HR Tech Privacy

Indeed

Indeed is wereldwijd de nummer 1 vacaturesite1, met elke maand meer dan 300 miljoen unieke bezoekers2. Bij Indeed komen werkzoekenden op de eerste plaats. Ze kunnen gratis zoeken naar vacatures, cv’s plaatsen en informatie over bedrijven bekijken. Elke dag tonen we nieuwe carrièremogelijkheden aan miljoenen mensen.

1 Comscore, totaal aantal bezoeken, september 2022

2  Interne gegevens van Indeed, gemiddeld aantal maandelijkse unieke bezoekers april-september 2022

Welkom 

Onze voornaamste missie is om mensen aan een baan te helpen en om werkgevers te helpen de beste kandidaten te vinden. Aangezien al onze Dochterondernemingen en Merken (zoals beschreven in onze HR Tech) deze missie delen, hebben we een Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over onze dochterondernemingen en over hoe we gegevens met hen delen om onze gebruikers de beste producten en diensten te kunnen bieden. Meer informatie over hoe we gegevens delen met dochterondernemingen vindt u op onze Privacycenter-pagina met veelgestelde vragen.

We hebben onlangs ons Privacybeleid bijgewerkt om vertrouwen te waarborgen en om ervoor te zorgen dat ons Privacybeleid duidelijk uiteenzet hoe wij persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen en gebruiken.

Hieronder volgt een samenvatting van de voornaamste updates:

 • We hebben de structuur en lay-out van ons Privacybeleid gewijzigd om het leesbaarder en begrijpelijker te maken.
 • We hebben meer details toegevoegd over de informatie die wij verzamelen, hoe we Persoonsgegevens gebruiken en de rechtsgronden waarop wij ons beroepen om Persoonsgegevens te gebruiken.
 • In april 2022 hebben we een onderdeel toegevoegd over de Japanse privacywetgeving APPI (Act on the Protection of Personal Information).
 • We hebben ons onderdeel ‘Regiospecifieke informatie’ bijgewerkt in verband met de wijzigingen van de California Consumer Privacy Act in de California Privacy Rights Act (samen de ‘CCPA’) die op 1 januari 2023 van kracht worden. 

Indeed en zijn dochterondernemingen zijn direct of indirect eigendom van een beursgenoteerd Japans moederbedrijf, Recruit Holdings Co. Ltd.

Wij raden u aan het onderdeel ‘Laatst bijgewerkt’ hieronder te raadplegen om te bepalen wanneer dit voor het laatst is gewijzigd. Wijzigingen aan het Privacybeleid zijn van kracht vanaf de datum die hieronder bij ‘Laatst bijgewerkt’ staat. 

Als Indeed op de Websites verzamelde Persoonsgegevens gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die ten tijde van de verzameling gold, stelt Indeed gebruikers hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte via e-mail en/of door een aankondiging te plaatsen op de toepasselijke Websites of op een andere manier, zoals wettelijk is vereist.

Indeed behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Het Privacybeleid van Indeed

Laatst bijgewerkt: 2 februari 2024

Indeed en zijn dochterondernemingen zijn direct of indirect eigendom van een beursgenoteerd Japans moederbedrijf, Recruit Holdings Co. Ltd.

In dit Privacybeleid wordt uitvoerig beschreven hoe Indeed uw gegevens gebruikt. Raadpleeg de veelgestelde vragen over privacy van Indeed voor meer informatie over hoe Indeed omgaat met de AVG, de CCPA en privacy in het algemeen.

Inleiding

Indeed hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun Persoonsgegevens. In dit Privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

In ons Privacybeleid staat hoe we Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens van en over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u onze online en/of mobiele websites, applicaties, diensten en software opent of gebruikt, met ons communiceert via de telefoon of persoonlijk, of, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met dit Privacybeleid, we gegevens van of over u verkrijgen van openbaar beschikbare bronnen of externe bronnen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze Websites (de ‘Websites’), waaronder de gelieerde online en/of mobiele websites, applicaties, diensten en software van:

Wie verantwoordelijk is voor uw gegevens

In dit onderdeel wordt uitgelegd wanneer Indeed een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker van uw Persoonsgegevens is en welke entiteit verantwoordelijk is voor uw Persoonsgegevens. 

Als u een gebruiker in Japan bent, raadpleegt u ook het regiospecifieke onderdeel. 

Voor Werkzoekenden:

 • Voor bepaalde verwerkingen kan Indeed een verwerker zijn van uw via Direct Solliciteren ingediende sollicitatiematerialen en van informatie in verband met uw sollicitatiegesprek wanneer u deelneemt aan een op Indeed gehost sollicitatiegesprek. Deze gegevens worden beheerd door de Werkgever bij wie u solliciteert. Als verwerker bewaren wij de gegevens totdat de verwerkingsverantwoordelijke ons opdraagt ze te verwijderen.
 • Indeed is een verwerkingsverantwoordelijke voor alle andere informatie die u verstrekt tijdens uw gebruik van onze Websites.

Voor Werkgevers:

 • Voor bepaalde verwerkingen kan Indeed een verwerker zijn  van sollicitaties van Werkzoekenden die via Direct Solliciteren zijn ingediend en van gegevens die u via Kandidatenimport aan Indeed verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt voor onze dienst Kandidatenimport, dient u in te stemmen met een gegevensverwerkingsovereenkomst van Indeed waarin de voorwaarden van onze relatie worden uiteengezet. Als verwerker bewaren wij de gegevens totdat de verwerkingsverantwoordelijke ons opdraagt ze te verwijderen.
 • Indeed is een verwerkingsverantwoordelijke voor alle andere informatie die u verstrekt tijdens uw gebruik van onze Websites.

Welke Indeed-entiteit verwerkingsverantwoordelijke is voor uw gegevens, is afhankelijk van uw locatie en van het product of de dienst die u van ons gebruikt. Houd er ook rekening mee dat de contractpartij die in onze Algemene voorwaarden van Indeed is vermeld, kan afwijken van de entiteit die in dit Privacybeleid als verwerkingsverantwoordelijke wordt vermeld. 

Voor gebruikers in de VS is Indeed Inc. de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor gebruikers in Japan is Indeed Japan K.K. de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor alle andere gebruikers, inclusief gebruikers in de EER, het VK en Zwitserland, is de verwerkingsverantwoordelijke Indeed Ireland Operations Limited.

Belangrijke definities

WerkzoekendeEen persoon die zoekt naar vacatures, diensten of informatie met betrekking tot hun baan of de baan die ze willen vinden
WerkgeverPersonen en/of organisaties die informatie zoeken met betrekking tot recruitment of human resources, op zoek zijn naar Werkzoekenden of die informatie beschikbaar willen stellen met betrekking tot vacatures, namens zichzelf of namens anderen, inclusief maar niet beperkt tot bureaus die bemiddelen voor meerdere partijen en uitzendbureaus
PersoonsgegevensAlle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, waaronder informatie over hoe u onze Diensten gebruikt, zoals apparaatinformatie of IP-adres
Bijzondere categoriegegevens Alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon en die blijk geeft van diens raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens betreffende gezondheid, geslacht of seksuele geaardheid. 
Niet-persoonsgebonden gegevensAlle informatie die geen betrekking heeft op een geïdentificeerde/identificeerbare specifieke persoon, bijv. gegevens die uitsluitend betrekking hebben op een bedrijf
Uw gegevensPersoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens die op u betrekking hebben
VerwerkingsverantwoordelijkeDe entiteit die bepaalt hoe en waarom uw gegevens worden verwerkt
VerwerkerEen entiteit die gegevens op een bepaalde manier verwerkt, onder zeggenschap van een verwerkingsverantwoordelijke
IndeedAlle entiteiten van Indeed, waaronder Indeed Inc., Indeed Ireland Operations Ltd. en Indeed Japan K.K.
Doorstuurservice Indeed biedt tweerichtingsproxy- en doorstuurservices aan de gebruikers van onze Indeed-producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: Indeed CV, Direct Solliciteren, Een vacature plaatsen, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, privébellen en andere digitale communicatiediensten in de vorm van telefoon, sms, video of audio.
DochterondernemingenAlle entiteiten die direct of indirect beheer hebben over, worden beheerd door of onder algemeen beheer van of met een Indeed-entiteit vallen, nu of in de toekomst. ‘Beheer’ betekent voor deze doeleinden het hebben van een meerderheid van de aandelen of het recht en de mogelijkheid om het management aan te sturen. Dit heeft ook betrekking op aan Indeed gelieerde entiteiten die zich buiten de EER of Zwitserland bevinden.
VacaturesVacatures op Indeed
Indeed-profielAlle sollicitatie- en contactinformatie die is opgeslagen in uw Indeed-account voor werkzoekenden, inclusief cv-informatie, assessmentresultaten en antwoorden op screeningsvragen.
CvEen Indeed-cv of een cv dat u zelf uploadt
EER Lidstaten van de Europese Economische Ruimte 
ATSApplicant Tracking System

Het bereik van het Privacybeleid van Indeed

Dit Privacybeleid heeft betrekking op gegevens die we via de Websites rechtstreeks van betrokkenen verzamelen of die we van derden verkrijgen. Wanneer u op een link naar een externe website heeft geklikt, valt u niet langer onder ons Privacybeleid en worden alle gegevensverzamelings- of verwerkingsactiviteiten die op die website plaatsvinden door het eigen privacybeleid van die website beheerst. We verzamelen alleen gegevens op de Websites die een directe link naar dit Privacybeleid weergeven.

In overeenstemming met onze Algemene voorwaarden mag de Website over het algemeen alleen worden gebruikt door personen van 16 jaar of ouder. Sommige rechtsgebieden hebben echter andere leeftijdsbeperkingen, zoals hieronder wordt beschreven. 

 • Japan:  in Japan mag de Website alleen worden gebruikt door personen die voldoen aan de toegestane minimumleeftijd op grond van de Japanse wet, zodat Indeed u rechtsgeldig kan toestaan de Website te gebruiken.
 • EER, Zwitserland, VK, Turkije en Oekraïne:  vanaf 1 februari 2024 is de toegang tot de Website in de EER, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Oekraïne beperkt tot personen van 18 jaar of ouder.  

In alle rechtsgebieden moet u, als u nog niet meerderjarig bent in uw rechtsgebied, de Websites gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene, zelfs wanneer u ouder bent dan de door Indeed toegestane gebruiksleeftijd voor dat rechtstgebied. 

We implementeren diverse maatregelen om te proberen te voorkomen dat er opzettelijk informatie wordt gevraagd van personen die niet voldoen aan de minimumleeftijd of andere van toepassing zijnde leeftijdsvereisten

Als we erachter komen dat een persoon die niet aan de minimumleeftijdsvereiste voldoet gebruik heeft gemaakt van de Website of persoonsgegevens heeft verstrekt via de Website, zullen we voor die persoon de toegang blokkeren of het bijbehorende account sluiten, en die gegevens uit onze systemen verwijderen.

Sollicitanten die op vacatures op Indeed willen solliciteren, dienen het Privacybeleid voor sollicitanten te raadplegen.

Huidige en voormalige medewerkers van Indeed dienen contact op te nemen met hun Human Resources-partner om de Wereldwijde privacyverklaring medewerkers te raadplegen.

Gegevens verzamelen en gebruiken

Indeed gebruikt verschillende soorten informatie om de diensten, producten en functies van onze Websites aan u te leveren.  De Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken kunnen variëren, afhankelijk van hoe u onze Websites gebruikt.

Als Persoonsgegevens zijn vereist om bepaalde diensten of functies van Indeed aan u te leveren, wordt dit aangegeven op het moment van verzamelen. Indien Persoonsgegevens zijn vereist en u deze niet wilt verstrekken, worden de specifieke functies of diensten mogelijk niet aan u beschikbaar gesteld.

Gegevens die Indeed verzamelt

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in de EER moeten verwerkingsverantwoordelijken een rechtsgrond hebben om informatie te verwerken. Dit betekent dat wij ons op verschillende rechtsgronden beroepen om uw gegevens te verwerken, afhankelijk van het doel van de verwerking dat in dit Privacybeleid wordt uiteengezet. 

De volledige details over de soorten persoonsgegevens die wij van u verzamelen, het doel van de verwerking ervan, onze verwerkingsactiviteiten en details over de rechtsgronden waarop wij ons beroepen voor de AVG worden hieronder uiteengezet. 

Uw gegevens bewaren

Wanneer Indeed optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens, bewaren wij deze gegevens totdat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, of totdat u ons vraagt ze te verwijderen. 

Informatie over hoelang wij uw gegevens bewaren, voor elk doel, vindt u in het volgende onderdeel. Bij het bepalen van deze passende bewaartermijnen houden wij rekening met de doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken. Wij houden ook rekening met de omvang, aard en gevoeligheid van Persoonsgegevens en onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot gegevens. Waar mogelijk, en met inachtneming van ons rechtmatige belang bij de verbetering van onze Websites, anonimiseert of indexeert Indeed Persoonsgegevens, zodat deze niet langer kunnen worden geassocieerd met een gebruiker of deze kunnen identificeren, in welk geval Indeed de gegevens verder kan verwerken. We kunnen bijvoorbeeld geanonimiseerde gegevens van werkzoekenden gebruiken, zoals uw cv of profielgegevens, om de nauwkeurigheid van onze producten en diensten te testen. We kunnen geanonimiseerde gegevens ook gebruiken om ervoor te zorgen dat onze technologie alle mensen helpt om op een eerlijke wijze werk te vinden.

Wanneer Indeed optreedt als Verwerker van uw Persoonsgegevens, bewaren wij deze gegevens totdat de Verwerkingsverantwoordelijke ons opdraagt deze te verwijderen.

Persoonsgegevens die we van alle gebruikers verzamelen:
Wat we verzamelenHoe we deze gebruikenWaarom we deze verwerkenRechtsgrondBewaartermijn
Accountmanagementgegevens – inclusief inloggegevens, toestemmingen en bijbehorende accountacties (zoals wanneer uw account werd aangemaakt, wanneer u inlogt, informatie toevoegt of een dienst aanvraagt en eventuele wijzigingen aan uw account). We verzamelen, analyseren, verwerken en bewaren uw accountmanagementgegevens.  
Om een account aan te maken en te bewaren in uw opdracht.Accountmanagementgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een contractLevensduur van het account, of conform toepasselijke wettelijke vereisten (bijvoorbeeld: in geval van wettelijke verplichtingen op grond van fraude)
Activiteitsgegevens – delen van de Websites die u bezoekt, waar u klikt, scrolt, met de muis overheen gaat of anderszins interactie heeft met de Websites en wanneer en hoelang de activiteit plaatsvond.We verzamelen, analyseren, verwerken en bewaren activiteitsgegevens, ook via geautomatiseerde middelen, en in sommige gevallen in realtime.

Voor Werkgevers kan dit ook acties omvatten die worden ondernomen met betrekking tot een Vacature of het cv of de sollicitatie van de Werkzoekende.
Om fraude te voorkomen.

Om de diensten op onze Websites te verbeteren.
Wij beroepen ons op onze rechtmatige belangen om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze Websites en hoe zij deze gebruiken; en om onze Websites veilig en beveiligd te houden.

Activiteitsgegevens worden gecontroleerd om kwaadwillige en frauduleuze activiteit of Spam op onze Websites te voorkomen als onderdeel van de uitvoering van een contract
Levensduur van het account
Communicatiegegevens – interacties met of via Indeed, waaronder berichtendiensten, apps en websites van derden zoals WhatsApp, LINE of telefonisch, waaronder gesprekken en sms-berichten en ook e-mails en meldingen.

Houd er rekening mee dat uw relatie met externe diensten (zoals die van Facebook, Google of WhatsApp) of een andere externe website uitsluitend wordt beheerst door uw overeenkomst met de externe beheerders van die platforms.
We verzamelen, analyseren, verwerken, profileren, ook via geautomatiseerde middelen, en bewaren uw Communicatiegegevens.  

Om het gemakkelijker te maken om op vacatures te solliciteren en voor werkgevers om kandidaten te vinden. 

Om Werkzoekenden relevante Vacatures en Werkgevers sollicitaties te sturen.

Om u relevante marketing-e-mails te sturen. 

Om onze Websites en diensten te verbeteren. 
Wij beroepen ons op onze rechtmatige belangen om een geldige en relevante dienst te leveren aan onze gebruikers en om onze producten en diensten te blijven verbeteren. We bieden de optie om u af te melden voor marketingberichten.

Onder de beperkte omstandigheden waarin wij u bellen en het telefoongesprek wordt opgenomen, kunnen wij ons beroepen op uw toestemming.
Levensduur van het account 
Contactgegevens – naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonadresWij verzamelen, verwerken en bewaren uw contactgegevens.Om u marketing- en transactionele e-mails en herinneringen te sturen.

Om een account aan te maken in uw opdracht.

Om sollicitatiegesprekken te voeren of coördineren als u het product Indeed Hire (in Japan bekend als Indeed Agent) gebruikt.

Om contact met u op te nemen en diensten te leveren gerelateerd aan campagnes die door Indeed worden gesponsord, waaronder het toesturen van materiaal of prijzen aan u. 

Om een klachtenafhandelingssysteem op te zetten.

Om contact op te nemen met bedrijven om onze diensten te verbeteren. 

Transactionele e-mails worden verstuurd als onderdeel van de uitvoering van een contract.

Wanneer een account wordt aangemaakt, worden marketing-e-mails verstuurd op basis van het rechtmatige belang van het promoten en verbeteren van onze diensten.

Herinneringen aan aanstaande sollicitatiegesprekken en evenementen zijn gebaseerd op toestemming.

Vacature-alerts die naar uw e-mailadres worden verstuurd zijn gebaseerd op toestemming. 

Het aanmaken van een account en het voeren van sollicitatiegesprekken vindt plaats op basis van de uitvoering van een contract.

In bepaalde markten hebben we uw toestemming nodig om contact met u op te nemen en diensten te leveren die gerelateerd zijn aan campagnes die door Indeed worden gesponsord.

We nemen contact met u op, waaronder per post, op basis van een rechtmatig belang en in sommige gevallen de uitvoering van een contract

Het hebben van een klachtenafhandelingssysteem is een wettelijke vereiste in Japan.

Levensduur van het account 
Apparaatgegevens – IP-adres/apparaat-ID, gebruikersagent. 
We verzamelen de naam die u aan uw apparaat heeft gegeven, het apparaattype, uw telefoonnummer, land en andere gegevens die u aan ons verstrekt. 
We verzamelen, verwerken en bewaren uw apparaatgegevens. 
Om fraude te voorkomen.
 
Om uw account te beheren en u te helpen meer relevante Vacatures te vinden. Als Indeed bijvoorbeeld via een mobiel apparaat wordt bezocht, kan Indeed de Werkzoekende relevante Vacatures tonen die zich op dat moment in dezelfde postcode als het apparaat bevinden.
Wij beroepen ons op onze rechtmatige belangen om onze Websites veilig en beveiligd te houden en om een geldige en relevante dienst te leveren aan onze gebruikers.
Levensduur van het account 
Locatiegegevens‘Ruwe’ locatiegegevens worden verzameld en opgeslagen; ‘precieze’ locatiegegevens worden verzameld, maar niet opgeslagen voor uw account.Om u te helpen relevantere Vacatures te vinden.Wij verzamelen alleen locatiegegevens wanneer u niet heeft aangegeven deze niet te willen delen. 

Klik hier voor meer informatie over hoe u de instellingen voor het delen van uw locatie kunt wijzigen op uw apparaat. 
Levensduur van het account 
Berichtengegevens – berichten die u verstuurt op de Websites, het ATS dat verbonden is met de dienst van Indeed en via de Doorstuurservice van Indeed We verwerken, controleren, beoordelen, bewaren en analyseren dergelijke content, ook via geautomatiseerde middelen.
Voor gegevensanalyse, kwaliteitscontrole, afdwingen van de Websiteregels en andere Indeed-beleidsregels, contentbeheer en voor de verbetering van de Websites of andere producten of diensten van Indeed. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn het verbeteren van de openingssnelheid van berichten door de levering ervan te optimaliseren, het optimaliseren van onze zoekresultaten, het verbeteren van Vacatures, sollicitanten toestaan om hun sollicitaties te beheren nadat ze deze aan Indeed hebben overgedragen, Werkzoekenden de status van hun sollicitatie te tonen wanneer Werkgevers hiertoe opdracht geven, ervoor zorgen dat u persoonlijk relevante productfuncties en berichtgeving aangeboden krijgt en het voorkomen van fraude en spam. We beroepen ons op rechtmatige belangen om onze Websites veilig en beveiligd te houden.

Berichtengegevens mogen niet kwaadaardig of frauduleus zijn, geen spam zijn en worden gecontroleerd als onderdeel van de uitvoering van een contract

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen wij ons beroepen op uw
toestemming.
10 jaar 
Betalingsgegevens – de laatste vier cijfers van uw betaalkaart en andere verificatiegegevensWanneer u betaalde diensten gebruikt, verzamelen we informatie om de betaling te vergemakkelijken en uw account te verifiëren. Indeed slaat nooit uw hele kaartnummer op.Om de betaling voor een betaalde dienst uit te voeren.

Om de rechtsgang te vergemakkelijken en informatie te verstrekken als reactie op een geldig juridisch proces, zoals dagvaardingen, huiszoekingsbevelen en gerechtelijke bevelen, of om wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of ter verdediging tegen rechtsvorderingen.
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot financiële verslaglegging en geldige wettelijke informatieverzoeken. 

In ons rechtmatige belang om ervoor te zorgen dat wij in contact komen met de juiste persoon. 
Volgens toepasselijke wettelijke vereisten
Planningsgegevens – uw beschikbaarheid en reacties op agenda-uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken, inclusief van externe agendaproviders als u ervoor kiest deze aan uw account te koppelen.We verzamelen, verwerken en bewaren planningsgegevens.Om sollicitatiegesprekken te vergemakkelijken die zijn gepland via en worden gevoerd op het sollicitatieplatform van Indeed. We verzamelen deze informatie zodat Werkzoekenden in staat zijn om sollicitatiegesprekken te voeren met Werkgevers als onderdeel van de uitvoering van een contract
Levensduur van het account
Telefoongegevens – wanneer een Werkzoekende of Werkgever wordt gecontacteerd via de telefonische Doorstuurservice van Indeed We verzamelen, verwerken en bewaren informatie over of een oproep werd beantwoord en de duur van de oproep, maar we registreren geen oproepen die via het Doorstuursysteem worden gepleegd. 

Om te bewerkstelligen dat ze met elkaar in contact kunnen komen voor het indienen van sollicitaties, het voeren van sollicitatiegesprekken of andere communicatie met betrekking tot een Vacature.Het faciliteren van contact vindt plaats op basis van de uitvoering van een contract en het verwerken van informatie over of een oproep is beantwoord, is in overeenstemming met ons rechtmatige belang om onze diensten te verlenen.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen wij ons beroepen op uw toestemming.
Levensduur van het account
Verificatiegegevens – wanneer u single sign on (SSO) gebruikt om in te loggen op uw Indeed-account verzamelen wij uw naam, profielfoto, openbare profielgegevens en e-mailadresWe slaan de informatie op die is verzameld via uw SSO-account om u te verifiëren als gebruiker van zowel Indeed als de derde partij.Om het aanmelden bij Indeed eenvoudiger en veiliger te maken.Toestemming – als u niet langer gegevens met Indeed wilt delen vanuit uw SSO-account, kunt u de instellingen van uw SSO-account aanpassen.Levensduur van het account, of totdat u uw accounts ontkoppelt 
Gebruikersfeedback en tevredenheidsgegevens – inclusief beoordelingen en feedback in platte tekst over hoe we onze diensten kunnen verbeteren. 

Werkzoekenden kunnen om verschillende redenen ook vacatures rapporteren, bijvoorbeeld wanneer ze vinden dat de vacature onjuist of beledigend is, en daar feedback in platte tekst over achterlaten. We bieden gebruikers ook de mogelijkheid feedback te geven op vacatures.
We verwerken, controleren, beoordelen, bewaren en analyseren dergelijke content, ook via geautomatiseerde middelen.Om onze Websites en diensten te verbeteren. Wij beroepen ons op ons rechtmatige belang bij de exploitatie, het beheer en de verbetering van onze Websites en diensten.

Het rapporteren van een vacature wordt gedaan als een juridische vereiste. 
Levensduur van het account
Gegevens ontvangen door uw gebruik van de Websites via API’s en vergelijkbare technologieënIndeed verzamelt, analyseert, verwerkt en bewaart informatie die tijdens uw gebruik van de Websites wordt gegenereerd.Om fraude te voorkomen.

Om de diensten op onze Websites te verbeteren.
Rechtmatig belang om onze Websites te beschermen en verbeteren.Levensduur van het account
Informatie die we verzamelen over werkzoekenden:
Wat we verzamelenHoe we deze gebruikenWaarom we deze verwerkenRechtsgrondBewaartermijn
Sollicitatiegegevens – uw cv en andere materialen die worden gedeeld wanneer u via Indeed op een vacature solliciteert, uw activiteiten in verband met die sollicitatie en het plannen van/deelnemen aan een sollicitatiegesprekWij verwerken uw sollicitatiegegevens en slaan deze in sommige gevallen op namens de Werkgever.Om uw sollicitatie op een Vacature te vergemakkelijken.

Om werkgevers te helpen relevante kandidaten te vinden en onze diensten te verbeteren.
Uitvoering van een contract, aangezien deze gegevens essentieel zijn om u te helpen bij het vinden van een baan

Wij beroepen ons op onze rechtmatige belangen om een geldige en relevante dienst te leveren aan onze gebruikers.
Levensduur van het account 
Screeningsgegevens sollicitatie – uw antwoorden op screeningsvragenWe geven uw screeningsgegevens door aan de relevante Werkgever en kunnen de opname beluisteren en analyseren.Om onze diensten te verbeteren.
Als onderdeel van uw sollicitatieproces voor een Vacature.
Uitvoering van een contract tussen Indeed en een Werkgever.

Wij beroepen ons op ons rechtmatig belang om onze diensten te verbeteren.
Levensduur van het account
Assessmentgegevens – resultaten van Indeed Assessments die u voltooit als onderdeel van een sollicitatieproces.Wij verzamelen, analyseren, verwerken, profileren en bewaren, in toepasselijke markten, uw assessmentgegevens.Om u te helpen relevantere Vacatures te vinden.
Als onderdeel van uw sollicitatieproces voor een Vacature.
Uitvoering van een contract tussen Indeed en een Werkgever. 

We beroepen ons op ons rechtmatige belang voor analytische doeleinden om een waardevolle en relevante dienst aan de Werkzoekende te verlenen.
Levensduur van het account 
Demografische gegevens – leeftijd, ras en etniciteit, geslacht, beperking, arrestatie- of veroordelingsgeschiedenis en lidmaatschap van de LGBTQ+ gemeenschap Onder beperkte omstandigheden verzamelen en verwerken wij bijzondere categoriegegevens. We verzamelen en verwerken deze gegevens alleen in bepaalde markten waar dit wettelijk is toegestaan. Wij analyseren deze voor specifieke doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Het verstrekken van deze gegevens is volledig vrijwillig en de gegevens worden niet gebruikt bij het beoordelen van uw sollicitatie. 
Voor de evaluatie van onze algoritmische eerlijkheid, in overeenstemming met het eerlijkheids-principe van Recruit.

Om producten te verbeteren die werkgelegenheidsbelemmeringen aanpakken in overeenstemming met de ESG-toezeggingen van Indeed. 

Om werkgevers te helpen hun recruitmentproces inclusiever te maken. Wanneer we deze gegevens delen met werkgevers, doen we dit alleen in geïndexeerde vorm. 

Raadpleeg onze pagina met Veelgestelde vragen over demografische gegevens voor meer informatie.
We verzamelen deze gegevens alleen met uw toestemming en alleen in markten waar een dergelijke verzameling is toegestaan.Levensduur van het account of totdat u besluit om deze gegevens te verwijderen (indien van toepassing)
Statusupdates van kandidaten – informatie over de status van uw sollicitatie en de beslissingen van de Werkgever of van u, zoals of er contact met u is opgenomen, of u een sollicitatiegesprek heeft gevoerd, of u bent aangenomen en of u uw sollicitatie heeft ingetrokken of een aanbod heeft afgeslagen We verzamelen, bewaren, verwerken en analyseren deze informatie.Om de effectiviteit van onze Websites en de functies daarvan beter te begrijpen en om de badge voor responsieve werkgever toe te kennen, een badge die wordt toegekend aan werkgevers die de sollicitatiestatus van meer dan 50% van de sollicitanten van Direct Solliciteren bevestigen.We beroepen ons op ons rechtmatige belang bij de exploitatie, het beheer en de verbetering van onze Websites.

Levensduur van het account
Profielgegevens – waaronder uw cv, foto (indien van toepassing), voorkeuren, wanneer u online bent of onlangs actief was op Indeed, informatie over kwalificaties en assessments, en alle andere gegevens op uw profiel.We verzamelen, bewaren, verwerken en analyseren uw profielgegevens.Om u te helpen relevantere Vacatures te vinden.

Om u uitnodigingen om op bepaalde vacatures te solliciteren te sturen.

Om suggesties te doen wanneer u solliciteert op vacatures op externe websites in onze mobiele software. 

Om weer te geven wanneer u online bent of onlangs actief was op Indeed. 
Uitvoering van een contract , aangezien deze gegevens essentieel zijn om u te helpen bij het vinden van een baan. Levensduur van het account, of totdat u uw profielgegevens verwijdert
Cv-gegevens (vindbaar) – u kunt ervoor kiezen uw cv vindbaar of niet-vindbaar te maken. Als u uw cv vindbaar houdt, kunnen Werkgevers uw cv opzoeken en bekijken, en wordt er een openbaar zichtbare URL gegenereerd. 

Cv-gegevens omvatten uw werkgeschiedenis, opleidingsgeschiedenis, certificaten, vergunningen, patenten, samenvattingsinformatie en alle andere gegevens die u in uw vindbare cv verstrekt. Als u uw cv op vindbaar zet, kunnen werkgevers misschien ook zien dat u interesse heeft getoond in vacatures die lijken op hun vacatures. 
Wij verzamelen, bewaren, verwerken, profileren en analyseren de gegevens in uw vindbare cv en maken deze inzichtelijk voor derden.Om Werkgevers in staat te stellen u uit te nodigen om te solliciteren op hun vacatures.Uitvoering van een contract , aangezien deze gegevens essentieel zijn om u te helpen bij het vinden van een baan

We beroepen ons op ons rechtmatige belang voor analytische doeleinden om een waardevolle en relevante dienst aan werkgevers te verlenen. 

U kunt de zichtbaarheid van uw cv op elk gewenst moment wijzigen door naar uw accountinstellingen te gaan. 
Levensduur van het account, of totdat u uw cv verwijdert
Cv-gegevens (niet-vindbaar) – alleen u en eventuele derden met wie u akkoord gaat om uw ‘niet-vindbare’ cv te delen, kunnen uw cv bekijken.We verzamelen, bewaren, verwerken, profileren en analyseren de niet-vindbare gegevens uit uw cv. We delen de niet-vindbare gegevens uit uw cv alleen met Werkgevers in uw opdracht, wanneer u solliciteert op vacatures.
 
Om u te helpen relevantere Vacatures te vinden.Uitvoering van een contract , aangezien deze gegevens essentieel zijn om u te helpen bij het vinden van een baan

We beroepen ons op ons rechtmatige belang voor analytische doeleinden om een waardevolle en relevante dienst aan de Werkzoekende te verlenen. 
Levensduur van het account, of totdat u uw cv verwijdert
Persoonsgegevens die we van Werkgevers verzamelen:
Wat we verzamelenHoe we deze gebruikenWaarom we deze verwerkenRechtsgrondBewaartermijn
Bedrijfsinformatie – verificatiedocumenten over uw bedrijf, contactgegevens van medewerkers en fysieke locatie van het bedrijf (waaronder Federal Employer Identification Number (EIN), bedrijfsregistratienummer of een elektriciteitsrekening). Dit kan ook screeningsinformatie van werkgevers en de aanwezigheid van de werkgever bij evenementen/seminars omvatten.Wij verzamelen, verwerken, bewaren en analyseren dergelijke gegevens om te verifiëren of Werkgevers op onze Website legitiem zijn. 
Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden, met uitzondering van verzoeken van de politie of gerechtelijke bevelen.
Om fraude en spam te voorkomen en om Werkzoekenden te beschermen.

Om onze dienstverlening te verbeteren.

Om de nauwkeurigheid van marktanalyses en verkoopstrategieën te verbeteren.
We beroepen ons op ons rechtmatige belang om frauduleuze activiteiten op onze Websites op te sporen en te voorkomen. 

We beroepen ons op ons rechtmatig belang om onze dienstverlening en de nauwkeurigheid van marktanalyses en verkoopstrategieën te verbeteren.

Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Voor gegevens die voor verificatiedoeleinden worden verstrekt, verwijderen we dergelijke informatie nadat uw account is geverifieerd. Informatie die wordt gebruikt voor facturering bewaren we in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Voor aanwezigheid bij evenementen/seminars voor de levensduur van het account. 
Uitgebreide mediacontent – video’s, afbeeldingen en andere content over uw bedrijfWe importeren en/of bewaren dergelijke content en geven deze weer op onze Websites.Om Werkgevers in staat te stellen hun Vacatures en Bedrijfspagina’s te verbeteren door richmedia-content toe te voegen.Toestemming – een Werkgever hoeft deze gegevens niet te verstrekken. 
We hebben er een rechtmatig belang bij om onze diensten te verbeteren en Werkgevers te helpen de beste kandidaten aan te trekken.
Levensduur van het account, of totdat u dergelijke content verwijdert.
Video-opnamen – vooraf opgenomen (ook bekend als eenrichtingsgesprekken) en live sollicitatiegesprekken op Indeed Hiring PlatformWe verwerken video -opnamen namens Werkgevers totdat ons wordt opgedragen de gegevens te verwijderen, in overeenstemming met onze rol als gegevensverwerkerOm gebruikers in staat te stellen sollicitatiegesprekken te voeren en eraan deel te nemen op ons platformWe verwerken deze video’s namens een Werkgever en verwijderen deze op verzoek van de Werkgever als onderdeel van de uitvoering van een contract. We bewaren deze video’s totdat we door de Werkgever worden geïnstrueerd om ze te verwijderen, in overeenstemming met onze rol als gegevensverwerker
Persoonsgegevens die we van niet-gebruikers van onze Websites verzamelen:
Wat we verzamelenHoe we deze gebruikenWaarom we deze verwerkenRechtsgrondBewaartermijn 
Profielgegevens – we kopen cv’s en andere profielgegevens van derden waar dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met dit PrivacybeleidOnder beperkte omstandigheden bewaren en analyseren wij dergelijke gegevens om prospects te identificeren en marketingmateriaal te versturen, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Om een publiek te bereiken dat niet bekend is met Indeed.Wij beroepen ons op ons rechtmatige belang om een waardevolle en relevante dienst te leveren aan gebruikers van onze Websites.We bewaren deze gegevens totdat de betrokkene ons instrueert ze te verwijderen, of totdat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt

Alle Persoonsgegevens die Indeed verkrijgt uit andere externe bronnen worden door Indeed verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving.

Aanvullende doeleinden en openbaarmaking van gegevens

— Cv-gegevens 

Door een vindbaar cv op de Website te plaatsen of een cv-bestand op de Website te uploaden, vraagt u Indeed en geeft u Indeed toestemming om uw cv beschikbaar te stellen aan externe partijen in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van Indeed. Wanneer u een profiel aanmaakt op Indeed, wordt uw cv standaard ingesteld op ‘vindbaar’. Tenzij anders aangegeven op de Website, betekent dit dat profiel- en cv-gegevens (vindbaar) beschikbaar kunnen zijn voor externe partijen zoals Werkgevers. 

Houd er rekening mee dat Werkgevers en vertegenwoordigers van Werkgevers die toegang hebben tot uw cv-gegevens terwijl het is ingesteld op vindbare zichtbaarheid, of bij wie u solliciteert met uw niet-vindbare cv, ervoor kunnen kiezen om uw cv met andere partijen te delen. Indeed is niet verantwoordelijk voor dit delen. Ook wanneer u uw vindbare cv rechtstreeks deelt met een gepersonaliseerde link, kunnen we niet bepalen wie uw cv te zien krijgt wanneer u die link deelt. 

U kunt de privacyinstellingen van uw cv op elk moment wijzigen. Als u niet wilt dat Indeed uw cv-gegevens beschikbaar (vindbaar) maakt voor derde partijen zonder dat u daartoe opdracht geeft of als u niet wilt dat Werkgevers contact met u opnemen, kunt u uw cv op ‘niet-vindbaar’ zetten. Als u meer wilt weten over uw cv, inclusief de verschillen tussen vindbare en niet-vindbare privé-cv’s en hoe u de privacyinstellingen van uw cv kunt wijzigen, raadpleegt u onze Veelgestelde vragen.

Naarmate we de Website blijven verbeteren, kunt u zinnen zien als ‘Werkgevers kunnen u vinden’ en ‘Werkgevers kunnen u niet vinden’. Deze uitdrukkingen dienen voor een beter begrip van de gebruiker en zijn synoniem met de eerder gebruikte termen ‘Vindbaar’ respectievelijk ‘Niet-vindbaar’. 

– Werkgeversaccounts

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om Werkgeversaccounts aan elkaar te koppelen. Aan gekoppelde gebruikers kunnen specifieke rollen worden toegekend, die verschillende toegangsniveaus bieden tot de Persoonsgegevens van de kandidaat in het hoofdaccount. Als u Werkgever bent en u andere Indeed-gebruikers uitnodigt om hun accounts te koppelen aan dat van u, gaat u ermee akkoord dat deze gekoppelde gebruikers mogelijk toegang hebben tot sommige of alle informatie in uw account. Soorten Persoonsgegevens van kandidaten omvatten contactpersonen in een cv, sollicitatiematerialen en -statussen, communicatie met sollicitanten, een actie die is uitgevoerd door u of een andere gebruiker die aan het account is gekoppeld, wanneer u die actie heeft uitgevoerd en factureringsinformatie binnen het account. Wanneer een Werkgeversaccount wordt verwijderd, hetzij door uw eigen toedoen of door toedoen van een beheerder, verliest u de toegang tot alle Persoonsgegevens van kandidaten in het gekoppelde account.

– Cv-reviews

In bepaalde markten bieden we mogelijk extra diensten in de vorm van cv-reviews om Werkzoekenden te helpen bij het maken en verbeteren van hun cv. Dit omvat mogelijk hulp bij het begrijpen hoe uw cv kan worden geparseerd door Applicant Tracking Systems, feedback over het maken van een effectiever cv of een gepersonaliseerde video met een cv-review. Door deze diensten te verlenen, geeft Indeed u mogelijk feedback, inclusief vragen en opmerkingen over de inhoud van uw cv, over uw cv of over andere materialen die u via de diensten verstuurt. We geven deze feedback rechtstreeks aan u en mogelijk kunt u deze openen in uw account. De feedback wordt niet met Werkgevers gedeeld.

Automatische verwerking van uw Persoonsgegevens

Wij verwerken Persoonsgegevens automatisch om specifieke aspecten met betrekking tot een gebruiker te evalueren en om de voorkeuren en interesses van een gebruiker te analyseren en te voorspellen. Wanneer we deze verwerking uitvoeren, doen we dit op basis van toestemming van de gebruiker of de uitvoering van een contract, waarbij een dergelijke verwerking voor ons noodzakelijk is om onze diensten aan Werkzoekenden en Werkgevers te leveren. We kunnen dankzij deze verwerking bijvoorbeeld Werkzoekenden effectief aan Werkgevers koppelen, aan Werkzoekenden Vacature-alerts, aanbevolen vacatures en uitnodigingen om op vacatures te reageren sturen waarin de Werkzoekende waarschijnlijk is geïnteresseerd, bepaalde sollicitaties van Werkzoekenden naar een Werkgever sturen, zoekresultaten weergeven, meldingen over de status van de sollicitatie namens Werkgevers versturen of bepaalde activiteiten voor spam- en fraudedetectie uitvoeren om onze gebruikers te beschermen. Dergelijke verwerking is onderworpen aan de beveiligingsmaatregelen die worden vermeld in dit Privacybeleid om de privacy van onze gebruikers te beschermen. U kunt contact opnemen met privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties) om uw rechten uit te oefenen of bezwaar te maken tegen mogelijke beslissingen voortvloeiend uit deze automatische verwerking.

— Opname van websiteactiviteit: wat we doen met de gegevens

We verzamelen, registreren, verwerken, analyseren en bewaren alle activiteiten die u op de Website en op de gelieerde websites uitvoert, en alle interacties en communicatie die u heeft met, op of via de Website en gelieerde websites. We kunnen ook derden inschakelen om deze gegevens namens Indeed te verzamelen en te verwerken, in verband met onze activiteiten om de Websites te verbeteren, onze gebruikers te beschermen en onze diensten te optimaliseren, zoals verder in dit beleid wordt beschreven. Deze activiteitsgegevens omvatten: welke delen van de Website u bezoekt (inclusief URL’s), welke content u bekijkt, welke informatie u invoert, of en waar u klikt, scrolt, met de muis beweegt, met de muis overheen gaat of anderszins reageert op of communiceert met of via de Website en gelieerde websites, de timing van elke activiteit en de tijd die aan elke activiteit wordt besteed. Wij verzamelen deze gegevens van iedereen die de Website en gelieerde websites gebruikt, waaronder gebruikers van de modus Private Browsing, de ‘incognitomodus’ of soortgelijke modi. We gebruiken leveranciers als een uitbreiding van de Website en gelieerde websites om deze gegevens te verzamelen, vast te leggen, te verwerken, te analyseren en op te slaan. 

We verwerken uw activiteit op de Website en gelieerde websites om meer inzicht te krijgen in hoe u deze gebruikt. Op basis van die inzichten kunnen we onze producten en diensten aanpassen en verbeteren. Uiteindelijk helpt dat u weer om een nieuwe baan te vinden. 

Deze gegevensverzameling is van cruciaal belang voor de werking van onze websites. Als u niet wilt dat uw acties op deze wijze worden verzameld, geregistreerd, verwerkt, geanalyseerd of gedeeld, moet u wellicht stoppen met het gebruik van onze websites.

Met wie we uw gegevens delen 

Gegevensoverdrachten aan onze Dochterondernemingen

Indeed deelt informatie met zijn Dochterondernemingen om de hieronder beschreven redenen. De geleverde diensten en de functionaliteit van de Websites zijn zonder dergelijke overdrachten niet mogelijk. Indien u niet wilt dat dergelijke gegevens op deze wijze worden overgedragen, moet u deze Websites niet gebruiken. 

Doel van het delenUitleg over het delen
Om onze diensten te verbeterenBiedt Werkzoekenden gepersonaliseerde en verbeterde content, prestaties, functies en service.

Biedt Werkgevers inzicht in de prestaties van vacatures. 
Meer werkgevers, vacatures en werkzoekendenWerkzoekenden hebben toegang tot meer vacatures en Werkgevers hebben toegang tot meer Werkzoekenden.
Betere beveiliging voor gebruikersVerbetert de veiligheid van gebruikers en interne activiteiten, probleemoplossing en opsporing van fraude en spam.

Gegevensoverdrachten aan Werkgevers 

Indeed stuurt Persoonsgegevens van Werkzoekenden naar Werkgevers, ook in opdracht van Werkzoekenden en Werkgevers. Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd gedurende het zoeken naar een baan en het sollicitatie- en gespreksproces. Persoonsgegevens van Werkzoekenden die op deze manier aan Werkgevers worden overgedragen, worden verwerkt in overeenstemming met de Voorwaarden van Indeed en die van de betreffende Werkgever. Deze overdracht kan inhouden dat uw sollicitatie en/of aanvullende informatie over kandidaten, zoals uw contactgegevens, worden verstuurd naar andere platforms die de Persoonsgegevens van Werkzoekenden voor de Werkgever verwerken, zoals het door de Werkgever geprefereerde Applicant Tracking System (ATS) of planningsplatform.

Werkgevers stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het adequaat beschermen van alle rechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. 

Indeed-werkgeversaccounts die gekoppeld zijn aan het domein van een werkgever kunnen worden gedeeld met andere leden van uw organisatie, dit om het toewijzen van nieuwe leden aan het corresponderende werkgeversaccount te vereenvoudigen. Als u Indeed gebruikt met een zakelijk e-mailadres, maar de Diensten niet gebruikt in verband met uw organisatie (bijvoorbeeld om zelf te zoeken naar en te solliciteren op vacatures), en u niet wilt dat deze informatie met uw organisatie wordt gedeeld, dient u uw account over te zetten naar een persoonlijk e-mailadres. Het kan zijn dat u het e-mailadres op uw account kunt updaten via de instellingenpagina van het account, afhankelijk van uw inlogmethode. Wanneer uw werkgever SSO-functionaliteit gebruikt op Indeed, kan het zijn dat u het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Indeed-account niet kunt updaten.  Neem voor meer informatie contact op met de IT-/HR-beheerder van uw werkgever. 

Gegevensoverdrachten aan Werkzoekenden

Indeed stuurt bepaalde aan Werkgevers gerelateerde informatie naar Werkzoekenden. Hieronder valt het publiceren van Vacatures, Bedrijfspagina’s en salarisinformatie op de Websites en het publiceren van Vacatures op externe websites. Indeed kan ook bepaalde aan Werkgevers gerelateerde informatie beschikbaar stellen aan Werkzoekenden, zoals informatie over de activiteiten en reacties van een Werkgever op de Websites. Dit kan onder andere zijn: de naam van de vertegenwoordiger van de Werkgever, de plaats/provincie van de Werkgever, of de Werkgever actie heeft ondernomen of heeft besloten geen actie te ondernemen met betrekking tot het cv of de sollicitatie van de Werkzoekende, zoals het openen, bekijken van, reageren op of een beslissing nemen met betrekking tot het cv of de sollicitatie, of de Werkgever contact heeft gelegd met andere Werkzoekenden of cv’s van andere Werkzoekenden heeft bekeken, en of de Werkgever een actie heeft ondernomen met betrekking tot een Vacature, zoals het pauzeren of sluiten ervan. Wij doen dit om Werkzoekenden te helpen bij het beoordelen van hun kansen op een baan. Wanneer u als Werkgever de Websites gebruikt (bijvoorbeeld door een Vacature te plaatsen of via het Indeed CV-programma contact op te nemen met een Werkzoekende), stemt u ermee in dat Indeed deze informatie aan Werkzoekenden kan verstrekken.

Gegevensoverdrachten aan dienstverleners en andere derden

We gebruiken externe partijen om diensten uit te voeren in verband met onze activiteiten, om de Websites en onze diensten, producten en functies te verbeteren, om onze gebruikers te beschermen en te achterhalen wat ze nodig hebben, en om onze diensten en gebruikerservaring te verbeteren. Door onze Websites te gebruiken erkent u dat Indeed dergelijke derden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot het verzamelen, verwerken, analyseren en registreren van uw activiteiten op, interactie met en communicatie met of via onze Websites. Dit omvat onder meer welke delen van de Site u bezoekt (inclusief URL’s), welke content u bekijkt, welke informatie u invoert, of en waar u klikt, scrolt, met de muis beweegt, met de muis overheen gaat of anderszins reageert op of communiceert met of via de Website, de timing van elke activiteit en de tijd die aan elke activiteit wordt besteed. Onze derden verzamelen deze gegevens van iedereen die de Website gebruikt, waaronder gebruikers van de modus Private Browsing, de ‘incognitomodus’ of soortgelijke modi.

We verwerken uw activiteit op de Website rechtstreeks of via derden om meer inzicht te krijgen in hoe u deze gebruikt. Op basis van die inzichten kunnen we onze producten en diensten aanpassen en verbeteren. Uiteindelijk helpt dat u weer om een nieuwe baan te vinden. 

Alle overdrachten van informatie aan dienstverleners vallen onder passende gegevensovereenkomsten en, in het geval van internationale gegevenstransfers, onder juridische mechanismen daarvoor. We dragen gegevens over aan dienstverleners om de volgende redenen:

Doel van het delenUitleg over het delenRechtsgrond
Gepersonaliseerde ervaring biedenOm relevante functies, diensten en voorkeuren te leveren door middel van uw activiteit op onze WebsitesRechtmatig belang om diensten te verlenen
Onze diensten, producten en functies verbeterenOm doorlopend een hoge standaard te onderhouden van diensten, producten en functies Rechtmatig belang om onze diensten te verbeteren
Gebruikers beschermenOm mogelijke fraude of andere beveiligings- en veiligheidsschendingen te voorkomen of onderzoekenRechtmatig belang om fraude en beveiligingsschendingen te voorkomen
Betalingen mogelijk makenOm krediet te controleren, betalingen uit te voeren en uw account te onderhoudenUitvoering van een contract
Een Indeed-app installeren of gebruikenEr worden beperkte persoonsgegevens, zoals IP-adres en gebeurtenisgegevens, gedeeld met het platform waarvan u de app downloadt om inloggen via accounts van derden te faciliteren, diensten te verlenen en advertenties toe te schrijven;Rechtmatig belang om diensten te leveren en advertenties toe te schrijven
OpslagClouddienstverleners die onze gegevens hosten en opslaanUitvoering van een contract
Professionele vergunningen of certificaten verifiërenAls onderdeel van een sollicitatieprocesToestemming– we verifiëren certificeringen alleen als onderdeel van een sollicitatieproces met uw toestemming

U kunt contact opnemen met privacy-dept @ indeed.com (spaties verwijderen) voor een actuele lijst van externe dienstverleners.

Indeed verkoopt of verhuurt geen gegevens uit de Updates van Indeed Sollicitatiegesprekken of shortcode-programma’s van Recruiteruitnodigingen aan derden voor marketingdoeleinden.

Gegevensoverdrachten aan partners

In bepaalde markten werkt Indeed met partners die betrokken zijn bij het helpen van Werkzoekenden om kansen te vinden. Deze partnerschappen laten Werkzoekenden kennismaken met Indeed en onze diensten. Dit soort partnerschappen helpt Indeed inzicht te krijgen in de behoeften van Werkzoekenden in diverse doelgroepen en hoe we onze diensten voor diverse doelgroepen kunnen verbeteren. In sommige gevallen deelt Indeed beperkte informatie over Werkzoekenden met onze partners. Bijvoorbeeld de bevestiging dat een Werkzoekende een Indeed-account heeft aangemaakt of een van onze Websites heeft gebruikt (bijvoorbeeld door te solliciteren op een bepaald aantal vacatures of door gebruik te maken van onze carrièregidsen). Wij streven ernaar om alle Werkzoekenden aan een baan te helpen, maar wij zijn in de eerste plaats een website, dus deze partnerschappen helpen ons om een publiek te bereiken dat misschien niet naar Indeed komt via regulier internetgebruik. Deze partners kunnen hun carrièrediensten adverteren in samenwerking met Indeed. Voor alle duidelijkheid: wanneer partners op de website co-branded zijn, is elke entiteit een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens. 

Overdracht van openbaar beschikbare informatie

Als gebruikers materiaal plaatsen op de Websites op een wijze waardoor dit materiaal vindbaar wordt door personen, behoudt Indeed zich het recht voor om deze informatie te verzamelen en te delen met externe partijen. Indien een Werkgever een vacature op de Websites plaatst, mag Indeed naar eigen goeddunken deze Vacatures of de informatie erin met externe partijen delen, onder voorbehoud van een overeenkomst met dergelijke externe partijen. Indeed behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld uit openbare bronnen, in deze hoedanigheid te delen.

Overdracht van informatie van dienstverleners

Indeed kan informatie over gebruikers die is verkregen van platforms van derden, zoals sociale netwerksites, verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om het aantal reacties en de verspreiding van marketingcampagnemaatregelen zoals tv-commercials te classificeren en kwantitatief te begrijpen;
 • Om de reputatie van de diensten van Indeed te bewaken om te begrijpen wat wordt gewaardeerd en wat niet, en deze informatie te gebruiken in communicatieplannen;
 • Voor vroegtijdige opsporing van verbeteringen aan de dienstverlening, monitoring van gebruikersfeedback en planning van tegenmaatregelen;
 • Om ondersteuning te bieden voor gebruikers die niet weten hoe ze de diensten van Indeed moeten gebruiken;
 • Om productfouten te vinden (bijvoorbeeld ‘Wanneer ik de app probeer te openen, wordt een 501-fout weergegeven en kan ik deze niet gebruiken’ of ‘Ik kan niet solliciteren op een vacature’) en het probleem te escaleren naar het ontwikkelingsteam.

Links naar websites van externe partijen

De Websites kunnen ook links naar externe websites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u onze Websites. Uw webbrowser kan ook de URL van de Websites-pagina waarop u heeft geklikt bekendmaken aan de website van de externe partij, en deze URL kan zoektermen en filters bevatten die u op de Websites heeft gebruikt. De Websites kunnen ook Bedrijfspagina’s ter beschikking stellen die informatie bevatten die door externe Werkgevers is verstrekt.

Indeed is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van derden. Lees hun afzonderlijke privacybeleid voor meer informatie.

Beveiliging

Indeed gebruikt redelijke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen. Indeed wil uw ervaring zo veilig mogelijk maken door de persoonsgegevens die onder dit beleid vallen te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of ongeoorloofde toegang. Wij voeren regelmatig kwetsbaarheidsassessments van onze systemen en ons netwerk uit om uw persoonsgegevens te beschermen. Geen enkele methode voor het versturen of methode voor het elektronisch opslaan van informatie via internet kan echter 100% veilig zijn. Bijvoorbeeld, e-mails of andere berichten die via uw webbrowser worden verstuurd of cv’s die met werkgevers worden gedeeld, zijn mogelijk niet versleuteld door de ontvanger. Wanneer de veiligheid van uw informatie buiten onze controle ligt, kunnen we de privacy van dergelijke informatie niet garanderen.

Raadpleeg onze pagina over beveiliging voor meer informatie over hoe Indeed uw gegevens beschermt.

Cookies en trackingtechnologieën

Wanneer u de Websites bezoekt, een Indeed-app downloadt of installeert en in sommige van onze advertenties op websites van derden, gebruiken we cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën voor metingsdiensten, betere getargete advertenties en marketingdoeleinden. Zie ons Cookiebeleid voor meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies, inclusief hoe u het gebruik van deze cookies kunt beheren via uw browserinstellingen en waar u zich kunt afmelden voor ons gebruik van niet-essentiële cookies.

Inloggen vanaf websites van derden

Als u nog geen Indeed-account heeft, maar zich aanmeldt bij Indeed met een derde partij zoals Facebook of Google, maakt u automatisch een Indeed-account aan met het e-mailadres dat u ook voor uw Facebook- of Google-account gebruikt. Als u ermee instemt om deze informatie aan Indeed te verstrekken, wordt u geverifieerd door Facebook of Google en doorverwezen naar Indeed. Houd er rekening mee dat als u zich aanmeldt voor Indeed met uw Facebook- of Google-account, Facebook of Google cookies zal gebruiken om u te verifiëren als een Facebook- of Google-gebruiker.

Door Indeed te bezoeken via uw Facebook- of Google-account, geeft u aan te begrijpen dat Facebook of Google bepaalde Persoonsgegevens zullen delen om u te verifiëren, zodat u de Websites veilig kunt gebruiken. Als u niet langer gegevens met Indeed wilt delen vanuit uw Facebook- of Google-account, moet u de instellingen van uw Facebook- of Google-account aanpassen. De informatie die vanuit Facebook of Google naar Indeed wordt overgeplaatst, wordt gezien als Indeed-accountinformatie voor uw gebruik van Indeed.

U kunt de koppeling tussen uw Facebook- of Google-account en uw Indeed-account te allen tijde uitschakelen via de privacyinstellingen van uw Facebook- of Google-account. Facebook en Google kunnen u ook om toestemming vragen om bepaalde andere gegevens te delen met Indeed, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, profielfoto, openbare profielgegevens en uw e-mailadres. Wanneer u deze toestemming heeft gegeven, wordt de gevraagde informatie met Indeed gedeeld. Deze informatie wordt gebruikt om diensten aan u te bieden, inclusief het invullen van uw Indeed-profiel op Indeed. De gedeelde gegevens blijven gekoppeld aan uw Indeed-profiel totdat u de koppeling wijzigt of verwijdert.

Do Not Track-verzoeken 

We reageren niet op het ‘Do Not Track’-signaal (DNT) als dit is ingeschakeld in de browser van de gebruiker. Als we cookies plaatsen of uitlezen op websites waarop onze vacaturezoek- en weergavefuncties zijn geplaatst, maar die niet aan ons zijn gelieerd, doen we dit om bijvoorbeeld een gepersonaliseerde zoekervaring aan gebruikers van deze websites te bieden. We delen geen informatie over uw gebruik van onze Websites met deze externe partijen. Indien externe partijen die zijn opgenomen op de Websites (zoals omschreven in ons  Cookiebeleid), hun eigen externe cookies plaatsen of uitlezen, kunnen zij wel of niet reageren op het DNT-signaal.

Conversietracking 

Indeed kan Werkgevers voorzien van een code voor een Conversion Tracker voor de Website. Deze tracker pingt de webbeacon voor Werkzoekenden en houdt gegevens bij wanneer een Werkzoekende op een vacature solliciteert via de website van de Werkgever. De Conversion Tracker is gewoon een teller die aan Indeed meldt dat een Werkzoekende heeft gesolliciteerd en kan sollicitaties op verschillende apparaten tellen als een Werkzoekende op de website van de Werkgever is ingelogd. Als u de webbeacon voor Werkzoekenden van Indeed zelf wilt uitzetten, moet u onze afmeldfunctie voor webbeacons gebruiken.

Overnames en andere reorganisaties

Informatie die verzameld is uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen voortvloeiend uit een verandering in eigendom of zeggenschap met betrekking tot de werkzaamheden van Indeed (middels fusie, overname, verkoop of anderszins) of een andere reorganisatie, samenwerking, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (waaronder met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures), en dergelijke informatie kan door een externe partij worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid totdat u anderszins wordt geïnformeerd. Verder kan informatie die verzameld is uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, worden gedeeld met een of meer externe partijen in verband met een overname of fusie verricht door Indeed of deze externe partijen.

Uw rechten op het gebied van persoonsgegevens

Als gebruiker van onze Websites heeft u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot Persoonsgegevens. Alle gebruikers van Indeed, ongeacht hun locatie, kunnen deze rechten uitoefenen met enkele beperkingen, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Deze rechten worden alleen verleend aan menselijke accounteigenaren en zijn niet beschikbaar voor werkgevers of andere rechtspersonen, behalve zoals vereist door de wet. Indien wettelijk toegestaan kan een derde partij namens u een verzoek indienen. 

We verifiëren alle verzoeken via e-mail alvorens ze in behandeling te nemen en behouden ons het recht voor om een verzoek te weigeren wanneer we uw identiteit niet naar tevredenheid kunnen verifiëren. Dit geldt ook voor verzoeken die namens u door iemand anders worden ingediend.  ​​

Hoewel Indeed deze rechten aanbiedt aan al zijn gebruikers, is het mogelijk dat Werkgevers niet dezelfde rechten bieden, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. U dient uw lokale wetgeving en de wetten op de locatie van de Werkgever te raadplegen om te begrijpen wat uw rechten zijn met betrekking tot uw sollicitatiematerialen en andere Persoonsgegevens waarvan de Werkgever de verwerkingsverantwoordelijke is.

Als u vragen of klachten heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, raden wij u aan om contact met ons op te nemen.

Het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en over te dragen

U kunt een formeel verzoek indienen om uw Persoonsgegevens in te zien (ook wel het ‘recht om te weten’ genoemd) door een aanvraagformulier voor Persoonsgegevens in te vullen of door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties) vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. U heeft toegang tot veel van uw Persoonsgegevens door deze rechtstreeks in uw account te bekijken. 

U heeft het recht om te verzoeken dat we aan u bekendmaken welke Persoonsgegevens we over u verzamelen, gebruiken, bekendmaken en ‘verkopen’ of ‘delen’ (in de zin van de CCPA en zoals hier uitgelegd). We verstrekken uw Persoonsgegevens aan u in een overdraagbare indeling. Hierdoor kunt u uw gegevens in een elektronisch bruikbare indeling van ons krijgen en uw gegevens in een elektronisch bruikbare indeling aan een andere partij overdragen. Als u meerdere e-mailadressen voor communicatie met een Website heeft gebruikt, moet u per e-mailadres een apart verzoek sturen, zodat we u ook de Persoonsgegevens kunnen sturen die aan deze e-mailadressen zijn gekoppeld.

Het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren

U heeft het recht uw Persoonsgegevens aan te passen (bijwerken of corrigeren). U kunt veel van uw Persoonsgegevens wijzigen door uw accountprofielgegevens rechtstreeks te bewerken. 

U kunt ook een formeel verzoek indienen om Indeed onjuiste, onvolledige of verouderde Persoonsgegevens namens u te laten aanpassen door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties) vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen

U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit staat ook bekend als het ‘recht op uitwissing’ en Werkzoekenden kunnen hun account sluiten of permanent verwijderen. U kunt veel van uw Persoonsgegevens verwijderen door deze rechtstreeks uit uw account te verwijderen. Klik als u uw account wilt sluiten op de knop ‘Mijn account sluiten’ op uw accountpagina.

U kunt verzoeken om permanente verwijdering van uw Persoonsgegevens die door onze website worden verwerkt door een aanvraagformulier voor Persoonsgegevens in te dienen. U kunt ons ook verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties) vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

Het verwijderen van uw Persoonsgegevens kan extra gevolgen hebben voor uw account, zoals uitgelegd in onze Veelgestelde vragen over privacy. Als u bijvoorbeeld Indeed Apply of Easy Apply heeft gebruikt om te solliciteren op een vacature die op onze Website of een gelieerde website wordt vermeld, ontvangt u mogelijk bepaalde communicatie in verband met uw sollicitatie niet van ons of van andere gebruikers van onze Website of gelieerde websites. Het laten verwijderen van uw Persoonsgegevens heeft geen invloed op de berichten die we namens anderen verwerken in verband met hun gebruik van onze website. Deze anderen hebben mogelijk nog steeds toegang tot alle berichten die naar u worden verstuurd of die van u worden ontvangen.

Door de verwijdering van uw Persoonsgegevens aan te vragen, gaat u er mee akkoord dat u niet meer in aanmerking komt voor actieve sweepstakes, wedstrijden, loterijen en andere promoties.

Wanneer Indeed een externe leverancier gebruikt om Persoonsgegevens te verwerken die door Indeed worden beheerd, zullen wij uw verzoek doorgeven aan deze leveranciers en redelijke verzoeken doen om andere verwerkingsverantwoordelijken van uw Persoonsgegevens op de hoogte te stellen van uw verzoek. 

Houd er rekening mee dat een verzoek tot verwijdering alleen betrekking heeft op uw Persoonsgegevens. Als u een verzoek tot verwijdering indient voor uw Werkgeversaccount, zullen wij alleen uw Persoonsgegevens verwijderen; Niet-persoonsgebonden gegevens, zoals informatie over uw bedrijf, worden niet verwijderd. 

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Wanneer wij ons beroepen op rechtmatige belangen als een rechtsgrondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking en verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens niet langer op deze wijze verwerken, tenzij wij dwingende rechtmatige gronden hebben die zwaarder wegen dan uw rechten. 

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van besluitvorming en profilering, die een rechtsgevolg of vergelijkbare significante gevolgen heeft. 

Als u een formeel verzoek wilt indienen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of om de verwerking te beperken, stuur dan een e-mail naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties). 

Toestemming intrekken

Wanneer wij ons baseren op uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Instructies over hoe u uw toestemming kunt intrekken, worden u uitgelegd op het moment dat u om uw toestemming wordt gevraagd.

Als u ermee heeft ingestemd locatiegegevens te verstrekken via een mobiele app, kunt u de locatiediensten op uw apparaat te allen tijde uitschakelen. U kunt hier vinden hoe u de voorkeuren voor de locatie-instellingen van uw mobiele apparaat kunt wijzigen. U kunt ook contact opnemen met privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties) om ons te laten weten dat u uw toestemming intrekt. Let op: Verwerkingen die we hebben uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt, blijven wettig.

Rechten om u af te melden 

U kunt het recht hebben om u af te melden voor de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens. 

Als u al uw Vacature-alerts wilt aanpassen, klikt u op ‘Deze vacature-alert aanpassen’ (of een soortgelijke actie) om uw inschrijvingen te bewerken. U kunt uw marketinginschrijvingen (voor Vacature-alerts, aanbevolen vacatures en andere meldingen) ook via het dashboard van uw account bekijken en bewerken (indien van toepassing) of hiervoor contact met ons opnemen.

 • Marketingberichten 

Als u zich wilt afmelden voor een bepaalde marketing-e-mail, klikt u op ‘Afmelden’ (of een soortgelijke actie), indien van toepassing. Houd er rekening mee dat u zich hiermee alleen afmeldt voor dat specifieke soort marketingberichten. U kunt uw marketinginschrijvingen via het dashboard van uw account bekijken en bewerken (indien van toepassing) of hiervoor contact met ons opnemen.

Bovendien kunt u zich voor alle marketingberichten afmelden door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties). We zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inwilligen.

Houd er ten slotte rekening mee dat we wel andere niet-marketingberichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten. 

 • Conversietracking 

Zoals uitgelegd in onze veelgestelde vragen, voeren we conversietracking uit om ons inzicht in uw sollicitatietraject te verbeteren. U kunt zich afmelden voor conversietracking door u af te melden voor onze webbeacon. Als u zich wilt afmelden voor onze webbeacon, bezoek dan onze pagina voor het afmelden voor de webbeacon.

Het recht op non-discriminatie voor het uitoefenen van uw rechten

We discrimineren u op geen enkele manier als u enige van uw rechten uitoefent.

Beperkingen

Deze rechten kunnen onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving in de betrokken markten. Verzoeken worden uitgevoerd binnen de tijd die is toegestaan door relevante regelgeving vanaf het moment waarop wij uw verzoek bevestigen. U dient zich ervan bewust te zijn dat er, indien toegestaan, kosten in rekening kunnen worden gebracht voor herhaalde verzoeken van dezelfde persoon zoals bepaald door Indeed en enkel opgelegd voor zover wettelijk toegestaan.

Houd er ook rekening mee dat het laten verwijderen van uw Persoonsgegevens die door Indeed worden bewaard geen invloed heeft op de berichten die we namens anderen in verband met hun gebruik van de Doorstuurservice van Indeed verwerken. Deze anderen hebben mogelijk nog steeds toegang tot alle berichten die naar u worden verstuurd of die van u worden ontvangen.

Als u in Japan gevestigd bent en zich wilt beroepen op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals toegang tot en verwijdering van de persoonsgegevens die Indeed heeft verzameld naar aanleiding van uw gebruik van of sollicitatie via andere vacature banken (bijv. Townwork en Rikunabi Next), stuurt u dan een verzoek naar dergelijke vacaturebanken. Als u een verzoek om verwijdering naar een andere vacaturebank stuurt, worden alle persoonsgegevens die Indeed en alle andere vacaturebanken bezitten met betrekking tot uw sollicitatie via de vacaturebank (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de sollicitatiegegevens) gewist.

Regiospecifieke informatie

Indeed is een wereldwijde organisatie met kantoren op meerdere locaties over de hele wereld. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens kunnen overdragen aan andere Indeed-entiteiten, derden of zakenpartners in verschillende landen. We hebben maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen als deze naar een ander land worden overgedragen. Deze worden hieronder uiteengezet. In dit onderdeel vindt u aanvullende informatie of rechten waarop u uit hoofde van uw lokale wetgeving misschien aanspraak hebt.

Europa: Internationale gegevensoverdrachten buiten de EER, het VK en Zwitserland

In voorkomende gevallen worden overdrachten van Persoonsgegevens van personen in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland door Indeed Ireland naar rechtsgebieden buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland uitgevoerd met behulp van rechtmatige overdrachtsmechanismen overeenkomstig de AVG. Overdrachten zijn bijvoorbeeld doorgaans gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Deze overeenkomsten omvatten ook de beschermingsmaatregelen en eisen die zijn vastgelegd in hoofdstuk V (en artikel 28, waar relevant) van de AVG. 

EU-VS-kader voor gegevensprivacy 

Indeed Inc. voldoet aan het EU-VS-kader voor gegevensprivacy (EU-U.S. Data Privacy Framework program, EU-U.S. DPF), de Uitbreiding van het VK op het EU-U.S. DPF en het Zwitserland-VS-kader voor gegevensprivacy (Swiss-U.S. Data Privacy Framework, Swiss-U.S. DPF), zoals uiteengezet door het Amerikaanse Department of Commerce. Indeed Inc. heeft tegenover het Amerikaanse Department of Commerce verklaard dat voldaan wordt aan de Beginselen van het EU-VS-kader voor gegevensprivacy (EU-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die op basis van het EU-U.S. DPF worden ontvangen vanuit de Europese Unie en die op basis van de Uitbreiding van het VK op het EU-U.S. DPF worden ontvangen vanuit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar). Indeed Inc. heeft tegenover het Amerikaanse Department of Commerce verklaard dat voldaan wordt aan de Beginselen van het Zwitserland-VS-kader voor gegevensprivacy (Swiss-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op basis van het Swiss-U.S. DPF worden ontvangen vanuit Zwitserland. Indien er een conflict bestaat tussen de bepalingen in dit privacybeleid en de Beginselen van het EU-U.S. DPF en/of het Swiss-U.S. DPF, gelden de Beginselen. Voor meer informatie over het kader voor gegevensprivacy (DPF) en om onze verklaring te bekijken, gaat u naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

De Beginselen van het kader voor gegevensprivacy zijn als volgt: 

 • Kennisgeving
 • Keuze
 • Verantwoording voor verdere overdracht
 • Beveiliging
 • Data-integriteit en doeleindbeperking
 • Toegang
 • Beroep, handhaving en aansprakelijkheid

Hieronder staat ook een lijst met de Amerikaanse entiteiten of dochtermaatschappijen van Indeed die de Beginselen van het EU-V.S. DPF naleven: 

 • Indeed Inc., 
 • HR Tech Investments LLC, 
 • Indeed Hire, Inc., 
 • RGF OHR USA, Inc., 
 • SH, Inc., 
 • Resume.com Inc., 
 • Prehire, Inc., 
 • JS Media Inc. en
 • Indeed Financial Services, Inc.

De bedrijfsactiviteiten van Indeed Inc. komen overeen met de Beginselen van het DPF, zoals hieronder verder beschreven:

 • Gegevensverzameling en gebruik – Zie het onderdeel Gegevens verzamelen en gebruiken voor de soorten persoonsgegevens die worden verzameld en informatie over de doeleinden waarvoor Indeed Inc. persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. 
 • Contact opnemen met Indeed Inc.- Zie het onderdeel Contact opnemen met Indeed voor informatie over hoe u contact opneemt met Indeed Inc. bij vragen of klachten.
 • Met wie we uw gegevens delen – Zie het onderdeel Met wie we uw gegevens delen over het soort of de identiteit van de derden waaraan Indeed Inc. persoonsgegevens verstrekt en de doeleinden van deze verstrekkingen. 
 • Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens – Zie het onderdeel Uw rechten op het gebied van persoonsgegevens over het recht van betrokkenen op toegang tot hun persoonsgegevens en de keuzes en methodes die Indeed Inc. betrokkenen biedt om het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonsgegevens te beperken.  
 • Klachten en geschillen:
  • In overeenstemming van de Beginselen van het EU-VS-kader voor gegevensprivacy zet Indeed Inc. zich in om klachten op te lossen met betrekking tot uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens die aan de Verenigde Staten worden overgedragen op grond van de Beginselen van het DPF. Personen uit de Europese Unie, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk met vragen of klachten betreffende het kader moeten eerst contact opnemen met Indeed Inc.
  • Indeed Inc. heeft zich er verder toe verbonden om onopgeloste privacyklachten op grond van de Beginselen van het DPF door te verwijzen naar Data Privacy Framework Services, een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting dat wordt beheerd door BBB National Programs. Als uw klacht niet tijdig wordt bevestigd of indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, gaat u naar https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Deze dienst wordt kosteloos aan u verleend. Als uw klacht betreffende het DPF niet kan worden opgelost via bovenstaande kanalen, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage voor bepaalde resterende claims die niet via andere geschillenregelingen zijn opgelost. Zie https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2  
  • Zie het onderdeel Klachten en geschillen voor meer informatie. 
 • Indeed Inc. is onderworpen is aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de FTC.
 • Indien vereist verstrekt Indeed Inc. persoonsgegevens in antwoord op rechtsgeldige verzoeken door openbare instanties, waaronder om te voldoen aan nationale veiligheids- of wettelijke handhavingseisen. Zie ons Transparantierapport voor meer informatie.
 • Wat betreft de aansprakelijkheid van Indeed Inc. bij doorgifte aan derden, is een organisatie die deelneemt aan het DPF verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens die deze op grond van het DPF ontvangt en vervolgens doorgeeft aan een externe partij die namens de organisatie handelt. Indeed Inc. blijft op grond van de beginselen aansprakelijk indien een vertegenwoordiger dergelijke persoonsgegevens verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de beginselen, tenzij Indeed Inc. aantoont dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die resulteerde in schade.

Uw Californische privacyrechten

Inwoners van Californië hebben de volgende aanvullende rechten.

 • Het recht om u af te melden voor de verkoop en het delen van uw Persoonsgegevens en om het gebruik van uw gevoelige Persoonsgegevens te beperken

Ga naar onze pagina Privacyrechten voor meer informatie over hoe Indeed de Californische vereiste ‘Verkoop of deel mijn persoonsgegevens niet’ benadert, waarom dit van toepassing is op uw gebruik van onze Websites en hoe u dit recht kunt uitoefenen, evenals het recht om bepaald mogelijk gebruik van categorieën gevoelige persoonsgegevens die over u zijn verzameld te beperken. U kunt uw rechten om u af te melden ook uitoefenen door de Global Privacy Control (GPC) uit te zenden op de browsers en/of browserextensies die een dergelijk signaal ondersteunen. Als u het GPC-signaal heeft ingeschakeld, zou u een pop-up-banner onderaan de browserpagina moeten zien die u naar onze pagina Privacyrechten leidt om uw instellingen voor uw account handmatig aan te passen. Dit is nodig om uw browser-ID te koppelen aan uw Indeed-account. Als u geen Indeed-account heeft of als u niet bent aangemeld bij uw Indeed-account op het moment dat u op de banner klikt, wordt uw verzoek om u af te melden voor verkoop/delen gekoppeld aan het e-mailadres dat u handmatig invoert op het formulier op het moment van het verzoek.  

Onder het Californische recht ‘Shine the Light’ (Burgerlijk Wetboek artikel 1798.83) hebben inwoners van Californië rechten met betrekking tot de openbaarmaking van hun Persoonsgegevens aan externe partijen voor hun eigen directmarketing-doeleinden. Wij maken uw Persoonsgegevens niet bekend aan derden voor directmarketing-doeleinden van die derden indien u gebruik heeft gemaakt van uw recht om u hiervoor af te melden. Als u zich voor dergelijk delen van uw Persoonsgegevens wilt afmelden, kunt u ons verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen door de stappen te volgen die worden beschreven in het onderdeel ‘Uw rechten en keuzes op het gebied van Persoonsgegevens’. 

 • CCPA-verzoekenrapport 2022
VerzoektypeOntvangen verzoekenVerzoeken die in hun geheel zijn ingewilligd*Gemiddelde responstijd
Inzageverzoek24.07215.7952,37 dagen
Verwijderverzoek126.98461.4041,81 dagen

*Alle verzoeken die niet volledig zijn ingewilligd, waren te wijten aan het feit dat de identiteit van een gebruiker niet kon worden bevestigd.

Naleving van de Japanse wetgeving

In overeenstemming van de eisen van de APPI is dit onderdeel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door Indeed Japan. Dit onderdeel kan ook van toepassing zijn op persoonsgegevens verzameld en verwerkt door een Indeed-entiteit anders dan Indeed Japan in verband met de levering van goederen of diensten aan personen die in Japan.

 • Overdracht van uw Persoonsgegevens aan onze Dochterondernemingen en derden in het buitenland

Indeed kan uw Persoonsgegevens overdragen aan onze Dochterondernemingen en derden in het buitenland voor de doeleinden beschreven in het onderdeel ‘Gegevens verzamelen en gebruiken’. De details van dergelijke overdrachten zijn hierte vinden.

 • Openbaarmaking van informatie

Onder APPI, als u een inwoner van Japan bent, zal Indeed, indien daarom wordt gevraagd, de volgende informatie bekendmaken: 

– Onze veiligheidsmaatregelen (inclusief waarborgen voor internationale gegevenstransfers)   

– Met betrekking tot de overdracht (op basis van gelijkwaardige actie) van uw persoonsgegevens aan onze dienstverleners in het buitenland.

Voor de openbaarmaking van informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens, met inbegrip van onze beveiligingsmaatregelen en overdrachten naar buitenlandse dienstverleners, raadpleegt u Uw rechten op het gebied van Persoonsgegevens.

 • Naar personen herleidbare gegevens

Wij bieden cookies, die naar personen herleidbare gegevens zijn, aan de volgende gelieerde bedrijven, die deze kunnen beheren en gebruiken in combinatie met persoonsgegevens in overeenstemming met hun privacybeleid. Een lijst met onze dochterondernemingen en hun privacybeleid vindt u hier.

We kunnen de naar personen herleidbare gegevens die we ontvangen ook koppelen aan persoonsgegevens die we over u bewaren.

 • Persoonsgegevens delen voor advertentiedoeleinden

Voor de doeleinden beschreven in ons onderdeel ‘Gegevensverzameling en -gebruik’, zoals de levering van advertenties en de verificatie van de effectiviteit ervan, werkt Indeed samen met Google, Meta en andere advertentiegerelateerde bedrijven voor persoonsgegevens of persoonsgebonden informatie.

Deze advertentiebedrijven kunnen de gebruikersgerelateerde informatie waarover zij beschikken koppelen aan e-mailadressen, telefoonnummers, cookies en andere informatie die wij met hen delen en die nodig is om gebruikers te identificeren, en kunnen gebruikers identificeren van Indeed-diensten die overeenkomen met de diensten die door deze advertentiebedrijven worden geleverd. ​​

Als gevolg daarvan kunnen deze advertentiepartners mogelijk bepalen wie van hun gebruikers overeenkomen met gebruikers van de diensten van Indeed.

 • Vragen en klachten

Als u vragen of klachten heeft over APPI of het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via dit contactformulier.

 • Het standpunt van Indeed Japan K.K. over de persoonsgegevens van gebruikers

De persoonsgegevens die door werkzoekenden worden verstrekt, worden niet toevertrouwd aan Indeed onder APPI, maar worden onafhankelijk verkregen door Indeed, en de verstrekking van dergelijke persoonsgegevens door Indeed aan de werkgever is gebaseerd op de toestemming van de werkzoekende.

– Wet inzake telecommunicatiebedrijven

Door gebruik te maken van een Doorstuurservice, erkent u dat u Indeed vraagt om berichten namens u te versturen. Dit omvat uw cv’s, motivatiebrieven, sollicitaties, berichten, antwoorden op vragenlijsten, reacties, schriftelijke aanbiedingen en andere documenten. Indeed kan leesbevestigingen sturen naar de afzender van een bericht via een Doorstuurservice waarin wordt aangegeven dat de ontvanger het bericht heeft bekeken. Indeed kan ook de afzender en ontvanger van een bericht los van elkaar informeren via een Doorstuurservice, ongeacht of de afzender of ontvanger recentelijk actief is geweest op de Website. 

Als u een Doorstuurservice gebruikt of op een andere manier gebruikerscontent via de Website verstrekt, gaat u akkoord met deze activiteit en erkent u dat deze noodzakelijk is om de kwaliteit van de Websites op peil te houden en om de Doorstuurservice te kunnen aanbieden. 

ー Bescherming van persoonsgegevens in de telecommunicatiesector met betrekking tot externe overdrachten

We plaatsen cookies van andere bedrijven op onze website om gebruikersgemak te verbeteren en u vacature-informatie te leveren die effectief overeenkomt met uw zoekopdracht.

Zie deze pagina voor meer informatie over onze cookies, waaronder informatie over u die naar andere bedrijven wordt gestuurd.

– Herinneringen over afspraken met Werkgevers aan u versturen

Wanneer een Werkgever een sollicitatiegesprek of afspraak met u heeft ingepland, contact met u zoekt op basis van uw openbare cv of heeft gereageerd op uw sollicitatie via de Doorstuurservice van Indeed, vult u uw telefoonnummer in op een toestemmingsformulier van Indeed. Als u uw telefoonnummer invult en toestemming geeft, verklaart en bevestigt u dat dit uw nummer is en dat u het recht heeft om berichten en oproepen op dat nummer te ontvangen, die naar u zullen worden verstuurd door een externe dienstverlener. Om u af te melden voor sms-berichten, beantwoordt u de sms met ‘STOP’ of neemt u contact op met het Helpcenter. Om u af te melden voor telefoonoproepen, moet u de instructies volgen die u tijdens het telefoongesprek heeft gekregen. Als u met ‘STOP’ reageert op een sms-alert van Indeed of als u zich afmeldt tijdens een telefoongesprek, wordt u afgemeld voor alle sms- en telefonische alerts van Indeed, behalve voor die van Text2Apply en Hiring Events. Als u zich wilt afmelden voor deze producten, moet u met ‘STOP’ reageren op de specifieke sms-berichten van die producten. 

– Doorstuurservices aanbieden voor telefonisch contact tussen Werkzoekenden en Werkgevers

Indeed biedt Werkzoekenden en Werkgevers de optie om gebruik te maken van een telefonische Doorstuurservice, zodat ze met elkaar in contact kunnen komen voor het versturen van sollicitaties, het voeren van sollicitatiegesprekken of andere communicatie met betrekking tot een Vacature. Dit systeem gebruikt gemaskeerde of proxytelefoonnummers om gebruikers te beschermen en is alleen beschikbaar voor gebruikers die dit op de Website selecteren. Gesprekken of berichten worden niet opgenomen via dit doorstuursysteem, hoewel gegevens met betrekking tot een gesprek (of de oproep is beantwoord en de duur van de oproep) kunnen worden verzameld. Dergelijke functionaliteit wordt door externe dienstverleners zoals Twilio aan Indeed geboden. 

– Doorstuurservice bieden voor sms-berichten tussen Werkzoekenden en Werkgevers

Indeed biedt Werkzoekenden en Werkgevers de mogelijkheid om een automatisch gekozen Doorstuurservice voor sms-berichten te gebruiken om contact mogelijk te maken, met als doel het versturen van sollicitaties en het uitvoeren van andere communicatie met betrekking tot Vacatures. Om deze dienst te gebruiken, moet een Werkzoekende het vooraf ingestelde trefwoord van de Werkgever via een sms-bericht versturen naar een telefoonnummer of een korte code die we beschikbaar stellen op onze Websites of in advertentiemateriaal (zoals een bord of flyer op het kantoor van een Werkgever). Als u het vooraf ingestelde trefwoord via een sms-bericht verstuurt naar het telefoonnummer of de korte code, gaat u ermee akkoord om sms-berichten te ontvangen over de Vacatures van de Werkgever en als onderdeel van het sollicitatieproces, en erkent u dat Indeed uw Persoonsgegevens mag gebruiken om uw sollicitatie te versturen naar de Werkgever, en anderszins in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u zich voor dergelijke diensten wilt afmelden, kunt u op elk gewenst moment een sms-bericht met het woord ‘STOP’ naar het telefoonnummer of de korte code versturen. Ook kunt u contact opnemen met het Helpcenter. Vanwege de niet-gestructureerde gespreksindeling van deze dienst herkennen we andere pogingen tot afmelding mogelijk niet.

– Gegevens verzameld over werkzoekenden

Statusupdates van de kandidaten zijn gegevens over de status van uw sollicitatie en de beslissing van de werkgever, bijvoorbeeld of uw sollicitatie is doorgegaan naar de gespreksfase of dat u bent geaccepteerd of afgewezen voor de functie. Wanneer u solliciteert op een vacature via ons platform of op bepaalde websites van derden, kan Indeed statusupdates van kandidaten ontvangen van de werkgever waarbij u heeft gesolliciteerd. Deze statusupdates worden door Indeed ontvangen in verband met de levering van diensten aan u en wij gebruiken deze informatie om de Website van Indeed en de functionaliteit ervan te verbeteren en uit te breiden om u beter van dienst te kunnen zijn.

India – De Digital Personal Data Protection Act, 2023 (nr. 22 van 2023)

De bedrijfsactiviteiten van Indeed en haar dochterondernemingen zijn in overeenstemming met de Digital Personal Data Protection Act (wet op de bescherming van digitale persoonsgegevens), zoals hieronder beschreven:

 • Gegevensverzameling en gebruik – Zie het onderdeel Gegevens verzamelen en gebruiken voor de soorten persoonsgegevens die worden verzameld en informatie over de doeleinden waarvoor Indeed Inc. persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. 
 • Contact opnemen met Indeed – Zie het onderdeel Contact opnemen met Indeed voor informatie over hoe u contact opneemt met Indeed Inc. bij vragen of klachten.
 • Met wie we uw gegevens delen – Zie het onderdeel Met wie we uw gegevens delen over het soort of de identiteit van de derden waaraan Indeed Inc. persoonsgegevens verstrekt en de doeleinden van deze verstrekkingen. 
 • Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens – Zie het onderdeel Uw rechten op het gebied van persoonsgegevens over het recht van betrokkenen op toegang tot hun persoonsgegevens en de keuzes en methodes die Indeed Inc. betrokkenen biedt om het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonsgegevens te beperken.  
 • Geschillenregelingen
  • Indeed neemt uw vragen en zorgen over gegevensbescherming serieus en we doen er alles aan om klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw gegevens op te lossen. Als u van mening bent dat u rechten betreffende gegevensbescherming zijn geschonden, moedigen we u aan om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (verwijder spaties wanneer u een e-mail stuurt).
  • Personen met vragen of klachten aangaande dit Privacybeleid dienen eerst per post of e-mail contact op te nemen met Indeed (zie bovenstaande contactgegevens). 
  • Als wij een vraag over privacy of een aanvraag voor toegang ontvangen, stelt ons team de prioriteit van de contacten vast en probeert het team een oplossing te vinden voor de specifieke kwestie of vraag die u heeft aangekaart. Als uw kwestie wat substantiëler van aard is, kan het zijn dat u gevraagd wordt meer informatie te verstrekken. Als u ontevreden bent met het antwoord dat u heeft ontvangen, kunt u uw klacht doorsturen naar de betreffende toezichthoudende autoriteit. Als u met uw vraag bij ons komt, zullen wij er alles aan doen om u de informatie te verstrekken over de juiste weg om klachten in te dienen op basis van uw omstandigheden.

Contact opnemen met Indeed

We beantwoorden uw vragen over gegevensbescherming graag. Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen.

Contact opnemen met Indeed Privacy via e-mail:

Als u contact met ons wilt opnemen via e-mail, stuurt u een e-mail naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

Contact opnemen met Indeed Privacy via internet:

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via dit contactformulier.

Contact opnemen met Indeed Privacy via de post:

Voor contact met ons via het postadres van onze hoofdvestiging:

Privacy Department

Indeed Ireland Operations Limited

Dublin – Block B, Capital Dock

80 Sir John Rogerson’s Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2, D02 HE36

Ierland

Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, stuur uw brief dan naar:

Privacy Department

Indeed Inc.

Austin Indeed Tower (HQ)

200 West 6th Street, Floor 36

Austin, TX, 78701

United States of America

Contact opnemen met Indeed Privacy via de telefoon:

Inwoners van Californië kunnen ons speciale gratis telefoonnummer bellen op: +1 (800) 616-6535

Alle overige vragen:

Voor vragen over onze gelieerde merken of voor alle andere vragen raadpleegt u ‘Contact opnemen’ in ons Privacycenter.

Klachten en geschillen

Indeed neemt uw vragen en zorgen over gegevensbescherming serieus en we doen er alles aan om klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw gegevens op te lossen. Als u van mening bent dat u rechten betreffende gegevensbescherming zijn geschonden, moedigen we u aan om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (verwijder spaties wanneer u een e-mail stuurt).

Personen met vragen of klachten aangaande dit Privacybeleid dienen eerst per post of e-mail contact op te nemen met Indeed (zie bovenstaande contactgegevens). Als uw probleem niet naar tevredenheid wordt aangepakt, gaat u naar de BBB voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Deze dienst wordt kosteloos aan u verleend.

U heeft mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In de EER is het hoofdkantoor van Indeed: Indeed Ireland Operations Limited. Dit kantoor staat onder toezicht van de Irish Data Protection Commission.

Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: 2 januari 2024

Door de websites van Indeed (‘Website’) te gebruiken of te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door Indeed zoals hieronder uiteengezet. 

In het kader van dit Cookiebeleid verwijst ‘Indeed’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ naar Indeed, Inc. als u bent gevestigd in de Verenigde Staten, naar  Indeed Staff LLC als u Indeed Staff gebruikt in de Verenigde Staten, Indeed Japan K.K. als u bent gevestigd in Japan en naar Indeed Ireland Operations Limited als u bent gevestigd buiten de Verenigde Staten of Japan.

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de volgende merken: Indeed, HRTechPrivacy.com, Resume.com, Workopolis en SimplyHired (samen ‘Indeed’ of ‘de Websites’ genoemd).

Alle verwijzingen naar Werkzoekende, Werkgever en Persoonsgegevens worden gedefinieerd zoals uiteengezet in ons Privacybeleid

Wij raden u aan het onderdeel ‘Laatst bijgewerkt’ hierboven te raadplegen om te bepalen wanneer deze voor het laatst is gewijzigd. Wijzigingen aan het Cookiebeleid zijn van kracht vanaf de datum die hieronder bij ‘Laatst bijgewerkt’ staat. Als u gebruikmaakt van de Websites of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde Cookiebeleid heeft geaccepteerd.

Als Indeed op de Websites verzamelde Persoonsgegevens gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die ten tijde van de verzameling gold, stelt Indeed gebruikers hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte via e-mail en/of door een aankondiging te plaatsen op de Websites van Indeed of op een andere manier, zoals wettelijk is vereist.

U kunt uw voorkeuren met betrekking tot cookies hier beheren. 

Inleiding: wat is een cookie?

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wanneer en waarom cookies naar bezoekers van onze Websites kunnen worden verstuurd. Cookies zijn tekstbestanden die door een website worden opgeslagen op de harde schijf of een ander apparaat waarmee de website wordt bezocht. Dankzij cookies kunnen we belangrijke informatie onthouden en uw gebruik van de Websites eenvoudiger maken. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Websites gebruikt, ongeacht of u bent aangemeld bij uw account of niet. 

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser bewaard blijven totdat u de Websites verlaat. Permanente cookies blijven veel langer in het cookiebestand van uw browser opgeslagen (hoewel de duur afhangt van de levensduur van de specifieke cookie). We gebruiken sessiecookies om het totale aantal bezoekers van onze Websites bij te houden. We kunnen cookies ook gebruiken om uw computer te onthouden zodat we uw ervaring op u kunnen afstemmen wanneer u de Websites later opnieuw bezoekt. We kunnen in dergelijke gevallen Persoonsgegevens koppelen aan een cookiebestand.

Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën, ook van externe partners zoals Google en Facebook, ten behoeve van metingsdiensten, betere getargete advertenties, marketingdoeleinden en om de prestaties van de Websites te verbeteren. Dit vindt plaats via de Websites, wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert, en in enkele van onze advertenties op externe websites. Dankzij deze cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën kunnen wij u onze advertenties tonen op andere sites die u bezoekt op internet en u in contact brengen met meer Werkgevers. We kunnen informatie over uw gedrag op de Websites ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of andere sociale-netwerksites) om u getargete advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. 

We gebruiken deze cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën om het programma Indeed Targeted Ads en andere advertenties mogelijk te maken, ook om te bepalen welke advertenties gebruikers al hebben gezien, hoe vaak ze een bepaalde advertentie hebben gezien en op welke websites een bepaalde advertentie is weergegeven. Ook kunnen we Werkgevers die meedoen aan het programma Targeted Ads Program van Indeed toestaan om cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën te plaatsen in advertenties die op onze Website en op externe websites worden weergegeven, zodat deze Werkgevers inzicht krijgen in hoe mensen omgaan met onze advertenties van hun Vacatures.

We kunnen deze cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën op de Websites ook gebruiken om erachter te komen welke gebruikers een bepaald(e) Vacature, Bedrijfspagina, Hiring Event of advertentie hebben gezien waarin de Werkgever is geïdentificeerd, zodat we de Werkgever hierover kunnen informeren.

DoeleindenHoe we cookies gebruiken
Analytische doeleindenIndeed en zijn dochterondernemingen (zoals gedefinieerd in ons Privacybeleid) gebruiken cookies om gebruikersactiviteiten te analyseren om de websites en de websites van dochterondernemingen van Indeed te verbeteren. We kunnen cookies bijvoorbeeld gebruiken om totaalpatronen te bekijken, zoals het gemiddelde aantal zoekopdrachten van gebruikers. Met behulp van deze analyse kunnen we achterhalen hoe we de functionaliteit en de gebruikerservaring van de Websites kunnen verbeteren.
Uw voorkeuren en gebruikerservaringIndeed en zijn dochterondernemingen gebruiken cookies om bepaalde informatie over gebruikers te verzamelen, zoals browsertype, server, taalvoorkeuren en landinstelling, om gebruikersvoorkeuren op onze Websites op te slaan en uw ervaring consistenter en gemakkelijker te maken. We kunnen bijvoorbeeld uw recente zoekopdrachten opslaan in een cookie zodat u deze zoekopdrachten gemakkelijk kunt herhalen als u onze Websites weer bezoekt, of zodat we profielinformatie kunnen voorstellen wanneer u zich aanmeldt voor een account en een cv invult op de Websites (zoals een Indeed-cv). 

Bovendien gebruiken we cookies om u aangemeld te houden als u onze Websites vaker bezoekt. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om uw geografische locatie op woonplaats- of postcodeniveau te bepalen en u zo te voorzien van de meest relevante zoekresultaten.
Metingsdiensten en betere Targeted Ads en marketing biedenWe gebruiken cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën van externe partners zoals Google en Beeswax voor metingsdiensten, voor betere getargete advertenties en voor marketingdoeleinden. Dit gebeurt wanneer u onze Websites bezoekt en wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert. Dankzij deze cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën kunnen wij u onze advertenties (zoals een bepaalde vacature of Bedrijfspagina die beschikbaar is op de Websites) tonen op andere sites die u bezoekt op internet. 

Onze externe advertentiepartners kunnen deze technologieën ook gebruiken om uw browse-interesses te identificeren in een bepaalde periode en op verschillende websites om gerichte advertenties en andere op u afgestemde content te kunnen aanbieden. 

Indeed kan informatie over uw gedrag op de Websites ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites) om u getargete advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. We gebruiken cookies ook voor het programma Indeed Targeted Ads. Voor dit programma en andere advertenties gebruiken we cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën, ook van externe partijen, om te bepalen welke advertenties gebruikers al hebben gezien, hoe vaak ze een bepaalde advertentie hebben gezien en op welke websites een bepaalde advertentie is weergegeven. 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het rechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen en gebruiken van informatie voor advertentietargeting, of als u gebruik wilt maken van andere rechten, kunt u de stappen volgen zoals beschreven in ‘Uw rechten op het gebied van persoonsgegevens’ van ons Privacybeleid.
ReferraltrackingWe gebruiken cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën, inclusief die van externe partners, om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de externe website die de gebruiker naar onze Websites heeft doorverwezen of voor de gebruikersactiviteiten van gebruikers die door Indeed zijn doorverwezen naar een externe website. Enkele van deze websites van externe partners zijn partnerwebsites die een beloning ontvangen voor de activiteiten van de gebruikers die zij doorverwijzen naar onze Websites, of die ons belonen voor de activiteiten van de gebruikers die naar dergelijke externe websites zijn doorverwezen. 

Mogelijk gebruiken we deze technologieën echter wel om beperkte informatie over gebruikersactiviteit te delen met Werkgevers, bijvoorbeeld welke gebruikers een Vacature, Bedrijfspagina, Hiring Event of andere advertentie op de Websites hebben gezien, en de externe website waarop u interactie heeft gehad met een link naar een Vacature, Bedrijfspagina, recruitmentevenement of andere advertentie op de Websites. We gebruiken cookies en deze technologieën ook om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de e-mailcampagne die gebruikers naar onze Websites heeft verwezen.
VeiligheidsoverwegingenWij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om uw interacties met onze Websites sneller en veiliger te maken. We gebruiken cookies ook om u te beschermen door bepaalde soorten cyberaanvallen te beperken.
Testen, bruikbaarheid en prestatieverbeteringenWe gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat gebruikers een consistente gebruikerservaring hebben en we voeren A/B-tests uit op bepaalde onderdelen van onze Websites om de aangeboden producten te verbeteren. We gebruiken cookies ook om de prestaties en betrouwbaarheid van onze Websites te verbeteren.
Fraude-/spampreventieWe gebruiken cookies tijdens fraudebeoordelingen en -onderzoeken. Een deel van de cookie-/apparaattracking vindt plaats middels externe leveranciers zoals SiftScience. We gebruiken ook onze eigen indexen om activiteiten met betrekking tot specifieke cookies te identificeren.
NalevingWe kunnen cookies gebruiken om traffic- en activiteitsgegevens die we verzamelen over het gebruik van onze Websites te anonimiseren. Mogelijk plaatsen we ook een cookie met de naam OptanonConsent om de cookievoorkeur die u in de cookiebanner heeft doorgegeven, op te slaan.

Welke cookies we gebruiken

We gebruiken eigen en externe cookies verschillend op elk van onze Websites om onze vele producten en diensten aan u te verstrekken. Als u een van de websites in de onderstaande tabel gebruikt, volgt u de merkspecifieke links hieronder voor een volledige lijst van onze cookies die worden gebruikt op onze Websites. Alle andere bezoekers kunnen een lijst van onze externe cookiepartners bekijken in de tweede onderstaande tabel.

MerkCookielijst
HRTechPrivacy.com-gebruikers (hrtechprivacy.com)Lijst weergeven
Indeed Ireland-gebruikers (ie.indeed.com)Lijst weergeven
Indeed-gebruikers in het VK (uk.indeed.com)Lijst weergeven
Indeed-gebruikers in de VS (indeed.com)Lijst weergeven
Resume.com-gebruikers in de VS (resume.com) Lijst weergeven
SimplyHired-gebruikers (simplyhired.com)Lijst weergeven

We kunnen externe partijen toestaan om cookies te gebruiken op onze Websites om onze diensten te leveren en te verbeteren en ze aan u te verstrekken. Ons gebruik van deze cookies kan per website en markt verschillen. Als uw gebruik van onze Websites niet in de bovenstaande tabel is vastgelegd, bekijkt u uw browserinstellingen voor een lijst met alle cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen. De onderstaande lijst bevat al onze externe cookieproviderpartners die we gebruiken vanaf de ingangsdatum van dit Cookiebeleid. Ga naar hun websites voor meer informatie over hun privacymethoden:

Provider van externe cookies
Appcast
AppsFlyer
Beeswax
DoubleClick
Facebook
HotJar
HubSpot
Infogram
iSpot TV
LinkedIn
Marketo
Media.net
Microsoft (Bing)
MixPanel
Optimizely
Recruitics
Scorecard Research
Sizmek
Symphony Talent
TED
Turn
Triblio
Twitter
YouTube

Uw beheer over ons gebruik van cookies

De bovenstaande tabellen bieden mogelijk opties voor ‘Cookie-instellingen’ aan onze gebruikers in sommige markten. Andere beheerelementen die voor onze gebruikers beschikbaar zijn, zijn onder andere:

– Browser- en apparaatspecifieke beheerelementen

Uw browser geeft u mogelijk de optie om cookies, zoals cookies van derden, te blokkeren. Sommige browsers bieden u ook de mogelijkheid om cookies afzonderlijk te bekijken en te beheren. We raden u aan om de instellingen van uw browser en documentatie te bekijken voor meer informatie over beheerelementen die uw browser mogelijk biedt en om erachter te komen hoe deze werken. Let op: Als u een cookie die Indeed op onze Websites gebruikt, verwijdert van uw apparaat of browser, maar uw browser of apparaat niet zo instelt dat externe cookies worden geblokkeerd, kunnen we dezelfde cookie opnieuw installeren als u de website op een later moment weer bezoekt. Sommige externe cookies zijn bovendien essentieel voor de diensten die we op onze Websites bieden. Als u externe cookies blokkeert, kunt u mogelijk niet van alle functies op onze Websites gebruikmaken.

– Afmelden voor getargete advertenties

U kunt zich ook afmelden voor gerichte advertenties die we uitvoeren via onze externe advertentiepartners, zoals Google, Beeswax en LiveRamp, door naar bronnen te gaan die zij bieden (zoals Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken, of LiveRamp, op afmelden voor LiveRamp), of door er interactie mee te hebben via digitale zelfregelende initiatieven voor advertenties die beschikbaar zijn in de Europese Unie (Your Online Choices), de Verenigde Staten (Your Ad Choices) en Canada (Your Ad Choices). Deze lijst kunnen we van tijd tot tijd bijwerken als gelijksoortige initiatieven beschikbaar worden in andere markten. We raden u aan deze websites allemaal te bezoeken voor meer informatie over de aanpak van elke organisatie voor getargete advertenties, lijsten van deelnemende bedrijven en de opties die beschikbaar zijn voor webgebruikers. Let op: Alle afmeldingen voor externe partijen vereisen mogelijk het gebruik van een externe cookie om uw keuze weer te geven en het verwijderen van externe cookies van uw browser of apparaat kan invloed hebben op uw keuze of deze verwijderen.

Contact opnemen

Voor algemene supportkwesties raadpleegt u de onderstaande tabel voor de juiste methode:

Indeed-supportIndeed-supportformulier
Workopolis-supportStuur een e-mail naar privacycenter @ rgf-ohr.com (zonder spaties)
Resume.comStuur een e-mail naar support @ resume.com (zonder spaties)

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, stuurt u een e-mail naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).