HR Tech Privacy

Indeed

S více než 250 miliony unikátních návštěvníků2 měsíčně je Indeed největším náborovým portálem na světě1. Indeed se snaží vycházet vstříc především uchazečům – bezplatně jim umožňuje vyhledávat pracovní nabídky, zveřejnit své životopisy a informovat se o zaměstnavatelích. Každý den spojujeme miliony uchazečů s novými pracovními příležitostmi.

1 comScore, celkový počet návštěv, březen 2020

2 Google Analytics, unikátní návštěvníci, únor 2020

Zásady ochrany soukromí

Poslední aktualizace: 11. listopadu 2022

Shrnutí Zásad ochrany osobních údajů společnosti Indeed

Upozorňujeme, že společnost Indeed a její přidružené subjekty jsou přímo či nepřímo vlastněny japonskou mateřskou veřejně obchodovanou společností Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Úvod

Toto shrnutí úplného znění Zásad ochrany osobních údajů Indeed jsme vytvořili, abychom vám usnadnili orientaci v Zásadách ochrany osobních údajů a informovali vás o tom, jak vaše údaje zpracováváme.

Naše Zásady ochrany osobních údajů podrobně uvádí, jak shromažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje a informace neosobní povahy, které od vás a o vás shromažďujeme, když přistupujete k našim on-line a/nebo mobilním stránkám, aplikacím, službám a softwaru nebo je používáte nebo když s námi komunikujete telefonicky či osobně. Případně se jedná o informace, které získáváme z veřejně dostupných zdrojů nebo od třetích osob.

Naše stránky, na které se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, zahrnují také přidružené online a/nebo mobilní služby, aplikace, weby a software Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, WorkopolisWowjobs.

Hlavním posláním společnosti Indeed je pomáhat lidem získat zaměstnání a zaměstnavatelům zase najít skvělé kandidáty. Toto hlavní poslání tvoří také základ činnosti všech našich přidružených subjektů, a proto jsme vytvořili Centrum ochrany osobních údajů, které informuje naše uživatele o našich přidružených subjektech a o tom, jak s nimi sdílíme údaje. Bližší informace o tom, jak předáváme údaje našim přidruženým subjektům, najdete na stránce Častých dotazů Centra ochrany osobních údajů.

2. Kdo zodpovídá za vaše údaje?

To, který subjekt společnosti Indeed zodpovídá za vaše údaje, závisí na vaší geografické poloze a na tom, zda vystupujeme jako správce údajů nebo zpracovatel údajů dle článku 1.1 úplného znění Zásad ochrany osobních údajů společnosti Indeed. Zodpovědný subjekt najdete v následující tabulce. 

Poloha uživateleSprávce údajů 
Spojené státy americkéIndeed Inc.
Indeed Staff LLC, pro uživatele Indeed Staff
Mimo USAIndeed Ireland Operations Limited
Indeed Japan K.K., pro uživatele v Japonsku

3. Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Na různých stránkách shromažďujeme informace:

 • které se nám rozhodnete poskytnout prostřednictvím našich stránek, například kontaktní údaje, informace v životopisu, údaje o geografické poloze,
 • prostřednictvím vaší aktivity na našich stránkách, například informace z vašeho zařízení a kroky provedené na stránkách, například spuštěná vyhledávání nebo nabídky práce, na které kliknete,
 • když odpovídáte na nabídky práce, odpovídáte na prověřovací otázky nebo automatické prověřování po telefonu nebo když se přihlašujete ze stránek třetích stran,
 • pokud používáte zpoplatněné služby nebo pokud jste zaměstnavatel a poskytujete potřebné informace o zaměstnavateli, například pro účely ověření.

Společnost Indeed může rovněž shromažďovat informace o vaší komunikaci na našich účtech na sociálních sítích na externích platformách nebo získáváním dat, jako jsou životopisy, údaje o potenciálních zákaznících nebo údaje z procesu náboru od třetích stran.

Veškeré podrobnosti o typech osobních údajů, které o vás shromažďujeme, a podrobnosti o právním základu pro toto shromažďování najdete v článku 2 úplného znění našich Zásad ochrany osobních údajů.

4. Proč tyto údaje shromažďujeme?

Vaše údaje shromažďujeme a používáme proto, abychom pomáhali uchazečům hledat nabídky práce a zaměstnavatelům kandidáty a abychom vám mohli poskytovat služby a zlepšovat je. Stručně řečeno, v příslušných případech používáme vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • vytvoření vašeho účtu a zasílání upozornění na nabídky práce a dalších propagačních materiálů, 
 • zobrazování relevantních výsledků vyhledávání a doporučených nabídek práce, 
 • usnadnění komunikace v rámci procesu hledání nabídek práce, žádosti a pohovoru,
 • zpřístupnění vašeho životopisu třetím stranám v souladu s vaším nastavením soukromí (například soukromý nebo veřejný životopis),
 • zjišťování shody uchazečů s nabídkami práce zaměstnavatelů, 
 • prevenci podvodů, spamu a dalších potenciálně podvodných nebo nezákonných činností, 
 • umožnění platby v souvislosti se zpoplatněnými službami, 
 • automatizovanému zpracování za účelem poskytování řady našich služeb, 
 • rozšiřování a optimalizaci našich služeb a zabezpečení ve prospěch uchazečů i zaměstnavatelů prostřednictvím sdílení dat s našimi přidruženými subjekty,
 • zlepšování našich služeb, udržování kvality produktů a ochraně uživatelů, 
 • agregaci obsahu zveřejněného na stránkách Indeed, který je zamýšlen jako veřejně dostupný, a jeho sdílení se třetími stranami.

Veškeré podrobnosti o účelech, ke kterým používáme vaše osobní údaje, najdete v článcích 4, 58 úplného znění našich Zásad ochrany osobních údajů.

5. S kým tyto údaje sdílíme?

Vaše informace sdílíme s těmito subjekty: 

 • přidružené subjekty společnosti Indeed,
 • zaměstnavatelé a uchazeči (např. pokud se uchazeč rozhodne v odpovědi na nabídku práce odeslat svoji žádost), 
 • externí poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s provozní činností, například s uchováváním dat nebo detekcí podvodů.

Další podrobnosti najdete v článcích 47 úplného znění našich Zásad ochrany osobních údajů. 

6. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Společnost Indeed uchovává vaše osobní údaje po dobu, po kterou jsou nezbytně nutné k poskytování našich služeb, nebo dokud nás nepožádáte o odstranění vašich osobních údajů. Může se také stát, že některé informace musíme uchovávat, abychom vyhověli místním právním předpisům. Pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje odstranili, zašlete nám žádost o výmaz. Další informace najdete v článku 2 úplného znění našich Zásad ochrany osobních údajů.

7. Jaká máte v souvislosti s vašimi osobními údaji práva?

Soukromí našich uživatelů je pro platformu Indeed velice důležité. U všech našich uživatelů po celém světě respektujeme práva dle GDPR. Zahrnuje například práva na přístup k osobním údajům, výmaz osobních údajů a získání osobních údajů v přenositelném formátu, na omezení určitého způsobu zpracování osobních údajů nebo vznesení námitky vůči němu. V případě, že se naše používání vašich osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte rovněž právo tento souhlas odvolat. Další informace o vašich právech a o tom, jak je uplatnit, najdete v článku 8 úplného znění našich Zásad ochrany osobních údajů.

Máte rovněž právo podat stížnost ohledně zpracovávání vašich údajů společnosti Indeed místnímu úřadu vykonávajícímu dozor nad ochranou údajů. Bližší informace najdete v článku 10 úplného znění našich Zásad ochrany osobních údajů. Pokud se nacházíte v USA, můžete mít další konkrétní práva, která najdete v článku 9 úplného znění našich Zásad ochrany osobních údajů.

8. Jak nás můžete kontaktovat 

Společnost Indeed Inc. můžete kontaktovat na adrese 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, a společnost Indeed Ireland Operations Limited na adrese 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irsko; nebo můžete prostřednictvím centra nápovědy na našich stránkách kontaktovat kterýkoli z těchto subjektů.

Chcete-li kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, zašlete e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odesílání e-mailu odstraňte mezery).

Úplné znění Zásad ochrany osobních údajů společnosti Indeed

Upozorňujeme, že společnost Indeed a její přidružené subjekty jsou přímo či nepřímo vlastněny japonskou mateřskou veřejně obchodovanou společností Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Úvod

Společnost Indeed si cení důvěry, kterou v nás kladou naši uživatelé a zákazníci, když nám poskytují přístup ke svým osobním údajům. Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak pracujeme na udržení této důvěry a ochraně těchto informací.

Tyto zásady ochrany osobních údajů zejména podrobně uvádí, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní a neosobní údaje, které nám poskytujete, když přistupujete k on-line a/nebo mobilním službám, mobilním aplikacím a webovým stránkám a softwaru nabízeným společností Indeed a souvisejícími značkami, na které se tyto Zásady ochrany osobních údajů vztahují, což zahrnuje Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, WorkopolisWowjobs (souhrnně dále jako „Indeed“ nebo „Stránky“). Společnost Indeed může také obdržet omezené osobní údaje od třetích stran.

Naším hlavním posláním je pomáhat lidem získat nabídky práce a zaměstnavatelům zase najít skvělé kandidáty. Toto hlavní poslání tvoří také základ činnosti všech našich přidružených subjektů (jak je uvedeno v článku 3.1), a proto jsme vytvořili Centrum ochrany osobních údajů, které informuje naše uživatele o našich přidružených subjektech a o tom, jak s nimi sdílíme údaje, abychom mohli našim uživatelům nabízet co nejkvalitnější produkty a služby. Bližší informace o tom, jak předáváme údaje našim přidruženým subjektům, najdete na stránce Častých dotazů Centra ochrany osobních údajů.

1.1 Subjekty společnosti Indeed zodpovědné za vaše údaje

Tento oddíl udává, který subjekt společnosti Indeed vystupuje jako správce nebo zpracovatel vašich osobních údajů.

 – Společnost Indeed jako správce údajů

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se pod pojmy „společnost Indeed“ nebo „my“, „nás“ apod. rozumí společnost Indeed, Inc., pokud se nacházíte ve Spojených státech amerických, a to s výjimkou zaměstnanců Indeed, u nichž se jedná o společnosti Indeed Staff LLC, a společnost Indeed Ireland Operations Limited („Indeed Ireland“), pokud se nacházíte mimo Spojené státy, a to s výjimkou uživatelů v Japonsku, u nichž se jedná o společnost Indeed Japan K.K.

Pokud v níže uvedeném článku 1.1 není uvedeno jinak, pak je společnost Indeed správcem všech osobních údajů dle těchto zásad ochrany osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že smluvní subjekt uvedený ve Smluvních podmínkách se může lišit od správce údajů uvedeného v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 – Společnost Indeed jako zpracovatel údajů

Indeed zaměstnavatelům nabízí určité náborové služby, kdy vystupuje jako zpracovatel údajů, nebo obdobně, dle platných zákonů na ochranu osobních údajů, a zpracovává osobní údaje, které od vás a o vás shromažďuje pouze jménem zaměstnavatele v souladu s našimi podmínkami. To se vztahuje na naši službu Candidate Import, kdy pomáháme zaměstnavatelům kontaktovat kandidáty, realizovat pohovory a spravovat kandidáty, kteří neodpovídají prostřednictvím našich stránek, a poskytujeme další služby, které pomáhají zaměstnavatelům spravovat náborový proces. Pokud takoví uchazeči vytvoří účet Indeed nebo se k němu přihlásí, Indeed může přiřadit jejich osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto náborových služeb k příslušnému účtu Indeed na základě pokynů zaměstnavatelů. Například, pokud uchazeč vytvoří účet Indeed nebo se k němu přihlásí, může ve svém účtu Indeed zobrazit historii zpráv a pohovorů, které proběhly mezi uchazečem a zaměstnavateli, se kterými byl dříve v kontaktu pomocí těchto služeb. Máte-li otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů společností Indeed v rámci těchto služeb nebo chcete-li uplatnit svá práva ve vztahu k těmto informacím, kontaktujte zaměstnavatele, kterému jste zaslali svoji žádost o pracovní místo. Společnost Indeed může také vystupovat jako zpracovatel osobních údajů jménem svých přidružených subjektů (např. pro účely fakturace). Zbývající část našich aktivit zpracování, na které se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, se nevztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím těchto služeb.

1.2 Důležité definice

Osobními údaji (dále jen „osobní údaje“) se rozumí informace, které se vztahují k identifikovanému nebo identifikovatelnému jednotlivci. Neosobními údaji (dále jen „neosobní údaje“) se rozumí všechny informace, které neslouží k identifikaci konkrétního jednotlivce. Pamatujte, že společnost Indeed bude za všech okolností pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů dodržovat platnou zákonnou definici při stanovení toho, co jsou a nejsou osobní údaje. Pokud tyto Zásady ochrany osobních údajů odkazují na „informace“ nebo „vaše informace“, může se jednat o osobní údaje i neosobní údaje.

Stránky jsou určeny jednotlivcům, kteří hledají neobsazená pracovní místa, služby nebo informace vztahující se k jejich zaměstnání nebo hledání práce („uchazeči“). V příslušných případech mohou být stránky k dispozici také jednotlivcům a/nebo organizacím, kteří hledají informace týkající se náborových nebo personálních zdrojů nebo dostupné informace o neobsazených pracovních místech („pracovní inzeráty“ nebo „nabídky práce“) jejich jménem nebo jménem jiné osoby, což zahrnuje mimo jiné agentury nakupující pro různé subjekty („zaměstnavatelé“).

Indeed umožňuje uchazečům k žádosti o pracovní místo přidat různé podklady pro zaměstnavatele. Ty se nacházejí v oddílu profil účtu Indeed a zahrnují materiály jako např. životopis, výsledky hodnocení a odpovědi na prověřovací otázky („Profil Indeed“). Budeme-li odkazovat na informace z vašeho životopisu, ať už Indeed životopisu nebo životopisu, který sami nahrajete, budeme je označovat jednoduše jako „životopis“. 

1.3 Působnost Zásad ochrany osobních údajů společnosti Indeed

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na údaje, které shromažďujeme prostřednictvím stránek nebo které získáváme od třetích stran. V případech, kdy pomocí odkazu přejdete na webové stránky třetí strany, již se na vás naše Zásady ochrany osobních údajů nevztahují a případné shromažďování nebo zpracování údajů, která probíhají na takových stránkách, se řídí jejich vlastními Zásadami ochrany osobních údajů. Na stránkách shromažďujeme pouze údaje, které uvádějí přímý odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Příležitostně můžeme odkazovat na tyto Zásady ochrany osobních údajů také v upozorněních na stránkách, včetně speciálních webových stránek nebo mobilních aplikací, například pokud vás vyzveme, abyste nám zaslali náměty ke zlepšení stránek. Společnost Indeed může tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit.

Pokud jste odpověděli na nabídku práce, další relevantní informace najdete v příslušné nabídce práce. Aktuálně platné směrnice a předpisy získají současní i bývalí zaměstnanci společnosti Indeed od svých koordinátorů pro lidské zdroje.

1.4 Změny Zásad ochrany osobních údajů

Informaci o datu poslední úpravy těchto Zásad ochrany osobních údajů naleznete v popisku „Poslední aktualizace“ v horní části této stránky. Jakékoli změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými k datu „poslední aktualizace“ uvedenému výše. Používáním těchto stránek nebo poskytováním informací po provedení takových změn tyto upravené Zásady ochrany osobních údajů přijímáte. Bude-li společnost Indeed hodlat používat osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek způsobem podstatně odlišným od způsobu uvedeného v době jejich shromáždění, potom společnost Indeed upozorní uživatele e-mailem a/nebo uveřejněním upozornění na stránkách 30 dní před takovým použitím, nebo jinými prostředky předepsanými právními předpisy.

1.5 Časté dotazy týkající se ochrany osobních údajů poskytované společností Indeed

Vezměte prosím na vědomí, že tyto Zásady ochrany osobních údajů podrobně vysvětlují, jakým způsobem společnost Indeed zpracovává vaše údaje. Bližší informace o přístupu společnosti Indeed k nařízením GDPR, CCPA a obecně ochraně soukromí najdete v Častých dotazech na ochranu soukromí platformy Indeed.

2. Shromažďování a používání údajů

3. S kým sdílíme vaše údaje 

3.1 Předávání údajů našim přidruženým subjektům

Naším hlavním posláním je pomáhat uchazečům hledat skvělé nabídky práce a zaměstnavatelům zase skvělé kandidáty, což platí i pro všechny naše přidružené subjekty. Abychom mohli toto poslání naplňovat, sdílíme s našimi přidruženými subjekty určité informace. Na toto předávání informací se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů. Také jsme vytvořili Centrum ochrany osobních údajů, které informuje naše uživatele o našich přidružených subjektech a o tom, jak s nimi sdílíme údaje, abychom mohli našim uživatelům nabízet co nejkvalitnější produkty a služby. Doporučujeme vám Centrum ochrany osobních údajů navštívit a prostudovat si je.

Informace, které sdílíte se společností Indeed, mohou být sdíleny s kterýmkoli přidruženým subjektem za účelem poskytování služeb, zlepšování stránek a optimalizace funkce stránek a za jinými účely popsanými v těchto Zásadách. Toto sdílení obzvláště přispívá k naší schopnosti pomáhat uživatelům při hledání nabídek práce a zaměstnavatelům při hledání vhodných kandidátů. Služby, které jsou vám poskytovány, a funkce stránek by bez takových přenosů nemohly být poskytovány. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje byly tímto způsobem přenášeny, neměli byste tyto stránky používat.

V kontextu těchto Zásad označuje pojem „přidružený subjekt“ jakýkoli subjekt, který přímo nebo nepřímo řídí subjekt společnosti Indeed, je jím řízen, společně jej řídí nebo je jím společně řízen, ať už v současnosti, nebo v budoucnosti. „Řízení“ v tomto kontextu znamená držení většinového podílu nebo právo a schopnost přímého managementu. Zahrnuje i přidružené subjekty společnosti Indeed se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) nebo Švýcarsko.

Příklady přidružených subjektů zahrnují: Glassdoor, SimplyHiredIndeed Flex. Předávání údajů přidruženým subjektům společnosti Indeed bude probíhat z několika konkrétních důvodů, jako např. za účelem zvýšení počtu nabídek práce dostupných uchazečům a životopisů k dispozici zaměstnavatelům, a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a zásadami ochrany osobních údajů příslušných přidružených subjektů.

– Vylepšené služby

Předávání údajů nám umožňuje poskytovat uchazečům vylepšený a lépe přizpůsobený obsah, lepší výkon, funkce a služby. Společnost Indeed a její přidružené subjekty například využívají vaši předchozí historii vyhledávání a procházení (např. nabídky práce, na které kliknete), IP adresu nebo informace z profilu Indeed k určení relevantních výsledků vyhledávání, upozornění na nabídky práce, zasílání upozornění na nabídky práce a pozvánek, zobrazování a moderování informací pro kariérní růst, jako jsou recenze společností, údaje o platových podmínkách u nabídek práce, tipy k pohovorům a další obsah. Toto předávání údajů se také provádí s cílem zajistit vylepšené datové analýzy, testování, výzkum a zdokonalování služeb.

Kromě toho umožňuje zaměstnavatelům získat lepší přehled o výkonnosti jejich nabídek práce. Například můžeme předávat údaje související s klikáním uživatelů na jejich nabídky práce, aby lépe pochopili, zda jejich nabídka práce přispívá či nepřispívá k cíli zaujmout kandidáty. Mají-li zaměstnavatelé k dispozici informace potřebné k lepšímu využívání naší platformy, budou moci poskytovat kvalitnější pracovní nabídky.

– Více zaměstnavatelů, více pracovních nabídek a více uchazečů

Toto předávání údajů umožňuje uchazečům přístup k ještě širší databázi pracovních nabídek a zaměstnavatelů a zaměstnavatelům zajistí přístup k většímu počtu uchazečů. Indeed vám například může zobrazovat nabídky práce, které byly zveřejněny na webových stránkách přidružených subjektů, nebo doporučovat uchazeče přidruženého subjektu jako kandidáta na nabídku práce přidruženého subjektu. Společnost Indeed a její přidružené subjekty mohou také sdílet údaje o zaměstnavateli (například informace o účtu a data o chování) s cílem poskytovat zaměstnavatelům lepší prostředí.

Společnost Indeed může jménem přidružených subjektů zpracovávat fakturační údaje. Využíváte-li zpoplatněné služby, Indeed a jeho přidružené subjekty může předávat fakturační údaje výhradně pro účely kontroly kreditu, provedení platby a obsluhy vašeho účtu. 

– Lepší zabezpečení pro uživatele

Toto předávání údajů umožňuje společnosti Indeed a jejím přidruženým subjektům zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zabezpečení uživatelů a interních operací, řešení problémů a detekce a prevence podvodů a spamu.

3.2 Přenosy informací k zaměstnavatelům 

Společnost Indeed zasílá na pokyn uchazečů osobní údaje uchazečů zaměstnavatelům. K těmto přenosům dochází během vyhledávání nabídek práce a během procesu žádosti a pohovoru. To je blíže popsáno v článku 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s těmito podmínkami a podmínkami příslušného zaměstnavatele. Pokud uchazeči prostřednictvím služby Indeed odpoví na nabídky práce, které se nachází v zahraničí, může dojít k odeslání jejich osobních údajů do zemí s nižší úrovní ochrany osobních údajů.

Držitelé zaměstnavatelských účtů souhlasí s dodržováním všech svých povinností podle platných pravidel ochrany osobních údajů vzhledem ke shromažďování, zpracovávání a ukládání osobních údajů a rovněž poskytování náležité ochrany všech práv subjektů údajů podle všech platných norem o ochraně údajů.

3.3 Přenosy informací k uchazečům

Společnost Indeed odesílá uchazečům některé informace týkající se zaměstnavatelů. Ty zahrnují zveřejňování pracovních inzerátů, stránek společnosti a informací o platu na našich stránkách a také zveřejňování pracovních inzerátů na webových stránkách třetích stran. Společnost Indeed může také poskytovat uchazečům informace o aktivitě a rychlosti odpovědí určitého zaměstnavatele na stránkách, aby mohli uchazeči lépe vyhodnotit nabízené pracovní příležitosti. To může zahrnovat jméno zástupce zaměstnavatele, město/stát sídla zaměstnavatele, zda zaměstnavatel provedl nějaký úkon nebo se rozhodl neprovádět žádný úkon ve vztahu k životopisu nebo žádosti uchazeče, jako např. otevření, zobrazení, odpověď či rozhodnutí, zda zaměstnavatel komunikoval s uchazeči nebo zobrazil životopisy jiných uchazečů a zda zaměstnavatel provedl nějaké úkony ve vztahu k nabídce práce, např. její pozastavení nebo uzavření. Jakožto zaměstnavatel používáním stránek (například zveřejněním pracovní nabídky nebo kontaktováním uchazeče prostřednictvím programu Indeed životopis) vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Indeed může poskytovat tyto informace uchazečům.

3.4 Přenosy informací k poskytovatelům služeb 

K provádění služeb souvisejících s naší provozní činností můžeme využívat třetí strany, a to ke zlepšování stránek a našich služeb, produktů a funkcí, k ochraně našich uživatelů a lepšímu pochopení jejich potřeb a k optimalizaci služeb a uživatelských prostředí. Používáním našich stránek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Indeed využívá poskytovatele z řad třetích stran, což zahrnuje mimo jiné jejich využívání pro účely shromažďování, zpracování, analýzy a záznamu vašich aktivit, interakce a komunikace se stránkami a jejich prostřednictvím, jak je blíže popsáno v článku 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k osobním údajům za účelem poskytování svých služeb, což může zahrnovat přenosy takových osobních údajů do jiných zemí. Takové přenosy se provádějí pouze pro účely uvedené v článcích 2, 47 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Vylepšování našich služeb

Tyto třetí strany mohou poskytovat datové body, včetně informací o tom, kolik času strávíte na konkrétních stránkách, na které odkazy jste klikli, a dat, které nám pomáhají zjišťovat preference uživatelů. Tyto informace nám pomáhají využívat připomínky uživatelů k vytváření a udržování našich služeb. Tyto třetí strany mohou používat soubory cookie a jiné technologie ke shromažďování dat týkajících se vašeho chování a vašich zařízení, jako je například typ zařízení, použitý prohlížeč nebo preferovaný jazyk.

Udržování kvality a ochrana uživatelů

Společnost Indeed může v omezených situacích přenášet vaše osobní údaje určitým externím prodejcům, kteří pomáhají společnosti Indeed s ochranou našich uživatelů a zachováváním kvality našich služeb, produktů a funkcí poskytovaných těmto uživatelům. Příkladem mohou být dodavatelé, které společnost Indeed používá k odhalování podvodů. Toto jsou některé příklady takových dodavatelů: SiftScience, Emailage a PerimeterX. Dalším příkladem mohou být dodavatelé, jejichž služeb využíváme, abychom zabránili vytváření účtů pomocí přihlašovacích údajů, které byly veřejně zpřístupněny. Příklad takového dodavatele: SpyCloud.

Uskutečnění plateb

Veškeré informace o kreditní, debetní nebo jiné platební kartě a související fakturační a platební informace, které společnosti Indeed poskytnete, mohou být předávány společnostem, které pracují jejím jménem, např. zpracovatelé plateb a/nebo kreditní agentury, a to výhradně pro účely kontroly kreditu, realizace plateb ve prospěch společnosti Indeed a pro účely obsluhy vašeho účtu. 

– Instalace nebo použití některé aplikace Indeed

Když instalujete, stáhnete nebo používáte některou aplikaci Indeed, můžeme při tom s některými poskytovateli služeb sdílet omezené množství osobních údajů, abychom vám mohli poskytovat některé služby a umožnili zobrazování reklam. Může se jednat o vaši IP adresu nebo jiný jedinečný identifikátor a také data událostí vztahujících se k instalaci aplikace Indeed.

Vaše osobní údaje mohou být takto předávány pro různé účely, například pro usnadnění přihlašování uživatele přes účty třetích stran. Tyto informace nám také mohou pomoci lépe pochopit a optimalizovat celý cyklus používání aplikace Indeed našimi zákazníky, a to prostřednictvím: (i) pochopení toho, jak uživatelé vstupují na Indeed, (ii) přesnějšího měření výkonnosti reklamy, (iii) pochopení způsobu, jak uživatel přistupuje do aplikace Indeed pomocí různých zařízení.

Tím, že si aplikaci Indeed stáhnete nebo nainstalujete, potvrzujete a souhlasíte s přenosem svých osobních údajů těmto poskytovatelům služeb. Souhlasíte tím také se Zásadami používání souborů cookie, Zásadami ochrany osobních údajů a Smluvními podmínkami společnosti Indeed a potvrzujete, že jste informováni o tom, že můžete kdykoli využít svých práv dle ustanovení v článku 8 těchto Zásad ochrany osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti používání vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu k marketingovým účelům.

Toto chování mohou podporovat například tyto typy technologií: pixely, fragmenty kódu javascript nebo soubory cookie.

– Úložiště

Vezměte prosím také na vědomí, že můžeme využívat externí poskytovatele cloudových služeb, kteří poskytují hosting, datová úložiště a jiné služby dle svých standardních podmínek, které nelze jednáním upravit. Tito poskytovatelé služeb informovali nás i širokou veřejnost, že uplatňují bezpečnostní opatření, která považují z hlediska ochrany informací v jejich systémech za náležitá, nebo se těší obecné pověsti, že taková opatření uplatňují. Neponeseme však zodpovědnost (v maximálním rozsahu povoleném zákonem) za případné škody, které mohou vyplynout z nesprávného použití jakýchkoli informací, včetně osobních údajů, těmito společnostmi.

– Ověření profesních certifikátů a licencí

Také můžeme sdílet informace o číslech profesních certifikátů nebo licencí, které Indeed poskytnete, se subjekty nebo organizacemi, které je vydaly, abychom ověřili jejich platnost. Toto ověření provádíme pouze na vaši žádost, například pokud přidáte určité certifikace nebo licence do profilu Indeed.

3.5 Přenosy veřejně dostupných informací

Když uživatelé zveřejní obsah na stránkách způsobem, který má za cíl tento obsah veřejně zpřístupnit a umožnit jeho vyhledávání jednotlivci, společnost Indeed si vyhrazuje právo shromáždit a sdílet tyto informace s třetími stranami. Pokud například zaměstnavatel zveřejní nabídku práce na stránkách, společnost Indeed může tuto nabídku práce nebo informace v ní uvedené sdílet s třetími stranami na základě uvážení společnosti Indeed a podle smlouvy mezi společností Indeed a takovými třetími stranami. Společnost Indeed si v tomto ohledu také vyhrazuje právo sdílet informace shromážděné z veřejných zdrojů.

3.6 Monitorování služeb společnosti Indeed atd.

Společnost Indeed může používat informace o uživatelích získané z platforem třetích stran, jako jsou sociální sítě, pro následující účely:

 • klasifikovat a kvantitativně chápat počet reakcí a šířit opatření marketingových kampaní, jako jsou televizní reklamy;
 • sledovat pověst služeb společnosti Indeed, abychom pochopili, co je oceňováno a co ne, a využít tyto informace v komunikačních plánech;
 • včas zjistit zlepšení služeb, sledovat zpětnou vazbu od uživatelů a plánovat protiopatření;
 • podpora pro uživatele, kteří nevědí, jak používat služby společnosti Indeed;
 • Vyhledávat závady produktu (např. „Když se pokusím otevřít aplikaci, zobrazí se chyba 501 a nemohu ji používat“ nebo „Nemohu podat žádost o nabídku práce“) a eskalovat problém vývojovému týmu.

3.7 Odkazy na stránky třetích stran

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Když na takové odkazy kliknete, může dojít k opuštění našich stránek. Váš webový prohlížeč může také této stránce třetí strany předat adresu URL stránky, ze které jste přešli, a tato adresa URL může zahrnovat hledané výrazy a filtry, které jste použili na stránkách. Stránky mohou také obsahovat odkazy na stránky společnosti, které mohou obsahovat informace poskytované externími zaměstnavateli.

Společnost Indeed nenese odpovědnost za postupy třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů. To zahrnuje mimo jiné shromažďování, použití a předávání informací:

 • našimi přidruženými subjekty,
 • poskytovateli z řad třetích stran,
 • zaměstnavateli (včetně zaměstnavatelů, kteří zajišťují firemní stránky),
 • platformami sociálních sítí z řad třetích stran,
 • výrobci zařízení nebo operačního systému,
 • propojenými weby třetích stran.

Vůči těmto třetím stranám můžete disponovat přímo vymahatelnými právy. Bližší informace najdete v jejich jednotlivých zásadách ochrany osobních údajů.

4. Další použití a předávání neosobních údajů

Tyto zásady se vztahují také na to, jak používáme neosobní údaje. Neosobní údaje můžeme využívat a předávat pro libovolné účely kromě případů, kdy jsme zákonem povinni postupovat jinak. Pokud kombinujeme jakékoli neosobní údaje s osobními údaji, potom budeme používat a předávat tyto sloučené údaje pouze pro účely popsané v článcích 27 těchto Zásad ochrany osobních údajů, dokud jsou takto kombinovány.

5. Zabezpečení

Společnost Indeed používá přiměřená bezpečnostní opatření, která pomáhají chránit vaše osobní údaje. Žádný způsob přenosu nebo ukládání informací prostřednictvím internetu však nemůže být stoprocentně bezpečný. Například e-maily nebo jiné zprávy odeslané prostřednictvím webového prohlížeče nebo životopisy sdílené se zaměstnavateli nemusí být příjemcem šifrovány. Pokud je zabezpečení vašich údajů mimo naši kontrolu, nemůžeme zaručit jejich ochranu. Podívejte se na naši stránku Zabezpečení, kde najdete další informace o tom, jak společnost Indeed chrání vaše údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že ke zpracování vašich osobních údajů využíváme také poskytovatele cloudových služeb z řad třetích stran, jak je popsáno v článku 3.4 těchto zásad.

6. Soubory cookie a sledovací technologie

Když navštívíte naše stránky, stáhněte si nebo nainstalujete aplikaci Indeed a v některých našich reklamách na webových stránkách třetích stran používáme soubory cookie, webové majáky a další technologie, a to včetně těch od externích partnerů, jako jsou společnosti Google a Facebook, využíváme pro služby měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingové účely. Níže jsou uvedeny naše Zásady používání souborů cookies dalšími podrobnými informacemi o našem používání souborů cookie, včetně toho, jak můžete používání těchto souborů cookie kontrolovat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

– Když se přihlásíte ke službě Indeed nebo ji používáte z některých webových stránek třetích stran

Pokud ještě nemáte účet Indeed, ale přihlásíte se ke službě Indeed prostřednictvím třetí strany, jako je Facebook nebo Google, tím dojde k vytvoření účtu Indeed pomocí stejné e-mailové adresy používané u vašeho účtu Facebook nebo Google. Pokud souhlasíte s poskytnutím informací společnosti Indeed, společnosti Facebook nebo Google vás ověří a přesměrují vás na stránky společnosti Indeed. Vezměte prosím na vědomí, že když se přihlásíte ke službě Indeed pomocí svého účtu Facebook nebo Google, společnosti Facebook nebo Google vám odešlou soubory cookie za účelem vašeho ověření jako uživatele platformy Facebook nebo Google.

Přístupem ke službě Indeed prostřednictvím svého účtu na platformě Facebook nebo Google berete na vědomí, že společnosti Facebook nebo Google budou sdílet určité informace uvedené v odstavci výše pro účely ověření, aby vám povolily zabezpečený přístup na naše stránky. Nepřejete-li si nadále sdílet svoje údaje z platforem Facebook nebo Google s účtem Indeed, budete muset upravit nastavení svých účtů Facebook nebo Google. Informace předávané na Indeed z platforem Facebook nebo Google budou považovány za informace o účtu Indeed pro účely vašeho používání služby Indeed.

Máte možnost kdykoli deaktivovat spojení mezi vaším účtem Facebook nebo Google a vaším účtem Indeed, a sice v nastavení ochrany osobních údajů na svém účtu Facebook nebo Google. Společnost Facebook nebo Google může také požádat o vaše svolení sdílet určité další údaje se společností Indeed, mimo jiné včetně vašeho jména, profilového obrázku, veřejných informací v profilu a e-mailové adresy. Pokud toto svolení udělíte, požadované informace budou předávány společnosti Indeed. Tyto informace budou sloužit k poskytování služeb, a to včetně vyplnění profilu Indeed ve službě Indeed. Tyto sdílené informace zůstanou přidružené k vašemu profilu Indeed, dokud je neupravíte nebo neodstraníte.

– Požadavky na nesledování (Do Not Track)

Na signál prohlížeče zvaný „Do Not Track“ (DNT), pokud jej uživatel aktivuje ve svém prohlížeči, nereagujeme. Když nastavíme nebo přečteme soubory cookie na stránkách, které nenáleží ke službě Indeed, jež integrovaly naše vyhledávání nabídek práce a funkce zobrazení, učiníme tak např. za účelem poskytnutí personalizované zkušenosti vyhledávání nabídek práce pro uživatele na těchto stránkách. Těmto třetím stranám nepředáváme žádné informace o vašem používání našich stránek. Když si třetí osoby, které jsme integrovali do stránek (jak je popsáno v Zásadách používání souborů cookie společnosti Indeed), nastaví nebo přečtou své vlastní externí soubory cookie, mohou nebo nemusí na signál DNT reagovat.

– Sledování konverzí

Společnost Indeed také může zaměstnavateli poskytnout kód pro měření konverzí, který si umístí na své webové stránky. Tento kód umožňuje odesílat webový signál uchazeče a sledovat žádosti odeslané uchazečem v reakci na nabídky práce umístěné na stránkách zaměstnavatele. Měření konverzí je jednoduše počitadlo, které upozorňuje společnost Indeed na to, že uchazeč podal žádost. Tyto žádosti dokáže rovněž počítat i na různých zařízeních, je-li uchazeč přihlášen na webu zaměstnavatele. Chcete-li být odstraněni z webového majáku vyhledávání uchazečů na stránkách Indeed, můžete se odhlásit zde.

7. Akvizice a jiné reorganizace

Reorganizace, změna našeho vlastnictví, fúze, akvizice nebo prodej majetku může mít za následek zpřístupnění vašich osobních údajů třetí straně („nástupnickému subjektu“).

Pokud dojde ke změně vlastníka celé nebo podstatné části naší společnosti nebo k reorganizaci společnosti (včetně fúze, prodeje majetku, konsolidace, převodu nebo jiné akce mezi subjekty), můžeme vaše osobní údaje předat nástupnickému subjektu.

Nástupnický subjekt převezme práva a povinnosti týkající se vašich osobních údajů popsané v tomto oznámení. Vaše údaje bude třetí strana používat v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, dokud vám nový vlastník nebo nástupnický subjekt neoznámí aktualizované nebo pozměněné oznámení o ochraně osobních údajů.

8. Vaše práva na osobní údaje

Jako uživatel těchto stránek můžete mít určitá práva na osobní údaje. Tato práva (známá také jako „práva subjektu údajů“) nabízíme všem fyzickým osobám bez ohledu na jejich umístění, s některými omezeními popsanými v tomto oznámení. Tato práva jsou poskytována pouze lidským majitelům účtů a nejsou k dispozici zaměstnavatelům ani jiným právnickým osobám, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

Mezi tato práva patří:

 • přístup k vašim osobním údajům (včetně kopie vašich údajů),
 • oprava (korekce) vašich osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • omezení zpracování osobních údajů nebo možnost vznést námitku proti takovému zpracování,
 • omezená práva na odhlášení pro sdílení, zpracování a komunikaci s vámi.

Abychom ochránili integritu vašich osobních údajů, pokusíme se před vyřízením vašeho požadavku ověřit vaši totožnost prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla spojeného s vaším používáním našich stránek. Vyhrazujeme si právo žádost odmítnout, pokud nejsme schopni si vaši totožnost uspokojivě ověřit. Rovněž zamítneme žádosti vznesené vaším jménem jinou osobou, pokud si nebudeme schopni ověřit, že má osoba podávající žádost oprávnění jednat vaším jménem.

Nejsme zodpovědní za osobní údaje, které poskytnete přímo zaměstnavateli, a nemůžeme přijmout žádost o poskytnutí osobních údajů, které nemáme pod kontrolou. Pokud jste již odeslali žádost zaměstnavateli, obraťte se prosím přímo na zaměstnavatele, abyste se seznámili s právy subjektu údajů, kterými disponujete.

Pokud máte nějaké dotazy nebo stížnosti k tomu, jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás.

9. Regionálně specifické informace

Společnost Indeed je globální organizace s pobočkami na různých místech po celém světě. To znamená, že vaše osobní údaje můžeme předávat jiným subjektům, třetím stranám nebo obchodním partnerům v různých zemích. Zavedli jsme opatření na ochranu vašich osobních údajů v případě jejich přenosu do jiné země, která jsou uvedena níže. V této části najdete také informace týkající se vašeho konkrétního regionu, pokud je to vhodné.

10. Jak nás můžete kontaktovat

Uvítáme vaše dotazy týkající se ochrany osobních údajů. Další informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, získáte od nás.

10.2 Stížnosti a spory

Vaše dotazy a obavy týkající se ochrany údajů bereme vážně a zavazujeme se řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání vašich údajů. Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva na ochranu osobních údajů, doporučujeme vám, abyste se obrátili na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku a máte stížnost týkající se zpracování prováděného podle zásad štítu EU-USA nebo Švýcarsko-USA na ochranu soukromí, můžete také požádat o nezávislé řešení sporu prostřednictvím štítu BBB EU PRIVACY SHIELD, který provozují národní programy BBB.

Fyzické osoby v EHP nebo Švýcarsku, které si chtějí stěžovat na ochranu osobních údajů, by měly nejprve kontaktovat společnost Indeed Inc. poštou nebo e-mailem. Pokud váš problém nebyl uspokojivě vyřešen, navštivte BBB, kde získáte další informace a kde můžete podat stížnost. Tato služba je poskytována zdarma. Můžete mít také právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů. Hlavním podnikem společnosti Indeed v EHP je společnost Indeed Ireland Operations Limited, která je regulována Irskou komisí na ochranu údajů (Irish Data Protection Commission).

Zásady použití souborů cookie

Poslední aktualizace: 1. listopadu 2021

Používáním webových stránek společnosti Indeed (dále jen „webové stránky“ nebo „stránky“) nebo přístupem k nim vyjadřujete souhlas s tím, aby společnost Indeed používala soubory cookie níže uvedeným způsobem. 

Pro účely těchto Zásad používání souborů cookie se pod pojmy „společnost Indeed“ nebo „my“, „nás“ apod. rozumí společnost Indeed, Inc., pokud jste uživatelem se sídlem ve Spojených státech amerických, resp. společnost Indeed Japan K.K., pokud se nacházíte v Japonsku, resp. Indeed Ireland Operations Limited, pokud jste uživatelem se sídlem mimo Spojené státy americké a Japonsko.

Tyto Zásady používání souborů cookie se vztahují na následující značky: Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, HRTechPrivacy.com, Resume.com, RescueMyResumes.com, Resumeperfector.com, WorkopolisWowjobs (souhrnně jako „stránky“ nebo „naše stránky“).

Všechny odkazy na uchazeče, zaměstnavatele a osobní údaje jsou definovány tak, jako v Zásadách ochrany osobních údajů

1. Úvod: Co je to soubor cookie?

Tyto Zásady používání souborů cookie pomáhají vysvětlit, kdy a proč mohou být soubory cookie zasílány návštěvníkům webových stránek. Soubory cookie jsou textové soubory obsahující informace, které jsou přenášeny webovými stránkami na pevný disk zařízení dané osoby nebo na jiné zařízení určené k prohlížení internetu za účelem pořizování a uchovávání záznamů. Soubory cookie umožňují webovým stránkám pamatovat si důležité informace, které vám zpříjemní používání těchto webových stránek. Soubor cookie typicky obsahuje název domény, ze které soubor cookie přichází, „dobu životnosti“ souboru cookie a náhodně vygenerované jedinečné číslo nebo jinou hodnotu. Určité soubory cookie budou na webových stránkách použity bez ohledu na to, zda jste se přihlásili ke svému účtu, nebo ne. 

Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které zůstávají ve složce souborů cookie vašeho prohlížeče do doby, než opustíte webové stránky. Trvalé soubory cookie zůstávají ve složce souborů cookie vašeho prohlížeče mnohem déle (tato doba závisí na době životnosti konkrétního souboru cookie). Soubory cookie relace používáme k sledování celkového počtu návštěvníků na našich stránkách. Soubory cookie můžeme také využívat tak, abychom si zapamatovali váš počítač, použijete-li ho při návratu na webové stránky, abychom mohli přizpůsobit vaši zkušenost. V takových případech můžeme spojit osobní údaje se souborem cookie.

2. Jak používáme soubory cookie

Soubory cookie, webové signály a další technologie, a to včetně těch od externích partnerů, jako jsou společnosti Google a Facebook, využíváme pro služby měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingové účely. To probíhá na stránkách, když stáhnete nebo instalujete aplikaci Indeed a u některých našich reklam na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie, webové signály a další technologie nám umožňují zobrazovat vám naše propagační materiály i na jiných stránkách, které na internetu navštívíte, a propojit vás s více zaměstnavateli. Informace o vašem chování na webových stránkách můžeme také předávat třetím stranám (včetně provozovatelů webových stránek a/nebo stránek sociálních sítí třetích stran) s cílem zobrazovat vám cílenou reklamu a další obsah, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. 

Tyto soubory cookie, webové signály a další technologie používáme také pro účely realizace programu Cílené reklamy na Indeed, abychom mohli určit, které reklamy uživatelé zobrazili, kolikrát uživatelé zobrazili konkrétní reklamu a na kterých webových stránkách se konkrétní reklama zobrazila. Zaměstnavatelům, kteří se účastní našeho programu Cílené reklamy na Indeed můžeme také umožnit umístit soubory cookie, webové signály a další obdobné technologie do reklam, které zobrazujeme na našich stránkách a stránkách třetích stran, abychom zaměstnavatelům umožnili porozumět, jak lidé na reklamy na nabídky práce reagují.

Tyto soubory cookie, webové signály a další technologie na webových stránkách můžeme také používat, abychom porozuměli a informovali konkrétního zaměstnavatele o tom, kteří uživatelé zobrazili konkrétní nabídku práce, firemní profil, stránku společnosti, akci Hiring Event nebo jinou reklamu, ve které je zaměstnavatel uveden.

ÚčelyJak používáme soubory cookie
Analytické účelySpolečnost Indeed a její přidružené subjekty (jak jsou definovány v článku 4.14 Zásad ochrany osobních údajů) využívají soubory cookie k analýze uživatelských aktivit s cílem vylepšovat tyto webové stránky a webové stránky přidružených subjektů společnosti Indeed. Díky používání souborů cookie můžeme sledovat souhrnné vzorce jako průměrný počet vyhledávání nabídek práce, které uživatel provede. Takovou analýzu můžeme použít k tomu, abychom získali podrobný přehled o tom, jak vylepšit funkce stránek a uživatelskou zkušenost s webovými stránkami.
Vaše preference a uživatelská zkušenostSpolečnost Indeed a její přidružené subjekty používají soubory cookie ke shromažďování informací o uživatelích, např. o typu prohlížeče, serveru, jazykových preferencích a nastavení země, a to za účelem uložení uživatelských preferencí na našich webových stránkách, aby tak vaše uživatelské zkušenost byla konzistentnější a příjemnější. V souboru cookie například můžeme ukládat nedávná hledání, takže vám po návratu na naše webové stránky můžeme usnadnit opakované použití stejného hledání, nebo vám můžeme navrhovat profilové informace, když registrujete účet nebo vyplňujete životopis na stránkách (např. Indeed životopis). 
Kromě toho používáme soubory cookie k zachování vašeho přihlášení při opakovaných návštěvách našich webových stránek. Za účelem poskytování nejrelevantnějších výsledků vyhledávání můžeme také používat vaši IP adresu k určení vaší geografické polohy na úrovni města nebo PSČ.
Poskytování služeb měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingSoubory cookie, webové signály a další technologie od partnerů z řad třetích stran, jako jsou společnosti Google a Beeswax, využíváme pro služby měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingové účely. To probíhá, když navštívíte naše webové stránky, nebo při stažení nebo instalaci aplikace Indeed. Tyto soubory cookie, webové signály a další obdobné technologie nám umožňují zobrazovat vám naše propagační materiály (které mohou zahrnovat konkrétní nabídku práce nebo stránky společnosti, které se nacházejí na našich webových stránkách) i na jiných stránkách, které na internetu navštívíte. 
Naši reklamní partneři z řad třetích stran mohou tyto technologie využívat k průběžné identifikaci vašich zájmů při procházení a na různých webech a pro zobrazování cílené reklamy a dalšího obsahu, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. 
Informace o vašem chování na webových stránkách můžeme také předávat třetím stranám (včetně provozovatelů webových stránek třetích stran) s cílem zobrazovat vám cílenou reklamu a další obsah, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. Soubory cookie také používáme k realizaci programu Cílené reklamy na Indeed. V souvislosti s tímto programem a další reklamou používáme tyto soubory cookie, webové signály a další obdobné technologie, což může zahrnovat také partnery z řad třetích stran, abychom mohli určit, které reklamy uživatelé zobrazili, kolikrát uživatelé zobrazili konkrétní reklamu a na kterých webových stránkách se konkrétní reklama zobrazila. 
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu spočívajícího v marketingových účelech. Pokud chcete odmítnout shromažďování a používání údajů pro cílení reklamy nebo uplatnit jakákoli jiná práva, postupujte, jak je podrobně popsáno v článku 10 našich Zásad ochrany osobních údajů.
Sledování odkazůSoubory cookie, webové signály a obdobné technologie, včetně partnerů z řad třetích stran, používáme ke spojení činností uživatele s webovými stránkami třetích stran, které odkázaly uživatele na naše webové stránky, nebo ke spojení činností uživatele, které odkázala služba Indeed na webové stránky třetích stran. Některé z těchto webových stránek třetích stran jsou partnerskými webovými stránkami získávajícími kredit za činnost uživatelů, které odkážou na naše webové stránky, nebo poskytují službě Indeed kredit za činnost uživatelů, které my odkážeme na takové webové stránky třetích stran. 
Tyto technologie ovšem můžeme používat k předávání omezených informací o aktivitách uživatelů zaměstnavatelům, jako např. kteří uživatelé zobrazili konkrétní nabídku práce, stránku společnosti, akci Hiring Event nebo jinou reklamu na stránkách, vámi navštívené webové stránky třetích stran, když jste klikli na odkaz na nabídku práce, stránku společnosti, akci Hiring Event nebo jinou reklamu. Soubory cookie také používáme ke spojení činností uživatele s e-mailovou kampaní, která odkázala uživatele na naše webové stránky.
Účely zabezpečeníSoubory cookie používáme k omezení určitých typů kybernetických útoků.
Účely testování a zlepšování použitelnosti a výkonnostiSoubory cookie používáme, abychom zajistili, že uživatelé během provádění testování A/B určitých aspektů našich webových stránek, které slouží ke zlepšení nabídky našich produktů, získají konzistentní uživatelskou zkušenost. Soubory cookie také používáme ke zlepšování výkonnosti a spolehlivosti našich webových stránek.
Prevence podvodů/spamůSoubory cookie používáme během přezkoumání a vyšetřování podvodů. Správu určité části našich souborů cookie / sledovacích prostředků mají na starosti externí partneři, např. společnost SiftScience, v ostatních případech používáme naše vlastní indexy za účelem identifikace činnosti související s konkrétními soubory cookie.
Zákonné povinnostiSoubory cookie můžeme používat k anonymizaci údajů o návštěvnosti a aktivitě, které shromažďujeme v souvislosti s používáním našich stránek. Při interakci s naším oznámením o souborech cookie můžeme také do zařízení uložit soubor cookie pod názvem OptanonConsent, jehož účelem je uložit stav vašeho souhlasu s používáním souborů cookie.

3. Jaké soubory cookie používáme

Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby, používáme na našich stránkách různými způsoby vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran. Použijete-li některé stránky ze seznamu uvedeného v tabulce níže, pomocí jednotlivých odkazů pro konkrétní značky zobrazíte úplný seznam našich souborů cookie používaných na našich stránkách. Všichni další návštěvníci mohou zobrazit seznam partnerů, od kterých pocházejí soubory cookie třetích stran, ve druhé tabulce níže.

ZnačkaSeznam souborů cookie
Uživatelé HRTechPrivacy.com (hrtechprivacy.com)Seznam souborů cookie
Uživatelé Indeed Ireland (ie.indeed.com)Seznam souborů cookie
Uživatelé Indeed UK (uk.indeed.com)Seznam souborů cookie
Uživatelé Indeed US (indeed.com)Seznam souborů cookie
Uživatelé Engineerjobs UK (uk.engineerjobs.com)Seznam souborů cookie
Uživatelé US Resume.com (resume.com) Seznam souborů cookie
Uživatelé US RescueMyResumes.com (rescuemyresumes.com) Seznam souborů cookie
Uživatelé US ResumePerfector (resumeperfector.com) Seznam souborů cookie

Za účelem realizace a zlepšování našich služeb a jejich poskytování můžeme umožnit třetím stranám, aby na našich stránkách používali svoje soubory cookie. Jak tyto soubory cookie používáme, se může u jednotlivých stránek a na různých trzích lišit. Není-li vaše používání našich stránek zachyceno v tabulce výše, zkontrolujte nastavení prohlížeče a seznam souborů cookie uložených ve vašem zařízení. Níže uvedený seznam obsahuje všechny naše partnery z řad poskytovatelů souborů cookie třetích stran, které používáme k datu účinnosti těchto Zásad používání souborů cookie. Bližší informace o postupech v oblasti ochrany osobních údajů najdete na příslušných webových stránkách:

Poskytovatel souborů cookie třetích stranWeb třetí strany
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Tribliohttps://www.triblio.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

4. Vaše kontrola nad tím, jak používáme soubory cookie

Uživatelům na některých trzích mohou výše uvedené tabulky poskytovat možnosti „nastavení souborů cookie“. Mezi další možnosti, které jsou uživatelům k dispozici, patří:

Ovládací prvky prohlížeče a zařízení

Prohlížeč vám může nabízet možnost soubory cookie, jako např. soubory cookie třetích stran, blokovat. Některé prohlížeče také umožňují kontrolovat a spravovat soubory cookie jednotlivě. Doporučujeme, abyste se seznámili s nastavením prohlížeče a související dokumentací, kde najdete bližší informace o ovládacích prvcích, které prohlížeč nabízí, a jejich fungování. Vezměte prosím na vědomí, že odstraníte-li ze zařízení nebo prohlížeče soubor cookie, který společnost Indeed používá na stránkách, ale nenastavíte v prohlížeči nebo zařízení blokování souborů cookie třetích stran, můžeme tento soubor cookie při příští návštěvě opět instalovat. Některé soubory cookie třetích stran jsou také nedílnou součástí služeb, které na stránkách poskytujeme. Při blokování souborů cookie třetích stran se může stát, že nebudete moci využívat všech funkcí, které jsou na stránkách dostupné.

Odmítnutí cílené reklamy

Odmítnout můžete také cílenou reklamu, kterou realizujeme prostřednictvím reklamních partnerů z řad třetích stran, jako např. Google a Beeswax, a to návštěvou příslušného zdroje (např. u společnosti Google Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby), nebo interakcí s nimi prostřednictvím samoregulačních iniciativ v oblasti digitální reklamy v Evropské unii (Your Online Choices), Spojených státech amerických (Your Ad Choices) a Kanadě (Your Ad Choices). Tento seznam můžeme příležitostně aktualizovat tak, jak se obdobné iniciativy na trzích objevují. Nabádáme vás, abyste navštívili všechny tyto další stránky, kde najdete další informace o přístupu jednotlivých organizací k cílené reklamě, seznamy zúčastněných společností a možnosti uživatelů webů. Vezměte prosím na vědomí, že odmítnutí souborů cookie třetích stran může vyžadovat umístění souborů cookie třetí strany, který zohledňuje vaši volbu. Odstraněním všech souborů cookie z prohlížeče nebo zařízení může dojít k odstranění vaší volby.

5. Změny našich Zásad používání souborů cookie

Datum poslední úpravy Zásad používání souborů cookie naleznete v popisku „Poslední aktualizace“ v jejich horní části. Jakékoli změny se stanou účinnými k datu „poslední aktualizace“ uvedenému výše. Používáním těchto stránek nebo poskytováním informací po provedení takových změn tyto upravené Zásady používání souborů cookie přijímáte. Bude-li společnost Indeed chtít používat osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek způsobem podstatně odlišným od způsobu uvedeného v době jejich shromáždění, potom společnost Indeed upozorní uživatele e-mailem a/nebo uveřejněním upozornění na stránkách 30 dní před takovým použitím, nebo jinými prostředky v rozsahu předepsaném právním předpisy.

Časté dotazy týkající se ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů podrobně vysvětlují, jakým způsobem společnost Indeed zpracovává vaše údaje. Další informace o přístupu společnosti Indeed k ochraně soukromí najdete na naší stránce s častými dotazy.

Jak nás můžete kontaktovat

S obecnými požadavky na podporu se obracejte na podporu dle níže uvedené tabulky:

Podpora IndeedFormulář podpory Indeed
Podpora WorkopolisFormulář podpory Workopolis
Podpora EngineerJobsZašlete e-mail na adresu privacycenter @ rgf-ohr.com (odstraňte mezery)
Podpora WowJobsZašlete e-mail na adresu privacycenter @ rgf-ohr.com (odstraňte mezery)
Podpora GigaJobZašlete e-mail na adresu privacycenter @ rgf-ohr.com (odstraňte mezery)
Podpora CareesmaFormulář podpory Careesma Support
Resume.comZašlete e-mail na adresu support @ resume.com (odstraňte mezery)
RescueMyResumes.comZašlete e-mail na adresu privacycenter @ rgf-ohr.com (odstraňte mezery)
ResumePerfector.comZašlete e-mail na adresu privacycenter @ rgf-ohr.com (odstraňte mezery)

Pokud máte k našim Zásadám ochrany osobních údajů nějaké dotazy, zašlete nám e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (bez mezer).