HR Tech Privacy

Indeed

Indeed is de wereldwijd nummer 1 vacaturesite1, met elke maand meer dan 250 miljoen unieke bezoekers2. Bij Indeed komen werkzoekenden op de eerste plaats. Ze kunnen gratis zoeken naar vacatures, cv’s plaatsen en informatie over bedrijven bekijken. Elke dag tonen we nieuwe carrièremogelijkheden aan miljoenen mensen.

1 comScore, totaal aantal bezoeken, maart 2020

2 Google Analytics, unieke bezoekers, februari 2020

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 21 februari 2022

Samenvatting van het Privacybeleid van Indeed

Indeed en zijn dochterondernemingen zijn direct of indirect eigendom van een beursgenoteerd Japans moederbedrijf, Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Inleiding

We hebben dit overzicht van het volledige Privacybeleid van Indeed gemaakt om u te helpen dit door te nemen en u op de hoogte te houden over de manier waarop we omgaan met uw informatie.

In ons Privacybeleid staat hoe we de Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken die we van u verzamelen wanneer u onze online en/of mobiele websites, toepassingen, diensten en software opent of gebruikt (hierna gezamenlijk onze ‘Websites’ genoemd).

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze Websites, waaronder de gelieerde online en/of mobiele services, toepassingen, websites en software van Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, Workopolis en Wowjobs.De voornaamste missie van Indeed is om mensen aan een baan te helpen en om Werkgevers te helpen topkandidaten te vinden. Aangezien al onze dochterondernemingen deze missie delen, hebben we een Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over wie onze dochterondernemingen zijn en over hoe we gegevens met hen delen. Meer informatie over hoe we gegevens delen met dochterondernemingen vindt u op onze Privacycenter-pagina met veelgestelde vragen.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Welke Indeed-entiteit verantwoordelijk is voor uw gegevens hangt af van uw locatie en van of wij als verwerkingsverantwoordelijke of als gegevensverwerker optreden volgens Artikel 1.1 van het onderstaande volledige Privacybeleid van Indeed. Raadpleeg de onderstaande tabel om de verantwoordelijke entiteit te bepalen. 

Locatie van gebruikerVerwerkingsverantwoordelijke 
Verenigde StatenIndeed Inc.
Indeed Staff LLC, voor gebruikers van Indeed Staff
Buiten de Verenigde StatenIndeed Ireland Operations Limited
Indeed Hire Singapore Pte. Ltd., voor gebruikers van Indeed Hire in Japan 

3. Welke gegevens verzamelen we over u?

Op al onze Websites verzamelen we informatie:

 • die u aan ons verstrekt via onze Websites, zoals contactgegevens, cv-gegevens, locatiegegevens;
 • via uw activiteit op onze Websites, zoals gegevens van uw apparaat en ondernomen acties op de Websites, bijvoorbeeld zoekopdrachten die u uitvoert of vacatures waarop u klikt;
 • wanneer u solliciteert op vacatures, screenings- of assessmentvragen of geautomatiseerde telefonische screening gebruikt, of wanneer u inlogt via websites van externe partijen; en
 • wanneer u betalingsdiensten gebruikt of als Werkgever de benodigde Werkgeversinformatie verstrekt, zoals omwille van verificatiedoeleinden.

Alle details over de soorten Persoonsgegevens die we van u verzamelen en meer informatie over de wettelijke basis voor een dergelijke verzameling vindt u in artikel 2 van ons volledige Privacybeleid.

4. Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw gegevens om Werkzoekenden te helpen een baan te vinden, om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden en om onze diensten aan u te bieden en te verbeteren. Kort samengevat gebruiken we uw Persoonsgegevens, waar van toepassing, om:

 • uw account te maken en u vacature-alerts of ander promotiemateriaal te sturen; 
 • u relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures te bieden; 
 • communicatie mogelijk te maken als onderdeel van de zoektocht naar een baan en het sollicitatie- en gespreksproces;
 • uw cv beschikbaar te stellen aan externe partijen, afhankelijk van uw privacyinstellingen (bijvoorbeeld privé- of openbaar cv); 
 • Werkzoekenden te koppelen aan Vacatures van Werkgevers; 
 • fraude, spam en andere mogelijk frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen; 
 • betaling mogelijk te maken in verband met betalingsdiensten; 
 • geautomatiseerde verwerking uit te voeren om veel van onze diensten te kunnen aanbieden; 
 • onze diensten en beveiliging voor Werkzoekenden en Werkgevers te verbeteren en optimaliseren door gegevens te delen met dochterondernemingen;
 • onze diensten te verbeteren, productkwaliteit te behouden en gebruikers te beschermen; en 
 • materiaal dat op Indeed is geplaatst en bedoeld is om openbaar beschikbaar te zijn, te verzamelen en te delen met externe partijen.

Meer informatie over de doelen waarvoor we uw Persoonsgegevens gebruiken, vindt u in de artikelen 4, 5 en 9 van ons Volledige Privacybeleid.

5. Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Uw gegevens worden gedeeld met: 

 • dochterondernemingen van Indeed;
 • Werkgevers en Werkzoekenden (bijvoorbeeld als een Werkzoekende besluit om te solliciteren op een vacature); 
 • externe dienstverleners die ons helpen met onze werkzaamheden, bijvoorbeeld voor gegevensopslag of fraudedetectie.

Raadpleeg de artikelen 4, 8, 9 en 11 van ons volledige Privacybeleid voor meer informatie. 

6. Hoelang bewaren we uw gegevens?

Indeed bewaart uw Persoonsgegevens zolang als vereist is om onze diensten te bieden, of totdat u ons vraagt om uw Persoonsgegevens te verwijderen. Mogelijk is het vereist dat we bepaalde gegevens bewaren om te voldoen aan lokale wetgeving. Als u uw Persoonsgegevens wilt verwijderen, moet u een aanvraag voor verwijdering sturen. Raadpleeg artikel 2 van ons Volledige Privacybeleid voor meer informatie over hoelang we uw gegevens bewaren.

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

Bij Indeed nemen we uw privacy bijzonder serieus. We bieden rechten die overeenkomen met de AVG aan al onze gebruikers wereldwijd. Hieronder vallen ook de rechten om uw Persoonsgegevens te bekijken, uw Persoonsgegevens te verwijderen, uw Persoonsgegevens in een draagbare indeling te verkrijgen, en de rechten om bepaalde verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken. Wanneer ons gebruik van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u ook het recht om die toestemming in te trekken. Raadpleeg artikel 10 van ons volledige Privacybeleid voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit persoonsgegevens over hoe Indeed uw gegevens gebruikt zoals staat vermeld in artikel 12 van ons volledige Privacybeleid. Als u zich in de VS bevindt, heeft u mogelijk specifieke privacyrechten. Deze vindt u in artikel 13 van ons volledige Privacybeleid.

8. Contact met ons opnemen 

U kunt een bericht sturen aan Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, of aan Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland. U kunt daarnaast met beide bedrijven contact opnemen via het contactformulier op onze Websites.

Als u contact op wilt nemen met de Functionaris gegevensbescherming van Indeed, stuurt u een e-mail naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

Het volledige Privacybeleid van Indeed

Indeed en zijn dochterondernemingen zijn direct of indirect eigendom van een beursgenoteerd Japans moederbedrijf, Recruit Holdings Co., Ltd.

1. Inleiding

Indeed hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun Persoonsgegevens. In het Privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

In dit Privacybeleid staat met name hoe we de Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken die u ons verstrekt wanneer u de online en/of mobiele diensten, toepassingen, websites en software opent of gebruikt die door Indeed en aan Indeed gelieerde merken worden aangeboden en die in dit Privacybeleid worden vermeld, waaronder Engineerjobs, Careesma, Gigajob, Workopolis en Wowjobs (hierna gezamenlijk ‘Indeed’ of de ‘Sites’ genoemd).

Dit Privacybeleid zet met name uiteen hoe wij Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de online en/of mobiele diensten, mobiele toepassingen en websites van Indeed of de andere Websites bezoekt of gebruikt, of software gebruikt die Indeed verstrekt tijdens het gebruik van deze diensten of websites. Onze voornaamste missie is om mensen aan een baan te helpen en om Werkgevers te helpen topkandidaten te vinden. Aangezien al onze dochterondernemingen deze missie delen, hebben we een Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over onze dochterondernemingen en over hoe we gegevens met hen delen om onze gebruikers de beste producten en diensten te kunnen bieden. Meer informatie over hoe we gegevens delen met dochterondernemingen vindt u op onze Privacycenter-pagina met veelgestelde vragen.

1.1 De Indeed-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor uw gegevens

In dit artikel wordt vastgesteld welke Indeed-entiteit handelt als de verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens. 

 – Indeed als verwerkingsverantwoordelijke

In het kader van dit Privacybeleid verwijst ‘Indeed’, ‘wij’ of ‘ons’ naar Indeed, Inc. als u bent gevestigd in de Verenigde Staten, behalve voor gebruikers van Indeed Staff, dan verwijst het naar Indeed Staff LLC, en Indeed Ireland Operations Limited (‘Indeed Ireland’) als u bent gevestigd buiten de Verenigde Staten, behalve voor gebruikers van Indeed Hire in Japan, dan verwijst het naar Indeed Hire Singapore Pte. Ltd.

Indeed is de verwerkingsverantwoordelijke van alle Persoonsgegevens die volgens dit Privacybeleid worden verwerkt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in artikel 1.1 hieronder.

Houd er ook rekening mee dat de contractpartij zoals vermeld in onze Algemene voorwaarden kan afwijken van de verwerkingsverantwoordelijke zoals vermeld in dit Privacybeleid.

 – Indeed als verwerker

Indeed biedt bepaalde wervingsdiensten aan Werkgevers aan, waarbij Indeed de rol van gegevensverwerker heeft, of een vergelijkbare rol, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en waarbij we de Persoonsgegevens verwerken die we van en over u verzamelen namens de Werkgever, in overeenstemming met onze Voorwaarden. Dit geldt voor onze kandidaatimporteerdienst, waarbij we Werkgevers helpen om sollicitanten te benaderen, ontmoeten en beheren die niet via onze Sites solliciteren, en voor andere dienstverleningen die Werkgevers helpen het wervingsproces te beheren. Als u vragen heeft over hoe Indeed uw Persoonsgegevens binnen het kader van deze diensten verwerkt of als u de rechten wilt uitoefenen die u heeft ten aanzien van dergelijke gegevens, dan kunt u contact opnemen met de Werkgever bij wie u heeft gesolliciteerd. De overige verwerkingsactiviteiten die door dit Privacybeleid worden gedekt, zijn niet van toepassing op Persoonsgegevens die we via deze diensten verzamelen.

1.2 Enkele belangrijke definities

Persoonsgegevens (‘Persoonsgegevens’) zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu en niet-persoonsgebonden gegevens (‘Niet-persoonsgebonden gegevens’) zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu. Houd er rekening mee dat Indeed zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houden bij het bepalen wat wel en wat geen Persoonsgegevens zijn binnen de context van dit Privacybeleid. Als in dit Privacybeleid wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet-persoonsgebonden gegevens.

De Websites zijn alleen beschikbaar voor gebruik door personen die zoeken naar vacatures, of diensten of informatie met betrekking tot hun persoonlijke werk of zoektocht naar een baan (‘Werkzoekenden’). Waar van toepassing kunnen de Websites ook beschikbaar worden gemaakt aan personen en/of organisaties die informatie zoeken met betrekking tot recruitment of human resources of die informatie beschikbaar willen stellen met betrekking tot openstaande vacatures (‘Vacatureplaatsingen’ of ‘Vacatures’), namens zichzelf of namens anderen, inclusief maar niet beperkt tot bureaus die inkopen voor meerdere partijen (‘Werkgevers’).

1.3 De reikwijdte van het Privacybeleid van Indeed

Dit Privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die wij verzamelen via de Websites en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot externe beheerders van webpagina’s waarnaar de Websites linken en informatie die wij offline verzamelen of via websites, producten of diensten die geen directe koppeling naar dit Privacybeleid weergeven.

Wij kunnen soms via meldingen op onze Websites verwijzen naar dit Privacybeleid, zoals op webpagina’s voor specifieke doeleinden of in mobiele toepassingen, inclusief uitnodigingen aan u om ideeën in te sturen om onze Websites te verbeteren. Indeed kan dit Privacybeleid op elk moment aanpassen.

Als u op een vacature heeft gesolliciteerd, raadpleegt u de betreffende vacature voor aanvullende informatie die op u van toepassing is. Huidige en voormalige Indeed-medewerkers kunnen contact opnemen met hun hr-coördinator voor informatie over het beleid dat van toepassing is.

1.4 Wijzigingen in het Privacybeleid

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze pagina om te bekijken wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen aan dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven staat. Als u gebruikmaakt van de Websites of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde Privacybeleid heeft geaccepteerd. Als Indeed op de Websites verzamelde Persoonsgegevens gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die ten tijde van de verzameling gold, stelt Indeed gebruikers hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte via e-mail en/of door een aankondiging te plaatsen op de toepasselijke Websites of op een andere manier, zoals wettelijk is vereist.

1.5 Veelgestelde vragen over privacy van Indeed

In dit Privacybeleid wordt uitvoerig beschreven hoe Indeed uw gegevens verwerkt. Raadpleeg de veelgestelde vragen over privacy van Indeed voor meer informatie over hoe Indeed omgaat met de AVG, de CCPA en privacy in het algemeen.

2. Verzamelde informatie

U verstrekt verschillende soorten informatie om Indeed in staat te stellen de diensten, producten en functies van onze Websites aan u te leveren.

2.1 Informatie die u verstrekt aan Indeed

– Vanuit uw account

We verzamelen gegevens over u als u een account aanmaakt, informatie aanvraagt, u aanmeldt voor een dienst, deelneemt aan een enquête, een beoordeling of review plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv uploadt of maakt, een Indeed-assessment voltooit, uw vacaturevoorkeuren updatet, inhoud uploadt of op een andere wijze actief gegevens naar onze Websites verstuurt. Deze gegevens kunnen onder andere omvatten, maar zijn niet beperkt tot uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), adres, geslacht, beroep, interesses, prestaties, loopbaandoelen, professionele certificeringen of vergunningen, berichten die u stuurt naar gebruikers, uw gewenste werktijden of salaris en andere vacaturevoorkeuren, en andere gegevens die mogelijk zijn opgenomen in uw accountprofiel of cv, met inbegrip van maar niet beperkt tot sollicitatiematerialen, antwoorden op screeningsvragen die zijn gestuurd naar Indeed of naar Werkgevers via Indeed en antwoorden op enquêtes die u op onze Website heeft ingevuld of die naar u zijn gestuurd. Al deze informatie wordt mogelijk gekoppeld aan uw Indeed-profiel.

U kunt uw specifieke locatiegegevens verstrekken wanneer u deze zelf in de Indeed-apps opgeeft (zoals gedefinieerd in de inleiding van de Algemene voorwaarden van Indeed) om relevantere vacatures te vinden. Indeed vraagt op het moment van een dergelijke verstrekking om uw toestemming. Pas als u toestemming verleent, wordt de verwerking uitgevoerd. 

Als u een Indeed-account maakt, kan Indeed ook een ID maken en deze toewijzen aan uw apparaat. Deze ID is vergelijkbaar met een accountnummer. We kunnen de naam die u uw apparaat heeft gegeven, het apparaattype, het telefoonnummer, uw land en andere verstrekte gegevens verzamelen, waaronder uw gebruikersnaam, e-mailadres of postcode. Als Indeed bijvoorbeeld via een mobiel apparaat wordt bezocht, kan Indeed de Werkzoekende relevante Vacatureplaatsingen tonen die zich op dat moment in dezelfde postcode bevinden als het apparaat.

– Via uw activiteiten op de Websites

Daarnaast kan Indeed, als onderdeel van de standaard- en noodzakelijke werking van de Websites al uw activiteiten op, interactie met en communicatie op of via de Websites in real time verzamelen, analyseren, verwerken, opslaan en registreren, waaronder, maar niet beperkt tot het verzamelen, analyseren, verwerken, opslaan en registreren van de delen van de Websites die u bezoekt (zoals specifieke URL’s), of en waar u klikt, scrollt, met uw muis over de Websites beweegt of op andere wijze interactie heeft met of communiceert met of via onze Websites, en wanneer en hoelang dergelijke activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij kan Indeed ook informatie verzamelen, analyseren verwerken, opslaan en registreren van of over uw computer of mobiele apparaat en de acties die u uitvoert op de Websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw cv, uw zoekopdrachten, de functies waar u op zoekt, klikt of solliciteert, waar deze vacatures zich bevinden, gewenst(e) salaris of ervaring, de algemene salarisschaal of het ervaringsniveau van de bekeken vacatures (indien aangegeven), de Vacatureplaatsingen waarop u solliciteert, de datum, de tijd en het type van uw activiteiten op de Websites, zoals hoe vaak u uw cv bijwerkt of naar vacatures zoekt, de sessieactiviteit, het browsertype, het besturingssysteem, het apparaattype, de advertentie-ID voor mobiele apparaten, het MAC-adres, het IP-adres en al uw andere gedrag of acties op, interactie met of communicatie met of via de Websites. De Website werkt niet zoals Indeed wil, tenzij Indeed dergelijke activiteiten uitvoert. Gebruik de Website niet als u niet wilt dat uw acties op deze manier worden verzameld, verwerkt, geanalyseerd of geregistreerd.

Voor Werkgevers kunnen hier ook acties onder vallen die zijn ondernomen met betrekking tot een Vacatureplaatsing of het cv of de sollicitatie van een Werkzoekende, zoals pauzeren of sluiten van een Vacatureplaatsing, het openen van, bekijken van of reageren op een cv of sollicitatie, of het nemen van een beslissing met betrekking tot een cv, sollicitatie of Vacatureplaatsing.

– Via uw activiteiten op Indeed Hire

Er kan contact worden opgenomen met Werkgevers om gebruik te maken van onze Indeed Hire-dienst. In dit geval kunt u Indeed aanvullende informatie geven over uw recruitmentbehoeften. Zo kan Indeed bepalen of ons Hire-product geschikt is voor de behoeften van een Werkgever. Wanneer Werkzoekenden solliciteren op een vacature die hen door Indeed Hire is aanbevolen, regelt Indeed bepaalde aspecten van het recruitmentproces, waaronder onderhandelingen tussen de Werkzoekende en de Werkgever (indien van toepassing). Daarom verzamelen en verwerken we alle informatie die via dit proces naar Indeed wordt verzonden, inclusief maar niet beperkt tot vragen die een Werkzoekende kan hebben over de vacature of het sollicitatiegesprek, informatie over het doorlopen van het recruitmentproces en informatie over het salaris.

– Bij het gebruik van automatische telefoonscreening

Als u een geautomatiseerd telefoonscreeningsproduct gebruikt, zal Indeed uw antwoorden op de screeningsvragen van een Werkgever opnemen en opslaan en uw antwoorden doorsturen naar de Werkgever. Als u gebruik wilt maken van dit product, stemt u er bij voorbaat mee in dat Indeed de opname kan beluisteren en analyseren in overeenstemming met dit Privacybeleid.

– Wanneer u Werkgeversinformatie verstrekt

Als u een Werkgever bent, kunnen we u verzoeken om bepaalde informatie te verstrekken om uw account te verifiëren. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot uw Federal Employer Identification Number (EIN), bedrijfsregistratienummer, een elektriciteitsrekening, de naam en het e-mailadres van een vertegenwoordiger van de Werkgever. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden, met uitzondering van verzoeken van de politie of een gerechtelijk bevel.

– Wanneer u betalingsdiensten gebruikt

We verzamelen ook betalingsinformatie (bijvoorbeeld de laatste vier cijfers van creditcardnummers, pinpasnummers of nummers van andere betalingskaarten en bijhorende verificatiegegevens) voor betalingsdiensten. Houd er rekening mee dat Indeed alleen toegang heeft tot de laatste vier cijfers van creditcardnummers, pinpasnummers of nummers van andere betalingskaarten, en niet het volledige nummer of gerelateerde beveiligingscodes opslaat.

– Over het bijwerken van aan Indeed verstrekte gegevens

Als u gegevens met Indeed deelt of gegevens bijwerkt die u voorheen aan Indeed heeft verstrekt, waaronder voorkeuren die u instelt in uw Indeed-profiel, zoals het ‘privé’ of ‘openbaar’ maken van uw Indeed-cv of van gegevens die u in het gedeelte ‘Over mij’ van uw Indeed-profiel deelt, kan het een paar dagen duren voordat u deze wijzigingen weerspiegeld ziet op de Sites. Vanaf het moment dat u deze wijzigingen aanbrengt tot het moment waarop deze worden weerspiegeld op de Sites, kan het zijn dat nieuwe gegevens niet verschijnen en dat eerder verstrekte gegevens nog steeds worden weergegeven. Hierdoor blijven gegevens die u openbaar op onze Site deelt, mogelijk zichtbaar voor Werkgevers en andere gebruikers in ons product Cv’s zoeken en op andere plekken op onze Sites. 

2.2 Gegevens die worden verzameld als u solliciteert op vacatures of Indeed bezoekt via bepaalde externe websites

– Wanneer u inlogt bij Indeed of Indeed gebruikt via bepaalde externe websites

U kunt ook een account aanmaken of u aanmelden bij uw Indeed-account via externe websites zoals Facebook of Google. Als u nog geen Indeed-account heeft, maar u aanmeldt bij Indeed met uw Facebook- of Google-account, maakt u automatisch een Indeed-account aan met het adres dat u ook voor uw Facebook- of Google-account heeft gebruikt. Als u ermee instemt om deze informatie aan Indeed te verstrekken, wordt u geverifieerd door Facebook of Google en doorverwezen naar Indeed. Houd er rekening mee dat als u zich aanmeldt voor Indeed met uw Facebook- of Google-account, Facebook of Google een cookie zal plaatsen om u te verifiëren als Facebook- of Google-gebruiker.

Door Indeed te bezoeken via uw Facebook- of Google-account, geeft u aan te begrijpen dat Facebook of Google bepaalde gegevens zoals opgenomen in de bovenstaande paragraaf zal delen om u te verifiëren, zodat u Indeed veilig kunt gebruiken. U kunt dit te allen tijde stopzetten via uw Facebook- of Google-account. Deze informatie wordt gezien als Indeed-accountinformatie voor uw gebruik van Indeed.

U kunt de koppeling tussen uw Facebook- of Google-account en uw Indeed-account te allen tijde uitschakelen via de privacyinstellingen van uw Facebook- of Google-account. Facebook en Google kunnen u ook om toestemming vragen om bepaalde andere gegevens te delen met Indeed, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, profielfoto, openbare profielgegevens en uw e-mailadres. Wanneer u deze toestemming heeft gegeven, wordt de gevraagde informatie met Indeed gedeeld. Deze informatie wordt gebruikt om diensten aan u te bieden, inclusief het invullen van uw Indeed-profiel op Indeed. De gedeelde gegevens blijven gekoppeld aan uw Indeed-profiel totdat u de koppeling wijzigt of verwijdert.

HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET FACEBOOK, GOOGLE OF EEN ANDERE EXTERNE WEBSITE UITSLUITEND WORDT BEPAALD DOOR UW OVEREENKOMST MET DEZE EXTERNE WEBSITE.

– Indeed for Chrome en onze mobiele software

Indeed kan ook informatie verzamelen over externe websites die u bezoekt via onze mobiele software of als u Indeed for Chrome gebruikt. Dit kan informatie over Vacatureplaatsingen, notities of sollicitatiestatussen die u verstuurt, opslaat of bijwerkt omvatten, en gegevens over hoe u omgaat met websites of andere handelingen die u op zulke websites verricht, waaronder URL’s van de websites die u bezoekt. We kunnen ook informatie van uw Indeed-profiel voorstellen om op te nemen in sollicitaties die u verstuurt via externe websites en zien of u wijzigingen aanbrengt in deze suggesties, maar we kunnen de wijzigingen zelf niet zien. We doen dit om de Werkzoekende in staat te stellen om een overzicht bij te houden van bepaalde interessante Vacatureplaatsingen, om een sollicitatie op een externe website te vinden, om een Werkzoekende de mogelijkheid te bieden om delen van dit formulier automatisch in te vullen met Indeed CV, of om een sollicitatie te bevestigen. Met Indeed for Chrome kan Indeed ook gegevens verzamelen over de typen vacatures en productfuncties van Indeed die u interessant vindt. Op die manier kunnen we zoekopdrachten naar Vacatureplaatsingen, aanbevelingen voor Vacatureplaatsingen en productfuncties voor u verbeteren. 

– Wanneer u solliciteert op bepaalde externe websites

Wanneer u op bepaalde Websites van externe partijen solliciteert op een vacature, kan Indeed ook gegevens ontvangen over de status van uw sollicitatie en de beslissingen die zijn genomen door de Werkgever, zoals of de sollicitatie tot een sollicitatiegesprek heeft geleid en of een baanaanbod is geaccepteerd of geweigerd. Met deze gegevens krijgt Indeed beter inzicht in de effectiviteit van onze Websites en de functies op de websites. Hoe Indeed deze informatie gebruikt, vindt u in artikel 4 van dit Privacybeleid.

– Indeed IQ

Indeed biedt een programmatische tool voor het optimaliseren van campagnes waarmee Werkgevers de prestaties van hun advertenties op verschillende vacaturesites en platforms in real time kunnen beheren, bijhouden en optimaliseren (‘Indeed IQ’). Als u op een Vacatureplaatsing klikt die mogelijk is gemaakt door Indeed IQ, en wanneer u een sollicitatie start en voltooit die is gegenereerd door Indeed IQ op de website van een Werkgever of een website die wordt beheerd door het Applicant Tracking System van een Werkgever, kan Indeed bepaalde informatie over u en over acties die u heeft ondernomen tijdens uw bezoek verzamelen met behulp van automatiseringen, zoals cookies en webbeacons. De verzamelde informatie bevat bijvoorbeeld informatie over uw apparaat, Vacatureplaatsingen die u heeft bekeken/waarop u heeft geklikt, gestarte en voltooide sollicitaties, verwijzings-URL’s en datums en tijden van de bezoeken aan de website. 

2.3 Andere Persoonsgegevens die externe partijen aan Indeed kunnen verstrekken

Andere Persoonsgegevens die Indeed kan verkrijgen uit andere externe bronnen, inclusief gegevens van gesponsorde advertenties die wij op externe websites hebben staan, worden door Indeed verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving.

2.4 Opslag van uw gegevens

Indeed bewaart uw Persoonsgegevens zolang als vereist is om onze diensten te bieden of totdat u ons vraagt om uw Persoonsgegevens te verwijderen. Als een Werkgever bijvoorbeeld een sollicitatie in het kandidatendashboard op Indeed verwijdert, kan Indeed informatie die is gekoppeld aan die sollicitatie verwijderen. Een ander voorbeeld: nadat een sollicitatie is ontvangen door een Werkgever, kan Indeed een kopie van die sollicitatie gedurende een beperkte tijd bewaren en deze later verwijderen. We moeten ook bepaalde gegevens bewaren om te voldoen aan lokale wetgeving.

Indeed kan ook de informatie uiteengezet in artikel 2 van het Privacybeleid opslaan op zijn apparatuur of de apparatuur van externe partijen waarmee Indeed een relatie heeft. Deze opslagdiensten zijn passend beveiligd zoals vereist door toepasselijke regelgeving.

2.5 Welke Persoonsgegevens zijn vereist

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt, wordt aangegeven of deze vereist zijn voor de levering van specifieke diensten of functies aan u. Indien u de vereiste Persoonsgegevens niet verstrekt, worden de specifieke functies of diensten mogelijk niet aan u beschikbaar gesteld.

2.6 Rechtsgronden voor het verzamelen van Persoonsgegevens

Indeed verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de Persoonsgegevens die worden verstrekt en hoe deze worden verwerkt.

– Uitvoering van een overeenkomst

Sommige Persoonsgegevens die door Indeed worden verwerkt, zijn nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te ondernemen op verzoek van de gebruiker voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Een voorbeeld hiervan is wanneer Indeed de sollicitatie van een Werkzoekende naar een Werkgever stuurt.

– Rechtmatig belang

Een tweede rechtsgrond van Indeed voor andere soorten verwerking van uw Persoonsgegevens is de noodzaak ervan voor de rechtmatige belangen van Indeed of een Werkgever. Voorbeelden van dergelijke rechtmatige belangen zijn het versturen van marketingberichten over onze producten en diensten, of als wij denken dat er een redelijke verwachting bestaat dat wij een specifiek soort verwerking voor u zullen uitvoeren, indien dergelijke verwerking strikt noodzakelijk is voor het detecteren en voorkomen van fraude, of indien we uw Persoonsgegevens delen met dochterondernemingen van Indeed zoals beschreven in onderstaand artikel 4.14. Indeed zal alleen een beroep doen op dergelijke rechtsgronden indien een evaluatie is uitgevoerd waarbij de belangen en de rechten van de betrokken partijen zijn beoordeeld en de verwerking noodzakelijk is om onze diensten, producten en functies aan u te leveren.

– Naleving van een wettelijke verplichting

Een derde rechtsgrond voor bepaalde vormen van verwerking is als er een noodzaak bestaat om Indeed in staat te stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als Indeed zakelijke documentatie voor vaste perioden moet bewaren om te voldoen aan lokale wettelijke voorschriften.

– Toestemming

In sommige situaties heeft Indeed uw toestemming nodig voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Wanneer Indeed u om toestemming vraagt, vragen wij dit bij het verstrekken van gegevens. Pas als u toestemming verleent, vindt de verwerking plaats. Uw toestemming wordt bijvoorbeeld gevraagd in bepaalde gevallen wanneer u een marketingbericht zoals een Vacature-alert bij Indeed heeft ingesteld (beschreven in artikel 4 van dit Privacybeleid). U kunt uw toestemming intrekken zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid (waar van toepassing) of door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

3. Beperkingen voor gebruik 

3.1 Het sluiten van een account voor Werkzoekenden door een Werkzoekende

Indien een Werkzoekende een account sluit, heeft de Werkzoekende geen toegang meer tot de gegevens die wij ter beschikking stellen aan dat account, met inbegrip van maar niet beperkt tot de zoekgeschiedenis, voorkeuren voor vacatures zoeken, opgeslagen vacatures, vacatures waarop de Werkzoekende heeft gesolliciteerd, Vacature-alerts, het cv en andere gegevens die aan het account zijn gekoppeld. Indien de Werkzoekende hetzelfde e-mailadres gebruikt bij het aanmaken van een nieuw account, worden de gegevens van het vorige account niet opnieuw beschikbaar gesteld aan de Werkzoekende. Houd er ook rekening mee dat wanneer u als Werkzoekende uw account sluit, dit ertoe kan leiden dat u geen toegang meer heeft tot enkele van onze producten en de functie ‘Inloggen met Indeed’ op bepaalde externe websites niet meer kunt gebruiken.

Indeed behoudt zich het recht voor om alle materialen in een gesloten account te bewaren indien dit nodig is om zijn rechten te beschermen voor zover wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld om een verslag over een geschil te bewaren) of om te voldoen aan zijn verplichtingen onder lokale wetgeving (bijvoorbeeld op verzoek van wetshandhavers). Een gesloten account betekent niet dat alle gegevens worden verwijderd uit de systemen van Indeed, alhoewel ze niet direct beschikbaar zullen zijn via het originele account van de Werkzoekende. Wanneer de Werkzoekende op de knop ‘Mijn account sluiten’ in het dashboard klikt, begint Indeed binnen 24 uur met het verwerken van deze opdracht en zal Indeed dit verzoek binnen 40 dagen afronden.

Indien Werkzoekenden de eigen Persoonsgegevens die door Indeed worden bewaard, willen bekijken of verwijderen, kunnen zij de stappen volgen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit Privacybeleid.

3.2 Het uitschakelen van een Werkgeversaccount door een Werkgever

Werkgevers kunnen te allen tijde een account uitschakelen door contact op te nemen met de klantenservice van Indeed. Houd er rekening mee dat Indeed zakelijke documentatie met betrekking tot het account moet bewaren om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Indien een vertegenwoordiger van de Werkgever zijn of haar Persoonsgegevens die door Indeed worden bewaard, wil bekijken of verwijderen, kan hij/zij ook de stappen volgen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit Privacybeleid en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

3.3 Het verwijderen van een sollicitatie door de Werkzoekende

Indien een Werkzoekende een sollicitatie wil verwijderen van de Websites, raden wij aan om direct contact op te nemen met de potentiële Werkgever om de sollicitatie te laten verwijderen. Voor sollicitaties (met bijbehorende documentatie) die door de Werkzoekende worden ingediend bij een Werkgever via de Websites (waaronder het gebruik van de knop ‘Direct Solliciteren’), geldt het volgende: 1) uw sollicitaties en de documentatie worden beheerd door een Werkgever en 2) wij kunnen u verwijzen naar deze Werkgever voor verzoeken om Persoonsgegevens te verwijderen indien deze door de Werkgever worden bewaard.

3.4 Indien de contactgegevens van de Werkgever incorrect zijn

Indeed is afhankelijk van de Werkgever of de vertegenwoordiger van de Werkgever om Indeed de juiste bestemming voor alle toepassingen te geven. Indien het opgegeven digitale adres incorrect is, worden uw sollicitatiedocumenten niet naar de beoogde ontvanger van de sollicitatie verstuurd. Indeed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke sollicitaties. Als u geen sollicitatiedocumenten op deze manier wilt versturen, moet u ze direct naar de Werkgever sturen.

3.5 @Indeedmail-adressen

Als u communiceert via het berichtensysteem van Indeed, ziet u een e-mailadres met het domein @indeedemail.com of @indeedmail.com. U begrijpt dat u geen eigendomsrechten op deze e-mailadressen heeft en dat ze specifiek op Vacatures van Werkgevers betrekking hebben en het eigendom zijn van Indeed. De naam die aan uw account of de sollicitatie is gekoppeld, wordt in het berichtensysteem van Indeed getoond in het veld ‘Aan:’ of ‘Van:’. Daarnaast heeft het bovenstaande betrekking op ieder e-mailadres dat aan een e-mailwisseling wordt toegevoegd tijdens communicatie via het berichtensysteem van Indeed. Als u nieuwe ontvangers toevoegt aan een e-mailwisseling via het berichtensysteem van Indeed, wijzen we aan de nieuwe ontvangers ook een adres bij @indeedemail.com of @indeedmail.com toe. Houd er rekening mee dat e-mails waarin een e-mailadres met het domein @indeedemail.com of @indeedmail.com voorkomt, worden opgeslagen in ons systeem. Stuur geen berichten naar een e-mailadres met het domein @indeedemail.com of @indeedmail.com als u niet wilt dat dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat deze doorstuurservices afhankelijk zijn van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen kunnen optreden bij deze leveranciers van e-maildiensten.

3.6 Minimumleeftijd van onze gebruikers

De Websites mogen niet worden gebruikt door personen onder de 16 jaar. Als lokale wetgeving echter een andere minimumleeftijd vereist om de diensten van de Websites aan u te bieden, geldt die andere leeftijd als de van toepassing zijnde minimumleeftijd. In alle rechtsgebieden buiten de Europese Unie moet u, als u jonger bent dan 18 of nog niet meerderjarig bent in uw rechtsgebied, de Websites gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene.

We implementeren diverse maatregelen om te voorkomen dat personen die niet voldoen aan de minimumleeftijd en andere van toepassing zijnde leeftijdsvereisten, toegang krijgen tot de diensten van Indeed. Stuur als u niet voldoet aan deze leeftijdsvereisten een e-mail naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

4. Doeleinden, gebruik en openbaarmaking van gegevens

We kunnen alle gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die op basis van dit Privacybeleid worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing. Indeed koppelt Persoonsgegevens aan uw Werkzoekende-profiel zodat de activiteiten die in dit Privacybeleid worden beschreven, kunnen worden uitgevoerd. Indeed gebruikt deze informatie om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden. Voor dit doeleinde gebruiken wij uw Persoonsgegevens om:

 1. onze diensten, producten en functies aan u te leveren, om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden;
 2. deze diensten, producten en functies te meten en te verbeteren;
 3. onze gebruikers te beschermen en klantenservice te verlenen.

Meer informatie over deze doeleinden, het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens wordt hieronder uiteengezet.

4.1 Een account aanmaken, Vacature-alerts en ander promotiemateriaal naar u sturen

Indien en voor zover wettelijk is toegestaan, kan Indeed de informatie die u aan ons verstrekt, zoals uw contactgegevens en informatie over uw activiteiten op onze Websites gebruiken om (i) een account voor u aan te maken; (ii) u Vacature-alerts te sturen; (iii) u uitnodigingen te sturen om rechtstreeks via Indeed Hire te solliciteren op een vacature; en (iv) u informatie te sturen over de Websites, waaronder door ons promotiemateriaal aan u te tonen op platforms van derden. Indeed kan externe partners inzetten om deze activiteiten namens Indeed uit te voeren.

Een Vacature-alert bestaat uit een e-mail waarvoor u zich aanmeldt met Vacatures die bij een zoekopdracht horen. Een bedrijfsalert is een type Vacature-alert met Vacatures en andere informatie die u heeft aangevraagd met betrekking tot een bedrijf. Vacature-alerts kunnen ook het volgende bevatten: vacatures die u worden aangeraden, Indeed Targeted Ads, bedrijven die u wellicht wilt volgen of andere acties die u op de Websites kunt ondernemen. De frequentie van Vacature-alerts kan door Indeed op de Websites worden aangepast.

Een uitnodiging om te solliciteren is een e-mail die naar u wordt verzonden waarin u wordt uitgenodigd via Indeed Hire te solliciteren op een vacature. Indeed Hire is de geoptimaliseerde wervings- en recruitmentdienst van Indeed. Als Indeed Hire beschikbaar is op uw locatie, kan Indeed u een uitnodiging om te solliciteren sturen op basis van uw vorige zoektocht naar vacatures en uw sollicitatiegeschiedenis op Indeed, en alle andere informatie, waaronder Persoonsgegevens, die u uploadt naar de Website. 

Als onderdeel van de manier waarop we onze promotiematerialen aan u tonen, kunnen we uw informatie ook gebruiken om u gerichte advertenties en andere inhoud te tonen die op u zijn afgestemd, op platforms van derden zoals andere online, gedrukte of televisiemedia. Dergelijke advertenties hebben alleen betrekking op de diensten, producten en functies van de Websites die zich richten op het helpen van Werkzoekenden om een baan te vinden en op het helpen van Werkgevers om kandidaten te vinden. Raadpleeg artikel 10.3 van dit Privacybeleid als u geen marketingberichten van de Websites wilt ontvangen.

Werkgeversaccounts

In de instellingen voor werkgeversaccounts bieden we gebruikers de mogelijkheid om andere gebruikers uit te nodigen om hun Indeed-werkgeversaccounts te koppelen. Hierbij kunnen gebruikers uitgenodigde gebruikers toewijzen aan specifieke rollen die verschillende toegangsniveaus hebben tot informatie, zoals Persoonsgegevens van kandidaten, in het account van de gebruiker die de uitnodiging heeft gestuurd.  Als u Werkgever bent en u andere Indeed-gebruikers uitnodigt om hun accounts te koppelen aan dat van u, gaat u ermee akkoord dat deze gekoppelde gebruikers mogelijk toegang hebben tot sommige of alle informatie in uw account.  Afhankelijk van de rollen die zijn toegewezen aan een specifieke gekoppelde gebruiker, omvat deze informatie mogelijk, maar is niet beperkt tot contactpersonen in een cv, sollicitatiematerialen en -statussen, communicatie met sollicitanten, actie die is uitgevoerd door u of een andere gebruiker die aan het account is gekoppeld en wanneer u die actie heeft uitgevoerd, evenals factureringsinformatie binnen het account. 

Als u de uitnodiging van andere gebruikers accepteert om uw Werkgeversaccount te koppelen aan hun Werkgeversaccount, gaat u ermee akkoord dat alle informatie over uw activiteit in uw Werkgeversaccount, waaronder, maar niet beperkt tot de acties die u uitvoert en wanneer u dit doet, zichtbaar zullen zijn voor alle gekoppelde gebruikers.  Gekoppelde gebruikers kunnen uw activiteit in uw Werkzoekende-account niet zien, zoals uw zoekacties naar vacatures, sollicitaties, voorkeuren of uw profielinformatie. 

U kunt altijd naar de accountinstellingen gaan om uw account te ontkoppelen.  De beheerder die is toegewezen aan een Werkgeversaccount kan een gebruiker ook altijd ontkoppelen van dat Werkgeversaccount. 

4.2 Relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures

Om onze diensten, producten en functies te verbeteren, kunnen we gebruikmaken van uw eerdere zoekopdrachten en browsergeschiedenis (zoals de vacatures waarop u klikt) of sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen om u te identificeren, de relevante zoekresultaten te bepalen en contact met u op te nemen over vacatures waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. We kunnen ook profielgegevens gebruiken om uw ervaring op de Websites op u toe te spitsen en om content te laten zien die aansluit op uw voorkeuren. We kunnen voor dezelfde zoekopdracht andere zoekresultaten genereren en hebben volledige zeggenschap met betrekking tot de Vacatureplaatsingen die we tonen voor een bepaalde zoekopdracht. Indien u heeft gesolliciteerd op een vacature die valt onder het Indeed Hire-product, kan Indeed u uitnodigen om te solliciteren op aanvullende functies.

4.3 Uw contactgegevens

Als u contactgegevens aan de Websites verstrekt (zoals uw naam en e-mailadres) en andere vormen van Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens, stemt u ermee in dat we deze informatie mogen gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9, voor zover van toepassing. U stemt er in het bijzonder mee in dat we als onderdeel van onze dienstverlening met u mogen communiceren of namens een externe partij contact met u mogen opnemen via uw account of andere middelen zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon), sms-bericht of post. Hieronder valt communicatie via het gebruik van contactgegevens die u aan ons verstrekt of die we anderszins verkrijgen via externe bronnen. Als u solliciteert op een vacature die wordt ondersteund door ons Indeed Hire-product, kan een Hiring Specialist uw contactgegevens gebruiken om sollicitatiegesprekken met u te voeren of deze te plannen, en om u updates te geven gedurende het recruitmentproces. We kunnen ook de contactgegevens van onze gebruikers in de verzameling analyseren om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze producten en diensten te verbeteren.

4.4 Uw cv-gegevens

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden op de Websites geplaatst als u een cv uploadt of bewerkt en worden onderdeel van uw Werkzoekende-profiel. Wij behouden ons het recht voor om externe partijen kosten in rekening te brengen om toegang te krijgen tot uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, als onderdeel van de diensten van de Websites. We kunnen op basis van uw instructies uw cv ook doorsturen naar externe partijen als u solliciteert op een Vacatureplaatsing. We kunnen informatie in uw Werkzoekende-profiel ook gebruiken om suggesties te doen wanneer u solliciteert op vacatures op externe websites in onze mobiele software. De mate waarin uw gegevens beschikbaar worden gesteld aan externe partijen, is afhankelijk van uw privacyinstellingen, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wanneer een Werkzoekende een profiel maakt op Indeed, wordt het cv standaard ingesteld op openbaar. De Werkzoekende kan de privacyinstellingen op elk gewenst moment wijzigen. Dit wordt hieronder beschreven.

– Privé-cv’s

Privé-cv’s worden alleen beschikbaar gesteld aan degenen aan wie de Werkzoekende een sollicitatie of zijn of haar cv heeft gestuurd. In dergelijke gevallen maakt u uw cv, uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw cv zijn opgenomen, beschikbaar voor externe partijen. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijke medewerker en kunnen uw cv naar andere partijen doorsturen.

– Openbare cv’s

Openbare cv’s zijn beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot onze Website. Hieronder vallen gebruikers van het product ‘Cv’s zoeken’ van Indeed, Werkgevers van wie u mogelijk de Bedrijfspagina volgt en iedereen met toegang tot de URL die is gekoppeld aan uw openbare cv, zoals zoekmachines en andere externe partijen die mogelijk onze Website crawlen. Wij bieden u deze zichtbaarheid om u te helpen een baan te vinden. 

Wanneer u uw cv openbaar maakt (of een bestand uploadt als uw cv en dit instelt op openbaar) op onze Website, geeft u Indeed toestemming om de inhoud van uw cv, inclusief uw naam en andere Persoonsgegevens die hierin staan, openbaar te delen op de Website. 

Indeed kan u ook de mogelijkheid bieden om extra informatie op te nemen in uw accountprofiel over uw gewenste vacaturevoorkeuren, zoals uw gewenste werktijden en salaris, uw bereidheid om te verhuizen, vergunningen, certificaten, vaardigheden en andere informatie die u wilt opnemen over uw zoektocht naar een baan. We gebruiken deze informatie om u te helpen een baan te vinden. Met ons product Cv’s zoeken kunnen Werkgevers fantastische kandidaten vinden door openbare cv’s te doorzoeken. Door een openbaar cv te plaatsen, geeft u Indeed toestemming om uw hele cv beschikbaar te stellen aan elke gebruiker die naar u zoekt op onze Websites, om zo uw gewenste vacaturevoorkeuren te koppelen aan uw openbare cv en deze informatie te delen met Werkgevers die cv’s zoeken op onze Websites, zodat Werkgevers kunnen zien of u onlangs actief bent geweest op de Websites, in hoeverre u klaar bent om te werken en hoe ze contact met u kunnen opnemen. Werkgevers die het product Indeed Cv’s zoeken gebruiken, kunnen bijvoorbeeld zoeken naar kandidaten op basis van de informatie in uw openbare cv en uw gewenste vacaturevoorkeuren die hieraan zijn gekoppeld. Als u niet wilt dat Indeed deze informatie deelt met Werkgevers, kunt u deze verwijderen uit uw Indeed-cv en uw accountprofiel of kunt u de privacyinstellingen van uw cv wijzigen in privé.

Als u een bestand uploadt als uw cv en dit instelt op openbaar, geeft u Indeed toestemming om de inhoud uit dit bestand te halen en te delen op onze Website, ook in ons product Cv’s zoeken. 

In bepaalde gevallen kunnen we uw naam en contactgegevens verwijderen uit uw openbare cv, bijvoorbeeld voor gebruikers van ons product Cv’s zoeken die geen abonnement hebben. Werkgevers die een abonnement hebben op ons product Cv’s zoeken, kunnen uw naam en andere inhoud van uw openbare cv zien, maar we behouden ons het recht voor om uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres en telefoonnummer) te verwijderen tot u interesse in een Werkgever toont. In elk geval kunnen Werkgevers nog steeds contact met u opnemen via onze Website, met behulp van onze Doorstuurservice. U geeft Indeed ook toestemming om alle bestanden die u uploadt als uw cv en instelt op openbaar op onze Website, te delen met Werkgevers waarin u interesse toont.

Indeed verbiedt expliciet scraping van zijn Website, hoewel sommige externe partijen onze Website mogelijk gebruiken waarbij ze deze voorwaarden schenden, allemaal om informatie uit uw openbare cv te verkrijgen.

Houd er rekening mee dat Cv’s zoeken nog niet op alle markten is gelanceerd. Als u zich op een markt bevindt waar Cv’s zoeken nog niet is gelanceerd, wordt uw cv mogelijk beschikbaar voor iedereen die de gekoppelde URL bezoekt als u het cv instelt op openbaar, maar is deze mogelijk niet doorzoekbaar op onze Website. Cv’s die zijn ingesteld op openbaar in markten waar Cv’s zoeken nog niet beschikbaar is, worden mogelijk doorzoekbaar na de lancering van Cv’s zoeken in die markt.

Indeed kan ook browserextensies en andere tools verstrekken om Werkgevers te helpen beter te communiceren met Werkzoekenden en hun cv-informatie. Hieronder vallen tools waarmee Werkgevers uw cv-informatie kunnen downloaden en overdragen aan externe partijen die namens hen informatie verwerken, zoals Applicant Tracking Systems en andere tools voor recruitmentmanagement. Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetgevingen die betrekking hebben op hun gebruik van informatie verkregen van Indeed en andere bronnen, inclusief alle verplichtingen die Werkgevers kunnen hebben om te beperken hoe anderen gebruikmaken van de cv-informatie die is gedownload van onze Website.

– De privacyinstellingen van uw cv wijzigen

Wanneer u uw cv op Indeed plaatst, is het standaard ingesteld op openbaar. U kunt dit te allen tijde aanpassen via uw privacyinstellingen op Indeed. Houd er echter rekening mee dat u uw cv van openbaar naar privé kunt zetten, maar dat Indeed geen garanties kan geven betreffende hoe vaak externe zoekmachines hun caches bijwerken. Deze kunnen dus de informatie van uw cv blijven bevatten. Daarnaast hebben Werkgevers die uw cv hebben opgeslagen toen het openbaar was, mogelijk nog steeds toegang tot uw cv, zelfs nadat u dit heeft aangepast naar privé.

Het kan een paar dagen duren voordat wijzigingen die u aan de privacyinstellingen van uw cv aanbrengt, worden voltooid. Tijdens deze periode kan het zo zijn dat een op ‘openbaar’ ingesteld cv zichtbaar blijft voor Werkgevers en andere gebruikers die op Indeed aan het zoeken zijn.

– Cv-reviews

We bieden mogelijk extra diensten in de vorm van cv-reviews om Werkzoekenden te helpen bij het maken en verbeteren van hun cv. Dit omvat mogelijk hulp bij het begrijpen hoe uw cv kan worden geparseerd door Applicant Tracking Systems, feedback over het maken van een effectiever cv of een gepersonaliseerde video met een cv-review. Door deze diensten te verlenen, geeft Indeed u mogelijk feedback, inclusief vragen en opmerkingen over de inhoud van uw cv, over uw Indeed-cv of over andere materialen die u verstuurt via de diensten. We geven deze feedback rechtstreeks aan u en mogelijk kunt u deze openen in uw account. De feedback wordt niet met Werkgevers gedeeld.

4.5 Werkzoekenden aan Werkgevers koppelen

U erkent dat Indeed kan bepalen of de woorden van uw cv of het cv van iemand anders overeenkomen, of overeenkomen met de woorden van bepaalde functieomschrijvingen of zoekopdrachten in Cv’s zoeken en vice versa. Indeed kan deze informatie en andere informatie gebruiken die overeenkomstig dit Privacybeleid is verzameld, zoals uw antwoorden op screeningsvragen en recente activiteiten op de Websites om de Websites of een van onze andere producten of diensten te verbeteren. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn dat Indeed relevante functieomschrijvingen en cv’s toont of op andere wijze beschikbaar stelt aan Werkzoekenden en Werkgevers, en onderscheid maakt tussen cv’s en Vacatureplaatsingen die overeenkomen en die niet overeenkomen.

Indeed kan de informatie die overeenkomstig dit Privacybeleid is verzameld, waaronder Persoonsgegevens, ook verstrekken aan Werkgevers die contact met u willen opnemen. U stemt in met het verstrekken van uw gegevens aan een Werkgever door op een vacature te solliciteren, door screeningsvragen te beantwoorden, door uw contactgegevens te verstrekken om uw interesse te tonen in een Vacatureplaatsing, door Indeed Hire te gebruiken of door te reageren op een bericht van een Werkgever, zoals door uw interesse in een bepaalde Vacatureplaatsing te tonen. Indeed kan ook resultaten van Indeed Assessments die u heeft voltooid, delen met Werkgevers indien u met deze bepaling akkoord bent gegaan bij het uitvoeren van het assessment. Indeed mag gegevens die zijn verstrekt via uw cv ook gebruiken om sollicitatiegegevens voor u vooraf in te vullen en voor vergelijkbare doeleinden.

Als u een account of een gehost cv heeft, stemt u ermee in dat we contact met u mogen opnemen of u of uw openbare cv mogen voorstellen aan Werkgevers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die overeenkomt met uw activiteiten op Indeed.

Als u zich in de Verenigde Staten bevindt en uw cv op openbaar zet, betekent dit ook dat Indeed alle bovenstaande informatie over u mag delen met recruiters die werken voor of namens Werkgevers. Als u deze informatie niet wilt delen, kunt u uw cv op privé zetten.

4.6 Vacaturecampagnes optimaliseren

Wanneer Werkzoekenden op een Vacatureplaatsing klikken of solliciteren op een vacature die mogelijk is gemaakt door Indeed IQ op onze Websites of op een externe website, waaronder de website van een Werkgever of een website die wordt beheerd door het Applicant Tracking System van een Werkgever, kan Indeed bepaalde informatie over Werkzoekenden en ondernomen acties op de Websites verzamelen via deze functie, zoals beschreven in Artikel 2 van dit Privacybeleid. Indeed gebruikt deze informatie om ons inzicht te geven in de effectiviteit van onze Websites en om ervoor te zorgen dat Vacatureplaatsingen mogelijk gemaakt door Indeed IQ zo goed mogelijk presteren op onze Websites en op externe websites.

4.7 Berichten op Indeed versturen

Indeed biedt tweerichtings proxy- en doorstuurservices aan de gebruikers van onze Indeed-producten (‘Doorstuurservice’), met inbegrip van maar niet beperkt tot: Indeed CV, Direct Solliciteren, Een vacature plaatsen, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, Indeed Community, privébellen en andere digitale communicatiediensten, in de vorm van telefoon, sms, video of audio. Door gebruik te maken van een Doorstuurservice, erkent u dat u Indeed vraagt om deze berichten namens u te versturen. Dit omvat uw cv’s, motivatiebrieven, sollicitaties, berichten, antwoorden op vragenlijsten, reacties, schriftelijke aanbiedingen en andere documenten. Indeed kan leesbevestigingen sturen naar de afzender van een bericht via een Doorstuurservice waarin wordt aangegeven dat de ontvanger het bericht heeft bekeken. Indeed kan ook de afzender en ontvanger van een bericht los van elkaar informeren via een Doorstuurservice, ongeacht of de afzender of ontvanger recentelijk actief is geweest op de Website.

We verwerken, controleren, beoordelen, bewaren en analyseren deze content, die Persoonsgegevens kan bevatten, onder andere via geautomatiseerde middelen, voor gegevensanalyse, kwaliteitscontrole, afdwingen van de regels van de Websites en andere Indeed-beleidsregels, contentbeheer en voor de verbetering van de Websites of andere producten of diensten van Indeed. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn het verbeteren van de openingssnelheid van berichten door de levering ervan te optimaliseren, het optimaliseren van onze zoekresultaten, het verbeteren van Vacatureplaatsingen, sollicitanten toestaan om hun sollicitaties te beheren nadat ze deze aan Indeed hebben overgedragen, ervoor zorgen dat u persoonlijk relevante productfuncties en berichtgeving aangeboden krijgt en het voorkomen van fraude en spam. Enkele van deze activiteiten worden namens Indeed uitgevoerd door dienstverleners, zoals beschreven in het artikel van dit Privacybeleid met de titel ‘Overdrachten van informatie aan Werkgevers’. Als resultaat van deze activiteit, of vanwege technische storingen, kan dergelijke content in bepaalde gevallen worden vertraagd of niet worden geleverd aan de bedoelde ontvanger. Indeed kan u in een dergelijk geval op de hoogte stellen (maar is hiertoe niet verplicht). Als u een Doorstuurservice gebruikt of op een andere manier Gebruikerscontent verstrekt via de Website, gaat u akkoord met deze activiteit en erkent u dat deze activiteit noodzakelijk is om de kwaliteit van de Websites te behouden en om de Doorstuurservice te kunnen aanbieden.

4.8 Sms-berichten over afspraken met Werkgevers versturen

Indeed biedt u de optie om een sms-bericht te ontvangen als een Werkgever een sollicitatiegesprek of afspraak met u heeft ingepland, wanneer een Werkgever contact met u zoekt op basis van uw openbare cv of heeft gereageerd op uw sollicitatie via een doorgestuurde e-mail van Indeed. In een dergelijk geval vult u uw telefoonnummer in op het toestemmingsformulier van Indeed. Als u uw telefoonnummer invult, bevestigt u dat dit uw nummer is en u het recht heeft om sms-berichten op het nummer te ontvangen. Indeed stuurt u alleen een sms-bericht voor dergelijke sollicitatiegesprekken of berichten via de Doorstuurservice van Indeed en u stemt ermee in om dergelijke sms-berichten op uw mobiele telefoon te accepteren, waaronder berichten die worden verstuurd door een geautomatiseerd telefoonsysteem. U kunt zich te allen tijde afmelden door de sms te beantwoorden met ‘STOP’ of door contact op te nemen met de klantensupport van Indeed. Als u met ‘STOP’ reageert op een sms-alert van Indeed, wordt u afgemeld voor alle sms-alerts van Indeed, behalve voor die van Text2Apply en Hiring Events. Als u zich wilt afmelden voor deze producten, moet u met ‘STOP’ reageren in de specifieke berichtteksten van die producten.

4.9 Systeem bieden voor het doorsturen van telefoongesprekken tussen Werkzoekenden en Werkgevers

Waar van toepassing kan Indeed Werkzoekenden en Werkgevers de optie bieden om gebruik te maken van een systeem voor het doorsturen van telefoongesprekken, zodat ze met elkaar in contact kunnen komen voor het versturen van sollicitaties, het voeren van sollicitatiegesprekken of andere communicatie met betrekking tot een Vacatureplaatsing. Een dergelijk systeem gebruikt gemaskeerde of proxytelefoonnummers om gebruikers te beschermen en is alleen beschikbaar voor gebruikers die dit op de Website selecteren. Gesprekken of berichten worden niet opgenomen via dit doorstuursysteem, hoewel gegevens met betrekking tot een gesprek (of de oproep is beantwoord, duur van de oproep) kunnen worden verzameld. Dergelijke functionaliteit wordt door externe serviceproviders zoals Twilio aan Indeed geboden.

4.10 Dienst bieden voor het doorsturen van sms-berichten tussen Werkzoekenden en Werkgevers

Indeed kan Werkzoekenden en Werkgevers de mogelijkheid bieden om een automatisch gekozen doorstuurservice voor sms-berichten te gebruiken om contact mogelijk te maken, met als doel het versturen van sollicitaties en het uitvoeren van andere communicatie met betrekking tot Vacatureplaatsingen. Om deze dienst te gebruiken, moet een Werkzoekende het vooraf ingestelde trefwoord van de Werkgever via een bericht versturen naar een telefoonnummer of een korte code die we beschikbaar stellen op onze Websites of in advertentiemateriaal (zoals een bord of flyer op het kantoor van een Werkgever). Als u het vooraf ingestelde trefwoord via een sms-bericht verstuurt naar het telefoonnummer of de korte code, gaat u ermee akkoord om sms-berichten te ontvangen over de Vacatures van de Werkgever en als onderdeel van het sollicitatieproces, en erkent u dat Indeed uw Persoonsgegevens mag gebruiken om uw sollicitatie te versturen naar de Werkgever, en anderszins in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u zich wilt afmelden voor dergelijke diensten, kunt u op elk gewenst moment een sms-bericht met het woord ‘STOP’ versturen naar het telefoonnummer of de korte code. Ook kunt u contact opnemen met de klantenservice van Indeed. VANWEGE DE NIET-GESTRUCTUREERDE GESPREKSINDELING VAN DEZE DIENST, HERKENNEN WE ANDERE POGINGEN TOT AFMELDING MOGELIJK NIET.

4.11 Fraude en spam voorkomen

Indeed kan de informatie die wordt verzameld krachtens dit Privacybeleid ook gebruiken om problemen met de Websites en onze producten en diensten vast te stellen, om mogelijke frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen en om personen te beschermen tegen andere activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor uzelf of anderen. Indeed kan gegevens van en over u of uw gebruik van Indeed onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk(e) onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Websites te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) ons/onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen; of (d) mogelijk nodig is om aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen.

Indeed is bijvoorbeeld onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission in de Verenigde Staten, de Data Protection Commission in Ierland en vele andere regelgevende instanties.

We kunnen gebruikmaken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en scherminhoud te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn echter niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot opschorting of beëindiging, die tijdelijk of voor onbepaalde tijd geldt, van bepaalde functies voor sommige gebruikers.

– Fraude en spam in berichten voorkomen

Indeed behoudt zich ook het recht voor om berichten in ons doorstuursysteem te verwijderen als deze in strijd zijn met de regels van de Websites of andere bepalingen in onze algemene voorwaarden. Indeed heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of u zich bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar Indeed of zijn gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op de Websites op welke wijze dan ook. Indeed behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of andere externe partijen als we er oprecht van overtuigd zijn dat u de Websites gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op dit Privacybeleid of de toepasselijke algemene voorwaarden.

Indeed behoudt zich het recht voor om de identiteit van partijen die betrokken zijn bij het doorsturen van e-mails, te verifiëren en bevestigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het verifiëren van de identiteit van de afzender van een e-mail bij de vertegenwoordigers van de Werkgever die aan het e-mailadres van de betreffende Vacature zijn gekoppeld.

4.12 Betalingen mogelijk maken

Als u gegevens over uw pinpas, creditcard of andere betaalkaart aan ons verstrekt voor een betaling, gebruiken we deze informatie alleen voor de verwerking van deze betaling (bijvoorbeeld de laatste vier cijfers van creditcardnummers en de bijhorende verificatie-informatie). Alle creditcardgegevens, pinpasgegevens of andere betaalkaartgegevens en daarmee verband houdende facturerings- en betalingsgegevens die u verstrekt aan ons, kunnen worden gedeeld met bedrijven die voor ons werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietbureaus, uitsluitend met het oog op het controleren van krediet en het uitvoeren van betalingen, en om diensten te verlenen aan uw account.

4.13 Automatisch verwerken van uw Persoonsgegevens

Voor het optimaliseren van de prestaties van de Websites voeren we geautomatiseerde verwerking van Persoonsgegevens uit om specifieke aspecten met betrekking tot een gebruiker te evalueren. We gebruiken geautomatiseerde verwerking vooral om de persoonlijke voorkeuren of interesses van een gebruiker te analyseren of te voorspellen. Indien relevant wordt deze verwerking uitgevoerd als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze gebruikers, om ons in staat te stellen onze diensten aan Werkzoekenden en Werkgevers aan te bieden, inclusief het analyseren van sollicitaties en cv’s namens Werkgevers, of in andere situaties op basis van toestemming van de gebruiker.

In bepaalde gevallen kunnen wij dankzij deze verwerking bijvoorbeeld Werkzoekenden koppelen aan Werkgevers, Werkzoekenden Vacature-alerts, aanbevolen vacatures en uitnodigingen om te solliciteren op vacatures sturen waarin de Werkzoekende waarschijnlijk is geïnteresseerd, bepaalde sollicitaties van Werkzoekenden naar een Werkgever sturen, zoekresultaten weergeven, of bepaalde activiteiten voor spam- en fraudedetectie uitvoeren om onze gebruikers te beschermen. Dergelijke verwerking is onderworpen aan de beveiligingsmaatregelen die worden vermeld in dit Privacybeleid om de privacy van onze gebruikers te beschermen. U kunt contact opnemen met privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties) om bezwaar te maken tegen mogelijke beslissingen voortvloeiend uit deze automatische verwerking.

4.14 Delen van uw gegevens met onze dochterondernemingen

Het is onze voornaamste missie om Werkzoekenden aan geweldige banen te helpen en om Werkgevers aan geweldige kandidaten te helpen. We delen deze missie met onze dochterondernemingen. Ter ondersteuning van die missie delen we bepaalde gegevens met onze dochterondernemingen. Op deze gegevensuitwisseling is dit Privacybeleid van toepassing. Ook hebben we het Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over onze dochterondernemingen en over hoe we gegevens met hen delen om onze gebruikers de beste producten en diensten te kunnen bieden. We raden u aan om voor meer informatie het Privacycenter te bezoeken.

Alle gegevens die u met Indeed deelt, kunnen worden gedeeld met een gelieerde entiteit om u diensten te kunnen verlenen, om de (functionaliteit van de) Websites te verbeteren en voor andere doeleinden zoals beschreven in dit Beleid. Door dergelijke informatie te delen, kunnen wij Werkzoekenden beter helpen banen te vinden en Werkgevers helpen goede kandidaten te vinden. De geleverde diensten en de functionaliteit van de Websites zijn zonder dergelijke overdrachten niet mogelijk. Indien u niet wilt dat dergelijke gegevens op deze wijze worden overgedragen, moet u deze Websites niet gebruiken.

Voorbeelden van dochterondernemingen zijn: Glassdoor, SimplyHired, Indeed Flex/Syft, Resume.com, RescueMyResumes.com en Resumeperfector.com. Dit delen van gegevens met onze dochterondernemingen wordt uitgevoerd omwille van een aantal specifieke redenen en in overeenstemming met dit Privacybeleid en het Privacybeleid van die dochterondernemingen.

– Verbeterde dienstverlening

Dankzij het delen van gegevens met dochterondernemingen kunnen Werkzoekenden profiteren van persoonlijkere en betere inhoud, prestaties, functies en diensten. Indeed en de dochterondernemingen van Indeed gebruiken bijvoorbeeld uw eerdere zoek- en browsergeschiedenis (zoals de vacatures waarop u klikt), uw IP-adres of uw cv- of profielinformatie om relevante zoekresultaten en Vacature-alerts vast te stellen en loopbaaninzichten weer te geven en te beheren, zoals bedrijfsreviews, salarisgegevens van Vacatureplaatsingen, tips voor sollicitatiegesprekken en meer. Dit wordt ook gedaan om de gegevensanalyses, testen, onderzoeksmogelijkheden en dienstverlening te verbeteren.

Ook biedt het Werkgevers beter inzicht in de prestaties van hun Vacatureplaatsingen. Zo kunnen we gegevens delen over het aantal gebruikers dat op hun Vacatureplaatsingen klikt. Dit stelt Werkgevers in staat om te bepalen in welke mate ze kandidaten aantrekken. Door Werkgevers van de informatie te voorzien die ze nodig hebben om ons platform beter te gebruiken, kunnen ze betere Vacatureplaatsingen opstellen.

– Meer werkgevers, meer vacatures en meer werkzoekenden

Door dergelijke gegevens te delen hebben Werkzoekenden toegang tot een uitgebreidere database met Vacatures en Werkgevers, en hebben Werkgevers toegang tot meer Werkzoekenden. Hierdoor kan Indeed Vacatures of Werkgevers aanbevelen op onze Websites of op websites van dochterondernemingen. Het zorgt er tevens voor dat sollicitaties en vacatureweergaven zowel op de Websites als op de websites van dochterondernemingen kunnen plaatsvinden.

Indeed en zijn dochterondernemingen bevelen bijvoorbeeld een Werkzoekende aan een Werkgever aan, en een Vacatureplaatsing aan een Werkzoekende. Dit is van toepassing op Werkzoekenden, Werkgevers en Vacatureplaatsingen op Indeed en ieder van zijn dochterondernemingen. Indeed en dochterondernemingen van Indeed delen ook gegevens van de Werkgever (zoals accountinformatie en gedragsgegevens) om deze Werkgevers een betere ervaring te bieden.

– Betere beveiliging voor gebruikers

Dankzij het delen van gegevens kunnen Indeed en zijn dochterondernemingen uw Persoonsgegevens verwerken met het doel om de gebruikersbeveiliging en interne werkzaamheden te verbeteren, problemen op te lossen en fraude en spam te detecteren.

4.15 Overdrachten van informatie aan Werkgevers 

Indeed stuurt in opdracht van Werkzoekenden Persoonsgegevens van Werkzoekenden naar Werkgevers. Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd gedurende de zoektocht naar een baan en het sollicitatie- en gespreksproces. Dit wordt gedetailleerder beschreven in artikel 2 en 4 van dit Privacybeleid. Dergelijke Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze voorwaarden en in overeenstemming met de voorwaarden van de relevante Werkgever. Werkzoekenden die via Indeed op vacatures buiten hun eigen land solliciteren, moeten mogelijk hun Persoonsgegevens sturen naar landen met een lager niveau van gegevensbescherming.

Eigenaren van werkgeversaccounts stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle rechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

4.16 Overdrachten van informatie aan Werkzoekenden

Indeed stuurt bepaalde aan Werkgevers gerelateerde informatie naar Werkzoekenden. Hieronder valt het publiceren van Vacatures, Bedrijfspagina’s en salarisinformatie op de Websites en het publiceren van Vacatureplaatsingen op externe websites. Indeed kan Werkzoekenden ook informatie geven over de activiteiten en reactiesnelheid op de Websites van een Werkgever, zodat Werkzoekenden baanmogelijkheden kunnen evalueren. Dit kan onder andere zijn: de naam van de vertegenwoordiger van de Werkgever, de plaats/provincie van de Werkgever, of de Werkgever actie heeft ondernomen met betrekking tot het cv of de sollicitatie van de Werkzoekende, zoals het openen van, bekijken van, reageren op of een beslissing nemen met betrekking tot het cv of de sollicitatie, of de Werkgever contact heeft gelegd met andere Werkzoekenden of cv’s van andere Werkzoekenden heeft bekeken, en of de Werkgever een actie heeft ondernomen met betrekking tot een Vacatureplaatsing zoals het pauzeren of sluiten ervan. Wanneer u als Werkgever de Websites gebruikt (bijvoorbeeld door een Vacature te plaatsen of via het Indeed CV-programma contact op te nemen met een Werkzoekende), stemt u ermee in dat Indeed deze informatie aan Werkzoekenden kan verstrekken.

4.17 Overdrachten van informatie aan dienstverleners 

We kunnen gebruikmaken van externe partijen voor onze activiteiten om de Websites en onze diensten, producten en functies te verbeteren, om onze gebruikers te beschermen en te achterhalen wat ze nodig hebben, en om de diensten en gebruikerservaring te verbeteren.  Door onze Websites te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Indeed dergelijke externe dienstverleners voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder, maar niet beperkt tot het verzamelen, verwerken, analyseren en registreren van uw activiteiten op, interactie met en communicatie met of via onze Websites, zoals verder is uiteengezet in artikel 2 van dit Privacybeleid.

Deze dienstverleners hebben mogelijk toegang tot Persoonsgegevens wanneer ze deze diensten leveren en dit kan gepaard gaan met de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen. Deze overdrachten vinden plaats voor de doeleinden vastgelegd in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid.

Onze dienstverlening verbeteren

Deze externe partijen verstrekken mogelijk datapunten, waaronder de tijd doorgebracht op specifieke pagina’s, de links waarop u klikt en data waaruit gebruikersvoorkeuren kunnen worden afgeleid. Dankzij deze gebruikersfeedback kunnen we onze diensten (blijven) leveren. Deze externe partijen gebruiken mogelijk cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over uw gedrag en apparaten, zoals het apparaattype, de browsergegevens en de voorkeurstaal.

Kwaliteit behouden en gebruikers beschermen

Indeed kan uw Persoonsgegevens in sommige situaties overdragen aan bepaalde externe leveranciers die Indeed helpen met het beschermen van onze gebruikers en het in stand houden van de kwaliteit van onze diensten, producten en functies. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers die door Indeed worden ingeschakeld om fraude op te sporen. Voorbeelden van deze leveranciers zijn: SiftScience, Emailage en PerimeterX. Indeed zet bijvoorbeeld ook leveranciers in om te voorkomen dat accounts worden gemaakt met accountgegevens die openbaar zijn gemaakt. Een voorbeeld van een dergelijke leverancier is: SpyCloud.

Betalingen mogelijk maken

Ook kan Indeed alle creditcardgegevens, pinpasgegevens of andere betaalkaartgegevens en daarmee verband houdende facturerings- en betalingsgegevens die u aan Indeed verstrekt, delen met bedrijven die voor Indeed werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietbureaus, uitsluitend met het oog op het controleren van krediet en het uitvoeren van betalingen aan Indeed, en om diensten te verlenen aan uw account. 

– Een Indeed-app installeren of gebruiken

Wanneer u een Indeed-app installeert, downloadt of gebruikt, kunnen we beperkte gebruikersgegevens delen met bepaalde dienstverleners. Hierdoor kunnen we u voorzien van bepaalde diensten en kunnen we advertentietoeschrijving ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres of een andere unieke ID delen, evenals gebeurtenisgegevens met betrekking tot de installatie van de Indeed-app.

We kunnen dit doen voor verschillende doeleinden, waaronder gebruikersaanmelding via externe accounts. We kunnen hierdoor ook meer inzicht krijgen in het complete gebruikerstraject en dit optimaliseren door: (i) inzicht te krijgen in hoe gebruikers op de Websites terechtkomen; (ii) de prestaties van onze advertenties beter te meten; en (iii) inzicht te krijgen in waar een gebruiker de Websites heeft geopend op diverse apparaten.

Wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert, erkent en accepteert u dat uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan deze dienstverleners. U gaat ook akkoord met het Cookiebeleid, het Privacybeleid en de toepasselijke Algemene voorwaarden van Indeed en bent ervan op de hoogte dat u uw rechten, zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid, te allen tijde kunt uitoefenen. Dit geldt onder andere voor het recht om bezwaar te maken tegen het rechtmatig gebruik van uw

Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Voorbeelden van de soorten technologie die hiervoor kunnen worden gebruikt, zijn pixels, JavaScript-snippets en cookies.

– Opslag

Ook kunnen we mogelijk externe cloudserviceproviders gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden overeenkomstig standaard algemene voorwaarden waarover mogelijk niet kan worden onderhandeld. Deze serviceproviders hebben ons of het algemene publiek op de hoogte gesteld dat ze beveiligingsmaatregelen toepassen die zij toereikend vinden voor de bescherming van informatie in hun systeem, of ze hebben een algemene reputatie voor het toepassen van dergelijke maatregelen. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

– Professionele certificaten en vergunningen controleren

We kunnen ook bepaalde professionele certificaten of vergunningen die u aan Indeed verstrekt, delen met de uitgevende entiteit of organisatie om te controleren of het certificaat of de vergunning geldig is. We voeren deze controle alleen uit op uw verzoek, bijvoorbeeld wanneer u bepaalde certificaten of vergunningen toevoegt aan uw Indeed-profiel.

4.18 Overdracht van openbaar beschikbare informatie

Als gebruikers materiaal plaatsen op de Websites op een wijze waardoor dit materiaal publiekelijk beschikbaar en vindbaar wordt door personen, behoudt Indeed zich het recht voor om deze informatie te verzamelen en te delen met externe partijen. Indien een Werkgever een vacature op de Websites plaatst, mag Indeed naar eigen goeddunken deze Vacatureplaatsing of de informatie erin delen met externe partijen onder voorbehoud van een overeenkomst met dergelijke externe partijen. Indeed behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld uit openbare bronnen, in deze hoedanigheid te delen.

4.19 Externe websites die u bezoekt via Indeed

U kunt ook gebruikmaken van bepaalde websites of diensten van externe partijen die u bezoekt via de Websites. In dergelijke gevallen worden alle gegevens die u aan een externe partij verstrekt, niet aan Indeed maar aan deze externe partij verstrekt en vallen deze onder het Privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe partij. Lees artikel 8 van dit Privacybeleid genaamd ‘Links naar websites van externe partijen’ voor meer informatie.

4.20 Overdracht van Persoonsgegevens voor personen in de EU (inclusief de Europese Economische Ruimte (‘EER’)) en Zwitserland

Lees artikel 11 van dit Privacybeleid voor meer informatie over dit onderwerp.

5. Aanvullend gebruik en openbaarmaking van Niet-persoonsgebonden gegevens

Dit beleid is ook van toepassing op ons gebruik van Niet-persoonsgebonden gegevens. We kunnen Niet-persoonsgebonden gegevens om welke reden dan ook gebruiken en openbaar maken, behalve wanneer anders vereist door toepasselijke wetgeving. Indien we Niet-persoonsgebonden gegevens combineren met Persoonsgegevens, wordt deze gecombineerde informatie alleen door ons gebruikt en openbaar gemaakt voor de doeleinden beschreven in artikel 4 en 9 van dit Privacybeleid.

6. Veiligheid

Indeed streeft naar redelijke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de Persoonsgegevens die Indeed beheert. Geen enkele wijze van overdracht via internet of digitale opslag is echter 100% veilig. Bovendien zijn e-mails en berichten die via uw browser worden verzonden en vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers, niet gecodeerd. We streven er daarom naar om uw informatie te beschermen, maar kunnen de veiligheid ervan niet garanderen. Bekijk de volgende pagina voor meer informatie. 

We kunnen ook externe cloudserviceproviders gebruiken, zoals beschreven in Artikel 4.17 van dit beleid.

7. Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we Cookies gebruiken.

– Do Not Track-verzoeken

We reageren niet op het ‘Do Not Track’-signaal (DNT) als dit is ingeschakeld in de browser van de gebruiker. Als we cookies plaatsen of uitlezen op sites waarop onze vacaturezoek- en weergavefuncties zijn geplaatst, maar die niet aan ons zijn gelieerd, doen we dit om bijvoorbeeld een gepersonaliseerde zoekervaring aan gebruikers van deze sites te bieden. We delen geen informatie over uw gebruik van onze Websites met deze externe partijen. Indien externe partijen die zijn opgenomen op de Websites (zoals omschreven in het Cookiebeleid van Indeed), hun eigen externe cookies plaatsen of uitlezen, kunnen zij wel of niet reageren op het DNT-signaal.

8. Links naar websites van externe partijen

De Websites kunnen ook links naar externe websites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u onze Websites. Uw webbrowser kan ook de URL van de Websites-pagina waarop u heeft geklikt bekendmaken aan de website van de externe partij, en deze URL kan zoektermen en filters bevatten die u op de Websites heeft gebruikt. De Websites kunnen ook Bedrijfspagina’s ter beschikking stellen die informatie bevatten die door externe Werkgevers is verstrekt.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE PRIVACY VAN EXTERNE PARTIJEN, WAARONDER DOCHTERONDERNEMINGEN, EXTERNE DIENSTVERLENERS, WERKGEVERS (WAARONDER WERKGEVERS MET EEN BEDRIJFSPAGINA), EXTERNE SOCIALMEDIAPLATFORMS, EXTERNE PARTIJEN DIE DE APPARATEN OF BESTURINGSSYSTEMEN AANBIEDEN WAAROP DE WEBSITES BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT EN EXTERNE PARTIJEN DIE EEN WEBSITE BEHEREN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP ONZE WEBSITES. U HEEFT WELLICHT RECHTSTREEKS AFDWINGBARE RECHTEN TEGENOVER DEZE EXTERNE PARTIJEN. LEES HUN PRIVACYBELEID VOOR MEER INFORMATIE.

9. Overnames en andere reorganisaties

Informatie verzameld uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen voortvloeiend uit een verandering in eigendom of zeggenschap met betrekking tot de werkzaamheden van Indeed (middels fusie, verkoop of anderszins) of andere reorganisatie of samenwerking, of toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (waaronder met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures), en dergelijke informatie kan door een externe partij worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Informatie verzameld uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen in verband met een overname of fusie verricht door Indeed of deze externe partijen.

10. Het uitoefenen van rechten met betrekking tot Persoonsgegevens

Als een gebruiker van deze Websites kunt u de hieronder beschreven rechten uitvoeren. Houd er rekening mee dat we kunnen proberen om uw identiteit te verifiëren via het e-mailadres of telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw gebruik van onze Websites voordat we dergelijke aanvragen inwilligen. Ook behouden we ons het recht voor om een aanvraag te weigeren wanneer we dit proces niet naar tevredenheid kunnen voltooien. Als u iemand machtigt om namens u een aanvraag in te dienen, kunnen we uw aanvraag ook weigeren als we niet bij u kunnen verifiëren dat de persoon die de aanvraag indient ook daadwerkelijk de bevoegdheid heeft om namens u te handelen.

10.1 Het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren

Gebruikers van deze Websites kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op elke Website. Wij raden u ook aan om contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.

Als u dit niet wilt, kunt u ook een formeel verzoek indienen om Indeed onjuiste Persoonsgegevens namens u te laten aanpassen door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties) vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

10.2 Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken

Als u vragen of klachten heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, raden wij u aan om contact met ons op te nemen.U kunt ook een formeel bezwaar indienen of ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens door elke Website te beperken. U heeft bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen de rechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens door elke Website voor marketingdoeleinden. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen om een aanvraag tot verwijdering van uw gegevens in te dienen.

10.3 Afmelden voor marketingberichten en intrekken van toestemming

Als u geen marketingberichten op basis van uw Persoonsgegevens meer wilt ontvangen van ons, kunt u een aantal dingen doen.

Als u zich wilt afmelden voor een bepaalde marketing-e-mail van een Website, klikt u op ‘Afmelden’ (of een soortgelijke actie), indien van toepassing. Houd er rekening mee dat u zich hiermee alleen afmeldt voor dat specifieke marketingbericht.

Als u al uw vacature-alerts wilt aanpassen, klikt u op ‘Deze vacature-alert aanpassen’ (of een soortgelijke actie) om uw inschrijvingen te bewerken. U kunt uw inschrijvingen (voor vacature-alerts, aanbevolen vacatures en andere meldingen) ook bekijken en bewerken via het dashboard van uw account. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de klantenservice.

Bovendien kunt u zich voor alle marketingberichten afmelden door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties). We zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inwilligen.

Houd er ten slotte rekening mee dat we wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten.

10.4 Het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en over te dragen

Gebruikers van deze Websites hebben toegang tot de meeste Persoonsgegevens op elke Website. Wij raden u ook aan om contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft. U kunt ook een formeel verzoek indienen om de Persoonsgegevens die Indeed over u bewaart, in te zien. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen. Elke specifieke Website verstrekt u uw Persoonsgegevens in een overdraagbare indeling. Als u meerdere e-mailadressen heeft gebruikt voor communicatie met de betreffende Website, moet u ons ook een verzoek sturen via de andere e-mailadressen. Op die manier kunnen we u ook de Persoonsgegevens sturen die aan deze e-mailadressen zijn gekoppeld.

10.5 Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen

Gebruikers van deze Websites kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op elke Website. Wij raden u ook aan om contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.

U kunt ook een formeel verzoek indienen om de Persoonsgegevens die worden geboden aan elke Website, te laten verwijderen. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen. Zodra uw verzoek is bevestigd, start elke specifieke Website de benodigde stappen om aan uw verzoek te voldoen, inclusief het verwijderen van het account van elke toepasselijke Website. Indien het verzoek om verwijdering betrekking heeft op Persoonsgegevens waarvan u eerder heeft gevraagd deze openbaar te maken op elke Website (zoals een Werkzoekende die een openbaar cv plaatst), ondernemen we redelijke inspanningen om andere beheerders van dit verzoek op de hoogte te stellen. Als u meerdere e-mailadressen heeft gebruikt voor communicatie met Indeed, moet u ons ook een verzoek sturen via de andere e-mailadressen. Op die manier kunnen we ook de Persoonsgegevens verwijderen die aan deze e-mailadressen zijn gekoppeld.

LET OP: Door de verwijdering van uw Persoonsgegevens aan te vragen, kunt u op de betreffende Website niet langer hetzelfde e-mailadres  gebruiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de mogelijkheid om een account aan te maken, om vacature-alerts te ontvangen of om met dit e-mailadres op vacatures te solliciteren. Klik als u uw account wilt sluiten op de knop ‘Mijn account sluiten’ op uw accountpagina. Als u actie onderneemt op of anderszins interactie heeft met onze Sites na het versturen van een verwijderingsverzoek, bijvoorbeeld door Direct Solliciteren of Eenvoudig solliciteren te gebruiken om te solliciteren op een vacature die wordt beheerd door de Site die is gekoppeld aan uw verwijderingsverzoek (waaronder vacatures die worden beheerd door die Site op gelieerde Sites), ontvangt u bepaalde berichten in verband met deze acties mogelijk niet van de Site die is gekoppeld aan uw verwijderingsverzoek of van andere gebruikers van die Site. Door de verwijdering van uw Persoonsgegevens aan te vragen, gaat u er daarnaast mee akkoord dat u niet meer in aanmerking komt voor actieve sweepstakes, wedstrijden, loterijen en andere promoties. Het laten verwijderen van uw Persoonsgegevens die worden bewaard door Indeed, heeft geen invloed op de berichten die we verwerken namens anderen in verband met hun gebruik van de Indeed-service voor het doorsturen van berichten. Deze anderen blijven mogelijk toegang houden tot alle berichten die naar u worden verstuurd of die van u worden ontvangen.

Als u een Werkzoekende bent en u een sollicitatie op de betreffende Website wilt verwijderen, neemt u rechtstreeks contact op met de potentiële Werkgever om uw sollicitatie te laten verwijderen. Als u een Werkzoekende bent en een sollicitatie heeft verzonden voor een baan bij Indeed, raadpleegt u het privacybeleid dat u heeft ontvangen toen u solliciteerde, of neemt u contact op met uw recruiter voor aanvullende instructies over hoe u uw rechten uitoefent.

10.6 Toestemming intrekken

Voor bepaalde activiteiten vragen we toestemming om uw Persoonsgegevens te gebruiken. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Als u locatiegegevens verstrekt via een mobiele app, kunt u de locatieservices op uw apparaat te allen tijde uitschakelen. Voor andere services die uw toestemming vereisen, kunt u de toestemming intrekken via de workflow van de betreffende service. Houd er rekening mee dat verwerkingen die zijn uitgevoerd voor het intrekken van uw toestemming, wettig blijven.

10.7 Enkele beperkingen

Dergelijke rechten op correctie, bezwaar, beperking, toegang, overdraagbaarheid en verwijdering zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen, zoals bepaald in toepasselijke wetgeving. Individuele verzoeken worden uitgevoerd binnen de tijd die is toegestaan door relevante regelgeving vanaf het moment waarop wij uw verzoek bevestigen. U dient zich ervan bewust te zijn dat er, indien toegestaan, kosten in rekening kunnen worden gebracht voor herhaalde verzoeken van dezelfde persoon zoals bepaald door Indeed en enkel opgelegd voor zover wettelijk toegestaan.

11. Persoonsgegevens van personen in de EER en Zwitserland

11.1 AVG-beschermingen

Waar van toepassing worden de overdrachten van Indeed Ireland van Persoonsgegevens van personen in de EER en Zwitserland aan jurisdicties buiten de EER en Zwitserland uitgevoerd op basis van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie. Deze overeenkomsten omvatten ook de beschermingsmaatregelen en eisen die zijn vastgelegd in hoofdstuk V (en artikel 28, waar relevant) van de AVG. 

11.2 Beginselen en kader van het Privacyschild

Indeed Ireland draagt bepaalde Persoonsgegevens over aan Indeed, Inc. in de Verenigde Staten. Hoewel artikel 11.1 van toepassing is op dergelijke overdrachten, voldoet Indeed, Inc., waaronder de dochteronderneming Prehire, Inc., ook aan het kader van het EU-VS-privacyschild (dat van toepassing is op alle EER-landen) en het Zwitserland-VS-privacyschild zoals opgesteld door het United States Department of Commerce betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens die vanuit EU-landen (inclusief alle EER-landen) en Zwitserland naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Indeed Inc. heeft verklaard dat het zich houdt aan de beginselen van het Privacyschild wat betreft kennisgeving, keuze, verantwoordingsplicht bij verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, en doelbinding, toegang, beroep, naleving en aansprakelijkheid. Indien er een conflict bestaat tussen de bepalingen in dit Privacybeleid en de beginselen van het Privacyschild, gelden de beginselen van het Privacyschild. Voor meer informatie over het privacyschildprogramma en om onze verklaring te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/. Raadpleeg ook onze Veelgestelde vragen over privacy met betrekking tot ons gebruik van het Privacyschild.

11.3 Principes van verdere overdracht

In het kader van verdere overdracht van gegevens aan een externe partij is een privacyschildorganisatie verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens die deze onder het Privacyschild ontvangt en vervolgens doorgeeft aan een externe partij die namens de privacyschildorganisatie handelt. Indeed Inc. blijft verantwoordelijk onder de beginselen van het Privacyschild indien zijn vertegenwoordiger dergelijke Persoonsgegevens verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de beginselen, tenzij Indeed Inc. aantoont dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die resulteerde in schade.

11.4 Onafhankelijke geschillenbeslechting voor personen in de EU en Zwitserland

In overeenstemming met de beginselen van het EU-VS-privacyschild (van toepassing op alle EER-landen) en het Zwitserland-VS-privacyschild, streeft Indeed ernaar om klachten over uw privacy en onze verzameling of ons gebruik van uw Persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EER en Zwitserland met vragen of klachten over dit Privacybeleid, moeten eerst contact opnemen met Indeed Inc. via: Indeed Privacy Program, Director of Privacy, Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, of door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

Indeed Inc. heeft ook toegezegd om onopgeloste privacyklachten onder de beginselen van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild te verwijzen naar het BBB EU PRIVACY SHIELD, een alternatieve non-profitgeschillenbeslechter in de Verenigde Staten, beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als uw klacht niet tijdig wordt bevestigd of indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, gaat u naar EU-privacyschild voor meer informatie en om een klacht in te dienen.

In bepaalde, beperkte omstandigheden kunnen personen uit de EER of Zwitserland ook een beroep doen op de bindende arbitrage van het panel van het privacyschild.

12. Algemene vragen en klachten

12.1 Contact opnemen met Indeed

U kunt een bericht sturen aan Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, of aan Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland. U kunt daarnaast met beide bedrijven contact opnemen via het contactformulier op onze Websites. Als u contact op wilt nemen met de Functionaris gegevensbescherming van Indeed, kunt u een e-mail sturen naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).

12.2 Klachten

Als u van mening bent dat Indeed inbreuk heeft gemaakt op uw rechten betreffende gegevensbescherming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u zich bijvoorbeeld in de EER bevindt, richt u zich tot het EER-hoofdkantoor van Indeed: Indeed Ireland Operations Limited in Ierland. Dit kantoor is onderworpen aan de Irish Data Protection Commission en u kunt deze link raadplegen. Als u zich in de EU of Zwitserland bevindt en een klacht heeft over overdrachten en verwerking in overeenstemming met EU-VS-privacyschildbeginselen (van toepassing in alle EER-landen) en Zwitserland-VS-privacyschildbeginselen, kunt u gebruikmaken van onafhankelijke geschillenbeslechting zoals uiteengezet in artikel 11 van dit Privacybeleid.

13. Uw Californische privacyrechten

Als u gebruikmaakt van de rechten die worden toegekend in dit gedeelte van ons Privacybeleid, geeft u aan dat u een inwoner van Californië bent.

Alle gebruikers kunnen een geverifieerde aanvraag doen bij Indeed met betrekking tot hun Persoonsgegevens. Dit proces wordt beschreven in artikel 10 van ons Privacybeleid, waarin ook het adres wordt vermeld waarnaar aanvragen met betrekking tot uw Persoonsgegevens moeten worden gestuurd.

13.1 Het recht om inzage in uw Persoonsgegevens te krijgen

U heeft het recht om te verzoeken dat we aan u bekendmaken welke Persoonsgegevens we over u verzamelen, gebruiken, bekendmaken en ‘verkopen’ (deze term leggen we in artikel 13.2 hieronder uit). Raadpleeg artikel 10 van ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe u dit recht kunt uitoefenen.

In de volgende artikelen van onze Samenvatting van het Privacybeleid van Indeed worden de categorieën van Persoonsgegevens besproken die we de afgelopen twaalf (12) maanden hebben verzameld (artikel 3), waarom we deze gegevens hebben verzameld (artikel 4) en de categorieën externe partijen waarmee we deze gegevens hebben gedeeld (artikel 5). Deze onderwerpen worden in ons Volledige Privacybeleid uitgebreider besproken: in artikel 2 van ons Privacybeleid wordt besproken welke categorieën Persoonsgegevens we verzamelen; in artikelen 4, 5 en 9 van ons Privacybeleid wordt besproken voor welke doeleinden we uw Persoonsgegevens gebruiken; en in artikelen 4, 8, 9 en 11 van ons Privacybeleid wordt de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens aan externe partijen besproken.

13.2 Het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonsgegevens

Ga voor meer informatie over hoe Indeed de Californische vereiste Verkoop mijn persoonsgegevens niet benadert, waarom dit van toepassing is op uw gebruik van onze Websites en hoe u dit recht kunt uitoefenen, naar onze CCPA-afmeldpagina. Hier wordt uitgelegd hoe Californië ‘verkoop’ heeft gedefinieerd onder de California Consumer Protection Act (de ‘CCPA’) en hoe bepaalde overdrachten van Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de producten en diensten die we aan onze gebruikers bieden kunnen worden vastgelegd door deze definitie. 

Onder het Californische recht ‘Shine the Light’ (Burgerlijk Wetboek artikel 1798.83) hebben inwoners van Californië rechten met betrekking tot de openbaarmaking van hun Persoonsgegevens aan externe partijen voor hun eigen directmarketing-doeleinden. Volgens het beleid van Indeed worden uw Persoonsgegevens niet bekendgemaakt aan externe partijen voor de directmarketing-doeleinden van de externe partijen als u gebruik heeft gemaakt van uw optie om te voorkomen dat informatie aan externe partijen voor deze doeleinden wordt gedeeld. Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens niet worden gedeeld voor deze doeleinden, kunt u ons vragen om uw Persoonsgegevens te verwijderen via de stappen die worden beschreven in Artikel 10 van dit Privacybeleid.

13.3 Het recht op non-discriminatie voor het uitoefenen van uw privacyrechten

We discrimineren u op geen enkele manier als u enige van uw rechten onder de CCPA uitoefent.

Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: 10 Juni 2021

Door de websites van Indeed (‘Website’) te gebruiken of te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door Indeed zoals hieronder uiteengezet. 

In het kader van dit Cookiebeleid verwijst ‘Indeed’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ naar Indeed, Inc. als u bent gevestigd in de Verenigde Staten, naar Indeed Staff LLC als u Indeed Staff gebruikt in de Verenigde Staten en naar Indeed Ireland Operations Limited als u bent gevestigd buiten de Verenigde Staten.

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de volgende merken: Indeed, Engineerjobs, Careesma, Gigajob, Workopolis en Wowjobs (samen ‘de Websites’ of ‘onze Websites’ genoemd).

Alle verwijzingen naar Werkzoekende, Werkgever en Persoonsgegevens worden gedefinieerd zoals uiteengezet in ons Privacybeleid

1. Inleiding: Wat is een cookie?

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wanneer en waarom cookies naar bezoekers van onze Websites kunnen worden verstuurd. Cookies zijn tekstbestanden die door een website worden opgeslagen op de harde schijf of een ander apparaat waarmee de website wordt bezocht, met de bedoeling om gegevens bij te houden. Dankzij cookies kunnen we belangrijke informatie onthouden en uw gebruik van de Websites eenvoudiger maken. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Websites gebruikt, ongeacht of u bent aangemeld bij uw account of niet. 

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser bewaard blijven totdat u de Website verlaat. Permanente cookies blijven veel langer in het cookiebestand van uw browser opgeslagen (hoewel de duur afhangt van de levensduur van het specifieke cookie). We gebruiken sessiecookies om het totale aantal bezoekers van onze Websites bij te houden. We kunnen cookies ook gebruiken om uw computer te onthouden zodat we uw ervaring op u kunnen afstemmen wanneer u de Websites later opnieuw bezoekt. We kunnen in dergelijke gevallen Persoonsgegevens koppelen aan een cookiebestand.

2. Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën van externe partners zoals Google en Facebook voor metingsdiensten, voor betere getargete advertenties en voor marketingdoeleinden. Dit vindt plaats via de Websites, wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert, en in enkele van onze advertenties op externe websites. Dankzij deze cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën kunnen wij u onze advertenties tonen op andere sites die u bezoekt op internet en u in contact brengen met meer Werkgevers. We kunnen informatie over uw gedrag op de Websites ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of andere sociale-netwerksites) om u getargete advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. 

We gebruiken deze cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën om het programma Indeed Targeted Ads en andere advertenties mogelijk te maken, ook om te bepalen welke advertenties gebruikers al hebben gezien, hoe vaak ze een bepaalde advertentie hebben gezien en op welke websites een bepaalde advertentie is weergegeven. Ook kunnen we Werkgevers die samenwerken in ons programma Indeed Targeted Ads Program toestaan om cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën te plaatsen in advertenties die op onze Website en op externe websites worden weergegeven, zodat deze Werkgevers inzicht krijgen in hoe mensen omgaan met onze advertenties over hun Vacatureplaatsingen.

DoeleindenHoe we cookies gebruiken
Analytische doeleindenIndeed en zijn dochterondernemingen (zoals gedefinieerd in artikel 4.14 van het Privacybeleid) gebruiken cookies om gebruikersactiviteiten te analyseren om de Websites en de websites van dochterondernemingen van Indeed te verbeteren. We kunnen cookies bijvoorbeeld gebruiken om totaalpatronen te bekijken, zoals het gemiddelde aantal zoekopdrachten van gebruikers. Met behulp van deze analyse kunnen we achterhalen hoe we de functionaliteit en de gebruikerservaring van de Websites kunnen verbeteren.
Uw voorkeuren en gebruikerservaringIndeed en zijn dochterondernemingen gebruiken cookies om bepaalde informatie over gebruikers te verzamelen, zoals browsertype, server, taalvoorkeuren en landinstelling, om gebruikersvoorkeuren op onze Websites op te slaan en uw ervaring consistenter en gemakkelijker te maken. We kunnen bijvoorbeeld uw recente zoekopdrachten opslaan in een cookie zodat u deze zoekopdrachten gemakkelijk kunt herhalen als u onze Websites weer bezoekt, of zodat we profielinformatie kunnen voorstellen wanneer u zich aanmeldt voor een account en een cv invult op de Websites (zoals een Indeed-cv).  Bovendien gebruiken we cookies om u aangemeld te houden als u onze Websites vaker bezoekt. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om uw geografische locatie op woonplaats- of postcodeniveau te bepalen en u zo te voorzien van de meest relevante zoekresultaten.
Metingsdiensten en betere Targeted Ads en marketing biedenWe gebruiken cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën van externe partners zoals Google en Beeswax voor metingsdiensten, voor betere getargete advertenties en voor marketingdoeleinden. Dit gebeurt wanneer u onze Websites bezoekt en wanneer u een Indeed-app downloadt of installeert. Dankzij deze cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën kunnen wij u onze advertenties (zoals een bepaalde vacature of Bedrijfspagina die beschikbaar is op de Websites) tonen op andere sites die u bezoekt op internet.  Onze externe advertentiepartners kunnen deze technologieën ook gebruiken om uw browse-interesses te identificeren in een bepaalde periode en op verschillende websites om gerichte advertenties en andere op u afgestemde content te kunnen aanbieden.  Indeed kan informatie over uw gedrag op de Websites ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites) om u getargete advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. We gebruiken cookies ook voor het programma Indeed Targeted Ads. Voor dit programma en andere advertenties gebruiken we cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën, ook van externe partijen, om te bepalen welke advertenties gebruikers al hebben gezien, hoe vaak ze een bepaalde advertentie hebben gezien en op welke websites een bepaalde advertentie is weergegeven.  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het rechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen en gebruiken van informatie voor advertentietargeting, of als u gebruik wilt maken van andere rechten, kunt u de stappen volgen zoals beschreven in artikel 10 van ons Privacybeleid.
Referrals volgenWe gebruiken cookies, webbeacons en andere gelijksoortige technologieën, inclusief die van externe partners, om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de externe website die de gebruiker naar onze Websites heeft doorverwezen of voor de gebruikersactiviteiten van gebruikers die door Indeed zijn doorverwezen naar een externe website. Enkele van deze websites van externe partners zijn partnerwebsites die een beloning ontvangen voor de activiteiten van de gebruikers die zij doorverwijzen naar onze Websites, of die ons belonen voor de activiteiten van de gebruikers die naar dergelijke externe websites zijn doorverwezen.  Mogelijk gebruiken we deze technologieën echter wel om beperkte informatie over gebruikersactiviteit te delen met Werkgevers, bijvoorbeeld welke gebruikers een Vacatureplaatsing, Bedrijfspagina, recruitmentevenement of andere advertentie op de Websites hebben gezien en de externe website waarop u zich bevond die een link bevat naar een Vacatureplaatsing, Bedrijfspagina, recruitmentevenement of andere advertentie op de Websites. We gebruiken cookies en deze technologieën ook om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de e-mailcampagne die gebruikers naar onze Websites heeft verwezen.
VeiligheidsoverwegingenWe gebruiken cookies om bepaalde soorten cyberaanvallen te beperken.
Testen, bruikbaarheid en prestatieverbeteringenWe gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat gebruikers een consistente gebruikerservaring hebben en we voeren A/B-tests uit op bepaalde onderdelen van onze Websites om de aangeboden producten te verbeteren. We gebruiken cookies ook om de prestaties en betrouwbaarheid van onze Websites te verbeteren.
Fraude-/spampreventieWe gebruiken cookies tijdens fraudebeoordelingen en -onderzoeken. Een deel van de cookie-/apparaattracking vindt plaats middels externe leveranciers zoals SiftScience. We gebruiken ook onze eigen indexen om activiteiten met betrekking tot specifieke cookies te identificeren.
NalevingWe kunnen cookies gebruiken om traffic- en activiteitsgegevens die we verzamelen over het gebruik van onze Websites te anonimiseren. Mogelijk plaatsen we ook een cookie met de naam OptanonConsent om de cookievoorkeur die u in de cookiebanner heeft doorgegeven, op te slaan.

3. Welke cookies we gebruiken

We gebruiken eigen en externe cookies verschillend op elk van onze Websites om onze vele producten en diensten aan u te verstrekken. Als u een van de websites in de onderstaande tabel gebruikt, volgt u de merkspecifieke links hieronder voor een volledige lijst van onze cookies die worden gebruikt op onze Websites. Alle andere bezoekers kunnen een lijst van onze externe cookiepartners bekijken in de tweede onderstaande tabel.

MerkCookielijst
Indeed Ireland-gebruikers (ie.indeed.com)Cookielijst
Indeed-gebruikers in het VK (uk.indeed.com)Cookielijst
Indeed-gebruikers in de VS (indeed.com)Cookielijst
Engineerjobs-gebruikers in het VK (uk.engineerjobs.com)Cookielijst

We kunnen externe partijen toestaan om cookies te gebruiken op onze Websites om onze diensten te leveren en te verbeteren en ze aan u te verstrekken. Ons gebruik van deze cookies kan per website en markt verschillen. Als uw gebruik van onze Websites niet in de bovenstaande tabel is vastgelegd, bekijkt u uw browserinstellingen voor een lijst met alle cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen. De onderstaande lijst bevat al onze externe cookieproviderpartners die we gebruiken vanaf de ingangsdatum van dit Cookiebeleid. Ga naar hun websites voor meer informatie over hun privacymethoden:

Provider van externe cookiesExterne website
Appcasthttps://www.appcast.io/
AppsFlyerhttps://www.appsflyer.com/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/
DoubleClickhttps://www.google.com/
Facebookhttps://www.facebook.com/
HotJarhttps://www.hotjar.com/
HubSpothttps://www.hubspot.com/
Infogramhttps://infogram.com/
iSpot TVhttps://www.ispot.tv/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/
Marketohttps://www.marketo.com/
Media.nethttps://www.media.net/
Microsoft (Bing)https://ads.microsoft.com/
MixPanelhttps://mixpanel.com/
Optimizelyhttps://www.optimizely.com/
Recruiticshttps://www.recruitics.com/
Scorecard Researchhttps://www.scorecardresearch.com/home.aspx
Sizmekhttps://www.sizmek.com/
Symphony Talenthttps://www.symphonytalent.com/
TEDhttps://www.ted.com/
Turnhttps://www.amobee.com/
Tribliohttps://www.triblio.com/
Twitterhttps://twitter.com/
YouTubehttps://www.youtube.com/

Indeed kan Werkgevers ook voorzien van code voor een Conversion Tracker voor de Website. Deze tracker pingt de webbeacon voor Werkzoekenden en houdt gegevens bij wanneer een Werkzoekende solliciteert op een vacature via de website van de Werkgever. Iedere keer dat een Werkzoekende een zoekopdracht op Indeed begint, schrijft deze Conversion Tracker een sollicitatie toe aan Indeed, ongeacht eventuele andere activiteiten die ertussendoor komen. Indeed heeft geen toegang tot de cookies in het domein van de Werkgever. De Conversion Tracker is simpelweg een teller die een melding stuurt naar Indeed wanneer een Werkzoekende heeft gesolliciteerd. Als u het webbeacon voor Werkzoekenden van Indeed zelf wilt uitschakelen, moet u onze afmeldfunctie voor webbeacons gebruiken.

4. Uw beheer over ons gebruik van cookies

De bovenstaande tabellen bieden mogelijk opties voor ‘Cookie-instellingen’ aan onze gebruikers in sommige markten. Andere beheerelementen die voor onze gebruikers beschikbaar zijn, zijn onder andere:

Browser- en apparaatspecifieke beheerelementen

Uw browser geeft u mogelijk de optie om cookies, zoals externe cookies, te blokkeren. Sommige browsers bieden u ook de mogelijkheid om cookies afzonderlijk te bekijken en te beheren. We raden u aan om de instellingen van uw browser en documentatie te bekijken voor meer informatie over beheerelementen die uw browser mogelijk biedt en om erachter te komen hoe deze werken. Let op: Als u een cookie die Indeed op onze Websites gebruikt, verwijdert van uw apparaat of browser, maar uw browser of apparaat niet zo instelt dat externe cookies worden geblokkeerd, kunnen we dezelfde cookie opnieuw installeren als u de website op een later moment weer bezoekt. Sommige externe cookies zijn bovendien essentieel voor de diensten die we op onze Websites bieden. Als u externe cookies blokkeert, kunt u mogelijk niet van alle functies op onze Websites gebruikmaken.

Afmelden voor getargete advertenties

U kunt zich ook afmelden voor gerichte advertenties die we uitvoeren via onze externe advertentiepartners, zoals Google en Beeswax, door naar bronnen te gaan die zij bieden (zoals Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken van Google), of door er interactie mee te hebben via digitale zelfregelende initiatieven voor advertenties die beschikbaar zijn in de Europese Unie (Your Online Choices), de Verenigde Staten (Your Ad Choices) en Canada (Your Ad Choices). Deze lijst kunnen we van tijd tot tijd bijwerken als gelijksoortige initiatieven beschikbaar worden in andere markten. We raden u aan deze websites allemaal te bezoeken voor meer informatie over de aanpak van elke organisatie voor getargete advertenties, lijsten van deelnemende bedrijven en de opties die beschikbaar zijn voor webgebruikers. Let op: Alle afmeldingen voor externe partijen vereisen mogelijk het gebruik van een externe cookie om uw keuze weer te geven en het verwijderen van externe cookies van uw browser of apparaat kan invloed hebben op uw keuze of deze verwijderen.

5. Wijzigingen van ons cookiebeleid

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan het Cookiebeleid om te bekijken wanneer dit voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven staat. Als u gebruikmaakt van de Websites of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde Cookiebeleid heeft geaccepteerd. Als Indeed op de Websites verzamelde Persoonsgegevens gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die ten tijde van de verzameling gold, stelt Indeed gebruikers hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte via e-mail en/of door een aankondiging te plaatsen op de Websites van Indeed of op een andere manier, zoals wettelijk is vereist.

Veelgestelde vragen over privacy van Indeed

In ons Privacybeleid wordt uitvoerig beschreven hoe Indeed uw gegevens verwerkt. Ga naar onze pagina met Veelgestelde vragen voor meer informatie over de aanpak van Indeed met betrekking tot privacy.

Contact met ons opnemen

Voor algemene supportkwesties raadpleegt u de onderstaande tabel voor de juiste methode:

Indeed-supportIndeed-supportformulier
Workopolis-supportWorkopolis-supportformulier
EngineerJobs-supportStuur een e-mail naar privacycenter @ rgf-ohr.com (zonder spaties)
WowJobs-supportStuur een e-mail naar privacycenter @ rgf-ohr.com (zonder spaties)
GigaJob-supportStuur een e-mail naar privacycenter @ rgf-ohr.com (zonder spaties)
Careesma-supportCareesma-supportformulier

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, stuurt u een e-mail naar privacy-dept @ indeed.com (zonder spaties).