HR Tech Privacy

Indeed

S více než 250 miliony unikátních návštěvníků2 měsíčně je Indeed největším náborovým portálem na světě1. Indeed se snaží vycházet vstříc především uchazečům – bezplatně jim umožňuje vyhledávat pracovní nabídky, zveřejnit své životopisy a informovat se o zaměstnavatelích. Každý den spojujeme miliony uchazečů s novými pracovními příležitostmi.

1 comScore, celkový počet návštěv, březen 2018

2 Google Analytics, unikátní návštěvníci, září 2018

Zásady ochrany soukromí

Poslední aktualizace: 31.srpna 2020

Shrnutí Zásad ochrany soukromí společnosti Indeed

1. Úvod

Toto shrnutí Zásad ochrany soukromí společnosti Indeed představuje stručný přehled o tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi údaji. Podrobnější vysvětlení najdete v úplném znění našich Zásad ochrany soukromí, které byste si měli prostudovat, abyste získali ucelený přehled o našich postupech v souvislosti s vašimi údaji. Všechny definované pojmy jsou popsány v úplném znění Zásad ochrany soukromí a v úvodu ke Smluvním podmínkám společnosti Indeed.

Hlavním posláním společnosti Indeed je pomáhat lidem získat zaměstnání a zaměstnavatelům zase hledat skvělé uchazeče. Toto hlavní poslání tvoří také základ činnosti všech našich přidružených subjektů, a proto jsme vytvořili Centrum ochrany soukromí, které informuje naše uživatele o našich přidružených subjektech a o tom, jak s nimi sdílíme údaje. 

2. Kdo zodpovídá za vaše údaje?

To, který subjekt společnosti Indeed zodpovídá za vaše údaje, závisí na vaší poloze. Zodpovědný subjekt zjistíte v následující tabulce. 

Uchazeči

Poloha uchazeče/zaměstnavateleSprávce dat 
USA Indeed Inc.

Indeed Staff LLC, pro uchazeče/zaměstnavatele využívající Indeed Staff 
Mimo USA Indeed Operations Ireland Limited 

3. Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme údaje:

 • které se nám rozhodnete poskytnout prostřednictvím našich stránek, například kontaktní údaje, informace v životopisu, údaje o geografické poloze;
 • prostřednictvím vaší aktivity na stránkách Indeed, například informace z vašeho zařízení a kroky provedené na stránkách, například spuštěná vyhledávání nebo nabídky práce, na které kliknete;
 • když odpovídáte na nabídky práce, používáte otázky v průzkumu nebo hodnoticí otázky nebo automatické prověřování po telefonu nebo když se přihlašujete ze stránek třetích stran;
 • pokud jste zaměstnavatel a poskytujete potřebné informace o zaměstnavateli, například pro účely ověření a fakturace.

Veškeré podrobnosti o typech osobních údajů, které o vás shromažďujeme, najdete v bodech 2.1–2.3 a podrobnosti o právním základu pro toto shromažďování najdete v bodě 2.6 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí.

4. Proč tyto údaje shromažďujeme?

Vaše údaje shromažďujeme a používáme proto, abychom pomáhali uchazečům hledat nabídky práce a zaměstnavatelům uchazeče a abychom vám mohli poskytovat služby a zlepšovat je. Stručně řečeno, používáme vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • vytvoření vašeho účtu a zasílání upozornění na nabídky práce a dalších propagačních materiálů; 
 • zobrazování relevantních výsledků vyhledávání a doporučených nabídek práce; 
 • usnadnění komunikace v rámci procesu hledání nabídek práce, žádosti a pohovoru;
 • zpřístupnění vašeho životopisu třetím stranám v souladu s vaším nastavením soukromí (například soukromý nebo veřejný životopis); 
 • zjišťování shody uchazečů s nabídkami práce zaměstnavatelů; 
 • prevence podvodu, spamu a dalších potenciálně podvodných nebo nezákonných činností; 
 • usnadnění plateb, pokud jste zaměstnavatel; 
 • automatizované zpracování za účelem poskytování řady našich služeb; 
 • rozšiřování a optimalizace našich služeb a zabezpečení ve prospěch uchazečů i zaměstnavatelů prostřednictvím sdílení dat s našimi přidruženými subjekty a webovými stránkami; 
 • zlepšování našich služeb, udržování kvality produktů a ochrana uživatelů; 
 • agregace obsahu zveřejněného na stránkách Indeed, který je zamýšlen jako veřejně dostupný a prohledávatelný jednotlivci, a jeho sdílení se třetími stranami. 

Veškeré podrobnosti o účelech, za kterými používáme vaše osobní údaje, najdete v bodech 4, 5 a 9 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí.

5. S tyto údaje sdílíme?

Vaše informace sdílíme s těmito subjekty: 

 • přidružené subjekty společnosti Indeed;
 • zaměstnavatelé a uchazeči (například pokud se uchazeč rozhodne odpovědět na nabídku práce); 
 • externí poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s činností, například s uchováváním dat nebo detekcí podvodů.

Další podrobnosti najdete v bodech 4.12–4.16, 8, 9 a 11 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí. 

6. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Společnost Indeed uchovává vaše osobní údaje po dobu, po kterou jsou nezbytně nutné k poskytování našich služeb, nebo dokud nás nepožádáte o odstranění vašich osobních údajů. Může se také stát, že některé informace musíme uchovávat, abychom vyhověli místním právním předpisům. Pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje odstranili, zašlete nám žádost o jejich odstranění. Další informace najdete v bodech 2.4 a 10.5 plného znění našich Zásad ochrany soukromí

7. Jaká máte v souvislosti s vašimi osobními údaji práva?

Společnost Indeed přikládá vašemu soukromí velkou váhu a poskytuje svým uživatelům po celém světě kompletní sadu práv, kterou zajišťuje nařízení GDPR. Zahrnuje například práva na přístup k vašim osobním údajům, odstranění vašich osobních údajů a získání vašich osobních údajů v přenosném formátu nebo práva na omezení určitého způsobu zpracování vašich osobních údajů nebo vznesení námitky vůči němu. V případě, že se naše používání vašich osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte rovněž právo tento souhlas odvolat. Další informace o vašich právech a o tom, jak je uplatnit, najdete v bodě 10 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí. 

Máte rovněž právo stěžovat si naše zpracovávání vašich informací místnímu úřadu vykonávajícímu dozor nad ochranou údajů. Další informace najdete v bodě 12.2 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí. Pokud se nacházíte v USA, můžete mít další specifická práva, která najdete v bodě 13 úplného znění našich Zásad ochrany soukromí.

8. Jak nás kontaktovat 

Společnost Indeed Inc. můžete kontaktovat na adrese 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, a společnost Indeed Ireland Operations Limited na adrese 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irsko; nebo můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách kontaktovat kteroukoli z těchto společností. 

Chcete-li kontaktovat našeho referenta pro ochranu údajů, zašlete e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odesílání e-mailu odstraňte mezery).

Úplné znění Zásad ochrany soukromí společnosti Indeed

1. Úvod

Společnost Indeed si cení důvěry, kterou v nás kladou naši uživatelé a zákazníci, když nám poskytují přístup ke svým osobním údajům. Zásady ochrany soukromí popisují, jak pracujeme na udržení této důvěry a ochraně těchto informací.

Tyto Zásady ochrany soukromí podrobně uvádějí, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní a neosobní údaje, které poskytujete společnosti Indeed, když přistupujete k on-line a/nebo mobilním službám a webovým stránkám společnosti Indeed nebo je používáte, a při používání softwaru poskytovaného společností Indeed v rámci těchto služeb a webových stránek nebo v jejich souvislosti (společně dále jen „stránky“).

Naším hlavním posláním je pomáhat uchazečům hledat skvělé nabídky práce a zaměstnavatelům zase skvělé uchazeče. Toto hlavní poslání tvoří také základ činnosti všech našich přidružených subjektů, a proto jsme vytvořili Centrum ochrany soukromí, které informuje naše uživatele o našich přidružených subjektech a o tom, jak s nimi sdílíme údaje, abychom mohli našim uživatelům nabízet co nejkvalitnější produkty a služby. Doporučujeme vám Centrum ochrany soukromí navštívit a prostudovat si je.

1.1 Subjekty společnosti Indeed zodpovědné za vaše údaje

Tento oddíl uvádí, který subjekt společnosti Indeed vystupuje jako správce vašich osobních údajů. 

Pro účely těchto Zásad ochrany soukromí se pod pojmy „společnost Indeed“ nebo „my“ rozumí společnost Indeed, Inc., pokud jste uchazečem se sídlem ve Spojených státech amerických, resp. společnost Indeed Ireland Operations Limited, pokud jste uchazečem se sídlem mimo Spojené státy americké, resp. společnost Indeed Staff LLC, pokud využíváte služby Indeed Staff.

Pokud v těchto podmínkách nebo samostatné smlouvě není uvedeno nebo ujednáno jinak, je správcem osobních údajů, které zpracováváme, společnost Indeed.

Vezměte prosím na vědomí, že smluvní subjekt uvedený ve smluvních podmínkách se může lišit od správce údajů uvedeného v těchto Zásadách ochrany soukromí.

1.2 Osobní údaje a neosobní údaje

Osobními údaji (dále jen „osobní údaje“) se rozumí informace, které se vztahují k identifikovanému nebo identifikovatelnému jednotlivci, a neosobními údaji (dále jen „neosobní údaje“) se rozumí všechny informace, které vás neidentifikují jako konkrétního jednotlivce. Pamatujte, že společnost Indeed bude za všech okolností pro účely těchto Zásad ochrany soukromí dodržovat platnou zákonnou definici při stanovení toho, co jsou a nejsou osobní údaje. Pokud se tyto Zásady ochrany soukromí odkazují na „informace“ nebo „vaše informace“, může se jednat o osobní i neosobní údaje.

1.3 Rozsah Zásad ochrany soukromí společnosti Indeed

Tyto Zásady ochrany soukromí se týkají pouze údajů, které shromažďujeme prostřednictvím stránek, a netýkají se žádného jiného shromažďování a zpracování údajů, mimo jiné včetně postupů shromažďování údajů kterékoli přidružené společnosti nebo jiné třetí strany, včetně externích provozovatelů webových stránek, na které stránky odkazují, a jakýchkoli informací, které shromažďujeme offline nebo prostřednictvím jakýchkoli webových stránek, produktů nebo služeb, které neuvádějí přímý odkaz na tyto Zásady ochrany soukromí.

Někdy můžeme odkazovat na tyto Zásady ochrany soukromí také v upozorněních na stránkách, včetně webových stránek, mobilních aplikací nebo jiných zdrojů určených ke zvláštnímu účelu, například pokud vás vyzveme, abyste nám zaslali náměty ke zlepšení stránek. Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na informace, které shromažďujeme prostřednictvím těchto zdrojů určených ke zvláštnímu účelu, jak je upraveno v příslušném upozornění (týkajícím se například typů shromažďovaných dat nebo našeho používání nebo zveřejňování takových informací). Společnost Indeed může tyto Zásady ochrany soukromí kdykoli změnit.

Pokud jste odpověděli na nabídku prostřednictvím platformy Indeed, další relevantní informace najdete v příslušné nabídce práce. Aktuálně platné směrnice a předpisy získají současní i bývalí zaměstnanci společnosti od svých koordinátorů pro lidské zdroje.

Všechny odkazy na uchazeče a zaměstnavatele jsou definovány tak, jak je uvedeno v úvodu Smluvních podmínek společnosti Indeed.

1.4 Změny Zásad ochrany soukromí

Informaci o datu poslední úpravy těchto Zásad ochrany soukromí naleznete v popisku „Poslední aktualizace“ v horní části této stránky. Jakékoli změny těchto Zásad ochrany soukromí se stanou platnými k datu „poslední aktualizace“ uvedenému výše. Používáním těchto stránek nebo poskytováním informací po provedení takových změn tyto upravené Zásady ochrany soukromí přijímáte. Pokud se společnost Indeed chystá používat osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek způsobem podstatně odlišným od způsobu uvedeného v době jejich shromáždění, potom společnost Indeed upozorní uživatele e-mailem a/nebo uveřejněním upozornění na stránkách společnosti Indeed 30 dní před takovým použitím, nebo jinými prostředky požadovanými zákonem.

1.5 Časté dotazy týkající se ochrany soukromí poskytované společností Indeed

Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady ochrany soukromí podrobně vysvětlují, jakým způsobem společnost Indeed zpracovává vaše údaje. Bližší informace o přístupu společnosti Indeed k nařízením GDPR, CCPA a k ochraně soukromí obecně najdete v sekciČasté dotazy týkající se ochrany soukromí poskytované společností Indeed.

2. Shromažďované informace

Aby vám společnost Indeed mohla poskytovat své služby, produkty a funkce, poskytujete nám různé typy informací. Společnost Indeed tyto informace přidružuje k vašemu životopisu a účtu, aby vám mohla vytvořit profil Indeed.

2.1 Informace, které poskytujete společnosti Indeed

– Z vašeho účtu

Údaje od vás shromažďujeme, když si u společnosti Indeed vytváříte účet, požadujete informace, registrujete se ke službě, účastníte se průzkumu, poskytujete hodnocení nebo recenzi, odesíláte otázku nebo odpověď, zveřejňujete životopis, provádíte hodnocení Indeed, nahráváte obsah nebo nám jinak aktivně odesíláte data na našich stránkách. Sem mohou patřit mimo jiné uživatelské jméno, heslo, křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (včetně mobilního telefonního čísla), adresa, pohlaví, zaměstnání, zájmy, zprávy odesílané uživatelům a jakékoli jiné údaje uvedené v odesílaném profilu nebo životopisu, mimo jiné včetně materiálů v žádosti a odpovědí na dotazy průzkumu odesílané zaměstnavatelům prostřednictvím společnosti Indeed a odpovědí, které poskytujete ve vám zaslaných dotaznících. Tyto informace mohou být přidruženy k vašemu profilu. Údaje o vaší konkrétní geografické poloze můžete v aplikacích Indeed poskytnout sami, jak je definováno v úvodu Smluvních podmínek společnosti Indeed (a to i prostřednictvím služby pro zjišťování polohy na vašem mobilním zařízení, pokud udělíte aplikaci Indeed příslušné oprávnění), abyste zvýšili relevanci nalezených nabídek práce nebo když odešlete do aplikace Job Spotter fotografii, která bude zahrnovat údaj o místě pořízení. V takovém případě vás Indeed požádá o příslušný souhlas a fotografie bude zpracována pouze tehdy, pokud takový souhlas poskytnete. 

– Prostřednictvím vaší činnosti na stránkách společnosti Indeed

V rámci standardního provozu stránek může společnost Indeed navíc shromažďovat a analyzovat informace z vašeho počítače nebo mobilního zařízení a činnosti prováděné na stránkách, mimo jiné včetně vašeho životopisu, vašeho vyhledávání na stránkách společnosti Indeed, názvů pracovních nabídek, které vyhledáte, na které kliknete nebo o které požádáte, kde jsou tyto pracovní nabídky umístěny, zájmu o plat nebo zkušeností, obecného rozsahu platu nebo úrovni zkušeností u zobrazených pracovních nabídek (pokud jsou uvedeny), doby vaší činnosti na stránkách, zobrazení stránek, kliknutí, klepnutí, činnosti relace, typu prohlížeče, operačního systému, typu zařízení, MAC adresy, IP adresy a názvu domény, ze které na stránky vstupujete. 

– Při používání automatizovaného telefonického screeningu

Pokud používáte produkt automatizovaného telefonického screeningu, společnost Indeed zaznamená a uloží vaše odpovědi na otázky průzkumu zaměstnavatele a předá vaše odpovědi zaměstnavateli. Pokud si přejete takový produkt používat, předem souhlasíte s tím, že společnost Indeed bude záznam poslouchat a analyzovat v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.

– Při poskytování informací o zaměstnavateli

Pokud jste zaměstnavatelem, společnost Indeed může požadovat, abyste jí poskytli určité osobní údaje za účelem ověření vašeho účtu. Mezi tyto informace mohou mimo jiné patřit vaše federální identifikační číslo zaměstnavatele (EIN), obchodní registrační informace nebo účet za energie, jméno a e-mailová adresa zástupce zaměstnavatele.

Tyto informace budou používány pouze pro interní účely a jejich zveřejnění bude podléhat jakémukoli požadavku prosazování práva nebo soudního nařízení. V souvislosti s účtovanými službami budeme také shromažďovat platební informace (např. poslední čtyři číslice z čísla kreditní karty a související ověřovací informace). Pamatujte, že společnost Indeed má přístup pouze k posledním čtyřem číslicím z čísla kreditní karty zaměstnavatele a neukládá si celé číslo kreditní karty.

2.2 Informace shromažďované při žádosti o zaměstnání nebo vstupu na stránky společnosti Indeed z některých webových stránek třetích stran

– Když žádáte o zaměstnání na některých stránkách třetích stran

Společnost Indeed může také shromažďovat informace o webových stránkách, které navštívíte prostřednictvím našeho softwaru pro mobilní zařízení nebo během používání doplňku Indeed for Chrome, informace o pracovních nabídkách, které uložíte, poznámky nebo stavy odpovědí, které uložíte nebo aktualizujete, nebo údaje související se způsobem, jakým používáte webové stránky, nebo jinými činnostmi, které na takové webové stránce provádíte, a to včetně adres webových stránek, které navštívíte. Děláme to proto, abychom pracovnímu uchazeči umožnili uchovat záznamy o konkrétních zajímavých seznamech nabídek práce, detekovat formulář žádosti o zaměstnání na webové stránce třetích stran, aby měl uchazeč možnost automaticky vyplnit části formuláře pomocí Indeed životopisu, nebo za účelem potvrzení žádosti. Doplněk Indeed for Chrome také společnosti Indeed umožňuje zjistit, které typy nabídek a které funkce produktů Indeed vás zajímají, abychom vám mohli poskytovat lepší vyhledávání nabídek práce, vhodnější doporučené nabídky a vylepšené funkce produktů. 

Když odpovídáte na nabídku práce na některých webových stránkách třetích stran, společnost Indeed může také obdržet informace o stavu vaší žádosti o zaměstnání a o rozhodnutích zaměstnavatele, jak s vaší žádostí naloží, například zda žádost postoupí do fáze pohovoru a zda byla nabídka zaměstnání přijata, nebo odmítnuta. Tyto informace mohou pomáhat společnosti Indeed lépe pochopit efektivitu našich stránek a jejich funkcí. Společnost Indeed využívá tyto informace pro účely zlepšování produktů a služeb, které nabízíme uchazečům a zaměstnavatelům, a pro další účely podrobně popsané v kapitole 4 těchto Zásad ochrany soukromí.

– Když se přihlásíte ke službě Indeed nebo ji používáte z některých stránek třetích stran

Účet můžete vytvořit nebo se přihlásit ke svému účtu Indeed pomocí webových stránek třetích stran, mimo jiné včetně stránek Facebook nebo Google. Pokud ještě nemáte účet Indeed, ale přihlásíte se ke službě Indeed pomocí svého účtu Facebook nebo Google, tím dojde k vytvoření účtu Indeed pomocí stejné e-mailové adresy používané u vašeho účtu Facebook nebo Google. Pokud souhlasíte s poskytnutím informací společnosti Indeed, společnosti Facebook nebo Google vás ověří a přesměrují vás na stránky společnosti Indeed. Pamatujte, že když se přihlásíte ke službě Indeed pomocí svého účtu Facebook nebo Google, společnosti Facebook nebo Google vám odešlou soubor cookie za účelem vašeho ověření jako uživatele platformy Facebook nebo Google.

Přístupem ke službě Indeed prostřednictvím svého účtu na platformě Facebook nebo Google berete na vědomí, že společnosti Facebook nebo Google budou sdílet určité informace uvedené v odstavci výše pro účely ověření, aby vám povolily zabezpečený přístup na naše stránky. Tomuto můžete na svém účtu na platformě Facebook nebo Google kdykoli předejít. Tyto informace budou považovány za informace o účtu Indeed pro účely vašeho používání stránek.

Máte možnost kdykoli deaktivovat spojení mezi vaším účtem Facebook nebo Google a vaším účtem Indeed, a sice vstupem do nastavení ochrany soukromí na svém účtu Facebook nebo Google. Společnost Facebook nebo Google může také požádat o vaše povolení sdílet určité další údaje se společností Indeed, mimo jiné včetně vašeho jména, profilového obrázku, veřejných informací v profilu a e-mailové adresy. Poté, co toto oprávnění udělíte, požadované informace se začnou sdílet se společností Indeed, která je může použít, když vám poskytuje služby, včetně vyplnění vašeho profilu Indeed. Tyto sdílené informace zůstanou přidružené k vašemu účtu Indeed, dokud je neupravíte nebo neodstraníte.

PAMATUJTE, ŽE VÁŠ VZTAH SE SPOLEČNOSTMI FACEBOOK NEBO GOOGLE NEBO JAKOUKOLI JINOU WEBOVOU STRÁNKOU TŘETÍ STRANY SE ŘÍDÍ VÝHRADNĚ VAŠÍ SMLOUVOU S TAKOVOU WEBOVOU STRÁNKOU TŘETÍ STRANY.

2.3 Jakékoli další osobní údaje, které může společnost Indeed přijímat od třetích stran

Veškeré osobní údaje, které může společnost Indeed získávat od jiných externích zdrojů, budou společností Indeed zpracovány v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí a všemi platnými zákony.

2.4 Ukládání vašich informací

Společnost Indeed uchovává vaše osobní údaje po dobu, po kterou jsou nezbytně nutné k poskytování našich služeb, nebo dokud nás nepožádáte o odstranění vašich osobních údajů. Jako příklad může posloužit situace, kdy zaměstnavatel odstraní určitou žádost o zaměstnání z přehledu kandidátů na stránkách Indeed a společnost Indeed může odstranit informace související s danou žádostí. Dalším příkladem může být situace, kdy společnost Indeed může po doručení žádosti zaměstnavatele po omezenou dobu uchovávat kopii této žádosti a poté ji odstraní. Může se také stát, že některé informace musíme uchovávat, abychom vyhověli místním právním předpisům.

Pokud si vytvoříte účet Indeed, vaše informace mohou být shromažďovány a ukládány způsobem, který je spojen s e-mailovou adresou vašeho účtu. Společnost Indeed může také vytvořit a přiřadit k vašemu účtu identifikátor, který je podobný číslu účtu. Můžeme shromažďovat jméno, které jste spojili se svým zařízením, typ zařízení, telefonní číslo, zemi a všechny další informace, které nám chcete poskytnout, např. uživatelské jméno, e-mailovou adresu nebo PSČ. Například během používání mobilního zařízení pro přístup ke službě Indeed může společnost Indeed poskytnout pracovnímu uchazeči relevantní příspěvky s pracovními pozicemi, které se nacházejí ve stejné oblasti PSČ, kde se tato činnost odehrává. Shromažďování těchto údajů se výhradně používá v souladu s účely uvedenými v kapitolách 4, 5 a 9 těchto Zásad ochrany soukromí, a to v platném rozsahu.

Společnost Indeed může také ukládat informace uvedené v této kapitole 2 Zásad ochrany soukromí o svém zařízení nebo zařízení třetích stran, se kterými má společnost Indeed vztah. Takové služby ukládání se budou řídit náležitou ochranou, jak vyžadují platná pravidla.

2.5 Jaké osobní údaje jsou požadovány

Společnost Indeed vám v době poskytnutí uvede, zda budou některé vámi poskytnuté osobní údaje požadovány za účelem poskytování konkrétních služeb nebo funkcí společnosti Indeed. Pokud požadované osobní údaje neposkytnete, nemusíte mít konkrétní funkci nebo službu k dispozici.

2.6 Právní základ, podle něhož společnost Indeed shromažďuje vaše osobní údaje

Společnost Indeed shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje na základě různých právních důvodů, a to v závislosti na povaze poskytovaných osobních údajů a typu jejich zpracování. Další informace k tomuto naleznete zde.

– Plnění smlouvy

Určité osobní údaje zpracovávané společností Indeed jsou zapotřebí pro plnění naší smlouvy s vámi nebo za účelem provedení kroků na žádost uživatele před uzavřením takové smlouvy. Příkladem by mohlo být odeslání žádosti uchazeče zaměstnavateli službou Indeed.

– Legitimní zájem

Druhým důvodem, na který se odkazuje společnost Indeed u jiných typů zpracování vašich osobních údajů, je nezbytnost pro účely legitimních zájmů sledovaných společností Indeed. Mezi takové legitimní zájmy patří situace, kdy vám společnost Indeed zašle marketingové informace o našich produktech nebo službách, pokud se domníváme, že důvodně očekáváte provedení konkrétního typu zpracování vaším jménem z naší strany, nebo pokud je takové zpracování zcela nezbytné pro odhalení a prevenci podvodného jednání. Dalším příkladem by mohlo být sdílení vašich osobních údajů společností Indeed s jejími přidruženými subjekty, jak je popsáno v kapitole 4.13 níže. Společnost Indeed se bude na takový důvod odkazovat pouze tehdy, pokud bylo provedeno posouzení vyvažující patřičné zájmy a práva a nezbytnost zpracování za účelem poskytování našich služeb, produktů a funkcí vaší osobě.

– Dodržování zákonné povinnosti

Třetím důvodem, na kterém se zakládají určité typy zpracování, je nezbytné plnění zákonné povinnosti společností Indeed. Příkladem může být situace, kdy je společnost Indeed povinna zachovávat obchodní záznamy po stanovené období za účelem splnění místních zákonných požadavků.

– Souhlas

Nakonec se v určitých situacích společnost Indeed spoléhá na váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud společnost Indeed požaduje váš souhlas za účelem shromáždění a zpracování určitých osobních údajů, požadujeme váš souhlas v době poskytnutí údajů a takové zpracování bude provedeno až po zajištění takového souhlasu. Váš souhlas si například vyžádáme, když údaje o své geografické poloze poskytnete v aplikacích společnosti Indeed sami (a to i prostřednictvím služby pro zjišťování polohy na vašem mobilním zařízení, pokud udělíte aplikaci Indeed příslušné oprávnění), abyste zvýšili relevanci nalezených pracovních nabídek, když odešlete do aplikace Job Spotter fotografii, která bude zahrnovat údaj o místě pořízení, nebo když v určitých případech u společnosti Indeed iniciujete marketingovou zprávu, jako je upozornění na pracovní nabídku (podrobný popis je uveden v kapitole 4 těchto Zásad ochrany soukromí). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat způsobem popsaným v kapitole 10 těchto Zásad ochrany soukromí pro odpovídající situace nebo zasláním e-mailu na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odeslání e-mailu zadejte adresu bez mezer).

3. Omezení použití 

3.1 Pokud chce uchazeč uzavřít účet uchazeče

Pokud uchazeč uzavře účet, již nebude mít přístup k žádným údajům, které pod tímto názvem účtu poskytujeme, mimo jiné včetně historie vyhledávání, předvoleb vyhledávání pracovních nabídek, uložených pracovních nabídek, pracovních nabídek, u kterých uchazeč odeslal žádost, upozornění na pracovní nabídky, životopisu a dalších údajů spojených s účtem. Pokud uchazeč použije stejnou e-mailovou adresu k vytvoření nového účtu, tyto údaje z předchozího účtu nebudou uchazeči znovu zpřístupněny. Pamatujte také, že uzavřením účtu pracovního uchazeče můžete ztratit přístup ke všem produktům Indeed a možnost používat funkci „Přihlásit přes Indeed“ na některých webech třetích stran.

Společnost Indeed si vyhrazuje právo uchovat veškeré materiály uzavřeného účtu, které dle potřeby může potřebovat na ochranu svých práv v rozsahu povoleném zákonem (například k uchování záznamů o sporu), nebo aby vyhověla svým povinnostem vyplývajícím z místních zákonů (např. pokud je povinna uchovávat údaje za účelem prosazování zákona). Uzavřený účet neznamená, že jsou všechny údaje vymazány ze systémů společnosti Indeed, ačkoli nebudou snadno dostupné pod původním názvem účtu pracovního uchazeče. Když uchazeč stiskne tlačítko uzavření účtu na ovládacím panelu, společnost Indeed do 24 hodin zahájí zpracování příkazu a celou operaci dokončí do 40 dní.

Pokud si uchazeč přeje získat přístup ke svým osobním údajům nebo je smazat, měl by postupovat podle kroků uvedených v kapitole 10 těchto Zásad ochrany soukromí. Takový požadavek bude zpracován v souladu s platnými pravidly.

3.2 Pokud chce zaměstnavatel uzavřít účet zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mohou kdykoli uzavřít svůj účet kontaktováním zákaznické podpory služby Indeed. Pamatujte, že společnost Indeed musí zachovat obchodní záznamy týkající se daného účtu za účelem splnění svých zákonných povinností. Pokud si případně zástupce zaměstnavatele přeje získat přístup ke svým osobním údajům nebo je smazat, měl by postupovat podle kroků uvedených v kapitole 10 těchto Zásad ochrany soukromí. Takový požadavek bude zpracován v souladu s platnými pravidly.

3.3 Pokud chce uchazeč odstranit žádost o zaměstnání

Pokud uchazeč chce odstranit svou odpověď na pracovní nabídku odeslanou přes Indeed, doporučuje se přímo kontaktovat příslušného zaměstnavatele se žádostí o vymazání jeho odpovědi. U žádostí o zaměstnání, které vy jako uchazeč odešlete prostřednictvím služby Indeed (včetně použití tlačítka Odpověď přes Indeed) zaměstnavateli (se souvisejícími odeslanými materiály), pamatujte, že: 1) vaše žádosti a materiály mohou být zaměstnavatelem zkontrolovány; 2) vás ohledně žádosti o odstranění osobních údajů můžeme odkázat přímo na daného zaměstnavatele, pokud jsou příslušné osobní údaje v jeho držení; a 3) společnost Indeed se spoléhá na zaměstnavatele nebo zástupce zaměstnavatele, kteří společnosti Indeed poskytnou správné místo určení pro všechny žádosti.

3.4 Pokud nejsou kontaktní údaje zaměstnavatele poskytnuté společnosti Indeed správné

Pokud elektronické místo určení poskytnuté společnosti Indeed není správné, vaše materiály žádosti nebudou odeslány určenému příjemci žádosti. Společnost Indeed nenese žádnou zodpovědnost za takové žádosti. Pokud si nepřejete odeslat své materiály žádosti tímto způsobem, měli byste je zaslat přímo zaměstnavateli.

3.5 Adresy @Indeedmail

Při komunikaci prostřednictvím systému přenosu zpráv společnosti Indeed uvidíte e-mailovou adresu se zakončením @indeedemail.com nebo @indeedmail.com . Rozumíte tomu, že si neponecháváte žádná práva na vlastnictví těchto e-mailových adres, které jsou specifické pro seznamy pracovních nabídek zaměstnavatele, ale jsou vlastněny společností Indeed. Systém přenosu společnosti Indeed však může zobrazit jméno související s vaším účtem nebo žádostí o zaměstnání v políčku „Pro:“ nebo „Od:“. Výše uvedené se dále vztahuje na všechny e-mailové adresy přidané do vlákna při komunikaci prostřednictvím systému přenosu zpráv společnosti Indeed. Pokud se rozhodnete přidat další příjemce do probíhajícího e-mailového vlákna prostřednictvím systému přenosu zpráv společnosti Indeed, dalším příjemcům bude také přiřazena adresa @indeedemail.com nebo @indeedmail.com . Mějte na paměti, že e-maily zahrnující e-mailové adresy se zakončením @indeedemail.com nebo @indeedmail.com budou uloženy v našich systémech. Pokud nechcete, aby se tak stalo, neposílejte zprávy na e-mailové adresy se zakončením @indeedemail.com nebo @indeedmail.com.

Pamatujte také, že protože tyto služby zprostředkování a přenosu zpráv závisí na funkčnosti externích poskytovatelů, může dojít k technickým prodlevám na straně těchto poskytovatelů e-mailových služeb.

3.6 Minimální věk našich uživatelů

Tyto stránky nejsou určeny osobám mladším 16 let. Pokud však místní předpisy stanovují jiný minimální věk pro zákonné poskytování služeb na těchto stránkách společností Indeed, bude se za platný minimální věk považovat tento jiný minimální věk. Ve všech jurisdikcích mimo Evropskou unii platí, že pokud jste mladší 18 let nebo nedosahujete věku plnoletosti ve vaší jurisdikci, musíte službu Indeed používat pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce či zodpovědné dospělé osoby.

Společnost Indeed zavedla množství opatření s cílem zajistit, abychom nepřijali žádné osoby, které nesplňují požadavek na minimální věk nebo jakákoli jiná platná věková omezení. Pokud tato věková omezení nesplňujete, zašlete e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (adresu zadejte bez mezer).

4. Účely, použití a zveřejňování informací

Informace shromážděné podle těchto Zásad ochrany soukromí, včetně osobních údajů, můžeme používat pro účely uvedené v kapitolách 4, 5 a 9 těchto Zásad ochrany soukromí, a to v platném rozsahu. Společnost Indeed přidruží osobní údaje k vašemu profilu Indeed, aby mohla provádět aktivity popsané v těchto Zásadách ochrany soukromí. Společnost Indeed používá takové informace k tomu, aby pomohla pracovním uchazečům najít pracovní nabídky a zaměstnavatelům najít kandidáty. Za tímto účelem používáme vaše osobní údaje k:

1) poskytování našich služeb, produktů a funkcí za účelem pomoci pracovním uchazečům najít pracovní nabídky a zaměstnavatelům najít kandidáty;

2) měření a vylepšování těchto služeb, produktů a funkcí; a

3) ochráně našich uživatelů a poskytování zákaznické podpory.

Další podrobnosti o těchto účelech, používání a zveřejňování vašich informací jsou uvedeny dále.

4.1 Vytvoření účtu, zasílání upozornění na pracovní nabídky a dalších propagačních materiálů

V rozsahu povoleném platným zákonem může společnost Indeed používat vaše kontaktní údaje k (i) vytvoření účtu; (ii) zasílání upozornění na pracovní nabídky; a (iii) zasílání informací o společnosti Indeed, včetně propagačních materiálů. Společnost Indeed může používat externí partnery k provádění těchto činností jejím jménem.

Upozornění na pracovní nabídku je definováno jako e-mail, k jehož odběru jste se přihlásili a který obsahuje nabídky práce, zaslaný v reakci na vámi vyhledávaný dotaz. Jedním z typů upozornění na pracovní nabídku je upozornění na nábor ve vybrané firmě, které upozorňuje nabídky práce a další informace o určité firmě, které jste si vyžádali. Upozornění na pracovní nabídku mohou také obsahovat pracovní nabídky, které vám společnost Indeed doporučuje, cílené reklamy Indeed, společnosti, které by vás mohly zajímat, nebo další činnosti, které byste možná chtěli na stránkách provádět. Společnost Indeed může upravit četnost zasílání upozornění na pracovní nabídky.

Společnost Indeed může také sdílet vaše informace s třetími stranami (včetně provozovatelů webových stránek a/nebo stránek sociálních sítí třetích stran) s cílem zobrazit vám cílenou inzerci a další obsah, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. Takové reklamy se budou týkat pouze služeb, produktů a funkcí společnosti Indeed, jež se všechny zaměřují na pomoc pracovním uchazečům najít pracovní nabídky a zaměstnavatelům najít kandidáty. Pokud si přejete odhlásit příjem jakýchkoli marketingových zpráv od společnosti Indeed, přečtěte si kapitolu 10.3 těchto Zásad ochrany soukromí.

4.2 Poskytnutí relevantních výsledků vyhledávání a doporučených nabídek práce

Za účelem optimalizace našich služeb, produktů a funkcí pro vaši osobu může společnost Indeed používat historii předchozího vyhledávání a procházení (např. nabídky práce, na které kliknete) nebo materiály žádostí a odpovědi na dotazy průzkumů k identifikaci a stanovení relevantních výsledků vyhledávání a poskytnutí doporučených nabídek práce nebo zasílání nabídek práce, o které byste mohli mít zájem. Můžeme také na základě údajů z profilu přizpůsobovat vaše prostředí na stránkách a zobrazovat vám obsah, o kterém si společnost Indeed myslí, že by vás mohl zajímat, a obsah podle vašich předvoleb. Služba Indeed může při vyhledávání stejných hledaných pojmů zobrazit různé výsledky a je plně v její režii, jaké výsledky zobrazí pro jakékoli konkrétní vyhledávání.

4.3 Vaše kontaktní údaje

Když společnosti Indeed poskytnete kontaktní údaje (např. své jméno a e-mailovou adresu) a další formy osobních a neosobních údajů, souhlasíte s tím, že společnost Indeed může tyto údaje v platném rozsahu používat pro účely uvedené v kapitolách 4, 5 a 9. Zejména souhlasíte s tím, že společnost Indeed s vámi může v rámci poskytování služeb komunikovat nebo iniciovat komunikaci s vámi jménem třetí strany prostřednictvím účtu Indeed nebo prostřednictvím jiných prostředků, jako je e-mail, telefon (včetně mobilního telefonu) nebo poštovní adresa, včetně použití kontaktních údajů poskytnutých společnosti Indeed nebo které může společnost Indeed jinak získat z externích zdrojů.

4.4 Informace uvedené v životopise

Když nahrajete nebo upravíte životopis, který se poté stane součástí vašeho profilu Indeed, budou na stránky umístěny informace o vás, včetně osobních údajů. Společnost Indeed si vyhrazuje právo účtovat třetím stranám poplatek za přístup k vašim informacím, včetně osobních údajů, jako součást služeb společnosti Indeed. Na váš pokyn může společnost Indeed zaslat váš životopis třetím stranám, pokud se rozhodnete odpovědět na pracovní nabídku. V souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí závisí rozsah, ve kterém jsou vaše informace poskytovány třetím stranám, na nastavení soukromí, které si u společnosti Indeed zvolíte. Když si uchazeč vytvoří profil na stránkách Indeed, jeho životopis je ve výchozím nastavení veřejný, uchazeč však může nastavení soukromí svého životopisu kdykoli změnit. Podrobnosti k tomuto jsou uvedeny níže.

– Soukromé životopisy

Soukromé životopisy jsou k dispozici pouze osobám, kterým uchazeč odeslal žádost nebo poskytl svůj životopis. Pokud k tomu dojde, svůj životopis, své jméno a další osobní údaje, které zadáte do svého životopisu, poskytnete třetím stranám. Tyto třetí strany se o vás mohou zajímat jako o zaměstnance a mohou předat váš životopis dalším třetím stranám.

– Veřejné životopisy

Veřejné životopisy jsou dostupné komukoli s přístupem k aplikaci vyhledávání životopisů od společnosti Indeed a mohou k nim mít přístup i jiní uživatelé služby Indeed, a to za účelem zvýšení viditelnosti daného životopisu a pomoci společnosti Indeed najít vám práci.  Veřejný životopis je také dostupný každému, kdo získá přístup k příslušné adrese URL, a zaměstnavatelům, jejichž stránky společnosti sledujete. Pokud k tomu dojde, svůj životopis, své jméno a další osobní údaje, které zadáte do svého životopisu, poskytnete třetím stranám. Tyto třetí strany se o vás mohou zajímat jako o zaměstnance a mohou předat váš životopis dalším třetím stranám.

Pokud zveřejníte veřejný životopis, může být vyhledáván a zobrazován prostřednictvím vyhledávačů, pokud někdo bude vyhledávat vaše jméno. To znamená, že třetí strany si mohou prohlížet osobní údaje obsažené ve vašem životopise a vy můžete být kontaktováni nežádoucími osobami nepropojenými se společností Indeed a osobami, za které nenese společnost Indeed žádnou odpovědnost. Pokud zveřejníte veřejný životopis na stránkách společnosti Indeed, pamatujte, že ačkoli společnost Indeed výslovně zakazuje vytěžování svých stránek, jakýkoli veřejně vystavený životopis je veřejnou informací a jeho obsah může být kopírován třetí stranou porušující tyto podmínky.

U veřejných životopisů můžete také autorizovat společnost Indeed k tomu, aby v určitých případech odstranila vaše jméno z veřejného životopisu. Indeed také může v některých případech v zájmu zachování kvality databáze životopisů změnit nastavení přístupnosti vašeho životopisu z veřejného na soukromý.

Pokud máte veřejný životopis, společnost Indeed může použít informace v něm obsažené k automatickému vyplnění celého formuláře nebo žádosti, případně jejich částí. Pokud například používáte službu Indeed Chat, může se ve zprávách objevit vaše jméno z tohoto životopisu.

Upozorňujeme, že vyhledávání životopisů zatím nebylo spuštěno na všech trzích. Pokud se nacházíte na trhu, na kterém ještě nebylo vyhledávání životopisů spuštěno, a nastavíte svůj životopis jako veřejný, bude dostupný komukoli, kdo navštíví příslušnou adresu URL. Životopisy nastavené jako veřejné začnou být vyhledatelné, jakmile bude na vašem trhu spuštěno vyhledávání životopisů.

– Změna nastavení soukromí vašeho životopisu

Když umístíte na stránky Indeed svůj životopis, bude ve výchozím nastavení veřejný. Toto nastavení můžete kdykoli upravit změnou nastavení svého soukromí na stránkách společnosti Indeed. Pokud upravíte svůj životopis z veřejného na soukromý, společnost Indeed nezaručuje, jak často externí vyhledávače aktualizují své mezipaměti, což může vést k tomu, že mohou i nadále obsahovat informace z vašeho životopisu. Kromě toho mohou mít k životopisu, který změníte na soukromý, nadále přístup zaměstnavatelé, kteří si ho uložili v době, kdy byl veřejný.

4.5 Spojení uchazečů se zaměstnavateli

Potvrzujete, že společnost Indeed může určit, zda se slova vašeho životopisu nebo životopisu jiné osoby shodují se slovy určitých popisů pracovních nabídek a naopak, a to za účelem zlepšení stránek nebo jakéhokoli jiného produktu nebo služby společnosti Indeed (včetně zobrazování nebo jiného zpřístupnění potenciálně relevantních popisů pracovních nabídek a životopisů pracovním uchazečům a zaměstnavatelům).

Zaměstnavatelům, kteří mohou mít zájem vás kontaktovat, může společnost Indeed také poskytovat informace shromážděné v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí, včetně osobních údajů. Odpovědí na nabídku práce, zodpovězením otázek průzkumu, poskytnutím kontaktních údajů k prokázání zájmu o nabídku práce nebo odpovědí na zprávu od zaměstnavatele vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním svých informací danému zaměstnavateli. Společnost Indeed také může zaměstnavatelům poskytnout výsledky jakýchkoli hodnocení v nástroji Indeed Assessments, která vyplníte, pokud s tím při provádění daného hodnocení budete souhlasit. Společnost Indeed může také používat informace jí poskytnuté prostřednictvím vašeho Indeed životopisu k předvyplnění polí a k podobným účelům.

Pokud máte účet Indeed nebo životopis na stránkách Indeed, souhlasíte s tím, že společnost Indeed vás může kontaktovat nebo navrhnout vás nebo váš veřejný životopis zaměstnavatelům, kteří se mohou zajímat o osobu, jež odpovídá vašemu chování ve službě Indeed.

Pokud se navíc nacházíte ve Spojených státech amerických a nastavíte svůj životopis jako veřejný, znamená to, že společnost Indeed může sdílet všechny výše uvedené informace o vás s personalisty pracujícími pro zaměstnavatele nebo jejich jménem. Pokud si nepřejete takové informace sdílet, můžete svůj životopis nastavit na soukromý.

4.6 Zasílání zpráv v rámci služby Indeed

Společnost Indeed poskytuje uživatelům produktů Indeed obousměrné služby proxy a přenosu zpráv („služba přenosu“), které mimo jiné zahrnují: Indeed životopis, Odpověď přes Indeed, Vložit nabídku práce, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Indeed Community, soukromé volání a další elektronické komunikační služby ve formě telefonického hovoru, textu, videa nebo zvuku. Využíváním jakékoli služby přenosu potvrzujete, že žádáte společnost Indeed o zasílání těchto zpráv vaším jménem. Ty zahrnují vaše životopisy, průvodní dopisy, žádosti, zprávy, odpovědi na dotazníky, reakce, oznámení o přijetí a další materiály. Společnost Indeed může odesílatelům zpráv prostřednictvím služby přenosu poskytovat potvrzení o přečtení, která udávají, že si příjemce zprávu přečetl.

Takový obsah, který může obsahovat osobní údaje, zpracováváme, sledujeme, kontrolujeme, ukládáme a analyzujeme, a to i pomocí automatizovaných prostředků, za účelem analýzy dat, kontroly kvality, vymáhání dodržování pravidel webových stránek a dalších pravidel společnosti Indeed, moderování obsahu a za účelem zlepšování stránek nebo jiných produktů či služeb společnosti Indeed. K příkladům takových zlepšení patří například zvyšování počtu otevřených zpráv díky optimalizaci jejich doručování, optimalizace našich výsledků vyhledávání, zlepšování nabídek práce, zajištění možnosti spravovat žádosti po jejich předání službě Indeed ze strany uchazečů, zajištění poskytování osobně relevantních funkcí produktů a komunikace a prevence podvodů a spamu. Některé z těchto aktivit provádějí jménem společnosti Indeed poskytovatelé služeb, jak je uvedeno v článku Přenosy informací k poskytovatelům služeb těchto Zásad ochrany soukromí. V důsledku těchto aktivit nebo technického selhání může za určitých okolností dojít ke zpoždění takového obsahu nebo jeho nedoručení zamýšlenému příjemci. Společnost Indeed vás na tuto situaci může upozornit (ale není k tomu povinována). Používáním služby přenosu nebo jiným poskytováním uživatelského obsahu přes webové stránky vyjadřujete s těmito aktivitami souhlas a berete na vědomí, že jsou nezbytné pro udržení kvality webových stránek a poskytování služby přenosu.

4.7 Zasílání textových zpráv o schůzkách se zaměstnavatelem

Společnost Indeed vám může nabídnout příležitost přijímat textové zprávy ze služby Indeed, pokud vám zaměstnavatel naplánuje pohovor nebo událost nebo reaguje na vaši žádost prostřednictvím e-mailového přenosu služby Indeed. Pokud máte o tuto službu zájem, budete požádáni o zadání svého telefonního čísla do formuláře souhlasu společnosti Indeed. Uvedením svého telefonu prohlašujete a potvrzujete, že jde o vaše telefonní číslo a že máte právo přijímat na tomto čísle textové zprávy. Společnost Indeed bude zasílat připomenutí textovou zprávou pouze u takových pohovorů nebo zpráv prostřednictvím e-mailového přenosu služby Indeed a vy souhlasíte s přijetím takových textových zpráv na svém mobilním telefonu, včetně zpráv zaslaných automatizovaným telefonickým vytáčecím systémem. Odhlásit se můžete kdykoli, stačí odpovědět na textovou zprávu podle pokynů nebo kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Indeed.

4.8 Zajištění systému pro telefonní spojení mezi uchazeči a zaměstnavateli

V relevantních případech může společnost Indeed uchazečům a zaměstnavatelům nabízet možnost využití systému pro telefonní spojení k usnadnění kontaktu při odesílání žádostí, vedení pracovních pohovorů nebo jiné komunikaci související s pracovní nabídkou. Takový systém využívá maskovaná nebo zástupná telefonní čísla s cílem ochránit uživatele a je k dispozici jen pro uživatele, kteří si ho zvolí na webových stránkách. Konverzace nebo zprávy přes tuto službu přenosu se žádným způsobem nenahrávají, ale mohou být shromažďována data o tom, zda byl hovor přijat a jak dlouho trval. Tyto funkce pro společnost Indeed zajišťují externí poskytovatelé, jako je společnost Twilio.

4.9 Zajištění služby přenosu textových zpráv mezi uchazeči a zaměstnavateli

Společnost Indeed může nabízet uchazečům a zaměstnavatelům možnost využívat službu přenosu textových zpráv s automatickým vytáčením, která usnadňuje kontakt pro účely odesílání žádostí a jiných zpráv souvisejících s pracovními nabídkami.  K využívání této služby musí uchazeč odeslat textovou zprávu s klíčovým slovem přednastaveným zaměstnavatelem na určité telefonní číslo nebo zkrácené telefonní číslo, které zpřístupníme na našich stránkách nebo v reklamních materiálech (například na ceduli nebo letáku na pracovišti zaměstnavatele).  Odesláním textové zprávy s klíčovým slovem přednastaveným zaměstnavatelem na takové telefonní číslo nebo zkrácené telefonní číslo vyjadřujete souhlas s přijímáním textových zpráv souvisejících s pracovními nabídkami zaměstnavatele a v rámci procesu žádosti a berete na vědomí, že společnost Indeed může použít vaše osobní údaje k odeslání vaší žádosti zaměstnavateli i jinak v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.  Chcete-li se kdykoli odhlásit z odběru těchto služeb, odpovězte textovou zprávou s textem STOP na uvedené telefonní číslo nebo zkrácené telefonní číslo nebo kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Indeed.  VZHLEDEM K NESTRUKTUROVANÉMU KONVERZAČNÍMU FORMÁTU TÉTO SLUŽBY NEMUSÍME JINÉ POKUSY O ZRUŠENÍ ODBĚRU ROZPOZNAT.

4.10 Prevence podvodů a spamu

Společnost Indeed může také používat informace shromážděné v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí za účelem pomoci diagnostikovat problémy se stránkami a službou společnosti Indeed s cílem zabránit potenciálně podvodným nebo nezákonným činnostem a ochránit jednotlivce před jinými aktivitami, které mohou být pro vás nebo pro ostatní osoby škodlivé. Společnost Indeed může prošetřit a zveřejnit informace od vás nebo o vás nebo vašem používání služby Indeed, pokud se v dobré víře domníváme, že takové šetření nebo zveřejnění (a) je důvodně nezbytné k dodržení právního procesu (včetně předvolání, povolení k domovní prohlídce, soudních příkazů) a pokynů a příkazů k vymáhání práva; (b) pomáhá předcházet, vyšetřovat nebo identifikovat možné přestupky ve spojení s používáním stránek; nebo (c) může ochránit naše či veřejná práva, pověst, majetek, bezpečnost; nebo (d) případně splnit požadavky národní bezpečnosti.

Společnost Indeed například podléhá vyšetřovacím a vymáhacím pravomocem Federální obchodní komise ve Spojených státech amerických, Komise na ochranu dat v Irsku a mnoha jiných regulačních orgánů.

Můžeme používat různé metody k odhalování a řešení abnormálních činností a kontrolovat obsah za účelem zabránění zneužití, jako je spam nebo podvod. Takové metody odhalování však nejsou dokonalé a mohou se objevit falešná hlášení. Tyto snahy mohou mít příležitostně za následek dočasné nebo trvalé pozastavení nebo ukončení některých funkcí u některých uživatelů.

– Prevence podvodů a spamu ve zprávách

Společnost Indeed si také vyhrazuje právo z našeho přenosového systému nezasílat zprávy, u kterých společnost Indeed určí, že nedodržují pravidla stránek nebo jakékoli jiné podmínky této smlouvy. Společnost Indeed si dále vyhrazuje právo provádět vyšetřování za účelem stanovení toho, zda se dopouštíte podvodu, spamování služby Indeed nebo jejích uživatelů nebo jinak pácháte podvodnou činnost na stránkách společnosti Indeed různými způsoby, mimo jiné včetně vyšetřovaní vaší funkčnosti nastavením profilů a jmen, která patří společnosti Indeed. Společnost Indeed si také vyhrazuje právo předat veškeré informace shromážděné prostřednictvím takovýchto vyšetřování policii nebo jiné třetí straně, pokud se společnost Indeed v dobré víře domnívá, že používáte stránky v rozporu s těmito podmínkami.

Společnost Indeed si vyhrazuje právo ověřit a potvrdit identitu jakékoli strany spojené s e-mailovým přenosem. Patří sem mimo jiné ověření identity odesílatele e-mailu u zástupců zaměstnavatele spojených s danou e-mailovou adresou na relevantním seznamu pracovních nabídek.

4.11 Usnadnění platby

Pokud nám poskytnete kreditní, debetní nebo jinou platební kartu a související údaje za účelem provedení platby, společnost Indeed tyto informace použije pouze pro účely zpracování platby (např. poslední čtyři číslice z čísla kreditní karty a související ověřovací údaje). Veškeré informace o kreditní kartě a související fakturační a platební informace, které poskytnete společnosti Indeed, mohou být sdíleny společností Indeed se společnostmi, které pracují jejím jménem, např. zpracovatelé plateb a/nebo kreditní agentury, a to výhradně pro účely kontroly kreditu, realizace plateb ve prospěch společnosti Indeed a pro účely obsluhy vašeho účtu.

4.12 Automatické zpracování vašich osobních údajů

Za účelem optimalizace výkonu stránek společnosti Indeed a služeb pro uživatele provádí společnost Indeed automatické zpracování osobních údajů s vyhodnocením určitých konkrétních aspektů týkajících se uživatele, zejména za účelem analýzy nebo předpovězení aspektů týkajících se osobních preferencí uživatele nebo jeho zájmů, pokud jde o stránky a služby společnosti Indeed. Pokud k tomu dojde, takové zpracování je v případě potřeby provedeno za účelem plnění smlouvy s našimi uživateli, aby společnost Indeed mohla poskytovat své služby uchazečům a zaměstnavatelům, včetně analýzy žádostí a životopisů jménem zaměstnavatelů, nebo v jiných případech na základě uživatelského obsahu.

V některých případech takové zpracování například umožňuje společnosti Indeed efektivně hledat shodu mezi uchazeči a zaměstnavateli, poskytovat uchazečům upozornění na pracovní nabídky a doporučené nabídky práce, které by je mohly pravděpodobně zajímat, zasílat zaměstnavateli žádosti určitých uchazečů, zobrazovat výsledky vyhledávání nebo provádět určité aktivity detekce spamu a podvodů s cílem ochránit naše uživatele. Takové zpracování podléhá bezpečnostním opatřením uvedeným v těchto Zásadách ochrany soukromí, které chrání naše uživatele z tohoto hlediska. Pro vznesení protestu vůči jakémukoli rozhodnutí učiněnému uvedeným automatickým zpracováním můžete kontaktovat adresu privacy-dept @ indeed.com (bez mezer).

4.13 Sdílení vašich informací s přidruženými subjekty a webovými stránkami společnosti Indeed

Naším hlavním posláním je pomáhat uchazečům hledat skvělé nabídky práce a zaměstnavatelům zase skvělé uchazeče, což platí i pro všechny naše přidružené subjekty. Abychom mohli toto poslání naplňovat, sdílíme s našimi přidruženými subjekty určité informace. Na toto sdílení informací se vztahují tyto Zásady ochrany soukromí. Také jsme vytvořili Centrum ochrany soukromí, které informuje naše uživatele o našich přidružených subjektech a o tom, jak s nimi sdílíme údaje, abychom mohli našim uživatelům nabízet co nejkvalitnější produkty a služby.  Doporučujeme vám Centrum ochrany soukromí navštívit a prostudovat si je.

Informace, které sdílíte se společností Indeed, mohou být sdíleny s kterýmkoli přidruženým subjektem společnosti Indeed bez ohledu na to, kde se nachází, za účelem poskytování stránek a optimalizace funkce stránek a za jinými účely popsanými v těchto Zásadách. Toto sdílení obzvláště přispívá ke schopnosti společnosti Indeed pomáhat uživatelům při hledání nabídek práce a zaměstnavatelům při hledání vhodných kandidátů. Služby, které jsou vám poskytovány, a funkce stránek by bez takových přenosů nemohly být poskytovány. Pokud si nepřejete, aby vaše informace byly tímto způsobem přenášeny, neměli byste tyto stránky používat.

V kontextu těchto Zásad označuje pojem „přidružený subjekt“ jakýkoli subjekt, který přímo nebo nepřímo řídí subjekt společnosti Indeed, je jím řízen, společně jej řídí nebo je jím společně řízen, ať již v současnosti, nebo v budoucnosti. „Řízení“ v tomto kontextu znamená držení většinového podílu nebo právo a schopnost přímého managementu. Zahrnuje to i přidružené subjekty společnosti Indeed se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) nebo Švýcarsko.

Toto jsou některé příklady našich přidružených subjektů a přidružených webových stránek: Glassdoor, Simply Hired, Syft, Resume.com, Workopolis, Wowjobs.com, Engineerjobs.com, RescueMyResumes.com a Resumeperfector.com. 

Toto sdílení dat s přidruženými subjekty společnosti Indeed se bude provádět z řady konkrétních důvodů.

– Vylepšené služby

Pro uchazeče se tak zajišťuje lépe přizpůsobený a vylepšený obsah, výkon, funkce a služby na webových stránkách společnosti Indeed a jejích přidružených subjektů. Společnost Indeed a její přidružené subjekty například využívají vaši předchozí historii vyhledávání a procházení (např. nabídky práce, na které kliknete), IP adresu nebo informace z vašeho životopisu nebo profilu k určení relevantních výsledků vyhledávání, upozornění na pracovní nabídky, zobrazování a moderování hlubších informací pro kariérní růst, jako jsou recenze společností, údaje o platových podmínkách u pracovních nabídek, tipy k pohovorům a další obsah. Toto sdílení se také provádí s cílem zajistit vylepšené datové analýzy, testování, výzkum a zdokonalování služeb.

Kromě toho umožňuje zaměstnavatelům získat lepší přehled o výkonnosti jejich nabídek práce. Například můžeme sdílet údaje související s klikáním uživatelů na jejich nabídky práce, aby lépe pochopili, zda jejich nabídka práce přispívá či nepřispívá k cíli zaujmout kandidáty. Když budou mít zaměstnavatelé k dispozici informace potřebné k lepšímu využívání naší platformy, budou moci poskytovat kvalitnější nabídky práce.

– Více zaměstnavatelů, více pracovních nabídek a více uchazečů

Toto sdílení dat umožňuje uchazečům přístup k ještě širší databázi pracovních nabídek a zaměstnavatelů a zaměstnavatelům zajistí přístup k většímu počtu uchazečů. Společnost Indeed může díky tomu například doporučovat nabídky práce nebo zaměstnavatele na stránkách Indeed nebo na stránkách přidružených subjektů společnosti Indeed. Také to usnadňuje zasílání odpovědí a zobrazování nabídek práce ze stránek Indeed na stránkách přidružených subjektů společnosti Indeed a naopak.

Společnost Indeed nebo její přidružený subjekt mohou doporučit uchazeče ze stránek Indeed (a jeho životopis nebo výtah z něj) zaměstnavateli registrovanému na stránkách Indeed i zaměstnavateli registrovanému u přidruženého subjektu společnosti Indeed. Obdobně bude moci přidružený subjekt společnosti Indeed doporučit nabídku práce zadanou zaměstnavatelem registrovaným na stránkách Indeed uchazeči registrovanému u přidruženého subjektu společnosti Indeed. Společnost Indeed a její přidružené subjekty mohou také sdílet údaje o zaměstnavateli (například informace o účtu a data o chování) s cílem poskytovat mu lepší prostředí a možnosti.

– Lepší zabezpečení pro uživatele

Toto sdílení dat umožňuje společnosti Indeed a jejím přidruženým subjektům zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zabezpečení uživatelů a interních operací, řešení problémů a detekce a prevence podvodů a spamu.

4.14 Přenosy informací k zaměstnavatelům 

Společnost Indeed zasílá na pokyn uchazečů osobní údaje uchazečů zaměstnavatelům. K těmto přenosům dochází během vyhledávání nabídek práce a během procesu žádosti a pohovoru. To je blíže popsáno v kapitolách 2 a 4 těchto Zásad ochrany soukromí. Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s těmito podmínkami a podmínkami příslušného zaměstnavatele. Pokud uchazeči prostřednictvím služby Indeed odpoví na nabídky práce, které se nachází v zahraničí, může dojít k odeslání jeho osobních údajů do zemí s nižší úrovní ochrany soukromí.

Držitelé zaměstnavatelských účtů souhlasí s dodržováním všech svých povinností podle platných pravidel ochrany dat vzhledem ke shromažďování, zpracovávání a ukládání osobních údajů a rovněž poskytování adekvátní ochrany všech práv datových subjektů podle všech platných pravidel o ochraně dat.

4.15 Přenosy informací k uchazečům

Společnost Indeed odesílá uchazečům některé informace týkající se zaměstnavatelů. Ty zahrnují zveřejňování pracovních inzerátů, stránek společnosti a informací o platu na našich stránkách a také zveřejňování pracovních inzerátů na webových stránkách třetích stran prostřednictvím nástroje Indeed IQ, pokud jste tuto funkci aktivovali. Společnost Indeed může také poskytovat uchazečům informace o aktivitě a rychlosti odpovědí určitého zaměstnavatele na stránkách Indeed, aby mohli uchazeči lépe vyhodnotit nabízené pracovní příležitosti. Tyto informace mohou zahrnovat jméno zástupce zaměstnavatele, město/stát působení zaměstnavatele nebo to, zda zaměstnavatel komunikoval s jinými uchazeči nebo si zobrazil životopisy jiných uchazečů. Jakožto zaměstnavatel používáním stránek Indeed (například zveřejněním pracovního inzerátu nebo kontaktováním uchazeče prostřednictvím programu Indeed životopis) vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Indeed může poskytovat tyto informace uchazečům.

4.16 Přenosy informací k poskytovatelům služeb 

K provádění služeb souvisejících s naší činností můžeme využívat třetí strany, a to ke zlepšování stránek a našich služeb, produktů a funkcí, k ochraně našich uživatelů a lepšímu pochopení jejich potřeb a k optimalizaci služeb a uživatelských prostředí. Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k osobním údajům za účelem poskytování svých služeb, což může zahrnovat přenosy takových osobních údajů do jiných zemí. Takové přenosy se provádějí pouze pro účely uvedené v kapitolách 4, 5 a 9 těchto Zásad ochrany soukromí, a to v platném a nezbytném rozsahu.

Vylepšování našich služeb

Tyto třetí strany mohou poskytovat datové body, včetně informací o tom, kolik času strávíte na konkrétních stránkách, které nám pomáhají zjistit preference uživatelů. Tyto informace nám pomáhají využívat připomínky uživatelů k vytváření a udržování našich služeb. Tyto třetí strany mohou používat soubory cookie a jiné technologie ke shromažďování dat týkajících se vašeho chování a vašich zařízení, jako je například typ zařízení, použitý prohlížeč nebo preferovaný jazyk. Takovou třetí stranou je například Hotjar. Chcete-li odmítnout nebo zrušit souhlas s používáním souborů cookie služby Hotjar, použijte prosím odkaz v našich Zásadách používání cookies.

Udržování kvality a ochrana uživatelů

Společnost Indeed může v omezených situacích přenášet vaše osobní údaje určitým externím prodejcům, kteří pomáhají společnosti Indeed s ochranou našich uživatelů a zachováváním kvality našich služeb, produktů a funkcí poskytovaných těmto uživatelům. Příkladem mohou být dodavatelé, které společnost Indeed používá k odhalování podvodů. Toto jsou některé příklady takových dodavatelů: SiftScience, Emailage a PerimeterX. Dalším příkladem mohou být dodavatelé, jejichž služeb společnost Indeed využívá, aby zabránila vytváření účtů pomocí přihlašovacích údajů, které byly veřejně zpřístupněny. Příklad takového dodavatele: SpyCloud.

Usnadnění plateb

Společnost Indeed může také sdílet veškeré informace o kreditní kartě a související fakturační a platební informace, které jí poskytnete, se společnostmi, které pracují jejím jménem, např. zpracovatelé plateb a/nebo kreditní agentury, a to výhradně pro účely kontroly kreditu, realizace plateb ve prospěch společnosti Indeed a pro účely obsluhy vašeho účtu. Příkladem takového dodavatele je: CVENT.

– Instalace nebo použití některé aplikace Indeed

Když instalujete, stáhnete nebo používáte některou aplikaci Indeed, můžeme při tom s některými poskytovateli služeb sdílet omezené množství osobních údajů, abychom vám mohli poskytovat některé služby a umožnili zobrazování reklam. Může se jednat o vaši IP adresu nebo jiný jedinečný identifikátor a také data událostí vztahujících se k instalaci aplikace Indeed.

Vaše osobní údaje mohou být takto sdíleny pro různé účely, například pro usnadnění přihlašování uživatele přes účty třetích stran. Tyto informace nám také mohou pomoci lépe pochopit a optimalizovat celý cyklus používání aplikace Indeed našimi zákazníky, a to prostřednictvím: (i) pochopení toho, jak uživatelé vstupují na Indeed; (ii) přesnějšího měření výkonnosti reklamy; (iii) pochopení způsobu, jak uživatel přistupuje do aplikace Indeed pomocí různých zařízení.

Tím, že si aplikaci Indeed stáhnete nebo nainstalujete, potvrzujete, že s možným přenosem svých osobních dat těmto poskytovatelům služeb souhlasíte. Souhlasíte tím také se Zásadami použití cookies, Zásadami ochrany soukromí a Smluvními podmínkami společnosti Indeed a potvrzujete, že jste informováni o tom, že můžete kdykoli využít svých práv dle ustanovení v kapitole 10 těchto Zásad ochrany soukromí, včetně práva vznést námitku proti používání vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu k marketingovým účelům.

Toto chování mohou podporovat například tyto typy technologií: pixely, fragmenty kódu javascript nebo soubory cookie.

– Úložiště

Pamatujte také na to, že můžeme rovněž používat externí poskytovatele cloudových služeb, kteří poskytují hostování, úložiště dat a jiné služby v souladu se standardními podmínkami, které nemusí být předmětem jednání; tito poskytovatelé služeb informovali nás nebo veřejnost o tom, že uplatňují bezpečnostní opatření, která považují za adekvátní pro ochranu informací v rámci svého systému, nebo se o nich všeobecně ví, že taková opatření uplatňují. Neponeseme však zodpovědnost (v plném rozsahu povoleném zákonem) za případné škody, které mohou vyplynout z nesprávného použití jakýchkoli informací, včetně osobních údajů, těmito společnostmi.

Pokud jste uživateli rozšíření Embox, informace poskytnuté prostřednictvím rozšíření Embox společnosti Indeed pro webový prohlížeč Google Chrome, jako jsou informace o aktuálních stavech kandidátů, nebudou sdíleny se třetími stranami pro reklamní účely.

4.17 Přenosy veřejně dostupných informací

Když uživatelé zveřejní obsah na stránkách Indeed způsobem, který má za cíl tento obsah veřejně zpřístupnit a umožnit jeho vyhledávání jednotlivci, společnost Indeed si vyhrazuje právo shromáždit a sdílet tyto informace s třetími stranami. Pokud například zaměstnavatel zveřejní nabídku práce v rámci služby Indeed, společnost Indeed může tuto nabídku práce nebo informace v ní uvedené sdílet s třetími stranami na základě uvážení společnosti Indeed a podle smlouvy mezi společností Indeed a takovými třetími stranami. Společnost Indeed si v tomto ohledu také vyhrazuje právo sdílet informace shromážděné z veřejných zdrojů.

4.18 Stránky třetích stran, na které vstupujete ze stránek Indeed

Můžete také používat určité stránky nebo služby třetích stran, ke kterým vstupujete ze stránek společnosti Indeed. V takových případech veškeré informace, které poskytnete třetí straně, jsou poskytovány dané třetí straně a nikoli společnosti Indeed a řídí se zásadami ochrany soukromí a smluvními podmínkami dané třetí strany. Další informace viz kapitola 8 těchto Zásad ochrany soukromí nazvaná Odkazy na stránky třetích stran.

4.19 Přenosy osobních údajů jednotlivců v EU (včetně Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“)) a Švýcarska

Související informace najdete v kapitole 11 těchto Zásad ochrany soukromí.

5. Další použití a zveřejnění neosobních údajů

Kromě jiného použití a zveřejnění informací uvedeného v těchto Zásadách ochrany soukromí, a pokud není v těchto Zásadách ochrany soukromí uvedeno jinak, můžeme pro jakékoli účely používat a zveřejňovat jakékoli neosobní údaje, s výjimkou případů, kdy nám platné právní předpisy ukládají učinit jinak. Pokud kombinujeme jakékoli neosobní údaje s osobními údaji, potom budeme používat a zveřejňovat tyto sloučené informace pouze pro účely popsané v kapitolách 4 a 9 těchto Zásad ochrany soukromí, dokud jsou takto kombinovány.

6. Zabezpečení

Společnost Indeed se snaží používat adekvátní bezpečnostní opatření, která mají pomoci chránit před ztrátou, zneužitím a změnou osobních údajů pod kontrolou společnosti Indeed. Žádná metoda přenosu přes internet nebo metoda elektronického úložiště však není 100% bezpečná. Kromě toho prosím pamatujte na to, že e-maily, zprávy zaslané vaším webovým prohlížečem a jinými podobnými prostředky komunikace jiným uživatelům nejsou šifrované. Proto, i když se snažíme chránit vaše informace, nemůžeme zaručit jejich bezpečnost.

Pamatujte také na to, že můžeme používat externí poskytovatele cloudových služeb, kteří poskytují hostování, úložiště dat a jiné služby v souladu se standardními podmínkami, které nemusí být předmětem jednání; tito poskytovatelé služeb informovali nás nebo veřejnost o tom, že uplatňují bezpečnostní opatření, která považují za adekvátní k ochraně informací v rámci svého systému, nebo se o nich všeobecně ví, že taková opatření uplatňují. Neponeseme však zodpovědnost (v plném rozsahu povoleném zákonem) za případné škody, které mohou vyplynout z nesprávného použití jakýchkoli informací, včetně osobních údajů, těmito společnostmi. Další informace najdete na následující stránce. Viz kapitola 11 těchto Zásad ochrany soukromí, kde jsou uvedeny povinnosti týkající se přenosu osobních údajů jednotlivců v EHP a Švýcarsku.

7. Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které jsou ukládány prohlížečem na pevném disku vašeho počítače. Přečtěte si naše Zásady používání cookies, kde jsou uvedeny další informace týkající se používání souborů cookie společností Indeed.

– Požadavky na nesledování (Do Not Track)

Na signál prohlížeče zvaný „Do Not Track“ (DNT), pokud jej uživatel aktivuje ve svém prohlížeči, nereagujeme. Když nastavíme nebo přečteme soubory cookie na stránkách, které nenáleží ke službě Indeed, jež integrovaly naše vyhledávání nabídek práce, učiníme tak např. za účelem poskytnutí personalizované zkušenosti vyhledávání nabídek práce pro uživatele na těchto stránkách. S těmito třetími stranami nesdílíme žádné informace o vašem používání služby Indeed. Když si třetí osoby, které jsme integrovali do stránek společnosti Indeed (jak je popsáno v Zásadách používání souborů cookie společnosti Indeed), nastaví nebo přečtou své vlastní externí soubory cookie, mohou nebo nemusí na signál DNT reagovat.

8. Odkazy na stránky třetích stran

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Když na takové odkazy kliknete, může dojít k opuštění našich stránek. Váš webový prohlížeč může také této stránce třetí strany předat adresu URL stránky Indeed, ze které jste přešli, a tato adresa URL může zahrnovat hledané výrazy a filtry, které jste použili na stránkách Indeed. Stránky mohou také obsahovat odkazy na stránky společnosti, které mohou obsahovat informace poskytované externími zaměstnavateli.

NENESEME ZODPOVĚDNOST ZA SHROMAŽĎOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ NEBO JINÉ POSTUPY SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU SOUKROMÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, VČETNĚ NAŠICH PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ, EXTERNÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, ZAMĚSTNAVATELŮ (VČETNĚ ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ POSKYTUJE STRÁNKY ZAMĚSTNAVATELŮ), EXTERNÍCH PLATFOREM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, ŽÁDNOU TŘETÍ STRANU POSKYTUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NEBO OPERAČNÍ SYSTÉMY, NA KTERÝCH JSOU STRÁNKY DOSTUPNÉ, A ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY PROVOZUJÍCÍ JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTERÉ NAŠE STRÁNKY POSKYTUJÍ ODKAZ. MŮŽETE MÍT PRÁVA PŘÍMO VYMAHATELNÁ NA TĚCHTO TŘETÍCH STRANÁCH, A PROTO BYSTE SI MĚLI VÍCE INFORMACÍ ZJISTIT V JEJICH ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ.

9. Akvizice a jiné reorganizace

Informace shromažďované v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí mohou být zveřejněny jedné nebo několika třetím stranám v souvislosti s jakoukoli změnou vlastnictví nebo kontroly nad obchodními činnostmi společnosti Indeed (ať na základě fúze, prodeje, či jinak) nebo v souvislosti s jinou reorganizací nebo společným podnikem či postoupením, převodem či jinou dispozicí se všemi obchodními činnostmi, majetkem či sklady nebo jejich částí (včetně souvislosti s bankrotem nebo podobným řízením) a veškeré takové informace mohou být používány takovou třetí stranou v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Stejně tak informace shromážděné v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí, včetně osobních údajů, mohou být zveřejněny jedné nebo několika třetím stranám v souvislosti s jakoukoli akvizicí nebo fúzí takovýchto třetích stran provedenou společností Indeed.

10. Uplatňování práv týkajících se osobních údajů

Jakožto uživatel stránek Indeed můžete využívat níže vysvětlená práva.  Upozorňujeme, že než vyhovíme jakékoli takové žádosti, můžeme se pokusit ověřit vaši totožnost pomocí e-mailové adresy nebo telefonního čísla spojeného s vaším používáním našich stránek a vyhrazujeme si právo odmítnout žádost, u které nebudeme schopni tento proces uspokojivě dokončit. Jestliže někomu povolíte, aby takovou žádost podal za vás, můžeme tuto žádost rovněž zamítnout, pokud si u vás nebudeme schopni ověřit, že má osoba podávající žádost oprávnění jednat vaším jménem.

10.1 Právo na opravu osobních údajů

Uživatelé služby Indeed mohou upravit a aktualizovat většinu svých osobních údajů uchovávaných společností Indeed na stránkách. V případě jakýchkoli dotazů či stížností nás můžete kontaktovat zde.

Také můžete vznést formální požadavek, aby společnost Indeed opravila veškeré nepřesné osobní údaje vaším jménem, a to zasláním e-mailu na adresu privacy-dept @ indeed.com (před odesláním zprávy odstraňte z adresy mezery) z e-mailové adresy spojené s vaším účtem.

10.2 Právo na námitku nebo omezení zpracování osobních údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo stížnosti k tomu, jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás zde.

Také můžete vznést formální požadavek, kterým vyjádříte svoji námitku proti zpracování nebo přání omezit zpracování vašich osobních údajů společností Indeed. Například máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Indeed spočívajícího v marketingových účelech. Pokud tak chcete učinit, vyplňte tento formulář s žádostí o vymazání vašich údajů.

10.3 Odhlášení marketingových zpráv a odvolání souhlasu

Pokud si již nepřejete, abychom vám zasílali marketingové materiály na základě vašich osobních údajů, můžete postupovat několika způsoby.

Pokud chcete vyjádřit nesouhlas se zasíláním konkrétního marketingového e-mailu od společnosti Indeed, můžete to v odpovídajících případech provést kliknutím na Odhlásit (nebo použitím ekvivalentní možnosti). Vezměte prosím na vědomí, že takto vyjádříte nesouhlas se zasíláním pouze této konkrétní marketingové zprávy.

Pokud chcete upravit všechna upozornění na pracovní nabídky, můžete kliknout na Upravit toto upozornění na pracovní nabídku (nebo ekvivalentní možnost) a upravit si nastavení odběrů. Ke svým odběrům (pro upozornění na pracovní nabídky, doporučené nabídky práce a další oznámení) máte přístup také z přehledu účtu, kde je můžete i upravovat. Můžete se také za tímto účelem obrátit na zákaznickou podporu společnosti Indeed.

Pokud chcete, můžete také odhlásit odběr všech marketingových zpráv, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odesílání e-mailové zprávy odstraňte mezery v e-mailové adrese). Váš požadavek splníme, co nejdříve to bude možné a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pamatujte ale také na to, že vám i nadále můžeme zasílat určité zprávy, například zprávy správce.

10.4 Práva na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost

Uživatelé služby Indeed mohou přistupovat ke svým osobním údajům uchovávaným společností Indeed na webových stránkách. V případě jakýchkoli dotazů či stížností nás kontaktujte zde.

Také můžete vznést formální požadavek na přístup ke svým osobním údajům uchovávaným společností Indeed. Chcete-li tak učinit, vyplňte tento formulář. Společnost Indeed vám poskytne vaše osobní údaje ve formátu umožňujícím přenositelnost, aby bylo možné je předávat třetím stranám. Pokud jste se společností Indeed komunikovali prostřednictvím více než jedné e-mailové adresy, odešlete další žádost s ostatními e-mailovými adresami, abychom vám mohli poskytnout osobní údaje související i s těmito e-mailovými adresami.

10.5 Právo na výmaz osobních údajů

Uživatelé služby Indeed mohou upravit a aktualizovat většinu svých osobních údajů uchovávaných společností Indeed na stránkách. V případě jakýchkoli dotazů či stížností nás můžete kontaktovat zde.

Také můžete vznést formální požadavek na výmaz vašich osobních údajů uchovávaných společností Indeed. Chcete-li tak učinit, vyplňte tento formulář. Jakmile bude váš požadavek potvrzen, společnost Indeed zahájí nezbytné kroky k jeho provedení, včetně vymazání vašeho účtu Indeed. Pokud se požadavek na výmaz týká osobních údajů, u kterých jste dříve požadovali jejich zveřejnění na stránkách Indeed (např. uchazeč zveřejňující veřejný životopis), vyvineme přiměřené úsilí, abychom o tomto požadavku informovali také další správce dat. Pokud jste se společností Indeed komunikovali prostřednictvím více než jedné e-mailové adresy, odešlete další žádost s těmito dalšími e-mailovými adresami, abychom mohli vymazat osobní údaje související i s těmito adresami.

UPOZORNĚNÍ: Žádost o výmaz vašich osobních údajů znamená, že tuto e-mailovou adresu nebudete v budoucnu moci použít k vytvoření účtu Indeed. Pokud si přejete svůj účet uzavřít, klikněte na stránce vašeho účtu na tlačítko „Zavřít můj účet“. Kromě toho platí, že pokud pro svou žádost použijete Odpověď přes Indeed nebo na webových stránkách provedete jakoukoli jinou akci s použitím e-mailové adresy přidružené k vaší žádosti o výmaz, nemusíte ze služby Indeed nebo od jiných uživatelů této služby obdržet určitá sdělení souvisejícími s těmito kroky.

Pokud jste uchazeč a chcete vymazat svou žádost o pracovní místo odeslanou ze stránek Indeed, kontaktujte přímo příslušného zaměstnavatele a požádejte ho, aby vaši žádost vymazal. Pokud jste odpověděli na nabídku prostřednictvím platformy Indeed, další relevantní informace najdete v příslušné nabídce práce.

10.6 Odvolání souhlasu

Při některých činnostech vás požádáme o souhlas s použitím vašich osobních údajů. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Když poskytujete informace o své lokalitě pomocí mobilní aplikace, můžete služby týkající se určování polohy kdykoli na svém zařízení vypnout. V případě jiných služeb, které vyžadují váš souhlas, jej můžete kdykoli odvolat odpovídajícím postupem pro danou službu. Upozorňujeme, že odvolání tohoto souhlasu nemá zpětnou platnost a veškeré zpracování vašich údajů provedené před odvoláním tohoto souhlasu zůstane i nadále právoplatné.

10.7 Některá omezení

Práva na opravu, námitku, omezení, přístup, přenositelnost a výmaz se řídí určitými omezeními uvedenými v příslušných právních předpisech. Jednotlivé požadavky budou provedeny ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy a tyto lhůty začínají běžet od doby potvrzení vašeho požadavku společností Indeed. Upozorňujeme, že v povolených případech může dojít ke zpoplatnění následných požadavků od stejné osoby, což bude stanoveno společností Indeed, a poplatky budou uloženy pouze v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

11. Osobní údaje od jednotlivců v EHP a Švýcarsku

11.1 Zásady a rámec štítu na ochranu soukromí

Společnost Indeed Ireland přenáší některé osobní údaje ke společnosti Indeed, Inc. ve Spojených státech amerických. Společnost Indeed, Inc., včetně její pobočky Prehire, Inc., splňuje rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí (který platí pro všechny země EHP) a rámec štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí stanovené ministerstvem obchodu USA v souvislosti se shromažďováním, používáním a uchováváním osobních údajů přenesených z Evropské unie (včetně všech zemí EHP), Spojeného království a Švýcarska do Spojených států amerických. Společnost Indeed potvrdila, že dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí ohledně upozornění, výběru, zodpovědnosti za pokračující přenos, zabezpečení, integrity dat a omezení účelu, přístupu, postihu, vymáhání a zodpovědnosti. Pokud dojde k rozporu mezi ustanoveními těchto Zásad ochrany soukromí a zásadami štítu na ochranu soukromí, mají přednost zásady štítu na ochranu soukromí. Naše certifikace a další informace o programu štítu na ochranu soukromí jsou dostupné na stránkách https://www.privacyshield.gov/.

11.2 Princip pokračujícího přenosu

V kontextu pokračujícího přenosu dat třetí osobě má organizace dodržující rámec štítu na ochranu soukromí zodpovědnost za zpracování osobních údajů, které přijme podle rámce štítu na ochranu soukromí a následně přenese třetí osobě jednající jako zástupce jejím jménem. Společnost Indeed nadále ponese zodpovědnost podle zásad, pokud její zástupce zpracuje takové osobní údaje způsobem, který není v souladu se zásadami, pokud společnost Indeed neprokáže, že nezodpovídá za událost vedoucí k danému poškození.

11.3 Ochrany vyplývající z GDPR

Přenosy společnosti Indeed Ireland učiněné v souladu s rámcem štítu na ochranu soukromí se provádí na základě smluv, které zahrnují také ochrany a požadavky poskytované podle kapitoly V (a případně článku 28) nařízení GDPR. Zahrnují se tím také požadavky EU na ochranu dat pro zajištění odpovídající ochrany přenosů takových osobních dat.

11.4 Nezávislé řešení sporů pro jednotlivce v rámci EU a Švýcarska

V souladu se zásadami štítu EU-USA na ochranu soukromí (platném ve všech zemích EHP) a štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí se společnost Indeed zavazuje řešit stížnosti ohledně vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání osobních údajů. Osoby z EHP a Švýcarska s dotazy nebo stížnostmi ohledně těchto Zásad ochrany soukromí by měly nejprve kontaktovat společnost Indeed na adrese: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA nebo prostřednictvím e-mailu na adrese privacy-dept @ indeed.com (při odesílání e-mailu odstraňte mezery).

Společnost Indeed se dále zavázala odkázat nevyřešené stížnosti ohledně soukromí podle štítu EU-USA na ochranu soukromí a štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí na BBB EU PRIVACY SHIELD, neziskového alternativního poskytovatele řešení sporů se sídlem ve Spojených státech amerických, provozovaného Council of Better Business Bureaus. Pokud neobdržíte včasné vyrozumění ohledně své stížnosti nebo pokud nebude vaše stížnost uspokojivě vyřízena, navštivte stránku http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, kde naleznete další informace a kde můžete podat stížnost.

Za určitých podmínek může pro osoby z EHP a Švýcarska existovat možnost využít závazné rozhodčí řízení před poradním panelem štítu na ochranu soukromí.

12. Obecné dotazy a stížnosti

12.1 Kontaktování společnosti Indeed

Společnost Indeed Inc. můžete kontaktovat na adrese 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, a společnost Indeed Ireland Operations Limited na adrese 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irsko; nebo můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách kontaktovat kteroukoli z těchto společností. Pokud si přejete kontaktovat referenta pro ochranu údajů společnosti Indeed, zašlete e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odesílání e-mailu odstraňte mezery).

12.2 Reklamace

Pokud se domníváte, že byla ze strany společnosti Indeed porušena vaše práva na ochranu údajů, máte právo stěžovat si u příslušného dozorčího orgánu na ochranu dat. Pokud se například nacházíte v EHP, hlavním podnikem společnosti Indeed v EHP je společnost Indeed Ireland Operations Limited v Irsku, která je regulována Irskou komisí na ochranu údajů (Irish Data Protection Commission). V takovém případě byste měli pro tyto účely kliknout na tento odkaz. Pokud se nacházíte v EHP nebo Švýcarsku a máte stížnost týkající se přenosů a zpracování prováděných v souladu se zásadami štítu EU-USA na ochranu soukromí (platném ve všech zemích EHP) a štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí, můžete využít nezávislého řešení sporu, jak je podrobně uvedeno v kapitole 11 těchto Zásad ochrany soukromí.

13. Práva v oblasti ochrany soukromí v Kalifornii

Uplatněním svých práv uvedených v této kapitole našich Zásad ochrany soukromí prohlašujete, že jste rezidentem Kalifornie:

Rezidenti jiných států a zemí: Můžete zaslat společnosti Indeed ověřenou žádost týkající se vašich osobních údajů. Společnost Indeed sice vaše osobní údaje neprodává, avšak přesto můžete podat formální žádost o odstranění vašich osobních údajů přechovávaných společností Indeed. Tento proces je popsán v kapitole 10 našich Zásad ochrany soukromí, které rovněž popisují informace o adresách určených k zasílání žádostí týkajících se vašich osobních údajů společnosti Indeed.

13.1 Právo znát vaše osobní údaje

Máte právo požádat nás o zpřístupnění vašich osobních údajů, které shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme a „prodáváme“ (tento výraz dále vysvětlujeme níže v kapitole 13.2). Další informace o tom, jak toto právo uplatnit, najdete v kapitole 10 našich Zásad ochrany soukromí.

Následující kapitoly našeho shrnutí Zásad ochrany soukromí společnosti Indeed vysvětlují kategorie osobních údajů, které jsme shromáždili za posledních dvanáct (12) měsíců (kapitola 3), proč jsme tyto informace shromáždili (kapitola 4) a se kterými třetími stranami jsme je sdíleli (kapitola 5). 

Těmto tématům se také podrobněji věnujeme v plném znění našich Zásad ochrany soukromí: kapitoly 2.1–2.3 vysvětlují kategorie osobních údajů, které shromažďujeme; kapitoly 4, 5 a 9 vysvětlují účely, za kterými shromažďujeme vaše osobní údaje; a kapitoly 4.12–4.16, 8, 9 a 11 vysvětlují, jak zpřístupňujeme vaše osobní údaje třetím stranám.

13.2 Právo na vyjádření nesouhlasu s prodejem vašich osobních údajů

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak společnost Indeed přistupuje k požadavku „Neprodávat mé osobní údaje“ ve státě Kalifornie, proč se vztahuje na vaše používání našich stránek a jak můžete toto právo uplatnit, přejděte na stránku https://www.indeed.com/legal/ccpa-dns. Na této stránce vysvětlujeme, že Kalifornie v souladu se zákonem CCPA definovala některé přenosy osobních údajů mezi společností Indeed a jejími přidruženými subjekty, které jsou zásadní pro poskytování produktů a služeb našim uživatelům, jako „prodej“. Vaše osobní údaje však „neprodáváme“ v klasickém slova smyslu. Další informace o přidružených subjektech společnosti Indeed a přenosech mezi námi a našimi přidruženými subjekty najdete v našem Centru ochrany soukromí na adrese https://hrtechprivacy.com/cs/.

Podle kalifornského zákona „Shine the Light“ (sekce občanského zákoníku 1798.83) mohou také rezidenti Kalifornie jednou ročně požádat o informace o tom, jak firma zpřístupňuje některé kategorie osobních údajů jiným firmám pro účely přímého marketingu, a tyto informace získat. Pokud jste rezidentem Kalifornie a uživatelem našeho webu, můžete požádat společnost Indeed o kopii těchto informací zasláním e-mailu na adresu privacy-dept @ indeed.com (bez mezer). Do žádosti uveďte své jméno a e-mailovou adresu. Společnost Indeed si vyhrazuje právo vyžádat si od vás před odpovědí na tuto žádost další osobní údaje, aby si ověřila vaši totožnost.

13.3 Právo nebýt diskriminován kvůli uplatnění vašich práv na ochranu soukromí

Nebudeme vás diskriminovat za to, že uplatníte kterékoli ze svých práv vyplývajících ze zákona CCPA.

Zásady používání souborů cookie

Poslední aktualizace: 31. srpna 2020

Používáním webových stránek společnosti Indeed (dále jen „webové stránky“ nebo „stránky“) nebo přístupem k nim vyjadřujete souhlas s tím, aby společnost Indeed používala soubory cookie níže uvedeným způsobem. 

Pro účely těchto Zásad ochrany soukromí se pod pojmy „společnost Indeed“ nebo „my“ rozumí společnost Indeed, Inc., pokud jste uchazečem se sídlem ve Spojených státech amerických, resp. společnost Indeed Ireland Operations Limited, pokud jste uchazečem se sídlem mimo Spojené státy americké, resp. společnost Indeed Staff LLC, pokud využíváte služby Indeed Staff.

Vezměte prosím také na vědomí, že smluvní subjekt uvedený ve smluvních podmínkách se může lišit od správce údajů uvedeného v těchto zásadách týkajících se použití cookies.

1. Úvod: Co je to soubor cookie?

Tyto zásady používání souborů cookie pomáhají vysvětlit, kdy a proč mohou být soubory cookie zasílány návštěvníkům webových stránek (uváděným v těchto zásadách jako „my“, „nám“ nebo „naše“ a jejich příslušných tvarech). Soubory cookie jsou textové soubory obsahující informace, které jsou přenášeny webovými stránkami na pevný disk zařízení dané osoby nebo na jiné zařízení určené k prohlížení internetu za účelem pořizování a uchovávání záznamů. Soubory cookie umožňují webovým stránkám pamatovat si důležité informace, které vám zpříjemní používání těchto webových stránek. Soubor cookie typicky obsahuje název domény, ze které soubor cookie přichází, „dobu životnosti“ souboru cookie a náhodně vygenerované jedinečné číslo nebo jinou hodnotu. Určité soubory cookie budou na webových stránkách použity bez ohledu na to, zda jste se přihlásili ke svému účtu, nebo ne. Relační soubory cookie jsou dočasné soubory, které zůstávají v archivu cookie vašeho prohlížeče do doby, než opustíte webové stránky.

Trvalé soubory cookie zůstávají v archivu cookie vašeho prohlížeče mnohem déle (i když tato doba závisí na době životnosti konkrétního souboru cookie). Pokud používáme relační soubory cookie ke sledování celkového počtu návštěvníků našich webových stránek, provádíme to na anonymní, souhrnné bázi (protože soubory cookie samy o sobě nenesou žádné osobní údaje). Soubory cookie můžeme také využívat tak, abychom si zapamatovali váš počítač, použijete-li ho při návratu na webové stránky, abychom mohli přizpůsobit vaši zkušenost s webovými stránkami společnosti Indeed. V takových případech můžeme spojit osobní informace se souborem cookie.

2. Jak společnost Indeed využívá soubory cookie

Soubory cookie, webové signály a další technologie úložišť od externích partnerů, jako jsou společnosti Google a Facebook, využíváme pro služby měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingové účely. To probíhá z webových stránek a při stažení nebo instalaci aplikace Indeed. Tyto soubory cookie, webové signály a další technologie úložišť nám umožňují zobrazovat vám propagační materiály společnosti Indeed i na jiných stránkách, které na internetu navštívíte. Společnost Indeed může také předávat informace o vašem chování na webových stránkách třetím stranám (včetně provozovatelů webových stránek a/nebo stránek sociálních sítí třetích stran) s cílem zobrazovat vám cílenou reklamu a další obsah, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. Soubory cookie, webové signály a další technologie úložišť také používáme k realizaci programu Cílené reklamy Indeed. V souvislosti s tímto programem a další reklamou používáme tyto soubory cookie, webové signály a další technologie úložišť, abychom mohli určit, které reklamy uživatelé zobrazili, kolikrát uživatelé zobrazili konkrétní reklamu a na kterých webových stránkách se konkrétní reklama zobrazila. Tyto soubory cookie, webové signály a další technologie úložišť na webových stránkách můžeme také používat, abychom porozuměli a informovali konkrétního zaměstnavatele o tom, kteří uživatelé zobrazili konkrétní nabídku práce, firemní profil, akci Hiring Event nebo jinou reklamu, ve které je zaměstnavatel uveden.

Analytické účelySpolečnost Indeed a její přidružené subjekty (jak jsou definovány v kapitole 4.13 Zásad ochrany soukromí) využívají soubory cookie k analýze uživatelských aktivit s cílem vylepšovat tyto webové stránky a webové stránky přidružených subjektů společnosti Indeed. Díky používání souborů cookie můžeme sledovat souhrnné vzorce jako průměrný počet vyhledávání nabídek práce, které uživatel provede. Takovou analýzu můžeme použít k tomu, abychom získali podrobný přehled, jak vylepšit funkce stránek a uživatelskou zkušenost s webovými stránkami.
Vaše preference a uživatelská zkušenostSpolečnost Indeed a její přidružené subjekty používají soubory cookie ke shromažďování informací o uživatelích, např. o typu prohlížeče, serveru, jazykových preferencích a nastavení země, a to za účelem uložení uživatelských preferencí na našich webových stránkách, aby tak vaše uživatelské zkušenost byla konzistentnější a příjemnější. V souboru cookie například můžeme ukládat hledání, která jste nedávno provedli, takže vám po návratu na naše webové stránky můžeme usnadnit opakované použití stejného hledání, nebo vám můžeme navrhovat profilové informace, když registrujete účet nebo vyplňujete Indeed životopis. Kromě toho používáme soubory cookie k zachování vašeho přihlášení při opakovaných návštěvách našich webových stránek. Můžeme také používat vaši IP adresu k určení vaší geografické polohy na úrovni města nebo PSČ za účelem poskytování nejrelevantnějších výsledků vyhledávání.
Poskytování služeb měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingSoubory cookie, webové signály a další technologie úložišť od partnerů z řad třetích stran, jako jsou společnosti Google a Beeswax, využíváme pro služby měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingové účely. Probíhá to z webových stránek a při stažení nebo instalaci aplikace Indeed. Tyto soubory cookie, webové signály a další technologie úložišť nám umožňují zobrazovat vám propagační materiály společnosti Indeed (které mohou zahrnovat konkrétní nabídky práce nebo firemní stránky, které se nacházejí na našich webových stránkách) i na jiných stránkách, které na internetu navštívíte. Naši reklamní partneři z řad třetích stran mohou tyto technologie využívat k průběžné identifikaci vašich zájmů při procházení a na různých webech a pro zobrazování cílené reklamy a dalšího obsahu, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. Společnost Indeed může také předávat informace o vašem chování na webových stránkách třetím stranám (včetně provozovatelů webových stránek třetích stran) s cílem zobrazovat vám cílenou reklamu a další obsah, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. Soubory cookie také používáme k realizaci programu Cílené reklamy Indeed. V souvislosti s tímto programem a další reklamou používáme tyto soubory cookie, webové signály a další technologie úložišť, což může zahrnovat také partnery z řad třetích stran, abychom mohli určit, které reklamy uživatelé zobrazili, kolikrát uživatelé zobrazili konkrétní reklamu a na kterých webových stránkách se konkrétní reklama zobrazila. Proti používání vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu pro marketingové účely můžete vznést námitku. Pokud chcete se shromažďováním a používáním informací pro cílení reklamy vyslovit výslovný nesouhlas nebo využít jakákoli jiná práva, uplatněte prosím svá práva, jak je podrobně popsáno v kapitole 10 našich Zásad ochrany soukromí.
Sledování odkazůSoubory cookie používáme ke spojení činností uživatele s webovými stránkami jiných stran, které odkázaly uživatele na naše webové stránky, nebo ke spojení činností uživatele, na které odkazovala služba Indeed, s webovými stránkami jiných stran. Některé z těchto webových stránek jiných partnerů dostávají kredit za činnost uživatelů, které odkážou na naše webové stránky, nebo poskytují službě Indeed kredit za činnost uživatelů, které odkážeme na takové webové stránky třetích stran. Těmto partnerským subjektům nepředáváme žádné osobní údaje ani informace o jednotlivých činnostech uživatelů. Nicméně omezené informace o aktivitách uživatelů můžeme předávat zaměstnavatelům, jako např. kteří uživatelé zobrazili konkrétní nabídku práce, firemní stránku, akci Hiring Event nebo jinou reklamu Indeed na webových stránkách, vámi navštívené webové stránky třetích stran, když jste klikli na odkaz Indeed vedoucí na nabídku práce, firemní stránku, akci Hiring Event nebo jinou reklamu. Soubory cookie také používáme ke spojení činností uživatele s e-mailovou kampaní, která odkázala uživatele na naše webové stránky.
Účely zabezpečeníSoubory cookie používáme k omezení určitých typů kyberútoků.
Účely testování, použitelnosti a zlepšování výkonnostiSoubory cookie používáme, abychom zajistili, že uživatelé během provádění testování A/B určitých aspektů našich webových stránek, které slouží ke zlepšení nabídky našich produktů, získají konzistentní uživatelskou zkušenost. Soubory cookie také používáme ke zlepšování výkonnosti a spolehlivosti našich webových stránek.
Prevence podvodů/spamůSoubory cookie používáme během přezkoumání a vyšetřování podvodů. Správu určité části našich souborů cookie / sledovacích prostředků mají na starosti externí partneři, např. společnost SiftScience, v ostatních případech používáme naše vlastní indexy za účelem identifikace činnosti související s konkrétními soubory cookie.
Zákonné povinnostiSoubory cookie můžeme používat k anonymizaci údajů o návštěvnosti a aktivitě, které shromažďujeme v souvislosti s používáním našich stránek. Při interakci s naším oznámením o souborech cookie můžeme také do zařízení uložit soubor cookie pod názvem OptanonConsent, jehož účelem je uložit stav vašeho souhlasu s používáním souborů cookie.

3. Správa souborů cookie ve vašem prohlížeči

Chcete-li upravit nastavení souborů cookie, budete muset nejdříve odstranit soubory cookie umístěné webovými stránkami do vašeho prohlížeče. Poté navštivte stránku Indeed.com/legal a klikněte na tlačítko Nastavení souborů cookie, které se nachází v oddílu Používání souborů cookie, nebo potřebné změny proveďte přímo v oznámení o vyjádření souhlasu s používáním souborů cookie. 

Soubory cookie instalované ve složce souborů cookie vašeho prohlížeče můžete jednoduše mazat a spravovat podle pokynů poskytovaných výrobcem vašeho konkrétního prohlížeče.

Pokud váš prohlížeč není v tomto seznamu uveden, přečtěte si dokumentaci poskytovanou výrobcem vašeho prohlížeče. Informace o způsobu deaktivace souborů cookie ve vašem mobilním zařízení si vyhledejte v dokumentaci svého mobilního přístroje. Jestliže deaktivujete všechny soubory cookie, je možné, že nebudete moci využívat výhody všech funkcí těchto webových stránek. Mějte prosím na paměti, že pokud jste nevymazali soubory cookie nebo mezipaměť, jejich obsah může mít vliv na funkce automatického vyplňování na webových stránkách společnosti Indeed a za všechny takové akce nesete odpovědnost.

Společnost Indeed také může zaměstnavateli poskytnout kód pro měření konverzí, který si umístí na své webové stránky. Tento kód umožňuje odesílat webový signál uchazeče a sledovat žádosti odeslané uchazečem v reakci na nabídky práce umístěné na stránkách zaměstnavatele. Odeslaná žádost je měřením konverzí přiřazena společnosti Indeed pokaždé, když je její vyhledávání uchazečem zahájeno na stránkách Indeed (bez ohledu na jiné mezikroky). K souborům cookie na doméně zaměstnavatele nemá společnost Indeed přístup. Měření konverzí je jednoduše počitadlo, které upozorňuje společnost Indeed na to, že uchazeč podal žádost. Chcete-li být odstraněni z webového signálu uchazečů Indeed, musíte použít odhlášení webového signálu.

Společnost Indeed využívá k zobrazení reklamy funkce AdWords a remarketingové seznamy služby Google Analytics. Společnosti Indeed a Google využívají vlastní soubory cookie (například soubory cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubory cookie DoubleClick) společně za účelem informování, optimalizace a zobrazování cílené reklamy na základě vašich minulých návštěv našich webových stránek. To znamená, že dodavatelé, včetně společnosti Google, budou zobrazovat propagační materiály společnosti Indeed na dalších webových stránkách, které na internetu navštívíte.

Soubory cookie služby Google Analytics pomáhají rozlišovat různé uživatele a porozumět tomu, jak často konkrétní uživatel naše webové stránky navštěvuje, jak na ně přichází a jak naše webové stránky používá.  Společnost Google vytvořila článek Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby, jehož účelem je poskytnout návštěvníkům webu bližší informace o tom, jak jsou jejich údaje shromažďovány v případě, že webové stránky používají služby Google, a dát jim možnost o jejich použití rozhodovat.

4. Seznam souborů cookie

Chcete-li zobrazit úplný seznam souborů cookie, které webové stránky ukládají, navštivte seznam souborů cookie. Přestože se tento seznam pravidelně aktualizuje, vezměte prosím na vědomí, že názvy souborů cookie, pixelů a jiných technologií podléhají změnám. Odběr těchto souborů cookie můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím našeho oznámení o souhlasu s používáním souborů cookie pomocí pokynů uvedených v bodě 3. Správa souborů cookie v prohlížeči. Další informace viz kapitola 8 těchto Zásad ochrany soukromí nazvaná Odkazy na stránky třetích stran. 

5. Změny našich Zásad používání souborů cookie

Datum poslední úpravy Zásad používání souborů cookie naleznete v popisku „Poslední aktualizace“ v jejich horní části. Jakékoli změny se stanou platnými k datu „poslední aktualizace“ uvedenému výše. Používáním těchto stránek nebo poskytováním informací po provedení takových změn tyto upravené Zásady používání souborů cookie přijímáte. Bude-li společnost Indeed hodlat používat osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek způsobem podstatně odlišným od způsobu uvedeného v době jejich shromáždění, potom společnost Indeed upozorní uživatele e-mailem a/nebo uveřejněním upozornění na stránkách společnosti Indeed 30 dní před takovým použitím, nebo jinými prostředky předepsanými právním předpisy.

Časté dotazy týkající se soukromí kladené společnosti Indeed

To, jakým způsobem společnost Indeed zpracovává vaše údaje, podrobně vysvětlují naše Zásady ochrany soukromí. Další informace o přístupu společnosti Indeed k ochraně soukromí najdete na naší stránce s častými dotazy.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte k našim Zásadám ochrany soukromí nějaké dotazy, zašlete nám e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (bez mezer).