HR Tech Privacy

Indeed

S více než 250 miliony unikátních návštěvníků2 měsíčně je Indeed největším náborovým portálem na světě1. Indeed se snaží vycházet vstříc především uchazečům – bezplatně jim umožňuje vyhledávat pracovní nabídky, zveřejnit své životopisy a informovat se o zaměstnavatelích. Každý den spojujeme miliony uchazečů s novými pracovními příležitostmi.

1 comScore, celkový počet návštěv, březen 2020

2 Google Analytics, unikátní návštěvníci, únor 2020

Zásady ochrany soukromí

Poslední aktualizace: 21. únor 2022

Shrnutí Zásad ochrany soukromí společnosti Indeed

Upozorňujeme, že společnost Indeed a její přidružené subjekty jsou přímo či nepřímo vlastněny japonskou mateřskou veřejně obchodovanou společností Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Úvod

Toto shrnutí úplného znění Zásad ochrany soukromí Indeed jsme vytvořili, abychom vám usnadnili orientaci v Zásadách ochrany soukromí a informovali vás o tom, jak vaše údaje zpracováváme.

Naše Zásady ochrany soukromí podrobně uvádí, jak shromažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje a informace neosobní povahy, které od vás a o vás shromažďujeme, když přistupujete k našim online a/nebo mobilním stránkám, aplikacím, službám a softwaru (souhrnně jako „naše stránky“) nebo je používáte.

Naše stránky, na které se vztahují tyto Zásady ochrany soukromí, budou zahrnovat také přidružené on-line a/nebo mobilní služby, aplikace, weby a software Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, Workopolis a Wowjobs.

Hlavním posláním společnosti Indeed je pomáhat lidem získat zaměstnání a zaměstnavatelům zase najít skvělé kandidáty. Toto hlavní poslání tvoří také základ činnosti všech našich přidružených subjektů, a proto jsme vytvořili Centrum ochrany soukromí, které informuje naše uživatele o našich přidružených subjektech a o tom, jak s nimi sdílíme údaje. Bližší informace o tom, jak předáváme údaje našim přidruženým subjektům, najdete na stránce Častých dotazů Centra ochrany soukromí.

2. Kdo zodpovídá za vaše údaje?

To, který subjekt společnosti Indeed zodpovídá za vaše údaje, závisí na vaší geografické poloze a na tom, zda vystupujeme jako správce údajů nebo zpracovatel údajů dle článku 1.1 úplného znění Zásad ochrany soukromí společnosti Indeed viz níže. Zodpovědný subjekt najdete v následující tabulce. 

Poloha uživateleSprávce údajů 
USAIndeed Inc.
Indeed Staff LLC, pro uživatele Indeed Staff
Mimo USAIndeed Ireland Operations Limited
Indeed Hire Singapore Pte. Ltd., pro uživatele Indeed Hire v Japonsku

3. Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Na různých stránkách shromažďujeme informace:

 • které se nám rozhodnete poskytnout prostřednictvím našich stránek, například kontaktní údaje, informace v životopisu, údaje o geografické poloze,
 • prostřednictvím vaší aktivity na našich stránkách, například informace z vašeho zařízení a kroky provedené na stránkách, například spuštěná vyhledávání nebo nabídky práce, na které kliknete,
 • když odpovídáte na nabídky práce, odpovídáte na prověřovací otázky nebo automatické prověřování po telefonu nebo když se přihlašujete ze stránek třetích stran,
 • pokud používáte zpoplatněné služby nebo pokud jste zaměstnavatel a poskytujete potřebné informace o zaměstnavateli, například pro účely ověření.

Veškeré podrobnosti o typech osobních údajů, které o vás shromažďujeme, a podrobnosti o právním základu pro toto shromažďování najdete v článku 2 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí.

4. Proč tyto údaje shromažďujeme?

Vaše údaje shromažďujeme a používáme proto, abychom pomáhali uchazečům hledat nabídky práce a zaměstnavatelům kandidáty a abychom vám mohli poskytovat služby a zlepšovat je. Stručně řečeno, v příslušných případech používáme vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • vytvoření vašeho účtu a zasílání upozornění na nabídky práce a dalších propagačních materiálů, 
 • zobrazování relevantních výsledků vyhledávání a doporučených nabídek práce; 
 • usnadnění komunikace v rámci procesu hledání nabídek práce, žádosti a pohovoru;
 • zpřístupnění vašeho životopisu třetím stranám v souladu s vaším nastavením soukromí (například soukromý nebo veřejný životopis); 
 • zjišťování shody uchazečů s nabídkami práce zaměstnavatelů; 
 • prevenci podvodů, spamu a dalších potenciálně podvodných nebo nezákonných činností, 
 • umožnění platby v souvislosti se zpoplatněnými službami, 
 • automatizovanému zpracování za účelem poskytování řady našich služeb, 
 • rozšiřování a optimalizaci našich služeb a zabezpečení ve prospěch uchazečů i zaměstnavatelů prostřednictvím sdílení dat s našimi přidruženými subjekty,
 • zlepšování našich služeb, udržování kvality produktů a ochraně uživatelů, 
 • agregaci obsahu zveřejněného na stránkách Indeed, který je zamýšlen jako veřejně dostupný, a jeho sdílení se třetími stranami.

Veškeré podrobnosti o účelech, pro které používáme vaše osobní údaje, najdete v článcích 4, 59 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí

5. S kým tyto údaje sdílíme?

Vaše informace sdílíme s těmito subjekty: 

 • přidružené subjekty společnosti Indeed,
 • zaměstnavatelé a uchazeči (např. pokud se uchazeč rozhodne v odpovědi na nabídku práce odeslat svoji žádost), 
 • externí poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s provozní činností, například s uchováváním dat nebo detekcí podvodů.

Další podrobnosti najdete v článcích 4, 8, 911 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí. 

6. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Společnost Indeed uchovává vaše osobní údaje po dobu, po kterou jsou nezbytně nutné k poskytování našich služeb, nebo dokud nás nepožádáte o odstranění vašich osobních údajů. Může se také stát, že některé informace musíme uchovávat, abychom vyhověli místním právním předpisům. Pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje odstranili, zašlete nám žádost o jejich odstranění. Další informace najdete v článku 2 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí.

7. Jaká máte v souvislosti s vašimi osobními údaji práva?

Soukromí našich uživatelů je pro platformu Indeed velice důležité. U všech našich uživatelů po celém světě respektujeme práva dle GDPR. Zahrnuje například práva na přístup k osobním údajům, výmaz osobních údajů a získání osobních údajů v přenositelném formátu, práva na omezení určitého způsobu zpracování osobních údajů nebo vznesení námitky vůči němu. V případě, že se naše používání vašich osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte rovněž právo tento souhlas odvolat. Další informace o vašich právech a o tom, jak je uplatnit, najdete v bodě 10 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí.

Máte rovněž právo podat stížnost ohledně zpracovávání vašich údajů společnosti Indeed místnímu úřadu vykonávajícímu dozor nad ochranou údajů. Bližší informace najdete v článku 12 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí. Pokud se nacházíte v USA, můžete mít další konkrétní práva, která najdete v článku 13 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí.

8. Jak nás můžete kontaktovat 

Společnost Indeed Inc. můžete kontaktovat na adrese 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, a společnost Indeed Ireland Operations Limited na adrese 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irsko; nebo můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách kontaktovat kteroukoli z těchto společností.

Chcete-li kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, zašlete e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odesílání e-mailu odstraňte mezery).

Úplné znění Zásad ochrany soukromí společnosti Indeed

Upozorňujeme, že společnost Indeed a její přidružené subjekty jsou přímo či nepřímo vlastněny japonskou mateřskou veřejně obchodovanou společností Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Úvod

Společnost Indeed si cení důvěry, kterou v nás kladou naši uživatelé a zákazníci, když nám poskytují přístup ke svým osobním údajům. Zásady ochrany soukromí popisují, jak pracujeme na udržení této důvěry a ochraně těchto informací.

Tyto zásady ochrany soukromí zejména podrobně uvádí, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní a neosobní údaje, které nám poskytujete, když přistupujete k online a/nebo mobilním službám, mobilním aplikacím a webovým stránkám a softwaru nabízeným společností Indeed a souvisejícími značkami, na které se tyto zásady ochrany soukromí vztahují, což zahrnuje Engineerjobs, Careesma, Gigajob, WorkopolisWowjobs (souhrnně dále jako „Indeed“ nebo „Stránky“).

Tyto Zásady ochrany soukromí zejména podrobně uvádí, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní a neosobní údaje, které poskytujete společnosti Indeed, když přistupujete k online a/nebo mobilním službám stránek nebo jiných stránek, nebo je používáte, nebo mobilním aplikacím a webovým stránkám a softwaru poskytovanému společností Indeed v rámci těchto služeb a webových stránek. Naším hlavním posláním je pomáhat lidem získat zaměstnání a zaměstnavatelům zase najít skvělé kandidáty. Toto hlavní poslání tvoří také základ činnosti všech našich přidružených subjektů, a proto jsme vytvořili Centrum ochrany soukromí, které informuje naše uživatele o našich přidružených subjektech a o tom, jak s nimi sdílíme údaje, abychom mohli našim uživatelům nabízet co nejkvalitnější produkty a služby. Bližší informace o tom, jak předáváme údaje našim přidruženým subjektům, najdete na stránce Častých dotazů Centra ochrany soukromí.

1.1 Subjekty společnosti Indeed zodpovědné za vaše údaje

Tento oddíl udává, který subjekt společnosti Indeed vystupuje jako správce vašich osobních údajů. 

 – Společnost Indeed jako správce údajů

Pro účely těchto Zásad ochrany soukromí se pod pojmy „společnost Indeed“ nebo první osobou množného čísla apod. rozumí společnost Indeed, Inc., pokud jste uživatelem se sídlem ve Spojených státech amerických, s výjimkou uživatelů Indeed Staff, tedy Indeed Staff LLC, a Indeed Ireland Operations Limited („Indeed Ireland“), pokud jste uživatelem se sídlem mimo Spojené státy americké, s výjimkou uživatelů Indeed Hire v Japonsku, tedy společnosti Indeed Hire Singapore Pte. Ltd.

Pokud v níže uvedeném článku 1.1 není uvedeno jinak, pak je společnost Indeed správcem všech osobních údajů dle těchto zásad ochrany soukromí.

Vezměte prosím na vědomí, že smluvní subjekt uvedený ve smluvních podmínkách se může lišit od správce údajů uvedeného v těchto Zásadách ochrany soukromí.

 – Společnost Indeed jako zpracovatel údajů

Indeed zaměstnavatelům nabízí určité náborové služby, kdy vystupuje jako zpracovatel údajů, nebo obdobně, dle platných zákonů na ochranu osobních údajů, a zpracovává osobní údaje, které od vás a o vás shromažďuje pouze jménem zaměstnavatele v souladu s našimi podmínkami. To se vztahuje na naši službu Candidate Import, kdy pomáháme zaměstnavatelům kontaktovat kandidáty, realizovat pohovory a spravovat kandidáty, kteří neodpovídají prostřednictvím našich stránek, a poskytujeme další služby, které pomáhají zaměstnavatelům spravovat náborový proces. Máte-li otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů společností Indeed v rámci těchto služeb nebo chcete-li uplatnit svá práva ve vztahu k těmto informacím, kontaktujte zaměstnavatele, kterému jste zaslali svoji žádost o pracovní místo. Zbývající část našich aktivit zpracování, na které se vztahují tyto zásady ochrany soukromí, se nevztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím těchto služeb.

1.2 Důležité definice

Osobními údaji (dále jen „osobní údaje“) se rozumí informace, které se vztahují k identifikovanému nebo identifikovatelnému jednotlivci, a neosobními údaji (dále jen „neosobní údaje“) se rozumí všechny informace, které vás neidentifikují jako konkrétního jednotlivce. Pamatujte, že společnost Indeed bude za všech okolností pro účely těchto Zásad ochrany soukromí dodržovat platnou zákonnou definici při stanovení toho, co jsou a nejsou osobní údaje. Pokud tyto Zásady ochrany soukromí odkazují na „informace“ nebo „vaše informace“, může se jednat o osobní i neosobní údaje.

Stránky jsou určeny jednotlivcům, kteří hledají neobsazená pracovní místa, nebo služby nebo informace vztahující se k jejich zaměstnání nebo hledání práce („uchazeči“). V příslušných případech mohou být stránky k dispozici také jednotlivcům a/nebo organizacím, kteří hledají informace týkající se náborových nebo personálních zdrojů nebo dostupné informace o neobsazených pracovních místech („pracovní inzeráty“ nebo „nabídky práce“) jejich jménem nebo jménem jiné osoby, což zahrnuje mimo jiné agentury nakupující pro různé subjekty („zaměstnavatelé“).

1.3 Působnost Zásad ochrany soukromí společnosti Indeed

Tyto Zásady ochrany soukromí se týkají pouze údajů, které shromažďujeme prostřednictvím stránek, a nikoli žádného jiného shromažďování a zpracování údajů, mimo jiné včetně externích provozovatelů webových stránek, na které stránky odkazují, a jakýchkoli informací, které shromažďujeme off-line nebo prostřednictvím jakýchkoli webových stránek, produktů nebo služeb, které neuvádějí přímý odkaz na tyto Zásady ochrany soukromí.

Příležitostně můžeme odkazovat na tyto Zásady ochrany soukromí také v upozorněních na stránkách, včetně speciálních webových stránek nebo mobilních aplikací, například pokud vás vyzveme, abyste nám zaslali náměty ke zlepšení stránek. Společnost Indeed může tyto Zásady ochrany soukromí kdykoli změnit.

Pokud jste odpověděli na nabídku práce, další relevantní informace najdete v příslušné nabídce práce. Aktuálně platné směrnice a předpisy získají současní i bývalí zaměstnanci společnosti Indeed od svých koordinátorů pro lidské zdroje.

1.4 Změny Zásad ochrany soukromí

Informaci o datu poslední úpravy těchto Zásad ochrany soukromí naleznete v popisku „Poslední aktualizace“ v horní části této stránky. Jakékoli změny těchto Zásad ochrany soukromí se stanou účinnými k datu „poslední aktualizace“ uvedenému výše. Používáním těchto stránek nebo poskytováním informací po provedení takových změn tyto upravené Zásady ochrany soukromí přijímáte. Bude-li společnost Indeed hodlat používat osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek způsobem podstatně odlišným od způsobu uvedeného v době jejich shromáždění, potom společnost Indeed upozorní uživatele e-mailem a/nebo uveřejněním upozornění na stránkách 30 dní před takovým použitím, nebo jinými prostředky předepsanými právními předpisy.

1.5 Časté dotazy týkající se ochrany soukromí poskytované společností Indeed

Vezměte prosím na vědomí, že tyto Zásady ochrany soukromí podrobně vysvětlují, jakým způsobem společnost Indeed zpracovává vaše údaje. Bližší informace o přístupu společnosti Indeed k nařízením GDPR, CCPA a obecně ochraně soukromí najdete v Častých dotazech na ochranu soukromí platformy Indeed.

2. Shromažďované informace

Aby vám společnost Indeed mohla poskytovat své služby, produkty a funkce, poskytujete nám různé typy informací. 

2.1 Informace, které poskytujete společnosti Indeed

– Z vašeho účtu

Údaje od vás shromažďujeme, když si vytváříte účet, požadujete informace, registrujete se ke službě, účastníte se průzkumu, poskytujete hodnocení nebo recenzi, zadáváte otázku nebo odpověď, nahráváte nebo tvoříte životopis, absolvujete hodnocení Indeed Assessments, aktualizujete předvolby nabídek práce, nahráváte obsah nebo nám jinak aktivně odesíláte data na našich stránkách. To může zahrnovat mimo jiné uživatelské jméno, heslo, křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo (včetně mobilního telefonního čísla), adresu, pohlaví, zaměstnání, zájmy, dosažené úspěchy, kariérní cíle, čísla profesionálních osvědčení nebo licencí, zprávy odesílané uživatelům, vámi požadovanou pracovní dobu nebo plat nebo jiné pracovní preference a jakékoli jiné údaje uvedené v profilu vašeho účtu nebo životopisu, což zahrnuje mimo jiné materiály v žádosti, odpovědi na prověřovací otázky odesílané společnosti Indeed nebo zaměstnavatelům prostřednictvím společnosti Indeed a odpovědi, které poskytujete na webu nebo ve vám zaslaných dotaznících. Tyto informace mohou být přidruženy k vašemu profilu na Indeed.

Můžete nám také poskytovat konkrétní údaje o poloze, pokud je poskytujete v aplikacích Indeed (jak je definováno v úvodu Smluvních podmínek společnosti Indeed) za účelem vyhledání relevantních nabídek práce. V takovém případě vás Indeed požádá o příslušný souhlas a zpracování proběhne pouze tehdy, pokud takový souhlas poskytnete. 

Vytvoříte-li si účet, společnost Indeed může také vytvořit a přiřadit k vašemu účtu identifikátor, který je podobný číslu účtu. Můžeme shromažďovat jméno, které jste spojili se svým zařízením, typ zařízení, telefonní číslo, zemi a všechny další informace, které nám chcete poskytnout, např. uživatelské jméno, e-mailovou adresu nebo PSČ. Například během používání mobilního zařízení pro přístup ke službě Indeed může společnost Indeed poskytnout uchazeči relevantní nabídky práce, které se nacházejí ve stejné oblasti PSČ, kde se tato činnost odehrává.

– Prostřednictvím vaší činnosti na stránkách společnosti Indeed

Kromě toho v rámci standardního a nezbytného provozu stránek může společnost Indeed navíc shromažďovat, analyzovat, zpracovávat, ukládat a zaznamenávat v reálném čase vaše aktivity, interakci a komunikaci na stránkách nebo jejich prostřednictvím, což mimo jiné zahrnuje shromažďování, analýzy, zpracování, ukládání a záznam součástí stránek, které navštívíte (jako např. konkrétní adresy URL), zda a kdy kliknete, posouváte, najíždíte kurzorem, myší nebo jinak používáte stránky nebo komunikujete jejich prostřednictvím a kdy nebo jak dlouho takové činnosti trvaly. To může také zahrnovat sběr, analýzu, zpracování, ukládání a záznam informací z vašeho počítače nebo mobilního zařízení nebo o vašem počítači či mobilním zařízení ze strany společnosti Indeed a také činnosti prováděné na stránkách, mimo jiné včetně vašeho životopisu, vašeho vyhledávání, názvů nabídek práce, které vyhledáte, na které kliknete nebo o které požádáte, kde jsou tyto nabídky práce umístěny, zájmu o plat nebo zkušeností, obecného platového rozpětí nebo úrovni zkušeností u zobrazených nabídek práce (pokud jsou uvedeny), nabídek práce, o které jste požádali, datum, čas a typ vaší činnosti na stránkách, jako např. jak často aktualizujete svůj životopis nebo hledáte nabídky práce, aktivit během relace, typu prohlížeče, operačního systému, typu zařízení, reklamního identifikátoru mobilního zařízení, MAC adresy, IP adresy a dalšího chování na stránkách nebo úkonů, interakce nebo komunikace se stránkami nebo jejich prostřednictvím. Pokud by Indeed takové činnosti neprováděla, stránky by nemohly fungovat, jak společnost Indeed zamýšlí. Nechcete-li, aby se vaše aktivity tímto způsobem shromažďovaly, zpracovávaly, analyzovaly nebo zaznamenávaly, stránky nepoužívejte.

U zaměstnavatelů se může také jednat o činnosti provedené ve vztahu k nabídce práce nebo životopisu či žádosti uchazeče, jako např. pozastavení nebo uzavření nabídky práce, otevření, zobrazení nebo odpověď na životopis nebo žádost nebo rozhodnutí ohledně životopisu, žádosti nebo nabídky práce.

– Prostřednictvím vaší činnosti ve službě Indeed Hire

Zaměstnavatele můžeme oslovit s nabídkou výhod služby Indeed Hire. V tom případě můžete společnosti Indeed poskytovat další informace o potřebách náboru. To umožňuje společnosti Indeed určit, zda je náš produkt Indeed Hire vhodný pro potřeby zaměstnavatele. Když uchazeči odešlou žádost v reakci na nabídku práce doporučenou od Indeed Hire, pak společnost Indeed umožňuje v příslušných případech určité aspekty náborového procesu, což zahrnuje např. jednání mezi uchazečem a zaměstnavatelem. V tom případě shromažďujeme a zpracováváme informace odeslané do Indeed v rámci tohoto procesu, což zahrnuje mimo jiné dotazy uchazeče ohledně nabídky práce nebo pohovoru, informace o průběhu náborového procesu a informace týkající se platu.

– Při používání automatizovaného telefonického screeningu

Pokud používáte produkt automatizovaného telefonického screeningu, společnost Indeed zaznamená a uloží vaše odpovědi na otázky průzkumu zaměstnavatele a předá vaše odpovědi zaměstnavateli. Pokud si přejete takový produkt používat, předem souhlasíte s tím, že společnost Indeed bude záznam poslouchat a analyzovat v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.

– Při poskytování informací o zaměstnavateli

Pokud jste zaměstnavatelem, můžeme od vás požadovat určité osobní údaje za účelem ověření vašeho účtu. Mezi tyto informace mohou mimo jiné patřit vaše federální identifikační číslo zaměstnavatele (EIN), obchodní registrační informace nebo účet za energie, jméno a e-mailová adresa zástupce zaměstnavatele. Tyto informace budou sloužit pouze pro interní účely s výhradou požadavků orgánů činných v trestním řízení nebo soudního nařízení.

– Při využívání zpoplatněných služeb

V souvislosti se zpoplatněnými službami budeme také shromažďovat platební údaje (např. poslední čtyři číslice z čísla platební karty a související ověřovací informace). Vezměte prosím na vědomí, že společnost Indeed má přístup pouze k posledním čtyřem číslicím z čísla kreditní, debetní nebo jiné platební karty a neukládá si celé číslo nebo bezpečnostní kódy platební karty.

– Při aktualizaci informací poskytnutých společnosti Indeed

Sdělíte-li společnosti Indeed svoje informace nebo aktualizujete-li informace, které jste společnosti Indeed dříve poskytli, a to včetně preferencí nastavených ve vašem profilu na Indeed, jako např. nastavení životopisu nebo informací na Indeed v oddílu „O mně“ v profilu na Indeed na „veřejné“ nebo „soukromé“, může několik dnů trvat, než se tyto změny na stránkách projeví. V době od okamžiku, kdy tyto změny provedete, do okamžiku, kdy se projeví na našich stránkách, se nemusí nové údaje zobrazovat a mohou se zobrazovat dříve uvedené údaje. V důsledku toho mohou být údaje, které jste se rozhodli veřejně sdílet na našich stránkách, pro zaměstnavatele a další uživatele nadále viditelné v produktu Vyhledávání životopisu a jinde na našich stránkách. 

2.2 Informace shromažďované při žádosti o zaměstnání nebo vstupu na stránky společnosti Indeed z některých webových stránek třetích stran

– Když se přihlásíte ke službě Indeed nebo ji používáte z některých stránek třetích stran

Účet můžete vytvořit nebo se přihlásit ke svému účtu Indeed pomocí webových stránek třetích stran, mimo jiné včetně stránek Facebook nebo Google. Pokud ještě nemáte účet Indeed, ale přihlásíte se ke službě Indeed pomocí svého účtu Facebook nebo Google, tím dojde k vytvoření účtu Indeed pomocí stejné e-mailové adresy používané u vašeho účtu Facebook nebo Google. Pokud souhlasíte s poskytnutím informací společnosti Indeed, společnosti Facebook nebo Google vás ověří a přesměrují vás na stránky společnosti Indeed. Vezměte prosím na vědomí, že když se přihlásíte ke službě Indeed pomocí svého účtu Facebook nebo Google, společnosti Facebook nebo Google vám odešlou soubor cookie za účelem vašeho ověření jako uživatele platformy Facebook nebo Google.

Přístupem ke službě Indeed prostřednictvím svého účtu na platformě Facebook nebo Google berete na vědomí, že společnosti Facebook nebo Google budou sdílet určité informace uvedené v odstavci výše pro účely ověření, aby vám povolily zabezpečený přístup na naše stránky. Toto můžete na svém účtu na platformě Facebook nebo Google kdykoli zakázat. Tyto informace budou považovány za informace o účtu Indeed pro účely vašeho používání služby Indeed.

Máte možnost kdykoli deaktivovat spojení mezi vaším účtem Facebook nebo Google a vaším účtem Indeed, a sice v nastavení ochrany soukromí na svém účtu Facebook nebo Google. Společnost Facebook nebo Google může také požádat o vaše svolení sdílet určité další údaje se společností Indeed, mimo jiné včetně vašeho jména, profilového obrázku, veřejných informací v profilu a e-mailové adresy. Pokud toto svolení udělíte, požadované informace budou předávány společnosti Indeed. Tyto informace budou sloužit k poskytování služeb, a to včetně vyplnění profilu Indeed ve službě Indeed. Tyto sdílené informace zůstanou přidružené k vašemu profilu Indeed, dokud je neupravíte nebo neodstraníte.

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE VÁŠ VZTAH SE SPOLEČNOSTMI FACEBOOK NEBO GOOGLE NEBO JAKOUKOLI JINOU WEBOVOU STRÁNKOU TŘETÍ STRANY SE ŘÍDÍ VÝHRADNĚ VAŠÍ SMLOUVOU S TAKOVOU WEBOVOU STRÁNKOU TŘETÍ STRANY.

– Doplněk Indeed for Chrome a náš mobilní software

Společnost Indeed může také shromažďovat informace o webových stránkách, které navštívíte prostřednictvím našeho mobilního softwaru nebo při používání doplňku Indeed for Chrome. Takové údaje mohou zahrnovat nabídky práce, které uložíte, poznámky nebo stavy odpovědí, které odešlete, uložíte nebo aktualizujete, nebo údaje související se způsobem, jakým používáte webové stránky, nebo jinými činnostmi, které na takové webové stránce provádíte, a to včetně adres URL webových stránek, které navštívíte. Informace z vašeho profilu Indeed můžeme také doporučovat k zahrnutí do žádostí, které odesíláte na stránkách třetích stran, a sledovat, zda v těchto návrzích provádíte změny, přičemž ovšem nesledujeme konkrétní změny, které provádíte. Děláme to proto, abychom uchazeči umožnili uchovat záznamy o konkrétních zajímavých nabídkách práce, detekovat formulář žádosti o zaměstnání na webové stránce třetích stran, aby měl uchazeč možnost automaticky vyplnit části formuláře pomocí Indeed životopisu, nebo za účelem potvrzení žádosti. Doplněk Indeed for Chrome také společnosti Indeed umožňuje zjistit, které typy nabídek práce a které funkce produktů Indeed vás zajímají, abychom vám mohli poskytovat lepší vyhledávání nabídek práce, vhodnější doporučené nabídky a funkce produktů. 

– Když žádáte o zaměstnání na některých stránkách třetích stran

Když odesíláte žádost v reakci na nabídku práce na některých webových stránkách třetích stran, společnost Indeed může také obdržet informace o stavu vaší žádosti a o rozhodnutích zaměstnavatele, jak s vaší žádostí naloží, například zda žádost postoupí do fáze pohovoru a zda byla nabídka zaměstnání přijata, nebo odmítnuta. Tyto informace mohou pomáhat společnosti Indeed lépe pochopit efektivitu našich stránek a jejich funkcí. Využívání těchto informací společností Indeed je blíže popsáno v článku 4 těchto Zásady ochrany soukromí.

– Indeed IQ

Společnost Indeed poskytuje nástroj programové optimalizace kampaní, který pomáhá zaměstnavatelům spravovat, sledovat a optimalizovat výkon jejich reklamy napříč různými inzertními webovými stránkami a platformami s nabídkami práce v reálném čase („Indeed IQ“). Kliknete-li na nabídku práce s podporou nástroje Indeed IQ a zahájíte-li a vyplníte-li žádost o nabídku práce generovanou nástrojem Indeed IQ na stránkách zaměstnavatele nebo stránkách provozovaných systémem sledování kandidátů zaměstnavatele, společnost Indeed může automatizovanými prostředky, jako např. soubory cookie nebo webovými signály, shromažďovat určité informace o vás a o vašem chování během vaší návštěvy. Shromažďované informace zahrnují např. informace o vašem zařízení, nabídkách práce, na které jste klikli nebo je zobrazili, zahájených nebo dokončených žádostech, adresách URL, ze kterých jste přišli, a datech a časech návštěv webu. 

2.3 Jakékoli další osobní údaje, které může společnost Indeed přijímat od třetích stran

Veškeré osobní údaje, které může společnost Indeed získávat z jiných externích zdrojů, včetně údajů z placených inzerátů, které máme na stránkách třetích stran, budou společností Indeed zpracovány v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí a všemi obecně platnými zákony.

2.4 Ukládání vašich údajů

Společnost Indeed uchovává vaše osobní údaje po dobu, po kterou jsou nezbytně nutné k poskytování našich služeb, nebo dokud nás nepožádáte o odstranění vašich osobních údajů. Jako příklad může posloužit situace, kdy zaměstnavatel odstraní určitou žádost o zaměstnání z přehledu kandidátů na stránkách Indeed a společnost Indeed může odstranit informace související s danou žádostí. Dalším příkladem může být situace, kdy společnost Indeed může po doručení žádosti zaměstnavateli po omezenou dobu uchovávat kopii této žádosti a poté ji odstraní. Může se také stát, že některé informace musíme uchovávat, abychom vyhověli místním právním předpisům.

Společnost Indeed může také ukládat informace uvedené v tomto článku 2 Zásad ochrany soukromí na svém zařízení nebo zařízení třetích stran, se kterými má společnost Indeed vztah. Takové služby ukládání se budou řídit náležitou ochranou, jak vyžadují platná pravidla.

2.5 Jaké osobní údaje jsou požadovány

Společnost Indeed vám v době poskytnutí sdělí, zda budou některé vámi poskytnuté osobní údaje požadovány za účelem poskytování konkrétních služeb nebo funkcí společnosti Indeed. Pokud požadované osobní údaje neposkytnete, nemusíte mít konkrétní funkci nebo službu k dispozici.

2.6 Právní základ, podle něhož společnost Indeed shromažďuje vaše osobní údaje

Společnost Indeed shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje na základě různých právních důvodů, a to v závislosti na povaze poskytovaných osobních údajů a typu jejich zpracování.

– Plnění smlouvy

Určité osobní údaje zpracovávané společností Indeed jsou zapotřebí pro plnění naší smlouvy s vámi nebo za účelem provedení kroků na žádost uživatele před uzavřením takové smlouvy. Příkladem by mohlo být odeslání žádosti uchazeče zaměstnavateli službou Indeed.

– Oprávněný zájem

Druhým důvodem, na který se odkazuje společnost Indeed u jiných typů zpracování vašich osobních údajů, je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů společnosti Indeed nebo zaměstnavatele. Mezi takové oprávněné zájmy patří situace, kdy vám společnost Indeed zašle marketingové informace o našich produktech nebo službách, pokud se domníváme, že důvodně očekáváte provedení konkrétního typu zpracování vaším jménem z naší strany, nebo pokud je takové zpracování zcela nezbytné pro odhalení a prevenci podvodného jednání, nebo kdy předáváme vaše osobní údaje přidruženým subjektům společnosti Indeed, jak je uvedeno v článku 4.14 níže. Společnost Indeed se bude na takový důvod odkazovat pouze tehdy, pokud bylo provedeno posouzení vyvažující patřičné zájmy a práva a nezbytnost zpracování pro účely poskytování našich služeb, produktů a funkcí vaší osobě.

– Dodržování zákonné povinnosti

Třetím důvodem, na kterém se zakládají určité typy zpracování, je nezbytné plnění zákonné povinnosti společností Indeed. Příkladem může být situace, kdy je společnost Indeed povinna zachovávat obchodní záznamy po stanovené období za účelem plnění místních zákonných požadavků.

– Souhlas

V určitých situacích se společnost Indeed opírá o váš souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě vás Indeed požádá o příslušný souhlas v době jejich poskytnutí a zpracování proběhne pouze tehdy, pokud takový souhlas poskytnete. Váš souhlas bude například požadován v určitých případech, kdy iniciujete marketingové sdělení, jako např. upozornění na nabídku práce na Indeed (podrobně v článku 4 těchto Zásad ochrany soukromí). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat způsobem popsaným v článku 10 těchto Zásad ochrany soukromí pro odpovídající situace nebo zasláním e-mailu na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odeslání e-mailu zadejte adresu bez mezer).

3. Omezení použití 

3.1 Pokud chce uchazeč uzavřít účet uchazeče

Pokud uchazeč uzavře účet, již nebude mít přístup k žádným údajům zpřístupněným pod tímto účtem, což zahrnuje mimo jiné historii vyhledávání, předvolby vyhledávání nabídek práce, uložené nabídky práce, nabídky práce, u kterých uchazeč odeslal žádost, upozornění na nabídky práce, životopis a dalších údaje spojené s účtem. Pokud uchazeč použije stejnou e-mailovou adresu k vytvoření nového účtu, tyto údaje z předchozího účtu nebudou uchazeči znovu zpřístupněny. Vezměte prosím na vědomí, že uzavřením účtu uchazeče můžete ztratit přístup k některým produktům a možnost používat funkci „Přihlásit přes Indeed“ na některých webech třetích stran.

Společnost Indeed si vyhrazuje právo uchovat veškeré materiály uzavřeného účtu, které dle potřeby může potřebovat za účelem ochrany svých práv v rozsahu povoleném zákonem (například k uchování záznamů o sporu), nebo aby plnila zákonnou povinnost vyplývající z místních zákonů (např. pokud je povinna uchovávat údaje na žádost orgánů činných v trestním řízení). Uzavřený účet neznamená, že jsou všechny údaje vymazány ze systémů společnosti Indeed, ačkoli nebudou snadno dostupné pod původním názvem účtu uchazeče. Když uchazeč stiskne tlačítko uzavření účtu na ovládacím panelu, společnost Indeed do 24 hodin zahájí zpracování příkazu a celou operaci dokončí do 40 dnů.

Pokud si uchazeč přeje získat přístup ke svým osobním údajům nebo je vymazat, měl by postupovat podle kroků uvedených v článku 10 těchto Zásad ochrany soukromí.

3.2 Pokud chce zaměstnavatel uzavřít účet zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mohou kdykoli uzavřít svůj účet kontaktováním zákaznické podpory služby Indeed. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Indeed musí zachovat obchodní záznamy týkající se daného účtu za účelem plnění svých zákonných povinností. Pokud si případně zástupce zaměstnavatele přeje získat přístup ke svým osobním údajům nebo je vymazat, měl by postupovat podle kroků uvedených v článku 10 těchto Zásad ochrany soukromí.

3.3 Pokud chce uchazeč odstranit žádost o zaměstnání

Pokud uchazeč chce odstranit svou žádost odeslanou v odpovědi na nabídku práce přes Indeed, doporučuje se přímo kontaktovat příslušného zaměstnavatele se žádostí o vymazání jeho žádosti. U žádostí o zaměstnání, které jako uchazeč odešlete prostřednictvím stránek (včetně použití tlačítka Odpověď přes Indeed) zaměstnavateli (se souvisejícími odeslanými materiály), pamatujte, že: 1) vaše žádosti a materiály budou pod kontrolou zaměstnavatele, 2) ohledně žádosti o odstranění osobních údajů vás můžeme odkázat přímo na daného zaměstnavatele, pokud jsou příslušné osobní údaje v jeho držení.

3.4 Pokud nejsou kontaktní údaje zaměstnavatele poskytnuté společnosti Indeed správné

Společnost Indeed je závislá na tom, zda zaměstnavatel nebo zástupce zaměstnavatele poskytne společnosti Indeed pro všechny žádosti správnou cílovou adresu. Pokud elektronické místo určení poskytnuté společnosti Indeed není správné, vaše materiály žádosti nebudou odeslány zamýšlenému příjemci žádosti. Společnost Indeed nenese žádnou zodpovědnost za takové žádosti. Pokud si nepřejete odeslat své materiály žádosti tímto způsobem, měli byste je zaslat přímo zaměstnavateli.

3.5 Adresy @Indeedmail

Při komunikaci prostřednictvím systému přenosu zpráv uvidíte e-mailovou adresu se zakončením @indeedemail.com nebo @indeedmail.com. Rozumíte tomu, že si neponecháváte žádná práva na vlastnictví těchto e-mailových adres, které jsou specifické pro seznamy pracovních nabídek zaměstnavatele, ale jsou vlastněny společností Indeed. Systém přenosu společnosti Indeed však může zobrazit jméno související s vaším účtem nebo žádostí o zaměstnání v políčku „Komu:“ nebo „Od:“. Výše uvedené se dále vztahuje na všechny e-mailové adresy přidané do vlákna při komunikaci prostřednictvím systému přenosu zpráv společnosti Indeed. Rozhodnete-li se přidat další příjemce do probíhajícího e-mailového vlákna prostřednictvím systému přenosu zpráv společnosti Indeed, dalším příjemcům bude také přiřazena adresa @indeedemail.com nebo @indeedmail.com. Mějte na paměti, že e-maily zahrnující e-mailové adresy se zakončením @indeedemail.com nebo @indeedmail.com budou uloženy v našich systémech. Pokud nechcete, aby se tak stalo, neposílejte zprávy na e-mailové adresy se zakončením @indeedemail.com nebo @indeedmail.com.

Vezměte prosím na vědomí, že protože tyto služby zprostředkování a předávání zpráv závisí na funkčnosti externích poskytovatelů, může na straně těchto poskytovatelů e-mailových služeb dojít k technickým prodlevám.

3.6 Minimální věk našich uživatelů

Tyto stránky nejsou určeny osobám mladším 16 let. Pokud však místní předpisy stanovují jiný minimální věk pro zákonné poskytování služeb na těchto stránkách, bude se za platný minimální věk považovat tento jiný minimální věk. Ve všech jurisdikcích mimo Evropskou unii platí, že pokud jste mladší 18 let nebo nedosahujete věku plnoletosti ve vaší jurisdikci, musíte stránky používat pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce či zodpovědné dospělé osoby.

Společnost Indeed zavedla množství opatření s cílem zajistit, abychom nepřijali žádné osoby, které nesplňují požadavek na minimální věk nebo jakákoli jiná platná věková omezení. Pokud tato věková omezení nesplňujete, zašlete e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (adresu zadejte bez mezer).

4. Účely, použití a předávání údajů

Údaje shromážděné podle těchto Zásad ochrany soukromí, včetně osobních údajů, můžeme používat pro účely uvedené v článcích 4, 5 a 9 těchto Zásad ochrany soukromí, a to v platném rozsahu. Společnost Indeed přidruží osobní údaje k profilu uživatele, aby mohla uskutečňovat činnosti popsané v těchto Zásadách ochrany soukromí. Společnost Indeed používá takové informace k tomu, aby pomáhala uchazečům najít nabídky práce a zaměstnavatelům najít kandidáty. Za tímto účelem používáme vaše osobní údaje k:

 1. poskytování našich služeb, produktů a funkcí za účelem pomoci uchazečům najít nabídky práce a zaměstnavatelům najít kandidáty,
 2. měření a vylepšování těchto služeb, produktů a funkcí a
 3. ochraně našich uživatelů a poskytování zákaznické podpory.

Další podrobnosti o těchto účelech, používání a zveřejňování vašich údajů jsou uvedeny dále.

4.1 Vytvoření účtu, zasílání upozornění na nabídky práce a dalších propagačních materiálů

V rozsahu povoleném obecně platnými zákony může společnost Indeed používat informace, které nám poskytnete, jako např. vaše kontaktní údaje, a informace o vašich aktivitách na stránkách k (i) vytvoření vašeho účtu, (ii) zasílání upozornění na nabídky práce, (iii) zasílání informací o společnosti Indeed, včetně zobrazování našich propagačních materiálů na platformách třetích stran. Společnost Indeed může používat externí partnery k provádění těchto činností jejím jménem.

Upozornění na nabídku práce je definováno jako e-mail, k jehož odběru jste se přihlásili a který obsahuje nabídky práce v reakci na vámi vyhledávaný dotaz. Jedním z typů upozornění na nabídku práce je upozornění na nábor ve vybrané firmě, které obsahuje nabídky práce a další informace o určité firmě, které jste si vyžádali. Upozornění na nabídku práce mohou také obsahovat nabídky práce, které vám společnost Indeed doporučuje, cílené reklamy Indeed, společnosti, které by vás mohly zajímat, nebo další činnosti, které byste možná chtěli na stránkách provádět. Četnost upozornění na nabídky práce může společnost Indeed na stránkách upravit.

Pozvánka k odpovědi na nabídku je e-mail, který obdržíte, abyste podali žádost o nabídku práce prostřednictvím Indeed Hire, optimalizované náborové služby Indeed. Je-li u vás k dispozici Indeed Hire, společnost Indeed vám může zasílat pozvánky k odpovědi na nabídky na základě předchozího vyhledávání nabídek práce a historie žádostí na Indeed a dalších informací, včetně osobních údajů, které jste na stránky nahráli. 

V rámci toho, jak vám zobrazujeme naše propagační materiály, můžete vaše údaje využívat také k zobrazování cílené inzerce a dalšího obsahu, který vám byl přizpůsoben, na platformách třetích stran, např. v jiných internetových, tištěných nebo televizních médiích. Takové reklamy se budou týkat pouze služeb, produktů a funkcí stránek, jež se všechny zaměřují na pomoc uchazečům najít nabídky práce a zaměstnavatelům najít kandidáty. Pokud si přejete odhlásit příjem veškerých marketingových sdělení ze stránek, přečtěte si článek 10.3 těchto Zásad ochrany soukromí.

Účty zaměstnavatelů

V nastavení účtu zaměstnavatele uživatelům nabízíme možnost pozvat další uživatele, aby se propojily účty zaměstnavatelů na Indeed. Přitom lze pozvaným uživatelům přiřadit určité role s různými úrovněmi přístupu k informacím, a to včetně osobních údajů kandidátů obsažených v účtu uživatele, který pozvánku inicioval.  Jste-li zaměstnavatelem a pozvete ostatní uživatele Indeed, aby připojili své účty k vašemu účtu, souhlasíte s tím, že mohou mít tito propojení uživatelé přístup k veškerým informacím ve vašem účtu.  V závislosti na rolích přidělených konkrétnímu uživateli to může zahrnovat mimo jiné kontaktní údaje z životopisů, materiály a stavy žádostí, komunikaci s kandidáty, aktivity, které jste realizovali vy nebo jiný uživatel připojený k účtu, údaje o tom, kdy jste takové aktivity realizovali, a fakturační údaje v rámci účtu. 

Přijmete-li od jiného uživatele pozvání k propojení vašeho účtu zaměstnavatele s jeho účtem zaměstnavatele, berete tím na vědomí, že veškeré informace o vašich aktivitách v rámci vašeho účtu zaměstnavatele, což zahrnuje mimo jiné aktivity, které jste realizovali, a údaje o tom, kdy jste takové aktivity realizovali, budou viditelné i pro ostatní propojené uživatele.  Propojení uživatelé neuvidí vaše aktivity, jako např. vyhledávání nabídek práce, žádosti, předvolby nebo informace v profilu ve vašem účtu uchazeče o práci. 

Účet můžete kdykoliv v nastavení účtu odpojit.  Správce přidělený k účtu zaměstnavatele může z účtu také kdykoli odpojit libovolného uživatele. 

4.2 Poskytnutí relevantních výsledků vyhledávání a doporučených nabídek práce

Za účelem optimalizace našich služeb, produktů a funkcí pro vaši osobu můžeme používat historii předchozího vyhledávání a procházení (např. nabídky práce, na které kliknete) nebo materiály žádostí a odpovědi na prověřovací dotazy, k identifikaci vaší osoby a stanovení relevantních výsledků vyhledávání a doporučení nabídek práce, o které byste mohli mít zájem. Můžeme také na základě údajů z profilu přizpůsobovat vaše prostředí na stránkách a zobrazovat vám obsah podle vašich předvoleb. Při vyhledávání stejných hledaných pojmů můžeme zobrazit různé výsledky a je pouze na našem rozhodnutí, jaké nabídky práce zobrazíme pro jakékoli konkrétní vyhledávání. Pokud jste odeslali žádost v odpovědi na nabídku práce obsluhovanou produktem Indeed Hire, Indeed vás může vyzvat, abyste reagovali na další nabídky práce.

4.3 Vaše kontaktní údaje

Když stránkám poskytnete kontaktní údaje (např. své jméno a e-mailovou adresu) a další formy osobních a neosobních údajů, souhlasíte s tím, že společnost Indeed může tyto údaje v platném rozsahu používat pro účely uvedené v článcích 4, 5 a 9. Zejména souhlasíte s tím, že společnost Indeed s vámi může v rámci poskytování služeb komunikovat nebo iniciovat komunikaci s vámi, jménem třetí strany prostřednictvím vašeho účtu nebo prostřednictvím jiných prostředků, jako je e-mail, telefon (včetně mobilního telefonu), textová zpráva nebo poštovní zásilka. To zahrnuje komunikaci pomocí kontaktních údajů, které jste nám poskytli nebo které jsme získali jinak z externích zdrojů. Odpovíte-li na nabídku práce podporovanou produktem Indeed Hire, může náborový specialista využít vaše kontaktní údaje k uskutečnění či koordinaci pohovorů s vaší osobou a informování vás o aktuálním průběhu náborového procesu. Kontaktní údaje našich uživatelů můžeme také v agregované podobě analyzovat, abychom lépe porozuměli našim uživatelům a mohli zlepšovat naše produkty a služby.

4.4 Informace uvedené v životopise

Když nahrajete nebo upravíte životopis, který se poté stane součástí vašeho profilu uchazeče, budou na stránky umístěny informace o vás, včetně osobních údajů. Společnost Indeed si vyhrazuje právo účtovat třetím stranám poplatek za přístup k vašim údajům, včetně osobních údajů, jako součást služeb společnosti Indeed. Na váš pokyn můžeme zaslat váš životopis třetím stranám, pokud se rozhodnete odpovědět na nabídku práce. Údaje z vašeho profilu uchazeče můžeme také použít k tomu, abychom vám podávali návrhy, když odpovídáte na nabídky práce na stránkách třetích stran v našem mobilním softwaru. V souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí závisí rozsah, ve kterém jsou vaše údaje poskytovány třetím stranám, na nastavení soukromí, které si zvolíte. Když si uchazeč vytvoří profil na stránkách Indeed, jeho životopis je ve výchozím nastavení veřejný, uchazeč však může nastavení soukromí svého životopisu kdykoli změnit. Podrobnosti k tomuto jsou uvedeny níže.

– Soukromé životopisy

Soukromé životopisy jsou k dispozici pouze osobám, kterým uchazeč odeslal žádost nebo poskytl svůj životopis. Pokud k tomu dojde, svůj životopis, své jméno a další osobní údaje, které zadáte do svého životopisu, poskytnete třetím stranám. Tyto třetí strany se o vás mohou zajímat jako o zaměstnance a mohou předat váš životopis dalším třetím stranám.

– Veřejné životopisy

Veřejné životopisy mohou být k dispozici každému, kdo vstoupí na stránky. To zahrnuje uživatele produktu Vyhledávání životopisů Indeed, zaměstnavatele, jejichž stránky společnosti můžete sledovat a každého, kdo má přístup k adrese URL související s vaším veřejným životopisem, jako např. vyhledávací weby, a další třetí strany, které procházejí stránky. Tuto viditelnost nabízíme, abychom vám pomohli najít práci. 

Když životopis zveřejníte (nebo nahrajete soubor jako životopis a nastavíte ho na veřejný) na našich stránkách, udělujete tím společnosti Indeed oprávnění sdílet obsah vašeho životopisu včetně jména a dalších osobních údajů, které jsou v něm uvedené, veřejně na našich stránkách. 

Indeed může také nabízet možnost zahrnout do profilu účtu další informace ohledně vašich preferencí, co se týče pracovní pozice, jako např. požadovanou pracovní dobu a plat, ochotu stěhovat se za prací, osvědčení, certifikace, dovednosti a další informace, které se rozhodnete o svém hledání práce uvést. Tyto informace slouží k tomu, abychom vám pomohli najít práci. Náš produkt Vyhledávání životopisů Indeed umožňuje zaměstnavatelům najít prohledáváním veřejných životopisů skvělé kandidáty. Zveřejněním veřejného životopisu pověřujete společnost Indeed, aby zpřístupnila celý životopis libovolnému uživateli, který vás bude na stránkách hledat, přiřadila vaše pracovní preference veřejnému životopisu, sdílela tyto informace se zaměstnavateli, kteří vyhledávají životopisy na stránkách a umožnila zaměstnavatelům zjistit, zda jste byli v poslední době na stránkách aktivní, jaká je vaše připravenost na práci a jak vás lze kontaktovat. Například zaměstnavatelé využívající produkt Vyhledávání životopisů Indeed mohou vyhledávat kandidáty na základě informací uvedených ve veřejném životopisu a požadovaných pracovních preferencí s ním souvisejících. Nechcete-li, aby společnost Indeed předávala tyto informace zaměstnavatelům, můžete je odstranit ze životopisu Indeed a profilu účtu, nebo změnit nastavení soukromí životopisu na neveřejné.

Nahrajete-li soubor jako životopis a nastavíte ho na veřejný, udělujete společnosti Indeed oprávnění extrahovat obsah souboru a sdílet ho na stránkách, a to včetně našeho produktu Vyhledávání životopisů Indeed. 

V určitých případech můžeme z veřejného životopisu odebrat vaše jméno a kontaktní údaje, jako např. u uživatelů produktu Vyhledávání životopisů Indeed bez předplatného. Zaměstnavatelé, kteří mají předplatné našeho produktu Vyhledávání životopisů Indeed, uvidí vaše jméno a veškerý obsah vašeho veřejného životopisu s tím, že si vyhrazujeme právo odebrat vaše kontaktní údaje (např. e-mailová adresa a telefonní číslo), dokud o zaměstnavatele nevyjádříte výslovný zájem. Zaměstnavatelé vás mohou v každém případě kontaktovat prostřednictvím stránek pomocí naší služby přenosu. Společnost Indeed také opravňujete, aby soubor, který nahrajete jako životopis a nastavíte na stránkách jako veřejný, sdílela se zaměstnavateli, o něž projevíte výslovný zájem.

Společnost Indeed výslovně zakazuje vytěžování stránek. Některé třetí strany ovšem mohou při používání stránek porušovat tyto podmínky, aby získaly informace z veřejných životopisů.

Upozorňujeme, že produkt Vyhledávání životopisů Indeed zatím nebyl spuštěn na všech trzích. Pokud se nacházíte na trhu, na kterém ještě nebyl produkt Vyhledávání životopisů Indeed spuštěn, a nastavíte svůj životopis jako veřejný, bude dostupný komukoli, kdo navštíví příslušnou adresu URL, ale nemusí být na stránkách vyhledatelný. Životopisy nastavené na veřejné na trzích, kde zatím není produkt Vyhledávání životopisů Indeed k dispozici, může být vyhledatelný, až bude produkt Vyhledávání životopisů Indeed na daném trhu spuštěn.

Společnost Indeed může také poskytovat rozšíření prohlížečů a další nástroje, aby pomohla zlepšit interakci zaměstnavatelů s uchazeči a jejich informacemi z životopisů, což zahrnuje nástroje, které umožňují zaměstnavatelům stáhnout informace ze životopisu, vylepšit je a předat je třetím stranám, které se na daném procesu podílejí jejich jménem, jako např. systému monitorování kandidátů nebo jiných nástrojů pro správu náboru. Zaměstnavatelé nesou výhradní odpovědnost za zajištění souladu se všemi obecně platnými zákony, které se vztahují na jejich používání informací získaných z Indeed a dalších zdrojů, což zahrnuje povinnosti zaměstnavatele, co se týče omezení nakládání ostatních s informacemi z životopisů stažených ze stránek.

– Změna nastavení soukromí vašeho životopisu

Když umístíte na stránky Indeed svůj životopis, bude ve výchozím nastavení veřejný. Toto nastavení můžete kdykoli upravit změnou nastavení svého soukromí na stránkách společnosti Indeed. Pokud upravíte svůj životopis z veřejného na soukromý, společnost Indeed nezaručuje, jak často externí vyhledávače aktualizují své mezipaměti, což může vést k tomu, že mohou i nadále obsahovat informace z vašeho životopisu. Kromě toho mohou mít k životopisu, který změníte na soukromý, nadále přístup zaměstnavatelé, kteří si ho uložili v době, kdy byl veřejný.

Změny provedené u nastavení soukromí životopisu mohou trvat několik dnů. Během této doby je např. životopis nastavený na veřejný nadále viditelný pro zaměstnavatele a ostatní uživatele vyhledávající na Indeed.

– Služba kontroly životopisu

Abychom pomohli uchazečům o zaměstnání vytvořit a vylepšit životopisy, nabízíme také další službu kontroly životopisu. Ta může například zahrnovat pomoc s porozuměním, jak se životopisy přiřazují pomocí softwarového ATS systému sledování uchazečů, zpětné vazby ohledně tvorby efektivního životopisu nebo videa personalizované kontroly životopisu. Při poskytování těchto služeb vám může Indeed poskytnout zpětnou vazbu včetně otázek a komentářů týkajících se obsahu životopisu, ohledně životopisu Indeed nebo dalších materiálů, které prostřednictvím služby odešlete. Tuto zpětnou vazbu poskytujeme přímo vám a můžeme vám k ní umožnit přístup v rámci vašeho účtu. Není k dispozici zaměstnavatelům.

4.5 Spojení uchazečů se zaměstnavateli

Tímto berete na vědomí, že společnost Indeed může určit, zda znění vašeho životopisu nebo životopis jiné osoby odpovídá určitým výrazům v popisu pracovního místa nebo dotazům vyhledávání životopisů a naopak. Indeed může tyto informace a další informace shromážděné dle těchto Zásad ochrany soukromí, jako např. odpovědi na prověřovací otázky a nedávnou aktivitu na stránkách, použít ke zlepšování stránky nebo jiných produktů či služeb. To může zahrnovat například zobrazování nebo jiné zpřístupňování potenciálně relevantních popisů pracovních míst a životopisů uchazečům a zaměstnavatelům a rozlišení životopisů a nabídek práce, které se s nimi shodují, a těch, které se neshodují.

Zaměstnavatelům, kteří mohou mít zájem vás kontaktovat, může společnost Indeed také poskytovat informace shromážděné v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí, včetně osobních údajů. Odpovědí na nabídku práce, zodpovězením prověřovacích otázek, poskytnutím kontaktních údajů k prokázání zájmu o nabídku práce, použitím Indeed Hire nebo odpovědí na zprávu od zaměstnavatele, jako např. vyjádřením zájmu o konkrétní nabídku práce, vyjadřujete svůj souhlas s předáním svých údajů danému zaměstnavateli. Společnost Indeed také může zaměstnavatelům poskytnout výsledky jakýchkoli posouzení v nástroji Indeed Assessments, která vyplníte, pokud s tím při absolvování daného posouzení budete souhlasit. Společnost Indeed může také používat informace jí poskytnuté prostřednictvím vašeho Indeed životopisu k předvyplnění informací žádosti a k podobným účelům.

Pokud máte účet nebo hostovaný životopis, souhlasíte s tím, že vás můžeme kontaktovat nebo navrhnout vás nebo váš veřejný životopis zaměstnavatelům, kteří se mohou zajímat o osobu, jež odpovídá vašim aktivitám ve službě Indeed.

Pokud se navíc nacházíte ve Spojených státech amerických a nastavíte svůj životopis jako veřejný, znamená to, že společnost Indeed může sdílet všechny výše uvedené informace o vás s personalisty pracujícími pro zaměstnavatele nebo jejich jménem. Pokud si nepřejete takové informace sdílet, můžete svůj životopis nastavit na neveřejný.

4.6 Optimalizace kampaní nabídek práce

Když uchazeč klikne na nabídku práce nebo odpoví na nabídku práce podporovanou Indeed IQ na našich stránkách nebo stránkách třetích stran, a to včetně webových stránek zaměstnavatele nebo webových stránek provozovaných systémem monitorování kandidátů zaměstnavatele, pak může společnost Indeed shromažďovat prostřednictvím této funkce určité údaje o uchazečích a chování, které uskutečnili na stránkách, jak je uvedeno v článku 2 těchto Zásad ochrany soukromí. Společnost Indeed využívá tyto informace, abychom lépe porozuměli efektivitě našich stránek a abychom zajistili optimální výkonnost nabídek práce s podporou Indeed IQ na našich stránkách a stránkách třetích stran.

4.7 Zasílání zpráv v rámci služby Indeed

Společnost Indeed poskytuje uživatelům produktů Indeed obousměrné služby proxy a přenosu zpráv („služba přenosu“), které mimo jiné zahrnují: Indeed životopis, Odpověď přes Indeed, Vložit nabídku práce, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Indeed Community, soukromé volání a další elektronické komunikační služby ve formě telefonického hovoru, textu, videa nebo zvuku. Využíváním jakékoli služby přenosu potvrzujete, že žádáte společnost Indeed o zasílání těchto zpráv vaším jménem. Ty zahrnují vaše životopisy, průvodní dopisy, žádosti, zprávy, odpovědi na dotazníky, reakce, oznámení o nabídce pracovního poměru a další materiály. Společnost Indeed může odesílatelům zpráv prostřednictvím služby přenosu poskytovat potvrzení o přečtení, která udávají, že si příjemce zprávu přečetl. Společnost Indeed může také odesílatele a příjemce samostatně informovat pomocí zprávy v systému přenosu o tom, zda byl odesílatel nebo příjemce v nedávné době na stránkách aktivní.

Takový obsah, který může obsahovat osobní údaje, zpracováváme, sledujeme, kontrolujeme, ukládáme a analyzujeme pomocí automatizovaných prostředků za účelem analýzy dat, kontroly kvality, prosazování dodržování pravidel stránek a dalších zásad společnosti Indeed, moderování obsahu a za účelem zlepšování stránek nebo jiných produktů či služeb společnosti Indeed. K příkladům takových zlepšení patří například zvyšování počtu otevřených zpráv díky optimalizaci jejich doručování, optimalizace našich výsledků vyhledávání, zlepšování nabídek práce, zajištění možnosti spravovat žádosti po jejich předání službě Indeed ze strany uchazečů, zajištění poskytování osobně relevantních funkcí produktů a komunikace a prevence podvodů a spamu. Některé z těchto aktivit provádějí jménem společnosti Indeed poskytovatelé služeb, jak je uvedeno v článku Přenosy informací k poskytovatelům služeb těchto Zásad ochrany soukromí. V důsledku těchto aktivit nebo technického selhání může za určitých okolností dojít ke zpoždění takového obsahu nebo jeho nedoručení zamýšlenému příjemci. Společnost Indeed vás na tuto situaci může upozornit (ale není k tomu povinována). Používáním služby přenosu nebo jiným poskytováním uživatelského obsahu přes stránky vyjadřujete s těmito aktivitami souhlas a berete na vědomí, že jsou nezbytné pro udržení kvality webových stránek a poskytování služby přenosu.

4.8 Zasílání textových zpráv o schůzkách se zaměstnavatelem

Společnost Indeed vám může nabídnout příležitost přijímat textové zprávy ze služby Indeed, pokud vám zaměstnavatel naplánuje pohovor nebo událost, snaží se vás kontaktovat na základě veřejného životopisu nebo reaguje na vaši žádost prostřednictvím e-mailového přenosu služby Indeed. V takovém případě uvedete své telefonní číslo na formulář souhlasu Indeed. Uvedením svého telefonního čísla prohlašujete a potvrzujete, že jde o vaše telefonní číslo a že máte právo přijímat na tomto čísle textové zprávy. Společnost Indeed bude zasílat připomenutí textovou zprávou pouze u takových pohovorů nebo zpráv prostřednictvím e-mailového přenosu služby Indeed a vy souhlasíte s přijetím takových textových zpráv na svém mobilním telefonu, včetně zpráv zaslaných automatizovaným telefonickým vytáčecím systémem. Souhlas můžete kdykoli odvolat, stačí odpovědět na textovou zprávu ve formátu STOP nebo kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Indeed. Odpovíte-li v reakci na SMS zprávu Indeed textovou zprávou ve formátu STOP, dojde tím u vás k odhlášení všech SMS upozornění Indeed s výjimkou těch, které se vztahují k Text2Apply a Hiring Events. Chcete-li odhlásit odběr textových upozornění z těchto produktů, musíte odpovědět výrazem STOP v rámci konkrétního textového toku těchto produktů.

4.9 Zajištění systému přenosu mezi uchazeči a zaměstnavateli

V relevantních případech může společnost Indeed uchazečům a zaměstnavatelům nabízet možnost využití telefonického systému přenosu za účelem usnadnění kontaktu při odesílání žádostí, vedení pracovních pohovorů nebo jiné komunikaci související s nabídkou práce. Takový systém využívá maskovaná nebo zástupná telefonní čísla s cílem chránit uživatele a je k dispozici jen pro uživatele, kteří si ho zvolí na webových stránkách. Konverzace nebo zprávy přes tuto službu přenosu se žádným způsobem nenahrávají, ale mohou být shromažďována data o tom, zda byl hovor přijat a jak dlouho trval. Tyto funkce pro společnost Indeed zajišťují externí poskytovatelé, jako je společnost Twilio.

4.10 Zajištění služby přenosu textových zpráv mezi uchazeči a zaměstnavateli

Společnost Indeed může nabízet uchazečům a zaměstnavatelům možnost využívat službu přenosu textových zpráv s automatickým vytáčením, která usnadňuje kontakt pro účely odesílání žádostí a jiných zpráv souvisejících s nabídkami práce. Aby mohl uchazeč tuto službu využívat, musí odeslat textovou zprávu s klíčovým slovem přednastaveným zaměstnavatelem na určité telefonní číslo nebo zkrácené telefonní číslo, které zpřístupníme na našich stránkách nebo v reklamních materiálech (například na informační tabuli nebo v letáku na pracovišti zaměstnavatele). Odesláním textové zprávy s klíčovým slovem přednastaveným zaměstnavatelem na takové telefonní číslo nebo zkrácené telefonní číslo vyjadřujete souhlas s přijímáním textových zpráv souvisejících s nabídkami práce zaměstnavatele a v rámci procesu žádosti a berete na vědomí, že společnost Indeed může použít vaše osobní údaje k odeslání vaší žádosti zaměstnavateli i jinak v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Chcete-li se odhlásit z odběru těchto služeb, odpovězte textovou zprávou ve formátu STOP na uvedené telefonní číslo nebo zkrácené telefonní číslo nebo kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Indeed. VZHLEDEM K NESTRUKTUROVANÉMU KONVERZAČNÍMU FORMÁTU TÉTO SLUŽBY NEMUSÍME JINÉ POKUSY O ZRUŠENÍ ODBĚRU ROZPOZNAT.

4.11 Prevence podvodů a spamu

Společnost Indeed může také používat informace shromážděné v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí za účelem diagnostiky problémů se stránkami, produkty a službami s cílem zabránit potenciálně podvodným nebo nezákonným činnostem a ochránit jednotlivce před jinými aktivitami, které mohou být pro vás nebo pro ostatní osoby škodlivé. Společnost Indeed může prošetřit a předat informace od vás nebo o vás nebo o vašem používání služby Indeed, pokud se v dobré víře domníváme, že takové šetření nebo předání (a) je důvodně nezbytné k dodržení právního procesu (včetně předvolání, povolení k domovní prohlídce, soudních příkazů) a pokynů a příkazů orgánů činných v trestním řízení, (b) pomáhá předcházet, vyšetřit nebo identifikovat možné přestupky ve spojení s používáním stránek nebo (c) může ochránit naše či veřejná práva, pověst, majetek, bezpečnost nebo (d) případně splnit požadavky národní bezpečnosti.

Společnost Indeed například podléhá vyšetřovacím a vymáhacím pravomocem Federální obchodní komise ve Spojených státech amerických, Komise na ochranu dat v Irsku a mnoha jiných regulačních orgánů.

Můžeme používat různé metody k odhalování a řešení abnormálních činností a kontrolovat obsah za účelem zabránění zneužití, jako je spam nebo podvod. Takové metody odhalování však nejsou dokonalé a mohou se objevit falešná hlášení. Tyto snahy mohou mít příležitostně za následek dočasné nebo trvalé pozastavení nebo ukončení některých funkcí u některých uživatelů.

– Prevence podvodů a spamu ve zprávách

Společnost Indeed si také vyhrazuje právo z našeho systému přenosu nezasílat zprávy, u kterých společnost Indeed určí, že nedodržují pravidla stránek nebo jakékoli jiné podmínky této smlouvy. Společnost Indeed si dále vyhrazuje právo provádět vyšetřování za účelem stanovení toho, zda se dopouštíte podvodu, spamování služby Indeed nebo jejích uživatelů nebo různými způsoby jinak pácháte podvodnou činnost na stránkách. Společnost Indeed si také vyhrazuje právo předat veškeré informace shromážděné prostřednictvím takovýchto vyšetřování policii nebo jiné třetí straně, pokud se budeme v dobré víře domnívat, že používáte stránky v rozporu s těmito Zásadami ochrany soukromí nebo podmínkami.

Společnost Indeed si vyhrazuje právo ověřit a potvrdit totožnost jakékoli strany spojené s e-mailovým přenosem. Patří sem mimo jiné ověření totožnosti odesílatele e-mailu u zástupců zaměstnavatele spojených s danou e-mailovou adresou na relevantním seznamu nabídek práce.

4.12 Uskutečnění platby

Pokud nám poskytnete kreditní, debetní nebo jinou platební kartu a související údaje za účelem provedení platby, společnost Indeed tyto informace použije pouze pro účely zpracování platby (např. poslední čtyři číslice z čísla platební karty a související ověřovací údaje). Veškeré informace o kreditní, debetní nebo jiné platební kartě a související fakturační a platební informace, které nám poskytnete, mohou být sdíleny se společnostmi, které pracují naším jménem, např. zpracovatelé plateb a/nebo kreditní agentury, a to výhradně pro účely kontroly kreditu, realizace plateb a pro účely obsluhy vašeho účtu.

4.13 Automatické zpracování vašich osobních údajů

Abychom optimalizovali výkon stránek, provádíme automatizované zpracování osobních údajů, při kterém hodnotíme určité konkrétní aspekty týkající se uživatele. Automatizované zpracování údajů využíváme zejména pro analýzy nebo predikci osobních preferencí nebo zájmů uživatele. Pokud k tomu dojde, takové zpracování je v případě potřeby provedeno za účelem plnění smlouvy s našimi uživateli, abychom mohli poskytovat své služby uchazečům a zaměstnavatelům, včetně analýzy žádostí a životopisů jménem zaměstnavatelů, nebo v jiných případech na základě uživatelského obsahu.

V některých případech nám takové zpracování například umožňuje efektivně hledat shodu mezi uchazeči a zaměstnavateli, poskytovat uchazečům upozornění na nabídky práce a doporučené nabídky práce a pozvánky k nabídkám práce, které by je mohly pravděpodobně zajímat, zasílat zaměstnavateli žádosti určitých uchazečů, zobrazovat výsledky vyhledávání nebo provádět určité aktivity detekce spamu a podvodů s cílem ochránit naše uživatele. Na takové zpracování se vztahují opatření uvedená v těchto Zásadách ochrany soukromí, jejichž cílem je chránit soukromí uživatelů. Chcete-li vznést námitku vůči jakémukoli rozhodnutí učiněnému uvedeným automatickým zpracováním, obraťte se na adresu privacy-dept @ indeed.com (bez mezer).

4.14 Předávání údajů našim přidruženým subjektům

Naším hlavním posláním je pomáhat uchazečům hledat skvělé nabídky práce a zaměstnavatelům zase skvělé kandidáty, což platí i pro všechny naše přidružené subjekty. Abychom mohli toto poslání naplňovat, sdílíme s našimi přidruženými subjekty určité informace. Na toto předávání informací se vztahují tyto Zásady ochrany soukromí. Také jsme vytvořili Centrum ochrany soukromí, které informuje naše uživatele o našich přidružených subjektech a o tom, jak s nimi sdílíme údaje, abychom mohli našim uživatelům nabízet co nejkvalitnější produkty a služby. Doporučujeme vám Centrum ochrany soukromí navštívit a prostudovat si je.

Informace, které sdílíte se společností Indeed, mohou být sdíleny s kterýmkoli přidruženým subjektem za účelem poskytování služeb, zlepšování stránek a optimalizace funkce stránek a za jinými účely popsanými v těchto Zásadách. Toto sdílení obzvláště přispívá k naší schopnosti pomáhat uživatelům při hledání nabídek práce a zaměstnavatelům při hledání vhodných kandidátů. Služby, které jsou vám poskytovány, a funkce stránek by bez takových přenosů nemohly být poskytovány. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje byly tímto způsobem přenášeny, neměli byste tyto stránky používat.

Toto jsou některé příklady našich přidružených subjektů: Glassdoor, SimplyHired, Indeed Flex/Syft, Resume.com, RescueMyResumes.comResumeperfector.com. Předávání údajů přidruženým subjektům společnosti Indeed bude probíhat z několika konkrétních důvodů a v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí a Zásadami ochrany soukromí příslušných přidružených subjektů.

– Vylepšené služby

Předávání údajů nám umožňuje poskytovat uchazečům vylepšený a lépe přizpůsobený obsah, lepší výkon, funkce a služby. Společnost Indeed a její přidružené subjekty například využívají vaši předchozí historii vyhledávání a procházení (např. nabídky práce, na které kliknete), IP adresu nebo informace z vašeho životopisu nebo profilu k určení relevantních výsledků vyhledávání, upozornění na nabídky práce, zobrazování a moderování informací pro kariérní růst, jako jsou recenze společností, údaje o platových podmínkách u nabídek práce, tipy k pohovorům a další obsah. Toto předávání údajů se také provádí s cílem zajistit vylepšené datové analýzy, testování, výzkum a zdokonalování služeb.

Kromě toho umožňuje zaměstnavatelům získat lepší přehled o výkonnosti jejich nabídek práce. Například můžeme předávat údaje související s klikáním uživatelů na jejich nabídky práce, aby lépe pochopili, zda jejich nabídka práce přispívá či nepřispívá k cíli zaujmout kandidáty. Mají-li zaměstnavatelé k dispozici informace potřebné k lepšímu využívání naší platformy, budou moci poskytovat kvalitnější nabídky práce.

– Více zaměstnavatelů, více nabídek práce a více uchazečů

Toto předávání údajů umožňuje uchazečům přístup k ještě širší databázi nabídek práce a zaměstnavatelů a zaměstnavatelům zajistí přístup k většímu počtu uchazečů. Společnost Indeed může díky tomu například doporučovat nabídky práce nebo zaměstnavatele na našich stránkách nebo na stránkách přidružených subjektů. Také to usnadňuje zasílání odpovědí a zobrazování nabídek práce ze stránek na stránkách přidružených subjektů a naopak.

Například Indeed a její přidružené subjekty doporučí uchazeče zaměstnavateli a nabídku práce uchazeči. To se vztahuje na uchazeče, zaměstnavatele a nabídky práce na Indeed a u přidružených subjektů. Společnost Indeed a její přidružené subjekty mohou také sdílet údaje o zaměstnavateli (například informace o účtu a data o chování) s cílem poskytovat zaměstnavatelům lepší prostředí.

– Lepší zabezpečení pro uživatele

Toto předávání údajů umožňuje společnosti Indeed a jejím přidruženým subjektům zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zabezpečení uživatelů a interních operací, řešení problémů a detekce a prevence podvodů a spamu.

4.15 Přenosy informací k zaměstnavatelům 

Společnost Indeed zasílá na pokyn uchazečů osobní údaje uchazečů zaměstnavatelům. K těmto přenosům dochází během vyhledávání nabídek práce a během procesu žádosti a pohovoru. To je blíže popsáno v článcích 2 a 4 těchto Zásad ochrany soukromí. Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s těmito podmínkami a podmínkami příslušného zaměstnavatele. Pokud uchazeči prostřednictvím služby Indeed odpoví na nabídky práce, které se nachází v zahraničí, může dojít k odeslání jeho osobních údajů do zemí s nižší úrovní ochrany soukromí.

Držitelé zaměstnavatelských účtů souhlasí s dodržováním všech svých povinností podle platných pravidel ochrany osobních údajů vzhledem ke shromažďování, zpracovávání a ukládání osobních údajů a rovněž poskytování náležité ochrany všech práv subjektů údajů podle všech platných norem o ochraně údajů.

4.16 Přenosy informací k uchazečům

Společnost Indeed odesílá uchazečům některé informace týkající se zaměstnavatelů. Ty zahrnují zveřejňování pracovních inzerátů, stránek společnosti a informací o platu na našich stránkách a také zveřejňování pracovních inzerátů na webových stránkách třetích stran. Společnost Indeed může také poskytovat uchazečům informace o aktivitě a rychlosti odpovědí určitého zaměstnavatele na stránkách, aby mohli uchazeči lépe vyhodnotit nabízené pracovní příležitosti. To může zahrnovat jméno zástupce zaměstnavatele, město/stát sídla zaměstnavatele, zda zaměstnavatel provedl nějaký úkon ve vztahu k životopisu nebo žádosti uchazeče, jako např. otevření, zobrazení, odpověď či rozhodnutí, zda zaměstnavatel komunikoval s uchazeči nebo zobrazil životopisy jiných uchazečů a zda zaměstnavatel provedl nějaké úkony ve vztahu k nabídce práce, např. její pozastavení nebo uzavření. Jakožto zaměstnavatel používáním stránek (například zveřejněním nabídky práce nebo kontaktováním uchazeče prostřednictvím programu Indeed životopis) vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Indeed může poskytovat tyto informace uchazečům.

4.17 Přenosy informací k poskytovatelům služeb 

K provádění služeb souvisejících s naší provozní činností můžeme využívat třetí strany, a to ke zlepšování stránek a našich služeb, produktů a funkcí, k ochraně našich uživatelů a lepšímu pochopení jejich potřeb a k optimalizaci služeb a uživatelských prostředí.  Používáním našich stránek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Indeed využívá poskytovatele z řad třetích stran, což zahrnuje mimo jiné jejich využívání pro účely shromažďování, zpracování, analýzy a záznamu vašich aktivit, interakce a komunikace se stránkami a jejich prostřednictvím, jak je blíže popsáno v článku 2 těchto Zásad ochrany soukromí.

Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k osobním údajům za účelem poskytování svých služeb, což může zahrnovat přenosy takových osobních údajů do jiných zemí. Takové přenosy se provádějí pouze pro účely uvedené v článcích 4, 5 a 9 těchto Zásad ochrany soukromí.

Vylepšování našich služeb

Tyto třetí strany mohou poskytovat datové body, včetně informací o tom, kolik času strávíte na konkrétních stránkách, na které odkazy jste klikli, a dat, které nám pomáhají zjišťovat preference uživatelů. Tyto informace nám pomáhají využívat připomínky uživatelů k vytváření a udržování našich služeb. Tyto třetí strany mohou používat soubory cookie a jiné technologie ke shromažďování dat týkajících se vašeho chování a vašich zařízení, jako je například typ zařízení, použitý prohlížeč nebo preferovaný jazyk.

Udržování kvality a ochrana uživatelů

Společnost Indeed může v omezených situacích přenášet vaše osobní údaje určitým externím prodejcům, kteří pomáhají společnosti Indeed s ochranou našich uživatelů a zachováváním kvality našich služeb, produktů a funkcí poskytovaných těmto uživatelům. Příkladem mohou být dodavatelé, které společnost Indeed používá k odhalování podvodů. Toto jsou některé příklady takových dodavatelů: SiftScience, Emailage a PerimeterX. Dalším příkladem mohou být dodavatelé, jejichž služeb společnost Indeed využívá, aby zabránila vytváření účtů pomocí přihlašovacích údajů, které byly veřejně zpřístupněny. Příklad takového dodavatele: SpyCloud.

Uskutečnění plateb

Veškeré informace o kreditní, debetní nebo jiné platební kartě a související fakturační a platební informace, které společnosti Indeed poskytnete, mohou být předávány společnostem, které pracují jejím jménem, např. zpracovatelé plateb a/nebo kreditní agentury, a to výhradně pro účely kontroly kreditu, realizace plateb ve prospěch společnosti Indeed a pro účely obsluhy vašeho účtu. 

– Instalace nebo použití některé aplikace Indeed

Když instalujete, stáhnete nebo používáte některou aplikaci Indeed, můžeme při tom s některými poskytovateli služeb sdílet omezené množství osobních údajů, abychom vám mohli poskytovat některé služby a umožnili zobrazování reklam. Může se jednat o vaši IP adresu nebo jiný jedinečný identifikátor a také data událostí vztahujících se k instalaci aplikace Indeed.

Vaše osobní údaje mohou být takto předávány pro různé účely, například pro usnadnění přihlašování uživatele přes účty třetích stran. Tyto informace nám také mohou pomoci lépe pochopit a optimalizovat celý cyklus používání aplikace Indeed našimi zákazníky, a to prostřednictvím: (i) pochopení toho, jak uživatelé vstupují na Indeed, (ii) přesnějšího měření výkonnosti reklamy, (iii) pochopení způsobu, jak uživatel přistupuje do aplikace Indeed pomocí různých zařízení.

Tím, že si aplikaci Indeed stáhnete nebo nainstalujete, potvrzujete a souhlasíte s přenosem svých osobních údajů těmto poskytovatelům služeb. Souhlasíte tím také se Zásadami používání souborů cookie, Zásadami ochrany soukromí a Smluvními podmínkami společnosti Indeed a potvrzujete, že jste informováni o tom, že můžete kdykoli využít svých práv dle ustanovení v článku 10 těchto Zásad ochrany soukromí, včetně práva vznést námitku proti používání vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu k marketingovým účelům.

Toto chování mohou podporovat například tyto typy technologií: pixely, fragmenty kódu javascript nebo soubory cookie.

– Úložiště

Vezměte prosím také na vědomí, že můžeme využívat externí poskytovatele cloudových služeb, kteří poskytují hosting, datová úložiště a jiné služby dle svých standardních podmínek, které nelze jednáním upravit. Tito poskytovatelé služeb informovali nás i širokou veřejnost, že uplatňují bezpečnostní opatření, která považují z hlediska ochrany informací v jejich systémech za náležitá, nebo se těší obecné pověsti, že taková opatření uplatňují. Neponeseme však zodpovědnost (v maximálním rozsahu povoleném zákonem) za případné škody, které mohou vyplynout z nesprávného použití jakýchkoli informací, včetně osobních údajů, těmito společnostmi.

– Ověření profesních certifikátů a licencí

Předávat můžeme také informace o číslech profesních certifikátů nebo licencí, které Indeed poskytnete, se subjekty nebo organizace, které je vydaly, abychom ověřili jejich platnost. Toto ověření provádíme pouze na vaši žádost, například pokud přidáte určité certifikace nebo licence do profilu Indeed.

4.18 Přenosy veřejně dostupných informací

Když uživatelé zveřejní obsah na stránkách způsobem, který má za cíl tento obsah veřejně zpřístupnit a umožnit jeho vyhledávání jednotlivci, společnost Indeed si vyhrazuje právo shromáždit a sdílet tyto informace s třetími stranami. Pokud například zaměstnavatel zveřejní nabídku práce na stránkách, společnost Indeed může tuto nabídku práce nebo informace v ní uvedené sdílet s třetími stranami na základě uvážení společnosti Indeed a podle smlouvy mezi společností Indeed a takovými třetími stranami. Společnost Indeed si v tomto ohledu také vyhrazuje právo sdílet informace shromážděné z veřejných zdrojů.

4.19 Stránky třetích stran, na které vstupujete ze stránek Indeed

Můžete také používat určité stránky nebo služby třetích stran, ke kterým vstupujete z našich stránek. V takových případech veškeré informace, které poskytnete třetí straně, jsou poskytovány dané třetí straně a nikoli společnosti Indeed a řídí se Zásadami ochrany soukromí a smluvními podmínkami dané třetí strany. Další informace najdete v článku 8 těchto Zásad ochrany soukromí nazvaném Odkazy na stránky třetích stran.

4.20 Přenosy osobních údajů jednotlivců v EU (včetně Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“)) a Švýcarsku

Související informace najdete v článku 11 těchto Zásad ochrany soukromí.

5. Další použití a předávání neosobních údajů

Tyto zásady se vztahují také na to, jak používáme neosobní údaje. Neosobní údaje můžeme využívat a předávat pro libovolné účely kromě případů, kdy jsme zákonem povinni postupovat jinak. Pokud kombinujeme jakékoli neosobní údaje s osobními údaji, potom budeme používat a předávat tyto sloučené údaje pouze pro účely popsané v článcích 4 a 9 těchto Zásad ochrany soukromí, dokud jsou takto kombinovány.

6. Zabezpečení

Společnost Indeed se snaží používat adekvátní bezpečnostní opatření, která mají pomoci chránit před ztrátou, zneužitím a změnou osobních údajů pod kontrolou společnosti Indeed. Žádná metoda přenosu přes internet nebo metoda elektronického úložiště však není 100% bezpečná. Kromě toho prosím pamatujte na to, že e-maily, zprávy zaslané vaším webovým prohlížečem a jinými podobnými prostředky komunikace jiným uživatelům nejsou šifrované. Proto, i když se snažíme chránit vaše údaje, nemůžeme zaručit jejich bezpečnost. Další informace najdete na následující stránce

Vezměte také na vědomí, že využíváme poskytovatele cloudových služeb z řad třetích stran, jak je uvedeno v článku 4.17 těchto Zásad ochrany soukromí. 

7. Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které jsou ukládány prohlížečem na pevný disk vašeho počítače. Přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie, kde jsou uvedeny bližší informace, jak používáme soubory cookie.

– Požadavky na nesledování (Do Not Track)

Na signál prohlížeče zvaný „Do Not Track“ (DNT), pokud jej uživatel aktivuje ve svém prohlížeči, nereagujeme. Když nastavíme nebo přečteme soubory cookie na stránkách, které nenáleží ke službě Indeed, jež integrovaly naše vyhledávání nabídek práce a funkce zobrazení, učiníme tak např. za účelem poskytnutí personalizované zkušenosti vyhledávání nabídek práce pro uživatele na těchto stránkách. Těmto třetím stranám nepředáváme žádné informace o vašem používání našich stránek. Když si třetí osoby, které jsme integrovali do stránek (jak je popsáno v Zásadách používání souborů cookie společnosti Indeed), nastaví nebo přečtou své vlastní externí soubory cookie, mohou nebo nemusí na signál DNT reagovat.

8. Odkazy na stránky třetích stran

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Když na takové odkazy kliknete, může dojít k opuštění našich stránek. Váš webový prohlížeč může také této stránce třetí strany předat adresu URL stránky, ze které jste přešli, a tato adresa URL může zahrnovat hledané výrazy a filtry, které jste použili na stránkách. Stránky mohou také obsahovat odkazy na stránky společnosti, které mohou obsahovat informace poskytované externími zaměstnavateli.

NENESEME ZODPOVĚDNOST ZA SHROMAŽĎOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ NEBO JINÉ POSTUPY SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU SOUKROMÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, VČETNĚ NAŠICH PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ, EXTERNÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, ZAMĚSTNAVATELŮ (VČETNĚ ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ POSKYTUJE STRÁNKY SPOLEČNOSTI), EXTERNÍCH PLATFOREM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, ŽÁDNOU TŘETÍ STRANU POSKYTUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NEBO OPERAČNÍ SYSTÉMY, NA KTERÝCH JSOU STRÁNKY DOSTUPNÉ, A ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY PROVOZUJÍCÍ JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTERÉ NAŠE STRÁNKY UVÁDĚJÍ ODKAZ. MŮŽETE MÍT PRÁVA PŘÍMO VYMAHATELNÁ NA TĚCHTO TŘETÍCH STRANÁCH, A PROTO BYSTE SE MĚLI SEZNÁMIT S JEJICH ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ.

9. Akvizice a jiné reorganizace

Informace shromažďované v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí mohou být zveřejněny jedné nebo několika třetím stranám v souvislosti s jakoukoli změnou vlastnictví nebo kontroly nad obchodními činnostmi společnosti Indeed (ať na základě fúze, prodeje, či jinak) nebo v souvislosti s jinou reorganizací nebo společným podnikem či postoupením, převodem či jinou dispozicí se všemi obchodními činnostmi, majetkem či sklady nebo jejich částí (včetně souvislosti s bankrotem nebo podobným řízením) a veškeré takové informace mohou být používány takovou třetí stranou v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Stejně tak informace shromážděné v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí, včetně osobních údajů, mohou být zveřejněny jedné nebo několika třetím stranám v souvislosti s jakoukoli akvizicí nebo fúzí takovýchto třetích stran provedenou společností Indeed.

10. Uplatňování práv týkajících se osobních údajů

Jako uživatel těchto stránek můžete uplatnit níže uvedená práva. Upozorňujeme, že než vyřídíme jakékoli takové žádosti, můžeme se pokusit ověřit vaši totožnost pomocí e-mailové adresy nebo telefonního čísla spojeného s vaším používáním našich stránek a vyhrazujeme si právo odmítnout žádost, u které nebudeme schopni tento proces uspokojivě uskutečnit. Dáte-li někomu oprávnění, aby takovou žádost podal za vás, můžeme tuto žádost rovněž zamítnout, pokud si u vás nebudeme schopni ověřit, že má osoba podávající žádost oprávnění jednat vaším jménem.

10.1 Právo na opravu osobních údajů

Uživatelé těchto stránek mohou upravit a aktualizovat většinu svých osobních údajů uchovávaných stránkou na dotyčných stránkách. V případě jakýchkoli dotazů či stížností nás kontaktujte.

Také můžete vznést formální požadavek, aby společnost Indeed opravila veškeré nepřesné osobní údaje vaším jménem, a to zasláním e-mailu na adresu privacy-dept @ indeed.com (před odesláním zprávy odstraňte z adresy mezery) z e-mailové adresy spojené s vaším účtem.

10.2 Právo na námitku nebo omezení zpracování osobních údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo stížnosti k tomu, jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás.

Také můžete vznést formální požadavek, kterým vyjádříte svoji námitku proti zpracování nebo přání omezit zpracování vašich osobních údajů společností stránkami. Například máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů stránkami na základě oprávněného zájmu spočívajícího v marketingových účelech. Pokud tak chcete učinit, vyplňte tento formulář s žádostí o výmaz vašich údajů.

10.3 Odhlášení marketingových sdělení a odvolání souhlasu

Pokud si již nepřejete, abychom vám zasílali marketingové materiály na základě vašich osobních údajů, můžete postupovat několika způsoby.

Pokud chcete vyjádřit nesouhlas se zasíláním konkrétního marketingového e-mailu ze stránek, můžete to v odpovídajících případech provést kliknutím na odkaz Odhlásit (nebo použitím obdobné možnosti). Vezměte prosím na vědomí, že takto vyjádříte nesouhlas se zasíláním pouze tohoto konkrétního marketingového sdělení.

Pokud chcete upravit všechna upozornění na nabídky práce, můžete kliknout na Upravit toto upozornění na nabídku práce (nebo obdobnou možnost) a upravit si nastavení odběrů. Ke svým odběrům (pro upozornění na nabídky práce, doporučené nabídky práce a další oznámení) máte přístup také z přehledu účtu, kde je můžete i upravovat. Můžete se také za tímto účelem obrátit na zákaznickou podporu.

Pokud chcete, můžete také odhlásit odběr všech marketingových sdělení, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odesílání e-mailové zprávy odstraňte mezery v e-mailové adrese). Váš požadavek splníme, co nejdříve to bude možné a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pamatujte ale také na to, že vám i nadále můžeme zasílat určité zprávy, například zprávy správce.

10.4 Práva na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost

Uživatelé těchto stránek mohou přistupovat ke svým osobním údajům poskytovaným jednotlivým stránkám na dotyčných stránkách. V případě jakýchkoli dotazů či stížností nás kontaktujte. Také můžete vznést formální požadavek na přístup ke svým osobním údajům uchovávaným společností Indeed. Pokud tak chcete učinit, vyplňte tento formulář. Každá konkrétní stránka vám poskytne vaše osobní údaje v přenositelném formátu. Pokud jste se stránkami komunikovali prostřednictvím více než jedné e-mailové adresy, odešlete další žádost s ostatními e-mailovými adresami, abychom vám mohli poskytnout osobní údaje související i s těmito e-mailovými adresami.

10.5 Právo na výmaz osobních údajů

Uživatelé služby Indeed mohou upravit a aktualizovat většinu svých osobních údajů uchovávaných stránkou na stránkách. V případě jakýchkoli dotazů či stížností nás kontaktujte.

Také můžete vznést formální požadavek na výmaz vašich osobních údajů poskytnutých jednotlivým stránkám. Pokud tak chcete učinit, vyplňte tento formulář. Po potvrzení vaší žádosti zahájí každá jednotlivá stránka nezbytné kroky, aby vaši žádost vyřídila, což zahrnuje výmaz příslušného účtu na stránkách. Pokud se požadavek na výmaz týká osobních údajů, u kterých jste dříve požadovali jejich zveřejnění na stránkách Indeed (např. uchazeč zveřejňující veřejný životopis), vyvineme přiměřené úsilí, abychom o tomto požadavku informovali také další správce údajů. Pokud jste se stránkami komunikovali prostřednictvím více než jedné e-mailové adresy, odešlete další žádost s ostatními e-mailovými adresami, abychom mohli vymazat osobní údaje související i s těmito e-mailovými adresami.

UPOZORNĚNÍ: Pokud zažádáte o výmaz vašich osobních údajů, danou e-mailovou adresu již na příslušných stránkách nebudete moci používat. Používáním může být mimo jiné míněna možnost pomocí této e-mailové adresy vytvořit účet, dostávat upozornění na pracovní nabídky nebo na pracovní nabídky odpovídat. Pokud si přejete pouze uzavřít svůj účet, klikněte na stránce vašeho účtu na tlačítko „Uzavřít můj účet“. Pokud po odeslání žádosti o výmaz provedete na našich stránkách jakoukoli operaci nebo je jakkoli použijete, například tím, že pomocí funkce Odpověď přes Indeed či Easy Apply odpovíte na pracovní nabídku, která je zveřejněna na stránkách souvisejících s vaší žádostí o výmaz (včetně pracovních nabídek zveřejněných těmito stránkami na stránkách přidružených), může se stát, že od stránek souvisejících s vaší žádostí o výmaz nebo od jiných uživatelů těchto stránek neobdržíte určité zprávy, které s těmito vašimi kroky souvisejí. Podáním žádosti o výmaz osobních údajů dále berete na vědomí, že budete vyloučeni z účasti ve všech probíhajících loteriích, soutěžích, losováních o ceny a dalších propagačních akcích. Výmaz vašich osobních údajů uchovávaných společností Indeed nemá vliv na zprávy, které zpracováváme jménem dalších subjektů v souvislosti s jejich používáním služby přenosu zpráv Indeed, a tyto subjekty mohou i nadále mít přístup ke všem zprávám, které vám odeslaly či které od vás přijaly.

Pokud jste uchazeč a chcete vymazat svou žádost o pracovní místo odeslanou ze stránek, kontaktujte přímo příslušného zaměstnavatele a požádejte ho, aby vaši žádost vymazal. Pokud jste uchazeč, který odeslal žádost o práci ve společnosti Indeed, další pokyny o uplatnění svých práv jsou uvedeny v Zásadách ochrany soukromí, které jste obdrželi, nebo se obraťte na náboráře.

10.6 Odvolání souhlasu

Při některých činnostech vás požádáme o souhlas s použitím vašich osobních údajů. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Když poskytujete informace o své lokalitě pomocí mobilní aplikace, můžete služby týkající se určování polohy kdykoli na svém zařízení vypnout. V případě jiných služeb, které vyžadují váš souhlas, jej můžete kdykoli odvolat odpovídajícím postupem pro danou službu. Upozorňujeme, že odvolání tohoto souhlasu nemá zpětnou platnost a veškeré zpracování vašich údajů provedené před odvoláním tohoto souhlasu zůstane i nadále právoplatné.

10.7 Některá omezení

Práva na opravu, námitku, omezení, přístup, přenositelnost a výmaz se řídí určitými omezeními uvedenými v příslušných právních předpisech. Jednotlivé požadavky budou vyřízeny ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy a tyto lhůty začínají běžet od okamžiku potvrzení vašeho požadavku. Upozorňujeme, že v povolených případech může dojít ke zpoplatnění následných požadavků od stejné osoby, což bude stanoveno společností Indeed, a poplatky budou uloženy pouze v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

11. Osobní údaje od jednotlivců v EHP a Švýcarsku

11.1 Ochrany vyplývající z GDPR

V příslušných případech se přenosy osobních údajů osob v EHP a Švýcarsku společností Indeed Ireland do jurisdikcí mimo EHP a Švýcarsko provádí na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Tyto smlouvy zahrnují také ochrany a požadavky poskytované podle kapitoly V (a případně článku 28) nařízení GDPR. 

11.2 Zásady a rámec štítu na ochranu soukromí

Společnost Indeed Ireland přenáší určité osobní údaje společnosti Indeed, Inc. v USA. Přestože se na tyto přenosy vztahuje článek 11.1, společnost Indeed, Inc. a její pobočka Prehire, Inc., splňují rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí (který platí pro všechny země EHP) a rámec štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí stanovené ministerstvem obchodu USA ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenesených z Evropské unie (včetně všech zemí EHP), Spojeného království a Švýcarska do Spojených států amerických. Společnost Indeed Inc. disponuje certifikací, která dokládá, že dodržuje zásadu oznamovací povinnosti, možnosti volby, odpovědnosti za další předávání, bezpečnosti, integrity údajů, účelového omezení, přístupu, odvolání, vymáhání a odpovědnosti. Pokud dojde k rozporu mezi ustanoveními těchto Zásad ochrany soukromí a zásadami štítu na ochranu soukromí, mají přednost zásady štítu na ochranu soukromí. Naše certifikace a další informace o programu štítu na ochranu soukromí jsou dostupné na stránkách https://www.privacyshield.gov/. Bližší informace o využívání štítů na ochranu soukromí najdete také v našich Častých dotazech na ochranu soukromí.

11.3 Princip dalšího předávání

V kontextu dalšího předávání údajů třetí osobě má organizace dodržující rámec štítu na ochranu soukromí zodpovědnost za zpracování osobních údajů, které přijme podle rámce štítu na ochranu soukromí a následně přenese třetí osobě, která jedná jako zástupce jejím jménem. Společnost Indeed nadále ponese zodpovědnost podle zásad, pokud její zástupce zpracuje takové osobní údaje způsobem, který není v souladu se zásadami, pokud společnost Indeed Inc. neprokáže, že nezodpovídá za událost vedoucí k dané škodě.

11.4 Nezávislé řešení sporů pro jednotlivce v rámci EU a Švýcarska

V souladu se zásadami štítu EU-USA na ochranu soukromí (platného ve všech zemích EHP) a štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí se společnost Indeed zavazuje řešit stížnosti ohledně vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání osobních údajů. Osoby z EHP a Švýcarska s dotazy nebo stížnostmi ohledně těchto Zásad ochrany soukromí musí nejprve kontaktovat společnost Indeed Inc. na adrese: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA nebo prostřednictvím e-mailu na adrese privacy-dept @ indeed.com (při odesílání e-mailu odstraňte mezery).

Společnost Indeed Inc. se dále zavázala odkázat nevyřešené stížnosti ohledně soukromí podle štítu EU-USA na ochranu soukromí a štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí na BBB EU PRIVACY SHIELD, neziskového alternativního poskytovatele řešení sporů se sídlem ve Spojených státech amerických, provozovaného Council of Better Business Bureaus. Pokud neobdržíte včasné vyrozumění ohledně své stížnosti nebo pokud nebude vaše stížnost uspokojivě vyřízena, navštivte stránku EU Privacy Shield, kde naleznete další informace a kde můžete podat stížnost.

Za určitých podmínek může pro osoby z EHP a Švýcarska existovat možnost využít závazné rozhodčí řízení před poradním panelem štítu na ochranu soukromí.

12. Obecné dotazy a stížnosti

12.1 Kontaktování společnosti Indeed

Společnost Indeed Inc. můžete kontaktovat na adrese 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, a společnost Indeed Ireland Operations Limited na adrese 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irsko; nebo můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách kontaktovat kteroukoli z těchto společností. Pokud si přejete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Indeed, zašlete e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odesílání e-mailu odstraňte mezery).

12.2 Stížnosti

Pokud se domníváte, že byla ze strany společnosti Indeed porušena vaše práva na ochranu údajů, máte právo stěžovat si u příslušného dozorového orgánu na ochranu údajů. Pokud se například nacházíte v EHP, hlavním podnikem společnosti Indeed v EHP je společnost Indeed Ireland Operations Limited v Irsku, která je regulována Irskou komisí na ochranu údajů (Irish Data Protection Commission). V takovém případě byste měli pro tyto účely kliknout na tento odkaz. Pokud se nacházíte v EHP nebo Švýcarsku a máte stížnost týkající se přenosů a zpracování prováděných v souladu se zásadami štítu EU-USA na ochranu soukromí (platném ve všech zemích EHP) a štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí, můžete využít nezávislého řešení sporu, jak je podrobně uvedeno v článku 11 těchto Zásad ochrany soukromí.

13. Práva v oblasti ochrany soukromí v Kalifornii

Uplatněním svých práv uvedených v tomto článku našich Zásad ochrany soukromí prohlašujete, že jste rezidentem Kalifornie.

Všichni uživatelé mohou zaslat společnosti Indeed ověřenou žádost týkající se vašich osobních údajů. Tento proces je popsán v článku 10 našich Zásad ochrany soukromí, které rovněž popisují informace o adrese určené k zasílání žádostí týkajících se vašich osobních údajů společnosti Indeed.

13.1 Právo znát vaše osobní údaje

Máte právo požádat nás o zpřístupnění vašich osobních údajů, které shromažďujeme, používáme, předáváme a „prodáváme“ (tento výraz blíže vysvětlujeme níže v článku 13.2). Další informace o tom, jak toto právo uplatnit, najdete v kapitole 10 našich Zásad ochrany soukromí.

Následující články našeho shrnutí Zásad ochrany soukromí společnosti Indeed vysvětlují kategorie osobních údajů, které jsme shromáždili za posledních dvanáct (12) měsíců (článek 3), proč jsme tyto informace shromáždili (článek 4) a se kterými třetími stranami jsme je sdíleli (článek 5). Těmto tématům se také podrobněji věnujeme v úplném znění našich Zásad ochrany soukromí: článek 2 našich Zásad ochrany soukromí vysvětluje kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, články 4, 59 vysvětlují účely, pro které shromažďujeme vaše osobní údaje; a články 4, 8, 911 vysvětlují, jak zpřístupňujeme vaše osobní údaje třetím stranám.

13.2 Právo na vyjádření nesouhlasu s prodejem osobních údajů

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak společnost Indeed přistupuje k požadavku „Neprodávat mé osobní údaje“ ve státě Kalifornie, proč se vztahuje na vaše používání našich stránek a jak můžete toto právo uplatnit, přejděte na stránku Odhlášení dle CCPA. Na této stránce vysvětlujeme, že Kalifornie v souladu s kalifornským zákonem na ochranu spotřebitelů (CCPA) definovala některé přenosy osobních údajů, které jsou zásadní pro poskytování produktů a služeb našim uživatelům, jako „prodej“. 

Na základě kalifornského zákona „Shine the Light“ (sekce občanského zákoníku 1798.83) mají rezidenti v Kalifornii určitá práva týkající se zpřístupnění jejich osobních údajů třetím stranám pro účely vlastního přímého marketingu. Zásadou společnosti Indeed je nezpřístupňovat vaše osobní údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu, pokud jste uplatnili své právo zakázat jejich zpřístupnění pro tyto účely. Pokud si nepřejete, aby vaše osobní informace byly sdíleny pro tyto účely, můžete společnost Indeed požádat o výmaz svých osobních údajů postupem uvedeným v článku 10 těchto Zásad ochrany soukromí.

13.3 Právo nebýt diskriminován kvůli uplatnění práv na ochranu soukromí

Za to, že uplatníte kterékoli ze svých práv vyplývajících ze zákona CCPA, vás nebudeme v žádném případě diskriminovat.

Zásady použití souborů cookie

Poslední aktualizace: 14. června 2021

Používáním webových stránek společnosti Indeed (dále jen „webové stránky“ nebo „stránky“) nebo přístupem k nim vyjadřujete souhlas s tím, aby společnost Indeed používala soubory cookie níže uvedeným způsobem. 

Pro účely těchto Zásad používání souborů cookie se pod pojmy „společnost Indeed“ nebo „my“, „nás“ apod. rozumí společnost Indeed, Inc., pokud jste uživatelem se sídlem ve Spojených státech amerických, resp. společnost Indeed Staff LLC, pokud jste uživatelem služby Indeed Staff, resp. Indeed Ireland Operations Limited, pokud jste uživatelem se sídlem mimo Spojené státy americké.

Tyto Zásady použití souborů cookie se vztahují na následující značky: Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, Workopolis a Wowjobs (souhrnně jako „stránky“ nebo „naše stránky“).

Všechny odkazy na uchazeče, zaměstnavatele a osobní údaje jsou definovány tak, jako v Zásadách ochrany soukromí

1. Úvod: Co je to soubor cookie?

Tyto Zásady používání souborů cookie pomáhají vysvětlit, kdy a proč mohou být soubory cookie zasílány návštěvníkům webových stránek. Soubory cookie jsou textové soubory obsahující informace, které jsou přenášeny webovými stránkami na pevný disk zařízení dané osoby nebo na jiné zařízení určené k prohlížení internetu za účelem pořizování a uchovávání záznamů. Soubory cookie umožňují webovým stránkám pamatovat si důležité informace, které vám zpříjemní používání těchto webových stránek. Soubor cookie typicky obsahuje název domény, ze které soubor cookie přichází, „dobu životnosti“ souboru cookie a náhodně vygenerované jedinečné číslo nebo jinou hodnotu. Určité soubory cookie budou na webových stránkách použity bez ohledu na to, zda jste se přihlásili ke svému účtu, nebo ne. 

Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které zůstávají ve složce souborů cookie vašeho prohlížeče do doby, než opustíte webové stránky. Trvalé soubory cookie zůstávají ve složce souborů cookie vašeho prohlížeče mnohem déle (tato doba závisí na době životnosti konkrétního souboru cookie). Soubory cookie relace používáme k sledování celkového počtu návštěvníků na našich stránkách. Soubory cookie můžeme také využívat tak, abychom si zapamatovali váš počítač, použijete-li ho při návratu na webové stránky, abychom mohli přizpůsobit vaši zkušenost. V takových případech můžeme spojit osobní údaje se souborem cookie.

2. Jak používáme soubory cookie

Soubory cookie, webové signály a další technologie, a to včetně těch od externích partnerů, jako jsou společnosti Google a Facebook, využíváme pro služby měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingové účely. To probíhá na stránkách, když stáhnete nebo instalujete aplikaci Indeed a u některých našich reklam na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie, webové signály a další technologie nám umožňují zobrazovat vám naše propagační materiály i na jiných stránkách, které na internetu navštívíte, a propojit vás s více zaměstnavateli. Informace o vašem chování na webových stránkách můžeme také předávat třetím stranám (včetně provozovatelů webových stránek a/nebo stránek sociálních sítí třetích stran) s cílem zobrazovat vám cílenou reklamu a další obsah, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. 

Tyto soubory cookie, webové signály a další technologie používáme také pro účely realizace programu Cílené reklamy na Indeed, abychom mohli určit, které reklamy uživatelé zobrazili, kolikrát uživatelé zobrazili konkrétní reklamu a na kterých webových stránkách se konkrétní reklama zobrazila. Zaměstnavatelům, kteří se účastní našeho programu Cílené reklamy na Indeed můžeme také umožnit umístit soubory cookie, webové signály a další obdobné technologie do reklam, které zobrazujeme na našich stránkách a stránkách třetích stran, abychom zaměstnavatelům umožnili porozumět, jak lidé na reklamy na nabídky práce reagují.

Tyto soubory cookie, webové signály a další technologie na webových stránkách můžeme také používat, abychom porozuměli a informovali konkrétního zaměstnavatele o tom, kteří uživatelé zobrazili konkrétní nabídku práce, firemní profil, stránku společnosti, akci Hiring Event nebo jinou reklamu, ve které je zaměstnavatel uveden.

ÚčelyJak používáme soubory cookie
Analytické účelySpolečnost Indeed a její přidružené subjekty (jak jsou definovány v článku 4.14 Zásad ochrany soukromí) využívají soubory cookie k analýze uživatelských aktivit s cílem vylepšovat tyto webové stránky a webové stránky přidružených subjektů společnosti Indeed. Díky používání souborů cookie můžeme sledovat souhrnné vzorce jako průměrný počet vyhledávání nabídek práce, které uživatel provede. Takovou analýzu můžeme použít k tomu, abychom získali podrobný přehled o tom, jak vylepšit funkce stránek a uživatelskou zkušenost s webovými stránkami.
Vaše preference a uživatelská zkušenostSpolečnost Indeed a její přidružené subjekty používají soubory cookie ke shromažďování informací o uživatelích, např. o typu prohlížeče, serveru, jazykových preferencích a nastavení země, a to za účelem uložení uživatelských preferencí na našich webových stránkách, aby tak vaše uživatelské zkušenost byla konzistentnější a příjemnější. V souboru cookie například můžeme ukládat nedávná hledání, takže vám po návratu na naše webové stránky můžeme usnadnit opakované použití stejného hledání, nebo vám můžeme navrhovat profilové informace, když registrujete účet nebo vyplňujete životopis na stránkách (např. Indeed životopis).  Kromě toho používáme soubory cookie k zachování vašeho přihlášení při opakovaných návštěvách našich webových stránek. Za účelem poskytování nejrelevantnějších výsledků vyhledávání můžeme také používat vaši IP adresu k určení vaší geografické polohy na úrovni města nebo PSČ.
Poskytování služeb měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingSoubory cookie, webové signály a další technologie od partnerů z řad třetích stran, jako jsou společnosti Google a Beeswax, využíváme pro služby měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingové účely. To probíhá, když navštívíte naše webové stránky, nebo při stažení nebo instalaci aplikace Indeed. Tyto soubory cookie, webové signály a další obdobné technologie nám umožňují zobrazovat vám naše propagační materiály (které mohou zahrnovat konkrétní nabídku práce nebo stránky společnosti, které se nacházejí na našich webových stránkách) i na jiných stránkách, které na internetu navštívíte.  Naši reklamní partneři z řad třetích stran mohou tyto technologie využívat k průběžné identifikaci vašich zájmů při procházení a na různých webech a pro zobrazování cílené reklamy a dalšího obsahu, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám.  Informace o vašem chování na webových stránkách můžeme také předávat třetím stranám (včetně provozovatelů webových stránek třetích stran) s cílem zobrazovat vám cílenou reklamu a další obsah, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. Soubory cookie také používáme k realizaci programu Cílené reklamy na Indeed. V souvislosti s tímto programem a další reklamou používáme tyto soubory cookie, webové signály a další obdobné technologie, což může zahrnovat také partnery z řad třetích stran, abychom mohli určit, které reklamy uživatelé zobrazili, kolikrát uživatelé zobrazili konkrétní reklamu a na kterých webových stránkách se konkrétní reklama zobrazila.  Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu spočívajícího v marketingových účelech. Pokud chcete odmítnout shromažďování a používání údajů pro cílení reklamy nebo uplatnit jakákoli jiná práva, postupujte, jak je podrobně popsáno v článku 10 našich Zásad ochrany soukromí.
Sledování odkazůSoubory cookie, webové signály a obdobné technologie, včetně partnerů z řad třetích stran, používáme ke spojení činností uživatele s webovými stránkami třetích stran, které odkázaly uživatele na naše webové stránky, nebo ke spojení činností uživatele, které odkázala služba Indeed na webové stránky třetích stran. Některé z těchto webových stránek třetích stran jsou partnerskými webovými stránkami získávajícími kredit za činnost uživatelů, které odkážou na naše webové stránky, nebo poskytují službě Indeed kredit za činnost uživatelů, které my odkážeme na takové webové stránky třetích stran.  Tyto technologie ovšem můžeme používat k předávání omezených informací o aktivitách uživatelů zaměstnavatelům, jako např. kteří uživatelé zobrazili konkrétní nabídku práce, stránku společnosti, akci Hiring Event nebo jinou reklamu na stránkách, vámi navštívené webové stránky třetích stran, když jste klikli na odkaz na nabídku práce, stránku společnosti, akci Hiring Event nebo jinou reklamu. Soubory cookie také používáme ke spojení činností uživatele s e-mailovou kampaní, která odkázala uživatele na naše webové stránky.
Účely zabezpečeníSoubory cookie používáme k omezení určitých typů kybernetických útoků.
Účely testování a zlepšování použitelnosti a výkonnostiSoubory cookie používáme, abychom zajistili, že uživatelé během provádění testování A/B určitých aspektů našich webových stránek, které slouží ke zlepšení nabídky našich produktů, získají konzistentní uživatelskou zkušenost. Soubory cookie také používáme ke zlepšování výkonnosti a spolehlivosti našich webových stránek.
Prevence podvodů/spamůSoubory cookie používáme během přezkoumání a vyšetřování podvodů. Správu určité části našich souborů cookie / sledovacích prostředků mají na starosti externí partneři, např. společnost SiftScience, v ostatních případech používáme naše vlastní indexy za účelem identifikace činnosti související s konkrétními soubory cookie.
Zákonné povinnostiSoubory cookie můžeme používat k anonymizaci údajů o návštěvnosti a aktivitě, které shromažďujeme v souvislosti s používáním našich stránek. Při interakci s naším oznámením o souborech cookie můžeme také do zařízení uložit soubor cookie pod názvem OptanonConsent, jehož účelem je uložit stav vašeho souhlasu s používáním souborů cookie.

3. Jaké soubory cookie používáme

Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby, používáme na našich stránkách různými způsoby vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran. Použijete-li některé stránky ze seznamu uvedeného v tabulce níže, pomocí jednotlivých odkazů pro konkrétní značky zobrazíte úplný seznam našich souborů cookie používaných na našich stránkách. Všichni další návštěvníci mohou zobrazit seznam partnerů, od kterých pocházejí soubory cookie třetích stran, ve druhé tabulce níže.

ZnačkaSeznam souborů cookie
Uživatelé Indeed Ireland (ie.indeed.com)Seznam souborů cookie
Uživatelé Indeed UK (uk.indeed.com)Seznam souborů cookie
Uživatelé Indeed US (indeed.com)Seznam souborů cookie
Uživatelé Engineerjobs UK (uk.engineerjobs.com)Seznam souborů cookie

Za účelem realizace a zlepšování našich služeb a jejich poskytování můžeme umožnit třetím stranám, aby na našich stránkách používali svoje soubory cookie. Jak tyto soubory cookie používáme, se může u jednotlivých stránek a na různých trzích lišit. Není-li vaše používání našich stránek zachyceno v tabulce výše, zkontrolujte nastavení prohlížeče a seznam souborů cookie uložených ve vašem zařízení. Níže uvedený seznam obsahuje všechny naše partnery z řad poskytovatelů souborů cookie třetích stran, které používáme k datu účinnosti těchto Zásad používání souborů cookie. Bližší informace o postupech v oblasti ochrany soukromí najdete na příslušných webových stránkách:

Poskytovatel souborů cookie třetích stranWeb třetí strany
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Tribliohttps://www.triblio.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

Společnost Indeed také může zaměstnavateli poskytnout kód pro měření konverzí, který si umístí na své webové stránky. Tento kód umožňuje odesílat webový signál uchazeče a sledovat žádosti odeslané uchazečem v reakci na nabídky práce umístěné na stránkách zaměstnavatele. Odeslaná žádost je měřením konverzí přiřazena společnosti Indeed pokaždé, když je její vyhledávání uchazečem zahájeno na stránkách Indeed (bez ohledu na jiné mezikroky). K souborům cookie na doméně zaměstnavatele nemá společnost Indeed přístup. Měření konverzí je jednoduše počitadlo, které upozorňuje společnost Indeed na to, že uchazeč podal žádost. Chcete-li být odstraněni z webového signálu uchazečů Indeed, musíte použít odhlášení z webového signálu.

4. Vaše kontrola nad tím, jak používáme soubory cookie

Uživatelům na některých trzích mohou výše uvedené tabulky poskytovat možnosti „nastavení souborů cookie“. Mezi další možnosti, které jsou uživatelům k dispozici, patří:

Ovládací prvky prohlížeče a zařízení

Prohlížeč vám může nabízet možnost soubory cookie, jako např. soubory cookie třetích stran, blokovat. Některé prohlížeče také umožňují kontrolovat a spravovat soubory cookie jednotlivě. Doporučujeme, abyste se seznámili s nastavením prohlížeče a související dokumentací, kde najdete bližší informace o ovládacích prvcích, které prohlížeč nabízí, a jejich fungování. Vezměte prosím na vědomí, že odstraníte-li ze zařízení nebo prohlížeče soubor cookie, který společnost Indeed používá na stránkách, ale nenastavíte v prohlížeči nebo zařízení blokování souborů cookie třetích stran, můžeme tento soubor cookie při příští návštěvě opět instalovat. Některé soubory cookie třetích stran jsou také nedílnou součástí služeb, které na stránkách poskytujeme. Při blokování souborů cookie třetích stran se může stát, že nebudete moci využívat všech funkcí, které jsou na stránkách dostupné.

Odmítnutí cílené reklamy

Odmítnout můžete také cílenou reklamu, kterou realizujeme prostřednictvím reklamních partnerů z řad třetích stran, jako např. Google a Beeswax, a to návštěvou příslušného zdroje (např. u společnosti Google Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby), nebo interakcí s nimi prostřednictvím samoregulačních iniciativ v oblasti digitální reklamy v Evropské unii (Your Online Choices), Spojených státech amerických (Your Ad Choices) a Kanadě (Your Ad Choices). Tento seznam můžeme příležitostně aktualizovat tak, jak se obdobné iniciativy na trzích objevují. Nabádáme vás, abyste navštívili všechny tyto další stránky, kde najdete další informace o přístupu jednotlivých organizací k cílené reklamě, seznamy zúčastněných společností a možnosti uživatelů webů. Vezměte prosím na vědomí, že odmítnutí souborů cookie třetích stran může vyžadovat umístění souborů cookie třetí strany, který zohledňuje vaši volbu. Odstraněním všech souborů cookie z prohlížeče nebo zařízení může dojít k odstranění vaší volby.

5. Změny našich Zásad používání souborů cookie

Datum poslední úpravy Zásad používání souborů cookie naleznete v popisku „Poslední aktualizace“ v jejich horní části. Jakékoli změny se stanou účinnými k datu „poslední aktualizace“ uvedenému výše. Používáním těchto stránek nebo poskytováním informací po provedení takových změn tyto upravené Zásady používání souborů cookie přijímáte. Bude-li společnost Indeed chtít používat osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek způsobem podstatně odlišným od způsobu uvedeného v době jejich shromáždění, potom společnost Indeed upozorní uživatele e-mailem a/nebo uveřejněním upozornění na stránkách 30 dní před takovým použitím, nebo jinými prostředky v rozsahu předepsaném právním předpisy.

Časté dotazy týkající se ochrany soukromí

Naše Zásady ochrany soukromí podrobně vysvětlují, jakým způsobem společnost Indeed zpracovává vaše údaje. Další informace o přístupu společnosti Indeed k ochraně soukromí najdete na naší stránce s častými dotazy.

Jak nás můžete kontaktovat

S obecnými požadavky na podporu se obracejte na podporu dle níže uvedené tabulky:

Podpora IndeedFormulář podpory Indeed
Podpora WorkopolisFormulář podpory Workopolis
Podpora EngineerJobsZašlete e-mail na adresu privacycenter @ rgf-ohr.com (odstraňte mezery)
Podpora WowJobsZašlete e-mail na adresu privacycenter @ rgf-ohr.com (odstraňte mezery)
Podpora GigaJobZašlete e-mail na adresu privacycenter @ rgf-ohr.com (odstraňte mezery)
Podpora CareesmaFormulář podpory Careesma Support

Pokud máte k našim Zásadám ochrany soukromí nějaké dotazy, zašlete nám e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (bez mezer).