HR Tech Privacy

Indeed

S více než 300 miliony unikátních návštěvníků2 měsíčně je Indeed největším pracovním portálem na světě1. Indeed se snaží vycházet vstříc především uchazečům – bezplatně jim umožňuje vyhledávat pracovní nabídky, zveřejnit své životopisy a informovat se o zaměstnavatelích. Každý den spojujeme miliony uchazečů s novými pracovními příležitostmi.

1 Comscore, celkový počet návštěv, září 2022

2 Interní data společnosti Indeed, průměrný měsíční počet unikátních návštěvníků duben–září 2022

Vítejte 

Naším hlavním posláním je pomáhat lidem získat nabídky práce a zaměstnavatelům zase najít skvělé kandidáty. Toto hlavní poslání tvoří také základ činnosti všech našich přidružených subjektů a značek (jak je uvedeno v našem HR Tech), a proto jsme vytvořili Centrum ochrany soukromí, které informuje naše uživatele o našich přidružených subjektech a o tom, jak s nimi sdílíme údaje, abychom mohli našim uživatelům nabízet co nejkvalitnější produkty a služby. Bližší informace o tom, jak předáváme údaje našim přidruženým subjektům, najdete na stránce Častých dotazů Centra ochrany soukromí.

Nedávno jsme aktualizovali Zásady ochrany osobních údajů, abychom zachovali důvěru a zajistili, že tyto Zásady ochrany osobních údajů jasně vysvětlují, jak shromažďujeme a používáme osobní a neosobní údaje.

Zde je přehled hlavních aktualizací:

 • Provedli jsme změny ve struktuře a uspořádání Zásad ochrany osobních údajů, aby byly srozumitelnější a přehlednější.
 • Přidali jsme podrobnější informace o tom, jaké informace shromažďujeme, jak osobní údaje používáme a na jakém právním základě osobní údaje používáme.
 • V dubnu 2022 jsme přidali oddíl o dodržování zákona o ochraně osobních údajů („APPI“) pro Japonsko.
 • V souvislosti s aktualizacemi kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů a kalifornského zákona o právech na ochranu soukromí (společně dále jen „CCPA“), které vstoupí v platnost 1. ledna 2023, jsme aktualizovali naši sekci s informacemi pro jednotlivé regiony. 

Upozorňujeme, že společnost Indeed a její přidružené subjekty jsou přímo či nepřímo vlastněny japonskou mateřskou veřejně obchodovanou společností Recruit Holdings Co. Ltd.

Doporučujeme vám zkontrolovat níže uvedenou legendu „Poslední aktualizace“, abyste zjistili, kdy byly tyto zásady naposledy změněny. Jakékoli změny Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými k datu „poslední aktualizace“ uvedenému níže. 

Bude-li společnost Indeed hodlat používat osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek způsobem podstatně odlišným od způsobu uvedeného v době jejich shromáždění, potom společnost Indeed upozorní uživatele e-mailem a/nebo uveřejněním upozornění na stránkách 30 dní před takovým použitím, nebo jinými prostředky předepsanými právními předpisy.

Společnost Indeed si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Indeed

Poslední aktualizace: 2. února 2024

Upozorňujeme, že společnost Indeed a její přidružené subjekty jsou přímo či nepřímo vlastněny japonskou mateřskou veřejně obchodovanou společností Recruit Holdings Co. Ltd.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů podrobně vysvětlují, jakým způsobem společnost Indeed používá vaše údaje. Bližší informace o přístupu společnosti Indeed k nařízením GDPR, CCPA a obecně ochraně soukromí najdete v Častých dotazech na ochranu soukromí platformy Indeed.

Úvod

Společnost Indeed si cení důvěry, kterou v nás kladou naši uživatelé a zákazníci, když nám poskytují přístup ke svým osobním údajům. Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak pracujeme na udržení této důvěry a ochraně těchto informací.

Naše Zásady ochrany osobních údajů podrobně uvádí, jak shromažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje a informace neosobní povahy, které od vás a o vás shromažďujeme, když přistupujete k našim on-line a/nebo mobilním webovým stránkám, aplikacím, službám a softwaru nebo je používáte nebo když s námi komunikujete telefonicky či osobně. Případně se jedná o informace, které získáváme z veřejně dostupných zdrojů nebo od třetích osob, jak je to přípustné podle platného zákona a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Naše stránky (dále jen „stránky“), na které se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, zahrnují také přidružené on-line a/nebo mobilní webové stránky, aplikace, služby a software:

Kdo zodpovídá za vaše údaje?

Tato část vysvětluje, kdy je společnost Indeed správcem nebo zpracovatelem vašich osobních údajů a který subjekt je za vaše osobní údaje odpovědný. 

Pokud jste uživatelem v Japonsku, podívejte se také do části věnované danému regionu. 

Pro uchazeče o práci:

 • Při určitém zpracování může být společnost Indeed zpracovatelem vašich podkladů k žádostem podaným prostřednictvím funkce Odpověď přes Indeed a informací o vašem pohovoru, pokud se zúčastníte pohovoru pořádaného na platformě Indeed. Tyto údaje spravuje zaměstnavatel, u kterého se ucházíte o zaměstnání. Jako zpracovatel uchováváme údaje, dokud nám správce neřekne, abychom je vymazali.
 • Společnost Indeed je správcem všech ostatních informací, které poskytnete v průběhu používání našich webových stránek.

Pro zaměstnavatele:

 • Pro určitá zpracování může být společnost Indeed zpracovatelem žádostí uchazečů podaných prostřednictvím funkce Odpověď přes Indeed a údajů, které jí poskytnete prostřednictvím importu kandidátů. Když se zaregistrujete do naší služby importu kandidátů, budete muset souhlasit s dohodou o partnerství se společností Indeed, která popisuje podmínky našeho vztahu. Jako zpracovatel uchováváme údaje, dokud nám správce neřekne, abychom je vymazali.
 • Společnost Indeed je správcem všech ostatních informací, které poskytnete v průběhu používání našich webových stránek.

To, který správcovský subjekt společnosti Indeed zodpovídá za vaše údaje, závisí na vaší geografické poloze a produktu nebo službě, které u nás využíváte.  Je důležité si uvědomit, že smluvní subjekt uvedený ve Všeobecných smluvních podmínkách společnosti Indeed se může lišit od subjektu uvedeného jako správce údajů v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 

Pro uživatele v USA je správcovským subjektem společnost Indeed Inc.

Pro uživatele v Japonsku je správcovským subjektem společnost Indeed Japan K.K.

Pro všechny ostatní uživatele, včetně uživatelů v EHP, Spojeném království a Švýcarsku, je správcovským subjektem společnost Indeed Ireland Operations Limited.

Důležité definice

UchazečJednotlivec, který hledá neobsazená pracovní místa, služby nebo informace vztahující se k jeho zaměstnání nebo vyhledávání nabídek práce
ZaměstnavatelJednotlivci a/nebo organizace, kteří hledají informace týkající se náborových nebo personálních zdrojů, hledají uchazeče nebo dostupné informace o neobsazených pracovních místech jejich jménem nebo jménem jiné osoby, což zahrnuje mimo jiné agentury nakupující pro různé subjekty a pracovní agentury.
Osobní údajeVeškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě a mohou zahrnovat informace o tom, jak využíváte naše služby, jako jsou informace o zařízení nebo IP adresa.
Speciální kategorie údajů Veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby a odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdraví, pohlaví nebo sexuální orientace. 
Neosobní údajeVeškeré informace, které se netýkají identifikované/identifikovatelné konkrétní osoby, např. údaje týkající se výhradně podniku.
Vaše informaceOsobní a neosobní údaje, které se vás týkají.
Správce údajůSubjekt, který rozhoduje o tom, jak a proč jsou vaše údaje zpracovávány.
Zpracovatel údajůSubjekt, který zpracovává údaje určitým způsobem na pokyn správce.
IndeedJakýkoli subjekt společnosti Indeed, včetně společností Indeed Inc., Indeed Ireland Operations Ltd. a Indeed Japan K.K.
Služba přenosu Společnost Indeed poskytuje uživatelům produktů Indeed obousměrné služby proxy a přenosu zpráv, které mimo jiné zahrnují: Indeed životopis, Odpověď přes Indeed, Nahrát nabídku práce, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, soukromé volání a další elektronické komunikační služby ve formě telefonického hovoru, textu, videa nebo zvuku.
Přidružené subjektyV kontextu těchto Zásad označuje pojem „přidružený subjekt“ jakýkoli subjekt, který přímo nebo nepřímo řídí subjekt společnosti Indeed, je jím řízen, společně jej řídí nebo je jím společně řízen, ať už v současnosti, nebo v budoucnosti. „Řízení“ v tomto kontextu znamená držení většinového podílu nebo právo a schopnost přímého managementu. Patří sem přidružené subjekty společnosti Indeed se sídlem mimo EHP nebo Švýcarsko.
Pracovní nabídkyVolná pracovní místa na platformě Indeed
Profil na platformě IndeedVeškeré informace o žádosti a kontaktní údaje uložené na vašem účtu uchazeče ve službě Indeed, včetně informací o životopise, výsledků hodnocení a odpovědí na otázky v průzkumu.
ŽivotopisIndeed životopis nebo životopis, který si nahrajete sami.
EHP Členské státy Evropského hospodářského prostoru 
ATS systémATS systém

Působnost Zásad ochrany osobních údajů společnosti Indeed

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na údaje, které shromažďujeme prostřednictvím stránek, přímo od subjektů údajů, nebo které získáváme od třetích stran. V případech, kdy pomocí odkazu přejdete na webové stránky třetí strany, již se na vás naše Zásady ochrany osobních údajů nevztahují a případné shromažďování nebo zpracování údajů, která probíhají na takových webových stránkách, se řídí jejich vlastními Zásadami ochrany osobních údajů. Na stránkách shromažďujeme pouze údaje, které uvádějí přímý odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů.

V souladu s našimi podmínkami mohou stránky obecně používat pouze osoby starší 16 let. V některých jurisdikcích však platí jiná věková omezení, jak je uvedeno níže. 

 • Japonsko: Pro uživatele v Japonsku je však stránka určena pouze osobám, které splňují minimální povolený věk podle japonských zákonů, aby vám společnost Indeed mohla zákonně poskytovat možnost používání stránek.
 • EHP, Švýcarsko, Velká Británie, Turecko a Ukrajina: Od 1. února 2024 je přístup na stránky v EHP a rovněž ve Švýcarsku, Velké Británii, Turecku a Ukrajině omezen na osoby starší 18 let.  

Ve všech jurisdikcích platí, že pokud nedosahujete věku plnoletosti ve vaší jurisdikci, musíte stránky používat pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce či zodpovědné dospělé osoby i když je váš věk vyšší než věk povolený společností Indeed pro použití v dané jurisdikci. 

Společnost Indeed zavedla množství opatření s cílem zajistit, abychom vědomě nezískávali informace od osob, které nesplňují požadavek na minimální věk nebo jakákoli jiná platná věková omezení.

Pokud zjistíme, že osoba, která nesplňuje minimální věkovou hranici, použila stránky nebo poskytla prostřednictvím stránek osobní údaje, omezíme této osobě přístup nebo uzavřeme její účet a odstraníme tyto údaje z našich systémů.

Kandidáti na nabídky práce na portálu Indeed by se měli odvolávat na Zásady ochrany osobních údajů uchazečů.

Současní a bývalí zaměstnanci společnosti Indeed by se měli obrátit na svého partnera v oblasti lidských zdrojů, aby jim poskytl odkaz na globální oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců.

Shromažďování a používání údajů

Aby vám společnost Indeed mohla poskytovat své služby, produkty a funkce, poskytujete nám různé typy informací.  Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, se mohou lišit v závislosti na tom, jak naše stránky používáte.

Jsou-li osobní údaje zapotřebí k tomu, aby vám společnost Indeed mohla poskytovat konkrétní služby nebo funkce, budete o tom informováni v okamžiku jejich shromažďování. Jsou-li osobní údaje zapotřebí a vy se rozhodnete je neposkytnout, nemusíte mít konkrétní funkci nebo službu k dispozici.

Informace shromažďované společností Indeed

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů v EHP musí mít správci právní základ pro zpracování informací. To znamená, že se při zpracování vašich údajů opíráme o různé právní základy v závislosti na účelu zpracování uvedeném v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 

Úplné informace o typech osobních údajů, které od vás shromažďujeme, účelu jejich zpracování, našich činnostech zpracování a podrobnostech o právních základech, o které se opíráme v souvislosti s GDPR, jsou uvedeny níže. 

Uchovávání vašich údajů

Pokud společnost Indeed vystupuje jako správce vašich osobních údajů, uchováváme tyto údaje, dokud již nejsou nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou používány, jak vyžadují platné zákony, nebo dokud nás nepožádáte o jejich vymazání. 

Informace o tom, jak dlouho uchováváme vaše údaje pro jednotlivé účely, jsou uvedeny v následující části. Při určování těchto vhodných dob uchovávání bereme v úvahu účely, pro které osobní údaje zpracováváme, a to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky. Zohledňujeme také rozsah, povahu a citlivost osobních údajů a naše právní povinnosti týkající se údajů. Pokud je to možné a s ohledem na náš oprávněný zájem na zlepšování našich stránek, společnost Indeed osobní údaje anonymizuje nebo agreguje, takže je již nelze spojit s uživatelem nebo jej identifikovat, a v takovém případě může společnost Indeed tyto informace dále zpracovávat. Můžeme například použít anonymizovaná data uchazečů, jako je váš životopis nebo data profilu, abychom otestovali přesnost našich produktů a služeb. Dalším způsobem, jak můžeme používat anonymizovaná data, je zajistit, aby naše technologie pomáhaly všem lidem získat práci spravedlivým způsobem.

Pokud společnost Indeed působí jako zpracovatel vašich osobních údajů, uchováváme tyto údaje, dokud nám správce nedá pokyn k jejich vymazání.

Osobní údaje, které shromažďujeme od všech uživatelů:
Jaké údaje shromažďujemeJak údaje používámeProč údaje zpracovávámePrávní základDoba uchování
Údaje o správě účtu – zahrnují přihlašovací údaje, povolení a související činnosti na účtu (např. když je váš účet vytvořen, když se přihlásíte, přidáte informace, vyžádáte si službu a provedete na svém účtu jakékoli změny). Shromažďujeme, analyzujeme, zpracováváme a ukládáme údaje o správě vašeho účtu.  
K vytvoření a údržbě účtu podle vašich pokynů.Údaje o správě účtu jsou zpracovávány v rámci plnění smlouvyPo dobu životnosti účtu nebo podle platných právních předpisů (například v případech právních závazků vyplývajících z podvodu)
Údaje o aktivitách – oblasti navštívených webových stránek, kam klikáte, kam se posouváte, kam přejíždíte myší nebo jak jinak komunikujete s těmito stránkami a kdy a jak dlouho k této aktivitě dochází.Shromažďujeme, analyzujeme, zpracováváme a ukládáme údaje o aktivitách, a to i automatizovaně, a v některých případech je zaznamenáváme v reálném čase.

V případě zaměstnavatelů to může zahrnovat také kroky provedené v souvislosti s pracovní nabídkou nebo životopisem či žádostí uchazeče.
Kvůli prevenci podvodů.

Abychom zlepšili naše služby na stránkách.
Když chceme pochopit, jak uživatelé pracují s našimi stránkami a jak je používají, a abychom naše stránky udržovali v bezpečí, spoléháme se na naše oprávněné zájmy.

Údaje o aktivitách jsou monitorovány, aby se zabránilo škodlivým a podvodným nebo spamovým útokům na našich stránkách v rámci plnění smlouvy
Životnost účtu
Údaje o komunikaci – interakce s platformou Indeed nebo jejím prostřednictvím, včetně služeb pro zasílání zpráv, aplikací a webových stránek třetích stran, jako je Whatsapp nebo LINE, nebo telefonicky, včetně hovorů a SMS zpráv, jakož i e-mailů a oznámení.

Vezměte na vědomí, že váš vztah ke službám třetích stran (jako např. od společnosti Facebook, Google a Whatsapp) nebo jiného webu třetí strany se řídí výhradně vaší smlouvou s provozovateli těchto platforem z řad třetích stran.
Vaše údaje o komunikaci shromažďujeme, analyzujeme, zpracováváme, profilujeme, včetně automatizovaných způsobů, a rovněž je ukládáme.  

K usnadnění podávání žádostí a vyhledávání kandidátů zaměstnavateli. 

K zasílání relevantních pracovních nabídek uchazečům a žádostí zaměstnavatelům.

K zasílání relevantních marketingových e-mailů. 

Abychom zlepšili naše stránky a služby. 
Při poskytování platných a relevantních služeb našim uživatelům a dalším zlepšování našich produktů a služeb se spoléháme na náš oprávněný zájem. Poskytujeme možnost odhlášení, abyste mohli odmítnout zasílání marketingových zpráv.

Za vzácných okolností, kdy vám voláme a kdy je hovor nahráván, se můžeme spolehnout na váš souhlas.
Životnost účtu 
Kontaktní údaje – jméno, telefonní číslo, e-mail a adresaShromažďujeme, zpracováváme a ukládáme vaše kontaktní údaje.K zasílání marketingových a transakčních e-mailů a k zasílání upomínek.

K vytvoření účtu podle vašich pokynů.

K provádění nebo koordinaci pohovorů, pokud používáte produkt Indeed Hire (v Japonsku známý jako Indeed Agent).

Abychom vás mohli kontaktovat a poskytovat služby související s kampaněmi sponzorovanými společností Indeed, včetně zasílání materiálů nebo cen. 

K zavedení systému zpracovávání reklamací.

Abychom mohli kontaktovat podniky s cílem zlepšovat naše služby. 

Transakční e-maily jsou zasílány v rámci plnění smlouvy.

Při vytvoření účtu jsou marketingové e-maily zasílány na základě oprávněného zájmu propagovat a zlepšovat naše služby.

Připomínky nadcházejících pohovorů a událostí jsou založeny na souhlasu.

Upozornění na pracovní nabídky zasílaná na váš e-mail jsou založena na souhlasu. 

Vytvoření účtu a pohovor se provádí na základě plnění smlouvy.

Na určitých trzích můžeme vycházet z vašeho souhlasu, abychom vás mohli kontaktovat a poskytovat služby týkající se kampaní sponzorovaných platformou Indeed.

Pokud vás kontaktujeme, včetně poštovního kontaktu, děláme tak na základě oprávněného zájmu a v některých případech na základě plnění smlouvy. 

Systém zpracovávání reklamací je v Japonsku realizován jako zákonný požadavek.

Životnost účtu 
Informace o zařízení – IP adresa/ID zařízení, agent uživatele 
Shromažďujeme jméno, které jste spojili se svým zařízením, typ zařízení, telefonní číslo, zemi a všechny další informace, které nám chcete poskytnout. 
Shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme informace o vašem zařízení. 
Kvůli prevenci podvodů.
 
Abychom mohli spravovat váš účet a pomohli vám najít relevantnější pracovní nabídky. Například během používání mobilního zařízení pro přístup ke službě Indeed může společnost Indeed poskytnout uchazeči relevantní pracovní nabídky, které se nacházejí v oblasti se stejným PSČ, kde se tato činnost odehrává.
Při uchovávání bezpečnosti, zajišťování zabezpečení našich stránek a poskytování platných a relevantních služeb našim uživatelům se spoléháme na naše oprávněné zájmy.
Životnost účtu 
Polohové údaje„Hrubé“ polohové údaje shromažďují a ukládají; „přesné“ polohové údaje se shromažďují, ale neukládají se k vašemu účtu.Abychom vám pomohli najít relevantnější pracovní nabídky.Polohové údaje shromažďujeme pouze v případě, že jste neuvedli, že si je nepřejete sdílet. 

Další informace o tom, jak změnit nastavení sdílení polohy v zařízení, najdete zde. 
Životnost účtu 
Údaje o zprávách – zprávy, které odešlete na stránkách, ATS systému připojenému ke službám Indeed a prostřednictvím služby přenosu Indeed.Takový obsah zpracováváme, monitorujeme, kontrolujeme, ukládáme a analyzujeme, a to i automatizovanými prostředky.
Za účelem analýzy dat, vynucování pravidel webových stránek a dalších pravidel společnosti Indeed, moderování obsahu, kontrolu kvality a ke zlepšování stránek nebo jiných produktů či služeb společnosti Indeed. K příkladům takových zlepšení patří například zvyšování počtu otevřených zpráv díky optimalizaci jejich doručování, optimalizace našich výsledků vyhledávání, zlepšování nabídek práce, zajištění možnosti spravovat žádosti po jejich předání službě Indeed ze strany uchazečů, poskytování uchazečům informace o stavu jejich žádosti, obdrží-li takové pokyny od zaměstnavatelů, zajištění poskytování osobně relevantních funkcí produktů a komunikace a prevence podvodů a spamu. Při udržování bezpečnosti našich stránek se spoléháme na náš oprávněný zájem.

Údaje o zprávách nemohou být škodlivé, spamové nebo podvodné a jsou monitorovány v rámci plnění smlouvy. 

V závislosti na platných právních předpisech se můžeme spolehnout na váš
souhlas.
10 let
Platební údaje – poslední čtyři číslice vaší platební karty a další ověřovací údaje.Když využíváte zpoplatněné služby, shromažďujeme informace pro usnadnění platby a ověření vašeho účtu. Společnost Indeed nikdy neukládá celé číslo vaší karty.Abychom provedli platbu za zpoplatněnou službu.

Abychom zprostředkovali patřičný proces a poskytovali informace v reakci na platný právní proces, např. předvolání, příkazy k domovní prohlídce, nebo za účelem uplatnění jejích zákonných práv nebo obrany vůči právním nárokům.
Za účelem splnění našich zákonných povinností týkajících se finančního výkaznictví a platných zákonných požadavků na informace. 

Abychom v našem oprávněném zájmu zajistili kontakt se správnou osobou. 
Podle platných právních požadavků
Informace o plánování – Vaše dostupnost a odpovědi na pozvánky na pohovory v kalendáři, a to i od poskytovatelů kalendářů třetích stran, pokud se rozhodnete je propojit se svým účtem.Shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme informace o plánování.Za účelem zprostředkování pohovorů naplánovaných prostřednictvím platformy Indeed a konaných na této platformě. Tyto informace shromažďujeme, aby uchazeči mohli absolvovat pohovor se zaměstnavateli v rámci plnění smlouvy. 
Životnost účtu
Telefonické údaje – když jsou uchazeč nebo zaměstnavatel kontaktováni prostřednictvím telefonické služby přenosu společnosti Indeed.Shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme informace o tom, zda byl hovor přijat, a o délce trvání hovoru, ale hovory uskutečněné prostřednictvím systému přenosu nezaznamenáváme. 

Za účelem usnadnění kontaktu při odesílání žádostí, vedení pracovních pohovorů nebo jiné komunikaci související s nabídkou práce.Zprostředkování kontaktu probíhá na základě plnění smlouvy a zpracování informací o tom, zda byl hovor přijat, je v souladu s naším oprávněným zájmem na poskytování našich služeb.

V závislosti na platných právních předpisech se můžeme spolehnout na váš souhlas.
Životnost účtu
Ověřovací údaje – když se pomocí jednotného přihlášení (SSO) přihlásíte ke svému účtu Indeed, shromažďujeme jméno, profilový obrázek, veřejné informace z profilu a e-mailovou adresu.Informace shromážděné z vašeho účtu SSO ukládáme za účelem ověření vaší totožnosti jako uživatele platformy Indeed i třetí strany.Aby bylo přihlašování do služby Indeed jednodušší a bezpečnější.Souhlas – pokud si již nepřejete sdílet data ze svého účtu SSO se společností Indeed, můžete upravit nastavení účtu SSO.Životnost účtu nebo dokud své účty neodpojíte 
Údaje o uživatelské zpětné vazbě a spokojenosti – zahrnují hodnocení a textovou zpětnou vazbu o tom, jak můžeme zlepšit naše služby. 

Uchazeči o práci mohou také nahlásit nabídky práce z různých důvodů, včetně těch, které považují za nepřesné nebo nevýhodné, a zanechat o nich prostou textovou zpětnou vazbu. Zprostředkováváme také zpětnou vazbu od uživatelů k pracovním nabídkám
Takový obsah zpracováváme, monitorujeme, kontrolujeme, ukládáme a analyzujeme, a to i automatizovanými prostředky.Abychom zlepšili naše stránky a služby. Při provozování, správě a zlepšování našich stránek a služeb se spoléháme na náš oprávněný zájem.

Nahlášení nabídky práce se provádí jako zákonný požadavek. 
Životnost účtu
Údaje získané při vašem používání stránek prostřednictvím rozhraní API a podobných technologiíSpolečnost Indeed shromažďuje, analyzuje, zpracovává a ukládá informace vytvořené v průběhu vašeho používání stránek.Kvůli prevenci podvodů.

Abychom zlepšili naše služby na stránkách.
Oprávněný zájem na ochraně a zlepšování našich stránek.Životnost účtu
Informace, které shromažďujeme o uchazečích:
Jaké údaje shromažďujemeJak údaje používámeProč údaje zpracovávámePrávní základDoba uchování
Údaje o žádosti – váš životopis a další materiály sdílené při podávání žádosti o zaměstnání prostřednictvím služby Indeed, vaše činnost v souvislosti s touto žádostí, jakož i plánování pohovoru / účast na pohovoru.Zpracováváme údaje o vaší žádosti a v některých případech je ukládáme jménem zaměstnavatele.Abychom zprostředkovali vaši žádost k dané pracovní nabídce.

Abychom zaměstnavatelům pomáhali najít relevantní kandidáty a zlepšovali své služby.
Plnění smlouvy , protože tyto údaje jsou nezbytné k tomu, abychom vám pomohli najít nabídku práce

Při poskytování platných a relevantních služeb našim uživatelům se spoléháme na náš oprávněný zájem .
Životnost účtu 
Kontrolní údaje žádosti – vaše odpovědi na prověřovací otázkyVaše údaje o kontrole předáváme příslušnému zaměstnavateli a můžeme nahrávku poslouchat a analyzovat.Abychom zlepšili naše služby.
Jako součást vašeho procesu žádosti v reakci na pracovní nabídku.
Plnění smlouvy mezi společností Indeed a zaměstnavatelem.

Při zlepšování našich služeb se spoléháme na náš oprávněný zájem.
Životnost účtu
Údaje o hodnocení – výsledky hodnocení Indeed Assessments, které jste provedli v rámci procesu žádosti.Shromažďujeme, analyzujeme, zpracováváme, profilujeme a na příslušných trzích ukládáme vaše údaje o hodnocení.Abychom vám pomohli najít relevantnější pracovní nabídky.
Jako součást vašeho procesu žádosti v reakci na pracovní nabídku.
Plnění smlouvy mezi společností Indeed a zaměstnavatelem. 

Spoléháme na náš oprávněný zájem pro analytické účely při poskytování hodnotných a relevantních služeb uchazečům.
Životnost účtu 
Demografické údaje – věk, rasa a etnický původ, pohlaví, zdravotní postižení, zatčení nebo záznam v trestním rejstříku a příslušnost ke komunitě LGBTQ+.Za omezených okolností shromažďujeme a zpracováváme údaje zvláštní kategorie. Tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze na některých trzích, kde je to ze zákona přípustné. Analyzujeme je pro konkrétní účely v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí těchto informací je zcela dobrovolné a nebude sloužit k posouzení vaší žádosti o pracovní místo. 
Pro hodnocení spravedlnosti našeho algoritmu v souladu se zásadou spravedlnosti společnosti Recruit.

Pro zlepšení produktů, které řeší překážky zaměstnanosti v souladu se závazky společnosti Indeed v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy. 

Abychom pomohli zaměstnavatelům nabírat zaměstnance více inkluzivně. Pokud tyto údaje sdílíme se zaměstnavateli, činíme tak pouze souhrnně. 

Další informace najdete na naší stránce Časté dotazy k demografickým údajům.
Tyto údaje shromažďujeme pouze s vaším souhlasem a pouze na trzích, kde je to povoleno.Po dobu životnosti účtu nebo dokud se nerozhodnete tyto údaje odstranit (v případě potřeby)
Údaje o dispozici – informace o stavu vaší žádosti o zaměstnání a rozhodnutích přijatých zaměstnavatelem nebo vámi, například zda jste byli kontaktováni, zúčastnili se pohovoru, najati nebo zda jste svou žádost stáhli nebo odmítli nabídku Tyto informace shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a analyzujeme.Abychom lépe pochopili efektivitu našich stránek a jejich funkcí a udělovali „odznak Reagující zaměstnavatel“, tj. odznak, který bude udělován zaměstnavatelům, kteří potvrdí stav žádosti u více než 50 % žadatelů využívajících funkci Odpověď přes Indeed.Při provozování, správě a zlepšování našich stránek se spoléháme na náš oprávněný zájem.

Životnost účtu
Údaje o profilu – včetně vašeho životopisu, fotografie (pokud je to možné), preferencí, kdy jste online nebo kdy jste byli v poslední době aktivní na portálu Indeed, informací o kvalifikaci a hodnocení a jakýchkoli dalších údajů uvedených ve vašem profilu.Shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a analyzujeme údaje z vašeho profilu.Abychom vám pomohli najít relevantnější pracovní nabídky.

Abychom mohli zasílat pozvánky k podání žádosti k určitým nabídkám práce.

Abychom vám podávali návrhy, když odpovídáte na nabídky práce na stránkách třetích stran v našem mobilním softwaru. 

Abychom mohli ukázat, kdy jste online nebo kdy jste byli v poslední době aktivní ve službě Indeed. 
Plnění smlouvy, protože tyto údaje jsou nezbytné pro nalezení nabídky práce. Životnost účtu nebo dokud neodstraníte informace ze svého profilu
Údaje z životopisu (vyhledatelného) – Můžete si vybrat, zda chcete, aby byl váš životopis vyhledatelný nebo nevyhledatelný. Pokud ponecháte svůj životopis jako vyhledatelný, zaměstnavatelé budou moci váš životopis vyhledat a zobrazit a bude vygenerována veřejně přístupná adresa URL. 

Mezi údaje z životopisu patří vaše pracovní historie, historie vzdělání, certifikáty, licence, patenty, souhrnné informace a další údaje, které uvedete ve svém vyhledatelném životopise. Nastavením životopisu na vyhledatelný také umožníte zaměstnavatelům zjistit, že jste projevili zájem o pracovní místa podobná jejich pracovním nabídkám. 
Shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme, profilujeme a analyzujeme údaje z vašeho vyhledatelného životopisu a také je zpřístupňujeme třetím stranám.Aby vás zaměstnavatelé mohli pozvat k podání žádosti na jejich nabídky práce.Plnění smlouvy, protože tyto údaje jsou nezbytné pro nalezení nabídky práce. 

Pro analytické účely při poskytování hodnotných a relevantních služeb zaměstnavatelům se spoléháme na náš oprávněný zájem. 

Viditelnost svého životopisu můžete kdykoli změnit v nastavení svého účtu. 
Životnost účtu nebo dokud neodstraníte svůj životopis
Údaje z životopisu (nevyhledatelného) – Svůj životopis si můžete prohlédnout pouze vy a případné třetí strany, kterým poskytnete souhlas se zobrazením vašeho „nevyhledatelného“ životopisu.Shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme, profilujeme a analyzujeme vaše nevyhledatelné údaje z životopisu. Údaje z vašeho nevyhledatelného životopisu sdílíme se zaměstnavateli pouze na váš pokyn, když se ucházíte o zaměstnání.
 
Abychom vám pomohli najít relevantnější pracovní nabídky.Plnění smlouvy, protože tyto údaje jsou nezbytné pro nalezení nabídky práce. 

Spoléháme na náš oprávněný zájem pro analytické účely při poskytování hodnotných a relevantních služeb uchazečům. 
Životnost účtu nebo dokud neodstraníte svůj životopis
Osobní údaje, které shromažďujeme od zaměstnavatelů:
Jaké údaje shromažďujemeJak údaje používámeProč údaje zpracovávámePrávní základDoba uchování
Obchodní údaje – Ověřovací dokumentace o vaší firmě, kontaktní údaje zaměstnanců a fyzické umístění podniku (včetně federálního identifikačního čísla zaměstnavatele (EIN), informací o registraci podniku nebo účtu za služby). Mohou také zahrnovat informace o průzkumu zaměstnavatelů a účasti zaměstnavatelů na akcích/seminářích.Tyto údaje shromažďujeme, zpracováváme, ukládáme a analyzujeme, abychom ověřili, zda jsou zaměstnavatelé na našich stránkách legitimní. 
Tyto informace budou sloužit pouze pro interní účely s výhradou požadavků orgánů činných v trestním řízení nebo soudního nařízení.
Abychom zabránili podvodům a zasílání nevyžádané pošty a chránili uchazeče.

Abychom zlepšovali své služby.

Abychom zvyšovali přesnost analýzy trhu a obchodní strategie.
Při odhalování a prevenci podvodných činností na našich stránkách se spoléháme na náš oprávněný zájem. 

Při zlepšování služeb a zvyšování přesnosti analýzy trhu a obchodní strategie se spoléháme na náš oprávněný zájem.

Pokud jsme povinni splnit zákonnou povinnost. 
V případě údajů poskytnutých pro účely ověření je po ověření vašeho účtu odstraníme. Informace používané pro fakturaci uchováváme v souladu se zákonnými požadavky. Pro účast na akcích\seminářích pro účet Lifetime. 
Mediální obsah – videa, obrázky a další obsah o vaší firměTakový obsah importujeme a/nebo ukládáme a zobrazujeme na našich stránkách.Abychom zaměstnavatelům umožnili vylepšit jejich pracovní nabídky a firemní stránky přidáním multimediálního obsahu.Souhlas – zaměstnavatel nemusí tyto údaje poskytovat. 
Naším oprávněným zájmem je zlepšovat naše služby a pomáhat zaměstnavatelům získávat nejkvalitnější kandidáty.
Životnost účtu nebo dokud takový obsah neodstraníte.
Videonahrávky – předem nahrané (tzv. jednosměrné pohovory) a živé pohovory na platformě Indeed HiringVideonahrávky zpracováváme jménem zaměstnavatelů, dokud nedostaneme pokyn k vymazání údajů v souladu s naší rolí zpracovatele údajů.Umožnit uživatelům vést pohovory a účastnit se jich na naší platformě.Tato videa zpracováváme jménem zaměstnavatele a na jeho žádost je vymažeme v rámci plnění smlouvy.Tato videa uchováváme, dokud nám zaměstnavatel nedá pokyn k jejich vymazání v souladu s naší rolí zpracovatele údajů.
Osobní údaje, které shromažďujeme od osob, jež nejsou uživateli našich stránek:
Jaké údaje shromažďujemeJak údaje používámeProč údaje zpracovávámePrávní základDoba uchování 
Informace o profilu – kupujeme životopisy a další profilové údaje od třetích stran, pokud to povolují platné právní předpisy a je to v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.Za omezených okolností tyto údaje ukládáme a analyzujeme za účelem identifikace potenciálních zákazníků a zasílání marketingových materiálů, pokud to zákon povoluje. Abychom oslovili publikum, které nezná službu Indeed.Při poskytování cenných a relevantních služeb uživatelům našich stránek se spoléháme na náš oprávněný zájem.Tyto informace uchováváme, dokud nám subjekt údajů nedá pokyn k jejich vymazání nebo dokud již nejsou nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou používány.

Veškeré osobní údaje, které společnost Indeed získává od jiných externích zdrojů, budou společností Indeed zpracovány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a všemi platnými zákony.

Další účely a předávání údajů

– Údaje z životopisu

Vytvořením vyhledatelného životopisu prostřednictvím stránek nebo nahráním souboru životopisu na stránky žádáte společnost Indeed a dáváte jí povolení, aby zpřístupnila váš životopis třetím stranám v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami společnosti Indeed. Když vytvoříte na stránkách společnosti Indeed svůj profil, bude ve výchozím nastavení váš životopis vyhledatelný. To znamená, že údaje ve vašem profilu a údaje z životopisu (vyhledatelného), není-li na stránkách uvedeno jinak, mohou být k dispozici třetím stranám, např. zaměstnavatelům. 

Vezměte na vědomí, že zaměstnavatelé a zástupci zaměstnavatelů, kteří mají přístup k vašim údajům z životopisu, když je nastaven jako vyhledatelný, nebo kterým se přihlásíte se svým nevyhledatelným životopisem, se mohou rozhodnout sdílet váš životopis s dalšími stranami. Za takové sdílení společnost Indeed neodpovídá. Podobně platí, že když sdílíte svůj vyhledatelný životopis přímo pomocí personalizovaného odkazu, nemůžeme ovlivnit, kdo váš životopis při sdílení tohoto odkazu uvidí. 

Nastavení ochrany osobních údajů v životopise můžete kdykoli změnit. Nechcete-li, aby společnost Indeed zpřístupňovala vaše údaje z (vyhledatelného) životopisu třetím stranám bez vašeho pokynu, nebo nechcete-li, aby vás zaměstnavatelé kontaktovali, můžete nastavit svůj životopis na nevyhledatelný. Pokud se chcete dozvědět více o svém životopise, včetně rozdílů mezi vyhledatelným a nevyhledatelným soukromým životopisem, a o tom, jak změnit nastavení ochrany osobních údajů v životopise, podívejte se na část ČASTÉ DOTAZY.

Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že stránky nadále vylepšujeme, můžete se setkat s frázemi jako „Zaměstnavatelé vás mohou najít“ a „Zaměstnavatelé vás nemohou najít“. Tyto výrazy slouží k lepšímu pochopení uživateli a jsou synonymem výrazů „Vyhledatelný“ a „Nevyhledatelný“. 

– Účty zaměstnavatelů

Uživatelům nabízíme možnost propojit účty zaměstnavatelů. Propojeným uživatelům lze přiřadit konkrétní role, které poskytují různé úrovně přístupu k osobním údajům kandidáta obsaženým v mateřském účtu. Jste-li zaměstnavatelem a pozvete ostatní uživatele Indeed, aby připojili své účty k vašemu účtu, souhlasíte s tím, že mohou mít tito propojení uživatelé přístup k veškerým informacím ve vašem účtu. Mezi typy osobních údajů kandidátů patří kontaktní údaje z životopisů, materiály a stavy žádostí, komunikace s kandidáty, aktivity, které jste realizovali vy nebo jiný uživatel připojený k účtu, údaje o tom, kdy jste takové aktivity realizovali, a fakturační údaje v rámci účtu. Pokud je účet zaměstnavatele odpojen, ať už vaším vlastním zásahem nebo zásahem správce, ztratíte přístup ke všem osobním údajům uchazeče na propojeném účtu.

– Služba kontroly životopisu

Abychom na konkrétních trzích pomohli uchazečům o zaměstnání vytvořit a vylepšit jejich životopisy, nabízíme také další službu kontroly životopisu. Ta může například zahrnovat pomoc s porozuměním, jak se životopisy přiřazují pomocí softwarového systému monitorování kandidátů, zpětné vazby ohledně tvorby efektivního životopisu nebo videa personalizované kontroly životopisu. Při poskytování těchto služeb vám může Indeed poskytnout zpětnou vazbu včetně otázek a komentářů týkajících se obsahu životopisu, ohledně vašeho životopisu nebo dalších materiálů, které prostřednictvím služby odešlete. Tuto zpětnou vazbu poskytujeme přímo vám a můžeme vám k ní umožnit přístup v rámci vašeho účtu. Není k dispozici zaměstnavatelům.

– Automatické zpracování vašich osobních údajů

Provádíme automatizované zpracování osobních údajů, abychom vyhodnotili konkrétní aspekty týkající se uživatele a analyzovali a předvídali preference a zájmy uživatele. Při tomto zpracování tak činíme buď na základě souhlasu uživatele nebo plnění smlouvy, přičemž takové zpracování je nutné, abychom mohli poskytovat služby uchazečům a zaměstnavatelům. Takové zpracování nám například umožňuje efektivně hledat shodu mezi uchazeči a zaměstnavateli, poskytovat uchazečům upozornění na nabídky práce a doporučené nabídky práce a pozvánky, aby provedli nějaký úkon u nabídek práce, které by mohly uchazeče pravděpodobně zajímat, zasílat zaměstnavateli žádosti určitých uchazečů, zobrazovat výsledky vyhledávání, zasílat jménem zaměstnavatelů oznámení o stavu žádosti nebo provádět určité aktivity detekce spamu a podvodů s cílem ochránit naše uživatele. Na takové zpracování se vztahují opatření uvedená v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, jejichž cílem je chránit soukromí uživatelů. Chcete-li uplatnit svá práva nebo vznést námitku vůči jakémukoli rozhodnutí učiněnému uvedeným automatickým zpracováním, obraťte se na adresu privacy-dept @ indeed.com (bez mezer).

— Záznamy o aktivitách na stránkách: jak s údaji nakládáme

Shromažďujeme, zaznamenáváme, zpracováváme, analyzujeme a ukládáme veškeré aktivity, které na stránkách a přidružených webech provádíte, a veškeré interakce a komunikace, které se stránkami, na stránkách nebo prostřednictvím stránek a přidružených webů provádíte. Ke shromažďování a zpracovávání těchto údajů jménem společnosti Indeed můžeme také využívat třetí strany v souvislosti s našimi činnostmi za účelem zlepšování stránek, ochrany našich uživatelů a optimalizace našich služeb, jak je popsáno dále v těchto zásadách. Tyto údaje o aktivitách zahrnují: které oblasti stránek navštěvujete (včetně adres URL), který obsah si prohlížíte, které informace zadáváte, zda a kde klikáte, posouváte, přejíždíte myší nebo jinak komunikujete se stránkami a přidruženými weby nebo jejich prostřednictvím, čas jednotlivých činností a čas strávený jednotlivými činnostmi. Shromažďujeme tyto údaje od každé osoby používající stránky a přidružené weby, včetně uživatelů soukromého režimu prohlížení, tzv. „inkognito režimu“ nebo obdobných režimů. Ke shromažďování, zaznamenávání, zpracovávání, analýze a ukládání těchto údajů používáme dodavatele jako rozšíření stránek a přidružených webů. 

Informace o vašich aktivitách na stránkách a přidružených webech zpracováváme, abychom lépe pochopili, jak je využíváte. To nám pomáhá zlepšovat a poskytovat informace k produktům a službám, které nabízíme. To vše nám umožňuje pomáhat vám najít práci. 

Protože je to kriticky důležité pro provozování našich stránek, nepřejete-li si, abychom shromažďovali, zaznamenávali, zpracovávali, analyzovali nebo sdíleli informace o vašich aktivitách, pak musíte přestat naše stránky používat.

S kým sdílíme vaše údaje

Přenos informací našim přidruženým subjektům

Společnost Indeed sdílí informace se svými přidruženými subjekty z níže uvedených důvodů. Služby, které jsou vám poskytovány, a funkce stránek by bez takových přenosů nemohly být poskytovány. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje byly tímto způsobem přenášeny, neměli byste tyto stránky používat. 

Účel sdíleníVysvětlení sdílení
Zlepšení našich služebPoskytuje uchazečům vylepšený a lépe přizpůsobený obsah, lepší výkon, funkce a služby.

Poskytuje zaměstnavatelům přehled o výkonnosti nabídky práce. 
Více zaměstnavatelů, více pracovních nabídek a více uchazečůUchazeči mají přístup k více nabídkám práce a zaměstnavatelé k více uchazečům.
Lepší zabezpečení pro uživateleZlepšuje bezpečnost uživatelů a interních operací, řešení problémů a odhalování podvodů a nevyžádané pošty.

Přenosy informací k zaměstnavatelům

Společnost Indeed zasílá také na pokyn uchazečů a zaměstnavatelů osobní údaje uchazečů zaměstnavatelům. K těmto přenosům dochází během vyhledávání nabídek práce a během procesu žádosti a pohovoru. Osobní údaje uchazečů předávané tímto způsobem zaměstnavatelům jsou zpracovávány v souladu s podmínkami společnosti Indeed a příslušného zaměstnavatele. Takové předání může zahrnovat odeslání vaší žádosti a/nebo dalších informací o kandidátovi, například vašich kontaktních údajů, na jiné platformy, které zpracovávají osobní údaje uchazečů pro zaměstnavatele, například zaměstnavatelem preferovaný ATS systém nebo plánovací platforma.

Zaměstnavatelé souhlasí s dodržováním všech svých povinností podle platných pravidel ochrany údajů vzhledem ke shromažďování, zpracovávání a ukládání osobních údajů a rovněž poskytování adekvátní ochrany všech práv subjektů údajů podle všech platných pravidel o ochraně údajů. 

Účty zaměstnavatele na platformě Indeed spojené s doménou zaměstnavatele mohou být sdíleny s ostatními členy vaší organizace, aby se usnadnilo přidělování nových přistupujících členů k příslušnému účtu zaměstnavatele. Pokud používáte platformu Indeed s firemní e-mailovou adresou, ale nepoužíváte ji v souvislosti se svou organizací (například sami vyhledáváte pracovní nabídky a žádáte o ně)a nepřejete si, aby byly tyto informace sdíleny s vaší organizací, měli byste si svůj účet převést na osobní e-mailovou adresu. V závislosti na způsobu přihlášení můžete e-mailovou adresu na svém účtu aktualizovat na stránce nastavení účtu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud váš zaměstnavatel používá funkci SSO na platformě Indeed, je možné, že nebudete moci aktualizovat e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem na portálu Indeed.  Další informace vám poskytne správce IT/HR vašeho zaměstnavatele. 

Přenosy informací k uchazečům

Společnost Indeed odesílá uchazečům některé informace týkající se zaměstnavatelů. Ty zahrnují zveřejňování pracovních inzerátů, stránek společnosti a informací o platu na našich stránkách a také zveřejňování pracovních inzerátů na webových stránkách třetích stran. Společnost Indeed může uchazečům zpřístupnit také určité informace týkající se zaměstnavatele, například informace o činnosti a reakcích zaměstnavatele na stránkách. To může zahrnovat jméno zástupce zaměstnavatele, město/stát sídla zaměstnavatele, zda zaměstnavatel provedl nějaký úkon nebo se rozhodl neprovádět žádný úkon ve vztahu k životopisu nebo žádosti uchazeče, jako např. otevření, zobrazení, odpověď či rozhodnutí, zda zaměstnavatel komunikoval s uchazeči nebo zobrazil životopisy jiných uchazečů a zda zaměstnavatel provedl nějaké úkony ve vztahu k nabídce práce, např. její pozastavení nebo uzavření. Činíme tak proto, abychom uchazečům pomohli vyhodnotit pracovní příležitosti. Jakožto zaměstnavatel používáním stránek (například zveřejněním pracovní nabídky nebo kontaktováním uchazeče prostřednictvím programu Indeed životopis) vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Indeed může poskytovat tyto informace uchazečům.

Přenosy informací k poskytovatelům služeb a jiným třetím stranám

K provádění služeb souvisejících s naší provozní činností můžeme využívat třetí strany, a to ke zlepšování stránek a našich služeb, produktů a funkcí, k ochraně našich uživatelů a lepšímu pochopení jejich potřeb a k optimalizaci našich služeb a uživatelských prostředí. Používáním našich stránek berete na vědomí, že společnost Indeed využívá třetí strany, což zahrnuje mimo jiné jejich využívání pro účely shromažďování, zpracování, analýzy a záznamu vašich aktivit, interakce a komunikace se stránkami a jejich prostřednictvím. Patří sem: které oblasti stránek navštěvujete (včetně adres URL), který obsah si prohlížíte, které informace zadáváte, zda a kde klikáte, posouváte, přejíždíte myší nebo jinak komunikujete se stránkami nebo jejich prostřednictvím, čas jednotlivých činností a čas strávený jednotlivými činnostmi. Naši třetí strany shromažďují tyto údaje od každé osoby používající stránky, včetně uživatelů soukromého režimu prohlížení, tzv. „inkognito režimu“ nebo obdobných režimů.

Informace o vašich aktivitách na stránkách zpracováváme přímo nebo prostřednictvím třetích stran, abychom lépe pochopili, jak je využíváte. To nám pomáhá zlepšovat a poskytovat informace k produktům a službám, které nabízíme. To vše nám umožňuje pomáhat vám najít práci. 

Veškeré přenosy informací poskytovatelům služeb je ošetřeno příslušnými dohodami o předávání údajů a v případě přeshraničního předávání údajů také právními mechanismy. Údaje předáváme poskytovatelům služeb z následujících důvodů:

Účel sdíleníVysvětlení sdíleníPrávní základ
Poskytování personalizovaného zážitkuPoskytování relevantních funkcí, služeb a preferencí prostřednictvím vaší činnosti na našich stránkáchOprávněný zájem na poskytování služeb
Zlepšování našich služeb, produktů a funkcíTrvalé udržování vysokého standardu služeb, produktů a funkcíOprávněný zájem na zlepšování našich služeb
Ochrana uživatelůPrevence nebo vyšetřování možných podvodů nebo jiných porušení zabezpečení a bezpečnostiOprávněný zájem na předcházení podvodům a narušení zabezpečení
Uskutečnění platebKontrola kreditu, provádění plateb a obsluhy vašeho účtuPlnění smlouvy
Instalace nebo použití některé aplikace IndeedOmezené osobní údaje, jako je IP adresa a údaje o událostech, jsou sdíleny s platformou, ze které si stáhnete aplikaci: pro usnadnění přihlašování prostřednictvím účtů třetích stran, pro poskytování služeb a přiřazování reklam;Oprávněný zájem na poskytování služeb a přiřazování reklam
ÚložištěPoskytovatelé cloudových služeb, kteří hostují a ukládají naše dataPlnění smlouvy
Ověření profesních licencí nebo certifikátůV rámci procesu žádostiSouhlas – v rámci procesu žádosti ověřujeme certifikáty pouze s vaším souhlasem

Chcete-li získat aktuální seznam externích poskytovatelů služeb, můžete se obrátit na adresu privacy-dept @ indeed.com (odstranit mezery).

Společnost Indeed nebude prodávat ani pronajímat údaje shromážděné z programů Indeed Interview Updates nebo programů pozvánek personalistů s krátkým číslem třetím stranám pro marketingové účely.

Přenos informací k partnerům

Na některých trzích společnost Indeed spolupracuje s partnery, kteří pomáhají uchazečům najít pracovní příležitosti. Tato partnerství seznamují uchazeče se společností Indeed a našimi službami. Tyto typy partnerství pomáhají společnosti Indeed porozumět potřebám uchazečů z různých skupin a tomu, jak můžeme zlepšit naše služby pro různé skupiny. V některých případech společnost Indeed sdílí omezené informace o uchazečích s našimi partnery. Například potvrzení, že si uchazeč vytvořil účet Indeed nebo úspěšně použil některou z našich stránek (například se ucházel o určitý počet nabídek práce nebo využil naše průvodce kariérou). Snažíme se pomáhat všem uchazečům najít práci, ale jsme především webová stránka, takže nám tato partnerství pomáhají oslovit publikum, které se na platformu Indeed nemusí dostat prostřednictvím běžného používání internetu. Tito partneři mohou inzerovat své kariérní služby ve spolupráci se společností Indeed. Aby se předešlo pochybnostem, v případě, že jsou partneři na webu označeni společnou značkou, je každý subjekt samostatným správcem vašich osobních údajů. 

Přenosy veřejně dostupných informací

Když uživatelé zveřejní obsah na stránkách způsobem, který má za cíl tento obsah zpřístupnit a umožnit jeho vyhledávání jednotlivci, společnost Indeed si vyhrazuje právo shromáždit a sdílet tyto informace s třetími stranami. Pokud například zaměstnavatel zveřejní nabídku práce na stránkách, společnost Indeed může tuto nabídku práce nebo informace v ní uvedené sdílet s třetími stranami na základě uvážení společnosti Indeed a podle smlouvy mezi společností Indeed a takovými třetími stranami. Společnost Indeed si v tomto ohledu také vyhrazuje právo sdílet informace shromážděné z veřejných zdrojů.

Přenosy informací od poskytovatelů služeb

Společnost Indeed může shromažďovat a používat informace o uživatelích získané z platforem třetích stran, jako jsou sociální sítě, pro následující účely:

 • klasifikovat a kvantitativně chápat počet reakcí a šířit opatření marketingových kampaní, jako jsou televizní reklamy;
 • sledovat pověst služeb společnosti Indeed, abychom pochopili, co je oceňováno a co ne, a využít tyto informace v komunikačních plánech;
 • včas zjistit zlepšení služeb, sledovat zpětnou vazbu od uživatelů a plánovat protiopatření;
 • poskytovat podporu uživatelům, kteří nevědí, jak používat služby společnosti Indeed;
 • vyhledávat závady produktu (např. „Když se pokusím otevřít aplikaci, zobrazí se chyba 501 a nemohu ji používat“ nebo „Nemohu podat žádost o nabídku práce“) a eskalovat problém vývojovému týmu.

Odkazy na stránky třetích stran

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Když na takové odkazy kliknete, může dojít k opuštění našich stránek. Váš webový prohlížeč může také této stránce třetí strany předat adresu URL stránky, ze které jste přešli, a tato adresa URL může zahrnovat hledané výrazy a filtry, které jste použili na stránkách. Stránky mohou také obsahovat odkazy na stránky společnosti, které mohou obsahovat informace poskytované externími zaměstnavateli.

Společnost Indeed nenese odpovědnost za postupy třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů. Bližší informace najdete v jejich jednotlivých zásadách ochrany osobních údajů.

Zabezpečení

Společnost Indeed používá přiměřená bezpečnostní opatření, která pomáhají chránit vaše osobní údaje. Společnost Indeed má v úmyslu zajistit co největší bezpečnost vašich uživatelských zkušeností tím, že chrání osobní údaje, na které se vztahují tyto zásady, před ztrátou, zneužitím, pozměněním nebo neoprávněným přístupem. Provádíme pravidelné hodnocení zranitelnosti našich systémů a sítě, abychom pomohli chránit vaše osobní údaje. Žádný způsob přenosu nebo způsob elektronického ukládání informací prostřednictvím internetu však nemůže být stoprocentně bezpečný. Například e-maily nebo jiné zprávy odeslané prostřednictvím webového prohlížeče nebo životopisy sdílené se zaměstnavateli nemusí být příjemcem šifrovány. Pokud je zabezpečení vašich údajů mimo naši kontrolu, nemůžeme zaručit jejich ochranu.

Podívejte se na naši stránku Zabezpečení, kde najdete další informace o tom, jak společnost Indeed chrání vaše údaje.

Soubory cookie a sledovací technologie

Když navštívíte stránky, stáhněte si nebo nainstalujete aplikaci Indeed a v některých našich reklamách na webových stránkách třetích stran používáme soubory cookie, webové majáky a další technologie pro služby měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingové účely. Přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie s dalšími podrobnými informacemi o našem používání souborů cookie, včetně toho, jak můžete používání těchto souborů cookie kontrolovat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče, včetně informací o tom, jak můžete zakázat naše používání zbytečných souborů cookie.

Protokolování z webových stránek třetích stran

Pokud ještě nemáte účet Indeed, ale přihlásíte se ke službě Indeed prostřednictvím třetí strany, jako je Facebook nebo Google, dojde tím k vytvoření účtu Indeed pomocí stejné e-mailové adresy používané u vašeho účtu Facebook nebo Google. Pokud souhlasíte s poskytnutím informací společnosti Indeed, společnosti Facebook nebo Google vás ověří a přesměrují vás na stránky společnosti Indeed. Vezměte prosím na vědomí, že když se přihlásíte ke službě Indeed pomocí svého účtu Facebook nebo Google, společnosti Facebook nebo Google vám odešlou soubory cookie za účelem vašeho ověření jako uživatele platformy Facebook nebo Google.

Přístupem ke službě Indeed prostřednictvím svého účtu na platformě Facebook nebo Google berete na vědomí, že společnosti Facebook nebo Google budou sdílet určité osobní údaje pro účely ověření, aby vám povolily zabezpečený přístup na naše stránky. Nepřejete-li si nadále sdílet svoje údaje z platforem Facebook nebo Google s účtem Indeed, budete muset upravit nastavení svých účtů Facebook nebo Google. Informace předávané na Indeed z platforem Facebook nebo Google budou považovány za informace o účtu Indeed pro účely vašeho používání služby Indeed.

Máte možnost kdykoli deaktivovat spojení mezi vaším účtem Facebook nebo Google a vaším účtem Indeed, a sice v nastavení ochrany osobních údajů na svém účtu Facebook nebo Google. Společnost Facebook nebo Google může také požádat o vaše svolení sdílet určité další údaje se společností Indeed, mimo jiné včetně vašeho jména, profilového obrázku, veřejných informací v profilu a e-mailové adresy. Pokud toto svolení udělíte, požadované informace budou předávány společnosti Indeed. Tyto informace budou sloužit k poskytování služeb, a to včetně vyplnění profilu Indeed ve službě Indeed. Tyto sdílené informace zůstanou přidružené k vašemu profilu Indeed, dokud je neupravíte nebo neodstraníte.

Požadavky na nesledování (Do Not Track)

Na signál prohlížeče zvaný „Do Not Track“ (DNT), pokud jej uživatel aktivuje ve svém prohlížeči, nereagujeme. Když nastavíme nebo přečteme soubory cookie na stránkách, které nenáleží ke službě Indeed, jež integrovaly naše vyhledávání nabídek práce a funkce zobrazení, učiníme tak např. za účelem poskytnutí personalizované zkušenosti vyhledávání nabídek práce pro uživatele na těchto stránkách. Těmto třetím stranám nepředáváme žádné informace o vašem používání našich stránek. Když si třetí osoby, které jsme integrovali do stránek (jak je popsáno v našich Zásadách používání souborů cookie), nastaví nebo přečtou své vlastní externí soubory cookie, mohou nebo nemusí na signál DNT reagovat.

Sledování konverzí 

Společnost Indeed také může zaměstnavateli poskytnout kód pro měření konverzí, který si umístí na své webové stránky. Tento kód umožňuje odesílat webový maják uchazeče a sledovat žádosti odeslané uchazečem v reakci na nabídky práce umístěné na stránkách zaměstnavatele. Měření konverzí je jednoduše počitadlo, které upozorňuje společnost Indeed na to, že uchazeč podal žádost. Tyto žádosti dokáže rovněž počítat i na různých zařízeních, je-li uchazeč přihlášen na webu zaměstnavatele. Chcete-li odstranit webový maják uchazeče Indeed, musíte použít odhlášení webového majáku.

Akvizice a jiné reorganizace

Informace shromažďované v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů včetně osobních údajů mohou být zveřejněny jedné nebo několika třetím stranám v souvislosti s jakoukoli změnou vlastnictví nebo kontroly nad obchodními činnostmi společnosti Indeed (ať na základě fúze, akvizice, prodeje, či jinak) nebo v souvislosti s jinou reorganizací nebo společným podnikem či postoupením, převodem či jinou dispozicí se všemi obchodními činnostmi, majetkem či sklady nebo jejich částí (včetně souvislosti s bankrotem nebo podobným řízením) a veškeré takové informace mohou být používány takovou třetí stranou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, dokud nebudete informováni jinak. Stejně tak informace shromážděné v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí, včetně osobních údajů, mohou být zveřejněny jedné nebo několika třetím stranám v souvislosti s jakoukoli akvizicí nebo fúzí takovýchto třetích stran provedenou společností Indeed.

Vaše práva na osobní údaje

Jako uživatel našich stránek můžete mít určitá práva na osobní údaje. Všichni uživatelé služby Indeed, bez ohledu na jejich umístění, mohou tato práva uplatňovat s určitými omezeními, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tato práva jsou poskytována pouze lidským majitelům účtů a nejsou k dispozici zaměstnavatelům ani jiným právnickým osobám, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Pokud to zákon povoluje, může vaším jménem podat žádost třetí strana. 

Před podniknutím jakýchkoli kroků si prověřujeme veškeré žádosti zaslané e-mailem a vyhrazujeme si právo žádost odmítnout, pokud nejsme schopni si vaši totožnost uspokojivě ověřit. To platí i pro žádosti podané vaším jménem jinou osobou. ​​

Ačkoli společnost Indeed nabízí tato práva všem svým uživatelům, v souladu s platnými zákony nemusí zaměstnavatelé nabízet stejná práva. Měli byste se seznámit s místními zákony a zákony platnými v místě sídla zaměstnavatele, abyste pochopili, jaká jsou vaše práva týkající se materiálů vaší žádosti a dalších osobních údajů, jejichž správcem je zaměstnavatel.

Pokud máte nějaké dotazy nebo stížnosti k tomu, jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás.

Právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost

Také můžete podat formální žádost o přístup (také označované jako „právo vědět“) ke svým osobním údajům vyplněním tohoto formuláře žádosti o osobní údaje nebo zasláním e-mailu na adresu privacy-dept @ indeed.com (před odesláním zprávy odstraňte z adresy mezery) z e-mailové adresy spojené s vaším účtem. K většině svých osobních údajů máte přístup přímo ve svém účtu. 

Máte právo nás požádat o zpřístupnění vašich osobních údajů, které shromažďujeme, používáme, předáváme a „prodáváme“ nebo „sdílíme“ (pro účely CCPA a jak je blíže vysvětleno zde). Vaše osobní údaje vám poskytneme v přenosném formátu. To vám umožní převzít od nás vaše údaje v elektronicky použitelném formátu a předat vaše údaje jiné straně v elektronicky použitelném formátu. Pokud jste se stránkou komunikovali prostřednictvím více než jedné e-mailové adresy, odešlete samostatnou žádost pro každou jednotlivou e-mailovou adresu, abychom vám mohli poskytnout osobní údaje související i s těmito e-mailovými adresami.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu (aktualizaci nebo opravu) svých osobních údajů. Většinu svých osobních údajů můžete upravit přímo úpravou informací v profilu na svém účtu. 

Také můžete vznést formální požadavek, aby společnost Indeed opravila veškeré nepřesné, neúplné nebo zastaralé osobní údaje vaším jménem zasláním e-mailu na adresu privacy-dept @ indeed.com (před odesláním zprávy odstraňte z adresy mezery) z e-mailové adresy spojené s vaším účtem.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo vznést požadavek na vymazání svých osobních údajů. Na základě toho práva, známého také jako „právo na výmaz“, mohou uchazeči svůj účet zrušit nebo trvale vymazat. Většinu svých osobních údajů můžete přímo vymazat jejich odstraněním z účtu. Pokud si přejete svůj účet uzavřít, klikněte na stránce svého účtu na tlačítko „Uzavřít můj účet“.

Můžete požádat o trvalé vymazání svých osobních údajů zpracovávaných našimi stránkami zasláním formuláře Žádosti o osobní údaje. Také můžete vznést požadavek, abychom vaše osobní údaje vymazali, a to zasláním e-mailu na adresu privacy-dept @ indeed.com (před odesláním zprávy odstraňte z adresy mezery) z e-mailové adresy spojené s vaším účtem.

Vymazání vašich osobních údajů může mít další účinky na váš účet, jak je vysvětleno v našich častých dotazech týkajících se ochrany osobních údajů. Pokud jste například použili službu Indeed Apply nebo Easy Apply k podání žádosti o nabídku práce uvedeného na našich stránkách nebo na přidružených stránkách, nemusíte od nás nebo od ostatních uživatelů našich stránek nebo přidružených stránek dostávat určitá sdělení související s vaší žádostí. Výmaz vašich osobních údajů nemá vliv na zprávy, které zpracováváme jménem dalších subjektů v souvislosti s jejich používáním našich stránek, a tyto subjekty mohou mít i nadále přístup ke všem zprávám, které vám odeslaly či které od vás přijaly.

Podáním žádosti o výmaz osobních údajů berete na vědomí, že budete vyloučeni z účasti ve všech probíhajících loteriích, soutěžích, losováních o ceny a dalších propagačních akcích.

Pokud společnost Indeed využívá ke zpracování vašich osobních údajů spravovaných společností Indeed třetí strany, předáme vaši žádost těmto třetím stranám a vyvineme přiměřené úsilí, abychom o vaší žádosti informovali další správce vašich osobních údajů. 

Upozorňujeme, že žádost o vymazání se týká pouze vašich osobních údajů. Pokud podáte žádost o vymazání svého účtu zaměstnavatele, vymažeme pouze vaše osobní údaje, neosobní údaje, například informace o vaší společnosti, vymazány nebudou. 

Právo na námitku nebo omezení zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo požadovat omezení zpracování osobních údajů.

Pokud se spoléháme na oprávněné zájmy jako na právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku a požadovat, abychom vaše osobní údaje již takto nezpracovávali, pokud nemáme závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi právy. 

Máte také právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování, včetně rozhodování a profilování, které má právní účinek nebo podobně významné účinky. 

Pokud si přejete vznést formální námitku nebo omezit zpracování svých osobních údajů, napište e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odesílání e-mailu odstraňte mezery). 

Odvolání souhlasu

Pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat. Pokyny k odvolání souhlasu vám budou vysvětleny v okamžiku, kdy budete požádáni o poskytnutí souhlasu.

Pokud jste souhlasili s poskytováním informací o své poloze prostřednictvím mobilní aplikace, můžete služby týkající se určování polohy kdykoli na svém zařízení vypnout. Zde se můžete podívat, jak upravit předvolby nastavení polohy mobilního zařízení. Můžete se také obrátit na adresu privacy-dept @ indeed.com (odstraňte mezery) a informovat nás, že svůj souhlas odvoláváte. Upozorňujeme, že odvolání tohoto souhlasu nemá zpětnou platnost a veškeré zpracování vašich údajů provedené před odvoláním tohoto souhlasu zůstane i nadále právoplatné.

Práva na odhlášení

Můžete mít právo odmítnout zpracování určitých osobních údajů. 

Pokud chcete upravit všechna upozornění na pracovní nabídky, můžete kliknout na „Upravit toto upozornění na pracovní nabídku“ (nebo obdobnou možnost) a upravit si nastavení odběrů. Ke svým marketingovým odběrům (pro upozornění na pracovní nabídky, doporučené nabídky práce a další oznámení) máte přístup také z přehledu účtu, kde je můžete i upravovat. Za tímto účelem nás můžete také kontaktovat.

 • Marketingové zprávy

Pokud chcete vyjádřit nesouhlas se zasíláním konkrétního marketingového e-mailu, můžete to v odpovídajících případech provést kliknutím na Odhlásit (nebo použitím ekvivalentní možnosti). Vezměte prosím na vědomí, že takto vyjádříte nesouhlas se zasíláním pouze tohoto konkrétního typu marketingového sdělení. Ke svým marketingovým odběrům máte přístup z přehledu účtu, kde je můžete i upravovat. Za tímto účelem nás můžete také kontaktovat.

Pokud chcete, můžete také odhlásit odběr všech marketingových sdělení, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odesílání zprávy odstraňte mezery v e-mailové adrese). Váš požadavek splníme, co nejdříve to bude možné a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pamatujte ale také na to, že vám i nadále můžeme zasílat jiné nemarketingové zprávy, například zprávy správce. 

 • Sledování konverzí

Jak je vysvětleno v našich častých dotazech, provádíme sledování konverzí, abychom lépe porozuměli cestě vaší žádosti. Sledování konverzí můžete odmítnout tak, že se odhlásíte z našeho webového majáku. Pokud se chcete odhlásit z našeho webového majáku, navštivte naši stránku odhlášení z webového majáku.

Právo nebýt diskriminován kvůli uplatnění vašich práv

Za to, že uplatníte kterékoli ze svých práv, vás nebudeme v žádném případě diskriminovat.

Omezení

Tato práva mohou podléhat určitým omezením, jak stanoví platné zákony na příslušných trzích. Požadavky budou vyřízeny ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy a tyto lhůty začínají běžet od okamžiku potvrzení vašeho požadavku. Upozorňujeme, že v povolených případech může dojít ke zpoplatnění následných požadavků od stejné osoby, což bude stanoveno společností Indeed, a poplatky budou uloženy pouze v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

Upozorňujeme rovněž, že výmaz vašich osobních údajů uchovávaných společností Indeed nemá vliv na zprávy, které zpracováváme jménem dalších subjektů v souvislosti s jejich používáním služby přenosu zpráv Indeed, a tyto subjekty mohou mít i nadále přístup ke všem zprávám, které vám odeslaly či které od vás přijaly.

Pokud se nacházíte v Japonsku a chcete uplatnit práva na osobní údaje, jako je přístup k osobním údajům a jejich vymazání, které jste skutečně získali v souvislosti s používáním nebo žádostí o zaměstnání prostřednictvím jiných pracovních portálů (např. Townwork, Rikunabi Next), zašlete žádost těmto pracovním portálům. Vezměte prosím také na vědomí, že pokud podáte žádost o vymazání jakémukoli jinému pracovnímu portálu, budou osobní údaje, které společnost Indeed a tyto jiné pracovní portály uchovávají v souvislosti s vaší žádostí o zaměstnání podanou prostřednictvím pracovního portálu (mimo jiné včetně údajů o žádosti), vymazány.

Regionálně specifické informace

Společnost Indeed je globální organizace s pobočkami na různých místech po celém světě. To znamená, že vaše osobní údaje můžeme předávat jiným subjektům, třetím stranám nebo obchodním partnerům v různých zemích. Zavedli jsme opatření na ochranu vašich osobních údajů v případě jejich přenosu do jiné země, která jsou uvedena níže. V této části jsou uvedeny další informace nebo práva, na která můžete mít podle místních zákonů nárok.

Evropa: Přeshraniční předávání údajů mimo EHP, Spojené království a Švýcarsko

V případě potřeby předává společnost Indeed Ireland osobní údaje fyzických osob v EHP, Spojeném království a Švýcarsku do jurisdikcí mimo EHP, Spojené království a Švýcarsko pomocí mechanismů zákonného předávání podle GDPR. Například předávání informací jsou obvykle založena na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Tyto smlouvy zahrnují také ochrany a požadavky poskytované podle kapitoly V (a případně článku 28) nařízení GDPR. 

Rámec pro ochranu osobních údajů EU–US

Společnost Indeed Inc. splňuje požadavky programu rámce ochrany osobních údajů EU–US (DPF EU–US), rozšíření EU–US DPF o Spojené království a Švýcarsko-amerického programu rámce ochrany osobních údajů (DPF Švýcarsko-USA), jak jsou stanoveny ministerstvem obchodu USA. Společnost Indeed Inc. potvrdila ministerstvu obchodu USA, že dodržuje zásady rámce ochrany osobních údajů EU-US (zásady DPF EU-US) s ohledem na zpracování osobních údajů obdržených z Evropské unie na základě DPF EU-US a ze Spojeného království (a Gibraltaru) dle rozšíření DPF EU-US o Spojené království. Společnost Indeed Inc. potvrdila ministerstvu obchodu USA, že dodržuje zásady programu rámce ochrany osobních údajů Švýcarsko-US (zásady DPF Švýcarsko–US) s ohledem na zpracování osobních údajů obdržených ze Švýcarska na základě DPF Švýcarsko–US. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů na jedné straně a zásad DPF EU–US a/nebo zásad DPF Švýcarsko–US na druhé straně, mají přednost zásady DPF. Naše certifikace a další informace o programu rámce ochrany osobních údajů (DPF) jsou dostupné na stránkách https://www.dataprivacyframework.gov/.

Zásady rámce ochrany osobních údajů jsou: 

 • Oznámení
 • Volba
 • Odpovědnost za další předání
 • Zabezpečení
 • Integrita dat a omezení účelu
 • Přístup
 • Odvolání, vymáhání a odpovědnost

Níže je také uveden seznam subjektů Indeed v USA nebo dceřiných společností v USA, které dodržují zásady DPF EU–US: 

 • Indeed, Inc. 
 • HR Tech Investments LLC, 
 • Indeed Hire, Inc., 
 • RGF OHR USA, Inc., 
 • SH, Inc., 
 • Resume.com Inc., 
 • Prehire, Inc., 
 • JS Media Inc., a
 • Indeed Financial Services, Inc.

Obchodní činnost společnosti Indeed Inc. je v souladu se zásadami DPF, jak je podrobněji popsáno níže:

 • Shromažďování a používání údajů – Typy shromažďovaných osobních údajů a podrobnosti o účelech, pro které společnost Indeed Inc. shromažďuje a používá osobní údaje, naleznete v části „Shromažďování a používání údajů“. 
 • Kontaktování společnosti Indeed Inc. – Informace o tom, jak kontaktovat společnost Indeed Inc. s jakýmikoli dotazy nebo stížnostmi, naleznete v části „Kontaktování společnosti Indeed“.
 • S kým sdílíme vaše údaje – Typ nebo identitu třetích stran, kterým společnost Indeed Inc. zpřístupňuje osobní údaje, a účely, pro které tak činí, naleznete v části „S kým sdílíme vaše údaje“. 
 • Vaše práva na osobní údaje – Pokud jde o právo jednotlivců na přístup k jejich osobním údajům a o možnostech a prostředcích, které společnost Indeed Inc. jednotlivcům nabízí k omezení používání a zpřístupňování jejich osobních údajů, přečtěte si část „Vaše práva na osobní údaje“.  
 • Stížnosti a spory:
  • V souladu se zásadami rámce ochrany osobních údajů EU–US se společnost Indeed Inc. zavazuje řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů předávaných do Spojených států amerických dle zásad DPF. Osoby z Evropské unie, Švýcarska a Spojeného království s dotazy nebo stížnostmi na DPF by se měly nejprve obrátit na společnost Indeed Inc.
  • Společnost Indeed Inc. se dále zavázala postupovat nevyřešené stížnosti v oblasti ochrany osobních údajů dle zásad DPF nezávislému orgánu pro řešení sporů, Data Privacy Framework Services, provozovanému národními programy BBB. Pokud ohledně své stížnosti neobdržíte včasné vyrozumění nebo pokud nebude vaše stížnost uspokojivě vyřízena, navštivte stránku https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers, kde najdete bližší informace a můžete podat stížnost. Tato služba je poskytována zdarma. Pokud vaši stížnost v rámci DPF nelze vyřešit prostřednictvím výše uvedených kanálů, můžete za určitých podmínek vyvolat závazné rozhodčí řízení pro některé zbytkové nároky, které nebyly vyřešeny jinými nápravnými mechanismy. Viz https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2  
  • Další informace najdete v části „Stížnosti a spory“. 
 • Společnost Indeed Inc. podléhá vyšetřovacím a vymáhacím pravomocem FTC.
 • Společnost Indeed Inc. v případě potřeby poskytne osobní údaje v reakci na zákonné požadavky veřejných orgánů, včetně požadavků s cílem splnit národní bezpečnost nebo vymáhání práva. Další informace najdete v naší „Zprávě o transparentnosti“
 • Pokud jde o odpovědnost společnosti Indeed Inc. v případě dalšího přenosu na třetí strany, má organizace zapojená do DPF zodpovědnost za zpracování osobních údajů, které přijme podle DPF a následně přenese na třetí osobu, která jedná jako zástupce jejím jménem. Společnost Indeed Inc. nadále ponese zodpovědnost podle zásad, pokud její zástupce zpracuje takové osobní údaje způsobem, který není v souladu se zásadami, pokud společnost Indeed Inc. neprokáže, že nezodpovídá za událost vedoucí k dané škodě.

Práva v oblasti ochrany soukromí v Kalifornii

Obyvatelé Kalifornie mají další následující práva.

 • Právo odmítnout prodej a sdílení vašich osobních údajů a omezit používání vašich citlivých osobních údajů

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak společnost Indeed přistupuje k požadavku „Neprodávat či nesdílet mé osobní údaje“ ve státě Kalifornie, proč se vztahuje na vaše používání našich stránek a jak můžete toto právo uplatnit, a dozvědět se rovněž o právu na omezení určitého potenciálního použití kategorií citlivých osobních údajů o vás shromažďovaných, přejděte na naši stránku s právy na ochranu osobních údajů. Své právo na odmítnutí můžete uplatnit také odvysíláním Globální kontroly soukromí (GPC) v prohlížečích a/nebo rozšířeních prohlížeče, které takový signál podporují. Pokud máte zapnutý signál GPC, měl by se v dolní části stránky prohlížeče zobrazit vyskakovací banner, který vás odkáže na naši stránku Práva na ochranu osobních údajů, kde můžete ručně upravit nastavení související s vaším účtem. To je nutné k propojení identifikátoru prohlížeče s účtem Indeed. Pokud nemáte účet Indeed nebo pokud nejste v době kliknutí na banner přihlášeni ke svému účtu Indeed, bude vaše žádost o odmítnutí prodeje/sdílení spojena s e-mailovou adresou, kterou v době žádosti ručně zadáte do formuláře.  

Na základě kalifornského zákona „Shine the Light“ (sekce občanského zákoníku 1798.83) mají rezidenti v Kalifornii určitá práva týkající se zpřístupnění jejich osobních údajů třetím stranám pro účely vlastního přímého marketingu. Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám pro účely přímého marketingu třetích stran, pokud jste využili možnosti takové sdílení odmítnout. Pokud si přejete takové sdílení odmítnout, můžete nás požádat o vymazání svých osobních údajů podle kroků uvedených v části Vaše práva a volby týkající se osobních údajů. 

 • Zpráva o žádostech ve smyslu zákona CCPA z roku 2022
Typ požadavkuŽádost přijataŽádosti zcela uspokojené*Střední hodnota doby odezvy
Žádost o poskytnutí informací24 07215 7952,37 dne
Žádost o výmaz126 98461 4041,81 dne

*U všech žádostí, které nebyly neuspokojeny v plném rozsahu, byla důvodem nemožnost ověřit totožnost uživatele.

Dodržování japonských zákonů

V souladu s požadavky APPI se tato část vztahuje na zpracování vašich osobních údajů společností Indeed Japan. Tato část se také může vztahovat na osobní údaje shromažďované a zpracovávané jinou společností Indeed než Indeed Japan v souvislosti s poskytováním zboží nebo služeb osobám nacházejícím se v Japonsku.

 • Přenos vašich osobních údajů našim přidruženým subjektům a třetím stranám v cizích zemích

Společnost Indeed může provést přenos vašich osobních údajů našim přidruženým subjektům a třetím stranám v cizích zemích, a to pro účely popsané v části Shromažďování a používání údajů. Podrobnosti o těchto přenosech naleznete zde.

 • Zveřejňování informací

Pokud jste rezidentem Japonska, v rámci APPI vám společnost Indeed na požádání sdělí následující informace: 

– Naše bezpečnostní opatření (včetně ochranných opatření pro mezinárodní přenos)   

– Pokud jde o předávání vašich osobních údajů (na základě rovnocenného opatření) našim poskytovatelům služeb v cizích zemích.

Další informace o zveřejňování svých osobních údajů, včetně našich kontrol zabezpečení a přenosů zahraničním poskytovatelům, naleznete v části Vaše práva na osobní údaje.

 • Osobně připsatelné informace

Soubory cookie, které jsou osobními údaji, poskytujeme následujícím přidruženým subjektům, které je mohou spravovat a používat společně s osobními údaji v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů. Seznam našich přidružených subjektů a jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.

Osobní údaje, které obdržíme, můžeme také propojit s osobními údaji, které o vás máme.

 • Sdílení osobních údajů pro účely reklamy

Pro účely popsané v části Shromažďování a používání údajů, jako je doručování reklamy a ověřování její účinnosti, spolupracuje společnost Indeed se společnostmi Google, Meta a dalšími společnostmi, které se zabývají reklamou, a získává osobní údaje nebo informace související s osobními údaji.

Tyto inzerující společnosti mohou propojit informace o uživatelích, které mají k dispozici, s e-mailovými adresami, telefonními čísly, soubory cookie a dalšími informacemi, které s nimi sdílíme a které jsou nezbytné k identifikaci uživatelů, a mohou identifikovat uživatele služeb společnosti Indeed, které jsou společné pro služby poskytované těmito inzerujícími společnostmi.

V důsledku toho mohou tyto reklamní přidružené subjekty zjistit, kdo jsou jejich uživatelé a kdo uživatelé služby Indeed.

 • Dotazy a stížnosti

Máte-li nějaké dotazy nebo stížnosti ohledně APPI nebo používání vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

 • Postoj společnosti Indeed Japan K.K. k osobním údajům uživatelů

Osobní údaje poskytnuté uchazeči nejsou společnosti Indeed svěřeny v rámci APPI, ale společnost Indeed je získává nezávisle a poskytnutí těchto osobních údajů ze strany společnosti Indeed zaměstnavateli je založeno na souhlasu uchazeče.

– Zákon o telekomunikačním podnikání

Využíváním jakékoli služby přenosu potvrzujete, že žádáte společnost Indeed o zasílání zpráv vaším jménem. Ty zahrnují vaše životopisy, průvodní dopisy, žádosti, zprávy, odpovědi na dotazníky, reakce, oznámení o nabídce pracovního poměru a další materiály. Společnost Indeed může odesílatelům zpráv prostřednictvím služby přenosu poskytovat potvrzení o přečtení, která udávají, že si příjemce zprávu přečetl. Společnost Indeed může také odesílatele a příjemce samostatně informovat pomocí zprávy v systému přenosu o tom, zda byl odesílatel nebo příjemce v nedávné době na stránkách aktivní. 

Používáním služby přenosu nebo jiným poskytováním uživatelského obsahu přes stránky vyjadřujete s těmito aktivitami souhlas a berete na vědomí, že jsou nezbytné pro udržení kvality webových stránek a poskytování služby přenosu. 

ー Ochrana osobních údajů v telekomunikačním podnikání týkající se disciplíny při externích přenosech

Na své stránky umisťujeme soubory cookie od jiných společností, abychom zlepšili pohodlí zákazníků a poskytli vám informace o nabídkách práce, které efektivně odpovídají vašemu vyhledávání.

Další informace o našich souborech cookie, včetně informací o vás, které jsou zasílány jiným společnostem, naleznete na této stránce.

– Zasílání připomínek o schůzkách se zaměstnavatelem

Pokud vám zaměstnavatel naplánuje pohovor nebo událost, snaží se vás kontaktovat na základě veřejného životopisu nebo reaguje na vaši žádost prostřednictvím komunikační služby společnosti Indeed, zadáte své telefonní číslo na formulář vyslovení souhlasu společnosti Indeed. Uvedením svého telefonního čísla a poskytnutím souhlasu prohlašujete a potvrzujete, že jde o vaše telefonní číslo a že máte právo přijímat na tomto čísle zprávy a telefonické hovory, které vám budou zasílány a spojovány externím poskytovatelem služeb. Chcete-li odběr textových zpráv zrušit, stačí odpovědět na textovou zprávu ve formátu STOP nebo kontaktovat centrum nápovědy. Chcete-li odhlásit odběr telefonických hovorů, řiďte se pokyny, které vám budou sděleny během telefonického hovoru. Odpovíte-li v reakci na SMS zprávu Indeed textovou zprávou ve formátu STOP nebo odhlásíte-li odběr během telefonického hovoru , dojde tím u vás k odhlášení všech SMS a telefonických upozornění Indeed s výjimkou těch, které se vztahují k Text2Apply a Hiring Events. Chcete-li odhlásit odběr textových upozornění z těchto produktů, musíte odpovědět výrazem STOP v rámci konkrétního textového toku těchto produktů. 

– Zajištění služeb telefonické komunikace mezi uchazeči a zaměstnavateli

Společnost Indeed nabízí uchazečům a zaměstnavatelům možnost využití služeb telefonické komunikace za účelem usnadnění kontaktu při odesílání žádostí, vedení pracovních pohovorů nebo jiné komunikaci související s nabídkou práce. Tento systém využívá maskovaná nebo zástupná telefonní čísla s cílem chránit uživatele a je k dispozici jen pro uživatele, kteří si ho zvolí na webových stránkách. Konverzace nebo zprávy přes tuto službu přenosu se žádným způsobem nenahrávají, ale mohou být shromažďována data o tom, zda byl hovor přijat a jak dlouho trval. Tyto funkce pro společnost Indeed zajišťují externí poskytovatelé služeb, jako je společnost Twilio. 

– Zajištění služby přenosu textových zpráv mezi uchazeči a zaměstnavateli

Společnost Indeed nabízí uchazečům a zaměstnavatelům možnost využívat službu přenosu textových zpráv s automatickým vytáčením, která usnadňuje kontakt pro účely odesílání žádostí a jiných zpráv souvisejících s nabídkami práce. Aby mohl uchazeč tuto službu využívat, musí odeslat textovou zprávu s klíčovým slovem přednastaveným zaměstnavatelem na určité telefonní číslo nebo zkrácené telefonní číslo, které zpřístupníme na našich stránkách nebo v reklamních materiálech (například na informační tabuli nebo v letáku na pracovišti zaměstnavatele). Odesláním textové zprávy s klíčovým slovem přednastaveným zaměstnavatelem na takové telefonní číslo nebo zkrácené telefonní číslo vyjadřujete souhlas s přijímáním textových zpráv souvisejících s nabídkami práce zaměstnavatele a v rámci procesu žádosti a berete na vědomí, že společnost Indeed může použít vaše osobní údaje k odeslání vaší žádosti zaměstnavateli i jinak v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Chcete-li se odhlásit z odběru těchto služeb, odpovězte textovou zprávou ve formátu STOP na uvedené telefonní číslo nebo zkrácené telefonní číslo nebo kontaktujte centrum nápovědy. Vzhledem k nestrukturovanému konverzačnímu formátu této služby nemusíme jiné pokusy o zrušení odběru rozpoznat.

– Údaje shromážděné o uchazečích

Za údaje o dispozici se považují informace o stavu vaší žádosti o zaměstnání a rozhodnutí zaměstnavatele, například zda vaše žádost postoupila do fáze pohovoru nebo zda jste byli na danou pozici přijati či odmítnuti. Když si podáte žádost k nabídce práce na naší platformě nebo na určitých webových stránkách třetích stran, může společnost Indeed obdržet údaje o dispozicích od zaměstnavatele, u kterého jste podali žádost. Tyto údaje o dispozici získává společnost Indeed v souvislosti s poskytováním služeb vám a používáme je ke zlepšování a vylepšování stránek Indeed a jejich funkcí, abychom vám mohli lépe sloužit.

Indie – Zákon o ochraně digitálních osobních údajů, 2023 (č. 22 OF 2023)

Obchodní operace společnosti Indeed a jejích přidružených společností jsou v souladu se zákonem o ochraně digitálních osobních údajů, jak je podrobněji popsáno níže:

 • Shromažďování a používání údajů – Typy shromažďovaných osobních údajů a podrobnosti o účelech, pro které společnost Indeed Inc. shromažďuje a používá osobní údaje, naleznete v části „Shromažďování a používání údajů“. 
 • Kontaktování společnosti Indeed – Informace o tom, jak kontaktovat společnost Indeed Inc. s jakýmikoli dotazy nebo stížnostmi, naleznete v části „Kontaktování společnosti Indeed“.
 • S kým sdílíme vaše údaje – Typ nebo identitu třetích stran, kterým společnost Indeed Inc. zpřístupňuje osobní údaje, a účely, pro které tak činí, naleznete v části „S kým sdílíme vaše údaje“. 
 • Vaše práva na osobní údaje – Pokud jde o právo jednotlivců na přístup k jejich osobním údajům a o možnostech a prostředcích, které společnost Indeed Inc. jednotlivcům nabízí k omezení používání a zpřístupňování jejich osobních údajů, přečtěte si část „Vaše práva na osobní údaje“.  
 • Mechanismus pro řešení stížností
  • Vaše dotazy a obavy týkající se ochrany údajů bere společnost Indeed vážně a zavazujeme se řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání vašich údajů. Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva na ochranu údajů, doporučujeme vám nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu privacy-dept @ really.com (při odesílání e-mailu odstraňte mezery).
  • Fyzické osoby, které mají dotaz nebo chtějí podat stížnost týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, by měly nejprve kontaktovat společnost Indeed poštou nebo e-mailem (viz kontaktní údaje výše). 
  • Když obdržíme dotaz na ochranu osobních údajů nebo žádost o přístup, máme specializovaný tým, který kontakty třídí a snaží se řešit konkrétní problém nebo dotaz, který chcete vznést. V případě, že váš problém může být podstatnějšího rázu, může být od vás vyžádáno více informací. Pokud nejste s obdrženou odpovědí spokojeni, můžete se se svou stížností obrátit na příslušný dozorový úřad. Pokud nás o to požádáte, pokusíme se vám poskytnout informace o příslušných možnostech podání stížnosti, které se mohou vztahovat na vaši situaci.

Kontaktování společnosti Indeed

Uvítáme vaše dotazy týkající se ochrany osobních údajů. Další informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, získáte od nás.

Kontaktování oddělení pro ochranu osobních údajů společnosti Indeed e-mailem:

Chcete-li nás kontaktovat e-mailem, zašlete zprávu na adresu privacy-dept @ indeed.com (při odesílání e-mailu odstraňte mezery).

Kontaktování oddělení pro ochranu osobních údajů společnosti Indeed na webu:

Máte-li nějaké dotazy nebo stížnosti ohledně používání vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

Kontaktování oddělení pro ochranu soukromí společnosti Indeed poštou:

Kontaktujte nás poštou na naší hlavní poštovní adrese:

Oddělení ochrany osobních údajů

Indeed Ireland Operations Limited

Dublin – Block B, Capital Dock

80 Sir John Rogerson’s Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2, D02 HE36

Ireland

Pokud se nacházíte v USA, pošlete nám poštu na adresu:

Oddělení ochrany osobních údajů

Indeed, Inc.

Austin Indeed Tower (HQ)

200 West 6th Street, Floor 36

Austin, TX, 78701

USA

Kontaktování oddělení pro ochranu soukromí společnosti Indeed telefonicky:

Obyvatelé Kalifornie mohou volat na naše určené bezplatné telefonní číslo: +1 (800) 616-6535

Všechny ostatní dotazy:

Dotazy týkající se našich partnerských značek nebo všechny ostatní dotazy naleznete v části Kontaktujte nás v našem Centru ochrany soukromí.

Stížnosti a spory

Vaše dotazy a obavy týkající se ochrany údajů bere společnost Indeed vážně a zavazujeme se řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání vašich údajů. Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva na ochranu údajů, doporučujeme vám kontaktovat našeho DPO zasláním e-mailu na adresu privacy-dept @ really.com (při odesílání e-mailu odstraňte mezery).

Fyzické osoby, které mají dotaz nebo chtějí podat stížnost týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, by měly nejprve kontaktovat společnost Indeed poštou nebo e-mailem (viz kontaktní údaje výše). Pokud váš problém nebyl uspokojivě vyřešen, navštivte BBB, kde získáte další informace a kde můžete podat stížnost. Tato služba je poskytována zdarma.

Můžete mít také právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů. Hlavním podnikem společnosti Indeed v EHP je společnost Indeed Ireland Operations Limited, která je regulována Irskou komisí na ochranu údajů (Irish Data Protection Commission).

Zásady použití souborů cookie

Poslední aktualizace: 2. ledna 2024

Používáním webových stránek společnosti Indeed (dále jen „webové stránky“ nebo „stránky“) nebo přístupem k nim vyjadřujete souhlas s tím, aby společnost Indeed používala soubory cookie níže uvedeným způsobem. 

Pro účely těchto Zásad používání souborů cookie se pod pojmy „společnost Indeed“ nebo „my“, „nás“ apod. rozumí společnost Indeed, Inc., pokud jste uživatelem se sídlem ve Spojených státech amerických, resp. společnost Indeed Japan K.K., pokud se nacházíte v Japonsku, resp. Indeed Ireland Operations Limited, pokud jste uživatelem se sídlem mimo Spojené státy americké a Japonsko.

Tyto Zásady používání souborů cookie se vztahují na následující značky:Indeed, HRTechPrivacy.com, Resume.com, WorkopolisSimplyHired (souhrnně jako „Indeed“ nebo „stránky“).

Všechny odkazy na uchazeče, zaměstnavatele a osobní údaje jsou definovány tak, jako v Zásadách ochrany osobních údajů. 

Doporučujeme vám zkontrolovat výše uvedenou legendu „Poslední aktualizace“, abyste zjistili, kdy byly tyto zásady naposledy změněny. Jakékoli změny těchto Zásad používání souborů cookie se stanou účinnými k datu „poslední aktualizace“ uvedenému níže. Používáním těchto stránek nebo poskytováním informací po provedení takových změn tyto upravené Zásady používání souborů cookie přijímáte.

Bude-li společnost Indeed chtít používat osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek způsobem podstatně odlišným od způsobu uvedeného v době jejich shromáždění, potom společnost Indeed upozorní uživatele e-mailem a/nebo uveřejněním upozornění na stránkách 30 dní před takovým použitím, nebo jinými prostředky v rozsahu předepsaném právním předpisy.

Své preference používání souborů cookie můžete spravovat zde. 

Úvod: Co je to soubor cookie?

Tyto Zásady používání souborů cookie pomáhají vysvětlit, kdy a proč mohou být soubory cookie zasílány návštěvníkům webových stránek. Soubory cookie jsou textové soubory obsahující informace, které jsou přenášeny webovými stránkami na pevný disk zařízení dané osoby nebo na jiné zařízení určené k prohlížení internetu. Soubory cookie umožňují webovým stránkám pamatovat si důležité informace, které vám zpříjemní používání těchto webových stránek. Soubor cookie typicky obsahuje název domény, ze které soubor cookie přichází, „dobu životnosti“ souboru cookie a náhodně vygenerované jedinečné číslo nebo jinou hodnotu. Určité soubory cookie budou na webových stránkách použity bez ohledu na to, zda jste se přihlásili ke svému účtu, nebo ne. 

Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které zůstávají ve složce souborů cookie vašeho prohlížeče do doby, než opustíte webové stránky. Trvalé soubory cookie zůstávají ve složce souborů cookie vašeho prohlížeče mnohem déle (tato doba závisí na době životnosti konkrétního souboru cookie). Soubory cookie relace používáme k sledování celkového počtu návštěvníků na našich stránkách. Soubory cookie můžeme také využívat tak, abychom si zapamatovali váš počítač, použijete-li ho při návratu na webové stránky, abychom mohli přizpůsobit vaši zkušenost. V takových případech můžeme spojit osobní údaje se souborem cookie.

Jak používáme soubory cookie

Soubory cookie, webové majáky a další technologie, a to včetně těch od externích partnerů, jako jsou společnosti Google a Facebook, využíváme pro služby měření výkonu, lepší cílení reklamy, marketingové účely a ke zlepšení výkonnosti webových stránek. To probíhá na stránkách, když stáhnete nebo instalujete aplikaci Indeed a u některých našich reklam na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie, webové majáky a další technologie nám umožňují zobrazovat vám naše propagační materiály i na jiných stránkách, které na internetu navštívíte, a propojit vás s více zaměstnavateli. Informace o vašem chování na webových stránkách můžeme také předávat třetím stranám (včetně provozovatelů webových stránek a/nebo stránek sociálních sítí třetích stran) s cílem zobrazovat vám cílenou reklamu a další obsah, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. 

Tyto soubory cookie, webové majáky a další technologie používáme také pro účely realizace programu Cílené reklamy na Indeed, abychom mohli určit, které reklamy uživatelé zobrazili, kolikrát uživatelé zobrazili konkrétní reklamu a na kterých webových stránkách se konkrétní reklama zobrazila. Zaměstnavatelům, kteří se účastní našeho programu Cílené reklamy na Indeed můžeme také umožnit umístit soubory cookie, webové majáky a další obdobné technologie do reklam, které zobrazujeme na našich stránkách a stránkách třetích stran, abychom zaměstnavatelům umožnili porozumět, jak lidé na reklamy na nabídky práce reagují.

Tyto soubory cookie, webové majáky a další technologie na webových stránkách můžeme také používat, abychom porozuměli a informovali konkrétního zaměstnavatele o tom, kteří uživatelé zobrazili konkrétní nabídku práce, firemní profil, stránku společnosti, akci Hiring Event nebo jinou reklamu, ve které je zaměstnavatel uveden.

ÚčelyJak používáme soubory cookie
Analytické účelySpolečnost Indeed a její přidružené subjekty (jak jsou definovány v našich Zásadách ochrany osobních údajů) využívají soubory cookie k analýze uživatelských aktivit s cílem vylepšovat tyto webové stránky a webové stránky přidružených subjektů společnosti Indeed. Díky používání souborů cookie můžeme sledovat souhrnné vzorce jako průměrný počet vyhledávání nabídek práce, které uživatel provede. Takovou analýzu můžeme použít k tomu, abychom získali podrobný přehled o tom, jak vylepšit funkce stránek a uživatelskou zkušenost s webovými stránkami.
Vaše preference a uživatelská zkušenostSpolečnost Indeed a její přidružené subjekty používají soubory cookie ke shromažďování informací o uživatelích, např. o typu prohlížeče, serveru, jazykových preferencích a nastavení země, a to za účelem uložení uživatelských preferencí na našich webových stránkách, aby tak vaše uživatelské zkušenost byla konzistentnější a příjemnější. V souboru cookie například můžeme ukládat nedávná hledání, takže vám po návratu na naše webové stránky můžeme usnadnit opakované použití stejného hledání, nebo vám můžeme navrhovat profilové informace, když registrujete účet nebo vyplňujete životopis na stránkách (např. Indeed životopis). 

Kromě toho používáme soubory cookie k zachování vašeho přihlášení při opakovaných návštěvách našich webových stránek. Za účelem poskytování nejrelevantnějších výsledků vyhledávání můžeme také používat vaši IP adresu k určení vaší geografické polohy na úrovni města nebo PSČ.
Poskytování služeb měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingSoubory cookie, webové majáky a další technologie od partnerů z řad třetích stran, jako jsou společnosti Google a Beeswax, využíváme pro služby měření výkonu, lepší cílení reklamy a marketingové účely. To probíhá, když navštívíte naše webové stránky, nebo při stažení nebo instalaci aplikace Indeed. Tyto soubory cookie, webové majáky a další obdobné technologie nám umožňují zobrazovat vám naše propagační materiály (které mohou zahrnovat konkrétní nabídku práce nebo stránky společnosti, které se nacházejí na našich webových stránkách) i na jiných stránkách, které na internetu navštívíte. 

Naši reklamní partneři z řad třetích stran mohou tyto technologie využívat k průběžné identifikaci vašich zájmů při procházení a na různých webech a pro zobrazování cílené reklamy a dalšího obsahu, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. 

Informace o vašem chování na webových stránkách můžeme také předávat třetím stranám (včetně provozovatelů webových stránek třetích stran) s cílem zobrazovat vám cílenou reklamu a další obsah, jenž byl přizpůsoben vašim potřebám. Soubory cookie také používáme k realizaci programu Cílené reklamy na Indeed. V souvislosti s tímto programem a další reklamou používáme tyto soubory cookie, webové majáky a další obdobné technologie, což může zahrnovat také partnery z řad třetích stran, abychom mohli určit, které reklamy uživatelé zobrazili, kolikrát uživatelé zobrazili konkrétní reklamu a na kterých webových stránkách se konkrétní reklama zobrazila. 

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu spočívajícího v marketingových účelech. Pokud chcete odmítnout shromažďování a používání údajů pro cílení reklamy nebo uplatnit jakákoli jiná práva, postupujte, jak je podrobně popsáno v části „Vaše práva na osobní údaje“ našich Zásad ochrany osobních údajů.
Sledování odkazůSoubory cookie, webové majáky a obdobné technologie, včetně partnerů z řad třetích stran, používáme ke spojení činností uživatele s webovými stránkami třetích stran, které odkázaly uživatele na naše webové stránky, nebo ke spojení činností uživatele, které odkázala služba Indeed na webové stránky třetích stran. Některé z těchto webových stránek třetích stran jsou partnerskými webovými stránkami získávajícími kredit za činnost uživatelů, které odkážou na naše webové stránky, nebo poskytují službě Indeed kredit za činnost uživatelů, které my odkážeme na takové webové stránky třetích stran. 

Tyto technologie ovšem můžeme používat k předávání omezených informací o aktivitách uživatelů zaměstnavatelům, jako např. kteří uživatelé zobrazili konkrétní pracovní nabídku, stránky společnosti, akci Hiring Event nebo jinou reklamu na stránkách, vámi navštívené webové stránky třetích stran, když jste klikli na odkaz na pracovní nabídku, stránku společnosti, akci Hiring Event nebo jinou reklamu. Soubory cookie také používáme ke spojení činností uživatele s e-mailovou kampaní, která odkázala uživatele na naše webové stránky.
Účely zabezpečeníSoubory cookie a podobné technologie používáme k tomu, aby vaše interakce s našimi stránkami byla rychlejší a bezpečnější. Soubory cookie používáme také k vaší ochraně omezením určitých typů kybernetických útoků.
Účely testování a zlepšování použitelnosti a výkonnostiSoubory cookie používáme, abychom zajistili, že uživatelé během provádění testování A/B určitých aspektů našich webových stránek, které slouží ke zlepšení nabídky našich produktů, získají konzistentní uživatelskou zkušenost. Soubory cookie také používáme ke zlepšování výkonnosti a spolehlivosti našich webových stránek.
Prevence podvodů/spamůSoubory cookie používáme během přezkoumání a vyšetřování podvodů. Správu určité části našich souborů cookie / sledovacích prostředků mají na starosti externí partneři, např. společnost SiftScience, v ostatních případech používáme naše vlastní indexy za účelem identifikace činnosti související s konkrétními soubory cookie.
Zákonné povinnostiSoubory cookie můžeme používat k anonymizaci údajů o návštěvnosti a aktivitě, které shromažďujeme v souvislosti s používáním našich stránek. Při interakci s naším oznámením o souborech cookie můžeme také do zařízení uložit soubor cookie pod názvem OptanonConsent, jehož účelem je uložit stav vašeho souhlasu s používáním souborů cookie.

Jaké soubory cookie používáme

Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby, používáme na našich stránkách různými způsoby vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran. Použijete-li některé stránky ze seznamu uvedeného v tabulce níže, pomocí jednotlivých odkazů pro konkrétní značky zobrazíte úplný seznam našich souborů cookie používaných na našich stránkách. Všichni další návštěvníci mohou zobrazit seznam partnerů, od kterých pocházejí soubory cookie třetích stran, ve druhé tabulce níže.

ZnačkaSeznam souborů cookie
Uživatelé HRTechPrivacy.com (hrtechprivacy.com)Zobrazit seznam
Uživatelé Indeed Ireland (ie.indeed.com)Zobrazit seznam
Uživatelé Indeed UK (uk.indeed.com)Zobrazit seznam
Uživatelé Indeed US (indeed.com)Zobrazit seznam
Uživatelé US Resume.com (resume.com)Zobrazit seznam
Uživatelé SimplyHired (simplyhired.com)Zobrazit seznam

Za účelem realizace a zlepšování našich služeb a jejich poskytování můžeme umožnit třetím stranám, aby na našich stránkách používali svoje soubory cookie. Jak tyto soubory cookie používáme, se může u jednotlivých stránek a na různých trzích lišit. Není-li vaše používání našich stránek zachyceno v tabulce výše, zkontrolujte nastavení prohlížeče a seznam souborů cookie uložených ve vašem zařízení. Níže uvedený seznam obsahuje všechny naše partnery z řad poskytovatelů souborů cookie třetích stran, které používáme k datu účinnosti těchto Zásad používání souborů cookie. Bližší informace o postupech v oblasti ochrany osobních údajů najdete na příslušných webových stránkách:

Poskytovatel souborů cookie třetích stran
Appcast
AppsFlyer
Beeswax
DoubleClick
Facebook
HotJar
HubSpot
Infogram
iSpot TV
LinkedIn
Marketo
Media.net
Microsoft (Bing)
MixPanel
Optimizely
Recruitics
Scorecard Research
Sizmek
Symphony Talent
TED
Turn
Triblio
Twitter
YouTube

Vaše kontrola nad tím, jak používáme soubory cookie

Uživatelům na některých trzích mohou výše uvedené tabulky poskytovat možnosti „nastavení souborů cookie“. Mezi další možnosti, které jsou uživatelům k dispozici, patří:

– Ovládací prvky prohlížeče a zařízení

Prohlížeč vám může nabízet možnost soubory cookie, jako např. soubory cookie třetích stran, blokovat. Některé prohlížeče také umožňují kontrolovat a spravovat soubory cookie jednotlivě. Doporučujeme, abyste se seznámili s nastavením prohlížeče a související dokumentací, kde najdete bližší informace o ovládacích prvcích, které prohlížeč nabízí, a jejich fungování. Vezměte na vědomí, že odstraníte-li ze zařízení nebo prohlížeče soubor cookie, který společnost Indeed používá na stránkách, ale nenastavíte v prohlížeči nebo zařízení blokování souborů cookie třetích stran, můžeme tento soubor cookie při příští návštěvě opět instalovat. Některé soubory cookie třetích stran jsou také nedílnou součástí služeb, které na stránkách poskytujeme. Při blokování souborů cookie třetích stran se může stát, že nebudete moci využívat všech funkcí, které jsou na stránkách dostupné.

– Odmítnutí cílené reklamy

Odmítnout můžete také cílenou reklamu, kterou realizujeme prostřednictvím reklamních partnerů z řad třetích stran, jako např. Google, Beeswax a LiveRamp, a to návštěvou příslušného zdroje (např. u společnosti Google Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby nebo LiveRamp v odhlášení odběru z LiveRamp), nebo interakcí s nimi prostřednictvím samoregulačních iniciativ v oblasti digitální reklamy v Evropské unii (Your Online Choices), Spojených státech amerických (Your Ad Choices) a Kanadě (Your Ad Choices). Tento seznam můžeme příležitostně aktualizovat tak, jak se obdobné iniciativy na trzích objevují. Nabádáme vás, abyste navštívili všechny tyto další stránky, kde najdete další informace o přístupu jednotlivých organizací k cílené reklamě, seznamy zúčastněných společností a možnosti uživatelů webů. Vezměte na vědomí, že odmítnutí souborů cookie třetích stran může vyžadovat umístění souborů cookie třetí strany, který zohledňuje vaši volbu. Odstraněním všech souborů cookie z prohlížeče nebo zařízení může dojít k odstranění vaší volby.

Jak nás můžete kontaktovat

S obecnými požadavky na podporu se obracejte na podporu dle níže uvedené tabulky:

Podpora IndeedFormulář podpory Indeed
Podpora WorkopolisZašlete e-mail na adresu privacycenter @ rgf-ohr.com (odstraňte mezery)
Resume.comZašlete e-mail na adresu support @ resume.com (odstraňte mezery)

Pokud máte k našim Zásadám ochrany osobních údajů nějaké dotazy, zašlete nám e-mail na adresu privacy-dept @ indeed.com (bez mezer).