HR Tech Privacy

Časté dotazy (FAQ)

Sdílení osobních údajů

Jaké osobní údaje si stránky vzájemně sdílejí?

Výběr a rozsah osobních údajů, které jsou sdíleny, závisí na stránkách, které používáte, a jejich zásadách ochrany soukromí a zásadách používání souborů cookie

Sdílené osobní údaje závisí na vašem způsobu používání stránek při hledání nabídek práce a odpovídání na ně. Takové údaje mohou zahrnovat vaše křestní jméno a příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje z profilu/životopisu, IP adresu, ID inzerenta, odpovědi na prověřovací otázky zaměstnavatele, pracovní nabídky, upozornění na pracovní nabídky, stav odpovědi na pracovní nabídky nebo vyhledávání, klikání a aktivitu uživatele na stránkách.

Proč se moje osobní údaje takto sdílejí?

Vaše osobní údaje se sdílejí z několika důvodů, a to konkrétně za účelem: 

 • spojení více uchazečů s více pracovními nabídkami a zaměstnavateli,
 • zlepšování služeb poskytovaných vaší osobě, 
 • zvyšování bezpečnosti uživatelů.

K dispozici jsou vám také bližší informace o výhodách sdílení údajů.

Kdy se údaje předávají a jak to probíhá?

To, kdy a jak se vaše osobní údaje sdílejí, závisí na jednotlivých stránkách, typu předávaných údajů a činnostech, které provádíte na přidružených webech. Většinou probíhá sdílení údajů tehdy, když zjistíme konkrétní obchodní zájem nebo za účelem zlepšování našich služeb, jak je uvedeno v oddílu týkajícím se výhod sdílení údajů

Naše stránky například mohou na základě historie vašich dřívějších hledání a navštívených stránek (např. nabídek práce, na které kliknete) nebo informací z vašeho životopisu či profilu určit relevantní výsledky hledání a vhodná upozornění na pracovní nabídky. Sdílení může být automaticky zahájeno také v návaznosti na konkrétní aktivity, např. zřízení účtu na některém z přidružených webů.

Jak lze zabránit tomu, aby se mé osobní údaje takto sdílely?

Snažíme se vyhovět vašim preferencím. Pokud si nepřejete, aby se vaše údaje tímto způsobem sdílely, pak v závislosti na konkrétní stránce můžete požádat o odstranění svého účtu, o výmaz svých osobních údajů nebo o to, aby se váš účet zachoval, ale aby nedocházelo ke sdílení vašich údajů tímto způsobem. Postupy pro podání těchto žádostí jsou uvedeny v Zásadách ochrany soukromí webových stránek, které jste použili.

Centrum ochrany soukromí pro personální technologické společnosti a přidružené weby

Mění se spuštěním Centra ochrany soukromí pro personální technologické společnosti něco na způsobu, jak se budou mé osobní údaje používat?

Ne, spuštění Centra žádným způsobem nemění nic na tom, jak se budou vaše osobní údaje používat. Centrum je jednoduše navrženo tak, aby vám transparentnějším způsobem poskytovalo informace o sdílení údajů, ke kterému dochází mezi přidruženými weby.

Znamená to, že nyní budou sdíleny všechny moje údaje se všemi přidruženými weby bez omezení?

Ne, sdílení údajů se řídí ustanoveními Zásad ochrany soukromí a Zásad používání souborů cookie na stránkách, které jste použili. Doporučujeme vám, abyste se s těmito ustanoveními důkladně seznámili. Jak je uvedeno výše, cílem Centra je především poskytovat transparentnější informace o předávání údajů popsaném v Zásadách ochrany soukromí a v Zásadách používání souborů cookie na stránkách, které jste použili.

Jakým způsobem zajišťují stránky vzájemné sdílení mých osobních údajů s jinými přidruženými weby?

K zajištění adekvátní ochrany při sdílení údajů používáme různé postupy stanovené zákonem. V rámci těchto postupů se může jednat o jedno opatření nebo kombinaci více opatření. Mezi tato opatření mohou patřit standardní smluvní doložky, rámec programu Program Privacy Shield mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů, smlouvy o dalším předávání údajů nebo jiné mechanismy, které náležitým způsobem chrání předávání vašich osobních údajů. 

Kdo je správcem mých osobních údajů?

Správce vašich osobních údajů musí být uveden v Zásadách ochrany soukromí stránek, které jste použili. 

Jaký je postoj stránek k ochraně soukromí?

Pro stránky personálních technologických společností je soukromí jejich uživatelů velice důležité. Na ochranu vašich osobních údajů vynakládáme značné prostředky a usilujeme o dodržování platných pravidel pro ochranu soukromí. Velice si ceníme důvěry, kterou nám projevují uchazeči při hledání práce a zaměstnavatelé při hledání těch nejvhodnějších kandidátů. Viz naše Hodnoty týkající se soukromí

V jakém jazyce jsou na stránkách dostupné zásady ochrany soukromí nebo zásady používání souborů cookie?

Zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookie jsou na stránkách dostupné v jazycích používaných v oblastech, na které se stránky zaměřují. Pokud některé stránky nemají zásady ochrany soukromí nebo zásady používání souborů cookie v nějakém jazyce dostupné, je tomu tak proto, že se stránky prozatím nezaměřují na zeměpisné oblasti, kde se daný jazyk používá.

Práva v oblasti ochrany soukromí

Jaká práva na ochranu soukromí mohu na přidružených webech uplatnit?

Se všemi našimi uživateli se snažíme jednat rovným způsobem a globálně jim poskytovat celou řadu práv na ochranu soukromí. To znamená, že bez ohledu na svou lokalitu může každý uživatel stránek kontaktovat danou stránku a požádat o následující:

 • přístup ke svým osobním údajům,
 • výmaz svých osobních údajů,
 • kopii svých osobních údajů v přenositelném formátu,
 • omezení určitého druhu zpracování svých osobních údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

Jak uplatnit má práva na ochranu soukromí?

Svá práva na ochranu soukromí můžete uplatnit způsobem popsaným v Zásadách ochrany soukromí stránek, které jste použili.

Jaká bezpečnostní opatření stránky uplatňují?

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá a na její zajištění vynakládáme značné prostředky. Využíváme řadu postupů s cílem zabránit neoprávněnému přístupu, zveřejnění, zničení nebo nahodilé ztrátě údajů. Používáme různé postupy v závislosti na druhu údajů, povaze zpracování, možných rizicích a dostupných technologiích. 

Za účelem ochrany vašich osobních údajů využíváme nejrůznější bezpečnostní opatření a postupujeme na základě posouzení rizik. Mezi tyto bezpečnostní postupy mohou patřit:

 • selektivní pseudonymizace a šifrování osobních údajů,
 • interní systémy navržené pro maximální ochranu důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti našich služeb a systémů pro zpracování,
 • systémy a procesy, které nám v případě incidentu fyzické či technické povahy umožňují včasně obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům, které uchováváme,
 • pravidelné testování, analýzy a hodnocení účinnosti bezpečnostních opatření stránek.

Co mohu jako zaměstnavatel udělat pro bezpečnost svého účtu?

Tipy, jak nejlépe zajistit bezpečnost účtu zaměstnavatele, najdete na naší stránce věnované bezpečnosti.