια, κατάχρηση, αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Πραγματοποιούμε τακτικές αξιολογήσεις ευπάθειας των συστημάτων και του δικτύου μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ωστόσο, καμία μέθοδος διαβίβασης ή ηλεκτρονικής αποθήκευσης πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής. Για παράδειγμα, τα email ή άλλα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στον ιστό ή τα βιογραφικά που κοινοποιούνται σε εργοδότες μπορεί να μην κρυπτογραφούνται από τον παραλήπτη. Όταν η ασφάλεια των πληροφοριών σας δεν είναι υπό τον έλεγχό μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το απόρρητο των εν λόγω πληροφοριών.

Ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Indeed προστατεύει τις πληροφορίες σας.

Cookie και τεχνολογίες παρακολούθησης

Όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας, κατεβάζετε ή εγκαθιστάτε μια Εφαρμογή Indeed, καθώς και σε ορισμένες από τις διαφημίσεις μας σε ιστοτόπους τρίτων, χρησιμοποιούμε cookie, ιστοφάρους και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, για υπηρεσίες μέτρησης, καλύτερη στόχευση διαφημίσεων και σκοπούς μάρκετινγκ. Ανατρέξτε στην Πολιτική για τα cookie για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την από μέρους μας χρήση των cookie, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε αυτά τα cookie μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, όπως, μεταξύ άλλων, όταν θέλετε να εξαιρεθείτε από την από μέρους μας χρήση των μη απαραίτητων cookie.

Σύνδεση από ιστοτόπους τρίτων

Εάν δεν διαθέτετε ήδη λογαριασμό Indeed, αλλά συνδεθείτε στο Indeed μέσω λογαριασμού τρίτου, όπως είναι το Facebook ή το Google, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός λογαριασμού Indeed ο οποίος χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση email που χρησιμοποιείται στον λογαριασμό σας Facebook ή Google. Εάν συμφωνείτε να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες στην Indeed, το Facebook ή το Google θα εκτελέσει τον έλεγχο ταυτότητας για εσάς και θα σας ανακατευθύνει στο Indeed. Λάβετε υπόψη ότι, όταν συνδέεστε στο Indeed μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook ή στο Google, το Facebook ή το Google θα χρησιμοποιεί cookie προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο ταυτότητάς σας ως χρήστη του Facebook ή του Google.

Με την πρόσβασή σας στο Indeed μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook ή στο Google, κατανοείτε ότι το Facebook ή το Google θα κοινοποιήσει ορισμένα Προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς του ελέγχου ταυτότητας, ώστε να επιτραπεί η πρόσβασή σας στους Ιστοτόπους μας με ασφαλή τρόπο. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να κοινοποιείτε δεδομένα στο Indeed από τον λογαριασμό σας στο Facebook ή στο Google, θα πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο Facebook ή στο Google. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το Facebook ή το Google θα θεωρούνται πληροφορίες λογαριασμού Indeed για τους σκοπούς της χρήσης του Indeed από μέρους σας.

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού Facebook ή Google και του λογαριασμού Indeed που διαθέτετε ανά πάσα στιγμή μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις απορρήτου στον λογαριασμό σας στο Facebook ή στο Google. Η Facebook ή η Google μπορούν επίσης να ζητήσουν την άδειά σας να κοινοποιήσουν ορισμένα άλλα στοιχεία στην Indeed, όπως, μεταξύ άλλων, το όνομά σας, τη φωτογραφία του προφίλ, δημόσιες πληροφορίες του προφίλ και τη διεύθυνση email. Όταν εκχωρήσετε αυτή την άδεια, οι ζητούμενες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στην Indeed. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για να σας παράσχουμε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης του Προφίλ σας στο Indeed. Οι κοινοποιημένες πληροφορίες θα παραμένουν συσχετισμένες με το Προφίλ σας στο Indeed έως ότου τις τροποποιήσετε ή τις διαγράψετε.

Αιτήματα «Χωρίς παρακολούθηση» 

Δεν ανταποκρινόμαστε στο σήμα «Χωρίς παρακολούθηση» (Do Not Track, DNT) προγραμμάτων περιήγησης, εάν έχει ενεργοποιηθεί από τον χρήστη στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Η τοποθέτηση ή η ανάγνωση cookie από μέρους μας σε μη συνδεδεμένους ιστοτόπους οι οποίοι έχουν ενσωματώσει τις λειτουργίες μας για αναζήτηση και εμφάνιση θέσεων εργασίας, έχει ως στόχο, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία αναζήτησης θέσεων εργασίας στους χρήστες σε αυτούς τους ιστοτόπους. Δεν κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Ιστοτόπων από μέρους σας σε αυτά τα τρίτα μέρη. Όταν τρίτα μέρη τα οποία έχουμε ενσωματώσει στους Ιστοτόπους (όπως περιγράφεται στην Πολιτική για τα cookie) ορίζουν ή διαβάζουν τα δικά τους cookie τρίτου μέρους, μπορούν να ανταποκρίνονται ή να μην ανταποκρίνονται στο σήμα DNT.

Παρακολούθηση μετατροπών 

Η Indeed μπορεί να παρέχει σε έναν Εργοδότη κώδικα για Παρακολούθηση μετατροπών τον οποίο μπορεί να τοποθετήσει στον ιστότοπό του και ο οποίος καλεί τον ιστοφάρο του Ατόμου που αναζητά εργασία και ανιχνεύει πότε ένα Άτομο που αναζητά εργασία έχει υποβάλει αίτηση για θέση εργασίας στον ιστότοπο του συγκεκριμένου Εργοδότη. Η Παρακολούθηση μετατροπών είναι απλώς ένας μετρητής που ειδοποιεί την Indeed ότι ένα Άτομο που αναζητά εργασία έχει κάνει αίτηση και, επίσης, έχει τη δυνατότητα να μετρά τις αιτήσεις μεταξύ συσκευών, εάν ένα Άτομο που αναζητά εργασία συνδέεται στον ιστότοπο του Εργοδότη. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας από τον ιστοφάρο για τα Άτομα που αναζητούν εργασία στο Indeed, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εξαίρεση από τον ιστοφάρο.

Εξαγορές και άλλες αναδιοργανώσεις

Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών δεδομένων, μπορούν να αποκαλυφθούν σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε μεταβολή της ιδιοκτησίας ή του ελέγχου της επιχείρησης της Indeed (είτε μέσω συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης είτε με άλλα μέσα) ή οποιαδήποτε άλλη αναδιοργάνωση ή κοινοπραξία, ή εκχώρηση, μεταβίβαση ή άλλη μορφή διάθεσης του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος της επιχείρησής μας, των περιουσιακών στοιχείων ή της μετοχής (μεταξύ άλλων σε σχέση με οποιαδήποτε πτώχευση ή παρόμοια διαδικασία), και κάθε τέτοια πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα εν λόγω τρίτα μέρη σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, έως ότου ειδοποιηθείτε για κάτι διαφορετικό. Ομοίως, οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών δεδομένων, μπορούν να αποκαλυφθούν σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη σε σχέση με οποιαδήποτε εξαγορά ή συγχώνευση εκτελείται από την Indeed των εν λόγω τρίτων μερών.

Τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών δεδομένων σας

Ως χρήστης των Ιστοτόπων μας, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα Προσωπικά δεδομένα σας. Όλοι οι χρήστες του Indeed, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, μπορούν να ασκούν αυτά τα δικαιώματα με ορισμένους περιορισμούς, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Αυτά τα δικαιώματα παρέχονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι λογαριασμών και δεν είναι διαθέσιμες σε εργοδότες ή άλλα νομικά πρόσωπα, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία, είναι δυνατή η υποβολή ενός αιτήματος από κάποιο τρίτο μέρος για λογαριασμό σας. 

Επαληθεύουμε όλα τα αιτήματα μέσω email προτού ενεργήσουμε με βάση αυτά και διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ένα αίτημα, εάν δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό την ταυτότητά σας. Αυτό ισχύει επίσης για αιτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους σας από κάποιον άλλο.  ​​

Αν και η Indeed προσφέρει αυτά τα δικαιώματα σε όλους τους χρήστες της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Εργοδότες ενδέχεται να μην προσφέρουν τα ίδια δικαιώματα. Πρέπει να ανατρέξετε στην τοπική νομοθεσία σας και στη νομοθεσία της τοποθεσίας του Εργοδότη σας για να κατανοήσετε ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά το υλικό αιτήσεων και άλλα Προσωπικά δεδομένα για τα οποία ο Εργοδότης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Εάν έχετε απορίες ή καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας, σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και το δικαίωμα στη φορητότητα των Προσωπικών δεδομένων σας

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε επίσημο αίτημα για πρόσβαση (γνωστό επίσης ως δικαίωμα γνώσης) στα Προσωπικά δεδομένα σας, συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα Αιτήματος Προσωπικών δεδομένων ή στέλνοντας email στη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (αφαιρέστε τα κενά κατά την αποστολή του μηνύματος) από τη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλά από τα Προσωπικά δεδομένα σας προβάλλοντάς τα απευθείας στον λογαριασμό σας. 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα προκειμένου να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και «πωλούμε» ή «κοινοποιούμε» (για τους σκοπούς του CCPA και όπως εξηγείται εδώ) σχετικά με εσάς. Θα σας παράσχουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε φορητή μορφή. Αυτό σας επιτρέπει να λάβετε τα δεδομένα σας από εμάς σε μια εύχρηστη ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλο μέρος με εύχρηστη ηλεκτρονική μορφή. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει έναν Ιστότοπο με περισσότερες από μία διευθύνσεις email, υποβάλετε ένα χωριστό αίτημα για κάθε διεύθυνση email, προκειμένου να μπορέσουμε να σας παράσχουμε επίσης αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών δεδομένων σας

Έχετε δικαίωμα αποκατάστασης (ενημέρωσης ή διόρθωσης) των Προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να τροποποιήσετε πολλά από τα Προσωπικά δεδομένα σας, πραγματοποιώντας απευθείας επεξεργασία των πληροφοριών προφίλ του λογαριασμού σας. 

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε επίσημο αίτημα στο οποίο ζητάτε από την Indeed να διορθώσει τυχόν ανακριβή, ελλιπή ή μη ενημερωμένα Προσωπικά δεδομένα εκ μέρους σας μέσω email στη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (με αφαίρεση των κενών κατά την αποστολή του μηνύματος) από τη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας.

Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών δεδομένων σας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας. Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να κλείσουν ή να διαγράψουν οριστικά τον λογαριασμό τους. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να διαγράψετε πολλά από τα Προσωπικά δεδομένα σας καταργώντας τα απευθείας από τον λογαριασμό σας. Εάν επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο του λογαριασμού μου στη σελίδα του λογαριασμού σας.

Μπορείτε να ζητήσετε την οριστική διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργάζεται ο ιστότοπός μας, υποβάλλοντας μια φόρμα Αιτήματος προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας, στέλνοντας email στη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (με αφαίρεση των κενών κατά την αποστολή του μηνύματος) από τη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας.

Η διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να έχει πρόσθετες επιπτώσεις για τον λογαριασμό σας, όπως περιγράφεται στις Συχνές ερωτήσεις περί απορρήτου. Για παράδειγμα, αν έχετε χρησιμοποιήσει την Αίτηση Indeed Apply ή την Εύκολη αίτηση για να κάνετε αίτηση σε μια θέση εργασίας που έχει καταχωριστεί στον Ιστότοπό μας ή σε συνδεδεμένο ιστότοπο, ενδέχεται να μην λαμβάνετε ορισμένα μηνύματα που σχετίζονται με την αίτησή σας από εμάς ή από άλλους χρήστες του Ιστοτόπου μας ή τον συνδεδεμένων ιστοτόπων. Η διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων σας δεν επηρεάζει τα μηνύματα που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό άλλων ατόμων σε σχέση με την από μέρους τους χρήση του ιστοτόπου μας και ενδέχεται να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί ή ληφθεί από εσάς.

Υποβάλλοντας ένα αίτημα διαγραφής Προσωπικών δεδομένων, αναγνωρίζετε ότι θα αφαιρεθείτε από τη δυνατότητα συμπερίληψης για όλες τις ενεργές κληρώσεις, τους διαγωνισμούς, τις κληρώσεις βραβείων και άλλες προωθητικές ενέργειες.

Όπου η Indeed χρησιμοποιεί κάποιον προμηθευτή τρίτου μέρους για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων που ελέγχονται από την Indeed, θα μεταβιβάζουμε το αίτημά σας στους εν λόγω προμηθευτές και θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες ενημέρωσης των άλλων υπευθύνων επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων σας σχετικά με το αίτημά σας. 

Λάβετε υπόψη ότι ένα αίτημα διαγραφής επηρεάζει μόνο τα Προσωπικά δεδομένα σας. Αν υποβάλετε ένα αίτημα διαγραφής για τον λογαριασμό Εργοδότη σας, θα διαγράψουμε μόνο τα Προσωπικά δεδομένα σας, και τυχόν Μη προσωπικά δεδομένα, όπως πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας, δεν θα διαγραφούν. 

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ή περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων σας

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας και να ζητήσετε τον περιορισμό της.

Όταν βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντα ως νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτή την επεξεργασία και να ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά δεδομένα σας με αυτόν τον τρόπο, εκτός και αν έχουμε αδιάσειστη έννομη βάση που υπερισχύει των δικαιωμάτων σας. 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων της λήψης αποφάσεων και της δημιουργίας προφίλ, που έχει νομικό αντίκτυπο ή παρόμοιο ουσιώδη αντίκτυπο. 

Αν θέλετε να υποβάλετε επίσημο αίτημα εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας ή περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων σας, επικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (με αφαίρεση των κενών κατά την αποστολή του email). 

Απόσυρση συγκατάθεσης

Όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, έχετε δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Όταν σας ζητηθεί να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή πληροφοριών τοποθεσίας μέσω της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να δείτε τον τρόπο τροποποίησης των προτιμήσεών σας για τις ρυθμίσεις τοποθεσίας κινητής συσκευής εδώ. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (με αφαίρεση των κενών) για να μας ενημερώσετε ότι αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε επεξεργασία εκτελέσαμε πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσής σας παραμένει νόμιμη.

Δικαιώματα εξαίρεσης 

Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από ορισμένη επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων. 

Αν θέλετε να ρυθμίσετε όλες τις Ειδοποιήσεις εργασίας σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αυτής της ειδοποίησης εργασίας (ή σε μια αντίστοιχη ενέργεια), για να ρυθμίσετε τις συνδρομές σας. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση και να ρυθμίσετε τις συνδρομές σας μάρκετινγκ (για Ειδοποιήσεις εργασίας, προτεινόμενες θέσεις εργασίας και άλλες ειδοποιήσεις) από τον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού σας (κατά περίπτωση) ή να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά.

 • Μηνύματα μάρκετινγκ 

Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από ένα συγκεκριμένο μήνυμα email μάρκετινγκ, μπορείτε να το κάνετε με κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγγραφής (ή σε μια αντίστοιχη ενέργεια), κατά περίπτωση. Λάβετε υπόψη ότι με αυτή την ενέργεια θα εξαιρεθείτε μόνο από τον συγκεκριμένο τύπο μηνύματος μάρκετινγκ. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση και να ρυθμίσετε τις συνδρομές σας μάρκετινγκ από τον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού σας (κατά περίπτωση) ή να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά.

Επιπλέον, μπορείτε να εξαιρεθείτε από όλα τα μηνύματα μάρκετινγκ, στέλνοντας ένα μήνυμα email στη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (με αφαίρεση των κενών κατά την αποστολή του email). Θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Τέλος, λάβετε υπόψη ότι μπορούμε ακόμα να σας στέλνουμε άλλα μηνύματα εκτός μάρκετινγκ, όπως μηνύματα διαχειριστικού χαρακτήρα. 

 • Παρακολούθηση μετατροπών 

Όπως εξηγείται στις Συχνές ερωτήσεις μας, πραγματοποιούμε παρακολούθηση μετατροπών για να κατανοούμε καλύτερα τη διαδρομή αιτήσεών σας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση μετατροπών με εξαίρεση από τον ιστοφάρο μας. Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από τον ιστοφάρο μας, επισκεφτείτε τη σελίδα εξαίρεσης ιστοφάρου.

Το δικαίωμα μη μεροληψίας λόγω άσκησης των δικαιωμάτων σας

Δεν θα μεροληπτήσουμε εις βάρος σας λόγω της άσκησης οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας.

Περιορισμοί

Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία στις αντίστοιχες αγορές. Τα αιτήματα θα ολοκληρώνονται εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς, το οποίο υπολογίζεται από τη στιγμή της επιβεβαίωσης του αιτήματός σας από εμάς. Εφόσον επιτρέπεται, λάβετε υπόψη ότι μπορεί να υπάρξει χρέωση για επακόλουθα αιτήματα από το ίδιο άτομο, το οποίο θα καθορίζεται από την Indeed και θα επιβάλλεται μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι η διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων σας που τηρούνται από την Indeed δεν επηρεάζει τα μηνύματα που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό άλλων ατόμων σε σχέση με την από μέρους τους χρήση της Υπηρεσίας αναμετάδοσης της Indeed και ενδέχεται να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί ή ληφθεί από εσάς.

Αν βρίσκεστε στην Ιαπωνία και θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, όπως την πρόσβαση και διαγραφή για τα προσωπικά δεδομένα που έλαβε η Indeed όσον αφορά την από μέρους σας χρήση ή υποβολή αίτησης σε θέση εργασίας μέσω άλλων πινάκων θέσεων εργασίας (π.χ. Townwork, Rikunabi Next), υποβάλετε ένα αίτημα στους εν λόγω πίνακες θέσεων εργασίας. Λάβετε, επίσης, υπόψη ότι, αν υποβάλετε ένα αίτημα διαγραφής σε οποιονδήποτε άλλο πίνακα θέσεων εργασίας, τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Indeed και καθένας από τους εν λόγω άλλους πίνακες θέσεων εργασίας σχετικά με την αίτηση θέσης εργασίας σας μέσω του πίνακα θέσεων εργασίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δεδομένων αίτησης) θα διαγραφούν.

Πληροφορίες για συγκεκριμένες περιοχές

Η Indeed είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με γραφεία σε πολλές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλες οντότητες της Indeed, τρίτα μέρη ή επιχειρηματικούς συνεργάτες σε διάφορες χώρες. Έχουμε εφαρμόσει μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας σε περίπτωση που διαβιβαστούν σε άλλη χώρα, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες ή δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία σας.

Ευρώπη: Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΟΧ, ΗΒ και Ελβετίας

Κατά περίπτωση, η διαβίβαση Προσωπικών δεδομένων ατόμων στον ΕΟΧ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία από την Indeed Ireland σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας πραγματοποιούνται με τη χρήση νόμιμων μηχανισμών διαβίβασης σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Για παράδειγμα, η διαβίβαση συνήθως βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές οι συμφωνίες περιλαμβάνουν, επίσης, τα μέτρα προστασίας και τις απαιτήσεις που ορίζονται από το Κεφάλαιο V (και, κατά περίπτωση, το Άρθρο 28) του ΓΚΠΔ. 

Πλαίσιο Απορρήτου Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ 

Η Indeed Inc. συμμορφώνεται με το πρόγραμμα Πλαίσιο Απορρήτου Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (EU-U.S. DPF), την Επέκταση για το ΗΒ του Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και το πρόγραμμα Πλαίσιο Απορρήτου Δεδομένων Ελβετίας-ΗΠΑ (Swiss-U.S. DPF) όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Η Indeed Inc. έχει πιστοποιήσει στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ότι τηρεί τις Αρχές του Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (EU-U.S. DPF Principles) όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το Πλαίσιο Απορρήτου Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και από το Ηνωμένο Βασίλειο (και το Γιβραλτάρ) με βάση την Επέκταση για το ΗΒ του Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Η Indeed Inc. έχει πιστοποιήσει στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ότι τηρεί τις Αρχές του προγράμματος «Πλαίσιο Απορρήτου Δεδομένων Ελβετίας-ΗΠΑ» (Swiss-U.S. DPF Principles) όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται από την Ελβετία με βάση το Πλαίσιο Απορρήτου Δεδομένων Ελβετίας-ΗΠΑ. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των όρων της παρούσας πολιτικής απορρήτου και των Αρχών του Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ή/και των Αρχών του Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων Ελβετίας-ΗΠΑ, επικρατούν οι Αρχές. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Πλαίσιο Απορρήτου Δεδομένων (DPF), καθώς και για να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.dataprivacyframework.gov/.

Οι Αρχές του Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων είναι: 

 • Δήλωση
 • Επιλογή
 • Λογοδοσία για περαιτέρω μεταφορά
 • Ασφάλεια
 • Ακεραιότητα δεδομένων και περιορισμός σκοπού
 • Πρόσβαση
 • Προσφυγή, επιβολή και ευθύνη

Ακολουθεί μια λίστα με τα νομικά πρόσωπα ή τις θυγατρικές εταιρείες της Indeed στις ΗΠΑ που τηρούν τις Αρχές του Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ: 

 • Indeed Inc. 
 • HR Tech Investments LLC 
 • Indeed Hire, Inc. 
 • RGF OHR USA, Inc. 
 • SH, Inc. 
 • Resume.com Inc. 
 • Prehire, Inc. 
 • JS Media Inc. και
 • Indeed Financial Services, Inc.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Indeed Inc ευθυγραμμίζονται με τις Αρχές του Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

 • Συλλογή και χρήση δεδομένων: Για να δείτε τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και λεπτομέρειες για τους σκοπούς για τους οποίους η Indeed Inc. συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα, ανατρέξτε στην ενότητα «Συλλογή και χρήση δεδομένων»
 • Επικοινωνία με την Indeed Inc.: Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας με την Indeed Inc. για τυχόν ερωτήματα ή καταγγελίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία με την Indeed».
 • Σε ποιον κοινοποιούμε τα δεδομένα σας: Για πληροφορίες για τον τύπο ή την ταυτότητα των τρίτων μερών στα οποία η Indeed Inc. αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα και για τους σκοπούς αυτής της ενέργειας, ανατρέξτε στην ενότητα «Σε ποιον κοινοποιούμε τα δεδομένα σας»
 • Τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών δεδομένων σας: Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων να αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους και τις επιλογές και τα μέσα που προσφέρει η Indeed Inc. στα άτομα για τον περιορισμό της χρήσης και της αποκάλυψης των προσωπικών δεδομένων τους, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών δεδομένων σας».  
 • Καταγγελίες και διαφορές:
  • Σε συμμόρφωση με τις Αρχές του Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, η Indeed Inc. δεσμεύεται να επιλύει τις καταγγελίες σχετικά με το απόρρητό σας και την από μέρους μας συλλογή ή χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας που μεταβιβάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις Αρχές του Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων. Τα άτομα που διαμένουν σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο και επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήματα ή καταγγελίες σχετικά με το Πλαίσιο Απορρήτου Δεδομένων, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την Indeed Inc.
  • Η Indeed Inc έχει δεσμευτεί περαιτέρω να παραπέμπει ανεπίλυτες καταγγελίες για παραβίαση του απορρήτου όσον αφορά τις Αρχές του Πλαισίου Απορρήτου Δεδομένων σε έναν ανεξάρτητο μηχανισμό επίλυσης διαφορών, τον Data Privacy Framework Services, για τη λειτουργία του οποίου υπεύθυνη είναι η BBB National Programs. Εάν δεν λάβετε έγκαιρη επιβεβαίωση της καταγγελίας σας ή αν η καταγγελία σας δεν αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή καταγγελίας. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται σε εσάς χωρίς χρέωση. Αν η καταγγελία σας που αφορά το Πλαίσιο Απορρήτου Δεδομένων δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω των παραπάνω καναλιών, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορείτε να ζητήσετε δεσμευτική διαιτησία για υπολειμματικές αξιώσεις που δεν έχουν επιλυθεί από άλλους μηχανισμούς αποκατάστασης. Ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2  
  • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Καταγγελίες και διαφορές»
 • Η Indeed Inc. υπόκειται στις αρμοδιότητες έρευνας και επιβολής της Αμερικανικής Επιτροπής Εμπορίου.
 • Η Indeed Inc., όταν απαιτείται, θα αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σε απάντηση νόμιμων αιτημάτων από δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην «Έκθεση διαφάνειας»
 • Όσον αφορά την ευθύνη της Indeed Inc σε περιπτώσεις περαιτέρω μεταβιβάσεων σε τρίτα μέρη, ένας οργανισμός που συμμετέχει στο Πλαίσιο Απορρήτου Δεδομένων έχει την ευθύνη της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που λαμβάνει με βάση το Πλαίσιο Απορρήτου Δεδομένων και αργότερα μεταβιβάζει σε τρίτο μέρος που ενεργεί ως εκπρόσωπός του. Η Indeed Inc. εξακολουθεί να υπέχει ευθύνη βάσει των Αρχών εάν ο αντιπρόσωπός της προβεί σε επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις αρχές, εκτός εάν η Indeed Inc. αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το ζημιογόνο γεγονός.

Τα δικαιώματα απορρήτου σας στην Καλιφόρνια

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας έχουν τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιώματα.

 • Το δικαίωμα εξαίρεσης από την πώληση και την κοινοποίηση των Προσωπικών δεδομένων σας και περιορισμού της χρήσης των ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσέγγιση της Indeed ως προς την απαίτηση «Μη πώλησης ή κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων μου» της Καλιφόρνιας, το γιατί ισχύει για την από μέρους σας χρήση των Ιστοτόπων μας και το πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού ορισμένων πιθανών χρήσεων κατηγοριών ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με εσάς, επισκεφτείτε τη σελίδα μας για τα Δικαιώματα απορρήτου. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα δικαιώματα εξαίρεσης μεταδίδοντας το Global Privacy Control (GPC) στα προγράμματα περιήγησης ή/και στις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης που υποστηρίζουν ένα σήμα αυτού του είδους. Αν έχετε ενεργοποιήσει το σήμα GPC, θα πρέπει να βλέπετε ένα αναδυόμενο banner στο κάτω μέρος της σελίδας του προγράμματος περιήγησης που να σας κατευθύνει στη σελίδα Δικαιώματα απορρήτου, για να προσαρμόσετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας. Αυτό απαιτείται για τη σύνδεση του αναγνωριστικού του προγράμματος περιήγησής σας με τον λογαριασμό σας Indeed. Αν δεν έχετε λογαριασμό Indeed ή δεν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό Indeed όταν κάνετε κλικ στο banner, το αίτημά σας για εξαίρεση από την πώληση/κοινοποίηση θα συνδεθεί με τη διεύθυνση email που θα εισαγάγετε μη αυτόματα στη φόρμα κατά την υποβολή του αιτήματος.  

Σύμφωνα με τον νόμο «Shine the Light» (άρθρο 1798.83 του Αστικού Κώδικα) της Καλιφόρνιας, οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με την αποκάλυψη των Προσωπικών δεδομένων τους σε τρίτα μέρη για τους δικούς τους σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Δεν αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ τρίτων μερών, αν έχετε επιλέξει να εξαιρεθείτε από την εν λόγω κοινοποίηση. Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από την εν λόγω κοινοποίηση, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα «Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας σχετικά με τα Προσωπικά δεδομένα». 

 • Αναφορά αιτημάτων CCPA 2022
Τύπος αιτήματοςΑιτήματα που λήφθηκανΑιτήματα που συμμορφώθηκαν στο σύνολο*Μέσος χρόνος απάντησης
Αίτημα γνωστοποίησης24.07215.7952,37 ημέρες
Αίτημα διαγραφής126.98461.4041,81 ημέρες

*Όλα τα αιτήματα που δεν ολοκληρώθηκαν πλήρως οφείλονταν στην αδυναμία επιβεβαίωσης της ταυτότητας χρήστη.

Συμμόρφωση με την ιαπωνική νομοθεσία

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου APPI, αυτή η ενότητα ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Indeed Japan. Αυτή η ενότητα μπορεί επίσης να ισχύει για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει και επεξεργάζεται η Indeed, εκτός της Indeed Japan, σε σύνδεση με την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε άτομα που διαμένουν στην Ιαπωνία.

 • Διαβίβαση των Προσωπικών δεδομένων σας στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας και σε τρίτα μέρη σε ξένες χώρες

Η Indeed ενδέχεται να διαβιβάσει τα Προσωπικά δεδομένα σας στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας και σε τρίτα μέρη σε ξένες χώρες για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα «Συλλογή και χρήση δεδομένων». Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τις εν λόγω διαβιβάσεις εδώ.

 • Αποκάλυψη πληροφοριών

Σύμφωνα με τον νόμο APPI, αν είστε κάτοικος της Ιαπωνίας, η Indeed θα αποκαλύπτει, όταν της ζητηθεί, τις ακόλουθες πληροφορίες: 

– Τα μέτρα ελέγχου ασφάλειας που εφαρμόζουμε (συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών δικλείδων για τη διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων)   

– Σχετικά με τη διαβίβαση (βάσει ανάλογης ενέργειας) των προσωπικών δεδομένων σας στους παρόχους υπηρεσιών μας σε ξένες χώρες.

Για την αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ελέγχου ασφάλειας και διαβιβάσεων σε ξένους παρόχους, ανατρέξτε στην ενότητα Τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών δεδομένων σας.

 • Πληροφορίες προσωπικής αναφοράς

Παρέχουμε cookie, που αποτελούν πληροφορίες προσωπικής αναφοράς, στις ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες ενδέχεται να τα διαχειρίζονται και να τα χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου τους. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα των συνδεδεμένων εταιρειών μας και των πολιτικών απορρήτου τους εδώ.

Ενδέχεται επίσης να συνδέσουμε τις πληροφορίες προσωπικής αναφοράς που λαμβάνουμε με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

 • Κοινοποίηση Προσωπικών δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης

Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα Συλλογή και χρήση δεδομένων, όπως προβολή διαφημίσεων και επαλήθευση της αποδοτικότητάς της, η Indeed συνεργάζεται με την Google, τη Meta και άλλες εταιρείες που σχετίζονται με τη διαφήμιση για προσωπικά δεδομένα ή σχετικές πληροφορίες.

Αυτές οι εταιρείες που σχετίζονται με τη διαφήμιση ενδέχεται να συνδέσουν τις πληροφορίες που διαθέτουν και σχετίζονται με τον χρήστη με διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνου, cookie και άλλες πληροφορίες που τους κοινοποιούμε και είναι απαραίτητες για την αναγνώριση των χρηστών και ενδέχεται να προσδιορίσουν χρήστες των υπηρεσιών Indeed που χρησιμοποιούν επίσης τις υπηρεσίες που παρέχουν οι εν λόγω εταιρείες που σχετίζονται με τη διαφήμιση. ​​

Ως αποτέλεσμα, αυτές οι συνδεδεμένες εταιρείες διαφήμισης ενδέχεται να είναι σε θέση να διαπιστώσουν ποιοι από τους χρήστες τους είναι ίδιοι με τους χρήστες της υπηρεσίας Indeed.

 • Ερωτήματα και καταγγελίες

Αν έχετε απορίες ή καταγγελίες σχετικά με τον νόμο APPI ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα επικοινωνίας.

 • Θέση της Indeed Japan K.K. σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τα άτομα που αναζητούν εργασία δεν παρέχονται στην Indeed στο πλαίσιο του νόμου APPI, αλλά αποκτώνται ανεξάρτητα από την Indeed και η παροχή των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών από την Indeed στον εργοδότη βασίζεται στη συγκατάθεση του ατόμου που αναζητά εργασία.

– Νόμος περί επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών

Με τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας αναμετάδοσης, αναγνωρίζετε ότι ζητάτε από την Indeed να στέλνει μηνύματα εκ μέρους σας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα βιογραφικά, οι συνοδευτικές επιστολές, οι αιτήσεις, τα μηνύματα, οι απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, οι αποκρίσεις, οι επιστολές προσφοράς και άλλο υλικό το οποίο υποβάλλετε. Η Indeed δύναται να παρέχει αναφορές ανάγνωσης στον αποστολέα ενός μηνύματος μέσω μιας Υπηρεσίας αναμετάδοσης, υποδεικνύοντας ότι ο παραλήπτης έχει δει το μήνυμα. Η Indeed μπορεί επίσης να ενημερώνει ξεχωριστά τον αποστολέα και τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσω της Υπηρεσίας αναμετάδοσης αν ο αποστολέας ή ο παραλήπτης επιδεικνύει πρόσφατη δραστηριότητα στον Ιστότοπο. 

Με τη χρήση μιας Υπηρεσίας αναμετάδοσης ή την παροχή με άλλον τρόπο περιεχομένου χρήστη μέσω του Ιστοτόπου, συμφωνείτε με αυτή τη δραστηριότητα και αναγνωρίζετε ότι αυτή η δραστηριότητα είναι αναγκαία για τη διατήρηση της ποιότητας των Ιστοτόπων και την παροχή της Υπηρεσίας αναμετάδοσης. 

– Προστασία προσωπικών πληροφοριών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, όσον αφορά τις αρχές εξωτερικής μετάδοσης

Τοποθετούμε cookie από άλλες εταιρείες στον ιστότοπό μας για να βελτιώσουμε την ευκολία χρήσης από τους πελάτες και για να σας παράσχουμε πληροφορίες για θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν πραγματικά στην αναζήτησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σας που στέλνονται σε άλλες εταιρείες, ανατρέξτε σε αυτή τη σελίδα.

– Αποστολή υπενθυμίσεων σχετικά με ραντεβού με Εργοδότες

Όταν ένας Εργοδότης έχει προγραμματίσει μια συνέντευξη ή ένα συμβάν με εσάς, επιδιώκει να επικοινωνήσει μαζί σας με βάση το δημόσιο βιογραφικό σας ή έχει απαντήσει στην αίτησή σας μέσω της Υπηρεσίας αναμετάδοσης της Indeed, θα εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας σε μια φόρμα συγκατάθεσης της Indeed. Με την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου σας και τη συγκατάθεσή σας, δηλώνετε και επιβεβαιώνετε ότι ο αριθμός αυτός είναι δικός σας και ότι έχετε το δικαίωμα να δέχεστε μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις σε αυτόν τον αριθμό, τα οποία θα αποστέλλονται σε εσάς από έναν πάροχο υπηρεσιών τρίτου μέρους. Για να καταργήσετε την εγγραφή από τα γραπτά μηνύματα, απαντήστε στο μήνυμα κειμένου με τη λέξη «STOP» ή επικοινωνήστε με το Κέντρο βοήθειας. Για να καταργήσετε την εγγραφή από τις τηλεφωνικές κλήσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχονται κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης. Η αποστολή της λέξης «STOP» ως απάντηση σε μια ειδοποίηση μέσω SMS της Indeed ή η κατάργηση της εγγραφής κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης θα καταργήσει την εγγραφή σας από όλες τις ειδοποιήσεις μέσω SMS και τηλεφωνικών κλήσεων της Indeed εκτός από εκείνες που σχετίζονται με το Text2Apply και το Hiring Events. Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από αυτά τα προϊόντα, πρέπει να απαντήσετε με τη λέξη «STOP» στις συγκεκριμένες ροές κειμένου των εν λόγω προϊόντων. 

– Διευκόλυνση υπηρεσιών τηλεφωνικής αναμετάδοσης μεταξύ Ατόμων που αναζητούν εργασία και Εργοδοτών

Η Indeed προσφέρει στα Άτομα που αναζητούν εργασία και στους Εργοδότες την επιλογή να χρησιμοποιήσουν Υπηρεσίες τηλεφωνικής αναμετάδοσης ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με σκοπό την υποβολή αιτήσεων, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων για θέσεις εργασίας ή άλλη επικοινωνία που σχετίζεται με μια Καταχώριση θέσης εργασίας. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί αριθμούς τηλεφώνου με κάλυψη ή μεσολάβηση για την προστασία των χρηστών, ενώ διατίθεται μόνο στους χρήστες που το επιλέγουν στον Ιστότοπο. Δεν πραγματοποιείται εγγραφή των συνομιλιών ή των μηνυμάτων μέσω αυτού του συστήματος αναμετάδοσης, ωστόσο, ενδέχεται να συγκεντρώνονται δεδομένα που σχετίζονται με το εάν απαντήθηκε μια κλήση και τη διάρκεια κλήσης. Η εν λόγω λειτουργικότητα παρέχεται στην Indeed από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως είναι η Twilio

– Διευκόλυνση της υπηρεσίας αναμετάδοσης μηνυμάτων κειμένου μεταξύ Ατόμων που αναζητούν εργασία και Εργοδοτών

Η Indeed προσφέρει στα Άτομα που αναζητούν εργασία και στους Εργοδότες τη δυνατότητα να κάνουν χρήση μιας αυτόματα καλούμενης Υπηρεσίας αναμετάδοσης μηνυμάτων κειμένου, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία με σκοπό την υποβολή αιτήσεων και για άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας. Για να γίνει χρήση αυτής της υπηρεσίας, ένα Άτομο που αναζητά εργασία πρέπει να στείλει μέσω μηνύματος κειμένου την προκαθορισμένη λέξη-κλειδί του Εργοδότη σε έναν αριθμό τηλεφώνου ή σύντομο κωδικό που διατίθεται στους Ιστοτόπους μας ή σε διαφημιστικό υλικό (όπως πινακίδα ή φυλλάδιο στον τόπο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας του Εργοδότη). Με την αποστολή της προκαθορισμένης λέξης-κλειδιού στον αριθμό τηλεφώνου ή τον σύντομο κωδικό, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη μηνυμάτων κειμένου σχετικά με τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας του Εργοδότη, καθώς και στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι η Indeed δύναται να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά δεδομένα σας για να υποβάλει την αίτησή σας στον Εργοδότη και για άλλους σκοπούς σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Για να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή από τέτοιες υπηρεσίες, στείλτε μέσω μηνύματος κειμένου τη λέξη «STOP» στον παρεχόμενο αριθμό τηλεφώνου ή τον σύντομο κωδικό ή επικοινωνήστε με το Κέντρο βοήθειας. Λόγω της μη δομημένης μορφής διαλόγου αυτής της υπηρεσίας, ενδέχεται να μην αναγνωρίζουμε άλλες απόπειρες κατάργησης εγγραφής.

– Δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με άτομα που αναζητούν εργασία

Δεδομένα κατάστασης είναι οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησής σας για θέση εργασίας και την απόφαση του εργοδότη, όπως το αν η αίτησή σας προχώρησε στο στάδιο της συνέντευξης ή αν η αίτησή σας για τη θέση έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε. Όταν κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην πλατφόρμα μας ή σε ορισμένους ιστοτόπους τρίτων, η Indeed ενδέχεται να λάβει δεδομένα κατάστασης από τον εργοδότη στον οποίο έχετε κάνει αίτηση. Αυτά τα δεδομένα κατάστασης λαμβάνονται από την Indeed σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών σε εσάς και χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση και την ενίσχυση του Ιστοτόπου Indeed και της λειτουργίας του για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Ινδία – Νόμος περί προστασίας ψηφιακών προσωπικών δεδομένων, 2023 (ΑΡ. 22 ΤΟΥ 2023)

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Indeed και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών συμμορφώνονται με τον Νόμο περί προστασίας ψηφιακών προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά παρακάτω:

 • Συλλογή και χρήση δεδομένων: Για να δείτε τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και λεπτομέρειες για τους σκοπούς για τους οποίους η Indeed Inc. συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα, ανατρέξτε στην ενότητα «Συλλογή και χρήση δεδομένων»
 • Επικοινωνία με την Indeed: Για πληροφορίες για τους τρόπους επικοινωνίας με την Indeed Inc. για τυχόν ερωτήματα ή καταγγελίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία με την Indeed».
 • Σε ποιον κοινοποιούμε τα δεδομένα σας: Για πληροφορίες για τον τύπο ή την ταυτότητα των τρίτων μερών στα οποία η Indeed Inc. αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα και για τους σκοπούς αυτής της ενέργειας, ανατρέξτε στην ενότητα «Σε ποιον κοινοποιούμε τα δεδομένα σας»
 • Τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών δεδομένων σας: Για πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων να αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους και τις επιλογές και τα μέσα που προσφέρει η Indeed Inc. στα άτομα για τον περιορισμό της χρήσης και της αποκάλυψης των προσωπικών δεδομένων τους, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών δεδομένων σας».  
 • Μηχανισμός αποκατάστασης για καταγγελίες
  • Η Indeed αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων και δεσμευόμαστε για την επίλυση των καταγγελιών σχετικά με την από μέρους μας συλλογή ή χρήση των δεδομένων σας. Αν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (αφαιρέστε τα κενά κατά την αποστολή του email).
  • Τα άτομα με ερωτήματα ή καταγγελίες όσον αφορά την παρούσα Πολιτική απορρήτου θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την Indeed μέσω ταχυδρομείου ή email (ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας παραπάνω). 
  • Όταν λαμβάνουμε ένα ερώτημα σχετικά με το απόρρητο ή ένα αίτημα πρόσβασης, διαθέτουμε μια αποκλειστική ομάδα που ασχολείται με τη διαλογή των επαφών και τη διευθέτηση του συγκεκριμένου προβληματισμού ή ερωτήματος που επιθυμείτε να θέσετε. Όταν το ζήτημά σας ενδέχεται να είναι πιο ουσιώδους φύσεως, μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες. Αν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση που θα λάβετε, μπορείτε να απευθύνετε την καταγγελία σας στην αρμόδια Εποπτική αρχή. Αν μας ρωτήσετε, θα προσπαθήσουμε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς οδούς καταγγελίας που ενδέχεται να ισχύουν για την περίπτωσή σας.

Επικοινωνία με την Indeed

Θα χαρούμε να λάβουμε τις ερωτήσεις σας σχετικά με την προστασία δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνία με το τμήμα Απορρήτου της Indeed μέσω email:

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, απευθυνθείτε στη διεύθυνση: privacy-dept @ indeed.com (με αφαίρεση των κενών κατά την αποστολή του email).

Επικοινωνία με το τμήμα Απορρήτου της Indeed στον ιστό:

Αν έχετε απορίες ή καταγγελίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνία με το τμήμα Απορρήτου της Indeed μέσω ταχυδρομείου:

Για να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση των κεντρικών γραφείων μας:

Privacy Department

Indeed Ireland Operations Limited

Dublin – Block B, Capital Dock

80 Sir John Rogerson’s Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2, D02 HE36

Ireland

Αν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, απευθυνθείτε στη διεύθυνση:

Privacy Department

Indeed, Inc.

Austin Indeed Tower (HQ)

200 West 6th Street, Floor 36

Austin, TX, 78701

United States of America

Επικοινωνία με το τμήμα Απορρήτου της Indeed μέσω τηλεφώνου:

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας μπορούν να καλούν στον ειδικό αριθμό τηλεφώνου χωρίς χρέωση: +1 (800) 616-6535

Όλα τα άλλα ερωτήματα:

Για ερωτήσεις σχετικά με τις συνδεδεμένες επωνυμίες μας ή για όλα τα άλλα ερωτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» στο Κέντρο Απορρήτου.

Καταγγελίες και διαφορές

Η Indeed αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων και δεσμευόμαστε για την επίλυση των καταγγελιών σχετικά με την από μέρους μας συλλογή ή χρήση των δεδομένων σας. Αν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με τον DPO μας στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (αφαιρέστε τα κενά κατά την αποστολή του email).

Τα άτομα με ερωτήματα ή καταγγελίες όσον αφορά την παρούσα Πολιτική απορρήτου θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την Indeed μέσω ταχυδρομείου ή email (ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας παραπάνω). Αν το ζήτημά σας δεν διευθετηθεί ικανοποιητικά, επισκεφτείτε την BBB για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή καταγγελίας. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται σε εσάς χωρίς χρέωση.

Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Στον ΕΟΧ, η κύρια εγκατάσταση της Indeed είναι η Indeed Ireland Operations Limited, η οποία εποπτεύεται από την Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (Irish Data Protection Commission).

Πολιτική για τα cookie

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιανουαρίου 2024

Χρησιμοποιώντας τους ιστοτόπους της Indeed («Ιστότοπος») ή αποκτώντας πρόσβαση σε αυτούς, συμφωνείτε με τη χρήση cookie από την Indeed όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής για τα cookie, με τους όρους «Indeed» ή αναφορές σε α’ πληθυντικό πρόσωπο νοείται η Indeed Inc., εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Indeed Staff LLC, εάν χρησιμοποιείτε το Προσωπικό Indeed στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Indeed Japan K.K., εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, και η Indeed Ireland Operations Limited, εάν βρίσκεστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας.

Στις επωνυμίες που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική για τα cookie περιλαμβάνονται οι εξής: Indeed, HRTechPrivacy.com, Resume.com, Workopolis και SimplyHired (συλλογικά «Indeed» ή «οι Ιστότοποι»).

Όλες οι αναφορές σε Άτομο που αναζητά εργασία, Εργοδότη και Προσωπικά δεδομένα ορίζονται όπως προβλέπεται στην Πολιτική απορρήτου μας. 

Συνιστούμε να ανατρέξετε παραπάνω στο υπόμνημα Τελευταία ενημέρωση, για να μάθετε πότε ήταν η τελευταία φορά που τροποποιήθηκε. Οι αλλαγές στην Πολιτική για τα cookie τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που υποδεικνύεται παρακάτω ως Τελευταία ενημέρωση. Εάν χρησιμοποιήσετε τους Ιστοτόπους ή μας παράσχετε πληροφορίες αφού γίνουν αυτές οι αλλαγές, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε την τροποποιημένη Πολιτική για τα cookie.

Εάν η Indeed πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Ιστοτόπων με τρόπο που διαφέρει ουσιαστικά από εκείνον που δηλώθηκε κατά τον χρόνο συλλογής, τότε η Indeed θα ειδοποιήσει τους χρήστες μέσω email ή/και δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση στους αντίστοιχους Ιστοτόπους 30 ημέρες πριν από την εν λόγω χρήση ή με άλλα μέσα στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας για τα cookie εδώ

Εισαγωγή: Τι είναι cookie;

Η παρούσα Πολιτική για τα cookie έχει ως στόχο να εξηγήσει τις περιπτώσεις και τους λόγους αποστολής cookie στους επισκέπτες των Ιστοτόπων. Τα cookie είναι τμήματα πληροφοριών που αποτελούνται αποκλειστικά από κείμενο τα οποία ένας ιστότοπος μεταφέρει στον σκληρό δίσκο ή σε άλλο εξοπλισμό περιήγησης σε ιστοτόπους ενός ατόμου. Τα cookie επιτρέπουν στους Ιστοτόπους να απομνημονεύουν σημαντικές πληροφορίες που διευκολύνουν τη χρήση των Ιστοτόπων από εσάς. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του τομέα από τον οποίο προέρχεται, τον «χρόνο διατήρησης» του cookie και έναν μοναδικό αριθμό ή άλλη τιμή που δημιουργείται τυχαία. Ορισμένα cookie θα χρησιμοποιούνται στους Ιστοτόπους ανεξάρτητα από το εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας ή όχι. 

Τα cookie περιόδου σύνδεσης είναι προσωρινά cookie που παραμένουν στο αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησής σας μέχρι την αποχώρησή σας από τους Ιστοτόπους. Τα μόνιμα cookie παραμένουν στο αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησης για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (ωστόσο, αυτό το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie). Χρησιμοποιούμε cookie περιόδου σύνδεσης για την παρακολούθηση του συνολικού αριθμού επισκεπτών στους Ιστοτόπους μας. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookie για την απομνημόνευση του υπολογιστή σας, όταν τον χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε στους Ιστοτόπους, για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να συσχετίσουμε Προσωπικά δεδομένα με ένα αρχείο cookie.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookie

Χρησιμοποιούμε cookie, ιστοφάρους και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών από τρίτους συνεργάτες όπως την Google και το Facebook, για υπηρεσίες μέτρησης, καλύτερη στόχευση διαφημίσεων, σκοπούς μάρκετινγκ, καθώς και για τη βελτίωση της απόδοσης των Ιστοτόπων. Αυτό συμβαίνει από τους Ιστοτόπους, όταν πραγματοποιείτε λήψη ή εγκατάσταση μιας Εφαρμογής Indeed, καθώς και σε ορισμένες διαφημίσεις μας σε ιστοτόπους τρίτων. Αυτά τα cookie, οι ιστοφάροι και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες μάς επιτρέπουν να εμφανίζουμε το προωθητικό υλικό μας σε εσάς σε άλλους ιστοτόπους που επισκέπτεστε στο διαδίκτυο και να σας συνδέουμε με περισσότερους Εργοδότες. Μπορεί, επίσης, να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας στους Ιστοτόπους σε τρίτα μέρη (όπως χειριστές ιστοτόπων τρίτων ή/και ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης), για να σας εμφανίζουν στοχευμένες διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο που έχει προσαρμοστεί για εσάς. 

Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα cookie, τους ιστοφάρους και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, για να διευκολύνουμε το Πρόγραμμα στοχευμένων διαφημίσεων Indeed και άλλων διαφημίσεων, για να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε ποιες διαφημίσεις έχουν δει οι χρήστες, πόσες φορές οι χρήστες έχουν δει μια συγκεκριμένη διαφήμιση, καθώς και σε ποιους ιστοτόπους εμφανίστηκε μια συγκεκριμένη διαφήμιση. Μπορεί, επίσης, να επιτρέπουμε στους Εργοδότες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στοχευμένων διαφημίσεων Indeed να τοποθετούν cookie, ιστοφάρους και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες σε διαφημίσεις που προβάλλουμε στον Ιστότοπό μας και σε ιστοτόπους τρίτων, για να βοηθήσουν αυτούς τους Εργοδότες να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν τα άτομα με τις διαφημίσεις μας για τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας τους.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε επίσης αυτά τα cookie, τους ιστοφάρους και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες στους Ιστοτόπους, για να κατανοήσουμε και να ενημερώσουμε κάποιον Εργοδότη σχετικά με το ποιοι χρήστες είδαν μια συγκεκριμένη Καταχώριση θέσης εργασίας, Εταιρική σελίδα, Hiring Event ή άλλη διαφήμιση στην οποία εντοπίζεται ο Εργοδότης.

ΣκοποίΠώς χρησιμοποιούμε τα cookie
Σκοποί ανάλυσηςΗ Indeed και οι συνδεδεμένες εταιρείες της (όπως ορίζονται στην Πολιτική απορρήτου μας) χρησιμοποιούν cookie για την ανάλυση της δραστηριότητας των χρηστών, προκειμένου να βελτιώσουν τους Ιστοτόπους και τους ιστοτόπους των συνδεδεμένων εταιρειών της Indeed. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookie για να εξετάσουμε συγκεντρωτικά μοτίβα, όπως τον μέσο αριθμό αναζητήσεων θέσεων εργασίας που εκτελούν οι χρήστες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη ανάλυση για να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της λειτουργικότητας και της εμπειρίας χρήστη των Ιστοτόπων.
Οι προτιμήσεις σας και η εμπειρία χρήστηΗ Indeed και οι συνδεδεμένες εταιρείες της χρησιμοποιούν cookie για να συγκεντρώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, όπως τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τον διακομιστή, την προτίμηση γλώσσας και τη ρύθμιση χώρας, προκειμένου να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις χρηστών στους Ιστοτόπους μας και να κάνουν την εμπειρία χρήστη πιο σταθερή και άνετη. Για παράδειγμα, μπορεί να αποθηκεύουμε σε ένα cookie τις πρόσφατες αναζητήσεις που πραγματοποιήσατε, ώστε να μπορείτε να επαναλάβετε εύκολα αυτές τις αναζητήσεις, όταν επισκεφτείτε ξανά τους Ιστοτόπους μας ή ώστε να είμαστε σε θέση να προτείνουμε πληροφορίες προφίλ κατά την εγγραφή σας για έναν λογαριασμό και τη συμπλήρωση ενός βιογραφικού στους Ιστοτόπους μας (π.χ. Βιογραφικού Indeed). 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookie για τη διατήρηση της κατάστασης σύνδεσης, όταν επισκέπτεστε επανειλημμένα τους Ιστοτόπους μας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP που έχετε, για να προσδιορίσουμε τη γεωγραφική θέση σας σε επίπεδο πόλης ή ταχυδρομικού κώδικα, ώστε να σας παρέχουμε τα πιο συναφή αποτελέσματα αναζήτησης.
Παροχή υπηρεσιών μέτρησης και καλύτερων στοχευμένων διαφημίσεων και μάρκετινγκΧρησιμοποιούμε cookie, ιστοφάρους και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες από τρίτους συνεργάτες, όπως την Google και την Beeswax, για υπηρεσίες μέτρησης, καλύτερη στόχευση διαφημίσεων και για σκοπούς μάρκετινγκ. Αυτό συμβαίνει όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας και όταν πραγματοποιείτε λήψη ή εγκατάσταση μιας Εφαρμογής Indeed. Αυτά τα cookie, οι ιστοφάροι και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες μάς επιτρέπουν να εμφανίζουμε το προωθητικό υλικό μας (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη Καταχώριση θέσης εργασίας ή Εταιρική σελίδα που διατίθεται στους Ιστοτόπους) σε άλλους ιστοτόπους που επισκέπτεστε στο διαδίκτυο. 

Οι τρίτοι συνεργάτες διαφήμισης ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για να προσδιορίσουν τα ενδιαφέροντά σας κατά την περιήγηση στην πάροδο του χρόνου και σε διάφορους ιστοτόπους, προκειμένου να παρέχουν στοχευμένες διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο που έχει προσαρμοστεί για εσάς. 

Η Indeed μπορεί, επίσης, να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας στους Ιστοτόπους σε τρίτα μέρη (όπως χειριστές ιστοτόπων τρίτων), για να σας εμφανίζουν στοχευμένες διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο που έχει προσαρμοστεί για εσάς. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookie για τη διευκόλυνση του Προγράμματος στοχευμένων διαφημίσεων Indeed. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος και άλλων διαφημίσεων, χρησιμοποιούμε cookie, ιστοφάρους και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών από τρίτους συνεργάτες, για να προσδιορίσουμε ποιες διαφημίσεις έχουν δει οι χρήστες, πόσες φορές οι χρήστες έχουν δει μια συγκεκριμένη διαφήμιση, καθώς και σε ποιους ιστοτόπους εμφανίστηκε μια συγκεκριμένη διαφήμιση. 

Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση των Προσωπικών δεδομένων σας βάσει έννομου συμφέροντος για σκοπούς μάρκετινγκ. Για να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών για τη στόχευση διαφημίσεων ή για να ασκήσετε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών δεδομένων σας» της Πολιτικής απορρήτου μας.
Παρακολούθηση παραπομπώνΧρησιμοποιούμε cookie, ιστοφάρους και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών από τρίτους συνεργάτες, για να συσχετίσουμε τη δραστηριότητα του χρήστη με τον ιστότοπο τρίτου μέρους που παρέπεμψε τον χρήστη στους Ιστοτόπους μας ή για να συσχετίσουμε τη δραστηριότητα του χρήστη που το Indeed παρέπεμψε σε ιστότοπο τρίτου μέρους. Ορισμένοι από αυτούς τους ιστοτόπους τρίτου μέρους είναι ιστότοποι συνεργατών που πιστώνονται τη δραστηριότητα των χρηστών που παραπέμπουν στους Ιστοτόπους μας ή πιστώνουν σε εμάς τη δραστηριότητα των χρηστών που παραπέμφθηκαν στους εν λόγω ιστοτόπους τρίτων. 

Ωστόσο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες για να κοινοποιήσουμε περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα χρηστών σε Εργοδότες, όπως ποιοι χρήστες είδαν μια συγκεκριμένη Δημοσίευση θέσης εργασίας, Εταιρική σελίδα, Hiring Event ή άλλη διαφήμιση στους Ιστοτόπους, καθώς και τον ιστότοπο τρίτου μέρους που είχατε επισκεφτεί όταν αλληλεπιδράσατε με έναν σύνδεσμο για μια Καταχώριση θέσης εργασίας, Εταιρική σελίδα ή Hiring Event ή άλλη διαφήμιση στους Ιστοτόπους. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookie και αυτές τις τεχνολογίες για να συσχετίσουμε τη δραστηριότητα του χρήστη με την καμπάνια email που παρέπεμψε τον χρήστη στους Ιστοτόπους μας.
Σκοποί ασφαλείαςΧρησιμοποιούμε cookie και παρόμοιες τεχνολογίες για να κάνουμε τις αλληλεπιδράσεις σας με τους Ιστοτόπους μας πιο γρήγορες και πιο ασφαλείς. Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookie για να σας προστατεύουμε, περιορίζοντας ορισμένους τύπους κυβερνοεπιθέσεων.
Σκοποί δοκιμής, χρηστικότητας και βελτίωσης απόδοσηςΧρησιμοποιούμε cookie για να διασφαλίσουμε ότι η εμπειρία των χρηστών είναι σταθερή, όταν εκτελούμε δοκιμές A/B σε συγκεκριμένα τμήματα των Ιστοτόπων μας, προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα που προσφέρουμε. Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookie για να βελτιώσουμε την απόδοση και την αξιοπιστία των Ιστοτόπων μας.
Πρόληψη απάτης/ανεπιθύμητου περιεχομένουΧρησιμοποιούμε cookie κατά τη διάρκεια ελέγχων και ερευνών για απάτη. Ορισμένες από τις ενέργειές μας για την παρακολούθηση cookie/συσκευής πραγματοποιούνται μέσω τρίτων προμηθευτών, όπως είναι η SiftScience, ενώ άλλες φορές χρησιμοποιούμε τα δικά μας ευρετήρια για να προσδιορίσουμε δραστηριότητα που σχετίζεται με συγκεκριμένα cookie.
ΣυμμόρφωσηΈχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε cookie για την ανωνυμοποίηση της επισκεψιμότητας και των δεδομένων δραστηριότητας που συλλέγουμε σχετικά με τη χρήση των Ιστοτόπων μας. Επίσης, ενδέχεται να τοποθετήσουμε ένα cookie που ονομάζεται OptanonConsent, για την αποθήκευση της κατάστασης συναίνεσης cookie όταν αλληλεπιδράτε με το banner μας σχετικά με τα cookie.

Τι cookie χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε cookie πρώτου μέρους και τρίτου μέρους με διαφορετικό τρόπο σε καθέναν από τους Ιστοτόπους μας για να παρέχουμε σε εσάς τα πολλά προϊόντα και τις πολλές υπηρεσίες μας. Αν χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε από τους ιστοτόπους που αναφέρονται στον πίνακα παρακάτω, ακολουθήστε τους συνδέσμους που αφορούν κάθε επωνυμία παρακάτω για μια ολοκληρωμένη λίστα των cookie που χρησιμοποιούνται στους Ιστοτόπους μας. Όλοι οι άλλοι επισκέπτες μπορούν να δουν μια λίστα με τους συνεργάτες cookie τρίτου μέρους στον δεύτερο πίνακα παρακάτω.

ΕπωνυμίαΛίστα cookie
Χρήστες HRTechPrivacy.com (hrtechprivacy.com)Προβολή λίστας
Χρήστες Indeed Ireland (ie.indeed.com)Προβολή λίστας
Χρήστες Indeed UK (uk.indeed.com)Προβολή λίστας
Χρήστες Indeed US (indeed.com)Προβολή λίστας
Χρήστες Resume.com ΗΠΑ (resume.com)Προβολή λίστας
Χρήστες SimplyHired (simplyhired.com)Προβολή λίστας

Μπορεί να επιτρέπουμε σε τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν cookie στους Ιστοτόπους μας για να συμβάλλουν στην παράδοση και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την παροχή τους σε εσάς. Η από μέρους μας χρήση αυτών των cookie ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον ιστότοπο και την αγορά. Εάν η από μέρους σας χρήση των Ιστοτόπων μας δεν καταγράφεται στον παραπάνω πίνακα, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για μια λίστα με όλα τα cookie που αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Η λίστα που ακολουθεί προσδιορίζει όλους τους παρόχους cookie τρίτου μέρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε χρήση από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πολιτικής για τα cookie. Επισκεφτείτε τους ιστοτόπους τους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν:

Πάροχος cookie τρίτου μέρους
Appcast
AppsFlyer
Beeswax
DoubleClick
Facebook
HotJar
HubSpot
Infogram
iSpot TV
LinkedIn
Marketo
Media.net
Microsoft (Bing)
MixPanel
Optimizely
Recruitics
Scorecard Research
Sizmek
Symphony Talent
TED
Turn
Triblio
Twitter
YouTube

Ο έλεγχος που έχετε αναφορικά με την από μέρους μας χρήση cookie

Οι παραπάνω πίνακες ενδέχεται να παρέχουν επιλογές για «Ρυθμίσεις cookie» στους χρήστες μας σε ορισμένες αγορές. Άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι διαθέσιμα στους χρήστες μας είναι τα εξής:

– Στοιχεία ελέγχου συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησης και συσκευής

Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να παρέχει την επιλογή αποκλεισμού cookie, όπως των cookie τρίτου μέρους. Ορισμένα προγράμματα περιήγησης σας προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα cookie ξεχωριστά. Σας παροτρύνουμε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις και την τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησής σας για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τυχόν στοιχεία ελέγχου που μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα περιήγησής σας και τον τρόπο λειτουργίας τους. Λάβετε υπόψη ότι, αν διαγράψετε από τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας οποιοδήποτε cookie που χρησιμοποιεί η Indeed στους Ιστοτόπους μας, αλλά δεν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας για τον αποκλεισμό cookie τρίτου μέρους, μπορούμε να εγκαταστήσουμε το ίδιο cookie σε μια επόμενη επίσκεψη. Ορισμένα cookie τρίτου μέρους είναι επίσης ουσιώδη για τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους Ιστοτόπους μας. Με τον αποκλεισμό των cookie τρίτου μέρους, ενδεχομένως να μην έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στους Ιστοτόπους μας.

– Εξαιρέσεις από στοχευμένες διαφημίσεις

Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τις στοχευμένες διαφημίσεις που πραγματοποιούμε μέσω των τρίτων συνεργατών διαφήμισης, όπως την Google, την Beeswax και τη LiveRamp, μεταβαίνοντας στους πόρους που παρέχουν (όπως τον πόρο Πώς χρησιμοποιεί η Google πληροφορίες από ιστοτόπους ή εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας της Google ή τη LiveRamp στην Εξαίρεση LiveRamp) ή αλληλεπιδρώντας μαζί τους μέσω των πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης ψηφιακών διαφημίσεων που είναι διαθέσιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Your Online Choices), στις Ηνωμένες Πολιτείες (Your Ad Choices) και στον Καναδά (Your Ad Choices). Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή τη λίστα κατά καιρούς, καθώς γίνονται διαθέσιμες παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες αγορές. Σας παροτρύνουμε να επισκεφτείτε όλους αυτούς τους ιστοτόπους για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση κάθε οργανισμού στη στοχευμένη διαφήμιση, λίστες των εταιρειών που συμμετέχουν και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στους χρήστες του ιστού. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν εξαιρέσεις τρίτου μέρους μπορεί να απαιτούν τη χρήση ενός cookie τρίτου μέρους ώστε να αντικατοπτρίζει την επιλογή σας και η εκκαθάριση των cookie τρίτου μέρους από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας μπορεί να επηρεάσει ή να καταργήσει την επιλογή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για γενικά ζητήματα υποστήριξης, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τη σωστή μέθοδο:

Υποστήριξη IndeedΦόρμα Υποστήριξης Indeed
Υποστήριξη WorkopolisΕπικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση privacycenter @ rgf-ohr.com (χωρίς τα κενά)
Resume.comΕπικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση support @ resume.com (χωρίς τα κενά)

Αν έχετε απορίες σχετικά με την Πολιτική απορρήτου, στείλτε μας email στη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (χωρίς τα κενά).