HR Tech Privacy

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Deling af persondata

Hvilke persondata deles mellem websitene?

De persondata, der deles, fastlægges af privatlivs- og cookiepolitikkerne for de websites, du bruger. 

De delte persondata afhænger af din interaktion med websitene i forbindelse med dine jobsøgnings- og ansøgningsaktiviteter. De kan inkludere dit for- og efternavn, brugernavn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, CV-/profiloplysninger, din IP-adresse, dit annoncør-id, svar på screeningsspørgsmål fra arbejdsgivere, jobopslag, jobnotifikationer, ansøgningsstatus samt brugernes søge-, klik- og sessionsaktiviteter på websitene.

Hvorfor deles mine persondata på denne måde?

Dine persondata deles af flere årsager, nemlig for at: 

 • hjælpe flere jobsøgere med at finde flere jobopslag og få kontakt til flere arbejdsgivere
 • forbedre vores tjenester 
 • øge sikkerheden for brugerne.

Der findes flere oplysninger om fordelene ved datadeling.

Hvornår deles data, og hvordan foregår delingen?

Hvornår og hvordan dine persondata deles, afhænger af det enkelte website og typen af data, der deles, samt de handlinger, du udfører på associerede websites. Størstedelen af datadelingen udføres, når vi identificerer en bestemt forretningsinteresse eller for at forbedre vores tjenester, som angivet i afsnittet om fordele ved datadeling

Vores websites kan f.eks. bruge og dele dine tidligere søge- og browserhistorik (f.eks. de job, du klikker på) samt dine CV- eller profiloplysninger til at fastlægge relevante søgeresultater og jobagenter. Bestemte handlinger kan også igangsætte deling automatisk, f.eks. åbning af en konto på et af vores associerede websites.

Hvordan kan jeg standse denne deling af mine persondata?

Vi forsøger at efterkomme dine præferencer. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger skal deles på denne måde, kan du, afhængigt af websitet, anmode om, at din konto slettes, at dine persondata slettes, eller at dine data ikke deles på denne måde, mens du har en konto. Du kan foretage disse anmodninger ved at følge instruktionerne i privatlivspolitikken for de websites, du har anvendt.

HR Tech Privatlivscenter og associerede websites

Medfører lanceringen af HR Tech Privatlivscenter en ændring af den måde, mine persondata anvendes på?

Nej, denne lancering medfører ingen ændring af den måde, dine persondata anvendes på. Privatlivscenter er ganske enkelt designet til at give en større gennemsigtighed i forbindelse med den datadeling, der finder sted mellem de associerede websites.

Betyder det, at alle mine data deles af alle associerede websites uden begrænsning?

Nej, delingen af dine persondata er underlagt bestemmelserne i de privatlivs- og cookiepolitikker for de websites, du har brugt. Vi opfordrer dig til at læse bestemmelserne, så du har en god forståelse af dem. Som nævnt ovenfor sker lanceringen af Privatlivscenter primært for at øge gennemsigtigheden i forhold til den datadeling, der er beskrevet i privatlivs- og cookiepolitikkerne for de websites, du har brugt.

Hvordan administrerer websitene delingen af mine persondata med associerede websites?

Vi anvender flere påkrævede juridiske metoder til at sikre, at der er taget de nødvendige forholdsregler i forbindelse med denne deling. Det kan involvere en eller flere forholdsregler. Eksempler på disse forholdsregler kan være standardkontraktklausuler, EU-USA Privacy Shield Framework, aftaler om videreoverførsel eller andre mekanismer, som vi finder nødvendige for at beskytte overførslen af dine persondata tilstrækkeligt. 

Hvem er dataansvarlig i forhold til mine persondata?

Den dataansvarlige for dine persondata skal være angivet i privatlivspolitikken for det website, du har brugt. 

Hvad er websitenes opfattelse af privatliv?

HR Tech-websites tager brugernes privatliv meget alvorligt. Vi investerer betydelige ressourcer som en del af vores bestræbelser på at beskytte dine persondata og bestræber os på at overholde de gældende regler om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi sætter stor pris på den tillid, som jobsøgerne udviser, når vi hjælper dem med at finde jobs, og som arbejdsgiverne udviser, når vi hjælper dem med at finde dygtige kandidater. Se under vores Privatlivsværdier

På hvilket sprog findes privatlivs- og cookiepolitikkerne på hvert enkelt website?

Privatlivs- og cookiepolitikken for et website er tilgængelig på de lokale sprog for de markeder, som det pågældende website er målrettet imod. Hvis et bestemt website ikke har en privatlivs- eller cookiepolitik på et bestemt sprog, skyldes det, at websitet endnu ikke er målrettet imod brugere på markeder, hvor det pågældende sprog tales.

Dine privatlivsrettigheder

Hvilke privatlivsrettigheder har jeg på associerede websites?

Vi tilstræber at behandle alle brugere ens ved at give alle vores globale brugere en lang række privatlivsrettigheder. Det betyder, at alle brugere af et website, uanset deres placering, kan kontakte websitet med henblik på:

 • at få adgang til deres persondata
 • at slette deres persondata
 • at få en flytbar version af deres persondata
 • at begrænse eller protestere mod visse behandlinger af deres persondata.

Hvordan kan jeg udøve mine privatlivsrettigheder?

Du kan udøve dine privatlivsrettigheder ved at se i privatlivspolitikken for det website, du har brugt, og følge de instruktioner, der er angivet deri.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger er der implementeret på websitene?

Vi tager beskyttelsen af dine persondata meget alvorligt, og vi har afsat betydelige ressourcer i den sammenhæng. Vi anvender forskellige fremgangsmåder for at forhindre uautoriseret adgang, videregivelse, destruktion eller utilsigtet tab af dine data. Disse fremgangsmåder varierer afhængigt af datatypen, den kontekst, de behandles i, de risici, der er involveret, samt den tilgængelige teknologi. 

Vi anvender en række sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine persondata og har implementeret en risikobaseret tilgang, herunder blandt andet:

 • selektiv anvendelse af pseudonym og kryptering af persondata
 • udvikling af interne systemer til beskyttelse af den fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed, der er forbundet med vores behandlingssystemer og tjenester
 • brug af systemer og processer, der er udviklet til at gøre det muligt for os rettidigt at gendanne tilgængeligheden og adgangen til persondata, der opbevares af os, i tilfælde af fysiske eller tekniske hændelser
 • regelmæssig test, vurdering og evaluering af effektiviteten af websitenes sikkerhedsforanstaltninger.

Hvad kan jeg som arbejdsgiver gøre for at hjælpe med at holde min konto sikker?

Du kan finde forslag til, hvordan du bedst holder din arbejdsgiverkonto sikker, på vores sikkerhedsside.